Mỹ sẽ trưng cầu ý dân vụ tách California thành 3 bang
Tháng 11 năm nay, nước Mỹ sẽ tiến hành tổ chức trưng cầu ý dân về việc có nên tách bang California, bang đông dân nhất của Mỹ, thành 3 bang khác nhau hay không.
f85cx13cd1x130e2xfe4dx17197x176b7x138a9x10fd6x13e2axX7x13900x13b55x157a2x17667x14c95x136d2xX5x13584xXax171d1x1396ax168dcxX3xX7x1768bxX3xXex126d8x163b0x153b7x14bb1xX3xX4x1520cx1405dxX3x174fbxX3x107f4x10a45xX1cxX3x178d9x158a0xX3xXex14fc2xX4xX1xX3x16c02xX6xX5xXdx125acx142eexX1axX1cxXdxX6xX3xXexX1x13ea3xX1cxX1xX3x17799xX3xfa55xX6xX1cxX1dxX0x1441cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx112afxX10xX6xX25xXaxX12xXcxX1xX2dxX1cxX1dxX3xX2xX2xX3xX1cxfb3fx160a0xX3xX1cxX6x15021x15767xX3xX1cxX1bx17b1exX4xX3xX13xX14xX3xX7xX17xX3xXexXdx17067xX1cxX3xX1xX3exX1cxX1xX3xXex13122xX3xX4xX1x165cdxX4xX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX3xX4xX20xX21xX3xX23xX3xX25xX26xX1cxX3xX29x161d2xX3xX29xXdx14450xX4xX3xX4x17c2cxX3xX1cx13679xX1cxX3xXexX2dxX4xX1xX3xX44xX6xX1cxX1dxX3xX31xX6xX5xXdxX35xX36xX1axX1cxXdxX6xX6exX3xX44xX6xX1cxX1dxX3x1364ex17accxX1cxX1dxX3xX25xX26xX1cxX3xX1cxX1x11513xXexX3xX4x1443axX6xX3xX13xX14xX6exX3xXexX1xX3exX1cxX1xX3xX42xX3xX44xX6xX1cxX1dxX3x1587exX1xX2dxX4xX3xX1cxX1xX6xX21xX3xX1xX6xX6dxX3xXeaxX1xXc8xX1cxX1dx10d36xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX10xX1cxXexX10xX1axXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX25xX10xXexX6xXdxX5x11cf6xXdxX69xX1dxX125xX5xXdxX1dxX1xXexX44xX36x100cexXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX31xX6xX5xXdxX35xX36xX1axX1cxXdxX6xX3xX125xX3x17b02xX1cxX1x11f5dxX3x1545ax16358xXcxXcx16bd3xX3x1063cxX13x17119xX14dxX14ex16113xXaxX3xX1xX1axX10xX35xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX14bxX49xX49xX4xX25xX1cxXfdxXexX21xX36xXdxXexX1axX10xXfdxX29xX1cxX49xXexX1xX21xX69xX44x109e2x138a7xX49x13533x1197exX181xX49x109c4xX181xX2x1691exX49x13c65xX49xX2x16342xX49xX4xX6xX5xXdxX35xX36xX1axX1cxXdxX6xX125xX1dxX10xXexXexX6dxX125xXdxX69xX6xX1dxX10xX7xX125xX2x137f0xX184xX187x1294fxX18cxX180xX180xX1a7xX1a7xX181xX184xX2xX42xX180xX1a7xX42xX181xX42xX181xX181xX181xXfdx1640cxXbxX1dxXaxX3xXexX6xX1axX1dxX10xXexX9xXaxX17dxX44xX5xX6xX1cxXeaxXaxX3xX1axX10xX5xX9xXaxX1cxX36xX36xXbxX10xX1cxX10xX1axXaxX3xX25xX6xXexX6xX125xX35xX6xX1cxX4xX6dxX44xX36xX131xX125xX1dxX1axX36xX21xXbxX9xXaxXdxX69xX1dxX125xX5xXdxX1dxX1xXexX44xX36xX131xXaxX12xX0xXdxX69xX1dxX3xXdxX25xX9xXaxXdxX69xX1dxX17dxX2xX35xX4xX4xX187xX184xX42xX181xX125xX189xX35xX187xX1a7xX125xX2xX2xX10xX187xX125xX44xX18cxX44xX10xX125xX18cxX1a7xX1aaxX1a7xX10xX184xX181xX184xX25xX4xX35xX4xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX1dxX1xXexX44xX36xX131xX125xX4xX36xX1cxXexX10xX1cxXexXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX69xX6xX131xX125xX17exXdxX25xXexX1xX14bxX3xX2xX181xX181x13ca3x141cdxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX3xX4xX20xX21xX3xX23xX3xX25xX26xX1cxX3xX29xX2axX3xXexX2dxX4xX1xX3xX31xX6xX5xXdxX35xX36xX1axX1cxXdxX6xX3xXexX1xX3exX1cxX1xX3xX42xX3xX44xX6xX1cxX1dxX3xX125xX3xX148xX1cxX1xX3xX2xXfdxXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14bxX49xX49xXdxXfdxX44xX6xX36xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXfdxX29xX1cxX49xX1cxX10xX17exX7xX49xX2xX187xX184xX18cxX49xX2xX181xX189xX25xX18cxX2xX2xX42xX1a7xX1a7xX1a7xXexX1aaxX1a7xX18cxX189xX5xX2xXfdxX1bdxXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX3xX4xX20xX21xX3xX23xX3xX25xX26xX1cxX3xX29xX2axX3xXexX2dxX4xX1xX3xX31xX6xX5xXdxX35xX36xX1axX1cxXdxX6xX3xXexX1xX3exX1cxX1xX3xX42xX3xX44xX6xX1cxX1dxXaxX3xX17exXdxX25xXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxXaxX3xX25xX6xXexX6xX125xX36xX1axXdxX1dxXdxX1cxX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX14bxX49xX49xX4xX25xX1cxXfdxXexX21xX36xXdxXexX1axX10xXfdxX29xX1cxX49xX184xX181xX2xX187xX49xX189xX49xX2xX18cxX49xX4xX6xX5xXdxX35xX36xX1axX1cxXdxX6xX125xX1dxX10xXexXexX6dxX125xXdxX69xX6xX1dxX10xX7xX125xX2xX1a7xX184xX187xX1aaxX18cxX180xX180xX1a7xX1a7xX181xX184xX2xX42xX180xX1a7xX42xX181xX42xX181xX181xX181xXfdxX1bdxXbxX1dxXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX6xXbxXexXdxX36xX1cxXaxX12xX31xX6xX5xXdxX35xX36xX1axX1cxXdxX6xX3xX125xX3xX148xX1cxX1xX14bxX3xX14dxX14exXcxXcxX151xX3xX153xX13xX155xX14dxX14exX158xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1720exX36xX25xX6dxXaxX12xXcxX1xX10xX36xX3xX44xX2dxX36xX3xX14dxX21xX6xX1axX25xXdxX6xX1cxX6exX3xX23xX3xXexX1bx13a1axX1cxX1dxX3xXexX2dxX4xX1xX3xX31xX6xX5xX35xX36xX1axX1cxXdxX6xX3xXexX1xX3exX1cxX1xX3xX42xX3xX44xX6xX1cxX1dxX3xX25xX36xX3xXex15b49xX3xXbxX1x1545dxX3xXeaxXdxXa9xX69xX3xX1cxX1xX3exX3xXc7xX20xX21xX3xXexX1bxX3xX44xXdxXexX4xX36xXdxX1cxX3xXcxXdxX69xX3x158bbxX1axX6xXbxX10xX1axX3xXc7xX1bxX6xX3xX1axX6xX3xX1ax1118cxXexX3xX4xX21x1036bxX4xX3xXc7x15987xX3xXexX1xX21xX3xXexX1x13bb4xXbxX3xXc7xXd6xX3xX7xX45dxX3xX4xX1x13145xX3xXeaxX23xX3xXd6xX1cxX1dxX3xX1xX462xX3xXc7x14392xX3xX4xXa6xX3xXexX1xX486xX3xXc7xX1bx1549axX4xX3xXbxX1x143c4xXbxX3xX69xX408xX3xX4xX21xX462xX4xX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX3xX4xX20xX21xX3xX23xX3xX25xX26xX1cxX3xX29xX9exX3xX29xXd2xX1cxX3xXc7xX9exX3xX1cxX3exX6dxX3xX29xX3exX36xX3xXexX1xX2dxX1cxX1dxX3xX2xX2xX3xX1cxX68xX69xX3xX1cxX6xX6dxXfdxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3ebxX36xX25xX6dxXaxX12xX31xX1xXdxX7dxX1cxX3xX25x10b5dxX4xX1xX3xX29xX46exX1cxX3xXc7xX462xX1cxX1dxX3xXexX2dxX4xX1xX3xX44xX6xX1cxX1dxX3xX31xX6xX5xXdxX35xX36xX1axX1cxXdxX6xX3xXexX1xX3exX1cxX1xX3xX42xX6exX3xX4x105e7xX1cxX3xX1dx12e42xXdxX3xX5xX3exX3xX4xX1xXdxX7dxX1cxX3xX25xX4f0xX4xX1xX3xXaxX31xX6xX5xX3xX42xXaxX6exX3xXexX1axXa9xX1cxX3xXexX1x175f7xX4xX3xXexX7dxX3xXc7xX466xX3xXex17535xX1cxX1dxX3xXc7xX1bxX491xX4xX3xXexX42cxX3xXbxX1xX430xX3xX44exX1axX6xXbxX10xX1axX3xXc7xX1bxX6xX3xX1axX6xX3xX5xX20xX1cxX3xXc7xX20xX21xX3xX1cxX68xX69xX3xX184xX181xX2xX18cxXfdxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3ebxX36xX25xX6dxXaxX12xXcxX21xX6dxX3xX1cxX1xXdxXa9xX1cxX6exX3xX5xX20xX1cxX3xXc7xXa6xX3xXc7xX466xX3xXexX1xXd2xXexX3xX44x14717xXdxX3xX29x136d3xX3xXeaxX1xXc8xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX3xXexX1xX46exXbxX3xXc7xXd6xX3xX7xX45dxX3xX4xX1xX479xX3xXeaxX23xX3xXd6xX1cxX1dxX3xX1xX462xXfdxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3ebxX36xX25xX6dxXaxX12xXcxX1x11a62xXdxX3xXc7xXa6xX3xXc8xX1cxX1dxX3xX44exX1axX6xXbxX10xX1axX3xXc7xX466xX3xX44x14040xX3xX1axX6xX3xX1a7xX6exX184xX3xXexX1axXdxXa2xX21xX3x13f34xX158xX44exX3xXc7xX486xX3xXexX86xX3xX4xX1xX8axX4xX3xX4xX1xXdxX7dxX1cxX3xX25xX4f0xX4xX1xX3xX29xX46exX1cxX3xXc7xX462xX1cxX1dxX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX2dxX4xX1xX3xX44xX6xX1cxX1dxX3xX31xX6xX5xXdxX35xX36xX1axX1cxXdxX6xX3xXexX1xX3exX1cxX1xX3xX189xX3xXbxX1xX20xX1cxX3xXeaxX1xX2dxX4xX3xX1cxX1xX6xX21xXfdxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3ebxX36xX25xX6dxXaxX12xXcxX21xX6dxX3xX1cxX1xXdxXa9xX1cxX3xXc8xX1cxX1dxX3xX4xX1xX42cxX3xXexX1xX21xX3xXexX1xX46exXbxX3xXc7xX1bxX491xX4xX3xX180xX1a7xX181xXfdxX181xX181xX181xX3xX4xX1xX479xX3xXeaxX23xX3xXexX1axX36xX1cxX1dxX3xXeaxX1xXdxX3xXbxX1xf901xXdxX3xX4xX20xX1cxX3xXexX72xXdxX3xX2xX6exX2xX18cxX3xXexX1axXdxXa2xX21xX3xX4xX1xX8axX4xX3xXeaxX14xX3xXexX1xX5aexX3xXeaxXdxX7dxX1cxX3xX1cxX1dxX1xX4f0xX3xXc7xXa6xX3xX69xX72xXdxX3xXc7xX1bxX491xX4xX3xXbxX1xX496xXbxX3xX69xX6xX1cxX1dxX3xX1axX6xX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX3xX4xX20xX21xXfdxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3ebxX36xX25xX6dxXaxX12x17a3fxX20xX1cxX3xX1cxX3exX6dxX6exX3xXc8xX1cxX1dxX3xX44exX1axX6xXbxX10xX1axX3xXc7xX466xX3xXexX1xX21xX3xXexX1xX46exXbxX3xXc7xXd6xX3xX7xX45dxX3xX4xX1xX479xX3xXeaxX23xX3xX4xX20xX1cxX3xXexX1xXdxX7dxXexX3xXc7xX486xX3xX23xX3xXeaxXdxX7dxX1cxX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX2dxX4xX1xX3xX44xX6xX1cxX1dxX3xX31xX6xX5xXdxX35xX36xX1axX1cxXdxX6xX3xXexX1xX3exX1cxX1xX3xX42xX3xXc7xX1bxX491xX4xX3xXbxX1xX496xXbxX3xXc7xX1bxX6xX3xX1axX6xX3xX5xXd2xX6dxX3xX23xX3xXeaxXdxX7dxX1cxX3xX1cxX1dxX1bxX5eaxXdxX3xX25xX26xX1cxXfdxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3ebxX36xX25xX6dxXaxX12xXcxX1axX21xX6dxX9exX1cxX3xXexX1xXc8xX1cxX1dxX3xX4xX1xX36xX3xX44xXdxX7dxXexX3xXexX42cxX3xXbxX1xX430xX3xX1cxX3exX6dxX3xX4x10cb7xX1cxX1dxX3xXc7xX466xX3xXbxX1xX6b2xXdxX3xXexX1axX6b2xX3xX42xX3xX60exX158xX44exX3xX4xX1xX36xX3xX69x1719fxXdxX3xX4xX1xX479xX3xXeaxX23xX3xXc7xX486xX3xX4xXa6xX3xXexX1xX486xX3xXexX1xX21xX3xXexX1xX46exXbxX3xXc7xXd6xX3xX7xX45dxX3xX4xX1xX479xX3xXeaxX23xX3xX4xX20xX1cxX3xXexX1xXdxX7dxXexXfdxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3ebxX36xX25xX6dxXaxX12x1328cxX1cxX1dxX3xX44exX1axX6xXbxX10xX1axX3xXc7xX9exX3xX131xX21xXd2xXexX3xX4xX1xXdxX6xX3xX44xX6xX1cxX1dxX3xX31xX6xX5xXdxX35xX36xX1axX1cxXdxX6xX3xX1xXdxXa2xX1cxX3xX1cxX6xX6dxX3xXexX1xX3exX1cxX1xX3xX42xX3xX44xX6xX1cxX1dxX3xX69xX72xXdxXfdxX3xXcxX1axX36xX1cxX1dxX3xXc7xXa6xX3xX1dx10c2dxX69xX3xX3ebx1479dxX4xX3xX31xX6xX5xXdxX35xX36xX1axX1cxXdxX6xX3xX7xX17xX3xX44xX6xX36xX3xX1dxX887xX69xX3xX69xX462xXexX3xX1cx15d42xX6xX3xXbxX1x168a8xX6xX3xX44xX88bxX4xX3xX4xXd6xX6xX3xX44xX6xX1cxX1dxX3xX31xX6xX5xXdxX35xX36xX1axX1cxXdxX6xX3xX1xXdxXa2xX1cxX3xXexX5aaxXdxX6exX3xXexX1axX36xX1cxX1dxX3xXc7xXa6xX3xX1dxX887xX69xX3xXexX1xX3exX1cxX1xX3xXbxX1xX45dxX3xX158xX6xX1cxX3x1374fxX1axX6xX1cxX4xXdxX7xX4xX36xX6exX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX3xX5xX7d6xX1cxX1dxX3xX158xXdxX5xXdxX4xX36xX1cxX3xX29xX3exX3xXexX1xX3exX1cxX1xX3xXbxX1xX45dxX3xX158xX6xX4xX1axX6xX69xX10xX1cxXexX36xXfdxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3ebxX36xX25xX6dxXaxX12xX3ebxX6xX1cxX1dxX3xXexX1xX8axX3xX184xX3xX5xX3exX3x14f0dxX6xX69xX3xX31xX6xX5xXdxX35xX36xX1axX1cxXdxX6xX3xX7xX17xX3xXexX1axX6b2xXdxX3xX25xX3exXdxX3xXexX54bxX3xXexX1xX3exX1cxX1xX3xXbxX1xX45dxX3xX8eexX1axX10xX7xX1cxX36xX3xXexX72xXdxX3xX44xXdxXa9xX1cxX3xX1dxXdxX72xXdxX3xX1dxXdxX479xX6xX3xX13xX14xX3xX29xX3exX3xX13xX10xX131xXdxX4xX36xXfdxX3xX3ebxX6xX1cxX1dxX3xXexX1xX8axX3xX42xX3xX4xXa6xX3xXexXa9xX1cxX3xX5xX3exX3xX31xX6xX5xXdxX35xX36xX1axX1cxXdxX6xX3xX1dxX887xX69xX3xX189xX3xX1xX5aaxXexX3xX29xX10xX1cxX3xX44xXdxX486xX1cxX3xX1cx17ad1xX69xX3xX1dxXdxX479xX6xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3exX1cxX1xX3xXbxX1xX45dxX3xX716xX36xX7xX3xX155xX1cxX1dxX10xX5xX10xX7xX3xX29xX3exX3xX13xX36xX1cxXexX10xX1axX10xX6dxXfdxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3ebxX36xX25xX6dxXaxX12xXaxX3ebxX6xX3xX44xX6xX1cxX1dxX3xX69xX72xXdxX3xX7xX17xX3xX1dxXdxX430xXbxX3xX1cxX1dxX1bxX5eaxXdxX3xX25xX26xX1cxX3xX31xX6xX5xXdxX35xX1axX36xX1cxXdxX6xX3xXc7xX1bxX491xX4xX3xX1xX1bxX408xX1cxX1dxX3xX1cxX9exX1cxX3xX1dxXdxX2dxX36xX3xX25xX2axX4xX3xXexX45dxXexX3xX1x164e3xX1cxX6exX3xX1xX5aaxX3xXexX20xX1cxX1dxX3xXexX45dxXexX3xX1xXa55xX1cxX3xX29xX3exX3xX4xX7d6xX1cxX1dxX3xXbxX1xX6b2xXdxX3xXc7xXa6xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX7dxX3xX8aexXexX3xX1xXa55xX1cxXaxX6exX3xXc8xX1cxX1dxX3xX44exX1axX6xXbxX10xX1axX3xX5xX46exXbxX3xX5xX21xX46exX1cxX3xX1cxX1xX1bxX3xX29xX46exX6dxX3xXexX1axX36xX1cxX1dxX3xXexX21xX6dxXa9xX1cxX3xX44xX45dxX3xX29xX46exX1cxX3xXc7xX462xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX1bxX5eaxXdxX3xX25xX26xX1cxX3xXd6xX1cxX1dxX3xX1xX462xX3xX4xX1xXdxX7dxX1cxX3xX25xX4f0xX4xX1xX3xX4xXd6xX6xX3xX69xX5aexX1cxX1xX3xX1xX887xXdxX3xXexX1xX2dxX1cxX1dxX3xX2xX2xX3xX1cxX68xX69xX3xX1cxX1dxX36xX2dxXdxXfdxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3ebxX36xX25xX6dxXaxX12xXaxX158xX17xX3xX4xXa6xX3xX44xX6xX3xX4xX1xX8aexX1cxX1xX3x11a82xX21xX6dxX9exX1cxX3xX44xX6xX1cxX1dxX3xX69xX72xXdxX3xXc7xX486xX3xX4xXa6xX3xXexX1xX486xX3xXeaxX1xX408xXdxX3xXc7xX462xX1cxX1dxX3xXexX1bxXa55xXdxX3xX69xX72xXdxX3xX1cxX1xX9cbxX69xX3xXc7xX86xXdxX3xX69xX72xXdxX3xX29xX3exX3xXbxX1xX2axX4xX3xX29xX2axX3xX1cxX1dxX1bxX5eaxXdxX3xX25xX26xX1cxX3xX4xXd6xX6xX3xX1xX520xX3xXexX45dxXexX3xX1xXa55xX1cxXaxX6exX3xXexX42cxX3xXbxX1xX430xX3xX1cxX3exX6dxX3xX1cxXa6xXdxXfdxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3ebxX36xX25xX6dxXaxX12xX947xX7dxX21xX3xXc7xX1bxX491xX4xX3xX4xX1xXd2xXbxX3xXexX1xX21xX46exX1cxX6exX3xX7xX541xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX2dxX4xX1xX3xX1cxX3exX6dxX3xX7xX17xX3xXc7xX2dxX1cxX1xX3xX25xXd2xX21xX3xX7xX541xX3xXeaxXdxXa2xX1cxX3xX5xX20xX1cxX3xXc7xX20xX21xX3xXexXdxXa9xX1cxX3xX69xX462xXexX3xX44xX6xX1cxX1dxX3xX408xX3xX13xX14xX3xXc7xX1bxX491xX4xX3xXexX2dxX4xX1xX3xX1axX6xX3xXeaxX486xX3xXexX54bxX3xXeaxX1xXdxX3xX44xX6xX1cxX1dxX3x17107xX10xX7xXexX3x108acxXdxX1axX1dxXdxX1cxXdxX6xX3xXexX2dxX4xX1xX3xXeaxX1xX5ffxXdxX3xX44xX6xX1cxX1dxX3xXc17xXdxX1axX1dxXdxX1cxXdxX6xX3xXexX1axX36xX1cxX1dxX3xX1dxXdxX6xXdxX3xXc7xX36xX5aaxX1cxX3xX1cxX462xXdxX3xX4xX1xXdxX7dxX1cxX3xX13xX14xXfdxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX36xX21xX1axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX36xX3xXexX21xX36xXdxXexX1axX10xXfdxX29xX1cxX0xX49xXbxX12