BIDV - Chi nhánh Kỳ Anh tuyển dụng 5 cán bộ
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kỳ Anh tổ chức thi tuyển 05 cán bộ năm 2021.
9a6ax11355xf059xa4d5xb263xfeb7x10e20xd9b2xe153xX7x109c4x11564xb52cxfd0bx10418x1181dxX5xe312xXaxX3xX7xXexbdc0xX5xX10xX9xXaxXexX10x10c9bxXexcbf5xX6xX5xXdxb0dbxb66exd1ddxX3xX5xX10x10311xXexc8dcxXaxdd29xf400x1034cx10c95x103e1xX3xX1exX3xcb73xX1xXdxX3xX23xX1x107f6xX23xX1xX3xe7a7xccd3xX3x119d5xX23xX1xX3xXexbe96xX15xef05xX23xX3xb00fxa4c9xX23xX22xX3xf785xX3xX4xX3axX23xX3xb262x100afxX0xd22dxX1xX2xX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb7c4xX10xX6xX4bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX5xX10xX28xXexX2axXaxX2cxd548xX22xa5c7xX23xX3xX1xa1ccxX23xX22xX3xXcxX1xe318xd1ccxX23xX22xX3xab05xf537xXdxX3xX34xe025xX3xXbxX1xedbbxX23xX3xc18cxXa2xX46xX3xXexX94xX3xae21xX8exX3xd1bbxX1xX3axXexX3xXexb7dcxXdxX48xX23xX3xX30xXdx9f34xXexX3xX88xX6xX99xX3x9fddxX3xX34xX1xXdxX3xX23xX1xX3axX23xX1xX3xX3exX3fxX3xX41xX23xX1xX3xXexX9exX3xX4xX1x116d2xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX46xX15xX48xX23xX3x10aa4xX50xX3xX4xX3axX23xX3xX56xX57xX3xX23xfc2bxX99xX3xd36dxXe8xXf6xX2xe3c8xX0xX59xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxf01cxX4bxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX5xX10xX28xXexX2axXaxX2cxX0xX7xXexXb5xX10bxX23xX22xX2cxX0xXdxX99xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX34xX10xX23xXexX10xXb5xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax10599xXdxX4bxXexX1xX24xX3xb2f7xXe8xXe8xXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXf6xX50xX155xXbxX1cxX2axXaxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX59xX59xXdxXfaxX56xX6xX10bxX1xX6xXexXdxX23xX1xXfaxXacxX23xX59xX23xX10xX14exX7xX59xXf6xX2xX2xX50xX59xa97fxfe67xX4bxX50xXe8xX18dxXf6xX2xa7e1xX18cxXexX18cxX18dxX18cxec82xX5xbdf2xX1exX4xX6xXbxXexX46xXb5xX10xX1exX10bx10674xXfaxb029xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2dxX2exX2fxX30xX3xX1exX3xX34xX1xXdxX3xX23xX1xX3axX23xX1xX3xX3exX3fxX3xX41xX23xX1xX3xXexX46xX15xX48xX23xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xX50xX3xX4xX3axX23xX3xX56xX57xXaxX3xX14exXdxX4bxXexX1xX9xXaxX155xXe8xXe8xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXf6xX50xX155xXaxX3xX59xX2cxX0xX59xX7xXexXb5xX10bxX23xX22xX2cxX0xX59xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX10bxX4bxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXb5xX2axXaxX2cxX0xX7xXexXb5xX10bxX23xX22xX2cxXcxX68xa6b9xX88xbb34xX3xX2dx11190x111e4xX0xX59xX7xXexXb5xX10bxX23xX22xX2cxX0xX59xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX10bxX4bxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXb5xX2axXaxX2cxX0xX7xXexXb5xX10bxX23xX22xX2cxXcxX46xX15xX48xX23xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xX4xX3axX23xX3xX56xX57xX3xX23xXf3xX99xX3xXf6xXe8xXf6xX2xX0xX59xX7xXexXb5xX10bxX23xX22xX2cxX0xX59xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX10bxX4bxX15xXaxX2cxX88xX22xX8axX23xX3xX1xX8exX23xX22xX3xXcxX1xX94xX95xX23xX22xX3xX99xX9axXdxX3xX34xX9exX3xXbxX1xXa2xX23xX3xXa5xXa2xX46xX3xXexX94xX3xXacxX8exX3xXafxX1xX3axXexX3xXexXb5xXdxX48xX23xX3xX30xXdxXbcxXexX3xX88xX6xX99xX3xXc3xX3xX34xX1xXdxX3xX23xX1xX3axX23xX1xX3xX3exX3fxX3xX41xX23xX1xX3xXexX9exX3xX4xX1xXdbxX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX46xX15xX48xX23xX3xX4xX3axX23xX3xX56xX57xX3xX23xXf3xX99xX3xXf6xXe8xXf6xX2xf2c0xX3xX4xX4cxX3xXexX1xX48xX3xX23xX1xX94xX3xX7xX6xX46xX24xX0xX59xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX10bxX4bxX15xXaxX2cxX0xX7xXexXb5xX10bxX23xX22xX2cxX2xXfaxX3xX30xe5cbxX3xXexXb5x1055bxX3xXexX46xX15xX48xX23xX3xX4bxX4cxX23xX22xX24xX3xX0xX59xX7xXexXb5xX10bxX23xX22xX2cxX34xX1xX46xX15x10edaxX23xX3xXacxXdxX380xX23xX3xX23xX22xX1xXdxXbcxXbxX3xXacxX4cxX3xXexX365xX23xX3xX4bxX4cxX23xX22xX24xX3xXe8xX50xX3xX4xX1xf204xX3xXexXdxX380xX46xX0xX7xXexXb5xX10bxX23xX22xX2cxXfaxX0xX59xX7xXexXb5xX10bxX23xX22xX2cxX0xX59xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX10bxX4bxX15xXaxX2cxX0xX7xXexXb5xX10bxX23xX22xX2cxXf6xXfaxX3xXa5xXdxaeacxX46xX3xX1a7xXdxXbcxX23xX32fxX3xXexXdxX380xX46xX3xX4xX1xX46xe472xX23xX3xX4x9cc2xX6xX3xX4xX3axX4xX3xXacxX361xX3xXexXb5xX365xX3xXexX46xX15xX48xX23xX3xX4bxX4cxX23xX22xX24xX0xX59xX7xXexXb5xX10bxX23xX22xX2cxX3xf4a2xX10xX99xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxfff2xXexX3xXexXb5xX380xX23xX3xX14exX10xX56xX7xXdxXexX10xX3xX0xX6xX3xX1xXb5xX10xX28xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX59xX59xXexX46xX15xX10xX23xX4bxX46xX23xX22xXfaxX56xXdxX4bxXacxXfaxX4xX10bxX99xXfaxXacxX23xXaxX2cxX1xXexXexXbxX24xX59xX59xXexX46xX15xX10xX23xX4bxX46xX23xX22xXfaxX56xXdxX4bxXacxXfaxX4xX10bxX99xXfaxXacxX23xX0xX59xX6xX2cxXfaxX0xX59xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX10bxX4bxX15xXaxX2cxX0xX7xXexXb5xX10bxX23xX22xX2cxX194xXfaxX68xf7faxX23xX1xX3xXexX1xXdbxX4xX3xXexX46xX15xX48xX23xX3xX4bxX4cxX23xX22xX24xX3xX0xX59xX7xXexXb5xX10bxX23xX22xX2cxea95xX46xX6xX3xXe8xX194xX3xXacxa06bxX23xX22xX3xXexX1xXdxX24xX0xX59xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX10bxX4bxX15xXaxX2cxX1exX3xX30xX4bbxX23xX22xX3xX2xX24xX3xe07bxX95xX3xXexX46xX15xX48xX23xX3xX1xd864xX3xX7xX95xXfaxX0xX59xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX10bxX4bxX15xXaxX2cxX1exX3xX30xX4bbxX23xX22xX3xXf6xX24xX3xXcxX1xXdxX3xXacxXdxX41dxXexX3xXexc3fcxXbxX3xXexXb5xX46xX23xX22xXfaxX0xX59xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX10bxX4bxX15xXaxX2cxX1exX3xX30xX4bbxX23xX22xX3xX194xX24xX3xXafxX1xa6d1xX23xX22xX3xXacx10083xX23xXfaxX0xX59xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX10bxX4bxX15xXaxX2cxX0xX7xXexXb5xX10bxX23xX22xX2cxX19axXfaxX3xX68xX4ecxX3xX7xX95xX3xX4bxf823xX3xXexX46xX15xX48xX23xX0xX59xX7xXexXb5xX10bxX23xX22xX2cxX0xX59xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX10bxX4bxX15xXaxX2cxXa5xXf3xX23xX22xX3xX1a7xdea7xX3xXexX1x11859xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX4bxX573xX3xXexX46xX15xX48xX23xX3xXexX1xX10xX10bxX3xX1xX94xbfbcxX23xX22xX3xX4bxc52cxX23xX3xX4xX3f0xX6xX3xX2dxX2exX2fxX30xX3xXexX9axXdxX3xX14exX10xX56xX7xXdxXexX10xX3xX0xX7xXexXb5xX10bxX23xX22xX2cxX0xX46xX2cxX1xXexXexXbxX24xX59xX59xXexX46xX15xX10xX23xX4bxX46xX23xX22xXfaxX56xXdxX4bxXacxXfaxX4xX10bxX99xXfaxXacxX23xX0xX59xX46xX2cxX0xX59xX7xXexXb5xX10bxX23xX22xX2cxXfaxX0xX59xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX10bxX4bxX15xXaxX2cxX0xX7xXexXb5xX10bxX23xX22xX2cxX50xXfaxX3xXcxX1xb8bcxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXacxX8exX3xX4xX3axX4xX1xX3xXexX1xXdbxX4xX3xX23xX57xXbxX3xX1xX4ecxX3xX7xX95xX0xX59xX7xXexXb5xX10bxX23xX22xX2cxX0xX59xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX10bxX4bxX15xXaxX2cxX0xX7xXexXb5xX10bxX23xX22xX2cxX1exX3xXcxX1xX62exXdxX3xX22xXdxX6xX23xX24xX0xX59xX7xXexXb5xX10bxX23xX22xX2cxX3xXcx114ebxX3xX23xX22xX8exX15xX3xX2xX50xX59xX19axX59xXf6xXe8xXf6xX2xX3xb456xX41dxX23xX3xX1xX41dxXexX3xX23xX22xX8exX15xX3xXf6xX18cxX59xX19axX59xXf6xXe8xXf6xX2xXfaxX0xX59xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX10bxX4bxX15xXaxX2cxX0xX7xXexXb5xX10bxX23xX22xX2cxX1exX3xX34xX3axX4xX1xX3xXexX1xXdbxX4xX24xX0xX59xX7xXexXb5xX10bxX23xX22xX2cxX3xX1xX4ecxX3xX7xX95xX3xXexXb5xX573xX4xX3xXexX46xX15xX41dxX23xX3xXexX9axXdxX3xX14exX10xX56xX7xXdxXexX10xX3xX0xX6xX3xX1xXb5xX10xX28xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX59xX59xXexX46xX15xX10xX23xX4bxX46xX23xX22xXfaxX56xXdxX4bxXacxXfaxX4xX10bxX99xXfaxXacxX23xXaxX2cxX1xXexXexXbxX24xX59xX59xXexX46xX15xX10xX23xX4bxX46xX23xX22xXfaxX56xXdxX4bxXacxXfaxX4xX10bxX99xXfaxXacxX23xX0xX59xX6xX2cxX0xX7xXexXb5xX10bxX23xX22xX2cxXfaxX0xX59xX7xXexXb5xX10bxX23xX22xX2cxX0xX59xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX10bxX4bxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXb5xX2axXaxX2cxX0xX7xXexXb5xX10bxX23xX22xX2cxX68xccfcxX2exX3xXa5xbcecxX88xX241xX3xXcxacf5x10e9bx117cexX88xX3xX2fxfbcexX88xX241xX0xX59xX7xXexXb5xX10bxX23xX22xX2cxX0xX59xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX10bxX4bxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXb5xX2axXaxX2cxX0xX7xXexXb5xX10bxX23xX22xX2cxX3xX34xX68xX2exX3xX88xX68xX244xX88xX68xX3xX88xX241x10593xX88xX3xX68x1110cxX88xX241xX3xXcx112efxX34xXafxX3xXa5xcbfdxX79dxX3xXcxe085xX3xX30xX7f9xX3xXafxX68xX244xXcxX3xXcxf0c5xX2exX79fxX88xX3xX3exf4afxX3xX41xX88xX68xX0xX59xX7xXexXb5xX10bxX23xX22xX2cxX0xX59xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX10bxX4bxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXb5xX2axXaxX2cxX0xX7xXexXb5xX10bxX23xX22xX2cxX88xX22xX46xX15xbdbbxX23xX3xX30xXf3xX23xX3xXcxXb5xX46xX23xX22xX0xX59xX7xXexXb5xX10bxX23xX22xX2cxX0xX59xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX10bxX4bxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXb5xX2axXaxX2cxX0xX7xXexXb5xX10bxX23xX22xX2cxX0xXdxX99xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4bxXexX1xX46xX99xX56xX3xX4bxX1xXdxX4bxX10xX3xXdxX34xX10xX23xXexX10xXb5xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX14exXdxX4bxXexX1xX24xX3xX50xX155xX50xXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX194xX155xX18cxXbxX1cxX2axXaxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX59xX59xXdxXfaxX56xX6xX10bxX1xX6xXexXdxX23xX1xXfaxXacxX23xX59xX23xX10xX14exX7xX59xXf6xX2xX2xX50xX59xX18cxX18dxX4bxX50xXe8xX18dxXf6xX19axX50xX19cxXexX18cxX194xXf6xX2xX5xX2xX1exX23xX6xX99xX2xXf6xX194xXfaxX1a9xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2dxX2exX2fxX30xX3xX1exX3xX34xX1xXdxX3xX23xX1xX3axX23xX1xX3xX3exX3fxX3xX41xX23xX1xX3xXexX46xX15xX48xX23xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xX50xX3xX4xX3axX23xX3xX56xX57xXaxX3xX14exXdxX4bxXexX1xX9xXaxX50xX155xX50xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX194xX155xX18cxXaxX3xX59xX2cxX0xX59xX7xXexXb5xX10bxX23xX22xX2cxX0xX59xXbxX2c