Giới trẻ Hà Tĩnh “hoài cổ” với thú chơi máy ảnh film
(Baohatinh.vn) - Thú chơi máy ảnh film dần quay trở lại với giới trẻ mê sự “hoài cổ” tại Hà Tĩnh. Giữa cuộc sống ồn ã, gấp gáp, máy ảnh film vẫn đủ sức làm rung cảm những người trẻ thích "sống chậm” với những gam màu đặc biệt ...
9cdbx15fd9xbe64xa211xf452x11ebfxec96x9d3cx102b3xX7x1209bx12787xfaa8xa032x125ccxe294xX5xc063xXaxb02cx13bc0xXdx10f09xXdxX3xXex14fffxcca7xX3xf076x16d8axX3xXcxfa60xb05cxX1xX3xb5f0xX1x14af7xX1dxXdxX3xX4xc6bbxd20dxX3x121d5xX15xXdxX3xXexX1x10037xX3xX4xX1x18360xXdxX3x112bdxc9e8x129e0xX3xaa6dxX21xX1xX3x1771axXdxX5xX3bxX0x158c5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6xad4fxXaxX12xXcxX1xX34xX3xX4xX1xX38xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX21xX1xX3xX43xXdxX5xX3bxX3xX5ax17238xX21xX3x1812fx141f4xX6xX3dxX3xXexX19xd3d2xX3xX5x10fd0xXdxX3xX2exX15xXdxX3xd176xXdxX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX3bx9dc5xX3xX7xbbccxX3xX24xX1xX26xX1dxXdxX3xX4xX2bxX2cxX3xXexX81xXdxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xb723xX3xX13xXdx16270xX6xX3xX4xX78xc7c0xX4xX3xX7xf6e7xX21xX88xX3x18476xX21xX3x11f3fxb21cxX3xX88x105caxXbxX3xX88xX3cxXbxXc1xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX21xX1xX3xX43xXdxX5xX3bxX3xX2ex106d1xX21xX3x13b89x12026xX3xX7xa1aaxX4xX3xX5xX1dxX3bxX3xX19xX78xX21xX88xX3xX4xX3fxX3bxX3xX21xX1xXb0xX21xX88xX3xX21xX88xfdeaxbdbaxXdxX3xXexX19xX1axX3xXexX1xda04xX4xX1xX3xXaxX7xXb9xX21xX88xX3xX4xX1xf8c5xX3bxX2cxX3xX2exX15xXdxX3xX21xX1xXb0xX21xX88xX3xX88xX6xX3bxX3xX3bxX1dxX78xX3xXddx17c52xX4xX3x130d0xXdxfbe2xXexX3xXacxXacxXacxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb232xX26xX5axX3dxX3xXbxf677xX10xX21xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXexX10xa359xXex181ecxX6xX5xXdxX88xX21x16de5xX3xX4xX10xX21xXexX10xX19xc63fxXaxX12xX0xXdxX3bxX88xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX146xX10xX21xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxd489xXdxX5axXexX1xX15fxX3xce42xX2xfa6dxXbxX157xX167xX3xX1xX10xXdxX88xX1xXexX15fxX3xd345xX2xb220xXbxX157xX167xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX48xX48xXdxXacxX129xX6xX26xX1xX6xXexXdxX21xX1xXacxX2exX21xX48xX21xX10xX186xX7xX48xX2x11e94x10c7dx141b1xX48xX2xX19cxX1c7xX5axX19cxX2xX19cxX18fxX1c6xX1c6xX1c5xXexX18dx1178exX1c6xX19cxX5xX18fxX159xXdxX3bxX88xX159xX18dxX1c5xX1c5xX1c5xXacx9f47xXbxX88xce4bxX19xX9xX2xX18dxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX24xX1xX26xX1dxXdxX3xX4xX2bxX2cxX3xX2exX15xXdxX3xXexX1xX34xX3xX4xX1xX38xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX21xX1xX3xX43xXdxX5xX3bxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX6xXbxXexXdxX26xX21xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX157xXexX159xX6xX5xXdxX88xX21xX15fxX3xX4xX10xX21xXexX10xX19xX167xXaxX12xa22exX1xXb0xX21xX88xX3xXexXc4xX3bxX3xX3fxX21xX1xX3xX4xX1x1787cxXbxX3xX129xc293xX21xX88xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX43xXdxX5xX3bxX3xXddxX6xX21xX88xX3xX21xX88xX1dxX3dxX3xX4xX1dxX21xX88xX3xX4xX1xXdx13614xX3bxX3xXddxXf9xfe00xX4xX3xXaxX7xX95xX3xXf9xX78xX3xX3cxXdxXaxX3xX4xXdexX6xX3xX88xXdxX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xXacxX0xX10xX3bxX12xX3xdb9dxX21xX1xX3x16ab7xe10axX21xX1xX3xX1cxX3fxXdxX0xX48xX10xX3bxX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX26xX5axX3dxXaxX12xX1cxX38xX21xX3xX1c7xX3xX21x175b5xX3bxX3xX88x14c1axX21xX3xX129x11343xX3xX2exX15xXdxX3xXexX1xX34xX3xX4xX1xX38xXdxX3xX129xd8c3xX3xX4xX1xX26xX3xX5xX1dxX3xX4xX74xX78xX3xb55exbbcexXc1xX3xXex1321axX3xX3bx100c9xX21xX3xX21xX1dxX3dxXc1xX3xX129xX81xX21xX3xX261xX88xX78xX3dxc0a5xX21xX3xX1cxX26xX1dxX21xX88xX3x13aa0xXcxX1xX81xX4xX1xX3xc14bxd7f7xX3bxXc1xX3xXcxX1xX81xX4xX1xX3xX1cxX1dx11077xX3xXddxXc0xX3xX4xX2f6xX3xX1xX1dxX21xX88xX3xX21xX88xX1dxX21xX3xX129xXe1xX4xX3xX3fxX21xX1xX3xX2exX1dxX3xX129xXb5xX3xX7xXf9xX78xX3xXexX10fxXbxX3xX1xX38xX21xX3xX1c6xX19exX3xX4xX1xXdxX294xX4xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX21xX1xX3xX4xX2bxX3xX4xXdexX6xX3xX21xX1xXdxb697xX78xX3xX5axb7e7xX21xX88xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX21xX1xXf9xX3xX261xXdxX313xX26xX21xXc1xX3xX146xX26xX21xXexX6xX157xf034xX3xX4x16aa0xX21xX88xX3xX21xX1xXdxX38fxX78xX3xXb9xX21xX88xX3xX313xX103xX21xX1xX3xXddxXdxX3xX313x9dc3xX3bxXacxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX26xX5axX3dxXaxX12xX24x13cc7xX2c6xX21xX1xX3xX129xX2f2xXexX3xXddxX74xX78xX3xX3bxX92xX3xX4xX1xX38xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xXbxX1xXdxX3bxX3xXexf600xX3xX5xX34xX4xX3xXddxXf9xX299xX4xX3xX6xX21xX1xX3xX129xX81xX21xX3xX4xX1xX26xX3xX157xX10xX3bxX3xX21xX1xXb0xX21xX88xX3xX129xXe1xX4xX3xX3fxX21xX1xX3xX4xX1xX271xXbxX3xXddxXf9xX299xX4xX3xX129xX275xX21xX88xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX43xXdxX5xX3bxXc1xX3xXexX3fexX3xXddxX2f6xX3xXddxX33cxX3bxX3xX19xX6xX3xX24xX21xX88xX1xXdxX12bxX21xX2cxX3xX21xX88xX1xX10xX3xXexXdxX294xX21xX88xX3xX3bxX1dxX21xX3xXexX19xX10fxXbxX3xX4xXdexX6xX3xXbxX1xXdxX3bxX3xX313xX1xXdxX3xX4xX1xX271xXbxXc1xX3xXexX1xX103xX4xX1xX3xX4xX3fxX3bxX3xX88xXdxX3cxX4xX3xXddxXf9xX299xX4xX3xX21xX88xX2f2xX3bxX3xX21xX1xX2c6xX21xX3xX21xX1xXb0xX21xX88xX3xX3bxX1dxX78xX3xX313xX1xX3cxX4xX3xX129xXdxX12bxXexX3xXexX19xX92xX21xX3xXexXc4xX3bxX3xX3fxX21xX1xX3xX5axX26xX3xX3bxX2c6xX21xX1xX3xXexX95xX3xX4xX1xX271xXbxXacxX3xXaxX146xX1xX38xXdxX3xXbxX1xXdxX3bxXaxX3xX4xX393xX21xX3xX313xX1xXdxX294xX21xX3xX3bxX2c6xX21xX1xX3xXaxX7xXb9xX21xX88xX3xX4xX1xX10fxX3bxXaxX3xX2exX2c6xX3xX3fxX21xX1xX3xXbxX1xXdxX3bxX3xX313xX1x12354xX21xX88xX3xXexX1xe9ccxX3xX157xX2f6xX6xX3xXddxXf9xX299xX4xX3xX21xX92xX21xX3xX3bxX78xXb9xX21xX3xX4xX2f6xX3xX129xXe1xX4xX3xX3fxX21xX1xX3xXddx12b03xXbxX3xXbxX1xX3fxXdxX3xX4xX31bxX21xX3xXexX1xX10fxX21xXc1xX3xXexX318xX3xX3bxX31bxX21xX3xX19xXc4xXexX3xX21xX1xXdxX38fxX78xX2cxXc1xX3xX129xX81xX21xX3xX261xX88xX78xX3dxX32bxX21xX3xX1cxX26xX1dxX21xX88xX3xXexX33cxX3bxX3xX7xX95xXacxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX26xX5axX3dxX3xXbxX146xX10xX21xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX157xXexX159xX6xX5xXdxX88xX21xX15fxX3xX4xX10xX21xXexX10xX19xX167xXaxX12xX0xXdxX3bxX88xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX146xX10xX21xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX186xXdxX5axXexX1xX15fxX3xX18dxX2xX18fxXbxX157xX167xX3xX1xX10xXdxX88xX1xXexX15fxX3xX19cxX2xX19exXbxX157xX167xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX48xX48xXdxXacxX129xX6xX26xX1xX6xXexXdxX21xX1xXacxX2exX21xX48xX21xX10xX186xX7xX48xX2xX1c5xX1c6xX1c7xX48xX2xX19cxX1c7xX5axX19cxX2xX19cxX19cxX19cxX18fxX19exXexX2xX1c5x175eaxX2xX5xX60bxX159xX1c6xX1c5xX18dxX1c5xX19exX1d6xX1c5xX19cxX159xX2xX19cxX60bxX60bxX1c5xX1c5xX1c6xX1c6xX1d6xX1c7xX1c6xXacxX1e5xXbxX88xX1e8xX19xX9xX1c7xX1c6xX1c7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX24xX1xX26xX1dxXdxX3xX4xX2bxX2cxX3xX2exX15xXdxX3xXexX1xX34xX3xX4xX1xX38xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX21xX1xX3xX43xXdxX5xX3bxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX6xXbxXexXdxX26xX21xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX157xXexX159xX6xX5xXdxX88xX21xX15fxX3xX4xX10xX21xXexX10xX19xX167xXaxX12xX140xX81xX21xX3xX261xX88xX78xX3dxX32bxX21xX3xX1cxX26xX1dxX21xX88xX3xX7xX7exX3xX1xXb0xX78xX3xX88xX74xX21xX3xX1c6xX19exX3xX4xX1xXdxX294xX78xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX43xXdxX5xX3bxX3xX4xX1xXdexX3xX3dxX294xX78xX3xX4xXdexX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX5axX393xX21xX88xX3xX146xX26xX21xXexX6xX157xXc1xX3xX261xXdxX313xX26xX21xXacxXacxXacxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX26xX5axX3dxX3xXbxX146xX10xX21xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX157xXexX159xX6xX5xXdxX88xX21xX15fxX3xX4xX10xX21xXexX10xX19xX167xXaxX12xX0xXdxX3bxX88xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX146xX10xX21xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX186xXdxX5axXexX1xX15fxX3xX18dxX2xX18fxXbxX157xX167xX3xX1xX10xXdxX88xX1xXexX15fxX3xX19cxX2xX19exXbxX157xX167xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX48xX48xXdxXacxX129xX6xX26xX1xX6xXexXdxX21xX1xXacxX2exX21xX48xX21xX10xX186xX7xX48xX2xX1c5xX1c6xX1c7xX48xX2xX19cxX1c7xX5axX19cxX2xX19cxX18fxX1c5xX2xX1c6xXexX1d6xX1c5xX1c7xX60bxX5xX19exX159xX19exX19exX19exX19exX18fxX19cxX159xX60bxXacxX1e5xXbxX88xX1e8xX19xX9xX2xX19exX19exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX24xX1xX26xX1dxXdxX3xX4xX2bxX2cxX3xX2exX15xXdxX3xXexX1xX34xX3xX4xX1xX38xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX21xX1xX3xX43xXdxX5xX3bxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX6xXbxXexXdxX26xX21xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX157xXexX159xX6xX5xXdxX88xX21xX15fxX3xX4xX10xX21xXexX10xX19xX167xXaxX12xX140xXe1xX4xX3xX3fxX21xX1xX3xX129xX2c6xX21xX1xX3xX5axX306xX3xX2exX38fxX3xX4xX78xXb5xX4xX3xX7xXb9xX21xX88xX3xXddxXf9xX299xX4xX3xX261xX88xX78xX3dxX32bxX21xX3xX1cxX26xX1dxX21xX88xX3xX88xX1xXdxX3xX5xX81xXdxX3xX129xX275xX21xX88xX3xX21xX1xXb0xX21xX88xX3xX4xX1xXdxX294xX4xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX43xXdxX5xX3bxXacxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX26xX5axX3dxXaxX12xX1cxXdxX12bxX21xX3xX21xX6xX3dxXc1xX3xX2exX15xXdxX3xX313xX1xX26xX3fxX21xX88xX3xXexX19xX92xX21xX3xX5axXf9xX15xXdxX3xX1c7xX3xXexX19xXdxX12bxX78xXc1xX3xX21xX88xXf9xXfaxXdxX3xX4xX1xX38xXdxX3xXddxXc0xX3xX4xX2f6xX3xXexX1xX508xX3xXexX2c6xX3bxX3xXddxXf9xX299xX4xX3xX3bxXb5xXexX3xX4xX1xXdxX294xX4xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX43xXdxX5xX3bxX3xX4xX38xX3xX129xX3fxX21xX3xXddxX508xX3xX129xX2f2xXexX3xXddxX74xX78xX3xX24xXexX19xX3fxXdxX3xX21xX88xX1xXdxX12bxX3bxX2cxX3xX4xX1xXc4xXexX3xX19xXdxX92xX21xX88xX3xX4xXdexX6xX3xX5xX26xX81xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX21xX1dxX3dxXacxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX26xX5axX3dxXaxX12xX33bxXc4xX3dxX3xX2exX103xX3xX5axX271xXc1xX3xX4xX1xXdxX294xX4xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX21xX1xX3xX146xX6xX21xX26xX21xX3x17ffex149ccxX2xX3xX313xX3c6xX3bxX3xX5xX10xX21xX7xX3xX4xX1xX33cxX21xX3xX5axX78xX21xX88xX3xX18fxX19exX48xX2xXacxX1c5xX3xX4xX2f6xX3xX88xXdxX3cxX3xX5axX6xX26xX3xXddxXb5xX21xX88xX3xXexX3fexX3xX2xXc1xX1c7xX3xX159xX3xX2xXc1xX18fxX3xXexX19xXdxX12bxX78xX3xXddxXbdxX21xX88xXc1xX3xX313xX1xX3cxX3xX2exX3fexX6xX3xXexX34xXdxX3xXexXdxX38fxX21xX3xX2exX15xXdxX3xX21xX1xXb0xX21xX88xX3xX21xX88xXf9xXfaxXdxX3xXexX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX3bxX78xXb9xX21xX3xX129xX2f2xXexX3xXddxX74xX78xX3xX5xX1dxX3bxX3xX77xX78xX10xX21xX3xX2exX15xXdxX3xX4xX3cxX4xX1xX3xX4xX1xX271xXbxX3xX3fxX21xX1xX3xX43xXdxX5xX3bxXacxX3xX261xX88xX26xX1dxXdxX3xX19xX6xXc1xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX103xX3xX4xX1xX26xX3xX3bxXb5xXexX3xX4xX78xXb5xX21xX3xX43xXdxX5xX3bxX3xX5axX6xX26xX3xXddxXb5xX21xX88xX3xXexX3fexX3xX313xX1xX26xX3fxX21xX88xX3xX18dxX18fxX3x13e6fxX3xX1c7xX2xX18fxX3xX21xX88xX1xX2c6xX21xX3xXddxXbdxX21xX88xX3xXexX3afxX3dxX3xXexX3fexX21xX88xX3xX5xX26xX81xXdxXc1xX3xX5axX393xX21xX88xX3xX43xXdxX5xX3bxX167xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX103xX3xX19x16e7axX6xX3xXexX19xX26xX21xX88xX3xXbxX1xX393xX21xX88xX3xXexXb9xXdxX3xX5xX1dxX3xX1c6xX19exX3xX159xX3xX18fxX19exX3xX21xX88xX1xX2c6xX21xX3xXddxXbdxX21xX88xX48xX4xX78xXb5xX21xXacxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX26xX5axX3dxX3xXbxX146xX10xX21xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX157xXexX159xX6xX5xXdxX88xX21xX15fxX3xX4xX10xX21xXexX10xX19xX167xXaxX12xX0xXdxX3bxX88xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX146xX10xX21xXexX10xX19xX3xX5axXexX1xX78xX3bxX129xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX186xXdxX5axXexX1xX15fxX3xX18dxX2xX18fxXbxX157xX167xX3xX1xX10xXdxX88xX1xXexX15fxX3xX19cxX2xX19exXbxX157xX167xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX48xX48xXdxXacxX129xX6xX26xX1xX6xXexXdxX21xX1xXacxX2exX21xX48xX21xX10xX186xX7xX48xX2xX1c5xX1c6xX1c7xX48xX2xX19cxX1c7xX5axX19cxX2xX19cxX19cxX18fxX19exX1c6xXexX2xX60bxX18dxX19exX5xX2xX19exX159xXdxX3bxX88xX159xX18dxX1c5xX1c5xX18fxXacxX1e5xXbxX88xX1e8xX19xX9xX18dxX1c5xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX24xX1xX26xX1dxXdxX3xX4xX2bxX2cxX3xX2exX15xXdxX3xXexX1xX34xX3xX4xX1xX38xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX21xX1xX3xX43xXdxX5xX3bxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX6xXbxXexXdxX26xX21xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX157xXexX159xX6xX5xXdxX88xX21xX15fxX3xX4xX10xX21xXexX10xX19xX167xXaxX12xX261xX1xXdxX38fxX78xX3xX129xX81xX21xX3xXexX19xX1axX3xXddxXc0xX3xXexX2c6xX3bxX3xXddxX294xX21xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX43xXdxX5xX3bxX3xX21xX1xXf9xX3xX3bxXb5xXexX3xX4xX3cxX4xX1xX3xXddxX508xX3xXaxX7xXb9xX21xX88xX3xX4xX1xX10fxX3bxXaxX3xX2exX1dxX3xXexX10fxX21xX3xX1xXf9xX7exX21xX88xX3xX2exX1axX3xXddxX528xXbxX3xX19xXdxX92xX21xX88xX3xX4xX2f6xX3xX4xXdexX6xX3xX3bxX1dxX78xX3xX7xX2f2xX4xXacxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX26xX5axX3dxXaxX12xX140xX81xX21xX3xX1cxX26xX1dxX21xX88xX3xX313xX508xX3xX5xX81xXdxXc1xX3xXexX19xX26xX21xX88xX3xXexX1xXfaxXdxX3xX88xXdxX6xX21xX3xX3bxX15xXdxX3xX129xX2f2xXexX3xXddxX74xX78xX3xXexX2c6xX3bxX3xX1xXdxX508xX78xX3xX1cxX26xX1dxX21xX88xX3xX4xffa5xX21xX88xX3xX88xX126xXbxX3xXbxX1xX3fxXdxX3xX21xX1xXdxX38fxX78xX3xX313xX1xX2f6xX3xX313xX1xX2eexX21xX3xX3bxX1dxX3xX21xX1xXb0xX21xX88xX3xX21xX88xXf9xXfaxXdxX3xX3bxX15xXdxX3xX4xX1xX38xXdxX3xX43xXdxX5xX3bxX3xXddxX38fxX78xX3xXbxX1xX3fxXdxX3xXexX19xX3fxXdxX3xX77xX78xX6xX3xX21xX1xXf9xX3xX3bxX78xX6xX3xX5axX393xX21xX88xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX21xX1dxX26xXc1xX3xX5axX3afxX21xX88xX3xX43xXdxX5xX3bxX3xX19xX6xX3xX7xX6xX26xXc1xX3xX5xXc4xX3dxX3xX21x9dc4xXexX3xX129xX275xX21xX88xX3xXexX6xX3dxX3xX7xX6xX26xX3xX4xX1xX26xX3xX4xX1xX103xX21xX1xX3xX157xX3cxX4xX3xX21xX1xXc4xXexX3xX2exX1dxX3xX77xX78xX6xX21xX3xXexX19x14935xX21xX88xX3xX1xX38xX21xX3xX5xX1dxX3xX5xX1dxX3bxX3xX7xX6xX26xX3xXddxX508xX3xX313xX1xX502xX21xX88xX3xX24xXddxXe1xXexX3xX88xX3cxX21xX1xX3xX88xXdxXb0xX6xX3xXddxXf9xXfaxX21xX88xX2cxX3xXexX19xX26xX21xX88xX3xX77xX78xX3cxX3xXexX19xX2c6xX21xX1xX3xX4xX1xX38xXdxX3xX43xXdxX5xX3bxX3xX2exX15xXdxX3xX21xX1xXb0xX21xX88xX3xX4xX502xX21xX88xX3xXddxX26xX81xX21xX3xX3bxXc4xXexX3xX313xX1xX3cxX3xX21xX1xXdxX38fxX78xX3xXexX1xXfaxXdxX3xX88xXdxX6xX21xX3xX21xX1xXf9xX3xX3bxX78xX6xX3xX43xXdxX5xX3bxXc1xX3xX4xX1xX271xXbxXc1xX3xX19xX34xXexX3xX43xXdxX5xX3bxXc1xX3xXexX19xX3cxX21xX88xX3xX43xXdxX5xX3bxXc1xX3xX4xX1xXfaxX3xX43xXdxX5xX3bxX3acxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX26xX5axX3dxX3xXbxX146xX10xX21xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX157xXexX159xX6xX5xXdxX88xX21xX15fxX3xX4xX10xX21xXexX10xX19xX167xXaxX12xX0xXdxX3bxX88xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX146xX10xX21xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX186xXdxX5axXexX1xX15fxX3xX18dxX2xX18fxXbxX157xX167xX3xX1xX10xXdxX88xX1xXexX15fxX3xX19cxX2xX19exXbxX157xX167xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX48xX48xXdxXacxX129xX6xX26xX1xX6xXexXdxX21xX1xXacxX2exX21xX48xX21xX10xX186xX7xX48xX2xX1c5xX1c6xX1c7xX48xX2xX19cxX1c7xX5axX19cxX2xX19cxX19cxX18fxX1c6xX19exXexX2xX1c7xX18dxX18dxX5xX1c6xX159xX1c6xX1c5xX60bxX19cxX60bxX18fxX1c7xX18dxX159xX1c7xX2xX18fxX1c7xX1c6xX2xX19cxX1c7xX1c6xX2xX18dxXacxX1e5xXbxX88xX1e8xX19xX9xX60bxX2xX19cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX24xX1xX26xX1dxXdxX3xX4xX2bxX2cxX3xX2exX15xXdxX3xXexX1xX34xX3xX4xX1xX38xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX21xX1xX3xX43xXdxX5xX3bxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX6xXbxXexXdxX26xX21xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX157xXexX159xX6xX5xXdxX88xX21xX15fxX3xX1e5xX78xX7xXexXdxX43xX3dxX167xXaxX12xX146xX1xXdxX3xXbxX1xX103xX3xX4xX1xX26xX3xX3bxXb5xXexX3xX4xX78xXb5xX21xX3xX43xXdxX5xX3bxX3xX5axX6xX26xX3xXddxXb5xX21xX88xX3xXexX3fexX3xX313xX1xX26xX3fxX21xX88xX3xX18dxX18fxX3xXa2fxX3xX1c7xX2xX18fxX3xX21xX88xX1xX2c6xX21xX3xXddxXbdxX21xX88xX3xXexX3afxX3dxX3xXexX3fexX21xX88xX3xX5xX26xX81xXdxXc1xX3xX5axX393xX21xX88xX3xX43xXdxX5xX3bxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX26xX5axX3dxXaxX12xX2c5xX508xX3xX4xX2f6xX3xXddxXf9xX299xX4xX3xX21xX1xXb0xX21xX88xX3xX129xXe1xX4xX3xX3fxX21xX1xX3xXddxX528xXbxXc1xX3xX21xX88xX26xX1dxXdxX3xX2exXdxX12bxX4xX3xXbxX1xX3fxXdxX3xX3bxXc4xXexX3xX21xX1xXdxX38fxX78xX3xXexX1xXfaxXdxX3xX88xXdxX6xX21xX3xX7xXf9xX78xX3xXexX74xX3bxXc1xX3xXexX2c6xX3bxX3xX1xXdxX508xX78xX3xX21xX88xXf9xXfaxXdxX3xX4xX1xX271xXbxX3xX3fxX21xX1xX3xX4xXc83xX21xX88xX3xXbxX1xX3fxXdxX3xX129xe4d3xX3xXexX33cxX3bxX3xX7xXe1xX4xX3xX21xX88xX1xXdxX92xX21xX3xX4xXe1xX78xX3xXddxX126xX4xX3xXexX103xX21xX1xX3xX19xXdxX92xX21xX88xX3xX4xXdexX6xX3xXexX3fexX21xX88xX3xX5xX26xX81xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX313xX1xX3cxX4xX3xX21xX1xX6xX78xXacxX3xXaxX146xX1xX38xXdxX3xX43xXdxX5xX3bxXaxX3xX4xX393xX21xX3xX4xX2f6xX3xX21xX1xXdxX38fxX78xX3xX19xXdexXdxX3xX19xX26xX3xXbxX1xX3fxXdxX3xX313xX1xX2f2xX4xX3xXbxX1xX271xX4xX3xXexX3fexX3xXexX3fexX3xX21xX1xXf9xX15fxX3xX5xX2f2xXbxX3xXbxX1xXdxX3bxX3xX7xX6xXdxXc1xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX1xXf9xXc1xX3xX5xXd28xXexX3xX7xX3cxX21xX88xX3acxX3xec80xX1dxX3xXddxX508xX3xX7xXa63xX3xX5axX271xX21xX88xX3xXexX1xX1dxX21xX1xX3xXexX1xX81xX26xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX43xXdxX5xX3bxX3xXexX1xX2c6xX3xXbxX1xX3fxXdxX3xX5xX1dxX3xX21xX88xXf9xXfaxXdxX3xX4xX2f6xX3xX6xX3bxX3xX1xXdxX508xX78xX3xX4xX38xX3xX129xX3fxX21xX3xX2exX38fxX3xX21xX1xXdxX294xXbxX3xX3fxX21xX1xXacxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX26xX5axX3dxX3xXbxX146xX10xX21xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX157xXexX159xX6xX5xXdxX88xX21xX15fxX3xX4xX10xX21xXexX10xX19xX167xXaxX12xX0xXdxX3bxX88xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX146xX10xX21xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX186xXdxX5axXexX1xX15fxX3xX18dxX2xX18fxXbxX157xX167xX3xX1xX10xXdxX88xX1xXexX15fxX3xX19cxX2xX19exXbxX157xX167xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX48xX48xXdxXacxX129xX6xX26xX1xX6xXexXdxX21xX1xXacxX2exX21xX48xX21xX10xX186xX7xX48xX2xX1c5xX1c6xX1c7xX48xX2xX19cxX1c7xX5axX19cxX2xX19cxX19cxX18fxX1c6xX1d6xXexX2xX1c5xX19exX18dxX5xX1c7xX159xXdxX3bxX88xX159xX18dxX1c5xX1c5xX1c6xXacxX1e5xXbxX88xX1e8xX19xX9xX1c6xX60bxX18dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX24xX1xX26xX1dxXdxX3xX4xX2bxX2cxX3xX2exX15xXdxX3xXexX1xX34xX3xX4xX1xX38xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX21xX1xX3xX43xXdxX5xX3bxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX6xXbxXexXdxX26xX21xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX157xXexX159xX6xX5xXdxX88xX21xX15fxX3xX1e5xX78xX7xXexXdxX43xX3dxX167xXaxX12xXcxX1xX34xX3xX2exX78xXdxX3xX21xX1dxX3dxX3xXaxX88xX33cxX3dxX3xX21xX88xX1xXdxX12bxX21xXaxX3xX313xX1xX502xX21xX88xX3xX4xX1xX318xX3xX129xX7exXdxX3xX24xX4xX1xXc4xXexX3xX3bxX1dxX78xX2cxX3xX19xXc4xXexX3xX19xXdxX92xX21xX88xX3xX3bxX1dxX3xX4xX393xX21xX3xX7exX3xXexX19xX3fxXdxX3xX21xX88xX1xXdxX12bxX3bxX3xX4xX1xX318xX21xX1xX3xXexX6xX3dxX3xX1xX26xX1dxX21xX3xXexX26xX1dxX21xX3xX313xX1xXdxX3xX7xXa63xX3xX5axX271xX21xX88xX3xX3bxX3cxX3dxXacxX3xX0xX10xX3bxX12xX2c1xX21xX1xX3xX2c5xX2c6xX21xX1xX3xX1cxX3fxXdxX0xX48xX10xX3bxX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX26xX5axX3dxXaxX12xX1087xX15xXdxX3xX21xX1xXb0xX21xX88xX3xX21xX88xXf9xXfaxXdxX3xXexX1xX103xX4xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX21xX1xX3xXbxX1xXdxX3bxXc1xX3xXexX1xX34xX3xX2exX78xXdxX3xX21xX1dxX3dxX3xXaxX88xX33cxX3dxX3xX21xX88xX1xXdxX12bxX21xXaxX3xX313xX1xX502xX21xX88xX3xX4xX1xX318xX3xX129xX7exXdxX3xX24xX4xX1xXc4xXexX3xX3bxX1dxX78xX2cxX3xX19xXc4xXexX3xX19xXdxX92xX21xX88xX3xX3bxX1dxX3xX4xX393xX21xX3xX7exX3xXexX19xX3fxXdxX3xX21xX88xX1xXdxX12bxX3bxX3xX4xX1xX318xX21xX1xX3xXexX6xX3dxX3xX1xX26xX1dxX21xX3xXexX26xX1dxX21xX3xX313xX1xXdxX3xX7xXa63xX3xX5axX271xX21xX88xX3xX5xX26xX81xXdxX3xX3bxX3cxX3dxXacxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX26xX5axX3dxXaxX12xX24xX2c5xXdxX508xX3bxX3xX77xX78xX6xX21xX3xXexX19xXd28xX21xX88xX3xX7exX3xX4xX1xX271xXbxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX43xXdxX5xX3bxX3xX5xX1dxX3xX3dxX294xX78xX3xXexXb9xX3xX3cxX21xX1xX3xX7xX3cxX21xX88xX3xX2exX2c6xX3xX21xX88xXf9xXfaxXdxX3xX4xX1xX271xXbxX3xX313xX1xX502xX21xX88xX3xXexX1xX508xX3xX7xXa63xX3xX5axX271xX21xX88xX3xXbxX1xX26xXexX26xX7xX1xX26xXbxX3xX4xX1xX318xX21xX1xX3xX7xXa63xX6xX3xXexX19xX95xX4xX3xXexXdxX294xXbxXacxX3xX1087xX2c6xX3xX2exX10fxX3dxXc1xX3xX3bxX78xXb9xX21xX3xX4xX1xX271xXbxX3xXddxXf9xX299xX4xX3xX3bxXb5xXexX3xX129xXe1xX4xX3xX3fxX21xX1xX3xX21xX88xXf9xXfaxXdxX3xX4xX1xX38xXdxX3xXbxX1xX3fxXdxX3xX24xX4xX2eexX21xX2cxX3xX3cxX21xX1xX3xX7xX3cxX21xX88xXc1xX3xX5xXc4xX3dxX3xX21xXcfbxXexX3xX4xX31bxX21xX3xXexX1xX10fxX21xXc1xX3xX4xX2f6xX3xX313xX1xXdxX3xXddxX508xX3xX4xX1xX271xXbxX3xX3bxXb5xXexX3xX129xXe1xX4xX3xX3fxX21xX1xX3xX3bxXc4xXexX3xXddxX294xX21xX3xX4xX3fxX3xX2xX19exX3xXbxX1xX34xXexX2cxXc1xX3xX129xX81xX21xX3xX140xX3afxXdxX3xX2c5xX2c6xX21xX1xX3xX1cxX3fxXdxX3xX334xX2c5xXe1xX4xX3xXcxX1xXd28xXc1xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX348xX3xXa2fxX3xX3bxXb5xXexX3xX21xX88xXf9xXfaxXdxX3xX4xX1xX38xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX21xX1xX3xX43xXdxX5xX3bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX1axXacxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX26xX5axX3dxX3xXbxX146xX10xX21xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX157xXexX159xX6xX5xXdxX88xX21xX15fxX3xX4xX10xX21xXexX10xX19xX167xXaxX12xX0xXdxX3bxX88xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX146xX10xX21xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX186xXdxX5axXexX1xX15fxX3xX18dxX2xX18fxXbxX157xX167xX3xX1xX10xXdxX88xX1xXexX15fxX3xX19cxX2xX19exXbxX157xX167xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX48xX48xXdxXacxX129xX6xX26xX1xX6xXexXdxX21xX1xXacxX2exX21xX48xX21xX10xX186xX7xX48xX2xX1c5xX1c6xX1c7xX48xX2xX19cxX1c7xX5axX19cxX2xX19cxX18fxX19cxX1c6xX1c6xXexX19cxX19cxX19exX60bxX5xX2xX19exX159xXdxX3bxX88xX159xX18dxX1c5xX1c5xX1c7xXacxX1e5xXbxX88xX1e8xX19xX9xX19cxX1c6xX18dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX24xX1xX26xX1dxXdxX3xX4xX2bxX2cxX3xX2exX15xXdxX3xXexX1xX34xX3xX4xX1xX38xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX21xX1xX3xX43xXdxX5xX3bxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX6xXbxXexXdxX26xX21xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX157xXexX159xX6xX5xXdxX88xX21xX15fxX3xX4xX10xX21xXexX10xX19xX167xXaxX12xX13xX1xXdxX3xX5xX81xXdxX3xX21xX1xXb0xX21xX88xX3xX21xXcfbxXexX3xXddxX528xXbxX3xX129xX2c6xX21xX1xX3xX5axX306xX3xX4xXdexX6xX3xX4xX78xXb5xX4xX3xX7xXb9xX21xX88xXacxXacxXacxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX26xX5axX3dxX3xXbxX146xX10xX21xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX157xXexX159xX6xX5xXdxX88xX21xX15fxX3xX4xX10xX21xXexX10xX19xX167xXaxX12xX0xXdxX3bxX88xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX146xX10xX21xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX186xXdxX5axXexX1xX15fxX3xX18dxX2xX18fxXbxX157xX167xX3xX1xX10xXdxX88xX1xXexX15fxX3xX19cxX2xX19exXbxX157xX167xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX48xX48xXdxXacxX129xX6xX26xX1xX6xXexXdxX21xX1xXacxX2exX21xX48xX21xX10xX186xX7xX48xX2xX1c5xX1c6xX1c7xX48xX2xX19cxX1c7xX5axX19cxX2xX19cxX18fxX18dxX19exX19exXexX1c6xX1d6xX1c6xX18fxX5xX1d6xX159xXdxX3bxX88xX159xX18dxX1c5xX1c5xX1d6xXacxX1e5xXbxX88xX1e8xX19xX9xX1d6xX18fxX18fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX24xX1xX26xX1dxXdxX3xX4xX2bxX2cxX3xX2exX15xXdxX3xXexX1xX34xX3xX4xX1xX38xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX21xX1xX3xX43xXdxX5xX3bxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX6xXbxXexXdxX26xX21xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX157xXexX159xX6xX5xXdxX88xX21xX15fxX3xX4xX10xX21xXexX10xX19xX167xXaxX12xXacxXacxXacxX3xX129xX275xX21xX88xX3xX21xX1xXb0xX21xX88xX3xX3bxX1dxX78xX3xX7xX2f2xX4xX3xX4xXc83xX3xX313xX20xXc1xX3xX19xXdxX92xX21xX88xX3xX129xXdxX12bxXexXacxX3xX0xX10xX3bxX12xX2c1xX21xX1xX3xX2c5xX2c6xX21xX1xX3xX1cxX3fxXdxX0xX48xX10xX3bxX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX26xX5axX3dxXaxX12xX140xX92xX21xX3xX4xX81xX21xX1xX3xX3bxX1dxX78xX3xX7xX2f2xX4xX3xX88xXdxX1dxX78xX3xX4xX3fxX3bxX3xX157xX34xX4xXc1xX3xX21xXcfbxXexX3xXddxX528xXbxX3xX1xX26xX1dxXdxX3xX4xX2bxX3xX4xXdexX6xX3xX3fxX21xX1xX3xX43xXdxX5xX3bxX3xXexX1xX2c6xX3xX7xX95xX3xX4xX1xXfaxX3xXddxX299xXdxX3xX129xXe1xX4xX3xX3fxX21xX1xX3xXddxXf9xX299xX4xX3xXexX19xX3cxX21xX88xX3xX19xX6xX3xXddxX508xX3xXexX1xXc4xX3dxX3xXexX1xX1dxX21xX1xX3xX77xX78xX3fxX3xX4xXc83xX21xX88xX3xX5xX1dxX3xX3bxXb5xXexX3xXexX19xX26xX21xX88xX3xX21xX1xXb0xX21xX88xX3xX5xbffaxX3xX5axX26xX3xX313xX1xXdxX294xX21xX3xX88xXdxX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xXexX2c6xX3bxX3xX2exX38fxX3xX2exX15xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX43xXdxX5xX3bxXacxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX26xX5axX3dxXaxX12xX24xX1087xX15xXdxX3xX3bxX2c6xX21xX1xXc1xX3xX4xX3cxX4xX1xX3xX129xXfecxX3xX77xX78xX6xX3xX21xX1xXb0xX21xX88xX3xX3bxX12bxXexX3xX3bxXfecxXdxX3xX1xX275xX21xX88xX3xX21xX88xX1dxX3dxX3xX5xX1dxX3xXexX2c6xX3bxX3xXddxX294xX21xX3xX2exX15xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX43xXdxX5xX3bxXc1xX3xX4xX3fxX3bxX3xX21xX1xX10fxX21xX3xX3bxX2c6xX21xX1xX3xX4xX1xX271xXbxX3xX21xX88xX1dxX3dxX3xX3bxXb5xXexX3xX24xX5xX92xX21xX3xXexX6xX3dxX2cxXc1xX3xXexX393xX3xX3bxX393xXc1xX3xX4xX1xXfaxX3xXddxX299xXdxX3xX313xX1xXdxX3xXexX19xX3cxX21xX88xX3xX43xXdxX5xX3bxX3xX19xXbdxXdxX3xX2exX78xXdxX3xX3bxX3fexX21xX88xX3xX313xX1xXdxX3xXexX1xXc4xX3dxX3xX21xX1xXb0xX21xX88xX3xX129xXe1xX4xX3xX3fxX21xX1xX3xXddxX528xXbxX3xX5axX26xX3xX3bxX2c6xX21xX1xX3xXexX81xX26xX3xX19xX6xX3xX5xX34xX4xX3xXexX19xX3cxX21xX88xX3xX43xXdxX5xX3bxX3xX313xX1xXdxX294xX21xX3xX3bxX2c6xX21xX1xX3xX5xX78xX502xX21xX3xXexX2c6xX3bxX3xXddxXf9xX299xX4xX3xX4xX3fxX3bxX3xX88xXdxX3cxX4xX3xX2exX78xXdxX3xXexX1xX103xX4xX1xX2cxXc1xX3xX129xX81xX21xX3x146c8xX78xX21xX88xX3xX33bxX92xX3xXexX19xX3fxXdxX3xX5xX393xX21xX88xXacxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX26xX5axX3dxX3xXbxX146xX10xX21xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX157xXexX159xX6xX5xXdxX88xX21xX15fxX3xX4xX10xX21xXexX10xX19xX167xXaxX12xX0xXdxX3bxX88xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX146xX10xX21xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX186xXdxX5axXexX1xX15fxX3xX18dxX2xX18fxXbxX157xX167xX3xX1xX10xXdxX88xX1xXexX15fxX3xX19cxX2xX19exXbxX157xX167xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX48xX48xXdxXacxX129xX6xX26xX1xX6xXexXdxX21xX1xXacxX2exX21xX48xX21xX10xX186xX7xX48xX2xX1c5xX1c6xX1c7xX48xX2xX19cxX1c7xX5axX19cxX2xX19cxX19cxX18fxX18fxX19exXexX1c6xX1c5xX1d6xX18fxX5xX1c7xX159xX19exX19exX19exX19exX18fxX1c5xX159xX19cxXacxX1e5xXbxX88xX1e8xX19xX9xX19cxX1c6xX1c7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX24xX1xX26xX1dxXdxX3xX4xX2bxX2cxX3xX2exX15xXdxX3xXexX1xX34xX3xX4xX1xX38xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX21xX1xX3xX43xXdxX5xX3bxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX6xXbxXexXdxX26xX21xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX157xXexX159xX6xX5xXdxX88xX21xX15fxX3xX1e5xX78xX7xXexXdxX43xX3dxX167xXaxX12x140d1xX95xX3xX313xXdxX92xX21xX3xX21xX1xXdaxX21xX3xX4xX1xXfaxX3xXddxX299xXdxX3xX129xXe1xX4xX3xX3fxX21xX1xX3xXddxXf9xX299xX4xX3xXexX19xX3cxX21xX88xX3xX19xX6xX3xXddxX508xX3xXexX1xXc4xX3dxX3xXexX1xX1dxX21xX1xX3xX77xX78xX3fxXc1xX3xX5xX1dxX3xX3bxXb5xXexX3xXexX19xX26xX21xX88xX3xX21xX1xXb0xX21xX88xX3xXddxXdxX38fxX78xX3xX313xX1xXdxX294xX21xX3xX88xXdxX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xXexX2c6xX3bxX3xX2exX38fxX3xX2exX15xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX43xXdxX5xX3bxXacxX0xX10xX3bxX12xX3xX2c1xX21xX1xX3xX261xX88xX78xX3dxX32bxX21xX3xX1cxX26xX1dxX21xX88xX0xX48xX10xX3bxX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX26xX5axX3dxXaxX12xX146xX1xX38xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xXbxX1xXdxX3bxX3xX5xX1dxX3xX4xX33cxX78xX3xX4xX1xX78xX3dxX12bxX21xX3xX4xXdexX6xX3xX4xX3fxX3bxX3xX157xX34xX4xX3xX129xX7exXdxX3xX21xX88xXf9xXfaxXdxX3xX4xX1xX38xXdxX3xXexX318xX3xX3bxX31bxX21xX3xXexX3fexX21xX88xX3xX4xX1xX34xXexX3xX2exX15xXdxX3xX129xXe1xX4xX3xX3fxX21xX1xXc1xX3xXddxXdxX38fxX78xX3xXddxX2f6xX3xX313xX1xX502xX21xX88xX3xX3bxXb5xXexX3xXbxX1xX74xX21xX3xX3bxX38fxX3bxX3xX4xX1xX318xX21xX1xX3xX7xXa63xX6xX3xX3fxX21xX1xX3xX21xX1dxX26xX3xX4xX2f6xX3xXexX1xX508xX3xX88xX1xXdxX3xX5xX81xXdxX3xXddxXf9xX299xX4xXacxX3xX3dfxX3cxX3dxX3xX43xXdxX5xX3bxX3xXddxXc0xX3xXexX19xX7exX3xXexX1xX1dxX21xX1xX3xX3bxXb5xXexX3xX24xXexX1xX34xX3xX4xX1xX38xXdxX2cxX3xXddxX126xX4xX3xX129xXdxX12bxXexX3xX5axX1dxX21xX1xX3xX4xX1xX26xX3xX21xX1xXb0xX21xX88xX3xX21xX88xXf9xXfaxXdxX3xXexX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xXf9xX6xX3xX7xXb9xX21xX88xX3xX4xX1xX10fxX3bxXc1xX3xXexX1xX103xX4xX1xX3xXexX10fxX21xX3xX1xXf9xX7exX21xX88xX3xX21xX1xXb0xX21xX88xX3xX3bxX3fxX21xX88xX3xX3bxX1dxX78xX3xX313xX1xX3cxX4xX3xX129xXdxX12bxXexX3xX4xXdexX6xX3xX4xX78xXb5xX4xX3xX7xXb9xX21xX88xXacxX0xX48xXbxX12xX0xX5axXdxX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axX19xX10xX5xX6xXexX10xX5axXaxX12xX0xX5axXdxX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axX19xX10xX5xX6xXexX10xX5axXaxX12xX0xX7xXexX19xX26xX21xX88xX12xXcxXdxX21xX3xX5xXdxX92xX21xX3xX77xX78xX6xX21xX15fxX0xX48xX7xXexX19xX26xX21xX88xX12xX0xX78xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX159xXexX1xX78xX3bxX129xX159xX6xX21xX5axX159xX7xX6xXbxX26xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX26xXbxX3xX19cxX3xX77xX78xX3cxX21xX3xX4xX1dxX3xXbxX1xX92xX3xXbxX1xX26xX21xX88xX3xX4xX3cxX4xX1xX3xX1xX26xX1dxXdxX3xX4xX2bxX3xX24xX4xX95xX4xX3xX4xX1xXc4xXexX2cxX3xXexX81xXdxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xXaxX3xX1xX19xX10xX43xX9xXaxX48xX157xX6xX159xX1xX26xXdxX48xXexX26xXbxX159xX19cxX159xX77xX78xX6xX21xX159xX4xX6xX159xXbxX1xX10xX159xXbxX1xX26xX21xX88xX159xX4xX6xX4xX1xX159xX1xX26xX6xXdxX159xX4xX26xX159xX4xX78xX4xX159xX4xX1xX6xXexX159xXexX6xXdxX159xX1xX6xX159xXexXdxX21xX1xX48xX2xX18fxX1c6xX18dxX18fxX2xXacxX1xXexX3bxXaxX12xX0xXdxX3bxX88xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX48xX3bxX10xX5axXdxX6xX48xX2xX1c7xX19exX48xX21xX10xX186xX7xX48xX2xX1c5xX2xX1c5xX48xX60bxX18dxX5axX19cxX1c7xX1c6xX1c6xX1d6xX2xX19cxXexX18fxX19cxX1c7xX1c7xX5xX19exXacxX1e5xXbxX88xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX24xX1xX26xX1dxXdxX3xX4xX2bxX2cxX3xX2exX15xXdxX3xXexX1xX34xX3xX4xX1xX38xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX21xX1xX3xX43xXdxX5xX3bxXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX2exX12xX0xX7xXexX19xX26xX21xX88xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX26xXbxX3xX19cxX3xX77xX78xX3cxX21xX3xX4xX1dxX3xXbxX1xX92xX3xXbxX1xX26xX21xX88xX3xX4xX3cxX4xX1xX3xX1xX26xX1dxXdxX3xX4xX2bxX3xX24xX4xX95xX4xX3xX4xX1xXc4xXexX2cxX3xXexX81xXdxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xXaxX3xX1xX19xX10xX43xX9xXaxX48xX157xX6xX159xX1xX26xXdxX48xXexX26xXbxX159xX19cxX159xX77xX78xX6xX21xX159xX4xX6xX159xXbxX1xX10xX159xXbxX1xX26xX21xX88xX159xX4xX6xX4xX1xX159xX1xX26xX6xXdxX159xX4xX26xX159xX4xX78xX4xX159xX4xX1xX6xXexX159xXexX6xXdxX159xX1xX6xX159xXexXdxX21xX1xX48xX2xX18fxX1c6xX18dxX18fxX2xXacxX1xXexX3bxXaxX12xXcxX26xXbxX3xX19cxX3xX77xX78xX3cxX21xX3xX4xX1dxX3xXbxX1xX92xX3xXbxX1xX26xX21xX88xX3xX4xX3cxX4xX1xX3xX1xX26xX1dxXdxX3xX4xX2bxX3xX24xX4xX95xX4xX3xX4xX1xXc4xXexX2cxX3xXexX81xXdxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX19xX26xX21xX88xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12x116a6xX10xXexX19xX26xX3xX7xXexX3dxX5xX10xX3xX5xX1dxX3xXbxX1xX26xX21xX88xX3xX4xX3cxX4xX1xX3xX1xX26xX1dxXdxX3xX4xX2bxXc1xX3xX3bxX6xX21xX88xX3xX5axXc4xX78xX3xXc4xX21xX3xX4xXdexX6xX3xXexX1xX10fxXbxX3xX21xXdxX92xX21xX3xX19cxX19exX3xXddxX294xX21xX3xX1c5xX19exX3xXexX81xXdxX3xXbxX1xXf9xX38xX21xX88xX3xXcxX33cxX3dxXacxX3xX1951xX306xXbxX3xX21xX88xX1xX318xX3xX5xX32bxX3xX21xX1dxX3dxXc1xX3xX4xX3afxX21xX88xX3xXexX1xX6xX3bxX3xX313xX1xX3fxX26xX3xX19cxX3xX77xX78xX3cxX21xX3xX4xX1dxX3xXbxX1xX92xX3xX19xX10xXexX19xX26xX3xX7xXexX3dxX5xX10xX3xX21xX88xX6xX3dxX3xXexX81xXdxX3xXcx166f4xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xXddxX508xX3xX1xXb5xXdxX3xX21xX88xXb5xX3xX129xX81xX21xX3xX129xX3c6xXacxXacxXacxX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX2exX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX92xX3bxX3xX129xXb5xX3xX3fxX21xX1xX3xX4xX502xX3xX140xX6xX3xX1a94xX1dxXdxX3xX13xX393xX21xX3xX313xX1xXdxX294xX21xX3xX88xXdxX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX24xXbxX1xX3cxXexX3xX4xX78xXbdxX21xX88xX2cxXaxX3xX1xX19xX10xX43xX9xXaxX48xX2exX6xX21xX159xX1xX26xX6xX159xX88xXdxX6xXdxX159xXexX19xXdxX48xXexX1xX10xX3bxX159xX129xX26xX159xX6xX21xX1xX159xX4xX26xX159xX129xX6xX159xX7xX6xXdxX159xX88xX26xX21xX159xX313xX1xXdxX10xX21xX159xX88xXdxX26xXdxX159xXexX19xX10xX159xX1xX6xX159xXexXdxX21xX1xX159xXbxX1xX6xXexX159xX4xX78xX26xX21xX88xX48xX2xX19cxX60bxX18dxX19exX60bxXacxX1xXexX3bxXaxX12xX0xXdxX3bxX88xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX48xX3bxX10xX5axXdxX6xX48xX2xX1c7xX19exX48xX21xX10xX186xX7xX48xX2xX1c5xX19exX1c6xX48xX60bxX60bxX5axX1c6xX1c7xX1c7xX18fxX18fxX19cxX1c7xXexX2xX1c6xX19cxX18fxX5xX19exXacxX1e5xXbxX88xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX24xX1xX26xX1dxXdxX3xX4xX2bxX2cxX3xX2exX15xXdxX3xXexX1xX34xX3xX4xX1xX38xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX21xX1xX3xX43xXdxX5xX3bxXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX2exX12xX0xX7xXexX19xX26xX21xX88xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX92xX3bxX3xX129xXb5xX3xX3fxX21xX1xX3xX4xX502xX3xX140xX6xX3xX1a94xX1dxXdxX3xX13xX393xX21xX3xX313xX1xXdxX294xX21xX3xX88xXdxX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX24xXbxX1xX3cxXexX3xX4xX78xXbdxX21xX88xX2cxXaxX3xX1xX19xX10xX43xX9xXaxX48xX2exX6xX21xX159xX1xX26xX6xX159xX88xXdxX6xXdxX159xXexX19xXdxX48xXexX1xX10xX3bxX159xX129xX26xX159xX6xX21xX1xX159xX4xX26xX159xX129xX6xX159xX7xX6xXdxX159xX88xX26xX21xX159xX313xX1xXdxX10xX21xX159xX88xXdxX26xXdxX159xXexX19xX10xX159xX1xX6xX159xXexXdxX21xX1xX159xXbxX1xX6xXexX159xX4xX78xX26xX21xX88xX48xX2xX19cxX60bxX18dxX19exX60bxXacxX1xXexX3bxXaxX12xXcxX1xX92xX3bxX3xX129xXb5xX3xX3fxX21xX1xX3xX4xX502xX3xX140xX6xX3xX1a94xX1dxXdxX3xX13xX393xX21xX3xX313xX1xXdxX294xX21xX3xX88xXdxX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX24xXbxX1xX3cxXexX3xX4xX78xXbdxX21xX88xX2cxX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX19xX26xX21xX88xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX1cxX33cxX3bxX3xX3bxXb5xX3xXexX1xXdxX294xXexX3xX313xX294xX3xX3cxX26xX3xX5axX1dxXdxX3xX1xX26xX81xX3xXexXdxX294xXexX3xXexXf9xX38xXdxX3xXexX19xX1axX3xXexX3fexX3xX129xXb5xX3xXbxX1xXdxX3bxX3xX4xX502xX3xX140xX6xX3xX1a94xX1dxXdxX3xX13xX393xX21xXc1xX3xX3bxXb5xXexX3xX21xX1xX2f6xX3bxX3xX129xX81xX21xX3xXexX1xX33cxX21xX3xX7exX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX4xX2f6xX3xX4xX1xX78xX21xX88xX3xXddxX6xX3bxX3xX3bxX92xX3xX4xX1xX271xXbxX3xX3fxX21xX1xX3xXddxXc0xX3xX2exX3fexX6xX3xX4xX3afxX21xX88xX3xX21xX1xX6xX78xX3xXexX1xX95xX4xX3xX1xXdxX12bxX21xX3xX129xXb5xX3xX3fxX21xX1xX3xX2exX15xXdxX3xXexX1dxX3xX3cxX26xX3xX5axX1dxXdxX3xX4xX502xX3xX140xX6xX3xX313xX1xXdxX294xX21xX3xX88xXdxX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX24xXbxX1xX3cxXexX3xX4xX78xXbdxX21xX88xX2cxXacxX3xX140xXb5xX3xX3fxX21xX1xX3xXexX1xX92xX3bxX3xX3bxXb5xXexX3xX5xX74xX21xX3xX21xXb0xX6xX3xX313xX1x17446xX21xX88xX3xXddxX306xX21xX1xX3xX21xX1xXb0xX21xX88xX3xX1xXdxX12bxX78xX3xXe1xX21xX88xX3xXexX1xXfaxXdxX3xXexX19xX6xX21xX88xX3xXexXb9xXexX3xXexX3fexX3xX3bxXb5xXexX3xX129xXb5xX3xXbxX1xXdxX3bxX3xX4xXdexX6xX3xXddxXdxX12bxX21xX3xX3fxX21xX1xX3xX1087xXdxX12bxXexXacxXacxXacxX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX2exX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX146xX1xX10xX4xX313xX159xXdxX21xX3xX21xX1xXb0xX21xX88xX3xX77xX78xX3cxX21xX3xX4xX1dxX3xXbxX1xX92xX3xX24xX4xX95xX4xX3xX4xX1xXc4xXexX2cxX3xXexX81xXdxX3xXcxX1f88xXacxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xXaxX3xX1xX19xX10xX43xX9xXaxX48xX2exX6xX21xX159xX1xX26xX6xX159xX1xX6xX159xXexXdxX21xX1xX48xX4xX1xX10xX4xX313xX159xXdxX21xX159xX21xX1xX78xX21xX88xX159xX77xX78xX6xX21xX159xX4xX6xX159xXbxX1xX10xX159xX4xX78xX4xX159xX4xX1xX6xXexX159xXexX6xXdxX159xXexXbxX159xX1xX6xX159xXexXdxX21xX1xX48xX2xX19cxX18dxX18dxX18dxX2xXacxX1xXexX3bxXaxX12xX0xXdxX3bxX88xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX48xX3bxX10xX5axXdxX6xX48xX2xX1c7xX19exX48xX21xX10xX186xX7xX48xX2xX1c5xX19exX18fxX48xX60bxX18dxX5axX18fxX2xX18dxX1c7xX19cxX2xX60bxXexX1c6xX19exX19cxX1c7xX5xX18dxXacxX1e5xXbxX88xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX24xX1xX26xX1dxXdxX3xX4xX2bxX2cxX3xX2exX15xXdxX3xXexX1xX34xX3xX4xX1xX38xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX21xX1xX3xX43xXdxX5xX3bxXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX2exX12xX0xX7xXexX19xX26xX21xX88xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX146xX1xX10xX4xX313xX159xXdxX21xX3xX21xX1xXb0xX21xX88xX3xX77xX78xX3cxX21xX3xX4xX1dxX3xXbxX1xX92xX3xX24xX4xX95xX4xX3xX4xX1xXc4xXexX2cxX3xXexX81xXdxX3xXcxX1f88xXacxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xXaxX3xX1xX19xX10xX43xX9xXaxX48xX2exX6xX21xX159xX1xX26xX6xX159xX1xX6xX159xXexXdxX21xX1xX48xX4xX1xX10xX4xX313xX159xXdxX21xX159xX21xX1xX78xX21xX88xX159xX77xX78xX6xX21xX159xX4xX6xX159xXbxX1xX10xX159xX4xX78xX4xX159xX4xX1xX6xXexX159xXexX6xXdxX159xXexXbxX159xX1xX6xX159xXexXdxX21xX1xX48xX2xX19cxX18dxX18dxX18dxX2xXacxX1xXexX3bxXaxX12xX146xX1xX10xX4xX313xX159xXdxX21xX3xX21xX1xXb0xX21xX88xX3xX77xX78xX3cxX21xX3xX4xX1dxX3xXbxX1xX92xX3xX24xX4xX95xX4xX3xX4xX1xXc4xXexX2cxX3xXexX81xXdxX3xXcxX1f88xXacxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX19xX26xX21xX88xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX1951xX306xXbxX3xX21xX88xX1xX318xX3xXcxX294xXexX3xX1951xXf9xX38xX21xX88xX3xX5xX306xX4xX1xXc1xX3xX21xX294xX78xX3xX129xX81xX21xX3xX313xX1xX502xX21xX88xX3xX4xX2f6xX3xX313xX294xX3xX1xX26xX81xX4xX1xX3xXddxXdxX3xX5axX78xX3xX5xX306xX4xX1xXc1xX3xX21xX88xX1xX318xX3xX5axXf9x14343xX21xX88xX3xXddxX33cxX78xX3xXddxX2f6xX3xXexX1xX2c6xX3xX1xXc0xX3dxX3xXexX1xX6xX3bxX3xX313xX1xX3fxX26xX3xX60bxX3xX77xX78xX3cxX21xX3xX4xX1dxX3xXbxX1xX92xX3xXaxX4xX95xX4xX3xX4xX1xXc4xXexXaxX3xX21xX88xX6xX3dxX3xXexX81xXdxX3xXcxX1f88xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xXddxX508xX3xX4xX3afxX21xX88xX3xX4xX1xX10xX4xX313xX159xXdxX21xX3xXexX271xX3xXexX10fxXbxXc1xX3xXaxX4xX1xXcfbxX3bxX3xX88xXdxX2f6xXaxX3xX4xX3afxX21xX88xX3xX129xX81xX21xX3xX129xX3c6xXacxXacxXacxX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX2exX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX48xX78xX5xX12xX0xX5axXdxX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX19xXaxX12xX0xX48xX5axXdxX2exX12xX0xX48xX5axXdxX2exX12xX0xX5axXdxX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX19xXaxX12xX0xX48xX5axXdxX2exX12xX0xX48xX5axXdxX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX953xX78xXexX1xX26xX19xXaxX12xXcxX1xX3cxXdxX3xae3bxX6xX21xX1xX0xX48xXbxX12
Thái Oanh