Facebook bổ sung tính năng chuyển lời thoại thành văn bản
Theo một thông báo ra ngày thứ 6 vừa rồi của Phó Chủ tịch sản phẩm tin nhắn của Facebook, ông David Marcus, tính năng mới trên ứng dụng Facebook Messenger sẽ tự động chuyển lời thoại thành văn bản.
f9f4x10846x18b4bx16ba2x17aefx12567x19153x1b2e1x12919x13b6dx14612x1776bxX5xX8x166a3xX5x198c4x1bb83xX7x19496x198b2x1cedex1be7exX3x19e82x17af5xX4xX5xX12x14e32xX6xXaxX3x14df5xX7xX10xX4xX4xX9xXax13717x1b837xX12xX5xX7xX8xXax17da2x15512xX10xX20xX8x1abecx1c5a1xX34x19ecaxX3xX33x115c1xX3xX4xX18xX14xX13xX3xX5x1471cxX14xX1xX3xX14x17355xX14xX13xX3xX20xX1xX18xX6x169faxX14xX3xX7x10b74xX12xX3xX5xX1xX34x1365bxX12xX3xX5xX1x10c40xX14xX1xX3x10771xX46xX14xX3xX33x1cc12xX14xX0x1ba1bxX1xX2xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27x16646xX8xX10x1b388xXaxX2exX28xX1xX8xX34xX3x112aex147caxX5xX3xX5xX1x13ecfxX14xX13xX3xX33x19906xX34xX3x1879bxX10xX3xX14xX13xX5dxX6xX3xX5xX1x14f6dxX3x19876xX3xX61x16f0cxX10xX3xXadx15645xX12xX3xX20x19a27xX10xX3x1a77dxX1x1aaa3xX3x1913cxX1xXc4xX3xX5x1746fxX20xX1xX3xX4xX66xX14xX3xX27xX1x19810xX9fxX3xX5xX12xX14xX3xX14xX1x18e9cxX14xX3xX20xXc4xX10xX3xX2fxX10xX20xX8xX33xX34xX34xX36x170ddxX3xXa5xX14xX13xX3x1ada2xX10xX61xX12xX97xX3x16a5fxX10xXadxX20xX18xX4xXf2xX3xX5xX41xX14xX1xX3xX14xX46xX14xX13xX3xX9fx1414axX12xX3xX5xXadx19d8dxX14xX3xXb7xX14xX13xX3xX97x1459bxX14xX13xX3xX2fxX10xX20xX8xX33xX34xX34xX36xX3xXfexX8xX4xX4xX8xX14xX13xX8xXadxX3xX4x13e07xX3xX5x1a1e0xX3x136a1xXa0xX14xX13xX3xX20xX1xX18xX6xX4exX14xX3xX7xX52xX12xX3xX5xX1xX34xX58xX12xX3xX5xX1xX5dxX14xX1xX3xX61xX46xX14xX3xX33xX66xX14x18866xX0xX69xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX20xX8xX14xX5xX8xXadxXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX94xX8xX10xX97xXaxX2exX0xX10xX3xX1xXadxX8xX1cxX9xXaxXaxX2exX0xX12xX9fxX13xX3xX4xXadxX20xX9xXaxX69xX69xX12xX15exX33xX10xX34xX1xX10xX5xX12xX14xX1xX15exX61xX14xX69xX14xX8x1a84exX4xX69xX2x10d3dx151a7x16cfbxX69xX2xX1bcxXb9xX97xX2xX2xX1bdx15d0ax1778exX1bcxX1bcxX5xXb9xX1c7xX1c6xX1bdxX1bcxX7xX1bcxX15exX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX34x18ddcxX9fxX10xX13xX8xX3xX97xX5xX1xX18xX9fxX33xXaxX3xX69xX2exX0xX69xX10xX2exX0xX69xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27x13127xX34xX97xX6xXaxX2exX94xX12x145f4xX14xX3xX14xX10xX6xXf2xX3xX2fxX10xX20xX8xX33xX34xX34xX36xX3xXfexX8xX4xX4xX8xX14xX13xX8xXadxX3xX13bxX10xX14xX13xX3xX20xX1xX34xX3xX27xX1x1ca28xX27xX3xX14xX13x1a88bxX52xX12xX3xX97x14b94xX14xX13xX3xX13x13c51xX12xX3xX5xX12xX14xX3xX14xX1xXe3xX14xX3xX5xX1xX34xX58xX12xX15xX3xX21fxX58xX14xX3xX20xX1x1b097xX3xX20x10fd1xX14xX3xX20xX1xX58xX9fxX3xX61xX5dxX34xX3xX33xX12xX4exX18xX3xX5xX252x1ab67xX14xX13xX3xX9fxX12xX20xXf2xX3xX14xXc9xX12xX3xX61xX5dxX34xX3xX13bxX12xX227xX14xX3xX5xX1xX34xX58xX12xX3xX61xX5dxX3xX20xX1xX18xX6xX4exX14xX3xX27xX1xX278xX14xX3xX5xX1xX18xX3x1cd58xX9fxX3xX13xX12x17e8cxX14xX13xX3xX14xXc9xX12xX3xX14xX5dxX6xX3xX20xX1xX34xX3xX14xX13xX252xX52xX12xX3xX14xX1x112efxX14xX3xX61xX5dxX3xX4xX10xX18xX3xX13bxXc9xX3xX14xX13xX252xX52xX12xX3xX14xX5dxX6xX3xX20xXc9xX3xX5xX1xX4exX3xX14xX13xX1xX8xX3xX13bxX252xX28bxX20xX3xX14xX1x1323dxX14xX13xX3xX5xX12xX14xX3xX14xX1xXe3xX14xX3xX5xX1xX34xX58xX12xX3xX14xX5dxX6xX15exX0xX69xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX21fxX34xX97xX6xXaxX2ex1825fxX1xX252xX14xX13xX3xX5xXadxX34xX14xX13xX3xX27xX1xX12xX116xX14xX3xX33xX66xX14xX3xX20xX2d7xX27xX3xX14xX1xX2d7xX5xX3xX9fxX111xX12xX3xX14xX13xX252xX52xX12xX3xX97xX257xX14xX13xX3xX20xXc9xX3xX5xX1xX4exX3xX20xX1xX58xX9fxX3xX61xX5dxX34xX3xX9fxXa0xX5xX3xX33xX12xX4exX18xX3xX5xX252xX28bxX14xX13xX3xX13bxX4exX3xX20xX1xX18xX6xX4exX14xX3xX7xX52xX12xX3xX14xXc9xX12xX3xX5xX1xX5dxX14xX1xX3xX61xX46xX14xX3xX33xX66xX14xX15exX3xX28xXadxX116xX14xX3xX7x151f3xX3xX5xX1xX18xX6x14ec5xX5xXf2xX3xX33xX58xX14xX3xX61x1aa5fxX14xX3xX20xXc9xX3xX5xX1xX4exX3xX14xX1xXe3xX14xX3xX5xX12xX14xX3xX14xX3c3xX18xX3xX33xX58xX14xX3xX36xX1xXa5xX14xX13xX3xX13bxX8xX34xX3xX5xX10xX12xX3xX14xX13xX1xX8xX3xX1xX34x1410exX20xX3xX13bxX10xX14xX13xX3x1805exX3xX14x18696xX12xX3xXc0xX14xX3xX5dxX34xX3xX14xX1xX252xX3xX36xX1xX12xX3xX13bxX10xX14xX13xX3xX1xX2bfxX27xX3xX1xX34xX3fcxX20xX3xX13bxX12xX3xX14xX13xX1xX8xX3xX1x19e47xX10xX3xX14xX1xX58xX20xX15exX0xX69xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX21fxX34xX97xX6xXaxX2exX94xX12xX227xX14xX3xX5xX58xX12xXf2xX3xX2fxX10xX20xX8xX33xX34xX34xX36xX3xX61xX3ccxX14xX3xX20xX1xX252xX10xX3xX20xX1xX34xX3xX33xX12xX3c3xX5xX3xX36xX1xX12xX3xX14xX5dxX34xX3xX14xX13xX252xX52xX12xX3xX97xX257xX14xX13xX3xX20xXc9xX3xX5xX1xX4exX3xX4xX25cxX3xX97xX11exX14xX13xX3xX33xX66xX14xX3xX20xX2d7xX27xX3xX14xX1xX2d7xX5xX3xX14xX5dxX6xX3xX14xX1xX252xX14xX13xX3xX5xX1xX8xX34xX3xXfexX10xXadxX20xX18xX4xXf2xX3xXb7xX14xX13xX3xX97xX11exX14xX13xX3xX14xX5dxX6xX3xX9fxX111xX12xX3xXdxX18x143d8xX5xX3xX1xX12xX227xX14xX3xX5xXadxX116xX14xX3xX97xX58xX14xX13xX3x11b3axX97xX257xX14xX13xX3xX5xX1xX25cx1791exX3xX61xX5dxX3xX20xX1xX275xX3xX20xXc9xX3xX9fxXa0xX5xX3xX4x1797fxX3xX41xX5xX3xX14xX13xX252xX52xX12xX3xX20xXc9xX3xX5xX1xX4exX3xX4xX25cxX3xX97xX11exX14xX13xX3xX5xX41xX14xX1xX3xX14xX46xX14xX13xX3xX14xX5dxX6xX15exX0xX69xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX21fxX34xX97xX6xXaxX2exXf8xXd0xX20xX1xX3xX61xX11exX3xX20xX1xX18xX6xX4exX14xX3xX7xX52xX12xX3xX5xX1xX34xX58xX12xX3xX5xX1xX5dxX14xX1xX3xX61xX46xX14xX3xX33xX66xX14xX3xX20xXc4xX10xX3xX2fxX10xX20xX8xX33xX34xX34xX36xX3xX20x1253fxX14xX13xX3xX5xX252xX407xX14xX13xX3xX5xX139xX3xX61xX111xX12xX3xX97xXd0xX20xX1xX3xX61xX11exX3xX13bxX10xX14xX13xX3xX36xX1xXaaxX3xX5xX1xX5dxX14xX1xX3xX20xXa5xX14xX13xX3xX20xXc4xX10xX3x100b2xX34xX34xX13xX7xX8xX3xX7xX5dxX3xX5d1xX34xX34xX13xX7xX8xX3x14f4dxX34xX12xX20xX8xX3xX13xX12x134c7xX27xX3xX5xX139xX3xX13bxXa0xX14xX13xX3xX4xX34xX58xX14xX3xX5xX1xX252xX3xX13bxX12xX227xX14xX3xX5xX25cxX3x1384exX18xX10xX3xX7xX52xX12xX3xX14xXc9xX12xX0xX69xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xXadxX12xX13xX1xX5xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX21fxX34xX97xX6xXaxX2ex1c4a0xX116xX3xX349xX13xX10xX3xX0xX8xX9fxX2ex13e9exX28xX1xX8xX34xX3xX94xX18xX1cxX1cxX12xX14xX13xX5xX34xX14xX27xX34xX4xX5x15220xX0xX69xX8xX9fxX2exX0xX69xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xXadxX12xX13xX1xX5xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX21fxX34xX97xX6xXaxX2exX0xX8xX9fxX2exX349xX13xX18xXc0xX14xX15xX3xX12xX20xX5xX14xX8xX1b7xX4xX15exX61xX14xX0xX69xX8xX9fxX2exX0xX69xX27xX2e
sydong