Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên sẽ tới Hàn Quốc
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam sẽ tới Hàn Quốc, dẫn đầu phái đoàn cấp cao dự Thế vận hội Mùa đông.
b83ex11d7dxd56dxc029x118cdxbff0x151c2xff95xcd38x140c7x1530fx13210xf222x11ea7x13af1xf484xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax154d3x14784x168e2xXexX0xf860xXaxX17xX18xX19xXexX0x13f75x12decxX19xc6c0xXexX0xXax14d42xX9x115baxXdxX18x13305xX2fx16897x13371xc8aexX5x11496xXbxXdxX17xX32xXexX4xXax118f3xX9xXbxbf5cxX2cxXaxX9x1301bxeb92xd54fxX2cxX9xXaxc6ecxX35xX9xX5xedc8xX35xb87exX45xX9xX5xX35x12e91x13725xX9xX2fx15325xX9xXbx107d6xX35xX9x15f95x16ae4xX56xX9xX44xX45xX46xX2cxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5fxX17xX18xX19xX32xXexX4xXaxX3dxX9xXbxX40xX2cxXaxX9xX5fxX4axX35xX9x13e59xc73bxX56xd8d3xX9x1418axXaxba03xX56xX9xX19xX91xX56xX9xX5xX46xX35xX9xX2cxX18xX24xX9xX5xX4exX35xX50xX45xX9xX5xX35xX55xX56xX9xdd2cxX35xXcxX9xX6xX24xX56xX8dx10722xX56xX18xXcxX9xX2fxX59xX9xXbxX5cxX35xX9xX5fxX60xX56xX9xX44xX45xX46xX2cx15178xX9xX19xba72xX56xX9xX8ax16761xX45xX9xX33xXax126d3xX35xX9xX8axX24xX60xX56xX9xX2cx1533cxX33xX9xX2cxX18xX24xX9xX19xd1b9xX9xX5xXax177b1xX9xe893x16f2cxX56xX9xXaxX4axX35xX9xedadx1825fxX18xX9xX8axfb5dxX56xX8dx170e4xX0xX1cxX33xXexX0xX18xX4exXbxX35xX2cxXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxX24xX56xXbxX17xX56xXbxc1cfxX19xX17xXbxX18xX35xXdxX9x18049xX2cx14713xX116xX19xX17xXbxX18xX35xXdxX9xc6f7xX35xX19xXbxXaxX116xX2cxX24xXcxXcxX24xX56xX9xX23xXdxX24xX2cxX120xX116xX18xX19xX2fxX116xX2cxX24xX56xX56xX17xX2cxXbxX32xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXbxX33xXdxX4xX18xX33xXbxX35xX24xX56xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX129xX35xX19xXbxXax11de2xX9xbc9ex12228xX172xX33x15d1axbb68xX32xX9xX23xX24xX4exX19xX17xX4exX31xX32xX172xX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX2fxX33xX18xX2cxX35xX56xX8dxX31xX32xX172xX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX33xX18xX19xX19xX35xX56xX8dxX31xX32x11b22xX32xX9xX18xXdxX35xX8dxX56xX31xX32xX2cxX17xX56xXbxX17xX4exX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX4exXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX8dxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX129xX35xX19xXbxXaxX16fxX171xX172xX172xX33xX175xX32xX9xX2fxX4exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX16fxX1cxX1cxX35xXfaxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX56xXaxXfaxXeaxX56xX1cxX56xX17xX129xX2fxX1cxX2ax159d2xX172x15e25xX1cx109b0xX200xX19xX2axX172xX1fcxX172xX1fex16a70x1152dxXbxX2axX1a1xX208xX172xXdxX172xXfax11ec8xX33xX8dxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxXaxX45xX9xXbxX35xX2cxXaxX9x15bf3xX45xX24xX2cxX9xXaxX24xX35xX9xXbxX4exX35xX17xX45xX9xXbxX35xX17xX56xX9xX2fxX17xX9xXbxX24xX35xX9xXaxX18xX56xX9xX225xX45xX24xX2cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX4exXexX0xXbxX4exXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX56xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX175xXbxXb3xX18xXdxX35xX8dxX56xX16fxX9xX212xX45xX2fxXbxX35xX11exX26xX176xX32xXexXabxX35xXcxX9xX6xX24xX56xX8dxXb3xX56xX18xXcxXc7xX9xX4xXaxX3dxX9xXbxX40xX2cxXaxX9xX5fxX4axX35xX9xX8axX8bxX56xX8dxX9xX8fxXaxX91xX56xX9xX19xX91xX56xX9xX5xX46xX35xX9xX2cxX18xX24xX9x145a1xX225xX45xX46xX2cxX9xXaxX4axX35x14728xX9xX5xX4exX35xX50xX45xX9xX5xX35xX55xX56xXfaxX9x129f8xX56xXaxX16fxX9xe1e9xX7xce46xXfaxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX4exXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x138fbxX24xX19xX26xX32xXexX5xX4exX35xX50xX45xX9xX5xX35xX55xX56xX9xXbxXaxXf7xX56xX8dxX9xX23xXd3xX24xX9xXeaxX5cxX35xX9xX33xXaxdea6xX18xX9xX5fxX60xX56xX9xX44xX45xX46xX2cxX9xX4ex17a82xX56xX8dxX9xXf7xX56xX8dxX9xXabxX35xXcxXc7xX9xX4xXaxX3dxX9xXbxX40xX2cxXaxX9xX5fxX4axX35xX9xX8axX8bxX56xX8dxX9xX8fxXaxX91xX56xX9xX19xX91xX56xX9xX5xX46xX35xX9xX2cxX18xX24xX9xX2c0xX44xX45xX46xX2cxX9xXaxX4axX35xX2c9xXc7xX9xX2fxX59xX9xX19xXcaxX56xX9xX8axXcexX45xX9xX33xXaxXd3xX35xX9xX8axX24xX60xX56xX9xX209xX209xX9xXbxXaxX60xX56xXaxX9xXeaxX35xX55xX56xX9xXbxX4exX24xX56xX8dxX9xX2cxXaxX45xX26xXe8xX56xX9xXbxXax12b28xXcxX9xXbx1766axX9x117a3xX9xXb3xX9xX2axX2axX1cxX209xXc7xX9xX6xX24xX56xXaxX18xX33xX9xX19xXcaxX56xX9xX309xX4axX9xX5xXaxX46xX56xX8dxX9xX56xXaxXdcxXbxX9xX5fxX60xX56xX9xX44xX45xX46xX2cxX9xXaxXf7xXcxX9xX56xX18xX26xX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX18xX26xXfaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX309xX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxXd3xX35xX9xX8axX24xX60xX56xX9xX2fxX59xX9xX23xX18xX24xX9xX8dxX8bxXcxX9xX23xX18xX9xX8ax12a4axX35xX9xX23xX35x125f3xX45xX9xXeaxX60xX9xX2axX1fcxX9xX56xXaxX91xX56xX9xXeaxX35xX55xX56xX9xXaxf842xX9xXbxX4ex1393exXfaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX309xX24xX19xX26xX32xXexX5xX4exX35xX50xX45xX9xX5xX35xX55xX56xX9xXbxX4ex1727fxX5cxX2cxX9xX8ax1662bxX9xX8axX8bxX56xX8dxX9x11fa0xX9xX2cx17e08xX9xX2cxXd3xX2cxX9xXeaxXebxX56xX9xX8axX4axX56xX8dxX9xXeaxX35xX55xX56xXc7xX9xX225xX45xX18xX56xX9xX2cxXax10150xX2cxX9xX2cxXdcxX33xX9xX2cxX18xX24xXc7xX9xX56xX8dxXaxc644xX9xX2fxeccexX9xXeaxX60xX9xXaxX24xX415xXbxX9xX56xXd3xX24xX9xXeaxX35xX55xX56xX9xXbxX5cxX35xX9xX5xXaxXe8xX9xXeaxXebxX56xX9xXaxX4axX35xX9xXf2xXf3xX18xX9xX8axXf7xX56xX8dxX9xX7xX26xX17xX24xX56xX8dxX2cxXaxX18xX56xX8dxX9xXbxX415xX35xX9xX5fxX60xX56xX9xX44xX45xX46xX2cxXfaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX309xX24xX19xX26xX32xXex1068cx15b66xX56xXaxX9xX8axX415xX24xX9xX5xX4exX35xX50xX45xX9xX5xX35xX55xX56xX9xXabxX35xXcxX9xd922xX24xX56xX8dxXb3xX45xX56xX9xX32xX2cxXax17663xX18xX9xX2cxX60xX56xXaxX9xXf7xXdxX35xX45xX32xX9xXbxX5cxX35xX9x10d05xX17xX24xX45xXdxX9xXbxX4exX24xX56xX8dxX9xXbxXaxXf7xX56xX8dxX9xX8axX35xX490xX33xX9xX8axXcexX45xX9xX56xX3a5xXcxX9xXcxX5cxX35xXc7xX9xX2fxX18xX45xX9xXcxX4axXbxX9xX56xX3a5xXcxX9xX2cxX3a5xX56xX8dxX9xXbxXax17372xX56xX8dxX9xX19xX24xX9xX2cxXaxX456x17ee8xX56xX8dxX9xXbxX4exX510xX56xXaxX9xXaxX415xXbxX9xX56xXaxX91xX56xX9xXeaxX60xX9xXbxX55xX56xX9xXdxX465xX18xX9xX2cxX3dxX18xX9xX309xX510xX56xXaxX9xX8fxXaxX456x115d6xX56xX8dxXfaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX309xX24xX19xX26xX32xXexX5xdbbfxX56xX8dxX9xXbxXaxX46xX56xX8dxX9xX5fxX60xX56xX9xX44xX45xX46xX2cxX9xXf2xX24xX24xX56xX9xX505xX18xX17xXb3xX35xX56xX9xX8axX4eexX9xX23xX60xX26xX9xXbx1077exX9xXaxX26xX9xXeax17411xX56xX8dxX9xX225xX45xX18xX56xX9xXaxX490xX9xXdxX35xX55xX56xX9xX5xX4exX35xX50xX45xX9xX8axX456xX432xX2cxX9xX2cx152e3xX35xX9xXbxXaxX35xX490xX56xX9xX2fxX59xX9xXcxf01exX9xX8axX456xbb14xX56xX8dxX9xX2cxXaxX24xX9xXeaxX35xX490xX2cxX9xX8dxX35xX5f1xX35xX9xX225xX45xX26xXe8xXbxX9xXeaxXdcxX56xX9xX8axX50xX9xXaxX415xXbxX9xX56xXaxX91xX56xX9xX5xX4exX35xX50xX45xX9xX5xX35xX55xX56xXc7xX9xXeaxX60xX9xX4exX4axX56xX8dxX9xXaxX563xX56xX9xXdxX60xX9xX8axX46xX35xX9xXbxXaxX24xX415xX35xX9xXf2xf62fxX9xXb3xX9xX5xX4exX35xX50xX45xXfaxX9x12104xX56xX8dxX9xXf2xX24xX24xX56xX9xX8axX456xX432xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xXdxX60xX9xX2cx10530xX56xX8dxX9xX8axX18xX56xX8dxX9xXaxX26xX9xXeaxX5d4xX56xX8dxX9xXf2xX650xX9xXeaxX60xX9xX5xX4exX35xX50xX45xX9xX5xX35xX55xX56xX9xX2cxX45bxX9xXbxXaxX41axX9xX8axX46xX35xX9xXbxXaxX24xX415xX35xX9xX5fexX9xX5fxX60xX56xX9xX44xX45xX46xX2cxX9xX120xXaxX35xX9xX33xXaxXd3xX35xX9xX8axX24xX60xX56xX9xX225xX45xX18xX56xX9xX2cxXaxX481xX2cxX9xX2cxXdcxX33xX9xX2cxX18xX24xX9xXaxX18xX35xX9xX56xX456xX5cxX2cxX9xXbxX5cxX35xX9xX5fxX60xX56xX9xX44xX45xX46xX2cxXfaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX309xX24xX19xX26xX32xXexX5xX4exX24xX56xX8dxX9xX2cxX45xX4axX2cxX9xX8axX35xX490xX56xX9xX8axX60xXcxX9xXeaxX5cxX35xX9xX5xX5a7xX56xX8dxX9xXbxXaxX46xX56xX8dxX9xXf2xX650xX9xX2xX24xX56xX18xXdxX19xX9xX5xX4exX45xXcxX33xX9xXbxX45xXcexX56xX9xX56xX60xX26xXc7xX9xXf7xX56xX8dxX9xXf2xX24xX24xX56xX9xXcxX24xX56xX8dxX9xX2cxXaxX45xX26xXe8xX56xX9xXbxXaxX3a5xXcxX9xX2fxc91fxX33xX9xXbxX5cxX35xX9xX2cxX3dxX18xX9xX33xXaxX45bxX9xX5xX5a7xX56xX8dxX9xXbxXaxX46xX56xX8dxX9xXf2xX35xX120xX17xX9xX7xX17xX56xX2cxX17xX9xX2fxX59xX9xX8dxX35x16e6dxX33xX9xX32axX2cxXaxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxX35xXe8xX56xX9xXbxX4exX510xX56xXaxX9xX175xX91xX26xX9xX19xXe4xX56xX8dxX9xXaxX24xX60xX9xX23xX510xX56xXaxX9xXbxX4exX55xX56xX9xX23xXd3xX56xX9xX8axX5f1xX24xX9xX5xX4exX35xX50xX45xX9xX5xX35xX55xX56xXfaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX522xX24xX45xX4exX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9x14ee1xX8fxX8xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX18xX4exXbxX35xX2cxXdxX17xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe