Công bố 3 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV vừa thông qua 3 Nghị quyết tại phiên họp thứ 6.
9f4bxdcc4xd4e8x11bf8xa672x11a28x12b42xfc08xf311xX7x12f17xe1afxddf9xc7c7x9fb4xee0dxX5xb7c8xXaxeed8xa998xbf5exb4cex10416xX3x10e1bxa705xX3xc6a5xX3xX15xX16xX1xdc34xX3xe905x12e4exf014xcb17xXexX3xX4xa014xX6xX3xc437xX24xX3xX18xX6xX15xX3xXcxX1x1227cxa30dxX15xX16xX3xd2f4xf769xX3x11c18xX23xX19xX4xX3xX1xbe24xXdxX0x109e4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbdb1xX10xX6xb8c8xXaxX12xX2cxX24xX3xX18xX6xX15xX3xXcxX1xX35xX36xX15xX16xX3xX3axX3bxX3xX3dxX23xX19xX4xX3xX1xX43xXdxX3xa1b8xX1xe280xX6xX3xa5a9xa59axa1a3xX3xX3ax1269exX6xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX22xX23xX6xX3xX1bxX3xaca6xX16xX1xX20xX3xX22xX23xX24xX25xXexX3xXexe00exXdxX3xXbxX1xXdxae43xX15xX3xX1x11a74xXbxX3xXexX1xb72dxX3x115f7xd0aaxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc1afx1304axX58xX24xXaxX12xX1bxX3xX8exX16xX1xX20xX3xX22xX23xX24xX25xXexX3xXex1314exXa0xX15xX3xX16x10a6axfd15xa48axX3xX2xffd8xX3xX8exX16xX1xX20xX3xX22xX23xX24xX25xXexX3xX7xX19xX3xX1bxX1bxX1bxX46xba98x11cf8xX2xf2d5xX46xadaexXbcxXcxX7cxX3dxX55xX2xd8b8xX3xX15xX16xd25dxX24xX3xX2xX2xX46xX2xX46xXeexXefxX2xXf1xX3xX3ax1317fxX3xX18xX6xX15xX3xX1xXfexX15xX1xX3xX3dxX23xX24xX3xX4xX1xX25xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX1xf363xXbxX3xX16xXdx130acxX6xX3xXcxc25fxX6xX3x12fbbxX15xX3xX15xX1x117a4xX15xX3xX58xX136xX15xX3xXexX19xXdxX3xX4xX6xXbdxX3xX3axXfexX3xXbcxX43xX3xX3dxX23xX19xX4xX3xXbxX1xX12exX15xX16xX3xXexXd0xXbdxX15xX16xX3xX3axXdxeb3fxX4xX3xX22xX23xdd0dxX15xX3xX5xd57dxX3xX4xX131xX4xX3xXcxX12exX6xX3xX131xX15xX3xX22xX23xX136xX15xX3xX7xe05exX3xX3axX10cxX3xXexd93bxX3xX4xX1xXa9xX4xf7dexX3xXeexXdaxX3xX8exX16xX1xX20xX3xX22xX23xX24xX25xXexX3xX7xX19xX3xX1bxX1bxXfaxX46xXeexXefxX2xXf1xX46xXf3xXbcxXcxX7cxX3dxX55xX2xXfaxX3xX15xX16xXfexX24xX3xX2xX2xX46xX2xX46xXeexXefxX2xXf1xX3xX3axX10cxX3xX18xX6xX15xX3xX1xXfexX15xX1xX3xX3dxX23xX24xX3xX4xX1xX25xX3xXexX180xX3xX4xX1xXa9xX4xX3xXexX1xX17axX4xX3xX1xXdxX15exX15xX3xXd6xX43xXexX3xX7xX19xX3xX1xXbdxX9axXexX3xb06cxX43xX15xX16xX3xX16xXdxX131xXd6xX3xX7xX131xXexX3xX4xX29xX6xX3xX3dxX23xX19xX4xX3xX1xX43xXdx9f77xX3xX2cxX24xX3xX18xX6xX15xX3xXcxX1xX35xX36xX15xX16xX3xX3axX3bxX3xX3dxX23xX19xX4xX3xX1xX43xXdxX206xX3xX55xX43xXdxX3xX1ecxXd5xX15xX16xX3xb8a8xX136xX15xX3xXexX43xX4xX206xX3xX2cxX24xX3xX18xX6xX15xX3xX4xX29xX6xX3xX3dxX23xX19xX4xX3xX1xX43xXdxX206xX3xad68xXbdxXfexX15xX3xX1ecxX9axXdxX3xX18xXdxe131xX23xX3xX3dxX23xX19xX4xX3xX1xX43xXdxX3xX3axXfexX3xX24axX9axXdxX3xX18xXdxX255xX23xX3xX3dxX23xX19xX4xX3xX1xX43xXdxX186xX3xX1bxXdaxX3xX8exX16xX1xX20xX3xX22xX23xX24xX25xXexX3xX7xX19xX3xX1bxXfaxX1bxX46xXeexXefxX2xXf1xX46xXf3xXbcxXcxX7cxX3dxX55xX2xXfaxX3xX15xX16xXfexX24xX3xX2xc8adxX46xX2xX46xXeexXefxX2xXf1xX3xX22xX23xX24xX3xX1ecxX20xX15xX1xX3xX3axX10cxX3xX5xbdf8xXbxX206xX3xXexX1xd60cxXd6xX3xXexXd0xX6xX206xX3xX22xX23xX24xX25xXexX3xX1ecxX20xX15xX1xX3xX75xX25xX3xX1xXbdxX9axX4xX1xX3xXexXfexXdxX3xX4xX1xa63exX15xX1xX3xXefx11bfcxX3xX15xb563xXd6xX3xX22xX23xX19xX4xX3xX16xXdxX6xX206xX3xX75xX25xX3xX1xXbdxX9axX4xX1xX3xX1ecxa2d7xX23xX3xXexX35xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexXd0xX23xX15xX16xX3xX1xX9axX15xX3xXefxX2e3xX3xX15xX2e6xXd6xX3xX22xX23xX19xX4xX3xX16xXdxX6xX206xX3xX75xX25xX3xX1xXbdxX9axX4xX1xX3xXexXfexXdxX3xX4xX1xX2dexX15xX1xX3xXdaxX3xX15xX16xX136xX15xX3xX7xX131xX4xX1xX3xX15xX1xXfexX3xX15xX35xe048xX4xX3xXefxX1bxX3xX15xX2e6xXd6xX3xX22xX23xX19xX4xX3xX16xXdxX6xX206xX3xX58xX17axX3xXexXbdxX131xX15xX3xX15xX16xX136xX15xX3xX7xX131xX4xX1xX3xX15xX1xXfexX3xX15xX35xX348xX4xX206xX3xXbxX1xX35xe02bxX15xX16xX3xX131xX15xX3xXbxX1xX136xX15xX3xX18xX180xX3xX15xX16xX136xX15xX3xX7xX131xX4xX1xX3xXcxXd0xX23xX15xX16xX3xX35xX37bxX15xX16xX3xX3axXfexX3xXbxX1xXa0xX3xX4xX1xX23xX2bcxX15xX3xX22xX23xX24xX25xXexX3xXexXbdxX131xX15xX3xX15xX16xX136xX15xX3xX7xX131xX4xX1xX3xX15xX1xXfexX3xX15xX35xX348xX4xX3xX1xXfexX15xX16xX3xX15xX2e6xXd6xXacxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxXbdxX58xX24xXaxX12xX0xXdxXd6xX16xX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXd7xX46xX46xXdxXacxX18xX6xXbdxX1xX6xXexXdxX15xX1xXacxX3axX15xX46xX15xX10xdf01xX7xX46xX2xXf1xXefxXabxX46xXf1xXf1xX58xX2xX2x112f6xXexX2xXabxX2xX2a0xX5xXefxXacx10116xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xXbdxX15xX16xX3xX18xXbdxX3xX1bxX3xX15xX16xX1xXdxX3xX22xX23xX24xX10xXexX3xX4xX23xX6xX3xX23xX24xX3xX18xX6xX15xX3xXexX1xX23xXbdxX15xX16xX3xX3axX23xX3xX22xX23xXbdxX4xX3xX1xXbdxXdxXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxX40axXdxX58xXexX1xXd7xXabxX2e3xXefxXbx1193cxX186xX1xX10xXdxX16xX1xXexXd7xXfaxX2xXfaxXbxX46fxX186xX58xXdxX7xXbxX5xX6xX24xXd7xX18xX5xXbdxX4xX75xX186xXd6xX6xXd0xX16xXdxX15xXdaxX5xX10xcadcxXexXd7xX6xX23xXexXbdxX186xXd6xX6xXd0xX16xXdxX15xXdaxXd0xXdxX16xX1xXexXd7xX6xX23xXexXbdxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxXbdxX58xX24xXaxX12xX0xX7xXexXd0xXbdxX15xX16xX12xX8exX16xX1xX20xX3xX22xX23xX24xX25xXexX3xX7xX19xX3xX1bxX1bxX1bxX46xXeexXefxX2xXf1xX46xXf3xXbcxXcxX7cxX3dxX55xX2xXfaxX0xX46xX7xXexXd0xXbdxX15xX16xX12xX3xX18xX6xX15xX3xX1xXfexX15xX1xX3xX3dxX23xX24xX3xX4xX1xX25xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX1xX125xXbxX3xX16xXdxX12axX6xX3xXcxX12exX6xX3xX131xX15xX3xX15xX1xX136xX15xX3xX58xX136xX15xX3xXexX19xXdxX3xX4xX6xXbdxX3xX3axXfexX3xXbcxX43xX3xX3dxX23xX19xX4xX3xXbxX1xX12exX15xX16xX3xXexXd0xXbdxX15xX16xX3xX3axXdxX15exX4xX3xX22xX23xX163xX15xX3xX5xX167xX3xX4xX131xX4xX3xXcxX12exX6xX3xX131xX15xX3xX22xX23xX136xX15xX3xX7xX17axX3xX3axX10cxX3xXexX180xX3xX4xX1xXa9xX4xX3xX15xXa0xX23xX3xXd0xb959xXd7xX3xX3dxX23xX24xX3xX4xX1xX25xX3xX15xXfexX24xX3xX22xX23xX24xX3xX1ecxX20xX15xX1xX3xX15xX16xX23xX24xXa0xX15xX3xXexbffcxX4xX206xX3xX15xX43xXdxX3xX58xX23xX15xX16xX206xX3xXbxX1xX35xX37bxX15xX16xX3xXexX1xXa9xX4xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX1xX125xXbxX3xX16xXdxX12axX6xX3xXcxX12exX6xX3xX131xX15xX3xX15xX1xX136xX15xX3xX58xX136xX15xX3xXexX19xXdxX3xX4xX6xXbdxX3xX3axXfexX3xXbcxX43xX3xX3dxX23xX19xX4xX3xXbxX1xX12exX15xX16xX3xXexXd0xXbdxX15xX16xX3xX3axXdxX15exX4xX3xX22xX23xX163xX15xX3xX5xX167xX3xX4xX131xX4xX3xXcxX12exX6xX3xX131xX15xX3xX22xX23xX136xX15xX3xX7xX17axX3xX3axX10cxX3xXexX180xX3xX4xX1xXa9xX4xXacxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxXbdxX58xX24xXaxX12xX55xe67dxX15xX1xX3xXexX1xXa9xX4xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX1xX125xXbxX3xX16xXd5xXd6xXd7xX3xXbcxX6xX15xX3xX1xXfexX15xX1xX3xX3axX2e6xX15xX3xX18xX163xX15xX3xX5xXdxXa0xX15xX3xXexX20xX4xX1xX3xX16xXdxX12axX6xX3xX13xX1xX131xX15xX1xX3xX131xX15xX3xXcxX12exX6xX3xX131xX15xX3xX15xX1xX136xX15xX3xX58xX136xX15xX3xXexX19xXdxX3xX4xX6xXbdxX3xX3axXfexX3xXbcxX43xX3xXexXd0xX35x10773xX15xX16xX3xXbcxX43xX3xX3dxX23xX19xX4xX3xXbxX1xX12exX15xX16xX186xX3xX4xX23xX15xX16xX3xX4x11a4cxXbxX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXexXdxX15xX206xX3xXexXfexXdxX3xX5xXdxX15exX23xX186xX3xXexXd0xX6xXbdxX3xX1ecxX180xXdxX3xX167xX3xX75xXdxX25xX15xX206xX3xXexX180xX3xX4xX1xXa9xX4xX3xX4xX23xX43xX4xX3xX1xXa4xXbxX3xX1xXbdx11155xX4xX3xX5xXfexXd6xX3xX3axXdxX15exX4xX3xXexXd0xX17axX4xX3xXexXdxX25xXbxX186xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX18xX131xXbdxX3xX18x11b59xX15xX16xX3xX3axX2e6xX15xX3xX18xX163xX15xX186xX3xX75xXdxX255xXd6xX3xXexXd0xX6xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX131xX4xX3xXexX180xX3xX4xX1xXa9xX4xX3xX4xX131xX15xX3xX18xX43xX3xX4xX29xX6xX3xXcxX12exX6xX3xX131xX15xX3xX22xX23xX136xX15xX3xX7xX17axX3xX4xX131xX4xX3xX4xX6a8xXbxXacxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxXbdxX58xX24xXaxX12xX55xX6xXdxX3xX18xXa0xX15xX3xX7x10e58xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX1xX125xXbxX3xXexXd0xXbdxX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX131xX4xX3xXexX180xX3xX4xX1xXa9xX4xX3xX18xX43xX3xXd6xX131xX24xX206xX3xX18xXdxXa0xX15xX3xX4xX1xX25xX206xX3xX15xX1xX136xX15xX3xX7xX17axX3xX4xX29xX6xX3xX4xX131xX4xX3xXexX12exX6xX3xX131xX15xX3xX22xX23xX136xX15xX3xX7xX17axX186xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX1xX125xXbxX3xXexXd0xXbdxX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX131xX4xX3xX1ecxXdxX10cxX23xX3xX1ecxX43xX15xX16xX206xX3xX5xX23xX136xX15xX3xX4xX1xX23xX24xX255xX15xX3xX4xX131xX15xX3xX18xX43xX3xXcxX12exX6xX3xX131xX15xX3xX22xX23xX136xX15xX3xX7xX17axX186xX3xX4xd34dxX206xX3xXd6xXdxa8fbxX15xX3xX15xX1xXdxX15exXd6xX206xX3xX18xad3bxXdxX3xX15xX1xXdxX15exXd6xX3xX55xX43xXdxX3xXexX1xX2bcxXd6xX3xX22xX23xX136xX15xX3xX15xX1xX136xX15xX3xX3axXfexX3xX58xX17axX3xXexXbdxX131xX15xX3xX75xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX2dexX3xX1xXbdxX9axXexX3xX1ecxX43xX15xX16xX3xX4xX29xX6xX3xX4xX131xX4xX3xXcxX12exX6xX3xX131xX15xX3xX22xX23xX136xX15xX3xX7xX17axXacxX3xd1c8xX1xXdxX3xX4xX2fdxX15xX3xXexX1xXdxX25xXexX206xX3xXcxX12exX6xX3xX131xX15xX3xX15xX1xX136xX15xX3xX58xX136xX15xX3xXexX19xXdxX3xX4xX6xXbdxX3xX3axXfexX3xXbcxX43xX3xX3dxX23xX19xX4xX3xXbxX1xX12exX15xX16xX3xXexXd0xX6xXbdxX3xX1ecxX180xXdxX206xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX1xX125xXbxX3xX3axX10cxX3xX4xX131xX4xX3xX15xX43xXdxX3xX58xX23xX15xX16xX3xX75xX1xX131xX4xX3xXexXd0xXbdxX15xX16xX3xX3axXdxX15exX4xX3xX22xX23xX163xX15xX3xX5xX167xX3xX4xX131xX4xX3xXcxX12exX6xX3xX131xX15xX3xX22xX23xX136xX15xX3xX7xX17axX3xX3axX10cxX3xXexX180xX3xX4xX1xXa9xX4xXacxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxXbdxX58xX24xXaxX12xXcxX1xX10xXbdxX0xX7xXexXd0xXbdxX15xX16xX12xX3xX8exX16xX1xX20xX3xX22xX23xX24xX25xXexX3xX7xX19xX3xX1bxX1bxXfaxX46xXeexXefxX2xXf1xX46xXf3xXbcxXcxX7cxX3dxX55xX2xXfaxX0xX46xX7xXexXd0xXbdxX15xX16xX12xX3xX18xX6xX15xX3xX1xXfexX15xX1xX3xX3dxX23xX24xX3xX4xX1xX25xX3xXexX180xX3xX4xX1xXa9xX4xX3xXexX1xX17axX4xX3xX1xXdxX15exX15xX3xXd6xX43xXexX3xX7xX19xX3xX1xXbdxX9axXexX3xX1ecxX43xX15xX16xX3xX16xXdxX131xXd6xX3xX7xX131xXexX3xX4xX29xX6xX3xX3dxX23xX19xX4xX3xX1xX43xXdxX206xX3xX2cxX24xX3xX18xX6xX15xX3xXcxX1xX35xX36xX15xX16xX3xX3axX3bxX3xX3dxX23xX19xX4xX3xX1xX43xXdxX206xX3xX55xX43xXdxX3xX1ecxXd5xX15xX16xX3xX22cxX136xX15xX3xXexX43xX4xX206xX3xX2cxX24xX3xX18xX6xX15xX3xX4xX29xX6xX3xX3dxX23xX19xX4xX3xX1xX43xXdxX206xX3xX24axXbdxXfexX15xX3xX1ecxX9axXdxX3xX18xXdxX255xX23xX3xX3dxX23xX19xX4xX3xX1xX43xXdxX3xX3axXfexX3xX24axX9axXdxX3xX18xXdxX255xX23xX3xX3dxX23xX19xX4xX3xX1xX43xXdxX206xX3xX3dxX23xX24xX3xX4xX1xX25xX3xX15xXfexX24xX3xX22xX23xX24xX3xX1ecxX20xX15xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX25xXexX3xX3axX10cxX3xXexXd0xX62exX15xX1xX3xXexX17axX206xX3xXexX1xX29xX3xXexX3bxX4xX3xX46fxX136xX24xX3xX58xX17axX15xX16xX206xX3xXexX180xX3xX4xX1xXa9xX4xX3xXexX1xX17axX4xX3xX1xXdxX15exX15xX3xX3axXfexX3xX18xX131xXbdxX3xX4xX131xXbdxX3xX75xX25xXexX3xX22xX23xX163xX3xXexX1xX17axX4xX3xX1xXdxX15exX15xX3xX4xX1xX35xX37bxX15xX16xX3xXexXd0xX62exX15xX1xX3xX16xXdxX131xXd6xX3xX7xX131xXexX3xX4xX29xX6xX3xX3dxX23xX19xX4xX3xX1xX43xXdxX206xX3xX2cxX24xX3xX18xX6xX15xX3xXcxX1xX35xX36xX15xX16xX3xX3axX3bxX3xX3dxX23xX19xX4xX3xX1xX43xXdxX186xX3xXexX180xX3xX4xX1xXa9xX4xX3xX4xX1xX6a8xXexX3xX3axX6a8xX15xX3xX3axXfexX3xX46fxX10xXd6xX3xX46fxc85cxXexX3xX3axXdxX15exX4xX3xXexXd0xX163xX3xX5xX36xXdxX3xX4xX1xX6a8xXexX3xX3axX6a8xX15xX3xXexX9axXdxX3xX75xb131xX3xX1xXa4xXbxX3xX3dxX23xX19xX4xX3xX1xX43xXdxX206xX3xXbxX1xXdxXa0xX15xX3xX1xXa4xXbxX3xX2cxX24xX3xX18xX6xX15xX3xXcxX1xX35xX36xX15xX16xX3xX3axX3bxX3xX3dxX23xX19xX4xX3xX1xX43xXdxX186xX3xXexX180xX3xX4xX1xXa9xX4xX3xXexX1xX17axX4xX3xX1xXdxX15exX15xX3xX16xXdxX131xXd6xX3xX7xX131xXexX3xX4xX1xX23xX24xXa0xX15xX3xX1ecxX10cxX3xX4xX29xX6xX3xX3dxX23xX19xX4xX3xX1xX43xXdxX206xX3xX2cxX24xX3xX18xX6xX15xX3xXcxX1xX35xX36xX15xX16xX3xX3axX3bxX3xX3dxX23xX19xX4xX3xX1xX43xXdxX186xX3xXexX180xX3xX4xX1xXa9xX4xX3xX1xXbdxX9axXexX3xX1ecxX43xX15xX16xX3xX16xXdxX131xXd6xX3xX7xX131xXexX3xX4xX29xX6xX3xX24axXbdxXfexX15xX3xX1ecxX9axXdxX3xX18xXdxX255xX23xX3xX3dxX23xX19xX4xX3xX1xX43xXdxX206xX3xX1ecxX9axXdxX3xX18xXdxX255xX23xX3xX3dxX23xX19xX4xX3xX1xX43xXdxX186xX3xX1ecxXdxX10cxX23xX3xX1xX12exX6xX3xX1xXbdxX9axXexX3xX1ecxX43xX15xX16xX3xX4xX29xX6xX3xX4xX131xX4xX3xX1ecxXbdxXfexX15xX3xX16xXdxX131xXd6xX3xX7xX131xXexX3xX4xX1xX23xX24xXa0xX15xX3xX1ecxX10cxX206xX3xX1xXbdxX9axXexX3xX1ecxX43xX15xX16xX3xX16xXdxX163xXdxX3xXexXd0xX62exX15xX1xX3xXexX9axXdxX3xX4xX131xX4xX3xX4xX37bxX3xX22xX23xX6xX15xX3xX4xX29xX6xX3xX3dxX23xX19xX4xX3xX1xX43xXdxX186xX3xX46fxX10xXd6xX3xX46fxXac4xXexX3xX3axXdxX15exX4xX3xXexX1xX17axX4xX3xX1xXdxX15exX15xX3xX4xX131xX4xX3xX15xX16xX1xX20xX3xX22xX23xX24xX25xXexX206xX3xX75xXdxX25xX15xX3xX15xX16xX1xX20xX3xX16xXdxX131xXd6xX3xX7xX131xXexX186xX3xXd6xX43xXexX3xX7xX19xX3xX15xX43xXdxX3xX58xX23xX15xX16xX3xX3axX10cxX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX131xX4xX3xX18xX163xXbdxX3xX1ecxX163xXd6xX206xX3xXexX180xX3xX4xX1xXa9xX4xX3xXbxX1xX3bxX4xX3xX3axX3bxX3xX1xXbdxX9axXexX3xX1ecxX43xX15xX16xX3xX16xXdxX131xXd6xX3xX7xX131xXexXacxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxXbdxX58xX24xXaxX12xX55xX43xXdxX3xX1ecxXd5xX15xX16xX3xX58xX136xX15xX3xXexX43xX4xX206xX3xX2cxX24xX3xX18xX6xX15xX3xX4xX29xX6xX3xX3dxX23xX19xX4xX3xX1xX43xXdxX3xXexX1xX17axX4xX3xX1xXdxX15exX15xX3xX1xXbdxX9axXexX3xX1ecxX43xX15xX16xX3xX16xXdxX131xXd6xX3xX7xX131xXexX3xXexX1xX10xXbdxX3xX22xX23xX24xX3xX1ecxX20xX15xX1xX3xX4xX29xX6xX3x12f26xX23xX2b6xXexX3xX55xXbdxX9axXexX3xX1ecxX43xX15xX16xX3xX16xXdxX131xXd6xX3xX7xX131xXexX3xX4xX29xX6xX3xX3dxX23xX19xX4xX3xX1xX43xXdxX3xX3axXfexX3xX55xX43xXdxX3xX1ecxXd5xX15xX16xX3xX15xX1xX136xX15xX3xX58xX136xX15xX3xX3axXfexX3xXexX1xX17axX4xX3xX1xXdxX15exX15xX3xX4xX131xX4xX3xX15xX1xXdxX15exXd6xX3xX3axX3bxX206xX3xX22xX23xX24xX10cxX15xX3xX1xX9axX15xX3xXexX1xX10xXbdxX3xX22xX23xX24xX3xX1ecxX20xX15xX1xX3xX4xX29xX6xX3xX3dxX23xX24xX3xX4xX1xX25xX3xX15xXfexX24xXacxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxXbdxX58xX24xXaxX12xX0xX7xXexXd0xXbdxX15xX16xX12xX8exX16xX1xX20xX3xX22xX23xX24xX25xXexX3xX7xX19xX3xX1bxXfaxX1bxX46xXeexXefxX2xXf1xX46xXf3xXbcxXcxX7cxX3dxX55xX2xXfaxX0xX46xX7xXexXd0xXbdxX15xX16xX12xX3xX22xX23xX24xX3xX1ecxX20xX15xX1xX3xX15xX1xXdxX15exXd6xX3xX3axX3bxX3xX4xX29xX6xX3xX13xX1xX2dexX15xX1xX3xXbxX1xX29xX3xXexXd0xXbdxX15xX16xX3xX3axXdxX15exX4xX3xXexX180xX3xX4xX1xXa9xX4xX3xX5xX2b6xXbxX186xX3xX15xX1xXdxX15exXd6xX3xX3axX3bxX3xX4xX29xX6xX3xX4xX131xX4xX3xX4xX37bxX3xX22xX23xX6xX15xX3xX4xX29xX6xX3xX3dxX23xX19xX4xX3xX1xX43xXdxX3xXexXd0xXbdxX15xX16xX3xX3axXdxX15exX4xX3xXexX1xX2bcxXd6xX3xXexXd0xX6xX186xX3xX15xX1xXdxX15exXd6xX3xX3axX3bxX3xX4xX29xX6xX3xX86axXdxX255xXd6xX3xXexXbdxX131xX15xX3xX15xX1xXfexX3xX15xX35xX348xX4xX3xXexXd0xXbdxX15xX16xX3xX3axXdxX15exX4xX3xXexXd0xX62exX15xX1xX3xX3dxX23xX19xX4xX3xX1xX43xXdxX3xX3axXfexX3xXexX1xX6xXd6xX3xX16xXdxX6xX3xX46fxX10xXd6xX3xX46fxXac4xXexX206xX3xXexX1xX2bcxXd6xX3xXexXd0xX6xX3xX4xb95dxX15xX16xX3xX3axX348xXdxX3xX4xX131xX4xX3xX4xX37bxX3xX22xX23xX6xX15xX3xX4xX29xX6xX3xX3dxX23xX19xX4xX3xX1xX43xXdxX206xX3xX13xX1xX2dexX15xX1xX3xXbxX1xX29xX186xX3xX2cxX24xX3xX18xX6xX15xX3xXcxX1xX35xX36xX15xX16xX3xX3axX3bxX3xX3dxX23xX19xX4xX3xX1xX43xXdxX3xX22xX23xX24xX25xXexX3xX1ecxX20xX15xX1xX3xX1xXbdxX6e4xX4xX3xX4xX1xXbdxX3xX167xX3xX75xXdxX25xX15xX3xX3axX348xXdxX3xX4xX131xX4xX3xX18xX131xXbdxX3xX4xX131xXbdxXacxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxXbdxX58xX24xXaxX12xX13xX3bxX3xXexX1xX255xX206xX3xXexXd0xX62exX15xX1xX3xX3dxX23xX19xX4xX3xX1xX43xXdxX3xX22xX23xX24xX25xXexX3xX1ecxX20xX15xX1xX3xX3axX10cxX3xX75xX25xX3xX1xXbdxX9axX4xX1xX3xXexXfexXdxX3xX4xX1xX2dexX15xX1xX3xXefxX2e3xX3xX15xX2e6xXd6xX3xX22xX23xX19xX4xX3xX16xXdxX6xX206xX3xX75xX25xX3xX1xXbdxX9axX4xX1xX3xX1ecxX2fdxX23xX3xXexX35xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexXd0xX23xX15xX16xX3xX1xX9axX15xX3xXefxX2e3xX3xX15xX2e6xXd6xX3xX22xX23xX19xX4xX3xX16xXdxX6xX206xX3xX58xX17axX3xXexXbdxX131xX15xX3xX15xX16xX136xX15xX3xX7xX131xX4xX1xX3xX15xX1xXfexX3xX15xX35xX348xX4xX206xX3xXbxX1xX35xX37bxX15xX16xX3xX131xX15xX3xXbxX1xX136xX15xX3xX18xX180xX3xX15xX16xX136xX15xX3xX7xX131xX4xX1xX3xXcxXd0xX23xX15xX16xX3xX35xX37bxX15xX16xX3xX3axXfexX3xX22xX23xX24xX25xXexX3xXexXbdxX131xX15xX3xX15xX16xX136xX15xX3xX7xX131xX4xX1xX3xX15xX1xXfexX3xX15xX35xX348xX4xX3xX1xXfexX15xX16xX3xX15xX2e6xXd6xX206xX3xXex11498xX3xX5xX15exX3xXbxX1xX2fdxX15xX3xXexXd0xX2e6xXd6xX3xd7abxf6c7xa97exX3xXbxX1xX136xX15xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xX131xX4xX3xX75xX1xXbdxX163xX15xX3xXexX1xX23xX3xXbxX1xX136xX15xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX16xXdxX12axX6xX3xX15xX16xX136xX15xX3xX7xX131xX4xX1xX3xXexXd0xX23xX15xX16xX3xX35xX37bxX15xX16xX3xX3axXfexX3xX15xX16xX136xX15xX3xX7xX131xX4xX1xX3xXexX7fxX15xX16xX3xX1ecxX20xX6xX3xXbxX1xX35xX37bxX15xX16xX186xX3xX3axXdxX15exX4xX3xX5xX2b6xXbxX3xX5xX9axXdxX3xX1xXbdxX6e4xX4xX3xX1ecxXdxX10cxX23xX3xX4xX1xc51bxX15xX1xX3xX75xX25xX3xX1xXbdxX9axX4xX1xX3xXexXfexXdxX3xX4xX1xX2dexX15xX1xX3xXefxX2e3xX3xX15xX2e6xXd6xX3xX22xX23xX19xX4xX3xX16xXdxX6xX206xX3xX75xX25xX3xX1xXbdxX9axX4xX1xX3xX1ecxX2fdxX23xX3xXexX35xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexXd0xX23xX15xX16xX3xX1xX9axX15xX3xXefxX2e3xX3xX15xX2e6xXd6xX3xX22xX23xX19xX4xX3xX16xXdxX6xX206xX3xX58xX17axX3xXexXbdxX131xX15xX3xX15xX16xX136xX15xX3xX7xX131xX4xX1xX3xX15xX1xXfexX3xX15xX35xX348xX4xX206xX3xXbxX1xX35xX37bxX15xX16xX3xX131xX15xX3xXbxX1xX136xX15xX3xX18xX180xX3xX15xX16xX136xX15xX3xX7xX131xX4xX1xX3xXcxXd0xX23xX15xX16xX3xX35xX37bxX15xX16xX3xXexXd0xXbdxX15xX16xX3xXexXd0xX35xX36xX15xX16xX3xX1xX125xXbxX3xX4xX2fdxX15xX3xXexX1xXdxX25xXexXacxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxXbdxX58xX24xXaxX12xXbcxXa0xX15xX3xX4xX9axX15xX1xX3xX1ecxX77xX206xX3xXexXd0xX62exX15xX1xX3xX3dxX23xX19xX4xX3xX1xX43xXdxX3xXexX1xX6xXd6xX3xX75xX1xX163xXbdxX3xX75xX25xX3xX1xXbdxX9axX4xX1xX3xXexXfexXdxX3xX4xX1xX2dexX15xX1xX3xXdaxX3xX15xX16xX136xX15xX3xX7xX131xX4xX1xX3xX15xX1xXfexX3xX15xX35xX348xX4xX3xXefxX1bxX3xX15xX2e6xXd6xX3xX22xX23xX19xX4xX3xX16xXdxX6xX3xX75xX1xXdxX3xX46fxX10xXd6xX3xX46fxXac4xXexX206xX3xX22xX23xX24xX25xXexX3xX1ecxX20xX15xX1xX3xX58xX17axX3xXexXbdxX131xX15xX3xX15xX16xX136xX15xX3xX7xX131xX4xX1xX3xX15xX1xXfexX3xX15xX35xX348xX4xX3xX3axXfexX3xXbxX1xX136xX15xX3xX18xX180xX3xX15xX16xX136xX15xX3xX7xX131xX4xX1xX3xXexXd0xX23xX15xX16xX3xX35xX37bxX15xX16xX3xX1xXfexX15xX16xX3xX15xX2e6xXd6xXacxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxXbdxX58xX24xXaxX12xX24axXd5xX15xX16xX3xXexX1xX36xXdxX206xX3xXexXd0xX62exX15xX1xX3xX2cxX24xX3xX18xX6xX15xX3xXcxX1xX35xX36xX15xX16xX3xX3axX3bxX3xX3dxX23xX19xX4xX3xX1xX43xXdxX3xX22xX23xX24xX25xXexX3xX1ecxX20xX15xX1xX3xX3axX10cxX3xX15xX16xX23xX24xXa0xX15xX3xXexX596xX4xX206xX3xXexXdxXa0xX23xX3xX4xX1xX2dexX3xX3axXfexX3xX1ecxX20xX15xX1xX3xXd6xXa9xX4xX3xXbxX1xX136xX15xX3xX18xX180xX3xX15xX16xX136xX15xX3xX7xX131xX4xX1xX3xX15xX1xXfexX3xX15xX35xX348xX4xX206xX3xX18xX180xX3xX7xX23xX15xX16xX3xX58xX17axX3xXexXbdxX131xX15xX3xX7xX19xX3xXexX2e6xX15xX16xX3xXexX1xX23xX3xX15xX16xX136xX15xX3xX7xX131xX4xX1xX3xX15xX1xXfexX3xX15xX35xX348xX4xX206xX3xXbxX1xX136xX15xX3xX18xX180xX206xX3xX7xX808xX3xX58xX3bxX15xX16xX3xX7xX19xX3xXexX2e6xX15xX16xX3xXexX1xX23xX3xX3axXfexX3xXexXdxX25xXexX3xX75xXdxX15exXd6xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX29xX6xX3xX15xX16xX136xX15xX3xX7xX131xX4xX1xX3xXexXd0xX23xX15xX16xX3xX35xX37bxX15xX16xX186xX3xX4xX1xXbdxX3xX167xX3xX75xXdxX25xX15xX3xX1ecxX19xXdxX3xX3axX348xXdxX3xX4xX131xX4xX3xX4xX1xX25xX3xX1ecxX43xX3xX4xX1xXdxX3xX15xX16xX136xX15xX3xX7xX131xX4xX1xX3xX22xX23xX6xX15xX3xXexXd0xXa4xX15xX16xX206xX3xXbxX1xX9axXd6xX3xX3axXdxX3xX163xX15xX1xX3xX1xX35xX68fxX15xX16xX3xXd0xX43xX15xX16xX206xX3xX5xXdxXa0xX15xX3xX22xX23xX6xX15xX3xX1ecxX25xX15xX3xX3axXdxX15exX4xX3xXexX1xX17axX4xX3xX1xXdxX15exX15xX3xX15xX1xXdxX15exXd6xX3xX3axX3bxX3xX75xXdxX15xX1xX3xXexX25xX3xXdaxX3xX46fxX818xX3xX1xX43xXdxX3xX4xX29xX6xX3xX1ecxX6a8xXexX3xX15xX35xX348xX4xXacxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11311xXbdxX23xXd0xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXbdxX3xX13xX1xXdxX15xX1xXbxX1xX23xXacxX3axX15xX0xX46xXbxX12