Tư duy của cán bộ, đảng viên và người dân trong xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới trước hết là quá trình tư duy lý luận và thực tiễn tích cực, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về nông thôn; trên cơ sở quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự cụ thể hóa văn bản cấp trên trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng và chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện, vận dụng sáng tạo các quy luật khoa học, phù hợp với đặc thù của từng địa phương; nhằm tạo sự đồng thuận chung về nhận thức và hành động trong phát triển tổng thể, bền vững kinh tế- xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
c3f5x11ccbx13105x14a3ax148dcx1751bx14d4ex11c9bxc63axX7x126a0x10e70xd208x134c3xf5aexd6f7xX5x10764xXax15a44xXcx13ba4xX3xf831x1278cx10e17xX3xX4xc64dxX6xX3xX4xcc09x16dbbxX3xf190xeb8ex16cdfxX3x1405dxe0b0xX20x163aexX3x17b11xXdxea0exX20xX3xX2bxd44bxX3xX20xX29xX14x14345xXdxX3xX16x13648xX20xX3xXex12191x14132xX20xX29xX3xea0cxX3axX18xX3xX16x13ec7xX20xX29xX3xX20x1554axX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xd6cdxd463xXdxX0xf205xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd322xX10xX6xX16xXaxX12x1295exX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX3xXexX3exX14xX57xX4xX3xX1x1042fxXexX3xX5xX31xX3x15e79xX17xX1fxX3xXexX3exe694xX20xX1xX3xXexX14xX3xX16xX17xX18xX3xX5x1017bxX3xX5xX17x16a20xX20xX3xX2bxX31xX3xXexX1xX48xX4xX3xXexXdxde52xX20xX3xXexe20dxX4xX1xX3xX4xX48xX4xX24xX3xX7xX1fxX20xX29xX3xXexfc70xX3fxX3xX4xX1bxX6xX3xX4xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX20xX29xX3xX2bxXdxX2dxX20xX3xX2bxX31xX3xX93xX17xfa2dxX20xX3xX4xX1xc7e0xX20xX29xX3xX20xX1xX3axX20xX3xX16xX3axX20xX3xX2bx172a8xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20x1707exX3xXexX3exX2dxX20xX3xX4x16efcxX3xX7xfceaxX3xX93xX17xX1fxX20xX3xXexX3exXdx17bcfxXexX3xX7xX3axX17xX3xX7x10546xX4xX3xX7xX48xX3xX5xda4cxX20xX1xX3xX26xXc9xX3fxX3xX4xX1bxX6xX3x10771xX27xX20xX29xX24xX3xX7xX48xX3xX4xX1xe39axX3xX26xXc9xX3fxX24xX3xX26xXdxXfaxX17xX3xX1xX31xX20xX1xX3xX4xX1bxX6xX3xf73bxX1xXbaxX20xX1xX3xXbxX1xX1bxX24xX3xXcxX1xX1bxX3xXexX14xX57xX20xX29xX3xX155xX1xXbaxX20xX1xX3xXbxX1xX1bxX24xX3xX7xX48xX3xX4x15c16xX3xXexX1x15a38xX3xX1xf23dxX6xX3xX2bx17052xX20xX3xX22xX27xX20xX3xX4xe4abxXbxX3xXexX3exX2dxX20xX3xXexX3exX3fxX20xX29xX3xX4xX1xX140xX3xX26xXc9xX3fxX24xX3xX26xXdxXfaxX17xX3xX1xX31xX20xX1xX3xX4xX1bxX6xX3xX4xX18cxXbxX3xX1bxX18xX3xX135xX27xX20xX29xX3xX2bxX31xX3xX4xX1xXbaxX20xX1xX3xX93xX17xX18xXfaxX20xX3xX4xX18cxXbxX3xXexX140xX20xX1xX24xX3xX4xX18cxXbxX3xX1xX17xX18xX11axX20xX24xX3xX2bxXa9xX20xX3xX16xX179xX20xX29xX3xX7xX1fxX20xX29xX3xXexXc9xX3fxX3xX4xX1fxX4xX3xX93xX17xX18xX3xX5xX17xXa9xXexX3xf80axX1xX3fxX6xX3xX1xf536xX4xX24xX3xXbxX1x108d6xX3xX1x14d35xXbxX3xX2bxX57xXdxX3xX26xf191xX4xX3xXexX1xX20cxX3xX4xX1bxX6xX3xXex15f4axX20xX29xX3xX26xf000xX6xX3xXbxX1xX14xX10dxX20xX29xX105xX3xX20xX1xe7f3xX56xX3xXexXc9xX3fxX3xX7xX48xX3xX26x15342xX20xX29xX3xXexX1xX17xXa9xX20xX3xX4xX1xX17xX20xX29xX3xX2bxXfaxX3xX20xX1xXa9xX20xX3xXexX1xcbf9xX4xX3xX2bxX31xX3xX1xX31xX20xX1xX3xX26xX23xX20xX29xX3xXexX3exX3fxX20xX29xX3xXbxX1xX1fxXexX3xXexX3exXdxX17dxX20xX3xXexe69fxX20xX29xX3xXexX1xX17dxX24xX3xX22xXfaxX20xX3xX2bx116b7xX20xX29xX3xX200xXdxX20xX1xX3xXexX8dx157fcxX3xX43xX129xX3xX1xX23xXdxX24xX3xX4xX1xXbaxX20xX1xX3xXexX3exX228xX24xX3xX6xX20xX3xX20xXdxX20xX1xX3xX93xX17x1418axX4xX3xXbxX1x1616bxX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xXexX1xX10xX3fxX3xX1xX14xX57xX20xX29xX3xX4xX4dxX20xX29xX3xX20xX29xX1xXdxX11axXbxX3xX1xX180xX6xX24xX3xX1xXdxX11axX20xX3xX26xXc9xXdxX3xX1xX180xX6xf92exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX10xX6xX16xXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXexX295xX6xX5xXdxX29xX20x149bfxX3xX4xX10xX20xXexX10xX3exXaxX12xX0xXdxX56xX29xX3xX7xX3exX4xX9xXaxX5axX5axXdxX2efxX22xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX20xX1xX2efxX2bxX20xX5axX20xX10x1629fxX7xX5axX2xX2x17458x13d98xX5ax175fexda2fxX16xX2x1662cx16bfdxX2xX349xX349xX349xXexX345xX342xX2xce6axX5xX349xX2efxe426xXbxX29xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe596xX3fxX16xX18xXaxX12xXcxX3exX14xX57xX4xX3xX26xX3axX18xX3xXexX3exX3fxX20xX29xX3xX93xX17xX1fxX3xXexX3exX99xX20xX1xX3xX43xX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xXexX3exX17xX18xXfaxX20xX3xXexX1xX2b4xX20xX29xX24xX3xX20xX1xXdxXfaxX17xX3xX4xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX20xX29xX3xX2bxXdxX2dxX20xX3xX2bxX31xX3xX93xX17xXe7xX20xX3xX4xX1xXecxX20xX29xX3xX20xX1xX3axX20xX3xX16xX3axX20xX3xXexX1xX14xX36xX20xX29xX3xX93xX17xX10xX20xX3xX2bxX57xXdxX3xX5xX2b4xXdxX3xXexX14xX3xX16xX17xX18xX3xX200xXdxX20xX1xX3xX20xX29xX1xXdxX11axX56xX24xX3xX4xX1xX1bxX3xX93xX17xX6xX20xX24xX3xXexX20cxX18xX3xXexXdxX11axX20xX24xX3xX4xX1fxX3xX5xec34xX24xX3xX56xX6xX20xX1xX3xX56xXecxX20xX3xX20xX2dxX20xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xXbxX1xX1fxXexX3xXexX3exXdxX17dxX20xX3xXexX1xXdxX8dxX17xX3xX93xX17xX18xX3xX1xX3fxXc9xX4xX1xX24xX3xXexX1xXdxX8dxX17xX3xXexXbaxX20xX1xX3xX1xX11axX3xXexX1xX2b4xX20xX29xX3xX2bxX31xX3xX5xXdxX2dxX20xX3xX200xX8dxXexX24xX3xX4xX10dxX3xX7xX110xX3xX1xXc9xX3xXexXe7xX20xX29xX3xX43xX17xX2b4xX20xX29xX3xX4xX18cxXbxX24xX3xX7xX27xX20xX3xX43xX17xX18cxXexX3xXexX48xX3xX4xX17xX20xX29xX24xX3xXexX48xX3xX4xX18cxXbxX3xX20xX2dxX20xX3xXexX1xXdxX8dxX17xX3xXexX1xX2b4xX20xX24xX3xX26xX36xXdxX3xX7xX2b4xX20xX29xX3xX2bxXa9xXexX3xX4xX1xX18cxXexX3xX2bxX31xX3xXexXdxX20xX1xX3xXexX1xXe7xX20xX3xX200xX1xX180xX3xX200xX1xX184xX20xX24xX3xX56xX4dxXdxX3xXexX3exX14xX36xX20xX29xX3xX7xXdxX20xX1xX3xXexX1xX1fxXdxX3xX20xX29xX31xX18xX3xX4xX31xX20xX29xX3xX22xX228xX3xX4dxX3xX20xX1xXdxX17dxX56xX24xX3xX4xX1xX18cxXexX3xX5xX14xX20fxX20xX29xX3xX29xXdxX1fxX3fxX3xX16xX179xX4xX24xX3xXexX3exX99xX20xX1xX3xX26xX23xX3xX16xX3axX20xX3xXexX3exXbaxX24xX3xXexX3exX99xX20xX1xX3xX26xX23xX3xX20xX29xX1xXfaxX3xX20xX29xX1xXdxX11axXbxX3xX4xX1bxX6xX3xX20xX29xX14xX36xXdxX3xX16xX3axX20xX3xXexX1xX18cxXbxX24xX3xX4xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX20xX29xX3xX2bxXdxX2dxX20xX3xXexX3exX3fxX20xX29xX3xX1xX11axX3xXexX1xX2b4xX20xX29xX3xX4xX1xXbaxX20xX1xX3xXexX3exX228xX3xXexX3exX99xX20xX1xX3xX26xX23xX3xX4xX1xXbaxX20xX1xX3xXexX3exX228xX24xX3xX4xX1xX17xX18xX2dxX20xX3xX56xX4dxX20xX3xX4xX2b9xX20xX3xX20xX1xXdxXfaxX17xX3xX1xXc9xX20xX3xX4xX1xX8dxX24xX3xX22xX18cxXexX3xX4xXa9xXbxX24xX2efxX2efxX2efxX69xXdxX11axX20xX3xX20xX6xX18xX24xX3xXexX3exX3fxX20xX29xX3xX93xX17xX1fxX3xXexX3exX99xX20xX1xX3xX20xX1xXa9xX20xX3xXexX1xX25axX4xX3xX2bxX31xX3xXexX1xX48xX4xX3xX1xXdxX11axX20xX3xX4xX1xX1bxX3xXexX3exX14xX10dxX20xX29xX3xX4xX1bxX6xX3xX135xX27xX20xX29xX3xX2bxX31xX3xX20xX1xX31xX3xX20xX14xX57xX4xX3xX2bxXfaxX3xX43xX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX24xX3xX20xX1xXa9xX20xX3xXexX1xX25axX4xX24xX3xX26xX217xX4xX3xX22xXdxX11axXexX3xXexX14xX3xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX6xX3xX20xX1xXdxXfaxX17xX3xX4xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX20xX29xX3xX2bxXdxX2dxX20xX3xX2bxX31xX3xX93xX17xXe7xX20xX3xX4xX1xXecxX20xX29xX3xX20xX1xX3axX20xX3xX16xX3axX20xX3xX110xX3xX56xX23xXexX3xX7xX2b4xX3xX26xX228xX6xX3xXbxX1xX14xX10dxX20xX29xX3xX4xX2b9xX20xX3xX1xXc9xX20xX3xX4xX1xX8dxX3xX316xX3xX155xX1xX3fxX3xX3exX235xX20xX29xX3xX43xX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX3xX5xX31xX3xX16xX48xX3xX1fxX20xX3xXbxX1xX1fxXexX3xXexX3exXdxX17dxX20xX3xX7xX27xX20xX3xX43xX17xX18cxXexX24xX3xX26xXe7xX17xX3xXexX14xX3xX4xX10dxX3xX7xX110xX3xX1xXc9xX3xXexXe7xX20xX29xX105xX3xX1xX3fxX217xX4xX3xX5xX31xX3xX22xXdxX8dxX20xX3xX26xX27cxXdxX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xXexX1xX31xX20xX1xX3xXexX1xX228xX3xXexX3exX18cxX20xX24xX3xXexX1xX228xX3xXexX25axX3xX26xX17dxX3xX26xX4dxX3xXexX1xX228xX3xX1xX180xX6xX105xX3xX1xX3fxX217xX4xX3xX43xX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX3xX5xX31xX3xXexX3exX1fxX4xX1xX3xX20xX1xXdxX11axX56xX3xX4xX1bxX6xX3xX20xX1xX31xX3xX20xX14xX57xX4xX3xXbxX1xX27xXdxX3xX5xX31xX56xX3xX4xX1xX3fxX3xX16xX3axX20xX3xX20xX2dxX20xX3xX20xX27xX18xX3xX7xXdxX20xX1xX3xXexX3axX56xX3xX5xXa5xX3xXexX3exX4dxX20xX29xX3xX4xX1xX36xX24xX3xXexX1xX179xX3xX26xX23xX20xX29xX24xX3x1198axX3xX5xXc9xXdxX24xX3xX27xX3fxX3xXexX14xX110xX20xX29xX3xX5xX31xX3xX7xX122xXbxX3xX4xX180xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX2efxX3x14e40xX99xX3xX2bxXa9xX18xX24xX3xX2bxX18cxX20xX3xX26xXfaxX3xX26xX27cxXdxX3xX56xX57xXdxX3xXexX14xX3xX16xX17xX18xX3xX26xX17dxX3xX20xX3axX20xX29xX3xX4xX6xX3fxX3xX1xXdxX11axX17xX3xX93xX17xX27xX3xX20xX1xXa9xX20xX3xXexX1xX25axX4xX24xX3xX5xXa9xXbxX3xX200xX8dxX3xX1xX3fxXc9xX4xX1xX24xX3xXexX27cxX3xX4xX1xX25axX4xX3xXexX1xX48xX4xX3xX1xXdxX11axX20xX3xX4xX1xX14xX10dxX20xX29xX3xXexX3exX99xX20xX1xX3xX56xX179xX4xX3xXexXdxX2dxX17xX3xX43xX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX3xX4xX1bxX6xX3xX4xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX20xX29xX3xX2bxXdxX2dxX20xX3xX2bxX31xX3xX93xX17xXe7xX20xX3xX4xX1xXecxX20xX29xX3xX20xX1xX3axX20xX3xX16xX3axX20xX3xX5xX31xX3xX1xX8dxXexX3xX7xX25axX4xX3xX4xXe7xX20xX3xXexX1xXdxX8dxXexX2efxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36dxX3fxX16xX18xXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXexX295xX6xX5xXdxX29xX20xX316xX3xX4xX10xX20xXexX10xX3exXaxX12xX0xXdxX56xX29xX3xX7xX3exX4xX9xXaxX5axX5axXdxX2efxX22xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX20xX1xX2efxX2bxX20xX5axX20xX10xX33dxX7xX5axX2xX2xX342xX343xX5axX345xX346xX16xX2xX349xX34axX2xX349xX349xX349xXexX2xc63bxX343xX342xX2xX5xX2xX2efxX357xXbxX29xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX6xXbxXexXdxX3fxX20xXaxX12xX155xX1fxX4xX3xX5xX57xXbxX3xXexXa9xXbxX3xX1xX17xX18cxX20xX3xX5xXa9xXbxX3xX26xXfaxX3xX1fxX20xX3xX43xX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3x1496fxXcx12a92xX3xX26xX129xX3xX29xXdxXecxXbxX3xX4xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX4xX1xX17xX18xX2dxX20xX3xX56xX4dxX20xX3xX2bxX31xX3xX4xX1xXbaxX20xX1xX3xX93xX17xX18xXfaxX20xX3xX4xX10dxX3xX7xX110xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX6xXbxXexXdxX3fxX20xXaxX12xX20xX1xXa9xX20xX3xXexX1xX25axX4xX3xX26xXe7xX18xX3xX26xX1bxX3xX1xX10dxX20xX3xX2bxXfaxX3xX155xX1xX14xX10dxX20xX29xX3xXexX3exX99xX20xX1xX3xX56xX179xX4xX3xXexXdxX2dxX17xX3xX93xX17xX2b4xX4xX3xX29xXdxX6xX3xX946xXcxX948xX2efxX3xX0xX10xX56xX12xc494xX20xX1xX316xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX69xX3fxX31xXdxX0xX5axX10xX56xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36dxX3fxX16xX18xXaxX12xX135xX23xXdxX3xX20xX29x12c0axX3xX4xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX4xX1xX1bxX3xX4xX1xX2b4xXexX3xX4xX18cxXbxX3xX43xX129xX3xX5xX31xX3xX5xX48xX4xX3xX5xX14xX20fxX20xX29xX3xXexXdxX2dxX20xX3xXbxX1xX3fxX20xX29xX24xX3xX26xXdxX3xX26xXe7xX17xX3xXexX3exX3fxX20xX29xX3xX43xX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX2efxX3xXcxX3exX14xX57xX4xX3xXexXdxX2dxX20xX3xX1xX206xX3xXbxX1xX27xXdxX3xX26xX27cxXdxX3xX56xX57xXdxX3xXexX14xX3xX16xX17xX18xX3xX26xX17dxX3xX20xX1xXa9xX20xX3xXexX1xX25axX4xX3xX26xXecxX20xX29xX3xX2bxXfaxX3xX4xX1xX1bxX3xXexX3exX14xX10dxX20xX29xX3xX4xX1bxX6xX3xX135xX27xX20xX29xX24xX3xX4xX1xX14xX10dxX20xX29xX3xXexX3exX99xX20xX1xX3xX56xX179xX4xX3xXexXdxX2dxX17xX3xX43xX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX3xX4xX1bxX6xX3xX155xX1xXbaxX20xX1xX3xXbxX1xX1bxX105xX3xXexX223xX3xX26xX180xX3xXexX17xX18xX2dxX20xX3xXexX3exX17xX18xXfaxX20xX24xX3xX2bxXa9xX20xX3xX26xX23xX20xX29xX24xX3xX1xX14xX57xX20xX29xX3xX16xd19exX20xX3xXexX14xX3xX16xX17xX18xX3xX2bxX31xX3xX20xX1xXa9xX20xX3xXexX1xX25axX4xX3xX4xX1bxX6xX3xX20xX1xX3axX20xX3xX16xX3axX20xX3xX2bxXfaxX3xX43xX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX2efxX3xX6fxX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX3xX5xX31xX3xX20xX1xXdxX11axX56xX3xX2bxX179xX3xX93xX17xX6xX20xX3xXexX3exX206xX20xX29xX3xX1xX31xX20xX29xX3xX26xXe7xX17xX3xX4xX1bxX6xX3xX7xX48xX3xX20xX29xX1xXdxX11axXbxX3xX4xX4dxX20xX29xX3xX20xX29xX1xXdxX11axXbxX3xX1xX180xX6xX24xX3xX1xXdxX11axX20xX3xX26xXc9xXdxX3xX1xX180xX6xX3xX26xX18cxXexX3xX20xX14xX57xX4xX24xX3xX2bxX99xX3xX200xX1xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX17dxX3xX4xX180xX3xX26xX18cxXexX3xX20xX14xX57xX4xX3xX4xX4dxX20xX29xX3xX20xX29xX1xXdxX11axXbxX3xX56xX31xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX5xXc9xX4xX3xX1xXa9xX17xX2efxX3xX69xX23xXdxX3xX20xX29xX1xX228xX3xX5xXe7xX20xX3xXexX1xX25axX3xX22xX27xX18xX3xX36dxX6xX20xX3xX155xX1xX18cxXbxX3xX1xX31xX20xX1xX3xXcxX3exX17xX20xX29xX3xX14xX10dxX20xX29xX3xX135xX27xX20xX29xX3xX200xX1xX180xX6xX3xX6fxX3xX26xX129xX3xX22xX6xX20xX3xX1xX31xX20xX1xX3xX20xX29xX1xX228xX3xX93xX17xX18xX8dxXexX3xX342xX353xX295xX946x14fd0xX5axXcxe6e4xX24xX3xX20xX29xX31xX18xX3xX349xX346xX5axX345xX5axX342xX349xX349xX345xX3xX2bxXfaxX3xX20xX4dxX20xX29xX3xX20xX29xX1xXdxX11axXbxX24xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xX16xX3axX20xX24xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX2bxX57xXdxX3xX56xX179xX4xX3xXexXdxX2dxX17xX3xX316xX3xXaxX3xX6fxX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX3xX4xX180xX3xX200xX8dxXexX3xX4xX18cxX17xX3xX1xXc9xX3xXexXe7xX20xX29xX3xX200xXdxX20xX1xX3xXexX8dxX295xX3xX43xX129xX3xX1xX23xXdxX3xX1xXdxX11axX20xX3xX26xXc9xXdxX24xX3xX4xX10dxX3xX4xX18cxX17xX3xX200xXdxX20xX1xX3xXexX8dxX3xX2bxX31xX3xX4xX1fxX4xX3xX1xX99xX20xX1xX3xXexX1xX25axX4xX3xXexX27cxX3xX4xX1xX25axX4xX3xX7xX27xX20xX3xX43xX17xX18cxXexX3xX1xX20fxXbxX3xX5xXa5xX24xX3xX29xX122xX20xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xX20xX29xX1xXdxX11axXbxX3xX2bxX57xXdxX3xXbxX1xX1fxXexX3xXexX3exXdxX17dxX20xX3xX20xX1xX6xX20xX1xX3xX4xX4dxX20xX29xX3xX20xX29xX1xXdxX11axXbxX24xX3xX16xX228xX4xX1xX3xX2bxX179xX24xX3xX26xX4dxX3xXexX1xX228xX3xXexX1xX10xX3fxX3xX93xX17xX18xX3xX1xX3fxXc9xX4xX1xX105xX3xX43xX129xX3xX1xX23xXdxX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX27cxX20xX3xX26xX228xX20xX1xX24xX3xX29xXdxX31xX17xX3xX22xX27xX20xX3xX7xX122xX4xX3xX2bxX184xX20xX3xX1xX180xX6xX3xX16xX3axX20xX3xXexX23xX4xX105xX3xX16xX3axX20xX3xXexX3exXbaxX3xX26xX14xX20fxX4xX3xX20xX3axX20xX29xX3xX4xX6xX3fxX24xX3xX56xX4dxXdxX3xXexX3exX14xX36xX20xX29xX3xX7xXdxX20xX1xX3xXexX1xX1fxXdxX3xX26xX14xX20fxX4xX3xX22xX27xX3fxX3xX2bxX11axX105xX3xX1xX11axX3xXexX1xX2b4xX20xX29xX3xX4xX1xXbaxX20xX1xX3xXexX3exX228xX3xX110xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX16xX14xX57xXdxX3xX7xX48xX3xX5xX129xX20xX1xX3xX26xXc9xX3fxX3xX4xX1bxX6xX3xX135xX27xX20xX29xX3xX26xX14xX20fxX4xX3xXexX184xX20xX29xX3xX4xX14xX36xX20xX29xXaxX2efxX3xX135xX17dxX3xX26xX14xX6xX3xX946xX29xX1xX228xX3xX93xX17xX18xX8dxXexX3xX342xX353xX3xX4xX1bxX6xX3xX36dxX6xX20xX3xX155xX1xX18cxXbxX3xX1xX31xX20xX1xX3xXcxX3exX17xX20xX29xX3xX14xX10dxX20xX29xX3xX135xX27xX20xX29xX3xX2bxX31xX3fxX3xX4xX17xX23xX4xX3xX7xX2b4xX20xX29xX24xX3xXexX3exX3fxX20xX29xX3xX26xX180xX3xX4xX1xX14xX10dxX20xX29xX3xXexX3exX99xX20xX1xX3xX43xX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX3xX5xX31xX3xX20xX23xXdxX3xX16xX17xX20xX29xX3xX4xX2b4xXexX3xX5xd81dxXdxX24xX3xX20xX29xX31xX18xX3xX2xX353xX5axX343xX5axX342xX349xX349xcfd3xX24xX3xXcxX1xX1bxX3xXexX14xX57xX20xX29xX3xX155xX1xXbaxX20xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX4xX180xX3xXc3fxX17xX18xX8dxXexX3xX26xX228xX20xX1xX3xX343xXea9xX2xX5axXc3fxX135xX295xXcxXcxX29xX3xX2bxXfaxX3xX2bxXdxX11axX4xX3xX22xX6xX20xX3xX1xX31xX20xX1xX3xX22xX23xX3xXexXdxX2dxX17xX3xX4xX1xXbaxX3xX93xX17xX2b4xX4xX3xX29xXdxX6xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX2efxX3xX2xXea9xX3xXexXdxX2dxX17xX3xX4xX1xXbaxX3xX26xX17dxX3xX43xX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3xX56xX4dxX3xX1xX99xX20xX1xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX3xX22xX6xX3fxX3xX29xX240xX56xX316xX3xXc3fxX17xX18xX3xX1xX3fxXc9xX4xX1xX3xX2bxX31xX3xXexX1xX48xX4xX3xX1xXdxX11axX20xX3xX93xX17xX18xX3xX1xX3fxXc9xX4xX1xX24xX3xX29xXdxX6xX3fxX3xXexX1xX4dxX20xX29xX24xX3xXexX1xX1bxX18xX3xX5xX20fxXdxX24xX3xX26xXdxX11axX20xX24xX3xXexX3exX14xX36xX20xX29xX3xX1xX206xX4xX24xX3xX4xX10dxX3xX7xX110xX3xX2bxXa9xXexX3xX4xX1xX18cxXexX3xX2bxX184xX20xX3xX1xX180xX6xX24xX3xX4xX1xX20fxX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX24xX3xX22xX14xX17xX3xX26xXdxX11axX20xX24xX3xX20xX1xX31xX3xX110xX3xX16xX3axX20xX3xX4xX14xX24xX3xXexX1xX17xX3xX20xX1xXa9xXbxX3xX22xX99xX20xX1xX3xX93xX17xX3axX20xX3xX26xXe7xX17xX3xX20xX29xX14xX36xXdxX5axX20xX184xX56xX24xX3xXexX7a5xX3xX5xX11axX3xX1xX23xX3xX20xX29xX1xeec2xX3fxX24xX3xX4xX10dxX3xX4xX18cxX17xX3xX5xX6xX3fxX3xX26xX23xX20xX29xX24xX3xX1xX99xX20xX1xX3xXexX1xX25axX4xX3xXexX27cxX3xX4xX1xX25axX4xX3xX7xX27xX20xX3xX43xX17xX18cxXexX24xX3xX29xXdxX1fxX3fxX3xX16xX179xX4xX24xX3xX18xX3xXexX8dxX24xX3xX2bxX184xX20xX3xX1xX180xX6xX24xX3xX56xX4dxXdxX3xXexX3exX14xX36xX20xX29xX24xX3xX1xX11axX3xXexX1xX2b4xX20xX29xX3xXexX27cxX3xX4xX1xX25axX4xX3xX4xX1xXbaxX20xX1xX3xXexX3exX228xX295xX3xX43xX129xX3xX1xX23xXdxX3xX2bxX28axX20xX29xX3xX56xXc9xX20xX1xX3xX2bxX31xX3xX6xX20xX3xX20xXdxX20xX1xX24xX3xXexX3exXa9xXexX3xXexX48xX3xX43xX129xX3xX1xX23xXdxX2efxX3xX135xX3axX18xX3xX4xX1xXbaxX20xX1xX3xX5xX31xX3xXexX1xX14xX57xX4xX3xX26xX3fxX24xX3xX2bxX223xX6xX3xX26xX228xX20xX1xX3xXexXbaxX20xX1xX24xX3xX2bxX223xX6xX3xX26xX228xX20xX1xX3xX5xX14xX20fxX20xX29xX3xX26xX17dxX3xX26xX228xX20xX1xX3xX1xX14xX57xX20xX29xX3xX43xX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3xX43xX129xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX2efxX3xX135xX17dxX3xX4xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX20xX29xX3xX2bxXdxX2dxX20xX3xX2bxX31xX3xX20xX1xX3axX20xX3xX16xX3axX20xX3xX1xXdxX17dxX17xX3xX3exXe98xX3xX1xX10dxX20xX3xX2bxXfaxX3xX20xX23xXdxX3xX16xX17xX20xX29xX3xX43xX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX24xX3xX20xX29xX31xX18xX3xX349xX343xX5axX353xX5axX342xX349xX2xX349xX24xX3xXcxX1xX1bxX3xXexX14xX57xX20xX29xX3xX155xX1xXbaxX20xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX4xX180xX3xXc3fxX17xX18xX8dxXexX3xX26xX228xX20xX1xX3xX345xX349xX349xX5axXc3fxX135xX295xXcxXcxX29xX3xX2bxXfaxX3xXbxX1xX2dxX3xX16xX17xX18xX11axXexX3xX4xX1xX14xX10dxX20xX29xX3xXexX3exX99xX20xX1xX3xX56xX179xX4xX3xXexXdxX2dxX17xX3xXc3fxX17xX2b4xX4xX3xX29xXdxX6xX3xX2bxXfaxX3xX43xX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX3xX29xXdxX6xXdxX3xX26xX3fxXc9xX20xX3xX342xX349xX2xX349xX295xX342xX349xX342xX349xX2efxX3xXc3fxX17xX18xX8dxXexX3xX26xX228xX20xX1xX3xX4xX1xX140xX3xX3exXe98xX3xX316xX3xXaxX3xX155xX1xX14xX10dxX20xX29xX3xXexX3exX99xX20xX1xX3xX56xX179xX4xX3xXexXdxX2dxX17xX3xXc3fxX17xX2b4xX4xX3xX29xXdxX6xX3xX2bxXfaxX3xX43xX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX3xX5xX31xX3xX56xX23xXexX3xX4xX1xX14xX10dxX20xX29xX3xXexX3exX99xX20xX1xX3xXexX27cxX20xX29xX3xXexX1xX17dxX3xX2bxXfaxX3xXbxX1xX1fxXexX3xXexX3exXdxX17dxX20xX3xX200xXdxX20xX1xX3xXexX8dxX295xX3xX43xX129xX3xX1xX23xXdxX24xX3xX4xX1xXbaxX20xX1xX3xXexX3exX228xX3xX2bxX31xX3xX6xX20xX3xX20xXdxX20xX1xX3xX93xX17xX2b4xX4xX3xXbxX1xX2b9xX20xX29xX24xX3xX29xX240xX56xX3xX2xX2xX3xX20xX23xXdxX3xX16xX17xX20xX29xX3xX7xX6xX17xX316xX3xX2xX2efxX3xXc3fxX17xX18xX3xX1xX3fxXc9xX4xX1xX3xX43xX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX105xX3xX342xX2efxX3x14464xX1xX1fxXexX3xXexX3exXdxX17dxX20xX3xX1xXc9xX3xXexXe7xX20xX29xX3xX200xXdxX20xX1xX3xXexX8dxX3xX43xX129xX3xX1xX23xXdxX105xX3xX8fcxX2efxX3xX155xX1xX17xX18xX17dxX20xX3xX16xX228xX4xX1xX3xX4xX10dxX3xX4xX18cxX17xX24xX3xXbxX1xX1fxXexX3xXexX3exXdxX17dxX20xX3xX200xXdxX20xX1xX3xXexX8dxX24xX3xX20xX3axX20xX29xX3xX4xX6xX3fxX3xXexX1xX17xX3xX20xX1xXa9xXbxX105xX3xX343xX2efxX3xe045xXdxX27xX56xX3xX20xX29xX1xXffcxX3fxX3xX2bxX31xX3xX6xX20xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX43xX129xX3xX1xX23xXdxX105xX3xX346xX2efxX3xX135xX27cxXdxX3xX56xX57xXdxX3xX2bxX31xX3xXbxX1xX1fxXexX3xXexX3exXdxX17dxX20xX3xX4xX1fxX4xX3xX1xX99xX20xX1xX3xXexX1xX25axX4xX3xXexX27cxX3xX4xX1xX25axX4xX3xX7xX27xX20xX3xX43xX17xX18cxXexX3xX4xX180xX3xX1xXdxX11axX17xX3xX93xX17xX27xX3xX110xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX105xX3xX353xX2efxX3xX12cbxX1xX1fxXexX3xXexX3exXdxX17dxX20xX3xX29xXdxX1fxX3fxX3xX16xX179xX4xX295xX3xX26xX31xX3fxX3xXexXc9xX3fxX3xX110xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX105xX3xX34axX2efxX3xX12cbxX1xX1fxXexX3xXexX3exXdxX17dxX20xX3xX18xX3xXexX8dxX24xX3xX4xX1xX184xX56xX3xX7xX180xX4xX3xX7xX25axX4xX3xX200xX1x120f0xX10xX3xX4xX14xX3xX16xX3axX20xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX105xX3xX345xX2efxX3xX6fxX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3xX26xX36xXdxX3xX7xX2b4xX20xX29xX3xX2bxX184xX20xX3xX1xX180xX6xX24xX3xXexX1xX4dxX20xX29xX3xXexXdxX20xX3xX2bxX31xX3xXexX3exX17xX18xXfaxX20xX3xXexX1xX4dxX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX105xX3xXea9xX2efxX3xX155xX18cxXbxX3xX20xX14xX57xX4xX3xX7xXc9xX4xX1xX3xX2bxX31xX3xX2bxX11axX3xX7xXdxX20xX1xX3xX56xX4dxXdxX3xXexX3exX14xX36xX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX105xX3xX2xX349xX2efxX3xX946xX3axX20xX29xX3xX4xX6xX3fxX3xX4xX1xX18cxXexX3xX5xX14xX20fxX20xX29xX3xXexX27cxX3xX4xX1xX25axX4xX3xX135xX27xX20xX29xX24xX3xX4xX1xXbaxX20xX1xX3xX93xX17xX18xXfaxX20xX24xX3xX26xX3fxX31xX20xX3xXexX1xX17dxX3xX4xX1xXbaxX20xX1xX3xXexX3exX228xX295xX3xX43xX129xX3xX1xX23xXdxX3xXexX3exX2dxX20xX3xX26xX228xX6xX3xX22xX31xX20xX105xX3xX2xX2xX2efxX3xX132fxXdxX28axX3xX2bxX28axX20xX29xX3xX6xX20xX3xX20xXdxX20xX1xX24xX3xXexX3exXa9xXexX3xXexX48xX3xX43xX129xX3xX1xX23xXdxX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xXaxX2efxX3xX946xX1xX14xX3xX2bxXa9xX18xX24xX3xX43xX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX3xX5xX31xX3xX56xX23xXexX3xX4xX1xX14xX10dxX20xX29xX3xXexX3exX99xX20xX1xX3xXbxX1xX1fxXexX3xXexX3exXdxX17dxX20xX3xXexX27cxX20xX29xX3xXexX1xX17dxX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX4xX1bxX6xX3xX135xX27xX20xX29xX3xX2bxX31xX3xX946xX1xX31xX3xX20xX14xX57xX4xX3xXexX1xX10xX3fxX3xX1xX14xX57xX20xX29xX3xX4xX4dxX20xX29xX3xX20xX29xX1xXdxX11axXbxX3xX1xX180xX6xX24xX3xX1xXdxX11axX20xX3xX26xXc9xXdxX3xX1xX180xX6xX3xX20xX1xX235xX56xX3xX5xX31xX56xX3xX4xX1xX3fxX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xXexX3exX110xX3xXexX1xX31xX20xX1xX3xX5xX31xX20xX29xX3xX43xX129xX3xX2bxX184xX20xX3xX56xXdxX20xX1xX24xX3xX7xXc9xX4xX1xX3xX26x11468xXbxX24xX3xX1xXc9xX3xXexXe7xX20xX29xX3xX1xXdxX11axX20xX3xX26xXc9xXdxX105xX3xX7xX27xX20xX3xX43xX17xX18cxXexX3xXbxX1xX1fxXexX3xXexX3exXdxX17dxX20xX3xX22xXfaxX20xX3xX2bxX28axX20xX29xX3xXexX1xX10xX3fxX3xX1xX14xX57xX20xX29xX3xX200xXdxX20xX1xX3xXexX8dxX3xX1xX31xX20xX29xX3xX1xX180xX6xX105xX3xX26xX36xXdxX3xX7xX2b4xX20xX29xX3xX2bxXa9xXexX3xX4xX1xX18cxXexX3xX2bxX31xX3xXexXdxX20xX1xX3xXexX1xXe7xX20xX3xX4xX1bxX6xX3xX20xX29xX14xX36xXdxX3xX16xX3axX20xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX20xX29xX31xX18xX3xX4xX31xX20xX29xX3xX26xX14xX20fxX4xX3xX20xX3axX20xX29xX3xX4xX6xX3fxX105xX3xX22xX27xX20xX3xX7xX122xX4xX3xX2bxX184xX20xX3xX1xX180xX6xX3xX16xX3axX20xX3xXexX23xX4xX3xX26xX14xX20fxX4xX3xX29xXdxX28axX3xX29xX99xX20xX3xX2bxX31xX3xXbxX1xX1fxXexX3xXexX3exXdxX17dxX20xX105xX3xX43xX129xX3xX1xX23xXdxX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX6xX20xX3xX20xXdxX20xX1xX3xXexX2b4xXexX24xX3xX93xX17xX27xX20xX3xX5xXa5xX3xX16xX3axX20xX3xX4xX1xX1bxX2efxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36dxX3fxX16xX18xXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXexX295xX6xX5xXdxX29xX20xX316xX3xX4xX10xX20xXexX10xX3exXaxX12xX0xXdxX56xX29xX3xX7xX3exX4xX9xXaxX5axX5axXdxX2efxX22xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX20xX1xX2efxX2bxX20xX5axX20xX10xX33dxX7xX5axX2xX2xX342xX343xX5axX345xX346xX16xX2xX349xX34axX2xX349xX349xX349xXexX2xX8fcxX343xX2xX349xX5xX342xX2efxX357xXbxX29xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX6xXbxXexXdxX3fxX20xXaxX12xX132fxXdxX2b4xX20xX29xX3xX57xXexX3xX4xX6xX18xX3xX56xX57xXdxX3xX26xX14xX20fxX4xX3xX69xXcxX6fxX3x138bdxdc41xX3xX132fxXdxX6xX20xX29xX3xX16xX17xX3xX20xX1xXa9xXbxX3xX2bxXfaxX3xX26xX228xX6xX3xXbxX1xX14xX10dxX20xX29xX3xX4xX1xX3fxX3xX1xXdxX11axX17xX3xX93xX17xX27xX3xX4xX6xX3fxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX6xXbxXexXdxX3fxX20xXaxX12xX0xX10xX56xX12xX9d0xX20xX1xX316xX3xXcxXdxX8dxX20xX3xXcxX1xX31xX20xX1xX0xX5axX10xX56xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36dxX3fxX16xX18xXaxX12xXc3fxX17xX1fxX3xXexX3exX99xX20xX1xX3xXexX1xX48xX4xX3xX1xXdxX11axX20xX3xX4xX1xX14xX10dxX20xX29xX3xXexX3exX99xX20xX1xX3xX56xX179xX4xX3xXexXdxX2dxX17xX3xX93xX17xX2b4xX4xX3xX29xXdxX6xX3xX2bxXfaxX3xX43xX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX24xX3xX22xX122xXexX3xX26xXe7xX17xX3xXexX223xX3xX200xX1xX3axX17xX3xX43xX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3xX93xX17xX18xX3xX1xX3fxXc9xX4xX1xX24xX3xX5xXa9xXbxX3xX4xX1fxX4xX3xX26xXfaxX3xX1fxX20xX3xXexX1xX48xX4xX3xX1xXdxX11axX20xX3xX93xX17xX18xX3xX1xX3fxXc9xX4xX1xX24xX3xX20xX1xX18cxXexX3xX5xX31xX3xX26xXfaxX3xX1fxX20xX3xXbxX1xX1fxXexX3xXexX3exXdxX17dxX20xX3xX7xX27xX20xX3xX43xX17xX18cxXexX3xX20xX3axX20xX29xX3xX4xX6xX3fxX3xXexX1xX17xX3xX20xX1xXa9xXbxX3xX4xX1xX3fxX3xX20xX29xX14xX36xXdxX3xX16xX3axX20xX2efxX3xX135xX3axX18xX3xX5xX31xX3xX200xX1xX3axX17xX3xX93xX17xX18xX8dxXexX3xX26xX228xX20xX1xX3xX4xX1xX18cxXexX3xX5xX14xX20fxX20xX29xX24xX3xX1xXdxX11axX17xX3xX93xX17xX27xX3xX43xX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX2efxX3xX135xX17dxX3xXexX1xX48xX4xX3xX1xXdxX11axX20xX3xXexX2b4xXexX3xX2bxXdxX11axX4xX3xX93xX17xX18xX3xX1xX3fxXc9xX4xX1xX3xX43xX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX24xX3xX4xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX20xX29xX3xX2bxXdxX2dxX20xX3xX2bxX31xX3xX93xX17xXe7xX20xX3xX4xX1xXecxX20xX29xX3xX20xX1xX3axX20xX3xX16xX3axX20xX3xX4xXe7xX20xX3xXexX1xX48xX4xX3xX1xXdxX11axX20xX3xXexX2b4xXexX3xX93xX17xX18xX3xXexX3exX99xX20xX1xX3xXexX14xX3xX16xX17xX18xX3xXexX1xX48xX4xX3xXexXdxXb6xX20xX24xX3xXexX1xX10xX3fxX3xX4xX1fxX4xX3xX22xX14xX57xX4xX316xX3xX2xX2efxX3xX135xX1fxX20xX1xX3xX29xXdxX1fxX3xX26xXecxX20xX29xX3xXexX1xX48xX4xX3xXexX3exXc9xX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX316xX3xX7cexX3axX20xX3xX16xX179xX20xX29xX3xX2xXea9xX3xXexXdxX2dxX17xX3xX4xX1xXbaxX3xX2bxX31xX3xX2xX2xX3xX20xX23xXdxX3xX16xX17xX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX3xX26xX17dxX3xXbxX1xX3axX20xX3xXexXbaxX4xX1xX24xX3xX26xX1fxX20xX1xX3xX29xXdxX1fxX24xX3xX4xX1xX140xX3xX3exXe98xX3xX20xX1xX28axX20xX29xX3xXexX1xX31xX20xX1xX3xXexX48xX17xX3xX4xXe7xX20xX3xX26xX14xX20fxX4xX3xX200xX1x10baaxX20xX29xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36dxX3fxX16xX18xXaxX12xX0xXexX6xX22xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX20xX29xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX16xX16xXdxX20xX29xX9xXaxX2xXaxX3xX33dxXdxX16xXexX1xX9xXaxX342xX349xX349xXaxX3xX6xX5xXdxX29xX20xX9xXaxX5xX10x17d30xXexXaxX3xX22xX3fxX3exX16xX10xX3exX9xXaxX349xXaxX12xX0xXexX22xX3fxX16xX18xX12xX0xXexX3exX12xX0xXexX16xX12xX0xXdxX56xX29xX3xX7xX3exX4xX9xXaxX5axX5axXdxX2efxX22xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX20xX1xX2efxX2bxX20xX5axX20xX10xX33dxX7xX5axX2xX2xX342xX343xX5axX345xX346xX16xX2xX349xX34axX2xX349xX349xX349xXexX345xX342xX353xX342xX5xX8fcxX2efxX357xXbxX29xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX16xX12xX0xX5axXexX3exX12xX0xXexX3exX12xX0xXexX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX6xXbxXexXdxX3fxX20xXaxX12xX132fxXdxX8dxX20xX29xX3xX5xX31xX20xX29xX2efxX0xX5axXexX16xX12xX0xX5axXexX3exX12xX0xX5axXexX22xX3fxX16xX18xX12xX0xX5axXexX6xX22xX5xX10xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36dxX3fxX16xX18xXaxX12xX26xX228xX20xX1xX24xX3xX200xX8dxX3xXexX1xX223xX6xX24xX3xX20xX1xX28axX20xX29xX3xXexX240xX20xX3xXexXc9xXdxX3xX1xXc9xX20xX3xX4xX1xX8dxX3xX4xXe7xX20xX3xX26xX14xX20fxX4xX3xX22xX27cxX3xX7xX17xX20xX29xX3xX2bxX31xX3xX26xX27cxXdxX3xX56xX57xXdxX105xX3xX20xX1xX28axX20xX29xX3xX20xX29xX17xX18xX2dxX20xX3xX20xX1xX3axX20xX105xX3xX16xX48xX3xX22xX1fxX3fxX3xX43xX17xX3xX1xX14xX57xX20xX29xX24xX3xX4xX1fxX4xX3xX56xX179xX4xX3xXexXdxX2dxX17xX3xXbxX1xX1fxXexX3xXexX3exXdxX17dxX20xX105xX3xX4xX1fxX4xX3xX2bxX18cxX20xX3xX26xXfaxX3xX4xXe7xX20xX3xX26xX14xX20fxX4xX3xX29xXdxX27xXdxX3xX93xX17xX18xX8dxXexX105xX3xX4xX1fxX4xX3xXexXdxX2dxX17xX3xX4xX1xXbaxX3xX26xX129xX3xX26xXc9xXexX3xX26xX14xX20fxX4xX24xX3xX4xX1fxX4xX3xXexXdxX2dxX17xX3xX4xX1xXbaxX3xX4xXe7xX20xX3xXbxX1xX18cxX20xX3xX26xX18cxX17xX105xX2efxX2efxX2efxX105xX3xX342xX2efxX3xXcxXdxX8dxXbxX3xXexX1xX17xX3xXexX1xX4dxX20xX29xX3xXexXdxX20xX3xX4xX1xX140xX3xX26xXc9xX3fxX24xX3xXexX1xX4dxX20xX29xX3xXexXdxX20xX3xX5xXa5xX3xX5xX17xXa9xX20xX24xX3xXexX1xX4dxX20xX29xX3xXexXdxX20xX3xXexX1xX48xX4xX3xXexXdxXb6xX20xX316xX3xX946xX29xX1xXdxX2dxX20xX3xX4xX25axX17xX3xX4xX1fxX4xX3xX2bxX184xX20xX3xX22xX27xX20xX3xX4xX1xX140xX3xX26xXc9xX3fxX3xX105xX3xX5xXa5xX3xX5xX17xXa9xX20xX3xX200xX1xX3fxX6xX3xX1xX206xX4xX3xX2bxXfaxX3xX43xX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX24xX3xX2bxXfaxX3xX200xXdxX20xX1xX3xXexX8dxX3xXexX1xX228xX3xXexX3exX14xX36xX20xX29xX24xX3xX2bxXfaxX3xX7xX27xX20xX3xX43xX17xX18cxXexX24xX3xX2bxX184xX20xX3xX1xX180xX6xX24xX3xX29xXdxX1fxX3fxX3xX16xX179xX4xX24xX3xX18xX3xXexX8dxX24xX3xX43xX129xX3xX1xX23xXdxX24xX3xXexX3axX56xX3xX5xXa5xX3xX43xX129xX3xX1xX23xXdxX24xX3xX20xX1xX18cxXexX3xX5xX31xX3xXexX3axX56xX3xX5xXa5xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xX16xX3axX20xX24xX3xX2bxXfaxX3xX93xX17xX2b4xX4xX3xXbxX1xX2b9xX20xX29xX24xX3xX6xX20xX3xX20xXdxX20xX1xX24xX3xX26xX2b4xXdxX3xX20xX29xX3fxXc9xXdxX105xX3xX4xX1fxX4xX3xX22xX1fxX3fxX3xX4xX1fxX3fxX3xXexX27cxX20xX29xX3xX200xX8dxXexX24xX3xX20xX1xX28axX20xX29xX3xX22xX31xXdxX3xX1xX206xX4xX3xX200xXdxX20xX1xX3xX20xX29xX1xXdxX11axX56xX105xX3xX20xX1xX28axX20xX29xX3xX2bxX18cxX20xX3xX26xXfaxX3xX56xX57xXdxX3xX20xX27xX18xX3xX7xXdxX20xX1xX3xXexX223xX3xXexX1xX48xX4xX3xXexXdxXb6xX20xX105xX3xX4xX1fxX4xX3xXa5xX3xX200xXdxX8dxX20xX3xX2bxX31xX3xX200xXdxX8dxX20xX3xX20xX29xX1xX228xX3xX4xX1bxX6xX3xX20xX1xX3axX20xX3xX16xX3axX20xX105xX2efxX2efxX2efxX105xX3xX8fcxX2efxX3xX7cexXdxX8dxXexX3xX16xX48xX3xXexX1xX27xX3fxX3xX93xX17xX18xX3xX1xX3fxXc9xX4xX1xX3xX43xX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX316xX3xX36dxXbaxX3xXexX1xX14xX3xX135xX27xX20xX29xX3xX1bxX18xX3xX43xX129xX3xX200xXdxX2dxX56xX3xXcxX3exX14xX110xX20xX29xX3xX36dxX6xX20xX3xX155xX1xX140xX3xX26xXc9xX3fxX3xX2bxXdxX8dxXexX3xX16xX48xX3xXexX1xX27xX3fxX105xX3xX4xX180xX3xXexX1xX17dxX3xX29xXdxX6xX3fxX3xX4xX1xX3fxX3xX20xX1xX180xX56xX3xXexXdxX20xX1xX3xX1xX3fxX6xX3xX4xX1bxX6xX3xX43xX129xX3xX2bxX31xX3xX4xX1fxX4xX3xX4xX1xX17xX18xX2dxX20xX3xX29xXdxX6xX3xX22xX2dxX20xX3xX20xX29xX3fxX31xXdxX3xX26xX14xX20fxX4xX3xX56xX36xXdxX3xX2bxXdxX8dxXexX3xX16xX48xX3xXexX1xX27xX3fxX3xX26xX17dxX3xX36dxXbaxX3xXexX1xX14xX3xX4xX1xX140xX20xX1xX3xX7xX28axX6xX24xX3xX22xX27cxX3xX7xX17xX20xX29xX24xX3xX200xX1xX1a32xX20xX29xX3xX26xX228xX20xX1xX24xX3xX200xX8dxXexX3xX5xX17xXa9xX20xX105xX3xX5xX18cxX18xX3xXa5xX3xX200xXdxX8dxX20xX3xX4xX1bxX6xX3xX4xX18cxXbxX3xX1bxX18xX24xX3xX26xX23xXdxX3xX20xX29xX9ffxX3xX4xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX4xX1xX1bxX3xX4xX1xX2b4xXexX3xX26xX17dxX3xX1xX3fxX31xX20xX3xXexX1xXdxX11axX20xX3xX16xX48xX3xXexX1xX27xX3fxX3xX4xX1xXbaxX20xX1xX3xXexX1xX25axX4xX2efxX3xX7cexXdxX8dxXexX3xX16xX48xX3xXexX1xX27xX3fxX3xX5xX31xX3xX93xX17xX1fxX3xXexX3exX99xX20xX1xX3xXexX14xX3xX16xX17xX18xX3xXexXbaxX4xX1xX3xX4xX48xX4xX24xX3xX7xX1fxX20xX29xX3xXexXc9xX3fxX3xX4xX1bxX6xX3xX20xX29xX14xX36xXdxX3xX5xX129xX20xX1xX3xX26xXc9xX3fxX3xX2bxX31xX3xXexXa9xXbxX3xXexX1xX17dxX2efxX3xX946xX23xXdxX3xX16xX17xX20xX29xX3xX16xX48xX3xXexX1xX27xX3fxX3xXbxX1xX27xXdxX3xXexX1xX17dxX3xX1xXdxX11axX20xX3xX26xX14xX20fxX4xX3xX56xX4dxX3xX1xX99xX20xX1xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX3xX56xX6xX20xX29xX3xXexXbaxX20xX1xX3xXexX27cxX20xX29xX3xXexX1xX17dxX24xX3xX1xX11axX3xXexX1xX2b4xX20xX29xX24xX3xX200xX8dxX3xXexX1xX223xX6xX3xX2bxX31xX3xX26xX27cxXdxX3xX56xX57xXdxX3xXexX1xX10xX3fxX3xX1xX14xX57xX20xX29xX3xX4xX4dxX20xX29xX3xX20xX29xX1xXdxX11axXbxX3xX1xX180xX6xX24xX3xX1xXdxX11axX20xX3xX26xXc9xXdxX3xX1xX180xX6xX3xX316xX3xX155xX9ffxX20xX29xX3xX4xX2b4xX24xX3xX20xX3axX20xX29xX3xX4xX18cxXbxX24xX3xXbxX1xX1fxXexX3xXexX3exXdxX17dxX20xX3xX4xX10dxX3xX7xX110xX3xX1xXc9xX3xXexXe7xX20xX29xX316xX3xX26xXdxX11axX20xX24xX3xX26xX14xX36xX20xX29xX24xX3xXexX3exX14xX36xX20xX29xX24xX3xXexX3exXc9xX56xX105xX3xX20xX1xX18cxXexX3xX5xX31xX3xX1xX11axX3xXexX1xX2b4xX20xX29xX3xX26xX14xX36xX20xX29xX3xX22xX2dxX3xXexX4dxX20xX29xX3xX5xXdxX2dxX20xX3xXexX1xX4dxX20xX24xX3xX5xXdxX2dxX20xX3xX29xXdxX6xX24xX3xX5xXdxX2dxX20xX3xX43xX129xX24xX3xX5xXdxX2dxX20xX3xX93xX17xX2b4xX4xX3xX29xXdxX6xX24xX3xX93xX17xX2b4xX4xX3xXexX8dxX2efxX3xeb6fxX122xXbxX3xX43xX8dxXbxX3xX5xXc9xXdxX3xX200xX1xX17xX3xX16xX3axX20xX3xX4xX14xX105xX3xX200xX1xX17xX3xX2bxX48xX4xX3xX7xX27xX20xX3xX43xX17xX18cxXexX3xX1xX31xX20xX29xX3xX1xX180xX6x127ffxX3xXexX3exX240xX20xX29xX3xXexX3exX206xXexX24xX3xX4xX1xX184xX20xX3xX20xX17xX4dxXdxX24xX3xX4xX1xX8dxX3xX22xXdxX8dxX20xX24xX3xX20xX29xX17xX18xX2dxX20xX3xX5xXdxX11axX17xX24xX2efxX2efxX2efx167a0xX105xX3xX200xX1xX17xX3xX4xX1xX20fxX3xX2bxX31xX3xX16xX228xX4xX1xX3xX2bxX179xX3xXexX1xX14xX10dxX20xX29xX3xX56xXc9xXdxX105xX3xX200xX1xX17xX3xXexX3exX17xX20xX29xX3xXexX3axX56xX3xX4xX1xXbaxX20xX1xX3xXexX3exX228xX24xX3xX1xX31xX20xX1xX3xX4xX1xXbaxX20xX1xX24xX3xX2bxX184xX20xX3xX1xX180xX6xX105xX3xX200xX1xX17xX3xX4xX18cxXbxX3xX20xX14xX57xX4xX3xX7xXc9xX4xX1xX105xX3xX200xX1xX17xX3xX43xcf6axX3xX5xXa5xX3xX3exX1fxX4xX3xXexX1xX27xXdxX24xX3xX2bxX11axX3xX7xXdxX20xX1xX3xX56xX4dxXdxX3xXexX3exX14xX36xX20xX29xX2efxX3xX155xX1xX17xX18xX17dxX20xX3xX16xX228xX4xX1xX3xX3exX17xX23xX20xX29xX3xX26xX18cxXexX24xX3xX4xX10dxX3xX4xX18cxX17xX3xX200xXdxX20xX1xX3xXexX8dxX3xX1xX20fxXbxX3xX5xXa5xX3xX24xX3xXbxX1xX1fxXexX3xXexX3exXdxX17dxX20xX3xX7xX27xX20xX3xX43xX17xX18cxXexX3xX1xX31xX20xX29xX3xX1xX180xX6xX24xX3xX20xX3axX20xX29xX3xX4xX6xX3fxX3xXexX1xX17xX3xX20xX1xXa9xXbxX2efxX3xX946xX3axX20xX29xX3xX4xX6xX3fxX3xX4xX1xX18cxXexX3xX5xX14xX20fxX20xX29xX24xX3xX1xXdxX11axX17xX3xX93xX17xX27xX3xX4xX1fxX4xX3xX1xX99xX20xX1xX3xXexX1xX25axX4xX3xXexX27cxX3xX4xX1xX25axX4xX3xX7xX27xX20xX3xX43xX17xX18cxXexX24xX3xX29xXdxX1fxX3fxX3xX16xX179xX4xX295xX26xX31xX3fxX3xXexXc9xX3fxX24xX3xX2bxX184xX20xX3xX1xX180xX6xX24xX3xXexX1xX4dxX20xX29xX3xXexXdxX20xX24xX3xX16xX17xX3xX5xX228xX4xX1xX24xX3xX18xX3xXexX8dxX24xX3xX43xX180xX6xX3xX26xX180xXdxX24xX3xX29xXdxX27xX56xX3xX20xX29xX1xXffcxX3fxX24xX3xX6xX20xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX43xX129xX3xX1xX23xXdxX24xX3xX4xX18cxXbxX3xX20xX14xX57xX4xX3xX7xXc9xX4xX1xX3xX2bxX31xX3xX2bxX11axX3xX7xXdxX20xX1xX3xX56xX4dxXdxX3xXexX3exX14xX36xX20xX29xX2efxX3xX946xX3axX20xX29xX3xX4xX6xX3fxX3xX4xX1xX18cxXexX3xX5xX14xX20fxX20xX29xX3xX1xX11axX3xXexX1xX2b4xX20xX29xX3xX4xX1xXbaxX20xX1xX3xXexX3exX228xX24xX3xX20xX1xX18cxXexX3xX5xX31xX3xX4xX1xX18cxXexX3xX5xX14xX20fxX20xX29xX3xX26xX23xXdxX3xX20xX29xX9ffxX3xX4xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX20xX29xX3xX2bxXdxX2dxX20xX105xX3xX93xX17xX27xX20xX3xX5xXa5xX3xX16xX3axX20xX3xX4xX1xX1bxX3xX16xX14xX57xXdxX3xX7xX48xX3xX5xX129xX20xX1xX3xX26xXc9xX3fxX3xXexXa9xXbxX3xXexX3exX17xX20xX29xX3xXexX1xX2b4xX20xX29xX3xX20xX1xX18cxXexX3xX4xX1bxX6xX3xX135xX27xX20xX29xX2efxX3xX132fxXdxX28axX3xX2bxX28axX20xX29xX3xX6xX20xX3xX20xXdxX20xX1xX24xX3xX93xX17xX2b4xX4xX3xXbxX1xX2b9xX20xX29xX24xX3xXexX3exXa9xXexX3xXexX48xX3xX6xX20xX3xXexX3fxX31xX20xX3xX43xX129xX3xX1xX23xXdxX105xX2efxX2efxX2efxXcxX3exX3fxX20xX29xX3xX4xX1xX14xX10dxX20xX29xX3xXexX3exX99xX20xX1xX3xXbxX1xX1fxXexX3xXexX3exXdxX17dxX20xX3xXexX27cxX20xX29xX3xXexX1xX17dxX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX24xX3xX4xXe7xX20xX3xXexXa9xXbxX3xXexX3exX17xX20xX29xX3xX29xXdxX27xXdxX3xX93xX17xX18xX8dxXexX3xX8fcxX3xX2bxX18cxX20xX3xX26xXfaxX3xX4xX2b4xXexX3xX5xXe98xXdxX316xX3xXbxX1xX1fxXexX3xXexX3exXdxX17dxX20xX3xX7xX27xX20xX3xX43xX17xX18cxXexX3xX1xX31xX20xX29xX3xX1xX180xX6xX24xX3xX20xX3axX20xX29xX3xX4xX6xX3fxX3xX4xX1xX18cxXexX3xX5xX14xX20fxX20xX29xX3xX26xX36xXdxX3xX7xX2b4xX20xX29xX3xX2bxX184xX20xX3xX1xX180xX6xX24xX3xX20xX3axX20xX29xX3xX4xX6xX3fxX3xXbxX1xca18xX56xX3xX4xX1xX18cxXexX24xX3xX20xX184xX20xX29xX3xX5xX48xX4xX3xX4xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX20xX29xX3xX2bxXdxX2dxX20xX3xX20bbxX3xX20xX1xX18cxXexX3xX5xX31xX3xX5xX2b9xX20xX29xX3xX18xX2dxX17xX3xX20xX14xX57xX4xX24xX3xX5xXa5xX3xXexX14xX110xX20xX29xX3xX4xX23xX20xX29xX3xX7xX27xX20xX295xX3xXexXbaxX20xX1xX3xX135xX27xX20xX29xX24xX3xXexXdxX20xX1xX3xXexX1xXe7xX20xX3xXexX3exX1fxX4xX1xX3xX20xX1xXdxX11axX56xX24xX3xXexX3exX99xX20xX1xX3xX26xX23xX3xX200xX1xX3fxX6xX3xX1xX206xX4xX3xX4xX4dxX20xX29xX3xX20xX29xX1xX11axX3xX2bxX31xX3xX20xX184xX20xX29xX3xX5xX48xX4xX3xXexX14xX3xX16xX17xX18xX20edxX105xX3xX343xX2efxX3xd457xX18cxX18xX3xXa5xX3xX200xXdxX8dxX20xX3xXexX3fxX31xX20xX3xX16xX3axX20xX3xX2bxXfaxX3xX16xX48xX3xXexX1xX27xX3fxX316xX3xX135xX23xX20xX29xX3xX2bxXdxX2dxX20xX24xX3xX200xX1xX17xX18xX8dxX20xX3xX200xX1xXbaxX4xX1xX3xX56xX206xXdxX3xX20xX29xX14xX36xXdxX3xX16xX3axX20xX3xXexXbaxX4xX1xX3xX4xX48xX4xX3xXexX14xX3xX16xX17xX18xX3xX2bxXfaxX3xX43xX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX3xX26xX17dxX3xX4xX180xX3xXa5xX3xX200xXdxX8dxX20xX2efxX3xX24b5xX122xX20xX29xX3xX20xX29xX1xX10xX3xX56xX206xXdxX3xXa5xX3xX200xXdxX8dxX20xX3xX26xX180xX20xX29xX3xX29xX180xXbxX3xX26xX17dxX3xX200xX1xX1a32xX20xX29xX3xX26xX228xX20xX1xX24xX3xX22xX27cxX3xX7xX17xX20xX29xX24xX3xX26xXdxXfaxX17xX3xX4xX1xX140xX20xX1xX3xX16xX48xX3xXexX1xX27xX3fxX2efxX3xX1771xX8dxXexX3xX5xX17xXa9xX20xX3xX4xX1bxX6xX3xX36dxXbaxX3xXexX1xX14xX3xX2bxXfaxX3xX16xX48xX3xXexX1xX27xX3fxX3xX56xX4dxX3xX1xX99xX20xX1xX24xX3xX4xX1xX14xX10dxX20xX29xX3xXexX3exX99xX20xX1xX3xX1xX31xX20xX1xX3xX26xX23xX20xX29xX24xX3xX29xXdxX27xXdxX3xXbxX1xX1fxXbxX3xX43xX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX3xX4xX1bxX6xX3xX43xX129xX3xX26xX14xX20fxX4xX3xX56xX206xXdxX3xX20xX29xX14xX36xXdxX3xX26xX240xX20xX29xX3xXexX1xX17xXa9xX20xX3xX2bxX31xX3xX26xX240xX20xX29xX3xX4xX27xX56xX3xX4xX1xX17xX20xX29xX105xX3xX346xX2efxX3xX12cbxX1xX2dxX3xX16xX17xX18xX11axXexX3xX4xX1bxX6xX3xX4xX18cxXbxX3xXexX3exX2dxX20xX3xX2bxXfaxX3xX16xX48xX3xXexX1xX27xX3fxX316xX3xX36dxX27xX20xX3xX16xX48xX3xXexX1xX27xX3fxX3xX26xX14xX20fxX4xX3xX4xX18cxXbxX3xX1xX17xX18xX11axX20xX3xX2bxX31xX3xX4xX18cxXbxX3xXexX140xX20xX1xX3xXbxX1xX2dxX3xX16xX17xX18xX11axXexX3xX7x146c8xX3xXexX3exX110xX3xXexX1xX31xX20xX1xX3xX22xX27xX20xX3xX93xX17xX18xX3xX1xX3fxXc9xX4xX1xX3xX43xX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX3xX4xX1bxX6xX3xX43xX129xX2efxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36dxX3fxX16xX18xXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXexX295xX6xX5xXdxX29xX20xX316xX3xX4xX10xX20xXexX10xX3exXaxX12xX0xXdxX56xX29xX3xX7xX3exX4xX9xXaxX5axX5axXdxX2efxX22xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX20xX1xX2efxX2bxX20xX5axX20xX10xX33dxX7xX5axX2xX2xX342xX343xX5axX345xX346xX16xX2xX349xX34axX2xX349xX349xX349xXexX353xX346xX343xX349xX5xX343xX2efxX357xXbxX29xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX6xXbxXexXdxX3fxX20xXaxX12xX155xX1xXdxXfaxX17xX3xX93xX17xX2dxX2efxX3xX0xX10xX56xX12xX9d0xX20xX1xX316xX3xX135xX99xX20xX1xX3xXcxX1xX4dxX20xX29xX0xX5axX10xX56xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36dxX3fxX16xX18xXaxX12xXcxX3exX3fxX20xX29xX3xX93xX17xX1fxX3xXexX3exX99xX20xX1xX3xXexX1xX48xX4xX3xX1xXdxX11axX20xX3xX93xX17xX18xX3xX1xX3fxXc9xX4xX1xX3xX43xX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX24xX3xX4xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX20xX29xX3xX2bxXdxX2dxX20xX3xX2bxX31xX3xX93xX17xXe7xX20xX3xX4xX1xXecxX20xX29xX3xX20xX1xX3axX20xX3xX16xX3axX20xX3xX4xXe7xX20xX3xXexX14xX3xX16xX17xX18xX3xXexXbaxX4xX1xX3xX4xX48xX4xX24xX3xX7xX1fxX20xX29xX3xXexXc9xX3fxX3xX26xX17dxX3xXbxX1xX1fxXexX3xX1xXdxX11axX20xX3xX20xX1xX28axX20xX29xX3xX2bxX18cxX20xX3xX26xXfaxX3xX56xX57xXdxX3xX20xX27xX18xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX2bxX31xX3xX4xX180xX3xX29xXdxX27xXdxX3xXbxX1xX1fxXbxX3xX29xXdxX27xXdxX3xX93xX17xX18xX8dxXexX3xX200xX228xXbxX3xXexX1xX36xXdxX2efxX3xXcxX20cxX18xX3xXexX1xX10xX3fxX3xX26xX217xX4xX3xXexX1xX20cxX3xX4xX1bxX6xX3xXexX223xX20xX29xX3xX26xX228xX6xX3xXbxX1xX14xX10dxX20xX29xX24xX3xX5xX31xX20xX29xX24xX3xX43xX129xX3xX56xX31xX3xX43xX1fxX4xX3xX26xX228xX20xX1xX3xXexXdxX2dxX17xX3xX4xX1xXbaxX24xX3xX20xX23xXdxX3xX16xX17xX20xX29xX24xX3xX29xXdxX27xXdxX3xXbxX1xX1fxXbxX3xXbxX1xX20cxX3xX1xX20fxXbxX2efxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36dxX3fxX16xX18xXaxX12xX946xX1xX14xX3xX2bxXa9xX18xX24xX3xX43xX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX3xXexX3exX14xX57xX4xX3xX1xX8dxXexX3xX5xX31xX3xX93xX17xX1fxX3xXexX3exX99xX20xX1xX3xXexX14xX3xX16xX17xX18xX3xX5xXa5xX3xX5xX17xXa9xX20xX3xX2bxX31xX3xXexX1xX48xX4xX3xXexXdxXb6xX20xX3xXexXbaxX4xX1xX3xX4xX48xX4xX24xX3xX7xX1fxX20xX29xX3xXexXc9xX3fxX24xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX26xX23xX20xX29xX3xX4xX1bxX6xX3xX4xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX20xX29xX3xX2bxXdxX2dxX20xX3xX2bxX31xX3xX93xX17xXe7xX20xX3xX4xX1xXecxX20xX29xX3xX20xX1xX3axX20xX3xX16xX3axX20xX3xX20xX1xX235xX56xX3xX22xXdxX8dxX20xX3xX26x12482xXdxX24xX3xX4xX1xX17xX18xXb6xX20xX3xX1xX180xX6xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xXexX3exX17xX18xXfaxX20xX3xXexX1xX2b4xX20xX29xX3xX4xX2b9xX20xX3xX20xX1xXdxXfaxX17xX3xX18xX8dxX17xX3xX200x15c46xX56xX24xX3xX22xX18cxXexX3xX4xXa9xXbxX24xX3xX5xXc9xX4xX3xX1xXa9xX17xX24xX3xXbxX1xX1fxXexX3xXexX3exXdxX17dxX20xX3xXexX1xX18cxXbxX3xXexX1xX31xX20xX1xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX3xX1xXdxX11axX20xX3xX26xXc9xXdxX24xX3xXbxX1xX1fxXexX3xXexX3exXdxX17dxX20xX3xXexX27cxX20xX29xX3xXexX1xX17dxX3xX200xXdxX20xX1xX3xXexX8dxX295xX3xX43xX129xX3xX1xX23xXdxX24xX3xX4xX1xXbaxX20xX1xX3xXexX3exXdxX24xX3xX6xX20xX3xX20xXdxX20xX1xX24xX3xX93xX17xX2b4xX4xX3xXbxX1xX2b9xX20xX29xX24xX3xXexX1xX10xX3fxX3xX1xX14xX57xX20xX29xX3xX4xX4dxX20xX29xX3xX20xX29xX1xXdxX11axXbxX3xX1xX180xX6xX24xX3xX1xXdxX11axX20xX3xX26xXc9xXdxX3xX1xX180xX6xX2efxX3xX135xX17dxX3xX93xX17xX1fxX3xXexX3exX99xX20xX1xX3xXexX14xX3xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX6xX3xX4xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX20xX29xX3xX2bxXdxX2dxX20xX24xX3xX93xX17xXe7xX20xX3xX4xX1xXecxX20xX29xX3xX20xX1xX3axX20xX3xX16xX3axX20xX3xXexX3exX3fxX20xX29xX3xX43xX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX3xX4xX180xX3xX1xXdxX11axX17xX3xX93xX17xX27xX24xX3xX4xXe7xX20xX3xX4xX1xXecxX3xXa5xX316xX3xX2xX2efxX3xXc3fxX17xX1fxX20xX3xXexX3exXdxX11axXexX3xX7xX3axX17xX3xX7xX122xX4xX3xX7xX48xX3xX5xX129xX20xX1xX3xX26xXc9xX3fxX3xX4xX1bxX6xX3xX135xX27xX20xX29xX24xX3xX7xX48xX3xX4xX1xX140xX3xX26xXc9xX3fxX3xX2bxX31xX3xX26xXdxXfaxX17xX3xX1xX31xX20xX1xX3xX4xX1bxX6xX3xX155xX1xXbaxX20xX1xX3xXbxX1xX1bxX24xX3xXcxX1xX1bxX3xXexX14xX57xX20xX29xX3xX155xX1xXbaxX20xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX105xX3xX7xX48xX3xX4xX179xX3xXexX1xX17dxX3xX1xX180xX6xX3xX2bxX184xX20xX3xX22xX27xX20xX3xX4xX18cxXbxX3xXexX3exX2dxX20xX3xXexX3exX3fxX20xX29xX3xX4xX1xX140xX3xX26xXc9xX3fxX24xX3xX26xXdxXfaxX17xX3xX1xX31xX20xX1xX3xX4xX1bxX6xX3xX4xX18cxXbxX3xX1bxX18xX3xX135xX27xX20xX29xX3xX2bxX31xX3xX4xX1xXbaxX20xX1xX3xX93xX17xX18xXfaxX20xX3xX4xX18cxXbxX3xXexX140xX20xX1xX24xX3xX4xX18cxXbxX3xX1xX17xX18xX11axX20xX3xX2bxXfaxX3xX43xX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX105xX3xX342xX2efxX3xX946xX23xXdxX3xX16xX17xX20xX29xX3xX4xX1xX14xX10dxX20xX29xX3xXexX3exX99xX20xX1xX3xXexXa9xXbxX3xX1xX17xX18cxX20xX3xX43xX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX3xX4xX1xX3fxX3xX4xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX4xX1xX1bxX3xX4xX1xX2b4xXexX3xX4xX18cxXbxX3xX43xX129xX3xX4xXe7xX20xX3xX22xX27cxX3xX7xX17xX20xX29xX3xX4xX1xX17xX18xX2dxX20xX3xX26xXfaxX3xX1771xc40dxX3xX20xX184xX20xX29xX3xXexX14xX3xX16xX17xX18xX3xX5xXa5xX3xX5xX17xXa9xX20xX24xX3xXexX14xX3xX16xX17xX18xX3xXexX1xX48xX4xX3xXexXdxXb6xX20xX3xXexX3exX3fxX20xX29xX3xX43xX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX105xX3xXexX27cxX3xX4xX1xX25axX4xX3xX20xX29xX1xXdxX2dxX20xX3xX4xX25axX17xX3xXexX1xX48xX4xX3xXexX8dxX24xX3xX1xX206xX4xX3xXexXa9xXbxX3xX200xXdxX20xX1xX3xX20xX29xX1xXdxX11axX56xX3xX43xX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX3xX110xX3xX4xX1fxX4xX3xX43xX129xX3xX26xX14xX20fxX4xX3xX4xX1xX206xX20xX3xX5xX31xX56xX3xX26xXdxX17dxX56xX105xX3xX8fcxX2efxX3xXcxX1xX48xX4xX3xX1xXdxX11axX20xX3xXexX2b4xXexX3xX93xX17xX18xX3xX4xX1xX8dxX3xX16xX3axX20xX3xX4xX1xX1bxX3xX4xX10dxX3xX7xX110xX3xX26xX17dxX3xX5xX4dxXdxX3xX4xX17xX2b4xX20xX3xX56xX206xXdxX3xX20xX29xX14xX36xXdxX3xX16xX3axX20xX3xX2bxX31xX3fxX3xXexX14xX3xX16xX17xX18xX3xX2bxX31xX3xXexX1xX48xX4xX3xX1xX31xX20xX1xX3xX43xX3axX18xX3xX16xX48xX20xX29xX3xX20xX4dxX20xX29xX3xXexX1xX4dxX20xX3xX56xX57xXdxX3xX2efxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16434xX17xXexX1xX3fxX3exXaxX12xXcxX208axX2efxX3xX946xX29xX17xX18xXb6xX20xX3xX24b5xXdxX2dxX20xX3xX155xX1xX3axX17xX3xX20bbxX0xX10xX56xX12xXcxX3exX14xX36xX20xX29xX3xX155xX1xXbaxX20xX1xX3xXexX3exX228xX3xXcxX3exXe7xX20xX3xX12cbxX1xXecxX3xX69xX31xX3xXcx168f4xX20xX1xX20edxX0xX5axX10xX56xX12xX0xX5axXbxX12
TS. Nguyễn Liên Châu (Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh)