Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta dự Đại hội Đảng “Nước Nga Thống nhất”
Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, nhận lời mời của ban lãnh đạo Đảng chính trị toàn Nga "Nước Nga Thống nhất" (ER), Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta do đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên BCT, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dẫn đầu, đã dự Đại hội lần thứ 11 Đảng ER từ ngày 18 đến 23-11.
b398xcabdx12f7bx11729xbe10xc167xc79cxdd15xX6xe53dxeb72xX1xe7dax137b2x10a25xfac9xX9xe1f9xX0x118f6xX5xdc4cxX4x11b4exX2xc7e7xXdxX8xX9x10e3axfcb6xX12xXcx12962xX1dxf776xX14xX16xf1d4x11adbxc004xX9xX2xX14xXcxX25xXdxX16xX25xX3xXcxX4xXcxX25xX8xX9xeeb0x11596xX38xX38xX38xX38xX38xX9xX2xX3xX16xX4xX4xX6xX1xX5xX3xX18x12385xc621xX8xX9xb6f9xX9xX2xX3xX16xX4xX4xX1xX5xXdxXdxX18xX49xX4axX8xX9xX26xX9xX2xe56dxX18xXdxX12x10a1bxX8xX9xX38xX4dxX4dxcf91xX9xX2xX14xXcxX25xXdxX16xX25xX8xX9xX4dxX9xX2xX6xX12xXexX4xX16xX8xX9xX14xXcxX25xXdxX16xX25xe593xX3xXcxX4xX4xX5xX1xX6xX16xff89xX2xX3xXcxX4xX4xX5xX1xX6xX16xX9xX10xX0xX12xX14xXcxXdxXexX10xX0xX12xX25xX10xX0xX12xXdxX2xX60xX18xXdxX12xX64xX8xX9xX38xX4dxX4dxX6axX9xX10xX0xX64xX38xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x12466xX18xX12xX4xX16xX9xX10xX0xX14xX10xfbfbxXcxf4f4xX49xX2x11b69xe340xX18xX2xX14xX18x12d6cxX1dxX2xX3x119ebxX1xX2xX3xX5xXcxX2xXccxc685xX49xX4axX2xX12xX5xX2xXdx1344cxX2xXccxXd2xX18xX2xX64x12d8dxX18xX2xXccxXe3xX49xX4axX2xdbbbxX20xd404xf21bxX3xX2xX20xX4axX5xX2xXc2xX64xcf21xX49xX4axX2xX49xX64xXdbxX12x1079exX0x109dbxX14xX10xX0xX110xX64xX38xX10xX0xX110xX12xXdxX10xX0xX110xX12xX25xX10xX0xX12xX25xX10xX0xX12xXdxX2xX60xX18xXdxX12xX64xX8xX9xX38xX4dxX4dxX6axX9xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xe9fdxX16xX5xXdxX9xX10xX0xX6xX12xX25xXcxX49xX4axX10xXc2xX64xX16xXcxX2xX1xX64x1343cxX49xX4axX2xd5acxX18xb56axX49xX2xXc2xXc2xe7fbxd6f0xX20xX2xX12xXd2xX18xX2xe93cxXbxX2xX20xX4axX5xfd67xX2xX49xX64x11717xX49xX2xX4x11192xX18xX2xX22xX178xX18xX2xX3x123c0xX5xX2xX14xX5xX49xX2xX4x11b50xX49xX64xX2xXd1xXd2xXcxX2xXccxXe3xX49xX4axX2xX3xX64xd4a1xX49xX64xX2xX12xX25xf149xX2xX12xXcxXcexX49xX2xX20xX4axX5xX2xX9xX20xXfcxXfdxX3xX2xX20xX4axX5xX2xXc2xX64xX106xX49xX4axX2xX49xX64xXdbxX12xX9xX2x11998xda33xe134xeb69xX170xX2xXccxXcxXcexX49xX2xXd1xXd2xX18xX2xX14xX18xXd7xX1dxX2xX3xXdbxX1xX2xX3xX5xXcxX2xXccxXe3xX49xX4axX2xX12xX5xX2xXdxXcxX2xXd1xe2cfxX49xX4axX2xX3xX64xX197xX2xXc2xX25xXfcx122d0xX49xX4axX2xXc2xXdbxX49xX2xecb8xX5xX49xX4axX170xX2xd0ebxXexX2xX15bxX18xX15dxX49xX2xXbx11ec1xXc2xX170xX2xXc2xX64xXfcxX178xX49xX4axX2xX12xX25xXebxX3xX2xXbxX5xX49xX2xXbxX197xX2xX12xX64xXfcxX2xXc2xX25xX1dxX49xX4axX2xXfcxX1f1xX49xX4axX2xXccxXe3xX49xX4axX2xXdxe77exX49xX2xXd1x10c21xX1dxX170xX2xXd1xX188xX2xXdxXebxX2xXccxXd2xX18xX2xX64xXf2xX18xX2xX4xX238xX49xX2xX12xX64x13821xX2xX38xX38xX2xXccxXe3xX49xX4axX2xX1bfxX1c0xX2xX12xeaebxX2xX49xX4axXcexXexX2xX38x120ffxX2xXd1x1018cxX49xX2x110a4xX26xX85xX38xX38xb9c1xX0xX110xX6xX12xX25xXcxX49xX4axX10xX0xX110xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX20xX4axXcexXexX2xX26cxX38xX85xX38xX38xX170xX2xXd1xX1e6xX49xX4axX2xX3xX64xX197xX2xXc2xX25xXfcxX1f1xX49xX4axX2xXc2xXdbxX49xX2xX1f9xX5xX49xX4axX2xX12xX64xX5xXexX2xX22xc9acxX12xX2xXccxXe3xX49xX4axX2xX12xX5xX2xX15bxXcexX2xX208xX64xX180xX2xX12xX19dxX3xX64xX2xfc07xX25xXfcxX85xXdxX1f1xX85xX4xX106xX1xX2xX12xX64xX5xXexX2xX22xX2bbxX12xX2xXccxXe3xX49xX4axX2xX1bfxX1c0xX2xXd1xX188xX2x10517x1175bxX2xXc2xX64xfcf7xX5xX2xX12xX64xX1dxX174xX49xX2xX64xf34fxX1xX2xX12xda11xX3xX2xX4axX18x10369xX5xX2xX64xX5xX18xX2xXccxXe3xX49xX4axX170xX2xX12xX25xXcxX49xX4axX2xXd1xX157xX2xX2f1xX64xd8fcxX49xX4axX2xXd1xX19dxX49xX64xX2xX64xX5xX18xX2xX14xX15dxX49xX2xX6xd45fxX2xX12xX64xXfcxX178xX49xX4axX2x131edxX1dxXexX15dxX49xX2xX12xX64xX5xX22xX2xX15bxXdbxX49xX2xX15bxXcexX2xX12xX25xX5xXcxX2xXd1xca7exX18xX2xX12xX64x11db5xX49xX4axX2xX12xX18xX49xX2xX15bxb4c0xX2xX12xb9c8xX49xX64xX2xX64xX365xX49xX64xX2xX49xX354xX18xX2xX14xX174xX12xX2xX3xX180xX5xX2xX64xX5xX18xX2xX49xXfcxXfdxX3xX170xX2xX3xX304xX3xX2xdd5bxX1dxX5xX49xX2xX64xc0d8xX2xX6xXcxX49xX4axX2xX1xX64xXfcxX1f1xX49xX4axX2xX15bxXcexX2xX388xX1dxX106xX3xX2xX12xX269xX170xX2xX2f1xX18xX49xX64xX2xX49xX4axX64xX18xX38exX22xX2xX12xX25xXcxX49xX4axX2xX3xX359xX49xX4axX2xX12xX304xX3xX2xX33cxf6dbxXexX2xXdxXebxX49xX4axX2xXccxXe3xX49xX4axX170xX2xX3xX359xX49xX4axX2xX12xX304xX3xX2xX12xX354xX2xX3xX64xX250xX3xX170xX2xX2f1xX18xXd7xX22xX2xX12xX25xX5xX85xX4axX18xX304xX22xX2xX6xX304xX12xX170xX2xXd1xXcexXcxX2xX12xXd2xXcxX2xX15bxXcexX2xX14xX1e6xX18xX2xXdxXfcx134f1xX49xX4axX2xX3xX304xX49xX2xX14xXf2xX170xX2xX64xXcxXd2xX12xX2xXd1xXf2xX49xX4axX2xX33cxX1dxXdbxX12xX2xX14xXe3xX49xX170xX2xX12xX64xX5xX22xX2xX4axX18xX5xX2xX64xXcxXd2xX12xX2xXd1xXf2xX49xX4axX2xX3xX180xX5xX2xX3xX304xX3xX2xX3xX1f1xX2xX388xX1dxX5xX49xX2xX4xX174xX1xX2xX1xX64xX304xX1xX2xX15bxXcexX2xX64xXcexX49xX64xX2xX1xX64xX304xX1xX170xX2xX3xX64xX197xX49xX64xX2xX6xX304xX3xX64xX2xX12xX64xX5xX49xX64xX2xX49xX18xX15dxX49xX170xX2xX388xX1dxX5xX49xX2xX64xX38exX2xX388xX1dxX106xX3xX2xX12xX269xX2xX15bxXcexX2xX12xX25xXcxX49xX4axX2xX3xX304xX3xX2xX4x12791xX49xX64xX2xX15bxXebxX3xX2xX2f1xX64xX304xX3xX2xX3x11cc0xX49xX4axX2xX388xX1dxX5xX49xX2xX12xX3c4xX22xX271xX0xX110xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xce0fxX64xX304xX12xX2xX14xX18xXd7xX1dxX2xX12xXd2xX18xX2xXccxXd2xX18xX2xX64xXf2xX18xX2xX4xX238xX49xX2xX12xX64xX250xX2xX38xX38xX2xXccxXe3xX49xX4axX2xX1bfxX1c0xX170xX2xXd1xX1e6xX49xX4axX2xX3xX64xX197xX2xXc2xX25xXfcxX1f1xX49xX4axX2xXc2xXdbxX49xX2xX1f9xX5xX49xX4axX2xX2f1xX64xX321xX49xX4axX2xXd1xX19dxX49xX64xX2xX49xX64xX309xX49xX4axX2xX49xX4axXfcxX178xX18xX2xX3xXf2xX49xX4axX2xX6xXe3xX49xX2xX15bxXcexX2xX49xX64xX3c4xX49xX2xXdxX3c4xX49xX2xX163xX18xX38exX12xX2xX20xX5xX22xX2xX4xX1dxX359xX49xX2xX388xX1dxX5xX49xX2xX12xX3c4xX22xX2xX12xX64xX16xXcxX2xXdxde4dxX18xX2xX64xXcxXd2xX12xX2xXd1xXf2xX49xX4axX2xX3xX180xX5xX2xXccxXe3xX49xX4axX2xX1bfxX1c0xX2xX3x12f49xX49xX4axX2xX49xX64xXfcxX2xX6xXebxX2xX1xX64xX304xX12xX2xX12xX25xX18xXd7xX49xX2xX3xX180xX5xX2xX16axXbxX2xX20xX4axX5xX170xX2xX25xXdbxX12xX2xX15bxX1dxX18xX2xX22xX25exX49xX4axX2xX12xX25xXfcxXfdxX3xX2xX49xX64xX309xX49xX4axX2xX12xX64xXcexX49xX64xX2xX12xXebxX1dxX2xX12xXcxX2xX4xXfdxX49xX2xX15bxX362xX2xX22xcc56xX18xX2xX22xX2bbxX12xX2xX22xXcexX2xX16axXbxX2xX20xX4axX5xX2xXd1xX188xX2xXd1xXd2xX12xX2xXd1xXfcxX300xX3xX2xX12xX25xXcxX49xX4axX2xX49xX64xX309xX49xX4axX2xX49xdd8exX22xX2xX388xX1dxX5xX2xXdxXfcxXfdxX18xX2xX6xXebxX2xX4xX188xX49xX64xX2xXd1xXd2xXcxX2xX3xX180xX5xX2xXc2xX354xX49xX4axX2xX12xX64xX106xX49xX4axX2xXccxX22xX18xX85xX12xX1f1xX85xX25xX18xX2x11453x10b33xX12xX85xX15bxX15dxX85xXd1xX619xX1xX2xX15bxXcexX2xXc2xX64xX180xX2xX12xXfcxXfdxX49xX4axX2xX163xX4xX5xX85xXd1xX18xX85xX22xX18xX5xX2xX4c7xX1dxX85xX12xX18xX49xX170xX2xX3xX4a5xX49xX4axX2xX15bxXfdxX18xX2xX15bxX5xX18xX2xX12xX25x129d6xX2xX15bxXcexX2xX15bxX19dxX2xX12xX64xX269xX2xX15bxX359xX2xX3xX4a5xX49xX4axX2xX388xX1dxX5xX49xX2xX12xX25xX5bdxX49xX4axX2xX3xX180xX5xX2xXccxXe3xX49xX4axX2xX1bfxX1c0xX271xX2xXccxX1e6xX49xX4axX2xX3xX64xX197xX2xXc2xX25xXfcxX1f1xX49xX4axX2xXc2xXdbxX49xX2xX1f9xX5xX49xX4axX2xX49xX64xXdbxX49xX2xX22xXd2xX49xX64xX170xX2xX163xX18xX38exX12xX2xX20xX5xX22xX2xX64xXcexX18xX2xX4xX652xX49xX4axX2xX12xX25xXfcxXfdxX3xX2xX49xX64xX309xX49xX4axX2xX14xXfcxXfdxX3xX2xX1xX64xX304xX12xX2xX12xX25xX18xXd7xX49xX2xX22xXfdxX18xX2xX12xX25xXcxX49xX4axX2xX388xX1dxX5xX49xX2xX64xX38exX2xX4axX18xX309xX5xX2xX64xX5xX18xX2xX49xXfcxXfdxX3xX2xX12xX25xX15dxX49xX2xX12xXdbxX12xX2xX3xXe3xX2xX3xX304xX3xX2xX4xX497xX49xX64xX2xX15bxXebxX3xX170xX2xX12xX64xX16xXcxX2xX12xX18xX49xX64xX2xX12xX64xX238xX49xX2xXd1xX106xX18xX2xX12xX304xX3xX2xX3xX64xX18xX269xX49xX2xX4xXfcxX300xX3xX2xX22xXcexX2xX4xX188xX49xX64xX2xXd1xXd2xXcxX2xX3xXdbxX1xX2xX3xX5xXcxX2xX64xX5xX18xX2xX49xXfcxXfdxX3xX2xXd1xX188xX2xX12xX64xX2f6xX5xX2xX12xX64xX1dxX174xX49xX271xX0xX110xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1f9xXcxX1dxX25xX3xX16xX9xX10xX20xX4axX1dxX1e6xX49xX8exX2xX142xXcexX2xX49xXf2xX18xX2xX22xXfdxX18xX2xff1axX49xX4xX18xX49xX16xX0xX110xX1xX10xX0xX110xX12xXdxX10xX0xX110xX12xX25xX10xX0xX110xX12xX14xXcxXdxXexX10xX0xX110xX12xX5xX14xX4xX16xX10xX0xX110xX1xX10
SyDong