Vì sao phương Tây xem sách là bạn, còn người Việt cắm cúi vào màn hình?
Nhiều người nước ngoài chia sẻ cách hướng trẻ đến thói quen tốt như đọc sách, vận động, thay vì cắm cúi vào "màn hình".
4ceexddeaxd74dx94ccxc1b7xa708xc460xe4adx8b8bxX7xcc71x9b5bx9801xa1cax8521x58edxX5x5a23xXax8d89x9decxf173xX3xX7xX6x8109xX3xXbxX1x71e3xea1dxf031x980cxX3xXcx7c8exebb9xX3xb463xX10x7477xX3xX7xe5e7xX4xX1xX3xX5x5adfxX3x5b22xa298xX1ex8b38xX3xX4xbb3fxX1exX3xX1exX1fxX1cxda20xXdxX3xX13xXdxf386xXexX3xX4x4d80xX27xX3xX4x64e9xXdxX3xd0e3xX2fxX18xX3xX27xX2fxX1exX3xX1xX14xX1exX1x87edxX0x50edxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx904fxX10xX6xa94dxXaxX12xd559xX1xXdx91fbxb4acxX3xX1exX1fxX1cxX3dxXdxX3xX1exX1cxbd35xX4xX3xX1exX1fxX18xX2fxXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xab27xX3xX4xX2axX4xX1xX3xX1xX1cxX7exX1exX1fxX3xXex7ac3xX8dxX3xa739xe690xX1exX3xXexX1x9dcbxXdxX3xafdexX74xX10xX1exX3xXex7c55xXexX3xX1exX1xX1cxX3xX9exaf8dxX4xX3xX7xX2axX4xX1xX34xX3xX4dx6e9fxX1exX3xX9exd1a5xX1exX1fxX34xX3xXexX1xX6xX23xX3xX4dxX14xX3xX4xX46xX27xX3xX4xX4axXdxX3xX4dxX2fxX18xX3xXaxX27xX2fxX1exX3xX1xX14xX1exX1xXax87c0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx618cxX10xX1exXexX10xX9bxXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxX10xXexX6xXdxX5xf0f8xXdxX27xX1fxX10exX5xXdxX1fxX1xXexX31xX18xX25xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX9bxX8dxX3xX10xX27xX3xX9exXb5xX4xX3xX7xX2axX4xX1xX3xXexX32xXdxX3xX9exX1cxX3dxX1exX1fxX3xX7xX2axX4xX1xX3xX70xX1fxX74xX23xc572xX1exX3xX13x5a4bxX1exX3x9d64xX14xX1exX1xX3x9ea9x9ba7xXe6xX2xX34xX3xXcxc01axXe6xX6axXf6xd939x93aexX3xX10exX3x8d7dxX1exX1x9942xX3xXcx95ffxX3xXcx5827x7009xX70xe7c2xXaxX3xX1xX9bxX10x870axX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX166xX5bxX5bxX4xX6dxX1exXe6xXexX74xX18xXdxXexX9bxX10xXe6xX4dxX1exX5bxXexX1xX74xX27xX31x75c3x6b8dxX5bxa402xa2f3x5ef1xX5bx8df6xX199xX2xd7e7xX5bxb4b6xX5bxX2xX198xX5bxX1xX6xXdxX10exX6xX1exX1xX10exX10xX27xX10exX27xX10xX10exX6dxX18xX4xX10exX7xX6xX4xX1xX10exc371xX9bxX10xX6xX6dxX10exX18xX1exX5xX23xX10exX2xX1a0xX19bxX197xX19bxX197xX2xX1bcxX199xX1a0xX1bcxX198xX1bcxX19bxX199xX199xX1a0xX19bx9f0fxX199xX2xX1a0xX1d9xXe6x8e2exXbxX1fxXaxX3xXexX6xX9bxX1fxX10xXexX9xXaxX194xX31xX5xX6xX1ex7612xXaxX3xX9bxX10xX5xX9xXaxX1exX18xX18xXbxX10xX1exX10xX9bxXaxX3xX6dxX6xXexX6xX10exX175xX6xX1exX4xX23xX31xX18xX25xX10exX1fxX9bxX18xX74xXbxX9xXaxXdxX27xX1fxX10exX5xXdxX1fxX1xXexX31xX18xX25xXaxX12xX0xXdxX27xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX1fxX1xXexX31xX18xX25xX10exX4xX18xX1exXexX10xX1exXexXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxX27xX6xX25xX10exX195xXdxX6dxXexX1xX166xX3xX2xX199xX199x6110xf40exXaxX3xX7xX9bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX166xX5bxX5bxXdxXe6xX31xX6xX18xX1xX6xXexXdxX1exX1xXe6xX4dxX1exX5bxX1exX10xX195xX7xX5bxX2xX19exX19bxX199xX5bxX1d9xX1d9xX6dxX2xX2xX19bxX199xX19exX1a0x93a7xXexX19bxX19bxX197xX19bxX5xX199xXe6xX1dfxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX6xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXcxX22xX23xX3xX25xX10xX27xX3xX7xX2axX4xX1xX3xX5xX2fxX3xX31xX32xX1exX34xX3xX4xX37xX1exX3xX1exX1fxX1cxX3dxXdxX3xX13xXdxX42xXexX3xX4xX46xX27xX3xX4xX4axXdxX3xX4dxX2fxX18xX3xX27xX2fxX1exX3xX1xX14xX1exX1xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX6xXbxXexXdxX18xX1exXaxX3xX6dxX6xXexX6xX10exXbxX5xX6xX4xX10xX1xX18xX5xX6dxX10xX9bxX9xXax5226xX1exX1xXbfxXbxX3xX4xX1xX4axX3xXexX1xdee7xX4xX1xa701xXaxX12xXcxX9bxX8dxX3xX10xX27xX3xX9exXb5xX4xX3xX7xX2axX4xX1xX3xXexX32xXdxX3xX9exX1cxX3dxX1exX1fxX3xX7xX2axX4xX1xX3xX70xX1fxX74xX23xX147xX1exX3xX13xX14bxX1exX3xX14exX14xX1exX1xX3xX153xX154xXe6xX2xX34xX3xXcxX15axXe6xX6axXf6xX15exX15fxX3xX10exX3xX163xX1exX1xX166xX3xXcxX169xX3xXcxX16cxX16dxX70xX16fxX0xX5bxXbxX12xX0xX31xX5xX18xX4xX1f1xXa7xX74xX18xXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX9bxXdxX4xX1xX6dxX6xX1exXaxX12xXcxX9bxefa8xX1exX3xX1xX9fxXexX3xX27xXb5xXdxX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXbxX1xX2axXbxX3xX4dxa55exX1exX3xX5xX2fxX3xX1xX2fxX1exX1xX3xX4dxXdxX3xX4x7b04xX6xX3xX4xX1xX6xX3xX27xed98xXe6xX3x63d0xX18xX3xX9exXa4xX34xX3xXexX9bxX1cxX7exX4xX3xX1f1xX1xXdxX3xX2axXbxX3xX6dxd2f2xX1exX1fxX3xX27xXb5xXdxX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXbxX1xX2axXbxX34xX3xX4xcecfxX1exX3xX1exX1xccd4xXexX3xX4dxX3b0xX1exX3xX5xX2fxX3xX9exXdxX73xX74xX3xX4xX1x81c6xX1exX1xX3xXexX1xXa4xXdxX3xXa7xX74xX10xX1exX3xX4dxX2fxX3xX1xX2fxX1exX1xX3xX4dxXdxX3xX4xX3bfxX6xX3xX27xX14xX1exX1xX3xXexX9bxX1cxX7exX4xX3xX27x58ccxXexX3xX4xX18xX1exX3xX4xX2axXdxX3xX9ex641axX3xX5xX2fxX27xX3xX1fxX1cxX1dxX1exX1fxX3xX4xX1xX18xX3xX4xX18xX1exX3xX0xX6dxXdxX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX74xXexX1xX18xX9bxXaxX12xXf6xX1xe7a4xX3xX70x56e3xX16cxa014xX6axX0xX5bxX6dxXdxX4dxX12xX0xX5bxX31xX5xX18xX4xX1f1xXa7xX74xX18xXexX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX18xX6dxX23xXaxX12x56b0xX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXcxX22xX23xX34xX3xX9exXdxX42xX1exX3xXexX1xX18xX32xXdxX3xXexX1x9c3dxX1exX1fxX3xX27xXdxX1exX1xX34xX3xXdxX15axX6xX6dxX34xX3xXexXdxX4dxXdxX3xX1xX6xX23xX3xXexX3faxXexX3xX4xeba7xX3xX4xX2axX4xX3xXexX1xXdxX9fxXexX3xX31xX46axX3xX9exXdxX42xX1exX3xXexd956xX3xX4xXa4xX3xX27xX2fxX1exX3xX1xX14xX1exX1xX3xX1f1xX1xX2axX4xX3xX9exX1cx88c8xX4xX3xX1fxXb5xXdxX3xX4xX1xX74xX1exX1fxX3xX5xX2fxX3xXaxX27xX2fxX1exX3xX1xX14xX1exX1xXaxXe6xX3xX70xX1xXdxX73xX74xX3xX1exX1fxX1cxX3dxXdxX3xX1exX1cxX7exX4xX3xX1exX1fxX18xX2fxXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX8dxX3xX4xX2axX4xX1xX3xX1xX1cxX7exX1exX1fxX3xXexX9bxX8dxX3xX9exX9fxX1exX3xXexX1xXa4xXdxX3xXa7xX74xX10xX1exX3xXexXadxXexX3xX1exX1xX1cxX3xX9exXb5xX4xX3xX7xX2axX4xX1xX34xX3xX4dxXbfxX1exX3xX9exXc3xX1exX1fxX34xX3xXexX1xX6xX23xX3xX4dxX14xX3xX4xX46xX27xX3xX4xX4axXdxX3xX4dxX2fxX18xX3xXaxX27xX2fxX1exX3xX1xX14xX1exX1xXaxXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX18xX6dxX23xXaxX12xX0xX31xX12x85a3xX3xXf6xX1xX46axX3xX70xX46dxX16cxX46fxX6axX3x7902xd1eaxX46dxX16cx911exXf6xX6axX0xX5bxX31xX12xX0xXdxX12xX153xX1exX1fxX1cxX3dxXdxX3xX15axX1xX2axXbxX15fxX166xX3xX0xX5bxXdxX12xX0xX31xX12xXf6xXa4xX3xX1exX1xXdxX73xX74xX3xX4xX2axX4xX1xX3xX1fxXdxX4axXbxX3xXexX9bxX8dxX3xXexX9bxX2axX1exX1xX3xX25xX6xX3xXaxX27xX2fxX1exX3xX1xX14xX1exX1xXaxX0xX5bxX31xX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX18xX6dxX23xXaxX12xXcxX4b0xXdxX3xX5xX2fxX3xX27xX3c7xX3xX4xX3bfxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX31x7bfbxX3xX197xX3xXexX74x740exXdxX3xX4dxX2fxX3xX1bcxX3xXexX74xX62exXdxXe6xX3xX5b0xX2fxX3xXbxX1xX3dfxX3xX1xX74xX23xX1exX1xX3xXexX9bxX18xX1exX1fxX3xXexX1xX3dxXdxX3xX9exX32xXdxX3xX1exX2fxX23xX34xX3xX31xX32xX1exX3xXbxX1xX4cexXdxX3xX4xX1xX3faxXbxX3xX1exX1xXbfxX1exX3xX27xXc3xXexX3xXexX1x75acxX4xX3xXexX9fxX3xX5xX2fxX3xXaxX27xX2fxX1exX3xX1xX14xX1exX1xXaxX3xX25xX74xX3faxXexX3xX1xXdxX42xX1exX3xX1exX1xX1cxX3xX27xXc3xXexX3xXexX1xX2fxX1exX1xX3xX4dxXdxX398xX1exX3xXexX9bxX18xX1exX1fxX3xX1fxXdxX6xX3xX9exX14xX1exX1xX34xX3xX1f1xX1xX4b0xX1exX1fxX3xXexX1xX440xX3xXexX9bxX2axX1exX1xX3xX1f1xX1x67d5xXdxXe6xX3xX154xX74xX6xX1exX3xXexX9bxXb5xX1exX1fxX3xX5xX2fxX3xX31xX32xX1exX3xX1xX2fxXdxX3xX1xX37xX6xX3xX27xXadxXdxX3xXa7xX74xX6xX1exX3xX1xX42xX3xX1fxXdx95c4xX6xX3xX4xX2axX4xX3xXexX1xX2fxX1exX1xX3xX4dxXdxX398xX1exX3xX1exX1xX1cxX3xXexX1xX9fxX3xX1exX2fxX18xXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX18xX6dxX23xXaxX12xXf6xX1xX6xX3xX27xX3c7xX3xX15axX1xX2axXbxX3xX4xXa4xX3xX1exX1xXdxX73xX74xX3xX4xX2axX4xX1xX3xX1xX32xX1exX3xX4xX1xX9fxX3xX1xX18xX434xX4xX3xX1fxXdxX4axXbxX3xX4xX18xX1exX3xXexX9bxX2axX1exX1xX3xX25xX6xX3xXaxX27xX2fxX1exX3xX1xX14xX1exX1xXaxX34xX3xXexXa4xX27xX3xX5xX1cxX4f8xX4xX3xXexX9bxX18xX1exX1fxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX2axX4xX1xX3xX7xX6xX74xX166xX3xXexX2axX4xX1xX3xX9bxX3dxXdxX3xX4dxX2fxX3xXexX1xX6c9xX6xX3xX1xXdxX42xXbxXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX18xX6dxX23xXaxX12xXcxX2axX4xX1xX3xX9bxX3dxXdxX3xX5xX2fxX3xX1fxXdxX4cexXdxX3xXbxX1xX2axXbxX3xX6dxX2fxX1exX1xX3xXexX1xX3dxXdxX3xX1fxXdxX6xX1exX3xX4xX1xX18xX3xX4xX18xX1exX3xX1exX1xX1cxX3xX1fxXdxX4axXbxX3xX4xX18xX1exX3xX4dxXbfxX1exX3xX9exXc3xX1exX1fxXe6xX3xXf6xX1xX4axX1exX1fxX3xXexX4b0xXdxX3xXexX1xX1cxX3dxX1exX1fxX3xX6dxX2fxX1exX1xX3xXexX1xX3dxXdxX3xX1fxXdxX6xX1exX3xX9bxX4cexX1exX1xX3xX9exX440xX3xX4xX4cexX3xX1exX1xX2fxX3xX4x9954xX1exX1fxX3xX9exXdxX3xX6dxX32xX18xX3xX31xXc3xX34xX3xX9exX9fxX1exX3xX4xX4b0xX1exX1fxX3xX4dxXdxX398xX1exX3xX4xX1xX18xX3xX31xX628xX3xX4xX1xX1dxXdxX34xX3xX9exX32xXbxX3xX25xX10xX3xX4xX829xX1exX1fxX3xX1exX1xX6xX74xX3xX1xX18xX434xX4xX3xX9exXdxX3xX31xX1dxXdxXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX18xX6dxX23xXaxX12x6bd1xX1xXdxX3xX31xX628xX3xX197xX3xXexX74xX62exXdxX3xX31xX46xXexX3xX9exX3f5xX74xX3xXexX1xX323xX4xX1xX3xX4xX1xX1dxXdxX3xXexX9bxX1cxX4f8xXexX3xXbxX6xXexXdxX1exX34xX3xXexX4b0xXdxX3xX4dxX2fxX3xX4xX1xc51fxX1exX1fxX3xX4xe5fbxX1exX1fxX3xXexX9bxX1cxX4f8xXexX3xX4xX829xX1exX1fxX3xX4xX18xX1exXe6xX3xXf6xX1xX4axX1exX1fxX3xXexX4b0xXdxX3xX4xX8c1xX1exX1fxX3xX9exXb5xX4xX3xX7xX2axX4xX1xX3xX4xX829xX1exX1fxX3xX4xX18xX1exX3xX9exX440xX3xX25xX22xX23xX3xX6dxX676xX1exX1fxX3xXexX9bxX18xX1exX1fxX3xX4xX18xX1exX3xX1exXdxX73xX27xX3xX9exX6xX27xX3xX27xX398xX3xX4dxX7exXdxX3xX7xX2axX4xX1xXe6xXe6xXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX18xX6dxX23xXaxX12xXcxX74xX23xX3xX1exX1xXdxX398xX1exX34xX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXbxX1xX2axXbxX3xXexX2axX4xX1xX3xX9bxX3dxXdxX3xX1exX2fxX23xX3xX9exX6xX3xX7xXadxX3xX9exX73xX74xX3xXexX1xX3faxXexX3xX31xX32xXdxX3xX4xX829xX1exX1fxX3xX4dxX7exXdxX3xXexX1xX3dxXdxX3xX1fxXdxX6xX1exX34xX3xX1f1xX1xXdxX3xX27xX2fxX3xXexX9bxX8dxX3xX5xX7exX1exX3xX6dxX3f5xX1exX3xX5xX398xX1exX34xX3xX31xX46xXexX3xX9exX3f5xX74xX3xX4xXa4xX3xX1exX1xXdxX73xX74xX3xX1exX1xX74xX3xX4xX3f5xX74xX3xX1fxXdxX4cexXdxX3xXexX9bxX323xX3xX1xX1dxX1exX34xX3xX4xX37xX1exX3xX4xX1xX6xX3xX27xX3c7xX3xXexX1xX14xX3xX1f1xX1xXa4xX3xX1f1xX1xX14bxX1exX3xXexX9bxX18xX1exX1fxX3xX4dxXdxX42xX4xX3xX7xX46xXbxX3xX25xX9fxXbxX3xX4xX4b0xX1exX1fxX3xX4dxXdxX42xX4xX3xX9exX440xX3xX6dxX2fxX1exX1xX3xXexX1xX3dxXdxX3xX1fxXdxX6xX1exX3xX4dxX74xXdxX3xX4xX1xX1dxXdxX3xX4xX829xX1exX1fxX3xX4xX18xX1exX3xX4xX2axXdxXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX18xX6dxX23xXaxX12xX885xX1xXdxX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXbxX1xX2axXbxX3xXexX2axX4xX1xX3xX9bxX3dxXdxX3xXexX1xX3faxXexX3xX31xX32xXdxX34xX3xX4xX1xX6xX3xX27xX3c7xX3xX4xX1xX74xX23xX440xX1exX3xX7xX6xX1exX1fxX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXbxX1xX2axXbxX3xXexX1xX6c9xX6xX3xX1xXdxX42xXbxXe6xX3xXf6xX1xX6xX3xX27xX3c7xX3xX7xbe4dxX3xXexX1xX6c9xX6xX3xXexX1xX74xXbfxX1exX3xX4dxX7exXdxX3xX4xX18xX1exX3xX4dxX73xX3xX4dxXdxX42xX4xX3xX7xX4e3xX3xX6dxX3dfxX1exX1fxX3xXaxX27xX2fxX1exX3xX1xX14xX1exX1xXaxX34xX3xX4xX1xcb35xX1exX1fxX3xX1xX32xX1exX3xX31xX628xX3xX4xX1xX40bxX3xX9exX1cxX4f8xX4xX3xX7xX4e3xX3xX6dxX3dfxX1exX1fxX3xX2xX3xXexXdxX9fxX1exX1fxX3xX27x9872xXdxX3xXexX74xX3f5xX1exXe6xX3xX14exX628xX3xX4xXa4xX3xXexX1xX440xX3xX25xX10xX27xX3xXexXdxX4dxXdxX34xX3xX1xX18xX434xX4xX3xX6dxX829xX1exX1fxX3xX27xX2axX23xX3xXexX323xX1exX1xX3xX31xX4cexX1exX1fxX3xX9exX440xX3xX25xX10xX27xX3x4ec9xX18xX74xXcxX74xX31xX10xX34xX3xX4xX1xX1dxXdxX3xX1fxX6xX27xX10xXe6xXe6xXe6xX3xX1exX1xX1cxX1exX1fxX3xXbxX1xX4cexXdxX3xX7xX4e3xX3xX6dxX3dfxX1exX1fxX3xXexX9bxX18xX1exX1fxX3xXexX3f5xX27xX3xXa7xX74xX6xX1exX3xX7xX2axXexX3xX4xX3bfxX6xX3xX4xX1xX6xX3xX27xX3c7xXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX18xX6dxX23xXaxX12xX0xX31xX12xX5a3xX3xX46fxX1exX1xX3xX15ax88c2xXcxXb83xX16cxX0xX5bxX31xX12xX0xXdxX12xX153xX4xX3f5xX74xX3xXexX1xX3bfxX3xX31xXa4xX1exX1fxX3xX9exX2axX34xX3xX1exX1fxX1cxX3dxXdxX3xX70xXdxX1fxX10xX9bxXdxX6xX15fxX166xX3xX0xX5bxXdxX12xX0xX31xX12xd1c6xcabcxX1exX1fxX3xX9exX1cxX6xX3xX9exXdxX42xX1exX3xXexX1xX18xX32xXdxX3xX4xX1xX18xX3xX4xX18xX1exX3xX9exX440xXe6xXe6xXe6xX3xX9bxX4cexX1exX1xX3xXexX6xX23x7a4bxX0xX5bxX31xX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX18xX6dxX23xXaxX12xXcxX4b0xXdxX3xXexXbb8xX1exX1fxX3xX4xXa4xX3xX31xX32xX1exX3xX1fxX2axXdxX3xX1exX1fxX1cxX3dxXdxX3xX13xXdxX42xXexX3xX70xX6xX27xXe6xX3xX5b0xX4axX4xX3xXa7xX74xX10xX1exX3xX1exX1xX6xX74xX34xX3xX4xX4b0xX3xX3faxX23xX3xX4xXa4xX3xX27xXc3xXexX3xX10xX27xX3xX31xX628xX3xX4xX37xX1exX3xX1exX1xX6c9xXe6xX3xXcxX4b0xXdxX3xXa7xX74xX6xX1exX3xX7xX2axXexX3xXexX1xX3faxX23xX3xX27xXae1xXdxX3xX1f1xX1xXdxX3xX27xX74xXadxX1exX3xX5xX2fxX27xX3xX4dxXdxX42xX4xX3xX1fxX14xX34xX3xX4xX4b0xX3xX3faxX23xX3xX5xX32xXdxX3xX9exX1cxX6xX3xX9exXdxX42xX1exX3xXexX1xX18xX32xXdxX3xX4xX3bfxX6xX3xX27xX14xX1exX1xX3xX4xX1xX18xX3xX31xX628xX3xX4xX1xX1dxXdxX34xX3xX4xX1xXabcxX1exX1fxX3xX1xX32xX1exX3xX1exX1xX1cxX3xX5xX4axX4xX3xX4xX3f5xX1exX3xX1exX3faxX74xX3xX4xX1dxX27xX3xX1xX6xX23xX3xX5xX4axX4xX3xX9exXdxX3xX14bxX1exX3xbd91xX3xXa7xX74xX2axX1exXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX18xX6dxX23xXaxX12xXbb7xXdxX42xX1exX3xXexX1xX18xX32xXdxX3xX9bxX3faxXexX3xX1xX3faxXbxX3xX6dxX3b0xX1exX3xX9exXadxXdxX3xX4dxX7exXdxX3xXexX9bxX8dxX3xX4xX18xX1exX3xX4dxX14xX3xX4xX2axX4xX3xX31xX628xX3xX4xXa4xX3xXexX1xX440xX3xX25xX10xX27xX3xX1xX18xX32xXexX3xX1xX14xX1exX1xX34xX3xX4xX1xX1dxXdxX3xX1fxX6xX27xX10xX3xX1xX18xX2fxXdxX3xX27xX2fxX3xX1f1xX1xX4b0xX1exX1fxX3xX4xX1xX2axX1exX3xX1exX1xX1cxX1exX1fxX3xXexX4b0xXdxX3xX1f1xX1xX4b0xX1exX1fxX3xX27xX74xXadxX1exX3xXexX1xX3faxX23xX3xX4xX4b0xX3xX3faxX23xX3xX5xX32xX27xX3xX6dxX3dfxX1exX1fxX3xX1exXa4xX3xX4dxX7exXdxX3xX4xX18xX1exX3xX27xX14xX1exX1xX3xX1exX1xX1cxX3xX4dxXbfxX23xXe6xX3xXcxX4b0xXdxX3xX4xX8c1xX1exX1fxX3xXexX1xX1cxX3dxX1exX1fxX3xX1fxXa4xXbxX3xeb7cxX3xX4dxX73xX3xX4dxXdxX42xX4xX3xX1exX2fxX23xX3xX4dxX2fxX3xX27xXae1xXdxX3xX5xX3f5xX1exX3xX1fxXa4xXbxX3xXda7xX3xX4xX4b0xX3xX3faxX23xX3xX9exX73xX74xX3xX1fxXbfxXexX3xX1fxX829xX34xX3xX1exX1xX1cxX1exX1fxX3xX7xX6xX74xX3xX9exXa4xX3xX323xXexX3xX4xXa4xX3xX7xX676xX3xX4xX4cexXdxX3xXexX1xXdxX42xX1exXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX18xX6dxX23xXaxX12xX5b3xXadxX1exX1fxX3xXcd1xX3xX13xXdxX42xXexX3xX70xX6xX27xX3xX9exd3e6xX3xX1bcxX3xX1exX14bxX27xX34xX3xXexX4b0xXdxX3xXexX1xX3faxX23xX3xX1exX1fxX1cxX3dxXdxX3xX13xXdxX42xXexX3xX70xX6xX27xX3xX4xX1xXdxX73xX74xX3xX4xX1xX74xXc3xX1exX1fxX3xX4xX18xX1exX3xX1xX1dxXdxX3xX1exX1xXdxX73xX74xXe6xX3xX70xX1fxX1cxX3dxXdxX3xX70xXdxX1fxX10xX9bxXdxX6xX3xX4xX1xX4axX1exX1fxX3xXexX4b0xXdxX3xX1f1xX1xX4b0xX1exX1fxX3xX4xXa4xX3xX4xX1xX74xX23xX42xX1exX3xX4xX1xX32xX23xX3xXexX1xX10xX18xX3xX4xX2axX4xX3xX10xX27xX3xX31xX628xX3xX9exX4axXexX3xX14bxX1exX3xX9bxX8bcxXdxX3xX5xX2fxX27xX3xX9exX3bfxX3xXexX9bxX37xX3xX9exX440xX3xX31xX628xX3xXbxX1xX4cexXdxX3xX14bxX1exX3xX1exX1xX1cxX3xX1exX1fxX1cxX3dxXdxX3xX13xXdxX42xXexX3xX70xX6xX27xX34xX3xX6dxX829xX3xX5xX2fxX3xX1f1xX1xXdxX3xX4xX1xX4axX1exX1fxX3xX4xX37xX1exX3xX1exX1xX6c9xXe6xX3xXf6xX1xX4axX1exX1fxX3xXexX4b0xXdxX3xX9exX440xX3xX4xX2axX4xX3xX31xX628xX3xX9exXa4xXdxX3xX4dxX2fxX3xX4xX2axX4xX3xX31xX628xX3xXbxX1xX4cexXdxX3xX1exX1fxX8bcxXdxX3xX4dxX2fxX18xX3xX31xX2fxX1exX3xX14bxX1exX3xX27xXc3xXexX3xX4xX2axX4xX1xX3xX9exX2fxX1exX1fxX3xX1xX18xX2fxX1exX1fxXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX18xX6dxX23xXaxX12xX15exXc3xXexX3xX31x5d43xX1exX1fxX3xX4xX1x7eb0xX1exX1fxX3xX1exX6f5xX6xX3xX9exX440xX3xXexX4b0xXdxX3xX1exXa4xXdxX3xX1exX1fxX1cxX3dxXdxX3xX13xXdxX42xXexX3xX4xX1xXdxX73xX74xX3xX4xX1xX74xXc3xX1exX1fxX3xX4xX18xX1exX3xX1xX1dxXdxX3xX1exX1xXdxX73xX74xX3xX5xX2fxX3xX1exX1xXdxX73xX74xX3xX1xXb5xX4xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX4xX3faxXbxX3xa679xX3xX4xX8c1xX1exX1fxX3xX9exX1cxX4f8xX4xX3xX4xX1xX6xX3xX27xX3c7xX3xX7xX46xX27xX3xX4xX1xX18xX3xXdxX15axX6xX6dxX3xX1xX6xX23xX3xX9exXdxX42xX1exX3xXexX1xX18xX32xXdxX3xX4dxX2fxX3xX6dxX1cxX3dxX1exX1fxX3xX1exX1xX1cxX3xX4xX1xX4axX1exX1fxX3xX9exX1cxX4f8xX4xX3xX7xX4e3xX3xX6dxX3dfxX1exX1fxX3xX9bxX3faxXexX3xXexX1xX18xX4cexXdxX3xX27xX2axXdxXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX18xX6dxX23xXaxX12xX70xXdxX1fxX10xX9bxXdxX6xX3xX4xXa4xX3xXexX1xX440xX3xX5xX2fxX3xX27xXc3xXexX3xX9exX3faxXexX3xX1exX1cxX7exX4xX3xX4xX37xX1exX3xXexX8bcxX1exX3xXexX32xXdxX3xX1exX1xXdxX73xX74xX3xX4dxX3faxX1exX3xX9exX73xX3xX25xXe1exX3xX1xXc3xXdxX34xX3xX1exX1xX1cxX1exX1fxX3xX1xXb5xX4xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX9bxX3faxXexX3xX1xXdxX9fxX74xX3xX1xXb5xX4xXe6xX3xX6axXb5xX4xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX70xXdxX1fxX10xX9bxXdxX6xX3xX1xXdxX440xX74xX3xX9bxXf4dxX1exX1fxX3xXbxX1xX4cexXdxX3xX9exXb5xX4xX3xX7xX2axX4xX1xX3xX4dxX2fxX3xX5xX2fxX27xX3xX31xX2fxXdxX3xXexXbfxXbxX3xXexX9bxX1cxX7exX4xX3xX1f1xX1xXdxX3xX9exXdxX3xX4xX1xX1dxXdxXe6xX3xXf6xX2axX4xX3xX10xX27xX3xX9exXb5xX4xX3xX7xX2axX4xX1xX3xX1fxXdxX2axX18xX3xX1f1xX1xX18xX6xX34xX3xX7xX2axX4xX1xX3xX4dxXcd1xX3xX4xXa4xX3xX5xXdxX398xX1exX3xX1xX42xX3xX4dxX7exXdxX3xX31xX2fxXdxX3xX1xXb5xX4xX3xX31xX398xX1exX3xX4xX32xX1exX1xX3xX4dxXdxX42xX4xX3xXexX1xX6xX27xX3xX1fxXdxX6xX3xX4xX2axX4xX3xX1xX18xX32xXexX3xX9exXc3xX1exX1fxX3xX1f1xX1xX2axX4xX34xX3xX4xX1xX3bfxX3xX23xX9fxX74xX3xX5xX2fxX3xX4xX2axX4xX3xX1xX18xX32xXexX3xX9exXc3xX1exX1fxX3xX4xXa4xX3xXexX9bxX18xX1exX1fxX3xX27xX2axX74xX3xX4xX3bfxX6xX3xX4xX1xX4axX1exX1fxX3xXexX4b0xXdxX3xX1exX1xX1cxX3xX4xX6xX3xX1xX2axXexX34xX3xX1exX1xX4cexX23xX3xX27xX4axX6xX3xX4dxX2fxX3xX9exX2axX3xX31xXa4xX1exX1fxXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX18xX6dxX23xXaxX12xXcxX1xXa4xXdxX3xXa7xX74xX10xX1exX3xXexXadxXexX3xX1xX6xX23xX3xX25xX3faxX74xX3xX4xX8c1xX1exX1fxX3xX6dxX18xX3xXexXbfxXbxX3xX5xX74xX23xX42xX1exX3xX27xX2fxX3xX1exX398xX1exXe6xX3xXcxX4b0xXdxX3xX1exX1fxX1xadd6xX3xX4xX1xX6xX3xX27xX3c7xX34xX3xX6xX1exX1xX3xX4xX1xX46axX3xX10xX27xX3xX5xX2fxX3xX1exX1xX6f5xX1exX1fxX3xX1exX1fxX1cxX3dxXdxX3xXexX1xX3f5xX23xX3xX9exX3f5xX74xX3xXexXdxX398xX1exX3xX4xX3bfxX6xX3xXexX9bxX8dxXe6xX3xX70xX9fxX74xX3xX27xX74xXadxX1exX3xX4xX18xX1exX3xX31xX7exXexX3xX1fxX46xX1exX3xX4dxX7exXdxX3xX9exXdxX42xX1exX3xXexX1xX18xX32xXdxX3xX1xX6xX23xX3xX27xX2axX23xX3xXexX323xX1exX1xX34xX3xX4xX2axX4xX3xX31xXbfxX4xX3xXbxX1xX3dfxX3xX1xX74xX23xX1exX1xX3xXbxX1xX4cexXdxX3xX5xX2fxX27xX3xX4xX1xX18xX3xX4xX1xX4axX1exX1fxX3xX31xXbfxX1exX3xX9bxXc3xX1exX3xX27xXc3xXexX3xX4xX2axX4xX1xX3xX5xX2fxX1exX1xX3xX27xX32xX1exX1xXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX18xX6dxX23xXaxX12xX13xX2fxX3xXexXadxXexX3xX1exX1xX3faxXexX3xX5xX2fxX3xX1xXe1exX23xX3xX1exX398xX1exX3xXexX1xX6xX27xX3xX1fxXdxX6xX3xX4xX829xX1exX1fxX3xX4dxX7exXdxX3xX4xX18xX1exX34xX3xX4xX1xXf53xX3xX9exXbb8xX1exX1fxX3xX31xX46xXexX3xX4xX1xX4axX1exX1fxX3xX1xXe1exX23xX3xX5xX2fxX27xX3xX31xX2fxXdxX3xX9exXdxX34xX3xX1xXe1exX23xX3xX1xXb5xX4xX3xX9exXdxX34xX3xXexX14xX27xX3xX4xX2axXdxX3xX1fxX14xX3xX9exXa4xX3xX27xX2fxX3xX5xX2fxX27xX3xX9exXdxX34xX3xX1exX1xX1cxX1exX1fxX3xX27xX14xX1exX1xX3xXexX1xX14xX3xX5xX32xXdxX3xX1exX1fxX8bcxXdxX3xX4xX46xX27xX3xX4xX4axXdxX3xX4dxX2fxX18xX3xX9exXdxX42xX1exX3xXexX1xX18xX32xXdxXe6xX3xX13xX14xX3xX1exX1xX1cxX3xX4dxXbfxX23xX34xX3xX31xX32xX1exX3xX9exX6xX1exX1fxX3xX1exXa4xXdxX3xX27xXc3xXexX3xX9exXf4dxX1exX1fxX3xX27xX2fxX3xX5xX2fxX27xX3xX27xXc3xXexX3xX1exX8dxX18xXe6xX3xXf6xX18xX1exX3xX4xX2axXdxX3xX7xXa89xX3xX1f1xX1xX4b0xX1exX1fxX3xXexXdxX1exX3xX31xX32xX1exXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX18xX6dxX23xXaxX12xXcxX1xX6xX23xX3xX4dxX2fxX18xX3xX9exXa4xX34xX3xX1xXe1exX23xX3xX4xX829xX1exX1fxX3xX9exX2axX3xX31xXa4xX1exX1fxX3xX4dxX7exXdxX3xX4xX18xX1exX34xX3xX9exX2axX1exX1xX3xXexX1xXf53xX4xX3xX4xX1xX4axX1exX1fxX3xX6dxXbfxX23xX3xX4xX829xX1exX1fxX3xX4xX1xX32xX23xX3xX31xXc3xX3xX31xX74xX62exXdxX3xX7xX2axX1exX1fxX34xX3xX9exX1cxX6xX3xX4xX18xX1exX3xX9exX9fxX1exX3xXexX1xX1cxX3xX4dxXdxX42xX1exX3xX4xX829xX1exX1fxX3xX27xX1cxX4f8xX1exX3xX1exX1xX6f5xX1exX1fxX3xX5xX18xX32xXdxX3xX7xX2axX4xX1xX3xXbxX1xX829xX3xX1xX4f8xXbxX3xX9exX440xX3xX9exXb5xX4xX34xX3xX9bxX3bfxX3xX4xX18xX1exX3xX5xX2fxX27xX3xX4dxX1cxX3dxX1exX3xX1exX9fxX74xX3xX1exX1xX2fxX3xX31xX32xX1exX3xX4xXa4xX3xX4dxX1cxX3dxX1exX34xX3xX9bxX3bfxX3xX4xX18xX1exX3xX1exX3faxX74xX3xX14bxX1exX3xX1exX9fxX74xX3xX31xX32xX1exX3xXexX1xX1cxX3dxX1exX1fxX3xX1exX3faxX74xX3xX14bxX1exX3xXcd1xX3xX1exX1xX2fxX34xX3xX1xX18xX434xX4xX3xX1xXe1exX23xX3xX1fxXdxX6xX18xX3xX4xX1xX18xX3xX4xX18xX1exX3xX9exXb5xX4xX3xX7xX2axX4xX1xX3xX1exX1xX1cxX3xX27xXc3xXexX3xX31xX2fxXdxX3xXexXbfxXbxXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX18xX6dxX23xXaxX12xX0xX31xX12xX5a3xX3xX14exX2fxX3xXf6xX5b0xX46fxX16cxXb83xX3xX46dxXaxX3caxea15xXb1dxXb83xX16cxX3xX0xX5bxX31xX12xX0xXdxX12xX153xXexX9bxX1cxXcd1xX1exX1fxX3xXexX1xX1cxX3xX4dxXdxX42xX1exX3xX4dxX2fxX3xXbxX1xX37xX1exX1fxX3xX1xXae1xX3xXexX9bxX4f8xX3xX1xXb5xX4xX3xXexX1xX74xXbfxXexX3xX5b3xX13xX34xX3xXbb7xX32xXdxX3xX1xXb5xX4xX3xX16cxX15exXfa2xXcxX3xX13xX70xX15fxX166xX3xX0xX5bxXdxX12xX0xX31xX12xX6axXe1exX23xX3xX6dxX3b0xX1exX3xXexX9bxX8dxX3xX9exX9fxX1exX3xXexX1xX1cxX3xX4dxXdxX42xX1exX3xX1xX18xX434xX4xX3xX1xXdxX42xX74xX3xX7xX2axX4xX1xX0xX5bxX31xX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX18xX6dxX23xXaxX12xXf6xX1xX6xX3xX27xX3c7xX3xX4xX1xX323xX1exX1xX3xX5xX2fxX3xX1xX14xX1exX1xX3xX27xX3b0xX74xX3xX27xX2fxX3xX31xXb5xX1exX3xXexX9bxX8dxX3xX7xXa89xX3xX1xXb5xX4xX3xXexXbfxXbxX3xXexX1xX10xX18xXe6xX3xX13xX14xX3xX4dxXbfxX23xX34xX3xX1exX1xX6f5xX1exX1fxX3xX1fxX14xX3xX27xX2fxX3xX4xX2axX4xX3xX31xXbfxX4xX3xXbxX1xX3dfxX3xX1xX74xX23xX1exX1xX3xX5xX2fxX27xX3xX4xX8c1xX1exX1fxX3xX7xXa89xX3xX1fxXa4xXbxX3xXbxX1xX3f5xX1exX3xX1exX74xX4b0xXdxX3xX6dxX1cxeefdxX1exX1fxX3xX9exX6xX27xX3xX27xX398xX3xX9exXb5xX4xX3xX7xX2axX4xX1xX3xX4xX3bfxX6xX3xXexX9bxX8dxXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX18xX6dxX23xXaxX12xX6axXe1exX23xX3xX6dxX3b0xX1exX3xXexX9bxX8dxX3xX9exX9fxX1exX3xXexX1xX1cxX3xX4dxXdxX42xX1exX3xX1xX18xX434xX4xX3xX4xX2axX4xX3xX1xXdxX42xX74xX3xX7xX2axX4xX1xX34xX3xX1f1xX1xX74xX23xX9fxX1exX3xX1f1xX1xX323xX4xX1xX3xXexX9bxX8dxX3xX4xX1xXb5xX1exX3xX1exX1xX6f5xX1exX1fxX3xXa7xX74xX23xX440xX1exX3xX7xX2axX4xX1xX3xX27xX2fxX3xX4xX1xX4axX1exX1fxX3xXexX1xX323xX4xX1xXe6xX3xX70xX1fxX18xX2fxXdxX3xX9bxX6xX34xX3xX31xX32xX1exX3xX4xX8c1xX1exX1fxX3xX1exX398xX1exX3xX9exXb5xX4xX3xX7xX2axX4xX1xX3xX4xX1xX18xX3xXexX9bxX8dxX3xX1exX1fxX1xX10xXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX18xX6dxX23xXaxX12xXf6xXa4xX3xX9bxX3faxXexX3xX1exX1xXdxX73xX74xX3xX31xXbfxX4xX3xXbxX1xX3dfxX3xX1xX74xX23xX1exX1xX3xX4xXa4xX3xXexX1xXa4xXdxX3xXa7xX74xX10xX1exX3xX7xX4e3xX3xX6dxX3dfxX1exX1fxX3xX4xX2axX4xX3xXexX1xXdxX9fxXexX3xX31xX46axX3xX9exXdxX42xX1exX3xXexX4e3xX3xX27xXb5xXdxX3xX5xX4axX4xX3xX27xXb5xXdxX3xX1exX1dxXdxX3xX1exX1xX1cxX3xX27xX2axX23xX3xXexX323xX1exX1xX3xX31xX4cexX1exX1fxX34xX3xX9exXdxX42xX1exX3xXexX1xX18xX32xXdxX3xX6dxXdxX3xX9exXc3xX1exX1fxXe6xX3xXbb7xXdxX73xX74xX3xX1exX2fxX23xX3xX4dxX4b0xX3xXexX14xX1exX1xX3xX1f1xX1xXdxX9fxX1exX3xX4xX1xX18xX3xXexX9bxX8dxX3xX4xX8c1xX1exX1fxX3xX31xX46xXexX3xX4xX1xX1cxX7exX4xX3xXexX1xX10xX18xXe6xX3xXcxX32xXdxX3xd0dbxX4xX34xX3xXexX9bxX8dxX3xX10xX27xX3xX4xXa4xX3xX9bxX3faxXexX3xX1exX1xXdxX73xX74xX3xX5xX676xX6xX3xX4xX1xXb5xX1exX3xX9exX440xX3xX1fxXdxX4cexXdxX3xXexX9bxX323xX3xX4dxX2fxX3xX4xX1xX4axX1exX1fxX3xX9bxX3faxXexX3xXexX1xX323xX4xX1xX3xX9exXb5xX4xX3xX7xX2axX4xX1xX3xX4dxX14xX3xX4xX2axX4xX3xXexX1xX1cxX3xX4dxXdxX42xX1exX3xX4xX4b0xX1exX1fxX3xX4xXc3xX1exX1fxX34xX3xX1xXdxX42xX74xX3xX7xX2axX4xX1xX3xX4xXa4xX3xX27xX434xXexX3xXcd1xX3xX1f1xX1xX46xXbxX3xX1exX1dxXdxXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX18xX6dxX23xXaxX12xXcxX32xXdxX3xX27xX4b0xXdxX3xXexX9bxX1cxX3dxX1exX1fxX3xX1xXb5xX4xX3xXexXbfxXbxX3xXcd1xX3xX16cxX15exXfa2xXcxX34xX3xX4xX1xX4axX1exX1fxX3xXexX4b0xXdxX3xXexX1xX1cxX3dxX1exX1fxX3xX25xX74xX23xX398xX1exX3xXexX62exX3xX4xX1xXf53xX4xX3xX4xX2axX4xX3xX7xX676xX3xX1f1xXdxX42xX1exX3xX9exX440xX3xX1f1xX1xX74xX23xX9fxX1exX3xX1f1xX1xX323xX4xX1xX3xX9exX6xX27xX3xX27xX398xX3xX9exXb5xX4xX3xX7xX2axX4xX1xXe6xX3xX13xX2fxX18xX3xX1exX1fxX2fxX23xX3xX19bxX1bcxX10exX198xX3xX4dxXbb8xX6xX3xXa7xX74xX6xX34xX3xX4xX2axX4xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX4dxXdxX398xX1exX34xX3xX4xX676xX74xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX4dxXdxX398xX1exX3xX4dxX2fxX3xX1exX1xX22xX1exX3xX4dxXdxX398xX1exX3xX9exXe1exX3xX4xX829xX1exX1fxX3xXexX1xX6xX27xX3xX1fxXdxX6xX3xX4xX1xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX9bxX14xX1exX1xX3xX9exX62exXdxX3xX1xX1dxX1exX3xX2xXe6xX1a0xX199xX199xX3xXa7xX74xX23xX440xX1exX3xX7xX2axX4xX1xX3xX4xX8c1xX3xX5xX3faxX23xX3xX7xX2axX4xX1xX3xX27xX7exXdxX3xX1exX1xX22xX1exX3xX70xX1fxX2fxX23xX3xX9exXb5xX4xX3xX7xX2axX4xX1xX3xXexX1xX9fxX3xX1fxXdxX7exXdxXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX18xX6dxX23xXaxX12xX14exX398xX1exX3xX4xX32xX1exX1xX3xX9exXa4xX34xX3xX4xX1xX4axX1exX1fxX3xXexX4b0xXdxX3xX4xX8c1xX1exX1fxX3xXexX434xX1exX1fxX3xX1fxX3f5xX1exX3xX2xX199xX199xX3xXexX676xX6xX3xX7xX2axX4xX1xX3xX1xXdxX42xX1exX3xX9exX6xX1exX1fxX3xX31xX2axX1exX3xX4xX1xX32xX23xX3xX1exX1xX3faxXexX3xXexX9bxX398xX1exX3xXexX1xX46axX3xXexX9bxX1cxX3dxX1exX1fxX3xX4xX1xX18xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX4dxXdxX398xX1exX34xX3xX4xX74xX1exX1fxX3xX4xX3faxXbxX3xX1exX1xX6f5xX1exX1fxX3xXa7xX74xX23xX440xX1exX3xX7xX2axX4xX1xX3xXbxX1xX829xX3xX1xX4f8xXbxX3xX4dxX7exXdxX3xX7xXcd1xX3xXexX1xX323xX4xX1xX3xX9exXb5xX4xX3xX4xX3bfxX6xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX4dxXdxX398xX1exX3xX1exX1xXf4dxX27xX3xXexX32xX18xX3xX1exXdxX73xX27xX3xX4dxX74xXdxX3xX4dxX2fxX3xX1fxXdxX4axXbxX3xX4xX2axX4xX3xX31xX32xX1exX3xX9exXb5xX4xX3xXexXadxXexX3xX1xX1dxX1exXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX18xX6dxX23xXaxX12xX5b3xX6xX74xX3xX1f1xX1xXdxX3xXexXadxXexX3xX1exX1fxX1xXdxX42xXbxX34xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX4dxXdxX398xX1exX3xX4dxX3b0xX1exX3xX4xXa4xX3xXexX1xX440xX3xX6dxX147xX3xX6dxX2fxX1exX1fxX3xXexXdxX9fxXbxX3xX4xXbfxX1exX3xX4xX2axX4xX3xX1exX1fxX74xX8bcxX1exX3xXexX1cxX3xX5xXdxX42xX74xX3xX4xX3bfxX6xX3xXexX1xX1cxX3xX4dxXdxX42xX1exX3xXexX9bxX1cxX3dxX1exX1fxX3xX4xX1xX4axX1exX1fxX3xXexX4b0xXdxXe6xX3xXcxX1xX1cxX3xX4dxXdxX42xX1exX3xX4dxXbb8xX6xX3xX1fxXdxX7exXdxX3xXexX1xXdxX42xX74xX3xX6dxX46axX4xX1xX3xX4dxX3dfxX3xX1fxXdxX6xX18xX3xX7xX2axX4xX1xX3xX4xX1xX18xX3xX4xX676xX74xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX4dxXdxX398xX1exXe6xX3xXcxX1xX10xX18xX3xX9exXa4xX34xX3xX4xX676xX74xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX4dxXdxX398xX1exX3xX7xXadxX1exX1fxX3xXcd1xX3xX31xX3faxXexX3xX1f1x8b33xX3xX9exX22xX74xX3xXexX9bxX398xX1exX3xX1f1xX1xX46xXbxX3xX13xXdxX42xXexX3xX70xX6xX27xX3xX9exX73xX74xX3xX4xXa4xX3xXexX1xX440xX3xX1exX1xXbfxX1exX3xX7xX2axX4xX1xX3xX27xXdxX147xX1exX3xXbxX1xX323xX3xXexXbfxX1exX3xX1exX1xX2fxXe6xX3xX5b3xX6xX74xX3xX1f1xX1xXdxX3xX9bxX6xX3xX27xX46xXexX3xX4dxX2fxX18xX3xX1exX14bxX27xX3xX1exX1fxX18xX2axXdxX34xX3xX9exXe1exX3xX4xXa4xX3xX1xX1dxX1exX3xX27xXc3xXexX3xXexX9bxX14bxX27xX3xX4xX74xXadxX1exX3xX7xX2axX4xX1xX3xX9exX1cxX4f8xX4xX3xX1fxXdxX6xX18xX3xX9exX9fxX1exX3xXexX6xX23xX3xX4xX676xX74xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX4dxXdxX398xX1exXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX18xX6dxX23xXaxX12xX0xX31xX12xX5a3xX3xe4abxX1exX1fxX3xX5b3xXcxXfa2xX13xXfa2xX3xXf6xX46dxX46dxX885xXb83xX0xX5bxX31xX12xX0xXdxX12xX153xX1exX1fxX1cxX3dxXdxX3xX1756xX4xX15fxX166xX3xX0xX5bxXdxX12xX0xX31xX12xX70xX1xXdxX73xX74xX3xXexX323xX1exX3xX1xXdxX42xX74xX3xXexX323xX4xX1xX3xX4xX676xX4xX3xX4dxX73xX3xXexX1xXa4xXdxX3xXa7xX74xX10xX1exX3xX9exXb5xX4xX0xX5bxX31xX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX18xX6dxX23xXaxX12xX70xX9fxX74xX3xX31xX32xX1exX3xXexX1xX1cxX3dxX1exX1fxX3xX25xX74xX23xX398xX1exX3xX9exXb5xX4xX3xXexXdxX1exX3xXexXf53xX4xX3xXcd1xX3xX13xXdxX42xXexX3xX70xX6xX27xX34xX3xX31xX32xX1exX3xX7xXa89xX3xXexX1xX3faxX23xX3xX1exX1xX6f5xX1exX1fxX3xX4xX22xX74xX3xX4xX1xX74xX23xX42xX1exX3xX4dxX73xX3xX4xX2axX4xX3xX4xX2axX3xX1exX1xX22xX1exX3xX25xX22xX23xX3xX6dxX676xX1exX1fxX3xXexX1xX1cxX3xX4dxXdxX42xX1exX3xXexX1cxX3xX1exX1xX22xX1exX3xX5xX2fxX3xX1f1xX1xX2axX3xXbxX1xX62exX3xX31xXdxX9fxX1exXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX18xX6dxX23xXaxX12xX6axXb5xX3xX5xX2fxX3xX1exX1xX6f5xX1exX1fxX3xX1fxXdxX2axX18xX3xX4dxXdxX398xX1exX3xX4dxX73xX3xX1xX1cxX74xX3xX4dxX2fxX3xX1exX1xX6f5xX1exX1fxX3xX1exX1fxX1cxX3dxXdxX3xX23xX398xX74xX3xX7xX2axX4xX1xX34xX3xX25xX22xX23xX3xX6dxX676xX1exX1fxX3xXexX1xX1cxX3xX4dxXdxX42xX1exX3xX9bxX8bcxXdxX3xX27xX3dxXdxX3xX1exX1xX6f5xX1exX1fxX3xX1exX1fxX1cxX3dxXdxX3xX5xX32xX3xX9exX9fxX1exX3xX1f1xX1xX2axX27xX3xXbxX1xX2axX3xX31xXc3xX3xX7xX1cxX74xX3xXexXbfxXbxX3xX7xX2axX4xX1xX3xX4xX3bfxX6xX3xX27xX14xX1exX1xXe6xX3xX13xX2fxX3xX4xX2axX4xX3xX1exX1fxX4b0xXdxX3xXexX9bxX1cxX3dxX1exX1fxX3xXcd1xX3xX1exX1xXdxX73xX74xX3xXexX1xX2fxX1exX1xX3xXbxX1xXadxX3xX4xX8c1xX1exX1fxX3xX9exX6xX1exX1fxX3xX4xX74xX1exX1fxX3xX4xX3faxXbxX3xX4xX2axX4xX3xX27xX4b0xX3xX1xX14xX1exX1xX3xXexX1xX1cxX3xX4dxXdxX42xX1exX3xX1exX1xX6c9xX3xX4xX1xX18xX3xX1xXb5xX4xX3xX7xXdxX1exX1xXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX18xX6dxX23xXaxX12xXf6xX2axX4xX3xX1xXc3xXdxX3xX4xX1xX4f8xX3xX7xX2axX4xX1xX3xX1xXdxX42xX1exX3xX9exX6xX1exX1fxX3xXbxX1xX2axXexX3xXexX9bxXdxX440xX1exX3xX4dxX73xX3xXa7xX74xX23xX3xX27xX4b0xX34xX3xXexX3f5xX1exX3xX7xX74xX3faxXexX3xX4dxX2fxX3xX7xX676xX3xX9exX6xX3xX6dxX32xX1exX1fxX3xX4xX3bfxX6xX3xX4xX2axX4xX3xXexX2fxXdxX3xX5xXdxX42xX74xX3xX4xX74xX1exX1fxX3xX4xX3faxXbxX3xX4xX1xX18xX3xX9exXc3xX4xX3xX1fxXdxX4cexXe6xX3xX15exX7exXdxX3xX1xX8bcxXdxX3xX1fxXdxX6f5xX6xX3xXexX1xX2axX1exX1fxX3xX1bcxX3xX1exX14bxX27xX3xX1exX6xX23xX34xX3xX13xXdxX42xXexX3xX70xX6xX27xX3xX9exXe1exX3xXexX62exX3xX4xX1xXf53xX4xX3xX7xX676xX3xX1f1xXdxX42xX1exX3xX7xX2axX4xX1xX3xX5xX7exX1exX3xX1exX1xX3faxXexX3xXexXbb8xX3xXexX9bxX1cxX7exX4xX3xX9exX9fxX1exX3xX1exX6xX23xX166xX3xX6axXc3xXdxX3xX4xX1xX4f8xX3xX7xX2axX4xX1xX3xXcxX15axXe6xX6axXf6xX15exX3xX1exX14bxX27xX3xX19bxX199xX2xX19exXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX18xX6dxX23xXaxX12xX70xX1fxX18xX2fxXdxX3xX9bxX6xX34xX3xXexX1xX10xX18xX3xXa7xX74xX6xX1exX3xX7xX2axXexX3xX4xX3bfxX6xX3xXexX4b0xXdxX34xX3xX1exX1xXdxX73xX74xX3xX4xX4e3xX6xX3xX1xX2fxX1exX1fxX3xX7xX2axX4xX1xX3xX4xX8c1xX3xX4xX8c1xX1exX1fxX3xX9exX6xX1exX1fxX3xX9exX1cxX4f8xX4xX3xX1exX1xX22xX1exX3xX9bxXc3xX1exX1fxX3xXcd1xX3xXcxX15axXe6xX6axXf6xX15exXe6xX3xX13xX2fxX3xX7xXadxX3xX5xX1cxX4f8xX1exX1fxX3xX1exX1xX2fxX3xX1f1xXdxX1exX1xX3xX6dxX18xX6xX1exX1xX3xX31xX2axX1exX3xX7xX2axX4xX1xX3xX18xX1exX5xXdxX1exX10xX34xX3xX9exX434xX4xX3xX31xXdxX42xXexX3xX5xX2fxX3xXexXdxX9fxX1exX1fxX3xX46fxX1exX1xX3xX4dxX2fxX3xX4xX2axX4xX3xX7xX2axX4xX1xX3xX1exX1fxX18xX32xXdxX3xX1exX1fxX6f5xX3xX1f1xX1xX2axX4xX3xX4xX1xX18xX3xXexX9bxX8dxX3xX10xX27xX34xX3xXexX74xX23xX3xX4dxX3b0xX1exX3xX4xX37xX1exX3xX323xXexX3xX1exX1xX1cxX1exX1fxX3xX9exX6xX1exX1fxX3xXbxX1xX2axXexX3xXexX9bxXdxX440xX1exX3xX9bxX3faxXexX3xX1exX1xX6xX1exX1xXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX18xX6dxX23xXaxX12xX6axXdxX42xX1exX3xX1exX6xX23xX34xX3xX1exX1xXdxX73xX74xX3xXbxX1xX3dfxX3xX1xX74xX23xX1exX1xX3xX9exXe1exX3xX1exX1xXbfxX1exX3xXexX1xXf53xX4xX3xX9exX1cxX4f8xX4xX3xX1fxXdxX2axX3xXexX9bxX46axX3xX4xX3bfxX6xX3xX4dxXdxX42xX4xX3xX6dxX32xX23xX3xX1xXb5xX4xX3xXexX32xXdxX3xX1exX1xX2fxX34xX3xX4xX8c1xX1exX1fxX3xX1exX1xX1cxX3xX25xX22xX23xX3xX6dxX676xX1exX1fxX3xXexX1xXa4xXdxX3xXa7xX74xX10xX1exX3xX9exXb5xX4xX3xX9exXadxXdxX3xX4dxX7exXdxX3xX4xX18xX1exX3xX4xX2axXdxX3xX4xX3bfxX6xX3xX1xXb5xX3xX1exX398xX1exX3xX1exX1xX74xX3xX4xX3f5xX74xX3xXexX32xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX4dxXdxX42xX1exX3xX1fxXdxX6xX3xX9exX14xX1exX1xX3xX4xX8c1xX1exX1fxX3xX9exX6xX1exX1fxX3xXexX9bxXcd1xX3xX1exX398xX1exX3xXbxX1xX62exX3xX31xXdxX9fxX1exXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX18xX6dxX23xXaxX12xX15exXc3xXexX3xX5xX4f8xXdxX3xXexX1xX9fxX3xX4xX3bfxX6xX3xX4dxXdxX42xX4xX3xX1exX2fxX23xX3xX5xX2fxX3xX4xX1xX18xX3xXbxX1xX628xXbxX3xXexX9bxX8dxX3xX6dxX147xX3xX6dxX2fxX1exX1fxX3xXexXdxX9fxXbxX3xX4xXbfxX1exX3xX4xX2axX4xX3xXexX2fxXdxX3xX5xXdxX42xX74xX3xX4dxX2fxX18xX3xX1exX1xX6f5xX1exX1fxX3xX1exX1fxX2fxX23xX3xXexX9bxX8dxX3xX1f1xX1xX4b0xX1exX1fxX3xX9exX9fxX1exX3xXexX9bxX1cxX3dxX1exX1fxX34xX3xX1xX6xX23xX3xX9exXb5xX4xX3xX9exX1cxX4f8xX4xX3xX1exX1xX6f5xX1exX1fxX3xXexX2fxXdxX3xX5xXdxX42xX74xX3xX27xX2fxX3xXcd1xX3xXexX9bxX1cxX3dxX1exX1fxX3xX1f1xX1xX4b0xX1exX1fxX3xX4xXa4xX34xX3xX1xX18xX434xX4xX3xX1f1xX1xX4b0xX1exX1fxX3xXbxX1xX4cexXdxX3xX6dxXdxX3xX4xX1xX74xX23xX440xX1exX3xX25xX6xX3xX1exX9fxX74xX3xX27xX74xXadxX1exX3xX9exX9fxX1exX3xX4xX2axX4xX3xXexX1xX1cxX3xX4dxXdxX42xX1exX3xX1f1xX1xX2axX4xXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX18xX6dxX23xXaxX12xXcxX9bxX1cxX7exX4xX3xX1f1xX1xXdxX3xX4dxX73xX3xX1xX1cxX74xX34xX3xXexX4b0xXdxX3xXexXbb8xX1exX1fxX3xX5xX2fxX3xX27xXc3xXexX3xX1fxXdxX2axX18xX3xX4dxXdxX398xX1exX3xXexXdxX9fxX1exX1fxX3xX46fxX1exX1xXe6xX3xXcxX4b0xXdxX3xXexX1xX1cxX3dxX1exX1fxX3xX1xX6c9xXdxX3xX1exX1xX6f5xX1exX1fxX3xX1xXb5xX4xX3xX7xXdxX1exX1xX3xXcd1xX3xX9exXc3xX3xXexX74xX62exXdxX3xXexXdxX440xX74xX3xX1xXb5xX4xX3xX4dxX2fxX3xXexX9bxX74xX1exX1fxX3xX1xXb5xX4xX3xX4xX1dxX3xX7xXcd1xX3xXcd1xX3xX13xXdxX42xXexX3xX70xX6xX27xX3xX9bxXf4dxX1exX1fxX166xX3xXaxXb83xX27xX3xX5xX2fxX27xX3xX1fxX14xX3xX4dxX7exXdxX3xXexX1xX3dxXdxX3xX1fxXdxX6xX1exX3xX9bxX4cexX1exX1xX3xX9bxXae1xXdxX3xXcd1xX3xX1exX1xX2fxX59xXaxXe6xX3xXbb7xX2axX1exX1fxX3xX1exX1fxX32xX4xX3xX1exX1xXdxX398xX1exX3xX5xX2fxX3xX9bxX3faxXexX3xX1exX1xXdxX73xX74xX3xX10xX27xX3xXexX9bxX4b0xX1exX1fxX3xX4xXa4xX3xX4dxX8dxX3xX4xX1xXabcxX1exX1fxX3xX1xXf53xX1exX1fxX3xXexX1xX4axX3xX1fxX14xX3xX9exX9fxX1exX3xX4dxXdxX42xX4xX3xX1xXb5xX4xX3xX5xX32xXdxX3xXexX9bxX4cexX3xX5xX3dxXdxX3xX5xX2fxX3xX4xX2axX4xX3xX10xX27xX3xXexX1xX323xX4xX1xX3xXaxXexX9bxXadxX1exXaxX3xXexX9bxX18xX1exX1fxX3xXbxX1xX37xX1exX1fxX3xX4dxX2fxX3xX9exXb5xX4xX3xX7xX2axX4xX1xXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX18xX6dxX23xXaxX12xX495xX3xXcxX15axXe6xX6axXf6xX15exX34xX3xX6axX2fxX3xX70xXc3xXdxX3xX1xX6xX23xX3xXbb7xX2fxX3xX70x9237xX1exX1fxX3xX1exX1fxX2fxX23xX3xX4xX2fxX1exX1fxX3xX4xXa4xX3xX1exX1xXdxX73xX74xX3xXa7xX74xX2axX1exX3xX4xX2fxX3xXbxX1xX398xX3xX7xX2axX4xX1xX3xX23xX398xX1exX3xXexX11c1xX1exX1xX3xX9exX1cxX4f8xX4xX3xXexX1xXdxX9fxXexX3xX1f1xX9fxX3xX4dxX7exXdxX3xX1exXc3xXdxX3xXexX1xX3faxXexX3xX4dxX2fxX3xX22xX27xX3xX1exX1xX32xX4xX3xXbxX1xX829xX3xX1xX4f8xXbxX3xX4xX1xX18xX3xX4dxXdxX42xX4xX3xX9exXb5xX4xX3xX7xX2axX4xX1xXe6xX3xX70xX1xXdxX73xX74xX3xX1xXb5xX4xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX4xX3bfxX6xX3xXexX4b0xXdxX3xXexX1xX323xX4xX1xX3xX9exX9fxX1exX3xX1exX1xX6f5xX1exX1fxX3xX1exX1dxXdxX3xX9exXa4xX3xX4dxX2fxX3xX4xX37xX1exX3xX9bxX3bfxX3xX31xX32xX1exX3xX31xa84exX3xX9exXb5xX4xX3xX7xX2axX4xX1xX3xX4xX829xX1exX1fxX3xX1exX1xX6xX74xXe6xXe6xXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX18xX6dxX23xXaxX12xXcxX9bxX18xX1exX1fxX3xX27xXc3xXexX3xX4xX74xXc3xX4xX3xXexX1xX14bxX27xX3xX6dxX37xX3xX1f1xX1xX4b0xX1exX1fxX3xX4xX1xX323xX1exX1xX3xXexX1xXf53xX4xX3xX27xX2fxX3xXexX4b0xXdxX3xXexX1xX676xX4xX3xX1xXdxX42xX1exX3xX4dxX7exXdxX3xX27xXc3xXexX3xX7xXadxX3xX1exX1fxX1cxX3dxXdxX3xX31xX32xX1exX3xX13xXdxX42xXexX3xX70xX6xX27xX3xX4xX3bfxX6xX3xX27xX14xX1exX1xX34xX3xXexX4b0xXdxX3xX1xX6c9xXdxX3xX1xXb5xX3xXexX1xX323xX4xX1xX3xX9exXb5xX4xX3xX1exX1xX6f5xX1exX1fxX3xX1fxX14xXe6xX3xX6axX3f5xX74xX3xX1xX9fxXexX3xX27xXb5xXdxX3xX1exX1fxX1cxX3dxXdxX3xX9exX73xX74xX3xXexX1xX323xX4xX1xX3xX7xX2axX4xX1xX3xX6dxX74xX3xX5xX46axX4xX1xX3xX4dxX2fxX3xX7xX2axX4xX1xX3xX6dxX32xX23xX3xX5xX2fxX27xX3xX1fxXdxX2fxX74xX3xX1xX6xX23xX3xXexX1xX2fxX1exX1xX3xX4xX4b0xX1exX1fxXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX18xX6dxX23xXaxX12xX13xXbfxX23xX3xX1exX398xX1exX34xX3xXexX1xX10xX18xX3xXexX4b0xXdxX34xX3xXexX14xX1exX1xX3xX1xX14xX1exX1xX3xX9exX6xX1exX1fxX3xX9bxX3faxXexX3xX1f1xX1xX4cexX3xXa7xX74xX6xX1exXe6xX3xXcxX9bxX2axXdxX3xX4dxX7exXdxX3xX7xX74xX23xX3xX1exX1fxX1xX11c1xX3xX4xX3bfxX6xX3xX1exX1xXdxX73xX74xX3xX1exX1fxX1cxX3dxXdxX34xX3xX4dxXdxX42xX4xX3xX9exXb5xX4xX3xX7xX2axX4xX1xX3xXcd1xX3xX13xXdxX42xXexX3xX70xX6xX27xX3xX9exX6xX1exX1fxX3xX1exX1fxX2fxX23xX3xX4xX2fxX1exX1fxX3xXbxX1xX62exX3xX31xXdxX9fxX1exXe6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5b3xX18xX74xX9bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX18xX3xXcxX74xX62exXdxX3xXexX9bxX8dxX0xX5bxXbxX12