Chi tiết Toyota Corolla Altis 2020 - nhiều nâng cấp, chờ ngày về Việt Nam
Toyota Corolla Altis 2020 ra mắt tại Singapore sau 3 tháng kể từ khi lần đầu có mặt ở Đông Nam Á. Xe mang thiết kế đẹp hơn và chất lượng nội thất tốt hơn đời cũ.
d828xebb4x13001x12df6x10583x12c29xff76xda13x1486cxX7xdf75xe540xf88cx1402ex14d55xea40xX5xeb76xXax10bb2x123a7xX1xXdxX3xXexXdx10408xXexX3xXcx15035x1541bxX1dxXexX6xX3xX13xX1dx14c8cxX1dxX5xX5xX6xX3x10797xX5xXexXdxX7xX3xef60x10c24xX31xX32xX3x15e94xX3x126ecxX1xXdx13f2ex13fe6xX3xX38x10de1xX38x156abxX3xX4x12c80xXbx14b95xX3xX4xX1x12326xX3xX38xX41x1292cxX1exX3x1332cxX3bxX3x147a3xXdx15253xXexX3xed97xX6x11815xX0x122b6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15507xX10xX6x12855xXaxX12xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX31xX32xX31xX32xX3xX25xX6xX3xX5bx10982xXexX3xXex140fcxXdxX3x112c3xXdxX38xX41xX6xXbxX1dxX25xX10xX3xX7xX6xX3cxX3x11d04xX3xXexX1x10c15xX38xX41xX3xfb33x14057xX3xXex11204xX3xXadxX1xXdxX3xX5x15f43xX38xX3x12483xXb8xX3cxX3xX4x10390xX3xX5bx12fcfxXexX3x1110bxX3x13cc5x12bd2xX38xX41xX3xX59xX6xX5bxX3xff57x13b0cxX3xdd4fxX10xX3xX5bxX6xX38xX41xX3xXexX1xXdxX19xXexX3xXadxX19xX3xXbbx10ccexXbxX3xX1xfd21xX38xX3xX51xX4exX3xX4xX1xX44xXexX3xX5x10becxdb63xX38xX41xX3xX38x10e79xXdxX3xXexX1xX44xXexX3xXexd885xXexX3xX1xXeaxX38xX3xXbbxX4axXdxX3xX4x1248dxXd2xX0xX5dxXbxX12xX0xXexX6xe57dxX5xX10xX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX5bxX6xX25xX41xXdxX38x1342axX3xX31xXbxfaccxX3xX6xX3cxXexX1dxe35bxXaxX12xX0xXexX11axX1dxX6fxX1exX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX38xXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX5bxX41xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX13xX10xX38xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXax11a7exXdxX6fxXexX1xX12bxX3x13d2cxX2x1349dxXbxX12fxX135xX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX12bxX3xf58exX2xX32xXbxX12fxX135xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxXd2xX11axX6xX1dxX1xX6xXexXdxX38xX1xXd2xX51xX38xX5dxX38xX10xX177xX7xX5dxX31xX32xX32xX2xX5dxX2xX32x10191xX6fxX18dxX31xX2xX18dxXa5xX180x10e69xXexX18dxX1bfxX1b7xX1bfxX1b7xX5xX32xXd2x15207xXbxX41xde04xX25xX9xX1bfxX1bfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xXexXdxX19xXexX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX31xX32xX31xX32xX3xX36xX3xX38xX1xXdxX3bxX3cxX3xX38xX3fxX38xX41xX3xX4xX44xXbxX46xX3xX4xX1xX4axX3xX38xX41xX4exX1exX3xX51xX3bxX3xX54xXdxX56xXexX3xX59xX6xX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1dxX38xXaxX12xX97xXdxX38xX41xX6xXbxX1dxX25xX10xX3xX5xX4exX3xXexX1xe4e1xX3xXexX25xXf6xX4axX38xX41xX3xXexX1x10ac9xX3xXa5xX3xXc6xX3xXc8xXc9xX38xX41xX3xX59xX6xX5bxX3xXd1xX3xX25xX6xX3xX5bxX90xXexX3xX5bxdb3axX3cxX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX31xX32xX31xX32xX46xX3xX7xX6xX3cxX3xXcxX1xXa9xXdxX3x14302xX6xX38xX3xX51xX4exX3x13211xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX38xX10xX7xXd2xX3xX13xX1xXdxX19xX4xX3xX7xX10xX6fxX6xX38xX3xX1xX94xX38xX41xX3xX13xX3xXbbxX6xX38xX41xX3xXbbxXf6xXf7xX4xX3xXexX25xXf6xX38xX41xX3xX11axX4exX1exX3xXexX94xXdxX3xXcxX25xXdxXaexX38xX3xX5x138ccxX5bxX3xX97x15d7bxX97xX3xX31xX32xX31xX32xXd2xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX25xX12xX0xX5dxXexX11axX1dxX6fxX1exX12xX0xX5dxXexX6xX11axX5xX10xX12xX0xXexX6xX11axX5xX10xX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX5bxX6xX25xX41xXdxX38xX12bxX3xX31xXbxX12fxX3xX6xX3cxXexX1dxX135xXaxX12xX0xXexX11axX1dxX6fxX1exX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX38xXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX5bxX41xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxXd2xX11axX6xX1dxX1xX6xXexXdxX38xX1xXd2xX51xX38xX5dxX38xX10xX177xX7xX5dxX31xX32xX32xX2xX5dxX2xX32xX1b7xX6fxX18dxX31xX2xX18dxX18dxX2xX1b7xXexX1bfxX17exX32xX1b7xX5xX2xXd2xX1c9xXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xXexXdxX19xXexX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX31xX32xX31xX32xX3xX36xX3xX38xX1xXdxX3bxX3cxX3xX38xX3fxX38xX41xX3xX4xX44xXbxX46xX3xX4xX1xX4axX3xX38xX41xX4exX1exX3xX51xX3bxX3xX54xXdxX56xXexX3xX59xX6xX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1dxX38xXaxX12xXcxX94xXdxX3xX54xXdxX56xXexX3xX59xX6xX5bxX46xX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xXbxX1x12f2fxX3xX38xX1x15ee5xX38xX3xXexXdxX38xX3xXbbx11978xX38xX3xX5bxX282xX3cxX3xX12fxX10xX3xX38xX4exX1exX3xX25xX6xX3xX5bxX90xXexX3xXexX25xX1dxX38xX41xX3xX38x11f03xX5bxX3xX31xX32xX2xd852xX46xX3xXexX3cxX1exX3xX38xX1xXdxec06xX38xX3xX6fxX44xX3cxX3xX1xXdxX56xX3cxX3xX4xX94xX38xX3xX1xX4exX38xX41xX3xXexX94xXdxX3xX4xXa9xX4xX3xXbbxX94xXdxX3xX5x14a49xX3xX4xX1xX1dxX3xXexX1xX44xX1exX3xX38xX1xXdxX3bxX3cxX3xXadxX1x1429dxX3xX38xX454xX38xX41xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX7xe39cxX3xX7x10e12xX5bxX3xX4xXc0xX3xX5bxXc3xXexX3xXexX25xX464xX38xX3xXexX1xX25exX3xXexX25xXf6xX4axX38xX41xXd2xX3xX2f3xX282xX3cxX3xX12fxX10xX3xX38xX4exX1exX3xX5xX4exX3xXbbxX105xXdxX3xXexX1xX42cxX3xX4xX94xX38xX1xX3xXexX25xX6xX38xX1xX3xX51xX4b2xXdxX3xX4xXa9xX4xX3xXbbxX105xXdxX3xXexX1xX42cxX3xX38xX1xXf6xX3xX6cxX1dxX38xX6fxX6xX3xX13xXdxX51xXdxX4xX46xX3xX6cxX1exX3cxX38xX6fxX6xXdxX3x11e70xX5xX6xX38xXexX25xX6xX3xX1xX6xX1exX3xX2f3xX6x14f5bxX6fxX6xXa5xXd2xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX25xX12xX0xX5dxXexX11axX1dxX6fxX1exX12xX0xX5dxXexX6xX11axX5xX10xX12xX0xXexX6xX11axX5xX10xX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX5bxX6xX25xX41xXdxX38xX12bxX3xX31xXbxX12fxX3xX6xX3cxXexX1dxX135xXaxX12xX0xXexX11axX1dxX6fxX1exX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX38xXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX5bxX41xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxXd2xX11axX6xX1dxX1xX6xXexXdxX38xX1xXd2xX51xX38xX5dxX38xX10xX177xX7xX5dxX31xX32xX32xX2xX5dxX2xX32xX1b7xX6fxX18dxX31xX2xX18dxX18dxX2xX1b7xXexX17exXa5xX1bfxX17exX5xX31xXd2xX1c9xXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xXexXdxX19xXexX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX31xX32xX31xX32xX3xX36xX3xX38xX1xXdxX3bxX3cxX3xX38xX3fxX38xX41xX3xX4xX44xXbxX46xX3xX4xX1xX4axX3xX38xX41xX4exX1exX3xX51xX3bxX3xX54xXdxX56xXexX3xX59xX6xX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1dxX38xXaxX12xX97xX1dxX3xX51xX4b2xXdxX3xXexX1xX19xX3xX1xX56xX3xX4xX111xX46xX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX5bxX6xX38xX41xX3xX38x11cfcxXexX3xXexX1xXdxX19xXexX3xXadxX19xX3xX41xXc0xX4xX3xX4xX94xX38xX1xX46xX3xX51xX3cxXc9xX38xX41xX3xX51xX90xX38xX3xX1xXeaxX38xXd2xX3xXc8xX3fxX1exX3xXbbxXf6xXf7xX4xX3xX12fxX10xX5bxX3xX5xX4exX3xX11axXf6xX4b2xX4xX3xXexXdxX19xX38xX3xX1xXc0xX6xX3xXexX25xX1dxX38xX41xX3xXexX1xXdxX19xXexX3xXadxX19xX3xX4xX42cxX6xX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX46xX3xXexXb1xX3xX5bxX282xX3cxX3xX12fxX10xX3xX5bxX6xX38xX41xX3xX6fxXa9xX38xX41xX3xX6fxX44xXbxX3xX4x10027xX3xXbbxXdxXaexX38xX3xX51xX4exX3xX4xXc0xX3xXbxX1xXb8xX38xX3x13826xXbbxX269xX38xX41xX3xXexX3cxX6eexXdxf5c2xX3xX7xX6xX38xX41xX3xX5bxXfcxXexX3xXbxX1xX1dxX38xX41xX3xX4xXa9xX4xX1xX3xX38xX454xX38xX41xX3xXbbxXfcxX38xX41xX46xX3xXexX25xe7fbxX3xXexX25xX3cxX38xX41xX3xX1xXeaxX38xXd2xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX25xX12xX0xX5dxXexX11axX1dxX6fxX1exX12xX0xX5dxXexX6xX11axX5xX10xX12xX0xXexX6xX11axX5xX10xX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX5bxX6xX25xX41xXdxX38xX12bxX3xX31xXbxX12fxX3xX6xX3cxXexX1dxX135xXaxX12xX0xXexX11axX1dxX6fxX1exX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX38xXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX5bxX41xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxXd2xX11axX6xX1dxX1xX6xXexXdxX38xX1xXd2xX51xX38xX5dxX38xX10xX177xX7xX5dxX31xX32xX32xX2xX5dxX2xX32xX1b7xX6fxX18dxX31xX2xX18dxX18dxX2xX1b7xXexX18dxX180xX32xX17exX5xXa5xXd2xX1c9xXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xXexXdxX19xXexX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX31xX32xX31xX32xX3xX36xX3xX38xX1xXdxX3bxX3cxX3xX38xX3fxX38xX41xX3xX4xX44xXbxX46xX3xX4xX1xX4axX3xX38xX41xX4exX1exX3xX51xX3bxX3xX54xXdxX56xXexX3xX59xX6xX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1dxX38xXaxX12x12faaxXdxXaexX3cxX3xX6fxXa9xX38xX41xX3xXbxX1xXdxX464xX38xX3xX11axX499xX38xX3xX31xX32xX31xX32xX3xX5bxX94xX38xX1xX3xX5bxX4afxX3xX51xX4exX3xX4xXa9xX3xXex11c9axX38xX1xX3xX1xXeaxX38xX3xXexX1xX19xX3xX1xX56xX3xXexXdxX3bxX38xX3xX38xX1xXdxX56xX5bxX3xX51xX4b2xXdxX3xX5xXf6xX4b2xXdxX3xXexX499xX38xX3xX38xX1xXdxX56xXexX3xXbbxXc3xXexX3xXexX1xX44xXbxX46xX3xX4x15b8fxX5bxX3xXbbx12677xX38xX3xXbxX1xX6xX3xX11axXdxX36xX2a9xX517x142aaxX3xX5bxdb8axX38xX41xX3xX7xX90xX4xX3xX4xX94xX38xX1xX3xX51xX4exX3xX4xXa9xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX19xXexX3xXexX25xX6xX38xX41xX3xXexX25xX87bxX3xX5bxX94xX3xX4xX1xX25xX1dxX5bxX10xX3xXadxX1xXa9xX3xXbbxXe6xXbxXd2xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX25xX12xX0xX5dxXexX11axX1dxX6fxX1exX12xX0xX5dxXexX6xX11axX5xX10xX12xX0xXexX6xX11axX5xX10xX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX5bxX6xX25xX41xXdxX38xX12bxX3xX31xXbxX12fxX3xX6xX3cxXexX1dxX135xXaxX12xX0xXexX11axX1dxX6fxX1exX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX38xXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX5bxX41xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxXd2xX11axX6xX1dxX1xX6xXexXdxX38xX1xXd2xX51xX38xX5dxX38xX10xX177xX7xX5dxX31xX32xX32xX2xX5dxX2xX32xX1b7xX6fxX18dxX31xX2xX18dxX18dxX2xX1b7xXexX31xX45axX18dxX5xX18dxXd2xX1c9xXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xXexXdxX19xXexX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX31xX32xX31xX32xX3xX36xX3xX38xX1xXdxX3bxX3cxX3xX38xX3fxX38xX41xX3xX4xX44xXbxX46xX3xX4xX1xX4axX3xX38xX41xX4exX1exX3xX51xX3bxX3xX54xXdxX56xXexX3xX59xX6xX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1dxX38xXaxX12x14993xX3xXbxX1xX87bxX6xX3xX7xX6xX3cxX46xX3xX38xX671xXexX3xXexX1xXdxX19xXexX3xXadxX19xX3xX5bxX4b2xXdxX3xXexX25xX464xX38xX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX31xX32xX31xX32xX3xX41xXf7xXdxX3xX38xX1xX4b2xX3xXbbxX19xX38xX3xX5bxX282xX3cxX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3x15b97xX2bxX54xX18dxXd2xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX25xX12xX0xX5dxXexX11axX1dxX6fxX1exX12xX0xX5dxXexX6xX11axX5xX10xX12xX0xXexX6xX11axX5xX10xX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX5bxX6xX25xX41xXdxX38xX12bxX3xX31xXbxX12fxX3xX6xX3cxXexX1dxX135xXaxX12xX0xXexX11axX1dxX6fxX1exX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX38xXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX5bxX41xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxXd2xX11axX6xX1dxX1xX6xXexXdxX38xX1xXd2xX51xX38xX5dxX38xX10xX177xX7xX5dxX31xX32xX32xX2xX5dxX2xX32xX1b7xX6fxX18dxX31xX2xX18dxX18dxX2xX1b7xXexX17exXa5xX2xX5xX180xXd2xX1c9xXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xXexXdxX19xXexX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX31xX32xX31xX32xX3xX36xX3xX38xX1xXdxX3bxX3cxX3xX38xX3fxX38xX41xX3xX4xX44xXbxX46xX3xX4xX1xX4axX3xX38xX41xX4exX1exX3xX51xX3bxX3xX54xXdxX56xXexX3xX59xX6xX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1dxX38xXaxX12xXc8xX8b7xX38xX3xX1xX430xX3cxX3xXexX1dxX3xX5xX4b2xX38xX3xXexX1xXdxX19xXexX3xXadxX19xX3xX1xX6xXdxX3xX5bxX499xX38xX1xX46xX3xX38xX105xXdxX3xX5xXdxX3bxX38xX3xX11axf054xX38xX41xX3xX5bxXfcxXexX3xX6fxX499xXdxX3xX4xX1xX25xX1dxX5bxX10xXd2xX3xX13xX499xX38xX3xX7xX6xX3cxX3xX4xX111xX38xX41xX3xX4xXc0xX3xXexX1xXdxX19xXexX3xXadxX19xX3xXexX6xX1dxX3xX1x137dcxX38xX1xX3xX4xX1xe6a1xX3xX13xX3xXc6xX3xX31xX3xXbbxXb8xX3cxX3xX41xXdxX105xX38xX41xX3xX51xX4b2xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX19xXexX3xXexX25xX464xX38xX3xX4xX499xX38xX3xXexX25xXf6xX4b2xX4xXd2xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX25xX12xX0xX5dxXexX11axX1dxX6fxX1exX12xX0xX5dxXexX6xX11axX5xX10xX12xX0xXexX6xX11axX5xX10xX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX5bxX6xX25xX41xXdxX38xX12bxX3xX31xXbxX12fxX3xX6xX3cxXexX1dxX135xXaxX12xX0xXexX11axX1dxX6fxX1exX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX38xXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX5bxX41xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxXd2xX11axX6xX1dxX1xX6xXexXdxX38xX1xXd2xX51xX38xX5dxX38xX10xX177xX7xX5dxX31xX32xX32xX2xX5dxX2xX32xX1b7xX6fxX18dxX31xX2xX18dxX18dxX2xX1b7xXexX18dxX180xX2xX45axX5xX17exXd2xX1c9xXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xXexXdxX19xXexX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX31xX32xX31xX32xX3xX36xX3xX38xX1xXdxX3bxX3cxX3xX38xX3fxX38xX41xX3xX4xX44xXbxX46xX3xX4xX1xX4axX3xX38xX41xX4exX1exX3xX51xX3bxX3xX54xXdxX56xXexX3xX59xX6xX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1dxX38xXaxX12xXcxX1xX19xX3xX1xX56xX3xXexX1xX269xX3xX2xX31xX3xX4xX42cxX6xX3xX4xX1xXdxX19xX4xX3xX7xX10xX6fxX6xX38xX3xX1xX94xX38xX41xX3xX13xX3xXbbxXf6xXf7xX4xX3xX12fxX3fxX1exX3xX6fx144d8xX38xX41xX3xXexX25xX464xX38xX3xX38xX3bxX38xX3xXexX499xX38xX41xX3xX5bxX4b2xXdxX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX59xX10xX177xX3x14f45xX5xX1dxX11axX6xX5xX3xX2bxX25xX4xX1xXdxXexX10xX4xXexX3cxX25xX10xX3xece9xXcxX59xXd85xX2bx13e44xX46xX3xXbbxX2efxX3xXbbxXf6xXf7xX4xX3xXa9xXbxX3xX6fxX8b3xX38xX41xX3xX5xX464xX38xX3xX4xXa9xX4xX3xX5bxX282xX3cxX3xX38xX1xXf6xX3xX2b0xX25xXdxX3cxX7xX46xX3xX13xX36xX6cxXa6bxX3xX1xX6xX1exX3xX13xX6xX5bxX25xX1exX3xX31xX32xX2xX45axXd2xX3xX853xX87bxX4xX1xX3xXexX1xXf6xX4b2xX4xX3xX4xX42cxX6xX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX31xX32xX31xX32xX3xX4xX111xX38xX41xX3xXbbxXf6xXf7xX4xX3xX4xX499xXdxX3xXexX1xXdxX56xX38xX3xX7xX1dxX3xX51xX4b2xXdxX3xXbbxX4axXdxX3xX4xX111xXd2xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX25xX12xX0xX5dxXexX11axX1dxX6fxX1exX12xX0xX5dxXexX6xX11axX5xX10xX12xX0xXexX6xX11axX5xX10xX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX5bxX6xX25xX41xXdxX38xX12bxX3xX31xXbxX12fxX3xX6xX3cxXexX1dxX135xXaxX12xX0xXexX11axX1dxX6fxX1exX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX38xXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX5bxX41xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxXd2xX11axX6xX1dxX1xX6xXexXdxX38xX1xXd2xX51xX38xX5dxX38xX10xX177xX7xX5dxX31xX32xX32xX2xX5dxX2xX32xX1b7xX6fxX18dxX31xX2xX18dxX18dxX2xX1b7xXexX1b7xX17exX31xXa5xX5xX1bfxXd2xX1c9xXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xXexXdxX19xXexX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX31xX32xX31xX32xX3xX36xX3xX38xX1xXdxX3bxX3cxX3xX38xX3fxX38xX41xX3xX4xX44xXbxX46xX3xX4xX1xX4axX3xX38xX41xX4exX1exX3xX51xX3bxX3xX54xXdxX56xXexX3xX59xX6xX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1dxX38xXaxX12xXd4xX10xX3xX4xXc0xX3xXadxX87bxX4xX1xX3xXexX1xXf6xX4b2xX4xX3xX6fxX4exXdxX3xX12fxX3xX25xXfcxX38xX41xX3xX12fxX3xX4xX6xX1dxX3xX5xXb8xX38xX3xX5xXf6xXf7xXexX3xX5xX4exX3xX18dxXd2xX17exX18dxX32xX3xX12fxX3xX2xXd2xX1bfxX1b7xX32xX3xX12fxX3xX2xXd2xX18dxXa5xX180xX3xX5bxX5bxXd2xX3xXcxX1xX19xX3xX1xX56xX3xX38xX4exX1exX3xX6fxX4exXdxX3xX1xXeaxX38xX3xX2xX32xX3xX5bxX5bxX46xX3xX25xXfcxX38xX41xX3xX1xXeaxX38xX3xX180xX3xX5bxX5bxX3xX51xX4exX3xXexX1xX44xXbxX3xX1xXeaxX38xX3xXa5xX32xX3xX5bxX5bxX3xX7xX1dxX3xX51xX4b2xXdxX3xXbbxX4axXdxX3xX4xX111xXd2xX3xXcxX25xX8b3xX4xX3xX4xXeaxX3xX7xXc6xX3xX51xX282xX38xX3xX41xXdxXbedxX3xX38xX41xX3cxX1exX464xX38xX3xXc6xX3xX5bxX269xX4xX3xX31xXd2xX1bfxX32xX32xX3xX5bxX5bxXd2xX3xX2f3xX3fxX5bxX3xX12fxX10xX3xXadxX87bxX4xX1xX3xXexX1xXf6xX4b2xX4xX3xX2xX1bfxX3xXdxX38xX4xX1xX46xX3xX1xX6xXdxX3xXexXc9xX38xX41xX3xX5bxX4exX3cxX3xXexXf6xXeaxX38xX41xX3xXexXd64xX3xXexX1xX19xX3xX1xX56xX3xXexXdxX3bxX38xX3xX38xX1xXdxX56xX5bxXd2xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX25xX12xX0xX5dxXexX11axX1dxX6fxX1exX12xX0xX5dxXexX6xX11axX5xX10xX12xX0xXexX6xX11axX5xX10xX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX5bxX6xX25xX41xXdxX38xX12bxX3xX31xXbxX12fxX3xX6xX3cxXexX1dxX135xXaxX12xX0xXexX11axX1dxX6fxX1exX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX38xXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX5bxX41xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxXd2xX11axX6xX1dxX1xX6xXexXdxX38xX1xXd2xX51xX38xX5dxX38xX10xX177xX7xX5dxX31xX32xX32xX2xX5dxX2xX32xX1b7xX6fxX18dxX31xX2xX18dxX18dxX2xX1b7xXexX180xX32xX1bfxX5xX1b7xXd2xX1c9xXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xXexXdxX19xXexX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX31xX32xX31xX32xX3xX36xX3xX38xX1xXdxX3bxX3cxX3xX38xX3fxX38xX41xX3xX4xX44xXbxX46xX3xX4xX1xX4axX3xX38xX41xX4exX1exX3xX51xX3bxX3xX54xXdxX56xXexX3xX59xX6xX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1dxX38xXaxX12xX54xX4b2xXdxX3xXadxX1xX3cxX38xX41xX3xX41xXb8xX5bxX3xX5bxX4b2xXdxX46xX3xX4xX1xXdxX19xX4xX3xX7xX10xX6fxX6xX38xX3xX1xX94xX38xX41xX3xX13xX3xX4xXc0xX3xX4xX1xe178xX3xX38xX41xX438xXdxX3xXexX1xX44xXbxX46xX3xX6fxX282xX38xX3xXbbxX19xX38xX3xXexX25x14d12xX38xX41xX3xXexX3fxX5bxX3xX4xX42cxX6xX3xX38xX41xXf6xX4axXdxX3xX5xXa9xXdxX3xX4xX111xX38xX41xX3xXexX1xX44xXbxX3xX1xXeaxX38xX3xX7xX1dxX3xX51xX4b2xXdxX3xX5bxX282xX3cxX3xX12fxX10xX3xXexXdxX3bxX38xX3xX38xX1xXdxX56xX5bxX46xX3xX41xXc0xXbxX3xXbxX1xXb8xX38xX3xXexX94xX1dxX3xX4xX499xX5bxX3xX41xXdxXa9xX4xX3xX5xXa9xXdxX3xXexX1xXaexX3xXexX1xX6xX1dxX3xX1xXeaxX38xXd2xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX25xX12xX0xX5dxXexX11axX1dxX6fxX1exX12xX0xX5dxXexX6xX11axX5xX10xX12xX0xXexX6xX11axX5xX10xX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX5bxX6xX25xX41xXdxX38xX12bxX3xX31xXbxX12fxX3xX6xX3cxXexX1dxX135xXaxX12xX0xXexX11axX1dxX6fxX1exX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX38xXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX5bxX41xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxXd2xX11axX6xX1dxX1xX6xXexXdxX38xX1xXd2xX51xX38xX5dxX38xX10xX177xX7xX5dxX31xX32xX32xX2xX5dxX2xX32xX1b7xX6fxX18dxX31xX2xX18dxX18dxX2xX1b7xXexX17exX31xX31xX32xX5xX45axXd2xX1c9xXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xXexXdxX19xXexX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX31xX32xX31xX32xX3xX36xX3xX38xX1xXdxX3bxX3cxX3xX38xX3fxX38xX41xX3xX4xX44xXbxX46xX3xX4xX1xX4axX3xX38xX41xX4exX1exX3xX51xX3bxX3xX54xXdxX56xXexX3xX59xX6xX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1dxX38xXaxX12x14102xX464xX38xX3xXexX25xX1dxX38xX41xX3xX12fxX10xX46xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX31xX32xX31xX32xX3xX4xX111xX38xX41xX3xXbbxXf6xXf7xX4xX3xXexX1xXdxX19xXexX3xXadxX19xX3xX5xX94xXdxX46xX3xX4xXa9xX4xX1xX3xX11axX105xX3xXexX25xX87bxX3xX4xX6xX11axXdxX38xX3xXexX1xXc9xX38xX41xX3xX5bxXdxX38xX1xX3xX51xX4exX3xX4xX1xX44xXexX3xX5xXf6xXf7xX38xX41xX3xX51xX430xXexX3xX5xXdxX56xX3cxX3xXexX105xXexX3xX1xXeaxX38xXd2xX3xXcxX1xXdxX19xXexX3xXadxX19xX3xX11axX499xX38xX41xX3xXbbxXdxX3bxX3cxX3xXadxX1xXdxXaexX38xX3xXexX1xX10xX1dxX3xXadxXdxXaexX3cxX3xX12fxX19xXbxX3xX5xX4b2xXbxXd2xX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX4xX111xX38xX41xX3xXbbxX2efxX3xX11axX6eexX3xX7xX3cxX38xX41xX3xX4xXa9xX4xX3xXexX87bxX38xX1xX3xX38xX454xX38xX41xX3xX5bxX4b2xXdxX3xX38xX1xXf6xX3xX5bxX4exX38xX3xX1xXbe7xX38xX1xX3xX1xXdxXaexX38xX3xXexX1xX25exX3xX5xX4b2xX38xX46xX3xX5bxX4exX38xX3xX1xXbe7xX38xX1xX3xXbbxX438xX38xX41xX3xX1xX438xX3xXexX105xX4xX3xXbbxXfcxX3xXadxebd0xX3xXexX1xX3cxX430xXexX3xX7xX105xX3xX1bfxX3xXdxX38xX4xX1xX46xX3xX4xda0fxX6xX3xXbbxXdxX3bxX3cxX3xX1x15c40xX6xX3xXbxX1xX87bxX6xX3xX7xX6xX3cxX3xX51xX4exX3xX5bxX4exX38xX3xX1xXbe7xX38xX1xX3xXexX1xXc9xX38xX41xX3xXexXdxX38xX3xX41xXdxX499xXdxX3xXexX25xX87bxX3xX4xX499xX5bxX3xX269xX38xX41xX3xX1b7xX3xXdxX38xX4xX1xX3xXadxX19xXexX3xX38xX105xXdxX3xX2bxXbxXbxX5xX10xX3xX13xX6xX25xX2b0xX5xX6xX1exX3xX51xX4exX3xX2bxX38xX6fxX25xX1dxXdxX6fxX3xX2bxX3cxXexX1dxXd2xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX25xX12xX0xX5dxXexX11axX1dxX6fxX1exX12xX0xX5dxXexX6xX11axX5xX10xX12xX0xXexX6xX11axX5xX10xX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX5bxX6xX25xX41xXdxX38xX12bxX3xX31xXbxX12fxX3xX6xX3cxXexX1dxX135xXaxX12xX0xXexX11axX1dxX6fxX1exX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX38xXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX5bxX41xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxXd2xX11axX6xX1dxX1xX6xXexXdxX38xX1xXd2xX51xX38xX5dxX38xX10xX177xX7xX5dxX31xX32xX32xX2xX5dxX2xX32xX1b7xX6fxX18dxX31xX2xX18dxX18dxX2xX1b7xXexX180xX32xX31xX31xX5xX2xX32xXd2xX1c9xXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xXexXdxX19xXexX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX31xX32xX31xX32xX3xX36xX3xX38xX1xXdxX3bxX3cxX3xX38xX3fxX38xX41xX3xX4xX44xXbxX46xX3xX4xX1xX4axX3xX38xX41xX4exX1exX3xX51xX3bxX3xX54xXdxX56xXexX3xX59xX6xX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1dxX38xXaxX12xX54xXc9xX3xX5xX454xX38xX41xX3xX4xX111xX38xX41xX3xXbbxXf6xXf7xX4xX3xXexX1xX6xX1exX3xXbbxX6eexXdxX3xX38xX1xX8c6xX3xX41xX119bxX38xX3xX1xXeaxX38xXd2xX3xXd4xX10xX3xX51xX282xX38xX3xXbbxXf6xXf7xX4xX3xXexX25xX6xX38xX41xX3xX11axX25exX3xX1xX56xX3xXexX1xX105xX38xX41xX3xX3fxX5bxX3xXexX1xX6xX38xX1xX3xX17exX3xX5xX1dxX6xX46xX3xXadxX19xXexX3xX38xX105xXdxX3xX2bx10a12xXd4xX46xX3xX1610xX97xX131axX3xX51xX4exX3xX131axX5xX3cxX10xXexX1dxX1dxXexX1xX3xX41xXdxX105xX38xX41xX3xXbbxX4axXdxX3xXexX25xXf6xX4b2xX4xX46xX3xX41xX1xX19xX3xX38xX41xX438xXdxX3xX4xXc0xX3xXbxX1xXb8xX38xX3xXbbxX56xX5bxX3xX464xX5bxX3xXa9xXdxX3xX1xXeaxX38xXd2xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX25xX12xX0xX5dxXexX11axX1dxX6fxX1exX12xX0xX5dxXexX6xX11axX5xX10xX12xX0xXexX6xX11axX5xX10xX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX5bxX6xX25xX41xXdxX38xX12bxX3xX31xXbxX12fxX3xX6xX3cxXexX1dxX135xXaxX12xX0xXexX11axX1dxX6fxX1exX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX38xXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX5bxX41xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxXd2xX11axX6xX1dxX1xX6xXexXdxX38xX1xXd2xX51xX38xX5dxX38xX10xX177xX7xX5dxX31xX32xX32xX2xX5dxX2xX32xX1b7xX6fxX18dxX31xX2xX18dxX18dxX2xX1b7xXexX45axX2xX31xX180xX5xX2xX2xXd2xX1c9xXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xXexXdxX19xXexX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX31xX32xX31xX32xX3xX36xX3xX38xX1xXdxX3bxX3cxX3xX38xX3fxX38xX41xX3xX4xX44xXbxX46xX3xX4xX1xX4axX3xX38xX41xX4exX1exX3xX51xX3bxX3xX54xXdxX56xXexX3xX59xX6xX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1dxX38xXaxX12xX131axX499xX38xX41xX3xXbbxXdxX3bxX3cxX3xXadxX1xXdxXaexX38xX3xXexX25xX464xX38xX3xX5bxX282xX3cxX3xX12fxX10xX3xX5bxX4b2xXdxX3xXbbxXf6xXf7xX4xX3xX41xXdxX44xX3cxX3xXadxX87bxX38xX46xX3xXexX1xX6xX38xX1xX3xX5bxX499xX38xX1xX3xX51xX4exX3xXbbxXe6xXbxX3xX5bxX90xXexX3xX1xXeaxX38xXd2xX3xX13xXb8xX38xX3xX7xX105xX3xX11axX119bxX4xX3xX6fxX6xX3xX4xX111xX38xX41xX3xXbbxXf6xXf7xX4xX3xXexX1xXdxX19xXexX3xXadxX19xX3xX5xX94xXdxX3xX41xXdx13178xXbxX3xXexX25xX499xXdxX3xX38xX41xX1xXdxX56xX5bxX3xX5xXa9xXdxX3xXexX105xXexX3xX1xXeaxX38xX3xXexX1xX19xX3xX1xX56xX3xXexX25xXf6xX4b2xX4xXd2xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX25xX12xX0xX5dxXexX11axX1dxX6fxX1exX12xX0xX5dxXexX6xX11axX5xX10xX12xX0xXexX6xX11axX5xX10xX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX5bxX6xX25xX41xXdxX38xX12bxX3xX31xXbxX12fxX3xX6xX3cxXexX1dxX135xXaxX12xX0xXexX11axX1dxX6fxX1exX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX38xXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX5bxX41xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxXd2xX11axX6xX1dxX1xX6xXexXdxX38xX1xXd2xX51xX38xX5dxX38xX10xX177xX7xX5dxX31xX32xX32xX2xX5dxX2xX32xX1b7xX6fxX18dxX31xX2xX18dxX18dxX2xX1b7xXexX180xX180xX32xX1b7xX5xX2xX31xXd2xX1c9xXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xXexXdxX19xXexX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX31xX32xX31xX32xX3xX36xX3xX38xX1xXdxX3bxX3cxX3xX38xX3fxX38xX41xX3xX4xX44xXbxX46xX3xX4xX1xX4axX3xX38xX41xX4exX1exX3xX51xX3bxX3xX54xXdxX56xXexX3xX59xX6xX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1dxX38xXaxX12xX2b0xX1xXdxX464xX38xX3xX11axX499xX38xX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX6cxX1exX11axX25xXdxX6fxX3xX31xX32xX31xX32xX3xX4xXc0xX3xX11axX499xX38xX41xX3xXbbxX438xX38xX41xX3xX1xX438xX3xXbbxXf6xXf7xX4xX3xXbbxXa9xX38xX1xX3xX41xXdxXa9xX3xX5xX4exX3xXbbxXe6xXbxX3xX5bxX90xXexX46xX3xX1xXdxX56xX38xX3xXbbxX94xXdxXd2xX3xXc8xX3fxX1exX3xX5xX4exX3xX5bxX4exX38xX3xX1xXbe7xX38xX1xX3xXcxe69exXcxX3xX38xX1xXf6xX38xX41xX3xX41xXdxX499xX3xX5xX430xXbxX3xXbbxX438xX38xX41xX3xX1xX438xX3xX6fxX94xX38xX41xX3xX6xX38xX6xX5xX1dxX41xX46xX3xX4xX1xX44xXexX3xX5xXf6xXf7xX38xX41xX3xX1xXdxXaexX38xX3xXexX1xX25exX3xX25x1328exX3xX38xX671xXexX3xX51xX4exX3xX38xX1xXdxX3bxX3cxX3xX5bxX4exX3cxX3xX7xX90xX4xXd2xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX25xX12xX0xX5dxXexX11axX1dxX6fxX1exX12xX0xX5dxXexX6xX11axX5xX10xX12xX0xXexX6xX11axX5xX10xX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX5bxX6xX25xX41xXdxX38xX12bxX3xX31xXbxX12fxX3xX6xX3cxXexX1dxX135xXaxX12xX0xXexX11axX1dxX6fxX1exX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX38xXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX5bxX41xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxXd2xX11axX6xX1dxX1xX6xXexXdxX38xX1xXd2xX51xX38xX5dxX38xX10xX177xX7xX5dxX31xX32xX32xX2xX5dxX2xX32xX1b7xX6fxX18dxX31xX2xX18dxX18dxX2xX1b7xXexX1b7xX2xX17exX32xX5xX2xXa5xXd2xX1c9xXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xXexXdxX19xXexX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX31xX32xX31xX32xX3xX36xX3xX38xX1xXdxX3bxX3cxX3xX38xX3fxX38xX41xX3xX4xX44xXbxX46xX3xX4xX1xX4axX3xX38xX41xX4exX1exX3xX51xX3bxX3xX54xXdxX56xXexX3xX59xX6xX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1dxX38xXaxX12xX59xX1xX4axX3xX4xX1xXdxX3bxX3cxX3xX6fxX4exXdxX3xX51xX4exX3xX4xX1xXdxX3bxX3cxX3xX25xXfcxX38xX41xX3xXbbxXf6xXf7xX4xX3xX4xX499xXdxX3xXexX1xXdxX56xX38xX46xX3xX1xX4exX38xX41xX3xX41xX1xX19xX3xX4xX42cxX6xX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX5bxX4b2xXdxX3xX25xXfcxX38xX41xX3xX25xX2efxXdxX3xX1xXeaxX38xX3xX7xX1dxX3xX51xX4b2xXdxX3xXexX1xX19xX3xX1xX56xX3xX4xX111xXd2xX3xX54xX25exX3xXexX25xX87bxX3xX41xX1xX19xX3xX41xXdxXbedxX6xX3xX4xXc0xX3xXexX1xXaexX3xX41xX430xXbxX3xX12fxX3cxX105xX38xX41xX3xX5xX4exX5bxX3xX11axX56xX3xXexXbe7xX3xXexX6xX1exXd2xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX25xX12xX0xX5dxXexX11axX1dxX6fxX1exX12xX0xX5dxXexX6xX11axX5xX10xX12xX0xXexX6xX11axX5xX10xX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX5bxX6xX25xX41xXdxX38xX12bxX3xX31xXbxX12fxX3xX6xX3cxXexX1dxX135xXaxX12xX0xXexX11axX1dxX6fxX1exX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX38xXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX5bxX41xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxXd2xX11axX6xX1dxX1xX6xXexXdxX38xX1xXd2xX51xX38xX5dxX38xX10xX177xX7xX5dxX31xX32xX32xX2xX5dxX2xX32xX1b7xX6fxX18dxX31xX2xX18dxX18dxX2xX1b7xXexX31xXa5xX180xX2xX5xX2xX18dxXd2xX1c9xXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xXexXdxX19xXexX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX31xX32xX31xX32xX3xX36xX3xX38xX1xXdxX3bxX3cxX3xX38xX3fxX38xX41xX3xX4xX44xXbxX46xX3xX4xX1xX4axX3xX38xX41xX4exX1exX3xX51xX3bxX3xX54xXdxX56xXexX3xX59xX6xX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1dxX38xXaxX12xXcxX94xXdxX3xX97xXdxX38xX41xX6xXbxX1dxX25xX10xX46xX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX31xX32xX31xX32xX3xX4xX1xdfb4xX3xXbxX1xX3fxX38xX3xXbxX1xX105xXdxX3xX31xX3xXbxX1xXdxX464xX38xX3xX11axX499xX38xX3xX41xX438xX5bxX3xXexXdxX464xX3cxX3xX4xX1xX3cx1536cxX38xX3xX51xX4exX3xX517xX5xX10xX41xX6xX38xX4xX10xX46xX3xX41xXdxXa9xX3xX11axXa9xX38xX3xX5xXb8xX38xX3xX5xXf6xXf7xXexX3xX5xX4exX3xX45axX17exXd2xX1b7xX1b7xX1b7xX3xX36xX3xX2xX32xXa5xXd2xX45axX1b7xX1b7xX3xX97xXd85xX8c3xX3xXd99xX1bfxX2xXd2xX1bfxX18dxX1bfxX3xX1610xX97xX8c3xX3xX36xX3xX1bfxX1bfxXd2xX32xX32xX180xX3xX1610xX97xX8c3xXd9exXd2xX3xX13xX499xX3xX31xX3xXbxX1xXdxX464xX38xX3xX11axX499xX38xX3xXbbxX3bxX3cxX3xXexX25xX6xX38xX41xX3xX11axX25exX3xXbbxXfcxX38xX41xX3xX4xXeaxX3xX2xXd2xX17exX2a9xX46xX3xX4xXc9xX38xX41xX3xX7xX3cxX44xXexX3xX2xX31xX45axX3xX5bxX2efxX3xX5xXd64xX4xX3xX51xX4exX3xX5bxXc9xX36xX5bxX10xX38xX3xX12fxX1dxX90xX38xX3xX2xX180xX45axX3xX59xX5bxX46xX3xX1xXfcxXbxX3xX7xX105xX3xX13xX54xXcxXd2xX3xX2b0xX1xXdxX464xX38xX3xX11axX499xX38xX3xX6cxX1exX11axX25xXdxX6fxX3xX4xX42cxX6xX3xX5bxX282xX3cxX3xX12fxX10xX3xX38xX4exX1exX3xX4xX1xX1ce7xX3xXbbxXf6xXf7xX4xX3xXexX25xXf6xX38xX41xX3xX11axX4exX1exX3xX51xX4exX3xX4xX1xXf6xX6xX3xX38xXbb5xX5bxX3xXexX25xX1dxX38xX41xX3xX6fxX6xX38xX1xX3xX5bxX8b3xX4xX3xX7xX499xX38xX3xXbxX1xX1d0bxX5bxX3xX4xX42cxX6xX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX97xXdxX38xX41xX6xXbxX1dxX25xX10xXd2xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX25xX12xX0xX5dxXexX11axX1dxX6fxX1exX12xX0xX5dxXexX6xX11axX5xX10xX12xX0xXexX6xX11axX5xX10xX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX5bxX6xX25xX41xXdxX38xX12bxX3xX31xXbxX12fxX3xX6xX3cxXexX1dxX135xXaxX12xX0xXexX11axX1dxX6fxX1exX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX38xXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX5bxX41xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxXd2xX11axX6xX1dxX1xX6xXexXdxX38xX1xXd2xX51xX38xX5dxX38xX10xX177xX7xX5dxX31xX32xX32xX2xX5dxX2xX32xX1b7xX6fxX18dxX31xX2xX18dxX18dxX2xX1b7xXexXa5xX31xX18dxX1bfxX5xX2xX180xXd2xX1c9xXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xXexXdxX19xXexX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX31xX32xX31xX32xX3xX36xX3xX38xX1xXdxX3bxX3cxX3xX38xX3fxX38xX41xX3xX4xX44xXbxX46xX3xX4xX1xX4axX3xX38xX41xX4exX1exX3xX51xX3bxX3xX54xXdxX56xXexX3xX59xX6xX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1dxX38xXaxX12xXa18xX3xXcxX1xXa9xXdxX3xX2a9xX6xX38xX46xX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX4xXc0xX3xXbbxX19xX38xX3xX17exX3xXbxX1xXdxX464xX38xX3xX11axX499xX38xX46xX3xXa5xX3xXbxX1xXdxX464xX38xX3xX11axX499xX38xX3xX7xX142dxX3xX6fxX8b3xX38xX41xX3xXbbxXfcxX38xX41xX3xX4xXeaxX3xX12fxX454xX38xX41xX3xX51xX4exX3xXa5xX3xX11axX499xX38xX3xX4xX1436xX38xX3xX5xX94xXdxX3xX6fxfd5bxX38xX41xX3xXbbxXfcxX38xX41xX3xX4xXeaxX3xX1xX1exX11axX25xXdxX6fxXd2xX3xXcxX25xX1dxX38xX41xX3xXadxX1xXdxX3xXexX94xXdxX3xX2b0xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX38xX10xX7xX46xX3xX12fxX10xX3xX4xXc0xX3xX18dxX3xXbxX1xXdxX464xX38xX3xX11axX499xX38xX3xX5xX4exX3xX517xX46xX3xXd85xX46xX3xX54xX3xX51xX4exX3xX54xX3xX6cxX1exX11axX25xXdxX6fxXd2xX3xX13xXa9xX4xX3xXbxX1xXdxX464xX38xX3xX11axX499xX38xX3xX517xX46xX3xXd85xX3xX51xX4exX3xX54xX3xXexX25xX6xX38xX41xX3xX11axX25exX3xXbbxXfcxX38xX41xX3xX4xXeaxX3xX12fxX454xX38xX41xX3xX2xXd2xX17exX2a9xX46xX3xXbxX1xXdxX464xX38xX3xX11axX499xX38xX3xX54xX3xX6cxX1exX11axX25xXdxX6fxX3xXexX25xX6xX38xX41xX3xX11axX25exX3xXbbxXfcxX38xX41xX3xX4xXeaxX3xX12fxX454xX38xX41xX3xX2xXd2xX1b7xX2a9xX3xXadxX19xXexX3xX1xXf7xXbxX3xX51xX4b2xXdxX3xXbbxXfcxX38xX41xX3xX4xXeaxX3xXbbxXdxX56xX38xXd2xX3xX13xXc0xX3xXadxX1xX499xX3xX38xX454xX38xX41xX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX7xX4afxX3xX38xX1xX430xXbxX3xXadxX1xX1d0bxX3cxX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xXexXb1xX3xXcxX1xXa9xXdxX3xX2a9xX6xX38xX3xX51xX4exX3xXbxX1xX3fxX38xX3xXbxX1xX105xXdxX3xXexX94xXdxX3xX54xXdxX56xXexX3xX59xX6xX5bxXd2xX3xX6cxXdxX56xX38xX3xXexX94xXdxX3xXc6xX3xX54xXdxX56xXexX3xX59xX6xX5bxX46xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xXbbxX6xX38xX41xX3xX4xX1xX25exX3cxX3xX5xX671xXbxX3xX51xX19xX3xXexX25xXf6xX4b2xX4xX3xX4xXa9xX4xX3xX5bxX282xX3cxX3xX12fxX10xX3xX1xX94xX38xX41xX3xX13xX3xXadxX1xXa9xX4xX3xXexX25xX464xX38xX3xXexX1xX25exX3xXexX25xXf6xX4axX38xX41xX46xX3xX11axXc6xXdxX3xX41xXdxXa9xX3xX4xX6xX1dxX3xX51xX4exX3xXexX1xXdxX19xXexX3xXadxX19xX46xX3xXexX25xX6xX38xX41xX3xX11axX25exX3xXbbxX2efxX3xX5xX3fxX3cxX3xXadxX1xXc9xX38xX41xX3xXbbxXf6xXf7xX4xX3xX38xX3fxX38xX41xX3xX4xX44xXbxXd2xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexX25xX12xX0xX5dxXexX11axX1dxX6fxX1exX12xX0xX5dxXexX6xX11axX5xX10xX12xX0xX6fxXdxX51xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6fxX25xX10xX5xX6xXexX10xX6fxXaxX12xX0xX7xXexX25xX1dxX38xX41xX12xXcxXdxX38xX3xX5xXdxX464xX38xX3x1466bxX3cxX6xX38xX12bxX0xX5dxX7xXexX25xX1dxX38xX41xX12xX0xX3cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX36xXexX1xX3cxX5bxX11axX36xX6xX38xX6fxX36xX7xX6xXbxX1dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX464xX5bxX3xX6xX38xX3xXexX1dxX4exX38xX3xX51xX4exX3xXexXdxX56xX38xX3xX38xX41xX1xXdxX46xX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX31xX32xX31xX32xX3xXadxX1xXc6xXdxX3xXbbxXdxXaexX5bxX3xXexXb1xX3xX2xX180xXd2xX1b7xX18dxXa5xX3xX1610xX97xX8c3xXaxX3xX1xX25xX10x11a1bxX9xXaxX5dxX12fxX10xX5dxXexX1xX10xX5bxX36xX6xX38xX36xXexX1dxX6xX38xX36xX51xX6xX36xXexXdxX10xX38xX36xX38xX41xX1xXdxX36xXexX1dxX1exX1dxXexX6xX36xX4xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX36xX31xX32xX31xX32xX36xXadxX1xX1dxXdxX36xX6fxXdxX10xX5bxX36xXexX3cxX36xX2xX180xX36xX1b7xX18dxXa5xX36xX3cxX7xX6fxX5dxX2xX1b7xX32xX17exX1b7xX45axXd2xX1xXexX5bxXaxX12xX0xXdxX5bxX41xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX5dxX5bxX10xX6fxXdxX6xX5dxX2xX31xX32xX5dxX38xX10xX177xX7xX5dxX2xX45axX18dxX2xX5dxX2xX32xX1b7xX6fxX31xX31xX32xX180xX17exX31xX32xXexXa5xX31xXa5xX32xX17exX5xX32xXd2xX1c9xXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xXexXdxX19xXexX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX31xX32xX31xX32xX3xX36xX3xX38xX1xXdxX3bxX3cxX3xX38xX3fxX38xX41xX3xX4xX44xXbxX46xX3xX4xX1xX4axX3xX38xX41xX4exX1exX3xX51xX3bxX3xX54xXdxX56xXexX3xX59xX6xX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX6fxXdxX51xX12xX0xX7xXexX25xX1dxX38xX41xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX464xX5bxX3xX6xX38xX3xXexX1dxX4exX38xX3xX51xX4exX3xXexXdxX56xX38xX3xX38xX41xX1xXdxX46xX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX31xX32xX31xX32xX3xXadxX1xXc6xXdxX3xXbbxXdxXaexX5bxX3xXexXb1xX3xX2xX180xXd2xX1b7xX18dxXa5xX3xX1610xX97xX8c3xXaxX3xX1xX25xX10xX223exX9xXaxX5dxX12fxX10xX5dxXexX1xX10xX5bxX36xX6xX38xX36xXexX1dxX6xX38xX36xX51xX6xX36xXexXdxX10xX38xX36xX38xX41xX1xXdxX36xXexX1dxX1exX1dxXexX6xX36xX4xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX36xX31xX32xX31xX32xX36xXadxX1xX1dxXdxX36xX6fxXdxX10xX5bxX36xXexX3cxX36xX2xX180xX36xX1b7xX18dxXa5xX36xX3cxX7xX6fxX5dxX2xX1b7xX32xX17exX1b7xX45axXd2xX1xXexX5bxXaxX12xXcxX1xX464xX5bxX3xX6xX38xX3xXexX1dxX4exX38xX3xX51xX4exX3xXexXdxX56xX38xX3xX38xX41xX1xXdxX46xX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX31xX32xX31xX32xX3xXadxX1xXc6xXdxX3xXbbxXdxXaexX5bxX3xXexXb1xX3xX2xX180xXd2xX1b7xX18dxXa5xX3xX1610xX97xX8c3xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX25xX1dxX38xX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6fxXaxX12xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX11axX499xX38xX3xX1xX6xXexX4xX1xX11axX6xX4xXadxX3xXexX94xXdxX3xXexX1xX25exX3xXexX25xXf6xX4axX38xX41xX3xX2bxX3cxX7xXexX25xX6xX5xXdxX6xX3xXbbxXf6xXf7xX4xX3xX38xX3fxX38xX41xX3xX4xX44xXbxX3xX51xX4b2xXdxX3xX41xXc0xXdxX3xXexX87bxX38xX1xX3xX38xX454xX38xX41xX3xX6xX38xX3xXexX1dxX4exX38xX3xX51xX4exX3xXexXdxX56xX38xX3xX38xX41xX1xXdxX3xX5bxX4b2xXdxXd2xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX6fxXdxX51xX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX4xX1xXf6xX6xX3xX51xXfcxXdxX3xX11axXa9xX38xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX31xX32xX31xX32xX3xXc6xX3xX54xXdxX56xXexX3xX59xX6xX5bxXaxX3xX1xX25xX10xX223exX9xXaxX5dxX12fxX10xX5dxXexX1dxX1exX1dxXexX6xX36xX4xX1xX3cxX6xX36xX51xX1dxXdxX36xX11axX6xX38xX36xX4xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX36xX6xX5xXexXdxX7xX36xX31xX32xX31xX32xX36xX1dxX36xX51xXdxX10xXexX36xX38xX6xX5bxX5dxX2xX1bfxX45axX18dxX180xX45axXd2xX1xXexX5bxXaxX12xX0xXdxX5bxX41xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX5dxX5bxX10xX6fxXdxX6xX5dxX2xX31xX32xX5dxX38xX10xX177xX7xX5dxX2xX45axXa5xX1bfxX5dxX2xX32xX180xX6fxX17exX2xX31xX180xX18dxX18dxXa5xXexX180xXa5xX31xX17exX17exX5xX32xXd2xX1c9xXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xXexXdxX19xXexX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX31xX32xX31xX32xX3xX36xX3xX38xX1xXdxX3bxX3cxX3xX38xX3fxX38xX41xX3xX4xX44xXbxX46xX3xX4xX1xX4axX3xX38xX41xX4exX1exX3xX51xX3bxX3xX54xXdxX56xXexX3xX59xX6xX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX6fxXdxX51xX12xX0xX7xXexX25xX1dxX38xX41xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX4xX1xXf6xX6xX3xX51xXfcxXdxX3xX11axXa9xX38xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX31xX32xX31xX32xX3xXc6xX3xX54xXdxX56xXexX3xX59xX6xX5bxXaxX3xX1xX25xX10xX223exX9xXaxX5dxX12fxX10xX5dxXexX1dxX1exX1dxXexX6xX36xX4xX1xX3cxX6xX36xX51xX1dxXdxX36xX11axX6xX38xX36xX4xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX36xX6xX5xXexXdxX7xX36xX31xX32xX31xX32xX36xX1dxX36xX51xXdxX10xXexX36xX38xX6xX5bxX5dxX2xX1bfxX45axX18dxX180xX45axXd2xX1xXexX5bxXaxX12xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX4xX1xXf6xX6xX3xX51xXfcxXdxX3xX11axXa9xX38xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX31xX32xX31xX32xX3xXc6xX3xX54xXdxX56xXexX3xX59xX6xX5bxX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX25xX1dxX38xX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6fxXaxX12xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX54xXdxX56xXexX3xX59xX6xX5bxX3xXbxX1xX42cxX3xX38xX1xX430xX38xX3xXexX1xXc9xX38xX41xX3xXexXdxX38xX3xX7xX4afxX3xX25xX6xX3xX5bxX90xXexX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX31xX32xX31xX32xX3xXexX25xX1dxX38xX41xX3xXexX1xX4axXdxX3xX41xXdxX6xX38xX3xX41xXb8xX38xX3xX51xX4exX3xX4xX1xX1dxX3xX11axXdxX19xXexX3xX1xX2efxX38xX41xX3xX4xX1xXf6xX6xX3xX4xXc0xX3xX486xX3xXbbxX25exX38xX1xX3xXbxX1xX3fxX38xX3xXbxX1xX105xXdxX3xX6fxX1436xX38xX41xX3xX12fxX10xX3xX38xX4exX1exX3xXexX94xXdxX3xXexX1xX25exX3xXexX25xXf6xX4axX38xX41xX3xX54xXdxX56xXexX3xX59xX6xX5bxXd2xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX6fxXdxX51xX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX31xX32xX2xX45axX3xX38xX1xX430xXbxX3xXcxX1xXa9xXdxX3xX4xXc0xX3xXexX1xXaexX3xX51xX3bxX3xX54xXdxX56xXexX3xX38xX6xX5bxX3xX4xX3cxX105xXdxX3xX38xX454xX5bxX3xX38xX6xX1exXaxX3xX1xX25xX10xX223exX9xXaxX5dxX12fxX10xX5dxXexX1dxX1exX1dxXexX6xX36xX4xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX36xX6xX5xXexXdxX7xX36xX31xX32xX2xX45axX36xX38xX1xX6xXbxX36xXexX1xX6xXdxX36xX4xX1dxX36xXexX1xX10xX36xX51xX10xX36xX51xXdxX10xXexX36xX38xX6xX5bxX36xX4xX3cxX1dxXdxX36xX38xX6xX5bxX36xX38xX6xX1exX5dxX2xX1bfxX45axXa5xX32xX31xXd2xX1xXexX5bxXaxX12xX0xXdxX5bxX41xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX5dxX5bxX10xX6fxXdxX6xX5dxX2xX31xX32xX5dxX38xX10xX177xX7xX5dxX2xX45axXa5xX1bfxX5dxX2xX32xX1b7xX6fxXa5xX2xX17exX2xX180xX2xX31xXexX1bfxX2xX18dxX1bfxX17exX5xX32xXd2xXbxX38xX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xXexXdxX19xXexX3xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX31xX32xX31xX32xX3xX36xX3xX38xX1xXdxX3bxX3cxX3xX38xX3fxX38xX41xX3xX4xX44xXbxX46xX3xX4xX1xX4axX3xX38xX41xX4exX1exX3xX51xX3bxX3xX54xXdxX56xXexX3xX59xX6xX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX6fxXdxX51xX12xX0xX7xXexX25xX1dxX38xX41xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX31xX32xX2xX45axX3xX38xX1xX430xXbxX3xXcxX1xXa9xXdxX3xX4xXc0xX3xXexX1xXaexX3xX51xX3bxX3xX54xXdxX56xXexX3xX38xX6xX5bxX3xX4xX3cxX105xXdxX3xX38xX454xX5bxX3xX38xX6xX1exXaxX3xX1xX25xX10xX223exX9xXaxX5dxX12fxX10xX5dxXexX1dxX1exX1dxXexX6xX36xX4xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX36xX6xX5xXexXdxX7xX36xX31xX32xX2xX45axX36xX38xX1xX6xXbxX36xXexX1xX6xXdxX36xX4xX1dxX36xXexX1xX10xX36xX51xX10xX36xX51xXdxX10xXexX36xX38xX6xX5bxX36xX4xX3cxX1dxXdxX36xX38xX6xX5bxX36xX38xX6xX1exX5dxX2xX1bfxX45axXa5xX32xX31xXd2xX1xXexX5bxXaxX12xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX31xX32xX2xX45axX3xX38xX1xX430xXbxX3xXcxX1xXa9xXdxX3xX4xXc0xX3xXexX1xXaexX3xX51xX3bxX3xX54xXdxX56xXexX3xX38xX6xX5bxX3xX4xX3cxX105xXdxX3xX38xX454xX5bxX3xX38xX6xX1exX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX25xX1dxX38xX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6fxXaxX12xXcxX1dxX1exX1dxXexX6xX3xX13xX1dxX25xX1dxX5xX5xX6xX3xX2bxX5xXexXdxX7xX3xX31xX32xX2xX45axX3xX1xX1dxX4exX38xX3xXexX1dxX4exX38xX3xX5bxX4b2xXdxX3xX4xX1xX87bxX38xX1xX3xXexX1xX269xX4xX3xX25xX6xX3xX5bxX90xXexX3xXexX94xXdxX3xXcxX1xXa9xXdxX3xX2a9xX6xX38xX3xXbbxXb8xX3cxX3xXexX1xXa9xX38xX41xX3xX51xXb1xX6xX3xX21b6xX3cxX6xX46xX3xXbxX1xXdxX464xX38xX3xX11axX499xX38xX3xX38xX4exX1exX3xX25xX44xXexX3xX4xXc0xX3xXexX1xXaexX3xX7xX4afxX3xXbbxXf6xXf7xX4xX3xX38xX1xX430xXbxX3xXadxX1xX1d0bxX3cxX3xX51xX3bxX3xX54xXdxX56xXexX3xX59xX6xX5bxX3xX38xX1xXf6xX3xX13xX6xX5bxX25xX1exX3xXexX1xX19xX3xX1xX56xX3xX5bxX4b2xXdxXd2xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX6fxXdxX51xX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5dxX3cxX5xX12xX0xX6fxXdxX51xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX25xXaxX12xX0xX5dxX6fxXdxX51xX12xX0xX5dxX6fxXdxX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX1dxX3cxX25xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xfff5xXdxX38xX41xX0xX5dxXbxX12