Thông báo đấu giá lô đất tại TT Hương Khê
Công ty Đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh thông báo đấu giá lô đất tại TT Hương Khê (Hương Khê, Hà Tĩnh)
de81x13eafxe03ex14811x1737ax12c40x17e43x16facx16d72xX7x12e61x17e35x18dcbx197cbx178dax12765xX5x130cdxXax144daxXcxX1xed2cxf82exf4e6xX3x1441ex17474x13c81xX3x10982x153a5x10f01xX3xX17xXdxX1axX3xX5xX15xX3xX1dxX1exXexX3xXex1165bxXdxX3xXcxXcxX3x19038x18b0ex13b58xX16xX17xX3x19db0xX1x19f18xX0x1151axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX10xX6x193cbxXaxX12x1513axX15xX16xX17xX3xXex14b3bxX3x1970exX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX3xX1x14dbcxXbxX3xX4fxX6xX16xX1xX3xX7x12e12xX3xX2xX3xX33x19653xX3xXcx1113bxX16xX1xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX3xX5xX15xX3xX1dxX1exXexX3xXexX2dxXdxX3xXcxXcxX3xX33xX34xX35xX16xX17xX3xX39xX1xX3bxX3x189fdxX33xX34xX35xX16xX17xX3xX39xX1xX3bx16c73xX3xX33xX71xX3xXcxX74xX16xX1x10121xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16de8xX1bxX4fxX58xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxXexX10x18e24xXex107e6xX6xX5xXdxX17xX16x19e34xX3xX4xX10xX16xXexX10x12056x16006xXaxX12xX0xX7xXexXe3xX1bxX16xX17xX12xXcxX33x17d95x1900ax136e9xX3xXc5x1414dx13a3exX3xX5ax17d9ax1315dxX3xXf3x101d3xXf6xX3xXcx15fd3xXfexX3x14a0bx13236xXf2xX0xX3dxX7xXexXe3xX1bxX16xX17xX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX4fxX58xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd4xXexXd6xX6xX5xXdxX17xX16xXdcxX3xX4xX10xX16xXexX10xXe3xXe4xXaxX12xX0xX7xXexXe3xX1bxX16xX17xX12xX52xXf1xXf2xXf3xX3xXcx138d4xX3xX5axXfaxXfbxX3xXf3xXfexXf6xX3xX33x1522ax19821xX3x16cc6xed2dxXf2xX33xX3xX105x165e1xX3xX2xX3xX33xX102xX3xXcxf7abxXf2xX33xX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axXdcxX0xX3dxX7xXexXe3xX1bxX16xX17xX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX4fxX58xXaxX12xXcxX71xXdxX3xX7x12fb0xX16xX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axXdcxX3xfe07xX1fxX58x1206exX16xX3xX7x18ae4xX3xX4fx1a0f8xX16xX17xX3xX1dxX1exXexX3xX7xX6cxX3xX15fxXc5xX3x155bbx17d20x16a0ex17edcxX2xX2xX3xX4fxX1bxX3xXfbxXc5xXf2xX15exX3xX1xX1fxX58x104edxX16xX3xX33xX34xX35xX16xX17xX3xX39xX1xX3bxX3xX4xX1exXbxX3xX16xX17xX71xX58xX3x19071xX1c2xX3dxX2xX1bfxX3dxX1bfxX1e7xX1e7x1a316xX3xXexX2dxXdxX3xXexX1xX1aexX6xX3xX1dxX1exXexX3xX7xX6cxX3xX1bfxX1bfx12659xXacxX3xXex1547fxX3xX19xX19bxX16xX3xX1dx16165xX3xX2xX1c2xXacxX3xX4fxXdxX1d1xX16xX3xXex1173exX4xX1xXdcxX3xX1bfxX2xX1bfxX3x15b03xX0xX7xX1fxXbxX12xX1bfxX0xX3dxX7xX1fxXbxX12xXe4xX3xXexX71xXdxX3xX7xX19bxX16xX3xX17xe1b5xX16xX3xX5xXdxX1aaxX16xX3xXexXe3xX3bxX16xX3xX1dxX1exXexX3xX16xX1xX71xX3xXd4x19221xX58xX3xX1c0xX3xXex114f3xX16xX17xXe4xX3xX5ax15037xX6xX3xX4xX1x1620exXdcxX3xXcxX15exX15cxX3xX1e7xX204xXdcxX3xXcxX1xX25exX3xXexXe3xX1exX16xX3xX33xX34xX35xX16xX17xX3xX39xX1xX3bxXacxX3xX1xX1fxX58xX1d1xX16xX3xX33xX34xX35xX16xX17xX3xX39xX1xX3bxXacxX3xXexX263xX16xX1xX3xX33xX71xX3xXcxX74xX16xX1xX3xX224xX6xX16xX17xX3xXexX3bxX16xX3xX33x18511xX3xXf1xX16xX17xX3xXf2xX17xX1fxX58xe597xX16xX3x1162dxeac6xX16xX3xX52x19cc2xX3x1214bxX71xX3xX19xX71xX3xXcxXe3xX258xX16xX3xXcxX1xX25exX3xX33xX71x12005xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX4fxX58xXaxX12xXf3xXdxX1axX3x1753fxX1xfa2dxXdxX3xX1dxXdx1613cxX224xXdcxX3xX2xX2cfxX1bfxX1e7xX1e7xX2cfxX1e7xX1e7xX1e7xX2cfxX1e7xX1e7xX1e7xX3xX1dxX20fxX16xX17xX3xXa2x18bd4xX2aaxXexX3xXex151f9xXacxX3xX1xX6xXdxX3xXexXe3xX2b8xX224xX3xXexXe3xXdxX1d1xX1fxX3xX1dxX20fxX16xX17xXb5xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX4fxX58xXaxX12xXc5xX34xfb6bxX4xX3xX17xXdxX1axXdcxX3xX2xX1bfxX2cfxX1e7xX1e7xX1e7xX2cfxX1e7xX1e7xX1e7xX3xX1dxX20fxX16xX17xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX4fxX58xXaxX12xXcxX1xX208xXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX19xX1axX16xX3xX1xX20fxX3xX7xX35xXacxX3xX1dxX2b8xX16xX17xX3xX2e9x160a2xX3xXexX1xX6xX224xX3xX17xXdxX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX3xXexX2bcxX3xX16xX17xX71xX58xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxdfc6xX16xX3xX2xX1c2xX3xX17xXdxX208xX3xX16xX17xX71xX58xX3xX1bfxX1e7xX3dxX2xX1e7xX3dxX1bfxX1e7xX1bfxX1e7xX3xXexX2dxXdxX3xXexXe3xX1b1xX3xX7xX2ebxX3xX52xX15xX16xX17xX3xXexX58xX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX3xX1xX63xXbxX3xX4fxX6xX16xX1xX3xX7xX6cxX3xX2xX3xX33xX71xX3xXcxX74xX16xX1xX3xX1xX1bxf1b8xX4xX3xXf2xX17xX252xX16xX3xX1xX71xX16xX17xX3xXf2xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX1d1xXbxX3xX2bexX71xX3xX15cxX1xX1axXexX3xXexXe3xXdxX2f0xX16xX3xX16xX15xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX3xX2b7xXdxX1d1xXexX3xXf2xX6xX224xX3xXa2xX15fxX17xXe3xXdxX19xX6xX16xX2e9xXb5xXdcxX3xX52xX1xXdxX3xX16xX1xX1axX16xX1xX3xX1xX1fxX58xX1d1xX16xX3xX33xX34xX35xX16xX17xX3xX39xX1xX3bxX3xXd6xX3xX33xX71xX3xXcxX74xX16xX1xX3xXfexXfexX2cfxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX4fxX58xXaxX12xX39xX1xX1axX4xX1xX3xX1xX71xX16xX17xX3xX16xX2aaxXbxX3xXexXdxX1aaxX16xX3xX1dxX3f5xXexX3xXexXe3xX34xX33bxX4xX3xXexXe3xX1bxX16xX17xX3xXexX1xX208xXdxX3xX1xX2dxX16xX3xX19xX6xX3xX16xX17xX71xX58xX3xX5xX71xX224xX3xX2bexXdxX1d1xX4xX3xXexXe3xX34xX33bxX4xX3xX16xX17xX71xX58xX3xX224xX2ebxX3xX4xX1fxX2aaxX4xX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX3xX2bexX71xX3xX16xX2aaxXbxX3xX2bexX71xX1bxX3xXexX71xXdxX3xX2e9xX1xX1bxX19bxX16xX3xX4x10d93xX6xX3xX52xX15xX16xX17xX3xXexX58xX3xX4xX1b1xX3xXexX1xX2f0xX3xX16xX1xX34xX3xX7xX6xX1fxXdcxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX4fxX58xXaxX12xXcxX3bxX16xX3xXexX71xXdxX3xX2e9xX1xX1bxX19bxX16xXdcxX3xX0xX1fxX12xX52xX15xX16xX17xX3xXexX58xX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX3xX1xX63xXbxX3xX4fxX6xX16xX1xX3xX7xX6cxX3xX2xX3xX33xX71xX3xXcxX74xX16xX1xX0xX3dxX1fxX12xX3xX105xX6cxX3xXexX71xXdxX3xX2e9xX1xX1bxX19bxX16xXdcxX3xX0xX1fxX12xX1c0xX1f0xX1e7xX1f0xX1bfxX1e7xX2xX1e7xX1e7xX1c2x18fa0xX2xX1c1xX0xX3dxX1fxX12xX3xXexX2dxXdxX3xXf2xX17xX252xX16xX3xX1xX71xX16xX17xX3xXf2xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX1d1xXbxX3xX2bexX71xX3xX15cxX1xX1axXexX3xXexXe3xXdxX2f0xX16xX3xX16xX15xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX3xX2b7xXdxX1d1xXexX3xXf2xX6xX224xX3xXa2xX15fxX17xXe3xXdxX19xX6xX16xX2e9xXb5xXdcxX3xX52xX1xXdxX3xX16xX1xX1axX16xX1xX3xX1xX1fxX58xX1d1xX16xX3xX33xX34xX35xX16xX17xX3xX39xX1xX3bxX3xXd6xX3xX33xX71xX3xXcxX74xX16xX1xX3xXfexXfexX2cfxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX4fxX58xXaxX12xXcx104dexX3xX4xX1x15918xX4xX3xX19xX1axX16xX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axXdcxX3xX2b7xX71xX1bxX3xX1xX20fxXdxX3xX2xX56cxX3xX17xXdxX208xX3xX1c0xX1e7xX3xXbxX1x19ff4xXexX3xX16xX17xX71xX58xX3xX1bfxX1c0xX3dxX2xX1e7xX3dxX1bfxX1e7xX1bfxX1e7xX3xXexX2dxXdxX3xXexXe3xX1b1xX3xX7xX2ebxX3xX52xX15xX16xX17xX3xXexX58xX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX3xX1xX63xXbxX3xX4fxX6xX16xX1xX3xX7xX6cxX3xX2xX3xX33xX71xX3xXcxX74xX16xX1xX2cfxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX4fxX58xXaxX12xX0xXdxX224xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4fxXexX1xX1fxX224xX19xX3xX4fxX1xXdxX4fxX10xX3xXdxX52xX10xX16xXexX10xXe3xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXax14158xXdxX4fxXexX1xXdcxX3x10f05xX1e7xX1e7xXbxXd4xXe4xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXdcxX3xX1c0xX2xX204xXbxXd4xXe4xXaxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXdcxX3dxX3dxXdxX2cfxX19xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX16xX1xX2cfxX2bexX16xX3dxX16xX10xX6a2xX7xX3dxX1bfxX1e7xX1c0xX204xX3dxX2xX1c0xX1f0xX4fxX1bfxX2xX1e7xX6a9xX204xX56cxX204xXexX1c1xX1c2xX1e7xX6a9xX5xX1c2xXd6xX1fxX16xX16xX6xX224xX10xX4fxX2cfx159ebxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX3xX5xX15xX3xX1dxX1exXexX3xXexX2dxXdxX3xXcxXcxX3xX33xX34xX35xX16xX17xX3xX39xX1xX3bxXaxX3xX6a2xXdxX4fxXexX1xX9xXaxX6a9xX1e7xX1e7xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX1c0xX2xX204xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX4fxX58xXaxX12xX39xX21bxX16xX1xX3xX224xX208xXdxX3xX4xX1axX4xX3xXexX5f8xX3xX4xX1xX5fcxX4xXacxX3xX4xX1axX3xX16xX1xX252xX16xX3xX4x159edxX3xX16xX1xX1fxX3xX4xX258xX1fxX3xX1dxX3a8xX16xX3xXexX1xX6xX224xX3xX17xXdxX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX2cfxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX4fxX58xXaxX12xX0xX7xXexXe3xX1bxX16xX17xX12xX308xf0f7xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX3a8xXexX3xXd4xXdxX16xX3xX5xXdxX3bxX16xX3xX1xX1d1xXdcxX0xX3dxX7xXexXe3xX1bxX16xX17xX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX4fxX58xXaxX12xXd6xX3xXf2xX17xX252xX16xX3xX1xX71xX16xX17xX3xXf2xX1bx10a4axX15cxXcxXf2xXcxX3xX2b7xXdxX1d1xXexX3xXf2xX6xX224xX3xXa2xX15fxX17xXe3xXdxX19xX6xX16xX2e9xXb5xX3xXd6xX3xX52xXf2xX3xX1xX1fxX58xX1d1xX16xX3xX33xX34xX35xX16xX17xX3xX39xX1xX3bxX3xXd6xX3xX33xX71xX3xXcxX74xX16xX1xX3xXfexXfexX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX4fxX58xXaxX12xXd6xX3xX52xX15xX16xX17xX3xXexX58xX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX3xX1xX63xXbxX3xX4fxX6xX16xX1xX3xX7xX6cxX3xX2xX3xX33xX71xX3xXcxX74xX16xX1xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX4fxX58xXaxX12xX5axX3dxX4xXdcxX3xX105xX6cxX3xX1bfxX1f0xX1c1xX3xX5axX34xX208xX16xX17xX3xXf2xX17xX1fxX58xX2b4xX16xX3xX15exX1fxXacxX3xXexX1xX71xX16xX1xX3xXbxX1xX6cxX3xX33xX71xX3xXcxX74xX16xX1xX2cfxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX4fxX58xXaxX12xX5axXcxXdcxX3xX1e7xX1c0xX204xX1c2xX2cfxX1bfxX6a9xX1f0xX2xX56cxX1f0xX3xX1xX1bxX3f5xX4xX3xX1e7xX204xX2xX1bfxX2cfxX1c1xX204xX204xX2cfxX1e7xX1bfxX56cxXe4xX3xe3f0xX10xX19xX7xXdxXexX10xXdcxX3xX4fxX6xX1fxX17xXdxX6xX1xX6xXexXdxX16xX1xX2cfxX2bexX16xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX4fxX58xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd4xXexXd6xX6xX5xXdxX17xX16xXdcxX3xX4xX10xX16xXexX10xXe3xXe4xXaxX12xX0xX7xXexXe3xX1bxX16xX17xX12xX15cxX2cfxX3xXf3xXfexXf6xX308xX3xX5axX164xX52xX0xX3dxX7xXexXe3xX1bxX16xX17xX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1bxX4fxX58xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd4xXexXd6xX6xX5xXdxX17xX16xXdcxX3xX4xX10xX16xXexX10xXe3xXe4xXaxX12xX0xX7xXexXe3xX1bxX16xX17xX12xXcxXe3xX258xX16xX3xX308xX2dxX16xX1xX3xX33xX71xX0xX3dxX7xXexXe3xX1bxX16xX17xX12xX0xX3dxXbxX12