Hà Tĩnh giảm hơn 106 tỷ đồng tiền thuế cho 3.464 ô tô sản xuất trong nước
(Baohatinh.vn) - Năm 2020, Cục thuế Hà Tĩnh đã giảm hơn 106 tỷ đồng tiền thuế trước bạ đối với 3.464 ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo Nghị định số 70/2020/NĐ-CP.
2388x3988x2b0ax9629x6e53x3376x3c1ex6dd1x6359xX7x8cf5x5743x370bx33dbx7486x5139xX5x8c15xXax7bdex2d1bx42dfxX3xXcx95b9x4f57xX1xX3x8fa5xXdx5146x96f9xX3xX1x78f4xX18xX3xX2x50c5xa2ebxX3xXex6c24xX3x6c35x4457xX18xX1bxX3xXexXdx3de5xX18xX3xXexX1x8dbax2f84xX3xX4xX1x2538xX3x7234x9f91x5d24xX26xX40xX3x3f63xX3xXexX44xX3xX7xX1dxX18xX3x592fxX37x7395xXexX3xXex6d9bxX3cxX18xX1bxX3xX18xa047x7bcaxX4xX0x842axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x614fxXaxX12x4401x2516xX1exX3x5659xX25xX76xX25x510bxX3x31b3x244exX4xX3xXexX1xX37xX38xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX2bx4812xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX1xX21xX18xX3xX2xX25xX26xX3xXexX29xX3xX2bxX2cxX18xX1bxX3xXexXdxX32xX18xX3xXexX1xX37xX38xX3xXexX53xX59xX5axX4xX3x5957x9e25xX3xX2bx9b7cxXdxX3x7382xX5axXdxX3xX3exX3fxX40xX26xX40xX3xX44xX3xXexX44xX3xX7xX1dxX18xX3xX4dxX37xX4fxXexX7axX3xX5xa18bxXbxX3xX53x5ed1xXbxX3xXexX53xX3cxX18xX1bxX3xX18xX59xX5axX4xX3xXexX1xX10xX3cxX3xX72xX1bxX1x6151xX3xX2bxXf0xX18xX1xX3xX7xXb9xX3x2d04xX25xX5dxX76xX25xX76xX25xX5dxX72x7ef2x4e93xX7cx3c6fxX3fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx702cxX3cxX6fx34c5xXaxX12xX103x9002xX3xX1x44c3xX3xXexX53x70f8xX3xX6fxX3cxX6xX18xX1xX3xX18xX1bxX1xXdx2756xXbxX3xXbcxX14xX3xX18xX1bxX59x42fbxXdxX3xX6fx2520xX18xX3xXb5xXf0xX3xX1dxX18xX1xX3xX1xX59x70a8xX18xX1bxX3xXb5xX14axXdxX3xX6fxXf0xX4xX1xX3xX7cxX3cxXbcxXdxX6fxX104xX2x5ae4xX7axX3xX18xX1bxX14xX11axX3xX76x4595xX5dxX26xX5dxX76xX25xX76xX25xX7axX3xX7cxX1x4950xX18xX1xX3xXbxX1x4497xX3xX2bxX8exX3xXb5xX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX72xX1bxX1xXf0xX3xX2bxXf0xX18xX1xX3xX7xXb9xX3xXfaxX25xX5dxX76xX25xX76xX25xX5dxX72xX103xX104xX7cxX106xX3xXbcxX32xX3x6469xX37xX11axX3xX2bxXf0xX18xX1xX3xX1ex3645xX4xX3xXexX1xX37xX3xX5xX131xX3xXbxX1xX173xX3xXexX53xX59xX5axX4xX3xXb5xXb6xX3xX2bxXb9xXdxX3xXbcxX5axXdxX3xX44xX3xXexX44xX3xX7xX1dxX18xX3xX4dxX37xX4fxXexX3xXbcxX14xX3xX5xXd6xXbxX3xX53xXdaxXbxX3xXexX53xX3cxX18xX1bxX3xX18xX59xX5axX4xX3fxX3xX72xX1bxX1xXf0xX3xX2bxXf0xX18xX1xX3xX18xX14xX11axX3xX18xX1x33bbxX1exX3x39b2xX173xX4xX1xX3xXexX1xX173xX4xX1xX3xXexXdx3144xX37xX3xX6fx7d79xX18xX1bxX3xXexX53xX3cxX18xX1bxX3xX18xX59xX5axX4xX3xXexX1xX10xX3cxX3xX4xX1x7ddfxX3xX2bxXb6xX3cxX3xX4xX179xX6xX3xX7cxX1xX173xX18xX1xX3xXbxX1xX179xX3xXexXb6xXdxX3xX72xX1bxX1xXf0xX3xX1a5xX37xX11axX38xXexX3xX7xXb9xX3xX167xX40xX5dxX76xX25xX76xX25xX3xX206xXf0xXbxX3xXexX1xX13axXdxX3xX1xX121xX3xXexX53xX125xX3xX18xX1bxX59xX13axXdxX3xX6fxX13exX18xX7axX3xX6fxX3cxX6xX18xX1xX3xX18xX1bxX1xXdxX131xXbxX3xX7xX6xX37xX3xX2bxXb6xXdxX3xX6fxXf0xX4xX1xX3xX7cxX3cxXbcxXdxX6fxX104xX2xX15exX3fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX3cxX6fxX11axXaxX12xX0xXdxX1exX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7cxX10xX18xXexX10xX53xXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXax865fxXdxX6fxXexX1x8472xX3xX167xX76xX25xXbxX4dx42f8xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX2cfxX3x38d9xX40xXfaxXbxX4dxX2d6xXaxX3xX7xX53xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2cfxX5dxX5dxXdxX3fxXb5xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX18xX1xX3fxXbcxX18xX5dxX18xX10xX2caxX7xX5dxX76xX25xX2e0xX76xX5dxX2xX2xX25xX6fxX2xX2xX40xX2e0xX40xX40xX2e0xXexX2e0xXfaxX15exX25xX2e0xX5xX25xX3fx5d02xXbxX1bx6b03xX53xX9xX167xX26xXfaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX1xX21xX18xX3xX2xX25xX26xX3xXexX29xX3xX2bxX2cxX18xX1bxX3xXexXdxX32xX18xX3xXexX1xX37xX38xX3xX4xX1xX3cxX3xX3exX3fxX40xX26xX40xX3xX44xX3xXexX44xX3xX7xX1dxX18xX3xX4dxX37xX4fxXexX3xXexX53xX3cxX18xX1bxX3xX18xX59xX5axX4xXaxX3xX2caxXdxX6fxXexX1xX9xXaxX167xX76xX25xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX2e0xX40xXfaxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX6xXbxXexXdxX3cxX18xXaxX12xX72xX73xX1exX3xX76xX25xX76xX25xX7axX3xX7cxX7dxX4xX3xXcxX1xX37xX38xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX2bxX8exX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX1xX21xX18xX3xX2xX25xX26xX3xXexX29xX3xX2bxX2cxX18xX1bxX3xXexXdxX32xX18xX3xXexX1xX37xX38xX3xXexX53xX59xX5axX4xX3xXb5xXb6xX3xX2bxXb9xXdxX3xXbcxX5axXdxX3xX3exX3fxX40xX26xX40xX3xX44xX3xXexX44xX3xX7xX1dxX18xX3xX4dxX37xX4fxXexX7axX3xX5xXd6xXbxX3xX53xXdaxXbxX3xXexX53xX3cxX18xX1bxX3xX18xX59xX5axX4xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX3cxX6fxX11axXaxX12x5b34xX5axXdxX3xX72xX1bxX1xXf0xX3xX2bxXf0xX18xX1xX3xX7xXb9xX3xXfaxX25xX5dxX76xX25xX76xX25xX5dxX72xX103xX104xX7cxX106xX7axX3xX18xX1bxX59xX13axXdxX3xX6fxX13exX18xX3xX1exX37xX6xX3xX44xX3xXexX44xX3xX7xX1dxX18xX3xX4dxX37xX4fxXexX3xXbcxX14xX3xX5xXd6xXbxX3xX53xXdaxXbxX3xXexX53xX3cxX18xX1bxX3xX18xX59xX5axX4xX3xX2bxX59xX125xX4xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX2e0xX25x48a5xX3xX5xX131xX3xXbxX1xX173xX3xXexX53xX59xX5axX4xX3xXb5xXb6xX3fxX3xXcxX1xX13axXdxX3xX1bxXdxX6xX18xX3xXdaxXbxX3xX6fxX7dxX18xX1bxX3xXex4fe6xX3xX18xX1bxX14xX11axX3xX76xX167xX5dxX26xX5dxX76xX25xX76xX25xX3x910bxX3xX3exX2xX5dxX2xX76xX5dxX76xX25xX76xX25xX3fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX3cxX6fxX11axXaxX12xXcxX173xX18xX1xX3xX2bxX38xX18xX3xXexX1xX13axXdxX3xX2bxXdxX11exX1exX3xX18xX14xX11axX7axX3xX7cxX7dxX4xX3xXexX1xX37xX38xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX2bxX8exX3xXexX1x75d9xX4xX3xX1xXdxX131xX18xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX2xX25xX26xX7axX15exX2e0xX40xX3xXexX29xX3xX2bxX2cxX18xX1bxX3xXexXdxX32xX18xX3xXexX1xX37xX38xX3xX5xX131xX3xXbxX1xX173xX3xXexX53xX59xX5axX4xX3xXb5xXb6xX3xX2bxXb9xXdxX3xXbcxX5axXdxX3xX3exX3fxX40xX26xX40xX3xX44xX3xXexX44xX3xX7xX1dxX18xX3xX4dxX37xX4fxXexX7axX3xX5xXd6xXbxX3xX53xXdaxXbxX3xXexX53xX3cxX18xX1bxX3xX18xX59xX5axX4xX3fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX3cxX6fxX11axXaxX12x6ba1xX6xX37xX3xX18xX1bxX14xX11axX3xX3exX2xX5dxX2xX76xX5dxX76xX25xX76xX25xX7axX3xX206xX1xXdxX3xX72xX1bxX1xXf0xX3xX2bxXf0xX18xX1xX3xX7xXb9xX3xXfaxX25xX5dxX76xX25xX76xX25xX5dxX72xX103xX104xX7cxX106xX3xX1xX38xXexX3xX1xXdxX131xX37xX3xX5xX51exX4xX7axX3xX1exX1afxX4xX3xXexX1xX37xX3xX5xX131xX3xXbxX1xX173xX3xXexX53xX59xX5axX4xX3xXb5xXb6xX3xXexXdxX38xXbxX3xXexX7dxX4xX3xXexX1xX51exX4xX3xX1xXdxX131xX18xX3xXexX1xX10xX3cxX3xX1a5xX37xX11axX3xX2bxXf0xX18xX1xX3xXexXb6xXdxX3xX72xX1bxX1xXf0xX3xX2bxXf0xX18xX1xX3xX7xXb9xX3xX76xX25xX5dxX76xX25xX2xX15exX5dxX72xX103xX104xX7cxX106xX3xX18xX1bxX14xX11axX3xX76xX2xX5dxX76xX5dxX76xX25xX2xX15exX3xX4xX179xX6xX3xX7cxX1xX173xX18xX1xX3xXbxX1xX179xX7axX3xXexX1afxX4xX3xX5xX14xX3xX1a5xX37xX6xX11axX3xXexX53xX14axX3xX5xXb6xXdxX3xX1exX1afxX4xX3xX4x4639xX3xX18xX1xX59xX3xXexX53xX59xX5axX4xX3xX2bxX13exX11axX3fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX3cxX6fxX11axXaxX12xX0xXdxX1exX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7cxX10xX18xXexX10xX53xXaxX3xX7xXexX11axX5xX10xX9xXaxX2caxXdxX6fxXexX1xX2cfxX3xX167xX76xX25xXbxX4dxX2d6xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX2cfxX3xX2e0xX40xXfaxXbxX4dxX2d6xXaxX3xX7xX53xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2cfxX5dxX5dxXdxX3fxXb5xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX18xX1xX3fxXbcxX18xX5dxX18xX10xX2caxX7xX5dxX76xX25xX2e0xX76xX5dxX2xX2xX25xX6fxX2xX2xX40xX2e0xX40xX2e0xX76xXexXfaxX40xX167xX3exX2xX5xX25xX3fxX321xXbxX1bxX324xX53xX9xXfaxX76xX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX1xX21xX18xX3xX2xX25xX26xX3xXexX29xX3xX2bxX2cxX18xX1bxX3xXexXdxX32xX18xX3xXexX1xX37xX38xX3xX4xX1xX3cxX3xX3exX3fxX40xX26xX40xX3xX44xX3xXexX44xX3xX7xX1dxX18xX3xX4dxX37xX4fxXexX3xXexX53xX3cxX18xX1bxX3xX18xX59xX5axX4xXaxX3xX2caxXdxX6fxXexX1xX9xXaxX167xX76xX25xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX2e0xX40xXfaxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX6xXbxXexXdxX3cxX18xXaxX12x911exX1xXdaxX4xX1xX3xX1xX14xX18xX1bxX3xX206xX213xX3xX206xX1xX6xXdxX3xXexX1xX37xX38xX3xXexX53xX59xX5axX4xX3xXb5xXb6xX3xX44xX3xXexX44xX3xXexXb6xXdxX3xX7cxX1xXdxX3xX4xX7dxX4xX3xXcxX1xX37xX38xX3xX206xX1xX37xX3xXbcxX51exX4xX3xXcxX106xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX104xX3xX7cx96d3xX1exX3x3bb2xX37xX11axX213xX18xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX3cxX6fxX11axXaxX12xX106xX1x943dxX3xX7cxX7dxX4xX3xXexX53xX59xX14axX18xX1bxX3xX7cxX7dxX4xX3xXexX1xX37xX38xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXcxX53xX59xX21xX18xX1bxX3x2bfaxX37xX6xX18xX1bxX3xa0c8xX3cxX18xX1bxX3xX4xX1xX3cxX3xXb5xXdxX38xXexX2cfxX3xX72xX1bxX3cxX14xXdxX3xXexX1xX51exX4xX3xX1xXdxX131xX18xX3xX72xX1bxX1xXf0xX3xX2bxXf0xX18xX1xX3xX7xXb9xX3xXfaxX25xX5dxX76xX25xX76xX25xX5dxX72xX103xX104xX7cxX106xX7axX3xX18xX73xX1exX3xX76xX25xX76xX25xX7axX3xX7cxX7dxX4xX3xXexX1xX37xX38xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX2bxX8exX3xXexX1xX51exX4xX3xX1xXdxX131xX18xX3xX18xX1xXdxX32xX37xX3xX4xX1xX173xX18xX1xX3xX7xXdaxX4xX1xX3xX4xX179xX6xX3xX7cxX1xX173xX18xX1xX3xXbxX1xX179xX3xX18xX1xX203xX1exX3xXexX1xXdaxX3cxX3xX1bx77d6xX3xX206xX1xX7fdxX3xX206xX1xX73xX18xX3xX4xX1xX3cxX3xX6fxX3cxX6xX18xX1xX3xX18xX1bxX1xXdxX131xXbxX3xXbcxX14xX3xX18xX1bxX59xX13axXdxX3xX6fxX13exX18xX3xXb5xXf0xX3xX1dxX18xX1xX3xX1xX59xX14axX18xX1bxX3xXb5xX14axXdxX3xX6fxXf0xX4xX1xX3xX7cxX3cxXbcxXdxX6fxX104xX2xX15exX3fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX3cxX6fxX11axXaxX12xXcxX1xX10xX3cxX3xX2bxX7fdxX7axX3xX7cxX7dxX4xX3xXexX1xX37xX38xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX2bxX8exX3xXexX1xX7dexX1exX3xX2bxXf0xX18xX1xX3xXexX53x6840xX18xX1xX3x7245xX117xX72x320cxX3xXexX22dxX18xX1xX3xXbxX1xX213xX3xX6fxX37xX11axX131xXexX3xX1xX121xX3xXexX53xX125xX3xX4xX1xX3cxX3xX15exX15exXfaxX3xX1x6098xX3xX206xXdxX18xX1xX3xX6fxX3cxX6xX18xX1xX3xX4xX7fdxX3xX6fxX3cxX6xX18xX1xX3xXexX1xX37xX3xX6fxX59xX5axXdxX3xX2xX25xX25xX3xXexX53xXdxX131xX37xX3xX2bxX2cxX18xX1bxX5dxX18xX73xX1exX3xXbcxX5axXdxX3xXex6372xX18xX1bxX3xX7xXb9xX3xXexXdxX32xX18xX3xX1xX121xX3xXexX53xX125xX3xX1xX21xX18xX3xX2xX7axX2xX3xXexX29xX3xX2bxX2cxX18xX1bxX3xXexX1xX10xX3cxX3xX72xX1bxX1xXf0xX3xX1a5xX37xX11axX38xXexX3xX7xXb9xX3xX40xX76xX5dxX76xX25xX76xX25xX5dxX72xX103xX104xX7cxX106xX3xXbcxX32xX3xX4xXdaxX4xX3xXb5xXdxX131xX18xX3xXbxX1xXdaxXbxX3xX1xX121xX3xXexX53xX125xX3xX18xX1bxX59xX13axXdxX3xX6fxX13exX18xX3xX1bx30faxXbxX3xX206xX1xX7fdxX3xX206xX1xX73xX18xX3xX6fxX3cxX3xX2bxXb6xXdxX3xX6fxXf0xX4xX1xX3xX7cxX3cxXbcxXdxX6fxX104xX2xX15exX2d6xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xXexXdxX32xX18xX3xXexX1xX37xX213xX3xX2bxX4fxXexX3xX18xX73xX1exX3xX76xX25xX76xX25xX3xX4xX1xX3cxX3xX2e0xX15exX3xX2bxX21xX18xX3xXbcxXf0xX3xXbcxX5axXdxX3xXexX99axX18xX1bxX3xX7xXb9xX3xXexXdxX32xX18xX3xX76xX7axX2xX3xXexX29xX3xX2bxX2cxX18xX1bxX3xXexX1xX10xX3cxX3xX72xX1bxX1xXf0xX3xX1a5xX37xX11axX38xXexX3xX7xXb9xX3xX167xX40xX5dxX72xX822xX104xX7cxX106xX3xXbcxX32xX3xX4xXdaxX4xX3xX18xX1xXdxX131xX1exX3xXbcxX7dxX7axX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xXbxX1xXdaxXbxX3xXexXdxX38xXbxX3xXexX7dxX4xX3xXexX1xXdaxX3cxX3xX1bxX8b5xX3xX206xX1xX7fdxX3xX206xX1xX73xX18xX3xX4xX1xX3cxX3xX7xX1dxX18xX3xX4dxX37xX4fxXexX3xX206xXdxX18xX1xX3xX6fxX3cxX6xX18xX1xX7axX3xXexX1x8ccaxX4xX3xX2bxX7dexX11axX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX18xX1bxX13exX18xX3xXbcxXb9xX18xX3xX2bx34e3xX37xX3xXexX59xX3xX4xX44xX18xX1bxX3xXbcxX14xX3xXb5xX1dxX3cxX3xX2bxX1dxX1exX3xXexX53x5b28xXexX3xXexX51exX3xX6xX18xX3xXexX3cxX14xX18xX3xX4dxX8exX3xX1xX963xXdxX3xXexX53xX3cxX18xX1bxX3xXb5xXb9xXdxX3xX4xX1dxX18xX1xX3xX2bxXb6xXdxX3xX6fxXf0xX4xX1xX3xX7cxX3cxXbcxXdxX6fxX104xX2xX15exX3fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX3cxX6fxX11axXaxX12xX72xX1bxX3cxX14xXdxX3xX53xX6xX7axX3xX7cxX7dxX4xX3xXexX1xX37xX38xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX66bxX18xX1bxX3xX1bxXdxX6xX3xX1xXb6xX18xX3xX18xX963xXbxX3xXexX1xX37xX38xX7axX3xXexXdxX32xX18xX3xXexX1xX37xX213xX3xX2bxX4fxXexX3xX4xX1xX3cxX3xX2xX3fxX2e0xX3exX15exX3xX6fxX3cxX6xX18xX1xX3xX18xX1bxX1xXdxX131xXbxX3xXbcxX5axXdxX3xXexX99axX18xX1bxX3xX7xXb9xX3xXexXdxX32xX18xX3xX2xX2xX25xX7axXfaxX3xXexX29xX3xX2bxX2cxX18xX1bxX3fxX0xX5dxXbxX12xX0xX6fxXdxXbcxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6fxX53xX10xX5xX6xXexX10xX6fxXaxX12xX0xX7xXexX53xX3cxX18xX1bxX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX213xX18xX3xX1a5xX37xX6xX18xX2cfxX0xX5dxX7xXexX53xX3cxX18xX1bxX12xX0xX37xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX104xXexX1xX37xX1exXb5xX104xX6xX18xX6fxX104xX7xX6xXbxX3cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXb6xX18xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xXbxX1xX173xX3xXexX53xX59xX5axX4xX3xXb5xXb6xX3xX4xXb04xX18xX3xX206xX32xX7axX3xXexX1xXf0xX3xXexX53xX59xX13axX18xX1bxX3xX44xX3xXexX44xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3x3951xXexX73xX18xX1bxX3xX18xX1xXdxX131xXex7dd9xXaxX3xX1xX53xX10x8736xX9xXaxX5dxXexX1xX37xX3cxX18xX1bxX104xX1exX6xXdxX104xX6fxXdxX4xX1xX104xXbcxX37xX5dxX1xX6xX18xX104xX1bxXdxX6xX1exX104xXbxX1xXdxX104xXexX53xX37xX3cxX4xX104xXb5xX6xX104xX4xX6xX18xX104xX206xX10xX104xXexX1xXdxX104xXexX53xX37xX3cxX18xX1bxX104xX3cxX104xXexX3cxX104xX1xX6xX104xXexXdxX18xX1xX104xXexX6xX18xX1bxX104xX18xX1xXdxX10xXexX5dxX76xX25xX2xX167xX2xX40xX3fxX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX1bxX3xX7xX53xX4xX9xXaxX5dxX1exX10xX6fxXdxX6xX5dxX2xX76xX25xX5dxX18xX10xX2caxX7xX5dxX76xX25xX40xX2e0xX5dxX2xX25xX167xX6fxX40xX2xX76xX2xX25xX2e0xX167xXexX3exX26xX76xX40xX167xX5xX25xX3fxX321xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX1xX21xX18xX3xX2xX25xX26xX3xXexX29xX3xX2bxX2cxX18xX1bxX3xXexXdxX32xX18xX3xXexX1xX37xX38xX3xX4xX1xX3cxX3xX3exX3fxX40xX26xX40xX3xX44xX3xXexX44xX3xX7xX1dxX18xX3xX4dxX37xX4fxXexX3xXexX53xX3cxX18xX1bxX3xX18xX59xX5axX4xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX6fxXdxXbcxX12xX0xX7xXexX53xX3cxX18xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXb6xX18xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xXbxX1xX173xX3xXexX53xX59xX5axX4xX3xXb5xXb6xX3xX4xXb04xX18xX3xX206xX32xX7axX3xXexX1xXf0xX3xXexX53xX59xX13axX18xX1bxX3xX44xX3xXexX44xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXc63xXexX73xX18xX1bxX3xX18xX1xXdxX131xXexXc6exXaxX3xX1xX53xX10xXc74xX9xXaxX5dxXexX1xX37xX3cxX18xX1bxX104xX1exX6xXdxX104xX6fxXdxX4xX1xX104xXbcxX37xX5dxX1xX6xX18xX104xX1bxXdxX6xX1exX104xXbxX1xXdxX104xXexX53xX37xX3cxX4xX104xXb5xX6xX104xX4xX6xX18xX104xX206xX10xX104xXexX1xXdxX104xXexX53xX37xX3cxX18xX1bxX104xX3cxX104xXexX3cxX104xX1xX6xX104xXexXdxX18xX1xX104xXexX6xX18xX1bxX104xX18xX1xXdxX10xXexX5dxX76xX25xX2xX167xX2xX40xX3fxX1xXexX1exXaxX12xX13xXb6xX18xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xXbxX1xX173xX3xXexX53xX59xX5axX4xX3xXb5xXb6xX3xX4xXb04xX18xX3xX206xX32xX7axX3xXexX1xXf0xX3xXexX53xX59xX13axX18xX1bxX3xX44xX3xXexX44xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXc63xXexX73xX18xX1bxX3xX18xX1xXdxX131xXexXc6exX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX53xX3cxX18xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6fxXaxX12xX7cxX1xX173xX18xX1xX3xX7xXdaxX4xX1xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX2e0xX25xX497xX3xX5xX131xX3xXbxX1xX173xX3xXexX53xX59xX5axX4xX3xXb5xXb6xX3xX44xX3xXexX44xX3xX7xX1dxX18xX3xX4dxX37xX4fxXexX7axX3xX5xXd6xXbxX3xX53xXdaxXbxX3xXexX53xX3cxX18xX1bxX3xX18xX59xX5axX4xX3x5eecxXexX4bdxX3xX76xX167xX5dxX26xX5dxX76xX25xX76xX25x6301xX3xX7x2bebxX3xX1xX38xXexX3xX1xXdxX131xX37xX3xX5xX51exX4xX3xXbcxX14xX3cxX3xX4xX37xXb9xXdxX3xX18xX73xX1exX3xX76xX25xX76xX25xX3fxX3xXcxX1xX13axXdxX3xX2bxXdxX11exX1exX3xX18xX14xX11axX7axX3xX18xX1bxX59xX13axXdxX3xXexXdxX213xX37xX3xX6fxX217xX18xX1bxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX2bxX6xX18xX1bxX3xXexX53xX6xX18xX1xX3xXexX1xX179xX3xXexX1xX13axXdxX3xX4xX21xX3xX2bxX11exX3xX1exX37xX6xX3xX4dxX10xX3xX206xX1xXdxX38xX18xX3xXexX1xXf0xX3xXexX53xX59xX13axX18xX1bxX3xX44xX3xXexX44xX3xXc63xXexX73xX18xX1bxX3xX18xX1xXdxX131xXexXc6exX3fxX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX6fxXdxXbcxX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7cxXdaxX4xX3xX5xX3cxXb6xXdxX3xXexX1xX37xX38xX3xXbxX1xX173xX3xX4dxX10xX3xX1xX21xXdxX3xXexX1xX6xX11axX3xX2bxX99axXdxX3xXexX1xX38xX3xX18xX14xX3cxX3xXexX53xX3cxX18xX1bxX3xX18xX73xX1exX3xX76xX25xX76xX2xX324xXaxX3xX1xX53xX10xXc74xX9xXaxX5dxX4dxX10xX5dxX4xX6xX4xX104xX5xX3cxX6xXdxX104xXexX1xX37xX10xX104xXbxX1xXdxX104xX4dxX10xX104xX1xX3cxXdxX104xXexX1xX6xX11axX104xX6fxX3cxXdxX104xXexX1xX10xX104xX18xX6xX3cxX104xXexX53xX3cxX18xX1bxX104xX18xX6xX1exX104xX76xX25xX76xX2xX5dxX76xX25xX2xX2e0xX25xX25xX3fxX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX1bxX3xX7xX53xX4xX9xXaxX5dxX1exX10xX6fxXdxX6xX5dxX2xX76xX25xX5dxX18xX10xX2caxX7xX5dxX76xX25xX40xX40xX5dxX2xX25xX2e0xX6fxX40xX2xX2e0xX2xXfaxX25xX76xXexX2xX25xX2e0xX2xX5xX40xX3fxX321xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX1xX21xX18xX3xX2xX25xX26xX3xXexX29xX3xX2bxX2cxX18xX1bxX3xXexXdxX32xX18xX3xXexX1xX37xX38xX3xX4xX1xX3cxX3xX3exX3fxX40xX26xX40xX3xX44xX3xXexX44xX3xX7xX1dxX18xX3xX4dxX37xX4fxXexX3xXexX53xX3cxX18xX1bxX3xX18xX59xX5axX4xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX6fxXdxXbcxX12xX0xX7xXexX53xX3cxX18xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7cxXdaxX4xX3xX5xX3cxXb6xXdxX3xXexX1xX37xX38xX3xXbxX1xX173xX3xX4dxX10xX3xX1xX21xXdxX3xXexX1xX6xX11axX3xX2bxX99axXdxX3xXexX1xX38xX3xX18xX14xX3cxX3xXexX53xX3cxX18xX1bxX3xX18xX73xX1exX3xX76xX25xX76xX2xX324xXaxX3xX1xX53xX10xXc74xX9xXaxX5dxX4dxX10xX5dxX4xX6xX4xX104xX5xX3cxX6xXdxX104xXexX1xX37xX10xX104xXbxX1xXdxX104xX4dxX10xX104xX1xX3cxXdxX104xXexX1xX6xX11axX104xX6fxX3cxXdxX104xXexX1xX10xX104xX18xX6xX3cxX104xXexX53xX3cxX18xX1bxX104xX18xX6xX1exX104xX76xX25xX76xX2xX5dxX76xX25xX2xX2e0xX25xX25xX3fxX1xXexX1exXaxX12xX7cxXdaxX4xX3xX5xX3cxXb6xXdxX3xXexX1xX37xX38xX3xXbxX1xX173xX3xX4dxX10xX3xX1xX21xXdxX3xXexX1xX6xX11axX3xX2bxX99axXdxX3xXexX1xX38xX3xX18xX14xX3cxX3xXexX53xX3cxX18xX1bxX3xX18xX73xX1exX3xX76xX25xX76xX2xX324xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX53xX3cxX18xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6fxXaxX12xX7cxX1xX22dxX3xX4x7cb2xX18xX3xX1xX21xX18xX3xX2xX3xXexX1xXdaxX18xX1bxX3xX18x401cxX6xX3xX5xX14xX3xXb5xX59xX5axX4xX3xX7xX6xX18xX1bxX3xX18xX73xX1exX3xX1exX5axXdxX3xX76xX25xX76xX2xX7axX3xX4xX1xX173xX18xX1xX3xX7xXdaxX4xX1xX3xXexX1xX37xX38xX3xX2bxXb9xXdxX3xXbcxX5axXdxX3xX4dxX10xX3xX1xX21xXdxX3xXbcxX14xX3xX18xX1bxX14xX18xX1xX3xX4dxX10xX3xX1xX21xXdxX3xX7xXedbxX3xX4xX7fdxX3xX206xX1xXdaxX3xX18xX1xXdxX32xX37xX3xXexX1xX6xX11axX3xX2bxX99axXdxX3fxX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX6fxXdxXbcxX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXf0xX3xXexX53xX59xX13axX18xX1bxX3xX44xX3xXexX44xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xX44xXdxX3xX2bxX963xX18xX1bxX3xX18xX1xX13axX3xX59xX37xX3xX2bxX8exXdxX3xXexX1xX37xX38xX7axX3xXc63xX7xXb9xXexXc6exX3xX4dxX10xX3xX791xXdxX6xX3xX59axX10xX5xXexX3cxX7x727dxXaxX3xX1xX53xX10xXc74xX9xXaxX5dxXexX1xX37xX3cxX18xX1bxX104xX1exX6xXdxX104xX6fxXdxX4xX1xX104xXbcxX37xX5dxXexX1xXdxX104xXexX53xX37xX3cxX18xX1bxX104xX3cxX104xXexX3cxX104xX1xX6xX104xXexXdxX18xX1xX104xX7xX3cxXdxX104xX6fxX3cxX18xX1bxX104xX18xX1xX3cxX104xX37xX37xX104xX6fxX6xXdxX104xXexX1xX37xX10xX104xX7xX3cxXexX104xX4dxX10xX104xX206xXdxX6xX104xX7xX10xX5xXexX3cxX7xX5dxX2xX15exX15exX2xX76xX40xX3fxX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX1bxX3xX7xX53xX4xX9xXaxX5dxX1exX10xX6fxXdxX6xX5dxX2xX76xX25xX5dxX18xX10xX2caxX7xX5dxX76xX25xX3exX167xX5dxX2xX2xXfaxX6fxX26xX25xXfaxX3exX15exX2e0xX26xXexX3exX2xX25xX3exX3exX5xX25xX3fxX321xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX1xX21xX18xX3xX2xX25xX26xX3xXexX29xX3xX2bxX2cxX18xX1bxX3xXexXdxX32xX18xX3xXexX1xX37xX38xX3xX4xX1xX3cxX3xX3exX3fxX40xX26xX40xX3xX44xX3xXexX44xX3xX7xX1dxX18xX3xX4dxX37xX4fxXexX3xXexX53xX3cxX18xX1bxX3xX18xX59xX5axX4xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX6fxXdxXbcxX12xX0xX7xXexX53xX3cxX18xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXf0xX3xXexX53xX59xX13axX18xX1bxX3xX44xX3xXexX44xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xX44xXdxX3xX2bxX963xX18xX1bxX3xX18xX1xX13axX3xX59xX37xX3xX2bxX8exXdxX3xXexX1xX37xX38xX7axX3xXc63xX7xXb9xXexXc6exX3xX4dxX10xX3xX791xXdxX6xX3xX59axX10xX5xXexX3cxX7xX1270xXaxX3xX1xX53xX10xXc74xX9xXaxX5dxXexX1xX37xX3cxX18xX1bxX104xX1exX6xXdxX104xX6fxXdxX4xX1xX104xXbcxX37xX5dxXexX1xXdxX104xXexX53xX37xX3cxX18xX1bxX104xX3cxX104xXexX3cxX104xX1xX6xX104xXexXdxX18xX1xX104xX7xX3cxXdxX104xX6fxX3cxX18xX1bxX104xX18xX1xX3cxX104xX37xX37xX104xX6fxX6xXdxX104xXexX1xX37xX10xX104xX7xX3cxXexX104xX4dxX10xX104xX206xXdxX6xX104xX7xX10xX5xXexX3cxX7xX5dxX2xX15exX15exX2xX76xX40xX3fxX1xXexX1exXaxX12xXcxX1xXf0xX3xXexX53xX59xX13axX18xX1bxX3xX44xX3xXexX44xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xX44xXdxX3xX2bxX963xX18xX1bxX3xX18xX1xX13axX3xX59xX37xX3xX2bxX8exXdxX3xXexX1xX37xX38xX7axX3xXc63xX7xXb9xXexXc6exX3xX4dxX10xX3xX791xXdxX6xX3xX59axX10xX5xXexX3cxX7xX1270xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX53xX3cxX18xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6fxXaxX12xX439xXdxX131xX4xX3xX7cxX1xX173xX18xX1xX3xXbxX1xX179xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX2e0xX25xX497xX3xX5xX131xX3xXbxX1xX173xX3xXexX53xX59xX5axX4xX3xXb5xXb6xX3xX44xX3xXexX44xX3xXexX53xX3cxX18xX1bxX3xX18xX59xX5axX4xX3xXbcxX14xX3xX1bxXdxX6xX3xX1xXb6xX18xX3xXexX1xX37xX38xX3xXexXdxX213xX37xX3xXexX1xX7dxX3xX2bxXa01xX4xX3xXb5xXdxX131xXexX3xX4xX1xX3cxX3xX6fxX3cxX6xX18xX1xX3xX18xX1bxX1xXdxX131xXbxX3xX7xX1dxX18xX3xX4dxX37xX4fxXexX7axX3xX5xXd6xXbxX3xX53xXdaxXbxX3xX44xX3xXexX44xX3xXexX53xX3cxX18xX1bxX3xX18xX59xX5axX4xX3xX2bxX8exX3xX206xX173xX4xX1xX3xX4xXaecxX37xX3xXexXdxX213xX37xX3xX6fxX217xX18xX1bxX7axX3xX206xX1xXdxX38xX18xX3xXexX1xXf0xX3xXexX53xX59xX13axX18xX1bxX3xX44xX3xXexX44xX3xX14axX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX53xX14axX3xX18xX213xX18xX3xX7xX44xXdxX3xX2bxX963xX18xX1bx8817xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX6fxXdxXbcxX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5dxX37xX5xX12xX0xX6fxXdxXbcxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX53xXaxX12xX0xX5dxX6fxXdxXbcxX12xX0xX5dxX6fxXdxXbcxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6cb9xX37xXexX1xX3cxX53xXaxX12xX72xX1bx45a7xX4xX3xX13xX14xX0xX5dxXbxX12
Ngọc Hà