Cẩm Xuyên bố trí, sử dụng hợp lý cơ sở hạ tầng dôi dư sau sáp nhập xã
(Baohatinh.vn) - Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, đến nay, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang nỗ lực tìm các phương án để sử dụng có hiệu quả một số cơ sở hạ tầng dôi dư.
e15cxe53ax16f37x192a1x10a5cx11cf9x166bex13c21x17399xX7x154adx10b33xf82bxf6a1x12a1cx156c2xX5x15719xXaxe181x1453fx133afx1479dxX3x180b2x1396cx1282cx11c6dxfbdcxX3x15b94x12071xX3xXex15086x13200xec41xX3xX7x10ed1xX3xef55x16c9axX1bx11dabxX3xX1x18d95xXbxX3xX5x187c1xX3xX4xe45cxX3xX7xf4caxX3xX1x13469xX3xXex179e3xX1bxX2bxX3xX28x18609xXdxX3xX28x10e28xX3xX7xX6xX18xX3xX7xe63fxXbxX3xX1bxX1x19644xXbxX3xe662x1528dxX0x15699xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15ff9xX10xX6xX28xXaxX12x17d87xX6xX18xX3xfad2xX1xXdxX3xX7xX4exXbxX3xX1bxX1xX53xXbxX3x1453cxX35xX1bxX3x182efx12417xX3xX1x15c30xX1bxX1xX3xX4xX1xX22xX1bxX1xX3xX4xf53exXbxX3xX56xX57xX23xX3xX7fx12145xX1bxX3xX1bxX6xX19xX23xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX1bxX3x112dcxX68xX87xX3xXcxe5eexX1bxX1x12ab9xX3xX7fxX6xX1bxX2bxX3xX1bx1657fxX3xX5xe2e7xX4xX3xXex135bdxX15xX3xX4xX4exX4xX3xXbxX1xX47xX35xX1bxX2bxX3xX4exX1bxX3xX7fx18a01xX3xX7xX26xX3xX28xX29xX1bxX2bxX3xX4x11d51xX3xX1xXdx114f8xX18xX3x10218xX18x10463xX3xX15x14875xXexX3xX7xX1exX3xX4xX35xX3xX7xX38xX3xX1xX3bxX3xXexX3exX1bxX2bxX3xX28xX43xXdxX3xX28xX47xff6fxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx146bax112daxX28xX19xXaxX12xXcxX1xX10xX117xX3x16809xX2bxX1xX84xX3xXe7xX18xX19xX9axXexX3xX7xX1exX3x139cfxX2xf055xX59xX121xeec0x12c8cx16ebdxX116xXcxea0dxX134xX68xX2x1023exX23xX3xX1bxX2bxX87xX19xX3x15be2xX2xX59xX2xX2xX59xX145xe490xX2xX131xX3xX4x121bdxX6xX3xeb64xX19xX3xX1dxX6xX1bxX3xXcxX1xX47x12ef7xX1bxX2bxX3xX83xX29xX3xX134xX18xX1exX4xX3xX1xXecxXdxX23xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX7fxX57xX3xXexXdxX9axX1bxX3xX1xX87xX1bxX1xX3xX7xf439xXbxX3xX56xX9axXbxX3x12211xX3xX7fxX35xX1bxX3xX83xX84xX3xX1xX87xX1bxX1xX3xX4xX1xX22xX1bxX1xX3xX4xX92xXbxX3xX56xX57xX23xX3xXexX1xX84xX3xXexX21xX92xX1bxX3xX2bx19687xX15x11e02xX3xX56xX57xX3x15396xX1axX1bxX3xX68x1083fxX6xX3xXexX21xX1axX1bxX3xX4xX35xX3xX7xX38xX3xX7xX4exXbxX3xX1bxX1xX53xXbxX3xX13xX14xX15xX3xX1bbxX1axX1bxX3xX83xX87xX3xX13xX14xX15xX3xX68xX1c0xX6x17ee7xX3xX56xX57xX3xX121xX6xX15xX3x16b2exX1x18c8exX4xX3xXcxX1x117aaxX1bxX2bxX3xXexX21xX1axX1bxX3xX4xX35xX3xX7xX38xX3xX7xX4exXbxX3xX1bxX1xX53xXbxX3xe780xX3xX56xX57xX3xX13xX14xX15xX3xX121xX6xX15xX23xX3xX13xX14xX15xX3xX1f2xX1xX1f4xX4xX23xX3xX13xX14xX15xX3xXcxX1xX1f9xX1bxX2bxX1e9xX3xX56xX57xX3xX13xX14xX15xX3xX68xX18xX19xX3xX7xX4exXbxX3xX1bxX1xX53xXbxX3xX83xX87xX117xX3xXexX1xX84xX3xXexX21xX92xX1bxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX1bxX106xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX117xX28xX19xXaxX12xX0xXdxX15xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1bxXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXax167a4xXdxX28xXexX1xX1b6xX3xf9b8xX2x194edxXbxX56xX1e9xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX1b6xX3xX13dxX2xX14cxXbxX56xX1e9xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b6xX59xX59xXdxX106xX1dxX6xX117xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX106xX83xX1bxX59xX1bxX10xX290xX7xX59xX145xX14cxX211xX211xX59xX2xX211xX211xX28xX211xX2xX297xX14cxX211xX2xX297xXexX2xX299xX145xX297xX5xX14cxX135xX297xX131xX28xX299xX2xX18exX14cxX2xX145xX2xXexX2xX12fxX13dxX14cxX5xX131xX135xX2xX211xX106x12b52xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXexX21xX22xX23xX3xX7xX26xX3xX28xX29xX1bxX2bxX3xX1xX2exXbxX3xX5xX32xX3xX4xX35xX3xX7xX38xX3xX1xX3bxX3xXexX3exX1bxX2bxX3xX28xX43xXdxX3xX28xX47xX3xX7xX6xX18xX3xX7xX4exXbxX3xX1bxX1xX53xXbxX3xX56xX57xXaxX3xX290xXdxX28xXexX1xX9xXaxX297xX2xX299xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX13dxX2xX14cxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX117xX1bxXaxX12xX6exX6xX18xX3xX7xX4exXbxX3xX1bxX1xX53xXbxX3xX7fxX35xX1bxX3xX83xX84xX3xX1xX87xX1bxX1xX3xX4xX1xX22xX1bxX1xX23xX3xX4xX4exX4xX3xX56xX57xX3xX15xf38fxXdxX3xX1xX117xX3bxXexX3xX7fxXecxX1bxX2bxX3x1842exX1bxX3xX7fxX84xX1bxX1xX23xX3xX7fxXecxXdxX3xX1bxX2bx18082xX3xX4xX4exX1bxX3xX1dxXecxX3xX28xX43xXdxX3xX28xX47xX3xX7fxX47xX2exX4xX3xX1dxX1exX3xXexX21xX22xX23xX3xX7xX187xXbxX3xX56xX9axXbxX3xX1xX2exXbxX3xX5xX32xX106xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX117xX28xX19xXaxX12xX6exX6xX18xX3xX7xX4exXbxX3xX1bxX1xX53xXbxX23xX3xX7fxXecxXdxX3xX1bxX2bxX3c3xX3xX4xX4exX1bxX3xX1dxXecxX23xX3xX4xX43xX1bxX2bxX3xX4xX1x12806xX4xX23xX3xX83xXdxX1axX1bxX3xX4xX1xX429xX4xX23xX3xX1dxX4exX1bxX3xX4xX1xX18xX19xX1axX1bxX3xXexX21xX4exX4xX1xX3xX28xX43xXdxX3xX28xX47xX3xX7fxX47xX2exX4xX3xX1dxX1exX3xXexX21xX22xX3xX7xX187xXbxX3xX56xX9axXbxX3xX1xX2exXbxX3xX5xX32xX23xX3xX7fxXe9xX15xX3xX1dxXe9xX117xX3xX7xXbfxX3xX83xX53xX1bxX3xX1xX87xX1bxX1xX3xX3b4xX1bxX3xX7fxX84xX1bxX1xX3xX4xX151xX6xX3xX1dxXecxX3xX15xX4exX19xX3xX1xX87xX1bxX1xX3xX4xX1xX22xX1bxX1xX3xX15xX3a7xXdxX106xX3x124dfxX1exXdxX3xX83xX3a7xXdxX3xX4xX35xX3xX7xX38xX3xX1xX3bxX3xXexX3exX1bxX2bxX3xX28xX43xXdxX3xX28xX47xX23xX3xX72xX1xX117xXe9xX1bxX2bxX3xX12fxX3xXexX1xX4exX1bxX2bxX3xX7xX6xX18xX3xX7xX4exXbxX3xX1bxX1xX53xXbxX23xX3xX4xX35xX3xX1dxXe9xX1bxX3xX4xX4exX4xX3xX7fxX84xX6xX3xXbxX1xX47xX35xX1bxX2bxX3xX7fxX57xX3xXexXc3xX15xX3xX21xX6xX3xX5xX15exXdxX3xX2bxXdxXe9xXdxX3xX4xX1xX117xX3xX83xXdxXe4xX4xX3xX1dxX1exX3xXexX21xX22xX3xX7xX26xX3xX28xX29xX1bxX2bxX106xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX117xX28xX19xXaxX12xX17xX57xX3xX121xX6xX15xX3xX1f2xX1xX1f4xX4xX3xXcxX1xX1f9xX1bxX2bxX3xX7fxX47xX2exX4xX3xX7xX4exXbxX3xX1bxX1xX53xXbxX3xXexX21xX1axX1bxX3xX4xX35xX3xX7xX38xX3xX211xX3xX56xX57xX1b6xX3xX13xX14xX15xX3xX121xX6xX15xX23xX3xX13xX14xX15xX3xXcxX1xX1f9xX1bxX2bxX23xX3xX13xX14xX15xX3xX1f2xX1xX1f4xX4xX106xX3xX6exX6xX18xX3xX7xX4exXbxX3xX1bxX1xX53xXbxX23xX3xXexX21xX18xX1bxX2bxX3xXex15093xX15xX3xX1xX87xX1bxX1xX3xX4xX1xX22xX1bxX1xX3xX56xX57xX3xX15xX3a7xXdxX3xX7fxX47xX2exX4xX3xX7fx147d2xXexX3xX38xX3xX13xX14xX15xX3xXcxX1xX1f9xX1bxX2bxX3xX1bxX1axX1bxX3xX28xX43xXdxX3xX28xX47xX3xX21xX6xX3xX145xX3xXexX21xX29xX3xX7xX38xX3xX1xX87xX1bxX1xX3xX4xX1xX22xX1bxX1xX3xX56xX57xX3xX83xX87xX3xX145xX3xXexX21xX3bxX15xX3xX19xX3xXexX9axX3xX56xX57xX106xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX117xX28xX19xXaxX12x13a61xX1bxX2bxX3xX1f2xX1xX3bxX15xX3xX139xX1f9xX1bxX3xXcxX18xX92xX1bxX3xX135xX3xX13xX1xX151xX3xXexX84xX4xX1xX3xX136xX116xX121x17074xX3xX56xX57xX3xX121xX6xX15xX3xX1f2xX1xX1f4xX4xX3xXcxX1xX1f9xX1bxX2bxX3xX4xX1xX117xX3xX1dxXdxX9axXexX23xX3xXexX21xX29xX3xX7xX38xX3xX1xX87xX1bxX1xX3xX4xX1xX22xX1bxX1xX3xX56xX57xX3xX13xX14xX15xX3xX1f2xX1xX1f4xX4xX3xX4xX3c3xX3xX7fxX57xX3xX4xXe0xX3xXe7xX18xX19xX9axXexX3xX7fxX84xX1bxX1xX3xX7fxXdx166dfxX18xX3xX4xX1xX18xX19xXd5xX1bxX3xX4xX1xX117xX3xXcxX21xX47xX15exX1bxX2bxX3xXcxX68xX13xX6exX3xX121xX6xX15xX3xX1f2xX1xX1f4xX4xX3xXcxX1xX1f9xX1bxX2bxX3xX5xX87xX15xX3xX1bxX1xX87xX3xX1xXdxXe4xX18xX3xX1dxXecxX3xX83xX87xX3xX4xX4exX4xX3xXbxX1xX1c0xX1bxX2bxX3xX4xX1xX429xX4xX3xX1bxX1f9xX1bxX2bxX106xX3xXcxX21xX3bxX15xX3xX19xX3xXexX9axX3xX56xX57xX3xXexX1xXc3xX3xX7fxXdxX680xX18xX3xX4xX1xX18xX19xXd5xX1bxX3xX4xX1xX117xX3xXcxX21xX47xX15exX1bxX2bxX3x1318cxX3exX15xX3xX1bxX117xX1bxX3xX121xX6xX15xX3xX1f2xX1xX1f4xX4xX3xXcxX1xX1f9xX1bxX2bxX3xX145xX3xX5xX87xX15xX3xX1bxX1xX87xX3xX1xX87xX1bxX1xX3xX4xX1xX22xX1bxX1xX3xX83xX87xX3xX1dxX9axXbxX3xX1f9xX1bxX106xX3xX6exX6xX18xX3xX72xX1xXdxX3xX4xXe0xX3xXe7xX18xX19xX9axXexX3xX7fxX84xX1bxX1xX3xX7fxXdxX680xX18xX3xX4xX1xX18xX19xXd5xX1bxX23xX3xX4xX4exX4xX3xXexX21xX47xX15exX1bxX2bxX3xX7fxX6xX1bxX2bxX3xXexXdxX9axX1bxX3xX1xX87xX1bxX1xX3xX4xXe9xXdxX3xXexX3bxX117xX23xX3xX7xX26xX6xX3xX4xX1xf193xX6xX3xX7fxXd5xX3xX72xX84xXbxX3xX7fxX47xX6xX3xX83xX87xX117xX3xX7xX26xX3xX28xX29xX1bxX2bxX3xXexX21xX117xX1bxX2bxX3xX1bxX1f9xX15xX3xX1xe429xX4xX3xX145xX14cxX145xX14cxX135xX145xX14cxX145xX2xX106xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX117xX28xX19xXaxX12xX0xXdxX15xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1bxXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX290xXdxX28xXexX1xX1b6xX3xX297xX2xX299xXbxX56xX1e9xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX1b6xX3xX13dxX2xX14cxXbxX56xX1e9xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b6xX59xX59xXdxX106xX1dxX6xX117xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX106xX83xX1bxX59xX1bxX10xX290xX7xX59xX145xX14cxX211xX211xX59xX2xX211xX211xX28xX211xX2xX297xX14cxX211xX299xX18exXexX297xX297xX2xX131xX297xX5xX14cxX106xX2fbxXbxX2bx10f4axX21xX9xX299xX297xX18exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXexX21xX22xX23xX3xX7xX26xX3xX28xX29xX1bxX2bxX3xX1xX2exXbxX3xX5xX32xX3xX4xX35xX3xX7xX38xX3xX1xX3bxX3xXexX3exX1bxX2bxX3xX28xX43xXdxX3xX28xX47xX3xX7xX6xX18xX3xX7xX4exXbxX3xX1bxX1xX53xXbxX3xX56xX57xXaxX3xX290xXdxX28xXexX1xX9xXaxX297xX2xX299xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX13dxX2xX14cxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX117xX1bxXaxX12xX4a3xX9axX1bxX3xX1bxX6xX19xX23xX3xXexX21xX3bxX15xX3xX19xX3xXexX9axX3xX83xX87xX3xXexX21xX29xX3xX7xX38xX3xX1xX87xX1bxX1xX3xX4xX1xX22xX1bxX1xX3xX56xX57xX3xX13xX14xX15xX3xX1f2xX1xX1f4xX4xX3xX4xX3c3xX3xX7fxX57xX3xX7fxX47xX2exX4xX3xX7fxXdxX680xX18xX3xX4xX1xX18xX19xXd5xX1bxX3xX4xX1xX117xX3xX4xX4exX4xX3xXexX21xX47xX15exX1bxX2bxX3xX0xX10xX15xX12xXacxXcxX21xX117xX1bxX2bxX3xXe9xX1bxX1xX1b6xX3xXcxX21xX47xX15exX1bxX2bxX3xX15xX3exX15xX3xX1bxX117xX1bxX3xX121xX6xX15xX3xX1f2xX1xX1f4xX4xX3xXcxX1xX1f9xX1bxX2bxX3xX4xXe9xXdxX3xXexX3bxX117xX3xX5xX3bxXdxX3xXexX21xX3bxX15xX3xX19xX3xXexX9axX3xX5xX87xX15xX3xX1bxX1xX87xX3xX1xX87xX1bxX1xX3xX4xX1xX22xX1bxX1xX3xX83xX87xX3xX1dxX9axXbxX3xX1f9xX1bxXb4xX106xX0xX59xX10xX15xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX117xX28xX19xXaxX12xXcxX21xX29xX3xX7xX38xX3xX1xX87xX1bxX1xX3xX4xX1xX22xX1bxX1xX3xX4xX3c3xX3xX4xX151xX6xX3xX56xX57xX3xX13xX14xX15xX3xX121xX6xX15xX3xX4xX3c3xX3xX1bx18864xX15xX3xX38xX3xX83xX84xX3xXexX21xX22xX3xX2bxXdxX6xX117xX3xXexX1xX43xX1bxX2bxX3xXexX1xX18xX53xX1bxX3xX5xX2exXdxX3xX1bxX1axX1bxX3xX7fxX84xX6xX3xXbxX1xX47xX35xX1bxX2bxX3xX28xXbfxX3xX72xXdxX9axX1bxX3xX5xXdxX1axX1bxX3xX72xX9axXexX3xX83xX3a7xXdxX3xX4xX4exX4xX3xX7fxX35xX1bxX3xX83xX84xX3xX4xXe0xX3xX1bxX1f9xX1bxX2bxX3xX5xXbfxX4xX3xX7fxXd5xX3xX5xX87xX15xX3xX4xX35xX3xX7xX38xX3xXexX1xX18xX3xX15xX18xX6xX3xX4xX1xX9axX3xX1dxXdxX9axX1bxX3xX1bxX43xX1bxX2bxX3xX7xXe9xX1bxX3xX4xX1xX117xX3xX1bxX2bxX47xX15exXdxX3xX28xX598xX1bxX3xX1xX117xX5b3xX4xX3xXexX1xX87xX1bxX1xX3xX5xX53xXbxX3xX1xX2exXbxX3xXexX4exX4xX3xX56xX57xX3xX1bxX43xX1bxX2bxX3xX1bxX2bxX1xXdxXe4xXbxX106xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX117xX28xX19xXaxX12x15029xX139xX3a7xXdxX3xX83xX84xX3xXexX21xX22xX3xX1bxX9bexX15xX3xX38xX3xX15xX5b3xXexX3xXexXdxX680xX1bxX23xX3xX1bxX9axX18xX3xXexXdxX9axX1bxX3xX1xX87xX1bxX1xX3xX7fxX92xX18xX3xX2bxXdxX4exX3xXexX1xXc3xX3xX21xX92xXexX3xX28xe526xX3xX28xX87xX1bxX2bxX3xX83xX87xX3xX4xX1xX22xX1bxX1xX3xXe7xX18xX19xX680xX1bxX3xX56xX57xX3xX4xX1c0xX1bxX3xXexX1xX18xX3xX7fxX47xX2exX4xX3xX1bxX2bxX18xX1b4xX1bxX3xX1bxX2bxX598xX1bxX3xX7xX4exX4xX1xX3xX21xX92xXexX3xX5xX3a7xX1bxX106xX3xXcxX18xX19xX3xX1bxX1xXdxX1axX1bxX23xX3xX56xX57xX3xX15xX18xX1exX1bxX3xX4xXe0xX3xX15xXecxXexX3xX2bxXdxXe9xXdxX3xXbxX1xX4exXbxX3xX15xX6xX1bxX2bxX3xX5xX3bxXdxX3xX5xX2exXdxX3xX22xX4xX1xX3xX5xX598xX18xX3xX28xX87xXdxX3xX1xX35xX1bxX3xX83xX87xX3xX1dxX680xX1bxX3xX83xX77cxX1bxX2bxX3xX1xX35xX1bxX3xX4xX1xX117xX3xX7xXbfxX3xXbxX1xX4exXexX3xXexX21xXdxXd5xX1bxX3xX72xXdxX1bxX1xX3xXexX9axX3xX4xX151xX6xX3xX7fxX84xX6xX3xXbxX1xX47xX35xX1bxX2bxX3xX1bxX1axX1bxX3xXe7xX18xX19xX9axXexX3xX7fxX84xX1bxX1xX3xX7fxX47xX6xX3xX21xX6xX3xX145xX3xXbxX1xX47xX35xX1bxX2bxX3xX4exX1bxX3xX1bxX1xX47xX3xX83xX53xX19x14664xX3xX135xX3xX43xX1bxX2bxX3xXcxX18xX92xX1bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x13600xX3xXexX1xX1axX15xX106xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX117xX28xX19xXaxX12xX139xX3a7xXdxX3xXcxX21xX3bxX15xX3xX19xX3xXexX9axX3xX56xX57xX3xX13xX14xX15xX3xX121xX6xX15xX3xX4xX3c3xX23xX3xX7xX6xX18xX3xX72xX1xXdxX3xX1dx1250cxX1bxX2bxX3xXbxX1xX4exXexX3xX28xX84xX4xX1xX3xX13xX117xX83xXdxX28xX135xX2xX131xX23xX3xX1bxX35xXdxX3xX7fxX598xX19xX3xX7fxX57xX3xX7fxX47xX2exX4xX3xX136xX116xX121xX62exX3xX1xX18xX19xXe4xX1bxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xXexX21xX47xX1bxX2bxX3xX28xX29xX1bxX2bxX3xX5xX87xX15xX3xX72xX1xX18xX3xX4xX4exX4xX1xX3xX5xX19xX3xXexX53xXbxX3xXexX21xX18xX1bxX2bxX3xX4xX151xX6xX3xX1xX18xX19xXe4xX1bxX106xX3xX62exXbfxX3xX72xXdxX9axX1bxX3xX83xX87xX117xX3xXexX1xX4exX1bxX2bxX3xX2xX145xX59xX145xX14cxX145xX14cxX23xX3xX1bxX35xXdxX3xX7fxX598xX19xX3xX7x15c50xX3xX4xX1xX18xX19xXd5xX1bxX3xX5xX87xX15xX3xXexX21xX29xX3xX7xX38xX3xX4xX1xX117xX3xX145xX3xXexX1xX43xX1bxX3xX121xX6xX15xX3xXcxX1xX84xX1bxX1xX3xX83xX87xX3xXcxXdxX9axX1bxX3xX68xX47xX1bxX2bxX3xX7xX6xX18xX3xX72xX1xXdxX3xX7xX4exXbxX3xX1bxX1xX53xXbxX3xX5xX3bxXdxX106xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX117xX28xX19xXaxX12xX0xXdxX15xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1bxXexX10xX21xX3xX28xXexX1xX18xX15xX1dxXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX290xXdxX28xXexX1xX1b6xX3xX297xX2xX299xXbxX56xX1e9xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX1b6xX3xX13dxX2xX14cxXbxX56xX1e9xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b6xX59xX59xXdxX106xX1dxX6xX117xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX106xX83xX1bxX59xX1bxX10xX290xX7xX59xX145xX14cxX211xX211xX59xX2xX211xX211xX28xX211xX2xX297xX2xX12fxX14cxX211xXexX13dxX12fxX2xX145xX14cxX5xX14cxX106xX2fbxXbxX2bxX839xX21xX9xX13dxX12fxX18exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXexX21xX22xX23xX3xX7xX26xX3xX28xX29xX1bxX2bxX3xX1xX2exXbxX3xX5xX32xX3xX4xX35xX3xX7xX38xX3xX1xX3bxX3xXexX3exX1bxX2bxX3xX28xX43xXdxX3xX28xX47xX3xX7xX6xX18xX3xX7xX4exXbxX3xX1bxX1xX53xXbxX3xX56xX57xXaxX3xX290xXdxX28xXexX1xX9xXaxX297xX2xX299xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX13dxX2xX14cxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX117xX1bxXaxX12xXcxX21xX117xX1bxX2bxX3xX1bxX1f9xX15xX3xX1bxX6xX19xX23xX3xXexX21xX29xX3xX7xX38xX3xX1xX87xX1bxX1xX3xX4xX1xX22xX1bxX1xX3xX56xX57xX3xX13xX14xX15xX3xX121xX6xX15xX3xX4xX3c3xX3xX7xXc8dxX3xX7fxX47xX2exX4xX3xX4xX1xX18xX19xXd5xX1bxX3xX5xX87xX15xX3xX72xX1xX18xX3xX4xX1xX9axX3xX1dxXdxX9axX1bxX3xX1bxX43xX1bxX2bxX3xX7xXe9xX1bxX3xX1xX117xX5b3xX4xX3xX28xX84xX4xX1xX3xX83xX29xX3xX68xXcxX17xX3xX1bxX43xX1bxX2bxX3xX1bxX2bxX1xXdxXe4xXbxX106xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX117xX28xX19xXaxX12xXcxX3bxXdxX3xX56xX57xX3xX1bbxX1axX1bxX3xX68xX1c0xX6xX23xX3xXexX21xX29xX3xX7xX38xX3xX1xX87xX1bxX1xX3xX4xX1xX22xX1bxX1xX3xX56xX57xX3xX13xX14xX15xX3xX1bbxX1axX1bxX3xX4xX3c3xX3xX7fxX47xX2exX4xX3xX4xX1xX22xX1bxX1xX3xXe7xX18xX19xX680xX1bxX3xX7fxX84xX6xX3xXbxX1xX47xX35xX1bxX2bxX3xX7fxX84xX1bxX1xX3xX1xX47xX3a7xX1bxX2bxX3xX7xX26xX3xX28xX29xX1bxX2bxX3xX5xX87xX15xX3xXexX21xX18xX1bxX2bxX3xXexX598xX15xX3xXexX1xX47xX35xX1bxX2bxX3xX15xX3bxXdxX23xX3xX28xX84xX4xX1xX3xX83xX29xX106xX3xX68xXdxXe4xX1bxX3xX1bxX6xX19xX23xX3xX7fxX84xX6xX3xXbxX1xX47xX35xX1bxX2bxX3xX7fxX6xX1bxX2bxX3xXexX21xXdxXd5xX1bxX3xX72xX1xX6xXdxX3xX4xX4exX4xX3xX1dxX47xX3a7xX4xX3xX7fxXd5xX3xX72xX1axX18xX3xX2bxX7a1xXdxX3xX1bxX1xX87xX3xX7fxX3exX18xX3xXexX47xX106xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX117xX28xX19xXaxX12xX4a3xX1exXdxX3xX83xX3a7xXdxX3xXexX21xX3bxX15xX3xX19xX3xXexX9axX3xX56xX57xX3xX28xX43xXdxX3xX28xX47xX23xX3xX28xX117xX3xX7fxX5b3xX4xX3xXexX1xXbfcxX3xX7xX6xX18xX3xX7xX4exXbxX3xX1bxX1xX53xXbxX3xX7fxX84xX6xX3xX1dxX87xX1bxX3xX72xX1xX4exX3xX21xXecxX1bxX2bxX3xX1bxX1axX1bxX3xX7fxXd5xX3xX7fxXe9xX15xX3xX1dxXe9xX117xX3xX83xXdxXe4xX4xX3xX4xX1xX1f9xX15xX3xX7xXe0xX4xX3xX7xX429xX4xX3xX72xX1x151a1xX10xX3xX4xX1xX117xX3xX1bxX2bxX47xX15exXdxX3xX28xX598xX1bxX23xX3xX56xX57xX3xX7fxX57xX3xX7fxX680xX3xX56xX18xX92xXexX3xX83xX3a7xXdxX3xXcxX21xX18xX1bxX2bxX3xXexX598xX15xX3xX1bbxX3xXexX9axX3xX1xX18xX19xXe4xX1bxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXexX21xX22xX3xX5xX87xX15xX3xX4xX35xX3xX7xX38xX3xX145xX3xX4xX151xX6xX3xXcxX21xX3bxX15xX3xX19xX3xXexX9axX3xX56xX57xX3xX1bbxX1axX1bxX3xX68xX1c0xX6xX106xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX117xX28xX19xXaxX12xX6exX6xX18xX3xX7xX4exXbxX3xX1bxX1xX53xXbxX3xX83xX87xX117xX3xXexX1xX84xX3xXexX21xX92xX1bxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX1bxX23xX3xXexX117xX87xX1bxX3xX1dxXecxX3xXexX21xX29xX3xX7xX38xX3xX1xX87xX1bxX1xX3xX4xX1xX22xX1bxX1xX3xX56xX57xX23xX3xXexX21xX3bxX15xX3xX19xX3xXexX9axX23xX3xXexX21xX47xX15exX1bxX2bxX3xXexXdxXd5xX18xX3xX1xX7a1xX4xX3xX56xX57xX3xX13xX14xX15xX3xX68xX18xX19xX3xX7fxX680xX18xX3xX1dxX84xX3xX28xX43xXdxX3xX28xX47xX106xX3xX4a3xX84xX6xX3xXbxX1xX47xX35xX1bxX2bxX3xX7fxX57xX3xX4xXe0xX3xXbxX1xX47xX35xX1bxX2bxX3xX4exX1bxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX9axXexX3xX7fxXd5xX3xX1dxX1exX3xXexX21xX22xX23xX3xX7xX26xX3xX28xX29xX1bxX2bxX3xX1xXdxXe4xX18xX3xXe7xX18xXe9xX106xX0xXdxX15xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1bxXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX290xXdxX28xXexX1xX1b6xX3xX297xX2xX299xXbxX56xX1e9xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX1b6xX3xX13dxX2xX14cxXbxX56xX1e9xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b6xX59xX59xXdxX106xX1dxX6xX117xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX106xX83xX1bxX59xX1bxX10xX290xX7xX59xX145xX14cxX211xX211xX59xX2xX211xX211xX28xX211xX2xX297xX14cxX13dxX13dxX18exXexX299xX299xX211xX2xX297xX5xX14cxX106xX2fbxXbxX2bxX839xX21xX9xX2xX131xX12fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXexX21xX22xX23xX3xX7xX26xX3xX28xX29xX1bxX2bxX3xX1xX2exXbxX3xX5xX32xX3xX4xX35xX3xX7xX38xX3xX1xX3bxX3xXexX3exX1bxX2bxX3xX28xX43xXdxX3xX28xX47xX3xX7xX6xX18xX3xX7xX4exXbxX3xX1bxX1xX53xXbxX3xX56xX57xXaxX3xX290xXdxX28xXexX1xX9xXaxX297xX2xX299xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX13dxX2xX14cxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX117xX1bxXaxX12xXcxX21xX29xX3xX7xX38xX3xX1xX87xX1bxX1xX3xX4xX1xX22xX1bxX1xX3xX56xX57xX3xX13xX14xX15xX3xX68xX18xX19xX3xX7xXc8dxX3xX7fxX47xX2exX4xX3xX4xX1xX18xX19xXd5xX1bxX3xX7fxX1exXdxX3xX5xX87xX15xX3xX28xX84xX4xX1xX3xX83xX29xX3xX72xX1xX4exX15xX3xX4xX1xX77cxX6xX3xX1dxXe4xX1bxX1xX23xX3xX4xX1xX1f9xX15xX3xX7xXe0xX4xX3xX7xX429xX4xX3xX72xX1xXfbfxX10xX3xX4xX1xX117xX3xX1bxX2bxX47xX15exXdxX3xX28xX598xX1bxX106xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX117xX28xX19xXaxX12xX60exX1bxX2bxX3xX68xX117xX87xX1bxX2bxX3xX139xX1f9xX1bxX3xX13xX1xX47xX35xX1bxX2bxX3xX135xX3xX116xX22xX3xXexX1xX47xX3xX4a3xXe9xX1bxX2bxX3xX151xX19xX23xX3xX13xX1xX151xX3xXexX84xX4xX1xX3xX136xX116xX121xX62exX3xXexX1xX84xX3xXexX21xX92xX1bxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xX117xX3xX1dxXdxX9axXexX23xX3xX7fxX1exXdxX3xX83xX3a7xXdxX3xXexX21xX29xX3xX7xX38xX3xX56xX57xX3xX13xX14xX15xX3xX68xX18xX19xX3xX4xX3c3xX23xX3xX1xXdxXe4xX1bxX3xX1bxX6xX19xX3xX7fxX57xX3xX4xXe0xX3xX15xXecxXexX3xX28xX117xX6xX1bxX1xX3xX1bxX2bxX1xXdxXe4xXbxX3xX7fxX680xX3xX56xX18xX92xXexX3xX5xX87xX15xX3xX28xX84xX4xX1xX3xX83xX29xX3xX72xX1xX4exX15xX23xX3xX4xX1xX77cxX6xX3xX1dxXe4xX1bxX1xX23xX3xX4xX1xX1f9xX15xX3xX7xXe0xX4xX3xX7xX429xX4xX3xX72xX1xXfbfxX10xX3xX4xX1xX117xX3xX1bxX2bxX47xX15exXdxX3xX28xX598xX1bxX3xX2bxX187xX1bxX3xX83xX3a7xXdxX3xX7fxXe0xX3xX5xX87xX3xX4xX1xX9axX3xX1dxXdxX9axX1bxX3xX28xX47xX2exX4xX3xX5xXdxXe4xX18xX106xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX117xX28xX19xXaxX12xX13xX35xX3xX7xX38xX3xX83xX53xXexX3xX4xX1xX92xXexX3xX4xX151xX6xX3xXcxX21xX47xX15exX1bxX2bxX3xXcxXdxXd5xX18xX3xX1xX7a1xX4xX3xX13xX14xX15xX3xX68xX18xX19xX3xX4xX3c3xX3xX7fxX6xX1bxX2bxX3xX7fxX47xX2exX4xX3xXexX1xX84xX3xXexX21xX92xX1bxX3xX72xX1axX18xX3xX2bxX7a1xXdxX3xX7fxX3exX18xX3xXexX47xX3xXexX21xX47xX15exX1bxX2bxX3xX15xX3exX15xX3xX1bxX117xX1bxX3xXexX47xX3xXexX1xX29xX4xX106xX3xX68xXdxXe4xX1bxX3xX1bxX6xX19xX3xX28xX117xX6xX1bxX1xX3xX1bxX2bxX1xXdxXe4xXbxX3xX7fxX6xX1bxX2bxX3xX56xX1f4xX4xX3xXexXdxX9axX1bxX3xX4xX4exX4xX3xX1dxX47xX3a7xX4xX3xX7fxXd5xX3xX7fxX3exX18xX3xXexX47xX3xXexX21xX117xX1bxX2bxX3xXexX1xX15exXdxX3xX2bxXdxX6xX1bxX3xX7xX3a7xX15xX3xX1bxX1xX92xXexX106xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX117xX28xX19xXaxX12xX121xX1xX15exX3xX7xX3a7xX15xX3xX4xXe0xX3xX4xX4exX4xX3xX2bxXdxXe9xXdxX3xXbxX1xX4exXbxX23xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX7fxX57xX3xX83xX87xX3xX7fxX6xX1bxX2bxX3xX7xX26xX3xX28xX29xX1bxX2bxX3xX1xX2exXbxX3xX5xX32xX3xX4xX35xX3xX7xX38xX3xX1xX3bxX3xXexX3exX1bxX2bxX3xX28xX43xXdxX3xX28xX47xX23xX3xXexX21xX4exX1bxX1xX3xXexXc3xX1bxX1xX3xXexX21xX3bxX1bxX2bxX3xX5xX57xX1bxX2bxX3xXbxX1xX22xX3xX83xX87xX3xXexX21xX4exX1bxX1xX3xX83xXdxXe4xX4xX3xX4xX4exX4xX3xXexX21xX29xX3xX7xX38xX3xX1dxXfbfxX3xX1xX117xX6xX1bxX2bxX3xX5xX87xX15xX3xX15xX92xXexX3xX15x168dfxX3xXe7xX18xX6xX1bxX3xX72xX1xX18xX3xX28xX598xX1bxX3xX4xX47xX23xX3xX7fxX43xX3xXexX1xX84xX106xX0xX59xXbxX12xX0xX28xXdxX83xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX28xX21xX10xX5xX6xXexX10xX28xXaxX12xX0xX18xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX135xXexX1xX18xX15xX1dxX135xX6xX1bxX28xX135xX7xX6xXbxX117xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX87xX3xXcxXb1xX1bxX1xX1b6xX3xX211xX13dxX3xX56xX57xX3xX15xX3a7xXdxX3xX7fxXdxX3xX83xX87xX117xX3xX3b4xX1bxX3xX7fxX84xX1bxX1xX23xX3xX2bxXdxXe9xX15xX3xX297xX131xX299xX3xX4xX4exX1bxX3xX1dxXecxX23xX3xX4xX43xX1bxX2bxX3xX4xX1xX429xX4xX3xX4xX92xXbxX3xX56xX57xX3xX7xX6xX18xX3xX7xX4exXbxX3xX1bxX1xX53xXbxXaxX3xX1xX21xX10x15f6axX9xXaxX59xX4xX1xXdxX1bxX1xX135xXexX21xXdxX59xX1xX6xX135xXexXdxX1bxX1xX135xX211xX13dxX135xX56xX6xX135xX15xX117xXdxX135xX28xXdxX135xX83xX6xX117xX135xX117xX1bxX135xX28xXdxX1bxX1xX135xX2bxXdxX6xX15xX135xX297xX131xX299xX135xX4xX6xX1bxX135xX1dxX117xX135xX4xX117xX1bxX2bxX135xX4xX1xX18xX4xX135xX4xX6xXbxX135xX56xX6xX135xX7xX6xX18xX135xX7xX6xXbxX135xX1bxX1xX6xXbxX59xX2xX131xX13dxX131xX297xX145xX106xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX2bxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX59xX15xX10xX28xXdxX6xX59xX2xX145xX14cxX59xX1bxX10xX290xX7xX59xX145xX14cxX145xX18exX59xX2xX14cxX297xX28xX211xX2xX299xX2xX2xX2xX18exXexX211xX299xX299xX131xX5xX14cxX135xX297xX131xX28xX297xX2xX211xX14cxX13dxX145xX299xXexX2xX145xX211xX13dxX145xX5xX14cxX106xX2fbxXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXexX21xX22xX23xX3xX7xX26xX3xX28xX29xX1bxX2bxX3xX1xX2exXbxX3xX5xX32xX3xX4xX35xX3xX7xX38xX3xX1xX3bxX3xXexX3exX1bxX2bxX3xX28xX43xXdxX3xX28xX47xX3xX7xX6xX18xX3xX7xX4exXbxX3xX1bxX1xX53xXbxX3xX56xX57xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX28xXdxX83xX12xX0xX7xXexX21xX117xX1bxX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX87xX3xXcxXb1xX1bxX1xX1b6xX3xX211xX13dxX3xX56xX57xX3xX15xX3a7xXdxX3xX7fxXdxX3xX83xX87xX117xX3xX3b4xX1bxX3xX7fxX84xX1bxX1xX23xX3xX2bxXdxXe9xX15xX3xX297xX131xX299xX3xX4xX4exX1bxX3xX1dxXecxX23xX3xX4xX43xX1bxX2bxX3xX4xX1xX429xX4xX3xX4xX92xXbxX3xX56xX57xX3xX7xX6xX18xX3xX7xX4exXbxX3xX1bxX1xX53xXbxXaxX3xX1xX21xX10xX15a3xX9xXaxX59xX4xX1xXdxX1bxX1xX135xXexX21xXdxX59xX1xX6xX135xXexXdxX1bxX1xX135xX211xX13dxX135xX56xX6xX135xX15xX117xXdxX135xX28xXdxX135xX83xX6xX117xX135xX117xX1bxX135xX28xXdxX1bxX1xX135xX2bxXdxX6xX15xX135xX297xX131xX299xX135xX4xX6xX1bxX135xX1dxX117xX135xX4xX117xX1bxX2bxX135xX4xX1xX18xX4xX135xX4xX6xXbxX135xX56xX6xX135xX7xX6xX18xX135xX7xX6xXbxX135xX1bxX1xX6xXbxX59xX2xX131xX13dxX131xX297xX145xX106xX1xXexX15xXaxX12xX68xX87xX3xXcxXb1xX1bxX1xX1b6xX3xX211xX13dxX3xX56xX57xX3xX15xX3a7xXdxX3xX7fxXdxX3xX83xX87xX117xX3xX3b4xX1bxX3xX7fxX84xX1bxX1xX23xX3xX2bxXdxXe9xX15xX3xX297xX131xX299xX3xX4xX4exX1bxX3xX1dxXecxX23xX3xX4xX43xX1bxX2bxX3xX4xX1xX429xX4xX3xX4xX92xXbxX3xX56xX57xX3xX7xX6xX18xX3xX7xX4exXbxX3xX1bxX1xX53xXbxX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX21xX117xX1bxX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX28xXaxX12xX68xX87xX3xXcxXb1xX1bxX1xX3xXexX1xX87xX1bxX1xX3xX4xX43xX1bxX2bxX3xXexX21xX117xX1bxX2bxX3xX7xX187xXbxX3xX56xX9axXbxX3xX7fxX35xX1bxX3xX83xX84xX3xX1xX87xX1bxX1xX3xX4xX1xX22xX1bxX1xX3xX1bxX1xX15exX3xX4xX43xX1bxX2bxX3xXexX4exX4xX3xXexX1xX43xX1bxX2bxX3xXexXdxX1bxX23xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXexX21xX18xX19xX680xX1bxX3xX7fxX47xX2exX4xX3xX4xX1xX1f4xX3xXexX21xX7a1xX1bxX2bxX1e9xX3xX4xX43xX1bxX2bxX3xX72xX1xX6xXdxX3xX4xX4exX4xX3xXbxX1xX47xX35xX1bxX2bxX3xX4exX1bxX3xXexX3b4xX3xX4xX1xX429xX4xX3xX1dxXecxX3xX15xX4exX19xX23xX3xX1bxX1xX598xX1bxX3xX7xXbfxX23xX3xX2bxXdxXe9xXdxX3xXe7xX18xX19xX9axXexX3xX4xX35xX3xX1dxXe9xX1bxX3xX1xX2exXbxX3xX5xX32xX3xX1bxX2bxX18xX19xXe4xX1bxX3xX83xX7a1xX1bxX2bxX3xX4xX151xX6xX3xX121xX1xX598xX1bxX3xX28xX598xX1bxX106xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX28xXdxX83xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX3exX1bxX3xX5xX187xX15xX3xX83xXdxXe4xX4xX3xX21xX6xX3xX7fxX15exXdxX3xXexX21xX3bxX15xX3xXe7xX18xX598xX1bxX3xX28xX598xX1bxX3xX19xX3xX72xX9axXexX3xX1xX2exXbxX3xX38xX3xX83xXbfcxX1bxX2bxX3xX1dxXdxX1axX1bxX3xX2bxXdxX3a7xXdxX3xX68xX87xX3xXcxXb1xX1bxX1x194dfxXaxX3xX1xX21xX10xX15a3xX9xXaxX59xX19xX135xXexX10xX59xX4xX6xX1bxX135xX5xX6xX15xX135xX83xXdxX10xX4xX135xX21xX6xX135xX28xX117xXdxX135xXexX21xX6xX15xX135xXe7xX18xX6xX1bxX135xX28xX6xX1bxX135xX19xX135xX72xX10xXexX135xX1xX117xXbxX135xX117xX135xX83xX18xX1bxX2bxX135xX1dxXdxX10xX1bxX135xX2bxXdxX117xXdxX135xX1xX6xX135xXexXdxX1bxX1xX59xX2xX131xX145xX299xX14cxX14cxX106xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX2bxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX59xX15xX10xX28xXdxX6xX59xX2xX145xX14cxX59xX1bxX10xX290xX7xX59xX145xX14cxX145xX14cxX59xX2xX145xX12fxX28xX13dxX2xX18exX299xX2xX14cxX14cxXexX13dxX14cxX2xX145xX5xX14cxX135xX131xX13dxX28xX13dxX14cxX131xX14cxX299xX299xX18exXexX13dxX13dxX211xX12fxX299xX5xX14cxX106xX2fbxXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXexX21xX22xX23xX3xX7xX26xX3xX28xX29xX1bxX2bxX3xX1xX2exXbxX3xX5xX32xX3xX4xX35xX3xX7xX38xX3xX1xX3bxX3xXexX3exX1bxX2bxX3xX28xX43xXdxX3xX28xX47xX3xX7xX6xX18xX3xX7xX4exXbxX3xX1bxX1xX53xXbxX3xX56xX57xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX28xXdxX83xX12xX0xX7xXexX21xX117xX1bxX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX3exX1bxX3xX5xX187xX15xX3xX83xXdxXe4xX4xX3xX21xX6xX3xX7fxX15exXdxX3xXexX21xX3bxX15xX3xXe7xX18xX598xX1bxX3xX28xX598xX1bxX3xX19xX3xX72xX9axXexX3xX1xX2exXbxX3xX38xX3xX83xXbfcxX1bxX2bxX3xX1dxXdxX1axX1bxX3xX2bxXdxX3a7xXdxX3xX68xX87xX3xXcxXb1xX1bxX1xX1918xXaxX3xX1xX21xX10xX15a3xX9xXaxX59xX19xX135xXexX10xX59xX4xX6xX1bxX135xX5xX6xX15xX135xX83xXdxX10xX4xX135xX21xX6xX135xX28xX117xXdxX135xXexX21xX6xX15xX135xXe7xX18xX6xX1bxX135xX28xX6xX1bxX135xX19xX135xX72xX10xXexX135xX1xX117xXbxX135xX117xX135xX83xX18xX1bxX2bxX135xX1dxXdxX10xX1bxX135xX2bxXdxX117xXdxX135xX1xX6xX135xXexXdxX1bxX1xX59xX2xX131xX145xX299xX14cxX14cxX106xX1xXexX15xXaxX12xX13xX3exX1bxX3xX5xX187xX15xX3xX83xXdxXe4xX4xX3xX21xX6xX3xX7fxX15exXdxX3xXexX21xX3bxX15xX3xXe7xX18xX598xX1bxX3xX28xX598xX1bxX3xX19xX3xX72xX9axXexX3xX1xX2exXbxX3xX38xX3xX83xXbfcxX1bxX2bxX3xX1dxXdxX1axX1bxX3xX2bxXdxX3a7xXdxX3xX68xX87xX3xXcxXb1xX1bxX1xX1918xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX21xX117xX1bxX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX28xXaxX12xX121xX1xX598xX1bxX3xX28xX598xX1bxX3xX4xX3exX1bxX3xX4xX1xX1f9xX15xX3xX7xXe0xX4xX3xX7xX429xX4xX3xX72xX1xXfbfxX10xX3xXexX1xX47xX15exX1bxX2bxX3xX56xX18xX19xX1axX1bxX23xX3xX4xX35xX3xX7xX38xX3xX1xX3bxX3xXexX3exX1bxX2bxX3xX7fxX6xX1bxX2bxX3xX28xX47xX3xXexX1x17175xX6xX23xX3xX83xXbfcxX1bxX2bxX3xXa8axXbxX1xX1axX1bxX3xX28xX53xX18xXba7xX3xX4xX3exX1bxX3xX7xXbfxX3xX1xXdxXe4xX1bxX3xX28xXdxXe4xX1bxX3xX4xX151xX6xX3xX116xX4a3xX116xX1f2xX3xX1bxX1xXdxX680xX18xX3xX1xX35xX1bx14d56xX3xX5xX87xX3xX1bxX1xX77cxX1bxX2bxX3xX5xX32xX3xX28xX117xX3xX1bxX1axX1bxX3xX7xX3a7xX15xX3xXexX1xX87xX1bxX1xX3xX5xX53xXbxX3xXcxX21xX3bxX15xX3xX19xX3xXexX9axX3xXe7xX18xX598xX1bxX3xX28xX598xX1bxX3xX19xX3xX72xX9axXexX3xX1xX2exXbxX3xX38xX3xX4xX4exX4xX3xX72xX1xX18xX3xXexX4exXdxX3xX7fxX84xX1bxX1xX3xX4xX47xX3xX4xX151xX6xX3xX139xX3c3xX3xX134xX18xX6xX1bxX2bxX3xXacxX68xX87xX3xXcxXb1xX1bxX1xXb4xX106xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX28xXdxX83xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX59xX18xX5xX12xX0xX28xXdxX83xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX21xXaxX12xX0xX59xX28xXdxX83xX12xX0xX59xX28xXdxX83xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx123f5xX18xXexX1xX117xX21xXaxX12x19767xX1bxX1xX3xX121xX2bxX18xX19xX1axX1bxX0xX59xXbxX12
Ánh Nguyên