Xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại
(Baohatinh.vn) - Phát huy truyền thống anh hùng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đang nỗ lực vững bước tiến lên “chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.
660ex9d51x7c92x920cx9a61xc3a4xd846xb73ex7680xX7xec89xe1c7xfb2cx8e7dx9051xb283xX5x8133xXaxca60x7ae3xd624x7b37xX3xe7e2x9940x9feaxf1a2xX3xX5xX18xX4xX3xX5xb92exe956xX19xX1axX3x7fbdx79d4xX3xXexb879xX6xX19xX1axX3xc8cbx9eaexX3xXcx7f88xX19xX1xX3xX4xX1x10b31xX19xX1xX3xc127x8c77xX15xf1dfxX3xXexXdxX19xX1xX3xX19xX1xX3exe8efxX40xX3xXex8944xX19xX1axX3xcd1cxX21xf84exX4xX3xX1xXdxX4axX19xX3xf819xef1dxXdxX0x9ad5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX10xX6xX17xXaxX12x9eddxX1xd992xXexX3xX1xX3exX15xX3xXexX2axX3exX15x6aa5xX19xX3xXexX1x10bedxX19xX1axX3xX6xX19xX1xX3xX1x10a6fxX19xX1axX40xX3xX5xX18xX4xX3xX5xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX27xX3xXexX2axX6xX19xX1axX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX19xX1xX3xX5cxX6xX19xX1axX3xX19xcc93xX3xX5xX18xX4xX3xX26x8c0cxX19xX1axX3xX52xX21xX54xX4xX3xXexXdx1008fxX19xX3xX5xdef8xX19xX3xa78fxX4xX1xX39xX19xX1xX3xX3dxX3exX15xX40xX3xXexXdxX19xX1xX3xX19xX1xX3exX4axX40xX3xXexX4exX19xX1axX3xX52xX21xX54xX4xX3xX1xXdxX4axX19xX3xX5cxX5dxXdx10494x9e43xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf61bxaf11xX17xX15xXaxX12xX0xXdxf1c4xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxd386xX10xX19xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxfa46xXdxX17xXexX1xc210xX3x9f84xX2xe63axXbx10385xbb4cxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX130xX3x10381xfb95x99b2xXbxX136xX137xX3xX111xX6xX2axX1axXdxX19x8aeaxX5xX10xd0f2xXexX130xX3xX6xX3exXexX10axX137xX3xX111xX6xX2axX1axXdxX19xX14exX2axXdxX1axX1xXexX130xX3xX6xX3exXexX10axX137xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX60xX60xXdxXf9xX52xX6xX10axX1xX6xXexXdxX19xX1xXf9xX26xX19xX60xX19xX10xX12bxX7xX60xX142xX2x10206xX141xX60x7962xX132xX17xe6b2xX2xX141xX18dxX2xX134xX143xXexX2xX143xX134x107adxX5xX141xX14exX142xX2xXf9xbfb2xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX5xX18xX4xX3xX5xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX27xX3xXexX2axX6xX19xX1axX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX19xX1xX3xX4xX1xX39xX19xX1xX3xX3dxX3exX15xX40xX3xXexXdxX19xX1xX3xX19xX1xX3exX4axX40xX3xXexX4exX19xX1axX3xX52xX21xX54xX4xX3xX1xXdxX4axX19xX3xX5cxX5dxXdxXaxX3xX12bxXdxX17xXexX1xX9xXaxX132xX2xX134xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX141xX142xX143xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX6xXbxXexXdxX10axX19xXaxX12x96d1xc3daxX19xX3xX4xX1xX3exX15x8432xX19xX3xX5xX21x93bdxX19xX1axX3xXexX1xX18xX4xX40xX3xX26xX27xX3x8d74xX1xX39xX40xX3xX5cxX5dxX19xX3xX17xX21xX22xX4xX3xXbxX1xb452xX4xX3xX26xX25axX3xX11cxX1xXdxXc8xX19xX3xX17x10440xX4xX1xX3x84fbxXdxX4axX19xX3xX109xXdxXccxX19xX3xX75xX1xba78xXf9xX3x88ffxX19xX1xX3xXexX21xX3xX5xXdxX4axX3exX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10axX17xX15xXaxX12xXcxX4exX3xX19xe12dxX111xX3xX2xX190xX141xX134xX14exX2xX190xX134xX141xX40xX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX19xX1xX3xX5cx7075xX3xX4xa57fxX3xX141xX18dxXf9xX143xX19exX193xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxXccxX19xX3xX1axXdxX6xX3xX19xX1xX231xXbxX3xX3dxX3exX14xX19xX3xX5cx105c6xXdxX40xX3xX18dxX142xXf9xX132xX193xX193xX3xX19xX1axX21x881bxXdxX3xX5cxXdxX3xX17xX14xX19xX3xX4xad86xX19xX1axX3xX1xc24axX6xX3xXexX3exX15xXc8xX19xX40xX3xXexX10axX30xX19xX3xXexf123xX19xX1xX3xX5cxX2b8xX19xX1axX3xX1axX2b8xXbxX3xX142xX143xXf9xX18dxX19exX19exXf9xX142xX193xX193xX3xX19xX1axX30xX15xX3xX4xX2f4xX19xX1axX3xXbxX1xX25axX4xX3xX26xX25axX3xX24axX1xX77xX19xX1axX3xX4xX1xXdxXc8xX19xX40xX3xX4xX3exX19xX1axX3xX4x94f1xXbxX3xX4xX1xX10axX3xX4xX77xX4xX3xX111xac49xXexX3xXexX2axX231xX19xX3xX2xX132xX2xXf9xX19exX18dxX193xX3xXexX346xX19xX3xX5xX21xX23dxX19xX1axX3xXexX1xX18xX4xX40xX3xXexX1xX18xX4xX3xXbxX1xebc6xX111xXf9xXf9xXf9xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10axX17xX15xXaxX12x772fxX393xX230xXcxX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX19xX1xX3xX24axX1xX2f4xX19xX1axX3xX4xX1xX309xX3xX52xc530xX10axX3xX26xX4axX3xX1xX231xX3exX3xXbxX1xX21xX23dxX19xX1axX3xX26xXbdxX19xX1axX3xX4xX1xd7dexX4xX3xX111xX30xX3xX4xea26xX19xX3xX1axX2b8xXbxX3xXbxX1x9d05xX19xX3xX4xX1xXdxX3xX26xXdxX4axX19xX3xX7xcc14xX4xX3xX19xX1axX21xX2e9xXdxX40xX3xX7xX3e0xX4xX3xX4xX277xX6xX40xX3xX4xX90xX19xX1axX3xX3dxX3exX14xX19xX40xX3xX17xX14xX19xX3xX4xX3abxX3xX19xX21xX54xX4xX3xX5xX30xX111xX3xX19xXccxX19xX3xX4xX1xXdxXc8xX19xX3xXexX1xX3c3xX19xX1axX3xX26bxXdxX4axX19xX3xX109xXdxXccxX19xX3xX75xX1xX277xX3xXcfxX5xX4exX19xX1axX3xX5x8421xX15xX3xX19xX29exX111xX3xX4xX1xX14xX3exX40xX3xX4xX1xX346xX19xX3xX5cxX2dbxX19xX1axX3xX5cxX267xX6xX3xX4xX3d3xX3exXf8xX40xX3xX1xX10axX30xX19xX3xXexX1xX30xX19xX1xX3xXexX1xX3c3xX19xX1axX3xX5xX22xXdxX3xX4xX3exX2dbxX4xX3xX24axX1xX77xX19xX1axX3xX4xX1xXdxXc8xX19xX3xX4xX1xX87xX19xX1axX3xXexX1xX18xX4xX3xX17xX14xX19xX3xX75xX1xX77xXbxX3xX136xX14xX111xX3xX5xX21xX22xX4xXf9xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10axX17xX15xXaxX12xX0xXdxX111xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11cxX10xX19xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX17xXexX1xX130xX3xX132xX193xX193xXbxX136xX137xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX130xX3xX141xX142xX141xXbxX136xX137xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX60xX60xXdxXf9xX52xX6xX10axX1xX6xXexXdxX19xX1xXf9xX26xX19xX60xX19xX10xX12bxX7xX60xX142xX2xX18dxX141xX60xX190xX132xX17xX193xX2xX141xX18dxX134xX141xX132xXexX134xX193xX142xX193xX5xX143xX14exX142xX142xXf9xX1a5xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX5xX18xX4xX3xX5xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX27xX3xXexX2axX6xX19xX1axX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX19xX1xX3xX4xX1xX39xX19xX1xX3xX3dxX3exX15xX40xX3xXexXdxX19xX1xX3xX19xX1xX3exX4axX40xX3xXexX4exX19xX1axX3xX52xX21xX54xX4xX3xX1xXdxX4axX19xX3xX5cxX5dxXdxXaxX3xX12bxXdxX17xXexX1xX9xXaxX132xX193xX193xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX141xX142xX141xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX6xXbxXexXdxX10axX19xXaxX12xXcxX2axX231xX19xX3xX5cxX267xX6xX3xX17xX21xX54xXdxX3xX4xX1xX14xX19xX3xX19xebcbxXdxX3x8196xX30xXdxX3xdefcxX2fxX30xX3xXcxX33xX19xX1xd401xX3xXexX2axX10axX19xX1axX3xX19xX1xXbdxX19xX1axX3xX19xX29exX111xX3xX24axX1xX77xX19xX1axX3xX4xX1xXdxXc8xX19xX3xX4xX1xX87xX19xX1axX3xefbcxeaf4xX3xX4xX3e0xX3exX3xX19xX21xX54xX4xXf9xX3xX27axX19xX1xX3xXexX21xX3xX5xXdxX4axX3exX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10axX17xX15xXaxX12xXcxX2axX10axX19xX1axX3xX4xX3exX2dbxX4xX3xX24axX1xX77xX19xX1axX3xX4xX1xXdxXc8xX19xX3xX4xX1xX87xX19xX1axX3xX5edxX5eexX3xX4xX3e0xX3exX3xX19xX21xX54xX4xX40xX3xX26xX54xXdxX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX3d3xX19xX3xXcfxXcxX346xXexX3xX4xX3abxX3xX4xX1xX10axX3xXexXdxX82xX19xX3xXexX3exX15xXc8xX19xXf8xX40xX3xXcfxXcxX346xXexX3xX4xX3abxX3xX5cxX238xX3xX5cxX77xX19xX1xX3xXexX1xX3c3xX19xX1axX3xX1axXdxX352xX4xX3xX5edxX5eexX3xX136xX14xX111xX3xX5xX21xX22xX4xXf8xXf9xXf9xXf9xX40xX3xXexX4exX3xX19xX29exX111xX3xX2xX190xX132xX134xX14exX2xX190xX143xX134xX40xX3xXexX10axX30xX19xX3xXexX309xX19xX1xX3xX4xX2b8xX3xX190xX142xXf9xX190xX2xX18dxX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxXccxX19xX3xX19xX1xX231xXbxX3xX19xX1axX27xX40xX3xX18dxX18dxX141xXf9xX2xX142xX19exX3xX5xX21xX22xXexX3xX19xX1axX21xX2e9xXdxX3xX5cxXdxX3xX17xX14xX19xX3xX4xX2f4xX19xX1axX3xX1xX2f9xX6xX3xXexX3exX15xXc8xX19xX40xX3xX2xX193xXf9xX132xX18dxX132xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxXccxX19xX3xX136xX3exX19xX1axX3xXbxX1xX10axX19xX1axX3xX26xX30xX3xX5cxX2b5xX3xX4xX2b8xX3xX2xX18dxXf9xX193xX142xX141xX3xX19xX1axX21xX2e9xXdxX3xX4xX10axX19xX3xX4xX277xX6xX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX19xX1xX3xX5cxX2b5xX3xX6xX19xX1xX3xX17xX27xX19xX1axX3xX1xX15xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX2axXccxX19xX3xX4xX77xX4xX3xX4xX1xXdxXc8xX19xX3xXexX2axX21xX2e9xX19xX1axXf9xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10axX17xX15xXaxX12xX2fxX3caxX6xX3xX52xa20bxX19xX1xX3xX5xX231xXbxX3xX5xX5dxXdxX40xX3xX393xX393xX230xXcxX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX19xX1xX3xXexX231xXbxX3xXexX2axX3exX19xX1axX3xX24axX1xX3c3xX4xX3xXbxX1xX25axX4xX3xX111xc7cexXdxX3xX24axX1xX2b8xX3xX24axX1xX29exX19xX40xX3xX1xX10axX30xX19xX3xXexX1xX30xX19xX1xX3xXexX1xX3c3xX19xX1axX3xX5xX22xXdxX3xX111xX7b2xXdxX3xX19xX1xXdxX4axX111xX3xX26xX25axXf9xX3xXcxX2axXccxX19xX3xX4xX23dxX3xX7xfd05xX3xX4xX1xX3e0xX4xX3xX19xX29exX19xX1axX40xX3xX19xX1xXdxX4axX111xX3xX26xX25axX40xX3xX1x87cfxX19xX1axX3xX19xX29exX111xX40xX3xX109xX2dbxX3xX11cxX2fx760fxbc89xX3xXexX309xX19xX1xX3xX5cxX2b5xX3xX5xX30xX111xX3xXexX87xXexX3xX4xX2f4xX19xX1axX3xXexX77xX4xX3xXexX1xX6xX111xX3xX111xX21xX3exX3xX4xX1xX10axX3xX4xX346xXbxX3xX277xX15xX40xX3xX4xX1xX39xX19xX1xX3xX3dxX3exX15xX82xX19xX3xX5cxX267xX6xX3xXbxX1xX21xX23dxX19xX1axX3xX5xX2b5xX19xX1xX3xX5cxX5dxX10axX40xX3xX4xX1xX309xX3xX5cxX5dxX10axX3xX26xX30xX3xXbxX1xX87xXdxX3xX1xX22xXbxX3xX4xX1xX352xXexX3xX4xX1x6c48xX3xX26xX54xXdxX3xX4xX77xX4xX3xXexa216xX3xX4xX1xX3e0xX4xX3xX4xX1xX39xX19xX1xX3xXexX2axX267xX3xX136xX2b5xX3xX1xX2dbxXdxX40xX3xX4xX77xX4xX3xX52xX6xX19xX40xX3xX19xX1axX30xX19xX1xX40xX3xX5cxX10axX30xX19xX3xXexX1xX238xX3xXexX2axXdxX238xX19xX3xX24axX1xX6xXdxX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX4axX19xX3xXexX1xX3c3xX19xX1axX3xX5xX22xXdxX3xX19xX1xXdxX4axX111xX3xX26xX25axX3xX3dxX3exX14xX19xX3xX7xX18xX3xX14exX3xX3dxX3exX87xX4xX3xXbxX1xX3caxX19xX1axX40xX3xX136xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexXdxX82xX111xX3xX5xX18xX4xX3xX26xX82xX3xX5xX18xX4xX3xX5xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX30xX3xXexX1xXc8xX3xXexX2axX231xX19xX3xX24axX1xX3exX3xX26xX18xX4xX3xXbxX1xX3caxX19xX1axX3xXexX1xX277xX3xX19xX1axX30xX15xX3xX4xX30xX19xX1axX3xX26xXbdxX19xX1axX3xX4xX1xX3c3xX4xX137xX3xX4xX1xX346xXexX3xX5xX21xX22xX19xX1axX3xXexX889xX19xX1axX3xX1xX22xXbxX40xX3xX7xX3e0xX4xX3xX111xX5dxX19xX1xX3xX4xX1xXdxXc8xX19xX3xX5cxX346xX3exX3xX4xX277xX6xX3xX393xX393xX230xXcxX3xXexX309xX19xX1xX3xX19xX1axX30xX15xX3xX111xX2dbxXexX3xX19xX14xX19xX1axX3xX5xXccxX19xX137xX3xX136xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX23dxX3xX3dxX3exX6xX19xX3xX3dxX3exX14xX19xX3xX7xX18xX3xX5cxX267xX6xX3xXbxX1xX21xX23dxX19xX1axX3xX26xX30xX3xX4xX77xX4xX3xX5cxX23dxX19xX3xX26xX267xX3xXexX2axX10axX19xX1axX3xX393xX393xX230xXcxX3xXexX309xX19xX1xX3xX26xXbdxX19xX1axX3xX111xX5dxX19xX1xX3xXexX10axX30xX19xX3xX17xXdxX4axX19xXf9xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10axX17xX15xXaxX12xX0xXdxX111xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11cxX10xX19xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX17xXexX1xX130xX3xX132xX2xX134xXbxX136xX137xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX130xX3xX141xX2xX193xXbxX136xX137xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX60xX60xXdxXf9xX52xX6xX10axX1xX6xXexXdxX19xX1xXf9xX26xX19xX60xX19xX10xX12bxX7xX60xX142xX2xX18dxX141xX60xX190xX132xX17xX193xX2xX141xX18dxX143xX141xX18dxXexX143xX2xX143xX19exX5xX143xX14exX142xX18dxXf9xX1a5xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX5xX18xX4xX3xX5xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX27xX3xXexX2axX6xX19xX1axX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX19xX1xX3xX4xX1xX39xX19xX1xX3xX3dxX3exX15xX40xX3xXexXdxX19xX1xX3xX19xX1xX3exX4axX40xX3xXexX4exX19xX1axX3xX52xX21xX54xX4xX3xX1xXdxX4axX19xX3xX5cxX5dxXdxXaxX3xX12bxXdxX17xXexX1xX9xXaxX132xX2xX134xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX141xX2xX193xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX6xXbxXexXdxX10axX19xXaxX12xX11cxX1xXdxXc8xX19xX3xX7xX5eexX3xXcxX2axX3exX19xX1axX3xX5cxX10axX30xX19xX3xX19exX141xX2xX3xX1xX30xX19xX1xX3xX3dxX3exX14xX19xX3xX17xX2b5xX3xX19xX1axX10axX5dxXdxXf9xX3xX27axX19xX1xX3xXexX21xX3xX5xXdxX4axX3exX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10axX17xX15xXaxX12xX11cxX1xX346xXexX3xX5xX21xX22xX19xX1axX3xX1xX10axX5dxXexX3xX5cxX2dbxX19xX1axX40xX3xX24axX1xX3abxX3xX19xX29exX19xX1axX3xX1xX3exX15xX3xX5cxX2dbxX19xX1axX3xX7xX3e0xX4xX3xX111xX5dxX19xX1xX3xX4xX277xX6xX3xX4xX3abxX3xX1xX4axX3xXexX1xX87xX19xX1axX3xX4xX1xX39xX19xX1xX3xXexX2axX267xX3xX26xX30xX3xXexX10axX30xX19xX3xX17xX14xX19xX3xXexX2axX10axX19xX1axX3xX4xX77xX4xX3xXexX2axX5dxX19xX1axX3xXexX1xX77xXdxX3xX3dxX3exX87xX4xX3xXbxX1xX3caxX19xX1axX3xX5cxX21xX22xX4xX3xX19xX14xX19xX1axX3xX5xXccxX19xXf9xX3xX393xX18xX4xX3xX5xX21xX22xX19xX1axX3xX17xX14xX19xX3xX3dxX3exX14xX19xX3xXexX18xX3xX26xX4axX3xX5cxX21xX22xX4xX3xX136xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xX10xX10axX3xX1xX21xX54xX19xX1axX3xXcfxX26xXbdxX19xX1axX3xX111xX5dxX19xX1xX40xX3xX2axX2dbxX19xX1axX3xX24axX1xX3c3xXbxXf8xX40xX3xX4xX2b8xX3xX7xX87xX3xX5xX21xX22xX19xX1axX3xXbxX1xX90xX3xX1xX22xXbxX40xX3xX4xX23dxX3xX4xX346xX3exX3xX1xX22xXbxX3xX5xd058xXf9xX3xXcxa3c3xX3xX5xX4axX3xX17xX14xX19xX3xX3dxX3exX14xX19xX3xXexX18xX3xX26xX4axX3xXexX10axX30xX19xX3xXexX309xX19xX1xX3xX5cxX5dxXexX3xXexX2axXccxX19xX3xX2xX40xX143xX142x6fbcxX3xX7xX10axX3xX26xX54xXdxX3xX17xX14xX19xX3xX7xX87xX137xX3xXexXc3axX3xX5xX4axX3xX5cxX3abxX19xX1axX3xX26xXdxXccxX19xX3xXexX2axX10axX19xX1axX3xX17xX14xX19xX3xX3dxX3exX14xX19xX3xXexX18xX3xX26xX4axX3xX5cxX5dxXexX3xX142xX190xXc65xXf9xX3xXcxX10axX30xX19xX3xXexX309xX19xX1xX3xX4xX2b8xX3xX18dxX2xX3xX136xX2b5xX60xX132xX3xX1xX3exX15xX4axX19xX3xX26xX10xX19xX3xX52xXdxX238xX19xX3xX4xX2b8xX3xX2xX142xX3xXexX2axX3exX19xX1axX3xX5cxX2dbxXdxX3xX17xX14xX19xX3xX3dxX3exX14xX19xX3xX52xXdxX238xX19xX40xX3xXexX2axX10axX19xX1axX3xX5cxX2b8xX3xX4xX2b8xX3xX142xX3xXexX2axX3exX19xX1axX3xX5cxX2dbxXdxX3xXexX1xX3exX2dbxX4xX3xX136xX2b5xX3xX13xX3exX14xX19xX3xX2fxX2dbxXdxX3xX5c1xX5bdxX1axX1xXdxX3xX13xX3exX14xX19xX5c9xX3xX26xX30xX3xXcxX1xX5dxX4xX1xX3x10261xXdxX111xX3xX5c1xX393xX2dbxX4xX3xX2fxX30xX5c9xX3xX1xX10axX5dxXexX3xX5cxX2dbxX19xX1axX3xXexX1xX21xX2e9xX19xX1axX3xX136xX3exX15xXccxX19xX3xXexX2axXccxX19xX3xX52xXdxX238xX19xX137xX3xX2xX3xXexXdxX238xX3exX3xX5cxX2dbxXdxX3xX17xX14xX19xX3xX3dxX3exX14xX19xX3xXexX1xX21xX2e9xX19xX1axX3xXexX2axX18xX4xX3xX812xX23dxX19xX3xXd26xXdxX111xX3xX2xX3xX5c1xX2fxX21xX23dxX19xX1axX3xX812xX23dxX19xX5c9xXf9xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10axX17xX15xXaxX12xX26bxXc8xX19xX3xX19xX6xX15xX40xX3xX2xX193xX193xXc65xX3xX1xX3exX15xX4axX19xX40xX3xXexX1xX30xX19xX1xX3xXbxX1xX87xX40xX3xXexX1xX267xX3xX136xX2b5xX3xX5cxX2b5xX3xX1xX10axX30xX19xX3xXexX1xX30xX19xX1xX3xX3dxX3exX15xX3xX1xX10axX5dxX4xX1xX3xX26xX30xX3xXexXdxXc8xX19xX3xX1xX30xX19xX1xX3xX136xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX77xX4xX3xX4xX2f4xX19xX1axX3xXexX2axX783xX19xX1xX3xX3dxX3exX87xX4xX3xXbxX1xX3caxX19xX1axX40xX3xX5cxX352xX4xX3xX52xXdxX4axXexX3xX5xX30xX3xX4xX77xX4xX3xX24axX1xX3exX3xX4xX29exX19xX3xX4xX3e0xX3xX4xX1xXdxXc8xX19xX3xX5cxX346xX3exX40xX3xX4xX29exX19xX3xX4xX3e0xX3xX1xX231xX3exX3xX4xX3d3xX19xX3xX14exX3xX24axX5eexX3xXexX1xX3exX231xXexX40xX3xX7xa2a1xX19xX3xX7xX30xX19xX1axX3xXbxX1xX21xX23dxX19xX1axX3xX77xX19xX3xX1xX3exX15xX3xX5cxX2dbxX19xX1axX3xX19xX1axX3exc41dxX19xX3xX5xX18xX4xX3xX1xX231xX3exX3xX4xX3d3xX19xX40xX3xX24axX5eexX3xXexX1xX3exX231xXexX3xXexX5dxXdxX3xX4xX1xXb6xX40xX3xX5cxX77xXbxX3xX3e0xX19xX1axX3xX15xXccxX3exX3xX4xX3d3xX3exX3xX19xX1xXdxX4axX111xX3xX26xX25axX3xX24axX1xXdxX3xX4xX2b8xX3xXexX783xX19xX1xX3xX1xX3exX87xX19xX1axX3xX136xX379xX15xX3xX2axX6xXf9xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10axX17xX15xXaxX12xX11cxX77xX4xX3xX4xX23dxX3xX3dxX3exX6xX19xX40xX3xX5cxX23dxX19xX3xX26xX267xX3xX3dxX3exX6xX19xX3xXexX14xX111xX3xXexX2axXdxX238xX19xX3xX24axX1xX6xXdxX3xX5cxXe70xX19xX1axX3xX52xX2dbxX40xX3xX4xX2b8xX3xX1xXdxX4axX3exX3xX3dxX3exX3abxX3xXbxX1xX10axX19xX1axX3xXexX2axX30xX10axX3xXcfxX393xX393xX230xXcxX3xXexX309xX19xX1xX3xX4xX1xX3exX19xX1axX3xX7xX3e0xX4xX3xX136xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX2f4xX19xX1axX3xXexX1xX2f4xX19xX3xX111xX54xXdxXf8xX40xX3xXcfxX393xX393xX230xXcxX3xXexX309xX19xX1xX3xX4xX1xX3exX19xX1axX3xXexX6xX15xX3xX26xX783xX3xX19xX1axX21xX2e9xXdxX3xX19xX1axX1xff47xX10axX40xX3xX24axX1xX2f4xX19xX1axX3xX5cxX238xX3xX6xXdxX3xX52xX267xX3xX52xX2f9xX3xX5xX5dxXdxX3xXbxX1xX39xX6xX3xX7xX6xX3exXf8xXf9xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10axX17xX15xXaxX12xX2fxX803xX19xX1axX3xX19xX29exX111xX40xX3xX4xX77xX4xX3xX4xX23dxX3xX3dxX3exX6xX19xX40xX3xX5cxX23dxX19xX3xX26xX267xX3xX5cxX2b5xX3xX1xX3exX15xX3xX5cxX2dbxX19xX1axX3xX1xX30xX19xX1axX3xX4xX1xX25axX4xX3xX19xX1axX1xX783xX19xX3xX19xX1axX30xX15xX3xX4xX2f4xX19xX1axX3xXexX1xX6xX111xX3xX1axXdxX6xX3xX136xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX23dxX3xX7xX7ebxX3xX4xX1xX39xX19xX1xX3xXexX2axX267xX40xX3xX1axXdxX5baxXbxX3xX5cxefb9xX3xX5bdxX1xX14xX19xX3xX17xX14xX19xX3xX136xX2b8xX6xX3xX5cxX2b8xXdxX3xX1axXdxX3abxX111xX3xX19xX1axX1xXf70xX10axX40xX3xX4xX1xX3exX19xX1axX3xX7xX3e0xX4xX3xX136xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX2f4xX19xX1axX3xXexX1xX2f4xX19xX3xX111xX54xXdxX137xX3xXbxX1xX3caxX19xX1axX40xX3xX4xX1xX87xX19xX1axX40xX3xX24axX1xX3c3xX4xX3xXbxX1xX25axX4xX3xX1xX231xX3exX3xX3dxX3exX3abxX3xXexX1xXdxXccxX19xX3xXexX6xXdxX40xX3xX52xX2b5xX10axX3xX5xX27xX137xX3xX5xX30xX3xX5xX18xX4xX3xX5xX21xX22xX19xX1axX3xX19xX3caxX19xX1axX3xX4xX87xXexX3xXexX2axX10axX19xX1axX3xXbxX1xX3caxX19xX1axX40xX3xX4xX1xX87xX19xX1axX3xX17xX267xX4xX1xX3xX11cxebb5xX230xfbb4x8e5cxX14exX2xX190xX40xX3xX1axX2b8xXbxX3xXbxX1xX3d3xX19xX3xX1axXdxXbdxX3xX26xXbdxX19xX1axX3xX889xX19xX3xX5cxX267xX19xX1xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX4xX1xX39xX19xX1xX3xXexX2axX267xX40xX3xXexX2axX231xXexX3xXexX18xX3xX6xX19xX3xXexX10axX30xX19xX3xX136xX2b5xX3xX1xX2dbxXdxX40xX3xXexX5dxX10axX3xX111xX2f4xXdxX3xXexX2axX21xX2e9xX19xX1axX3xXexX1xX3exX231xX19xX3xX5xX22xXdxX3xX5cxX238xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX4axX19xX3xX4xX2f4xX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxX4axXbxX3xX1xX2b8xX6xX40xX3xX1xXdxX4axX19xX3xX5cxX5dxXdxX3xX1xX2b8xX6xX3xX26xX30xX3xX5cxX379xX15xX3xX111xX5dxX19xX1xX3xXbxX1xX77xXexX3xXexX2axXdxX238xX19xX3xXd26xXcxX14exX13xX2fxX3xXexX309xX19xX1xX3xX19xX1xX30xXf9xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10axX17xX15xXaxX12xX0xXdxX111xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11cxX10xX19xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX17xXexX1xX130xX3xX132xX2xX134xXbxX136xX137xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX130xX3xX141xX2xX193xXbxX136xX137xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX60xX60xXdxXf9xX52xX6xX10axX1xX6xXexXdxX19xX1xXf9xX26xX19xX60xX19xX10xX12bxX7xX60xX142xX2xX18dxX141xX60xX190xX132xX17xX193xX2xX141xX134xX143xX2xX2xXexX143xX2xX141xX19exX5xX2xX193xX14exX142xX134xXf9xX1a5xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX5xX18xX4xX3xX5xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX27xX3xXexX2axX6xX19xX1axX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX19xX1xX3xX4xX1xX39xX19xX1xX3xX3dxX3exX15xX40xX3xXexXdxX19xX1xX3xX19xX1xX3exX4axX40xX3xXexX4exX19xX1axX3xX52xX21xX54xX4xX3xX1xXdxX4axX19xX3xX5cxX5dxXdxXaxX3xX12bxXdxX17xXexX1xX9xXaxX132xX2xX134xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX141xX2xX193xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX6xXbxXexXdxX10axX19xXaxX12xX11cxX77xX4xX3xX4xX1xXdxXc8xX19xX3xX7xX5eexX3xX26bxX5dxXdxX3xX5cxX2dbxXdxX3xX11cxX142xX193xX3xX5c1xX109xX2dbxX3xX11cxX2fxX811xX812xX3xXexX309xX19xX1xX5c9xX3xXexX1xX6xX111xX3xX1axXdxX6xX3xX4xX1xXbdxX6xX3xX4xX1xX77xX15xX3xXexX5dxXdxX3xX2fxX21xX23dxX19xX1axX3xX812xX23dxX19xX40xX3xX19xX29exX111xX3xX142xX193xX142xX193xXf9xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10axX17xX15xXaxX12xXcxX2axX10axX19xX1axX3xX19xX1xXbdxX19xX1axX3xX19xX29exX111xX3xXexX54xXdxX40xX3xXexX783xX19xX1xX3xX1xX783xX19xX1xX3xXexX1xXc8xX3xX1axXdxX54xXdxX40xX3xX24axX1xX3exX3xX26xX18xX4xX3xXexXdxXc8xXbxX3xXexX25axX4xX3xX17xXdxc391xX19xX3xX52xXdxXc8xX19xX3xXbxX1xX3e0xX4xX3xXexX5dxXbxX40xX3xX24axX1xX2b8xX3xX5xX21xX2e9xX19xX1axX40xX3xXexX2axX21xX54xX4xX3xX19xX1xXbdxX19xX1axX3xXexX1xX2e9xXdxX3xX4xX23dxX3xX26xX30xX3xXexX1xX77xX4xX1xX3xXexX1xX3e0xX4xX3xX111xX54xXdxX40xX3xX1xX23dxX19xX3xX5xX5baxX4xX3xX19xX30xX10axX3xX1xXc8xXexX40xX3xX4xX77xX19xX3xX52xX2dbxX40xX3xX4xX1xXdxXc8xX19xX3xX7xX33xX3xX393xX393xX230xXcxX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX19xX1xX3xXbxX1xX3abxXdxX3xX3dxX3exX77xX19xX3xXexX2axXdxX4axXexX3xX26xX30xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX4axX19xX3xX19xX1axX1xXdxXccxX111xX3xXexX5baxX4xX3xX4xX77xX4xX3xX3dxX3exX6xX19xX3xX5cxXdxX238xX111xX40xX3xX5cxX21xX2e9xX19xX1axX3xX5xX87xXdxX3xX4xX277xX6xX3xX26bxX3abxX19xX1axX3xX26xX82xX3xX3dxX3exX87xX4xX3xXbxX1xX3caxX19xX1axX3xXexX10axX30xX19xX3xX17xX14xX19xX40xX3xX4xX1xXdxXc8xX19xX3xXexX2axX6xX19xX1xX3xX19xX1xX14xX19xX3xX17xX14xX19xX137xX3xX19xX1xXdxX4axX111xX3xX26xX25axX3xX52xX3abxX10axX3xX26xX4axX3xXcxX889xX3xX3dxX3exX87xX4xX3xX26xX30xX3xX136xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX393xX393xX230xXcxX3xX19xX1xX14xX19xX3xX17xX14xX19xX3xXexX2axX10axX19xX1axX3xXexX1xX2e9xXdxX3xX24ax667axX3xX111xX54xXdxXf9xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10axX17xX15xXaxX12xXd26xX1xX2f4xX19xX1axX3xX19xX1axX4exX19xX1axX3xX4xX277xX19xX1axX3xX4xX87xX40xX3xX136xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX82xX19xX3xX3dxX3exX87xX4xX3xXbxX1xX3caxX19xX1axX3xXexX10axX30xX19xX3xX17xX14xX19xX3xX1axX3c3xX19xX3xX26xX54xXdxX3xXexX1xXc8xX3xXexX2axX231xX19xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX19xX1xX14xX19xX3xX17xX14xX19xX40xX3xX136xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX24axX1xX3exX3xX26xX18xX4xX3xXbxX1xX3caxX19xX1axX3xXexX1xX277xX3xX26xXbdxX19xX1axX3xX4xX1xX3c3xX4xX137xX3xX136xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX23dxX3xX7xX7ebxX3xX26xXbdxX19xX1axX3xX111xX5dxX19xX1xXf9xX3xXcxXdxXc8xXbxX3xXexX25axX4xX3xX5cxX379xX15xX3xX111xX5dxX19xX1xX3xX136xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX39xX19xX1xX3xX3dxX3exX15xX40xX3xX2axXf70xX19xX3xX5xX3exX15xX4axX19xX3xX24axXc3axX3xX5xX3exX231xXexX137xX3xX24axX1xX2f4xX19xX1axX3xX19xX1axX4exX19xX1axX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xX6xX10axX3xX7xX3e0xX4xX3xX111xX5dxX19xX1xX3xXexX889xX19xX1axX3xX1xX22xXbxX40xX3xX24axX1xX3abxX3xX19xX29exX19xX1axX3xX4xX1xXdxXc8xX19xX3xX5cxX346xX3exX3xX4xX277xX6xX3xX52xX2dbxX3xX5cxX2dbxXdxX3xXexX1xX21xX2e9xX19xX1axX3xXexX2axX18xX4xX3xX26xX30xX3xX17xX14xX19xX3xX3dxX3exX14xX19xX3xXexX18xX3xX26xX4axX40xX3xX17xX18xX3xX52xX267xX3xX5cxX2dbxX19xX1axX3xX26xXdxXccxX19xXf9xX3xXcxX1xX21xX2e9xX19xX1axX3xX136xX3exX15xXccxX19xX3xX52xX889xX3xX7xX3exX19xX1axX40xX3xX1xX10axX30xX19xX3xXexX1xXdxX4axX19xX3xX4xX77xX4xX3xXbxX1xX21xX23dxX19xX1axX3xX77xX19xX40xX3xX24axXc8xX3xX1xX10axX5dxX4xX1xX3xXexX77xX4xX3xX4xX1xXdxXc8xX19xX40xX3xX24axXc8xX3xX1xX10axX5dxX4xX1xX3xXbxX1xX3caxX19xX1axX3xX4xX1xX87xX19xX1axX3xX52xX2b5xX10axX40xX3xX5xX25axXexX40xX3xXexX783xX111xX3xX24axXdxXc8xX111xX3xX4xX3e0xX3exX3xX1xX2dbxX40xX3xX4xX3e0xX3exX3xX19xX5dxX19xX40xX3xX4xX1xX77xX15xX3xX19xX889xX40xX3xX4xX1xX77xX15xX3xX2axX4exX19xX1axXf9xX3xXcxX1xX18xX4xX3xX1xXdxX4axX19xX3xXexX87xXexX3xX4xX1xX39xX19xX1xX3xX7xX77xX4xX1xX3xX136xX2b5xX3xX1xX2dbxXdxX3xX26xX30xX3xX4xX1xX39xX19xX1xX3xX7xX77xX4xX1xX3xX1xX231xX3exX3xXbxX1xX21xX23dxX19xX1axX3xX3dxX3exX14xX19xX3xX5cxX2dbxXdxXf9xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10axX17xX15xXaxX12xX0xXdxX111xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11cxX10xX19xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX17xXexX1xX130xX3xX132xX2xX134xXbxX136xX137xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX130xX3xX141xX2xX193xXbxX136xX137xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX60xX60xXdxXf9xX52xX6xX10axX1xX6xXexXdxX19xX1xXf9xX26xX19xX60xX19xX10xX12bxX7xX60xX142xX2xX18dxX141xX60xX190xX132xX17xX193xX2xX134xX193xX193xX142xX132xXexX142xX19exX18dxX134xX143xX5xX193xXf9xX1a5xXbxX1ax6b0bxX2axX9xX134xX2xX134xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX5xX18xX4xX3xX5xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX27xX3xXexX2axX6xX19xX1axX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX19xX1xX3xX4xX1xX39xX19xX1xX3xX3dxX3exX15xX40xX3xXexXdxX19xX1xX3xX19xX1xX3exX4axX40xX3xXexX4exX19xX1axX3xX52xX21xX54xX4xX3xX1xXdxX4axX19xX3xX5cxX5dxXdxXaxX3xX12bxXdxX17xXexX1xX9xXaxX132xX2xX134xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX141xX2xX193xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX6xXbxXexXdxX10axX19xXaxX12xX393xX18xX4xX3xX5xX21xX22xX19xX1axX3xXcxX29exX19xX1axX3xXexX1xXdxXc8xXexX3xX1axXdxX77xXbxX3xX5c1xX109xX2dbxX3xX11cxX2fxX811xX812xX3xXexX309xX19xX1xX5c9xX3xX5xX3exX2f4xX19xX3xX7xXe52xX19xX3xX7xX30xX19xX1axX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX4axX19xX3xX19xX1xXdxX4axX111xX3xX26xX25axX3xX24axX1xXdxX3xX4xX2b8xX3xX5xX4axX19xX1xX3xX5c1xX3abxX19xX1xX3xX4xX1xX25axXbxX3xX19exX60xX142xX193xX142xX2xX5c9xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10axX17xX15xXaxX12xXcxXdxXc8xXbxX3xXexX25axX4xX3xX3dxX3exX77xX19xX3xXexX2axXdxX4axXexX3xX26xX30xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX4axX19xX3xXexX1xX3c3xX19xX1axX3xX5xX22xXdxX3xX19xX1axX1xX267xX3xX3dxX3exX15xXc8xXexX3xX5cxX5dxXdxX3xX1xX2dbxXdxX3xX26bxX3abxX19xX1axX3xX4xX77xX4xX3xX4xX346xXbxX3xX1axX3c3xX19xX3xX26xX54xXdxX3xX5cxX379xX15xX3xX111xX5dxX19xX1xX3xX26xXdxX4axX4xX3xX1xX7b2xX4xX3xXexX231xXbxX3xX26xX30xX3xX5xX30xX111xX3xXexX1xX10xX10axX3xXexX21xX3xXexX21xX7ebxX19xX1axX40xX3xX5cxX5dxX10axX3xX5cxX3e0xX4xX40xX3xXbxX1xX10axX19xX1axX3xX4xX77xX4xX1xX3xX2fxXe70xX3xX11cxX1xX39xX3xX5edxXdxX19xX1xX3xX26xX30xX3xX5bdxX1axX1xX267xX3xX3dxX3exX15xXc8xXexX3xXcxX2axX3exX19xX1axX3xX21xX23dxX19xX1axX3xX141xX3xX5c1xX24axX1xX2b8xX6xX3xX13xX10bbxX10bbxX5c9xX3xX26xX82xX3xX136xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX40xX3xX4xX1xX309xX19xX1xX3xX5cxX87xX19xX3xX26bxX3abxX19xX1axX137xX3xX19xX1axX29exX19xX3xX4xX1xX352xX19xX40xX3xX5cxX379xX15xX3xX5xX90xXdxX3xX7xX18xX3xX7xX3exX15xX3xXexX1xX10axX77xXdxX3xX26xX82xX3xXexX21xX3xXexX21xX7ebxX19xX1axX3xX4xX1xX39xX19xX1xX3xXexX2axX267xX40xX3xX5cxX5dxX10axX3xX5cxX3e0xX4xX40xX3xX5xX87xXdxX3xX7xX87xX19xX1axX40xX3xX19xX1xXbdxX19xX1axX3xX52xXdxX238xX3exX3xX1xXdxX4axX19xX3xXcfxXexX18xX3xX17xXdxX1325xX19xX3xX52xXdxXc8xX19xXf8xX40xX3xXcfxXexX18xX3xX4xX1xX3exX15xX238xX19xX3xX1xX2b8xX6xXf8xX3xXexX2axX10axX19xX1axX3xX19xX2dbxXdxX3xX52xX2dbxXf9xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10axX17xX15xXaxX12xX75xX1xX87xXdxX3xX1xX22xXbxX3xX4xX1xX352xXexX3xX4xX1xX87exX3xX26xX54xXdxX3xX4xX77xX4xX3xX4xX23dxX3xX3dxX3exX6xX19xX3xX4xX1xX3e0xX4xX3xX19xX29exX19xX1axX3xX4xX1xX277xX3xX5cxX2dbxX19xX1axX3xXexX1xX6xX111xX3xX111xX21xX3exX3xX4xX1xX10axX3xXcxX309xX19xX1xX3xX277xX15xX40xX3x68eexX109xX5bdxX10bcxX3xXexX309xX19xX1xX3xX5xX2b5xX19xX1xX3xX5cxX5dxX10axX40xX3xX4xX1xX309xX3xX5cxX5dxX10axX3xXexX2axXdxX238xX19xX3xX24axX1xX6xXdxX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX4axX19xX3xXexX1xX3c3xX19xX1axX3xX5xX22xXdxX3xX19xX1xXdxX4axX111xX3xX26xX25axX3xX3dxX3exX14xX19xX3xX7xX18xX3xX14exX3xX3dxX3exX87xX4xX3xXbxX1xX3caxX19xX1axX137xX3xX4xX277xX19xX1axX3xX4xX87xX40xX3xX136xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xXc8xX3xXexX2axX231xX19xX3xX26xX30xX3xXexXdxX82xX111xX3xX5xX18xX4xX3xX24axX1xX3exX3xX26xX18xX4xX3xXbxX1xX3caxX19xX1axX3xXexX1xX277xX3xX1axX3c3xX19xX3xX26xX54xXdxX3xX136xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcfxXexX1xXc8xX3xXexX2axX231xX19xX3xX5xX3caxX19xX1axX3xX17xX14xX19xXf8xX3xX19xX1axX30xX15xX3xX4xX30xX19xX1axX3xX26xXbdxX19xX1axX3xX4xX1xX3c3xX4xXf9xX3xXd26xXc8xXexX3xX1xX22xXbxX3xX4xX1xX352xXexX3xX4xX1xX87exX3xXbxX1xX77xXexX3xXexX2axXdxX238xX19xX3xXd26xXcxX14exX13xX2fxX3xX1axX3c3xX19xX3xX26xX54xXdxX3xX4xX277xX19xX1axX3xX4xX87xX3xX811xX75xX14exbaf2xX5bdxX40xX3xX1axXdxXbdxX3xX26xXbdxX19xX1axX3xX889xX19xX3xX5cxX267xX19xX1xX3xX4xX1xX39xX19xX1xX3xXexX2axX267xX40xX3xXexX2axX231xXexX3xXexX18xX3xX6xX19xX3xXexX10axX30xX19xX3xX136xX2b5xX3xX1xX2dbxXdxX137xX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xX6xX10axX3xX4xX3abxX19xX1xX3xX1axXdxX77xX4xX3xX4xX77xX4xX1xX3xX111xX5dxX19xX1axX40xX3xX19xX1axX29exX19xX3xX4xX1xX352xX19xX3xX26xX30xX3xX5xX30xX111xX3xXexX1xX346xXexX3xX52xX5dxXdxX3xX111xX7b2xXdxX3xX14xX111xX3xX111xX21xX3exX40xX3xXexX1xX277xX3xX5cxX10axX5dxX19xX3xXcfxX17xXdxX1325xX19xX3xX52xXdxXc8xX19xX3xX1xX3caxX6xX3xX52xX783xX19xX1xXf8xX40xX3xX52xX5dxX10axX3xX5xX10axX5dxX19xX3xX5xX231xXexX3xX5cxX889xX3xX4xX277xX6xX3xX4xX77xX4xX3xXexX1xXc8xX3xX5xX18xX4xX3xXbxX1xX3abxX19xX3xX5cxX2dbxX19xX1axX3xXexX1xX90xX3xX5cxX267xX4xX1xX40xX3xX24axX1xX2f4xX19xX1axX3xX5cxX238xX3xX52xX267xX3xX5cxX2dbxX19xX1axX3xX52xX346xXexX3xX19xX1axX2e9xX3xXexX2axX10axX19xX1axX3xX111xX7b2xXdxX3xXexX783xX19xX1xX3xX1xX3exX87xX19xX1axXf9xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10axX17xX15xXaxX12xX0xXdxX111xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11cxX10xX19xXexX10xX2axX3xX17xXexX1xX3exX111xX52xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX17xXexX1xX130xX3xX132xX2xX134xXbxX136xX137xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX130xX3xX141xX2xX193xXbxX136xX137xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX60xX60xXdxXf9xX52xX6xX10axX1xX6xXexXdxX19xX1xXf9xX26xX19xX60xX19xX10xX12bxX7xX60xX142xX2xX18dxX141xX60xX190xX132xX17xX193xX2xX134xX193xX134xX134xX18dxXexX132xX2xX190xX2xX5xX134xX14exX142xX19exXf9xX1a5xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX5xX18xX4xX3xX5xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX27xX3xXexX2axX6xX19xX1axX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX19xX1xX3xX4xX1xX39xX19xX1xX3xX3dxX3exX15xX40xX3xXexXdxX19xX1xX3xX19xX1xX3exX4axX40xX3xXexX4exX19xX1axX3xX52xX21xX54xX4xX3xX1xXdxX4axX19xX3xX5cxX5dxXdxXaxX3xX12bxXdxX17xXexX1xX9xXaxX132xX2xX134xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX141xX2xX193xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX6xXbxXexXdxX10axX19xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX136xXexX14exX6xX5xXdxX1axX19xX130xX3xX1a5xX3exX7xXexXdxX151xX15xX137xXaxX12xX26bxXe70xX19xX1axX3xX4xX1xX39xX3xX2fxX10axX30xX19xX1axX3xXcxX2axX3exX19xX1axX3xX10bcxX27xX19xX1axX3xX14exX3x887axX15xX3xX26xXdxXccxX19xX3xX109xX11cxX2fxX3xXcxX2axX3exX19xX1axX3xX21xX23dxX19xX1axX3xX26bxX3abxX19xX1axX40xX3xX109xX39xX3xXexX1xX21xX3xXcxX309xX19xX1xX3xX277xX15xX40xX3xX11cxX1xX277xX3xXexX267xX4xX1xX3xX2fxX26bxX5bdxX10bcxX3xXexX309xX19xX1xX40xX3xX109xX39xX3xXexX1xX21xX3xX26bxX3abxX19xX1axX3xX277xX15xX3xX811xX3exX14xX19xX3xX7xX18xX3xXexX309xX19xX1xX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX19xX1xX3xX26xX30xX3xX26bxX5dxXdxX3xXexX77xX3xX5bdxX1axX3exX15xX1325xX19xX3xXcxX346xXexX3xX5bdxX1xX14xX19xX3xc983xX3xX75xX1xX2b8xX3xX109xX39xX3xXexX1xX21xX3xX26bxX3abxX19xX1axX3xX277xX15xX40xX3xX11cxX1xX39xX19xX1xX3xX277xX15xX3xX109xX2dbxX3xX11cxX2fxX811xX812xX3xXexX309xX19xX1xX3xX4xX1xX277xX3xXexX2axX783xX3xX1xX2dbxXdxX3xX19xX1axX1xX267xX3xX2axX6xX3xX19xX1axX1xX267xX3xX3dxX3exX15xXc8xXexX3xX5xX2b5xX19xX1xX3xX5cxX5dxX10axX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX4axX19xX3xX19xX1xXdxX4axX111xX3xX26xX25axX3xX132xX3xXexX1xX77xX19xX1axX3xX4xX3exX87xXdxX3xX19xX29exX111xX3xX142xX193xX142xX2xXf9xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX10axX17xX15xXaxX12xX75xX1xX77xXexX3xX1xX3exX15xX3xXexX2axX3exX15xX82xX19xX3xXexX1xX87xX19xX1axX3xX2xX190xX193xX3xX19xX29exX111xX3xXexX1xX30xX19xX1xX3xX5xX231xXbxX40xX3xX18dxX193xX3xX19xX29exX111xX3xXexX77xXdxX3xX5xX231xXbxX3xXexX309xX19xX1xX40xX3xX4xX77xX19xX3xX52xX2dbxX40xX3xX4xX1xXdxXc8xX19xX3xX7xX5eexX3xX393xX393xX230xXcxX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX19xX1xX3xX19xX1axX3exX15xX4axX19xX3xXexX2axX3exX19xX1axX3xXexX1xX30xX19xX1xX40xX3xXexXdxX19xX3xXexX21xX7ebxX19xX1axX3xX26xX30xX10axX3xX7xX18xX3xX5xX2b5xX19xX1xX3xX5cxX5dxX10axX3xX4xX277xX6xX3xX26bxX3abxX19xX1axX40xX3xX5bdxX1xX30xX3xX19xX21xX54xX4xX3xX26xX30xX3xX4xX1xXc8xX3xX5cxX2dbxX3xX13xX2fxX11cxX5bdxX40xX3xX5cxX10axX30xX19xX3xX24axXc8xXexX3xX111xX2dbxXexX3xX5xX3caxX19xX1axX40xX3xX3dxX3exX15xXc8xXexX3xXexX14xX111xX3xX24axX1xX3c3xX4xX3xXbxX1xX25axX4xX3xX111xX7b2xXdxX3xX24axX1xX2b8xX3xX24axX1xX29exX19xX40xX3xX19xXb6xX3xX5xX18xX4xX3xXbxX1xX346xX19xX3xX5cxX346xX3exX40xX3xX1xX10axX30xX19xX3xXexX1xX30xX19xX1xX3xX136xX3exX346xXexX3xX7xX3c3xX4xX3xX111xX7b2xXdxX3xX19xX1xXdxX4axX111xX3xX26xX25axX3xX111xX30xX3xX26bxX3abxX19xX1axX40xX3xX5bdxX1xX30xX3xX19xX21xX54xX4xX40xX3xX3dxX3exX14xX19xX3xX5cxX2dbxXdxX3xX26xX30xX3xX5bdxX1xX14xX19xX3xX17xX14xX19xX3xX1axXdxX6xX10axX3xXbxX1xX2b8xX40xX3xX7xXe52xX19xX3xX7xX30xX19xX1axX3xX4xX1xXdxXc8xX19xX3xX5cxX346xX3exX3xX26xX30xX3xX4xX1xXdxXc8xX19xX3xX5cxX346xX3exX3xXexX1xX3c3xX19xX1axX3xX5xX22xXdxX3xXexX2axX21xX54xX4xX3xX111xX7b2xXdxX3xX24axb815xX3xXexX1xX90xX40xX3xX1axX2b8xXbxX3xXbxX1xX3d3xX19xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX4axX19xX3xXexX1xX3c3xX19xX1axX3xX5xX22xXdxX3xX7xX18xX3xX19xX1axX1xXdxX4axXbxX3xX136xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX26xX30xX3xX52xX3abxX10axX3xX26xX4axX3xX26xXbdxX19xX1axX3xX4xX1xX3c3xX4xX3xXcxX889xX3xX3dxX3exX87xX4xX3xX230xXdxX4axXexX3xX5bdxX6xX111xX3xX13xX2fxX11cxX5bdxX3xXexX2axX10axX19xX1axX3xXexX783xX19xX1xX3xX1xX783xX19xX1xX3xX111xX54xXdxXf9xX0xX60xXbxX12xX0xX17xXdxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xX2axX10xX5xX6xXexX10xX17xXaxX12xX0xX7xXexX2axX10axX19xX1axX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxXccxX19xX3xX3dxX3exX6xX19xX130xX0xX60xX7xXexX2axX10axX19xX1axX12xX0xX3exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX14exXexX1xX3exX111xX52xX14exX6xX19xX17xX14exX7xX6xXbxX10axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxba53xXdxX77xX3xXexX2axX267xX3xXexX21xX3xXexX21xX7ebxX19xX1axX3xX2fxXe70xX3xX11cxX1xX39xX3xX5edxXdxX19xX1xX3xX26xX82xX3xX136xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX26xX30xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xX30xX19xX1xX3xX5cxX2e9xXdxX3xX7xX87xX19xX1axX3xX111xX54xXdxX3xXexX2axX10axX19xX1axX3xX3dxX3exX14xX19xX3xXf9xXf9xXf9xXaxX3xX1xX2axX10xX151xX9xXaxX60xX136xX6xX15xX14exX17xX3exX19xX1axX14exX17xX6xX19xX1axX60xX1axXdxX6xX14exXexX2axXdxX14exXexX3exX14exXexX3exX10axX19xX1axX14exX1xX10axX14exX4xX1xXdxX14exX111xXdxX19xX1xX14exX26xX10xX14exX136xX6xX15xX14exX17xX3exX19xX1axX14exX26xX6xX14exXexX1xX3exX4xX14exX1xX6xX19xX1xX14exX17xX10axXdxX14exX7xX10axX19xX1axX14exX111xX10axXdxX14exXexX2axX10axX19xX1axX14exX3dxX3exX6xX19xX14exX17xX10axXdxX60xX142xX193xX141xX193xX142xX193xXf9xX1xXexX111xXaxX12xX0xXdxX111xX1axX3xX7xX2axX4xX9xXaxX60xX111xX10xX17xXdxX6xX60xX2xX142xX193xX60xX19xX10xX12bxX7xX60xX142xX193xX134xX2xX60xX132xX190xX17xX142xX2xX141xX18dxX19exX141xX134xXexX18dxX141xX134xX143xX5xX2xX193xX14exXexXdxX19xX1xX14exX4xX6xX111xX14exX17xX6xX4xX14exX52xXdxX10xXexX14exX4xX3exXf9xX1a5xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX5xX18xX4xX3xX5xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX27xX3xXexX2axX6xX19xX1axX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX19xX1xX3xX4xX1xX39xX19xX1xX3xX3dxX3exX15xX40xX3xXexXdxX19xX1xX3xX19xX1xX3exX4axX40xX3xXexX4exX19xX1axX3xX52xX21xX54xX4xX3xX1xXdxX4axX19xX3xX5cxX5dxXdxXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX17xXdxX26xX12xX0xX7xXexX2axX10axX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2093xXdxX77xX3xXexX2axX267xX3xXexX21xX3xXexX21xX7ebxX19xX1axX3xX2fxXe70xX3xX11cxX1xX39xX3xX5edxXdxX19xX1xX3xX26xX82xX3xX136xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX26xX30xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xX30xX19xX1xX3xX5cxX2e9xXdxX3xX7xX87xX19xX1axX3xX111xX54xXdxX3xXexX2axX10axX19xX1axX3xX3dxX3exX14xX19xX3xXf9xXf9xXf9xXaxX3xX1xX2axX10xX151xX9xXaxX60xX136xX6xX15xX14exX17xX3exX19xX1axX14exX17xX6xX19xX1axX60xX1axXdxX6xX14exXexX2axXdxX14exXexX3exX14exXexX3exX10axX19xX1axX14exX1xX10axX14exX4xX1xXdxX14exX111xXdxX19xX1xX14exX26xX10xX14exX136xX6xX15xX14exX17xX3exX19xX1axX14exX26xX6xX14exXexX1xX3exX4xX14exX1xX6xX19xX1xX14exX17xX10axXdxX14exX7xX10axX19xX1axX14exX111xX10axXdxX14exXexX2axX10axX19xX1axX14exX3dxX3exX6xX19xX14exX17xX10axXdxX60xX142xX193xX141xX193xX142xX193xXf9xX1xXexX111xXaxX12xX2093xXdxX77xX3xXexX2axX267xX3xXexX21xX3xXexX21xX7ebxX19xX1axX3xX2fxXe70xX3xX11cxX1xX39xX3xX5edxXdxX19xX1xX3xX26xX82xX3xX136xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX26xX30xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xX30xX19xX1xX3xX5cxX2e9xXdxX3xX7xX87xX19xX1axX3xX111xX54xXdxX3xXexX2axX10axX19xX1axX3xX3dxX3exX14xX19xX3xXf9xXf9xXf9xX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX2axX10axX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX811xX3exX6xX19xX3xX5cxXdxX238xX111xX3xX4xX277xX6xX3xX11cxX1xX277xX3xXexX267xX4xX1xX3xX2fxXe70xX3xX11cxX1xX39xX3xX5edxXdxX19xX1xX3xX26xX82xX3xX136xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX26xX30xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xX30xX19xX1xX3xX5cxX2e9xXdxX3xX7xX87xX19xX1axX3xX111xX54xXdxX3xXexX2axX10axX19xX1axX3xX3dxX3exX14xX19xX3xX5cxX2dbxXdxX3xX5xX30xX3xX19xedf5xXexX3xX5cxX352xX4xX3xX7xX3c3xX4xX40xX3xX4xX2b8xX3xX1axXdxX77xX3xXexX2axX267xX3xX5xXc36xX3xX5xX3exX231xX19xX3xX26xX30xX3xXexX1xX18xX4xX3xXexXdxX1325xX19xX3xX26xX2f4xX3xX4xX90xX19xX1axX3xXexX10axX3xX5xX54xX19xX3xXexX2axX10axX19xX1axX3xX3dxX3exX77xX3xXexX2axX783xX19xX1xX3xX136xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX40xX3xXexX2axX21xX7ebxX19xX1axX3xXexX1xX30xX19xX1xX3xX4xX277xX6xX3xX3dxX3exX14xX19xX3xX5cxX2dbxXdxX3xXexX6xXf9xX0xX60xXbxX12xX0xX60xX17xXdxX26xX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX26bxX3abxX19xX1axX3xX52xX2dbxX3xX811xX3exX14xX19xX3xX7xX18xX3xXexX309xX19xX1xX40xX3xX1xX3exX15xX4axX19xX3xX230xX27xX3xX811xX3exX6xX19xX1axX3xXexX2axXdxX238xX19xX3xX24axX1xX6xXdxX3xX5cxX21xX6xX3xX5bdxX1axX1xX267xX3xX3dxX3exX15xXc8xXexX3xX26bxX5dxXdxX3xX1xX2dbxXdxX3xX26bxX3abxX19xX1axX3xX26xX30xX10axX3xXf9xXf9xXf9xXaxX3xX1xX2axX10xX151xX9xXaxX60xX136xX6xX15xX14exX17xX3exX19xX1axX14exX17xX6xX19xX1axX60xX17xX6xX19xX1axX14exX52xX10axX14exX3dxX3exX6xX19xX14exX7xX3exX14exXexXdxX19xX1xX14exX1xX3exX15xX10xX19xX14exX26xX3exX14exX3dxX3exX6xX19xX1axX14exXexX2axXdxX10xX19xX14exX24axX1xX6xXdxX14exX17xX3exX6xX14exX19xX1axX1xXdxX14exX3dxX3exX15xX10xXexX14exX17xX6xXdxX14exX1xX10axXdxX14exX17xX6xX19xX1axX14exX26xX6xX10axX14exX4xX3exX10axX4xX14exX7xX10axX19xX1axX60xX142xX193xX18dxX134xX190xX2xXf9xX1xXexX111xXaxX12xX0xXdxX111xX1axX3xX7xX2axX4xX9xXaxX60xX111xX10xX17xXdxX6xX60xX2xX142xX193xX60xX19xX10xX12bxX7xX60xX142xX193xX134xX193xX60xX2xX141xX190xX17xX2xX2xX2xX18dxX143xX142xX2xXexX132xX19exX142xX142xX134xX5xX193xXf9xX1a5xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX5xX18xX4xX3xX5xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX27xX3xXexX2axX6xX19xX1axX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX19xX1xX3xX4xX1xX39xX19xX1xX3xX3dxX3exX15xX40xX3xXexXdxX19xX1xX3xX19xX1xX3exX4axX40xX3xXexX4exX19xX1axX3xX52xX21xX54xX4xX3xX1xXdxX4axX19xX3xX5cxX5dxXdxXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX17xXdxX26xX12xX0xX7xXexX2axX10axX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX26bxX3abxX19xX1axX3xX52xX2dbxX3xX811xX3exX14xX19xX3xX7xX18xX3xXexX309xX19xX1xX40xX3xX1xX3exX15xX4axX19xX3xX230xX27xX3xX811xX3exX6xX19xX1axX3xXexX2axXdxX238xX19xX3xX24axX1xX6xXdxX3xX5cxX21xX6xX3xX5bdxX1axX1xX267xX3xX3dxX3exX15xXc8xXexX3xX26bxX5dxXdxX3xX1xX2dbxXdxX3xX26bxX3abxX19xX1axX3xX26xX30xX10axX3xXf9xXf9xXf9xXaxX3xX1xX2axX10xX151xX9xXaxX60xX136xX6xX15xX14exX17xX3exX19xX1axX14exX17xX6xX19xX1axX60xX17xX6xX19xX1axX14exX52xX10axX14exX3dxX3exX6xX19xX14exX7xX3exX14exXexXdxX19xX1xX14exX1xX3exX15xX10xX19xX14exX26xX3exX14exX3dxX3exX6xX19xX1axX14exXexX2axXdxX10xX19xX14exX24axX1xX6xXdxX14exX17xX3exX6xX14exX19xX1axX1xXdxX14exX3dxX3exX15xX10xXexX14exX17xX6xXdxX14exX1xX10axXdxX14exX17xX6xX19xX1axX14exX26xX6xX10axX14exX4xX3exX10axX4xX14exX7xX10axX19xX1axX60xX142xX193xX18dxX134xX190xX2xXf9xX1xXexX111xXaxX12xX26bxX3abxX19xX1axX3xX52xX2dbxX3xX811xX3exX14xX19xX3xX7xX18xX3xXexX309xX19xX1xX40xX3xX1xX3exX15xX4axX19xX3xX230xX27xX3xX811xX3exX6xX19xX1axX3xXexX2axXdxX238xX19xX3xX24axX1xX6xXdxX3xX5cxX21xX6xX3xX5bdxX1axX1xX267xX3xX3dxX3exX15xXc8xXexX3xX26bxX5dxXdxX3xX1xX2dbxXdxX3xX26bxX3abxX19xX1axX3xX26xX30xX10axX3xXf9xXf9xXf9xX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX2axX10axX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX26bxX3abxX19xX1axX3xX277xX15xX3xX811xX3exX14xX19xX3xX7xX18xX3xXexX309xX19xX1xX40xX3xX1xX3exX15xX4axX19xX3xX230xX27xX3xX811xX3exX6xX19xX1axX3xX5c1xX2fxX30xX3xXcxX33xX19xX1xX5c9xX3xX26xX4exX6xX3xXexX889xX3xX4xX1xX3e0xX4xX3xX2fxX2dbxXdxX3xX19xX1axX1xX267xX3xX1xX7b2xX4xX3xXexX231xXbxX40xX3xX3dxX3exX77xX19xX3xXexX2axXdxX4axXexX40xX3xXexX2axXdxX238xX19xX3xX24axX1xX6xXdxX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX4axX19xX3xX5bdxX1axX1xX267xX3xX3dxX3exX15xXc8xXexX3xX26bxX5dxXdxX3xX1xX2dbxXdxX3xX26bxX3abxX19xX1axX3xX52xX2dbxX3xX811xX3exX14xX19xX3xX5cxX2dbxXdxX3xX5xX3d3xX19xX3xXexX1xX3e0xX3xX13xX10bbxX40xX3xX5bdxX1axX1xX267xX3xX3dxX3exX15xXc8xXexX3xX26bxX5dxXdxX3xX1xX2dbxXdxX3xXexX309xX19xX1xX3xX5xX3d3xX19xX3xXexX1xX3e0xX3xX13xX10bbxX13xX40xX3xX19xX1xXdxX4axX111xX3xX24axX144exX3xX142xX193xX142xX193xX14exX142xX193xX142xX134xXf9xX0xX60xXbxX12xX0xX60xX17xXdxX26xX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX60xX3exX5xX12xX0xX17xXdxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2axXaxX12xX0xX60xX17xXdxX26xX12xX0xX60xX17xXdxX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adexX3exXexX1xX10axX2axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX136xXexX14exX6xX5xXdxX1axX19xX130xX3xX2axXdxX1axX1xXexX137xXaxX12xX26bxX5dxXdxX3xXexX77xX3xX393xXccxX3xX2fxXe70xX19xX1axX3xX5bdxX1xX14xX19xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adexX3exXexX1xX10axX2axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX136xXexX14exX6xX5xXdxX1axX19xX130xX3xX2axXdxX1axX1xXexX137xXaxX12xX5c1xX19dcxX230xX3xX109xXcxX230xX3xXcxX309xX19xX1xX3xX277xX15xX40xX3xX11cxX1xX309xX3xX1xX3exX15xX3xXexX2axX21xX7ebxX19xX1axX3xX109xX2dbxX3xX11cxX2fxX811xX812xX3xXexX309xX19xX1xX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX19xX1xX5c9xX0xX60xXbxX12
Đại tá Lê Hồng Nhân