Olympic 2016: Việt Nam đang cho quê hương của Ronaldo… ngửi khói
Trong bảng xếp hạng FIFA, bóng đá Việt Nam có thể thua Bồ Đào Nha 132 bậc, nhưng tại đấu trường Olympic thì chúng ta đang cho quê hương của Crisitiano Ronaldo … ngửi khói.
c1c9x157cdx152a9xd8e3xeea6x161c6x12c8bxc79ex16477xX7xd1a3xd8c9x11cb5x158a4x155fex1048bxX5xf948xXax16408xcc55xX5xf589xeb03xXbxXdxX4xX3x10b36x1083bxX2xd8edx13f5exX3xf7c5xXdxce09xXexX3x116c4xX6xX16xX3x147e4xX6x11d38x10084xX3xX4xX1x13cc9xX3x15f49x12c17xe5a5xX3xX1x12198xf1b5xX2cxX2dxX3xX4x137c6xX6xX3x113aaxX31xX2cxX6xX5x13fe2xX31xf5c5xX3xX2cxX2dx15508xXdxX3xd806xX1xeb97xXdxX0xe4a8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12782xX10xX6xX46xXaxX12xXcxd04fxX31xX2cxX2dxX3x122dfxde84xX2cxX2dxX3xd539xffc6xXbxX3xX1x14f52xX2cxX2dxX3xf73cx10261xX7dx113b1x13a34xX3xX6fxX51xX2cxX2dxX3xX2ax15d97xX3xX21xXdxX23xXexX3xX26xX6xX16xX3xX4xX51xX3xXexX1xe5e5xX3xXexX1xX34xX6xX3x157cex12ec4xX3x126d8xd699xX31xX3xX26xX1xX6xX3xX2xee96xX1bxX3xX6fx15f00xX4xX81xX3xX2cxX1xX38xX2cxX2dxX3xXexX79xXdxX3xX2axd98bxX34xX3xXexX6axX38x14c4axX2cxX2dxX3xX13xX5xX15xX16xXbxXdxX4xX3xXexX1xcb0axX3xX4xX1x1448axX2cxX2dxX3xXexX6xX3xX2axX6xX2cxX2dxX3xX4xX1xX31xX3xX33xX34xX35xX3xX1xX38xX39xX2cxX2dxX3xX4xX3exX6xX3xe7a1xX6axXdxX7xXdxXexXdxX6xX2cxX31xX3xX41xX31xX2cxX6xX5xX46xX31xX3xX48xX3xX2cxX2dxX4cxXdxX3xX4fxX1xX51xXdx129bexX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX31xX46xX15xXaxX12xX0xXdxX16xX2dxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX46xXdxX7xXbxX5xX6xX15xX1fxX6fxX5xX31xX4xX4fx13f51xX16xX6xX6axX2dxXdxX2cxfc48xX5xX10xf3f9xXexX1fxX6xX34xXexX31xX142xX16xX6xX6axX2dxXdxX2cxX149xX6axXdxX2dxX1xXexX1fxX6xX34xXexX31xXaxX3xX7xX6axX4xX9xXaxX54xX54xXdxX113xX6fxX6xX31xX1xX6xXexXdxX2cxX1xX113x13bb7xX2cxX54xX2cxX10xc6c1xX7xX54xX2xX1exXacxXacxX54xX2xX1cx165c5xX46xX189xX2xX1bxXexX1bxX1cx14bbexX1cxX5xX1cxX113x13e7exXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX31xX5xX15xX16xXbxXdxX4xX3xX1bxX1cxX2xX1exX3xX17axXdxX10xXexX3xX2cxX6xX16xX3xX46xX6xX2cxX2dxX3xX4xX1xX31xX3xX33xX34xX10xX3xX1xX34xX31xX2cxX2dxX3xX4xX34xX6xX3xX3xX2cxX2dxX34xXdxX3xX4fxX1xX31xXdxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX31xX46xX15xXaxX12xX21x162f5xXdxX3xX17axXdxX23xX4xX3xX2ax11235xX3xX17axXb0xXexX3xX26xX2dxX34xX15xfb7cxX2cxX3xXcxX1xc1cfxX3x14d46x15b68xX6xX3xX2axc638xX3xXbxX1xX70xXdxX3xX46xce9dxX2cxX2dxX3xX4xX1xed3bxX2cxX3x10530xX3xX2cx11d9cxXdxX3xX46xX34xX2cxX2dxX3xX17axXb0xXexX3xX2cx168daxX3xX1xX79xX2cxX2dxX3xX189xXacxX4fxX2dxX81xX3xXa3xX31xXa4xX2cxX3xXcxX1xX99xX3xXexX1xX6xX31xX3xX21xXdxX23xXexX3xX26xX6xX16xX3xX2axX210xX3xX4fxX75xXexX3xXexX1xXd7xX4xX3xX4xX89xX4xX3xX16xX1faxX2cxX3xXexX1xXdxX3xX2axXbfxX34xX3xXexX79xXdxX3xX13xX5xX15xX16xXbxXdxX4xX3xX41xXdxX31xX3xX1bxX1cxX2xX1exX113xX3xX21xX1f1xXdxX3xX2xX63xXf5xX21xX3xX17axXa4xX3xX2xX63xXf5xXa0xX3xX16xXa4xX3xX74xX79xX3xXexX1xX3exX3xX63xX31xXa4xX2cxX2dxX3x10d15xX34xX21exX2cxX3xX21xXdxX2cxX1xX3xX16xX6xX2cxX2dxX3xX17axfe55xX3xXexX218xX3xX16xX1faxX2cxX3xXa0x13517xX2cxX3xX7xXd7xX2cxX2dxX81xX3xX2axX31xXa4xX2cxX3xX21xXdxX23xXexX3xX26xX6xX16xX3xX2axX6xX2cxX2dxX3xX74xX75xXbxX3xX17axX209xX3xXexX6ax111dexX3x108b0xX189xX54xX1bxX1cxX1exX3xX2axX31xXa4xX2cxX3xXexX1xX6xX16xX3xX46xf4fbxX113xX3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX31xX46xX15xXaxX12xXf5xX51xX3xX16xX224xXexX3xX4xX21exX34xX3xX4xX1xX34xX15xX23xX2cxX3xX17axX34xXdxX81xX3xX2cxX75xX34xX3xXexX6axX31xX2cxX2dxX3xX6fxX70xX2cxX2dxX3xX74xX75xXbxX3xX1xX79xX2cxX2dxX3xX7dxX7exX7dxX80xX81xX3xX6fxX51xX2cxX2dxX3xX2axX89xX3xX21xXdxX23xXexX3xX26xX6xX16xX3xX4xX51xX3xXexX1xX99xX3xXexX1xX34xX6xX3xXa0xXa1xX3xXa3xXa4xX31xX3xX26xX1xX6xX3x16005xX17axX209xX3xXexX6axX2e7xX3xXexX1xccc9xX3xX1exe3a2xX3xX2axX75xX2cxX3xX2xXacxX1bxX3xX6fxXb0xX4xX81xX3xXexX1xXd3xX3xXexX79xXdxX3xX2axXbfxX34xX3xXexX6axX38xXc5xX2cxX2dxX3xX13xX5xX15xX16xXbxXdxX4xX3xXexX1xXd3xX3xXa3xX31xXa4xX2cxX3xXexX1xX99xX3xXexX1xX6xX31xX3xX21xXdxX23xXexX3xX26xX6xX16xX3xX2axX6xX2cxX2dxX3xX4xX1xX31xX3xX33xX34xX35xX3xX1xX38xX39xX2cxX2dxX3xX2axX31xXa4xX2cxX3xXexX1xX99xX3xXexX1xX6xX31xX3xX4xX3exX6xX3xXf5xX6axXdxX7xXdxXexXdxX6xX2cxX31xX3xX41xX31xX2cxX6xX5xX46xX31xX3x10a01xX2dxX4cxXdxX3xX4fxX1xX51xXdxdffbxX3xX4fxX1xXdxX3xX1x15941xX3xX16xX1f1xXdxX3xX2dxXdxXa4xX2cxX1xX3xX2axX38x13e5axX4xX3xX2xX3xX63xXf5xXa3xX3xX17axXa4xX3xX74xX75xXbxX3xX17axX209xX3xXexX6axX2e7xX3xd19dxX1cxX113xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX31xX46xX15xXaxX12x127f6xX3xX4fxX1xX34xX3xX17axX2fbxX4xX3xXa3xX1faxX2cxX2dxX3xX26xX6xX16xX3x1696exX81xX3xXcxX1xX89xXdxX3xX20bxX6xX2cxX3xX2axX6xX2cxX2dxX3xX5xXa4xX3xX33xX34xd270xX4xX3xX2dxXdxX6xX3xXexX1xXa4xX2cxX1xX3xX4xX1faxX2cxX2dxX3xX2cxX1xXbfxXexX3xX4fxX1xXdxX3xX2dxXdxXa4xX2cxX1xX3xX2axX38xX418xX4xX3xX1bxX63xXf5xX21xX81xX3xX1bxX63xXf5xXa0xX3xX17axXa4xX3xX1bxX63xXf5xXa3xX113xX3xXf5xX89xX4xX3xX63xXf5xX21xX3xX4xX3exX6xX3xX2cxX38xX1f1xX4xX3xX2cxXa4xX15xX3xX2axX2b8xX34xX3xX221xX3xX2cxX224xXdxX3xX46xX34xX2cxX2dxX3xX4xX4cxX3xXexX79xX3xX46xX31xX3xX4xX1faxX2cxX2dxX3xX4xX3exX6xX3xX1bxX3xX21xXa3xX21xX3xc336xX31xXbxXdxXexX6xX3xXcxX6xX2cxX6xX7xX6xX2cxX3xX370xX1xX79xX2cxX2dxX3xX4xX21exX2cxX3xX2e9x15eeexX4fxX2dxX3xX2cxX231xX37dxX3xX17axXa4xX3xX4e6xX34xX4fxX6xX2cxX15xX6xX3xX4e6xX6axXdxX7xX34xX6axX6xXexX3xX370xX189xX500xX4fxX2dxX3xX2cxX231xX37dxX3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX31xX46xX15xXaxX12xX7exX2cxX46xX31xX2cxX10xX7xXdxX6xX3xX2axX210xX3xX17axX38xX39xX2cxX3xX5xX35xX2cxX3xX16xX79xX2cxX1xX3xX16xd7aexX3xX4fxX1xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX21xXa3xX21xX3xX26xX6xXexX7xXdxX6axX3xX17axXa4xX3xXcxX113xX3xX80xX1xX16xX6xX46xX3xX2dxXdxXa4xX2cxX1xX3xX63xXf5xX21xX3xX221xX3xX2cxX224xXdxX3xX46xX34xX2cxX2dxX3xX4xfafdxX34xX3xX5xX1faxX2cxX2dxX3xX2axX1faxXdxX3xX2cxX6xX16xX3xX2cxX231xX113xX3xX21xX1f1xXdxX3xX2xX63xXf5xX21xX3xX17axXa4xX3xX1bxX63xXf5xXa0xX81xX3xX33xX34xX470xX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX74xX37axX3xX17axX79xX2cxX3xX2axX70xX31xX3xX2axX6xX2cxX2dxX3xX74xX75xXbxX3xX17axX209xX3xXexX6axX2e7xX3xX2e9xX1cxX113xX3xXf5xX1xXdxX75xX4xX3xX63xXf5xX21xX3xX16xXa4xX3xX4e6xX4xX1xX31xX31xX5xXdxX2cxX2dxX3xX4xX51xX3xX2axX38xX418xX4xX3xX221xX3xX16xX1faxX2cxX3xX6fxX39xXdxX3xX5xX224xXdxX3xX2axX6xX2cxX2dxX3xX2dxXdxXd7xXbxX3xX4xX1xX31xX3xX4e6xXdxX2cxX2dxX6xXbxX31xX6axX10xX3xX5xX40axXexX3xX17axXa4xX31xX3xXexX470xXbxX3xX189xX1cxX113xX3xXa3xX31xXa4xX2cxX3x11c76xX6xX5xX6xX15xX7xXdxX6xX3xX2axX6xX2cxX2dxX3xX2axX38xX418xX4xX3xX1bxX3xX63xXf5xXa0xX3xX17axXa4xX3xX2xX63xXf5xXa3xX3xXexX79xX16xX3xX74xX75xXbxX3xX17axX209xX3xXexX6axX2e7xX3xX189xX2xX81xX3xX4xed18xX2cxX3x15f51xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX2cxX10xX7xX3xX2axX210xX3xX4xX51xX3xX2xX3xX63xXf5xXa0xX3xX17axXa4xX3xX74xX75xXbxX3xX1xX79xX2cxX2dxX3xX1exX2xX113xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX31xX46xX15xXaxX12xX13xX5xX15xX16xXbxXdxX4xX3xX41xXdxX31xX3xX1bxX1cxX2xX1exX3xX4xX51xX3xXexX6axX35xX2cxX3xX2xX1cxX113xX189xX1cxX1cxX3xX21xXa3xX21xX3xX2axX75xX2cxX3xXexX218xX3xX1bxX1cxX1exX3xX33xX34xX470xX4xX3xX2dxXdxX6xX81xX3xX17axc384xX2cxX2dxX3xX5xX210xX2cxX1xX3xXexX1x11d27xX3xXexX1xX6xX16xX3xX46xX2fbxX81xX3xX46xX2fbxX3xXexX6efxX2cxX2dxX3xX4xX224xX2cxX2dxX3xXacxX1cxX1exX3xX6fxX224xX3xX1xX34xX15xX3xX4xX1xX38xX39xX2cxX2dxX81xX3xXexX6axX31xX2cxX2dxX3xX1bxX500xX3xX16xX1faxX2cxX3xXexX1xX99xX3xXexX1xX6xX31xX3xXexX1xXdxX3xX2axXbfxX34xX113xX3xX20bxX58exX2cxX3xX2axX58exX34xX3xXexXdxX35xX2cxX3xXexX6axX31xX2cxX2dxX3xX5xX209xX4xX1xX3xX7xX4cxX3xX13xX5xX15xX16xXbxXdxX4xX3xX4xX51xX3xX7xX2fbxX3xX74xX34xXbfxXexX3xX2axX224xXdxX3xXexX34xX15xX99xX2cxX3xX2dxXa1xX16xX3xX2xX1cxX3xX21xXa3xX21xX3xXexX209xX3xX2cxX79xX2cxX113xX3xXa3xX224xXdxX3xXexX34xX15xX99xX2cxX3xX2cxXa4xX15xX3xX2axX38xX418xX4xX3x11fe5xX15xX3xX6fxX6xX2cxX3xX13xX5xX15xX16xXbxXdxX4xX3x12a93xX34xX470xX4xX3xXexX75xX3xX5xX2fbxX6xX3xX4xX1xX40axX2cxX81xX3xX2dxXa1xX16xX3xX189xX3xX2cxX2dxX38xXc5xXdxX3xX26xX6xX16xX3xX4e6xX34xX46xX6xX2cxX81xX3xX1bxX3xX2cxX2dxX38xXc5xXdxX3xXexX218xX3xX4e6xX15xX6axXdxX6xX81xX3xX1bxX3xXexX218xX3xXf5xX224xX2cxX2dxX3xX1xX66bxX6xX3xXf5xX31xX2cxX2dxX31xX3xX17axXa4xX3xX2xX3xXexX218xX3x125f7xXexX1xXdxX31xXbxXdxX6xX3xX2cxX1xX38xX2cxX2dxX3xX2axX75xX2cxX3xXexX1xXc5xXdxX3xX2axXdxX99xX16xX3xX2cxXa4xX15xX3xX4xX1xX38xX6xX3xX2axX38xX418xX4xX3xX1xX34xX15xX3xX4xX1xX38xX39xX2cxX2dxX3xX2cxXa4xX31xX113xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4e6xX31xX34xX6axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX31xX3xXa0xX31xX2cxX2dxX46xX6xd5faxX0xX54xXbxX12