Cảnh sát Bolykhamxay thu giữ hơn 155.000 viên ma túy tổng hợp
(Baohatinh.vn) - Lực lượng chức năng Bolykhamxay - tỉnh có đường biên giới chung với Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công một vụ tàng trữ trái phép chất gây nghiện quy mô lớn.
2271x26f5x53b2x36faxc1d1xc0f6xabcax6294x9090xX7x33bbx6fddx2c98x8d5dxa490xb6dfxX5xc014xXax3a45xc191x22bdx47daxX1xX3xX7x48eaxXexX3x741dx290bxX5x4c38x41efxX1xX6x2c76xa0c6xX6xX1fxX3xXexX1x29dexX3x4896xXdxac1bxX3xX1xa73bxX15xX3xX2x4d42xX35xb3d4xb302xX38xX38xX3x65dbxXdxbf2dxX15xX3xX23xX6xX3xXex8090xX1fxX3xXex82e0xX15xX2cxX3xX1x961fxXbxX0x517cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6595xX10xX6x4be4xXaxX12x93e4x2a8cxX4xX3xX5x9925xX4exX15xX2cxX3xX4xX1x76efxX4xX3xX15x2c0cxX15xX2cxX3xX1cxX1dxX5xX1fxX20xX1xX6xX23xX24xX6xX1fxX3x2657xX3xXex88aexX15xX1xX3xX4x916fxX3x5e23xX6bxae80xX15xX2cxX3x2cc0xXdxX3exX15xX3xX2cxXdx63e5xXdxX3xX4xX1xX2axX15xX2cxX3xX3cxX9dxXdxX3xX60x4b4axX3xXcx51c8xX15xX1xX3xX3cx452dxX6xX3xXex2fa7xXdx3b75xXexX3xXbxX1xX19xX3xXexX1xXabxX15xX1xX3xX4x5e79xX15xX2cxX3xX23x7142xXexX3xX3cx5690xX3xXexXabxX15xX2cxX3xXexXb7xX2exX3xXexXb7xX19xXdxX3xXbxX1x5f93xXbxX3xX4xX1xae06xXexX3xX2cx474fxX1fxX3xX15xX2cxX1xXdxXb9xX15xX3xb909xX2axX1fxX3xX23xXc7xX3xX5xX9dxX15xX37xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX1dxX63xX1fxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX24xXexX86xX6xX5xXdxX2cxX15x2dacxX3xX4xX10xX15xXexX10xXb7x895dxXaxX12xX0xXdxX23xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xXb7xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxab89xXdxX63xXexX1xX126xX3x28faxX2xX35xXbxX24xX12exX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX126xX3x237bxX2xX38xXbxX24xX12exXaxX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX37xX96xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX37xX3cxX15xX51xX15xX10xX14dxX7xX51x3208xX2xX186xX163xX51xX2xX186xX163xX63x9f46xX38x6a1exX2xX154xX38xX2xXexX186xa17exX18fxX163xX38xX5xX38xX37xX2cxXdx77aaxa4e8xXb7xX9x9682xX2xX1a5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX5xX1fxX20xX1xX6xX23xX24xX6xX1fxX3xXexX1xX2axX3xX2cxXdxX2exX3xX1xX31xX15xX3xX2xX35xX35xX37xX38xX38xX38xX3xX3cxXdxX3exX15xX3xX23xX6xX3xXexX45xX1fxX3xXexX49xX15xX2cxX3xX1xX4exXbxXaxX3xX14dxXdxX63xXexX1xX9xXaxX154xX2xX35xXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX163xX2xX38xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1dxX15xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX24xXexX86xX6xX5xXdxX2cxX15xX126xX3x893axX2axX7xXexXdxX1a1xX1fxX12exXaxX12x4213xX45xX15xX2cxX3xX3cxXabxX3xX2xX35xX35xX37xX1a5xX191xX2xX3xX3cxXdxX3exX15xX3xX6xX23xXbxX1xX10xXexX6xX23xXdxX15xX10xX3xX96x8b46xX3xXexX1xX2axX3xX2cxXdxX2exX3xX7xX6xX2axX3xX3cxXd0xX3xX90xXccxXexX3xX20x5a07xX4xX1xX3xX4xbbc7xX6xX3xX4xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xXex58f6xXdxX3xX288xXdxX3xX1xX2axX1fxXb9xX15xX3x680cxX6xX20xX20xX6xX63xXdxX15xX2cx3558xX3xXexX89xX15xX1xX3xX1cxX1dxX5xX1fxX20xX1xX6xX23xX24xX6xX1fxX37xX3xX0xX10xX23xX12x41d9xbb09xX15xX1xX126xX3x3a05xXdxX10xX15xXexXdxX6xX15xX10xX3xXcxXdxX23xX10xX7x621axX0xX51xX10xX23xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX1dxX63xX1fxXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xX90xX8exX29dxX3xX15xX1xXabxX3xX4xX1xX72xX4xX3xXexXb7xX19xX4xX1xX3xXexX1xX2axX3xX2cxXdxX2exX3xX1xX31xX15xX3xX2xX35xX35xX37xX38xX38xX38xX3xX3cxXdxX3exX15xX3xX6xX23xXbxX1xX10xXexX6xX23xXdxX15xX10xX3xX2b5xX23xXccxXexX3xX63xX288xX15xX2cxX3xX23xX6xX3xXexX2axX1fxX3xXexX49xX15xX2cxX3xX1xX4exXbxX2caxX3xX3cxXabxX3xX96x3d85xXexX3xX2cxXdxX2exX3xX163xX3xX90xba7fxXdxX3xXexX6bxX4exX15xX2cxX37xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX1dxX63xX1fxXaxX12xX23exX6xX2axX3xX20xX1xXdxX3xX15xX1x51f9xX15xX3xX90xX6bxX4exX4xX3xXexXdxX15xX3xX96xX19xX1dxX3xXexXb3xX3xX15xX2cxX6bxX92xXdxX3xX63xXebxX15xX3xX90xX260xX6xX3xXbxX1xX6bxX31xX15xX2cxX3xX3cx46e5xX3xX3cxXdxXb9xX4xX3xX4xX8exX3xX1xX1dxX288xXexX3xX90xXccxX15xX2cxX3xX15xX2cxX1xXdxX3xX96xX2axXc7xX15xX3xX96xX19xX15xX3xXexXb7xX19xXdxX3xXbxX1xXe2xXbxX3xX4xX1xXe7xXexX3xX23xX6xX3xXexX45xX1fxX3xXexX288xXdxX3xX1xX2axX1fxXb9xX15xX3xX294xX6xX20xX20xX6xX63xXdxX15xX2cxX29dxX3xX5xX67xX4xX3xX5xX6bxX4exX15xX2cxX3xX4xX1xX72xX4xX3xX15xX76xX15xX2cxX3xX90x8156xX3xX96xXabxX15xX3xX96xX288xX4xX29dxX3xX5xX3exX15xX3xXbxX1xX6bxX31xX15xX2cxX3xX19xX15xX3xXexXdxa070xX15xX3xX1xXabxX15xX1xX3xX4xX1xXdxX419xX15xX3xX63xX260xX4xX1xX3xX90xXccxXexX3xX20xX276xX4xX1xX3xX90xadebxX3xXexXb7xXdxXb9xXexX3xXbxX1xX19xX3xX90xX6bxX92xX15xX2cxX3xX63xXebxX1fxX3xXexXccxXdxX3xXbxX1xX288xX23xX37xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX1dxX63xX1fxXaxX12xX163xX3xX90xX34bxXdxX3xXexX6bxX4exX15xX2cxX3xX96xX260xX3xX96xX341xXexX3xX2cxXdxX2exX3xX90xX39cxX2axX3xX5xXabxX3xX15xX6xX23xX29dxX3xX2cx4bc6xX23xX126xX3xX294xX1xX1dxX2axXexX23xX6xX15xX1fxX20xX1xX6xX23xX3xX2b5xX186xX1a5xX3xXexX2axX49xXdxX29dxX3xXexXb7xX45xX3xXexX288xXdxX3xX5xXabxX15xX2cxX3x5e62xX6xX23xX7xX6xX15xX6xX23xX29dxX3xX1xX2axX1fxXb9xX15xX3x6342xX1xX1dxX2axX15xX20xX1xX6xX23xX29dxX3xXexX89xX15xX1xX3xX4c7xX1xX6xX23xX23xX1dxX2axX6xX15xX10xX2caxX12exX3xX60xX1dxX23xX10xX3xX2b5xX2xX191xX3xXexX2axX49xXdxX29dxX3xXexXb7xX45xX3xXexX288xXdxX3xX5xXabxX15xX2cxX3xX4b7xX6xX5xX2axX6xX15xX2cxXexX6xXdxX2caxX12exX3xX294xX1xX1dxX2axXexX3xX66xX2axX6xX15xX2cxX3cxX6xX15xX5xX1dxX2axX15xX3xX2b5xX186xX18fxX3xXexX2axX49xXdxX2caxX3xX3cxXabxX3xX23exX1dxX23xX96xX1dxX2axX15xX7xX1dxX15xX2cxX3xX2b5xX186xX35xX3xXexX2axX49xXdxX2caxX3xX4xa12bxX15xX2cxX3xXexXb7xX45xX3xXexX288xXdxX3xX5xXabxX15xX2cxX3xXcxX1xX1dxX15xX2cxX15xX6xX23xX1fxX29dxX3xX1xX2axX1fxXb9xX15xX3xX294xX6xX20xX20xX6xX63xXdxX15xX2cxX29dxX3xXexX89xX15xX1xX3xX1cxX1dxX5xX1fxX20xX1xX6xX23xX24xX6xX1fxX37xX3xX4c7xX1xX19xX23xX3xX24xXe2xXexX3xX1xXdxXb9xX15xX3xXexXb7xX6bxX92xX15xX2cxX29dxX3xX4xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xXex8ca3xX23xX3xXexX1xXe7xX1fxX3xX2xX35xX35xX37xX1a5xX191xX2xX3xX3cxXdxX3exX15xX3xX6xX23xXbxX1xX10xXexX6xX23xXdxX15xX10xX3xX3cxXabxX3xX1xX6xXdxX3xX20xX1x8c96xX2axX3xX7xX45xX15xX2cxX37xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX1dxX63xX1fxXaxX12xX13xX31xX3xXf5xX2axX6xX15xX3xX4xX1xX72xX4xX3xX15xX76xX15xX2cxX3xX90xX6xX15xX2cxX3xXexXdxX419xXbxX3xXexXd0xX4xX3xX23x5e57xX3xXb7xXccxX15xX2cxX3xX90xXdxX39cxX2axX3xXexXb7xX6xX3xX90xX436xX3xXexXb7xX2axX1fxX3xX3cxX419xXexX3xX4xX19xX4xX3xX23xX341xXexX3xX24xX276xX4xX1xX3xX20xX1xX19xX4xX3xX4xX27bxX6xX3xX90xX6bxX92xX15xX2cxX3xX63xXebxX1fxX3xX23xX6xX3xXexX45xX1fxX3xX15xXabxX1fxX37xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX5xX1fxX20xX1xX6xX23xX24xX6xX1fxX3xX4xX1xX1dxX3xX96xXdxX419xXexX3xX90xXebxX1fxX3xX5xXabxX3xX3cxXd0xX3xXexXb7xXdxXb9xXexX3xXbxX1xX19xX29dxX3xXexX1xX2axX3xX2cxXdxX2exX6xX3xX5xX6bxX4exX15xX2cxX3xX23xX6xX3xXexX45xX1fxX3xX5xX9dxX15xX3xX15xX1xXe7xXexX3xXexXb7xX3exX15xX3xX90xX260xX6xX3xX96xXabxX15xX3xXexXb3xX3xX90x2f7bxX2axX3xX15xX76xX23xX3xX90xX419xX15xX3xX15xX6xX1fxX37xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX1dxX63xX1fxXaxX12xXcxX1xX19xX15xX2cxX3xXexXb7xX6bxX9dxX4xX29dxX3xX5xX67xX4xX3xX5xX6bxX4exX15xX2cxX3xX4xX1xX72xX4xX3xX15xX76xX15xX2cxX3xXexX89xX15xX1xX3xX23exX6xX3cxX6xX15xX15xX6xX20xX1xX10xXexX3xX90xX3fexX3xXbxX1xX19xXexX3xX1xXdxXb9xX15xX3xX3cxXabxX3xXexX1xX2axX3xX2cxXdxX2exX3xX2cxX6b6xX15xX3xX186xX38xX38xX37xX38xX38xX38xX3xX3cxXdxX3exX15xX3xX6xX23xXbxX1xX10xXexX6xX23xXdxX15xX10xX3xX60bxX3xX5xXabxX15xX2cxX3xX4c7xX23xX18fxX35xX29dxX3xX1xX2axX1fxXb9xX15xX3xX13xX1xX6xX23xXbxX1xX1dxX15xX3xX90xX48exX15xX2cxX3xXexX1xX92xXdxX3xXexX288xX23xX3xX2cxXdxX2exX3xX1xX6xXdxX3xX15xX2cxX6bxX92xXdxX3xX3cxX5a3xX3xX1xXabxX15xX1xX3xX3cxXdxX3xX96xX2axXc7xX15xX3xX96xX19xX15xX3xXexXb7xX19xXdxX3xXbxX1xXe2xXbxX3xX4xX1xXe7xXexX3xX23xX6xX3xXexX45xX1fxX37xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX1dxX63xX1fxXaxX12xX13x4002xX15xX2cxX3xXexXb7xX1dxX15xX2cxX3xXexX1xX19xX15xX2cxX3xX35xX51xX186xX38xX186xX2xX29dxX3xX4xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xXexX89xX15xX1xX3x48b1xX2axX63xX1dxX23xX24xX6xX1fxX29dxX3xX23xXdxX39cxX15xX3xX1cxX341xX4xX3xX4xX27bxX6xX3xX66xXabxX1dxX3xX90xX3fexX3xX96xX341xXexX3xX2cxXdxX2exX3xX23xXccxXexX3xX4x659fxXbxX3xX3cxX4exX3xX4xX1xX48exX15xX2cxX3xX15xX2cxX6bxX92xXdxX3xX66xXabxX1dxX3xX3cxX9dxXdxX3xXexX6xX15xX2cxX3xX3cxX373xXexX3xX2cxX48exX23xX126xX3xX35xX163xX191xX3xX2cxX8exXdxX3xX90xX67xX15xX2cxX3xX2cxX6b6xX15xX3xX2xX29dxX2xX3xXexXb7xXdxXb9xX2axX3xX3cxXdxX3exX15xX3xX6xX23xXbxX1xX10xXexX6xX23xXdxX15xX10xX3xX4xX544xX15xX2cxX3xX163xX198xX3xXexX45xXdxX3xX4xX1xXe7xXexX3xX96xXccxXexX3xX23xXabxX2axX3xXexXb7xX341xX15xX2cxX3xX4xX8exX3xXexX49xX15xX2cxX3xXexXb7x674exX15xX2cxX3xX5xX6bxX4exX15xX2cxX3xX2xX37xX186xX38xX38xX20xX2cxX3xX90xX6bxX4exX4xX3xX4xX1dxXdxX3xX5xXabxX3xXexXdxX39cxX15xX3xX4xX1xXe7xXexX3xX90xX436xX3xX7xX14xX15xX3xX24xX2axXe7xXexX3xX23xX6xX3xXexX45xX1fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX1dxX63xX1fxXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX90xX3fexX3xXexX260xX4xX1xX3xXexX1xX2axX3xX186xX3xXc7xX3xXexXc7xX29dxX3xX23xXccxXexX3xX20xX1xX5cdxX2axX3xX7xX45xX15xX2cxX3xX3cxXabxX3xX4xX19xX4xX3xX3cxX373xXexX3xX63xXd0xX15xX2cxX3xX20xX1xX19xX4xX3xX4xX27bxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX2cxX6bxX92xXdxX3xX15xXabxX1fxX37xX3xc217xXebxX1fxX3xX5xXabxX3xX3cxXd0xX3xX3cxX373xX15xX3xX4xX1xX2axX1fxX436xX15xX3xX23xX6xX3xXexX45xX1fxX3xX5xX9dxX15xX3xX15xX1xXe7xXexX3xX60bxX3xXexX89xX15xX1xX3xX7dfxX2axX63xX1dxX23xX24xX6xX1fxX3xXexXb7xX1dxX15xX2cxX3xX15xX76xX23xX3xX15xX6xX1fxX37xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX1dxX63xX1fxXaxX12x3a9exX6xX3xXexX2axb835xX3xX90xX6xX15xX2cxX3xX5xXabxX3xXexX1xX19xX4xX1xX3xXexX1xX72xX4xX3xX5xX9dxX15xX3xX4xX27bxX6xX3xX66xXabxX1dxX37xX3xX13xX1xX276xX15xX1xX3xXbxX1xX27bxX3xX66xXabxX1dxX3xX1fxX3exX2axX3xX4xX6b6xX2axX3xX15xX2cxXabxX15xX1xX3xX4xXc7xX15xX2cxX3xX6xX15xX3xX90xX5cdxX1fxX3xX23xX288xX15xX1xX3xX90xXe7xX2axX3xXexXb7xX6xX15xX1xX3xXbxX1x57f9xX15xX2cxX3xX4xX1xX34bxX15xX2cxX3xXexXccxXdxX3xXbxX1xX288xX23xX3xXexXabxX15xX2cxX3xXexXb7xX2exX29dxX3xX3cxX373xX15xX3xX4xX1xX2axX1fxX436xX15xX3xX23xX2axX6xX3xX96xX19xX15xX3xXexXb7xX19xXdxX3xXbxX1xXe2xXbxX3xX4xX1xXe7xXexX3xX23xX6xX3xXexX45xX1fxX29dxX3xX20xX1xX2axX1fxX419xX15xX3xX20xX1xX276xX4xX1xX3xX15xX2cxX6bxX92xXdxX3xX63xXebxX15xX3xXexX1xX6xX23xX3xX2cxXdxX6xX3xX3cxXabxX1dxX3xX4xX2axXccxX4xX3xX4xX1xXdxX419xX15xX3xX4xX6xX23xX3xX2cxX1dxX3xX15xXabxX1fxX37xX0xX51xXbxX12xX0xX63xXdxX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xXb7xX10xX5xX6xXexX10xX63xXaxX12xX0xX7xXexXb7xX1dxX15xX2cxX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX3exX15xX3xXf5xX2axX6xX15xX126xX0xX51xX7xXexXb7xX1dxX15xX2cxX12xX0xX2axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX86xXexX1xX2axX23xX96xX86xX6xX15xX63xX86xX7xX6xXbxX1dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX66xXabxX1dxX3xXbxX1xX19xX3xX90xX6bxX92xX15xX2cxX3xX63xXebxX1fxX3xX3cxX373xX15xX3xX4xX1xX2axX1fxX436xX15xX3xX1xX31xX15xX3xX35xX3xXexXb7xXdxXb9xX2axX3xX3cxXdxX3exX15xX3xX23xX6xX3xXexX45xX1fxX3xXexX49xX15xX2cxX3xX1xX4exXbxXaxX3xX1xXb7xX10xX1a1xX9xXaxX51xX63xXdxX10xX23xX86xX15xX1dxX15xX2cxX51xX5xX6xX1dxX86xXbxX1xX6xX86xX63xX2axX1dxX15xX2cxX86xX63xX6xX1fxX86xX3cxX6xX15xX86xX4xX1xX2axX1fxX10xX15xX86xX1xX1dxX15xX86xX35xX86xXexXb7xXdxX10xX2axX86xX3cxXdxX10xX15xX86xX23xX6xX86xXexX2axX1fxX86xXexX1dxX15xX2cxX86xX1xX1dxXbxX51xX186xX38xX35xX163xX186xX2xX37xX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX2cxX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX51xX23xX10xX63xXdxX6xX51xX2xX186xX38xX51xX15xX10xX14dxX7xX51xX186xX2xX38xX18fxX51xX2xX18fxX38xX63xX186xX38xX191xX2xX2xX2xX191xXexX191xX198xX186xX191xX154xX5xX38xX37xX234xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX5xX1fxX20xX1xX6xX23xX24xX6xX1fxX3xXexX1xX2axX3xX2cxXdxX2exX3xX1xX31xX15xX3xX2xX35xX35xX37xX38xX38xX38xX3xX3cxXdxX3exX15xX3xX23xX6xX3xXexX45xX1fxX3xXexX49xX15xX2cxX3xX1xX4exXbxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX3cxX12xX0xX7xXexXb7xX1dxX15xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX66xXabxX1dxX3xXbxX1xX19xX3xX90xX6bxX92xX15xX2cxX3xX63xXebxX1fxX3xX3cxX373xX15xX3xX4xX1xX2axX1fxX436xX15xX3xX1xX31xX15xX3xX35xX3xXexXb7xXdxXb9xX2axX3xX3cxXdxX3exX15xX3xX23xX6xX3xXexX45xX1fxX3xXexX49xX15xX2cxX3xX1xX4exXbxXaxX3xX1xXb7xX10xX1a1xX9xXaxX51xX63xXdxX10xX23xX86xX15xX1dxX15xX2cxX51xX5xX6xX1dxX86xXbxX1xX6xX86xX63xX2axX1dxX15xX2cxX86xX63xX6xX1fxX86xX3cxX6xX15xX86xX4xX1xX2axX1fxX10xX15xX86xX1xX1dxX15xX86xX35xX86xXexXb7xXdxX10xX2axX86xX3cxXdxX10xX15xX86xX23xX6xX86xXexX2axX1fxX86xXexX1dxX15xX2cxX86xX1xX1dxXbxX51xX186xX38xX35xX163xX186xX2xX37xX1xXexX23xXaxX12xX66xXabxX1dxX3xXbxX1xX19xX3xX90xX6bxX92xX15xX2cxX3xX63xXebxX1fxX3xX3cxX373xX15xX3xX4xX1xX2axX1fxX436xX15xX3xX1xX31xX15xX3xX35xX3xXexXb7xXdxXb9xX2axX3xX3cxXdxX3exX15xX3xX23xX6xX3xXexX45xX1fxX3xXexX49xX15xX2cxX3xX1xX4exXbxX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexXb7xX1dxX15xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX66xX67xX4xX3xX5xX6bxX4exX15xX2cxX3xX4xX1xX72xX4xX3xX15xX76xX15xX2cxX3xXexX89xX15xX1xX3xX1cxX1dxX20xX10xX1dxX3x7550xX3xX66xXabxX1dxX3xX3cxXb3xX6xX3xXbxX1xX19xX3xXexX1xXabxX15xX1xX3xX4xXc7xX15xX2cxX3xX3cxXd0xX3xX3cxX373xX15xX3xX4xX1xX2axX1fxX436xX15xX3xX23xX6xX3xXexX45xX1fxX3x6edbxX20xX1xX27bxX15xX2cx93e1xX3xX3cxX9dxXdxX3xX7xX34bxX3xX5xX6bxX4exX15xX2cxX3xX1xX31xX15xX3xX35xX3xXexXb7xXdxXb9xX2axX3xX3cxXdxX3exX15xX3xX23xX6xX3xXexX45xX1fxX3xXexX49xX15xX2cxX3xX1xX4exXbxX37xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX3cxX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxXccxX3xX90xXccxXdxX3xX1cxXdxX3exX15xX3xXbxX1xX9e1xX15xX2cxX3xX60xXabxX3xXcxXaexX15xX1xX3xX90xX34bxXdxX3xX15xX2cxX1dxX288xXdxX3xX2cxXdx2633xXdxX29dxX3xX90xX19xX15xX1xX3xX19xX15xX3xX1xX6xX1fxa69dxXaxX3xX1xXb7xX10xX1a1xX9xXaxX51xX6xX15xX86xX15xXdxX15xX1xX86xXexXb7xX6xXexX86xXexX2axX51xX96xX1dxX86xX63xX1dxXdxX86xX96xXdxX10xX15xX86xXbxX1xX1dxX15xX2cxX86xX1xX6xX86xXexXdxX15xX1xX86xX63xX1dxXdxX86xX15xX2cxX1dxX6xXdxX86xX2cxXdxX1dxXdxX86xX63xX6xX15xX1xX86xX6xX15xX86xX1xX6xX1fxX51xX186xX38xX163xX35xX1a5xX163xX37xX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX2cxX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX51xX23xX10xX63xXdxX6xX51xX2xX186xX38xX51xX15xX10xX14dxX7xX51xX186xX2xX38xX38xX51xX2xX18fxX191xX63xX35xX186xX2xX18fxX191xX38xX154xXexX35xX191xX2xX18fxX18fxX5xX38xX37xX234xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX5xX1fxX20xX1xX6xX23xX24xX6xX1fxX3xXexX1xX2axX3xX2cxXdxX2exX3xX1xX31xX15xX3xX2xX35xX35xX37xX38xX38xX38xX3xX3cxXdxX3exX15xX3xX23xX6xX3xXexX45xX1fxX3xXexX49xX15xX2cxX3xX1xX4exXbxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX3cxX12xX0xX7xXexXb7xX1dxX15xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxXccxX3xX90xXccxXdxX3xX1cxXdxX3exX15xX3xXbxX1xX9e1xX15xX2cxX3xX60xXabxX3xXcxXaexX15xX1xX3xX90xX34bxXdxX3xX15xX2cxX1dxX288xXdxX3xX2cxXdxXdb7xXdxX29dxX3xX90xX19xX15xX1xX3xX19xX15xX3xX1xX6xX1fxXdc6xXaxX3xX1xXb7xX10xX1a1xX9xXaxX51xX6xX15xX86xX15xXdxX15xX1xX86xXexXb7xX6xXexX86xXexX2axX51xX96xX1dxX86xX63xX1dxXdxX86xX96xXdxX10xX15xX86xXbxX1xX1dxX15xX2cxX86xX1xX6xX86xXexXdxX15xX1xX86xX63xX1dxXdxX86xX15xX2cxX1dxX6xXdxX86xX2cxXdxX1dxXdxX86xX63xX6xX15xX1xX86xX6xX15xX86xX1xX6xX1fxX51xX186xX38xX163xX35xX1a5xX163xX37xX1xXexX23xXaxX12xX1cxXccxX3xX90xXccxXdxX3xX1cxXdxX3exX15xX3xXbxX1xX9e1xX15xX2cxX3xX60xXabxX3xXcxXaexX15xX1xX3xX90xX34bxXdxX3xX15xX2cxX1dxX288xXdxX3xX2cxXdxXdb7xXdxX29dxX3xX90xX19xX15xX1xX3xX19xX15xX3xX1xX6xX1fxXdc6xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexXb7xX1dxX15xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX4b7xXebxX15xX2cxX3xX4xX6xX1dxX3xX4xX1xXe7xXexX3xX5xX6bxX4exX15xX2cxX3xX1xX1dxX288xXexX3xX90xXccxX15xX2cxX3xX90xX34bxXdxX3xX15xX2cxX1dxX288xXdxX3xX96xXdxX3exX15xX3xXbxX1xX9e1xX15xX2cxX3xX3cxXabxX3xXbxX1xX9e1xX15xX2cxX3xX4xX1xX34bxX15xX2cxX3xXexXccxXdxX3xXbxX1xX288xX23xX3xX23xX6xX3xXexX45xX1fxX3xXexXb3xX3xX24xX6xX3xX5xXabxX3xX1xX6xXdxX3xXexXb7xX1dxX15xX2cxX3xX15xX1xXdxX39cxX2axX3xX23xX80axXexX3xX4xXc7xX15xX2cxX3xXexX19xX4xX3xX15xX49xXdxX3xX96xX373xXexX3xX4xX27bxX6xX3xX1cxXccxX3xX90xXccxXdxX3xX1cxXdxX3exX15xX3xXbxX1xX9e1xX15xX2cxX3xX2b5xX1cxX929xX1cxX294xX2caxX3xX60xXabxX3xXcxXaexX15xX1xX3xXexXb7xX1dxX15xX2cxX3xX15xX76xX23xX3xX186xX38xX186xX38xX37xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX3cxX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX19xX4xX3xX5xX67xX4xX3xX5xX6bxX4exX15xX2cxX3xX96xXdxX3exX15xX3xXbxX1xX9e1xX15xX2cxX29dxX3xX4xXc7xX15xX2cxX3xX6xX15xX3xX60bxX3xX60xXabxX3xXcxXaexX15xX1xX3xXbxX1xX34bxXdxX3xX1xX4exXbxX3xXbxX1xX19xX3xX4xX1xX2axX1fxX3exX15xX3xX19xX15xX3xX5xX9dxX15xX29dxX3xXexX1xX2axX3xX1xX31xX15xX3xX37xX37xX37xXaxX3xX1xXb7xX10xX1a1xX9xXaxX51xXbxX1xX6xXbxX86xX5xX2axX6xXexX86xX63xX1dxXdxX86xX7xX1dxX15xX2cxX51xX4xX6xX4xX86xX5xX2axX4xX86xX5xX2axX1dxX15xX2cxX86xX96xXdxX10xX15xX86xXbxX1xX1dxX15xX2cxX86xX4xX1dxX15xX2cxX86xX6xX15xX86xX1dxX86xX1xX6xX86xXexXdxX15xX1xX86xXbxX1xX1dxXdxX86xX1xX1dxXbxX86xXbxX1xX6xX86xX4xX1xX2axX1fxX10xX15xX86xX6xX15xX86xX5xX1dxX15xX86xXexX1xX2axX86xX1xX1dxX15xX86xX186xX18fxX1a5xX86xX20xX2cxX86xX23xX6xX86xXexX2axX1fxX86xX4xX6xX4xX86xX5xX1dxX6xXdxX51xX2xX191xX198xX35xX163xX2xX37xX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX2cxX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX51xX23xX10xX63xXdxX6xX51xX2xX186xX38xX51xX15xX10xX14dxX7xX51xX186xX38xX18fxX1a5xX51xX2xX18fxX1a5xX63xX2xX2xX35xX163xX191xX163xX186xXexX154xX1a5xX35xX2xX5xX18fxX86xX2xX38xX154xX63xX2xX2xX35xX186xX198xX18fxX191xXexX198xX198xX35xX154xX2xX5xX38xX37xX234xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX5xX1fxX20xX1xX6xX23xX24xX6xX1fxX3xXexX1xX2axX3xX2cxXdxX2exX3xX1xX31xX15xX3xX2xX35xX35xX37xX38xX38xX38xX3xX3cxXdxX3exX15xX3xX23xX6xX3xXexX45xX1fxX3xXexX49xX15xX2cxX3xX1xX4exXbxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX3cxX12xX0xX7xXexXb7xX1dxX15xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX19xX4xX3xX5xX67xX4xX3xX5xX6bxX4exX15xX2cxX3xX96xXdxX3exX15xX3xXbxX1xX9e1xX15xX2cxX29dxX3xX4xXc7xX15xX2cxX3xX6xX15xX3xX60bxX3xX60xXabxX3xXcxXaexX15xX1xX3xXbxX1xX34bxXdxX3xX1xX4exXbxX3xXbxX1xX19xX3xX4xX1xX2axX1fxX3exX15xX3xX19xX15xX3xX5xX9dxX15xX29dxX3xXexX1xX2axX3xX1xX31xX15xX3xX37xX37xX37xXaxX3xX1xXb7xX10xX1a1xX9xXaxX51xXbxX1xX6xXbxX86xX5xX2axX6xXexX86xX63xX1dxXdxX86xX7xX1dxX15xX2cxX51xX4xX6xX4xX86xX5xX2axX4xX86xX5xX2axX1dxX15xX2cxX86xX96xXdxX10xX15xX86xXbxX1xX1dxX15xX2cxX86xX4xX1dxX15xX2cxX86xX6xX15xX86xX1dxX86xX1xX6xX86xXexXdxX15xX1xX86xXbxX1xX1dxXdxX86xX1xX1dxXbxX86xXbxX1xX6xX86xX4xX1xX2axX1fxX10xX15xX86xX6xX15xX86xX5xX1dxX15xX86xXexX1xX2axX86xX1xX1dxX15xX86xX186xX18fxX1a5xX86xX20xX2cxX86xX23xX6xX86xXexX2axX1fxX86xX4xX6xX4xX86xX5xX1dxX6xXdxX51xX2xX191xX198xX35xX163xX2xX37xX1xXexX23xXaxX12xX13xX19xX4xX3xX5xX67xX4xX3xX5xX6bxX4exX15xX2cxX3xX96xXdxX3exX15xX3xXbxX1xX9e1xX15xX2cxX29dxX3xX4xXc7xX15xX2cxX3xX6xX15xX3xX60bxX3xX60xXabxX3xXcxXaexX15xX1xX3xXbxX1xX34bxXdxX3xX1xX4exXbxX3xXbxX1xX19xX3xX4xX1xX2axX1fxX3exX15xX3xX19xX15xX3xX5xX9dxX15xX29dxX3xXexX1xX2axX3xX1xX31xX15xX3xX37xX37xX37xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexXb7xX1dxX15xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xXcxXb7xX1dxX15xX2cxX3xX4xX1xX2axX1fxX3exX15xX3xX19xX15xX3x4b12xX18fxX86xX186xX186xX38xX3xX15xXabxX1fxX29dxX3xX90xX3fexX3xX4xX8exX3xX2xX38xX3xX90xX34bxXdxX3xXexX6bxX4exX15xX2cxX3xX96xX260xX3xX96xX341xXexX3xX2cxXdxX2exX3xX2b5xXexXb7xX1dxX15xX2cxX3xX90xX8exX3xX4xX8exX3xX163xX3xX90xX34bxXdxX3xXexX6bxX4exX15xX2cxX3xX96xX260xX3xX96xX341xXexX3xX60bxX3xX20xX1xX2axX3xX3cxX67xX4xX3xX96xXdxX3exX15xX3xX2cxXdxX9dxXdxX3xX60xXabxX3xXcxXaexX15xX1xX2caxX29dxX3xXexX1xX2axX3xX2cxXdxX2exX3xXexX49xX15xX2cxX3xX7xX34bxX3xX186xX18fxX1a5xX29dxX2xX35xX20xX2cxX3xX23xX6xX3xXexX45xX1fxX3xX4xX19xX4xX3xX5xX1dxX288xXdxX37xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX3cxX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX2axX5xX12xX0xX63xXdxX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXb7xXaxX12xX0xX51xX63xXdxX3cxX12xX0xX51xX63xXdxX3cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135axX2axXexX1xX1dxXb7xXaxX12xX294xX1xX6bxX31xX15xX2cxX3xX929xX80axX15xX2cxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23exX1dxX2axXb7xX4xX10xXaxX12xX2b5xXcxX1xX10xX1dxX3xX2bbxXdxX10xX15xXexXdxX6xX15xX10xX3xXcxXdxX23xX10xX7xX2caxX0xX51xXbxX12
Phương Đặng