Truyện cười: Kết hôn
Một anh chàng độc thân phân vân hỏi bạn: Nếu muốn lấy một người vợ thông minh, xinh đẹp, giàu có thì phải làm thế nào?
ddf9xe27dx10f3axf282x17d59x17c7ex16752x11e1cx14c18xX7xef43x12b65xe820x148e5x16018x17267xX5x17b9cxXaxf5cdxXcxeb2fxe566x107c0xf6fdx10362xX3xX4x154adx16a08xXdxe934xX3x11ecax15bf8xXexX3xX1x11a01xX18xX0x10d04xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1211dxX10xX6x1076cxXaxX12xf626x12ccaxXexX3xX6xX18xX1xX3xX4xX1x106d2xX18x1041exX3x119abxX3exX4xX3xXexX1x102d7xX18xX3xXbxX1xX51xX18xX3x12163xX51xX18xX3xX1xe1bbxXdxX3xe848x1147exX18xX1exX3x119eaxX21xX15xX3xe7fexX15x17607xX18xX3xX5x1698exX16xX3xX6axX3exXexX3xX18xX49xX1bxX1cxXdxX3xX59x151a7xX3xXexX1xX25xX18xX49xX3xX6axXdxX18xX1xf0e0xX3x15c4exXdxX18xX1xX3xX4bx16f22xXbxX8axX3xX49xXdxX47xX15xX3xX4x14cf7xX3xXexX1x1482bxX3xXbxX1xde45xXdxX3xX5xX47xX6axX3xXexX1xX21xX3xX18xX47xe493x16070xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12fa5xXb1xX3axX16xXaxX12xX0xX7xXexX14xXb1xX18xX49xX12x15177xX3xfd9bx10472xX18xX49xX3xX7x11f6dxX6axX8axX3xX4xX1x1074exX18xX49xX3xX18xX9cxXdxX3xX59xXd8xXdxX3xX59xX7exX1exX0xX28xX7xXexX14xXb1xX18xX49xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xXb1xX3axX16xXaxX12xf50exX18xX49xX3xX70xX16xX3xX18xX9cxXdxX3xX1xXb1x12127xX4xX3xX59xXd3xX3xX4xX1xXb1xX3xX25xX18xX49xX3xX70xX16xX3xX4xXd3xXdxX3xXd3xXb1xX3xX1xXb1xX118xX4xX3xX4xX1xXb1xX3xX25xX18xX49xX3xX70xX16xX3x12a63xX16x17ab5xX15x14f69xX3xX6axX3exXexX3xX4xX1x13c18xXex16f5cxX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xXb1xX3axX16xX3xXbx17d19xX10xX18xXexX10xX14xXaxX12xX0xXdxX6axX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX164xX10xX18xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax16711xXdxX3axXexX1xX1exX3xe482xX2x108caxXbxX8cx144e5xX3xX1xX10xXdxX49xX1xXexX1exX3xdf03xX2x16e8axXbxX8cxX194xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1exX28xX28xXdxX14exX61xX6xXb1xX1xX6xXexXdxX18xX1xX14exX59xX18xX28xX18xX10xX188xX7xX28xed90xX1a0xX1c6xX19exX28xX2xX1a0xX191xX3ax15acexX2xX19exX19exX1a0xX19exX1a0xXex15d06xX191xX1cfxX1a0xX191xX5xX1a0xX14ex144c2xXbxX49xXb2xX14xX9xX191x125a6xX1c6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xXexX3xX1xX25xX18xXaxX3xX28xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xXb1xX3axX16xXaxX12xe1dfxX3xf3e9xX6axX3xX16xX142xX15xX8axX3xX6xX18xX1xX3xX4xX9cxX3xX4bxXdx1026dxX15xX3xXexX1x13277xX3xX59x146cexX3xX3axX47xX18xX1xX3xX4xX1xXb1xX3xX10xX6axX3xX4bxX51xX16xX1exX3xX1xX6xXdxX3xX59x11b1bxX3xX4bxXdxX3xX4xXb1xXdxX3xX1x11381xX6xX3xX18xX1xX62xX4xX14exX14exX14exX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xXb1xX3axX16xXaxX12xX21cxX3xXcxX6cxXexX3x17491xX15xXd3xX8axX3xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX1cxX3xX10xX6axX3xX4xX1xX14cxXexX3xX8cx1158fxX15xX3xX4bx16973xX3xX10xX6axX3xX7x11a74xX6xX3xX7xXb1xX62xX18xX14exX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xXb1xX3axX16xXaxX12xX21cxX3x14f6cxX92xX3xX5xX142xX18xX3xX10xX6ax16225xX3xf58dxX24fxX3xX18xX47xX16xX3xX5xX47xX3xX4xX1xXb1xX3xXexX6cxXdxX3xX18xX6xX16xX3xX4bxX70xX16xX14exX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xXb1xX3axX16xXaxX12xX0xX7xXexX14xXb1xX18xX49xX12xXd0xX3xX37xX6xXdxX3xX18xX49xX1bxX1cxXdxX3xX61xX62xX18xX3xXexX1xX51xX18xX3xXexX14xX259xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX1exX0xX28xX7xXexX14xXb1xX18xX49xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xXb1xX3axX16xXaxX12xX21cxX3xX66xX47xX16xX8axX3xX4x10d81xX15xX3xX61xXdxX21xXexX3xXexXdxX18xX3xX4xX25xX3xX49xXd3xXdxX3xX4bxeb03xX15xX3xX8cxX9cxX6axX3xX4bx13cdexX3xX5xX70xX16xX3xX4xX1xXdexX18xX49xX3xX4xX1xX1bxX6xXb2xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xXb1xX3axX16xXaxX12xX21cxX3xX164xX345xX15xX3xX4xX1xXd8xX3xX61xX15xXdexX18xX3xX5xX47xX6axX3xX49xXa0xX8axX3xX4xX51xX16xX3xXexX6xX3xfd77xX1xX25xX18xX49xX3xX4bxX92xXbxX8axX3xX3a5xX1xX25xX18xX49xX3xX49xXdxX47xX15xX8axX3xXexX14xX142xX18xX3xX4bxX1cxXdxX3xX4xX259xX18xX3xX61xXdxX21xXexX3xX61xX6xXb1xX3xX4xXd3xX4xX3xX4xX25xX3xX49xXd3xXdxX3xXexX14x10347xX8axX3xX4bxX92xXbxX14exX14exX14exX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xXb1xX3axX16xXaxX12xX21cxX3xX164xX345xX15xX3xX18xX9cxXdxX3xX4bxX14cxX18xX49xX3xX27exX15xXd3xX14exX3xX66xX1xX1bxX18xX49xX3xX6axXa0xX18xX1xX3xX4bxX361xX3xX5xX70xX16xX3xX4xX25xX3xX49xXd3xXdxX3xX70xX16xX3xX14xXdexXdxX14exX14exX14exX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xXb1xX3axX16xXaxX12xX0xX7xXexX14xXb1xX18xX49xX12xXd0xX3xX3dxX3exXexX3xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX47xX18xX49xX3xX4bxX3exX4xX3xXexX1xX51xX18xX3xXbxX1xX51xX18xX3xX59xX51xX18xX3xX1xX5exXdxX3xX61xX62xX18xX1exX0xX28xX7xXexX14xXb1xX18xX49xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xXb1xX3axX16xXaxX12xX21cxX3xX66xX21xX15xX3xX6axX15xX6cxX18xX3xX5xX70xX16xX3xX6axX3exXexX3xX18xX49xX1bxX1cxXdxX3xX59xX7exX3xXexX1xX25xX18xX49xX3xX6axXdxX18xX1xX8axX3xX8cxXdxX18xX1xX3xX4bxX92xXbxX8axX3xX49xXdxX47xX15xX3xX4xX9cxX3xXexX1xXa0xX3xXbxX1xXa4xXdxX3xX5xX47xX6axX3xXexX1xX21xX3xX18xX47xXb1xXb2xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xXb1xX3axX16xXaxX12xX21cxX3xXc2xX62xX18xX3xXbxX1xXa4xXdxX3xX3a5xX21xXexX3xX1xX25xX18xX3xX61xX6xX3xX18xX49xX1bxX1cxXdxX14exX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xXb1xX3axX16xXaxX12xX0xX7xXexX14xXb1xX18xX49xX12xXd0xX3xX66xX49xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX234xX3xX18xX1xX70xXexX1exX0xX28xX7xXexX14xXb1xX18xX49xX12xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xXb1xX3axX16xXaxX12xX21cxX3xXcxX25xXdxX3xX3a5xX1xX25xX18xX49xX3xX61xX6xXb1xX3xX49xXdxX1cxX3xX6axX15xX6cxX18xX3xX5xX47xX6axX3xX18xX49xX1bxX1cxXdxX3xX4xX1xXdexX18xX49xX3xXexX1xX234xX3xX1xX6xXdxX3xX4x1774fxX6xX3xX6axX3exXexX3xX61xX47xX3xX49xX9cxX6xX2c6xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xXb1xX3axX16xXaxX12xX21cxX3xX2c8xX345xX16xX3xX6xX18xX1xX3xX6axX15xX6cxX18xX3xX5xX47xX6axX3xX18xX49xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX234xX3xX18xX1xX70xXexX3xX47xXb2xX0xX28xXbxX12xX0xX3axXdxX59xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3axX14xX10xX5xX6xXexX10xX3axXaxX12xX0xX7xXexX14xXb1xX18xX49xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX142xX18xX3xX27exX15xX6xX18xX1exX0xX28xX7xXexX14xXb1xX18xX49xX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX21cxXexX1xX15xX6axX61xX21cxX6xX18xX3axX21cxX7xX6xXbxXb1xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax1069axX18xX1xX3xX4xXa4xX18xX1xX3xX7xXd3xXexX3xX6axX345xXexXaxX3xX1xX14xX10x13332xX9xXaxX28xXexX1xX10xX21cxX49xXdxXb1xXdxX21cxX18xX49xX1xXdxX10xX18xX49xX28xX6xX18xX1xX21cxX4xX6xX18xX1xX21cxX7xX6xXexX21cxX6axX6xXexX28xX2xX1e6xX1cfx1520axX683xX19exX14exX1xXexX6axXaxX12xX0xXdxX6axX49xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX28xX6axX10xX3axXdxX6xX28xX2xX1c6xX1a0xX28xX18xX10xX188xX7xX28xX1c6xX1a0xX1c6xX19exX28xX2xX1a0xX191xX3axX2xX1a0xX1e6xX19exX1cfxX1c6xX2xXexX1e6xX191xX1c6xX1d7xX5xX1a0xX21cxX15xX18xXexXdxXexX5xX10xX3axX21cxX2xX14exX1dfxXbxX49xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xXexX3xX1xX25xX18xXaxX3xX28xX12xX0xX28xX6xX12xX0xX3axXdxX59xX12xX0xX7xXexX14xXb1xX18xX49xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX645xX18xX1xX3xX4xXa4xX18xX1xX3xX7xXd3xXexX3xX6axX345xXexXaxX3xX1xX14xX10xX65axX9xXaxX28xXexX1xX10xX21cxX49xXdxXb1xXdxX21cxX18xX49xX1xXdxX10xX18xX49xX28xX6xX18xX1xX21cxX4xX6xX18xX1xX21cxX7xX6xXexX21cxX6axX6xXexX28xX2xX1e6xX1cfxX683xX683xX19exX14exX1xXexX6axXaxX12xX645xX18xX1xX3xX4xXa4xX18xX1xX3xX7xXd3xXexX3xX6axX345xXexX0xX28xX6xX12xX0xX28xX7xXexX14xXb1xX18xX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3axXaxX12xX164xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX59xX15xXdxX3xX59xX22fxX3xX6axX3exXexX3xX6xX18xX1xX3xX4xXa4xX18xX1xX3xX7xXd3xXexX3xX6axX345xXexX14exX0xX28xXbxX12xX0xX28xX3axXdxX59xX12xX0xX28xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX5xX16xX3xX1xX25xX18xXaxX3xX1xX14xX10xX65axX9xXaxX28xXexX1xX10xX21cxX49xXdxXb1xXdxX21cxX18xX49xX1xXdxX10xX18xX49xX28xXexX14xX15xX16xX10xX18xX21cxX4xX15xXb1xXdxX21cxX5xX16xX21cxX1xXb1xX18xX28xX2xX1e6xX1cfxX1c6xX1e6xX1cfxX14exX1xXexX6axXaxX12xX0xXdxX6axX49xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX28xX6axX10xX3axXdxX6xX28xX2xX1c6xX1a0xX28xX18xX10xX188xX7xX28xX1c6xX1a0xX1c6xX1c6xX28xX2xX1a0xX18fxX3axX18fxX1a0xX191xX1cfxX683xX1a0xX1d7xXexX1d7xX2xX1cfxX191xX5xX19exX21cxX191xX2xX2xX1d7xX3axX3axX1a0xX3axX1c6xX191xX19exX61xX4xX4xX2xX191xX1e6xX191xX191xX6xX14exX1dfxXbxX49xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xXexX3xX1xX25xX18xXaxX3xX28xX12xX0xX28xX6xX12xX0xX3axXdxX59xX12xX0xX7xXexX14xXb1xX18xX49xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX5xX16xX3xX1xX25xX18xXaxX3xX1xX14xX10xX65axX9xXaxX28xXexX1xX10xX21cxX49xXdxXb1xXdxX21cxX18xX49xX1xXdxX10xX18xX49xX28xXexX14xX15xX16xX10xX18xX21cxX4xX15xXb1xXdxX21cxX5xX16xX21cxX1xXb1xX18xX28xX2xX1e6xX1cfxX1c6xX1e6xX1cfxX14exX1xXexX6axXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX5xX16xX3xX1xX25xX18xX0xX28xX6xX12xX0xX28xX7xXexX14xXb1xX18xX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3axXaxX12xXcxX1xX70xX16xX3xX61xX6cxX3xX6axX92xX3xX4xX234xX3xXexXb1xX3xXexXdxX21xX18xX49xX3xX18xX1xf90dxX4xX3xX4bxX21xX18xX3xXex100b5xX3xX5xX16xX3xX1xX25xX18xX8axX3xXexX1x12834xX18xX49xX3xX61xX24fxX3xX18xe794xX6axX3xXexX15x13e68xXdxX3xX61x13faexX18xX3xX1xX5exXdxX3xX61xX6cxX1exX3xX5xX16xX3xX1xX25xX18xX3xX5xX47xX3xX49xXa0xX3xX1xXa4xX3xX61xX6cxXb2xX0xX28xXbxX12xX0xX28xX3axXdxX59xX12xX0xX28xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX1xXdxX3xXbxX1x11218xX3xX18x167a3xX3xX7xX15xX16xX3xX3axXdxf46axX18xXaxX3xX1xX14xX10xX65axX9xXaxX28xXexX1xX10xX21cxX49xXdxXb1xXdxX21cxX18xX49xX1xXdxX10xX18xX49xX28xXexX14xX15xX16xX10xX18xX21cxX4xX15xXb1xXdxX21cxX3a5xX1xXdxX21cxXbxX1xX15xX21cxX18xX15xX21cxX7xX15xX16xX21cxX3axXdxX10xX18xX28xX2xX1e6xX1c6xX191xX1c6xX19exX14exX1xXexX6axXaxX12xX0xXdxX6axX49xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX28xX6axX10xX3axXdxX6xX28xX2xX1c6xX1a0xX28xX18xX10xX188xX7xX28xX1c6xX1a0xX1c6xX1a0xX28xX2xX1a0xX191xX3axX19exX2xX191xX1c6xX683xX1c6xX19exXexX191xX683xX19exX19exX1c6xX5xX1a0xX14exX1dfxXbxX49xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xXexX3xX1xX25xX18xXaxX3xX28xX12xX0xX28xX6xX12xX0xX3axXdxX59xX12xX0xX7xXexX14xXb1xX18xX49xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX1xXdxX3xXbxX1xX992xX3xX18xX995xX3xX7xX15xX16xX3xX3axXdxX99dxX18xXaxX3xX1xX14xX10xX65axX9xXaxX28xXexX1xX10xX21cxX49xXdxXb1xXdxX21cxX18xX49xX1xXdxX10xX18xX49xX28xXexX14xX15xX16xX10xX18xX21cxX4xX15xXb1xXdxX21cxX3a5xX1xXdxX21cxXbxX1xX15xX21cxX18xX15xX21cxX7xX15xX16xX21cxX3axXdxX10xX18xX28xX2xX1e6xX1c6xX191xX1c6xX19exX14exX1xXexX6axXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX1xXdxX3xXbxX1xX992xX3xX18xX995xX3xX7xX15xX16xX3xX3axXdxX99dxX18xX0xX28xX6xX12xX0xX28xX7xXexX14xXb1xX18xX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3axXaxX12xX66xX21xX15xX3xXexX14xXd3xXdxX3xX4bxX70xXexX3xX18xX47xX16xX3xX3a5xX1xX25xX18xX49xX3xX4xX9cxX3xX10xX6axX3xXexX1xXa0xX3xX7x17d3bxX3xX14xX6xX3xX7xX6xXb1xX3xX18xX1x14436xXb2xX3xX21cxX3xXcxX1xXa0xX3xX18xX9cxX3xX7xXb1ax12fadxX18xX1xX92xX3xX1x162c3xX18xX3xX4xXa4xX3xXexX62xX2c6xX0xX28xXbxX12xX0xX28xX3axXdxX59xX12xX0xX28xX5xXdxX12xX0xX28xX15xX5xX12xX0xX3axXdxX59xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14xXaxX12xX0xX28xX3axXdxX59xX12xX0xX28xX3axXdxX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xXb1xX15xX14xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXb1xX3xXcxXcxX2c8xX37xX0xX28xXbxX12