Thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2018/NĐ-CP về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
debbx1748cx19996x10a2ax193bex13c5bx10737x184b9x12f5bx17394x101fex10044x177c7x12871xff47x11d37xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax17abbx12e6bx15595xXexX0x12c37xXaxX17xX18xX19xXexX0xf230x15ea9xX19x17bd0xXexX0xX19xe126xf042xX9x191d0xXdxX18x199e8xX30x1829bx10a08xX30x154a5xXcxXcxX18x184d2xX26xX33xXexX0xXaxfc09xX9xX2dxXdxX18xX30xX30xX32xX33x1115dxX5xX2axXbxXdxX17xX33xXexX5xXax142fexf33dxXaxX9xXdx15fcaxX48xX9x10c39xX35x11ad1xX9xX23x152b3xX24xX9xXdx18947xX53xXaxX9xXbx14b13xX53xX9xX19x17012xX53x12e71xX9xX2dxXaxX24xX9xX19xX24xX18xX53xXaxX9xX53xX6exXaxX2axfd82xX48xX9xX53xXax17e0axX9xX2bxX52xX9xX2bx100a9xX18xX0xX1cxXaxX3fxXexX0xX48xX9xX2dxXdxX18xX30xX30xX32xX33xX48x12044xX17xX18xX19xX33xX9xX30xXbxX26xXdxX17xX32xX33xXbxX17x160b4xXbx13a43xX18xXdxX2axX6exX53x1566cxX9x188cexX35xX30xXbxX2ax198daxX26x17a91xX33xXexX4xXaxX68xX53xXaxX9xX48xXax14bf0xX9x108f5xX63xX9xX23xX18xX53xX9xXaxX52xX53xXaxX9x19dc7xX6exXax175fexX9xXc8xXd7xX53xXaxX9xX0xX18xX9xXaxX39xX17xXb9xX32xX33xXaxXbxXbxX48xXb2xX1cxX1cxX23xX18xX24xX2dxXaxX2axX53xXaxX48xXaxX35x16872xX2bxX53xX1cx172a3xX48xXdxX24xX18xX19xX17xX19xX1cxX53xX6exX35xX26xX17xX53xXbxXaxX2axX48xXaxX35xX24xX53xX6exXcxX18xX2axX1cx17f8dx17d89xX3fx1a1b5xeb26xX11ax1505fxX11dxX11fxX11axX1cxXd4xX2xX11fx15363xXf9xX48xX19xXb9xX33xXexX11fxX127xX1cxX119xX11axX3fxX11cxX1cxXd4x1331exXacxX4xX7xX0xX1cxX18xXexX9xX2bx142c1xX9xX2bxX2axX7exX2dxX9xXbxXaxX52xX53xXaxX9xXdxX57xX48x1131bxX9xXbxee81xX9xX2dxXaxf299xX2dxX9xX2bxX52xX9xXaxX24x166c5xXbxX9xXc8x15ff6xX53xX6exX9xX2dxXc6xX18xX9xX5axX35xX5cxX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xXbxX68xX53xX9xX19xX6cxX53xX6exX9xX2dxXaxX24xX9xX19xX24xX18xX53xXaxX9xX53xX6exXaxX2axX7exX48xX9xX53xXaxX83xX9xX2bxX52xX9xX2bxX89xX18xXf9xX0xX1cxX48xXexX0xX1cxX19xX2axX2bxXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2dxXdxX18xX30xX30xX32xX33xX48xX2axX2dx15270xX24xXaaxX33xX9xX18xXdxX2axX6exX53xX32xX33xX2dxX17xX53xXbxX17xX39xX33xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX39xXexX0xXbxX19xXexX0xX48xX9xX2dxXdxX18xX30xX30xX32xX33xX48xX1b9xX24xX19xX26xX33xXexX0xX2axXcxX6exX9xX30xX39xX2dxX32xX33xXaxXbxXbxX48xXb2xX1cxX1cxX2axXf9xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX2axX53xXaxXf9xX2bxX53xX1cxX53xX17xe639xX30xX1cxX3fxX11cxX3fxX11fxX1cxX3fxX11axX119xX19x13f51xX3fxX119xX3fxf308xX11axX127xXbxX21fxX21bxX127x16a7dxXdxX11axXf9xXb4xX48xX6exX33xX9xX30xXbxX26xXdxX17xX32xX33xX20fxX2axX19xXbxXaxXb2xX127xX3fxX11axX48xXaaxX33xX9xX18xXdxXbxX32xX33xXbxXaxX18xX53xXaxX9xXdxX18xX48xX9x17cc9xX35xX26xX9xX23xX18xX24xX9xXdxX18xX53xXaxX9xXbxX2axX53xX9xX19xX35xX53xX6exX9xX2dxXaxX24xX9xX19xX24xX18xX53xXaxX9xX53xX6exXaxX2axX17xX48xX9xX53xXaxX24xX9xX2bxX18xX9xX2bxX35xX18xX33xX9xX1cxXexX0xX1cxX48xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX39xXexX0xXbxX39xXexX0xXbxX19xX9xX2dxXdxX18xX30xX30xX32xX33xX19xX17xX30xX2dxX33xXexX0xX48xX9xX2dxXdxX18xX30xX30xX32xX33xX48xX4xX18xX48xXbxX2axX24xX53xX33xXexfa5axX53xXaxX9xXcxX2axX53xXaxX9xXax154dfxX18xX0xX1cxX48xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX39xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX48xX9xX2dxXdxX18xX30xX30xX32xX33xX48xX1b9xX24xX19xX26xX33xX9xX30xXbxX26xXdxX17xX32xX33xXbxX17xXaaxXbxXacxX18xXdxX2axX6exX53xXb2xX9xXb4xX35xX30xXbxX2axXb9xX26xXbbxX33xXexXd4xX6exXaxXd7xX9xXc8xXd7xX53xXaxX9xX53xX52xX26xX9xX252xX35xX26xX9xXc8xXd7xX53xXaxX9xX2bxX2axX7exX2dxX9xXbxXaxX52xX53xXaxX9xXdxX57xX48xX151xX9xXbxX154xX9xX2dxXaxX158xX2dxX9xX2bxX52xX9xXaxX24xX160xXbxX9xXc8xX164xX53xX6exX9xX2dxXc6xX18xX9xX5axX35xX5cxX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xXbxX68xX53xX9xX19xX6cxX53xX6exX9xXbxX160xX2axX9xX2dx138f5xX2dxX9xXbxfd84xX53xXaxX151xX9xXbxXaxX52xX53xXaxX9xX48xXax154e3xX9xXbxX39xf6a5xX2dxX9xXbxXaxX35xX164xX2dxX9xXbxX39xX35xX53xX6exX9xe36ex15ad6xX53xX6exX9x14a4exX30xX18xX35xX9xXc8x1520fxX26xX9xX6exX2c8xX2axX9xXbx139a6xXbxX9xXdxX52xX9xX5axX35xX5cxX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xXbxX68xX53xX9xX19xX6cxX53xX6exX9xXaxX24x160d5xX2dxX9xX5axX35xX5cx19da2xX9xXc8x16becxX9xX2dxfa5dxX48xX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xXbxX68xX53xX9xX19xX6cxX53xX6exX9xX2dxXaxX24xX9xX2dxX371xX2dxX9xX19xX24xX18xX53xXaxX9xX53xX6exXaxX2axX7exX48xX9xX53xXaxX83xX9xX2bxX52xX9xX2bxX89xX18xX9xX2bxX18xX26xX9xX2bxX382xX53xX9xXbxX160xX2axX9xX2dxX371xX2dxX9xXbxX154xX9xX2dxXaxX158xX2dxX9xX2dxXaxX24xX9xX2bxX18xX26xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX252xX35xX26xX9xXc8xXd7xX53xXaxX9xXbxX160xX2axX9xXd4xX6exXaxXd7xX9xXc8xXd7xX53xXaxX9xX53xX52xX26xXf9xX0xX1cxX48xXexX0xX48xX9xX2dxXdxX18xX30xX30xX32xX33xX48xX1b9xX24xX19xX26xX33xX9xX30xXbxX26xXdxX17xX32xX33xXcxX18xX39xX6exX2axX53xXb2xX9xX21bxX48xXbxX9xX11axX2axX53xXbbxX9xXbxX17xXaaxXbxXacxX18xXdxX2axX6exX53xXb2xX9xXb4xX35xX30xXbxX2axXb9xX26xXbbxX33xXexX5axX35xX5cxX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xXbxX68xX53xX9xX19xX6cxX53xX6exX9xXdxX52xX9xX252xX35xX5cxX9xXbxX52xX2axX9xX2dxXaxX68xX53xXaxX9xX53xXaxX52xX9xX53xX395x15cf5xX2dxX9xX53xX6exX24xX52xX2axX9xX53xX6exX3a0xX53xX9xX30xX371xX2dxXaxX9xX19xX24xX9xe185xX26xX9xX23xX18xX53xX9xX53xXaxX3a0xX53xX9xX19xX3a0xX53xX9xX2dxX3d2xX48xX9xXbxX375xX53xXaxX9xXbxXaxX52xX53xXaxX9xXdxX57xX48xX151xX9xXaxX24xX160xXbxX9xXc8xX164xX53xX6exX9x14289xXax12cfcxX53xX6exX9xX2bx13c03xX9xXcxX6cxX2dxX9xXbxX2ax15015xX35xX9xXdx16101xX2axX9xX53xXaxX35xX57xX53xX151xX9xX23xX5fxX24xX9xXbxX24xX52xX53xX9xX2bxX52xX9xX48xXaxX371xXbxX9xXbxX39xX2axX3cfxX53xX9xX2bxX382xX53xXbbxX9xXbxXaxX386xX2dxX9xXaxX2axX7exX53xX9xX2dxXaxX158xX2dxX9xX53x11dfcxX53xX6exX9xX2dxX3d2xX48xX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xXbxX68xX53xX9xX19xX6cxX53xX6exX9xX2dxXaxX24xX9xX2dxX371xX2dxX9xX19xX24xX18xX53xXaxX9xX53xX6exXaxX2axX7exX48xX9xX53xXaxX83xX9xX2bxX52xX9xX2bxX89xX18xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX252xX35xX26xX9xXc8xXd7xX53xXaxX9xXbxX160xX2axX9xXd4xX6exXaxXd7xX9xXc8xXd7xX53xXaxX9xX53xX52xX26xX9xX2bxX52xX9xX48xXaxX371xX48xX9xXdxX35xX57xXbxX9xX2dx16937xX9xXdxX2axX50axX53xX9xX252xX35xX18xX53xXf9xX9xX5axX35xX5cxX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xXbxX68xX53xX9xX19xX6cxX53xX6exX9xXaxX24xX160xXbxX9xXc8xX164xX53xX6exX9xXbxXaxX17xX24xX9xXcxX4fdxX9xXaxX502xX53xXaxX9xX4xX4fdxX53xX6exX9xXbxX26xX9xXbxX39xX371xX2dxXaxX9xX53xXaxX2axX7exXcxX9xXax15a06xX35xX9xXaxX160xX53xX9xXcxX164xXbxX9xXbxXaxX52xX53xXaxX9xX2bxX2axX50axX53xX9xX19xX24xX9xXd4xXaxX52xX9xX53xX395xX4b7xX2dxX9xX53xX3a8xXcxX9xX6exX2axX5fbxX9xX3fxX11axX11ax14f50xX9xX2bxX382xX53xX9xXc8xX2axX141xX35xX9xXdxX7exXf9xX0xX1cxX48xXexX0xX48xX9xX2dxXdxX18xX30xX30xX32xX33xX48xX1b9xX24xX19xX26xX33xX9xX30xXbxX26xXdxX17xX32xX33xXcxX18xX39xX6exX2axX53xXb2xX9xX21bxX48xXbxX9xX11axX2axX53xXbbxX9xXbxX17xXaaxXbxXacxX18xXdxX2axX6exX53xXb2xX9xXb4xX35xX30xXbxX2axXb9xX26xXbbxX33xXexXd4xX6exXaxXd7xX9xXc8xXd7xX53xXaxX9xX252xX35xX26xX9xXc8xXd7xX53xXaxX9xX2dxX6cxX9xXbxXaxX3cfxX9xXc8xX2axX141xX35xX9xX4fbxX2axX7exX53xX9xXbxXaxX52xX53xXaxX9xXdxX57xX48xX9xX5axX35xX5cxX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xXbxX68xX53xX9xX19xX6cxX53xX6exX9xX6ex138c9xXcxXb2xX9xX3fxXacxX9x12557xX382xX53xX9xXc8xX2axX141xX35xX9xXdxX7exX9xXbxXaxX386xX2dxX9xX2dxX5acxX9xXbxX382xX2axX9xXbxXaxX2axX3cfxX35xX9xXbxX160xX2axX9xXbxXax149e4xX2axX9xXc8xX2axX3cfxXcxX9xXbxXaxX52xX53xXaxX9xXdxX57xX48xX9xX5axX35xX5cxX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xXbxX68xX53xX9xX19xX6cxX53xX6exX9xXdxX52xX9xX3fxX11axX11axX9xXbx14affxX9xXc8xX6bexX53xX6exX9xX19xX24xX9xX53xX6exX3a0xX53xX9xX30xX371xX2dxXaxX9xX2dxX3d2xX48xX9xXbxX375xX53xXaxX9xX2dxX3d2xX48xXbbxX9xX119xXacxX9xX4xX5acxX9xX137xX141xX9xX371xX53xX9xXbxXaxX52xX53xXaxX9xXdxX57xX48xX9xX5axX35xX5cxX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xXbxX68xX53xX9xX19xX6cxX53xX6exX9xX19xX24xX9xX4cdxX26xX9xX23xX18xX53xX9xX53xXaxX3a0xX53xX9xX19xX3a0xX53xX9xX2dxX3d2xX48xX9xXbxX375xX53xXaxX9xXbxX39xX502xX53xXaxX9xX2bxX52xX9xXc8xX395xX50exX2dxX9xX9bxX164xX2axX9xXc8xX6bexX53xX6exX9xX53xXaxX3a0xX53xX9xX19xX3a0xX53xX9xX2dxX3d2xX48xX9xXbxX375xX53xXaxX9xX2dxXaxX3d2xX48xX9xXbxXaxX35xX57xX53xXbbxX9xX11fxXacxX9xX4xX5acxX9xX19xX386xX9xXbxXaxX5fxX24xX9xX137xX2axX141xX35xX9xXdxX7exX9xXbxX154xX9xX2dxXaxX158xX2dxX9xX2bxX52xX9xXaxX24xX160xXbxX9xXc8xX164xX53xX6exX9xX2dxXc6xX18xX9xX5axX35xX5cxX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xXbxX68xX53xX9xX19xX6cxX53xX6exX9xX48xXax15428xX9xXaxX50exX48xX9xX2bxX4b7xX2axX9xX252xX35xX26xX9xXc8xXd7xX53xXaxXbbxX9xX127xXacxX9xX2xX18xX53xXaxX9xX30xX371xX2dxXaxX9xX2dxX371xX2dxX9xXbxXaxX52xX53xXaxX9xX2bxX2axX50axX53xX9xX19xX386xX9xX4fbxX2ax16be8xX53xX9xX2dxXc6xX18xX9xX5axX35xX5cxX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xXbxX68xX53xX9xX19xX6cxX53xX6exX9xX6exX6bexXcxXb2xX9xX4xXaxXc6xX9xXbxXd7xX2dxXaxX151xX9x13259xX2axX3cfxXcxX9xX30xX24xX371xXbxX9xX2bxX2axX50axX53xX151xX9x180a3xX2axX371xXcxX9xXc8xX382xX2dxX151xX9xX7xXaxX5acxX9xX6exX2axX371xXcxX9xXc8xX382xX2dxX9xX2bxX52xX9xX860xX834xX9xXbxX24xX371xX53xX9xXbxX39xX395x17814xX53xX6exX9xX5axX35xX5cxX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xXbxX68xX53xX9xX19xX6cxX53xX6exX9xX6exX6bexXcxX9xX53xXaxX5fbxX53xX6exX9xX53xX6exX395xX6e9xX2axX9xXc8xX371xX48xX9xX158xX53xX6exX9xXc8xXc6xX9xXc8xX2axX141xX35xX9xX4fbxX2axX7exX53xX151xX9xXbxX2axX50axX35xX9xX2dxXaxX35x174dbxX53xX9xX252xX35xX26xX9xXc8xXd7xX53xXaxXf9xX0xX1cxX48xXexX0xX48xX9xX2dxXdxX18xX30xX30xX32xX33xX48xX1b9xX24xX19xX26xX33xX9xX30xXbxX26xXdxX17xX32xX33xXcxX18xX39xX6exX2axX53xXb2xX9xX21bxX48xXbxX9xX11axX2axX53xXbbxX9xXbxX17xXaaxXbxXacxX18xXdxX2axX6exX53xXb2xX9xXb4xX35xX30xXbxX2axXb9xX26xXbbxX33xXexX0xX30xXbxX39xX24xX53xX6exXexX137xX382xX2axX9xXbxX395xX50exX53xX6exX9xXc8xX395xX50exX2dxX9xX2dxX3d2xX48xX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xXbxX68xX53xX9xX19xX6cxX53xX6exX0xX1cxX30xXbxX39xX24xX53xX6exXexX0xX1cxX48xXexX0xX48xX9xX2dxXdxX18xX30xX30xX32xX33xX48xX1b9xX24xX19xX26xX33xX9xX30xXbxX26xXdxX17xX32xX33xXcxX18xX39xX6exX2axX53xXb2xX9xX21bxX48xXbxX9xX11axX2axX53xXbbxX9xXbxX17xXaaxXbxXacxX18xXdxX2axX6exX53xXb2xX9xXb4xX35xX30xXbxX2axXb9xX26xXbbxX33xXexXd4xX6exXaxXd7xX9xXc8xXd7xX53xXaxX9xX53xX50axX35xX9xX39x17e4exXb2xX9xX137xX382xX2axX9xXbxX395xX50exX53xX6exX9xXc8xX395xX50exX2dxX9xX5axX35xX5cxX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xXbxX68xX53xX9xX19xX6cxX53xX6exX9xX2dxX3d2xX48xX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xXbxX68xX53xX9xX19xX6cxX53xX6exX9xXdxX52xX9xX2dxX371xX2dxX9xX19xX24xX18xX53xXaxX9xX53xX6exXaxX2axX7exX48xX9xX53xXaxX83xX9xX2bxX52xX9xX2bxX89xX18xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX252xX35xX26xX9xXc8xXd7xX53xXaxX9xX2dxXc6xX18xX9x10830xX35xX57xXbxX9xX9bx10a9fxX9xXbxX39xX50exX9xX19xX24xX18xX53xXaxX9xX53xX6exXaxX2axX7exX48xX9xX53xXaxX83xX9xX2bxX52xX9xX2bxX89xX18xX9xX2bxX52xX9xX2dxX371xX2dxX9xX2bxX544xX53xX9xX23xX5fxX53xX9xXaxX395xX4b7xX53xX6exX9xX19x150b9xX53xX151xX9xX2dxX5acxX9xXbxX2axX141xXcxX9xX53xX544xX53xX6exX9xX48xXaxX371xXbxX9xXbxX39xX2axX3cfxX53xX9xX53xXaxX395xX53xX6exX9xX2dxXaxX395xX18xX9xXc8xXc6xX9xXc8xX2axX141xX35xX9xX4fbxX2axX7exX53xX9xXbxX2axX834xX48xX9xX2dxX57xX53xX9xXbxX68xX53xX9xX19xX6cxX53xX6exX9xX53xX6exX3a0xX53xX9xXaxX52xX53xX6exX9xX895xX9xX2dxX371xX2dxX9xXdx1565axX53xXaxX9xX2bxX386xX2dxX9xXc8xX395xX50exX2dxX9xX395xX35xX9xXbxX2axX50axX53xX9xX2dxX3d2xX48xX9xXbxX68xX53xX9xX19xX6cxX53xX6exX9xXbxXaxX17xX24xX9xX252xX35xX26xX9xXc8xXd7xX53xXaxX9xXbxX160xX2axX9xXd4xX6exXaxXd7xX9xXc8xXd7xX53xXaxX9xX53xX52xX26xXf9xX0xX1cxX48xXexX0xX48xX9xX2dxXdxX18xX30xX30xX32xX33xX48xX1b9xX24xX19xX26xX33xX9xX30xXbxX26xXdxX17xX32xX33xXcxX18xX39xX6exX2axX53xXb2xX9xX21bxX48xXbxX9xX11axX2axX53xXbbxX9xXbxX17xXaaxXbxXacxX18xXdxX2axX6exX53xXb2xX9xXb4xX35xX30xXbxX2axXb9xX26xXbbxX33xXexX4xX371xX2dxX9xX19xX24xX18xX53xXaxX9xX53xX6exXaxX2axX7exX48xX9xX53xXaxX83xX9xX2bxX52xX9xX2bxX89xX18xX9xX2bxX18xX26xX9xX2bxX382xX53xX9xXc8xX3cfxX9xXc8x1086dxX35xX9xXbxX395xX151xX9xX30xX5fxX53xX9xXaaxX35xX3d2xXbxX9xX4fbxX2axX53xXaxX9xX19xX24xX18xX53xXaxX9xXbxX39xX24xX53xX6exX9xX2dxX371xX2dxX9xXdxXab3xX53xXaxX9xX2bxX386xX2dxX9xX30xX18xX35xX9xX30x18802xX9xXc8xX395xX50exX2dxX9xX395xX35xX9xXbxX2axX50axX53xX9xXaaxX17xXcxX9xXaax15216xXbxX9xX2dxX3d2xX48xX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xXbxX68xX53xX9xX19xX6cxX53xX6exXb2xX9xX18xX3ccxX9xX4xX371xX2dxX9xXdxXab3xX53xXaxX9xX2bxX386xX2dxX9xXc8xX395xX50exX2dxX9xX395xX35xX9xXbxX2axX50axX53xX9xX2dxX3d2xX48xX9xXbxX68xX53xX9xX19xX6cxX53xX6exX9xXbxXaxX17xX24xX9xXaxX395xX4b7xX53xX6exX9xX19xXa5cxX53xX9xX2dxXc6xX18xX9xXd4xX6exX3a0xX53xX9xXaxX52xX53xX6exX9xXd4xXaxX52xX9xX53xX395xX4b7xX2dxX9xX6c5xX2axX7exXbxX9xXd4xX18xXcxX9xXbxX39xX24xX53xX6exX9xXbxX89xX53xX6exX9xXbxXaxX6e9xX2axX9xX4fbx19d4dxXbbxX9xX23xX3ccxX9xX4xX371xX2dxX9xXdxXab3xX53xXaxX9xX2bxX386xX2dxX9xXaxX24xX3c6xX2dxX9xX19xX386xX9xX371xX53xX9xXbxXaxX35xX164xX2dxX9xXdxXab3xX53xXaxX9xX2bxX386xX2dxX9xX395xX35xX9xXbxX2axX50axX53xX9xX48xXaxX371xXbxX9xXbxX39xX2axX3cfxX53xX9xX4fbxX2axX53xXaxX9xXbxX834xX9xXacxX9xXaaxX63xX9xXaxX164xX2axX9xXbxX160xX2axX9xXc8xXd7xX18xX9xX48xXaxX395xX396xX53xX6exX9xXbxX39xX24xX53xX6exX9xXbxX89xX53xX6exX9xXbxXaxX6e9xX2axX9xX4fbxXc2bxXf9xX0xX1cxX48xXexX0xX48xX9xX2dxXdxX18xX30xX30xX32xX33xX48xX1b9xX24xX19xX26xX33xX9xX30xXbxX26xXdxX17xX32xX33xXcxX18xX39xX6exX2axX53xXb2xX9xX21bxX48xXbxX9xX11axX2axX53xXbbxX9xXbxX17xXaaxXbxXacxX18xXdxX2axX6exX53xXb2xX9xXb4xX35xX30xXbxX2axXb9xX26xXbbxX33xXexX4xX544xX53xX9xX2dxX158xX9xX252xX35xX26xX9xXc8xXd7xX53xXaxX9xXbxX39xX50axX53xX151xX9xX4cdxX26xX9xX23xX18xX53xX9xX53xXaxX3a0xX53xX9xX19xX3a0xX53xX9xX2dxX3d2xX48xX9xXbxX375xX53xXaxX9xX23xX18xX53xX9xXaxX52xX53xXaxX9xX2xX18xX53xXaxX9xXcxX6cxX2dxX9xX2dxX6cxX9xXbxXaxX3cfxX9xX2dxX371xX2dxX9xX53xX6exX52xX53xXaxX151xX9xX53xX6exXaxX141xX151xX9xXdxXab3xX53xXaxX9xX2bxX386xX2dxX9xX395xX35xX9xXbxX2axX50axX53xX9xX48xXaxX371xXbxX9xXbxX39xX2axX3cfxX53xX9xX4fbxX2axX53xXaxX9xXbxX834xX9xXacxX9xXaaxX63xX9xXaxX164xX2axX9xXbxX160xX2axX9xXc8xXd7xX18xX9xX48xXaxX395xX396xX53xX6exX9xXbxX39xX24xX53xX6exX9xXbxX89xX53xX6exX9xXbxXaxX6e9xX2axX9xX4fbxXc2bxX9xXc8xX395xX50exX2dxX9xX5axX35xX5cxX9xX395xX35xX9xXbxX2axX50axX53xX9xXaaxX17xXcxX9xXaaxXba7xXbxX9xX2dxX3d2xX48xX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xXbxX68xX53xX9xX19xX6cxX53xX6exX9xXbxXaxX17xX24xX9xX252xX35xX26xX9xXc8xXd7xX53xXaxXf9xX0xX1cxX48xXexX0xX48xX9xX2dxXdxX18xX30xX30xX32xX33xX48xX1b9xX24xX19xX26xX33xX9xX30xXbxX26xXdxX17xX32xX33xXcxX18xX39xX6exX2axX53xXb2xX9xX21bxX48xXbxX9xX11axX2axX53xXbbxX9xXbxX17xXaaxXbxXacxX18xXdxX2axX6exX53xXb2xX9xXb4xX35xX30xXbxX2axXb9xX26xXbbxX33xXexX0xX30xXbxX39xX24xX53xX6exXexX137xX2axX141xX35xX9xX4fbxX2axX7exX53xX9xXc8xX3cfxX9xXc8xX395xX50exX2dxX9xX2dxX3d2xX48xX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xXbxX68xX53xX9xX19xX6cxX53xX6exX0xX1cxX30xXbxX39xX24xX53xX6exXexX0xX1cxX48xXexX0xX48xX9xX2dxXdxX18xX30xX30xX32xX33xX48xX1b9xX24xX19xX26xX33xX9xX30xXbxX26xXdxX17xX32xX33xXcxX18xX39xX6exX2axX53xXb2xX9xX21bxX48xXbxX9xX11axX2axX53xXbbxX9xXbxX17xXaaxXbxXacxX18xXdxX2axX6exX53xXb2xX9xXb4xX35xX30xXbxX2axXb9xX26xXbbxX33xXexX4xX371xX2dxX9xXc8xX382xX2axX9xXbxX395xX50exX53xX6exX9xXc8xX395xX50exX2dxX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xXbxX68xX53xX9xX19xX6cxX53xX6exX9xX2dxXaxX375xX9xXc8xX395xX50exX2dxX9xX5axX35xX5cxX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xXbxX68xX53xX9xX19xX6cxX53xX6exX9xXaaxX17xXcxX9xXaaxXba7xXbxX9xX2dxX3d2xX48xX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xX4fbxXaxX2axX9xXc8xX371xX48xX9xX158xX53xX6exX9xXc8xXc6xX9xX2dxX371xX2dxX9xXc8xX2axX141xX35xX9xX4fbxX2axX7exX53xX9xX30xX18xX35xXb2xX9xX3fxXacxX9xX4xX5acxX9xX19xX386xX9xX371xX53xX9xXc8xXb60xX35xX9xXbxX395xX151xX9xX48xXaxX395xX396xX53xX6exX9xX371xX53xX9xX30xX5fxX53xX9xXaaxX35xX3d2xXbxX9xX4fbxX2axX53xXaxX9xX19xX24xX18xX53xXaxX9xX2dxX5acxX9xXaxX2axX7exX35xX9xX252xX35xX5fxX151xX9xX2dxX5acxX9xX4fbxXaxX5fxX9xX53xX544xX53xX6exX9xXaxX24xX52xX53xX9xXbxX39xX5fxX9xX2bxX382xX53xX9xX2bxX18xX26xXbbxX9xX119xXacxX9xX2xX386xX9xX371xX53xX9xXc8xXb60xX35xX9xXbxX395xX151xX9xX48xXaxX395xX396xX53xX6exX9xX371xX53xX9xX30xX5fxX53xX9xXaaxX35xX3d2xXbxX9xX4fbxX2axX53xXaxX9xX19xX24xX18xX53xXaxX9xXc8xX395xX50exX2dxX9xX5axX35xX5cxX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xXbxX68xX53xX9xX19xX6cxX53xX6exX9xXbxXaxX8ddxXcxX9xXc8xXd7xX53xXaxX9xX2bxX52xX9xX252xX35xX26xX834xXbxX9xXc8xXd7xX53xXaxX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX252xX35xX26xX9xXc8xXd7xX53xXaxXbbxX9xX11fxXacxX9xX4xX5acxX9xX48xXaxX395xX396xX53xX6exX9xX371xX53xX9xX2bxX141xX9xX2bxX382xX53xX9xX2dxXaxXc6xX9xX30xX895xX9xXaxX5fbxX35xX9xXbxX382xX2axX9xXbxXaxX2axX3cfxX35xX9xX119xX11axX628xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX6exX2axX18xX9xX19xX386xX9xX371xX53xX9xXc8xXb60xX35xX9xXbxX395xX151xX9xX48xXaxX395xX396xX53xX6exX9xX371xX53xX9xX30xX5fxX53xX9xXaaxX35xX3d2xXbxX9xX4fbxX2axX53xXaxX9xX19xX24xX18xX53xXaxX9xXbxX160xX2axX9xXbxXaxX6e9xX2axX9xXc8xX2axX3cfxXcxX9xX5axX35xX5cxX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xXbxX68xX53xX9xX19xX6cxX53xX6exX9xXbxXaxX8ddxXcxX9xXc8xXd7xX53xXaxX9xXc8xX3cfxX9xXaaxX17xXcxX9xXaaxXba7xXbxX9xX2dxX3d2xX48xX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxXbbxX9xX127xXacxX9xX5xX160xX2axX9xXbxXaxX6e9xX2axX9xXc8xX2axX3cfxXcxX9xXc8xX141xX9xX53xX6exXaxXd7xX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX151xX9xX19xX24xX18xX53xXaxX9xX53xX6exXaxX2axX7exX48xX9xX4fbxXaxX4fdxX53xX6exX9xX2dxX5acxX9xX2dxX371xX2dxX9xX4fbxXaxX24xX5fxX53xX9xX53xX50exX9xXbxXaxX35xX834xX9xXbxX89xX9xX11axX3fxX9xX53xX544xXcxX9xXbxX39xX895xX9xXdxX50axX53xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXa22xX35xX57xXbxX9xX252xX35xX5fxX53xX9xXdx1a27axX9xXbxXaxX35xX834xX9xX2bxX52xX9xX53xX50exX9xXaaxX3d2xX35xX9xXbxX160xX2axX9xX2dxX371xX2dxX9xXbxX154xX9xX2dxXaxX158xX2dxX9xXbxX68xX53xX9xX19xX6cxX53xX6exXf9xX9xX5xX39xX395xX6e9xX53xX6exX9xXaxX50exX48xX9xX53xX50exX9xXbxXaxX35xX834xX9xX19xX24xX9xX53xX6exX35xX26xX50axX53xX9xX53xXaxX3a0xX53xX9xX4fbxXaxX371xX2dxXaxX9xX252xX35xX18xX53xX151xX9xX19xX24xX18xX53xXaxX9xX53xX6exXaxX2axX7exX48xX9xX48xXaxX5fxX2axX9xX2dxX5acxX9xXaaxX371xX2dxX9xX53xXaxX57xX53xX9xX2dxXc6xX18xX9xX2dxX396xX9xX252xX35xX18xX53xX9xX252xX35xX5fxX53xX9xXdxX10efxX9xXbxXaxX35xX834xX9xXbxX39xX386xX2dxX9xXbxX2axX834xX48xXbbxX9x17081xXacxX9xX4xX5acxX9xX23xX2axX7exX53xX9xX48xXaxX371xX48xX9xX23xX5fxX24xX9xXc8xX5fxXcxX9xX2dxXaxX24xX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xX2bxX18xX26xX9xX2bxX382xX53xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX252xX35xX26xX9xXc8xXd7xX53xXaxXf9xX0xX1cxX48xXexX0xX48xX9xX2dxXdxX18xX30xX30xX32xX33xX48xX1b9xX24xX19xX26xX33xX9xX30xXbxX26xXdxX17xX32xX33xXcxX18xX39xX6exX2axX53xXb2xX9xX21bxX48xXbxX9xX11axX2axX53xXbbxX9xXbxX17xXaaxXbxXacxX18xXdxX2axX6exX53xXb2xX9xXb4xX35xX30xXbxX2axXb9xX26xXbbxX33xXexX5axX35xX5cxX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xXbxX68xX53xX9xX19xX6cxX53xX6exX9xXaaxX17xXcxX9xXaaxXba7xXbxX9xX2dxX3d2xX48xX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xXbxX68xX53xX9xX19xX6cxX53xX6exX9xX2dxXaxX24xX9xX19xX24xX18xX53xXaxX9xX53xX6exXaxX2axX7exX48xX9xX53xXaxX83xX9xX2bxX52xX9xX2bxX89xX18xX9xXbxX382xX2axX9xXc8xX18xX9xX23x148b7xX53xX6exX9xX3fxX11axX11axX628xX9xX6exX2axX371xX9xXbxX39xXd7xX9xX4fbxXaxX24xX5fxX53xX9xX2bxX18xX26xX9xX39axX23xX18xX24xX9xX6exX6bexXcxX9xX2dxX5fxX9xX2bxX382xX53xX9xXdxX395xX35xX9xXc8xX164xX53xX6exX9xX2bxX52xX9xX2bxX382xX53xX9xXbxX39xX35xX53xX6exX151xX9xX19xX52xX2axX9xXaxX160xX53xX3ccxX9xXbxX160xX2axX9xXbxX154xX9xX2dxXaxX158xX2dxX9xX2dxXaxX24xX9xX2bxX18xX26xXf9xX9xX4xX544xX53xX9xX2dxX158xX9xX2bxX52xX24xX9xXbxX68xX53xXaxX9xX4fbxXaxX5fxX9xXbxXaxX2axX151xX9xXcxX158xX2dxX9xXc8xX164xX9xX39xXc6xX2axX9xX39xX24xX9xX2dxXc6xX18xX9xX19xX24xX18xX53xXaxX9xX53xX6exXaxX2axX7exX48xX151xX9xX19xX386xX9xX371xX53xX9xXc8xXb60xX35xX9xXbxX395xX151xX9xX48xXaxX395xX396xX53xX6exX9xX371xX53xX9xX30xX5fxX53xX9xXaaxX35xX3d2xXbxX9xX4fbxX2axX53xXaxX9xX19xX24xX18xX53xXaxX9xX2bxX52xX9xX4fbxXaxX5fxX9xX53xX544xX53xX6exX9xXbxX52xX2axX9xX2dxXaxX68xX53xXaxX9xX2dxXc6xX18xX9xX5axX35xX5cxX151xX9xX5axX35xX5cxX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xXbxX68xX53xX9xX19xX6cxX53xX6exX9xXaaxX17xXcxX9xXaaxXba7xXbxX151xX9xX252xX35xX26xX834xXbxX9xXc8xXd7xX53xXaxX9xX2dxX6cxX9xXbxXaxX3cfxX9xXcxX158xX2dxX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xX2dxXaxX24xX9xX19xX24xX18xX53xXaxX9xX53xX6exXaxX2axX7exX48xXf9xX0xX1cxX48xXexX0xX48xX9xX2dxXdxX18xX30xX30xX32xX33xX48xX1b9xX24xX19xX26xX33xX9xX30xXbxX26xXdxX17xX32xX33xXcxX18xX39xX6exX2axX53xXb2xX9xX21bxX48xXbxX9xX11axX2axX53xXbbxX9xXbxX17xXaaxXbxXacxX18xXdxX2axX6exX53xXb2xX9xXb4xX35xX30xXbxX2axXb9xX26xXbbxX33xXexX5xXaxX6e9xX2axX9xXaxX160xX53xX9xX2dxX3d2xX48xX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xXbxX68xX53xX9xX19xX6cxX53xX6exX9xX2dxXc6xX18xX9xX5axX35xX5cxX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xXbxX68xX53xX9xX19xX6cxX53xX6exX9xXc8xX395xX50exX2dxX9xXaaxX371xX2dxX9xXc8xXd7xX53xXaxX9xX48xXaxX7ffxX9xXaxX50exX48xX9xX2bxX4b7xX2axX9xXbxXaxX6e9xX2axX9xXaxX160xX53xX9xX2bxX18xX26xX9xX2bxX382xX53xX9xXc8xX63xX9xXbxXaxX24xX5fxX9xXbxXaxX35xX57xX53xX9xX6exX2axX5fbxX18xX9xX2dxX371xX2dxX9xX23xX50axX53xX9xXc8xX395xX50exX2dxX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xX2bxX52xX9xX23xX50axX53xX9xX53xXaxX57xX53xX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xXbxX160xX2axX9xXaxX50exX48xX9xXc8xX6bexX53xX6exX9xXbxX68xX53xX9xX19xX6cxX53xX6exX9xX2bxX52xX9xXc8xX395xX50exX2dxX9xX252xX35xX26xX9xXc8xXd7xX53xXaxX9xX39xX9b3xX9xXbxX39xX24xX53xX6exX9xXaxX50exX48xX9xXc8xX6bexX53xX6exX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xXbxX68xX53xX9xX19xX6cxX53xX6exX151xX9xX2dxXaxX158xX53xX6exX9xXbxXaxX395xX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xX4fbxX10efxX9xX4fbxX834xXbxX9xX6exX2axX5fbxX18xX9xX2dxX371xX2dxX9xX23xX50axX53xX9xXdxX2axX50axX53xX9xX252xX35xX18xX53xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX252xX35xX26xX9xXc8xXd7xX53xXaxXf9xX0xX1cxX48xXexX0xX48xX9xX2dxXdxX18xX30xX30xX32xX33xX48xX1b9xX24xX19xX26xX33xX9xX30xXbxX26xXdxX17xX32xX33xXcxX18xX39xX6exX2axX53xXb2xX9xX21bxX48xXbxX9xX11axX2axX53xXbbxX9xXbxX17xXaaxXbxXacxX18xXdxX2axX6exX53xXb2xX9xXb4xX35xX30xXbxX2axXb9xX26xXbbxX33xXexX5xX39xX24xX53xX6exX9xXbxXaxX6e9xX2axX9xXaxX160xX53xX9xX2dxX3d2xX48xX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX151xX9xX4fbxXaxX371xX2dxXaxX9xXaxX52xX53xX6exX9xX4fbxXaxX4fdxX53xX6exX9xXc8xX371xX48xX9xX158xX53xX6exX9xXc8xXc6xX9xXc8xX2axX141xX35xX9xX4fbxX2axX7exX53xX151xX9xXbxX2axX50axX35xX9xX2dxXaxX35xX8ddxX53xX9xXdxX52xX9xX19xX24xX18xX53xXaxX9xX53xX6exXaxX2axX7exX48xX9xX53xXaxX83xX9xX2bxX52xX9xX2bxX89xX18xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX252xX35xX26xX9xXc8xXd7xX53xXaxX9xX2dxXc6xX18xX9xX48xXaxX371xX48xX9xXdxX35xX57xXbxX9xXbxXaxX502xX9xX5axX35xX5cxX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xXbxX68xX53xX9xX19xX6cxX53xX6exX9xXbxX2axX834xX48xX9xXbxX6cxX2dxX9xX2dxX3d2xX48xX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xXbxX68xX53xX9xX19xX6cxX53xX6exX9xX2dxXaxX24xX9xX4fbxXaxX371xX2dxXaxX9xXaxX52xX53xX6exX9xXbxXaxX17xX24xX9xXaxX50exX48xX9xXc8xX6bexX53xX6exX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xXbxX68xX53xX9xX19xX6cxX53xX6exX9xXc8xX63xX9xX4fbxX10efxX9xX2bxX4b7xX2axX9xX23xX50axX53xX9xXc8xX395xX50exX2dxX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xX2dxXaxX24xX9xXc8xX834xX53xX9xX4fbxXaxX2axX9xXaxX834xXbxX9xXbxXaxX6e9xX2axX9xXaxX160xX53xX9xX23xX5fxX24xX9xXdxX63xX53xXaxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXaxX50exX48xX9xXc8xX6bexX53xX6exXf9xX0xX1cxX48xXexX0xX48xX9xX2dxXdxX18xX30xX30xX32xX33xX48xff2exX24xX35xX39xX2dxX17xX33xX9xX30xXbxX26xXdxX17xX32xX33xXbxX17xXaaxXbxXacxX18xXdxX2axX6exX53xXb2xX9xX39xX2axX6exXaxXbxXbbxX33xXexX5xXaxX17xX24xX9xX5xXaxX18xX53xXaxX9xX5axX35xX18xX53xX6exX1cxX6c5xX870xX7xX9xXd4xX17xX20fxX30xX0xX1cxX48xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe