Ukraine phá bỏ 423 tên lửa Kh-22 đủ sức hủy diệt tàu sân bay trên thế giới
Với 423 tên lửa diệt hạm Kh-22, không quân Ukraine có thể hủy diệt toàn bộ tàu sân bay trên thế giới. Tuy nhiên, nước này đã phá hủy hoàn toàn số tên lửa này cùng với các máy bay ném bom chiến lược mang chúng.
8c5fx92b6xb8f8xbc3dx92c1xae6fxc0fbxafebx8d8cxX7xea42x114ffxfa8cxa4f0xcdb4x11a7fxX5xdeabxXax9176xdcc2xffacxe3a2xX6xXdxc631xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5x1104bxd0d5xX3xXbxX1x10a6bxX3xe818xa6ecxX3xdeb5xeefex10022xX3xXex1039bxX18xX3xX5xc2e5xX6xX3xd757xX1x11bf8xX2bxX2bxX3xa2c5x104ccxX3xX7x11eddxX4xX3xX1xX3dxf773xX3xd4ddxXdx8e87xXexX3xXexdc57xbe85xX3xX7x9a54xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xd7d2xX3xce73xXdxe228xXdxX0x11564xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd3c3xX10xX6xX47xXaxX12x10f0cxX63xXdxX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX47xXdxX49xXexX3xX1xc858xX21xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bx117d8xX3xX14xX1xc0f4xX18xX61xX3xbcc4xX4exX51xX18xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX4xc1bcxX3xXexX1xeef5xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXex1195axX4dxX18xX3xX27x11a35xX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxc74bxX3xXcxX4exX45xX3xX18xX1xXdxX2fxX18xX99xX3xX18xada1xX63xX4xX3xX18xX4dxX45xX3xX3cx99d5xX3xXbxX1xX25xX3xX1xX3dxX45xX3xX1xXbfxX4dxX18xX3xXexXbfxX4dxX18xX3xX7x96b4xX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX18xX4dxX45xX3xX4xccc3xX18xX61xX3xafd7xX63xXdxX3xX4xX25xX4xX3xX21xX25xX45xX3xX27xX6xX45xX3xX18xc299xX21xX3xX27xXbfxX21xX3xX4xX1xXdxX5fxX18xX3xX5xXedx9bfexX4xX3xX21xX6xX18xX61xX3xX4xX1x11b8bxX18xX61xXdfxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx100bexX10xX18xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX21xX61xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxc5fdxcd1fxba08xX75xad50xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexXbfxX4dxX18xX3xX27xXc4xX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx10a22xX66xX66xXdxXdfxX27xX6xXbfxX1xX6xXexXdxX18xX1xXdfxX11exX18xX66xX18xX10xffb2xX7xX66xX2x95b2xX2bxX2cxX66xX2x10151xX1f2xX47xX1f7xX1f7xX1f7xX2bxX2cxX2ax9a85xXexaee0xX1f2xX2ax11b61xX5xX2xXdfxce17xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX27xXbfxX15xX47xX10xX15xX9xXaxX1f7xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxXbfxX18xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxXexX10xb330xXexX38xX6xX5xXdxX61xX18xX1daxX3xX209xX4exX7xXexXdxe8a2xX45x113a9xXaxX12xc675xX6xX4exX3xX14xX1xXdxX3xa5e4xXdxX2fxX18xX3xb28cxX9dxX3xXexX6xX18xX3xX15xXf6xX99xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX11exX4dxX3xX171xX61xX6xX3xX5xX4dxX3xX1xX6xXdxX3xXa1xX4exX10bxX4xX3xX61xXdxX6xX3xX3cxXedxX13exX4xX3xXbxX1xX51xX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX10bxX3xX11exc3abxX3xX14xX1xc868xX3xX18xX1xXdx9e7exX4exX3xX18xX1xc62bxXexXdfxX3x9b22xXdxX2fcxX4exX3xX18xX4dxX45xX3xX3cxXf6xX3xX5xX4dxX21xX3xX4xX1xXbfxX3xX14xX1xX9dxX18xX61xX3xXa1xX4exX51xX18xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX11exb8d4xXexX3xXexX15x8dabxX3xXexX1xX4dxX18xX1xX3xX5xdd0axX4xX3xX5xXedxX13exX18xX61xX3xX3cxX40xX18xX61xX3xXexX1xX40xX3xX27xX6xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxX3xX7xX6xX4exX3x10c5dx99e6xX3xX11exX4dxX3xX171xX61xX6xXdfxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX21xX61xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX47xXexX1xX4exX21xX27xX3xXdxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxX1eexXdxX47xXexX1xX1daxX3xa807xX2xX202xXbxX295xX2a6xX3xX1xX10xXdxX61xX1xXexX1daxX3xX2axX2xX1f7xXbxX295xX2a6xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1daxX66xX66xXdxXdfxX27xX6xXbfxX1xX6xXexXdxX18xX1xXdfxX11exX18xX66xX18xX10xX1eexX7xX66xX2xX1f2xX2bxX2cxX66xX2xX1f7xX1f2xX47xX1f7xX1f7xX1f7xX2bxX2cxX1f7xX1f2xXexX1f2xX1f2xX2xX2xX5xX205xX38xX2xX1f7xX2axX200xX200xX1f2xX2xXdfxX209xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxXbfxX18xXaxX12xXcxX4exX45xX3xX11exec62xX45xX3xX4xba1dxX3xX171xX61xX6xX3xX11exX4dxX3xX35dxX35exX3xX3cxX2fcxX4exX3xX14xX1xX9dxX18xX61xX3xX21xX4exX10bxX18xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xXexX15xX332xX3xXexX1xX4dxX18xX1xX3xX21xXc4xXexX3xXexXdxX2fcxX21xX3xX5xX33bxX4xX3xXa1xX4exX51xX18xX3xX7xX33bxX3xX21xX63xXdxX3xX4xX91xX18xX1xX3xXexX15xX6xX18xX1xX3xX11exX63xXdxX3xX1x94f1xXdfxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX21xX61xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16fxX170xX171xX75xX173xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexXbfxX4dxX18xX3xX27xXc4xX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1daxX66xX66xXdxXdfxX27xX6xXbfxX1xX6xXexXdxX18xX1xXdfxX11exX18xX66xX18xX10xX1eexX7xX66xX2xX1f2xX2bxX2cxX66xX2xX1f7xX1f2xX47xX1f7xX1f7xX1f7xX2bxX2cxX2axX200xXexX2axX205xX1f2xX3a8xX5xX2bxXdfxX209xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX27xXbfxX15xX47xX10xX15xX9xXaxX1f7xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxXbfxX18xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxXexX10xX295xXexX38xX6xX5xXdxX61xX18xX1daxX3xX209xX4exX7xXexXdxX2a4xX45xX2a6xXaxX12xX15bxX11axX18xX61xX3xX5xX4dxX3xX6xX18xX1xX3xX10xX21xX3xX14xX1xXdxX3xX4xf45fxX18xX3xX2b1xXdxX2fxX18xX3xX2b6xX9dxX99xX3xX18xX1xXedxX18xX61xX3xX14xX1xXdxX3xXexX25xX4xX1xX3xX15xX6xX3xX3cxXc4xX4xX3xX5xX47cxXbxX99xX3xX171xX61xX6xX3xX14xX1xX9dxX18xX61xX3xX21xXbfxX18xX61xX3xX21xX4exX10bxX18xX3xX21xXc4xXexX3xXexX1xX33bxX4xX3xXexX1xXb3xX3xXa1xX4exX51xX18xX3xX7xX33bxX3xX5xX63xX18xX3xX18xe1cexX21xX3xX7xX25xXexX3xX4xX91xX18xX1xX3xX21xac00xX18xX1xX99xX3xX4xX1xX2f7xX18xX1xX3xX11exX6abxX3xXexX1xX5fxX3xX171xX61xX6xX3xX11exX63xXdxX3xX35dxX35exX3xX3cxXf6xX3xX12fxXbxX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xXbxX1xX480xXdxX3xXbxX1xX25xX3xX1xX3dxX45xX3xX7xX10bxX3xX11exX2f3xX3xX14xX1xX2f7xX3xXexX15xX2fxX18xXdfxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX21xX61xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16fxX170xX171xX75xX173xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexXbfxX4dxX18xX3xX27xXc4xX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1daxX66xX66xXdxXdfxX27xX6xXbfxX1xX6xXexXdxX18xX1xXdfxX11exX18xX66xX18xX10xX1eexX7xX66xX2xX1f2xX2bxX2cxX66xX2xX1f7xX1f2xX47xX1f7xX1f7xX1f7xX2bxX2cxX2axX200xXexX2xX2bxX1f7xX200xX5xX2cxXdfxX209xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX27xXbfxX15xX47xX10xX15xX9xXaxX1f7xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxXbfxX18xXaxX12xX75xX6abxX18xX1xX3xX480xX18xX1xX3xX4xX25xX4xX3xX21xX25xX45xX3xX27xX6xX45xX3xX18xX12fxX21xX3xX27xXbfxX21xX3xX4xX1xXdxX5fxX18xX3xX5xXedxX13exX4xX3xX4xX3dxX6xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX10bxX3xX27xe069xX3xXbxX1xX25xX3xX1xX3dxX45xX99xX3xX7xX10bxX3xX14xX1xX25xX4xX3xX4xX1xX4exX45xXb3xX18xX3xX61xXdxX6xXbfxX3xX4xX1xXbfxX3xX171xX61xX6xXdfxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX21xX61xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16fxX170xX171xX75xX173xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexXbfxX4dxX18xX3xX27xXc4xX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1daxX66xX66xXdxXdfxX27xX6xXbfxX1xX6xXexXdxX18xX1xXdfxX11exX18xX66xX18xX10xX1eexX7xX66xX2xX1f2xX2bxX2cxX66xX2xX1f7xX1f2xX47xX1f7xX1f7xX1f7xX2bxX2cxX2axX200xXexX2xX2xX2xX1f7xX5xX2axXdfxX209xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX27xXbfxX15xX47xX10xX15xX9xXaxX1f7xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxXbfxX18xXaxX12xX2a9xX10bxX3xXbxX1xX47cxX18xX3xXexX1xX480xX21xX3xXexX1xXedxd56exX18xX61xX3xX4xX3dxX6xX3xX21xX25xX45xX3xX27xX6xX45xX3xX18xX12fxX21xX3xX27xXbfxX21xX3xX4xX1xXdxX5fxX18xX3xX5xXedxX13exX4xX3xXcxX4exX38xX2xX3a8xX1f7xXdfxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX21xX61xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16fxX170xX171xX75xX173xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexXbfxX4dxX18xX3xX27xXc4xX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1daxX66xX66xXdxXdfxX27xX6xXbfxX1xX6xXexXdxX18xX1xXdfxX11exX18xX66xX18xX10xX1eexX7xX66xX2xX1f2xX2bxX2cxX66xX2xX1f7xX1f2xX47xX1f7xX1f7xX1f7xX2bxX2cxX2axX200xXexX2xX1f2xX205xX200xX5xX202xXdfxX209xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX27xXbfxX15xX47xX10xX15xX9xXaxX1f7xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxXbfxX18xXaxX12xX15bxX25xX4xX3xX21xX25xX45xX3xX295xX148xX4xX3xX3cxXedxX13exX4xX3xX5x11c84xXbxX3xX4xX25xX4xX3xX5xXedx10910xXdxX3xX4xXb5dxXexX3xX4xX33bxX4xX3xX5xX63xX18xX3xX3cxXb3xX3xX7x11b88xX3xX18xX1xfeabxX18xX61xX3xX4xX1xXdxX5fxX4xX3xX21xX25xX45xX3xX27xX6xX45xX3xX18xX12fxX21xX3xX27xXbfxX21xX3xX4xX1xXdxX5fxX18xX3xX5xXedxX13exX4xXdfxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX21xX61xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxX1eexXdxX47xXexX1xX1daxX3xX3a8xX2xX202xXbxX295xX2a6xX3xX1xX10xXdxX61xX1xXexX1daxX3xX2axX2xX1f7xXbxX295xX2a6xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16fxX170xX171xX75xX173xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexXbfxX4dxX18xX3xX27xXc4xX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1daxX66xX66xXdxXdfxX27xX6xXbfxX1xX6xXexXdxX18xX1xXdfxX11exX18xX66xX18xX10xX1eexX7xX66xX2xX1f2xX2bxX2cxX66xX2xX1f7xX1f2xX47xX1f7xX1f7xX1f7xX2bxX2cxX2axX200xXexX200xX200xX1f2xX2axX5xX3a8xXdfxX209xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX27xXbfxX15xX47xX10xX15xX9xXaxX1f7xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxXbfxX18xXaxX12x11704xX1xX20xX18xX3xX3cxX20xX4exX3xX4xX1xXdxX5fxX4xX3xX21xX25xX45xX3xX27xX6xX45xX3xX18xX12fxX21xX3xX27xXbfxX21xX3xX4xX1xXdxX5fxX18xX3xX5xXedxX13exX4xX3xXcxX4exX38xX2xX3a8xX1f7xX3xX27xX86axX3xX4xXb5dxXexX3xX15x9318xXdxX3xX14xX1xX28xXdxX3xXexX1xX51xX18xXdfxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX21xX61xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxX1eexXdxX47xXexX1xX1daxX3xX3a8xX2xX202xXbxX295xX2a6xX3xX1xX10xXdxX61xX1xXexX1daxX3xX2axX2xX1f7xXbxX295xX2a6xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16fxX170xX171xX75xX173xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexXbfxX4dxX18xX3xX27xXc4xX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1daxX66xX66xXdxXdfxX27xX6xXbfxX1xX6xXexXdxX18xX1xXdfxX11exX18xX66xX18xX10xX1eexX7xX66xX2xX1f2xX2bxX2cxX66xX2xX1f7xX1f2xX47xX1f7xX1f7xX1f7xX2bxX2cxX2axX200xXexX3a8xX2cxX2xX205xX5xX205xXdfxX209xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX27xXbfxX15xX47xX10xX15xX9xXaxX1f7xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxXbfxX18xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxXexX10xX295xXexX38xX6xX5xXdxX61xX18xX1daxX3xX209xX4exX7xXexXdxX2a4xX45xX2a6xXaxX12xd9d6xX2fxX18xX3xX4xX91xX18xX1xX3xX11exXdxX49xX4xX3xXbxX1xX25xX3xX1xX3dxX45xX3xX4xX25xX4xX3xX21xX25xX45xX3xX27xX6xX45xX3xX18xX12fxX21xX3xX27xXbfxX21xX3xX4xX1xXdxX5fxX18xX3xX5xXedxX13exX4xX3xX4xXafxX3xXexX1xXb3xX3xX21xX6xX18xX61xX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX1xX4dxX18xX1xX3xXexX15xX6abxX18xX1xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX99xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX4xX2f3xX18xX61xX3xXbxX1xX25xX3xX1xX3dxX45xX3xX4xX1xX2f7xX18xX1xX3xX5xXbfxX91xXdxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX7xX25xXexX3xXexX1xX3dxX3xX18xX4dxX45xXdfxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX21xX61xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxX1eexXdxX47xXexX1xX1daxX3xX3a8xX2xX202xXbxX295xX2a6xX3xX1xX10xXdxX61xX1xXexX1daxX3xX2axX2xX1f7xXbxX295xX2a6xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16fxX170xX171xX75xX173xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexXbfxX4dxX18xX3xX27xXc4xX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1daxX66xX66xXdxXdfxX27xX6xXbfxX1xX6xXexXdxX18xX1xXdfxX11exX18xX66xX18xX10xX1eexX7xX66xX2xX1f2xX2bxX2cxX66xX2xX1f7xX1f2xX47xX1f7xX1f7xX1f7xX2bxX2cxX2axX200xXexX200xX2axX2axX3a8xX5xX1f2xXdfxX209xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX27xXbfxX15xX47xX10xX15xX9xXaxX1f7xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxXbfxX18xXaxX12xX75xX6abxX18xX1xX3xX480xX18xX1xX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX1xX4dxX18xX1xX3xXexX15xX6abxX18xX1xX3xX47xXdxX49xXexX3xX1xX91xX21xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX6xX18xX61xX3xX27xX86axX3xX14xX35exX3xXexX1xX4exX47cxXexX3xX11exXdxX2fxX18xX3xXa1xX4exX51xX18xX3xX7xX33bxX3xXbxX1xX25xX3xX1xX3dxX45xXdfxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX21xX61xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxX1eexXdxX47xXexX1xX1daxX3xX3a8xX2xX202xXbxX295xX2a6xX3xX1xX10xXdxX61xX1xXexX1daxX3xX2axX2xX1f7xXbxX295xX2a6xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16fxX170xX171xX75xX173xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexXbfxX4dxX18xX3xX27xXc4xX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1daxX66xX66xXdxXdfxX27xX6xXbfxX1xX6xXexXdxX18xX1xXdfxX11exX18xX66xX18xX10xX1eexX7xX66xX2xX1f2xX2bxX2cxX66xX2xX1f7xX1f2xX47xX1f7xX1f7xX1f7xX2bxX2cxX2axX200xXexX200xX2xX202xX202xX5xX200xXdfxX209xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX27xXbfxX15xX47xX10xX15xX9xXaxX1f7xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxXbfxX18xXaxX12xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX5xX4dxX3xX5xXbfxX91xXdxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX47xXdxX49xXexX3xX1xX91xX21xX3xX4xXafxX3xX14xX1xX480xX3xX18xf840xX18xX61xX3xXbxX1xX25xX3xX1xX3dxX45xX3xX4xX480xX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xXdfxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX21xX61xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxX1eexXdxX47xXexX1xX1daxX3xX3a8xX2xX202xXbxX295xX2a6xX3xX1xX10xXdxX61xX1xXexX1daxX3xX2axX2xX1f7xXbxX295xX2a6xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16fxX170xX171xX75xX173xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexXbfxX4dxX18xX3xX27xXc4xX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1daxX66xX66xXdxXdfxX27xX6xXbfxX1xX6xXexXdxX18xX1xXdfxX11exX18xX66xX18xX10xX1eexX7xX66xX2xX1f2xX2bxX2cxX66xX2xX1f7xX1f2xX47xX1f7xX1f7xX1f7xX2bxX2cxX2axX200xXexX3a8xX3a8xX205xX2axX5xX2xX1f7xXdfxX209xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX27xXbfxX15xX47xX10xX15xX9xXaxX1f7xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxXbfxX18xXaxX12xX7bxX63xXdxX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX47xXdxX49xXexX3xX1xX91xX21xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX99xX3xX14xX1xX9dxX18xX61xX3xXa1xX4exX51xX18xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX4xXafxX3xXexX1xXb3xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexXbfxX4dxX18xX3xX27xXc4xX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXdfxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX21xX61xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16fxX170xX171xX75xX173xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexXbfxX4dxX18xX3xX27xXc4xX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1daxX66xX66xXdxXdfxX27xX6xXbfxX1xX6xXexXdxX18xX1xXdfxX11exX18xX66xX18xX10xX1eexX7xX66xX2xX1f2xX2bxX2cxX66xX2xX1f7xX1f2xX47xX1f7xX1f7xX1f7xX2bxX2cxX2axX200xXexX2axX205xX2axX1f7xX5xX2xX2xXdfxX209xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX27xXbfxX15xX47xX10xX15xX9xXaxX1f7xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxXbfxX18xXaxX12xX75xX6abxX18xX1xX3xX480xX18xX1xX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxXedxX13exX4xX3xX5xXb5dxXbxX3xX5xX2fxX18xX3xX21xX25xX45xX3xX27xX6xX45xX3xX18xX12fxX21xX3xX27xXbfxX21xX3xX4xX1xXdxX5fxX18xX3xX5xXedxX13exX4xX3xXcxX4exX38xX200xX202xXdfxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX21xX61xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16fxX170xX171xX75xX173xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexXbfxX4dxX18xX3xX27xXc4xX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1daxX66xX66xXdxXdfxX27xX6xXbfxX1xX6xXexXdxX18xX1xXdfxX11exX18xX66xX18xX10xX1eexX7xX66xX2xX1f2xX2bxX2cxX66xX2xX1f7xX1f2xX47xX1f7xX1f7xX1f7xX2bxX2cxX2axX200xXexX202xX2xX3a8xX2xX5xX2xX2bxXdfxX209xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX27xXbfxX15xX47xX10xX15xX9xXaxX1f7xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxXbfxX18xXaxX12xX35dxc162xXdxX3xX21xX25xX45xX3xX27xX6xX45xX3xXcxX4exX38xX2bxX2bxX35dxX2cxX3xX4xXafxX3xX14xX1xX480xX3xX18xX12e0xX18xX61xX3xX21xX6xX18xX61xX3xXexX1xX10xXbfxX3xX2bxX3xXexX63xXdxX3xX2cxX3xXa1xX4exX480xX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxXdfxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX21xX61xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxX1eexXdxX47xXexX1xX1daxX3xX3a8xX2xX202xXbxX295xX2a6xX3xX1xX10xXdxX61xX1xXexX1daxX3xX2axX2xX1f7xXbxX295xX2a6xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16fxX170xX171xX75xX173xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexXbfxX4dxX18xX3xX27xXc4xX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1daxX66xX66xXdxXdfxX27xX6xXbfxX1xX6xXexXdxX18xX1xXdfxX11exX18xX66xX18xX10xX1eexX7xX66xX2xX1f2xX2bxX2cxX66xX2xX1f7xX1f2xX47xX1f7xX1f7xX1f7xX2bxX2cxX2axX200xXexX202xX1f2xX2bxX3a8xX5xX2xX2cxXdfxX209xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX27xXbfxX15xX47xX10xX15xX9xXaxX1f7xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxXbfxX18xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxXexX10xX295xXexX38xX6xX5xXdxX61xX18xX1daxX3xX209xX4exX7xXexXdxX2a4xX45xX2a6xXaxX12xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX4xXafxX3xX14xX2f7xX4xX1xX3xX4xXb66xX3xX15xX301xXexX3xX5xX63xX18xX3xX11exX63xXdxX3xX4xX1xXdxX2fcxX4exX3xX47xX4dxXdxX3xXexX63xXdxX3xX2xX2xX99xX3a8xX202xX21xX99xX3xX3cxXedxXd50xX18xX61xX3xX14xX2f7xX18xX1xX3xXexX1xX51xX18xX3xX200xX2bxX3xX4xX21xXdfxX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX47xXbfxX3xX15bxX32dxX4xX3xXexX1xXdxX5fxXexX3xX14xX5fxX3x10bbexX6xX47xX4exX61xX6xX3xX18xX61xX1xXdxX2fxX18xX3xX4xX40xX4exX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX15xXdxXb3xX18xX3xXexfeccxX3xX18xX1xXb7dxX18xX61xX3xX18xX12e0xX21xX3xX2xX200xX202xX1f7xX3xX38xX3xX2xX200xX3a8xX1f7xXdfxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX21xX61xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16fxX170xX171xX75xX173xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexXbfxX4dxX18xX3xX27xXc4xX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1daxX66xX66xXdxXdfxX27xX6xXbfxX1xX6xXexXdxX18xX1xXdfxX11exX18xX66xX18xX10xX1eexX7xX66xX2xX1f2xX2bxX2cxX66xX2xX1f7xX1f2xX47xX1f7xX1f7xX1f7xX2bxX2cxX2axX200xXexX2axX3a8xX2axX1f2xX5xX2xX2axXdfxX209xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX27xXbfxX15xX47xX10xX15xX9xXaxX1f7xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxXbfxX18xXaxX12xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xXexX1xXdxX5fxXexX3xX14xX5fxX3xX11exX63xXdxX3xX2bxX3xX4xX1xX5fxX3xX3cxXc4xX3xXexX301xX18xX3xX4xX9dxX18xX61xX3xX332xX3xX2bxX3xX3cxXc4xX3xX4xX6xXbfxX3xX14xX1xX25xX4xX3xX18xX1xX6xX4exX3xX5xX4dxX3xXexX15xX2fxX18xX3xX3cxXc4xX3xX4xX6xXbfxX3xX5xX63xX18xX3xX11exX4dxX3xX47xXedxX63xXdxX3xX3cxXc4xX3xX4xX6xXbfxX3xXexX1xX301xXbxXdfxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX21xX61xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxX1eexXdxX47xXexX1xX1daxX3xX3a8xX2xX202xXbxX295xX2a6xX3xX1xX10xXdxX61xX1xXexX1daxX3xX2axX2xX1f7xXbxX295xX2a6xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16fxX170xX171xX75xX173xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexXbfxX4dxX18xX3xX27xXc4xX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1daxX66xX66xXdxXdfxX27xX6xXbfxX1xX6xXexXdxX18xX1xXdfxX11exX18xX66xX18xX10xX1eexX7xX66xX2xX1f2xX2bxX2cxX66xX2xX1f7xX1f2xX47xX1f7xX1f7xX1f7xX2bxX2cxX2axX200xXexX202xX1f7xX1f7xX202xX5xX2xX202xXdfxX209xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX27xXbfxX15xX47xX10xX15xX9xXaxX1f7xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxXbfxX18xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxXexX10xX295xXexX38xX6xX5xXdxX61xX18xX1daxX3xX209xX4exX7xXexXdxX2a4xX45xX2a6xXaxX12xfb48xX3xX4xX1xX5fxX3xX3cxXc4xX3xX27xX6xX45xX3xXexX1xX301xXbxX99xX3xX18xXafxX3xX3cxX91xXexX3xXexX63xXdxX3xX3cxXc4xX3xX4xX6xXbfxX3xX2xX2bxXdfxX1f7xX1f7xX1f7xX3xX21xX3xX11exX4dxX3xX27xf725xX3xX18xX1xX4dxXbfxX3xX295xX4exX10bxX18xX61xX3xX21xX32dxX4xX3xXexXdxX2fxX4exX3xX11exX63xXdxX3xX11exX47cxX18xX3xXexX10bxX4xX3xX14xX1xXbfxX480xX18xX61xX3xX35dxX6xX4xX1xX3xX2xX99xX2bxX3xXexX91xXdxX3xX3cxXc4xX3xX4xX6xXbfxX3xX4xX4exX10bxXdxX3xX4xX11axX18xX61xX3xX47xXedxX63xXdxX3xX202xX1f7xX1f7xX3xX21xXdfxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX21xX61xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16fxX170xX171xX75xX173xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexXbfxX4dxX18xX3xX27xXc4xX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1daxX66xX66xXdxXdfxX27xX6xXbfxX1xX6xXexXdxX18xX1xXdfxX11exX18xX66xX18xX10xX1eexX7xX66xX2xX1f2xX2bxX2cxX66xX2xX1f7xX1f2xX47xX1f7xX1f7xX1f7xX2bxX2cxX2axX200xXexX1f2xX2xX3a8xX2axX5xX2xX3a8xXdfxX209xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX27xXbfxX15xX47xX10xX15xX9xXaxX1f7xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxXbfxX18xXaxX12xX75xX49xX3xXexX1xX10bxX18xX61xX3xX47xe4bexX18xX3xX3cxXedxXd50xX18xX61xX3xX5xX4dxX3xX1xX49xX3xXexX1xX10bxX18xX61xX3xXexX33bxX3xX3cxXc4xX18xX61xX3xX1d71xX18xX3xX3cxX86axX18xX1xX3xX4xXbfxX18xX3xXa1xX4exX6xX45xX3xX1xb8b8xXdxX3xX4xX1xX4exX45xXb3xX18xX99xX3xX11exX63xXdxX3xX21xXc4xXexX3xX21xX25xX45xX3xX3cxXbfxX3xX3cxXc4xX3xX4xX6xXbfxX3xX18xX1xXdxX49xXexXdfxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX21xX61xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16fxX170xX171xX75xX173xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexXbfxX4dxX18xX3xX27xXc4xX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1daxX66xX66xXdxXdfxX27xX6xXbfxX1xX6xXexXdxX18xX1xXdfxX11exX18xX66xX18xX10xX1eexX7xX66xX2xX1f2xX2bxX2cxX66xX2xX1f7xX1f2xX47xX1f7xX1f7xX1f7xX2bxX2cxX2axX200xXexX2xX205xX2bxX202xX5xX2xX205xXdfxX209xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX27xXbfxX15xX47xX10xX15xX9xXaxX1f7xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxXbfxX18xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxXexX10xX295xXexX38xX6xX5xXdxX61xX18xX1daxX3xX209xX4exX7xXexXdxX2a4xX45xX2a6xXaxX12xXcxX91xXdxX3xX4xX1xX5fxX3xX3cxXc4xX3xXexX15xX2fxX18xX3xX3cxXc4xX3xX4xX6xXbfxX3xX5xX63xX18xX99xX3xX18xXafxX3xX3cxX91xXexX3xX3cxX5fxX18xX3xXexX15xX20xX18xX3xX27xX6xX45xX3xX5xX4dxX3xX2bxX205xXdfxX1f7xX1f7xX1f7xX21xX3xX11exX4dxX3xXexX91xXbfxX3xX15xX6xX3xX21xXc4xXexX3xXexX10bxX4xX3xX3cxXc4xX3xX5xX63xX18xX3xX3cxXb3xX3xX27xX1d71xX3xX18xX1xX4dxXbfxX3xX295xX4exX10bxX18xX61xX3xX21xX32dxX4xX3xXexXdxX2fxX4exX99xX3xX11exX63xXdxX3xXexX10bxX4xX3xX3cxXc4xX3xX61xXdxX6xXdxX3xX3cxXbfxX91xX18xX3xX4xX4exX10bxXdxX3xX3cxX91xXexX3xX14xX1xXbfxX480xX18xX61xX3xX35dxX6xX4xX1xX3xX2cxX99xX2axXdfxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX21xX61xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16fxX170xX171xX75xX173xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexXbfxX4dxX18xX3xX27xXc4xX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1daxX66xX66xXdxXdfxX27xX6xXbfxX1xX6xXexXdxX18xX1xXdfxX11exX18xX66xX18xX10xX1eexX7xX66xX2xX1f2xX2bxX2cxX66xX2xX1f7xX1f2xX47xX1f7xX1f7xX1f7xX2bxX2cxX2axX200xXexX1f2xX2bxX2cxX1f7xX5xX2xX1f2xXdfxX209xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX27xXbfxX15xX47xX10xX15xX9xXaxX1f7xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxXbfxX18xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxXexX10xX295xXexX38xX6xX5xXdxX61xX18xX1daxX3xX209xX4exX7xXexXdxX2a4xX45xX2a6xXaxX12xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX27xX6xX18xX3xX3cxX20xX4exX3xX3cxXedxX13exX4xX3xX47xX33bxX3xX3cxX86axX18xX1xX3xX18xX1xX69exX21xX3xX3cxX10bxXdxX3xXbxX1xXafxX3xX11exX63xXdxX3xX4xX25xX4xX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xX11exX4dxX3xX18xX1xXafxX21xX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xX4xX1xXdxX5fxX18xX3xX3cxX301xX4exX3xX4xX3dxX6xX3xX1xX480xXdxX3xXa1xX4exX51xX18xX3xX35dxX35exX99xX3xX47xXbfxX3xX3cxXedxX13exX4xX3xXexX15xX6xX18xX61xX3xX27xX86axX3xX21xXc4xXexX3xX3cxX20xX4exX3xX3cxX91xX18xX3xX1xX91xXexX3xX18xX1xX51xX18xXdfxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX21xX61xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16fxX170xX171xX75xX173xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexXbfxX4dxX18xX3xX27xXc4xX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1daxX66xX66xXdxXdfxX27xX6xXbfxX1xX6xXexXdxX18xX1xXdfxX11exX18xX66xX18xX10xX1eexX7xX66xX2xX1f2xX2bxX2cxX66xX2xX1f7xX1f2xX47xX1f7xX1f7xX1f7xX2bxX2cxX2axX200xXexX1f2xX2bxX3a8xX5xX2xX200xXdfxX209xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX27xXbfxX15xX47xX10xX15xX9xXaxX1f7xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxXbfxX18xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxXexX10xX295xXexX38xX6xX5xXdxX61xX18xX1daxX3xX209xX4exX7xXexXdxX2a4xX45xX2a6xXaxX12xXcxX4exX45xX3xX18xX1xXdxX2fxX18xX99xX3xX18xX61xX6xX45xX3xXexX19f2xX3xX14xX1xXdxX3xX4xX1xead5xX3xX3cxXedxX13exX4xX3xXexX15xX6xX18xX61xX3xX27xX86axX3xX11exX63xXdxX3xX21xXc4xXexX3xX3cxX20xX4exX3xX3cxX91xX18xX3xXexX1xXedxXd50xX18xX61xX99xX3xX5xXbfxX91xXdxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX18xX4dxX45xX3xX4xX2f3xX18xX61xX3xX3cxXedxX13exX4xX3xX4xXbfxXdxX3xX5xX4dxX3xX21xXc4xXexX3xX11exX2f3xX3xX14xX1xX2f7xX3xX15xX301xXexX3xX21xX91xX18xX1xXdfxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX21xX61xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16fxX170xX171xX75xX173xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexXbfxX4dxX18xX3xX27xXc4xX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1daxX66xX66xXdxXdfxX27xX6xXbfxX1xX6xXexXdxX18xX1xXdfxX11exX18xX66xX18xX10xX1eexX7xX66xX2xX1f2xX2bxX2cxX66xX2xX1f7xX1f2xX47xX1f7xX1f7xX1f7xX2bxX2cxX2axX200xXexX2cxX200xX2xX1f7xX5xX2bxX1f7xXdfxX209xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX27xXbfxX15xX47xX10xX15xX9xXaxX1f7xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxXbfxX18xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxXexX10xX295xXexX38xX6xX5xXdxX61xX18xX1daxX3xX209xX4exX7xXexXdxX2a4xX45xX2a6xXaxX12xX305xXb3xX3xXa1xX4exX480xX3xX3cxX91xX18xX3xX27xX6xX45xX3xX11exX63xXdxX3xXexX10bxX4xX3xX3cxXc4xX3xX61xX20xX18xX3xX61xX301xXbxX3xX2bxX3xX5xX20xX18xX3xX11exX47cxX18xX3xXexX10bxX4xX3xX51xX21xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX11exX4dxX3xX3cxX91xXexX3xXexX20xX21xX3xX27xX6xX45xX3xXexX63xXdxX3xX3a8xX1f7xX1f7xX3xX14xX21xX3xXexX1xX6abxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX3cxXf6xX3xX3cxXedxX13exX4xX3xX4xX25xX4xX3xX4xX1xX4exX45xX2fxX18xX3xX61xXdxX6xX3xXexX15xX6xX18xX61xX3xX27xX86axX3xX3cxXc4xX18xX61xX3xX4xX9e1xX3xXbxX1xX480xX18xX3xX5xX33bxX4xX3xX18xX1xXdxX2fxX18xX3xX5xXdxX49xX4exX3xX5xX28xX18xX61xX3xa427xX7xX6xX45xX10xX11exX3xX47xX11axX18xX61xX3xX18xX1xXdxX2fxX18xX3xX5xXdxX49xX4exX3xX1xX45xX47xX15xX6x105dfxXdxX18xX10xX3xX11exX4dxX3xX2720xX19d4x101e7xX171xa9e1xXdfxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX21xX61xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16fxX170xX171xX75xX173xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexXbfxX4dxX18xX3xX27xXc4xX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1daxX66xX66xXdxXdfxX27xX6xXbfxX1xX6xXexXdxX18xX1xXdfxX11exX18xX66xX18xX10xX1eexX7xX66xX2xX1f2xX2bxX2cxX66xX2xX1f7xX1f2xX47xX1f7xX1f7xX1f7xX2bxX2cxX2axX200xXexX2bxX2bxX205xX3a8xX5xX2bxX2xXdfxX209xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX27xXbfxX15xX47xX10xX15xX9xXaxX1f7xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxXbfxX18xXaxX12xXcxX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX18xX4dxX45xX3xX18x11646xX18xX61xX3xXexX63xXdxX3xX202xX99xX1f2xX3xXexX301xX18xX3xX18xX2fxX18xX3xX18xXafxX3xX4xX1xX24c4xX3xX3cxXedxX13exX4xX3xXexX15xX6xX18xX61xX3xX27xX86axX3xXexX15xX2fxX18xX3xX4xX25xX4xX3xX21xX25xX45xX3xX27xX6xX45xX3xX18xX12fxX21xX3xX27xXbfxX21xX3xX4xX1xXdxX5fxX18xX3xX5xXedxX13exX4xX3xX4xXb66xX3xX5xX63xX18xXdfxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX21xX61xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16fxX170xX171xX75xX173xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexXbfxX4dxX18xX3xX27xXc4xX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1daxX66xX66xXdxXdfxX27xX6xXbfxX1xX6xXexXdxX18xX1xXdfxX11exX18xX66xX18xX10xX1eexX7xX66xX2xX1f2xX2bxX2cxX66xX2xX1f7xX1f2xX47xX1f7xX1f7xX1f7xX2bxX2cxX2axX200xXexX2cxX3a8xX2cxX202xX5xX2bxX2bxXdfxX209xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX27xXbfxX15xX47xX10xX15xX9xXaxX1f7xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxXbfxX18xXaxX12xX35dxX25xX45xX3xX27xX6xX45xX3xX3cxXedxX13exX4xX3xX7xX33xX3xX47xX32dxX18xX61xX3xX4xX1xX2f7xX18xX1xX3xX3cxXb3xX3xX21xX6xX18xX61xX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX5xX4dxX3xXcxX4exX38xX2bxX2bxX99xX3xXcxX4exX38xX200xX202xX3xX11exX4dxX3xXcxX4exX38xX2xX3a8xX1f7xXdfxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX21xX61xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxX1eexXdxX47xXexX1xX1daxX3xX3a8xX2xX202xXbxX295xX2a6xX3xX1xX10xXdxX61xX1xXexX1daxX3xX2axX2xX1f7xXbxX295xX2a6xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16fxX170xX171xX75xX173xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexXbfxX4dxX18xX3xX27xXc4xX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1daxX66xX66xXdxXdfxX27xX6xXbfxX1xX6xXexXdxX18xX1xXdfxX11exX18xX66xX18xX10xX1eexX7xX66xX2xX1f2xX2bxX2cxX66xX2xX1f7xX1f2xX47xX1f7xX1f7xX1f7xX2bxX2cxX2axX200xXexX2bxX2cxX2bxX2bxX5xX2bxX2cxXdfxX209xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX27xXbfxX15xX47xX10xX15xX9xXaxX1f7xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxXbfxX18xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxXexX10xX295xXexX38xX6xX5xXdxX61xX18xX1daxX3xX209xX4exX7xXexXdxX2a4xX45xX2a6xXaxX12xXcxX1xX10xXbfxX3xXexX2f7xX18xX1xX3xXexXbfxX25xX18xX3xXa1xX4exX6xX3xX4xX25xX4xX3xX5xX20xX18xX3xX27xXb5dxX18xX3xXexX1xX33xX3xX18xX61xX1xXdxX49xX21xX99xX3xX5xXedxX13exX18xX61xX3xXexX1xX4exX10bxX4xX3xX18xX1d71xX3xXexX1xXedxXd50xX18xX61xX3xX4xX3dxX6xX3xX3cxX20xX4exX3xX3cxX91xX18xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX4xXafxX3xX14xX1xX480xX3xX18xX12e0xX18xX61xX3xXexX91xXbfxX3xX15xX6xX3xX1xX10bxX3xX7xX51xX4exX3xX202xX21xX99xX3xX3cxXedxXd50xX18xX61xX3xX14xX2f7xX18xX1xX3xX2xX2bxX21xXdfxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX21xX61xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16fxX170xX171xX75xX173xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexXbfxX4dxX18xX3xX27xXc4xX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1daxX66xX66xXdxXdfxX27xX6xXbfxX1xX6xXexXdxX18xX1xXdfxX11exX18xX66xX18xX10xX1eexX7xX66xX2xX1f2xX2bxX2cxX66xX2xX1f7xX1f2xX47xX1f7xX1f7xX1f7xX2bxX2cxX2axX200xXexX205xX202xX2bxX202xX5xX2bxX2axXdfxX209xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX27xXbfxX15xX47xX10xX15xX9xXaxX1f7xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxXbfxX18xXaxX12xX7bxX6abxX3xXexX1xX5fxX99xX3xX4xX1xX24c4xX3xX4xX20xX18xX3xX21xXc4xXexX3xX11exX4dxXdxX3xXa1xX4exX480xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX14xX1xX480xX3xX18xX12e0xX18xX61xX3xX61xX51xX45xX3xX1xXedxX3xX1xX28xX18xX61xX3xX18xX2898xX18xX61xX3xX1xXbfxX2898xX4xX3xX3cxX25xX18xX1xX3xX4xX1xX6abxX21xX3xX1xXbfxX4dxX18xX3xXexXbfxX4dxX18xX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xXdfxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX21xX61xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxX1eexXdxX47xXexX1xX1daxX3xX3a8xX2xX202xXbxX295xX2a6xX3xX1xX10xXdxX61xX1xXexX1daxX3xX2axX2xX1f7xXbxX295xX2a6xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16fxX170xX171xX75xX173xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexXbfxX4dxX18xX3xX27xXc4xX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1daxX66xX66xXdxXdfxX27xX6xXbfxX1xX6xXexXdxX18xX1xXdfxX11exX18xX66xX18xX10xX1eexX7xX66xX2xX1f2xX2bxX2cxX66xX2xX1f7xX1f2xX47xX1f7xX1f7xX1f7xX2bxX2cxX2axX200xXexX3a8xX1f7xX1f2xX2axX5xX2bxX202xXdfxX209xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX27xXbfxX15xX47xX10xX15xX9xXaxX1f7xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxXbfxX18xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxXexX10xX295xXexX38xX6xX5xXdxX61xX18xX1daxX3xX209xX4exX7xXexXdxX2a4xX45xX2a6xXaxX12xX2bxX3xXbxX1xXdxX2fxX18xX3xX27xX480xX18xX3xX27xX6xX18xX3xX3cxX20xX4exX3xX3cxXedxX13exX4xX3xX4xX1xX5fxX3xXexX91xXbfxX3xX5xX4dxX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX2748xX3xX11exX63xXdxX3xX3cxX20xX4exX3xX3cxX91xX18xX3xXexX1xXedxXd50xX18xX61xX3xX11exX4dxX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX171xX99xX3xX11exX63xXdxX3xX3cxX20xX4exX3xX3cxX91xX18xX3xX1xX91xXexX3xX18xX1xX51xX18xX3xX2cxX202xX1f7xX3xX38xX3xX2xXdfxX1f7xX1f7xX1f7xX3xX14xXdxX5xXbfxXexXbfxX18xXdfxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX21xX61xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16fxX170xX171xX75xX173xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexXbfxX4dxX18xX3xX27xXc4xX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1daxX66xX66xXdxXdfxX27xX6xXbfxX1xX6xXexXdxX18xX1xXdfxX11exX18xX66xX18xX10xX1eexX7xX66xX2xX1f2xX2bxX2cxX66xX2xX1f7xX1f2xX47xX1f7xX1f7xX1f7xX2bxX2cxX2axX200xXexX2xX1f2xX205xX2bxX5xX2bxX3a8xXdfxX209xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX27xXbfxX15xX47xX10xX15xX9xXaxX1f7xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxXbfxX18xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxXexX10xX295xXexX38xX6xX5xXdxX61xX18xX1daxX3xX209xX4exX7xXexXdxX2a4xX45xX2a6xXaxX12xX75xX49xX3xXexX1xX10bxX18xX61xX3xX47xX1f0exX18xX3xX3cxXedxXd50xX18xX61xX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX47xX11axX18xX61xX3xX1xX49xX3xXexX1xX10bxX18xX61xX3xX3cxX86axX18xX1xX3xX11exX86axX3xXa1xX4exX25xX18xX3xXexX2f7xX18xX1xX3xXbxX1xX6xX3xX61xXdxXb7dxX6xXdfxX3xX7bxX4dxX3xX1xX49xX3xXexX1xX10bxX18xX61xX3xX3cxX86axX18xX1xX3xX11exX86axX3xX3cxX20xX4exX3xXexX33bxX3xX47xX1f0exX18xX3xX15xX6xX47xX6xX15xX3xX4xX1xX3dxX3xX3cxXc4xX18xX61xX3xX332xX3xXbxX1xX6xX3xX4xX4exX10bxXdxX3x104c1xXexX33bxX3xXa1xX4exX12fxXexX99xX3xXexX6abxX21xX3xX11exX4dxX3xX14xX1xXafxX6xX3xX21xX32dxX4xX3xXexXdxX2fxX4exX3xX21xX4dxX3xX14xX1xX9dxX18xX61xX3xX4xX20xX18xX3xX7xX33bxX3xX4xX6xX18xX3xXexX1xXdxX49xXbxX3xXexX19f2xX3xX21xX25xX45xX3xX27xX6xX45xX3xXbxX1xXafxX18xX61x9572xXdfxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX21xX61xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxX1eexXdxX47xXexX1xX1daxX3xX3a8xX2xX202xXbxX295xX2a6xX3xX1xX10xXdxX61xX1xXexX1daxX3xX2axX2xX1f7xXbxX295xX2a6xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16fxX170xX171xX75xX173xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexXbfxX4dxX18xX3xX27xXc4xX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1daxX66xX66xXdxXdfxX27xX6xXbfxX1xX6xXexXdxX18xX1xXdfxX11exX18xX66xX18xX10xX1eexX7xX66xX2xX1f2xX2bxX2cxX66xX2xX1f7xX1f2xX47xX1f7xX1f7xX1f7xX2bxX2cxX2axX200xXexX2xX202xX2axX3a8xX5xX2bxX205xXdfxX209xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX27xXbfxX15xX47xX10xX15xX9xXaxX1f7xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxXbfxX18xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxXexX10xX295xXexX38xX6xX5xXdxX61xX18xX1daxX3xX209xX4exX7xXexXdxX2a4xX45xX2a6xXaxX12xXcxX19f2xX3xX21xXc4xXexX3xX4xXedxXd50xX18xX61xX3xXa1xX4exX10bxX4xX3xXa1xX4exX51xX18xX3xX7xX33bxX3xXexX1xX40xX3xX27xX6xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxX99xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX3cxXf6xX3xX4xX1xXbfxX3xXexX1xX301xX45xX3xXexX6abxX18xX1xX3xX4xX480xX18xX1xX3xXexX1xX480xX21xX3xX1xX91xXdxX3xX1xXdxX49xX18xX3xX18xX6xX45xXdfxX3xX305xX1f3dxX18xX61xX3xXexX1xXd50xXdxX3xX4xX25xX4xX3xX27xX301xXexX3xX1d71xX18xX3xXexX15xXbfxX18xX61xX3xX18xXedxX63xX4xX3xX3cxXf6xX3xX14xX1xX9dxX18xX61xX3xX3cxXedxX13exX4xX3xX4xX25xX4xX3xX4xXedxXd50xX18xX61xX3xXa1xX4exX10bxX4xX3xX27xX480xXbfxX3xXexX15xX13exX3xX61xXdxX148xXbxX3xX3cxXb66xX3xX1d71xX18xX3xX3cxX86axX18xX1xX3xX18xX1xXedxX3xX4xX6xX21xX3xX14xX5fxXexX3xXexX15xXedxX63xX4xX3xX3cxXafxXdfxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX21xX61xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxX1eexXdxX47xXexX1xX1daxX3xX3a8xX2xX202xXbxX295xX2a6xX3xX1xX10xXdxX61xX1xXexX1daxX3xX2axX2xX1f7xXbxX295xX2a6xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16fxX170xX171xX75xX173xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexXbfxX4dxX18xX3xX27xXc4xX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1daxX66xX66xXdxXdfxX27xX6xXbfxX1xX6xXexXdxX18xX1xXdfxX11exX18xX66xX18xX10xX1eexX7xX66xX2xX1f2xX2bxX2cxX66xX2xX1f7xX1f2xX47xX1f7xX1f7xX1f7xX2bxX2cxX2axX200xXexX200xX2axX2axX2xX5xX2bxX1f2xXdfxX209xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX27xXbfxX15xX47xX10xX15xX9xXaxX1f7xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxXbfxX18xXaxX12xX15bxXafxX3xX5x11064xX3xX3cxX51xX45xX3xX4xX2f3xX18xX61xX3xX5xX4dxX3xX27xX4dxXdxX3xX1xX4d6xX4xX3xX5xX63xX18xX3xX4xX1xXbfxX3xX4xX25xX4xX3xX18xXedxX63xX4xX3xX18xX5fxX4exX3xX3cxX2898xXexX3xXexX15xX4d6xX18xX3xX18xXdxX2fcxX21xX3xXexXdxX18xX3xX11exX4dxXbfxX3xX7xX33bxX3xX27xX480xXbfxX3xXexX15xX13exX3xX4xX3dxX6xX3xX4xX25xX4xX3xX4xXedxXd50xX18xX61xX3xXa1xX4exX10bxX4xXdfxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX10xX18xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX21xX61xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16fxX170xX171xX75xX173xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexXbfxX4dxX18xX3xX27xXc4xX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1daxX66xX66xXdxXdfxX27xX6xXbfxX1xX6xXexXdxX18xX1xXdfxX11exX18xX66xX18xX10xX1eexX7xX66xX2xX1f2xX2bxX2cxX66xX2xX1f7xX1f2xX47xX1f7xX1f7xX1f7xX2bxX2cxX2axX200xXexX2cxX1f2xX202xX2bxX5xX2bxX200xXdfxX209xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX27xXbfxX15xX47xX10xX15xX9xXaxX1f7xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxXbfxX18xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxXexX10xX295xXexX38xX6xX5xXdxX61xX18xX1daxX3xX209xX4exX7xXexXdxX2a4xX45xX2a6xXaxX12x10b81xX4exX45xX5fxXexX3xX3cxX86axX18xX1xX3xXbxX1xX25xX3xX1xX3dxX45xX3xXexXbfxX4dxX18xX3xX27xXc4xX3xX5xX33bxX4xX3xX5xXedxX13exX18xX61xX3xX21xX25xX45xX3xX27xX6xX45xX3xX18xX12fxX21xX3xX27xXbfxX21xX3xX4xX1xXdxX5fxX18xX3xX5xXedxX13exX4xX3xX11exX4dxX3xX7xX10bxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX1xX4dxX18xX1xX3xXexX15xX6abxX18xX1xX3xX47xXdxX49xXexX3xX1xX91xX21xX3xX5xX4exX9dxX18xX3xX5xX4dxX3xXa1xX4exX45xX5fxXexX3xX3cxX86axX18xX1xX3xX3cxX20xX45xX3xXexX15xX6xX18xX1xX3xX4xXf6xXdxX3xX11exX4dxX3xXexXdxX5fxX4xX3xX18xX4exX10bxXdxX3xX4xX1xXbfxX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xXdfxX0xX66xXbxX12xX0xX47xXdxX11exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX47xX15xX10xX5xX6xXexX10xX47xXaxX12xX0xX4exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX38xXexX1xX4exX21xX27xX38xX6xX18xX47xX38xX7xX6xXbxXbfxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX170xX18xX1xX1daxX3xX305xXc4xXdxX3xX1xX6abxX18xX1xX3xXexX4dxX4exX3xX18xX61xX20xX21xX3xX11exX4dxX3xXexX4dxX4exX3xX21xX2898xXexX3xX18xXedxX63xX4xX3xX4xX3dxX6xX3xX1xX91xX21xX3xX3cxXc4xXdxX3xXd17xX1xXedxX9e1xX18xX61xX3xXeefxXb5dxX4xX3xX171xX61xX6xXaxX3xX1xX15xX10xX2a4xX9xXaxX66xXa1xX4exXbfxX4xX38xXbxX1xXbfxX18xX61xX38xX6xX18xX38xX18xXdxX18xX1xX66xX6xX18xX1xX38xX47xXbfxXdxX38xX1xXdxX18xX1xX38xXexX6xX4exX38xX18xX61xX6xX21xX38xX11exX6xX38xXexX6xX4exX38xX21xX6xXexX38xX18xX4exXbfxX4xX38xX4xX4exX6xX38xX1xX6xX21xX38xX47xXbfxXdxX38xXbxX1xX4exXbfxX18xX61xX38xX27xX6xX4xX38xX18xX61xX6xX66xX2xX202xX202xX205xX200xX2xXdfxX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX61xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX66xX21xX10xX47xXdxX6xX66xX2xX2bxX1f7xX66xX18xX10xX1eexX7xX66xX2xX1f2xX2bxX2bxX66xX2xX2cxX2axX47xX1f7xX2bxX2xX202xX202xX2xX2axXexX1f2xX2bxX1f2xX205xX5xX2bxXdfxX209xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX66xX12xX0xX66xX6xX12xX0xX47xXdxX11exX12xX0xX7xXexX15xXbfxX18xX61xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX170xX18xX1xX1daxX3xX305xXc4xXdxX3xX1xX6abxX18xX1xX3xXexX4dxX4exX3xX18xX61xX20xX21xX3xX11exX4dxX3xXexX4dxX4exX3xX21xX2898xXexX3xX18xXedxX63xX4xX3xX4xX3dxX6xX3xX1xX91xX21xX3xX3cxXc4xXdxX3xXd17xX1xXedxX9e1xX18xX61xX3xXeefxXb5dxX4xX3xX171xX61xX6xXaxX3xX1xX15xX10xX2a4xX9xXaxX66xXa1xX4exXbfxX4xX38xXbxX1xXbfxX18xX61xX38xX6xX18xX38xX18xXdxX18xX1xX66xX6xX18xX1xX38xX47xXbfxXdxX38xX1xXdxX18xX1xX38xXexX6xX4exX38xX18xX61xX6xX21xX38xX11exX6xX38xXexX6xX4exX38xX21xX6xXexX38xX18xX4exXbfxX4xX38xX4xX4exX6xX38xX1xX6xX21xX38xX47xXbfxXdxX38xXbxX1xX4exXbfxX18xX61xX38xX27xX6xX4xX38xX18xX61xX6xX66xX2xX202xX202xX205xX200xX2xXdfxX1xXexX21xXaxX12xX170xX18xX1xX1daxX3xX305xXc4xXdxX3xX1xX6abxX18xX1xX3xXexX4dxX4exX3xX18xX61xX20xX21xX3xX11exX4dxX3xXexX4dxX4exX3xX21xX2898xXexX3xX18xXedxX63xX4xX3xX4xX3dxX6xX3xX1xX91xX21xX3xX3cxXc4xXdxX3xXd17xX1xXedxX9e1xX18xX61xX3xXeefxXb5dxX4xX3xX171xX61xX6xX0xX66xX6xX12xX0xX66xX7xXexX15xXbfxX18xX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX47xXaxX12xX75xX91xX21xX3xX3cxXc4xXdxX3xXd17xX1xXedxX9e1xX18xX61xX3xXeefxXb5dxX4xX3xX4xX3dxX6xX3xX171xX61xX6xX3xX4xXafxX3xX2cxX205xX3xX4xX1xXdxX5fxX18xX3xX1xX91xX21xX3xX21xX2898xXexX3xX18xXedxX63xX4xX3xX11exX4dxX3xX2axX2xX3xXexX4dxX4exX3xX18xX61xX20xX21xXdfxX3xXcxX1d71xX18xX61xX3xX1xX4dxX18xX1xX3xX47xXdxX18xX1xX3xX4xX3dxX6xX3xX1xX91xX21xX3xX3cxXc4xXdxX3xX3cxX2898xXexX3xXexX91xXdxX3xX4xX12e0xX18xX3xX4xX40xX3xX4xX1xX2f7xX18xX1xX3xX332xX3xX2a9xX10xX11exX10xX15xXbfxX21xXbfxX15xX7xX14xXdfxX0xX66xXbxX12xX0xX66xX47xXdxX11exX12xX0xX66xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX2748xX7bxX3xX35dxX35exX3xX4xXafxX3xXexX1xXb3xX3xXexX1xX6xX45xX3xXexX1xX5fxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xXcxXbfxX21xX6xX1xX6xX1eexX14xXaxX3xX1xX15xX10xX2a4xX9xXaxX66xX11exX4exX38xX14xX1xXdxX66xX4exX6xX11exX38xX21xX45xX38xX4xXbfxX38xXexX1xX10xX38xXexX1xX6xX45xX38xXexX1xX10xX38xXexX10xX18xX38xX5xX4exX6xX38xXexXbfxX21xX6xX1xX6xX1eexX14xX66xX2xX202xX1f7xX1f2xX2xX1f2xXdfxX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX61xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX66xX21xX10xX47xXdxX6xX66xX2xX2bxX1f7xX66xX18xX10xX1eexX7xX66xX2xX1f2xX2xX2bxX66xX205xX205xX47xX2xX1f7xX1f2xX2xX1f2xX2axX202xXexX2axX2xX2xX1f7xX5xX1f7xXdfxX209xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX66xX12xX0xX66xX6xX12xX0xX47xXdxX11exX12xX0xX7xXexX15xXbfxX18xX61xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX2748xX7bxX3xX35dxX35exX3xX4xXafxX3xXexX1xXb3xX3xXexX1xX6xX45xX3xXexX1xX5fxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xXcxXbfxX21xX6xX1xX6xX1eexX14xXaxX3xX1xX15xX10xX2a4xX9xXaxX66xX11exX4exX38xX14xX1xXdxX66xX4exX6xX11exX38xX21xX45xX38xX4xXbfxX38xXexX1xX10xX38xXexX1xX6xX45xX38xXexX1xX10xX38xXexX10xX18xX38xX5xX4exX6xX38xXexXbfxX21xX6xX1xX6xX1eexX14xX66xX2xX202xX1f7xX1f2xX2xX1f2xXdfxX1xXexX21xXaxX12xX13xX2748xX7bxX3xX35dxX35exX3xX4xXafxX3xXexX1xXb3xX3xXexX1xX6xX45xX3xXexX1xX5fxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xXcxXbfxX21xX6xX1xX6xX1eexX14xX0xX66xX6xX12xX0xX66xX7xXexX15xXbfxX18xX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX47xXaxX12xX7bxX63xXdxX3xX18xX1xXdxX49xX21xX3xX11exX32dxX3xX14xX12fxXbxX3xX4xX3dxX6xX3xX35dxX37ecxX38xX2bxX202xX2748xX3xX2a9xXexXdxX18xX61xX15xX6xX45xX99xX3xX47xX649xX18xX61xX3xX4exX6xX11exX3xX18xX4dxX45xX3xX4xXafxX3xXexX1xXb3xX3xXexX1xX6xX45xX3xXexX1xX5fxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX1xX4dxX18xX1xX3xXexX15xX6abxX18xX1xX3xXcxXbfxX21xX6xX1xX6xX1eexX14xX3xX332xX3xX21xXc4xXexX3xX11exX4dxXdxX3xX18xX1xXdxX49xX21xX3xX11exX32dxXdfxX0xX66xXbxX12xX0xX66xX47xXdxX11exX12xX0xX66xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xXexX1xX33xX3xX15xXbfxX27xXbfxXexX3xX47xXdxX49xXexX3xX3cxXedxX13exX4xX3xXexX12e0xX18xX61xX3xXcxX38xX200xX1f7xX3xX171xX61xX6xXaxX3xX1xX15xX10xX2a4xX9xXaxX66xX11exX4exX38xX14xX1xXdxX66xX4exX14xX15xX6xXdxX18xX10xX38xXexX1xX4exX38xX15xXbfxX27xXbfxXexX38xX47xXdxX10xXexX38xX47xX4exXbfxX4xX38xXexX6xX18xX61xX38xXexX38xX200xX1f7xX38xX18xX61xX6xX66xX2xX2axX2bxX2xX200xX2cxXdfxX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX61xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX66xX21xX10xX47xXdxX6xX66xX2xX2bxX1f7xX66xX18xX10xX1eexX7xX66xX2xX205xX2axX2bxX66xX205xX205xX47xX2xX1f7xX1f2xX2xX2cxX202xX1f7xXexX2xX202xX2axX1f7xX5xX1f7xXdfxX209xXbxX61xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX20xX21xX3xXbxX1xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX18xX3xX5xX33xX6xX3xX36xX1xX38xX2bxX2bxX3xX3cxX3dxX3xX7xX40xX4xX3xX1xX3dxX45xX3xX47xXdxX49xXexX3xXexX4dxX4exX3xX7xX51xX18xX3xX27xX6xX45xX3xXexX15xX2fxX18xX3xXexX1xX5fxX3xX61xXdxX63xXdxXaxX3xX66xX12xX0xX66xX6xX12xX0xX47xXdxX11exX12xX0xX7xXexX15xXbfxX18xX61xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xXexX1xX33xX3xX15xXbfxX27xXbfxXexX3xX47xXdxX49xXexX3xX3cxXedxX13exX4xX3xXexX12e0xX18xX61xX3xXcxX38xX200xX1f7xX3xX171xX61xX6xXaxX3xX1xX15xX10xX2a4xX9xXaxX66xX11exX4exX38xX14xX1xXdxX66xX4exX14xX15xX6xXdxX18xX10xX38xXexX1xX4exX38xX15xXbfxX27xXbfxXexX38xX47xXdxX10xXexX38xX47xX4exXbfxX4xX38xXexX6xX18xX61xX38xXexX38xX200xX1f7xX38xX18xX61xX6xX66xX2xX2axX2bxX2xX200xX2cxXdfxX1xXexX21xXaxX12xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xXexX1xX33xX3xX15xXbfxX27xXbfxXexX3xX47xXdxX49xXexX3xX3cxXedxX13exX4xX3xXexX12e0xX18xX61xX3xXcxX38xX200xX1f7xX3xX171xX61xX6xX0xX66xX6xX12xX0xX66xX7xXexX15xXbfxX18xX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX47xXaxX12xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX11exX19f2xX6xX3xXexX1xX33xX3xX18xX61xX1xXdxX49xX21xX3xXexX1xX4dxX18xX1xX3xX4xX9dxX18xX61xX3xX15xXbfxX27xXbfxXexX3xX4xX1xXdxX5fxX18xX3xX3cxX301xX4exX3xX1xX91xX18xX61xX3xX18xX2898xX18xX61xX3xX4xXafxX3xXexX1xXb3xX3xX47xXdxX49xXexX3xX61xX4d6xX18xX3xX4xX480xX3xXexX12e0xX18xX61xX3xX4xX1xXdxX5fxX18xX3xX3cxX301xX4exX3xX4xX1xX3dxX3xX5xX33bxX4xX3xXcxX38xX200xX1f7xX3xX4xX3dxX6xX3xX171xX61xX6xXdfxX0xX66xXbxX12xX0xX66xX47xXdxX11exX12xX0xX66xX5xXdxX12xX0xX66xX4exX5xX12xX0xX47xXdxX11exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX15xXaxX12xX0xX66xX47xXdxX11exX12xX0xX66xX47xXdxX11exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a9xXbfxX4exX15xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXbfxX3xX2748xX171xXcxX305xX0xX66xXbxX12