Sôi nổi lễ hội bắt cá truyền thống ở xã ven đô TP Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Sau tiếng trống khai hội, hàng trăm người dân đến từ các địa phương ở Hà Tĩnh đã hào hứng lội xuống hồ Đập Lổ tham gia lễ hội bắt cá truyền thống xã Thạch Hưng trong tiếng hò reo của khán giả.
b50fxc137x11428x12d8fx140b2x1148bx14c6ax13fb1xc8c4xX7x1446bxfa34xff85xf40cx12743x13f4dxX5x11a07xXaxfabbx14235xf446xXdxX3x123b1xd5d2xXdxX3xX5xe26cxX3xX1xd9daxXdxX3x117dfx10b5axXexX3xX4xd0b5xX3xXexc38bx146a7x14187x12877xX17xX3xXexX1x1325fxX17xc4ebxX3x14a19xX3x11dbexc317xX3x121dcxX10xX17xX3xbe74xX14xX3xXcxf81exX3xc543xf1a5xX3xXcxc71cxX17xX1xX0xe7ecxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX10xX6x10cfdxXaxX12xX13xX6xX2bxX3xXexXdx11a39xX17xX34xX3xXexX2axX32xX17xX34xX3xe51bxX1xX6xXdxX3xX1xX1fxXdx11275xX3xX1xX46xX17xX34xX3xXexX2ax13518x147f9xX3xX17xX34x11e64x14264xXdxX3xX5fxe41dxX17xX3xX3fxX68xX17xX3xXexb898xX3xX4xX27xX4xX3xX3fx140e9xX6xX3xXbxX1xX88xfd5cxX17xX34xX3xX36xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX17xX1xX3xX3fxX39xX3xX1xX46x10c86xX3xX1xe5e5xX17xX34xX3xX5xX1fxXdxX3xX38xX2bxX32xX17xX34xX3xX1x1209cxX3x13954x138a3xXbxX3xba44xX18xX3xXexX1xX6xX84xX3xX34xXdxX6xX3xX5xX1cxX3xX1xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX4xX27xX3xXexX2axX2bxX2cxX2dxX17xX3xXexX1xX32xX17xX34xX3xX38xX39xX3xXcxX1x126cbxX4xX1xX3xX45xX88xX17xX34xX3xXexX2axXb5xX17xX34xX3xXexXdxX68xX17xX34xX3xX1x11b9exX3xX2axX10xXb5xX3xX4x13a05xX6xX3xX72xX1xX27xX17xX3xX34xXdxc217x12f86xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd46exXb5xX5fxX2cxXaxX12xX0xXdxX84xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx1213fxX10xX17xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxfa06xXdxX5fxXexX1x12dcexX3xX2xX2xeaf2xe807xXbxX38xf8f6xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX158xX3xc486x12e34xX15dxXbxX38xX160xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX121xX22xX6xXb5xX1xX6xXexXdxX17xX1xX121xX3bxX17xX4dxX17xX10xX153xX7xX4dxe0aaxX18dxbd5fxX2xX4dxf141xX15cxX5fxX15dxX2xX2xX15cxX18dxX2x10db8xXexX18fxf65exX15cxX19bxX16bxX5xX15dxX121x12dacxXbxX34xe0eexX2axX9xX16axX15cxX16axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xXdxX3xX5xX1cxX3xX1xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX4xX27xX3xXexX2axX2bxX2cxX2dxX17xX3xXexX1xX32xX17xX34xX3xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxX10xX17xX3xX3fxX14xX3xXcxX43xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX17xX1xXaxX3xX153xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX2xX2xX15cxX15dxXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX16axX16bxX15dxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxXb5xX17xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX38xXex112bcxX6xX5xXdxX34xX17xX158xX3xX1a5xX2bxX7xXexXdx14951xX2cxX160xXaxX12xX13xX27xX17xX34xX3xX16axX4dxX192xX7axX3xXexXf9xXdxX3xX1xXc7xX3xXc9xXcaxXbxX3xXcdxX18xX7axX3xX38xX39xX3xXcxX1xXf9xX4xX1xX3xX45xX88xX17xX34xX3xc85exXcxX43xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX17xX1xd4e2xX7axX3x11d64xX131xfd19x11dfcxX3xX38xX39xX3xXcxX1xXf9xX4xX1xX3xX45xX88xX17xX34xX3xXexX18xX3xX4xX1xXb8xX4xX3xX5xX1cxX3xX1xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX4xX27xX3xXexX2axX2bxX2cxX2dxX17xX3xXexX1xX32xX17xX34xX3xX5x13186xX17xX3xXexX1xXb8xX3xX17xX1xc292xXexX3xX17xX83xX84xX3xX18dxX15dxX18dxX18dxX7axX3xXexX1xXdxX68xXexX3xXexX1xf678xX4xX3xX4xX1xX46xXb5xX3xX84xX95xX17xX34xX3xX4xX1xX46xXb5xX3xX84xX95xX17xX34xX3xX72xef94xX3xX17xXdxc157xX84xX3xX16axX16axX3xX17xX83xX84xX3xX144xX27xX4xX1xX3xX84xXf9xX17xX34xX3xXexX1xX27xX17xX34xX3xXcxX27xX84xX3xX268xX2xX19exX4dxX192xX4dxX2xX19exX15cxX19bxX3xX22fxX3xX2xX19exX4dxX192xX4dxX18dxX15dxX18dxX18dxX273xX3xX3bxX46xX3x11233xX2bxX32xX4xX3xX72xX1xX27xX17xX1xX3xX17xX88xf0c8xX4xX3xX144xX1fxX17xX34xX3xX1xX10fxX6xX3x11b10xX45xX144xX278xX3xf7efxXdxX2e7xXexX3xX278xX6xX84xX3xX268xX18dxX4dxX19exX4dxX2xX19exX15cxX19bxX3xX22fxX3xX18dxX4dxX19exX4dxX18dxX15dxX18dxX18dxX273xX121xX3xX144x10a66xX17xX34xX3xX5fxX2cbxX3xX4x11568xX3xX5xX39xX17xX1xX3xX3fxXf9xXb5xX3xX276xX131xX278xX279xX3xXexX1xX46xX17xX1xX3xXbxX1xX32xX121xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xXb5xX5fxX2cxXaxX12xX0xXdxX84xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX144xX10xX17xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX153xXdxX5fxXexX1xX158xX3xX2xX2xX15cxX15dxXbxX38xX160xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX158xX3xX16axX16bxX15dxXbxX38xX160xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX121xX22xX6xXb5xX1xX6xXexXdxX17xX1xX121xX3bxX17xX4dxX17xX10xX153xX7xX4dxX18dxX18dxX18fxX2xX4dxX192xX15cxX5fxX15dxX2xX2xX15cxX19bxX15dxX18dxXexX19exX15dxX19exX15dxX19bxX5xX15dxX121xX1a5xXbxX34xX1a8xX2axX9xX16bxX19exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xXdxX3xX5xX1cxX3xX1xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX4xX27xX3xXexX2axX2bxX2cxX2dxX17xX3xXexX1xX32xX17xX34xX3xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxX10xX17xX3xX3fxX14xX3xXcxX43xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX17xX1xXaxX3xX153xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX2xX2xX15cxX15dxXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX16axX16bxX15dxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxXb5xX17xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX38xXexX22fxX6xX5xXdxX34xX17xX158xX3xX1a5xX2bxX7xXexXdxX23cxX2cxX160xXaxX12xXc9xX8dxX2cxX3xX5xX46xX3xX84xX1fxXexX3xX5xX1cxX3xX1xX1fxXdxX3xXexX2axX2bxX2cxX2dxX17xX3xXexX1xX32xX17xX34xX7axX3xX1xf86axX17xX1xX3xXexX1xX46xX17xX1xX3xXexX95xX3xXexX1xXcaxXbxX3xX17xXdx146f8xX17xX3xX192xX15dxX3xX4xX116xX6xX3xXexX1xX68xX3xX72xX2e3xX3xXexX2axX88xX32dxX4xX7axX3xXexX1xX88xX89xX17xX34xX3xX3fxX88x1404cxX4xX3xXexX18xX3xX3bxX46xXb5xX3xX17xX34xX46xX2cxX3xX2xX18dxX22fxX2xX18fxX4dxX16axX3xX8dxX84xX3xX5xX9cxX4xX1xX3xX3fx13141xX3xX17xX34xX88xX89xXdxX3xX5fxX8dxX17xX3xX4xX2adxX2bxX3xX34xccf1xXbxX3xX17xX1xXdxX2dxX2bxX3xX84xX6xX2cxX3xX84xX23xX17xX7axX3xX84xX35fxX6xX3xX84xX46xX17xX34xX3xXexX32xXexX3xXexX88xXa2xXdxX121xX3xXcxX2bxX2cxX3xX17xX1xXdxX4d4xX17xX7axX3xXexX1xX10xXb5xX3xXexX1xX89xXdxX3xX34xXdxX6xX17xX7axX3xX5xX1cxX3xX1xX1fxXdxX3xX3fxX39xX3xX22xX9cxX3xX84xX6xXdxX3xX84xX1fxXexX7axX3xX17xX6xX2cxX3xX3fxX88xX4f5xX4xX3xX276xX131xX278xX279xX3xX38xX39xX3xXcxX1xXf9xX4xX1xX3xX45xX88xX17xX34xX3xX72xX1xX14xXdxX3xXbxX1x1184cxX4xX121xX3xX0xX10xX84xX12xXcxX2axXb5xX17xX34xX3xX120xX17xX1xX158xX3xX13xX6xX2bxX3xXexXdxX68xX17xX34xX3xXexX2axX32xX17xX34xX3xX72xX1xX6xXdxX3xX1xX1fxXdxX7axX3xX17xX34xX88xX89xXdxX3xX5fxX8dxX17xX3xX3fxX2bxX6xX3xX17xX1xX6xX2bxX3xX3fxX18xX3xX38xX14xX3xX3bxX2dxX3xX1xXc7xX3xXc9xXcaxXbxX3xXcdxX18xX3xX3fxX515xX3xX22xX23xXexX3xX4xX27xX121xX0xX4dxX10xX84xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xXb5xX5fxX2cxXaxX12xX0xXdxX84xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX144xX10xX17xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX153xXdxX5fxXexX1xX158xX3xX2xX2xX15cxX15dxXbxX38xX160xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX158xX3xX16axX16bxX15dxXbxX38xX160xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX121xX22xX6xXb5xX1xX6xXexXdxX17xX1xX121xX3bxX17xX4dxX17xX10xX153xX7xX4dxX18dxX18dxX18fxX2xX4dxX192xX15cxX5fxX15dxX2xX2xX15cxX16bxX19bxX18dxXexX16bxX15dxX19exX18dxX19exX5xX15dxX121xX1a5xXbxX34xX1a8xX2axX9xX2xX19exX192xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xXdxX3xX5xX1cxX3xX1xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX4xX27xX3xXexX2axX2bxX2cxX2dxX17xX3xXexX1xX32xX17xX34xX3xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxX10xX17xX3xX3fxX14xX3xXcxX43xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX17xX1xXaxX3xX153xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX2xX2xX15cxX15dxXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX16axX16bxX15dxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxXb5xX17xXaxX12xXcxX1xX10xXb5xX3xX88xX32dxX4xX3xXex10434xX17xX1xX7axX3xX5xX1cxX3xX1xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX4xX27xX3xXexX2axX2bxX2cxX2dxX17xX3xXexX1xX32xX17xX34xX3xX38xX39xX3xXcxX1xXf9xX4xX1xX3xX45xX88xX17xX34xX3xXexX1xX2bxX3xX1xde55xXexX3xX72xX1xXb5xX120xX17xX34xX3xX18fxX15dxX15dxX3xf932xX17xXa2xX84xX3xXexX1xX116xc3cexX3xX5xX46xX3xX17xX34xX88xX89xXdxX3xX5fxX8dxX17xX3xXexX2axX4d4xX17xX3xX3fxX9cxX6xX3xX22xX46xX17xX3xX3bxX46xX3xX17xX1xXdxX2dxX2bxX3xX3fxX9cxX6xX3xXbxX1xX88xXa2xX17xX34xX3xX72xX1xX27xX4xX3xXexX2axXb5xX17xX34xX3xXexf475xX17xX1xX3xX4xX35fxX17xX34xX3xXexX1xX6xX84xX3xX34xXdxX6xX121xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xXb5xX5fxX2cxXaxX12xX0xXdxX84xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX144xX10xX17xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX153xXdxX5fxXexX1xX158xX3xX2xX2xX15cxX15dxXbxX38xX160xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX158xX3xX16axX16bxX15dxXbxX38xX160xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX121xX22xX6xXb5xX1xX6xXexXdxX17xX1xX121xX3bxX17xX4dxX17xX10xX153xX7xX4dxX18dxX18dxX18fxX2xX4dxX192xX15cxX5fxX15dxX2xX2xX15cxX192xX15dxX16bxXexX16axX18dxX15cxX192xX19bxX5xX15dxX121xX1a5xXbxX34xX1a8xX2axX9xX2xX15cxX16bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xXdxX3xX5xX1cxX3xX1xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX4xX27xX3xXexX2axX2bxX2cxX2dxX17xX3xXexX1xX32xX17xX34xX3xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxX10xX17xX3xX3fxX14xX3xXcxX43xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX17xX1xXaxX3xX153xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX2xX2xX15cxX15dxXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX16axX16bxX15dxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxXb5xX17xXaxX12xXcdxX1cxX3xX1xX1fxXdxX3xX72xX1xX14xX17xX34xX3xX4xX1xX792xX3xX5xX46xX3xX17x12d68xXexX3xX3bxX83xX17xX3xX1xX367xX6xX3xX3fxX526xX4xX3xX7xX23xX4xX3xX3bxX35fxX17xX34xX3xX84xXdxX2dxX17xX3xX84xX46xX3xXexX1xX2cbxX4xX3xX7xX2cbxX3xX5xX46xX3xX84xX1fxXexX3xX7xX8dxX17xX3xX4xX1xXa2xXdxX3xX5xX46xX17xX1xX3xX84xXf9xX17xX1xX7axX3xXexXf9xXb5xX3xX7xX2cbxX3xX3bxX2bxXdxX3xX3bxba87xX7axX3xX72xX68xXexX3xX17xX32xXdxX3xX17xX34xX88xX89xXdxX3xX5fxX8dxX17xX3xX3fxX9cxX6xX3xXbxX1xX88xXa2xX17xX34xX121xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xXb5xX5fxX2cxXaxX12xX0xXdxX84xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX144xX10xX17xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX153xXdxX5fxXexX1xX158xX3xX2xX2xX15cxX15dxXbxX38xX160xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX158xX3xX16axX16bxX15dxXbxX38xX160xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX121xX22xX6xXb5xX1xX6xXexXdxX17xX1xX121xX3bxX17xX4dxX17xX10xX153xX7xX4dxX18dxX18dxX18fxX2xX4dxX192xX15cxX5fxX15dxX2xX2xX15cxX19exX18fxX16bxXexX16axX19exX16axX18fxX192xX5xX15dxX121xX1a5xXbxX34xX1a8xX2axX9xX19exX15cxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xXdxX3xX5xX1cxX3xX1xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX4xX27xX3xXexX2axX2bxX2cxX2dxX17xX3xXexX1xX32xX17xX34xX3xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxX10xX17xX3xX3fxX14xX3xXcxX43xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX17xX1xXaxX3xX153xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX2xX2xX15cxX15dxXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX16axX16bxX15dxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxXb5xX17xXaxX12xXcxX95xX3xX17xX1xf068xX17xX34xX3xX22xXcaxX4xX3xX4xX6xXb5xX3xXexX2bxX18xXdxX121xX121xX121xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xXb5xX5fxX2cxXaxX12xX0xXdxX84xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX144xX10xX17xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX153xXdxX5fxXexX1xX158xX3xX2xX2xX15cxX15dxXbxX38xX160xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX158xX3xX16axX16bxX15dxXbxX38xX160xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX121xX22xX6xXb5xX1xX6xXexXdxX17xX1xX121xX3bxX17xX4dxX17xX10xX153xX7xX4dxX18dxX18dxX18fxX2xX4dxX192xX15cxX5fxX15dxX2xX2xX19bxX18dxX2xX16bxXexX18dxX19bxX15dxX192xX19exX5xX15dxX121xX1a5xXbxX34xX1a8xX2axX9xX2xX16axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xXdxX3xX5xX1cxX3xX1xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX4xX27xX3xXexX2axX2bxX2cxX2dxX17xX3xXexX1xX32xX17xX34xX3xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxX10xX17xX3xX3fxX14xX3xXcxX43xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX17xX1xXaxX3xX153xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX2xX2xX15cxX15dxXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX16axX16bxX15dxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxXb5xX17xXaxX12xX121xX121xX121xX3xX3fxX68xX17xX3xX17xX1xXa31xX17xX34xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX4d4xX17xX3xXexX2axX90axX3xXexX2bxX18xXdxX3xX3fxX2dxX2bxX3xX1xX46xXb5xX3xX1xXb8xX17xX34xX3xX5xX1fxXdxX3xX1xXc7xX3xXexX4c0xX84xX3xX3bxXcaxX17xX3xX84xX6xX2cxX121xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xXb5xX5fxX2cxXaxX12xX0xXdxX84xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX144xX10xX17xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX153xXdxX5fxXexX1xX158xX3xX2xX2xX15cxX15dxXbxX38xX160xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX158xX3xX16axX16bxX15dxXbxX38xX160xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX121xX22xX6xXb5xX1xX6xXexXdxX17xX1xX121xX3bxX17xX4dxX17xX10xX153xX7xX4dxX18dxX18dxX18fxX2xX4dxX192xX15cxX5fxX15dxX2xX2xX19bxX18fxX15dxX15cxXexX192xX2xX15cxX15cxX15cxX5xX15dxX121xX1a5xXbxX34xX1a8xX2axX9xX192xX16axX18dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xXdxX3xX5xX1cxX3xX1xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX4xX27xX3xXexX2axX2bxX2cxX2dxX17xX3xXexX1xX32xX17xX34xX3xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxX10xX17xX3xX3fxX14xX3xXcxX43xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX17xX1xXaxX3xX153xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX2xX2xX15cxX15dxXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX16axX16bxX15dxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxXb5xX17xXaxX12xXcxX1xX6xX84xX3xX34xXdxX6xX3xX5xX1cxX3xX1xX1fxXdxX7axX3xX17xX34xX88xX89xXdxX3xX5fxX8dxX17xX3xX5fxX35fxX17xX34xX3xX4xX27xX4xX3xX5fxX59fxX17xX34xX3xX4xX59fxX3xX22xX23xXexX3xX4xX27xX3xXexX2axX2bxX2cxX2dxX17xX3xXexX1xX32xX17xX34xX3xX17xX1xX88xX158xX3xX5xX46xX3xX17xXa2xX84xX7axX3xX3bxX367xX7axX3xX2axX32dxX7axX3xX17xX1xX116xXdxX121xX3xX131xX6xX17xX3xXexX18xX3xX4xX1xXb8xX4xX3xX17xX34xX1xXdxX4d4xX84xX3xX4xX2b6xX84xX3xX4xX27xX4xX3xX5xXb5xXf9xXdxX3xX5xX88xX32dxXdxX3xX268xX5xX88xX32dxXdxX3xXexX1xX120xX7axX3xX5xX88xX32dxXdxX3xX72xX8bbxXb5xX7axX3xX5fxXf9xX3xX72xX8bbxXb5xX121xX121xX121xX273xX3xX3fxX515xX3xX3fxX120xX84xX3xX22xX120xXb5xX3xXexX70dxX17xX1xX3xX4xX14xX17xX34xX3xX22x14bb2xX17xX34xX3xX3bxX46xX3xX22xX120xXb5xX3xX3bxX2e7xX3xX84xX14xXdxX3xXexX2axX88xX89xX17xX34xX121xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xXb5xX5fxX2cxXaxX12xX0xXdxX84xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX144xX10xX17xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX153xXdxX5fxXexX1xX158xX3xX2xX2xX15cxX15dxXbxX38xX160xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX158xX3xX16axX16bxX15dxXbxX38xX160xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX121xX22xX6xXb5xX1xX6xXexXdxX17xX1xX121xX3bxX17xX4dxX17xX10xX153xX7xX4dxX18dxX18dxX18fxX2xX4dxX192xX15cxX5fxX15dxX2xX2xX19bxX19bxX2xX15cxXexX19exX2xX15cxX19exX18dxX5xX15dxX121xX1a5xXbxX34xX1a8xX2axX9xX16axX19exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xXdxX3xX5xX1cxX3xX1xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX4xX27xX3xXexX2axX2bxX2cxX2dxX17xX3xXexX1xX32xX17xX34xX3xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxX10xX17xX3xX3fxX14xX3xXcxX43xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX17xX1xXaxX3xX153xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX2xX2xX15cxX15dxXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX16axX16bxX15dxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxXb5xX17xXaxX12xX144xX1xXdxX6xX3xX7xX90axX3xX17xXdxX2dxX84xX3xX3bxX2bxXdxX3xX3bxX32dxXdxX3xX17xX1xXa31xX17xX34xX3xX74exX4xX1xXdxX68xX17xX3xX5xX4f5xXdxX3xXbxX1x11461xX84xX756xX3xX3fxX2adxX2bxX3xXexXdxX4d4xX17xX121xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xXb5xX5fxX2cxXaxX12xX0xXdxX84xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX144xX10xX17xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX153xXdxX5fxXexX1xX158xX3xX2xX2xX15cxX15dxXbxX38xX160xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX158xX3xX16axX16bxX15dxXbxX38xX160xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX121xX22xX6xXb5xX1xX6xXexXdxX17xX1xX121xX3bxX17xX4dxX17xX10xX153xX7xX4dxX18dxX18dxX18fxX2xX4dxX192xX15cxX5fxX15dxX2xX2xX19bxX19bxX15cxX15cxXexX16axX16bxX19exX18fxX15dxX5xX15dxX121xX1a5xXbxX34xX1a8xX2axX9xX18fxX15cxX16bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xXdxX3xX5xX1cxX3xX1xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX4xX27xX3xXexX2axX2bxX2cxX2dxX17xX3xXexX1xX32xX17xX34xX3xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxX10xX17xX3xX3fxX14xX3xXcxX43xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX17xX1xXaxX3xX153xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX2xX2xX15cxX15dxXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX16axX16bxX15dxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxXb5xX17xXaxX12xX278xX34xX88xX89xXdxX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX4d4xX17xX3xX7xX2bxX17xX34xX3xX7xX88xX32dxX17xX34xX3xX72xX1xXdxX3xX22xX23xXexX3xX3fxX88xX4f5xX4xX3xX4xXb5xX17xX3xX4xX27xX3xX5xX32dxX17xX121xX3x131d6xd3b9xXdxX3xX72xX1xXdxX3xX74exX17xXa2xX84xX3xXexX1xX116xX756xX3xX22xX23xXexX3xX3fxX88xX4f5xX4xX3xX4xX27xX3xX5xX32dxX17xX7axX3xXexX95xX17xX34xX3xX17xX1xX367xX84xX3xX17xX34xX88xX89xXdxX3xX5xXf9xXdxX3xX1xX10fxX3xX2axX10xXb5xX7axX3xX3bxX6xX17xX34xX3xX4xX120xX3xX72xX1xX2bxX3xX3bxX2cbxX4xX121xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xXb5xX5fxX2cxXaxX12xX0xXdxX84xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX144xX10xX17xXexX10xX2axX3xX5fxXexX1xX2bxX84xX22xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX153xXdxX5fxXexX1xX158xX3xX2xX2xX15cxX15dxXbxX38xX160xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX158xX3xX16axX16bxX15dxXbxX38xX160xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX121xX22xX6xXb5xX1xX6xXexXdxX17xX1xX121xX3bxX17xX4dxX17xX10xX153xX7xX4dxX18dxX18dxX18fxX2xX4dxX192xX15cxX5fxX15dxX2xX2xX19bxX16bxX2xX2xXexX15cxX19exX15dxX19bxX192xX5xX15dxX121xX1a5xXbxX34xX1a8xX2axX9xX18fxX19bxX15cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xXdxX3xX5xX1cxX3xX1xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX4xX27xX3xXexX2axX2bxX2cxX2dxX17xX3xXexX1xX32xX17xX34xX3xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxX10xX17xX3xX3fxX14xX3xXcxX43xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX17xX1xXaxX3xX153xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX2xX2xX15cxX15dxXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX16axX16bxX15dxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxXb5xX17xXaxX12x13aeexX17xX34xX3xXcxX2axX2adxX17xX3xX45xX35fxX17xX34xX3xX22fxX3xXexX1xX14xX17xX3xdb22xXdxX17xX1xX3xX131xX23xX4xX3xX268xX38xX39xX3xXcxX1xXf9xX4xX1xX3xX45xX88xX17xX34xX273xX3xX4xX1xXb5xX3xX22xXdxX68xXexX158xX0xX10xX84xX12xX3xX74exX278xX83xX84xX3xX17xX6xX2cxX3xXexX14xXdxX3xX3fxX39xX3xX16axX16bxX3xXexX2bxX18xXdxX7axX3xX22xXdxX68xXexX3xX5xX1cxX3xX1xX1fxXdxX3xX3fxX88xX4f5xX4xX3xX72xX1xX14xXdxX3xXbxX1xX59fxX4xX3xX5xXf9xXdxX7axX3xX84xX2b6xX2cxX3xX1xX14xX84xX3xX17xX6xX2cxX3xX4xXb8xX3xX1xXc7xXdxX3xX1xX1fxXbxX3xX4xX1xX89xX3xX17xX34xX46xX2cxX3xX3fxX88xX4f5xX4xX3xX3bxX27xX4xX3xX17xXa2xX84xX3xX38xX2bxX32xX17xX34xX3xX3fxXc7xX17xX34xX121xX3xX1132xX1xX14xX17xX34xX3xX4xX1xX792xX3xX5xX46xX3xX22xX23xXexX3xX3fxX88xX4f5xX4xX3xX4xX27xX7axX3xX3fxX88xX4f5xX4xX3xXexX1xX6xX84xX3xX34xXdxX6xX3xX1xXb5xXf9xXexX3xX3fxX1fxX17xX34xX3xXexX2axX2bxX2cxX2dxX17xX3xXexX1xX32xX17xX34xX3xXexX1xX2cbxX4xX3xX7xX2cbxX3xX3fxX39xX3xXexXf9xXb5xX3xX4xX1xXb5xX3xX4xX1xX740xX17xX34xX3xXexX14xXdxX3xX17xXdxX2dxX84xX3xX3bxX2bxXdxX7axX3xX7xX2cbxX3xXbxX1xX2b6xX17xX3xX4xX1xX2b6xX17xX756xX121xX0xX4dxX10xX84xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xXb5xX5fxX2cxXaxX12xX0xXdxX84xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX144xX10xX17xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX153xXdxX5fxXexX1xX158xX3xX2xX2xX15cxX15dxXbxX38xX160xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX158xX3xX16axX16bxX15dxXbxX38xX160xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX121xX22xX6xXb5xX1xX6xXexXdxX17xX1xX121xX3bxX17xX4dxX17xX10xX153xX7xX4dxX18dxX18dxX18fxX2xX4dxX192xX15cxX5fxX15dxX2xX18dxX15dxX18dxX15dxX2xXexX15cxX192xX2xX18dxX19bxX5xX15dxX121xX1a5xXbxX34xX1a8xX2axX9xX192xX19exX16axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xXdxX3xX5xX1cxX3xX1xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX4xX27xX3xXexX2axX2bxX2cxX2dxX17xX3xXexX1xX32xX17xX34xX3xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxX10xX17xX3xX3fxX14xX3xXcxX43xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX17xX1xXaxX3xX153xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX2xX2xX15cxX15dxXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX16axX16bxX15dxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxXb5xX17xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX38xXexX22fxX6xX5xXdxX34xX17xX158xX3xX1a5xX2bxX7xXexXdxX23cxX2cxX160xXaxX12xX144xX10fxX17xX3xX14xX17xX34xX3xX279xX88xXa2xX17xX34xX3xX144xX14xX17xX34xX3xXcdxXb5xX17xX34xX3xX22fxX3xXaxX278xXa2xX84xX3xXexX1xX116xXaxX3xX3fxX68xX17xX3xXexX95xX3xX38xX39xX3xXc9xXc7xX17xX34xX3xXfc5xX14xX17xX3xX4x10beexX17xX34xX3xX4xX1xXb5xX3xX84xX4c0xX17xX1xX3xX5xX46xX3xX17xX34xX88xX89xXdxX3xXaxX84xX6xX2cxX3xX4xX27xXaxX3xX72xX1xXdxX3xX3bxX95xX6xX3xX38xX2bxX32xX17xX34xX3xX1xXc7xX3xX4xX1xX88xX6xX3xX22xX6xXb5xX3xX5xX8dxX2bxX3xXexX1xX4c0xX3xX3fxX39xX3xX3fxX2adxX2cxX3xX34xXdxfcf2xX3xX84xX6xX17xX34xX3xX3bxX2dxX121xX3xX0xX10xX84xX12xXaxXcxX14xXdxX3xX36xX3xX38xX39xX3xXc9xXc7xX17xX34xX3xXfc5xX14xX17xX3xX17xX1xX88xX17xX34xX3xX17xX34xX1xX10xX3xX22xX4d4xX17xX3xX38xX39xX3xX22xXf9xX17xX3xX4xX367xX3xX5xX1cxX3xX1xX1fxXdxX3xXexX1xX4c0xX3xX4xX139bxX17xX34xX3xX1xX46xXb5xX3xX1xXb8xX17xX34xX3xXexX1xX6xX84xX3xX34xXdxX6xX3xXexX95xX3xX2axX2b6xXexX3xX7xX32dxX84xX121xX3xX33exX32dxXdxX3xX4xX1xX740xX17xX34xX3xXexX14xXdxX7axX3xX22xX23xXexX3xX3fxX88xX4f5xX4xX3xX17xX1xXdxX2dxX2bxX3xX1xX6xX2cxX3xX70dxXexX3xX4xX27xX3xX72xX1xX14xX17xX34xX3xd539xX2bxX6xX17xX3xXexX2ax123f2xX17xX34xX3xX22xXd3fxX17xX34xX3xX3bxXdxX2e7xX4xX3xX5xX1cxX3xX1xX1fxXdxX3xX34xXdxX740xXbxX3xXexX4c0xX17xX1xX3xX4xX120xX84xX3xX4xX116xX6xX3xX17xX34xX88xX89xXdxX3xX5fxX8dxX17xX3xX7xX27xXexX3xX34xX2adxX17xX3xX3bxX32dxXdxX3xX17xX1xX6xX2bxX3xX1xXa2xX17xXaxX121xX0xX4dxX10xX84xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xXb5xX5fxX2cxXaxX12xX0xXdxX84xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX144xX10xX17xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX153xXdxX5fxXexX1xX158xX3xX2xX2xX15cxX15dxXbxX38xX160xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX158xX3xX16axX16bxX15dxXbxX38xX160xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX121xX22xX6xXb5xX1xX6xXexXdxX17xX1xX121xX3bxX17xX4dxX17xX10xX153xX7xX4dxX18dxX18dxX18fxX2xX4dxX192xX15cxX5fxX15dxX2xX18dxX15dxX192xX19bxX2xXexX18dxX192xX18fxX16bxX2xX5xX15dxX121xX1a5xXbxX34xX1a8xX2axX9xX19bxX16axX18fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xXdxX3xX5xX1cxX3xX1xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX4xX27xX3xXexX2axX2bxX2cxX2dxX17xX3xXexX1xX32xX17xX34xX3xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxX10xX17xX3xX3fxX14xX3xXcxX43xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX17xX1xXaxX3xX153xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX2xX2xX15cxX15dxXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX16axX16bxX15dxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxXb5xX17xXaxX12xXc9xX515xX3xXexXf9xXb5xX3xXexX1xX4d4xX84xX3xX72xX1xX14xX17xX34xX3xX72xX1xX70dxX7axX3xX17xX34xX6xX2cxX3xXexX2axX4d4xX17xX3xX22xX89xX7axX3xX131xX6xX17xX3xXexX18xX3xX4xX1xXb8xX4xX3xX5xX1cxX3xX1xX1fxXdxX3xX4xX1xX2bxXe81xX17xX3xX22xX9cxX3xX4xX27xX4xX3xX22xX68xXbxX3xX17xX88xX32dxX17xX34xX7axX3xXbxX1xX59fxX4xX3xX3bxX59fxX3xX17xX34xX88xX89xXdxX3xX5fxX8dxX17xX3xX4xX367xX3xX17xX1xX2bxX3xX4xX2adxX2bxX121xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xXb5xX5fxX2cxXaxX12xX0xXdxX84xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX144xX10xX17xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX153xXdxX5fxXexX1xX158xX3xX2xX2xX15cxX15dxXbxX38xX160xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX158xX3xX16axX16bxX15dxXbxX38xX160xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX121xX22xX6xXb5xX1xX6xXexXdxX17xX1xX121xX3bxX17xX4dxX17xX10xX153xX7xX4dxX18dxX18dxX18fxX2xX4dxX192xX15cxX5fxX15dxX2xX18dxX2xX16axX19bxX15dxXexX192xX18dxX15cxX19exX19bxX5xX15dxX121xX1a5xXbxX34xX1a8xX2axX9xX18dxX16bxX18dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xXdxX3xX5xX1cxX3xX1xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX4xX27xX3xXexX2axX2bxX2cxX2dxX17xX3xXexX1xX32xX17xX34xX3xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxX10xX17xX3xX3fxX14xX3xXcxX43xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX17xX1xXaxX3xX153xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX2xX2xX15cxX15dxXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX16axX16bxX15dxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxXb5xX17xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX38xXexX22fxX6xX5xXdxX34xX17xX158xX3xX1a5xX2bxX7xXexXdxX23cxX2cxX160xXaxX12xX144xX2bxX32xXdxX3xX22xX2bxX18xXdxX7axX3xX131xX6xX17xX3xXexX18xX3xX4xX1xXb8xX4xX3xX5xX1cxX3xX1xX1fxXdxX3xX3fxX39xX3xXexX1xX2cbxX4xX3xX1xXdxX2e7xX17xX3xX4xX8dxX17xX3xX7xX32xX3xX4xX27xX3xX84xX46xX3xX17xX34xX88xX89xXdxX3xX5fxX8dxX17xX3xX22xX23xXexX3xX3fxX88xX4f5xX4xX3xX3bxX46xX3xXexX2axX6xXb5xX3xX34xXdxX120xXdxX3xX4xX1xXb5xX3xX17xX34xX88xX89xXdxX3xX22xX23xXexX3xX3fxX88xX4f5xX4xX3xX4xXb5xX17xX3xX4xX27xX3xXexXb5xX3xX17xX1xX2b6xXexX121xX3xX0xX10xX84xX12xXcxX2axXb5xX17xX34xX3xX120xX17xX1xX158xX3xXcxX2axX88xX36xX17xX34xX3xXbxX1xX10fxX17xX34xX3xX33exX83xX17xX3xX1xX367xX6xX3xX22fxX3xXcxX1xX14xX17xX34xX3xXexXdxX17xX3xXexX1xX46xX17xX1xX3xXbxX1xX32xX3xX45xXc7xX3xX320xX2bxX32xX4xX3xXcxX2bxX2b6xX17xX3xXexX2axX6xXb5xX3xX34xXdxX120xXdxX3xX17xX1xX2b6xXexX3xX4xX1xXb5xX3xXaxX17xXa2xX84xX3xXexX1xX116xXaxX3xXcxX2axX88xXa2xX17xX34xX3xX144xX14xX17xX34xX3xXc9xXc7xX17xX34xX3xX268xX38xX39xX3xXc9xXc7xX17xX34xX3xXfc5xX14xX17xX273xX121xX0xX4dxX10xX84xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xXb5xX5fxX2cxXaxX12xX0xXdxX84xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX144xX10xX17xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX153xXdxX5fxXexX1xX158xX3xX2xX2xX15cxX15dxXbxX38xX160xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX158xX3xX16axX16bxX15dxXbxX38xX160xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX121xX22xX6xXb5xX1xX6xXexXdxX17xX1xX121xX3bxX17xX4dxX17xX10xX153xX7xX4dxX18dxX18dxX18fxX2xX4dxX192xX15cxX5fxX15dxX2xX18dxX2xX15dxX18fxX15dxXexX2xX2xX15cxX18dxX16bxX5xX15dxX121xX1a5xXbxX34xX1a8xX2axX9xX19exX19exX19exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xXdxX3xX5xX1cxX3xX1xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX4xX27xX3xXexX2axX2bxX2cxX2dxX17xX3xXexX1xX32xX17xX34xX3xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxX10xX17xX3xX3fxX14xX3xXcxX43xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX17xX1xXaxX3xX153xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX2xX2xX15cxX15dxXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX16axX16bxX15dxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxXb5xX17xXaxX12xXcdxX39xX17xX1xX3xX3fxXf9xXb5xX3xX38xX39xX3xXcxX1xXf9xX4xX1xX3xX45xX88xX17xX34xX3xXexX2axX6xXb5xX3xX34xXdxX120xXdxX3xX17xX1xX4c0xX3xX4xX1xXb5xX3xX74exX17xXa2xX84xX3xXexX1xX116xX756xX3xXcdxX4d4xX3xXc9xX4c0xX17xX1xX3xXcxX1xX14xX17xX34xX7axX3xX38xX39xX3xXcxX1xXf9xX4xX1xX3xXcdxXb5xX17xX34xX3xX268xXcxX1xXf9xX4xX1xX3xX45xX46xX273xX121xX0xX4dxXbxX12xX0xX22xX5xXb5xX4xX72xX147cxX2bxXb5xXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX2axXdxX4xX1xX5fxX6xX17xXaxX12xX0xX5fxXdxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXb5xX17xXexX10xX17xXexXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xXb5xX5fxX2cxXaxX12xX33exXdxX2e7xX4xX3xX72xX1xX14xXdxX3xXbxX1xX59fxX4xX3xX5xXf9xXdxX3xX5xX1cxX3xX1xX1fxXdxX3xXexX2axX2bxX2cxX2dxX17xX3xXexX1xX32xX17xX34xX3xX22xX23xXexX3xX4xX27xX3xX38xX39xX3xXcxX1xXf9xX4xX1xX3xX45xX88xX17xX34xX3xX17xX1xXd3fxX84xX3xXexXf9xXb5xX3xX7xX8dxX17xX3xX4xX1xXa2xXdxX3xX5xX46xX17xX1xX3xX84xXf9xX17xX1xX7axX3xX72xX1xX14xX17xX34xX3xX72xX1xX70dxX3xX3bxX2bxXdxX3xX4xX1xXa2xXdxX3xX7xX14xXdxX3xX17xX18xXdxX7axX3xX34xX23xX17xX3xX4xX1xX526xXexX3xXexX4c0xX17xX1xX3xX3fxXb5xX46xX17xX3xX72xX68xXexX3xXexX2axXb5xX17xX34xX3xX278xX1xX8dxX17xX3xX5fxX8dxX17xX160xX3xXbxX1xX27xXexX3xX1xX2bxX2cxX7axX3xX5fxX2bxX2cxX3xXexX2axX4c0xX3xX3bxX46xX3xX22xX120xXb5xX3xXexXc7xX17xX3xX17xX1xXa31xX17xX34xX3xX34xXdxX27xX3xXexX2axX9cxX3xX3bxX83xX17xX3xX1xX367xX6xX3xX3fxX526xX4xX3xX7xX23xX4xX3xX4xX116xX6xX3xX3fxX9cxX6xX3xXbxX1xX88xXa2xX17xX34xX3xX3bxX46xX3xX17xX1xXd3fxX84xX3xXexX1xX2cbxX4xX3xX1xXdxX2e7xX17xX3xX4xX1xX116xX3xX3fxX2dxX3xXexX2axX1483xX17xX34xX3xXexX8dxX84xX3xX4xX116xX6xX3xXcxX43xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX17xX1xX3xX17xX83xX84xX3xX18dxX15dxX18dxX18dxX3xX3bxX2dxX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX2axXdxX515xX17xX3xX3bxX83xX17xX3xX1xX367xX6xX3xX3bxX46xX3xX34xXdxX27xXb5xX3xX5fxX59fxX4xX121xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xXb5xX5fxX2cxXaxX12xX320xX2bxX6xX17xX3xXexX2axX1483xX17xX34xX3xX1xXa2xX17xX7axX3xX1xXb5xXf9xXexX3xX3fxX1fxX17xX34xX3xX17xX46xX2cxX3xX7xbadexX3xX34xXdxX740xXbxX3xX72xX1xX2bxX2b6xX2cxX3xX3fxX120xXb5xX3xX22xX35fxX17xX3xX36xX3xX3fxX27xX2cxX3xX3fxXcaxXbxX3xX3fxX515xX3xXexX27xXdxX3xXexXf9xXb5xX3xX17xX34xX2bxXc7xX17xX3xXexX1xX116xX2cxX3xX7xX120xX17xX3xXexX2cbxX3xX17xX1xXdxX4d4xX17xX160xX3xXexX95xX17xX34xX3xX22xX88xX32dxX4xX3xX38xX8dxX2cxX3xX5fxX2cbxX17xX34xX3xX1xXc7xX3xXc9xXcaxXbxX3xXcdxX18xX3xX3fxX120xX84xX3xX22xX120xXb5xX3xX3fxX6xX3xX84xX59fxX4xX3xXexXdxX4d4xX2bxX158xX3xX3bxX95xX6xX3xX4xX2bxX17xX34xX3xX4xX2b6xXbxX3xX17xX88xX32dxX4xX3xXexX88xX32dxXdxX3xXbxX1xX59fxX4xX3xX3bxX59fxX3xX7xX120xX17xX3xX38xX2bxX2b6xXexX3xX3bxX95xX6xX3xX5xX46xX3xX3fxXdxX515xX84xX3xX5fxX2bxX3xX5xX9cxX4xX1xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXexX1xX27xXdxX7axX3xX34xX367xXbxX3xXbxX1xX2adxX17xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX2axXdxX515xX17xX3xX72xXdxX17xX1xX3xXexX68xX3xX38xX39xX3xX1xX1fxXdxX3xX4xX116xX6xX3xX3fxX9cxX6xX3xXbxX1xX88xXa2xX17xX34xX121xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX3bxX12xX0xX5fxXdxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX2bxXexX1xXb5xX2axXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xXb5xX5fxX2cxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX38xXexX22fxX6xX5xXdxX34xX17xX158xX3xX2axXdxX34xX1xXexX160xXaxX12xX0xX7xXexX2axXb5xX17xX34xX12xX111dxX17xX34xX3xX43xX1xX6xX17xX3xXcxXdxX68xX17xX3xX279xX139bxX17xX34xX0xX4dxX7xXexX2axXb5xX17xX34xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xXb5xX5fxX2cxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX38xXexX22fxX6xX5xXdxX34xX17xX158xX3xX2axXdxX34xX1xXexX160xXaxX12xX0xX7xXexX2axXb5xX17xX34xX12xX0xX10xX84xX12xX43xX1xX367xX3xX144xX1xX116xX3xXexX9cxX4xX1xX3xX276xX131xX278xX279xX3xX38xX39xX3xXcxX1xXf9xX4xX1xX3xX45xX88xX17xX34xX3xX22fxX3xXcxX2axX88xX36xX17xX34xX3xX22xX6xX17xX3xXcxX18xX3xX4xX1xXb8xX4xX3xX5xX1cxX3xX1xX1fxXdxX0xX4dxX10xX84xX12xX0xX4dxX7xXexX2axXb5xX17xX34xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX3bxX12xX0xX4dxX22xX5xXb5xX4xX72xX147cxX2bxXb5xXexX10xX12xX0xX5fxXdxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxX2axX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX2bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX22fxXexX1xX2bxX84xX22xX22fxX6xX17xX5fxX22fxX7xX6xXbxXb5xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX43xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX17xX1xX3xX72xX1xX14xXdxX3xXbxX1xX59fxX4xX3xX5xX1cxX3xX1xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX4xX27xX3xXexX2axX2bxX2cxX2dxX17xX3xXexX1xX32xX17xX34xX3xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxX10xX17xX3xX3fxX14xXaxX3xX1xX2axX10xX23cxX9xXaxX4dxX34xXdxX6xXdxX22fxXexX2axXdxX4dxXexXbxX22fxX1xX6xX22fxXexXdxX17xX1xX22fxX72xX1xXb5xXdxX22fxXbxX1xX2bxX4xX22fxX5xX10xX22fxX1xXb5xXdxX22fxX22xX6xXexX22fxX4xX6xX22fxXexX2axX2bxX2cxX10xX17xX22fxXexX1xXb5xX17xX34xX22fxXb5xX22fxX38xX6xX22fxX3bxX10xX17xX22fxX5fxXb5xX4dxX18dxX18fxX19bxX16axX18dxX2xX121xX1xXexX84xXaxX12xX0xXdxX84xX34xX3xX7xX2axX4xX9xXaxX4dxX84xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX18dxX15dxX4dxX17xX10xX153xX7xX4dxX18dxX18dxX18fxX2xX4dxX192xX15cxX5fxX19bxX15dxX19exX19bxX15cxX18fxX16bxXexX16axX19exX16axX16bxX19exX5xX15dxX121xX1a5xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xXdxX3xX5xX1cxX3xX1xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX4xX27xX3xXexX2axX2bxX2cxX2dxX17xX3xXexX1xX32xX17xX34xX3xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxX10xX17xX3xX3fxX14xX3xXcxX43xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX17xX1xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX3bxX12xX0xX7xXexX2axXb5xX17xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX43xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX17xX1xX3xX72xX1xX14xXdxX3xXbxX1xX59fxX4xX3xX5xX1cxX3xX1xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX4xX27xX3xXexX2axX2bxX2cxX2dxX17xX3xXexX1xX32xX17xX34xX3xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxX10xX17xX3xX3fxX14xXaxX3xX1xX2axX10xX23cxX9xXaxX4dxX34xXdxX6xXdxX22fxXexX2axXdxX4dxXexXbxX22fxX1xX6xX22fxXexXdxX17xX1xX22fxX72xX1xXb5xXdxX22fxXbxX1xX2bxX4xX22fxX5xX10xX22fxX1xXb5xXdxX22fxX22xX6xXexX22fxX4xX6xX22fxXexX2axX2bxX2cxX10xX17xX22fxXexX1xXb5xX17xX34xX22fxXb5xX22fxX38xX6xX22fxX3bxX10xX17xX22fxX5fxXb5xX4dxX18dxX18fxX19bxX16axX18dxX2xX121xX1xXexX84xXaxX12xXcxX43xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX17xX1xX3xX72xX1xX14xXdxX3xXbxX1xX59fxX4xX3xX5xX1cxX3xX1xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX4xX27xX3xXexX2axX2bxX2cxX2dxX17xX3xXexX1xX32xX17xX34xX3xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxX10xX17xX3xX3fxX14xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX2axXb5xX17xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXcdxX1cxX3xX1xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX4xX27xX3xXexX2axX2bxX2cxX2dxX17xX3xXexX1xX32xX17xX34xX3xX36xX3xXcxX43xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX17xX1xX3xX7xX1b7bxX3xX5fxXdxX1cxX17xX3xX2axX6xX3xX3bxX46xXb5xX3xX17xX34xX46xX2cxX3xX16axX4dxX192xX3xXexX32dxXdxX3xXexXf9xXdxX3xX1xXc7xX3xXc9xXcaxXbxX3xXcdxXfc6xX7axX3xXexX1xX14xX17xX3xXcxXdxX68xX17xX3xX45xX88xX17xX34xX7axX3xX38xX39xX3xXcxX1xXf9xX4xX1xX3xX45xX88xX17xX34xX121xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX3bxX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX46xX17xX1xX3xXbxX1xX32xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX17xX1xX3xX74exXexX83xX17xX34xX3xXexX32xX4xX756xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX2axXdxX515xX17xX3xX72xXdxX17xX1xX3xXexX68xX3xX22fxX3xX38xX39xX3xX1xX1fxXdxXaxX3xX1xX2axX10xX23cxX9xXaxX4dxX5fxX6xX2bxX22fxXexX2bxX4dxXexX1xX6xX17xX1xX22fxXbxX1xXb5xX22fxX1xX6xX22fxXexXdxX17xX1xX22fxXexX6xX17xX34xX22fxXexXb5xX4xX22fxXbxX1xX6xXexX22fxXexX2axXdxX10xX17xX22fxX72xXdxX17xX1xX22fxXexX10xX22fxX38xX6xX22fxX1xXb5xXdxX4dxX18dxX18dxX19exX18dxX18fxX2xX121xX1xXexX84xXaxX12xX0xXdxX84xX34xX3xX7xX2axX4xX9xXaxX4dxX84xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX18dxX15dxX4dxX17xX10xX153xX7xX4dxX18dxX18dxX2xX18dxX4dxX192xX15cxX5fxX15dxX15dxX18fxX15cxX15dxX2xX16bxXexX18dxX18dxX16axX19bxX16bxX5xX15dxX121xX1a5xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xXdxX3xX5xX1cxX3xX1xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX4xX27xX3xXexX2axX2bxX2cxX2dxX17xX3xXexX1xX32xX17xX34xX3xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxX10xX17xX3xX3fxX14xX3xXcxX43xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX17xX1xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX3bxX12xX0xX7xXexX2axXb5xX17xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX46xX17xX1xX3xXbxX1xX32xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX17xX1xX3xX74exXexX83xX17xX34xX3xXexX32xX4xX756xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX2axXdxX515xX17xX3xX72xXdxX17xX1xX3xXexX68xX3xX22fxX3xX38xX39xX3xX1xX1fxXdxXaxX3xX1xX2axX10xX23cxX9xXaxX4dxX5fxX6xX2bxX22fxXexX2bxX4dxXexX1xX6xX17xX1xX22fxXbxX1xXb5xX22fxX1xX6xX22fxXexXdxX17xX1xX22fxXexX6xX17xX34xX22fxXexXb5xX4xX22fxXbxX1xX6xXexX22fxXexX2axXdxX10xX17xX22fxX72xXdxX17xX1xX22fxXexX10xX22fxX38xX6xX22fxX1xXb5xXdxX4dxX18dxX18dxX19exX18dxX18fxX2xX121xX1xXexX84xXaxX12xXcxX1xX46xX17xX1xX3xXbxX1xX32xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX17xX1xX3xX74exXexX83xX17xX34xX3xXexX32xX4xX756xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX2axXdxX515xX17xX3xX72xXdxX17xX1xX3xXexX68xX3xX22fxX3xX38xX39xX3xX1xX1fxXdxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX2axXb5xX17xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX45xX68xXexX3xX147cxX2bxdac3xX3x1070fxX4dxX18dxX15dxX18dxX18dxX7axX3xXexX18xX17xX34xX3xXexX1xX2bxX3xX17xX34xX8dxX17xX3xX7xX27xX4xX1xX3xXcxX43xX3xX45xX46xX3xXcxX49xX17xX1xX3xX88xX32dxX4xX3xX3fxXf9xXexX3xX18dxX15cxX15cxX7axX19exX3xXexX2e3xX3xX3fxXc7xX17xX34xX7axX3xXexX83xX17xX34xX3xX19bxX192xX7axX16bxfdc1xX3xX7xXb5xX3xX3bxX32dxXdxX3xX4xX35fxX17xX34xX3xX72xc4f4xX7axX3xX4xX27xX4xX3xX1xXb5xXf9xXexX3xX3fxX1fxX17xX34xX3xX13xX339xX1132xX279xX3xXbxX1xX59fxX4xX3xX1xXc7xXdxX3xXexX32xXexX3xXexX2axXb5xX17xX34xX3xX3fxXdxX2dxX2bxX3xX72xXdxX2e7xX17xX3xX5fxX9cxX4xX1xX3xX22xX2e7xX17xX1xX3xX144x11ecdxX33exX225exX279xX22fxX2xX19exX3xXbxX1xXb8xX4xX3xXexXf9xXbxX3xX5xX46xX3xX17xX1xXa31xX17xX34xX3xX72xX1xX36xXdxX3xX3fxX1fxX17xX34xX3xXexX70dxX4xX1xX3xX4xX2cbxX4xX3xX4xX1xXb5xX3xX17xX83xX84xX3xX18dxX15dxX18dxX18dxX121xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX3bxX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX2bxX5xX12xX0xX5fxXdxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2axXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxX3bxX12xX0xX4dxX5fxXdxX3bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10f5axX2bxXexX1xXb5xX2axXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX38xXexX22fxX6xX5xXdxX34xX17xX158xX3xX2axXdxX34xX1xXexX160xXaxX12xX278xX34xX2bxX2cxX1cxX17xX3xX22f1xX6xX17xX1xX3xX22fxX3xXcdxX4d4xX3xXcxX2bxX2b6xX17xX0xX4dxXbxX12
Nguyễn Oanh - Lê Tuấn