Đảm bảo VSATTP: Phải bắt đầu từ việc đưa Luật ATTP đi vào cuộc sống
Đảm bảo Vệ sinh An toàn Thực phẩm (VSATTP) là việc làm thường xuyên, liên tục của mọi quốc gia. Việc sản xuất, chế biến, kinh doanh và sử dụng thực phẩm an toàn là thể hiện chất lượng cuộc sống và văn minh xã hội.
e061x13cd3x12467x11c32x16cf3xfca5x158edxec0bx15083xX7x16ecex15bacxeb5bx15debx12a70x111eexX5x12fe0xXaxX3xX7xXex117e4xX5xX10xX9xXaxXexX10x15266xXex142b9xX6xX5xXdx181e1x12233x16daaxX3x16254x14e7fxX7xXexXdx16c3cxX15xXax1809cx11907x1167dx14a37xX3x13352xX30x17b10xX3x13d65x18122xf3b8xXcxXcx16886xX24xX3xX3cxX1xX30xXdxX3xX33x17717xXexX3x1020cx12e2axX27xX3xXex171d2xX3xe49exXdx12a47xX4xX3xX48x15f2fxX6xX3x12067xX27x103ccxXexX3xX39xXcxXcxX3cxX3xX48xXdxX3xX4fx173caxX35xX3xX4xX27x141dbxX4xX3xX7x14838xX23xX22xX0xeb19xX1xX2xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14c13xX10xX6x179a9xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX2fxX30xX31xX3xX33xX30xX35xX3xX37xX51xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX39xX23xX3xXexX35xX66xX23xX3xXcxX1x15167xX4xX3xXbxX1xf236xX31xX3x14994xX37xX38xX39xXcxXcxX3cxeabbxX3xX5xX66xX3xX4fxXdxX51xX4xX3xX5xX66xX31xX3xXexX1xX55x16460xX23xX22xX3xX1cxX27xX15x15be2xX23x11691xX3xX5xXdxXe5xX23xX3xXex10f56xX4xX3xX4x11f52xX6xX3xX31x170e0xXdxX3xec01xX27xX6fxX4xX3xX22xXdxX6x17f41xX3xX37xXdxX51xX4xX3xX7xX30xX23xX3xX1cxX27xe39fxXexXe7xX3xX4xX1xe384xX3xX33xXdxX115xX23xXe7xX3x15672xXdxX23xX1xX3xX85xX35xX6xX23xX1xX3xX4fxX66xX3xX7x10a10xX3xX85xXefxX23xX22xX3xXexX1xXbexX4xX3xXbxX1xXc3xX31xX3xX6xX23xX3xXexX35xX66xX23xX3xX5xX66xX3xXexX1x169a5xX3xX1xXdxX51xX23xX3xX4xX1xX10fxXexX3xX5xX55xe70cxX23xX22xX3xX4xX27xX6bxX4xX3xX7xX6fxX23xX22xX3xX4fxX66xX3xX4fxfc85xX23xX3xX31xXdxX23xX1xX3xX1cx1266dxX3xX1xX6bxXdxX102xX0xX73xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1108exX35xX85xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2ex1384axX1x11175xX23xX22xX3xX23xX16axX31xX3xXfaxX27xX6xXe7xX3xX82xX66xX3xXcx107e7xX23xX1xX3xX48x12d7axX4xX3xX33xXdxX51xXexX3xX4xX1x15279xX3xXexfcdexXf7xX23xX22xX3xX48xX115xX23xX3xX4xfc1exX23xX22xX3xXex13b83xX4xX3xX23xX66xX15xX102xX3xX1aaxX22xX66xX23xX1xX3xeb59xX3xXexX115xX3xX4fxX66xX3xX4xX1dexX4xX3xX23xX22xX66xX23xX1xX3xX5xXdxXe5xX23xX3xXfaxX27xX6xX23xX3xX48xX173xX3xXexX1xXbexX4xX3xX1xXdxX51xX23xX3xXexX6fxXexX3xX4xX1d9xX23xX22xX3xXexX1dexX4xX3xXexX1xX6xX31xX3xX31xX55xX27xX3xX4xX1xX35xX3xX4xX1dexX4xX3xX4xX10fxXbxX3xX27x16dfdxX3xX2fxX30xX23xX22xXe7xX3xX4xX1x16879xX23xX1xX3xXfaxX27xX15x14895xX23xX3xX4xX1dexX4xX3xX4xX10fxXbxX102xX3xf113xX1dexX4xX3xX1xX35x14060xXexX3xX48xX6bxX23xX22xX3xX48xX30xX31xX3xX33xX30xX35xX3xX37xX38xX39xXcxXcxX3cxX3xX48xX55xX158xX4xX3xXexX1cfxXdxX14axX23xX3xX11dxX1xX6xXdxX3xX48x14ebbxX23xX22xX3xX33xX6bxX102xX3xX1aaxX1xXdexX3xX4fxX5axX15xXe7xX3xX48xX173xX3xXexX25bxX35xX3xX48xX55xX158xX4xX3xX4xX1xX27xX15xX14axX23xX3xX33xXdxX115xX23xX3xXexX242xX4xX1xX3xX4xXbexX4xXe7xX3xX23xX1xX10fxXexX3xX5xX66xX3xX4fxX249xX3xX23xX1xX5axX23xX3xXexX1x12f17xX4xX3xX4fxX66xX3xX1xX66xX23xX1xX3xX4fxXdxX3xX4xXf3xX6xX3xX4xX6bxX23xX22xX3xX48xX283xX23xX22xX3xX4fxX249xX3xX4fxX10fxX23xX3xX48xX249xX3xX39xXcxXcxX3cxX102xX0xX73xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX35xX85xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxXe5xX23xXe7xX3xXexX1xXbexX4xX3xXexX115xX3xX1xXdxX51xX23xX3xX23xX6xX15xXe7xX3xX4xX1d9xX23xX22xX3xXexX1dexX4xX3xX48xX30xX31xX3xX33xX30xX35xX3xX37xX38xX39xXcxXcxX3cxX3xX4fx120c6xX23xX3xX4x15224xX23xX3xX23xX1xXdxX249xX27xX3xX11dxX1x15cbcxX3xX11dxX1xX16axX23xX102xX3xX1aaxX1xeec2xX23xX3xX5xXbexX4xX3xX5xX66xX31xX3xX4xX1d9xX23xX22xX3xXexX1dexX4xX3xX37xX38xX39xXcxXcxX3cxX3xX4xX35exX23xX3xXexX1xXdxX115xX27xX3xX4fxX249xX3xX7xX6fxX3xX5xX55xX158xX23xX22xX3xX4fxX66xX3xX15xX115xX27xX3xX4fxX249xX3xX4xX1xX27xX15xXe5xX23xX3xX31xX1d9xX23xXe7xX3xX4xX1xX55xX6xX3xX48xX1dexXbxX3xX2c8xX23xX22xX3xX48xX55xX158xX4xX3xX15xXe5xX27xX3xX4xX49xX27xX3xX23xX1xXdxX51xX31xX3xX4fxXefxX3xX48xX55xX158xX4xX3xX22xXdxX6xX35xX102xX3xX2fxX115xX23xX3xX23xX6xX15xXe7xX3xX82xX66xX3xXcxX1bdxX23xX1xX3xX4xX1xX55xX6xX3xX4xX369xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXexX1cfxX6xX3xX4xX1xX27xX15xXe5xX23xX3xX23xX22xX66xX23xX1xX3xX23xXe5xX23xX3xX4xX1xX55xX6xX3xX4xX1xXf3xX3xX48xX6bxX23xX22xX3xXex14cc3xX3xX4xX1xX2c8xX4xX3xXexX1cfxXdxX14axX23xX3xX11dxX1xX6xXdxX3xXexX1xXbexX4xX3xX1xXdxX51xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xXe7xX3xX11dxXdxX14axX31xX3xXexX1cfxX6xX102xX3xX37x14f9dxX3xX4fxX5axX15xXe7xX3xX4xX1xX55xX6xX3xX11dxXdxX14axX31xX3xX7xX35xX1dexXexX3xX48xX55xX158xX4xX3xX31xX6bxXexX3xX4xX1dexX4xX1xX3xXexX1cfxXdxX51xXexX3xX48xX14axXe7xX3xXexX1xX55xXdexX23xX22xX3xX1cxX27xX15xXe5xX23xX3xX4xX1dexX4xX3xX4xe932xX3xX7x13c78xX3xX38x1112bxX1ex17949x14c1bxX3xXexX1xXbexX4xX3xXbxX1xXc3xX31xX102xX0xX73xXbxX2exX0xXexX6xX33xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX85xX85xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xe3fexXdxX85xXexX1xX9xXax14044x13317xX4e1xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX1cfxXaxX3xX33xX35xX1cfxX85xX10xX1cfxX9xXaxX4e1xXaxX2exX0xXexX33xX35xX85xX15xX2exX0xXexX1cfxX2exX0xXexX85xX2exX0xXdxX31xX22xX3xX7xX1cfxX4xX9xXaxX73xX73xXdxX102xX33xX6xX35xX1xX6xXexXdxX23xX1xX102xX4fxX23xX73xX23xX10xX4d9xX7xX73xX2xX2xX2x11381xX73xX531x17af3xX85xX4e0xX4e1xX531xX4e1xX2xX4e1xX4e1xXexX2xX4e0xX4e0x16031x15c81xX5xX4e1xX102xX26xXbxX22xXaxX3xX73xX2exX0xX73xXexX85xX2exX0xX73xXexX1cfxX2exX0xXexX1cfxX2exX0xXexX85xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX255xX6xXbxXexXdxX35xX23xXaxX2exX4a2x16555xX3xX31xX6xX23xX22xX3xX48xX6bxX4xX3xXexX6fxXexX3xX22xX373xX15xX3xX4xX1xX115xXexX3xX23xX22xX55xXdexXdxX3xX23xX1xX55xX23xX22xX3xX4xX1dexX3xX23xX369xX4xX3xX4fxX35axX23xX3xX48xX55xX158xX4xX3xX23xX22xX55xXdexXdxX3xX85xX373xX23xX3xX4fxX571xX23xX22xX3xX33xXdxX14axX23xX3xX1aaxX22xX1xXdxX3xX49fxX27xX373xX23xX3xX33xX66xX15xX3xX33xX1dexX23xX3xX4xX1d9xX23xX22xX3xX11dxX1xX6xXdxX0xX73xXexX85xX2exX0xX73xXexX1cfxX2exX0xX73xXexX33xX35xX85xX15xX2exX0xX73xXexX6xX33xX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX35xX85xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2ex10cdexX1c2xXexX3xX11dxX1xX1dexX4xXe7xX3xXfaxX27xX15xX3xX31xX1d9xX3xX38xX49fxX1exX4a1xX4a2xX3xXexX1xXbexX4xX3xXbxX1xXc3xX31xX3xXexX25bxXdxX3xX82xX66xX3xXcxX1bdxX23xX1xX3xX4xX1xXf3xX3xX15xX115xX27xX3xX23xX1x13378xX3xX5x147e0xXe7xX3xXbxX1xX373xX23xX3xXexX1dexX23xXe7xX3xX4xX1d9xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX51xX3xXexX1xXf3xX3xX4xX1d9xX23xX22xX3xX31xX6xX23xX22xX3xXexX242xX23xX1xX3xX22xXdxX6xX3xX48xX459xX23xX1xXe7xX3xX4xX1dexX3xXexX1xX14axXe7xX3xX48xXdxX249xX27xX3xX11dxXdxX51xX23xX3xX4fxX51xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX23xX1xX66xX3xX1cxX55xX49cxX23xX22xX3xX1xX25bxX23xX3xX4xX1xX115xXe7xX3xX22xX373xX15xX3xX11dxX1xX369xX3xX11dxX1xX16axX23xX3xXexX1cfxX35xX23xX22xX3xX4xX1d9xX23xX22xX3xXexX1dexX4xX3xX11dxXdxX14axX31xX3xX7xX35xX1dexXex15890xX3xX4xX1d9xX23xX22xX3xXexX1dexX4xX3xXfaxX27xX30xX23xX3xX5x10c9exX3xX4xX1xX10fxXexX3xX5xX55xX158xX23xX22xX3xX37xX38xX39xXcxXcxX3cxX3xX85xX35xX3xX23xX1xXdxX249xX27xX3xX23xX22xX66xX23xX1xX3xXfaxX27xX30xX23xX3xX5xX6ecxXe7xX3xXexX1cfxX35xX23xX22xX3xX11dxX1xXdxX3xX48xX369xX3xX4fxXdxX51xX4xX3xXbxX1xX6fxXdxX3xX1xX158xXbxX3xX5xXdxXe5xX23xX3xX23xX22xX66xX23xX1xX3xX4xX1xX55xX6xX3xX48xX55xX158xX4xX3xX4xX1xXf3xX3xX48xX6bxX23xX22xXe7xX3xXexX1xX55xXdexX23xX22xX3xX1cxX27xX15xXe5xX23xXe7xX3xX4xX35exX23xX3xX4xX369xX3xX7xXbexX3xX4xX1xX283xX23xX22xX3xX4xX1x15320xX35xX3xX1xX35xX1c2xX4xX3xX33xX652xX3xX7xX369xXexX3xXexX1cfxX35xX23xX22xX3xXfaxX27xX30xX23xX3xX5xX6ecx14e6axX3xX2fxX1c2xX4xX3xX33xXdxX51xXexXe7xX3xXexX459xX23xX1xX3xXexX1cfxX25bxX23xX22xX3xX23xX1xXdxX249xX27xX3xX1xX66xX23xX22xX3xX1xX35xX1dexX3xX5xX55xX27xX3xXexX1xX1d9xX23xX22xX3xX11dxX1xX1d9xX23xX22xX3xX48xX30xX31xX3xX33xX30xX35xX3xX37xX38xX39xXcxXcxX3cxXe7xX3xX22xX373xX15xX3xX30xX23xX1xX3xX1xX55xX49cxX23xX22xX3xX48xX115xX23xX3xX7xX2c8xX4xX3xX11dxX1xX35xX655xX3xX4fxX35axX23xX3xXbxX1xX42bxX3xX33xXdxX115xX23xXe7xX3xX23xX1xXdxX249xX27xX3xXexX1cfxX55xXdexX23xX22xX3xX1xX158xXbxX3xX23xX22xX6bxX3xX48xX6bxX4xX3xXexX1xXbexX4xX3xXbxX1xXc3xX31xX3xX1cxX30xX15xX3xX1cfxX6xX3xXexX1cfxXe5xX23xX3xX48xf3ccxX6xX3xX33xX66xX23xX78exX0xX73xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX35xX85xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX2fxX14axX3xX48xX30xX31xX3xX33xX30xX35xX3xX37xX38xX39xXcxXcxX3cxXe7xX3xX33xX30xX35xX3xX4fxX51xX3xX7xX2c8xX4xX3xX11dxX1xX35xX655xX3xX23xX22xX55xXdexXdxX3xXexXdxXe5xX27xX3xX85xX571xX23xX22xXe7xX3xX48xX1dexXbxX3xX2c8xX23xX22xX3xX15xXe5xX27xX3xX4xX49xX27xX3xXbxX1xX1dexXexX3xXexX1cfxXdxX14axX23xX3xX4fxX66xX3xX1xX6bxXdxX3xX23xX1xX5axXbxX3xX11dxXdxX23xX1xX3xXexX115xX3xXexX1cfxX35xX23xX22xX3xX23xX55xea9fxX4xX3xX4fxX66xX3xXfaxX27xX6fxX4xX3xXexX115xXe7xX3xX23xX16axX31xX3xX4e0xX4e1xX2xX2xXe7xX3xX82xX66xX3xXcxX1bdxX23xX1xX3xX1xX55xX8d0xX23xX22xX3xX48xX115xX23xX3xX31xXefxX4xX3xXexXdxXe5xX27xX24xX3xX2xX4e1xX4e1x166b1xX3xX23xX22xX55xXdexXdxX3xX85xX373xX23xX3xX48xX55xX158xX4xX3xXexXdxX115xXbxX3xX4xX5axX23xX3xX4xX1dexX4xX3xXexX1xX1d9xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX4fxX249xX3xX37xX38xX39xXcxXcxX3cxX3xX4fxX66xX3xX6ecxX3xXexX1xX2c8xX4xX3xXexX1cfxX1dexX4xX1xX3xX23xX1xXdxX51xX31xX3xX4xXf3xX6xX3xX23xX22xX55xXdexXdxX3xX38xX49fxX1exX4a1xX4a2xXe7xX3xXexXdxXe5xX27xX3xX85xX571xX23xX22xX3xXexX1xXbexX4xX3xXbxX1xXc3xX31xX6dbxX3xX2xX4e1xX4e1xX908xX3xX23xX22xX55xXdexXdxX3xXfaxX27xX30xX23xX3xX5xX6ecxXe7xX3xX5xX173xX23xX1xX3xX48xX25bxX35xXe7xX3xf55dxX4e1xX908xX3xX23xX22xX55xXdexXdxX3xX38xX49fxX1exX4a1xX4a2xX3xXexX1xXbexX4xX3xXbxX1xXc3xX31xX3xX4xX369xX3xX1xXdxX14axX27xX3xX33xXdxX115xXexX3xX4fxX66xX3xXexX1xXbexX4xX3xX1xX66xX23xX1xX3xX48xX1ccxX23xX22xX3xX4fxX249xX3xX37xX38xX39xXcxXcxX3cxX6dbxX3xXexX1cfxXe5xX23xX3xX994xX4e1xX908xX3xX7xX6fxX3xX4xX499xX3xX7xX49cxX3xX38xX49fxX1exX4a1xX4a2xX3xXexX1xXbexX4xX3xXbxX1xXc3xX31xX3xX4fxX66xX3xX85xX82dxX4xX1xX3xX4fxXefxX3xX16axX23xX3xX27xX6fxX23xX22xX3xX48xX25bxXexX3xXexXdxXe5xX27xX3xX4xX1xX27xXc3xX23xX3xX37xX38xX39xXcxXcxX3cxX6dbxX3xXexX1cfxXe5xX23xX3x120c4xX4e1xX908xX3xX4xX499xX3xX7xX49cxX3xX38xX49fxX1exX4a1xX4a2xX3xXexX1xXbexX4xX3xXbxX1xXc3xX31xX3xX48xX55xX158xX4xX3xX4xX10fxXbxX3xX22xXdxX10fxX15xX3xX4xX1xX2c8xX23xX22xX3xX23xX1xX5axX23xX3xX48xXf3xX3xX48xXdxX249xX27xX3xX11dxXdxX51xX23xX3xX37xX38xX39xXcxXcxX3cxX6dbxX3xXexX16axX23xX22xX3xX4xX55xXdexX23xX22xX3xX23xX16axX23xX22xX3xX5xXbexX4xX3xXfaxX27xX30xX23xX3xX5xX6ecxX3xX4fxX66xX3xX1xXdxX51xX27xX3xX5xXbexX4xX3xX4xX1dexX4xX3xX1xX35xX25bxXexX3xX48xX6bxX23xX22xX3xX33xX30xX35xX3xX48xX30xX31xX3xX37xX38xX39xXcxXcxX3cxX3xX49cxX3xX4xX1dexX4xX3xX48xX82dxX6xX3xXbxX1xX55xX499xX23xX22xX3xX48xX6fxXdxX3xX4fxX8d0xXdxX3xXexX1xX2c8xX4xX3xX16axX23xX3xX48xX55xXdexX23xX22xX3xXbxX1xX6fxXe7xX3xXexX4dxX23xX22xX3xX33xX55xX8d0xX4xX3xX4xX1xX10fxX23xX3xX4xX1x14074xX23xX1xX3xX4xX1dexX4xX3xX1xX35xX25bxXexX3xX48xX6bxX23xX22xX3xX11dxXdxX23xX1xX3xX85xX35xX6xX23xX1xX3xXexX1xX2c8xX4xX3xX16axX23xX3xX48xX55xXdexX23xX22xX3xXbxX1xX6fxX3xXexX1xX10xX35xX3xXfaxX27xXdxX3xX48xX82dxX23xX1xX3xX4xXf3xX6xX3xXbxX1xX1dexXbxX3xX5xX27xX5axXexX6dbxX3xX1xX25bxX23xX3xX4xX1xX115xX3xX4xX1dexX4xX3xX4fxXefxX3xX23xX22xX6bxX3xX48xX6bxX4xX3xXexX1xXbexX4xX3xXbxX1xXc3xX31xXe7xX3xX11dxX1xX1d9xX23xX22xX3xX48xX14axX3xX1cxX30xX15xX3xX1cfxX6xX3xX4xX1dexX4xX3xX4fxXefxX3xX4xX369xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX499xX3xX5xX8d0xX23xX102xX0xX73xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX35xX85xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX0xXexX6xX33xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX4e1xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX85xX85xXdxX23xX22xX9xXaxXa29xXaxX3xX4d9xXdxX85xXexX1xX9xXaxX4e0xXa29xX4e1xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX1cfxXdxX22xX1xXexXaxX3xX33xX22xX4xX35xX5xX35xX1cfxX9xXax11270xX10xX994xX10xX10xX2bxX6xXaxX3xX33xX35xX1cfxX85xX10xX1cfxX9xXaxX4e1xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX33xX35xX1cfxX85xX10xX1cfxX1exX4xX35xX5xX5xX6xXbxX7xX10xX24xX3xX7xX10xXbxX6xX1cfxX6xXexX10xXaxX2exX0xXexX33xX35xX85xX15xX2exX0xXexX1cfxX2exX0xXexX85xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX35xX85xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX0xX10xX31xX2exX2fxX14axX3xXexX1xXbexX4xX3xX1xXdxX51xX23xX3xX4xX1dexX4xX3xX31xXefxX4xX3xXexXdxXe5xX27xX3xX48xX30xX31xX3xX33xX30xX35xX3xX37xX38xX39xXcxXcxX3cxXe7xX3xX82xX66xX3xXcxX1bdxX23xX1xX3xX48xX173xX3xXexX1cfxXdxX14axX23xX3xX11dxX1xX6xXdxX3xX48xX283xX23xX22xX3xX33xX6bxX3xX4xX1dexX4xX3xX1xX35xX25bxXexX3xX48xX6bxX23xX22xX3xXexX1cfxX35xX23xX22xX3xX4xX1dexX4xX3xX85xXbexX3xX1dexX23xX3xXexX1xX27xX6bxX4xX3xX4xX1xX55xX499xX23xX22xX3xXexX1cfxX459xX23xX1xX3xX31xXefxX4xX3xXexXdxXe5xX27xX3xXfaxX27xX6fxX4xX3xX22xXdxX6xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX48xX35xX25bxX23xX3xX4e0xX4e1xX2xX4e1xX1exX4e0xX4e1xX2xXa29xX3xX22xX283xX31xX24xX3xX1aaxX373xX23xX22xX3xX4xX6xX35xX3xX23xX16axX23xX22xX3xX5xXbexX4xX3xXfaxX27xX30xX23xX3xX5xX6ecxX3xX4xX1xX10fxXexX3xX5xX55xX158xX23xX22xX3xX37xX38xX39xXcxXcxX3cxX6dbxX3xXexX1xX1d9xX23xX22xX3xXexXdxX23xXe7xX3xX22xXdxX1dexX35xX3xX85xXefxX4xX3xXexX1cfxX27xX15xX249xX23xX3xXexX1xX1d9xX23xX22xX3xX48xX30xX31xX3xX33xX30xX35xX3xX4xX1xX10fxXexX3xX5xX55xX158xX23xX22xX3xX37xX38xX39xXcxXcxX3cxX6dbxX3xXexX16axX23xX22xX3xX4xX55xXdexX23xX22xX3xX23xX16axX23xX22xX3xX5xXbexX4xX3xX1xX51xX3xXexX1xX6fxX23xX22xX3xX11dxXdxX14axX31xX3xX23xX22xX1xXdxX51xX31xX3xX4xX1xX10fxXexX3xX5xX55xX158xX23xX22xX3xX37xX38xX39xXcxXcxX3cxX6dbxX3xXbxX1xX35exX23xX22xXe7xX3xX4xX1xX6fxX23xX22xX3xX4xX1dexX4xX3xX33xX51xX23xX1xX3xX23xX22xX6bxX3xX48xX6bxX4xX3xXexX1xXbexX4xX3xXbxX1xXc3xX31xX3xX4fxX66xX3xX4xX1dexX4xX3xX33xX51xX23xX1xX3xXexX1cfxX27xX15xX249xX23xX3xXfaxX27xX6xX3xXexX1xXbexX4xX3xXbxX1xXc3xX31xX6dbxX3xX33xX30xX35xX3xX48xX30xX31xX3xX37xX38xX39xXcxXcxX3cxX3xXexX1cfxX35xX23xX22xX3xX7xX30xX23xX3xX1cxX27xX10fxXexX3xX23xX1d9xX23xX22xXe7xX3xX5xX373xX31xXe7xX3xXexX1xX27xX238xX3xX7xX30xX23xX6dbxX3xX33xX30xX35xX3xX48xX30xX31xX3xX37xX38xX39xXcxXcxX3cxX3xXexX1cfxX35xX23xX22xX3xX7xX30xX23xX3xX1cxX27xX10fxXexXe7xX3xX11dxXdxX23xX1xX3xX85xX35xX6xX23xX1xX3xXexX1xXbexX4xX3xXbxX1xXc3xX31xX3xX23xX22xX66xX23xX1xX3xX4xX1d9xX23xX22xX3xXexX1xX55xX499xX23xX22xX102xX0xX73xX10xX31xX2exX0xX73xXexX85xX2exX0xX73xXexX1cfxX2exX0xX73xXexX33xX35xX85xX15xX2exX0xX73xXexX6xX33xX5xX10xX2exX3xXcxX1cfxX35xX23xX22xX3xXexX1xX1dexX23xX22xX3xX1xX66xX23xX1xX3xX48xX6bxX23xX22xX3xX4fxX459xX3xX37xX38xX39xXcxXcxX3cxX3xXc6xXexX4dxX3xX23xX22xX66xX15xX3xX2xXa29xX73x138cfxX3xX1exX3xX2xXa29xX73xXa29xXcdxXe7xX3xX82xX66xX3xXcxX1bdxX23xX1xX3xXexX5axXbxX3xXexX1cfxX27xX23xX22xX3xXbxX1xX1dexXexX3xX48xX6bxX23xX22xX3xX4xX1xXdxX115xX23xX3xX85xX82dxX4xX1xX3xXexX1cfxX27xX15xX249xX23xX3xXexX1xX1d9xX23xX22xX3xX48xXc3xX15xX3xX31xX25bxX23xX1xX3xX4xX1dexX4xX3xX1xX35xX25bxXexX3xX4fxX459xX3xX4xX1xX10fxXexX3xX5xX55xX158xX23xX22xX3xX37xX38xX39xXcxXcxX3cxXe7xX3xXexX1cfxX35xX23xX22xX3xX48xX369xX3xX48xX1c2xX4xX3xX33xXdxX51xXexX3xX4xX1xX1ccxX3xXexX1cfxXf7xX23xX22xX3xX48xX115xX23xX3xX4xX1dexX4xX3xX1xX35xX25bxXexX3xX48xX6bxX23xX22xX3xX23xX373xX23xX22xX3xX4xX6xX35xX3xX23xX1xX5axX23xX3xXexX1xX2c8xX4xXe7xX3xXexX1cfxX1dexX4xX1xX3xX23xX1xXdxX51xX31xX3xX4xXf3xX6xX3xX4xX30xX3xX4xX6bxX23xX22xX3xX48xX283xX23xX22xXe7xX3xX23xX1xX10fxXexX3xX5xX66xX3xX23xX1xX5axX23xX3xXexX1xX2c8xX4xX3xX4fxX66xX3xXexX1xXbexX4xX3xX1xXdxX51xX23xX3xX48xX49xX15xX3xX48xXf3xX3xX4xX1dexX4xX3xXfaxX27xX15xX3xX48xX82dxX23xX1xX3xX4xXf3xX6xX3xX5xX27xX5axXexX3xX39xXcxXcxX3cxX3xX4fxX66xX3xX4fxX16axX23xX3xX33xX30xX23xX3xXfaxX27xXdxX3xXbxX1xX25bxX31xX3xXbxX1xX1dexXbxX3xX5xX27xX5axXexX3xX4fxX249xX3xX37xX38xX39xXcxXcxX3cxX102xX0xX73xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX35xX85xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX1aaxX772xXexX3xX31xX8d0xXdxX3xX5xX66xX3xX23xX16axX31xX3xX23xX6xX15xXe7xX3xX58xX27xX5axXexX3xX39xXcxXcxX3cxX3xX48xX55xX158xX4xX3xX48xX55xX6xX3xX4fxX66xX35xX3xX4xX27xX6bxX4xX3xX7xX6fxX23xX22xX102xX3xX58xX27xX5axXexX3xX39xXcxXcxX3cxX3xX48xX173xX3xX48xX55xX158xX4xX3x13e74xX27xX6fxX4xX3xX1xX6bxXdxX3xX23xX55xX8d0xX4xX3xX255xX6bxX23xX22xX3xX1xX35xX66xX3xX49fxX173xX3xX1xX6bxXdxX3xX255xX1xXf3xX3xX23xX22xX1xX1bdxX6xX3xX37xXdxX51xXexX3xX1aaxX6xX31xX3xX11dxX1xX35xX1dexX3xX49fx162edxX10adxXe7xX3xX11dx1186bxX3xX1xXf7xXbxX3xXexX1xX2c8xX3xX534xX3xXexX1xX1d9xX23xX22xX3xXfaxX27xX6xX3xX23xX22xX66xX15xX3xX2xX534xX73xX531xX73xX4e0xX4e1xX2xX4e1xX3xX4fxX66xX3xX4xX1xX242xX23xX1xX3xXexX1xX2c8xX4xX3xX4xX369xX3xX1xXdxX51xX27xX3xX5xXbexX4xX3xXexX4dxX3xX23xX22xX66xX15xX3xX2xX73xX534xX73xX4e0xX4e1xX2xX2xX102xX3xX58xX27xX5axXexX3xX1cfxX6xX3xX48xXdexXdxX3xX48xX173xX3xXexX25bxX35xX3xX31xX6bxXexX3xX33xX55xX8d0xX4xX3xX23xX22xX35xX1c2xXexX3xX31xX8d0xXdxX3xXexX1cfxX35xX23xX22xX3xX4xX1d9xX23xX22xX3xXexX1dexX4xX3xXfaxX27xX30xX23xX3xX5xX6ecxX3xX39xXcxXcxX3cxXe7xX3xX23xX373xX23xX22xX3xX4xX6xX35xX3xXexX242xX23xX1xX3xXbxX1xX1dexXbxX3xX5xX6ecxXe7xX3xX11dxX1xX45xX4xX3xXbxX1xXefxX4xX3xX48xX55xX158xX4xX3xX23xX1xX1acxX23xX22xX3xX1xX25bxX23xX3xX4xX1xX115xX3xX4xXf3xX6xX3xXbxX1xX1dexXbxX3xX5xX51xX23xX1xX3xX37xX38xX39xXcxXcxX3cxXe7xX3xX5xX66xX3xX4xX1d9xX23xX22xX3xX4xXefxX3xX1xXdxX51xX27xX3xX5xXbexX4xXe7xX3xX1xXdxX51xX27xX3xXfaxX27xX30xXe7xX3xXexX25bxX35xX3xX48xXdxX249xX27xX3xX11dxXdxX51xX23xX3xXexX1xX27xX5axX23xX3xX5xX158xXdxX3xXexX1cfxX35xX23xX22xX3xX5xX6bxX3xXexX1cfxX459xX23xX1xX3xXexX1xXbexX4xX3xX1xXdxX51xX23xX3xX31xXefxX4xX3xXexXdxXe5xX27xX3xX48xX30xX31xX3xX33xX30xX35xX3xX37xX38xX39xXcxXcxX3cxXe7xX3xX48xX30xX31xX3xX33xX30xX35xX3xX7xX2c8xX4xX3xX11dxX1xX35xX655xX3xX23xX22xX55xXdexXdxX3xX85xX373xX23xX102xX0xX73xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX35xX85xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxXe5xX23xXe7xX3xX48xX14axX3xX58xX27xX5axXexX3xX39xXcxXcxX3cxX3xX48xXdxX3xX4fxX66xX35xX3xX4xX27xX6bxX4xX3xX7xX6fxX23xX22xXe7xX3xX23xX22xX35xX66xXdxX3xX4fxXdxX51xX4xX3xX48xXc3xX15xX3xX31xX25bxX23xX1xX3xX4xX1d9xX23xX22xX3xXexX1dexX4xX3xXexX27xX15xXe5xX23xX3xXexX1cfxX27xX15xX249xX23xXe7xX3xX7xXbexX3xX4fxX66xX35xX3xX4xX27xX6bxX4xX3xXexX242xX4xX1xX3xX4xXbexX4xX3xX4xXf3xX6xX3xX4xX1dexX4xX3xX23xX22xX66xX23xX1xX3xX4xX1xX2c8xX4xX3xX23xX16axX23xX22xX3xXexX1xX459xX3xX4fxX6xXdxX3xXexX1cfxX35exX3xX4xXf3xX6xX3xX23xX22xX55xXdexXdxX3xXexXdxXe5xX27xX3xX85xX571xX23xX22xX3xX1cfxX10fxXexX3xXfaxX27xX6xX23xX3xXexX1cfxXf7xX23xX22xX102xX3xX37xX459xX3xX7xX2c8xX4xX3xX11dxX1xX35xX655xX3xX4xXf3xX6xX3xX4xX1xX242xX23xX1xX3xX31xX459xX23xX1xXe7xX3xX22xXdxX6xX3xX48xX459xX23xX1xX3xX4fxX66xX3xX4xX6bxX23xX22xX3xX48xX283xX23xX22xXe7xX3xX31x12641xXdxX3xX23xX22xX55xXdexXdxX3xXexXdxXe5xX27xX3xX85xX571xX23xX22xX3xX1xX173xX15xX3xX5xX66xX3xX31xX6bxXexX3xX22xXdxX1dexX31xX3xX7xX1dexXexX3xX4fxXdxXe5xX23xXe7xX3xXbxX1xX1dexXexX3xX1xXdxX51xX23xXe7xX3xX48xX10fxX27xX3xXexX1cfxX6xX23xX1xX3xX4fxX66xX3xXexX6fxX3xX22xXdxX1dexX4xX3xX4xX1dexX4xX3xX4fxXdxX3xXbxX1xX25bxX31xX3xX4fxX249xX3xX48xX30xX31xX3xX33xX30xX35xX3xX37xX38xX39xXcxXcxX3cxXe7xX3xX4fxX249xX3xXexX1xXbexX4xX3xX1xXdxX51xX23xX3xX58xX27xX5axXexX3xX39xXcxXcxX3cxX102xX0xX73xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX27xXexX1xX35xX1cfxXaxX2exX188xXdxX51xX23xX3xX1aaxX1xX27xX23xX22xX0xX73xXbxX2e
Biện Nhung