Tỉnh đoàn Hà Tĩnh được Trung ương Đoàn tặng bằng khen về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
(Baohatinh.vn) - Tỉnh đoàn Hà Tĩnh vừa được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, giai đoạn 2016-2021.
20a2xa15ex2811x7325x2bcdx9a7exd6c3xf6d8xb8acxX7x5311xd578x6d5ex451axfae4x362bxX5x8c72xXax3cfcxXcxcffbx7968xX1xX3xe778xefdfxbd1dxX15xX3x5922xX1axX3xXcx751exX15xX1xX3xX18xc2f2x88cexX4xX3xXcx8a7dxaca2xX15x7e66xX3xX26x10020xX15xX2exX3xe575xX19xX1axX15xX3xXex657fxX15xX2exX3x290cx3b4fxX15xX2exX3x533fxX1xX10xX15xX3x655cxeb0exX3xXexX1xc71axX4xX3xX1xXdxc8f2xX15xX3x682cxX1xX14xX3xXexX1x2351xX3x7627x3cf3xe492xX56xXcx6616xXcxe8c0xX3xX4x6eb8xX6xX3x7b3exce09xX3xX56xX1x58c6xX15xX1xX3xXexX2bxX5cxX0xX63xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX10xX6xaf94xXaxX12xXcxX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX1dxX1axX3xXcxX21xX15xX1xX3xX49xeb38xX6xX3xX18xX26xX27xX4xX3xXcxX2bxX2cxX15xX2exX3xX26xX31xX15xX2exX3xX35xX19xX1axX15xX3xXcx4312xX56xe0b4xX3xX1dxaae0xX3xX56xX1xX70xX3xd6a4xXdxX15xX1xX3xXexX2bxX6xX19xX3xXexX3bxX15xX2exX3xX3fxX40xX15xX2exX3xX44xX1xX10xX15xX3xX49x2491xX3xX18x2185xX3xX4xfe71xX3xXexX1xX1axX15xX1xX3xXexX70xX4xX1xX3xd2cbxX2cx949cxXexX3xX7x2436xX4xX3xXexX2bxX19xX15xX2exX3xXexX1xX4exX4xX3xX1xXdxX53xX15xX3xX56xX1xX14xX3xXexX1xX5cxX3xX5exX5fxX60xX56xXcxX63xXcxX65xX3xX4xX68xX6xX3xX6bxX6cxX3xX56xX1xX70xX15xX1xX3xXexX2bxX5cx5300xX3xX2exXdxX6xXdxX3xX18xX19x383cxX15xX3x2ce0xX5exX2x9950xX60xX137xX5exX137xX2xe695xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX19xX8axece6xXaxX12xX0xXdxc0aexX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX56xX10xX15xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX153xX5xX10xX9xXax4f47xXdxX8axXexX1xac67xX3xX13axX2xX5fxXbxXf1x6f2bxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX177xX3xcd82xX2xX5exXbxXf1xX17exXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX63xX63xXdxX140xX3fxX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX140xX49xX15xX63xX15xX10xX172xX7xX63xX137xX2xX137xX2xX63xX2xX188xX188xX8axX137xX137xX137xX5fxX2xe89cxX5exXexX2xa962xX5fxX5fxX2xX5xX5exX140x3924xXbxX2exca8axX2bxX9xX5fxX2xX5fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX1dxX1axX3xXcxX21xX15xX1xX3xX18xX26xX27xX4xX3xXcxX2bxX2cxX15xX2exX3xX26xX31xX15xX2exX3xX35xX19xX1axX15xX3xXexX3bxX15xX2exX3xX3fxX40xX15xX2exX3xX44xX1xX10xX15xX3xX49xX4axX3xXexX1xX4exX4xX3xX1xXdxX53xX15xX3xX56xX1xX14xX3xXexX1xX5cxX3xX5exX5fxX60xX56xXcxX63xXcxX65xX3xX4xX68xX6xX3xX6bxX6cxX3xX56xX1xX70xX15xX1xX3xXexX2bxX5cxXaxX3xX172xXdxX8axXexX1xX9xXaxX13axX2xX5fxXaxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX9xXaxX188xX2xX5exXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xX35xXdxcff5xX158xX3xX4x3741xX2cxX3xX1dxX1axX3xXcxX21xX15xX1xX3xXexX134xXdxX3xX1dxX6cxXdxX3xX15xX2exX1xX5cxX3xXexX2bxX4exX4xX3xXexX2cxX153x94b6xX15xX3xX7xX31xX3xX44xX293xXexX3xX5fxX3xX15x2cb0xX158xX3xXexX1xX4exX4xX3xX1xXdxX53xX15xX3xX56xX1xX14xX3xXexX1xX5cxX3xX5exX5fxX60xX56xXcxX63xXcxX65xX3xX15xX2exX1axX153xX3xX2xX5fxX63xX5fxX63xX137xX5exX2xX13axX3xX4xX68xX6xX3xX6bxX6cxX3xX56xX1xX70xX15xX1xX3xXexX2bxX5cxX3xX8axX19xX3xXcxX2bxX2cxX15xX2exX3xX26xX31xX15xX2exX3xX35xX19xX1axX15xX3xXex76aexX3xX4xX1x3480xX4xX3xX15xX2exX1axX153xX3xX137xX5fxX63xX5fxX140xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX19xX8axX153xXaxX12xXcxX134xXdxX3xX1dxX6cxXdxX3xX15xX2exX1xX5cxX3xXexX2bxX4exX4xX3xXexX2cxX153xX293xX15xX3xX7xX31xX3xX44xX293xXexX3xX5fxX3xX15xX2a0xX158xX3xXexX1xX4exX4xX3xX1xXdxX53xX15xX3xX56xX1xX14xX3xXexX1xX5cxX3xX5exX5fxX60xX56xXcxX63xXcxX65xX3xX15xX2exX1axX153xX3xX2xX5fxX63xX5fxX63xX137xX5exX2xX13axX3xX4xX68xX6xX3xX6bxX6cxX3xX56xX1xX70xX15xX1xX3xXexX2bxX5cxX3xX49xX4axX3x9613xX35x4753xX153xX3xX158xX134xX15xX1xX3xX1xa2d2xX4xX3xXex90a0xXbxX3xX49xX1axX3xX5xX1axX158xX3xXexX1xX10xX19xX3xXexX26xX3xXexX26xb2f4xX15xX2exX12bxX3xX18xX134xX19xX3xX18xX2f6xX4xX12bxX3xXbxX1xX19xX15xX2exX3xX4x2e90xX4xX1xX3xX1dxXbexX3xX56xX1xX70xX3xXc4xXdxX15xX1x9311xX3xXexX2bxX19xX15xX2exX3xX4xX3b3xX15xX3xX3fxX6cxX12bxX3xX18xX19xX1axX15xX3xX49xXdxc42exX15xX12bxX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xXexX1xXdxX293xX2cxX3xX15xX1xXdxX12bxX3xXcxX2bxX2cxX15xX2exX3xX26xX31xX15xX2exX3xX35xX19xX1axX15xX3xXcxXb9xX56xXbbxX3xX1dxXbexX3xX56xX1xX70xX3xXc4xXdxX15xX1xX3xX18xXe1xX3xXexX3bxX15xX2exX3xX3fxX40xX15xX2exX3xX44xX1xX10xX15xX3xX4xX1xX19xX3xX137xX5fxX3xX18xX31xX15xX3xX49xX5cxX3xX4xXe4xX3xXexX1xX1axX15xX1xX3xXexX70xX4xX1xX3xXf1xX2cxXf3xXexX3xX7xXf7xX4xX3xXexX2bxX19xX15xX2exX3xXexX1xX4exX4xX3xX1xXdxX53xX15xX3xX4xX1xX14xX3xXexX1xX5cxX3xX2exXdxX6xXdxX3xX18xX19xX134xX15xX3xX137xX5exX2xX13axX60xX137xX5exX137xX2xX140xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX19xX8axX153xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX18xXe4xX12bxX3xXexX1xf130xXdxX3xX2exXdxX6xX15xX3x9b8dxX2cxX6xX12bxX3xX4xf367xX15xX2exX3xXexX3b3xX4xX3xXexX2cxX153xX3d9xX15xX3xXexX2bxX2cxX153xX4axX15xX12bxX3xX2exXdxX3b3xX19xX3xX8axacf4xX4xX3xX49xX1axX3xX15x2184xX15xX2exX3xX4xX6xX19xX3xX15xX1xX38axX15xX3xXexX1xX2f6xX4xX3xX4xX1xX19xX3xX4xX3b3xX15xX3xX3fxX6cxX12bxX3xX18xX19xX1axX15xX3xX49xXdxX3d9xX15xX12bxX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xXexX1xXdxX293xX2cxX3xX15xX1xXdxX3xX49xX4axX3xXexX26xX3xXexX26xX39exX15xX2exX12bxX3xX18xX134xX19xX3xX18xX2f6xX4xX12bxX3xXbxX1xX19xX15xX2exX3xX4xX3b3xX4xX1xX3xX1dxXbexX3xX56xX1xX70xX3xXc4xXdxX15xX1xX3xX18xX26xX27xX4xX3xX4xX3b3xX4xX3xX4xXf3xXbxX3xX3fxX6cxX3xX35xX19xX1axX15xX3xX1dxX1axX3xXcxX21xX15xX1xX3xX4xX1xf16bxX3xXexX2bxX386xX15xX2exX3xXexX2bxXdxX26fxX15xX3xX44xX1xX6xXdxX3xX3fxX40xX15xX2exX3xX15xX1xXdxX4axX2cxX3xX1xXdexX15xX1xX3xXexX1xX2f6xX4xX3xX18xX6xX3xX8axX134xX15xX2exX12bxX3xX5xX6xX15xX3xXex97c9xX6xX140xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX19xX8axX153xXaxX12xX0xXdxX158xX2exX3xX7xXexX153xX5xX10xX9xXaxX8axXdxX7xXbxX5xX6xX153xX177xX3xX3fxX5xX19xX4xX44xX17exX3xX158xX6xX2bxX2exXdxX15xX60xX5xX10xf6ddxXexX177xX3xX6xX2cxXexX19xX17exX3xX158xX6xX2bxX2exXdxX15xX60xX2bxXdxX2exX1xXexX177xX3xX6xX2cxXexX19xX17exXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX177xX63xX63xX4xX8axX15xX140xX3fxX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX140xX49xX15xX63xX8axX10xX7xX44xXexX19xXbxX63xX15xX10xX172xX7xX63xX137xX5exX5exX137xX63xX2xX188xX188xX8axX5fxX2xX13axX1b9xX5fxX188xX5exXex530bxX137xX5exX188xX1bdxX5xX5exX140xX1c4xXbxX2exX1c7xX2bxX9xX137xX1bdxX5fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX1dxX1axX3xXcxX21xX15xX1xX3xX18xX26xX27xX4xX3xXcxX2bxX2cxX15xX2exX3xX26xX31xX15xX2exX3xX35xX19xX1axX15xX3xXexX3bxX15xX2exX3xX3fxX40xX15xX2exX3xX44xX1xX10xX15xX3xX49xX4axX3xXexX1xX4exX4xX3xX1xXdxX53xX15xX3xX56xX1xX14xX3xXexX1xX5cxX3xX5exX5fxX60xX56xXcxX63xXcxX65xX3xX4xX68xX6xX3xX6bxX6cxX3xX56xX1xX70xX15xX1xX3xXexX2bxX5cxXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX3xX7xXexX153xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf1xXexX60xX6xX5xXdxX2exX15xX177xX3xX1c4xX2cxX7xXexXdxX5bbxX153xX17exXaxX12xXbbxXdxX15xX1xX3xX1xX19xX134xXexX3xX49x5d9bxXdxX3xX4xX1xX2cxX153xX3d9xX15xX3xX18xX4axX3xX37bxXcxX2cxX2f2xXdxX3xXexX2bx1011exX3xd9a5xX1x9acexXdxX3xX35x4d53xX15xX2exX3xX60xX3xX56xX1xX70xX15xX1xX3xX49axX2cxX153xX4axX15xX3xXexX4exX3xX1xX1axX19xX3xXexXdxX293xX15xX3xX3fxX26xX6d6xX4xX3xX8axX26xX6d6xXdxX3xX4xX492xX3xX35xX6f3xX15xX2exX3c2xX3xX0xX10xX158xX12x8d36xc5caxX15xX1xX3xXexX26xX3xX5xXdxX53xX2cxX3xX15xX2exX1axX153xX3xX2xX616xX63xX2xX63xX137xX5exX137xX5ex9a44xX0xX63xX10xX158xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX19xX8axX153xXaxX12xad84xXdxX53xX4xX3xXexX2bxXdxX26fxX15xX3xX44xX1xX6xXdxX3xX56xX1xX14xX3xXexX1xX5cxX3xX18xX26xX27xX4xX3xX2exXf7xX15xX3xX49xX6d6xXdxX3xXexX2f2xX3xX4xX1xX2f6xX4xX3xX4xX3b3xX4xX3xX18xX27xXexX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX19xX134xXexX3xX4xX1xX70xX15xX1xX3xXexX2bxX5cxX3xX37bxX56xX19xX15xX3xX18xX26xX492xX15xX2exX3xX4xX3b3xX4xX1xX3xX158xX134xX15xX2exX3xX4xX68xX6xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX3d9xX15xX3xXexX1xX492xXdxX3xX44xe035xX3xX158xX6d6xXdxX3c2xX12bxX3xX37bxXcxX4exX3xX1xX1axX19xX3xXexXdxX293xX15xX3xX3fxX26xX6d6xX4xX3xX8axX26xX6d6xXdxX3xX4xX492xX3xX35xX6f3xX15xX2exX3c2xX12bxX3xX37bxXcxX4exX3xX1xX1axX19xX3xXexX2cxX2f2xXdxX3xXexX2bxX6ebxX3xXexX1xX492xXdxX3xX18xX134xXdxX3xX1dxXbexX3xX56xX1xX70xX3xXc4xXdxX15xX1xX3c2xX12bxX3xX37bxXb9xX1xX6d6xX3xX49xX4axX3xX6bxX3b3xX4xX3xX5x36a9xX15xX2exX3xXexX6xX3xXexX2bxX19xX15xX2exX3xX7xX3b3xX15xX2exX3xX1xX31xX15xX3c2xX140xX140xX140xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX19xX8axX153xXaxX12xX6bxX3d9xX15xX3xX4xX134xX15xX1xX3xX18xXe4xX12bxX3xX4xX3b3xX4xX3xX1xX19xX134xXexX3xX18xX6cxX15xX2exX3xXexXdexX158xX3xX1xXdxX26fxX2cxX3xX49xX4axX3xXexX26xX3xXexX26xX39exX15xX2exX12bxX3xX18xX134xX19xX3xX18xX2f6xX4xX12bxX3xXbxX1xX19xX15xX2exX3xX4xX3b3xX4xX1xX3xX1dxXbexX3xX56xX1xX70xX3xXc4xXdxX15xX1xX3xXexX1xX4a0xX15xX2exX3xX49axX2cxX6xX3xX4xX3b3xX4xX3xX1xXdexX15xX1xX3xXexX1xX2f6xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX2bxX4exX4xX3xXexX2cxX153xX293xX15xX12bxX3xXexX1xXdxX3xXexXdexX158xX3xX1xXdxX26fxX2cxX3xX4xd9c2xX15xX2exX3xXexX1xX2cxX3xX1xX548xXexX3xX18xX4a0xX15xX2exX3xX18xX6f3xX19xX3xX35xX75exXcxXb9xX3xXexX1xX6xX158xX3xX2exXdxX6xX140xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX19xX8axX153xXaxX12xX35xX5cxX15xX1xX3xX44xX7d1xX3xX1xX1axX15xX2exX3xX15xX2a0xX158xX12bxX3xXcxX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX8axX2cxX153xX3xXexX2bxXdexX3xXexX2f2xX3xX4xX1xX2f6xX4xX3xX4xX3b3xX4xX3xX1xX19xX134xXexX3xX18xX6cxX15xX2exX3xXexX2cxX153xX3d9xX15xX3xX8axX26xX31xX15xX2exX3xX4xX3b3xX4xX3xXexX38axXbxX3xXexX1xX26fxX12bxX3xX4xX3b3xX3xX15xX1xX4c3xX15xX3xX18xXdxX26fxX15xX3xX1xXdexX15xX1xX3xXexXdxX3d9xX15xX3xXexXdxX293xX15xX3xXexX2bxX19xX15xX2exX3xX1xX386xX4xX3xXexX38axXbxX3xX49xX1axX3xX5xX1axX158xX3xXexX1xX10xX19xX3xXexX26xX3xXexX26xX39exX15xX2exX12bxX3xX18xX134xX19xX3xX18xX2f6xX4xX12bxX3xXbxX1xX19xX15xX2exX3xX4xX3b3xX4xX1xX3xX4xX68xX6xX3xX6bxX3b3xX4xX140xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX19xX8axX153xXaxX12xX0xXdxX158xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX56xX10xX15xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX153xX5xX10xX9xXaxX172xXdxX8axXexX1xX177xX3xX13axX2xX5fxXbxXf1xX17exX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX177xX3xX188xX2xX5exXbxXf1xX17exXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX63xX63xXdxX140xX3fxX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX140xX49xX15xX63xX15xX10xX172xX7xX63xX137xX2xX137xX2xX63xX2xX188xX188xX8axX137xX137xX137xX5fxX2xX1b9xX1bdxXexX137xX1bdxX13ax954fxX5exX5xX5exX140xX1c4xXbxX2exX1c7xX2bxX9xX2xXa49xX137xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX1dxX1axX3xXcxX21xX15xX1xX3xX18xX26xX27xX4xX3xXcxX2bxX2cxX15xX2exX3xX26xX31xX15xX2exX3xX35xX19xX1axX15xX3xXexX3bxX15xX2exX3xX3fxX40xX15xX2exX3xX44xX1xX10xX15xX3xX49xX4axX3xXexX1xX4exX4xX3xX1xXdxX53xX15xX3xX56xX1xX14xX3xXexX1xX5cxX3xX5exX5fxX60xX56xXcxX63xXcxX65xX3xX4xX68xX6xX3xX6bxX6cxX3xX56xX1xX70xX15xX1xX3xXexX2bxX5cxXaxX3xX172xXdxX8axXexX1xX9xXaxX13axX2xX5fxXaxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX9xXaxX188xX2xX5exXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xXc4xX4a0xX3xX1xXdexX15xX1xX3xX37bx24fexX10xX3xX18xX134xXbxX3xX49xXdexX3xX18xX1axX15xX3xX10xX158xX3xXexX1xX4c3xX15xX3xX153xX3d9xX2cxX3c2xX3xX4xX68xX6xX3xX35xX19xX1axX15xX3xXf1xXe1xX3xXcxX4c3xX15xX3xa976xX4c3xX158xX3xX1dxX26xX31xX15xX2exX3xX728xXcxX1xX134xX4xX1xX3xX1dxX1axX743xX140xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX19xX8axX153xXaxX12xX56xX3b3xX4xX3xX4xXf3xXbxX3xX3fxX6cxX3xX35xX19xX1axX15xX3xX18xXe1xX3xX18xX26xX6xX3xX49xXdxX53xX4xX3xX1xX386xX4xX3xXexX38axXbxX3xX49xX1axX3xX5xX1axX158xX3xXexX1xX10xX19xX3xXexX26xX3xXexX26xX39exX15xX2exX12bxX3xX18xX134xX19xX3xX18xX2f6xX4xX12bxX3xXbxX1xX19xX15xX2exX3xX4xX3b3xX4xX1xX3xX1dxXbexX3xX56xX1xX70xX3xXc4xXdxX15xX1xX3xXexX1xX1axX15xX1xX3xX158xX6cxXexX3xX15xX6cxXdxX3xX8axX2cxX15xX2exX3xX49axX2cxX6xX15xX3xXexX2bxX386xX15xX2exX3xXexX2bxX19xX15xX2exX3xX4xX1xX26xX31xX15xX2exX3xXexX2bxXdexX15xX1xX3xX4xX4a0xX15xX2exX3xXexX3b3xX4xX3xX35xX19xX1axX15xX12bxX3xXbxX1xX19xX15xX2exX3xXexX2bxX1axX19xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xXexX1xXdxX293xX2cxX3xX15xX1xXdxX12bxX3xX2exXe4xXbxX3xXbxX1xX273xX15xX3xX1xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1axX15xX1xX3xX15xX1xXdxX53xX158xX3xX49xX4bcxX3xXexX2bxX3d9xX15xX3xX5xX21xX15xX1xX3xX49xX4exX4xX3xX4xX4a0xX15xX2exX3xXexX3b3xX4xX12bxX3xX4xX1xX548xX3xXexX2bxX386xX15xX2exX3xX15xX1xXdxX53xX158xX3xX49xX4bcxX3xX4xX1xX70xX15xX1xX3xXexX2bxX5cxX3xX4xX68xX6xX3xX18xX5cxX6xX3xXbxX1xX26xX31xX15xX2exX12bxX3xX18xX31xX15xX3xX49xX5cxX140xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX19xX8axX153xXaxX12xXcxX2bxX19xX15xX2exX3xX5fxX3xX15xX2a0xX158xX12bxX3xXexX19xX1axX15xX3xXexX14xX15xX1xX3xX1xX2cxX153xX3xX18xX6cxX15xX2exX3xX15xX2exX2cxXbexX15xX3xX5xX4exX4xX12bxX3xX1x336dxX3xXexX2bxX27xX3xX7xc211xX6xX3xX4xX1xf243xX6xX3xX49xX1axX3xXf1xX4c3xX153xX3xX8axX4exX15xX2exX3xX1xX31xX15xX3xX5fxX5exX5exX3xX15xX2exX4a0xXdxX3xX15xX1xX1axX3xX15xX1xX4c3xX15xX3xX3b3xXdxX3xXexX2bxX5cxX3xX2exXdxX3b3xX3xX2exX273xX15xX3xX137xX5fxX12bxX5fxX3xXexd22bxX3xX18xXbexX15xX2exX17exX3xXexX2bxX6xX19xX3xXexX3bxX15xX2exX3xX1xX31xX15xX3xX2xX5fxX5exX3xX15xX2exX1xXdexX15xX3xX7xX2cxXf3xXexX3xX49axX2cxX1axX12bxX3xXexX2bxX5cxX3xX2exXdxX3b3xX3xX2exX273xX15xX3xX616xX616xX3xXexXcfbxX3xX18xXbexX15xX2exX140xX140xX140xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX19xX8axX153xXaxX12xX0xXdxX158xX2exX3xX7xXexX153xX5xX10xX9xXaxX8axXdxX7xXbxX5xX6xX153xX177xX3xX3fxX5xX19xX4xX44xX17exX3xX158xX6xX2bxX2exXdxX15xX60xX5xX10xX5bbxXexX177xX3xX6xX2cxXexX19xX17exX3xX158xX6xX2bxX2exXdxX15xX60xX2bxXdxX2exX1xXexX177xX3xX6xX2cxXexX19xX17exXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX177xX63xX63xX4xX8axX15xX140xX3fxX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX140xX49xX15xX63xX8axX10xX7xX44xXexX19xXbxX63xX15xX10xX172xX7xX63xX137xX2xX137xX5exX63xX2xX188xX188xX8axX5fxX2xX5exX188xX5fxX137xX5exXexX137xXa49xX137xX1b9xX5fxX5xX5exX140xX1c4xXbxX2exX1c7xX2bxX9xX2xX137xXa49xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX1dxX1axX3xXcxX21xX15xX1xX3xX18xX26xX27xX4xX3xXcxX2bxX2cxX15xX2exX3xX26xX31xX15xX2exX3xX35xX19xX1axX15xX3xXexX3bxX15xX2exX3xX3fxX40xX15xX2exX3xX44xX1xX10xX15xX3xX49xX4axX3xXexX1xX4exX4xX3xX1xXdxX53xX15xX3xX56xX1xX14xX3xXexX1xX5cxX3xX5exX5fxX60xX56xXcxX63xXcxX65xX3xX4xX68xX6xX3xX6bxX6cxX3xX56xX1xX70xX15xX1xX3xXexX2bxX5cxXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xX35xX75exXcxXb9xX3xX1xXcb5xX3xXexX2bxX27xX3xXbxX1xX2cxX15xX3xX44xX1xXcbcxX3xX44xX1xX2cxX37dxX15xX3xXexX134xXdxX3xX18xXdxX26fxX158xX3xX3fxX273xX2cxX3xX4xXcbcxX3xX18xX134xXdxX3xX3fxXdxX26fxX2cxX3x8254xX2cxX6efxX4xX3xX1xX6cxXdxX3xX44xX1xXe4xX6xX3xXb00xX75exX3xX49xX1axX3xX1dxX35xXb9x793exX3xX4xX3b3xX4xX3xX4xXf3xXbxX3xX15xX1xXdxX53xX158xX3xX44xX7d1xX3xX137xX5exX137xX2xX60xX137xX5exX137xX13axX140xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX19xX8axX153xXaxX12xX1dxX19xX134xXexX3xX18xX6cxX15xX2exX3xXf1xX4c3xX153xX3xX8axX4exX15xX2exX3xX15xX4a0xX15xX2exX3xXexX1xX4a0xX15xX3xX158xX6d6xXdxX12bxX3xX18xX4a0xX3xXexX1xX5cxX3xX49xX2a0xX15xX3xX158xXdxX15xX1xX3xX18xX26xX27xX4xX3xX4xX3b3xX4xX3xX4xXf3xXbxX3xX3fxX6cxX3xX35xX19xX1axX15xX3xXexX19xX1axX15xX3xXexX14xX15xX1xX3xXexX2bxXdxX26fxX15xX3xX44xX1xX6xXdxX3xX1xXdxX53xX2cxX3xX49axX2cxX6f3xX17exX3xX1xX19xX134xXexX3xX18xX6cxX15xX2exX3xX1xXcb5xX3xXexX2bxX27xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX3d9xX15xX3xX44xX1xX39exXdxX3xX15xX2exX1xXdxX53xXbxX3xX18xX26xX27xX4xX3xXexXdxX293xXbxX3xXexX4bcxX4xX3xXexX2bxXdxX26fxX15xX3xX44xX1xX6xXdxX3xX1xXdxX53xX2cxX3xX49axX2cxX6f3xX140xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX19xX8axX153xXaxX12xX0xXdxX158xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX56xX10xX15xXexX10xX2bxX3xX8axXexX1xX2cxX158xX3fxX3xX8axX1xXdxX8axX10xXaxX3xX7xXexX153xX5xX10xX9xXaxX172xXdxX8axXexX1xX177xX3xX13axX2xX5fxXbxXf1xX17exX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX177xX3xX188xX2xX5exXbxXf1xX17exXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX177xX63xX63xX4xX8axX15xX140xX3fxX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX140xX49xX15xX63xX8axX10xX7xX44xXexX19xXbxX63xX15xX10xX172xX7xX63xX137xX5exX2xX616xX63xX2xX137xXa49xX8axX1b9xX2xX5exX5fxX137xX5exX5fxXexX5fxX5fxX137xX1b9xX1bdxX5xX5exX140xX1c4xXbxX2exX1c7xX2bxX9xXa49xX1bdxX616xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX1dxX1axX3xXcxX21xX15xX1xX3xX18xX26xX27xX4xX3xXcxX2bxX2cxX15xX2exX3xX26xX31xX15xX2exX3xX35xX19xX1axX15xX3xXexX3bxX15xX2exX3xX3fxX40xX15xX2exX3xX44xX1xX10xX15xX3xX49xX4axX3xXexX1xX4exX4xX3xX1xXdxX53xX15xX3xX56xX1xX14xX3xXexX1xX5cxX3xX5exX5fxX60xX56xXcxX63xXcxX65xX3xX4xX68xX6xX3xX6bxX6cxX3xX56xX1xX70xX15xX1xX3xXexX2bxX5cxXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX19xX8axX153xXaxX12xX35xX75exXcxXb9xX3xX5xX1axX3xX5xX4exX4xX3xX5xX26xX27xX15xX2exX3xX4xX1xX68xX3xX4xX4a0xX15xX2exX3xXexX2bxX19xX15xX2exX3xXexX2cxX153xX3d9xX15xX3xXexX2bxX2cxX153xX4axX15xX12bxX3xX1xX26xX6d6xX15xX2exX3xX8axcedcxX15xX3xX15xX2exX26xX492xXdxX3xX8axX4c3xX15xX3xX44xX1xX6xXdxX3xX3fxX3b3xX19xX3xX153xX3xXexX293xX3xX49axX2cxX6xX3xX2f6xX15xX2exX3xX8axX4bcxX15xX2exX3xXb9xX56xf9c9xX75exd39dxX3xX49xX1axX3xX6bxX5xX2cxX10x2b26xX19xX15xX10xX17exX3xXexX2bxXdxX26fxX15xX3xX44xX1xX6xXdxX3xX1xXdxX53xX2cxX3xX49axX2cxX6f3xX3xX4xX2cxX6cxX4xX3xX49xX38axX15xX3xX18xX6cxX15xX2exX3xX37bxX1b9xX3xX44xX1xX4a0xX15xX2exX12bxX3xX188xX3xX4xXe4xX3c2xX3xXexX2bxX19xX15xX2exX3xXbxX1xX82fxX15xX2exX12bxX3xX4xX1xX6efxX15xX2exX3xX8axX5cxX4xX1xX3xX56xX19xX49xXdxX8axX3xX2xXa49xX140xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX19xX8axX153xXaxX12xX0xXdxX158xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXaxX3xX7xXexX153xX5xX10xX9xXaxX172xXdxX8axXexX1xX177xX3xX13axX2xX5fxXbxXf1xX17exX3xX8axXdxX7xXbxX5xX6xX153xX177xX3xX3fxX5xX19xX4xX44xX17exX3xX158xX6xX2bxX2exXdxX15xX60xX5xX10xX5bbxXexX177xX3xX6xX2cxXexX19xX17exX3xX158xX6xX2bxX2exXdxX15xX60xX2bxXdxX2exX1xXexX177xX3xX6xX2cxXexX19xX17exXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX177xX63xX63xX4xX8axX15xX140xX3fxX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX140xX49xX15xX63xX8axX10xX7xX44xXexX19xXbxX63xX15xX10xX172xX7xX63xX137xX5exX188xX188xX63xX2xX188xX188xX8axX5exX2xX5exX188xXa49xX137xX1b9xXexX1bdxX188xX5exX137xX616xX5xX5exX140xX1c4xXbxX2exX1c7xX2bxX9xX137xX5exX13axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX1dxX1axX3xXcxX21xX15xX1xX3xX18xX26xX27xX4xX3xXcxX2bxX2cxX15xX2exX3xX26xX31xX15xX2exX3xX35xX19xX1axX15xX3xXexX3bxX15xX2exX3xX3fxX40xX15xX2exX3xX44xX1xX10xX15xX3xX49xX4axX3xXexX1xX4exX4xX3xX1xXdxX53xX15xX3xX56xX1xX14xX3xXexX1xX5cxX3xX5exX5fxX60xX56xXcxX63xXcxX65xX3xX4xX68xX6xX3xX6bxX6cxX3xX56xX1xX70xX15xX1xX3xXexX2bxX5cxXaxX3xX172xXdxX8axXexX1xX9xXaxX13axX2xX5fxXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xX35xX75exXcxXb9xX3xX1xXcb5xX3xXexX2bxX27xX3xX15xX2exX26xX492xXdxX3xX8axX4c3xX15xX3xX44xX1xXf7xX4xX3xXbxX1xX4bcxX4xX3xX1xX38axX2cxX3xX49axX2cxX6f3xX3xX5xX8e4xX3xX5xX4bcxXexX3xX15xX2a0xX158xX3xX137xX5exX137xX5exX3xXexX134xXdxX3xXf1xXe1xX3xX56xX37dxX158xX3xXeb6xX2cxX53xX12bxX3xX56xX37dxX158xX3xXb00xX2cxX153xX3d9xX15xX140xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX19xX8axX153xXaxX12xXe9fxX2cxX6xX3xXexX1xX4exX4xX3xXexXdxcaf2xX15xX3xXbxX1xX19xX15xX2exX3xXexX2bxX1axX19xX12bxX3xX18xXe1xX3xXf1xX2cxXf3xXexX3xX1xXdxX53xX15xX3xX15xX1xXdxX4axX2cxX3xX158xX4a0xX3xX1xXdexX15xX1xX12bxX3xX4xX3b3xX4xX1xX3xX5xX1axX158xX3xX1xX6xX153xX12bxX3xXbxX1x64dexX3xX1xX27xXbxX3xX49xX6d6xXdxX3xXexXdexX15xX1xX3xX1xXdexX15xX1xX3xXexX1xX4exX4xX3xXexXdxX134bxX15xX12bxX3xX18xX26xX27xX4xX3xX4xXf3xXbxX3xX68xX153xX12bxX3xX4xX1xX70xX15xX1xX3xX49axX2cxX153xX4axX15xX3xX2exX1xXdxX3xX15xX1xX38axX15xX3xX49xX1axX3xX18xX3b3xX15xX1xX3xX2exXdxX3b3xX3xX4xX6xX19xX3xX15xX1xX26xX177xX3xX37bxXcxX2bxX6xX15xX2exX3xX4xXf3xXbxX3xXexX1xXdxX293xXexX3xX3fxX5cxX3xXexXdexX15xX1xX3xX15xX2exX2cxX153xX53xX15xX3xXbxX1xX82fxX15xX2exX12bxX3xX4xX1xX6efxX15xX2exX3xXexX1xXdxX3d9xX15xX3xXexX6xXdxX3xX4xX1xX19xX3xX18xX6cxXdxX3xX15xX2exX8e4xX3xX4xX3b3xX15xX3xX3fxX6cxX3xX35xX19xX1axX15xX3xX4xX31xX3xX7xX39exX3c2xX12bxX3xX56xX2cxX6cxX4xX3xX49xX38axX15xX3xX18xX6cxX15xX2exX3xXaxX1b9xX3xX44xX1xX4a0xX15xX2exX3xX188xX3xX4xXe4xX3c2xX12bxX3xX37bxXb00xX10xX3xX18xX134xXbxX3xX49xXdexX3xX18xX1axX15xX3xX10xX158xX3xXexX1xX4c3xX15xX3xX153xX3d9xX2cxX3c2xX12bxX3xX37bxX6edxX70xX15xX1xX3xX4xX1xXf7xX15xX3xX2exXdxX386xXexX3xX3fxXf7xX15xX3xXbxX1xX82fxX15xX2exX3xX8axX5cxX4xX1xX3xX56xX19xX49xXdxX8axX60xX2xXa49xX3c2xX12bxX3xX37bxXcxX2bxX2cxX153xX4axX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX5xX26xX2cxX3xX18xX6cxX15xX2exX3xX4xX6f3xX15xX1xX3xX3fxX3b3xX19xX3xXexX1xXdxX3d9xX15xX3xXexX6xXdxX12bxX3xX8axX5cxX4xX1xX3xX3fxX53xX15xX1xX3c2xX12bxX3xX37bxa56dxXdxX6xX15xX3xX1xX1axX15xX2exX3xX5exX3xX18xXbexX15xX2exX3c2xX140xX140xX140xX0xX63xXbxX12xX0xX8axXdxX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX8axX2bxX10xX5xX6xXexX10xX8axXaxX12xX0xX2cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX60xXexX1xX2cxX158xX3fxX60xX6xX15xX8axX60xX7xX6xXbxX19xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX56xX3b3xX15xX3xX3fxX6cxX3xXbxX1xX6f3xXdxX3xX4xX19xXdxX3xXexX2bxX386xX15xX2exX3xX44xXcfbxX3xX5xX2cxX38axXexX12bxX3xX44xXcfbxX3xX4xX26xX31xX15xX2exX12bxX3xXbxX1xX19xX15xX2exX3xX4xX3b3xX4xX1xX3xX2exX273xX15xX3xX2exX8e4xXdxX12bxX3xX5xX2cxX4a0xX15xX3xXexXdxX293xXbxX3xX4xX38axX15xX3xX4xX31xX3xX7xX39exXaxX3xX1xX2bxX10xX5bbxX9xXaxX63xXf1xX6xX153xX60xX8axX2cxX15xX2exX60xX8axX6xX15xX2exX63xX4xX6xX15xX60xX3fxX19xX60xXbxX1xX6xXdxX60xX4xX19xXdxX60xXexX2bxX19xX15xX2exX60xX44xX153xX60xX5xX2cxX6xXexX60xX44xX153xX60xX4xX2cxX19xX15xX2exX60xXbxX1xX19xX15xX2exX60xX4xX6xX4xX1xX60xX2exX6xX15xX60xX2exX2cxXdxX60xX5xX2cxX19xX15xX60xXexXdxX10xXbxX60xX4xX6xX15xX60xX4xX19xX60xX7xX19xX63xX137xX2xX137xX5exX616xX13axX140xX1xXexX158xXaxX12xX0xXdxX158xX2exX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX63xX158xX10xX8axXdxX6xX63xX2xX137xX5exX63xX15xX10xX172xX7xX63xX137xX2xX137xX5exX63xX2xX5exX13axX8axX1b9xX2xX137xX188xX2xX188xX616xXexX13axX1bdxX2xX616xX5xX616xX60xX2xX1b9xX2xX8axX1b9xX2xX5exX188xXa49xX5exX616xXexX1b9xX5exX5exX2xX2xX5xX5exX140xX1c4xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX1dxX1axX3xXcxX21xX15xX1xX3xX18xX26xX27xX4xX3xXcxX2bxX2cxX15xX2exX3xX26xX31xX15xX2exX3xX35xX19xX1axX15xX3xXexX3bxX15xX2exX3xX3fxX40xX15xX2exX3xX44xX1xX10xX15xX3xX49xX4axX3xXexX1xX4exX4xX3xX1xXdxX53xX15xX3xX56xX1xX14xX3xXexX1xX5cxX3xX5exX5fxX60xX56xXcxX63xXcxX65xX3xX4xX68xX6xX3xX6bxX6cxX3xX56xX1xX70xX15xX1xX3xXexX2bxX5cxXaxX3xX63xX12xX0xX63xX6xX12xX0xX8axXdxX49xX12xX0xX7xXexX2bxX19xX15xX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX56xX3b3xX15xX3xX3fxX6cxX3xXbxX1xX6f3xXdxX3xX4xX19xXdxX3xXexX2bxX386xX15xX2exX3xX44xXcfbxX3xX5xX2cxX38axXexX12bxX3xX44xXcfbxX3xX4xX26xX31xX15xX2exX12bxX3xXbxX1xX19xX15xX2exX3xX4xX3b3xX4xX1xX3xX2exX273xX15xX3xX2exX8e4xXdxX12bxX3xX5xX2cxX4a0xX15xX3xXexXdxX293xXbxX3xX4xX38axX15xX3xX4xX31xX3xX7xX39exXaxX3xX1xX2bxX10xX5bbxX9xXaxX63xXf1xX6xX153xX60xX8axX2cxX15xX2exX60xX8axX6xX15xX2exX63xX4xX6xX15xX60xX3fxX19xX60xXbxX1xX6xXdxX60xX4xX19xXdxX60xXexX2bxX19xX15xX2exX60xX44xX153xX60xX5xX2cxX6xXexX60xX44xX153xX60xX4xX2cxX19xX15xX2exX60xXbxX1xX19xX15xX2exX60xX4xX6xX4xX1xX60xX2exX6xX15xX60xX2exX2cxXdxX60xX5xX2cxX19xX15xX60xXexXdxX10xXbxX60xX4xX6xX15xX60xX4xX19xX60xX7xX19xX63xX137xX2xX137xX5exX616xX13axX140xX1xXexX158xXaxX12xX56xX3b3xX15xX3xX3fxX6cxX3xXbxX1xX6f3xXdxX3xX4xX19xXdxX3xXexX2bxX386xX15xX2exX3xX44xXcfbxX3xX5xX2cxX38axXexX12bxX3xX44xXcfbxX3xX4xX26xX31xX15xX2exX12bxX3xXbxX1xX19xX15xX2exX3xX4xX3b3xX4xX1xX3xX2exX273xX15xX3xX2exX8e4xXdxX12bxX3xX5xX2cxX4a0xX15xX3xXexXdxX293xXbxX3xX4xX38axX15xX3xX4xX31xX3xX7xX39exX0xX63xX6xX12xX0xX63xX7xXexX2bxX19xX15xX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8axXaxX12xX6bxX70xX3xXexX1xX26xX3xXcxX14xX15xX1xX3xX68xX153xX3xX1dxX1axX3xXcxX21xX15xX1xX3xX1dxX19xX1axX15xX2exX3xXcxX2bxX2cxX15xX2exX3xXeb6xX8e4xX15xX2exX3xX18xX4axX3xX15xX2exX1xX5cxX3xX158xXcb5xXdxX3xX4xX3b3xX15xX3xX3fxX6cxX3xX4xX273xX15xX3xX1xX386xX4xX3xX6bxX3b3xX4xX12bxX3xX5xX1axX158xX3xXexX1xX10xX19xX3xX6bxX3b3xX4xX3xX3fxX40xX15xX2exX3xX15xX1xXcc1xX15xX2exX3xX49xXdxX53xX4xX3xX5xX1axX158xX3xX4xX4bcxX3xXexX1xX26fxX17exX3xX5xX492xXdxX3xX15xXe4xXdxX12bxX3xX49xXdxX53xX4xX3xX5xX1axX158xX3xXbxX1xX6f3xXdxX3xX15xX3d9xX2cxX3xX2exX26xX31xX15xX2exX12bxX3xXexX134xX19xX3xX7xX2f6xX4xX3xX5xX6xX15xX3xXexX57exX6xX17exX3xX4xXe4xX3xX7xX4exX3xXbxX1xX6efxXdxX3xX1xX27xXbxX3xXexX6efxXexX3xX49xX6d6xXdxX3xX18xXbexX15xX2exX3xX4xX1xX70xX12bxX3xX18xXbexX15xX2exX3xX15xX2exX1xXdxX53xXbxX140xX0xX63xXbxX12xX0xX63xX8axXdxX49xX12xX0xX63xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX1axX15xX1xX3xXbxX1xX6efxX3xX1dxX1axX3xXcxX21xX15xX1xX3xXexX4a0xX15xX3xX49xXdxX15xX1xX3xX5fxX13axX3xX18xXdxX26fxX15xX3xX1xXdexX15xX1xX3xX1xX386xX4xX3xXexX38axXbxX3xX49xX1axX3xX5xX1axX158xX3xXexX1xX10xX19xX3xX2exX26xX31xX15xX2exX3xX6bxX3b3xX4xXaxX3xX1xX2bxX10xX5bbxX9xXaxX63xXf1xX6xX153xX60xX8axX2cxX15xX2exX60xX8axX6xX15xX2exX63xXexX1xX6xX15xX1xX60xXbxX1xX19xX60xX1xX6xX60xXexXdxX15xX1xX60xXexX19xX15xX60xX49xXdxX15xX1xX60xX5fxX13axX60xX8axXdxX10xX15xX60xX1xXdxX15xX1xX60xX1xX19xX4xX60xXexX6xXbxX60xX49xX6xX60xX5xX6xX158xX60xXexX1xX10xX19xX60xX2exX2cxX19xX15xX2exX60xX3fxX6xX4xX63xX137xX2xX2xX1bdxX5exX188xX140xX1xXexX158xXaxX12xX0xXdxX158xX2exX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX63xX158xX10xX8axXdxX6xX63xX2xX137xX5exX63xX15xX10xX172xX7xX63xX137xX2xX2xXa49xX63xX2xX188xX137xX8axX5fxX2xX2xX5exX5exX5exX5exXexX5fxX5fxX616xX5exXa49xX5xX5exX140xX1c4xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX1dxX1axX3xXcxX21xX15xX1xX3xX18xX26xX27xX4xX3xXcxX2bxX2cxX15xX2exX3xX26xX31xX15xX2exX3xX35xX19xX1axX15xX3xXexX3bxX15xX2exX3xX3fxX40xX15xX2exX3xX44xX1xX10xX15xX3xX49xX4axX3xXexX1xX4exX4xX3xX1xXdxX53xX15xX3xX56xX1xX14xX3xXexX1xX5cxX3xX5exX5fxX60xX56xXcxX63xXcxX65xX3xX4xX68xX6xX3xX6bxX6cxX3xX56xX1xX70xX15xX1xX3xXexX2bxX5cxXaxX3xX63xX12xX0xX63xX6xX12xX0xX8axXdxX49xX12xX0xX7xXexX2bxX19xX15xX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX1axX15xX1xX3xXbxX1xX6efxX3xX1dxX1axX3xXcxX21xX15xX1xX3xXexX4a0xX15xX3xX49xXdxX15xX1xX3xX5fxX13axX3xX18xXdxX26fxX15xX3xX1xXdexX15xX1xX3xX1xX386xX4xX3xXexX38axXbxX3xX49xX1axX3xX5xX1axX158xX3xXexX1xX10xX19xX3xX2exX26xX31xX15xX2exX3xX6bxX3b3xX4xXaxX3xX1xX2bxX10xX5bbxX9xXaxX63xXf1xX6xX153xX60xX8axX2cxX15xX2exX60xX8axX6xX15xX2exX63xXexX1xX6xX15xX1xX60xXbxX1xX19xX60xX1xX6xX60xXexXdxX15xX1xX60xXexX19xX15xX60xX49xXdxX15xX1xX60xX5fxX13axX60xX8axXdxX10xX15xX60xX1xXdxX15xX1xX60xX1xX19xX4xX60xXexX6xXbxX60xX49xX6xX60xX5xX6xX158xX60xXexX1xX10xX19xX60xX2exX2cxX19xX15xX2exX60xX3fxX6xX4xX63xX137xX2xX2xX1bdxX5exX188xX140xX1xXexX158xXaxX12xXcxX1xX1axX15xX1xX3xXbxX1xX6efxX3xX1dxX1axX3xXcxX21xX15xX1xX3xXexX4a0xX15xX3xX49xXdxX15xX1xX3xX5fxX13axX3xX18xXdxX26fxX15xX3xX1xXdexX15xX1xX3xX1xX386xX4xX3xXexX38axXbxX3xX49xX1axX3xX5xX1axX158xX3xXexX1xX10xX19xX3xX2exX26xX31xX15xX2exX3xX6bxX3b3xX4xX0xX63xX6xX12xX0xX63xX7xXexX2bxX19xX15xX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8axXaxX12xX5fxX3xX15xX2a0xX158xX3xXexX1xX4exX4xX3xX1xXdxX53xX15xX3xX56xX1xX14xX3xXexX1xX5cxX3xX7xX6efxX3xX5exX5fxX60xX56xXcxX63xXcxX65xX3xX4xX68xX6xX3xX6bxX6cxX3xX56xX1xX70xX15xX1xX3xXexX2bxX5cxX12bxX3xX15xX1xXdxX4axX2cxX3xX4xX3b3xX4xX1xX3xX5xX1axX158xX3xX1xX6xX153xX12bxX3xX15xX1xXdxX4axX2cxX3xX2exX26xX31xX15xX2exX3xX18xXdxX26fxX15xX3xX1xXdexX15xX1xX3xXexXdxX3d9xX15xX3xXexXdxX293xX15xX3xX18xXe1xX3xX2exXe4xXbxX3xXbxX1xX273xX15xX3xX49axX2cxX6xX15xX3xXexX2bxX386xX15xX2exX3xX49xX1axX19xX3xX49xXdxX53xX4xX3xXexX1xX4exX4xX3xX1xXdxX53xX15xX3xX15xX1xXdxX53xX158xX3xX49xX4bcxX3xXbxX1xX3b3xXexX3xXexX2bxXdxX26fxX15xX3xX6edxXcxX60xXb00xX1dxX12bxX3xXe9fx3a0bx8446xXb9xX12bxX3xXexX2bxX386xX15xX2exX3xXexX4c3xX158xX3xX5xX1axX3xXf1xX4c3xX153xX3xX8axX4exX15xX2exX3xXexX1xX1axX15xX1xX3xXbxX1xX6efxX3xX18xX134xXexX3xX4xX1xX2cxX37dxX15xX3xX18xX4a0xX3xXexX1xX5cxX3xX5xX19xX134xXdxX3xX1127xX1127xX140xX0xX63xXbxX12xX0xX63xX8axXdxX49xX12xX0xX63xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX56xX6xX15xX3xXb2bxX6cxX4xX3xX49xXdxX15xX1xX3xX8axX6xX15xX1xX3xX1b9xX5exX3xXexX38axXbxX3xXexX1xX26fxX12bxX3xX4xX3b3xX3xX15xX1xX4c3xX15xX3xX18xXdxX26fxX15xX3xX1xXdexX15xX1xX3xX1xX386xX4xX3xX49xX1axX3xX5xX1axX158xX3xXexX1xX10xX19xX3xX6bxX3b3xX4xXaxX3xX1xX2bxX10xX5bbxX9xXaxX63xXf1xX6xX153xX60xX8axX2cxX15xX2exX60xX8axX6xX15xX2exX63xX4xX6xX15xX60xX5xX19xX4xX60xX49xXdxX15xX1xX60xX8axX6xX15xX1xX60xX1b9xX5exX60xXexX6xXbxX60xXexX1xX10xX60xX4xX6xX60xX15xX1xX6xX15xX60xX8axXdxX10xX15xX60xX1xXdxX15xX1xX60xX1xX19xX4xX60xX49xX6xX60xX5xX6xX158xX60xXexX1xX10xX19xX60xX3fxX6xX4xX63xX137xX2xX2xX13axX1bdxX1bdxX140xX1xXexX158xXaxX12xX0xXdxX158xX2exX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX63xX158xX10xX8axXdxX6xX63xX2xX137xX5exX63xX15xX10xX172xX7xX63xX137xX2xX2xXa49xX63xX13axXa49xX8axX1b9xX2xX137xX188xXa49xX5exX188xXexX188xX5fxX137xX616xX188xX5xX5exX140xX1c4xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX1dxX1axX3xXcxX21xX15xX1xX3xX18xX26xX27xX4xX3xXcxX2bxX2cxX15xX2exX3xX26xX31xX15xX2exX3xX35xX19xX1axX15xX3xXexX3bxX15xX2exX3xX3fxX40xX15xX2exX3xX44xX1xX10xX15xX3xX49xX4axX3xXexX1xX4exX4xX3xX1xXdxX53xX15xX3xX56xX1xX14xX3xXexX1xX5cxX3xX5exX5fxX60xX56xXcxX63xXcxX65xX3xX4xX68xX6xX3xX6bxX6cxX3xX56xX1xX70xX15xX1xX3xXexX2bxX5cxXaxX3xX63xX12xX0xX63xX6xX12xX0xX8axXdxX49xX12xX0xX7xXexX2bxX19xX15xX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX56xX6xX15xX3xXb2bxX6cxX4xX3xX49xXdxX15xX1xX3xX8axX6xX15xX1xX3xX1b9xX5exX3xXexX38axXbxX3xXexX1xX26fxX12bxX3xX4xX3b3xX3xX15xX1xX4c3xX15xX3xX18xXdxX26fxX15xX3xX1xXdexX15xX1xX3xX1xX386xX4xX3xX49xX1axX3xX5xX1axX158xX3xXexX1xX10xX19xX3xX6bxX3b3xX4xXaxX3xX1xX2bxX10xX5bbxX9xXaxX63xXf1xX6xX153xX60xX8axX2cxX15xX2exX60xX8axX6xX15xX2exX63xX4xX6xX15xX60xX5xX19xX4xX60xX49xXdxX15xX1xX60xX8axX6xX15xX1xX60xX1b9xX5exX60xXexX6xXbxX60xXexX1xX10xX60xX4xX6xX60xX15xX1xX6xX15xX60xX8axXdxX10xX15xX60xX1xXdxX15xX1xX60xX1xX19xX4xX60xX49xX6xX60xX5xX6xX158xX60xXexX1xX10xX19xX60xX3fxX6xX4xX63xX137xX2xX2xX13axX1bdxX1bdxX140xX1xXexX158xXaxX12xX56xX6xX15xX3xXb2bxX6cxX4xX3xX49xXdxX15xX1xX3xX8axX6xX15xX1xX3xX1b9xX5exX3xXexX38axXbxX3xXexX1xX26fxX12bxX3xX4xX3b3xX3xX15xX1xX4c3xX15xX3xX18xXdxX26fxX15xX3xX1xXdexX15xX1xX3xX1xX386xX4xX3xX49xX1axX3xX5xX1axX158xX3xXexX1xX10xX19xX3xX6bxX3b3xX4xX0xX63xX6xX12xX0xX63xX7xXexX2bxX19xX15xX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8axXaxX12xXbbxX3b3xX15xX2exX3xX15xX6xX153xX3xX728xX2xX137xX63xX5fxX743xX12bxX3xX6bxX6xX15xX3xXcxX1xX26xX492xX15xX2exX3xX49xX4bcxX3xX1dxX2cxX153xX53xX15xX3xX2cxXcfbxX3xX56xX6xX15xX3xXb2bxX6cxX4xX3xXexX2f2xX3xX4xX1xX2f6xX4xX3xX1xX6cxXdxX3xX15xX2exX1xX5cxX3xX7xX31xX3xX44xX293xXexX3xX5fxX3xX15xX2a0xX158xX3xXexX1xX4exX4xX3xX1xXdxX53xX15xX3xX56xX1xX14xX3xXexX1xX5cxX3xX7xX6efxX3xX5exX5fxX60xX56xXcxX63xXcxX65xX3xX49xX4axX3xX1xX386xX4xX3xXexX38axXbxX3xX49xX1axX3xX5xX1axX158xX3xXexX1xX10xX19xX3xXexX26xX3xXexX26xX39exX15xX2exX12bxX3xX18xX134xX19xX3xX18xX2f6xX4xX12bxX3xXbxX1xX19xX15xX2exX3xX4xX3b3xX4xX1xX3xX1dxXbexX3xX56xX1xX70xX3xXc4xXdxX15xX1xX3c2xX17exX3xX49xXdxX15xX1xX3xX8axX6xX15xX1xX3xX4xX3b3xX4xX3xXexX38axXbxX3xXexX1xX26fxX12bxX3xX4xX3b3xX3xX15xX1xX4c3xX15xX3xX18xXdxX26fxX15xX3xX1xXdexX15xX1xX3xXexXdxX3d9xX15xX3xXexXdxX293xX15xX140xX0xX63xXbxX12xX0xX63xX8axXdxX49xX12xX0xX63xX5xXdxX12xX0xX63xX2cxX5xX12xX0xX8axXdxX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2bxXaxX12xX0xX63xX8axXdxX49xX12xX0xX63xX8axXdxX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c0cxX2cxXexX1xX19xX2bxXaxX12xXb9xX140xX35xX0xX63xXbxX12
N.Đ