Liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ tại Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Ngày 25/11, tại đền Cả, thuộc phường Trung Lương (TX. Hồng Lĩnh), Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tổ chức Liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ lần thứ nhất.
18c7x8c96x4f72xd6baxe860x59d0x4a89xa9d7x6e60xde4bxdba4x9e6ex8116xed51x4b62xbea1xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxf16exd933x89b5xXexX0xec5bxXaxX17xX18xX19xXexX0x8bf8x4b1bxX19xad14xXexX0xXax4265xX9x33d2xXdxX18x5b20xX2fxb9a7x43e2xd625xX5x9b59xXbxXdxX17xX32xXex7ebfxX35x40d4xd2d7xX9xXaxX24xX18xX3exX9xXbxXax6ab0xX2cxX9xXax7069xX3exXaxX9xXbxc987xX3exX9xX3ex9f4cxc64axeadfxX3exX54xX9xXbxXax3f1cxX9x878dx3ad6xd3b8xX9xXbxX18xXcxX9xX33xXax61d2xX9xXbx9304xX35xX9x823axX4bxX9xX5xc005xX3exXaxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX6exX17xX18xX19xX32xXexda81xX54xX4bxX26xX9x91edx4533xX1cxX2axX2ax5442xX9xXbxX6bxX35xX9xc6eex5519xX3exX9xX4x5ec7xX95xX9xXbxXaxX60xb743xX2cxX9xX33xXaxX55xX5cxX3exX54xX9xX5x22a1xX60xX3exX54xX9xX3bxX55xaaa7xX3exX54xX9x4cf8xX5xde9fxd6e3xX9xX6ex45cdxX3exX54xX9xX3bxX72xX3exXax9007xX95xX9xb0e8x1af4xX9x51abxX6exdc2bxX5xX5x6560xX2xX3bxX9xX6exX4bxX9xX5xX72xX3exXaxX9xXbx504exX9xX2cxXax9a47xX2cxX9xX3bxX35xX3dxX3exX9xXaxX24xX18xX3exX9xXbxXaxX47xX2cxX9xXaxX4bxX3exXaxX9xXbxX50xX3exX9xX3exX54xX55xX56xX3exX54xX9xXbxXaxX5cxX9xX5exX5fxX60xX9xXbxX18xXcxX9xX33xXaxX68xX9xXdxe50axX3exX9xXbxXaxXe6xX9xX3exXaxd9ffxXbxXbfxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x62e8xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX54xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x647bxX35xX19xXbxXaxa677xce27x42fbxX14dxX33x4668xc452xXaxX17xX35xX54xXaxXbxX14bxafabxX14dxX14dxX33xX150xX32xX9xX2fxXb1xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX14bxX1cxX1cxX35xXbfxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXbfxdc8exX3exX1cxX3exX17xX146xX2fxX1cxX2axa64bxX159xX181xX1cxX181xX181xX19xX14cxX2axX159xX91xX14cxX90xX14dxXbxX90x4c3axX91xX159xXdxX14dxXbfx97e4xX33xX54xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXdxX35xX17xX3exX9xXaxX24xX18xX3exX9xXbxXaxX60xX2cxX9xXaxX18xX3exXaxX9xXbxX35xX3exX9xX3exX54xX60xX24xX3exX54xX9xXbxXaxX24xX9xXcxX18xX60xX9xXbxX18xXcxX9xX33xXaxX60xX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3exXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX134xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX54xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX146xX35xX19xXbxXaxX14bxX14cxX14dxX14dxX33xX150xX151xXaxX17xX35xX54xXaxXbxX14bxX159xX14dxX14dxX33xX150xX32xX9xX2fxXb1xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX14bxX1cxX1cxX35xXbfxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXbfxX178xX3exX1cxX3exX17xX146xX2fxX1cxX2axX181xX159xX181xX1cxX181xX181xX19xX14cxX2axX159xX91xX14cxX90xX14dxXbxe628xX14dxX2axX14dxXdxX2axXbfxX197xX33xX54xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXdxX35xX17xX3exX9xXaxX24xX18xX3exX9xXbxXaxX60xX2cxX9xXaxX18xX3exXaxX9xXbxX35xX3exX9xX3exX54xX60xX24xX3exX54xX9xXbxXaxX24xX9xXcxX18xX60xX9xXbxX18xXcxX9xX33xXaxX60xX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3exXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX134xX24xX19xX26xX32xXexX8bx2134xXcxX9xX90xX14dxX2axX14cxX95xX9xXbxXaxX47xX2cxX9xXaxX4bxX3exXaxX9xXbxX50xX3exX9xX3exX54xX55xX56xX3exX54xX9xXbxXaxX5cxX9xX5exX5fxX60xX9xXbxX18xXcxX9xX33xXaxX68xX9xX2cxX68xX18xX9xX3exX54xX55xX5cxX35xX9xXd0xX35x1be1xXbxX9xX9bxX55x7d90xX2cxX9x46ffxX8bxX8xXcdxX4xX3xX9xX54xXaxX35xX9xX19xX18xX3exXaxX9xXdxX4bxX9xX19xX35xX9xX2fxXa0xX3exX9xX178xX2afxX3exX9xXaxX24x76faxX9xX33xXaxX35xX9xX178xa061xXbxX9xXbxXaxe180xX9xX9bxX6bxX35xX9xX19xX35xX2e9xX3exX9xX2cxX68xX18xX9xX3exXax9e85xX3exX9xXdxX24xX6bxX35xXbfxX9xX5xXb1xX3dxX3exX9xX3exX9cxX3exX9xXbxXa0xX3exX54xX9xX2cxX68xX18xX9xXbxX50xX3exX9xX3exX54xX55xX56xX3exX54xX9xXbxXaxX5cxX9xX3exd542xX9xXbxXaxX119xX3exX95xX9xXbxXaxX47xX2cxX9xXaxX4bxX3exXaxX9xXbxX50xX3exX9xX3exX54xX55xX56xX3exX54xX9xXbxXaxX5cxX9xX5exX5fxX60xX9xX5xX18xXcxX9xX33xXaxX68xX9xXdxX4bxX9xXcxXa6xXbxX9xXax6355xX3exXaxX9xXbxXaxXe6xX2cxX9xXbxXaxX5cxX9xX2cxe789xX3exX54xX9xX3exX54xX55xX5cxX35xX9xXcxc6caxX9xXax55d8xX18xX9xXbxXaxX32exX3exX9xXcexX9xX2cxX311xX2cxX9xXcxX35xX9cxX3exX9xXbxXb1xX5cxX35xX95xX9xX2fxaeb9xX3exX54xX9xX3exX55x1bebxX2cxX95xX9xXb1xaa5axX3exX54xX9xX3exX39cxX35x33b2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX134xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX54xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX146xX35xX19xXbxXaxX14bxX14cxX14dxX14dxX33xX150xX151xXaxX17xX35xX54xXaxXbxX14bxX159xX14dxX14dxX33xX150xX32xX9xX2fxXb1xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX14bxX1cxX1cxX35xXbfxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXbfxX178xX3exX1cxX3exX17xX146xX2fxX1cxX2axX181xX159xX181xX1cxX181xX181xX19xX14cxX2axX159xX91xX14cxX90xX14dxXbxX24axX14cxX14dxX91xXdxX90xXbfxX197xX33xX54xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXdxX35xX17xX3exX9xXaxX24xX18xX3exX9xXbxXaxX60xX2cxX9xXaxX18xX3exXaxX9xXbxX35xX3exX9xX3exX54xX60xX24xX3exX54xX9xXbxXaxX24xX9xXcxX18xX60xX9xXbxX18xXcxX9xX33xXaxX60xX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3exXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX134xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX54xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX146xX35xX19xXbxXaxX14bxX14cxX14dxX14dxX33xX150xX151xXaxX17xX35xX54xXaxXbxX14bxX159xX14dxX14dxX33xX150xX32xX9xX2fxXb1xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX14bxX1cxX1cxX35xXbfxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXbfxX178xX3exX1cxX3exX17xX146xX2fxX1cxX2axX181xX159xX181xX1cxX181xX181xX19xX14cxX2axX159xX91xX14cxX90xX14dxXbxX90xX90x21b5xX90xXdxX24axXbfxX197xX33xX54xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXdxX35xX17xX3exX9xXaxX24xX18xX3exX9xXbxXaxX60xX2cxX9xXaxX18xX3exXaxX9xXbxX35xX3exX9xX3exX54xX60xX24xX3exX54xX9xXbxXaxX24xX9xXcxX18xX60xX9xXbxX18xXcxX9xX33xXaxX60xX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3exXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX134xX24xX19xX26xX32xXexX5xX3cfxX9xXbxXax4b27xX9xa96ex9c77xX9xXbexXd0x9dd9xX95xX9xX178xX35xX2e9xX2cxX9xXbxXaxX47xX2cxX9xXaxX4bxX3exXaxX9xXbxX50xX3exX9xX3exX54xX55xX56xX3exX54xX9xX3exX4bxX26xX9xXbxXb1xXcexX9xXbxXaxX4bxX3exXaxX9xXcxXa6xXbxX9xX2fxX35xX3exXaxX9xXaxX24xX6bxXbxX9xX178xX2afxX3exX9xXaxX3aaxX18xX9xXbxX50xX3exX9xX3exX54xX55xX56xX3exX54xX9xX2cxX3aaxX9xXa0xX3exXaxX9xXaxX55xXcexX3exX54xX9xX2fxX32exX60xX9xXb1xXa6xX3exX54xX9xXbxXb1xX24xX3exX54xX9xX9bxX5cxX35xX9xX2fxde39xX3exX54xX9xX150x9870xX9xXaxXa6xX35xX9xX178xX4bxX9xXbxX32exXcxX9xXbxXaxXe6xX2cxX9xX3exX54xX55xX5cxX35xX9xX19xX32exX3exXbfxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX134xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX47xX2cxX9xXaxX4bxX3exXaxX9xXbxX50xX3exX9xX3exX54xX55xX56xX3exX54xX9xXbxXaxX5cxX9xX5exX5fxX60xX9xXbxX18xXcxX9xX33xXaxX68xX9xX2cxX68xX18xX9xX3exX54xX55xX5cxX35xX9xXd0xX35xX2e9xXbxX9xX33xXaxX32exX3exX9xX23xX5d9xX9xXcexX9xX3exXaxX35xX9cxX60xX9xX9bx20cexX18xX9xX33xXaxX55xXb8xX3exX54xX14bxX9xX5xX32exX26xX9xX134x6875xX2cxX95xX9xf0a6xX3c4xX3exX54xX9xX134xX664xX2cxX95xX9xX134xX664xX2cxX9xX23xXa6xX95xX9xX134xX664xX2cxX9xX5xXb1xX60xX3exX54xX9xX23xXa6xX95xX9xX178xX4bxX9xXbxXaxX4bxX3exXaxX9xX33xXaxX5d9xX9xX6exXc2xX9xX4xXaxX50xX9xX5exX35xX3exXaxX95xX9xXbxXb1xX24xX3exX54xX9xX9bxX3aaxX9xX8bxX18xXcxX9xX668xX654xX3exXaxX9xX9bxX55xX2eexX2cxX9xX2cxX24xX35xX9xXdxX4bxX9xXbxXb1xX60xX3exX54xX9xXbxX32exXcxX9xX178xX3caxX35xX9xX54xX119xX3exX9xX159xX14dxX14dxX9xX9bxX35xX31dxXcxX9xXbxXaxX5cxX9xX2cxX39cxX3exX54xX9xX5xXaxX311xX3exXaxX9xX5exX5fxX60xXbfxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX134xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX54xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX146xX35xX19xXbxXaxX14bxX14cxX14dxX14dxX33xX150xX151xXaxX17xX35xX54xXaxXbxX14bxX159xX14dxX14dxX33xX150xX32xX9xX2fxXb1xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX14bxX1cxX1cxX35xXbfxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXbfxX178xX3exX1cxX3exX17xX146xX2fxX1cxX2axX181xX159xX181xX1cxX181xX181xX19xX14cxX2axX159xX91xX14cxX90xX14dxXbxX14cxX24axX191xX4fexXdxX159xXbfxX197xX33xX54xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXdxX35xX17xX3exX9xXaxX24xX18xX3exX9xXbxXaxX60xX2cxX9xXaxX18xX3exXaxX9xXbxX35xX3exX9xX3exX54xX60xX24xX3exX54xX9xXbxXaxX24xX9xXcxX18xX60xX9xXbxX18xXcxX9xX33xXaxX60xX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3exXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX134xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX54xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX146xX35xX19xXbxXaxX14bxX14cxX14dxX14dxX33xX150xX151xXaxX17xX35xX54xXaxXbxX14bxX159xX14dxX14dxX33xX150xX32xX9xX2fxXb1xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX14bxX1cxX1cxX35xXbfxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXbfxX178xX3exX1cxX3exX17xX146xX2fxX1cxX2axX181xX159xX181xX1cxX181xX181xX19xX14cxX2axX159xX91xX14cxX90xX14dxXbxX24axX191xX159xX24axXdxX91xXbfxX197xX33xX54xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXdxX35xX17xX3exX9xXaxX24xX18xX3exX9xXbxXaxX60xX2cxX9xXaxX18xX3exXaxX9xXbxX35xX3exX9xX3exX54xX60xX24xX3exX54xX9xXbxXaxX24xX9xXcxX18xX60xX9xXbxX18xXcxX9xX33xXaxX60xX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3exXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX134xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX54xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX146xX35xX19xXbxXaxX14bxX14cxX14dxX14dxX33xX150xX151xXaxX17xX35xX54xXaxXbxX14bxX159xX14dxX14dxX33xX150xX32xX9xX2fxXb1xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX14bxX1cxX1cxX35xXbfxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxXbfxX178xX3exX1cxX3exX17xX146xX2fxX1cxX2axX181xX159xX181xX1cxX181xX181xX19xX14cxX2axX159xX91xX14cxX90xX14dxXbxX91xX14dxX191xX191xXdxX14cxXbfxX197xX33xX54xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXdxX35xX17xX3exX9xXaxX24xX18xX3exX9xXbxXaxX60xX2cxX9xXaxX18xX3exXaxX9xXbxX35xX3exX9xX3exX54xX60xX24xX3exX54xX9xXbxXaxX24xX9xXcxX18xX60xX9xXbxX18xXcxX9xX33xXaxX60xX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3exXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX134xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX18xXcxX9xX54xX35xX18xX9xXdxX35xX3dxX3exX9xXaxX24xX18xX3exX9xX2cxX3aaxX9xX2axX159xX9xX3exX54xXaxX2e9xX9xX3exXaxX32exX3exX9xXbxXb1xX3dxX3exX9xX9bxX654xX18xX9xX23xX4bxX3exX9xX6exX4bxX9xX5xX72xX3exXaxX9xX178xX4bxX9xXcxXa6xXbxX9xX2fxX5d9xX9xX3exX54xXaxX2e9xX9xX3exXaxX32exX3exX9xX9bxX565xX3exX9xXbxX3cfxX9xX6exX4bxX9xX8bxXa6xX35xX95xX9xX5xX7xXbfxX9xX6exX4xX5exX95xX9xX8bxX54xXaxX2e9xX9x423exX3exX95xX9x3689xX60xXa0xX3exX54xX9xX8bxX35xX3exXaxXbfxX9xX3bxX35xX3dxX3exX9xXaxX24xX18xX3exX9xXdxX4bxX9xXcxXa6xXbxX9xXbxXb1xX24xX3exX54xX9xX3exXaxX359xX3exX54xX9xXaxX24xX6bxXbxX9xX9bxXa6xX3exX54xX9xXaxX55xXcexX3exX54xX9xXe6xX3exX54xX9xX2cxXaxX55xXb8xX3exX54xX9xXbxXb1xX38exX3exXaxX9xXaxX4bxX3exXaxX9xX9bxXa6xX3exX54xX9xc768xX60xX5d9xX2cxX9xX54xX35xX18xX9xX3exXaxd595xXcxX9xX54xX35xX39cxX33xX9xX2cxXa6xX3exX54xX9xX9bxXc2xX3exX54xX95xX9xX9bx9e23xX2cxX9xX23xX35xX2e9xXbxX9xX2cxX311xX2cxX9xXbxXaxX18xX3exXaxX9xX9bxXc2xX3exX54xX9xX3exXaxX318xX3exX9xXbxXaxXe6xX2cxX9xX9bxX119xX26xX9xX9bxX68xX9xX54xX35xX311xX9xXbxXb1xX654xX9xXbxX50xX3exX9xX3exX54xX55xX56xX3exX54xX9xX178xX4bxX9xXbxXaxX47xX2cxX9xXaxX4bxX3exXaxX9xXbxX50xX3exX9xX3exX54xX55xX56xX3exX54xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX9bxX39cxX3exX54xX9xX9f2xX60xX26xX9xX2cxXaxX60xd243xX3exX9xX33xXaxa332xX9xXaxX2eexX33xX9xX178xX3caxX35xX9xXbxXaxX60xX119xX3exX9xX33xXaxX24xX3exX54xX9xXcxa98bxX9xXbx93eexX2cxX95xX9xX54xX3aaxX33xX9xX33xXaxX119xX3exX9xX23xXa0xX24xX9xXbxXc2xX3exX95xX9xX33xXaxX311xXbxX9xXaxX60xX26xX9xX54xX35xX311xX9xXbxXb1xX654xX9xX178xX2afxX3exX9xXaxX3aaxX18xX9xXbxXb1xX60xX26xX9cxX3exX9xXbxXaxX5d9xX3exX54xXbfxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX99axX60xXbxXaxX24xXb1xX32xXexX99exX60xX18xX3exX54xX9xXcdxX311xX3exX54xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Quang Sáng