Thông qua 8 nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
Sau hai ngày làm việc khẩn trư­ơng, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, chiều 24/12, kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XV đã họp phiên bế mạc.
f59bx1520dx10095x1822dx111dfx16e27x10145x165bdxX6x18408x170e6xX1x1965cx163b9x1488cx17325x13faax12728xX4x1451axX9x195d6xX0xXcxX14x18e83x12da5xX2x139a1x1861axX1xX2xX10xX1bx14451xX2x1316cx171bbxX2x1614dx12e41x14d84x16155xX2xX10x155aex1376dxX1bxX2xX26x18904xX2xXex11d21xX2dxX1bxX2x16bacxX1bx171f6xX5xX2x12665x1529fxX2xX0x10053xXcxX14xX0xX41xX1xX14xX0xX1bxX23xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXexXfxX10xX4xX12xX9xX14xXexX1bx11158xX2dx1971bxX2x1013bxXcxX5xX2x10a97xX2xX2dxX5fxX1bx10906xX2xX61xXcx12d1exf8bexX10xX2xf9d8x15dcfxX2xX2dxX1bxXfx13f81x15f71xX2xX72x12490xX2xX1xX1bx150bdxX10xX2xX10x11218xXfx17edfxX2dxX2xX38xXfxX2dxX1bxX2xX10xX6fxX2x157f3xX2x167a0x13ba7xX2xX1bx15715xXfxX0xX41xX1bxX23xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX26xX12xX5x18ee3xX9xX2xX6xX10xX6exX4xX12xX8xX9xX10xX12xX93xX10xX91xX5xX4xXfxX5fxX2dx182e4xX2x1778exXcxX6xX10xXfx18176xX6exX9xX14xXbxX5xXcxX2xX1bxX5xXfxX2xX2dxX5fxX31xX6exX2xX4xX31xX79xX2xX72xXfxX78xX3xX2xX38xX1bx10770xX2dxX2xX10xX84x17469x16c8bxfe6cxX2dxX5fx12bcbxX2xX2dxX5fxX1bxXfx1711cxX79xX2xX10x167b3xX3xXedxX2xX72xffd9xXfxX2xX10xXfxX2dxX1bxX2xX10xX1bx14364xX2dxX2xXacx103fcxX2dxX2xX3xX1bx1348cxXedxX2x11746x161fdxXfxX2xX79xXfcxXfxX2xX72xX31xX2xX10xX84xX80xX3xX1bxX2xX2dxX1bxXfxX78xX79xX2xX3xX5x1904axXedxX2xX3xX1bxXfxX73xXcxX2x1557ex14e09xX41xX23xX134xXedxX2xX38xX19xX2xX1bxX1cxX1xX2xX10xX1bxX21xX2xX23xX24xX2xX26xX27xX28xX29xX2xX10xX2cxX2dxX1bxX2xX26xX31xX2xXexX34xX2dxX1bxX2xX38xX1bxX3axX5xX2xX3dxX3exX2xX112xX94xX2xX1bxX1cxX1xX2xX1xX1bxXfxXf3xX2dxX2xXdxX6fxX2xX79x1559axX3x1947bxX0xX41xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX26xX12xX5xXacxX9xX2xX6xX10xX6exX4xX12xX8xX9xX10xX12xX93xX10xX91xX5xX4xXfxX5fxX2dxXc0xX2xXc2xXcxX6xX10xXfxXc7xX6exX9xX14xX0xX5xX2xX1bxX84xX12xXc7xX8xX9xX1bxX10xX10xX1xXc0xX41xX41xXdxX5xX12bxX1bxX5xX10xXfxX2dxX1bxX176xX72xX2dxX41xX1bxX12bxX79xX12xX41xX3xX1bxXfxX2dxX1bxX91xX10xX84xXfxX41xX2dxX5fxX1bxX12xX91xX10xX12bxX2dxX5fxX91xX1bxX12bxX1xX91xX6exX91xX38xXfxX12xX2dxX91xX3xXcxX91xX10xX84xXfxX91xX10xX1bxX5xX12bxX91xX4xXcxX5xX2dxX91xX10xX12bxX91xX72xX5xX91xX10xXfxX12xX2dxX91xX1bxX5xX2dxX1bxX91xX1xX1bxXfxX12xX2dxX91xX3xX1bxX5xX10xX91xX72xX5xX2dxX41xX23xX38x135fexX135xX134xX134xX21bxX176xX5xX6xX1xX93xX9xX14xX14xX14xX28xX5fxX31xX6exX2xX4xX31xX79xX2xX72xXfxX78xX3xX2xX10xX1bxX21xX2xX134xXedxX2xX38xX19xX2xX1bxX1cxX1xX2xX10xX1bxX21xX2xX23xX24xX2xX26xX27xX28xX29xX2xX10xX2cxX2dxX1bxX2xX26xX31xX2xXexX34xX2dxX1bxX2xX38xX1bxX3axX5xX2xX3dxX3exXc0xX2xX28xX5fxX1bxX12xX2xX10xX113xX2dxX5fxX2xX1bxfc46xX1xX2x121d8xX2xX38xXfxX6fxX2dxX2xX3x11f4axX2xX10xX84xXfxXedxX2xX10xX1bx12bb7xX12bxX2xX4xXcx11906xX2dxX2xX10xX113xX2xX72xX31xX2xX10xXfxX6fxX2dxX2xX1bxX31xX2dxX1bxX2xX1xX1bxXfxXf3xX2dxX2xX3xX1bxf8d9xX10xX2xX72xX2a6xX2dxX0xX41xX5xX14xX0xX41xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x125c8xX12bxXacxX6exX9xX2xX6xX10xX6exX4xX12xX8xX9xX10xX12xX93xX10xX91xX5xX4xXfxX5fxX2dxXc0xX2xXc2xXcxX6xX10xXfxXc7xX6exX9xX14xX2bfxXe8xXfcxX3xX2xX72xX31xX12bxX2xXdxXcxX113xXfxX2xX4xX31xX79xX2xX72xXfxX78xX3xX2xX3xX1bxXfxX73xXcxX2xX2dxX5fxX31xX6exX2xX134xX135xX41xX23xX134xXedxX2xX26xX27xX28xX29xX2xX10xX2cxX2dxX1bxX2xX26xX31xX2xXexX34xX2dxX1bxX2xX10xXfxX6fxX1xX2xX10xX7cxX3xX2xX1xX1bxXfxXf3xX2dxX2xX3xX1bxX2a6xX10xX2xX72xX2a6xX2dxX2xX72xX31xX2xX10xX84xX286xX2xX4x1799axXfxX2xX3xX1bxX2a6xX10xX2xX72xX2a6xX2dxX176xX2xXex17db3xX2dxX1bxX2xX3xX1bxXcxX2dxX5fxXedxX2xX10xX174xXfxX2xX38xX19xX2xX1bxX1cxX1xX2xX2dxX31xX6exXedxX2xX3xX3axX2xX10xX2a6xX10xX2xX3xX286xX2xX23x14851xX2xX3xX10axXcxX2xX1bx148b2xXfxX2xX72xX31xX2x128bbxX2xX275xX2xX38xXfxX6fxX2dxX2xX10xX84xX286xX2xX4xX33cxXfxX2xX10xX174xXfxX2xX1bxX97xXfxX2xX10xX84xXe8xX33cxX2dxX5fxX176xX2xX28xX1bx164d7xX2dxX2xX3xX1bxXcxX2dxX5fxXedxX2xX2dxX97xXfxX2xXacxXcxX2dxX5fxX2xX3xX1bxX2a6xX10xX2xX72xX2a6xX2dxX2xX10xX1bxXfxX6fxX10xX2xX10xX1bx166a1xX3xXedxX2xX112xXfxX2xX10xX1bx11a37xX2dxX5fxX2xX72xX31xX12bxX2xX2dxX1bx126afxX2dxX5fxX2xX72xX2a6xX2dxX2xX112xX73xX2xX79xX31xX2xX3xX80xX3xX2xX72xX6axX2xX112xX174xXfxX2xXdxXfxX86xXcxX2xX72xX31xX2xX3xX27dxX2xX10xX84xXfxX2xX10xX2cxX2dxX1bxX2xX2dxX1bxX31xX2xX61xXcxX5xX2dxX2xX10xX10axX79x16dcaxX2xX72xXfxX78xX3xX2xX10xX84xX286xX2xX4xX33cxXfxX2xX3xX1bxX2a6xX10xX2xX72xX2a6xX2dxX2xX72xX31xX2xX5fxXfxX286xXfxX2xX10xX84xX3a0xX2dxX1bxX2xX3xX3axX2xX2dxX1bxXfxX73xXcxX2xX10xXfxX6fxX2dxX2xXdxX97xXedxX2xX3xX7cxX2xX10xX1bxX86xX2xX72xX31xX2xX84x19556xX2xX84xX31xX2dxX5fxX176xX0xX41xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX2bfxX12bxXacxX6exX9xX2xX6xX10xX6exX4xX12xX8xX9xX10xX12xX93xX10xX91xX5xX4xXfxX5fxX2dxXc0xX2xXc2xXcxX6xX10xXfxXc7xX6exX9xX14xXexXfxX6fxX1xX2xX112xX3axXedxX2xX26xX27xX28xX29xX2xX10xX2cxX2dxX1bxX2xX112xX94xX2xX2dxX5fxX1bxX12xX2x1064dxX1bxX10fxX2xX10xX6axX3xX1bxX2xf82dxX2bfxX28xX29xX2xX10xX2cxX2dxX1bxX2xX3exX453xX2xX18xXfxX79xX2xX4a6xX3c4xX2xX1xX1bxX80xX10xX2xXdxXfxX86xXcxX2xX4xX31xX79xX2xX84xX453xX2xX10xX1bxXf3xX79xX2xX79xX97xX10xX2xX6x15d72xX2xX2dxX97xXfxX2xXacxXcxX2dxX5fxX2xX72xX73xX2xX3xX5dxX2dxX5fxX2xX10xX80xX3xX2xX61xXcxX286xX2dxX2xX4xX275xXedxX2xX3xX1bxX2cxX2xX112xX174xX12bxXedxX2xX112xXfxX73xXcxX2xX1bxX31xX2dxX1bxX2xX3xX10fxX5xX2xX4afxX2bfxX28xX29xX2xX10xX2cxX2dxX1bxXedxX2xX2dxX1bxX3d7xX2dxX5fxX2xX2dxX1bxXfxX78xX79xX2xX72xX7cxX2xX10xX84xX1cxX2dxX5fxX2xX10xX10axX79xX2xX3xX10fxX5xX2xX4afxX2bfxX28xX29xX2xX10xX2cxX2dxX1bxX2xX2dx111bfxX79xX2xX134xX370xX23xX23xX176xX0xX41xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX2bfxX12bxXacxX6exX9xX14xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX2dxX5fxX8xX9xX23xX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xXacxXacxXfxX2dxX5fxX8xX9xX23xX9xX2xf938xXfxXacxX10xX1bxX8xX9xX134xX370xX370xX9xX2xX5xX4xXfxX5fxX2dxX8xX9xX3xX12xX2dxX10xX12xX84xX9xX2xXdxX12bxX84xXacxX12xX84xX8xX9xX370xX9xX14xX0xX10xXdxX12bxXacxX6exX14xX0xX10xX84xX14xX0xX10xXacxX14xX0xXfxX79xX5fxX2xX6xX84xX3xX8xX9xX41xX41xXfxX176xXdxX5xX12bxX1bxX5xX10xXfxX2dxX1bxX176xX72xX2dxX41xX2dxX12xX58cxX6xX41xX23xX370xX21bxX23xX41xX37dx1756bxXacxX37dxX23xX134xX5e7xX24xX370xX370xX10xX23xX370xX37dxX135xX134xX4xX370xX176xXc2xX1xX5fxX9xX2xX41xX14xX0xX41xX10xXacxX14xX0xX41xX10xX84xX14xX0xX10xX84xX14xX0xX10xXacxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX4a6xX5xX1xX10xXfxX12bxX2dxX9xX14xX4a6xX80xX3xX2xX112xX174xXfxX2xXdxXfxX86xXcxX2xX26xX27xX28xX29xX2xX10xX2cxX2dxX1bxX2xXdxXfxX86xXcxX2xX61xXcxX6exX6fxX10xX2xX10xX1bxX5dxX2dxX5fxX2xX61xXcxX5xX2xX3xX80xX3xX2xX28xX5fxX1bxX6axX2xX61xXcxX6exX6fxX10xX2xX18xX19xX2xX1bxX1cxX1xX0xX41xX10xXacxX14xX0xX41xX10xX84xX14xX0xX41xX10xXdxX12bxXacxX6exX14xX0xX41xX10xX5xXdxX4xX12xX14xX0xX41xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX2bfxX12bxXacxX6exX9xX2xX6xX10xX6exX4xX12xX8xX9xX10xX12xX93xX10xX91xX5xX4xXfxX5fxX2dxXc0xX2xXc2xXcxX6xX10xXfxXc7xX6exX9xX14xX28xX27dxX5xX2xX10xX1bxX33cxXfxX2xX5fxXfxX5xX2dxX2xX3x1675exX2dxX2xX4xX174xXfxX2xX3xX10fxX5xX2xXdxXcxX113xXfxX2xX3xX1bxXfxX73xXcxX2xX2dxX5fxX31xX6exX2xX134xX135xX41xX23xX134xXedxX2xX26xX27xX28xX29xX2xX10xX2cxX2dxX1bxX2xX10xXfxX6fxX1xX2xX10xX7cxX3xX2xX2dxX5fxX1bxX12xX2xX1xX1bxX106xX2dxX2xX2dxX1bxX28bxX2dxX2xX93x1685axX10xX2xX1xX1bxXfxXf3xX2dxX2xX3xX1bxX2a6xX10xX2xX72xX2a6xX2dxX2xX72xX31xX2xX10xX84xX286xX2xX4xX33cxXfxX2xX3xX1bxX2a6xX10xX2xX72xX2a6xX2dxX2xX3xX10fxX5xX2xX4a6xX1bxX10fxX2xX10xX6axX3xX1bxX2xX26xX27xX28xX29xX2xX10xX2cxX2dxX1bxX2xX28xX5fxXcxX6ex17075xX2dxX2xXexX1bxX5xX2dxX1bxX2xX2bfxX3a0xX2dxX1bxX2xX72xX31xX2xX10xXfxX6fxX2dxX2xX1bxX31xX2dxX1bxX2xX1bxX1cxX1xX2xX1xX1bxXfxXf3xX2dxX2xXdxX6fxX2xX79xX174xX3xX176xX0xX41xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX2bfxX12bxXacxX6exX9xX2xX6xX10xX6exX4xX12xX8xX9xX10xX12xX93xX10xX91xX5xX4xXfxX5fxX2dxXc0xX2xXc2xXcxX6xX10xXfxXc7xX6exX9xX14xX4a6xX80xX3xX2xX112xX174xXfxX2xXdxXfxX86xXcxX2xX26xX27xX28xX29xX2xX10xX2cxX2dxX1bxX2xX112xX94xX2xX4xX106xX2dxX2xX4xXe8xX272xX10xX2xX10xX1bxX5dxX2dxX5fxX2xX61xXcxX5xX2xX65xX2xX2dxX5fxX1bxX6axX2xX61xXcxX6exX6fxX10xXedxX2xX5fx163f5xX79xXc0xX2xX28xX5fxX1bxX6axX2xX61xXcxX6exX6fxX10xX2xX72xX73xX2xX2dxX1bxXfxX78xX79xX2xX72xX7cxX2xX1xX1bxX80xX10xX2xX10xX84xXfxX86xX2dxX2xX18xXexX2xX91xX2xX3dxX26xXedxX2x153aex17dc0xX2xX91xX2x108f2xX28xX2xX2dxX548xX79xX2xX134xX370xX23xX23xX410xX2xX28xX5fxX1bxX6axX2xX61xXcxX6exX6fxX10xX2xX72xX73xX2xX61xXcxX6exX2xX112xX6axX2dxX1bxX2xX1xX1bxX10axX2dxX2xX3xX2a6xX1xX2xX2dxX5fxXcxX7ddxX2dxX2xX10xX1bxXcxXedxX2xX2dxX1bxXfxX78xX79xX2xX72xX7cxX2xX3xX1bxXfxX2xX3xX80xX3xX2xX3xX2a6xX1xX2xX2dxX5fxX10axX2dxX2xX6xX80xX3xX1bxXedxX2xX10x18337xX2xX4xX78xX2xX1xX1bxX106xX2dxX2xX10xX84xX548xX79xX2xX1xX1bxX10axX2dxX2xX3xX1bxXfxX5xX2xX2dxX5fxXcxX7ddxX2dxX2xX10xX1bxXcxX2xX5fxXfxX3d7xX5xX2xX3xX80xX3xX2xX3xX2a6xX1xX2xX2dxX5fxX10axX2dxX2xX6xX80xX3xX1bxX2xX5fxXfxX5xXfxX2xX112xX12bxX174xX2dxX2xX134xX370xX23xX23xX2xX91xX134xX370xX23xX21bxXedxX2xX112xX6axX2dxX1bxX2xX79xX21xX3xX2xX1xX1bxX10axX2dxX2xXdxX113xX2xX3xX1bxXfxX2xX10xX1bxXe8xX33cxX2dxX5fxX2xX93xXcxX6exXf3xX2dxX2xX2dxX5fxX10axX2dxX2xX6xX80xX3xX1bxX2xX112xX6axX5xX2xX1xX1bxXe8xXeaxX2dxX5fxX2xX2dxX548xX79xX2xX134xX370xX23xX23xX410xX2xX28xX5fxX1bxX6axX2xX61xXcxX6exX6fxX10xX2xX72xX73xX2xX1xX1bxX10axX2dxX2xXdxX113xX2xXacxX3c4xX2xX10xX12bxX80xX2dxX2xX10xX1bxXcxXedxX2xX3xX1bxXfxX2xX2dxX5fxX10axX2dxX2xX6xX80xX3xX1bxX2xX72xX31xX2xXdxX4dexX2xX10xX84xX34axX2xX72xX4dexX2dxX2xX112xX106xXcxX2xX10xXe8xX2xX1xX1bxX80xX10xX2xX10xX84xXfxX86xX2dxX2xX2dxX548xX79xX2xX134xX370xX23xX23xX410xX2xX28xX5fxX1bxX6axX2xX61xXcxX6exX6fxX10xX2xX72xX73xX2xX1xX1bxXf3xX2xX3xX1bxXcxXe3xX2dxX2xXdxX286xX2dxX5fxX2xX5fxXfxX80xX2xX3xX80xX3xX2xX4xX12bxX174xXfxX2xX112xX2a6xX10xX2xX10xX84xXf3xX2dxX2xX2dxX548xX79xX2xX134xX370xX23xX23xX410xX2xX28xX5fxX1bxX6axX2xX61xXcxX6exX6fxX10xX2xX61xXcxX6exX2xX112xX6axX2dxX1bxX2xXdxX113xX2xX6xXcxX2dxX5fxXedxX2xX112xXfxX73xXcxX2xX3xX1bxX2cxX2dxX1bxX2xX1xX1bxX34axX2xX72xX78xX2xX6xXfxX2dxX1bxX2xX80xX1xX2xXacxX7cxX2dxX5fxX2xX10xX84xXf3xX2dxX2xX112xX6axX5xX2xXdxX31xX2dxX2xX10xX2cxX2dxX1bxX2xX26xX31xX2xXexX34xX2dxX1bxX410xX2xX28xX5fxX1bxX6axX2xX61xXcxX6exX6fxX10xX2xX72xX73xX2xX1xX1bxXf3xX2xX3xX1bxXcxXe3xX2dxX2xX61xXcxX6exX6fxX10xX2xX10xX12bxX80xX2dxX2xX2dxX5fxX10axX2dxX2xX6xX80xX3xX1bxX2xX112xX6axX5xX2xX1xX1bxXe8xXeaxX2dxX5fxX2xX2dxX548xX79xX2xX134xX370xX370xX24xX410xX2xX28xX5fxX1bxX6axX2xX61xXcxX6exX6fxX10xX2xX72xX73xX2xX1xX1bxXf3xX2xXacxXcxX6exX78xX10xX2xX38xX6fxX2xX1bxX12bxX174xX3xX1bxX2xX10xX113xX2dxX5fxX2xXdxXfxXf3xX2dxX2xX3xX1bxX6fxX2xX1bxX31xX2dxX1bxX2xX3xX1bxX34axX2dxX1bxX2xX6xX3c4xX2xX2dxX5fxX1bxXfxX78xX1xX2xX2dxX548xX79xX2xX134xX370xX23xX23xX410xX2xX28xX5fxX1bxX6axX2xX61xXcxX6exX6fxX10xX2xX72xX73xX2xX2dxX97xXfxX2xXacxXcxX2dxX5fxXedxX2xX3xX1bxXe8xXeaxX2dxX5fxX2xX10xX84xX3a0xX2dxX1bxX2xX5fxXfxX80xX79xX2xX6xX80xX10xX2xX3xX1bxXcxX6exXf3xX2dxX2xX112xX73xX2xX3xX10fxX5xX2xX26xX27xX28xX29xX2xX10xX2cxX2dxX1bxX2xX2dxX548xX79xX2xX134xX370xX23xX23xX176xX0xX41xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX2bfxX12bxXacxX6exX9xX2xX6xX10xX6exX4xX12xX8xX9xX10xX12xX93xX10xX91xX5xX4xXfxX5fxX2dxXc0xX2xXc2xXcxX6xX10xXfxXc7xX6exX9xX14xX3exXfcxXfxX2xX72xXfxX78xX3xX2xX1bxX12bxX31xX2dxX2xX10xX1bxX31xX2dxX1bxX2xX2dxX1bxXfxX73xXcxX2xX2dxX97xXfxX2xXacxXcxX2dxX5fxX2xX61xXcxX5xX2dxX2xX10xX84xX1cxX2dxX5fxX2xX10xX84xX12bxX2dxX5fxX2xX10xX1bxX33cxXfxX2xX5fxXfxX5xX2dxX2xX3xX3axX2xX1bxX174xX2dxXedxX2xX112x142b4xX3xX2xXdxXfxX78xX10xX2xX4xX31xX2xX72xXfxX78xX3xX2xX10xX1bxX5dxX2dxX5fxX2xX61xXcxX5xX2xX65xX2xX28xX5fxX1bxX6axX2xX61xXcxX6exX6fxX10xX2xX2dxX3axXfxX2xX10xX84xXf3xX2dxXedxX2xX38xX19xX2xX1bxX1cxX1xX2xX10xX1bxX21xX2xX23xX24xX2xX26xX27xX28xX29xX2xX10xX2cxX2dxX1bxX2xX26xX31xX2xXexX34xX2dxX1bxX2xX38xX1bxX3axX5xX2xX3dxX3exX2xX112xX94xX2xX10xX1bxX31xX2dxX1bxX2xX3xX5dxX2dxX5fxX2xX10xX4dexX10xX2xX112x160b1xX1xX176xX0xX41xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX2bfxX12bxXacxX6exX9xX2xX6xX10xX6exX4xX12xX8xX9xX10xX12xX93xX10xX91xX5xX4xXfxX5fxX2dxXc0xX2xXc2xXcxX6xX10xXfxXc7xX6exX9xX14xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX2dxX5fxX8xX9xX370xX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xXacxXacxXfxX2dxX5fxX8xX9xX21bxX9xX2xX58cxXfxXacxX10xX1bxX8xX9xX21bxX24xX65xX9xX2xX5xX4xXfxX5fxX2dxX8xX9xX3xX12xX2dxX10xX12xX84xX9xX2xXdxX5fxX3xX12bxX4xX12bxX84xX8xX9x127aaxX12xX65xX12xX12xXc7xX5xX9xX2xXdxX12bxX84xXacxX12xX84xX8xX9xX370xX9xX2xX6xX10xX6exX4xX12xX8xX9xX58cxXfxXacxX10xX1bxXc0xX2xX21bxX24xX65xX1xX93xX410xX2xXdxX12bxX84xXacxX12xX84xX91xX3xX12bxX4xX4xX5xX1xX6xX12xXc0xX2xX6xX12xX1xX5xX84xX5xX10xX12xX410xX2xX1bxX12xXfxX5fxX1bxX10xXc0xX2xX23xX5e7xX134xX1xX93xX9xX14xX0xX10xXdxX12bxXacxX6exX14xX0xX10xX84xX14xX0xX10xXacxX2xX6xX10xX6exX4xX12xX8xX9xX10xX12xX93xX10xX91xX5xX4xXfxX5fxX2dxXc0xX2xXc2xXcxX6xX10xXfxXc7xX6exX9xX14xX0xX12xX79xX14xX2bfxX34axX2xX10xX1bxXe8xX2xXexX2cxX2dxX1bxX2xX10fxX6exXedxX2xX4a6xX1bxX10fxX2xX10xX6axX3xX1bxX2xX26xX27xX28xX29xX2xX10xX2cxX2dxX1bxX2xX26xX31xX2xXexX34xX2dxX1bxX2xX2dxX1bxX2a6xX2dxX2xX79xX174xX2dxX1bxXc0xX2xX9xX28xX1bxXfxX78xX79xX2xX72xX7cxX2xX112xXb41xX10xX2xX84xX5xX2xX3xX1bxX12bxX2xX2dxX548xX79xX2xX134xX370xX23xX23xXedxX2xX2dxX548xX79xX2xX112xX106xXcxX2xX10xX1bxX3c4xX3xX2xX1bxXfxX78xX2dxX2xX2dxX5fxX1bxX6axX2xX61xXcxX6exX6fxX10xX2xX112xX174xXfxX2xX1bxX97xXfxX2xX27xX286xX2dxX5fxX2xX3xX80xX3xX2xX3xX2a6xX1xX2xX72xX31xX2xX38xX6fxX2xX1bxX12bxX174xX3xX1bxX2xX28xX1bxX31xX2xX2dxXe8xXfcxX3xX2xX21bxX2xX2dxX548xX79xX2xX5fxXfxX5xXfxX2xX112xX12bxX174xX2dxX2xX134xX370xX23xX23xX91xX134xX370xX23xX21bxX2xX4xX31xX2xX84xX2a6xX10xX2xX2dxXb41xX2dxX5fxX2xX2dxX73xX176xX2xX26xX27xX28xX29xX2xX10xX2cxX2dxX1bxX2xX26xX31xX2xXexX34xX2dxX1bxX2xX38xXf3xXcxX2xX5fxX1cxXfxX2xX10xX12bxX31xX2dxX2xX10xX1bxX86xX2xX3xX80xX2dxX2xXdxX97xXedxX2xX3xX1bxXfxX6fxX2dxX2xX6x115d7xX2xX4xX3c4xX3xX2xX4xXe8xX272xX2dxX5fxX2xX72x14e58xX2xX10xX84xX5xX2dxX5fxX2xX72xX31xX2xX2dxX1bxX10axX2dxX2xXacxX10axX2dxX2xX10xX2cxX2dxX1bxX2xX2dxX1bxX31xX2xX1bxX94xX6exX2xX1xX1bxX80xX10xX2xX1bxXcxX6exX2xX3xX5xX12bxX2xX112xX97xX2xX10xX84xXcxX6exX73xX2dxX2xX10xX1bxX4dexX2dxX5fxX2xX6exXf3xXcxX2xX2dxXe8xXfcxX3xX2xX72xX31xX2xX3xX80xX3xX1bxX2xX79xX174xX2dxX5fxXedxX2xX112xX12bxX31xX2dxX2xX38xX6fxX10xXedxX2xX2dxX1bxX2a6xX10xX2xX10xX84xX34axXedxX2xX3xX1bxXcxX2dxX5fxX2xX6xX21xX3xXedxX2xX112xX7ddxX2dxX5fxX2xX4xX6bexX2dxX5fxXedxX2xX1bxX548xX2dxX5fxX2xX1bxX80xXfxX2xX10xX1bxXfxX2xX112xXcxX5xX2xX4xX5xX12bxX2xX112xX97xX2dxX5fxX2xX6xX286xX2dxX2xX93xXcxX2a6xX10xXedxX2xX1bxX1cxX3xX2xX10xX28bxX1xXedxX2xX3xX5dxX2dxX5fxX2xX10xX80xX3xXedxX2xX10xX1bxX3c4xX3xX2xX1bxX31xX2dxX1bxX2xX10xXfxX6fxX10xX2xX38xXfxX78xX79xXedxX2xX1xX1bxX2a6xX2dxX2xX112xX2a6xXcxX2xX10xX1bxX3c4xX3xX2xX1bxXfxX78xX2dxX2xX10xX1bx18c51xX2dxX5fxX2xX4xX272xXfxX2xX3xX80xX3xX2xX79xX7cxX3xX2xX10xXfxXf3xXcxXedxX2xX2dxX1bxXfxX78xX79xX2xX72xX7cxX2xX112xX73xX2xX84xX5xX410xX2xX4xX28bxX1xX2xX10xX1bxX31xX2dxX1bxX2xX10xX34axX3xX1bxX2xX93xXcxX2a6xX10xX2xX6xXe93xX3xX2xX3xX1bxX31xX12bxX2xX79x1870cxX2dxX5fxX2xX27xX174xXfxX2xX1bxX97xXfxX2xX112xX174xXfxX2xXdxXfxX86xXcxX2xX10xX12bxX31xX2dxX2xX61xXcxX4dexX3xX2xX4xX106xX2dxX2xX10xX1bxX21xX2xX3dx17827xX2xX3xX10fxX5xX2xX27xX286xX2dxX5fxXedxX2xXdxX106xXcxX2xX3xX27dxX2xX112xX174xXfxX2xXdxXfxX86xXcxX2xX80cxXcxX4dexX3xX2xX1bxX97xXfxX2xX72xX31xX2xX112xX174xXfxX2xXdxXfxX86xXcxX2xX26xX27xX28xX29xX2xX3xX80xX3xX2xX3xX2a6xX1xX2xX2dxX1bxXfxX78xX79xX2xX38xX19xX2xX134xX370xX23xX23xX2xX91xX2xX134xX370xX23xX37dxXedxX2xX38xX86axX2xX2dxXfxX78xX79xX2xX23xX65xX370xX2xX2dxX548xX79xX2xX2dxX5fxX31xX6exX2xX10xX1bxX31xX2dxX1bxX2xX4xX28bxX1xX2xX10xX2cxX2dxX1bxX2xX72xX31xX2xX134xX370xX2xX2dxX548xX79xX2xX10xX80xXfxX2xX4xX28bxX1xX2xX10xX2cxX2dxX1bxX9xX176xX0xX41xX12xX79xX14xX0xX41xX10xXacxX14xX0xX41xX10xX84xX14xX0xX41xX10xXdxX12bxXacxX6exX14xX0xX41xX10xX5xXdxX4xX12xX14xX0xX41xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX811xXcxX10xX1bxX12bxX84xX9xX14xX28xX1bxX3axX79xX2xX80dxX3exX2xX4a6xXexX2xX91xX2xX3dxX26xX0xX41xX1xX14
Nhóm PV CT - XH