50 triệu số điện thoại của người dùng Facebook Việt Nam bị công khai
Gần 420 triệu hồ sơ người dùng Facebook trên toàn thế giới, trong đó có đến 50 triệu người dùng Việt Nam đang bị công khai trên mạng.
5704x6aa4xed32x6605x6949x5dcfx7e57xb11axbce1xX7xba7fxf3ebxc8b0xaf36x5752xa84fxX5xa950xXax8dc0x73edx961fxX3xXex8f83xXdxc0a8x93a7xX3xX7x9e2exX3xe4fbxXdxX19x62b0xX3xXexX1x6d21x59a7xXdxX3xX4x5946xX6xX3xX22xb45dx9923x89caxXdxX3x87bcxbff6xX22xX2fxX3xac62xX6xX4xX10x73cfxX26xX26xe37dxX3x6e03xXdxX19xXexX3x812exX6x851axX3xX3dx9561xX3xX4xd5b7xX22xX2fxX3xX40xX1xX6xXdxX0xf71cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe9ecxX10xX6xX34xXaxX12xaac1xd28cxX22xX3x972cx8a17xX14xX3xXexX17xXdxX19xX1axX3xX1xa5a0xX3xX7xc954xX3xX22xX2fxX30xX31xXdxX3xX34xX35xX22xX2fxX3xX39xX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX3xXexX17x9d4exX22xX3xXexX26xaeadxX22xX3xXexX1x8519xX3xX2fxXdx74ddxXdx7f33xX3xXexX17xX26xX22xX2fxX3xX1fx7069xX3xX4xXb0xX3xX1fxXa1xX22xX3xX13xX14xX3xXexX17xXdxX19xX1axX3xX22xX2fxX30xX31xXdxX3xX34xX35xX22xX2fxX3xX42xXdxX19xXexX3xX47xX6xX49xX3xX1fxX6xX22xX2fxX3xX3dxX4cxX3xX4xX4fxX22xX2fxX3xX40xX1xX6xXdxX3xXexX17xX97xX22xX3xX49xX27xX22xX2fx67fcxX0xX58xXbxX12xX0xXexX6xX3dxX5xX10xX3xX7xXexb79bxX5xX10xX9xXaxX49xX6xX17xX2fxXdxX22x7f79xX3xX72xXbx5adfxX3xX6xX1axXexX26xaf75xXaxX12xX0xXexX3dxX26xX34xXffxX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX34xX12xX0xXdxX49xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX49xX7xd46fxXbxX1xX26xXexX26xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xXdxX19xX1axX3xX7xX1dxX3xX1fxXdxX19xX22xX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xX4xX2bxX6xX3xX22xX2fxX30xX31xXdxX3xX34xX35xX22xX2fxX3xc143xX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX3x5a52xXdxX19xXexX3xX22xX6xX49xX3xX3dxX4cxX3xX4xX4fxX22xX2fxX3xX40xX1xX6xXdxX3xX1x6ac2xX22xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX58xX58xXdxXf1xX3dxX6xX26xX1xX6xXexXdxX22xX1xXf1xX173xX22xX58xX22xX10x8c1cxX7xX58xX2xeb6ax6132xX13xX58xX2xX14xbd7dxX34xX71xX2xX13xX1aexX2xX71xX71xXexX72xX72xX1adxX71xX5xX2xXf1x77dfxXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xXdxX19xX1axX3xX7xX1dxX3xX1fxXdxX19xX22xX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xX4xX2bxX6xX3xX22xX2fxX30xX31xXdxX3xX34xX35xX22xX2fxX3xX39xX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX3xX42xXdxX19xXexX3xX47xX6xX49xX3xX3dxX4cxX3xX4xX4fxX22xX2fxX3xX40xX1xX6xXdxXaxX3xX34xX6xXexX6xX135xXbxX1xX26xXexX26xX135xX26xX17xXdxX2fxXdxX22xX6xX5xX135xX7xX17xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX10axX58xX58xXdxX49xX6xX2fxX10xX7xXf1xX173xX26xX173xXf1xX173xX22xX58xX1axXbxX5xX26xX6xX34xX10xX34xX58xX17xX2fxX1c4xX10exX6xXdxX22xX22xe19cxX16axX7xX58xX72xX14xX2xX1adx9cd8xX14xX1adxX25cxX14xX13xX58xX16axX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX25cxX5xX26xX25cxX34xX1axX25cxX5xXdxX10xX1axX25cxX2xX25cxX1a9xX6xX5xX2fxXf1xX1c4xXbxX2fxXaxX3xX34xX6xXexX6xX135xX34xX10xX7xX4xX9xXaxX6dxX6exX22xX3xX71xX72xX14xX3xXexX17xXdxX19xX1axX3xX1xX7cxX3xX7xX7fxX3xX34x6a38xX3xX5xXdxX19xX1axX3xX22xX2fxX30xX31xXdxX3xX34xX35xX22xX2fxX3xX39xX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX3xXexX17xX97xX22xX3xXexX26xX9cxX22xX3xXexX1xXa1xX3xX2fxXdxXa5xXdxX3xX3dxX4cxX3xX4xX4fxX22xX2fxX3xX40xX1xX6xXdxX3xXexX17xX97xX22xX3xX49xX27xX22xX2fxX3xXdxX22xXexX10xX17xX22xX10xXexXf1xX3xd87dx72b5xX22xX1xX10axX3xXcxX10xX4xX1xX3xd5e0xX17xX1axX22xX4xX1xb831xXf1xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX34xX12xX0xX58xXexX17xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fdxX6xXbxXexXdxX26xX22xXaxX12xX6dxX6exX22xX3xX71xX72xX14xX3xXexX17xXdxX19xX1axX3xX1xX7cxX3xX7xX7fxX3xX34xX2a3xX3xX5xXdxX19xX1axX3xX22xX2fxX30xX31xXdxX3xX34xX35xX22xX2fxX3xX39xX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX3xXexX17xX97xX22xX3xXexX26xX9cxX22xX3xXexX1xXa1xX3xX2fxXdxXa5xXdxX3xX3dxX4cxX3xX4xX4fxX22xX2fxX3xX40xX1xX6xXdxX3xXexX17xX97xX22xX3xX49xX27xX22xX2fxX3xXdxX22xXexX10xX17xX22xX10xXexXf1xX3xX2f2xX2f3xX22xX1xX10axX3xXcxX10xX4xX1xX3xX2fdxX17xX1axX22xX4xX1xX303xXf1xX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX34xX12xX0xX58xXexX17xX12xX0xX58xXexX3dxX26xX34xXffxX12xX0xX58xXexX6xX3dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf64axX26xX34xXffxXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xXexX17xX6xX22xX2fxX3xXcxX10xX4xX1xX2fdxX17xX1axX22xX4xX1xXa7xX3xX49x908axXffxX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX1x86ebxX6xX3xX34xX2a3xX3xX5xXdxX19xX1axX3xX4xX2bxX6xX3xX2fxX6exX22xX3xX71xX72xX14xX3xXexX17xXdxX19xX1axX3xX1xX7cxX3xX7xX7fxX3xX22xX2fxX30xX31xXdxX3xX34xX35xX22xX2fxX3xX39xX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX3xXexX17xX97xX22xX3xXexX26xX9cxX22xX3xXexX1xXa1xX3xX2fxXdxXa5xXdxXa7xX3xX2fxX7cxX49xX3xX2xX1aexX1aexX3xXexX17xXdxX19xX1axX3xX22xX2fxX30xX31xXdxX3xX34xX35xX22xX2fxX3xb140xf27cxXa7xX3xX2x6755xX3xXexX17xXdxX19xX1axX3xX22xX2fxX30xX31xXdxX3xX34xX35xX22xX2fxX3xd2ebxX22xX1xX3xX173xX9cxX3xX1xX7fxX22xX3xX13xX14xX3xXexX17xXdxX19xX1axX3xX22xX2fxX30xX31xXdxX3xX34xX35xX22xX2fxX3xX42xXdxX19xXexX3xX47xX6xX49xX3xX3dxX4cxX3xX17xdc62xX3xX17xc429xX3xXexX17xX97xX22xX3xX49xX27xX22xX2fxXf1xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cfxX26xX34xXffxXaxX12xbf47xX3edxX22xX2fxX3xX22xXb0xXdxX3xX5xX9cxX3xX49xX3edxXffxX3xX4xX1xX2bxX3xX22xX9cxXffxX3xX40xX1xX4fxX22xX2fxX3xX1fxX30xa2c5xX4xX3xX3dx9deexX26xX3xX173xX19xX3xX3dx6f9exX22xX2fxX3xX49x76b3xXexX3xX40xX1x5cb6xX1axX3xX22xX9cxX26xXa7xX3xX40xX1xXdxXa1xX22xX3xX3dx6576xXexX3xX40xd9bexX3xX6xXdxX3xX4x5f77xX22xX2fxX3xX4xXb0xX3xXexX1xe7c0xX3xXexX18axX49xX3xX173xX9cxX3xXexX17xX1axXffxX3xX4xX4f2xXbxX3xX4xX7fxX3xX7x579dxX3xX34xX2a3xX3xX5xXdxX19xX1axX3xX22xX9cxXffxXf1xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cfxX26xX34xXffxXaxX12xX45ax6213xXdxX3xX1xX7cxX3xX7xX7fxX3xX4xX1xX3f6xX6xX3xX49xeea4xXexX3xcc7exb5acxX3xX22xX2fxX30xX31xXdxX3xX34xX35xX22xX2fxX3xX39xX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX3xX173xX9cxX3xX7xX1dxX3xX1fxXdxX19xX22xX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xX1fxX30xX4e2xX4xX3xX5xXdxX97xX22xX3xX40xXa1xXexX3xX173xXa5xXdxX3xXexX9cxXdxX3xX40xX1xX26xX4e6xX22xXf1xX3xX45ax9082xX4xX3xX34xX35xX3xX7xX1dxX3xX1fxXdxX19xX22xX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xX22xX2fxX30xX31xXdxX3xX34xX35xX22xX2fxX3xX1fxc179xX3xX40xX1xX4fxX22xX2fxX3xX1fxX30xX4e2xX4xX3xX4xX4fxX22xX2fxX3xX40xX1xX6xXdxX3xXexX17xX26xX22xX2fxX3xX1xX7fxX22xX3xX2xX3xX22x86c3xX49xX3xX22xX6xXffxX3xX7xX6xX1axX3xX40xX1xXdxX3xX39xX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX3xXexX1axXffxX97xX22xX3xX3dxX1dxX3xX1xX27xX22xX3xX4xX1xXa1xX3xX254xX1axXffx8734xX22xX3xX22xX9cxXffxXf1xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cfxX26xX34xXffxXaxX12xXcxX10xX4xX1xX2fdxX17xX1axX22xX4xX1xX3xX1fxX5cbxX3xX10exX3edxX4xX3xX49xXdxX22xX1xX3xX49xX562xXexX3xX7xX1dxX3xX1xX7cxX3xX7xX7fxX3xXexX17xX26xX22xX2fxX3xX4xX7fxX3xX7xX52fxX3xX34xX2a3xX3xX5xXdxX19xX1axX3xX3dxX4edxX22xX2fxX3xX4xX3edxX4xX1xX3xX40xX1xXa5xXbxX3xX7xX1dxX3xX1fxXdxX19xX22xX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xX4xX2bxX6xX3xX22xX2fxX30xX31xXdxX3xX34xX35xX22xX2fxX3xX39xX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX3xX1fxX5cbxX3xX3dxXdxXa1xXexX3xX173xXa5xXdxX3xX565xX566xX3xX39xX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX3xX1fxX30xX4e2xX4xX3xX5xXdxX19xXexX3xX40xX97xX3xX4xX2bxX6xX3xX1xc7c5xXf1xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cfxX26xX34xXffxXaxX12xX47xX2fxX26xX9cxXdxX3xX17xX6xXa7xX3xX1xX6cexX3xX4xX510xX22xX2fxX3xX40xXdxX519xX49xX3xXexX17xX6xX3xX4xX3edxX4xX3xX3dxX4e6xX22xX3xX2fxX1xXdxX3xX40xX1xX3edxX4xX3xX3dxX4edxX22xX2fxX3xX4xX3edxX4xX1xX3xX40xX1xXa5xXbxX3xX4xX3edxX4xX3xX7xX1dxX3xX1fxXdxX19xX22xX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xX173xXa5xXdxX3xXexa807xX22xX1xX3xX22xX5efxX22xX2fxX3xX1fxX5abxXexX3xX5xX27xXdxX3xX49xX4f2xXexX3xX40xX1xX4f7xX1axX3xX39xX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xXf1xX3xX45axX562xXexX3xX7xX1dxX3xX1xX7cxX3xX7xX7fxX3xX4xX49exX22xX3xX4xXb0xX3xX4xX4e6xX3xXexX97xX22xX3xX22xX2fxX30xX31xXdxX3xX34xX35xX22xX2fxXa7xX3xX2fxXdxXa5xXdxX3xXexX737xX22xX1xX3xX173xX9cxX3xXexX97xX22xX3xX254xX1axX1dxX4xX3xX2fxXdxX6xXf1xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cfxX26xX34xXffxXaxX12xX4c2x8523xXffxX3xX5xX9cxX3xX3dxX97xX3xX3dxX1dxXdxX3xX3dxX4e6xX26xX3xX49xX4f2xXexX3xX49xXa5xXdxX3xX22xX1xX506xXexX3xX5xXdxX97xX22xX3xX254xX1axX6xX22xX3xX1fxXa1xX22xX3xX34xX2a3xX3xX5xXdxX19xX1axX3xX22xX2fxX30xX31xXdxX3xX34xX35xX22xX2fxX3xX39xX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX3xX7xX6xX1axX3xX5xX26xX27xXexX3xX7xe5eaxX3xX4xX1dxX3xX2fdxX6xX49xX3dxX17xXdxX34xX2fxX10xX3xX472xX22xX6xX5xXffxXexXdxX4xX6xXa7xX3xX173xXa5xXdxX3xX1xX7fxX22xX3xX45fxX14xX3xXexX17xXdxX19xX1axX3xX1xX7cxX3xX7xX7fxX3xX22xX2fxX30xX31xXdxX3xX34xX35xX22xX2fxX3xX3dxX4cxX3xX5xX4e2xXdxX3xX34xb3b8xX22xX2fxX3xXexX17xX26xX22xX2fxX3xX4xX1axX562xX4xX3xX3dxX6exX1axX3xX4x8fa3xX3xXexd345xX22xX2fxX3xXexX1xX1dxX22xX2fxX3xX45axX45bxX3xX22xX5efxX49xX3xX72xX14xX2xX1b3xXf1xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cfxX26xX34xXffxXaxX12xae92xX519xX3xXexdc52xX3xX1fxXb0xXa7xX3xX39xX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX3xX3dxX4cxX3xXbxX1xX3edxXexX3xX1xXdxX19xX22xX3xX34xX737xX22xX1xX3xX1xX9cxX22xX2fxX3xX5xX26xX27xXexX3xX7xX804xX3xX4xX1dxX3xX5xXdxX97xX22xX3xX254xX1axX6xX22xX3xX22xX2fxX30xX31xXdxX3xX34xX35xX22xX2fxXa7xX3xX3dxX6xX26xX3xX2fxX7cxX49xX3xX4xX4e6xX3xX565xX22xX7xXexX6xX2fxX17xX6xX49xXf1xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cfxX26xX34xXffxXaxX12xX42xXdxX19xX4xX3xX17xX49exX3xX17xX4a1xX3xX1xX9cxX22xX2fxX3xXexX17xX5efxX49xX3xXexX17xXdxX19xX1axX3xX7xX1dxX3xX1fxXdxX19xX22xX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xX4xX2bxX6xX3xX22xX2fxX30xX31xXdxX3xX34xX35xX22xX2fxX3xX39xX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX3xX22xX9cxXffxX3xX1fxX5abxXexX3xX22xX1xX2a3xX22xX2fxX3xX22xX2fxX30xX31xXdxX3xX22xX9cxXffxX3xXexX17xX30xXa5xX4xX3xX22xX2fxX1axXffxX3xX4xX7fxX3xX3dxX4cxX3xX4xX3edxX4xX3xX4xX1axX562xX4xX3xX2fxX6cexXdxX3xX7xXbxX6xX49xXa7xX3xX254xX1axX506xXffxX3xX17xX1dxXdxXf1xXf1xXf1xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cfxX26xX34xXffxXaxX12xXcxX1xX4f2xX49xX3xX4xX1xX737xX3xXexXdxX22xX3xXexX5abxX4xX3xX4xXb0xX3xXexX1xX519xX3xX5xX88exX6xX3xX22xX1xX9cxX3xX49xX27xX22xX2fxX3xX4xX1xX1axXffxX519xX22xX3xX7xX1dxX3xX1fxXdxX19xX22xX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xX4xX2bxX6xX3xX22xX27xX22xX3xX22xX1xX7b2xX22xX3xX7xX6xX22xX2fxX3xX40xdc63xX3xXexX506xX22xX3xX4xX4fxX22xX2fxX3xX1fxX519xX3xX1fxX5abxXexX3xX5xX27xXdxX3xX49xX4f2xXexX3xX40xX1xX4f7xX1axX3xX4xX3edxX4xX3xXexX9cxXdxX3xX40xX1xX26xX4e6xX22xX3xX3dxX506xXexX3xX40xX50axX3xX1fxX30xX4e2xX4xX3xX5xXdxX97xX22xX3xX40xXa1xXexX3xX173xXa5xXdxX3xX7xX1dxX3xX1fxXdxX19xX22xX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xX1fxXb0xXf1xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cfxX26xX34xXffxXaxX12xa4aexX6xX22xXffxX6xX49xX3xbd7fxX6xXdxX22xXa7xX3xX49xX562xXexX3xX22xX1xX9cxX3xX22xX2fxX1xXdxX97xX22xX3xX4xX3f6xX1axX3xX3dxX4e6xX26xX3xX49xX4f2xXexX3xX173xX9cxX3xXexX1xX9cxX22xX1xX3xX173xXdxX97xX22xX3xX4xX2bxX6xX3xX6dxX566xX565xX3xX39xX26xX1axX22xX34xX6xXexXdxX26xX22xX3xX6dxX5xX26xX3dxX6xX5xX3xX566xX10xX16axX10xX22xX7xX10xX3xX565xX22xXdxXexXdxX6xXexXdxX173xX10xX3xX39xX26xX1axX22xX34xX6xXexXdxX26xX22xX3xX135xX3xXcxX85fxX3xX4xX1xX3f6xX4xX3xX254xX1axX1dxX4xX3xXbxX1xX49exX22xX2fxX3xXexX26xX9cxX22xX3xX4xX6exX1axX3x756exXdxX97xX22xX3xX1xX4e2xXbxX3xX254xX1axX1dxX4xX303xXa7xX3xX1fxX5cbxX3xXexX18axX49xX3xXexX1xX506xXffxX3xX4xX7fxX3xX7xX52fxX3xX34xX2a3xX3xX5xXdxX19xX1axX3xX22xX9cxXffxX3xX22xX1xX30xX22xX2fxX3xX40xX1xX4fxX22xX2fxX3xXexX1xX519xX3xXexX18axX49xX3xX17xX6xX3xX4xX1xX2bxX3xX7xX52fxX3xX1xX2a3xX1axXf1xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cfxX26xX34xXffxXaxX12xXcxX10xX4xX1xX2fdxX17xX1axX22xX4xX1xX3xX4xX510xX22xX2fxX3xX40xX1xX4fxX22xX2fxX3xXexX1xX519xX3xXexX18axX49xX3xX17xX6xX3xX4xX1xX2bxX3xX7xX52fxX3xX1xX2a3xX1axX3xX4xX7fxX3xX7xX52fxX3xX34xX2a3xX3xX5xXdxX19xX1axX3xX22xX9cxXffxX3xX22xX1xX30xX22xX2fxX3xX40xX1xXdxX3xX40xXa1xXexX3xX22xX1dxXdxX3xX173xXa5xXdxX3xX49xX3edxXffxX3xX4xX1xX2bxX3xX1a9xX10xX3dxXa7xX3xX4xX7fxX3xX7xX52fxX3xX34xX2a3xX3xX5xXdxX19xX1axX3xX22xX9cxXffxX3xX1fxX5cbxX3xX3dxX4cxX3xX22xX2fxd0c9xXexX3xX40xXa1xXexX3xX22xX1dxXdxX3xX49xX27xX22xX2fxXf1xX0xX58xXbxX12xX0xXexX6xX3dxX5xX10xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX49xX6xX17xX2fxXdxX22xX10axX3xX72xXbxX10exX3xX6xX1axXexX26xX114xXaxX12xX0xXexX3dxX26xX34xXffxX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX34xX12xX0xXdxX49xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX49xX7xX135xXbxX1xX26xXexX26xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xXdxX19xX1axX3xX7xX1dxX3xX1fxXdxX19xX22xX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xX4xX2bxX6xX3xX22xX2fxX30xX31xXdxX3xX34xX35xX22xX2fxX3xX16axX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX3xX173xXdxX19xXexX3xX22xX6xX49xX3xX3dxX4cxX3xX4xX4fxX22xX2fxX3xX40xX1xX6xXdxX3xX1xX18axX22xX1xX3xX72xXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX58xX58xXdxXf1xX3dxX6xX26xX1xX6xXexXdxX22xX1xXf1xX173xX22xX58xX22xX10xX1a9xX7xX58xX2xX1adxX1aexX13xX58xX2xX14xX1b3xX34xX71xX2xX13xX1aexX2xX71xX71xXexX1aexX71x8bd3xX1b3xX5xX72xXf1xX1c4xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xXdxX19xX1axX3xX7xX1dxX3xX1fxXdxX19xX22xX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xX4xX2bxX6xX3xX22xX2fxX30xX31xXdxX3xX34xX35xX22xX2fxX3xX39xX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX3xX42xXdxX19xXexX3xX47xX6xX49xX3xX3dxX4cxX3xX4xX4fxX22xX2fxX3xX40xX1xX6xXdxXaxX3xX34xX6xXexX6xX135xXbxX1xX26xXexX26xX135xX26xX17xXdxX2fxXdxX22xX6xX5xX135xX7xX17xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX10axX58xX58xXdxX49xX6xX2fxX10xX7xXf1xX173xX26xX173xXf1xX173xX22xX58xX1axXbxX5xX26xX6xX34xX10xX34xX58xX17xX2fxX1c4xX10exX6xXdxX22xX22xX254xX16axX7xX58xX72xX14xX2xX1adxX25cxX14xX1adxX25cxX14xX13xX58xX16axX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX25cxX5xX26xX25cxX34xX1axX25cxX5xXdxX10xX1axX25cxX72xX25cxX1a9xXexX1xXbxXf1xX1c4xXbxX2fxXaxX3xX34xX6xXexX6xX135xX34xX10xX7xX4xX9xXaxXcxX10xX4xX1xX3xX2fdxX17xX1axX22xX4xX1xX3xX40xXdxX519xX49xX3xXexX17xX6xXa7xX3xXbxX1xX3edxXexX3xX1xXdxX19xX22xX3xX34xX2a3xX3xX5xXdxX19xX1axX3xX22xX2fxX30xX31xXdxX3xX34xX35xX22xX2fxX3xX39xX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX3xX5xX562xX3xX5xX6cexXexX3xX5xX9cxX3xX4xXb0xX3xXexX1xX3f6xX4xX3xX173xX9cxX3xX4xX1xX737xX22xX1xX3xX10exX3edxX4xXf1xX3xX2f2xX2f3xX22xX1xX10axX3xXcxX10xX4xX1xX3xX2fdxX17xX1axX22xX4xX1xX303xXf1xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX34xX12xX0xX58xXexX17xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fdxX6xXbxXexXdxX26xX22xXaxX12xXcxX10xX4xX1xX3xX2fdxX17xX1axX22xX4xX1xX3xX40xXdxX519xX49xX3xXexX17xX6xXa7xX3xXbxX1xX3edxXexX3xX1xXdxX19xX22xX3xX34xX2a3xX3xX5xXdxX19xX1axX3xX22xX2fxX30xX31xXdxX3xX34xX35xX22xX2fxX3xX39xX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX3xX5xX562xX3xX5xX6cexXexX3xX5xX9cxX3xX4xXb0xX3xXexX1xX3f6xX4xX3xX173xX9cxX3xX4xX1xX737xX22xX1xX3xX10exX3edxX4xXf1xX3xX2f2xX2f3xX22xX1xX10axX3xXcxX10xX4xX1xX3xX2fdxX17xX1axX22xX4xX1xX303xXf1xX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX34xX12xX0xX58xXexX17xX12xX0xX58xXexX3dxX26xX34xXffxX12xX0xX58xXexX6xX3dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cfxX26xX34xXffxXaxX12xX47xX2fxX30xX31xXdxX3xXbxX1xX3edxXexX3xX22xX2fxX4fxX22xX3xX4xX2bxX6xX3xX39xX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xXa7xX3xXa5cxX6xXffxX3xX47xX6xX22xX4xX6xX17xX17xX26xX1a9xX3xX4xX1xX26xX3xX3dxXdxXa1xXexXa7xX3xX34xX2a3xX3xX5xXdxX19xX1axX3xX22xX9cxXffxX3xX1fxX5cbxX3xX3dxX4cxX3xX5xX26xX27xXdxX3xX3dxf020xX3xXexX88exX3xXexX17xX30xXa5xX4xX3xX40xX1xXdxX3xX39xX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX3xXexXbc1xXexX3xX254xX1axXffxX61bxX22xX3xXexX17xX1axXffxX3xX4xX4f2xXbxX3xX173xX9cxX26xX3xX7xX1dxX3xX1fxXdxX19xX22xX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xX4xX2bxX6xX3xX22xX2fxX30xX31xXdxX3xX34xX35xX22xX2fxXf1xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cfxX26xX34xXffxXaxX12xcbb3xX3cfxX562xX3xX34xX2a3xX3xX5xXdxX19xX1axX3xX22xX9cxXffxX3xX1fxX5cbxX3xX4xX510xX3xX173xX9cxX3xX4xXb0xX3xX173xX9e9xX3xX4xX1xa0f7xX22xX2fxX3xX1fxX30xX4e2xX4xX3xXexX1xX1axX3xXexX1xX4f2xXbxX3xXexX17xX30xXa5xX4xX3xX40xX1xXdxX3xX4xX1xXf74xX22xX2fxX3xXexX4fxXdxX3xXexXbc1xXexX3xXexX737xX22xX1xX3xX22xX5efxX22xX2fxX3xXexX18axX49xX3xX40xXdxXa1xX49xX3xX22xX2fxX30xX31xXdxX3xX34xX35xX22xX2fxX3xX39xX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX3xX254xX1axX6xX3xX7xX1dxX3xX1fxXdxX19xX22xX3xXexX1xX26xX27xXdxXf1xX3xXcxX4f2xXbxX3xX34xX2a3xX3xX5xXdxX19xX1axX3xX22xX9cxXffxX3xX1fxX5cbxX3xX3dxX4cxX3xX2fxe962xX3xX173xX9cxX3xX4xX1xXf74xX22xX2fxX3xXexX4fxXdxX3xX40xX1xX4fxX22xX2fxX3xXexX1xX506xXffxX3xX3dxX4edxX22xX2fxX3xX4xX1xX3f6xX22xX2fxX3xX22xX9cxX26xX3xX173xX61bxX3xX173xXdxX19xX4xX3xXexX9cxXdxX3xX40xX1xX26xX4e6xX22xX3xX39xX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX3xX4xX2bxX6xX3xX22xX2fxX30xX31xXdxX3xX34xX35xX22xX2fxX3xX3dxX4cxX3xX10exX7b2xX49xX3xXbxX1xX27xX49xa8fbxXa7xX3xX47xX6xX22xX4xX6xX17xX17xX26xX1a9xX3xX4xX1xX26xX3xX3dxXdxXa1xXexXf1xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cfxX26xX34xXffxXaxX12xX2fdxX7b2xX1axX3xX1xXef2xXdxX3xX1fxX5abxXexX3xX17xX6xX3xX5xX9cxX3xX6xXdxX3xX1fxX5cbxX3xXexX1xX1axX3xXexX1xX4f2xXbxX3xX34xX2a3xX3xX5xXdxX19xX1axX3xX22xX9cxXffxX3xXexX88exX3xX39xX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX3xX173xX9cxX3xX49xX848xX4xX3xX1fxX737xX4xX1xX3xX5xX9cxX3xX2fxX18ax8016xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cfxX26xX34xXffxXaxX12xXcxX1axXffxX3xX22xX1xXdxX97xX22xXa7xX3xX173xXdxX19xX4xX3xXexX18axX49xX3xXexX1xX506xXffxX3xX3dxX562xX3xX34xX2a3xX3xX5xXdxX19xX1axX3xX22xX9cxXffxX3xX5xX9cxX3xX3dxX4edxX22xX2fxX3xX4xX1xX3f6xX22xX2fxX3xX49xXa5xXdxX3xX22xX1xX506xXexX3xX173xX61bxX3xX173xXdxX19xX4xX3xX34xX2a3xX3xX5xXdxX19xX1axX3xX4xX2bxX6xX3xX22xX2fxX30xX31xXdxX3xX34xX35xX22xX2fxX3xX39xX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX3xX1fxX30xX4e2xX4xX3xX5xX30xX1axX3xXexX17xX2a3xX3xXexX17xX804xX4xX3xXexX1axXffxXa1xX22xX3xX173xX9cxX3xX4xX4fxX22xX2fxX3xX40xX1xX6xXdxX3xX49xX9cxX3xX40xX1xX4fxX22xX2fxX3xX1fxX30xX4e2xX4xX3xX49xX5cbxX3xX1xXb0xX6xX3xX1xX6xXffxX3xX49xX4f2xXexX3xX40xX1xX4f7xX1axX3xX3dxX4e6xX26xX3xX173xX19xXf1xX58xXf1xX0xX58xXbxX12xX0xX34xXdxX173xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX34xX17xX10xX5xX6xXexX10xX34xXaxX12xX0xX7xXexX17xX26xX22xX2fxX12xXcxXdxX22xX3xX5xXdxX97xX22xX3xX254xX1axX6xX22xX10axX0xX58xX7xXexX17xX26xX22xX2fxX12xX0xX1axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX135xXexX1xX1axX49xX3dxX135xX6xX22xX34xX135xX7xX6xXbxX26xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX39xX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX3xXbxX1xX4e6xXdxX3xX1fxX4cxX22xX1xX3xX34xX6xX22xX1xX3xXexX9cxXdxX3xX40xX1xX26xX4e6xX22xX3xX22xX2fxX30xX31xXdxX3xX34xX35xX22xX2fxX3xXexX27xXdxX3xX42xXdxX19xXexX3xX47xX6xX49xXaxX3xX1xX17xX10xX16axX9xXaxX58xXexX1xXdxX10xXexX135xX3dxXdxX135xX7xX26xX58xX16axX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX135xXbxX1xX6xXdxX135xX34xXdxX22xX1xX135xX34xX6xX22xX1xX135xXexX6xXdxX135xX40xX1xX26xX6xX22xX135xX22xX2fxX1axX26xXdxX135xX34xX1axX22xX2fxX135xXexX6xXdxX135xX173xXdxX10xXexX135xX22xX6xX49xX58xX2xXc9exXc9exX13xX72xX1aexXf1xX1xXexX49xXaxX12xX0xXdxX49xX2fxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX58xX49xX10xX34xXdxX6xX58xX2xX72xX14xX58xX22xX10xX1a9xX7xX58xX2xX1adxX1aexX72xX58xX2xX14xX13xX34xX1aexX72xX14xX71xX14xX13xX14xXexX72xX72xX45fxX5xX1b3xX135xX13xX14xX72xX71xX14xX71xXc9exX71xX14xXf1xX1c4xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xXdxX19xX1axX3xX7xX1dxX3xX1fxXdxX19xX22xX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xX4xX2bxX6xX3xX22xX2fxX30xX31xXdxX3xX34xX35xX22xX2fxX3xX39xX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX3xX42xXdxX19xXexX3xX47xX6xX49xX3xX3dxX4cxX3xX4xX4fxX22xX2fxX3xX40xX1xX6xXdxXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX34xXdxX173xX12xX0xX7xXexX17xX26xX22xX2fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX39xX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX3xXbxX1xX4e6xXdxX3xX1fxX4cxX22xX1xX3xX34xX6xX22xX1xX3xXexX9cxXdxX3xX40xX1xX26xX4e6xX22xX3xX22xX2fxX30xX31xXdxX3xX34xX35xX22xX2fxX3xXexX27xXdxX3xX42xXdxX19xXexX3xX47xX6xX49xXaxX3xX1xX17xX10xX16axX9xXaxX58xXexX1xXdxX10xXexX135xX3dxXdxX135xX7xX26xX58xX16axX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX135xXbxX1xX6xXdxX135xX34xXdxX22xX1xX135xX34xX6xX22xX1xX135xXexX6xXdxX135xX40xX1xX26xX6xX22xX135xX22xX2fxX1axX26xXdxX135xX34xX1axX22xX2fxX135xXexX6xXdxX135xX173xXdxX10xXexX135xX22xX6xX49xX58xX2xXc9exXc9exX13xX72xX1aexXf1xX1xXexX49xXaxX12xX39xX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX3xXbxX1xX4e6xXdxX3xX1fxX4cxX22xX1xX3xX34xX6xX22xX1xX3xXexX9cxXdxX3xX40xX1xX26xX4e6xX22xX3xX22xX2fxX30xX31xXdxX3xX34xX35xX22xX2fxX3xXexX27xXdxX3xX42xXdxX19xXexX3xX47xX6xX49xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX17xX26xX22xX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX34xXaxX12xX3cfxX562xX3xXcxX1xX4fxX22xX2fxX3xXexXdxX22xX3xX173xX9cxX3xXcxX17xX1axXffxX61bxX22xX3xXexX1xX4fxX22xX2fxX3xX1fxX6xX22xX2fxX3xXffxX97xX1axX3xX4xX6exX1axX3xX39xX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX3xXbxX1xX4e6xXdxX3xXexX17xXdxX519xX22xX3xX40xX1xX6xXdxX3xX1fxX4cxX22xX1xX3xX34xX6xX22xX1xX3xXexX9cxXdxX3xX40xX1xX26xX4e6xX22xXa7xX3xXexX17xX30xXa5xX4xX3xX49xXbc1xXexX3xX3edxXbxX3xX34xX848xX22xX2fxX3xXexX27xXdxX3xX67xX9cxX3xX47xX562xXdxX3xX173xX9cxX3xXcxb16axX3xX67xX7cxX3xX2fdxX1xX737xX3xX45axXdxX22xX1xXf1xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX34xXdxX173xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX39xX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX3xXexX1xX1axX6xX3xX40xXdxX19xX22xX3xX173xX61bxX3xX4xX4fxX22xX2fxX3xX22xX2fxX1xX19xX3xX22xX1xX4f2xX22xX3xX34xX27xX22xX2fxX3xX40xX1xX1axX4fxX22xX3xX49xX5abxXexX3xX52fxX3xX45axX45bxXaxX3xX1xX17xX10xX16axX9xXaxX58xX40xX1xX26xX6xX135xX1xX26xX4xX135xX4xX26xX22xX2fxX135xX22xX2fxX1xX10xX58xX16axX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX135xXexX1xX1axX6xX135xX40xXdxX10xX22xX135xX173xX10xX135xX4xX26xX22xX2fxX135xX22xX2fxX1xX10xX135xX22xX1xX6xX22xX135xX34xX6xX22xX2fxX135xX40xX1xX1axX26xX22xX135xX49xX6xXexX135xX26xX135xX49xXffxX58xX2xXc9exXc9exX72xX45fxX1adxXf1xX1xXexX49xXaxX12xX0xXdxX49xX2fxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX58xX49xX10xX34xXdxX6xX58xX2xX72xX14xX58xX22xX10xX1a9xX7xX58xX2xX1adxX1aexX2xX58xX2xX14xX45fxX34xX13xX2xX71xX72xX1b3xX72xX2xXexX13xX1aexX1adxX1aexX5xX2xX135xX16axX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xXf1xX1c4xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xXdxX19xX1axX3xX7xX1dxX3xX1fxXdxX19xX22xX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xX4xX2bxX6xX3xX22xX2fxX30xX31xXdxX3xX34xX35xX22xX2fxX3xX39xX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX3xX42xXdxX19xXexX3xX47xX6xX49xX3xX3dxX4cxX3xX4xX4fxX22xX2fxX3xX40xX1xX6xXdxXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX34xXdxX173xX12xX0xX7xXexX17xX26xX22xX2fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX39xX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX3xXexX1xX1axX6xX3xX40xXdxX19xX22xX3xX173xX61bxX3xX4xX4fxX22xX2fxX3xX22xX2fxX1xX19xX3xX22xX1xX4f2xX22xX3xX34xX27xX22xX2fxX3xX40xX1xX1axX4fxX22xX3xX49xX5abxXexX3xX52fxX3xX45axX45bxXaxX3xX1xX17xX10xX16axX9xXaxX58xX40xX1xX26xX6xX135xX1xX26xX4xX135xX4xX26xX22xX2fxX135xX22xX2fxX1xX10xX58xX16axX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX135xXexX1xX1axX6xX135xX40xXdxX10xX22xX135xX173xX10xX135xX4xX26xX22xX2fxX135xX22xX2fxX1xX10xX135xX22xX1xX6xX22xX135xX34xX6xX22xX2fxX135xX40xX1xX1axX26xX22xX135xX49xX6xXexX135xX26xX135xX49xXffxX58xX2xXc9exXc9exX72xX45fxX1adxXf1xX1xXexX49xXaxX12xX39xX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX3xXexX1xX1axX6xX3xX40xXdxX19xX22xX3xX173xX61bxX3xX4xX4fxX22xX2fxX3xX22xX2fxX1xX19xX3xX22xX1xX4f2xX22xX3xX34xX27xX22xX2fxX3xX40xX1xX1axX4fxX22xX3xX49xX5abxXexX3xX52fxX3xX45axX45bxX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX17xX26xX22xX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX34xXaxX12xX1496xX1xX3edxX22xX3xX254xX1axXffxXa1xXexX3xXexX17xX97xX22xX3xX4xX2bxX6xX3xX67xX562xXdxX3xX1fxX7cxX22xX2fxX3xX10ex5b99xXexX3xX10exX85cxX3xXcxX49exX6xX3xXbxX1xXf74xX4xX3xXexX1xX4f7xX49xX3xX7xX1dxX3xX1adxX3xXexX27xXdxX3xXa55xX6xX22xX3xX39xX17xX6xX22xX4xXdxX7xX4xX26xX3xX22xX2fxX9cxXffxX3xX45fxX58xX45fxX3xX173xX61bxX3xX4xX4fxX22xX2fxX3xX22xX2fxX1xX19xX3xX22xX1xX4f2xX22xX3xX34xX27xX22xX2fxX3xX40xX1xX1axX4fxX22xX3xX49xX5abxXexX3xX7xb1c8xX3xX40xX1xXdxXa1xX22xX3xX39xX6xX4xX10xX3dxX26xX26xX40xX3xXbxX1xX4e6xXdxX3xX4xX1xX4cxX1axX3xXexX1xXdxX19xXexX3xX1xX27xXdxX3xX1xX9cxX22xX2fxX3xXexf56exX3xeb3axXa55xX566xXf1xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX34xXdxX173xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX58xX1axX5xX12xX0xX34xXdxX173xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX17xXaxX12xX0xX58xX34xXdxX173xX12xX0xX58xX34xXdxX173xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa55xX26xX1axX17xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xX42xf05fxX42xX0xX58xXbxX12