Hương Sơn hoàn thành 24/25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội
(Baohatinh.vn) - Trên cơ sở tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện kết quả 11 tháng đầu năm và dự ước khả năng thực hiện cả năm 2019, đến nay, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch 24/25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội.
fc3ex160e7x17a8ax16101x18927x146b7x17795x11e74x17c31xX7x18b9ax165aex17017x1503ex11737x1199bxX5x150a8xXax18239x14e07x10611x10e6cx11c8fx1799exX3x18d36xX15xX16xX3xX1x1074dx11a44xX16xX3xXexX1xX1fxX16xX1xX3x1287cx18115x1813exX28x18362xX3xX4xX1x116b6xX3xXexXdx1849ax16473xX3x16ab0xXdxX16xX1xX3xXex146aaxX3x10353xX3x11f86x162c7xX3xX1x15356xXdxX0xX2axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x15615xXaxX12xXcx144abxX34xX16xX3xX4xX15xX3xX7x18aeaxX3xXex1451exX16xX17xX3xX1x15a46xXbxX3xfd5cx127cfxX16xX1xX3xX17xXdxX72xX3xXex10090xX16xX1xX3xX1xX7bxX16xX1xX3xXexX1x11773xX4xX3xX1xXdx14832xX16xX3xX37xX3dxXexX3x12d99xX35x106baxX3xX2xX2xX3xXexX1xX72xX16xX17xX3xX71x15982xX35xX3xX16x11adcx1859bxX3x11de9xX1fxX3xX5axX86xX3xX14x11821xX4xX3xX37xX1xX94xX3xX16xXa4xX16xX17xX3xXexX1xX86xX4xX3xX1xXdxX8bxX16xX3xX4xX94xX3xX16xXa4xXa5xX3xX28x16884xX2x13e30x11583xX3xX71xX3dxX16xX3xX16xX6x1726dxXcfxX3xX1xX35xXd7xX8bxX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3x15c98xX13xX1fxX3xXcx1370bxX16xX1x126e4xX3xX71xX42xX3xXexX1xX86xX4xX3xX1xXdxX8bxX16xX3xX71x14680xXexX3xXa7xX1fxX3xXa7xX14xX6exXexX3xX37xX3dxX3xX1xX1exX102xX4xX1xX3xX28xX29xX2axX28xX2cxX3xX4xX1xX30xX3xXexXdxX34xX35xX3xX37xXdxX16xX1xX3xXexX3dxX3xX3fxX3xX41xX42xX3xX1xX45xXdx17c70xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16b34xX1exX5axXd7xX3xXbx15a6cxX10xX16xXexX10xX5exXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX41xXexX3fxX6xX5xXdxX17xX16x11fabxX3xX4xX10xX16xXexX10xX5ex10f1exXaxX12xX0xXdxXa5xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14bxX10xX16xXexX10xX5exX3xX5axXexX1xX35xXa5x17c58xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXax15595xXdxX5axXexX1xX164xX3x15145xX28xXccxXbxX41xX16cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX164xX3xX2cxX29x12d74xXbxX41xX16cxXaxX3xX7xX5exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX164xX2axX2axXdxX135xX188xX6xX1exX1xX6xXexXdxX16xX1xX135xXa7xX16xX2axX16xX10xX192xX7xX2axX2xXcexX29xX199xX2axX1aaxX28xX5axX2xX28xXccx111edxX28xX29xX28xXexX1aaxX2xX199xXccxX29xX5xXccxX135x1315dxXbxX17x107a4xX5exX9xX2x166bexX1aaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xX1xX1exX1fxX16xX3xXexX1xX1fxX16xX1xX3xX28xX29xX2axX28xX2cxX3xX4xX1xX30xX3xXexXdxX34xX35xX3xX37xXdxX16xX1xX3xXexX3dxX3xX3fxX3xX41xX42xX3xX1xX45xXdxXaxX3xX2axX12xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX6xXbxXexXdxX1exX16xXaxX12x185c1xX45xXexX3xX17x1497dxX4xX3xXexX5exX35xX16xX17xX3xXex15223xXa5xX3xXexX1x157b4xX3xXexX5ex12f52xX16xX3x16d25xX1x167baxX3xX14bxX1xX257xX35xX3xX3fxX3xXexX5exX35xX16xX17xX3xXexX257xXa5xX3xX37xXdxX16xX1xX3xXexX3dxX3xX3fxX3xXa7xXa4xX16xX3xX1xX24dxX6xX3xX3fxX3xX4xX1x184b1xX16xX1xX3xXexX5exX25cxX3xX1xX35xXd7xX8bxX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX1exX5axXd7xXaxX12xX14bx16908xX3xXexX1x15f9bxXcfxX3xXexX5exX34xX16xX3xX5xXefxX16xX1xX3xXa7xX86xX4xX3xX37xXdxX16xX1xX3xXexX3dxXcfxX3xX4xX24dxX3xX2xX2cxX2axX2xX1efxX3xX4xX1xX30xX3xXexXdxX34xX35xX3xX71xX102xXexX3xXa7xX1fxX3xXa7xX14xX6exXexX3xX37xX3dxX3xX1xX1exX102xX4xX1xXcfxX3xX2xX3xX4xX1xX30xX3xXexXdxX34xX35xX3xX4xX1xX14xX6xX3xX71xX102xXexX3xX37xX3dxX3xX1xX1exX102xX4xX1xX3xXeaxX4xX1xX35xXd7xX2bfxX16xX3xX71xX69xXdxX3xX71xX260xXexX3xX5x12627xX6xXf2xX16cxX3xXexX5exX34xX16xX3xX5xXefxX16xX1xX3xXa7xX86xX4xX3xX41xX42xX3xX1xX45xXdxXcfxX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX3fxX3xX92xX35xX265xX4xX3xXbxX1x177d0xX16xX17xXcfxX3xX4xX24dxX3xXcexX2axXcexX3xX4xX1xX30xX3xXexXdxX34xX35xX3xX71xX102xXexX3xXa7xX1fxX3xXa7xX14xX6exXexX3xX37xX3dxX3xX1xX1exX102xX4xX1xX135xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX1exX5axXd7xXaxX12xX248xX45xXexX3xX7xX265xX3xX4xX1xX30xX3xXexXdxX34xX35xX3xX37xXdxX16xX1xX3xXexX3dxX3xX92xX35xX6xX16xX3xXexX5exX1exX16xX17xX3xX71xX42xX3xX71xX102xXexX3xXa7xX1fxX3xXa7xX14xX6exXexX3xX37xX3dxX3xX1xX1exX102xX4xX1xX3xX16xX1xX14xX164xX3xXcxXa4xX16xX17xX3xXexX5exX14xX66xX16xX17xX3xX37xXdxX16xX1xX3xXexX3dxX16cxX3xXexX1xX35xX3xX16xX17xX257xX16xX3xX7xX72xX4xX1xX16cxX3x11e17x16e09x1878dxX263xX3xX188xX7bxX16xX1xX3xX92xX35xX257xX16xX3xX71xXa0xX35xX3xX16xX17xX14x15b18xXdxX16cxX3xXexX69xX16xX17xX3xX7xX94xX16xX3xX5xX14xX6exX16xX17xX3xX5xX14xX15xX16xX17xX3xXexX1xX86xX4xX16cxX3xXexX69xX16xX17xX3xX71xX1fxX16xX3xX188xX35bxXcfxX3xX5xX6exX16xXcfxX3xX1xX14xX15xX35xX16cxX3xXexX5ex132f2xX16xX17xX3xXa5xXaexXdxX3xX4xX257xXd7xX3xXa4xX16xX3xX92xX35xX94xXcfxX3xX5ex161d5xX16xX17xX16cxX3xXex10a31xX3xX5xX8bxX3xX4xX1xX10xX3xXbxX1x154a2xX3xX5exX462xX16xX17xX16cxX3xX7xX265xX3xX41xX42xX3xX71xX102xXexX3xX4xX1xX35x175abxX16xX3xX16x15e7axX16xX17xX3xXexX1xX48cxX16xX3xXa5xXaexXdxX3xXeax107cbxXcxX248xXf2xX135xX135xX135xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX1exX5axXd7xX3xXbxX14bxX10xX16xXexX10xX5exXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX41xXexX3fxX6xX5xXdxX17xX16xX164xX3xX4xX10xX16xXexX10xX5exX16cxXaxX12xX0xXdxXa5xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14bxX10xX16xXexX10xX5exXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxX192xXdxX5axXexX1xX164xX3xX199xX28xXccxXbxX41xX16cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX164xX3xX2cxX29xX1aaxXbxX41xX16cxXaxX3xX7xX5exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX164xX2axX2axXdxX135xX188xX6xX1exX1xX6xXexXdxX16xX1xX135xXa7xX16xX2axX16xX10xX192xX7xX2axX2xXcexX29xX199xX2axX1aaxX28xX5axX2xX28xXccxX1dbxX2xX2cxX1efxXexX1dbxX199xXccxX1aaxX199xX5xXccxX135xX1e8xXbxX17xX1ebxX5exX9xXcexX2cxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xX1xX1exX1fxX16xX3xXexX1xX1fxX16xX1xX3xX28xX29xX2axX28xX2cxX3xX4xX1xX30xX3xXexXdxX34xX35xX3xX37xXdxX16xX1xX3xXexX3dxX3xX3fxX3xX41xX42xX3xX1xX45xXdxXaxX3xX2axX12xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX6xXbxXexXdxX1exX16xXaxX12xX49axXa4xXa5xX3xX28xXccxX2xXcexXcfxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xXexX69xX3xX4xX1xff3cxX4xX3xXexX1xX1fxX16xX1xX3xX4xX48cxX16xX17xX3xX5x17749xX3xX37xX468xX3xX16xXdxX8bxXa5xX3xX2cxX2cxXccxX3xX16xXa4xXa5xX3xXexX1xX1fxX16xX1xX3xX5x14ecbxXbxX3xX1xX35xXd7xX8bxX16xX135xX3xXcxX1xX48cxX16xX17xX3xX92xX35xX6xX3xX7xX86xX3xX37xXdxX8bxX16xX3xX16xX1fxXd7xXcfxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xX71xX42xX3xX37xX34xX35xX3xX17x144edxXdxX3xX41xX42xX3xX1xX45xXdxX3xX1xX24dxX6xX3xX41xX257xXd7xX3xX5axX86xX16xX17xX3xX16xX1xXdx16948xX35xX3xX4xX48cxX16xX17xX3xXexX5exX7bxX16xX1xX3xXa7xXa4xX16xX3xX1xX24dxX6xXcfxX3xXexX5exX14xX414xX16xX17xX3xX1xX620xX4xX3xXa7xX1fxX3xX4xX48cxX16xX17xX3xXexX5exX7bxX16xX1xX3xX41xX42xX3xX1xX45xXdxX3xXexX5exX34xX16xX3xX71xX25cxX6xX3xX188xX1fxX16xX135xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX1exX5axXd7xXaxX12xXcxX1xX10xX1exX3xX71xX24dxXcfxX3xXexX69xX16xX17xX3xX17xXdxX72xX3xXexX5exX25cxX3xX7xX94xX16xX3xX41xX35xX260xXexX3xXexX1xX10xX1exX3xX17xXdxX72xX3xX7xX1exX3xX7xX72xX16xX1xX3xX14xXaexX4xX3xX71xX102xXexX3xX1aaxX135xX1dbxX1efxXcexX3xXexX468xX3xX71xX44dxX16xX17xX3xXeaxXexXa4xX16xX17xX3xX2xX28xXcfxXcexX1efx17e3exX3xX7xX1exX3xXa7xXaexXdxX3xX16xXa4xXa5xX3xX28xXccxX2xX199xXf2xX16cxX3xXexX1xX35xX3xX16xX17xX257xX16xX3xX7xX72xX4xX1xX3xXexX5exX34xX16xX3xX71xX25cxX6xX3xX188xX1fxX16xX3xX14xXaexX4xX3xX71xX102xXexX3xXexX5exX34xX16xX3xX2xXccxX2cxX3xXexX468xX3xX71xX44dxX16xX17xX16cxX3xX3fexX3ffxX400xX263xX3xX188xX7bxX16xX1xX3xX92xX35xX257xX16xX3xX71xXa0xX35xX3xX16xX17xX14xX414xXdxX3xX71xX102xXexX3xX29xXcexXcfxX1dbxX199xX3xXexX5exXdxX8bxX35xX3xX71xX44dxX16xX17xX2axX16xX17xX14xX414xXdxX2axX16xXa4xXa5xX135xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX1exX5axXd7xXaxX12xXcxX69xX16xX17xX3xX7xX94xX16xX3xX5xX14xX6exX16xX17xX3xX5xX14xX15xX16xX17xX3xXexX1xX86xX4xX3xX2cxXccxX135xXcexX29xX1efxX3xXexX260xX16xXcfxX3xX71xX102xXexX3xX2xXccxX1aaxXcfxX28xX2cxX6e4xX3xX37xX3dxX3xX1xX1exX102xX4xX1xX3xXeaxXexXa4xX16xX17xX3xX29xXcfxX2xX1efxX6e4xX3xX7xX1exX3xXa7xXaexXdxX3xX4x12b61xX16xX17xX3xX37x155ffxXf2xX16cxX3xXexX5exX44dxX16xX17xX3xXa5xXaexXdxX3xX1dbxXccxXccxX3xX1xX6xX3xX4xX257xXd7xX3xXa4xX16xX3xX92xX35xX94xX3xXeaxX71xX102xXexX3xX2xXccxXccxX6e4xX3xX37xX3dxX3xX1xX1exX102xX4xX1xXf2xX135xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX1exX5axXd7xX3xXbxX14bxX10xX16xXexX10xX5exXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX41xXexX3fxX6xX5xXdxX17xX16xX164xX3xX4xX10xX16xXexX10xX5exX16cxXaxX12xX0xXdxXa5xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14bxX10xX16xXexX10xX5exXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxX192xXdxX5axXexX1xX164xX3xX199xX28xXccxXbxX41xX16cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX164xX3xX2cxX29xX1aaxXbxX41xX16cxXaxX3xX7xX5exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX164xX2axX2axXdxX135xX188xX6xX1exX1xX6xXexXdxX16xX1xX135xXa7xX16xX2axX16xX10xX192xX7xX2axX2xXcexX29xX199xX2axX1aaxX28xX5axX2xX28xXccxX28xX199xX2cxX1aaxXexX28xX2cxX29xXcexX2xX5xXccxX135xX1e8xXbxX17xX1ebxX5exX9xX29xX1efxX1efxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xX1xX1exX1fxX16xX3xXexX1xX1fxX16xX1xX3xX28xX29xX2axX28xX2cxX3xX4xX1xX30xX3xXexXdxX34xX35xX3xX37xXdxX16xX1xX3xXexX3dxX3xX3fxX3xX41xX42xX3xX1xX45xXdxXaxX3xX2axX12xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX6xXbxXexXdxX1exX16xXaxX12xX19xX15xX16xX3x156c5xXefxX16xX1xX3xX3fxX3xX2xX3xXexX5exX1exX16xX17xX3xX1efxX3xX41xX42xX3xXbxX1xX260xX16xX3xX71xX260xX35xX3xX71xX102xXexX3xX4xX1xX35xX488xX16xX3xX49axXcxX248xX3xX16xXa4xXa5xX3xX28xXccxX2xXcexX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX1exX5axXd7xXaxX12x1567dx15658xX4xX3xX188xXdxX8bxXexXcfxX3xXexX5exX34xX16xX3xX5xXefxX16xX1xX3xXa7xX86xX4xX3xX41xX257xXd7xX3xX5axX86xX16xX17xX3xX49axXcxX248xXcfxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xX71xX42xX3xXexX5edxXbxX3xXexX5exX35xX16xX17xX3xX4xX48cxX16xX17xX3xXexX72xX4xX3xX4xX1xX30xX3xX71xX102xX1exXcfxX3xX71xXdxX63axX35xX3xX1xX1fxX16xX1xX3xX4xX24dxX3xX7xX86xX3xX71xX69xXdxX3xXa5xXaexXdxX3xX7xX257xX35xX3xX7xX72xXexXcfxX3xX4xX2bbxX3xXexX1xX2bfxXcfxX3xX92xX35xXd7xX3dxXexX3xX5xXdxX8bxXexX3xX1xX15xX16xX3xXa7xX1fxX3xX71xX102xXexX3xX71xX14xX6exX4xX3xX37xX3dxXexX3xX92xX35xX94xX3xXexX28exX4xX1xX3xX4xX86xX4xX135xX3xX959xX3dxX16xX3xX16xX6xXd7xXcfxX3xXexX1exX1fxX16xX3xX1xX35xXd7xX8bxX16xX3xX71xX102xXexX3xX2cxX2xX199xX3xXexXdxX34xX35xX3xX4xX1xX28exXcfxX3xX188xX7bxX16xX1xX3xX92xX35xX257xX16xX3xX71xX102xXexX3xX2xX1aaxXcfxX28xX1efxX3xXexXdxX34xX35xX3xX4xX1xX28exX2axX41xX42xX135xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX1exX5axXd7xXaxX12xX400xX86xX3xX14xXaexX4xX3xX71xX3dxX16xX3xX4xX35xX265xXdxX3xX16xXa4xXa5xX3xX28xXccxX2xXcexXcfxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xX4xX24dxX3xXexX1xX34xXa5xX3xX1efxX3xX41xX42xX3xX71xX102xXexX3xX4xX1xX35xX488xX16xX3xX49axXcxX248xXcfxX3xX1dbxX3xX41xX42xX3xX1xX1exX1fxX16xX3xXexX1xX1fxX16xX1xX3xX41xX257xXd7xX3xX5axX86xX16xX17xX3xX49axXcxX248xXcfxX3xX16xX257xX16xX17xX3xX7xX265xX3xX41xX42xX3xX71xX102xXexX3xX4xX1xX35xX488xX16xX3xX5xX34xX16xX3xX28xX2cxX3xX41xX42xXcfxX3xX4xX1xXdxX3dxXa5xX3xX199xX1dbxXcfxX1dbxX1dbxX6e4xX135xX0xX2axXbxX12xX0xX5axXdxXa7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axX5exX10xX5xX6xXexX10xX5axXaxX12xX0xX7xXexX5exX1exX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX34xX16xX3xX92xX35xX6xX16xX164xX0xX2axX7xXexX5exX1exX16xX17xX12xX0xX35xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX3fxXexX1xX35xXa5xX188xX3fxX6xX16xX5axX3fxX7xX6xXbxX1exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax14b53xX257xXd7xX3xX5axX86xX16xX17xX3xX1xX35xXd7xX8bxX16xX3xX16xX48cxX16xX17xX3xXexX1xX48cxX16xX3xXa5xXaexXdxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xXexX462xX3xXexXdxX34xX35xX3xX4xX1xX28exX3xX37xX1xX24dxXaxX3xX1xX5exX10x18138xX9xXaxX2axX16xX1exX16xX17xX3fxX16xX17xX1xXdxX10xXbxX2axX41xX6xXd7xX3fxX5axX35xX16xX17xX3fxX1xX35xXd7xX10xX16xX3fxX16xX1exX16xX17xX3fxXexX1xX1exX16xX3fxXa5xX1exXdxX3fxX1xX35xX1exX16xX17xX3fxX7xX1exX16xX3fxXexX35xX3fxXexXdxX10xX35xX3fxX4xX1xXdxX3fxX37xX1xX1exX2axX2xX199xX28xXcexXcexX1aaxX135xX1xXexXa5xXaxX12xX0xXdxXa5xX17xX3xX7xX5exX4xX9xXaxX2axXa5xX10xX5axXdxX6xX2axX2xX28xXccxX2axX16xX10xX192xX7xX2axX2xXcexX29xX1aaxX2axX1aaxX28xX5axX29xXccxX199xXccxX1dbxX28xX1dbxXexXcexX199xX2xXccxX1aaxX5xXccxX135xX1e8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xX1xX1exX1fxX16xX3xXexX1xX1fxX16xX1xX3xX28xX29xX2axX28xX2cxX3xX4xX1xX30xX3xXexXdxX34xX35xX3xX37xXdxX16xX1xX3xXexX3dxX3xX3fxX3xX41xX42xX3xX1xX45xXdxXaxX3xX2axX12xX0xX2axX6xX12xX0xX5axXdxXa7xX12xX0xX7xXexX5exX1exX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb4cxX257xXd7xX3xX5axX86xX16xX17xX3xX1xX35xXd7xX8bxX16xX3xX16xX48cxX16xX17xX3xXexX1xX48cxX16xX3xXa5xXaexXdxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xXexX462xX3xXexXdxX34xX35xX3xX4xX1xX28exX3xX37xX1xX24dxXaxX3xX1xX5exX10xXb87xX9xXaxX2axX16xX1exX16xX17xX3fxX16xX17xX1xXdxX10xXbxX2axX41xX6xXd7xX3fxX5axX35xX16xX17xX3fxX1xX35xXd7xX10xX16xX3fxX16xX1exX16xX17xX3fxXexX1xX1exX16xX3fxXa5xX1exXdxX3fxX1xX35xX1exX16xX17xX3fxX7xX1exX16xX3fxXexX35xX3fxXexXdxX10xX35xX3fxX4xX1xXdxX3fxX37xX1xX1exX2axX2xX199xX28xXcexXcexX1aaxX135xX1xXexXa5xXaxX12xXb4cxX257xXd7xX3xX5axX86xX16xX17xX3xX1xX35xXd7xX8bxX16xX3xX16xX48cxX16xX17xX3xXexX1xX48cxX16xX3xXa5xXaexXdxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xXexX462xX3xXexXdxX34xX35xX3xX4xX1xX28exX3xX37xX1xX24dxX0xX2axX6xX12xX0xX2axX7xXexX5exX1exX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xXcxX5exX1exX16xX17xX3xX71xXdxX63axX35xX3xX37xXdxX8bxX16xX3xX4xX35bxX16xX3xX16xX1xXdxX63axX35xX3xX37xX1xX24dxX3xX37xX1xXa4xX16xXcfxX3xX16xX1xX14xX16xX17xX3xX1xX35xXd7xX8bxX16xX3xXa5xXdxX63axX16xX3xX16xX32fxXdxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xXeaxX13xX1fxX3xXcxXefxX16xX1xXf2xX3xX71xX42xX3xXa7xX1fxX3xX71xX6xX16xX17xX3xX4xX24dxX3xX16xX1x115d8xX16xX17xX3xX17xXdxX94xXdxX3xXbxX1xX72xXbxXcfxX3xX92xX35xXd7xX3dxXexX3xXexX257xXa5xX3xX4xX6xX1exX3xXexX462xX16xX17xX3xX188xX14xXaexX4xX3xX1xX1exX1fxX16xX3xXexX1xX1fxX16xX1xX3xXexXdxX34xX35xX3xX4xX1xX28exX3xX17xXdxX6xX1exX3xXexX1xX48cxX16xX17xXcfxX3xX17xX24dxXbxX3xXbxX1xXa0xX16xX3xX41xX257xXd7xX3xX5axX86xX16xX17xX3xX1xX35xXd7xX8bxX16xX3xX71xX102xXexX3xX4xX1xX35xX488xX16xX3xX16xX48cxX16xX17xX3xXexX1xX48cxX16xX3xXa5xXaexXdxX3xXa7xX1fxX1exX3xX16xXa4xXa5xX3xX28xXccxX28xXccxX135xX0xX2axXbxX12xX0xX2axX5axXdxXa7xX12xX0xX2axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xXbxX1xX260xX16xX3xX71xX260xX35xX3xX71xX102xXexX3xX4xX1xX35xX488xX16xX3xX1xX35xXd7xX8bxX16xX3xX16xX48cxX16xX17xX3xXexX1xX48cxX16xX3xXa5xXaexXdxX3xXa7xX1fxX1exX3xX16xXa4xXa5xX3xX28xXccxX28xXccxXaxX3xX1xX5exX10xXb87xX9xXaxX2axX16xX1exX16xX17xX3fxX16xX17xX1xXdxX10xXbxX2axX1xX35xX1exX16xX17xX3fxX7xX1exX16xX3fxXbxX1xX6xX16xX3fxX5axX6xX35xX3fxX5axX6xXexX3fxX4xX1xX35xX6xX16xX3fxX1xX35xXd7xX10xX16xX3fxX16xX1exX16xX17xX3fxXexX1xX1exX16xX3fxXa5xX1exXdxX3fxXa7xX6xX1exX3fxX16xX6xXa5xX3fxX28xXccxX28xXccxX2axX2xX199xX28xX199xX2cxX29xX135xX1xXexXa5xXaxX12xX0xXdxXa5xX17xX3xX7xX5exX4xX9xXaxX2axXa5xX10xX5axXdxX6xX2axX2xX28xXccxX2axX16xX10xX192xX7xX2axX2xXcexX29xX1aaxX2axX2xXccxX1efxX5axX2xX2xX199xXccxX1dbxXccxX2cxXexXcexX2cxX1dbxX29xX1aaxX5xXccxX135xX1e8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xX1xX1exX1fxX16xX3xXexX1xX1fxX16xX1xX3xX28xX29xX2axX28xX2cxX3xX4xX1xX30xX3xXexXdxX34xX35xX3xX37xXdxX16xX1xX3xXexX3dxX3xX3fxX3xX41xX42xX3xX1xX45xXdxXaxX3xX2axX12xX0xX2axX6xX12xX0xX5axXdxXa7xX12xX0xX7xXexX5exX1exX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xXbxX1xX260xX16xX3xX71xX260xX35xX3xX71xX102xXexX3xX4xX1xX35xX488xX16xX3xX1xX35xXd7xX8bxX16xX3xX16xX48cxX16xX17xX3xXexX1xX48cxX16xX3xXa5xXaexXdxX3xXa7xX1fxX1exX3xX16xXa4xXa5xX3xX28xXccxX28xXccxXaxX3xX1xX5exX10xXb87xX9xXaxX2axX16xX1exX16xX17xX3fxX16xX17xX1xXdxX10xXbxX2axX1xX35xX1exX16xX17xX3fxX7xX1exX16xX3fxXbxX1xX6xX16xX3fxX5axX6xX35xX3fxX5axX6xXexX3fxX4xX1xX35xX6xX16xX3fxX1xX35xXd7xX10xX16xX3fxX16xX1exX16xX17xX3fxXexX1xX1exX16xX3fxXa5xX1exXdxX3fxXa7xX6xX1exX3fxX16xX6xXa5xX3fxX28xXccxX28xXccxX2axX2xX199xX28xX199xX2cxX29xX135xX1xXexXa5xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xXbxX1xX260xX16xX3xX71xX260xX35xX3xX71xX102xXexX3xX4xX1xX35xX488xX16xX3xX1xX35xXd7xX8bxX16xX3xX16xX48cxX16xX17xX3xXexX1xX48cxX16xX3xXa5xXaexXdxX3xXa7xX1fxX1exX3xX16xXa4xXa5xX3xX28xXccxX28xXccxX0xX2axX6xX12xX0xX2axX7xXexX5exX1exX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX14bxX1xXdxX63axX35xX3xX28xX2cxX2axX2xX2xXcfxX3xX263xX1xX24dxX3xX14bxX1xX473xX3xXexX25cxX4xX1xX3x14231xX145xX49axX400xX3xXexX30xX16xX1xX3xX13xX1fxX3xXcxXefxX16xX1xX3xX959xX95axX16xX17xX3xX49axX17xX620xX4xX3xX19xX15xX16xX3xX4xX1xX473xX3xXexX5exX7bxX3xX188xX35xX69xXdxX3xX5xX1fxXa5xX3xXa7xXdxX8bxX4xX3xXa7xXaexXdxX3xX1xX35xXd7xX8bxX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xXa7xX63axX3xXexX7bxX16xX1xX3xX1xX7bxX16xX1xX3xX41xX257xXd7xX3xX5axX86xX16xX17xX3xX1xX35xXd7xX8bxX16xX3xX71xX102xXexX3xX4xX1xX35xX488xX16xX3xX16xX48cxX16xX17xX3xXexX1xX48cxX16xX3xXa5xXaexXdxX135xX0xX2axXbxX12xX0xX2axX5axXdxXa7xX12xX0xX2axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX3dxXbxX3xX188xX14xXaexX4xX3xXexX5exX35xXd7xX63axX16xX3xXexX1xX265xX16xX17xXcfxX3xX41xX257xXd7xX3xX5axX86xX16xX17xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xXbxX1xX72xXexX3xXexX5exXdxX2bfxX16xX3xX16xX1xX6xX16xX1xXcfxX3xX188xX63axX16xX3xXa7xXda7xX16xX17xXaxX3xX1xX5exX10xXb87xX9xXaxX2axX4xX1xXdxX16xX1xX3fxXexX5exXdxX2axXexXdxX10xXbxX3fxX188xX35xX1exX4xX3fxXexX5exX35xXd7xX10xX16xX3fxXexX1xX1exX16xX17xX3fxX41xX6xXd7xX3fxX5axX35xX16xX17xX3fxX1xX35xX1exX16xX17xX3fxX7xX1exX16xX3fxXbxX1xX6xXexX3fxXexX5exXdxX10xX16xX3fxX16xX1xX6xX16xX1xX3fxX188xX10xX16xX3fxXa7xX35xX16xX17xX2axX2xX1aaxX199xX28xXcexX2xX135xX1xXexXa5xXaxX12xX0xXdxXa5xX17xX3xX7xX5exX4xX9xXaxX2axXa5xX10xX5axXdxX6xX2axX2xX28xXccxX2axX16xX10xX192xX7xX2axX2xXcexX1dbxX29xX2axX1aaxX28xX5axX2cxXccxX1aaxX28xX1aaxX28xX2cxXexX28xX2xX1aaxX29xX1efxX5xXccxX135xX1e8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xX1xX1exX1fxX16xX3xXexX1xX1fxX16xX1xX3xX28xX29xX2axX28xX2cxX3xX4xX1xX30xX3xXexXdxX34xX35xX3xX37xXdxX16xX1xX3xXexX3dxX3xX3fxX3xX41xX42xX3xX1xX45xXdxXaxX3xX2axX12xX0xX2axX6xX12xX0xX5axXdxXa7xX12xX0xX7xXexX5exX1exX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX3dxXbxX3xX188xX14xXaexX4xX3xXexX5exX35xXd7xX63axX16xX3xXexX1xX265xX16xX17xXcfxX3xX41xX257xXd7xX3xX5axX86xX16xX17xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xXbxX1xX72xXexX3xXexX5exXdxX2bfxX16xX3xX16xX1xX6xX16xX1xXcfxX3xX188xX63axX16xX3xXa7xXda7xX16xX17xXaxX3xX1xX5exX10xXb87xX9xXaxX2axX4xX1xXdxX16xX1xX3fxXexX5exXdxX2axXexXdxX10xXbxX3fxX188xX35xX1exX4xX3fxXexX5exX35xXd7xX10xX16xX3fxXexX1xX1exX16xX17xX3fxX41xX6xXd7xX3fxX5axX35xX16xX17xX3fxX1xX35xX1exX16xX17xX3fxX7xX1exX16xX3fxXbxX1xX6xXexX3fxXexX5exXdxX10xX16xX3fxX16xX1xX6xX16xX1xX3fxX188xX10xX16xX3fxXa7xX35xX16xX17xX2axX2xX1aaxX199xX28xXcexX2xX135xX1xXexXa5xXaxX12xXcxXdxX3dxXbxX3xX188xX14xXaexX4xX3xXexX5exX35xXd7xX63axX16xX3xXexX1xX265xX16xX17xXcfxX3xX41xX257xXd7xX3xX5axX86xX16xX17xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xXbxX1xX72xXexX3xXexX5exXdxX2bfxX16xX3xX16xX1xX6xX16xX1xXcfxX3xX188xX63axX16xX3xXa7xXda7xX16xX17xX0xX2axX6xX12xX0xX2axX7xXexX5exX1exX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xXcxX86xX3xX1xX1fxX1exX3xXa7xXaexXdxX3xXexX5exX35xXd7xX63axX16xX3xXexX1xX265xX16xX17xX3xX5xX25cxX4xX1xX3xX7x152d4xX3xX2cxX2cxXccxX3xX16xXa4xXa5xX3xX41xX257xXd7xX3xX5axX86xX16xX17xX3xXa7xX1fxX3xXbxX1xX72xXexX3xXexX5exXdxX2bfxX16xXcfxX3xX959xX94xX16xX17xX3xX188xX45xXcfxX3xX4xX1xX28exX16xX1xX3xX92xX35xXd7xX63axX16xX3xXa7xX1fxX3xX16xX1xX257xX16xX3xX5axX257xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xXeaxX13xX1fxX3xXcxXefxX16xX1xXf2xX3xXbxX1xX72xXexX3xX1xX35xXd7xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xXa0xX16xX3xX71xX1exX1fxX16xX3xX37xX3dxXexXcfxX3xX7xX72xX16xX17xX3xXexX102xX1exXcfxX3xX16x16567xX3xX5xX86xX4xX3xX37xX1xX48cxX16xX17xX3xX16xX17xX462xX16xX17xX3xX71xX2bfxX3xX41xX257xXd7xX3xX5axX86xX16xX17xX3xX92xX35xX34xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1fxXd7xX3xX4xX1fxX16xX17xX3xX17xXdxX1fxX35xX3xX71x188f2xXbxXcfxX3xXa7xXa4xX16xX3xXa5xXdxX16xX1xX135xX0xX2axXbxX12xX0xX2axX5axXdxXa7xX12xX0xX2axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xXexX69xX16xX17xX3xX17xXdxX72xX3xXexX5exX25cxX3xX7xX94xX16xX3xX41xX35xX260xXexX3xXexX5exX34xX16xX3xX71xX25cxX6xX3xX188xX1fxX16xX3xXexXa4xX16xX17xX3xX17xXa0xX16xX3xX28xX2cxX6e4xXaxX3xX1xX5exX10xXb87xX9xXaxX2axX4xX1xXdxX16xX1xX3fxXexX5exXdxX2axX1xX35xX1exX16xX17xX3fxX7xX1exX16xX3fxXexX1exX16xX17xX3fxX17xXdxX6xX3fxXexX5exXdxX3fxX7xX6xX16xX3fxX41xX35xX6xXexX3fxXexX5exX10xX16xX3fxX5axXdxX6xX3fxX188xX6xX16xX3fxXexX6xX16xX17xX3fxX17xX6xX16xX3fxX28xX2cxX2axX2xX1aaxX29xX2cxX1aaxX29xX135xX1xXexXa5xXaxX12xX0xXdxXa5xX17xX3xX7xX5exX4xX9xXaxX2axXa5xX10xX5axXdxX6xX2axX2xX28xXccxX2axX16xX10xX192xX7xX2axX2xXcexX28xX29xX2axX1aaxX28xX5axX29xX2xX1aaxXccxX1dbxX28xX1aaxXexX1aaxX29xX1efxXcexX1dbxX5xXccxX135xX1e8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xX1xX1exX1fxX16xX3xXexX1xX1fxX16xX1xX3xX28xX29xX2axX28xX2cxX3xX4xX1xX30xX3xXexXdxX34xX35xX3xX37xXdxX16xX1xX3xXexX3dxX3xX3fxX3xX41xX42xX3xX1xX45xXdxXaxX3xX2axX12xX0xX2axX6xX12xX0xX5axXdxXa7xX12xX0xX7xXexX5exX1exX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xXexX69xX16xX17xX3xX17xXdxX72xX3xXexX5exX25cxX3xX7xX94xX16xX3xX41xX35xX260xXexX3xXexX5exX34xX16xX3xX71xX25cxX6xX3xX188xX1fxX16xX3xXexXa4xX16xX17xX3xX17xXa0xX16xX3xX28xX2cxX6e4xXaxX3xX1xX5exX10xXb87xX9xXaxX2axX4xX1xXdxX16xX1xX3fxXexX5exXdxX2axX1xX35xX1exX16xX17xX3fxX7xX1exX16xX3fxXexX1exX16xX17xX3fxX17xXdxX6xX3fxXexX5exXdxX3fxX7xX6xX16xX3fxX41xX35xX6xXexX3fxXexX5exX10xX16xX3fxX5axXdxX6xX3fxX188xX6xX16xX3fxXexX6xX16xX17xX3fxX17xX6xX16xX3fxX28xX2cxX2axX2xX1aaxX29xX2cxX1aaxX29xX135xX1xXexXa5xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xXexX69xX16xX17xX3xX17xXdxX72xX3xXexX5exX25cxX3xX7xX94xX16xX3xX41xX35xX260xXexX3xXexX5exX34xX16xX3xX71xX25cxX6xX3xX188xX1fxX16xX3xXexXa4xX16xX17xX3xX17xXa0xX16xX3xX28xX2cxX6e4xX0xX2axX6xX12xX0xX2axX7xXexX5exX1exX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX1efxX3xXexX1xX72xX16xX17xX3xX71xXa0xX35xX3xX16xXa4xXa5xX3xX28xXccxX2xXcexXcfxX3xXexX69xX16xX17xX3xX17xXdxX72xX3xXexX5exX25cxX3xX7xX94xX16xX3xX41xX35xX260xXexX3xXexX5exX34xX16xX3xX71xX25cxX6xX3xX188xX1fxX16xX3xX1xX35xXd7xX8bxX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xXeaxX13xX1fxX3xXcxXefxX16xX1xXf2xX3xX71xX102xXexX3xXexX5exX34xX16xX3xX29xX135xX2cxXcexXccxX3xXexX468xX3xX71xX44dxX16xX17xXcfxX3xXexXa4xX16xX17xX3xX28xX29xXcfxX199xX199xX6e4xX3xX7xX1exX3xXa7xXaexXdxX3xX4xX7c9xX16xX17xX3xX37xX7cexX16cxX3xXcxX1xX35xX3xX16xX17xX257xX16xX3xX7xX72xX4xX1xX3xXexX5exX34xX16xX3xX2cxXccxX3xXexX468xX3xX71xX44dxX16xX17xXcfxX3xX71xX102xXexX3xX17xXa0xX16xX3xX2cxXcexX6e4xX3xX5axX86xX3xXexX1exX72xX16xX3xX1xX35xXd7xX8bxX16xX3xX17xXdxX6xX1exX135xX0xX2axXbxX12xX0xX2axX5axXdxXa7xX12xX0xX2axX5xXdxX12xX0xX2axX35xX5xX12xX0xX5axXdxXa7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX5exXaxX12xX0xX2axX5axXdxXa7xX12xX0xX2axX5axXdxXa7xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14d9fxX35xXexX1xX1exX5exXaxX12xX145xX72xX3xXcxX257xX16xX0xX2axXbxX12
Bá Tân