Hương Sơn tặng vật tư y tế cho lực lượng phòng, chống Covid-19
(Baohatinh.vn) - Huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa trao tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn.
41fex7941x5882x6dfcx7651x9f94xb436x932ex5270xX7xc879xbdb7xd71cx6a6dx6c41x8e73xX5x5d23xXaxa650xa4bbx951ex6fadx7bdaxcd92xX3x9879xX15xX16xX3xXex8839xX16xX17xX3x5badx9fcaxXexX3xXexX14xX3x5727xX3xXexdc7fxX3xX4xX1x8b01xX3xX5x7530xX4xX3xX5xX14xc546xX16xX17xX3xXbxX1xc616xX16xX17xcdcfxX3xX4xX1xe7ddxX16xX17xX3xaf76xX30xX22xXdxc3d2x66daxX2x5552xX0x76c5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX4dxXaxX12xX13x6867xX29xc4dfxX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xbaecxX13x7a9exX3xXcx5b78xX16xX1xaff1xX3xX22x6534xX6xX3xXex9469xX6xX30xX3xXexX1exX16xX17xX3xX22xX23xXexX3xXexX14xX3xX29xX3xXexX2cxX41xX3xX16xX1xX68xX3xX29xX2cxX68xX3xXbxX1xc7b6xcdb4xX3xX4xX1xX30xX3xX4xb582xX4xX3xX5xX33xX4xX3xX5xX14xX38xX16xX17xX3xd409xX6xX16xX17xX3xX5xX79xXa7xX3xX16xX1xXdxX6axXa7xX3xX22x9042xX3xXbxX1xX3exX16xX17xX41xX3xX4xX1xX45xX16xX17xX3xX4dxe030xX4xX1xX3xa90cxX6axX16xX1xX3xX49xX30xX22xXdxX4dxX3xX4exX2xX50xX3xXexX86xbae8xX16xX3xXbbxXdbxX6xX3xXdfxX79xX16x7a33xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd20bxX30xX4dxX29xXaxX12xX0xXdxXa7xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX49xX10xX16xXexX10xX86xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxd636xXdxX4dxXexX1x9e00xX3x7b74xX2xc22axXbxdf75x973cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX131xX3xdf71xX2xc2a2xXbxX137xX138xXaxX3xX7xX86xX4xX9xXaxX52xX52xXdxXfaxXdfxX6xX30xX1xX6xXexXdxX16xX1xXfaxX22xX16xX52xX16xX10xX12cxX7xX52xd785xX2xX2xe39dxX52xX2xX142xX2xX4dxX133xX165xX144xX142xX142xX142xX135xXexX135xX142xX142xX168xX142xX5xX144xXfax9ba2xXbxX17x46fbxX86xX9xX50xddf6xX133xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xXexX1exX16xX17xX3xX22xX23xXexX3xXexX14xX3xX29xX3xXexX2cxX3xX4xX1xX30xX3xX5xX33xX4xX3xX5xX14xX38xX16xX17xX3xXbxX1xX3exX16xX17xX41xX3xX4xX1xX45xX16xX17xX3xX49xX30xX22xXdxX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX12cxXdxX4dxXexX1xX9xXaxX133xX2xX135xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX142xX2xX144xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX6xXbxXexXdxX30xX16xXaxX12xX49xX1xXdx4695xX68xX3xX16xX17xX79xX29xX3xX77xX168xX52xX135xX7fxX41xX3x646axX29xX3xXdfxX6xX16xX3xcbacxXcxXcx51ffxX41xX3x44dexX10ax5d86x6a4cxX3xX22xX79xX3xXa7xe1b6xXexX3xX7xX45xX3xXex7e06xX3xX4xX1xa804xX4xX41xX3xXbbxX30xX79xX16xX3xXexX1x6022xX3xX1xX68xX29xX6axX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xXbbx4c65xX3xXbbxX2cxX16xX3xXexX1xbd1dxXa7xX3xX1x9e3axXdxX3xX22xX79xX3xXexX1exX16xX17xX3xX16xX1xX68xX3xX29xX2cxX68xX3xXbxX1xXa6xXa7xX41xX3xX22xX23xXexX3xXexX14xX3xX29xX3xXexX2cxX3xX4xX1xX30xX3xX4xXaexX4xX3xX29xX41xX3xXdfxXaexX4xX3xX7xX7cxX3xX22xX79xX3xX5xX33xX4xX3xX5xX14xX38xX16xX17xX3xX22x55c4xX3xXexX86xX6xX16xX17xX3xXbbxX6xX16xX17xX3xXexc7bbxX4xX3xXexX86xX33xX4xX3xX5xX79xXa7xX3xX16xX1xXdxX6axXa7xX3xX22xXcbxX3xXbxX1xX3exX16xX17xX3xX4xX1xX45xX16xX17xX3xX49xX30xX22xXdxX4dxX4exX2xX50xX3xXexcb0dxXdxX3xX10axX6axX16xX1xX3xX22xXdxX6axX16xX3xXbbxX6xX3x6964xX1xX30xX6xX3xX49xcf45xX6xX3xX2ecxX1xXa6xX68xX3xX21dxX68xX45xX4xX3xXexX2cxX3xX49x78f5xX68xX3xXcxX86xX10xX30xX41xX3xde51xX1xX68xX3xX4xXaexX4xX1xX3xX5xX29xX3xXexX23xXbxX3xXexX86xX68xX16xX17xX3xXexX2dcxXdxX3xX137xX252xX3xX30cxXdxXa7xX3xX13xX30xX6xXfaxX3xXcxX86xX30xX16xX17xX3xa120xX16xX1xX131xX3xX0xX10xXa7xX12xXcxX1exX16xX17xX3x9d17xX68xX79xX3xX4xX1xX30xX3xX4xXaexX4xX3xX29xX41xX3xXdfxXaexX4xX3xX7xX7cxX3xX22xX79xX3xX5xX33xX4xX3xX5xX14xX38xX16xX17xX3xX22xX2a3xX3xXexX86xX6xX16xX17xX3xXexX2dcxXdxX3xX30cxX1xX68xX3xX4xXaexX4xX1xX3xX5xX29xX3xXexX23xXbxX3xXexX86xX68xX16xX17xX3xX137xX252xX3xX30cxXdxXa7xX3xX13xX30xX6xXfaxX0xX52xX10xXa7xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX30xX4dxX29xXaxX12xX0xXdxXa7xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX49xX10xX16xXexX10xX86xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX4dxXexX1xX131xX3xX133xX2xX135xXbxX137xX138xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX131xX3xX142xX2xX144xXbxX137xX138xXaxX3xX7xX86xX4xX9xXaxX52xX52xXdxXfaxXdfxX6xX30xX1xX6xXexXdxX16xX1xXfaxX22xX16xX52xX16xX10xX12cxX7xX52xX165xX2xX2xX168xX52xX2xX142xX2xX4dxX133xX165xX144xX142x75a2xX165xX50xXexX133xX144xX50xX144xX185xX5xX144xXfaxX17exXbxX17xX181xX86xX9xX142xX185xX413xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xXexX1exX16xX17xX3xX22xX23xXexX3xXexX14xX3xX29xX3xXexX2cxX3xX4xX1xX30xX3xX5xX33xX4xX3xX5xX14xX38xX16xX17xX3xXbxX1xX3exX16xX17xX41xX3xX4xX1xX45xX16xX17xX3xX49xX30xX22xXdxX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX12cxXdxX4dxXexX1xX9xXaxX133xX2xX135xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX142xX2xX144xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX6xXbxXexXdxX30xX16xXaxX12xXcxX1exX16xX17xX3xX346xX68xX79xX3xX4xX1xX30xX3xX4xX1xXdxX2cxX16xX3xX7xX7cxX3x60ebxa00dxX16xX3xXdfxXdxXf0xX16xX3xXbxX1xX3exX16xX17xX3xX49xX2f2xX6xX3xX2ecxX1xXa6xX68xX3xX21dxX68xX45xX4xX3xXexX2cxX3xX49xX303xX68xX3xXcxX86xX10xX30xX41xX3xX4b8xX4b9xX16xX3xXdfxXdxXf0xX16xX3xXbxX1xX3exX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xX13xX4b9xX16xX17xX3xXbbxX6xX16xX17xX3xX16xX17xX79xX29xX3xXbbxXf0xXa7xX3xXexX86xX33xX4xX3xX4xX1xX45xXexX3xX4xX6xX16xX1xX3xX17xXaexX4xX41xX3xXexX68xX303xX16xX3xXexX86xX6xX41xX3xX2ecxXdxX23fxXa7xX3xX7xX30xXaexXexX3xX16xX15xXdxX3xXexX68xX29xX2cxX16xX3xXbbxX303xX68xX3xXbxX1xX3exX16xX17xX41xX3xX4xX1xX45xX16xX17xX3xX4dxXdbxX4xX1xX3xX49xX30xX22xXdxX4dxX3xX4exX2xX50xXfaxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX30xX4dxX29xXaxX12xX0xXdxXa7xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX49xX10xX16xXexX10xX86xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX4dxXexX1xX131xX3xX133xX2xX135xXbxX137xX138xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX131xX3xX142xX2xX144xXbxX137xX138xXaxX3xX7xX86xX4xX9xXaxX52xX52xXdxXfaxXdfxX6xX30xX1xX6xXexXdxX16xX1xXfaxX22xX16xX52xX16xX10xX12cxX7xX52xX165xX2xX2xX168xX52xX2xX142xX2xX4dxX133xX165xX144xX142xX413xX185xX135xXexX413xX2xX413xX165xX142xX5xX144xXfaxX17exXbxX17xX181xX86xX9xX168xX50xX413xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xXexX1exX16xX17xX3xX22xX23xXexX3xXexX14xX3xX29xX3xXexX2cxX3xX4xX1xX30xX3xX5xX33xX4xX3xX5xX14xX38xX16xX17xX3xXbxX1xX3exX16xX17xX41xX3xX4xX1xX45xX16xX17xX3xX49xX30xX22xXdxX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX12cxXdxX4dxXexX1xX9xXaxX133xX2xX135xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX142xX2xX144xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX6xXbxXexXdxX30xX16xXaxX12xX19xX45xX3xX22xX23xXexX3xXexX14xX3xX29xX3xXexX2cxX41xX3xX16xX1xX68xX3xX29xX2cxX68xX3xXbxX1xXa6xXa7xX3xXdfxX6xX30xX3xX17xX4b9xXa7xX131xX3xX2xXfaxX165xX144xX144xX3xX2ecxX1xXa6xX68xX3xXexX86xX6xX16xX17xX41xX3xX2xXfaxX144xX144xX144xX3xX17xX25axX16xX17xX3xXexX6xX29xX3xX29xX3xXexX2cxX41xX3xX165xX2xX133xX3xX17x816fxXdxX3xX137xX79xX3xXbxX1xX3exX16xX17xX3xX4dxXdxX6axXexX3xX2ecxX1xX68xXa6xX16xX138xX3xX133xX144xX3xX4xX1xX6xXdxX3xX4dxX303xX68xX3xX25axX16xX41xX3xX2xX144xX144xX3xX5xe721xXexX3xX16xX14xd43exX4xX3xXa7xb3cexXa7xX41xX3xX185xX144xX3xXexX1xe65fxX16xX17xX3xXa7x7dfbxX3xXex8976xXa7xX138xX3xX2xX135xX3xXexX1xX6f1xX16xX17xX3xX7x67fcxX6xX3xXexX14xX15xXdxX3xX4xX6f1xX16xX17xX3xX165xX2xX133xX3xX1xX229xXbxX3xXexX1xXdbxXexX3xX1xX229xXbxX41xX3xX165xX144xX144xX3xX17xX6b2xXdxX3xX137xX2b1xX4xX3xX137xX6dfxX4xX1xX41xX3xX185xX144xX3xX17xX6b2xXdxX3xXa7xX6f6xX3xX4xX1xX6dfxX16xX1xX3xX22xX79xX3xX185xX144xX3xX2ecxc9e5xXexX3xX16xX14xX6e4xX4xX3xX68xX45xX16xX17xX3xXbbxX6b2xX16xX17xX3xX4xX1xX6xXdxXfaxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX30xX4dxX29xXaxX12xX0xXdxXa7xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX49xX10xX16xXexX10xX86xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX4dxXexX1xX131xX3xX133xX2xX135xXbxX137xX138xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX131xX3xX142xX2xX144xXbxX137xX138xXaxX3xX7xX86xX4xX9xXaxX52xX52xXdxXfaxXdfxX6xX30xX1xX6xXexXdxX16xX1xXfaxX22xX16xX52xX16xX10xX12cxX7xX52xX165xX2xX2xX168xX52xX2xX142xX2xX4dxX133xX165xX144xX142xX413xX142xX144xXexX135xX165xX50xX2xX165xX5xX144xXfaxX17exXbxX17xX181xX86xX9xX135xX2xX168xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xXexX1exX16xX17xX3xX22xX23xXexX3xXexX14xX3xX29xX3xXexX2cxX3xX4xX1xX30xX3xX5xX33xX4xX3xX5xX14xX38xX16xX17xX3xXbxX1xX3exX16xX17xX41xX3xX4xX1xX45xX16xX17xX3xX49xX30xX22xXdxX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX12cxXdxX4dxXexX1xX9xXaxX133xX2xX135xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX142xX2xX144xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX6xXbxXexXdxX30xX16xXaxX12xX49xXaexX4xX3xX5xX30xX2dcxXdxX3xX1xX79xX16xX17xX3xX1xX6b2xX6xX3xXexX86xXf0xX16xX3xX4xX6b2xX3xXexX230xX16xX17xX3xXexX86xXdbxX3xX17xXdxXaexX3xX135xX144xX3xXexX86xXdxX6axX68xX3xXbbxX4b9xX16xX17xX3xXbbxX14xX38xX4xX3xXexX86xX6dfxX4xX1xX3xXexX82xX3xX346xX68xc6e4xX3xX4xX234xX68xX3xXexX86xX38xX3xX4x9668xX6xX3xX1xX68xX29xX6axX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xX16xX1x63bfxXa7xX3xX2ecxXdbxXbxX3xXexX1x640bxXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x9405xX41xX3xXbbxX229xX16xX17xX3xX22xXdxXf0xX16xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX303xX16xX3xX4xXaexX4xX3xX5xX33xX4xX3xX5xX14xX38xX16xX17xX3xXbbxX6xX16xX17xX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX6axX16xX3xX16xX1xXdxX6axXa7xX3xX22xXcbxX3xXbxX1xX3exX16xX17xX41xX3xX4xX1xX45xX16xX17xX3xX4dxXdbxX4xX1xX3xX49xX30xX22xXdxX4dxX4exX2xX50xX3xXexX86xXf0xX16xX3xXbbxXdbxX6xX3xXdfxX79xX16xX3xX1xX68xX29xX6axX16xXfaxX0xX52xXbxX12xX0xX4dxXdxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4dxX86xX10xX5xX6xXexX10xX4dxXaxX12xX0xX7xXexX86xX30xX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxXf0xX16xX3xX346xX68xX6xX16xX131xX0xX52xX7xXexX86xX30xX16xX17xX12xX0xX68xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX4exXexX1xX68xXa7xXdfxX4exX6xX16xX4dxX4exX7xX6xXbxX30xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax7acdxX1xXcbxX3xX16xX707xX3xX13xX79xX3xXcxX7cxX16xX1xX3xXdfxX204xX16xX3xXdfxcd13xX3xXexX68xX29xXf0xX16xX3xXexX86xX68xX29xX204xX16xX41xX3xX1xa883xX3xXexX86xX38xX3xXbxX1xX3exX16xX17xX3xX4xX1xX45xX16xX17xX3xX4dxXdbxX4xX1xX3xX49xX30xX22xXdxX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX1xX86xX10xace2xX9xXaxX52xX4dxX30xX6xX16xX4exXexX1xX10xX52xXbxX1xX68xX4exX16xX68xX4exX1xX6xX4exXexXdxX16xX1xX4exXdfxX10xX16xX4exXdfxXdxX4exXexX68xX29xX10xX16xX4exXexX86xX68xX29xX10xX16xX4exX1xX30xX4exXexX86xX30xX4exXbxX1xX30xX16xX17xX4exX4xX1xX30xX16xX17xX4exX4dxXdxX4xX1xX4exX4xX30xX22xXdxX4dxX4exX2xX50xX52xX165xX2xX2xX185xX413xX185xXfaxX1xXexXa7xXaxX12xX0xXdxXa7xX17xX3xX7xX86xX4xX9xXaxX52xXa7xX10xX4dxXdxX6xX52xX2xX165xX144xX52xX16xX10xX12cxX7xX52xX165xX2xX2xX168xX52xX2xX135xX135xX4dxX135xX165xX2xX165xX133xX2xX135xXexX413xX133xX2xX142xX142xX5xX144xXfaxX17exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xXexX1exX16xX17xX3xX22xX23xXexX3xXexX14xX3xX29xX3xXexX2cxX3xX4xX1xX30xX3xX5xX33xX4xX3xX5xX14xX38xX16xX17xX3xXbxX1xX3exX16xX17xX41xX3xX4xX1xX45xX16xX17xX3xX49xX30xX22xXdxX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX4dxXdxX22xX12xX0xX7xXexX86xX30xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9b6xX1xXcbxX3xX16xX707xX3xX13xX79xX3xXcxX7cxX16xX1xX3xXdfxX204xX16xX3xXdfxX9caxX3xXexX68xX29xXf0xX16xX3xXexX86xX68xX29xX204xX16xX41xX3xX1xX9dbxX3xXexX86xX38xX3xXbxX1xX3exX16xX17xX3xX4xX1xX45xX16xX17xX3xX4dxXdbxX4xX1xX3xX49xX30xX22xXdxX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX1xX86xX10xX9ffxX9xXaxX52xX4dxX30xX6xX16xX4exXexX1xX10xX52xXbxX1xX68xX4exX16xX68xX4exX1xX6xX4exXexXdxX16xX1xX4exXdfxX10xX16xX4exXdfxXdxX4exXexX68xX29xX10xX16xX4exXexX86xX68xX29xX10xX16xX4exX1xX30xX4exXexX86xX30xX4exXbxX1xX30xX16xX17xX4exX4xX1xX30xX16xX17xX4exX4dxXdxX4xX1xX4exX4xX30xX22xXdxX4dxX4exX2xX50xX52xX165xX2xX2xX185xX413xX185xXfaxX1xXexXa7xXaxX12xX9b6xX1xXcbxX3xX16xX707xX3xX13xX79xX3xXcxX7cxX16xX1xX3xXdfxX204xX16xX3xXdfxX9caxX3xXexX68xX29xXf0xX16xX3xXexX86xX68xX29xX204xX16xX41xX3xX1xX9dbxX3xXexX86xX38xX3xXbxX1xX3exX16xX17xX3xX4xX1xX45xX16xX17xX3xX4dxXdbxX4xX1xX3xX49xX30xX22xXdxX4dxX4exX2xX50xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX86xX30xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4dxXaxX12xX49xXaexX4xX3xX4x70e1xXbxX3xX1xX229xXdxX3xXbxX1xXcbxX3xX16xX707xX3xX13xX79xX3xXcxX7cxX16xX1xX3xXbbxX6xX16xX17xX3xXexXdxX2cxXbxX3xXexXcbxX4xX3xX1xX68xX29xX3xXbbxX229xX16xX17xX3xXexX45xXdxX3xXbbxX6xX3xX16xX1xb214xX16xX3xX5xX33xX4xX3xXexX68xX29xXf0xX16xX3xXexX86xX68xX29xX204xX16xX41xX3xX22xX23xX16xX3xXbbxX229xX16xX17xX3xX16xX17xX14xX8daxXdxX3xX4dxXc38xX16xX3xX4xX1xXc02xXbxX3xX1xX79xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxXf0xXa7xX3xX4xXaexX4xX3xX346xX68xX29xX3xXbbxXdbxX16xX1xX3xX22xX79xX3xXbxX1xX45xXdxX3xX1xX38xXbxX3xX1xX9dbxX3xXexX86xX38xX3xX4xX6f9xX16xX17xX3xXexXaexX4xX3xXbxX1xX3exX16xX17xX3xX4xX1xX45xX16xX17xX3xX4dxXdbxX4xX1xX3xXdfxX6axX16xX1xXfaxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX4dxXdxX22xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX9dbxX3xXexX86xX38xX3xX165xX135xXfaxX144xX144xX144xX3xX4xX1xXdxX2cxX4xX3xX2ecxX1xXa6xX68xX3xXexX86xX6xX16xX17xX3xX29xX3xXexX2cxX3xX4xX1xX30xX3xXexX68xX29xX2cxX16xX3xXbbxX303xX68xX3xX4xX1xX45xX16xX17xX3xX4dxXdbxX4xX1xX3xd8f5xX3xXcxX1xX2dcxX4xX1xX3xX13xX79xXaxX3xX1xX86xX10xX9ffxX9xXaxX52xX29xX4exXexX10xX52xX1xX30xX4exXexX86xX30xX4exX165xX135xX4exX144xX144xX144xX4exX4xX1xXdxX10xX4xX4exX2ecxX1xX6xX68xX4exXexX86xX6xX16xX17xX4exX29xX4exXexX10xX4exX4xX1xX30xX4exXexX68xX29xX10xX16xX4exX4dxX6xX68xX4exX4xX1xX30xX16xX17xX4exX4dxXdxX4xX1xX4exX30xX4exXexX1xX6xX4xX1xX4exX1xX6xX52xX165xX2xX2xX142xX2xX144xXfaxX1xXexXa7xXaxX12xX0xXdxXa7xX17xX3xX7xX86xX4xX9xXaxX52xXa7xX10xX4dxXdxX6xX52xX2xX165xX144xX52xX16xX10xX12cxX7xX52xX165xX2xX2xX168xX52xX2xX185xX135xX4dxX135xX2xX135xX144xX185xX142xX165xXexX413xX135xX144xX413xX135xX5xX144xXfaxX17exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xXexX1exX16xX17xX3xX22xX23xXexX3xXexX14xX3xX29xX3xXexX2cxX3xX4xX1xX30xX3xX5xX33xX4xX3xX5xX14xX38xX16xX17xX3xXbxX1xX3exX16xX17xX41xX3xX4xX1xX45xX16xX17xX3xX49xX30xX22xXdxX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX4dxXdxX22xX12xX0xX7xXexX86xX30xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX9dbxX3xXexX86xX38xX3xX165xX135xXfaxX144xX144xX144xX3xX4xX1xXdxX2cxX4xX3xX2ecxX1xXa6xX68xX3xXexX86xX6xX16xX17xX3xX29xX3xXexX2cxX3xX4xX1xX30xX3xXexX68xX29xX2cxX16xX3xXbbxX303xX68xX3xX4xX1xX45xX16xX17xX3xX4dxXdbxX4xX1xX3xXd0axX3xXcxX1xX2dcxX4xX1xX3xX13xX79xXaxX3xX1xX86xX10xX9ffxX9xXaxX52xX29xX4exXexX10xX52xX1xX30xX4exXexX86xX30xX4exX165xX135xX4exX144xX144xX144xX4exX4xX1xXdxX10xX4xX4exX2ecxX1xX6xX68xX4exXexX86xX6xX16xX17xX4exX29xX4exXexX10xX4exX4xX1xX30xX4exXexX68xX29xX10xX16xX4exX4dxX6xX68xX4exX4xX1xX30xX16xX17xX4exX4dxXdxX4xX1xX4exX30xX4exXexX1xX6xX4xX1xX4exX1xX6xX52xX165xX2xX2xX142xX2xX144xXfaxX1xXexXa7xXaxX12xX13xX9dbxX3xXexX86xX38xX3xX165xX135xXfaxX144xX144xX144xX3xX4xX1xXdxX2cxX4xX3xX2ecxX1xXa6xX68xX3xXexX86xX6xX16xX17xX3xX29xX3xXexX2cxX3xX4xX1xX30xX3xXexX68xX29xX2cxX16xX3xXbbxX303xX68xX3xX4xX1xX45xX16xX17xX3xX4dxXdbxX4xX1xX3xXd0axX3xXcxX1xX2dcxX4xX1xX3xX13xX79xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX86xX30xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4dxXaxX12xX49xX1xX68xX16xX17xX3xXexX6xX29xX3xXbxX1xX3exX16xX17xX3xX4xX1xX45xX16xX17xX3xX4dxXdbxX4xX1xX3xX49xX30xX22xXdxX4dxX4exX2xX50xX41xX3xX13xX68xX29xX6axX16xX3xXbbxX30xX79xX16xX3xXcxX1xX2dcxX4xX1xX3xX13xX79xX3xX77xX13xX79xX3xXcxX7cxX16xX1xX7fxX3xXbbxX252xX3xX1xX68xX29xX3xXbbxX229xX16xX17xX3xXbbxX14xX38xX4xX3xX165xX135xXfaxX144xX144xX144xX3xX4xX1xXdxX2cxX4xX3xX2ecxX1xXa6xX68xX3xXexX86xX6xX16xX17xX3xX29xX3xXexX2cxX3xXbbxX23fxX3xXexX86xX6xX30xX3xXexX1exX16xX17xX3xX5xX33xX4xX3xX5xX14xX38xX16xX17xX3xX16xX15xXdxX3xXexX68xX29xX2cxX16xX3xXbbxX303xX68xX3xX4xX1xX45xX16xX17xX3xX4dxXdbxX4xX1xX3xXexX86xXf0xX16xX3xXbbxXdbxX6xX3xXdfxX79xX16xXfaxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX4dxXdxX22xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX79xX3xXcxX7cxX16xX1xX3xXexX86xX6xX30xX3xXexX1exX16xX17xX3xX22xX23xXexX3xXexX14xX3xX29xX3xXexX2cxX3xXbxX1xX3exX16xX17xX41xX3xX4xX1xX45xX16xX17xX3xX4dxXdbxX4xX1xX3xX49xX30xX22xXdxX4dxX4exX2xX50xX3xX4xX1xX30xX3xX165xX3xXexX9caxX16xX1xX3xX10axX6f9xX5xX29xX2ecxX1xX25axXa7xX137xX6xX29xX3xXfaxXfaxXfaxXaxX3xX1xX86xX10xX9ffxX9xXaxX52xX4xX1xXdxX16xX1xX4exXexX86xXdxX52xX1xX6xX4exXexXdxX16xX1xX4exXexX86xX6xX30xX4exXexX6xX16xX17xX4exX22xX6xXexX4exXexX68xX4exX29xX4exXexX10xX4exXbxX1xX30xX16xX17xX4exX4xX1xX30xX16xX17xX4exX4dxXdxX4xX1xX4exX4xX30xX22xXdxX4dxX4exX2xX50xX4exX4xX1xX30xX4exX165xX4exXexXdxX16xX1xX4exXdfxX30xX5xX29xX2ecxX1xX6xXa7xX137xX6xX29xX4exX22xX6xX4exX2ecxX1xX6xXa7xX4exXa7xX68xX30xX16xX52xX165xX2xX2xX185xX2xX185xXfaxX1xXexXa7xXaxX12xX0xXdxXa7xX17xX3xX7xX86xX4xX9xXaxX52xXa7xX10xX4dxXdxX6xX52xX2xX165xX144xX52xX16xX10xX12cxX7xX52xX165xX2xX2xX168xX52xX413xX144xX4dxX142xX2xX2xX185xX135xX135xX168xXexX2xX50xX165xX135xX168xX5xX144xXfaxX17exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xXexX1exX16xX17xX3xX22xX23xXexX3xXexX14xX3xX29xX3xXexX2cxX3xX4xX1xX30xX3xX5xX33xX4xX3xX5xX14xX38xX16xX17xX3xXbxX1xX3exX16xX17xX41xX3xX4xX1xX45xX16xX17xX3xX49xX30xX22xXdxX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX4dxXdxX22xX12xX0xX7xXexX86xX30xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX79xX3xXcxX7cxX16xX1xX3xXexX86xX6xX30xX3xXexX1exX16xX17xX3xX22xX23xXexX3xXexX14xX3xX29xX3xXexX2cxX3xXbxX1xX3exX16xX17xX41xX3xX4xX1xX45xX16xX17xX3xX4dxXdbxX4xX1xX3xX49xX30xX22xXdxX4dxX4exX2xX50xX3xX4xX1xX30xX3xX165xX3xXexX9caxX16xX1xX3xX10axX6f9xX5xX29xX2ecxX1xX25axXa7xX137xX6xX29xX3xXfaxXfaxXfaxXaxX3xX1xX86xX10xX9ffxX9xXaxX52xX4xX1xXdxX16xX1xX4exXexX86xXdxX52xX1xX6xX4exXexXdxX16xX1xX4exXexX86xX6xX30xX4exXexX6xX16xX17xX4exX22xX6xXexX4exXexX68xX4exX29xX4exXexX10xX4exXbxX1xX30xX16xX17xX4exX4xX1xX30xX16xX17xX4exX4dxXdxX4xX1xX4exX4xX30xX22xXdxX4dxX4exX2xX50xX4exX4xX1xX30xX4exX165xX4exXexXdxX16xX1xX4exXdfxX30xX5xX29xX2ecxX1xX6xXa7xX137xX6xX29xX4exX22xX6xX4exX2ecxX1xX6xXa7xX4exXa7xX68xX30xX16xX52xX165xX2xX2xX185xX2xX185xXfaxX1xXexXa7xXaxX12xX13xX79xX3xXcxX7cxX16xX1xX3xXexX86xX6xX30xX3xXexX1exX16xX17xX3xX22xX23xXexX3xXexX14xX3xX29xX3xXexX2cxX3xXbxX1xX3exX16xX17xX41xX3xX4xX1xX45xX16xX17xX3xX4dxXdbxX4xX1xX3xX49xX30xX22xXdxX4dxX4exX2xX50xX3xX4xX1xX30xX3xX165xX3xXexX9caxX16xX1xX3xX10axX6f9xX5xX29xX2ecxX1xX25axXa7xX137xX6xX29xX3xXfaxXfaxXfaxX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX86xX30xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4dxXaxX12x9643xX6b2xXdxX3xX22xX23xXexX3xXexX14xX3xX29xX3xXexX2cxX3xXexX9caxX16xX1xX3xX13xX79xX3xXcxX7cxX16xX1xX3xXexX86xX6xX30xX3xXexX1exX16xX17xX3xX4xX1xX30xX3xXexX9caxX16xX1xX3xX10axX6f9xX5xX29xX2ecxX1xX25axXa7xX137xX6xX29xX3xXexX86xXdbxX3xX17xXdxXaexX3xX2xX3xXex7fb3xX3xXbbxX4b9xX16xX17xX41xX3xXexX9caxX16xX1xX3xX30cxX1xX25axXa7xX3xX21axX68xX229xX16xX3xX135xX144xX144xX3xXexX86xXdxX6axX68xX3xXbbxX4b9xX16xX17xX3xX16xX1xX8d1xXa7xX3xX1xX9dbxX3xXexX86xX38xX3xX4xX1xX6dfxX16xX1xX3xX346xX68xX29xX204xX16xX3xX22xX79xX3xX222xX1xXc38xX16xX3xX4dxXc38xX16xX3xX165xX3xXexX9caxX16xX1xX3xXbxX1xX3exX16xX17xX41xX3xX4xX1xX45xX16xX17xX3xX4dxXdbxX4xX1xX3xX49xX30xX22xXdxX4dxX4exX2xX50xXfaxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX4dxXdxX22xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX68xX5xX12xX0xX4dxXdxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX86xXaxX12xX0xX52xX4dxXdxX22xX12xX0xX52xX4dxXdxX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx96e2xX68xXexX1xX30xX86xXaxX12xX13xX707xX68xX3xXcxX86xX68xX16xX17xX0xX52xXbxX12
Hữu Trung