Đấu giá 2 lô đất ở huyện Hương Khê
QSDĐ và tài sản gắn liền với đất là Nhà gỗ 3 gian và nhà bếp xây dựng năm 2005; Diện tích 643,70 m2 (Trong đó: Đất ở 600 m2, đất vườn: 43,70 m2); Địa chỉ: Khối 10, thị trấn Tây Sơn. QSDĐ số BĐ 862029; Diện tích 371 m2 (Trong đó: Đất ở 50m2, đất vườn: 321 m2); Địa chỉ: Thôn Làng Chè, xã Sơn Kim 2.
174ax4adex75a5x8316x9940x27a4x4e47x285dx76b4xX7x975fx5506x8a5ax9ea5x6a59x72daxX5x667dxXax330ax3489x8866x2e67xX3x4e1axXdx5355xX3x5205xX3xX5x8844xX3x94adxX14xXexX3x30dfxX3xX1xX15x78f4xa7ecx3daexX3x1ca9x5df3x9b19xX2axX17xX3x7f53xX1x3977xX0x57fbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX10xX6x3bd6xXaxX12x6174x9edax7a92xX13xX3x3281xa811xX3xXexX51xXdxX3xX7x4a92xX2axX3xX17x55aaxX2axX3xX5xXdxa3acxX2axX3xX50x3f40xXdxX3xX20xX14xXexX3xX5xX51xX3x758cxX1xX51xX3xX17x47ccxX3x526exX3xX17xXdxX6xX2axX3xX50xX51xX3xX2axX1xX51xX3xa20ax6443xXbxX3x6594x53b0xX28xX3xX48x8658xX2axX17xX3xX2ax82f1x7892xX3xX1bx45cfxX96x1dd4x4849xX3xX4dxXdxX29xX2axX3xXex7909xX4xX1xX3x7902x7f47xX76x7b92xa3dexX96xX3xX93xX0xX7xX15xXbxX12xX1bxX3xX0xX36xX7xX15xXbxX12xX3x4371xXcx3ff4x9196xX2axX17xX3xX20x5542x80a5xX3xX13xX14xXexX3xX24xX3xXa5xX96xX96xX3xX93xX0xX7xX15xXbxX12xX1bxX0xX36xX7xX15xXbxX12xXa8xX3xX20xX14xXexX3xX50xX2dx62a3xX2axXc4xX3xXa6xX76xXa8xXa9xX96xX3xX93xX0xX7xX15xXbxX12xX1bxX0xX36xX7xX15xXbxX12x3a84xX99xX3xX13x9d89xX6xX3xX4xX1x69ebxXc4xX3xX32xX1x67c5xXdxX3xX2xX96xXa8xX3xXexX1xX100xX3xXexXbdxX14xX2axX3xXcxX89xX28xX3xX4cxX2exX2ax73bbxX3xX4bxX4cxX4dxX13xX3xX7xX10axX3x254fxX13xX3x410axXa5xX1bxX96xX1bx6ea7xX99xX3xX4dxXdxX29xX2axX3xXexXa1xX4xX1xX3xX76xXa9xX2xX3xX93xX0xX7xX15xXbxX12xX1bxX3xX0xX36xX7xX15xXbxX12xX3xXbbxXcxXbdxXbexX2axX17xX3xX20xXc3xXc4xX3xX13xX14xXexX3xX24xX3xX98xX96xX93xX0xX7xX15xXbxX12xX1bxX0xX36xX7xX15xXbxX12xXa8xX3xX20xX14xXexX3xX50xX2dxXe5xX2axXc4xX3xX76xX1bxX2xX3xX93xX0xX7xX15xXbxX12xX1bxX0xX36xX7xX15xXbxX12xXfcxX99xX3xX13xX100xX6xX3xX4xX1xX105xXc4xX3xXcxX1xX1exX2axX3x4ceexX51xX2axX17xX3x902dxX1x56aexXa8xX3xX88x958fxX3xX4cxX2exX2axX3xX32xXdxX93xX3xX1bxX121xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXbexX48xX28xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xX88xXex6e87xX6xX5xXdxX17xX2axXc4xX3xX4xX10xX2axXexX10xXbdxX99xXaxX12xX0xX7xXexXbdxXbexX2axX17xX12xXcxX2cx2d64xX6fxa556xX3xX12bx2c6ax7b4fxX3xX12bxX1f8xX6fxX3xX13x5fe8x6648xX3xX1f5x773bxX1f8xX3xXcx8135xX204xX3xX4cx7704xX6fxX0xX36xX7xXexXbdxXbexX2axX17xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXbexX48xX28xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xX88xXexX1d8xX6xX5xXdxX17xX2axXc4xX3xX4xX10xX2axXexX10xXbdxX99xXaxX12xX0xX7xXexXbdxXbexX2axX17xX12xX1a6xX1f3xX6fxX1f5xX3xXcx2b4dxX3xXcxX6fxX2cxX2cxX3xX12bxX1f8xX6fxX3xX13xX200xX201xX3xX1f5xX204xX1f8xX3xXcxX208xX204xX3xX4cxX20cxX6fxX3xX4cx6eabxX3xX2xX3xX2cxX208xX3xXcx3e7cxX6fxX2cxX3xX84xX19xX2axXc4xX0xX36xX7xXexXbdxXbexX2axX17xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXbexX48xX28xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xX88xXexX1d8xX6xX5xXdxX17xX2axXc4xX3xX4xX10xX2axXexX10xXbdxX99xXaxX12xX0xX7xXexXbdxXbexX2axX17xX12xXcxX51xXdxX3xX7xX58xX2axX3xX4x2b48xX6xX3xX6fxX17xX89xX2axX3xX1xX51xX2axX17xX3xX6fxXbex5d10x8fe1xXcxX6fxXcxX3xa67cxXdxX29xXexX3xX6fxX6xX93xX3xX1d8xX3xX1a6xX1xXdxX3xX2axX1xX19xX2axX1xX3xXcxX89xX28xX3xX4cxX2exX2axXa8xX3xX2cxX51xX3xXcx8f2fxX2axX1xX0xX36xX7xXexXbdxXbexX2axX17xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXbexX48xX28xXaxX12xX0xX7xXexXbdxXbexX2axX17xX12xXcxX51xXdxX3xX7xX58xX2axX3xX2xX0xX36xX7xXexXbdxXbexX2axX17xX12xXc4xX3xX4bxX15xX28xX61xX2axX3xX7x908fxX3xX48x5537xX2axX17xX3xX20xX14xXexX3xX50xX51xX3xXexX51xXdxX3xX7xX58xX2axX3xX17xX5cxX2axX3xX5xXdxX61xX2axX3xX50xX65xXdxX3xX20xX14xXexX3xX5xX51xX3xX6fxX1xX51xX3xX17xX74xX3xX76xX3xX17xXdxX6xX2axX3xX50xX51xX3xX2axX1xX51xX3xX84xX85xXbxX3xX88xX89xX28xX3xX48xX8dxX2axX17xX3xX2axX92xX93xX3xX1bxX96xX96xX98xX99xX3xX4dxXdxX29xX2axX3xXexXa1xX4xX1xX3xXa5xXa6xX76xXa8xXa9xX96xX3xX93xX0xX7xX15xXbxX12xX1bxX3xX0xX36xX7xX15xXbxX12xX3xXbbxXcxXbdxXbexX2axX17xX3xX20xXc3xXc4xX3xX13xX14xXexX3xX24xX3xXa5xX96xX96xX3xX93xX0xX7xX15xXbxX12xX1bxX0xX36xX7xX15xXbxX12xXa8xX3xX20xX14xXexX3xX50xX2dxXe5xX2axXc4xX3xXa6xX76xXa8xXa9xX96xX3xX93xX0xX7xX15xXbxX12xX1bxX0xX36xX7xX15xXbxX12xXfcxX121xX3x731exX6xX2axX17xX3xXexX34xX2axX3xX1exX2axX17xX3xX6fxX17xX15xX28x8dd1xX2axX3xX32xXdxX93xX3xX1a6xX1xX105xX2axX1xX3xX50xX51xX3xX84xX51xX3xX13xX51xXbexX3xXcxX1xX100xX3xX6fxX17xX15xX28xX29xXexX99xX3xX13xX100xX6xX3xX4xX1xX105xXc4xX3xX32xX1xX10axXdxX3xX2xX96xXa8xX3xXexX1xX100xX3xXexXbdxX14xX2axX3xXcxX89xX28xX3xX4cxX2exX2axXa8xX3xX1xX15xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX2exX2axX17xX3xX4cxX2exX2axXa8xX3xXexX105xX2axX1xX3xX2cxX51xX3xXcxX304xX2axX1xX121xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXbexX48xX28xXaxX12xX0xX7xXexXbdxXbexX2axX17xX12xX1f5xXdxX19xX3x4c5axX1xX24xXdxX3xX20xXdx1e67xX93xXc4xX3xX12exX2xXa6xX121xX98xX96xX133xX121xX96xX96xX96xX3xX20x9dc4xX2axX17xX3xX0xX36xX7xXexXbdxXbexX2axX17xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXbexX48xX28xXaxX12xX0xX7xXexXbdxXbexX2axX17xX12xXcxX51xXdxX3xX7xX58xX2axX3xX1bxXc4xX3xX0xX36xX7xXexXbdxXbexX2axX17xX12xX4bxX15xX28xX61xX2axX3xX7xX348xX3xX48xX34bxX2axX17xX3xX20xX14xXexX3xX7xX10axX3xX12bxX13xX3xX12exXa5xX1bxX96xX1bxX133xX99xX3xX4dxXdxX29xX2axX3xXexXa1xX4xX1xX3xX76xXa9xX2xX3xX93xX0xX7xX15xXbxX12xX1bxX3xX0xX36xX7xX15xXbxX12xX3xXbbxXcxXbdxXbexX2axX17xX3xX20xXc3xXc4xX3xX13xX14xXexX3xX24xX3xX98xX96xX93xX0xX7xX15xXbxX12xX1bxX0xX36xX7xX15xXbxX12xXa8xX3xX20xX14xXexX3xX50xX2dxXe5xX2axXc4xX3xX76xX1bxX2xX3xX93xX0xX7xX15xXbxX12xX1bxX0xX36xX7xX15xXbxX12xXfcxX121xX3xX402xX6xX2axX17xX3xXexX34xX2axX3xX1exX2axX17xX3xX6fxX17xX15xX28xX413xX2axX3xX32xXdxX93xX3xX1a6xX1xX105xX2axX1xX3xX50xX51xX3xX84xX51xX3xX13xX51xXbexX3xXcxX1xX100xX3xX6fxX17xX15xX28xX29xXexX99xX3xX13xX100xX6xX3xX4xX1xX105xXc4xX3xXcxX1xX1exX2axX3xX1a1xX51xX2axX17xX3xX1a6xX1xX1a8xXa8xX3xX88xX1acxX3xX4cxX2exX2axX3xX32xXdxX93xX3xX1bxXa8xX3xX1xX15xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX2exX2axX17xX3xX4cxX2exX2axXa8xX3xXexX105xX2axX1xX3xX2cxX51xX3xXcxX304xX2axX1xX121xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXbexX48xX28xXaxX12xX0xX7xXexXbdxXbexX2axX17xX12xX1f5xXdxX19xX3xX499xX1xX24xXdxX3xX20xXdxX4a0xX93xXc4xX3xXa5xX76xX121xX2xX98xX96xX121xX96xX96xX96xX3xX20xX4b1xX2axX17xX3xX0xX36xX7xXexXbdxXbexX2axX17xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXbexX48xX28xXaxX12xX0xX7xXexXbdxXbexX2axX17xX12xXcxX1xXe5xXdxX3xX17xXdxX6xX2axX3xX84xX19xX2axX3xX1xX4b1xX3xX7xX2exXa8xX3xX20xX92xX2axX17xX3xX499x3475xX0xX36xX7xXexXbdxXbexX2axX17xX12xX3xXexX1xX6xX93xX3xX17xXdxX6xX3xX20xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX50xX51xX3xX2ax73d5xXbxX3xXexXdxX61xX2axX3xX499xX661xX3x85afxX15x5527xX3xXex9e08xX3xX2axX17xX51xX28xX3xXexX1xX1exX2axX17xX3xX84xX19xXbexX3xX20xX85xX2axX3xX1xX85xXexX3xX2xXa5xX3xX17xXdxXe5xX3xX2axX17xX51xX28xX3xX96xX76xX36xX98xX36xX1bxX96xX2xX133xX3xXex80cbxXdxX3xXexXbdxX34bxX3xX7xX24xX3xX1a6xX1exX2axX17xX3xXexX28xX3xXcxX6fxX2cxX2cxX3xX84xX19xX2axX3xX20xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX51xXdxX3xX7xX58xX2axX3xX7xX10axX3xX2xX3xX2cxX51xX3xXcxX304xX2axX1xX3xX1xXbex2d5exX4xX3xX6fxX17xX89xX2axX3xX1xX51xX2axX17xX3xX6fxXbexX2dcxX2ddxXcxX6fxXcxX3xX2e2xXdxX29xXexX3xX6fxX6xX93xX1d8xX1a6xX1xXdxX3xX2axX1xX19xX2axX1xX3xXcxX89xX28xX3xX4cxX2exX2axXa8xX3xX2cxX51xX3xXcxX304xX2axX1xX121xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXbexX48xX28xXaxX12xXcxXdxX61xX2axX3xX20xX6fbxXexX3xXexXbdxX2dxX65xX4xX3xX2axX681xXbxX3xX50xX51xXbexX3xXexX51xXdxX3xX499xX1xXbexX58xX2axX3xX1a6xX1exX2axX17xX3xXexX28xX3xXcxX6fxX2cxX2cxX3xX84xX19xX2axX3xX20xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX51xXdxX3xX7xX58xX2axX3xX7xX10axX3xX2xX3xX2cxX51xX3xXcxX304xX2axX1xX121xX3xX4cxX10axX3xXcxX32xXc4xX3xX76xXa9xX96xX2xX1bxX96xX2xX96xX96xX98xX96xX98xX1bxX3xXexX6c1xXdxX3xX6fxX17xX89xX2axX3xX1xX51xX2axX17xX3xX6fxXbexX2dcxX2ddxXcxX6fxXcxX3xX2e2xXdxX29xXexX3xX6fxX6xX93xX1d8xX1a6xX6fxX3xX2cxX51xX3xXcxX304xX2axX1xX121xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXbexX48xX28xXaxX12xX0xX7xXexXbdxXbexX2axX17xX12xXcxa6c9xX3xX4xX1x1b62xX4xX3xX84xX19xX2axX3xX20xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX48xX8dxX3xX499xXdxX85xX2axXc4xX0xX36xX7xXexXbdxXbexX2axX17xX12xX3xX2e2xX51xXbexX3xX1xX4b1xXdxX3xX2xX98xX3xX17xXdxXe5xX3xX96xX96xX3xXbxX1x64bexXexX3xX2axX17xX51xX28xX3xX96xXa5xX36xX98xX36xX1bxX96xX2xX133xXexX6c1xXdxX3xXexXbdxX34bxX3xX7xX24xX3xX6fxX17xX89xX2axX3xX1xX51xX2axX17xX3xX6fxXbexX2dcxX2ddxXcxX6fxXcxX3xX2e2xXdxX29xXexX3xX6fxX6xX93xX1d8xX1a6xX1xXdxX3xX2axX1xX19xX2axX1xX3xXcxX89xX28xX3xX4cxX2exX2axXa8xX3xX2cxX51xX3xXcxX304xX2axX1xX121xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXbexX48xX28xXaxX12xX32xXa1xX2axX1xX3xX93xXe5xXdxX3xX4xX19xX4xX3xXexX7f6xX3xX4xX1xX7faxX4xXa8xX3xX4xX19xX3xX2axX1xX89xX2axX3xX4xXc3xX3xX2axX1xX15xX3xX4x37f0xX15xX3xX20xX85xX2axX3xXexX1xX6xX93xX3xX17xXdxX6xX3xX20xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX121xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXbexX48xX28xXaxX12xX0xX7xXexXbdxXbexX2axX17xX12xX402xa2bfxXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX85xXexX3xX88xXdxX2axX3xX5xXdxX34xX2axX3xX1xX29xX0xX36xX7xXexXbdxXbexX2axX17xX12xXc4xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXbexX48xX28xXaxX12xX1d8xX3xX6fxX17xX89xX2axX3xX1xX51xX2axX17xX3xX6fxXbexX2dcxX2ddxXcxX6fxXcxX3xX2e2xXdxX29xXexX3xX6fxX6xX93xX3xX1d8xX3xX1a6xX1xXdxX3xX2axX1xX19xX2axX1xX3xXcxX89xX28xX3xX4cxX2exX2axXa8xX3xX2cxX51xX3xXcxX304xX2axX1xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXbexX48xX28xXaxX12xX13xX36xX4xXc4xX3x237axXc3xX93xX3xX32xX1xXa1xX3xXcxX2dx7c43xX2axX17xXa8xX3xX88xX1acxX3xX4cxX2exX2axX3xXcxX89xX28xXa8xX3xX1xX15xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX2exX2axX17xX3xX4cxX2exX2axXa8xX3xXexX105xX2axX1xX3xX2cxX51xX3xXcxX304xX2axX1xX121xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXbexX48xX28xXaxX12xX1d8xX3xX1a6xX1exX2axX17xX3xXexX28xX3xXcxX6fxX2cxX2cxX3xX84xX19xX2axX3xX20xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX51xXdxX3xX7xX58xX2axX3xX7xX10axX3xX2xX3xX2cxX51xX3xXcxX304xX2axX1xX121xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXbexX48xX28xXaxX12xX13xX36xX4xXc4xX3xX4cxX10axX3xX1bxXa9xX12exX3xX13xX2dxXe5xX2axX17xX3xX6fxX17xX15xX28xX413xX2axX3xX4dxX15xXa8xX3xXexX1xX51xX2axX1xX3xXbxX1xX10axX3xX2cxX51xX3xXcxX304xX2axX1xX121xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXbexX48xX28xXaxX12xX13xXcxXc4xX3xX96xX1bxX76xX133xXa5xX121xX1bxX98xXa9xX2xXa6xXa9xX3xX1xXbexX6fbxX4xX3xX96xX133xX2xX1bxX121xX12exX133xX133xX121xX96xX1bxXa6xX99xX3xa613xX10xX84xX7xXdxXexX10xXc4xX3xX48xX6xX15xX17xXdxX6xX1xX6xXexXdxX2axX1xX121xX50xX2axX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXbexX48xX28xX3xXbxX1a6xX10xX2axXexX10xXbdxXaxX12xX0xXdxX93xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX48xXexX1xX15xX93xX84xX3xX48xX1xXdxX48xX10xX3xXdxX1a6xX10xX2axXexX10xXbdxXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXax52edxXdxX48xXexX1xXc4xX3xXa5xXa9xX133xXbxX88xX99xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXc4xX3xXa6xX1bxX2xXbxX88xX99xXaxX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc4xX36xX36xXdxX121xX84xX6xXbexX1xX6xXexXdxX2axX1xX121xX50xX2axX36xX2axX10xXad4xX7xX36xX2xX133xX2xX98xX36xXa9xXa5xX48xX76xX2xX96xXa6xX12exXa6xX1bxXexX98xXa5xX2xX96xX5xXa6xX1d8xXexX1xXbexX2axX17xX1d8xX84xX6xXbexX1d8xX93xXbexXdxX1d8xXexX1xX6xX15xX2xX2xX121x82faxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX3xX5xX1exX3xX20xX14xXexX3xX24xX3xX1xX15xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX2exX2axX17xX3xX32xX1xX34xXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXbexX48xX28xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xX88xXexX1d8xX6xX5xXdxX17xX2axXc4xX3xXbdxXdxX17xX1xXexX99xXaxX12xX0xX7xXexXbdxXbexX2axX17xX12xX1f5xX204xX1f8xX402xX3xX13xX272xX1a6xX0xX36xX7xXexXbdxXbexX2axX17xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXbexX48xX28xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xX88xXexX1d8xX6xX5xXdxX17xX2axXc4xX3xXbdxXdxX17xX1xXexX99xXaxX12xX0xX7xXexXbdxXbexX2axX17xX12xXcxXbdxX8bcxX2axX3xX2e2xXdxX85xXexX3xX6fxX17xX8f2xX4xX0xX36xX7xXexXbdxXbexX2axX17xX12xX0xX36xXbxX12