Công trình của KTS Hà Tĩnh lên tạp chí kiến trúc danh tiếng của Mỹ
(Baohatinh.vn) - Tạp chí kiến trúc danh tiếng của Mỹ Archdaily vừa giới thiệu căn nhà do hai KTS Trần Ngọc Phương và Đoàn Thanh Hà (công ty H&P Architects) thiết kế ở huyện Đông Anh, Hà Nội.
f509x1397exf8edx15568x14798x168afx17314x16880x146a1x16005x16e44x12d8fx1337fx15d4dx13556x16e7exX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax13231x10c83x104a1xXexX0x140c9xXaxX17xX18xX19xXexX0xf702x13f9bxX19x14ccexXexX0xXaxfafaxX9x17364xXdxX18x13ad7xX2fx135adx13802x1544fxX5x14942xXbxXdxX17xX32xXexX4x17779x15064x1485exX9xXbx12385x13380xX3dxXaxX9xX2cx140e7xX18xX9x137d2xX5x15dc0xX9x10f5cx13b50xX9xX5x116caxX3dxXaxX9xXdx13326xX3dxX9xXbx143c4xX33xX9xX2cxXax16555xX9x1552bxX35x16d14xX3dxX9xXbxX41x1510axX2cxX9xX19xX18xX3dxXaxX9xXbxX35xX64xX3dxX3exX9xX2cxX47xX18xX9x13617x16589xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4exX17xX18xX19xX32xXexX5xX5bxX33xX9xX2cxXaxX60xX9xX62xX35xX64xX3dxX9xXbxX41xX69xX2cxX9xX19xX18xX3dxXaxX9xXbxX35xX64xX3dxX3exX9xX2cxX47xX18xX9xX7bxX7cxX9x16dc6xX41xX2cxXaxX19xX18xX35xXdxX26xX9x17586x171e2xX18xX9xX3exX35x177cbxX35xX9xXbxXaxX35x140fdx13d0axX9xX2cxf7ecxX3dxX9xX3dxXaxX4fxX9xX19xX24xX9xXaxX18xX35xX9xX4axX5xX4cxX9xX5xX41x14eb9xX3dxX9x14bbaxX3ex12aefxX2cxX9xX7xXax1605dx16190xX3dxX3exX9xXc1xX4fxX9x10b4cxX24xX4fxX3dxX9xX5xXaxX18xX3dxXaxX9xX4exX4fxX9x150eaxX2cxX3cxX3dxX3exX9xXbxX26xX9xX4ex16d72xX7xX9xXb7xX41xX2cxXaxX35xXbxX17xX2cxXbxX2fx16e67xX9xXbxXaxX35xX64xXbxX9xX62xX64xX9x136c7xX9xXaxXcexX26xXcdxX3dxX9xXf7xX3cxX3dxX3exX9xXb7xX3dxXax15414xX9xX4exX4fxX9xXe8x10018xX35x109e3xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x16ebbxX24xX19xX26xX32xXexX5xX41xXe5xX3dxX9xXe8xX3exXeaxX2cxX9xX7xXaxXefxXf0xX3dxX3exX9xXdxX4fxX9xXcxX13dxXbxX9xX3dxX3exXefx1170fxX35xX9xX2cxX24xX3dxX9xX2cxX47xX18xX9xXcxf5aexX3dxXaxX9x132fbx111c0xXbxX9xX4exX4fxX9xX5xX52xX3dxXaxX13fxX9xX4xX3cxX3dxX3exX9xXbxX26xX9xX4exX10fxX7xX9xXb7xX41xX2cxXaxX35xXbxX17xX2cxXbxX2fxX9xX19xX24xX9xX7xXaxXefxXf0xX3dxX3exX9xX2cx16828xX3dxX3exX9xX3dxX3exXefxX170xX35xX9xX23xX5bxX3dxX9xXc1xX4fxX9xX2cx10964xX3dxX3exX9xXdxX4fxX9xX3dxX3exXefxX170xX35xX9xX2cxX13dxX3dxX3exX9xX2fx172a4xX9xXbxXax106f2xX3dxX9xXbxXaxX35xX64xXbxX9xXf7xX24xX4fxX3dxX9xX5xXaxX18xX3dxXaxX9xX4exX4fxX9xX2fx14c6fxX3dxX3exX9xXdx13861xX33xX9xX3dxXd1xXcxX9x10671x1162bxX1fdx125fcxX137xX9xX180x15634xX9xX3exX35xX4fxX3dxXaxX9xX180xXefx15147xX2cxX9xX3dxXaxX35x15e7fxXcexX9xX3exX35xX17cxX35xX9xXbxXaxXefxX127xX3dxX3exX9xX62xX35xX64xX3dxX9xXbxX41xX69xX2cxX9x1172fxXcex10e39xX2cxX9xXbxX64xX9xXcexX26xX9xXbxX60xX3dxX137xX9xXc1xXc7xX35xX9xX3dxXaxX35xX213xXcexX9xX2cxX3cxX3dxX3exX9xXbxX41xX42xX3dxXaxX9xX3dx12dcfxX35xX9xX23xX1f5xXbxX9xX180xXefxX20dxX2cxX9xX3exX35xXc7xX35xX9xXbxXaxX35xXcdxXcexX9xXbxX41xX57xX3dxX9xX2cxX1f0xX2cxX9xXbxX170xX9xX23xX1f0xX24xX137xX9xXbxX5bxX33xX9xX2cxXaxX60xX9xXdxXc7xX3dxX9xX2cxX47xX18xX9xX3dxXefxXc7xX2cxX9xX3dxX3exX24xX4fxX35xX13fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xfd7bxXbx119a3xX18xXdxX35xX3exX3dx11c0axX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX41x13e7axX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xX13fxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX13fxXc1xX3dxX1cxX3dxX17x13554xX2fxX1cxX2ax165cbxX2ax13912xX1cx131e0xX2f3xX19xX1fcxX1fdx1349dx15fefxX1ffxX2ax17446xXbxX2f1xX2f8xX2f9xX2f1xXdxX1fdxX13fx160b9xX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2ebxX35xX19xXbxXaxX2bexX2f1xX1fdxX1fdxX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX3exXaxXbxX2bexX2fcxX2efxX1fcxX33xX2b6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX24xX3dxX3exX9xXbxX41xX35xX3dxXaxX9xX2cxXcexX18xX9xX62xXbxX2fxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXdxX17xX3dxX9xXbxX18xX33xX9xX2cxXaxX35xX9xX62xX35xX17xX3dxX9xXbxX41xXcexX2cxX9xX19xX18xX3dxXaxX9xXbxX35xX17xX3dxX3exX9xX2cxXcexX18xX9xXcxX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX41xX2c6xX32xXexX4exX18xX35xX9xX4axX5xX4cxX9xXf7xX24xX4fxX3dxX9xX5xXaxX18xX3dxXaxX9xX4exX4fxX9xX105xXbxX41xX1f0xX35xX11cxX9xXc1xX4fxX9xX5xX41xXe5xX3dxX9xXe8xX3exXeaxX2cxX9xX7xXaxXefxXf0xX3dxX3exX13fxX9xX0xX17xXcxXexX105x177afxX3dxXaxX2bexX9xXf7xX42xX3dxXaxX9xX5xX41xXcexX3dxX3exX1cxXe8x10559xX4xX4xX11cxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX14fxX24xX19xX26xX32xXexX5xX5bxX35xX9xXbxXaxX4fxX3dxXaxX9xX33xXaxX22exX9xX4exX4fxX9xX5xX52xX3dxXaxX137xX9xX2cx178d9xX9xXaxX18xX35xX9xX19xX1d4xX9xX1f0xX3dxX9xX3dxX252xX35xX9xX23xX1f5xXbxX9xX19xX24xX9xX4exX10fxX7xX9xXb7xX41xX2cxXaxX35xXbxX17xX2cxXbxX2fxX9xXbxXaxX1d4xX2cxX9xXaxX35xXcdxX3dxX9xX180xX203xX9xX180xXefxX20dxX2cxX9xX180xXd1xX3dxX3exX9xXbxX17cxX35xX9xXbxX41xX57xX3dxX9xXbxX5bxX33xX9xX2cxXaxX60xX0xX17xXcxXexX9xXb7xX41xX2cxXaxX19xX18xX35xXdxX26xX0xX1cxX17xXcxXexX137xX9xX180xX428xX9xXdxX4fxX9xX2cxX3cxX3dxX3exX9xXbxX41xX42xX3dxXaxX9xX3dxXaxX4fxX9xX127xX9xX2fcxX9xXbxXe5xX3dxX3exX9xXcxX18xX3dxX3exX9xXbxX57xX3dxX9x1022cxX5xX252xX9xX181xXcxX9xX41xXcexX13dxX3dxX3ex13d10xX9xX105xXbxXeaxX18xX9xXdxX5bxX2cxX9xX127xX9xX33xXaxXefxX170xX3dxX3exX9xX5xX41xXe5xX3dxX9xX7xXaxX69xX137xX9xX180xXefxX20dxX2cxX9xX3exX35xXc7xX35xX9xXbxXaxX35xXcdxXcexX9xXbxX41xX57xX3dxX9xXbxX5bxX33xX9xX2cxXaxX60xX9xXb7xX41xX2cxXaxX19xX18xX35xXdxX26xX9xX3dxX3exX4fxX26xX9xX2f3xX1cxX2axX2axX1cxX1fcxX1fdxX2axX2f1xX11cxX9xXc1xX4fxX9xXc1xXd1xX3dxX9xX33xXax10294xX3dxX3exX9xXdxX4fxXcxX9xXc1xX35xXcdxX2cxX9xX2cxX47xX18xX9xX14fxX18xX3dxX9xXf7xX35xX213xXcexX9xX33xXaxX22exX35xX9xX19xX1d4xX9xX1f0xX3dxX9xX4cx100daxX2xX7xX2b8x102e9x16db4xX7bxX4xX9xX4exX4fxX9xX5xX52xX3dxXaxX9xX105xX3dx1777exXcxX9xXbxX41xX57xX3dxX9xX180xXefxX170xX3dxX3exX9xX3f2x1494bxX9x176ecxX35xX57xXcxX9xX4cxXf0xX3dxX137xX9xX180xXefxX20dxX2cxX9xX3exX35xXc7xX35xX9xXbxXaxX35xXcdxXcexX9xXbxX41xX57xX3dxX9xXbxX5bxX33xX9xX2cxXaxX60xX9xXb7xX41xX2cxXaxX19xX18xX35xXdxX26xX9xX3dxX3exX4fxX26xX9xX1ffxX1cxX2axX1cxX1fcxX1fdxX2axX2f8xX11cxX13fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX41xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xX13fxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX13fxXc1xX3dxX1cxX3dxX17xX2ebxX2fxX1cxX2axX2efxX2axX2f1xX1cxX2f3xX2f3xX19xX1fcxX1fdxX2f8xX2f9xX1ffxX2axX2fcxXbxX1fcxX1fcxX2axX2f3xXdxX2axX13fxX305xX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2ebxX35xX19xXbxXaxX2bexX2f1xX1fdxX1fdxX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX3exXaxXbxX2bexX1ffxX1fdxX1fdxX33xX2b6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX24xX3dxX3exX9xXbxX41xX35xX3dxXaxX9xX2cxXcexX18xX9xX62xXbxX2fxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXdxX17xX3dxX9xXbxX18xX33xX9xX2cxXaxX35xX9xX62xX35xX17xX3dxX9xXbxX41xXcexX2cxX9xX19xX18xX3dxXaxX9xXbxX35xX17xX3dxX3exX9xX2cxXcexX18xX9xXcxX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX41xX2c6xX32xXexXe8xX3exX3cxX35xX9xX3dxXaxX4fxX9xX4b1xX5xX252xX9xX181xXcxX9xX41xXcexX13dxX3dxX3exX4bdxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX41xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xX13fxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX13fxXc1xX3dxX1cxX3dxX17xX2ebxX2fxX1cxX2axX2efxX2axX2f1xX1cxX2f3xX2f3xX19xX1fcxX1fdxX2f8xX2f9xX1ffxX2axX2fcxXbxX1fcxX2f9xX2f9xXdxX1fcxX13fxX305xX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2ebxX35xX19xXbxXaxX2bexX2f1xX1fdxX1fdxX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX3exXaxXbxX2bexX2f9xX1fdxX2axX33xX2b6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX24xX3dxX3exX9xXbxX41xX35xX3dxXaxX9xX2cxXcexX18xX9xX62xXbxX2fxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXdxX17xX3dxX9xXbxX18xX33xX9xX2cxXaxX35xX9xX62xX35xX17xX3dxX9xXbxX41xXcexX2cxX9xX19xX18xX3dxXaxX9xXbxX35xX17xX3dxX3exX9xX2cxXcexX18xX9xXcxX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX305xXcexX2fxXbxX35x12259xX26xX2c6xX32xXexX13fxX13fxX13fxX9xXc1xX4fxX9xXc1xXd1xX3dxX9xX33xXaxX51bxX3dxX3exX9xX14fxX18xX3dxX9xXf7xX35xX213xXcexX9xX33xXaxX22exX35xX9xX19xX1d4xX9xX1f0xX3dxX9xX4cxX541xX2xX7xX2b8xX545xX546xX7bxX4xX9xX4exX4fxX9xX5xX52xX3dxXaxX9xX127xX9xXbxXaxX4fxX3dxXaxX9xX33xXaxX22exX9xX4exX4fxX9xX5xX52xX3dxXaxX9xX180xX213xXcexX9xXdxX4fxX9xX2cxX3cxX3dxX3exX9xXbxX41xX42xX3dxXaxX9xX2cxX47xX18xX9xX4exX10fxX7xX9xXb7xX41xX2cxXaxX35xXbxX17xX2cxXbxX2fxX13fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX41xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xX13fxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX13fxXc1xX3dxX1cxX3dxX17xX2ebxX2fxX1cxX2axX2efxX2axX2f1xX1cxX2f3xX2f3xX19xX1fcxX1fdxX2f8xX2f9xX1ffxX2axX2fcxXbxX2axX1ffxX2efxX1ffxXdxX2fcxX13fxX305xX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2ebxX35xX19xXbxXaxX2bexX2f1xX1fdxX1fdxX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX3exXaxXbxX2bexX2f9xX1fdxX2axX33xX2b6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX24xX3dxX3exX9xXbxX41xX35xX3dxXaxX9xX2cxXcexX18xX9xX62xXbxX2fxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXdxX17xX3dxX9xXbxX18xX33xX9xX2cxXaxX35xX9xX62xX35xX17xX3dxX9xXbxX41xXcexX2cxX9xX19xX18xX3dxXaxX9xXbxX35xX17xX3dxX3exX9xX2cxXcexX18xX9xXcxX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX305xXcexX2fxXbxX35xX7e0xX26xX2c6xX32xXexX2xX1d4xX9xX1f0xX3dxX9xXcxXc7xX35xX9xX3dxXaxX181xXbxX9xX2cxX47xX18xX9xX4exX10fxX7xX9xXb7xX41xX2cxXaxX35xXbxX17xX2cxXbxX2fxX9xX180xXefxX20dxX2cxX9xX0xX17xXcxXexXb7xX41xX2cxXaxX19xX18xX35xXdxX26xX9xX0xX1cxX17xXcxXexX3exX35xXc7xX35xX9xXbxXaxX35xXcdxXcexX9xXdxX4fxX9xX2cxX3cxX3dxX3exX9xXbxX41xX42xX3dxXaxX9xX3dxXaxX4fxX9xX127xX9xX2b6xX1d8xX26xX9xXaxX24xX4fxX3dxX9xXbxX24xX4fxX3dxX9xX23xX554xX3dxX3exX9xX3exX5bxX2cxXaxX9xXcxX13dxX2cxX9xX2cxX428xX9xX2cxX181xXcexX9xXbxX41xX69xX2cxX9xX3exX35xX22exX3dxX3exX9xX2cxX1f0xX35xX9xXaxX18xX3dxX3exX137xX9xX3dxX554xXcxX9xXbxX41xX57xX3dxX9xX62xXaxXcexX9xX180xX181xXbxX9xX41xX13dxX3dxX3exX9xX2axX2f3xX2f8xX9xXcxX1fcxX9xX127xX9xXaxXcexX26xXcdxX3dxX9xXf7xX3cxX3dxX3exX9xXb7xX3dxXaxX137xX9xX4exX4fxX9xXe8xX13dxX35xX13fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX41xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xX13fxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX13fxXc1xX3dxX1cxX3dxX17xX2ebxX2fxX1cxX2axX2efxX2axX2f1xX1cxX2f3xX2f3xX19xX1fcxX1fdxX2f8xX2f9xX1ffxX2axX2fcxXbxX2efxX1ffxX2axX2f1xXdxX2f9xX13fxX305xX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2ebxX35xX19xXbxXaxX2bexX2f1xX1fdxX1fdxX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX3exXaxXbxX2bexX1ffxX1fdxX1fdxX33xX2b6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX24xX3dxX3exX9xXbxX41xX35xX3dxXaxX9xX2cxXcexX18xX9xX62xXbxX2fxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXdxX17xX3dxX9xXbxX18xX33xX9xX2cxXaxX35xX9xX62xX35xX17xX3dxX9xXbxX41xXcexX2cxX9xX19xX18xX3dxXaxX9xXbxX35xX17xX3dxX3exX9xX2cxXcexX18xX9xXcxX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX305xXcexX2fxXbxX35xX7e0xX26xX2c6xX32xXexXe8xX3exX3cxX35xX9xX3dxXaxX4fxX9xX2cxX428xX9xXbxX57xX3dxX9xX3exXeaxX35xX9xX4b1xX4exX18xX3dxX3exX9x15107xX5bxX2cxXaxX4bdxX137xX9xXc1xXc7xX35xX9xXbxX252xX3dxX3exX9xXbxXax1403fxX9xX180xXefxX20dxX2cxX9xXbxX5bxX24xX9xX3dxX57xX3dxX9xX23xX127xX35xX9xXaxX18xX35xX9xXdxXc7xX33xX9xXbxXefxX170xX3dxX3exX9xX23xX554xX3dxX3exX9xX3exX5bxX2cxXaxX9xX3dxXcexX3dxX3exX9xX2cxXaxX5bxX26xX9xX62xXax14071xX33xX9xX62xX60xX3dxX9xX22cxXcexX18xX9xXcxX13dxXbxX9xX3dxX69xXbxX9xX3exX35xX18xX24xX9xX3dxXaxX18xXcexX137xX9xX2b6xX17xX3dxX9xX62x17338xX9xX3exX35x12df2xX18xX9xX2cxXaxX69xX3dxX3exX9xXdxX4fxX9xX2cxX1f0xX2cxX9xXcxX17cxX3dxX3exX9xX2cxX1d8xX26xX9xX2b6xX18xX3dxXaxX137xX9xX41xX18xXcexX137xX9xX2cxX47xX137xX9xX22cxXcexX17cxX137xX13fxX13fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX41xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xX13fxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX13fxXc1xX3dxX1cxX3dxX17xX2ebxX2fxX1cxX2axX2efxX2axX2f1xX1cxX2f3xX2f3xX19xX1fcxX1fdxX2f8xX2f9xX1ffxX2axX2fcxXbxX2f9xX2fcxX2axX1ffxXdxX2f8xX13fxX305xX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2ebxX35xX19xXbxXaxX2bexX2f1xX1fdxX1fdxX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX3exXaxXbxX2bexX2f9xX1fdxX2axX33xX2b6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX24xX3dxX3exX9xXbxX41xX35xX3dxXaxX9xX2cxXcexX18xX9xX62xXbxX2fxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXdxX17xX3dxX9xXbxX18xX33xX9xX2cxXaxX35xX9xX62xX35xX17xX3dxX9xXbxX41xXcexX2cxX9xX19xX18xX3dxXaxX9xXbxX35xX17xX3dxX3exX9xX2cxXcexX18xX9xXcxX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX305xXcexX2fxXbxX35xX7e0xX26xX2c6xX32xXexXb62xX5bxX2cxXaxX9xX3dxXcexX3dxX3exX9xXbxXc2xX9xXdxX1d8xXcexX9xX180xX203xX9xXdxX4fxX9xXc1xX1f5xXbxX9xXdxX35xXcdxXcexX9xX180x1080axX18xX9xX33xXaxXefxXf0xX3dxX3exX9xX22cxXcexX17xX3dxX9xXbxXaxXcexX13dxX2cxX9xXc1xX4fxX9xX180xXefxX20dxX2cxX9xX2fx159efxX9xX19x1554dxX3dxX3exX9xX41xX13dxX3dxX3exX9xX41xX203xX35xX9xX127xX9xX3dxX3cxX3dxX3exX9xXbxXaxX3cxX3dxX9xX3f2xX35xXcdxXbxX9xXe8xX18xXcxX9xXc1xXc7xX35xX9xX33xXaxXefxXf0xX3dxX3exX9xX33xXaxX1f0xX33xX9xX2b6xX1d8xX26xX9xX19xX1d4xX3dxX3exX9xXbxXaxX47xX9xX2cxX3cxX3dxX3exX9xX180xXf0xX3dxX9xX3exX35xX17cxX3dxX13fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX41xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xX13fxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX13fxXc1xX3dxX1cxX3dxX17xX2ebxX2fxX1cxX2axX2efxX2axX2f1xX1cxX2f3xX2f3xX19xX1fcxX1fdxX2f8xX2f9xX1ffxX2axX2fcxXbxX1fcxX2f8xX2f8xX1fdxXdxX2f1xX13fxX305xX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2ebxX35xX19xXbxXaxX2bexX2f1xX1fdxX1fdxX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX3exXaxXbxX2bexX1ffxX1fdxX1fdxX33xX2b6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX24xX3dxX3exX9xXbxX41xX35xX3dxXaxX9xX2cxXcexX18xX9xX62xXbxX2fxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXdxX17xX3dxX9xXbxX18xX33xX9xX2cxXaxX35xX9xX62xX35xX17xX3dxX9xXbxX41xXcexX2cxX9xX19xX18xX3dxXaxX9xXbxX35xX17xX3dxX3exX9xX2cxXcexX18xX9xXcxX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX305xXcexX2fxXbxX35xX7e0xX26xX2c6xX32xXexX4exX18xX35xX9xXdxXc7xX33xX9xXbxXefxX170xX3dxX3exX9xXdx108daxX3dxX3exX9xXc1xX4fxX24xX9xX3dxXaxX18xXcexX9xX2cxX428xX9xX2cxXax1627axX2cxX9xX3dxXd1xX3dxX3exX9xXaxX24xX5bxXbxX9xX180xX13dxX3dxX3exX9xX3dxXaxXefxX9xX23xX13dxX9xXdxXeaxX2cxX9xX3dxXaxX554xXcxX9xXbxX41xX35xXcdxXbxX9xXbxX35xX57xXcexX9xX3dxXaxXbd2xX3dxX3exX9xX26xX64xXcexX9xXbxX22exX9xX23xX181xXbxX9xXdxX20dxX35xX9xX2cxX47xX18xX9xXcxX3cxX35xX9xXbxX41xXefxX170xX3dxX3exX9xX23xX57xX3dxX9xX3dxX3exX24xX4fxX35xX9xX105xX3dx1444axX3dxX3exX9xX3dxX428xX3dxX3exX9xXaxXefxXc7xX3dxX3exX9xX5xX1d8xX26xX137xX9xX62xXaxX428xX35xX9xX23xXd58xX35xX137xX9xXbxX35xX64xX3dxX3exX9xXecaxX3dxX11cxX9xXc1xX4fxX9xX180xXefxX18xX9xXbxXaxX35xX57xX3dxX9xX3dxXaxX35xX57xX3dxX9xX105xX1f0xX3dxXaxX9xX2fxX1f0xX3dxX3exX137xX9xXcxXefxX18xX137xX9xX3exX35xX428xX11cxX9xXc1xX4fxX24xX9xX3dxXaxXbd2xX3dxX3exX9xX3dxXf0xX35xX9xX2cxXe5xX3dxX9xXbxXaxX35xX64xXbxX9xX23xX57xX3dxX9xXbxX41xX24xX3dxX3exX13fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX41xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xX13fxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX13fxXc1xX3dxX1cxX3dxX17xX2ebxX2fxX1cxX2axX2efxX2axX2f1xX1cxX2f3xX2f3xX19xX1fcxX1fdxX2f8xX2f9xX1ffxX2axX2fcxXbxX2fcxX2f9xX1fcxXdxX2f3xX13fxX305xX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2ebxX35xX19xXbxXaxX2bexX2f1xX1fdxX1fdxX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX3exXaxXbxX2bexX1ffxX1fdxX1fdxX33xX2b6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX24xX3dxX3exX9xXbxX41xX35xX3dxXaxX9xX2cxXcexX18xX9xX62xXbxX2fxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXdxX17xX3dxX9xXbxX18xX33xX9xX2cxXaxX35xX9xX62xX35xX17xX3dxX9xXbxX41xXcexX2cxX9xX19xX18xX3dxXaxX9xXbxX35xX17xX3dxX3exX9xX2cxXcexX18xX9xXcxX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX305xXcexX2fxXbxX35xX7e0xX26xX2c6xX32xXexX7xXaxX60xX18xX9xXbxX41xX57xX3dxX9xXdxXc7xX33xX9xXbxXefxX170xX3dxX3exX9xX23xX57xX3dxX9xX3dxX3exX24xX4fxX35xX9xX180xXefxX20dxX2cxX9xXdxX4fxXcxX9xX3dxX3exXaxX35xX57xX3dxX3exX9xX19xXe5xX3dxX9xXc1xX4fxX24xX9xXbxX41xX24xX3dxX3exX9xXbxXaxX17xX24xX9xX2cxX1f0xX2cxX9xX180xX13dxX9xX2cxXaxXbabxX24xX9xX62xXaxX1f0xX2cxX9xX3dxXaxX18xXcexX9xX180xXb74xX9xXbxX5bxX24xX9xX41xX18xX9xX3dxXaxXbd2xX3dxX3exX9xX3exX428xX2cxX9xX3dxXaxX42xX3dxX9xXbxX22exXbxX9xXaxXf0xX3dxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX17cxX3dxXaxX9xX22cxXcexX18xX3dxX9xX2cxXaxXcexX3dxX3exX9xX2cxX47xX18xX9xX62xXaxXcexX9xXc1xX1d4xX2cxX137xX9xX180xXecaxX3dxX3exX9xXbxXaxX170xX35xX9xX3exX35xX69xX33xX9xX2cxXaxX24xX9xX3dxX3exXefxX170xX35xX9xX2fxXd55xX9xX19xXd58xX3dxX3exX9xX127xX9xX2cxX1f0xX2cxX9xX3dxX3exX428xX2cxX9xX3dxX3exX1f0xX2cxXaxX9xX33xXaxX60xX18xX9xXbxX41xX24xX3dxX3exX9xX2cxX428xX9xXbxXaxXb74xX9xX3dxXaxX1f5xX3dxX9xX23xX35xX64xXbxX9xXc1xX213xX9xXbxXaxX170xX35xX9xX3exX35xX18xX3dxX9xXc1xX4fxX9xXbxXaxX170xX35xX9xXbxX35xX64xXbxX9xX3dxXaxX170xX9xX23xX428xX3dxX3exX9xX180xX252xX9xXc1xX4fxX9xX62xXaxX3cxX3dxX3exX9xX62xXaxX60xX13fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX41xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xX13fxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX13fxXc1xX3dxX1cxX3dxX17xX2ebxX2fxX1cxX2axX2efxX2axX2f1xX1cxX2f3xX2f3xX19xX1fcxX1fdxX2f8xX2f9xX1ffxX2axX2fcxXbxX2f8xX2efxX2f8xX1ffxXdxX2efxX13fxX305xX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2ebxX35xX19xXbxXaxX2bexX2f1xX1fdxX1fdxX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX3exXaxXbxX2bexX2f9xX1fdxX2axX33xX2b6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX24xX3dxX3exX9xXbxX41xX35xX3dxXaxX9xX2cxXcexX18xX9xX62xXbxX2fxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXdxX17xX3dxX9xXbxX18xX33xX9xX2cxXaxX35xX9xX62xX35xX17xX3dxX9xXbxX41xXcexX2cxX9xX19xX18xX3dxXaxX9xXbxX35xX17xX3dxX3exX9xX2cxXcexX18xX9xXcxX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX305xXcexX2fxXbxX35xX7e0xX26xX2c6xX32xXexX4exX18xX3dxX3exX9xXb62xX5bxX2cxXaxX9xX2cxX428xX9xX2cxXaxXcex16e4cxX35xX9xX62xXaxX3cxX3dxX3exX9xX3exX35xX18xX3dxX9xX180xXefxX20dxX2cxX9xX62xX64xXbxX9xX3dxX22exX35xX9xXdxX35xX57xX3dxX9xXaxX24xX4fxX3dxX9xXc1xXc7xX35xX9xX3dxXaxX18xXcexX9xXbxXaxX3cxX3dxX3exX9xX22cxXcexX18xX9xX2cxX1f0xX2cxX9xX3cxX9xXbxXaxX47xX3dxX3exX9xX3dxX3ex12aafxXcexX9xX3dxXaxX35xX57xX3dxX137xX9xX2cxXaxXcexX26xXb74xX3dxX9xX19xXe5xX3dxX9xXbxX60xX3dxXaxX9xX2cxXaxX181xXbxX9xXbxXc2xX9xXcxX127xX1cxX2cxX3cxX3dxX3exX9xX2cxX13dxX3dxX3exX9xXbxXc7xX35xX9xX180xX428xX3dxX3exX1cxX41xX35xX57xX3dxX3exX9xXbxXefxX137xX9xXc1xX4fxX9xX3dxX3exXefxX20dxX2cxX9xXdxX5bxX35xX13fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX41xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xX13fxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX13fxXc1xX3dxX1cxX3dxX17xX2ebxX2fxX1cxX2axX2efxX2axX2f1xX1cxX2f3xX2f3xX19xX1fcxX1fdxX2f8xX2f9xX1ffxX2axX2fcxXbxX2f3xX1fdxX1fdxX1fcxXdxX1ffxX13fxX305xX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2ebxX35xX19xXbxXaxX2bexX2f1xX1fdxX1fdxX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX3exXaxXbxX2bexX2f9xX1fdxX2axX33xX2b6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX24xX3dxX3exX9xXbxX41xX35xX3dxXaxX9xX2cxXcexX18xX9xX62xXbxX2fxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXdxX17xX3dxX9xXbxX18xX33xX9xX2cxXaxX35xX9xX62xX35xX17xX3dxX9xXbxX41xXcexX2cxX9xX19xX18xX3dxXaxX9xXbxX35xX17xX3dxX3exX9xX2cxXcexX18xX9xXcxX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX305xXcexX2fxXbxX35xX7e0xX26xX2c6xX32xXexX4cxX1d4xX9xXaxX24xX4fxX9xXbxX41xX13dxX3dxX9xX3exX35xXbd2xX18xX9xX4b1xX180xX428xX3dxX3exX4bdxX9xXc1xX4fxX9xX4b1xXcxX127xX4bdxX9xX3dxX4fxX26xX9xXbxX5bxX24xX9xX41xX18xX9xX2cxX1f0xX2cxX9xXcxX22exX35xX9xX22cxXcexX18xX3dxX9xXaxXcdxX9xX180xX18xX9xX19xX5bxX3dxX3exX9xXc1xXc7xX35xX9xXcxX3cxX35xX9xXbxX41xXefxX170xX3dxX3exX9xX2b6xXcexX3dxX3exX9xX22cxXcexX18xX3dxXaxX137xX9xX3exX35xX69xX33xX9xX2b6xX428xX18xX9xXcxX170xX9xX2cxX1f0xX2cxX9xX41xX18xX3dxXaxX9xX3exX35xXc7xX35xX9xX3exX35xXbd2xX18xX9xXbxX41xX24xX3dxX3exX9xX2b8xX9xX3dxX3exX24xX4fxX35xX137xX9xX3exX35xXbd2xX18xX9xX3dxX3exX3cxX35xX9xX3dxXaxX4fxX9xX2b8xX9xX180xXefxX170xX3dxX3exX9xX33xXaxX22exX1cxX3dxX3exX563xX9xX2b6xX428xXcxX137xX9xX3exX35xXbd2xX18xX9xX2cxX24xX3dxX9xX3dxX3exXefxX170xX35xX9xXc1xXc7xX35xX9xXbxXaxX35xX57xX3dxX9xX3dxXaxX35xX57xX3dxX13fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX41xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xX13fxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX13fxXc1xX3dxX1cxX3dxX17xX2ebxX2fxX1cxX2axX2efxX2axX2f1xX1cxX2f3xX2f3xX19xX1fcxX1fdxX2f8xX2f9xX1ffxX2axX2fcxXbxX1fcxX1fdxX2f3xX1fdxXdxX2axX1fdxX13fxX305xX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2ebxX35xX19xXbxXaxX2bexX2f1xX1fdxX1fdxX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX3exXaxXbxX2bexX2f9xX1fdxX2axX33xX2b6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX24xX3dxX3exX9xXbxX41xX35xX3dxXaxX9xX2cxXcexX18xX9xX62xXbxX2fxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXdxX17xX3dxX9xXbxX18xX33xX9xX2cxXaxX35xX9xX62xX35xX17xX3dxX9xXbxX41xXcexX2cxX9xX19xX18xX3dxXaxX9xXbxX35xX17xX3dxX3exX9xX2cxXcexX18xX9xXcxX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX305xXcexX2fxXbxX35xX7e0xX26xX2c6xX32xXexX14fxX57xX3dxX9xXbxX41xX24xX3dxX3exX9xXc1x13a91xX9xX23xX213xX9xX3dxX3exX24xX4fxX35xX9xXcxX13dxX2cxX9xXcxX5bxX2cxX9xXdxX4fxX9xX62xXaxX3cxX3dxX3exX9xX3exX35xX18xX3dxX9xX2fxX22exX3dxX3exX9xX2fxXd55xX9xX19xXd58xX3dxX3exX9xX2cxX1f0xX2cxX9xXc1xX1f5xXbxX9xXdxX35xXcdxXcexX137xX9xXbxXaxX35xX64xXbxX9xX23xXd37xX9xXaxX35xXcdxX3dxX9xX180xX5bxX35xX9xX180xX1f0xX33xX9xXedcxX3dxX3exX9xX3dxXaxXcexX9xX2cxXe5xXcexX9xX2cxX47xX18xX9xX2cxX1f0xX2cxX9xXbxXaxX4fxX3dxXaxX9xXc1xX35xX57xX3dxX9xXbxX41xX24xX3dxX3exX9xX3exX35xX18xX9xX180xX42xX3dxXaxX13fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX41xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xX13fxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX13fxXc1xX3dxX1cxX3dxX17xX2ebxX2fxX1cxX2axX2efxX2axX2f1xX1cxX2f3xX2f3xX19xX1fcxX1fdxX2f8xX2f9xX1ffxX2axX2fcxXbxX2f1xX2efxX2f9xX2efxXdxX2axX2axX13fxX305xX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2ebxX35xX19xXbxXaxX2bexX2f1xX1fdxX1fdxX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX3exXaxXbxX2bexX2f9xX1fdxX2axX33xX2b6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX24xX3dxX3exX9xXbxX41xX35xX3dxXaxX9xX2cxXcexX18xX9xX62xXbxX2fxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXdxX17xX3dxX9xXbxX18xX33xX9xX2cxXaxX35xX9xX62xX35xX17xX3dxX9xXbxX41xXcexX2cxX9xX19xX18xX3dxXaxX9xXbxX35xX17xX3dxX3exX9xX2cxXcexX18xX9xXcxX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX305xXcexX2fxXbxX35xX7e0xX26xX2c6xX32xXexX4xX1f0xX2cxXaxX9xXbxXaxX35xX64xXbxX9xX62xX64xX9xX3dxXaxX4fxX9xXaxX18xX35xX9xXdxXc7xX33xX9xX3exX5bxX2cxXaxX9xX62xXaxX35xX64xX3dxX9xX2cxXaxX24xX9xXcxXeaxX35xX9xX33xXaxX51bxX3dxX3exX9xX180xX213xXcexX9xX2cxX428xX9xXbxXaxXb74xX9xXcxX127xX9xX2cxXd55xX18xX9xX41xX18xX9xX23xX57xX3dxX9xX3dxX3exX24xX4fxX35xX9xX3dxXaxX1f5xX3dxX9xX1f0xX3dxXaxX9xX2fxX1f0xX3dxX3exX9xXcxX4fxX9xXc1xX1347xX3dxX9xX2cxX428xX9xX2fxX1d4xX9xX41xX35xX57xX3dxX3exX9xXbxXefxX137xX9xX62xX60xX3dxX9xX180xX1f0xX24xX13fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX41xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xX13fxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX13fxXc1xX3dxX1cxX3dxX17xX2ebxX2fxX1cxX2axX2efxX2axX2f1xX1cxX2f3xX2f3xX19xX1fcxX1fdxX2f8xX2f9xX1ffxX2axX2fcxXbxX2f1xX1ffxX2axX2fcxXdxX2axX1fcxX13fxX305xX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2ebxX35xX19xXbxXaxX2bexX2f1xX1fdxX1fdxX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX3exXaxXbxX2bexX2efxX1ffxX2efxX33xX2b6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX24xX3dxX3exX9xXbxX41xX35xX3dxXaxX9xX2cxXcexX18xX9xX62xXbxX2fxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXdxX17xX3dxX9xXbxX18xX33xX9xX2cxXaxX35xX9xX62xX35xX17xX3dxX9xXbxX41xXcexX2cxX9xX19xX18xX3dxXaxX9xXbxX35xX17xX3dxX3exX9xX2cxXcexX18xX9xXcxX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX41xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xX13fxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX13fxXc1xX3dxX1cxX3dxX17xX2ebxX2fxX1cxX2axX2efxX2axX2f1xX1cxX2f3xX2f3xX19xX1fcxX1fdxX2f8xX2f9xX1ffxX2axX2fcxXbxX1ffxX1fcxX2f3xX1ffxXdxX2axX2fcxX13fxX305xX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2ebxX35xX19xXbxXaxX2bexX2f1xX1fdxX1fdxX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX3exXaxXbxX2bexX1ffxX1fdxX1fdxX33xX2b6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX24xX3dxX3exX9xXbxX41xX35xX3dxXaxX9xX2cxXcexX18xX9xX62xXbxX2fxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXdxX17xX3dxX9xXbxX18xX33xX9xX2cxXaxX35xX9xX62xX35xX17xX3dxX9xXbxX41xXcexX2cxX9xX19xX18xX3dxXaxX9xXbxX35xX17xX3dxX3exX9xX2cxXcexX18xX9xXcxX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX305xXcexX2fxXbxX35xX7e0xX26xX2c6xX32xXexX14fxX4fxX3dxX9xXd1xX3dxX9xX180xXefxX20dxX2cxX9xX23xX22exX9xXbxX41xX60xX9xX3dxX3exX18xX26xX9xX19xXefxXc7xX35xX9xX62xXaxX24xX17cxX3dxX3exX9xXbxXaxX3cxX3dxX3exX9xXbxXe5xX3dxX3exX9xX2cxX428xX9xXcxX1f0xX35xX9xX2cxXaxX17xX9xX180xX17xXcxX9xXdxX5bxX35xX9xX2cxX17cxXcxX9xX3exX35xX1f0xX2cxX9xX2cxX47xX18xX9xX3dxXaxXbd2xX3dxX3exX9xX23xXbd2xX18xX9xXd1xX3dxX9xX3dxX3exX24xX4fxX35xX9xXbxX41xX170xX35xX9xX3dxXaxXefxX3dxX3exX9xX62xXaxX3cxX3dxX3exX9xX2fxX20dxX9xXcxXefxX18xX9xXbxX24xX137xX9xX3dxXf39xX3dxX3exX9xX3exXf39xXbxX13fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX41xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xX13fxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX13fxXc1xX3dxX1cxX3dxX17xX2ebxX2fxX1cxX2axX2efxX2axX2f1xX1cxX2f3xX2f3xX19xX1fcxX1fdxX2f8xX2f9xX1ffxX2axX2fcxXbxX2axX1fcxX1fcxX2axXdxX2axX2f9xX13fxX305xX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2ebxX35xX19xXbxXaxX2bexX2f1xX1fdxX1fdxX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX3exXaxXbxX2bexX1ffxX1fdxX1fdxX33xX2b6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX24xX3dxX3exX9xXbxX41xX35xX3dxXaxX9xX2cxXcexX18xX9xX62xXbxX2fxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXdxX17xX3dxX9xXbxX18xX33xX9xX2cxXaxX35xX9xX62xX35xX17xX3dxX9xXbxX41xXcexX2cxX9xX19xX18xX3dxXaxX9xXbxX35xX17xX3dxX3exX9xX2cxXcexX18xX9xXcxX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX41xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xX13fxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX13fxXc1xX3dxX1cxX3dxX17xX2ebxX2fxX1cxX2axX2efxX2axX2f1xX1cxX2f3xX2f3xX19xX1fcxX1fdxX2f8xX2f9xX1ffxX2axX2fcxXbxX2f8xX1fdxX2efxX1ffxXdxX2axX2f8xX13fxX305xX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2ebxX35xX19xXbxXaxX2bexX2f1xX1fdxX1fdxX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX3exXaxXbxX2bexX2f9xX1fdxX2axX33xX2b6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX24xX3dxX3exX9xXbxX41xX35xX3dxXaxX9xX2cxXcexX18xX9xX62xXbxX2fxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXdxX17xX3dxX9xXbxX18xX33xX9xX2cxXaxX35xX9xX62xX35xX17xX3dxX9xXbxX41xXcexX2cxX9xX19xX18xX3dxXaxX9xXbxX35xX17xX3dxX3exX9xX2cxXcexX18xX9xXcxX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX41xX2c6xX32xXexX4xXe5xXcexX9xXbxXaxX18xX3dxX3exX9xX19xX1347xX3dxX9xXdxX57xX3dxX9xX2cxX1f0xX2cxX9xXbxXe5xX3dxX3exX9xXbxX41xX57xX3dxX13fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX41xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xX13fxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX13fxXc1xX3dxX1cxX3dxX17xX2ebxX2fxX1cxX2axX2efxX2axX2f1xX1cxX2f3xX2f3xX19xX1fcxX1fdxX2f8xX2f9xX1ffxX2axX2fcxXbxX2axX2f8xX2fcxX1fdxXdxX2axX2f1xX13fxX305xX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2ebxX35xX19xXbxXaxX2bexX2f1xX1fdxX1fdxX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX3exXaxXbxX2bexX1ffxX1fdxX1fdxX33xX2b6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX24xX3dxX3exX9xXbxX41xX35xX3dxXaxX9xX2cxXcexX18xX9xX62xXbxX2fxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXdxX17xX3dxX9xXbxX18xX33xX9xX2cxXaxX35xX9xX62xX35xX17xX3dxX9xXbxX41xXcexX2cxX9xX19xX18xX3dxXaxX9xXbxX35xX17xX3dxX3exX9xX2cxXcexX18xX9xXcxX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX41xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xX13fxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX13fxXc1xX3dxX1cxX3dxX17xX2ebxX2fxX1cxX2axX2efxX2axX2f1xX1cxX2f3xX2f3xX19xX1fcxX1fdxX2f8xX2f9xX1ffxX2axX2fcxXbxX2f8xX1fcxX2f9xX2axXdxX2axX2f3xX13fxX305xX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2ebxX35xX19xXbxXaxX2bexX2f1xX1fdxX1fdxX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX3exXaxXbxX2bexX2f9xX1fdxX2axX33xX2b6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX24xX3dxX3exX9xXbxX41xX35xX3dxXaxX9xX2cxXcexX18xX9xX62xXbxX2fxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXdxX17xX3dxX9xXbxX18xX33xX9xX2cxXaxX35xX9xX62xX35xX17xX3dxX9xXbxX41xXcexX2cxX9xX19xX18xX3dxXaxX9xXbxX35xX17xX3dxX3exX9xX2cxXcexX18xX9xXcxX26xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxXcexXcxX23xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX305xXcexX2fxXbxX35xX7e0xX26xX2c6xX32xXexX7bxX1f0xX35xX9xX3dxXaxX4fxX9xX180xXefxX20dxX2cxX9xX2b6xXd55xX9xXdx171a8xX9xX2cxXaxX22exX3dxX3exX9xXbxXaxX181xXcxX9xXbxX22exXbxX9xX180xXb74xX9xX2cxX428xX9xXbxXaxXb74xX9xX23xX22exX9xXbxX41xX60xX9xX3dxXaxXbd2xX3dxX3exX9xX23xXecaxX3dxX9xXbxX41xXecaxX3dxX3exX9xX2cxX1d8xX26xX9xX3exXeaxX3dxX9xX3exX4fxX3dxX3exX9xXbxX41xX57xX3dxX9xX2fxX4fxX3dxX9xX3dxXaxX4fxX9xXbxXaxX18xX26xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX1f0xX2cxX9xX62xXaxX18xX26xX9xX3dxXaxX1d4xX18xX137xX9xXbxXaxX1afxX3dxX3exX9xX2b6xX22exX33xX13fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX41xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xX13fxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX13fxXc1xX3dxX1cxX3dxX17xX2ebxX2fxX1cxX2axX2efxX2axX2f1xX1cxX2f3xX2f3xX19xX1fcxX1fdxX2f8xX2f9xX1ffxX2axX2fcxXbxX1fcxX1fdxXdxX2axX2efxX13fxX305xX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2ebxX35xX19xXbxXaxX2bexX2f1xX1fdxX1fdxX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX3exXaxXbxX2bexX2f9xX1fdxX2axX33xX2b6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX24xX3dxX3exX9xXbxX41xX35xX3dxXaxX9xX2cxXcexX18xX9xX62xXbxX2fxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXdxX17xX3dxX9xXbxX18xX33xX9xX2cxXaxX35xX9xX62xX35xX17xX3dxX9xXbxX41xXcexX2cxX9xX19xX18xX3dxXaxX9xXbxX35xX17xX3dxX3exX9xX2cxXcexX18xX9xXcxX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX305xXcexX2fxXbxX35xX7e0xX26xX2c6xX32xXexX4exX18xX3dxX3exX9xXb62xX5bxX2cxXaxX9xX3exX20dxX35xX9xX3dxXaxXf39xX2cxX9xX3dxXaxXbd2xX3dxX3exX9xXcxX17cxX3dxXaxX9xX3exXaxXbabxX33xX9xX2cxX17cxXcxX9xX2b6xX69xX2cxX9xXc1xXc2xX18xX9xX22cxXcexX17xX3dxX9xXc1xXc2xX18xX9xXdxX5bxX9xXbxX41xX24xX3dxX3exX9xXbxX1d8xXcxX9xXbxX41xX60xX9xX3dxX3exXefxX170xX35xX9xX2fxXd55xX9xX19xXd58xX3dxX3exX9xXc1xXc7xX35xX9xX3dxXaxXbd2xX3dxX3exX9xX3exX428xX2cxX9xX2fxX1d8xX3dxX137xX9xX62xXaxX24xX17cxX3dxX3exX9xXbxX41xX170xX35xX137xX9xXcxX17cxX3dxXaxX9xXc1xXefxX170xX3dxX137xX9xX3dxX3exX563xX9xX2b6xX428xXcxX137xX13fxX13fxX9xXbxX1afxX26xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX2cxX1f0xX2cxXaxX9xX2fxXd55xX9xX19xXd58xX3dxX3exX9xX2cxX1f0xX2cxX9xX62xXaxX3cxX3dxX3exX9xX3exX35xX18xX3dxX9xX127xX9xX3dxXaxXbd2xX3dxX3exX9xXbxXaxX170xX35xX9xX180xX35xXb74xXcxX9xX62xXaxX1f0xX2cxX9xX3dxXaxX18xXcexX9xXbxX41xX24xX3dxX3exX9xX23xX22exX35xX9xX2cxX17cxX3dxXaxX9xX62xXaxX60xX9xXaxX1f5xXcexX9xX3dxXaxX35xXcdxXbxX9xX180xXc7xX35xX9xX3exX35xX428xX9xXcxX1afxX18xX9x148e4xXcxX9xX180x15e58xX2cxX9xXbxX41xXefxX3dxX3exX9xX2cxX47xX18xX9xX14fxXf39xX2cxX9xX14fxX13dxX13fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX41xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xX13fxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX13fxXc1xX3dxX1cxX3dxX17xX2ebxX2fxX1cxX2axX2efxX2axX2f1xX1cxX2f3xX2f3xX19xX1fcxX1fdxX2f8xX2f9xX1ffxX2axX2fcxXbxX1ffxX1fcxX2efxX2f1xXdxX2axX1ffxX13fxX305xX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2ebxX35xX19xXbxXaxX2bexX2f1xX1fdxX1fdxX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX3exXaxXbxX2bexX1ffxX1fdxX1fdxX33xX2b6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX24xX3dxX3exX9xXbxX41xX35xX3dxXaxX9xX2cxXcexX18xX9xX62xXbxX2fxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXdxX17xX3dxX9xXbxX18xX33xX9xX2cxXaxX35xX9xX62xX35xX17xX3dxX9xXbxX41xXcexX2cxX9xX19xX18xX3dxXaxX9xXbxX35xX17xX3dxX3exX9xX2cxXcexX18xX9xXcxX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX305xXcexX2fxXbxX35xX7e0xX26xX2c6xX32xXexXf7xX428xX9xXdxX4fxX9xX3dxXaxXbd2xX3dxX3exX9xXbxX41xX17cxX35xX9xX3dxX3exXaxX35xXcdxXcxX9xXbxXaxX1d4xX2cxX9xX2fxX1d4xX9xXbxXaxX69xX9xXc1xXd37xX9xX62xXaxX35xX9xX180xXefxX20dxX2cxX9xX2fxX22exX3dxX3exX9xX127xX9xX3dxXf0xX35xX9xXcxX4fxX9xX2cxX428xX9xX2cxX17cxXcxX9xX3exX35xX1f0xX2cxX9xXc1xX213xX9xXcxX13dxXbxX9xX62xXaxX3cxX3dxX3exX9xX3exX35xX18xX3dxX9xXcxX127xX9xXcxX57xX3dxXaxX9xXcxX18xX3dxX3exX9xX62xX64xXbxX9xXaxX20dxX33xX9xXc1xXc7xX35xX9xX2cxX17cxXcxX9xX3exX35xX1f0xX2cxX9xX2cxX47xX18xX9xXcxX13dxXbxX9xX3dxXf0xX35xX9xXbxX41xX69xX9xX21dexX3dxX9xXbxXaxX24xX17cxX35xX9xXcxX1f0xX35xX13fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX41xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xX13fxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX13fxXc1xX3dxX1cxX3dxX17xX2ebxX2fxX1cxX2axX2efxX2axX2f1xX1cxX2f3xX2f3xX19xX1fcxX1fdxX2f8xX2f9xX1ffxX2axX2fcxXbxX2f9xX2f3xX2axX1fdxXdxX1fcxX1fdxX13fxX305xX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2ebxX35xX19xXbxXaxX2bexX2f1xX1fdxX1fdxX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX3exXaxXbxX2bexX2f9xX1fdxX2axX33xX2b6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX24xX3dxX3exX9xXbxX41xX35xX3dxXaxX9xX2cxXcexX18xX9xX62xXbxX2fxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXdxX17xX3dxX9xXbxX18xX33xX9xX2cxXaxX35xX9xX62xX35xX17xX3dxX9xXbxX41xXcexX2cxX9xX19xX18xX3dxXaxX9xXbxX35xX17xX3dxX3exX9xX2cxXcexX18xX9xXcxX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX305xXcexX2fxXbxX35xX7e0xX26xX2c6xX32xXexX4exXefxXc7xX3dxX3exX9xX3dxXf39xX3dxX3exX9xX2cxXaxX35xX64xXcexX9xX127xX9xX2cxX1f0xX2cxX9xXbxXaxX170xX35xX9xX180xX35xXb74xXcxX9xX62xXaxX1f0xX2cxX9xX3dxXaxX18xXcexX9xXbxX41xX24xX3dxX3exX9xX3dxX3exX4fxX26xX13fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX41xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xX13fxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX13fxXc1xX3dxX1cxX3dxX17xX2ebxX2fxX1cxX2axX2efxX2axX2f1xX1cxX2f3xX2f3xX19xX1fcxX1fdxX2f8xX2f9xX1ffxX2axX2fcxXbxX2f9xX2efxX2axX2efxXdxX1fcxX2axX13fxX305xX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2ebxX35xX19xXbxXaxX2bexX2f1xX1fdxX1fdxX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX3exXaxXbxX2bexX2axX1ffxX2f9xX33xX2b6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX24xX3dxX3exX9xXbxX41xX35xX3dxXaxX9xX2cxXcexX18xX9xX62xXbxX2fxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXdxX17xX3dxX9xXbxX18xX33xX9xX2cxXaxX35xX9xX62xX35xX17xX3dxX9xXbxX41xXcexX2cxX9xX19xX18xX3dxXaxX9xXbxX35xX17xX3dxX3exX9xX2cxXcexX18xX9xXcxX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX41xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xX13fxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX13fxXc1xX3dxX1cxX3dxX17xX2ebxX2fxX1cxX2axX2efxX2axX2f1xX1cxX2f3xX2f3xX19xX1fcxX1fdxX2f8xX2f9xX1ffxX2axX2fcxXbxX2efxX1fdxX1fcxX2f8xXdxX1fcxX1fcxX13fxX305xX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2ebxX35xX19xXbxXaxX2bexX2f1xX1fdxX1fdxX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX3exXaxXbxX2bexX2axX2f3xX2f9xX33xX2b6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX24xX3dxX3exX9xXbxX41xX35xX3dxXaxX9xX2cxXcexX18xX9xX62xXbxX2fxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXdxX17xX3dxX9xXbxX18xX33xX9xX2cxXaxX35xX9xX62xX35xX17xX3dxX9xXbxX41xXcexX2cxX9xX19xX18xX3dxXaxX9xXbxX35xX17xX3dxX3exX9xX2cxXcexX18xX9xXcxX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX41xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xX13fxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX13fxXc1xX3dxX1cxX3dxX17xX2ebxX2fxX1cxX2axX2efxX2axX2f1xX1cxX2f3xX2f3xX19xX1fcxX1fdxX2f8xX2f9xX1ffxX2axX2fcxXbxX1ffxX2f8xX2fcxX1ffxXdxX1fcxX2fcxX13fxX305xX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2ebxX35xX19xXbxXaxX2bexX2f1xX1fdxX1fdxX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX3exXaxXbxX2bexX2axX2f3xX1fdxX33xX2b6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX24xX3dxX3exX9xXbxX41xX35xX3dxXaxX9xX2cxXcexX18xX9xX62xXbxX2fxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXdxX17xX3dxX9xXbxX18xX33xX9xX2cxXaxX35xX9xX62xX35xX17xX3dxX9xXbxX41xXcexX2cxX9xX19xX18xX3dxXaxX9xXbxX35xX17xX3dxX3exX9xX2cxXcexX18xX9xXcxX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX41xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xX13fxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX13fxXc1xX3dxX1cxX3dxX17xX2ebxX2fxX1cxX2axX2efxX2axX2f1xX1cxX2f3xX2f3xX19xX1fcxX1fdxX2f8xX2f9xX1ffxX2axX2fcxXbxX2axX2f1xX2f9xX2axXdxX1fcxX2f9xX13fxX305xX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2ebxX35xX19xXbxXaxX2bexX2f1xX1fdxX1fdxX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX3exXaxXbxX2bexX2axX2f8xX1fdxX33xX2b6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX24xX3dxX3exX9xXbxX41xX35xX3dxXaxX9xX2cxXcexX18xX9xX62xXbxX2fxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXdxX17xX3dxX9xXbxX18xX33xX9xX2cxXaxX35xX9xX62xX35xX17xX3dxX9xXbxX41xXcexX2cxX9xX19xX18xX3dxXaxX9xXbxX35xX17xX3dxX3exX9xX2cxXcexX18xX9xXcxX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX41xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xX13fxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX13fxXc1xX3dxX1cxX3dxX17xX2ebxX2fxX1cxX2axX2efxX2axX2f1xX1cxX2f3xX2f3xX19xX1fcxX1fdxX2f8xX2f9xX1ffxX2axX2fcxXbxX2f1xX1fdxX2efxX1fcxXdxX1fcxX2f8xX13fxX305xX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2ebxX35xX19xXbxXaxX2bexX2f1xX1fdxX1fdxX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX3exXaxXbxX2bexX2f9xX1fcxX2f9xX33xX2b6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX24xX3dxX3exX9xXbxX41xX35xX3dxXaxX9xX2cxXcexX18xX9xX62xXbxX2fxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXdxX17xX3dxX9xXbxX18xX33xX9xX2cxXaxX35xX9xX62xX35xX17xX3dxX9xXbxX41xXcexX2cxX9xX19xX18xX3dxXaxX9xXbxX35xX17xX3dxX3exX9xX2cxXcexX18xX9xXcxX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX41xX2c6xX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2bexX1cxX1cxX35xX13fxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX13fxXc1xX3dxX1cxX3dxX17xX2ebxX2fxX1cxX2axX2efxX2axX2f1xX1cxX2f3xX2f3xX19xX1fcxX1fdxX2f8xX2f9xX1ffxX2axX2fcxXbxX2f1xX2f9xX1fcxX1fcxXdxX1fcxX2f1xX13fxX305xX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2ebxX35xX19xXbxXaxX2bexX2f1xX1fdxX1fdxX33xX2b6xX2c6xXaxX17xX35xX3exXaxXbxX2bexX2axX2f9xX2fcxX2f8xX33xX2b6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX24xX3dxX3exX9xXbxX41xX35xX3dxXaxX9xX2cxXcexX18xX9xX62xXbxX2fxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXdxX17xX3dxX9xXbxX18xX33xX9xX2cxXaxX35xX9xX62xX35xX17xX3dxX9xXbxX41xXcexX2cxX9xX19xX18xX3dxXaxX9xXbxX35xX17xX3dxX3exX9xX2cxXcexX18xX9xXcxX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb7xXcexXbxXaxX24xX41xX32xXexX7xXaxXefxXf0xX3dxX3exX9xXf7xX21e2xX3dxX3exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX14fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2b6xXbxX2b8xX18xXdxX35xX3exX3dxX2bexX9xX41xX35xX3exXaxXbxX2c6xX32xXexX0xX17xXcxXexX3e1xX3dxXaxX2bexX9xXe8xX3exXcexX26x169d1xX3dxX9xX5xX35xX64xX3dxX9xX5xXaxX4fxX3dxXaxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4cxX24xXcexX41xX2cxX17xX32xXexX105xX5xXaxX17xX24xX9xXb7xX41xX2cxXaxX19xX18xX35xXdxX26xX11cxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Phương Đặng