Quốc hội thông qua Kế hoạch tài chính quốc gia giai đoạn 2016-2020
Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 9/11, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020 với 428/438 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 86,6%.
fa0x1424x40e1xad43x4fc3x3913xX2x1cd6x2774xX0xX1x2429xaf00xae25x98f9xX3x7dbfxXfx20eax5d0cx19c7x7a8cx91bfxa40exXdxX2xX12xX7x3c60x170dxa7aexXcxXbxX1x5e71xX15xXbxX16xX1x4ba8x3509x35c5xXbxa638xX1cxX3xXbx5071x8d9fxXbxX1x163ax4625xXcxX1xXbxX16x3879xX15xXbxXcxX1x4736xX27xX1xXbxX2axX1cxX1dxXcxXbxX28xX15xX3xXbxX28xX15xX3xX15xXbx4b52xX32xX33xX27xXbx1f37xa031xXax1629x1386xX54xX55xX54xX55xX0x3eabxX1xXaxX7xX0xX13xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX13x52c4xX2xX3xX4xX12xX7xX14xX15xX2fxX13xXbxX16x43bfxXcxXbxXcxX1x8654x946axX27xX28xXbxX16xX6x79d2xX27xX1xXbxXdxX38x19a5xXbx530axX15x28a4xXcxXbxXcxa8f6xX3xXbx2f1exaa53xXbxX1x547dxX13xXbxX16xX1x641exXbxX54xXbxX1bxX1cxX1dxXcxXbxX1xX21xX15xXbxX96xX1x7e9exX3xXbx1107x4d40x2734x2287xXbxXfx3619xX27xX28xXbxX27xX28xX38x3967xXbx574dxX5exXaxXaxXb4xXbxXcxXb7xXcxXbxX4fxX33xX15xXbx19efxX15x9b1axX1cxXbxX1bxX1cxX1dxXcxXbxX1xX21xX15xXbxX4fx6e85xXbxXcexX15xXd0xX1cxXbxX2axX1cxXbexX2fxX16xXbxX16xX1xX26xX27xX28xXbxX2axX1cxX3xXbx4b91xX28xX1x7875xXbxX2axX1cxXbexX2fxX16xXbxX8dx3414xXbxX2exX2fxXbxX1xX32xX33xXcxX1xXbxX16xX38xX15xXbxXcxX1xX3dxX27xX1xXbx3a71xXbxX27x193bxX8bxXbxX2axX1cxX1dxXcxXbxX28xX15xX3xXbxX28xX15xX3xX15xXbxX4fxX32xX33xX27xXbxX54xX55xXaxX57xX58xX54xX55xX54xX55xXbxX8dx5114xX15xXbx10aaxX54x8eadxX5exX13cx8c75xX13exXbxX4fxX33xX15xXbxXcexX15xXd0xX1cxXbxX16xX1xX3xX8bxXbxX28xX15xX3xXbxXcexX15xXd0xX1cxXbxX2axX1cxXbexX2fxX16xXbxX16xXb7xX27xXbxX16xX1xX38xX27xX1xXb4xXbxX4fxX33xX16xXbxX16x7db8xXbxXdxX8fxXbxX13exX57xXb4xX57x317bxa103xX0xX5exX13xX7xX0xX5exX1xX2xX3xX4xX2xX6xX7xX0xX3xX6xX16xX15xXcxXdxX2xX7xX0xX4xX15xX8dxXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12x64d9xX1cxXdxXdxX58xX15xX8bxX28xXbxXcxX8bxXfxX58xXcexX32xX4xXbexX12xX7xX0xX15xX8bxX28xXbxXfxX16xXbexXdxX2xX11xX12xX8bxX3x8df5xX58xX1xX2xX15xX28xX1xX16x1adbxX13cxX115xX55xX13xX1bfx768cxX4xX15xXfxX13xXdxX3xXbexX1c7xXcexXdxX32xXcxX96xX1cdxX8bxX3xX6xX28xX15xX27xX58xXdxX2xX19exX16xX1c7xX3xX1cxX16xX32xX1cdxX8bxX3xX6xX28xX15xX27xX58xX6xX15xX28xX1xX16xX1c7xX3xX1cxX16xX32xX1cdx98b8xX15xX4xX16xX1xX1c7xX57xX57xX55xX13xX1bfxX12xXbxX3xXdxX16xX11xX12xX2axX1cxX32xXcxXbxX1xX32xX15xXbxX16xX1xX32xX27xX28xXbxX2axX1cxX3xXbxX96xX2xXbxX1xX32xX3xXcxX1xXbxX16xX3xX15xXbxXcxX1xX15xX27xX1xXbxX2axX1cxX32xXcxXbxX28xX15xX3xXbxX28xX15xX3xX15xXbxX4xX32xX3xX27xXbxX54xX55xXaxX57xXbxX54xX55xX54xX55xX12xXbxXfxX6xXcxX11xX12xX5exX5exX15xX17bxXcexX3xX32xX1xX3xX16xX15xX27xX1xX17bxX8dxX27xX5exX27xX2xX1ffxXfxX5exXaxX57xX13cxX115xX5exXaxX55xX115xX4xX141xXaxX54xX16xXc0xX115xX141x83b1xXdxX55xX17bx7669xX13xX28xX12xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xXcxX8bxXfxX58xX13xX1xX32xX16xX32xX12xXbxX5exX7xX0xX5exX4xX15xX8dxX7xX0xX5exX3xX6xX16xX15xXcxXdxX2xX7xX0xX13xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX13x614cxX32xX4xXbexX12xX7x27cdxX79xXcxXbxX16xX15xac5cxX1cxXbxXcxX93xX3xXbxX2exX2fxXbxX1xX32xX33xXcxX1xXbxX16xX38xX15xXbxXcxX1xX3dxX27xX1xXbxX115xXbxX27xX118xX8bxXbxX2axX1cxX1dxXcxXbxX28xX15xX3xXbxX28xX15xX3xX15xXbxX4fxX32xX33xX27xXbxX54xX55xXaxX57xX58xX54xX55xX54xX55xXbxX4fxX7ex834exXcxXbxXf4xX28xX1xXf7xXbxX2axX1cxXbexX2fxX16xXbxX27xX2c4xX1cxXbxX6x18ffxXbxXdxX38xXbxX16xX15xX2fxX13xXbxX16xX79xXcxXbxX1xX32xX38xX27xXbxX16xX1xX15xX8fxX27xXbxX1xX8fxXbxX16xX1xX1dxX27xX28xXbxX16xX1xXd0xXbxXcxX1xX2fxXbxX8dxX38xXbxXcxX7fxXbxXcxX1xX2fxXbxX16xX38xX15xXbxXcxX1xX3dxX27xX1xXbxX2axX1cxX1dxXcxXbxX28xX15xX3xX1cdxXbxX1xX1cxXbexXbxX4fxX21xX27xX28xXb4xXbxX13xX1x347exX27xXbxX13xX1xX1dxX15xXb4xXbxX2axX1cxfecxX27xXbxXdxa564xXb4xXbxXfx4c1bxXbxX4xX79xX27xX28xXbxXcxXaexXbxX1xX15xX8fxX1cxXbxX2axX1cxX375xXbxXcxXb7xXcxXbxX27xX28xX1cx38f5xX27xXbxXdx17bbxXcxXbxX16xX38xX15xXbxXcxX1xX3dxX27xX1xXb4xXbxX4fxXb7xX13xXbxX9fxX27xX28xXbxXbexX2c4xX1cxXbxXcx1caaxX1cxXbxX8dxX38xXbxX8bxX79xXcxXbxX16xX15xX2c4xX1cxXbxX13xX1xXb7xX16xXbxX16xX6xX15xXd0xX27xXbxX96xX15xX27xX1xXbxX16xX2fxXbxX58xXbxX1bfxXddxXbxX1xX21xX15xXbxXcxX93xX3xXbxX4fx9b35xX16xXbxX27xX7exX139xXcxX17bxX0xX5exX13xX7xX0xX13xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX13xX2b8xX32xX4xXbexX12xX7xaf46xX397xX27xX28xXbxX16xX1x9bafxX15xXb4xXbxX16x325cxX27xX28xXbxXcexX7exX139xXcxXbxXcxX7fxXbxXcxX3e6xX1cxXbxXdxX33xX15xXbxX16xX1xX1cxXb4xXbxXcxX1xX15xXbxX27xX28xX36axX27xXbxXfxXb7xXcxX1xXbxX27xX1xX38xXbxX27xX7exX139xXcxX1cdxXbxXcxX36axX27xXbxX4fxX1dxX15xXbxX28xX15x994axX3xXbxX16xX3dxXcxX1xXbxXdx2d31xXbexXbxX8dxX38xXbxX16xX15xX2c4xX1cxXbxX4x8e5axX27xX28xXb4xXbxX16xX6xX15xX8fxX16xXbxX4fxXd0xXbxX16xX15xX2fxX16xXbxX96xX15xX8fxX8bxXb4xXbxXcxX1xX1dxX27xX28xXbxXdxXddxX27xX28xXbxX13xX1xX3dxXb4xXbxXfxX37dxXbxX4xX79xX27xX28xXbxX1xX15xX8fxX1cxXbxX2axX1cxX375xXbxX8dxX1dxX27xXbxX4fxX3b6xX1cxXbxX16xX7exXbxXcxX26xX27xX28xXb4xXbxX4fxX3b6xX1cxXbxX16xX7exXbxX1xX303xX13xXbxXdxX379xXbxXcxX1xX32xXbxXcxX32xX27xXbxX27xX28xX7exX40axX15xXbxX8dxX38xXbxX28xX15xX375xX15xXbxX2axX1cxXbexX2fxX16xXbxX16xX1dxX16xXbxXcxXb7xXcxXbxX8dxX3e6xX27xXbxX4fxX100xXbxX3xX27xXbxXfxX15xX27xX1xXbxX1bfxXddxXbxX1xX21xX15xXb4xXbxX4fxX375xX8bxXbxXcexX375xX32xXbxX2axX1cxX1dxXcxXbxX13xX1x4528xX27xX28xXb4xXbxX3xX27xXbxX27xX15xX27xX1xX17bxX0xX5exX13xX7xX0xX13xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX13xX2b8xX32xX4xXbexX12xX7x2f42xX15xX2fxX16xXbxXcxX1x52cexX16xXbxX96xX171xXbxXdxX1cx3f28xX16xXb4xXbxX96xX171xXbxXcxX7exX7fxX27xX28xXbxX16xX38xX15xXbxXcxX1xX3dxX27xX1xXbxX4fxX15xXbxX4fxX26xX15xXbxX8dxX139xX15xXbxX4fx79c5xXbexXbxX8bxX33xX27xX1xXbxXcxX375xX15xXbxXcxXb7xXcxX1xXbxX1xX38xX27xX1xXbxXcxX1xX3dxX27xX1xXb4xXbxX1xX15xX8fxX27xXbxX4fxX33xX15xXbxX1xXaexX3xXbxX8dxX38xXbxX16xX118xX27xX28xXbxXcxX7exX40axX27xX28xXbxXcxX26xX27xX28xXbxX16xXb7xXcxXbxX16xX1xX3xX27xX1xXbxX16xX6xX3xXb4xXbxX96xX15xXd0xX8bxXbxX16xX6xX3xXb4xXbxX28xX15xXb7xX8bxXbxXfxXb7xX16xXbxX16xX38xX15xXbxXcxX1xX3dxX27xX1xX1cdxXbxX28xX15xX375xX8bxXbxX8bxX33xX27xX1xXbxX8dxX38xXbxX96xX15xXd0xX8bxXbxXfxX32xXb7xX16xXbxXcxX1xX52bxX16xXbxXcxX1xaee2xXbxXcexX21xX15xXbxXcxX1xX15xXbxX27xX28xX36axX27xXbxXfxXb7xXcxX1xXb4xXbxX27xX303xXbxXcxX26xX27xX28xXb4xXbxX27xX303xXbxX27xX7exX139xXcxXbxX27xX28xX32xX38xX15xXbxXcxX93xX3xXbxX2axX1cxX1dxXcxXbxX28xX15xX3xXb4xXbxX4fxX375xX8bxXbxXcexX375xX32xXbx700fxX27xXbxX4fxXf7xX27xX1xXbxX96xX15xX27xX1xXbxX16xX2fxXbxX8dx3ef7xXbxX8bxX26xXbxX8dxX38xXbxX3xX27xXbxX27xX15xX27xX1xXbxX16xX38xX15xXbxXcxX1xX3dxX27xX1xXbxX2axX1cxX1dxXcxXbxX28xX15xX3xX17bxX0xX5exX13xX7xX0xX13xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX13xX2b8xX32xX4xXbexX12xX7xX14xX1xX2xX32xXbxX4fxXaexXb4xXbxXf4xX28xX1xXf7xXbxX2axX1cxXbexX2fxX16xXbxX4fxX52bxX16xXbxX8bxX79xXcxXbxX16xX15xX2c4xX1cxXbxX13xX1xX3e6xX27xXbxX4fxX3e6xX1cxXbxX16xX620xX27xX28xXbxX16xX1xX1cxXbxX27xX28xX36axX27xXbxXfxXb7xXcxX1xXbxX27xX1xX38xXbxX27xX7exX139xXcxXbxXcxX375xXbxX28xX15xX3xX15xXbxX4fxX32xX33xX27xXbxX54xX55xXaxX57xX58xX54xX55xX54xX55xXbxX96xX1xX32xX375xX27xX28xXbxX57xX17bxX13exX57xX13cxXbxX27xX28xX1xX85xX27xXbxX16xX171xXbxX4fxX397xX27xX28xXb4xXbxX16xX118xX27xX28xXbxX96xX1xX32xX375xX27xX28xXbxXaxXb4xX57xX115xXbxXdxX3b6xX27xXbxXfxX32xXbxX8dxX139xX15xXbxX28xX15xX3xX15xXbxX4fxX32xX33xX27xXbxX54xX55xXaxXaxX58xX54xX55xXaxX115xX1cdxXbxXcexX375xX32xXbxX4fxX375xX8bxXbxX16xX171xXbxXdxX8fxXbxX1xX1cxXbexXbxX4fxX21xX27xX28xXbxX8dxX38xX32xXbxX27xX28xX36axX27xXbxXfxXb7xXcxX1xXbxX27xX1xX38xXbxX27xX7exX139xXcxXbxX96xX1xX26xX27xX28xXbxX16xX1xX3e6xX13xXbxX1xX7fxX27xXbxX54xX141xXb4xX115xX17ax61ddx4ab5x553bxXb4xXbxX16xX6xX32xX27xX28xXbxX4fxXaexXbxX16xX1xX1cxX2fxXb4xXbxX13xX1xX3dxXb4xXbxXdxX8fxXbxX13xX1xX3dxXbxX96xX1xX32xX375xX27xX28xXbxX54xXaxX17axX755xX756xX757xX1cdxXbxX16xX171xXbxX16xX6xX9axX27xX28xXbxX16xX1xX1cxXbxX27xX21xX15xXbxX4fxXf7xX3xXbxXcexX85xX27xX1xXbxX2axX1cxX36axX27xXbxX96xX1xX32xX375xX27xX28xXbxX13exX13cxX58xX13exX115xX17axXbxX16xX620xX27xX28xXbxX16xX1xX1cxXbxX27xX28xX36axX27xXbxXfxXb7xXcxX1xXbxX27xX1xX38xXbxX27xX7exX139xXcxX17bxX0xX5exX13xX7xX0xX13xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX13xX2b8xX32xX4xXbexX12xX7xX524xX32xX27xX28xXbxXfxX32xX27xX28xXbxX8dxX139xX15xXbxX4fxXaexXb4xXbxX16xX40fxX27xX28xXbxXcexX7exX139xXcxXbxXcxX7fxXbxXcxX3e6xX1cxXbxXdxX33xX15xXbxXcxX1xX15xXbxX27xX28xX36axX27xXbxXfxXb7xXcxX1xXbxX16xX1xX2xX32xXbxX1xX7exX139xX27xX28xXbxX16xX3dxXcxX1xXbxXcxX39bxXcxX17bxXbxX1bxX1cxX1dxXcxXbxX1xX21xX15xXbxX16xX1xX26xX27xX28xXbxX2axX1cxX3xXbxX8bxX79xXcxXbxX16xX15xX2c4xX1cxXbxX16xX620xX27xX28xXbxXcxX1xX15xXbxX27xX28xX36axX27xXbxXfxXb7xXcxX1xXbxX27xX1xX38xXbxX27xX7exX139xXcxXbxXcxX375xXbxX28xX15xX3xX15xXbxX4fxX32xX33xX27xXbxX54xX55xXaxX57xXbxX58xXbxX54xX55xX54xX55xXbxX96xX1xX32xX375xX27xX28xXbxX13exX17bxX55xX54xX115xXbxX27xX28xX1xX85xX27xXbxX16xX171xXbxX4fxX397xX27xX28xX17bxXbxX14xX6xX32xX27xX28xXbxX4fxXaexXb4xXbxX16xX118xX27xX28xXbxX16xX171xXbxX16xX6xX9axX27xX28xXbxXcxX1xX15xXbxX4fxX3b6xX1cxXbxX16xX7exXbxX13xX1xXb7xX16xXbxX16xX6xX15xXd0xX27xXbxXcxX1xX15xX2fxX8bxXbxXcexX85xX27xX1xXbxX2axX1cxX36axX27xXbxX96xX1xX32xX375xX27xX28xXbxX54xX115xX58xX54xX57xX17axXbxX16xX620xX27xX28xXbxXcxX1xX15xXbxX27xX28xX36axX27xXbxXfxXb7xXcxX1xXbxX27xX1xX38xXbxX27xX7exX139xXcxX1cdxXbxX28xX15xX375xX8bxXbxX16xX171xXbxX16xX6xX9axX27xX28xXbxXcxX1xX15xXbxX16xX1xX7exX40axX27xX28xXbxX1bfxX1cxXbexX2c4xX27xXbxX1bfxX1cxX1dxX27xX28xXbxX4xX7exX139xX15xXbxX57xX13cxX17axXbxX16xX620xX27xX28xXbxXcxX1xX15xXbxX27xX28xX36axX27xXbxXfxXb7xXcxX1xXbxX27xX1xX38xXbxX27xX7exX139xXcxX1cdxXbxX7exX1cxXbxX16xX15xX2c4xX27xXbxX4fxX375xX8bxXbxXcexX375xX32xXbxXcxX1xX15xXbxX16xX6xX375xXbxX27xX303xXb4xXbxXcxX1xX15xXbxX4xX39bxXbxX16xX6xX44axXbxX2axX1cxX1dxXcxXbxX28xX15xX3xX17bxX0xX5exX13xX7xX0xX13xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX13xX2b8xX32xX4xXbexX12xX7xX14xX620xX27xX28xXbxXcxX1xX15xXbxX4fxX3b6xX1cxXbxX16xX7exXbxX13xX1xXb7xX16xXbxX16xX6xX15xXd0xX27xXbxX27xX28xX1cxX397xX27xXbxX27xX28xX36axX27xXbxXfxXb7xXcxX1xXbxX27xX1xX38xXbxX27xX7exX139xXcxXbxX28xX15xX3xX15xXbxX4fxX32xX33xX27xXbxX54xX55xXaxX57xX58xX54xX55xX54xX55xXbxXcxX453xX27xX28xXbxX4fxX7exX303xXcxXbxX1bxX1cxX1dxXcxXbxX1xX21xX15xXbxX16xX1xX1dxX27xX28xXbxX27xX1xX3e6xX16xXbxX16xX1dxX15xXbxX4fxX3xXbxX96xX1xX32xX375xX27xX28xXbxX54xX17bxX55xX55xX55xXbxX27xX28xX1xX85xX27xXbxX16xX171xXbxX4fxX397xX27xX28xX17bxXbxX14xX6xX32xX27xX28xXbxX4fxXaexXb4xXbxXcxX1xX15xXbxX16xX40fxXbxX27xX28xX1cxX397xX27xXbxX16xX6xXb7xX15xXbxX13xX1xX15xX2fxX1cxXbxaec0xX1xX3dxX27xX1xXbxX13xX1xX93xXbxXdxX38xXbxX54xX57xX55xXbxX27xX28xX1xX85xX27xXbxX16xX171xXbxX4fxX397xX27xX28xXbx2f08xXcexX3xX32xXbxX28xX397xX8bxXbxX57xX55xXbxX27xX28xX1xX85xX27xXbxX16xX171xXbxX4fxX397xX27xX28xXbxXcxX502xX27xXbxXdxX33xX15xXbxXcxX93xX3xXbxX28xX15xX3xX15xXbxX4fxX32xX33xX27xXbxX54xX55xXaxX13cxX58xX54xX55xXaxX57x4f49xXb4xXbxX16xX40fxXbxX27xX28xX1cxX397xX27xXbxX8dxX1dxX27xXbxX27xX28xX32xX38xX15xXbxX27xX7exX139xXcxXbxXdxX38xXbxX141xX55xX55xXbxX27xX28xX1xX85xX27xXbxX16xX171xXbxX4fxX397xX27xX28xXb4xXbxX16xX40fxXbxX27xX28xX1cxX397xX27xXbxXcexXb7xX27xXbxXcexX139xX16xXbxX13xX1xX3b6xX27xXbxX8dxX1dxX27xXbxXf4xX1xX38xXbxX27xX7exX139xXcxXbxX16xX33xX15xXbxX8bxX21xX16xXbxXfxX1dxXbxX4xX32xX3xX27xX1xXbxX27xX28xX1xX15xX8fxX13xXbxXdxX38xXbxX54xX115xX55xXbxX27xX28xX1xX85xX27xXbxX16xX171xXbxX4fxX397xX27xX28xXbxXa5cxXcexX3xX32xXbxX28xX397xX8bxXbxXcxX375xXbxXaxX55xXbxX27xX28xX1xX85xX27xXbxX16xX171xXbxX4fxX397xX27xX28xXbxX4xX39bxXbxX96xX15xX2fxX27xXbxXcexX45fxXbxX1xX79xX16xXbxX16xX1xX1cxXbxX27xX28xX36axX27xXbxXfxXb7xXcxX1xXbxX16xX6xX1cxX27xX28xXbxX7exX7fxX27xX28xXbxX27xX118xX8bxXbxX54xX55xXaxX115xXbxX27xX1xX7exX27xX28xXbxXcxX1xX7exX3xXbxXfxX37dxXbxX4xX79xX27xX28xXa95xX17bxX0xX5exX13xX7xX0xX13xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX13xX2b8xX32xX4xXbexX12xX7xX14xX1xX2xX32xXbxXf4xX28xX1xXf7xXbxX2axX1cxXbexX2fxX16xXb4xXbxX16xX171xXbxXdxX8fxXbxXcexX21xX15xXbxXcxX1xX15xXbxX27xX28xX36axX27xXbxXfxXb7xXcxX1xXbxX27xX1xX38xXbxX27xX7exX139xXcxXbxXcxX375xXbxX28xX15xX3xX15xXbxX4fxX32xX33xX27xXbxX54xX55xXaxX57xX58xX54xX55xX54xX55xXbxX96xX1xX26xX27xX28xXbxX2axX1cxXb7xXbxX141xXb4xXc0xX17axX755xX756xX757xXb4xXbxX16xX6xX32xX27xX28xXbxX4fxXaexXbxXcexX21xX15xXbxXcxX1xX15xXbxX27xX28xX36axX27xXbxXfxXb7xXcxX1xXbxX16xX6xX1cxX27xX28xXbxX7exX7fxX27xX28xXbxX96xX1xX26xX27xX28xXbxX2axX1cxXb7xXbxX141xXb4xX280xX17axX755xX756xX757xXbxX8dxX38xXbxXcexX21xX15xXbxXcxX1xX15xXbxX27xX28xX36axX27xXbxXfxXb7xXcxX1xXbxX4fxXf7xX3xXbxX13xX1xX7exX7fxX27xX28xXbxX96xX1xX26xX27xX28xXbxX2axX1cxXb7xXbxX55xXb4xX54xX17axX755xX756xX757xX17bxXbxX757xX1xX3e6xX27xXbxX4fxX3e6xX1cxXbxX28xX15xX375xX8bxXbxX8bxX33xX27xX1xXbxXcexX21xX15xXbxXcxX1xX15xXbxX27xX28xX36axX27xXbxXfxXb7xXcxX1xXbxX27xX1xX38xXbxX27xX7exX139xXcxXbxX4fxXd0xXbxX4fxX2fxX27xXbxX27xX118xX8bxXbxX54xX55xX54xX55xXbxX96xX1xX26xX27xX28xXbxX2axX1cxXb7xXbxX141xXb4xX115xX17axX755xX756xX757xXb4xXbxX27xX1x59dbxX8bxXbxX16xX1xX39bxXcxXbxX1xX15xX8fxX27xXbxXcxX36axX27xXbxX4fxX1dxX15xXbxX27xX28xX36axX27xXbxXfxXb7xXcxX1xXbxX27xX1xX38xXbxX27xX7exX139xXcxXbxX16xX3dxXcxX1xXbxXcxX39bxXcxXb4xXbxXcexX375xX32xXbxX4fxX375xX8bxXbxX27xX303xXbxXcxX26xX27xX28xXbxX16xX6xX32xX27xX28xXbxX28xX15xX139xX15xXbxX1xX33xX27xXbxXcxX1xX32xXbxX13xX1x4cc2xX13xX17bxX0xX5exX13xX7xX0xX13xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX13xX2b8xX32xX4xXbexX12xX7xXb3xX100xXbxXcexX375xX32xXbxX4fxX375xX8bxXbxX3xX27xXbxX16xX32xX38xX27xXbxX27xX303xXbxXcxX26xX27xX28xXb4xXbxX1bxX1cxX1dxXcxXbxX1xX21xX15xXbxX4fxX52bxX16xXbxX8bxX79xXcxXbxX16xX15xX2c4xX1cxXbxX27xX303xXbxXcxX26xX27xX28xXbxX1xXca7xX27xX28xXbxX27xX118xX8bxXbxX96xX1xX26xX27xX28xXbxX2axX1cxXb7xXbxX57xX115xX17axX755xX756xX757xXb4xXbxX27xX303xXbxXa3dxX1xX3dxX27xX1xXbxX13xX1xX93xXbxX96xX1xX26xX27xX28xXbxX2axX1cxXb7xXbxX115xX13cxX17axXbxX755xX756xX757xXb4xXbxX27xX303xXbxX27xX7exX139xXcxXbxX27xX28xX32xX38xX15xXbxXcxX93xX3xXbxX2axX1cxX1dxXcxXbxX28xX15xX3xXbxX96xX1xX26xX27xX28xXbxX2axX1cxXb7xXbxX115xX55xX17axX755xX756xX757xX1cdxXbxX27xX28xX1xX631xX3xXbxX8dxX79xXbxX16xX6xX375xXbxX27xX303xXbxX27xX7exX139xXcxXbxX27xX28xX32xX38xX15xXbxXcxX93xX3xXbxX2axX1cxX1dxXcxXbxX28xX15xX3xXbxX4xX7exX139xX15xXbxX54xX115xX17axXbxX16xX620xX27xX28xXbxX96xX15xX8bxXbxX27xX28xX33xXcxX1xXbxX1bfxX1cxX3e6xX16xXbxX96xX1xX556xX1cxXbxX1xX38xX27xX28xXbxX1xXaexX3xXb4xXbxX4xXf7xXcxX1xXbxX8dxX79xX1cdxXbxX27xX28xX1xX631xX3xXbxX8dxX79xXbxX16xX6xX375xXbxX27xX303xXbxX16xX6xX39bxXcxXbxX16xX15xX2fxX13xXbxXcxX93xX3xXbxXa3dxX1xX3dxX27xX1xXbxX13xX1xX93xXbxXa5cxX96xX1xX26xX27xX28xXbxXcexX3xX32xXbxX28xX397xX8bxXbxXcxX1xX32xXbxX8dxX3xXbexXbxXdxX33xX15xXa95xXbxX96xX1xX26xX27xX28xXbxX2axX1cxXb7xXbxX54xX115xX17axXbxXfxX32xXbxX8dxX139xX15xXbxX16xX620xX27xX28xXbxX16xX1xX1cxXbxX27xX28xX36axX27xXbxXfxXb7xXcxX1xXbxX27xX1xX38xXbxX27xX7exX139xXcxXbxX1xXca7xX27xX28xXbxX27xX118xX8bxX17bxX0xX5exX13xX7xX0xX13xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX13xX2b8xX32xX4xXbexX12xX7xX403xXd0xXbxX1xX15xX8fxX27xXbxX16xX1xX39bxXcxXbxX1xXaexX3xXbxXcxXb7xXcxXbxX8bxX79xXcxXbxX16xX15xX2c4xX1cxXbxX16xX6xX2c4xX27xXb4xXbxXf4xX28xX1xXf7xXbxX2axX1cxXbexX2fxX16xXbxXcxX93xX3xXbxX1bxX1cxX1dxXcxXbxX1xX21xX15xXbxX4fxXddxXbxX4fxX100xXbxX6xX3xXbxX27xX1xX15xX100xX1cxXbxX28xX15xX375xX15xXbxX13xX1xXb7xX13xXbxX16xX6xX9axX27xX28xXbxX16xX36axX8bxXbxXcxX3b6xX27xXbxX2axX1cxXbexX2fxX16xXbxXdxX15xX8fxX16xXbxX16xX6xX15xXd0xX27xXbxX96xX1xX3xX15xXbxX16xX6xX32xX27xX28xXbxX28xX15xX3xX15xXbxX4fxX32xX33xX27xXbxX16xX139xX15xX17bxXbxX14xX1xX2xX32xXbxX4fxXaexXb4xXbxX16xX15xX2fxX13xXbxX16xX79xXcxXbxX4fxX556xXbexXbxX8bxX33xX27xX1xXbxX8dxX15xX8fxXcxXbxX1xX32xX38xX27xXbxX16xX1xX15xX8fxX27xXbxX16xX1xXd0xXbxXcxX1xX2fxXbxX16xX38xX15xXbxXcxX1xX3dxX27xX1xXbxX8dxX38xXbxXcxX7fxXbxXcxX1xX2fxXbxX16xX38xX15xXbxXcxX1xX3dxX27xX1xXbxX2axX1cxX1dxXcxXbxX28xX15xX3xX1cdxXbxX4fxX15xX100xX1cxXbxXcxX1x75ddxX27xX1xXbxXcxX1xX3dxX27xX1xXbxXfxXb7xXcxX1xXbxX16xX1xX1cxXbxX16xX1xX2xX32xXbxX1xX7exX139xX27xX28xXbxX8bx4b86xXbxX6xX21xX27xX28xXbxXcxX7fxXbxXfxXfb7xXbxX16xX1xX1cxX2fxXb4xXbxX4fxX15xX100xX1cxXbxXcxX1xXf98xX27xX1xXbxX13xX1xX33xX8bxXbxX8dxX15xXb4xXbxX4fxX1dxX15xXbxX16xX7exX303xX27xX28xXb4xXbxX6xX38xXbxXfxX32xXb7xX16xXb4xXbxX16xX1xX1cxXbxX1xa0c9xX13xXbxX4xX15xX8fxX27xXbxX8bxX15x2611xX27xXb4xXbxX28xX15xX375xX8bxXbxX16xX1xX1cxX2fxXb4xXbxX27xX28xX1xX15xX2c4xX27xXbxXcxX9fxX1cxXbxXcexX620xXbxXfxX1cxX27xX28xXbxX16xX1xX1cxX2fxXbxX16xX38xX15xXbxXfxX375xX27xXbxX13xX1xX45fxXbxX1xX303xX13xXbxX8dxX139xX15xXbxX4fxX15xX100xX1cxXbxX96xX15xX8fxX27xXbxX16xX1xX39bxXcxXbxX16xX2fxXbxXcxX93xX3xXbxXb3xX15xX8fxX16xXbxXf4xX3xX8bxX1cdxXbxXfx2ab4xX13xXbxX1bfxX2fxX13xXbxXcxXb7xXcxXbxX96xX1xX32xX375xX27xXbxXcxX1xX15xXb4xXbxX16xX6xX15xX8fxX16xXbxX4fxXd0xXbxX16xX15xX2fxX16xXbxX96xX15xX8fxX8bxXb4xXbxXcxX1xX1dxX27xX28xXbxXdxXddxX27xX28xXbxX13xX1xX3dxX17bxX0xX5exX13xX7xX0xX13xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX13xX2b8xX32xX4xXbexX12xX7xX403xX397xX27xX28xXbxX16xX1xX40axX15xXb4xXbxX16xX1xX39bxXcxXbxX1xX15xX8fxX27xXbxX27xX28xX1xX15xX2c4xX8bxXbxX96xX171xXbxXdxX1cxX533xX16xXbxX16xX38xX15xXbxXcxX1xX3dxX27xX1xXbxX16xX6xX32xX27xX28xXbxX16xX1xX1cxXb4xXbxXcxX1xX15xXbxX27xX28xX36axX27xXbxXfxXb7xXcxX1xXbxX27xX1xX38xXbxX27xX7exX139xXcxX1cdxXbxX16xX118xX27xX28xXbxXcxX7exX40axX27xX28xXbxX16xX1xX3xX27xX1xXbxX16xX6xX3xXb4xXbxX96xX15xXd0xX8bxXbxX16xX6xX3xXb4xXbxX96xX15xXd0xX8bxXbxX16xX32xXb7xX27xXbxX4fxXd0xXbxXcxX1xX1dxX27xX28xXbxX16xX1xX3e6xX16xXbxX16xX1xX1cxX1cdxXbxX16xX3dxXcxX1xXbxXcxX39bxXcxXbxX4fxX26xX27xXbxX4fxX1dxXcxXb4xXbxX1bfxX37dxXbxXdxX379xXbxX27xX303xXbxX4fxX9axX27xX28xXbxX16xX1xX1cxX2fxXbxX8dxX38xXbxXcxXb7xXcxXbxX96xX1xX32xX375xX27xXbxX16xX1xX1cxXbxX27xX28xX36axX27xXbxXfxXb7xXcxX1xXbxX27xX1xX38xXbxX27xX7exX139xXcxXbxX4fxXd0xXbxX28xX15xX375xX8bxXbxX16xX1dxX15xXbxX4fxX3xXbxX27xX303xXbxX4fxX9axX27xX28xXbxX16xX1xX1cxX2fxX1cdxXbxX1bfxX37dxXbxXdxX379xXbxX27xX28xX1xX15xX2c4xX8bxXb4xXbxX96xXf7xX13xXbxX16xX1xX40axX15xXbxXcxXb7xXcxXbxX16xX6xX7exX40axX27xX28xXbxX1xX303xX13xXbxX8dxX15xXbxX13xX1xX33xX8bxXbxX13xX1xXb7xX13xXbxXdxX1cxX533xX16xXbxX8dxX100xXbxX2axX1cxX375xX27xXbxXdxX379xXb4xXbxX16xX1xX1cxXb4xXbxXcxX1xX15xXbxX27xX28xX36axX27xXbxXfxXb7xXcxX1xXbxX27xX1xX38xXbxX27xX7exX139xXcxX17bxX0xX5exX13xX7xX0xX13xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX13xX2b8xX32xX4xXbexX12xX7xX14xX6xX15xXd0xX27xXbxX96xX1xX3xX15xXbxX2axX1cxXbexX2fxX16xXbxXdxX15xX8fxX16xXbxXcxX7fxXbxXcxX1xX2fxXb4xXbxXcxX1xX3dxX27xX1xXbxXfxXb7xXcxX1xXbxXdxX15xX2c4xX27xXbxX2axX1cxX3xX27xXbxX4fxX2fxX27xXbxX8dxX15xX8fxXcxXbxX4fxX620xX15xXbxX8bxX139xX15xXbxXcxX7fxXbxXcxX1xX2fxXbxX16xX38xX15xXbxXcxX1xX3dxX27xX1xXbxX4fxX1dxX15xXbxX8dxX139xX15xXbxXcxXb7xXcxXbxX4fxX7fxX27xXbxX8dxXf7xXbxXfxX39bxXbxX27xX28xX1xX15xX8fxX13xXbxXcxX26xX27xX28xX1cdxXbxX4fxX556xXbexXbxX8bxX33xX27xX1xXbxX8dxX15xX8fxXcxXbxXcxX7fxXbxXcxX3e6xX1cxXbxXdxX33xX15xXbxX8dxX38xXbxX27xX36axX27xX28xXbxXcxX3xX32xXbxXcxX1xX3e6xX16xXbxXdxX7exX303xX27xX28xXbxX2axX1cxX375xX27xXbxX16xX6xXf7xXb4xXbxX1xX15xX8fxX1cxXbxX2axX1cxX375xXbxX1xX32xX33xX16xXbxX4fxX21xX27xX28xXbxXcxX93xX3xXbxX4xX32xX3xX27xX1xXbxX27xX28xX1xX15xX8fxX13xXbxX27xX1xX38xXbxX27xX7exX139xXcxX1cdxXbxX96xX15xXd0xX8bxXbxXfxX32xXb7xX16xXbxXcxX1xX52bxX16xXbxXcxX1xX5dexXbxXcxXb7xXcxXbxXcxX1xXf98xXbxX16xX15xX2c4xX1cxXbxX27xX303xXbxXcxX26xX27xX28xXbxX16xX6xX32xX27xX28xXbxX28xX15xX139xX15xXbxX1xX33xX27xXbxXcxX1xX32xXbxX13xX1xXcfexX13xX1cdxXbxX1xX32xX38xX27xXbxX16xX1xX15xX8fxX27xXbxX1xX8fxXbxX16xX1xX1dxX27xX28xXbxX13xX1xXb7xX13xXbxXdxX1cxX533xX16xXbxX4fxX1dxX15xXbxX8dxX139xX15xXbxX16xX1xXf7xXbxX16xX6xX7exX40axX27xX28xXbxX16xX38xX15xXbxXcxX1xX3dxX27xX1xXb4xXbxXcexX375xX32xXbxX1xX15xXd0xX8bxXbxX8dxX38xXbxX4xXf7xXcxX1xXbxX8dxX79xXbxX96xX2fxXbxX16xX32xXb7xX27xXb4xXbxX96xX15xXd0xX8bxXbxX16xX32xXb7xX27xX1cdxXbxX27xX36axX27xX28xXbxXcxX3xX32xXbxX1xX15xX8fxX1cxXbxXdxX39bxXcxXb4xXbxX1xX15xX8fxX1cxXbxX2axX1cxX375xXbxX96xX1xX3xX15xXbxX16xX1xXb7xXcxXbxX27xX28xX1cxX397xX27xXbxXdxX39bxXcxXbxX16xX38xX15xXbxXcxX1xX3dxX27xX1xXbxX16xX6xX32xX27xX28xXbxX8dxX15xX8fxXcxXbxX2axX1cxX375xX27xXbxXdxX379xXb4xXbxXfxX37dxXbxX4xX79xX27xX28xXbxX16xX38xX15xXbxXfxX375xX27xXbxXcxX26xX27xX28xX1cdxXbxX4fxX556xXbexXbxX8bxX33xX27xX1xXbxXcxX375xX15xXbxXcxXb7xXcxX1xXbxX16xX1xX93xXbxX16xX79xXcxXbxX1xX38xX27xX1xXbxXcxX1xX3dxX27xX1xXbxX16xX6xX32xX27xX28xXbxXdxX631xX27xX1xXbxX8dxX39bxXcxXbxX16xX38xX15xXbxXcxX1xX3dxX27xX1x6154xX0xX5exX13xX7xX0xX13xXbxXcxXdxX3xXfxXfxX11xX12xX13xX524xX32xX1cxX6xXcxX2xX12xX7xX14xX1xX2xX32xXbxX14xX33xX13xXbxXcxX1xX3dxXbxX14xX38xX15xXbxXcxX1xX3dxX27xX1xX0xX5exX13xX7