Ngôi nhà quay bốn phương, tám hướng
Ngôi nhà dễ dàng di chuyển các hướng theo ý thích của gia chủ.
176cxad70xa84cx2e86x4449xb769x822ex1d41xba1axX7x2746x2e6cx7258xae47xaba1x5a2exX5x4eebxXaxb9abx6c67x5627x67d8xXdxX3x72dbxX1x2c3cxX3xb4ecx81baxX6x4b2cxX3x7882x2813xX18xX3xXbxX1x773bx4758xX18xX14x8fd7xX3xXexb33ax40a6xX3xX1xX27xb898xX18xX14xX0x3a4bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7d25xX10xX6x9585xXaxX12xX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX49x511fxX3xX49xX1axX18xX14xX3xX49xXdxX3xX4xX1xX1dxX1fx3b88xX18xX3xX4xX2exX4xX3xX1xX27xX33xX18xX14xX3xXexX1xX10x926cxX3x58adxX3xXexX1x6781xX4xX1xX3xX4x8d69xX6xX3xX14xXdxX6xX3xX4xX1xX7fx7f61xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxad71xX74xX49xX1fxXaxX12xX0xXdxX2fxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fxX4xX10x51ebxX74xX21x9421xX10xX4xXexX3xX49xX14xX2fxX10xX49xXdxX6xX3x915axXdxX49xX10xX74xX3xX2fxXbx5e53xX3xXdx3d44xX10xX18xXexX10x25f2xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXax1c64xXdxX49xXexX1x9501xX3xX2x5ddexXe0x9ff0x94f4xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexXddxX3x4439x60d9xXe0xXbx2adcxXe3xXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX37xX6xXbxXbxX7xX37xX74xXbxX10xX18xX37xX2fxX10xX49xXdxX6xX37xXexX1xX1dxX2fxX21x2a96xXbxX9xX18xX10xXd8xX7xX37xXeexXe0xXedxb491xX37xX2xXe0x2e90xX49xbb68xXeexX2xX121xX2xXedxXe0xXexXc6xX11fxX121xXc6xX5xX11bxXaexX18xX14xX74xXdxXaexX18xX1xX6xXaexX1cxX1dxX6xX1fxXaexX21xX74xX18xXaexXbxX1xX89xXb1xXbxX14xXaxX3xX49xX6xXexX6xXaexXexX1fxXbxX10xX9xXaxXbexXdxX49xX10xX74xX37xX2fxXbxXc6xXaxX3xX49xX6xXexX6xXaexX10xX18xX4xX74xX49xX10xX9xXax4cdfxX5x499cxX18xXcx35a7xXdxX7xX18xX14xXe2xXeexX99xX11bxXe0x7e46xX121xX99xX5xXcexXex62b8xX17cx694dxX6x55e5xXbexX186xX10xa2e9xX18xX182xXc9xXb1xX17cx4d68xX2xX6x9a88xX2xXcexX193xXexX1dx5804x42a8xX10xXexX17cx1b8bxX172xX37xX7xX7x8036xXe0xXc9x2740x7b9axXf1x6f2dxXc6xX1a9xX1xX99xX2fx6954x3d7dxXd8xXedxXbxX4xX1fx18d9xa161xX16dxX182xX7xXf1xXc9xX186xXbxXd8xXe0xX172xX19exX11bxX11fxX16fxXc6xX121xX1a3xXdxXe2xXeexX99xX186xX37xX2xX6xX1b7xX16dxX10xX19axXcxX1a3xX37xX13xX1fxX11bxX2fx7219xXcxXe2xXeexX99xX1xX18xX1b0xX7xX14xX19exX18xX6xXf1xXf1xX1xX193xXcxXd8xX1a3xX6xX14xXexX18xX21xX1cxX1xX13xXcxX17cxXf1xX121xX16dxX1dcxX1afxXe0xX1dxX190xb4f4xXe0xXcxX11bxX5xX1b7xX1a7xX5xX1a6xX21xX1a3xX1afxX46xX14xX18xXc6xXbxX1xX99xX1dxXd8xXc6xX37xX193xX172xX19axX4x2da9xXe2xXedxX1b0xXaxX3xX49xX6xXexX6xXaexXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX49xX6xXexX6xXaexX6xXcexX14xX7xX9xXaxXedxX1a6xXddxXe0xXddxX2xX11fxX1b7xXddxXe0xXddxX2xXddxX2xXddxX2xXe0xXe0xXe2xXddxXe0xXddxX11bxXc6xX11bxXddxXc6xX11bxXe0xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX74xX49xX1fxXaxX12xX0xXdxX2fxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX49xXexX1xX1dxX2fxX21xX3xX49xX1xXdxX49xX10xX3xXdxXc9xX10xX18xXexX10xXcexXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXd8xXdxX49xXexX1xXddxX3xX11fxX1a6xXc6xXbxXf1xXe3xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexXddxX3xXc6xX121xXe0xXbxXf1xXe3xXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX37xX37xXdxX89xX21xX6xX74xX1xX6xXexXdxX18xX1xX89xXbexX18xX37xX18xX10xXd8xX7xX37xXeexXe0xXedxX11bxX37xX2xXe0xX11fxX49xX121xXeexX2xX121xX2xX121xX1a6xXexX11fxX1b7xX1a6xX121xX1b7xX5xXe0xX89xXb1xXbxX14xX110xXcexX9xX121xX11bxXc6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX18xX14xX2bxX3xXexX2exX2fxX3xX1xX27xX33xX18xX14xXaxX3xXd8xXdxX49xXexX1xX9xXaxX11fxX1a6xXc6xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxXc6xX121xXe0xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b6xX74xX1dxXcexX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX74xX3xX190xX13xX1a7xX0xX37xXbxX12