Thuế ô tô nhập khẩu về 0%, ngân sách bù thu thế nào?
Bộ Tài chính cho biết đang đợi Thủ tướng ký duyệt đề xuất sửa đổi biểu thuế nhập khẩu ưu đãi với linh kiện ôtô để kích thích sản xuất trong nước, tăng thu thuế nội địa.
f4e2x15510x1907ex18327x1509fx1679bx1ae2cx14f35x1ae82xf7fex189dbxf69fx13dc6x17164x194a4x15b3bxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax1472ex1860dx1aa2cxXexX0x12b7bxXaxX17xX18xX19xXexX0x15a7fx152e2xX19x1619cxXexX0xXax15e72xX9x142a1xXdxX18x183d3xX2fx144c2x19496x1a42cxX5x18f3bxXbxXdxX17xX32xXexX5xXax12562xf627xX9x1038dxX9xXbxX40xX9x10e8fxXax19389xX33xX9x18ba0xXax12497xX3dxX9x137acx136cfxX9x1a6d2x174a9x182d4xX9xX45x10b47x1a882xX45xX9xX2fx18ad5xX2cxXaxX9xX23x1636exX9xXbxXaxX3dxX9xXbxXaxX3exX9xX45x1acb4xX24x1b7ffxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x1a699xX17xX18xX19xX32xXex18449x19b72xX9xX5xX6cxX35xX9xX2cxXax12d9fxX45xXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX3exXbxX9x11fe3xX18xX45xX57xX9xX9bx1641dxX35xX9xX5xXax123f4xX9xXbx1a16fx111ccxX45xX57xX9xX4ax17703xX9xX19xX3dxX26x11b4exXbxX9xX9bxX50xX9x1a485xX3dx16a06xXbxX9xX2fx1a145xX18xX9xX9bx11b3fxX35xX9xX23xX35x1779dxX3dxX9xXbxXaxX3dxX3exX9xX45xXaxX47xX33xX9xX4axXaxX4cxX3dxX9xXa9xX3dxX9xX9bx12842xX35xX9xX4fxXaaxX35xX9xXdxX35xX45xXaxX9xX4axX35xXb4xX45xX9xX40xXbxX40xX9xX9bxXc9xX9xX4axX8exX2cxXaxX9xXbxXaxX8exX2cxXaxX9xX2fx14611xX45xX9xXbaxX3dxXbcxXbxX9xXbx136b7xX24xX45xX57xX9xX45xXa9xXaaxX2cxX54xX9xXbx10127xX45xX57xX9xXbxXaxX3dxX9xXbxXaxX3dxX3exX9xX45xX86xX35xX9xX9bx16698xX18x13666xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX85xX24xX19xX26xX32xXexX5x12cbcxX35xX9xX33xXaxX35x1b579xX45xX9xX2cxXaxXbcxXbxX9xX4fxXbcxX45xX9xX2cxXaxX35xX50xX3dxX9xX2ax1953dxX1cxX2axX2axX54xX9xX85xX86xX9xXbxX10cxXa9x1108exX45xX57xX9xX5xX6cxX35xX9xX2cxXaxX8exX45xXaxX9x1ad6fxX35xX45xXaxX9xX5xX35xX3exX45xX9xX2x12669xX45xX57xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX3exXbxX9xX4fxX35xXb4xX2cxX9xXbxXaxX3dxX3exX9xX2fxX3dxXbcxXbxX9xX40xXbxX40xX9xX45xXaxX47xX33xX9xX4axXaxX4cxX3dxX9xXbx1b323xX9x1038ex1606cxX8xX1aex1a66bxX9xX57xX35xX103xXcxX9xXbxX1acxX9x19381xX52xX53xX9xXbaxX3dx14473xX45xX57xX9xX2cx1a710xX45xX9xX52xX53xX9xX45xX118xXcxX9x16c1cxX52xX2ax1806fxX9xX2fx1651fxX9xX103xX45xXaxX9xXaxXa9xX168xX45xX57xX9xX9bxX3exX45xX9xX2cxX40xX45xX57xX9xX118xX45xX9xX4fxX35xXb4xX2cxX9xXdxX6cxXcxX54xX9xX4axXc9xX9xX2cxX103xX9xXbxXaxX3dxX9xX45xX57xX58xX45xX9xX2fxX5cxX2cxXaxX9xX10cxXbcxXbxX9xXdxXaaxX45xX12cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX85xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX57xX9xX2fxX10cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x1b495xX1cxX1cxX35xX12cxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX45xXaxX12cxX4fxX45xX1cxX45xX17x157b9xX2fxX1cxX2ax1b977x1a601xX15cxX1cxX2axX52xX1d1xX19xX52xX2axX251x12566xX15cxX52xX1bcxXbxX2axX251x13cbaxX25bxXdxX52xX12cx1704cxX33xX57xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX3dxX17xX9xX24xX9xXbxX24xX9xX45xXaxX18xX33xX9xX4axXaxX18xX3dxX9xX4fxX17xX9xX52xX9xX45xX57xX18xX45xX9xX2fxX18xX2cxXaxX9xX23xX3dxX9xXbxXaxX3dxX9xXbxXaxX17xX9xX45xX18xX24xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX24cxX35xX19xXbxXaxX238xX251xX25bxX52xX33xXbax17667xXaxX17xX35xX57xXaxXbxX238xX1d1xX25bxX251xX33xXbaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX85xX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxXa9xX18xX9xX9bxXa1xX35xX9xX57xX35xX103xXcxX9xXbxXaxX3dxX3exX54xX9xX45xX118xXcxX9xX1d1xX52xX2axX250xX54xX9xXbx1685axX9xXbxX10cx10758xX45xX57xX9xXbaxX17xX9xX45xXaxX47xX33xX9xX4axXaxX4cxX3dxX9xXbxX1acxX9xX1aexX1afxX8xX1aexX1b2xX9xX4fxX6cxX24xX9x12c8exX35xXb4xXbxX9xX1b2xX18xXcxX9xXbxX118xX45xX57xX54xX9xX15cxX9xXbxXaxX5cxX45xX57xX9xX9bx12b54xX3dxX9xX45xX118xXcxX9xXbxX118xX45xX57xX9xX9bxX3exX45xX9xX25bxX52xX54xX251xX53xX9xX4fxX50xX9xXdxXa9xXa1xX45xX57xX9xX4fxX6cxX9xX1d4xX1d1xX54xX15cxX53xX9xX4fxX50xX9xX57xX35xX5cxX9xXbxX10cxX12axX9xX2fxX24xX9xX4fxXaaxX35xX9xX2cxX61xX45xX57xX9xX4ax1aeb1xX9xX45xX118xXcxX9xX1d1xX52xX2axX15cxX12cxX9xX1b2xX118xXcxX9xX1d1xX52xX2axX1d4xX54xX9xX45xXaxX47xX33xX9xX4axXaxX4cxX3dxX9xX4fxX6cxX24xX9xX31dxX35xXb4xXbxX9xX1b2xX18xXcxX9xX2fxX1d7xX9xX2cxX1c7xX45xX9xXbxX35xX3exX33xX9xXbx1b759xX2cxX9xXbxX118xX45xX57xX12cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX85xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXbxX8exX45xXaxX9xXbxX24xX5cxX45xX9xX2cxXa6xX18xX9xX85xX86xX9xX5xX6cxX35xX9xX2cxXaxX8exX45xXaxX54xX9xX19x15609xX9xX4axX35xX3exX45xX9xXbxX10cxX3dxX45xX57xX9xX23x14ae9xX45xXaxX9xXbxX10cxX24xX45xX57xX9xX25bxX9xX45xX118xXcxX9xXbxXaaxX35xX9xXdxX6cxX9xXbxX1acxX9xX45xX118xXcxX9xX1d1xX52xX2axX1d4xX9xX9bxX3exX45xX9xX1d1xX52xX1d1xX1d1xX9xXbaxX17xX9xX45xXaxX47xX33xX9xX4axXaxX4cxX3dxX9xXbxX1acxX9xX2cxX5cxX2cxX9xX45xXa9xXaaxX2cxX9xX1aexX1afxX8xX1aexX1b2xX9xX2fxX1d7xX9xXbxX118xX45xX57xX9xXbxX10cxX3dxX45xX57xX9xX23xX3fcxX45xXaxX9xX1bcxX52x11e47xX251xX52xX53xX12cxX9xX1b2xXaxXa9xX9xX4fxX47xX26xX9xX45xX57xX58xX45xX9xX2fxX5cxX2cxXaxX9xX45xXaxX6cxX9xX45xXa9xXaaxX2cxX9xX2fxX1d7xX9xX57xX35xX103xXcxX9xXbxXaxX3dxX9xXbxXaxX3dxX3exX9xX4axXaxX24xX103xX45xX57xX9xXbxX10cxX149xX45xX9xX1d1xX1d1xX12cxX52xX52xX52xX9xXbxX2fbxX9xX9bx177c6xX45xX57xX54xX9xXbx16f79xX2cxX9xXdxX6cxX9xXcx1307dxX35xX9xX45xX118xXcxX9xX23xX3fcxX45xXaxX9x1b4b1xX3dxX58xX45xX9xX31dxX35xXb4xXbxX9xX1b2xX18xXcxX9xX57xX35xX103xXcxX9xXbxXaxX3dxX9xXbxX10cxX149xX45xX9xX251xX12cxX251xX52xX52xX9xXbxX2fbxX9xX9bxX4a5xX45xX57xX12cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX85xX24xX19xX26xX32xXexX5xX10cxXa9xXaaxX2cxX9xXbxX3fcxX45xXaxX9xXaxX3fcxX45xXaxX9xX45xXaxXa9xX9xXbxXaxX3exX54xX9xX4fxX1acxX18xX9xX4bexX3dxX18xX9xX4xXaxX8exX45xXaxX9xX33xXaxXa6xX9xX9bxXdfxX9xX23xX18xX45xX9xXaxX6cxX45xXaxX9xX1b2xX57xXaxX12axX9xX9bxX12axX45xXaxX9xX2fxX1c2xX9xX2axX2axX15cxX9xXbxXaxX5cxX45xX57xX9xX2axX52xX9xX45xX118xXcxX9xX1d1xX52xX2axX250xX54xX9xX4bexX3dxX26xX9xX9bxX12axX45xXaxX9xX4fxX50xX9xX9bxX35xX50xX3dxX9xX4axX35xXb4xX45xX9xX2fxX103xX45xX9xXbaxX3dxXbcxXbxX54xX9xXdxf816xX33xX9xX10cxX5cxX33xX54xX9xX45xXaxX47xX33xX9xX4axXaxX4cxX3dxX9xXdxX35xX45xXaxX9xX4axX35xXb4xX45xX9xX4fxX6cxX9xX4axX35xX45xXaxX9xX19xX24xX18xX45xXaxX9xX19xX12axX2cxXaxX9xX4fxX3afxX9xX23xX103xX24xX9xXaxX6cxX45xXaxX54xX9xX23xX103xX24xX9xX19xXa9x153e7xX45xX57xX9xX40xX9xXbxX40xX9xX2cx1704exX9xXaxX35xXb4xX3dxX9xXdxX3eexX2cxX9xXbxX1acxX9xX45xX57xX6cxX26xX9xX4axXafxX12cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX85xX24xX19xX26xX32xXexX4x151b9xX9xX4bexX3dxX18xX45xX9xX45xX6cxX26xX9xX2cxX181xX45xX57xX9xX9bxXdfxX9xX45xX57xXaxX35xX149xX45xX9xX2cxX4abxX3dxX9xXbxX10cxX3fcxX45xXaxX9xX4xXaxX8exX45xXaxX9xX33xXaxXa6xX9xXbaxX17xXcxX9xXbax18ed7xXbxX9xX23xX18xX45xX9xXaxX6cxX45xXaxX9xX45xX57xXaxX12axX9xX9bxX12axX45xXaxX9xX2fxXc0xX18xX9xX9bxXc4xX35xX54xX9xX23xXc4xX9xX2fxX3dxX45xX57xX9xX1b2xX57xXaxX12axX9xX9bxX12axX45xXaxX9xX2axX1d1xX1d1xX9xX4fxX50xX9xX23xX35xXc9xX3dxX9xXbxXaxX3dxX3exX9xX45xXaxX47xX33xX9xX4axXaxX4cxX3dxX9xXa9xX3dxX9xX9bxXdfxX35xX12cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX85xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX9bxX5c5xX54xX9xX85xX86xX9xX5xX6cxX35xX9xX2cxXaxX8exX45xXaxX9xX9bxX50xX9xXbaxX3dxXbcxXbxX9xX4xXaxX8exX45xXaxX9xX33xXaxXa6xX9xX57xX35xX103xXcxX9xXbxXaxX3dxX3exX9xXbaxX3dxXbcxXbxX9xXbxXaxX3dxX3exX9xX45xXaxX47xX33xX9xX4axXaxX4cxX3dxX9xXa9xX3dxX9xX9bxXdfxX35xX9xX9bxX1c2xX35xX9xX4fxXaaxX35xX9xXbxX24xX6cxX45xX9xX23xX86xX9xXdxX35xX45xXaxX9xX4axX35xXb4xX45xX9xX40xXbxX40xX9xX45xXaxX47xX33xX9xX4axXaxX4cxX3dxX9xXbxX10cxX24xX45xX57xX9xX45xXa9xXaaxX2cxX9xX2cxXaxXa9xX18xX9xX2fxX103xX45xX9xXbaxX3dxXbcxXbxX9xX9bxXa9xXa1xX2cxX9xXbaxX3dxX1c2xX45xX57xX9xX52xX53xX9xXbxX10cxX24xX45xX57xX9xX57xX35xX18xX35xX9xX9bxX24xX143xX45xX9xX25bxX9xX45xX118xXcxX54xX9xXbxX1acxX9xX1d1xX52xX2axX1d4xX9xX9bxX3exX45xX9xX1d1xX52xX1d1xX1d1xX9xX4fxX6cxX9xX57xX579xX45xX9xX4fxXaaxX35xX9xX9bxX35xX50xX3dxX9xX4axX35xXb4xX45xX9xX2fxX103xX45xX9xXdxXa9xXa1xX45xX57xX9xXbaxX17xX9xX33xXaxX103xX35xX9xX2fxX103xX45xX9xXbaxX3dxXbcxXbxX9xXdxX579xX33xX9xX10cxX5cxX33xX9xXaxX6cxX45xX57xX9xX45xX118xXcxX12cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX85xX24xX19xX26xX32xXexX32x1a235xX3afxX2cxX9xXbxX35xX149xX3dxX9xX2cxXa6xX18xX9xX57xX35xX103xX35xX9xX33xXaxX5cxX33xX9xX45xX6cxX26xX9xXdxX6cxX9xX4axX8exX2cxXaxX9xXbxXaxX8exX2cxXaxX9xX2fxX103xX45xX9xXbaxX3dxXbcxXbxX9xXbxX10cxX24xX45xX57xX9xX45xXa9xXaaxX2cxX54xX9xX4bexX3dxX18xX9xX9bxX5c5xX9xXaxX4b2xX9xXbxX10cxXa1xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX12axX9xXbxX10cxXa9x16ae0xX45xX57xX9xX40xXbxX40xX9xXbxX10cxX24xX45xX57xX9xX45xXa9xXaaxX2cxX9xXbxX118xX45xX57xX9xXbxX10cxXa9xX168xX45xX57xX54xX9xX19xX3dxX26xX9xXbxX10cxX3fcxX9xX9bxXa9xXa1xX2cxX9xX2fxX103xX45xX9xXbaxX3dxXbcxXbxX9xX4fxX6cxX9xX2fxX4abxX2cxX9xX2cxX143xX45xXaxX9xXbxX10cxX18xX45xXaxX54xX9xX4bexX3dxX18xX9xX9bxX5c5xX9xX2fxX1d7xX9xXbxX118xX45xX57xX9xXbxXaxX3dxX9xXbxXaxX3dxX3exX9xX45xX86xX35xX9xX9bxX12axX18xX32xX54xX9xX40xX45xX57xX9xX2xX181xX45xX57xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX3exXbxX12cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX85xX24xX19xX26xX32xXexX5xXa9xX9xXdxXb4xX45xXaxX9xX45xX57xX6cxX45xXaxX9xXbxX6cxX35xX9xX2cxXaxX8exX45xXaxX9xX45xX5c5xX35xX9xX4fxXaaxX35xX9x11468xX3dxX1c2xX2cxX9xXaxX86xX35xX9xX45xX57xX6cxX26xX9xX2axX15cxX1cxX2axX2axX238xX9xX32xX4xXaxX579xX2cxX9xX45xX57xX6cxX26xX9xXcxX18xX35xX54xX9xX45xX57xX6cxX26xX9xX45xX18xX26xX9xX5xXaxXa6xX9xXbxXa9xXaaxX45xX57xX9xX4axXafxX9xXbxXaxX40xX35xX9xX4fxX3fcxX9xXaxX40xXcxX9xXbxX10cxXa9xXaaxX2cxX9xX2cxX181xX45xX57xX9xXbxX10cxX3fcxX45xXaxX9xXdxX149xX45xX9xX10cxX4a5xX35xX9xX45xXaxXa9xX45xX57xX9xX5xXaxXa6xX9xXbxXa9xXaaxX45xX57xX9xX9bxX35xX9xX2cxX40xX45xX57xX9xXbxX5cxX2cxX9xX45xXa9xXaaxX2cxX9xX45xX57xX24xX6cxX35xX32xX12cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX85xX24xX19xX26xX32xXexX1b2xX57xXa9xX7fexX35xX9xX9bxX4abxX45xX57xX9xX9bxX335xX3dxX9xX45xX57xX6cxX45xXaxX9xXbxX6cxX35xX9xX2cxXaxX8exX45xXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX3exXbxX9xX2cxX5f1xX9xX4bexX3dxX18xX45xX9xX45xX6cxX26xX9xX32xX10cxXbcxXbxX9xXbxXaxX35xX3exXbxX9xXbxXaxX18xX9xX4fxX3fcxX9xX2cxXax1b655xX45xX57xX9xXbxX40xX35xX9xX33xXaxX103xX35xX9xXbaxX35xX45xX9xXbxXaxXa6xX9xXbxX3afxX2cxX9xX10cxX995xXbxX9xX57xX2ffxX45xX9xX4fxX6cxX9xX2cxX5cxX2cxX9xX23xX86xX54xX9xX45xX57xX6cxX45xXaxX9xX4fxX6cxX9xX4xXaxX8exX45xXaxX9xX33xXaxXa6xX9xX10cxXbcxXbxX9xXa6xX45xX57xX9xXaxX86xX32xX12cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX85xX24xX19xX26xX32xXex193f6xX45xX57xX9xXdxXafxX9xX57xX35xX103xX35xX9xX4bexX3dxX18xX9xXdxX6cxXcxX9xX4fxX35xXb4xX2cxX9xXafxX9xX4axX35xX3exX45xX9xX2cxXa6xX18xX9xX8b0xX3dxX103xX45xX57xX9xX1b2xX18xXcxX9xX4fxX6cxX9xX2cxX5cxX2cxX9xX9bxX12axX18xX9xX33xXaxXa9xX5f1xX45xX57xX9xX2cxX5c5xX9xX2fxX103xX45xX9xXbaxX3dxXbcxXbxX9xX40xXbxX40xX54xX9xX45xX3exX3dxX9xX4axXaxX40xX45xX57xX9xX9bxX35xX50xX3dxX9xX2cxXax1786fxX45xXaxX54xX9xX2cxX5cxX2cxX9xX9bxX12axX18xX9xX33xXaxXa9xX5f1xX45xX57xX9xX2fxX1d7xX9xX57x10819xX33xX9xX4axXaxX5c5xX9xX4fxX6cxX24xX9xX45xX118xXcxX9xX2fxX18xX3dxX12cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX85xX24xX19xX26xX32xXex19539xX35xX149xX45xX57xX9xX8b0xX3dxX103xX45xX57xX9xX1b2xX18xXcxX54xX9xX45xX57xX58xX45xX9xX2fxX5cxX2cxXaxX9xXbxXa57xX45xXaxX9xX2fxX1d7xX9xX57xX35xX103xXcxX9xXbxXaxX3dxX9xXbaxXbcxX33xX9xXbaxXa57xX9xX1d1xX12cxX52xX52xX52xX9xXbxX2fbxX9xX9bxX4a5xX45xX57xX12cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX85xX24xX19xX26xX32xXexX85xX86xX9xXbxX10cxXa9xX168xX45xX57xX9xX2cxX181xX45xX57xX9xXbxXaxX40xX45xX57xX9xXbxX35xX45xX54xX9xX2cxXaxXa57xX9xX4fxXaaxX35xX9xX9bxX35xX50xX3dxX9xX2cxXaxXa57xX45xXaxX9xXbxXaxX3dxX3exX9xX45xXaxX47xX33xX9xX4axXaxX4cxX3dxX9xXa9xX3dxX9xX9bxXdfxX35xX54xX9xX5xX10cxXa9xX7fexX45xX57xX9xX7fxX103xX35xX9xX2fxX1d7xX9xX19xX103xXcxX9xX23xX103xX24xX9xX19xX3eexX9xXbxX24xX5cxX45xX9xXbxXaxX3dxX9xX2cxXa6xX18xX9xX8b0xX3dxX103xX45xX57xX9xX1b2xX18xXcxX12cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX85xX24xX19xX26xX32xXexX32xX4xXaxX995xX45xX57xX9xXbxX18xX9xX2fxX1d7xX9xX9bxX103xXcxX9xX23xX103xX24xX9xX2cxX5f1xX9xX2cxXbcxX3dxX9xXdxX143xX35xX9xX45xX57xX58xX45xX9xX2fxX5cxX2cxXaxX9xXbxX10cxX24xX45xX57xX9xX4fxX35xXb4xX2cxX9xX2cxX579xXbxX9xX57xX35xX103xXcxX9xXbxXaxX3dxX3exX9xX4bexX3dxX18xX45xX54xX9xXbxXaxX3dxX3exX9xX45xXaxX47xX33xX9xX4axXaxX4cxX3dxX9xX4fxX6cxX9xXbxX118xX45xX57xX9xXbxXaxX3dxX3exX9xXbxXaxX3dxX9xX45xX86xX35xX9xX9bxX12axX18xX32xX54xX9xX40xX45xX57xX9xX2xX181xX45xX57xX9xX45xX5c5xX35xX12cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1afxX24xX3dxX10cxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9x1aa48xX35xX45xX57xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe