TX Kỳ Anh tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trước diễn biến của bão số 9
(Baohatinh.vn) - Kiểm tra công tác phòng chống bão số 9 ở TX Kỳ Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu địa phương thực hiện nghiêm túc phương án “4 tại chỗ”, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.
8957x13039x13368x9796x9e8cxaddexbaf4xcefdxe222xX7x13943xa898xfd3axf91ax8ac1xe122xX5x9dd0xXaxX3xX7xXexf137xX5xX10xX9xXaxXexX10xc005xXexf8f3xX6xX5xXdx11044x1124dx13b42xX3x1134axa9ecxX7xXexXdx10c3fxX15x1353dxXaxa1adxXcx13a5fxX3x11a32xee90xX3x14351xX23xX1xX3xXexX27xX15x12096xXexX3xf1cfx13dbdxXdxX3x1134bxX1xf9baxX23xX22xX3xX40xaa26x147d9xX4xX3xX5x1228fxX3xX5x9441x1332cxX3xX4xX1x9a30xX3xd917xX27xX6xX23xX3xXexcb0axX4bxc04axX4xX3x12d5exXdxff73xX23xX3x13d6cxXdx1309exX23xX3xX4xX58xX6xX3xX6ax10dbdxa0ddxX3xX7xX41xX3x8f96xX0x14e4axX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8ca2xX10xX6xX65xXaxX2fxX33xXdxe95bx99d4xX3xXexX60xX6xX3xX4xX46xX23xX22xX3xXexd280xX4xX3xXbxX1x10bcaxX23xX22xX3xX4xX1xX41xX23xX22xX3xX6axX74xX75xX3xX7xX41xX3xX7axX3xa230xX3xXcxX31xX3xX33xX34xX3xX36xX23xX1xX54xX3xceecxX1x133f3xX3x13d4dxX1xX58xX3xXexa31dxX4xX1xX3x11032xc9d9xea05x11b2cxX3xXexde56xX23xX1xX3xX8bxX53xX3xXcx13e33xX23xX1xX3xXd4xX22xX27xX15xX67xX23xX3xX8bx138baxX23xX22xX3xf40dxXe0xX23xX1xX3xX15xbb72xX27xX3xX4x12076xX27xX3xX40xXcexX6xX3xXbxX1xX4bxX50xX23xX22xX3xXexX1xc565xX4xX3xX1xXdxX3dxX23xX3xX23xX22xX1xXdxXf6xX94xX3xXex134fbxX4xX3xXbxX1xX4bxX50xX23xX22xX3xXa0xX23xX3x915bx13a3bxX3xXexed3dxXdxX3xX4xX1xb63cxc18cxX54xX3xXexX27xX15xX3dxXexX3xX40xX41xXdxX3xX44xX1xX46xX23xX22xX3xX40xX4bxX4cxX4xX3xX5xX50xX3xX5xX53xX54xX3xX4xX1xX58xX3xX5axX27xX6xX23x14d48xX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX75xX65xX15xXaxX2fxfa1axXa0xX23xX22xX3xf6f6x13c41xX7cxX2xc2c0xX54xX3xXc5xX1xXc7xX3xXc9xX1xX58xX3xXexXcexX4xX1xX3xXd2xXd3xXd4xXd5xX3xXexXd8xX23xX1xX3xXd4xX22xX27xX15xX67xX23xX3xX8bxXecxX23xX22xX3xXf0xXe0xX23xX1xX3xX4xf7bdxX23xX22xX3xX40xX75xX53xX23xX3xX4xX46xX23xX22xX3xXexXa0xX4xX3xX40xX74xX3xX4xXc7xX3xX4xX1xX27xX15xX6cxX23xX3xX44xXdxX93xX94xX3xXexX60xX6xX3xXexX1xX10axX4xX3xXexX6cxX3xX4xX46xX23xX22xX3xXexXa0xX4xX3xXbxX1xXa5xX23xX22xX3xX4xX1xX41xX23xX22xX3xX6axX74xX75xX3xX7xX41xX3xX7axX3xXexX12bxXdxX3xX33xX33xXcxX3x10225xd106xX23xX22xX3xc553xX23xX22xX3x10245xX53xX3xX94xc951xXexX3xX7xX41xX3xX40xXcexX6xX3xX6axX53xX23xX3xX1cxX27xX23xX22xX3xX15xX6cxX27xX3xX4xX58xX6xX3xXcxX31xX3xX33xX34xX3xX36xX23xX1xX158xX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX75xX65xX15xXaxX2fxX0xXdxX94xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc9xX10xX23xXexX10xX60xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax10c50xXdxX65xXexX1xX24xX3x1484bxX2xb1b4xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX128xX2xX177xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX60xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7cxX7cxXdxX158xX6axX6xX75xX1xX6xXexXdxX23xX1xX158xX202xX23xX7cxX23xX10xX25cxX7xX7cxX173xX177xX128x13434xX7cxX2xX128xX263xX65xX29dxX2xX29dxX173xX2xX265xX177xXexX265xX128xX174xX29dxX265xX5xX177xX158xX26xXbxX22x1303cxX60xX9xX128xX174xX265xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX33xX34xX3xX36xX23xX1xX3xXexX27xX15xX3dxXexX3xX40xX41xXdxX3xX44xX1xX46xX23xX22xX3xX40xX4bxX4cxX4xX3xX5xX50xX3xX5xX53xX54xX3xX4xX1xX58xX3xX5axX27xX6xX23xX3xXexX60xX4bxX62xX4xX3xX65xXdxX67xX23xX3xX6axXdxX6cxX23xX3xX4xX58xX6xX3xX6axX74xX75xX3xX7xX41xX3xX7axXaxX3xX25cxXdxX65xXexX1xX9xXaxX263xX2xX265xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX128xX2xX177xXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX6xXbxXexXdxX75xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXc5xX1xXc7xX3xXc9xX1xX58xX3xXexXcexX4xX1xX3xXd2xXd3xXd4xXd5xX3xXexXd8xX23xX1xX3xXd4xX22xX27xX15xX67xX23xX3xX8bxXecxX23xX22xX3xXf0xXe0xX23xX1xX3xX4xX1xXd8xX3xX40xX12bxX75xX3xX4xX46xX23xX22xX3xXexXa0xX4xX3xXbxX1xXa5xX23xX22xX3xX4xX1xX41xX23xX22xX3xX6axX74xX75xX3xX7xX41xX3xX7axX3xXexX12bxXdxX3xXc9xX46xX23xX22xX3xXexX15xX3xXc9xXc5xX3xX4x14fa1xX23xX22xX3xd8f7xX27xX41xX4xX3xXexX6cxX3xXf0xX53xX75xX3xX1exX3xX1f9xXdxX3dxXexX158xX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX75xX65xX15xXaxX2fxaf8cxX75xX53xX23xX3xX40xX74xX3xXexX60xX10axX4xX3xXexXdxX6cxXbxX3xX40xXdxX3xX44xXdxX93xX94xX3xXexX60xX6xX3xXexX12bxXdxX3xX44xX1xX27xX3xX202xX10axX4xX3xXc9xX46xX23xX22xX3xXexX15xX3xXd4xX1xXdxX3dxXexX3xX40xXdxX3dxX23xX3xX1f9xX1faxX23xX22xX3xX1fexX23xX22xX3xX2xX54xX3xXc9xX46xX23xX22xX3xXexX15xX3xbbd0xX6xX23xX22xX3xXexX1xa95fxXbxX3xX8bxX4bxX23xX22xX3xXd4xX22xX1xXdxX3dxXbxX3x1485bxX75xX60xX94xX75xX7xX6xX3xX8bxX53xX3xXcxXe0xX23xX1xX54xX3xXc9xX46xX23xX22xX3xXexX15xX3xXc9xXc5xX3xX4xX3bexX23xX22xX3xX3c2xX27xX41xX4xX3xXexX6cxX3xXf0xX53xX75xX3xX1exX3xX1f9xXdxX3dxXexX158xX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX75xX65xX15xXaxX2fxXcxX12bxXdxX3xX4xXa0xX4xX3xX40xXdxX93xX94xX3xXexX1xX10axX4xX3xX40xXcexX6xX54xX3xXc5xX1xXc7xX3xXc9xX1xX58xX3xXexXcexX4xX1xX3xXd2xXd3xXd4xXd5xX3xXexXd8xX23xX1xX3xX4xX1a3xX23xX22xX3xX40xX75xX53xX23xX3xX40xXa0xX23xX1xX3xX22xXdxXa0xX3xX4xX6xX75xX3xX4xX46xX23xX22xX3xXexXa0xX4xX3xX4xX1xX58xX3xX40xX206xX23xX22xX3xXbxX1xXa5xX23xX22xX54xX3xX4xX1xX41xX23xX22xX54xX3xab43xX23xX22xX3xXbxX1xXc7xX3xX202xX62xXdxX3xX6axX74xX75xX3xX7xX41xX3xX7axX3xX4xX58xX6xX3xX4xXa0xX4xX3xX65xX75xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX3dxXbxX54xX3xX40xXecxX23xX22xX3xXexX1xc450xXdxX3xX15xXf6xX27xX3xX4xXfaxX27xX3xX4xXa0xX4xX3xX40xX50xX23xX3xX202xXcexX3xX6axXa0xX94xX3xX7xXa0xXexX3xX65xXdxX67xX23xX3xX6axXdxX6cxX23xX3xXexX1xX531xXdxX3xXexXdxX6cxXexX3xX40xX93xX3xX4xXc7xX3xXbxX1xX4bxX50xX23xX22xX3xXa0xX23xX3xX40xX3bexX94xX3xX6axX3bexX75xX3xX6xX23xX3xXexX75xX53xX23xX3xX4xX1xX75xX3xX23xX22xX4bxX531xXdxX3xX5xX6xX75xX3xX40xX206xX23xX22xX3xX4xX1faxX23xX22xX3xX23xX1xX4bxX3xXexX60xX6xX23xX22xX3xXexX1xXdxX6cxXexX3xX6axXcexX3xX202xe642xXexX3xXexX4bxX54xX3xX6axX6cxX23xX3xX6axX74xXdxX3xXexX12bxXdxX3xX4xXa0xX4xX3xX4xX46xX23xX22xX3xXexX60xX4bxX531xX23xX22xX3xX40xX6xX23xX22xX3xXexX1xXdxX3xX4xX46xX23xX22xX158xX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX75xX65xX15xXaxX2fxX0xXdxX94xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc9xX10xX23xXexX10xX60xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX25cxXdxX65xXexX1xX24xX3xX263xX2xX265xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX128xX2xX177xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX60xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7cxX7cxXdxX158xX6axX6xX75xX1xX6xXexXdxX23xX1xX158xX202xX23xX7cxX23xX10xX25cxX7xX7cxX173xX177xX128xX29dxX7cxX2xX128xX263xX65xX29dxX2xX29dxX173xX173xX177xX263xXexX174xX263xX2xX177xe6ebxX5xX177xX158xX26xXbxX22xX2b6xX60xX9xX29dxX177xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX33xX34xX3xX36xX23xX1xX3xXexX27xX15xX3dxXexX3xX40xX41xXdxX3xX44xX1xX46xX23xX22xX3xX40xX4bxX4cxX4xX3xX5xX50xX3xX5xX53xX54xX3xX4xX1xX58xX3xX5axX27xX6xX23xX3xXexX60xX4bxX62xX4xX3xX65xXdxX67xX23xX3xX6axXdxX6cxX23xX3xX4xX58xX6xX3xX6axX74xX75xX3xX7xX41xX3xX7axXaxX3xX25cxXdxX65xXexX1xX9xXaxX263xX2xX265xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX128xX2xX177xXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX6xXbxXexXdxX75xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXc9xX46xX23xX22xX3xXexX15xX3xX451xX75xX60xX94xX75xX7xX6xX3xX8bxX53xX3xXcxXe0xX23xX1xX3xX40xX74xX3xX5xXf6xX23xX3xXbxX1xX4bxX50xX23xX22xX3xXa0xX23xX3xX40xX4bxX6xX3xX40xXc7xX23xX3xX4xX46xX23xX22xX3xX23xX1xa655xX23xX3xX6axe949xX23xX22xX3xX46xX3xXexX46xX54xX3xX6axX3bexX75xX3xX202xX3dxX3xXexX60xX6xX23xX22xX3xXexX1xXdxX6cxXexX3xX6axXcexX3xX202xX5afxXexX3xXexX4bxX3xXexX12bxXdxX3xX4xX46xX23xX22xX3xXexX60xX4bxX531xX23xX22xX3xXexX60xX4bxX62xX4xX3xX65xXdxX67xX23xX3xX6axXdxX67xX23xX3xX4xX58xX6xX3xX6axX74xX75xX3xX7xX41xX3xX7axX158xX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX75xX65xX15xXaxX2fxXcxXdxX6cxXbxX3xX40xXc7xX54xX3xX40xX75xX53xX23xX3xX4xX1faxX23xX22xX3xX40xX74xX3xX40xX6cxX23xX3xX44xXdxX93xX94xX3xXexX60xX6xX3xXexX12bxXdxX3xX4xXa0xX4xX3xXexX1xX46xX23xX54xX3xXexbc40xX3xX65xX74cxX23xX3xXbxX1xX41xX3xX4xX58xX6xX3xXbxX1xX4bxX531xX23xX22xX3xX33xX34xX3xXcxX1xXcexX23xX1xX3xX202xX53xX3xX1cxX74xX3xX33xX34xX3xXf0xX4cxXdxX3xX6axXcexX3xX3bexX23xX1xX3xX1xX4bxXb8xX23xX22xX3xX65xX75xX3xXexX60xX5afxX23xX3xX94xX4bxX6xX3xX5xX1faxX3xX202x1009axX6xX3xX5axX27xX6xX3xX202xX53xX3xX5xX4bxX27xX3x14912xX54xX3xX4xX50xX23xX3xX6axX74xX75xX3xX7xX41xX3xX7axX3xX7xd945xX3xX22xX74cxX15xX3xX94xX4bxX6xX3xX5xX62xX23xX3xXexX60xXf6xX23xX3xX40xXcexX6xX3xX6axX53xX23xX3xX8bxX53xX3xXcxXe0xX23xX1xX54xX3xX202x10bc4xX3xX202xX5afxX15xX54xX3xX4xXa0xX4xX3xX44xX1xX27xX3xX202xX10axX4xX3xXexX60xX1faxX23xX22xX3xXexX1x1176bxXbxX3xXexX60xXf6xX23xX3xX40xXcexX6xX3xX6axX53xX23xX3xXcxX31xX3xX33xX34xX3xX36xX23xX1xX3xX4xXfaxX23xX3xX1xX6cxXexX3xX7xX4ffxX4xX3xX5xX4bxX27xX3xX841xX54xX3xX44xX1xX46xX23xX22xX3xX40xX4bxX4cxX4xX3xX5xX50xX3xX5xX53xX3xX4xX1xX58xX3xX5axX27xX6xX23xX158xX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX75xX65xX15xXaxX2fxX0xXdxX94xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc9xX10xX23xXexX10xX60xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX25cxXdxX65xXexX1xX24xX3xX263xX2xX265xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX128xX2xX177xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX60xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7cxX7cxXdxX158xX6axX6xX75xX1xX6xXexXdxX23xX1xX158xX202xX23xX7cxX23xX10xX25cxX7xX7cxX173xX177xX128xX29dxX7cxX2xX128xX263xX65xX29dxX2xX29dxX173xX173xX29dxX2xXexX174xX29dxX265xX177xX173xX5xX177xX158xX26xXbxX22xX2b6xX60xX9xX174xX29dxX177xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX33xX34xX3xX36xX23xX1xX3xXexX27xX15xX3dxXexX3xX40xX41xXdxX3xX44xX1xX46xX23xX22xX3xX40xX4bxX4cxX4xX3xX5xX50xX3xX5xX53xX54xX3xX4xX1xX58xX3xX5axX27xX6xX23xX3xXexX60xX4bxX62xX4xX3xX65xXdxX67xX23xX3xX6axXdxX6cxX23xX3xX4xX58xX6xX3xX6axX74xX75xX3xX7xX41xX3xX7axXaxX3xX25cxXdxX65xXexX1xX9xXaxX263xX2xX265xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX128xX2xX177xXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX6xXbxXexXdxX75xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX60xX2dxXaxX2fxXc5xX1xXc7xX3xXc9xX1xX58xX3xXexXcexX4xX1xX3xXd2xXd3xXd4xXd5xX3xXexXd8xX23xX1xX3xX4xX1a3xX23xX22xX3xX5xX74xX23xX1xX3xX40xX12bxX75xX3xXcxX31xX3xX33xX34xX3xX36xX23xX1xX3xX44xXdxX93xX94xX3xXexX60xX6xX3xXexX12bxXdxX3xXcxXd5xXc5xX3xXcxX60xX4bxX531xX23xX22xX3xXc5xX1xX11axX54xX3xXbxX1xX4bxX531xX23xX22xX3xX33xX34xX3xXcxX1xXcexX23xX1xX158xX0xX7cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX75xX65xX15xXaxX2fxXc5xX1xXc7xX3xXc9xX1xX58xX3xXexXcexX4xX1xX3xXd2xXd3xXd4xXd5xX3xXexXd8xX23xX1xX3xXd4xX22xX27xX15xX67xX23xX3xX8bxXecxX23xX22xX3xXf0xXe0xX23xX1xX3xX15xXf6xX27xX3xX4xXfaxX27xX3xX4xX892xXbxX3xX58xX15xX54xX3xX4xX1xc983xX23xX1xX3xX5axX27xX15x11b8bxX23xX3xX4xXa0xX4xX3xX4xX892xXbxX3xXb8xX3xXexX1xXcexX3xX1cxX74xX3xX33xX34xX3xX36xX23xX1xX3xXexX1xX4bxX531xX23xX22xX3xX1cxX27xX15xXf6xX23xX3xXexX1xX10xX75xX3xX65x14e0fxXdxX3xX65xXdxX67xX23xX3xX6axXdxX6cxX23xX3xX4xX58xX6xX3xX4xX50xX23xX3xX6axX74xX75xX2dxX3xXexX1xX10axX4xX3xX1xXdxX3dxX23xX3xXexX41xXexX3xX127xX128xX3xXexX12bxXdxX3xX4xX1xX130xX131xX3xX202xX53xX3xX4xXc7xX3xXbxX1xX4bxX50xX23xX22xX3xXa0xX23xX3xX7xX50xX3xXexXa0xX23xX3xX23xX22xX4bxX531xXdxX3xX65xX74cxX23xX3xXb8xX3xX4xXa0xX4xX3xX44xX1xX27xX3xX202xX10axX4xX3xX4xXc7xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX50xX3xX7xX12bxXexX3xX5xXb8xX54xX3xX202xX1a3xX23xX22xX3xXexX60xX1faxX23xX22xX3xX23xX22xX5afxXbxX3xX5xc559xXexX54xX3xX23xX1xX53xX3xXb8xX3xX1cxX27xX41xX23xX22xX3xX4xX892xXbxX54xX3xX23xX1xX53xX3xX15xX6cxX27xX54xX3xX23xX1xX53xX3xXexX12bxX94xX3xX40xX93xX3xX40xX3bexX94xX3xX6axX3bexX75xX3xX6xX23xX3xXexX75xX53xX23xX3xXexX27xX15xX3dxXexX3xX40xX41xXdxX3xX4xX1xX75xX3xX23xX22xX4bxX531xXdxX3xX65xX74cxX23xX158xX0xX7cxXbxX2fxX0xX65xXdxX202xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xX60xX10xX5xX6xXexX10xX65xXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX94xX6axX1exX6xX23xX65xX1exX7xX6xXbxX75xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX27xX15xX3dxXexX3xX40xX41xXdxX3xX40xX3bexX94xX3xX6axX3bexX75xX3xX6xX23xX3xXexX75xX53xX23xX3xX4xX1xX75xX3xX23xX22xX4bxX531xXdxX3xX65xX74cxX23xX3xX8bxX53xX3xXcxXe0xX23xX1xX3xXexX60xX75xX23xX22xX3xX40xX4cxXexX3xX94xX4bxX6xX3xX5xX62xX23xX3xX7xa705xXbxX3xXexX62xXdxXaxX3xX1xX60xX10xX2bxX9xXaxX7cxX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX60xXdxX7cxXexX27xX15xX10xXexX1exX65xX75xXdxX1exX65xX6xX94xX1exX6axX6xX75xX1exX6xX23xX1exXexX75xX6xX23xX1exX4xX1xX75xX1exX23xX22xX27xX75xXdxX1exX65xX6xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX60xX75xX23xX22xX1exX65xX75xXexX1exX94xX27xX6xX1exX5xX75xX23xX1exX7xX6xXbxX1exXexX75xXdxX7cxX173xX177xX177xX174xX177xX29dxX158xX1xXexX94xXaxX2fxX0xXdxX94xX22xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX7cxX94xX10xX65xXdxX6xX7cxX2xX173xX177xX7cxX23xX10xX25cxX7xX7cxX173xX177xX128xX173xX7cxX2xX265xX173xX65xX177xX2xX664xX177xX174xX177xX263xXexX29dxX265xX177xX128xX177xX5xX177xX158xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX33xX34xX3xX36xX23xX1xX3xXexX27xX15xX3dxXexX3xX40xX41xXdxX3xX44xX1xX46xX23xX22xX3xX40xX4bxX4cxX4xX3xX5xX50xX3xX5xX53xX54xX3xX4xX1xX58xX3xX5axX27xX6xX23xX3xXexX60xX4bxX62xX4xX3xX65xXdxX67xX23xX3xX6axXdxX6cxX23xX3xX4xX58xX6xX3xX6axX74xX75xX3xX7xX41xX3xX7axXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxX6xX2fxX0xX65xXdxX202xX2fxX0xX7xXexX60xX75xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX27xX15xX3dxXexX3xX40xX41xXdxX3xX40xX3bexX94xX3xX6axX3bexX75xX3xX6xX23xX3xXexX75xX53xX23xX3xX4xX1xX75xX3xX23xX22xX4bxX531xXdxX3xX65xX74cxX23xX3xX8bxX53xX3xXcxXe0xX23xX1xX3xXexX60xX75xX23xX22xX3xX40xX4cxXexX3xX94xX4bxX6xX3xX5xX62xX23xX3xX7xXc51xXbxX3xXexX62xXdxXaxX3xX1xX60xX10xX2bxX9xXaxX7cxX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX60xXdxX7cxXexX27xX15xX10xXexX1exX65xX75xXdxX1exX65xX6xX94xX1exX6axX6xX75xX1exX6xX23xX1exXexX75xX6xX23xX1exX4xX1xX75xX1exX23xX22xX27xX75xXdxX1exX65xX6xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX60xX75xX23xX22xX1exX65xX75xXexX1exX94xX27xX6xX1exX5xX75xX23xX1exX7xX6xXbxX1exXexX75xXdxX7cxX173xX177xX177xX174xX177xX29dxX158xX1xXexX94xXaxX2fxXcxX27xX15xX3dxXexX3xX40xX41xXdxX3xX40xX3bexX94xX3xX6axX3bexX75xX3xX6xX23xX3xXexX75xX53xX23xX3xX4xX1xX75xX3xX23xX22xX4bxX531xXdxX3xX65xX74cxX23xX3xX8bxX53xX3xXcxXe0xX23xX1xX3xXexX60xX75xX23xX22xX3xX40xX4cxXexX3xX94xX4bxX6xX3xX5xX62xX23xX3xX7xXc51xXbxX3xXexX62xXdxX0xX7cxX6xX2fxX0xX7cxX7xXexX60xX75xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX2fxX3eaxXc7xX3xX5xX53xX3xX4xX1xXd8xX3xX40xX12bxX75xX3xX4xX58xX6xX3xXc9xX1xX58xX3xXexXcexX4xX1xX3xXd2xXd3xXd4xXd5xX3xXexXd8xX23xX1xX3xX8bxX53xX3xXcxXe0xX23xX1xX3xXcxX60xXfaxX23xX3xXcxXdxX6cxX23xX3xX8bxX4bxX23xX22xX3xX7xX6xX27xX3xX4xX1xX27xX15xX6cxX23xX3xX44xXdxX93xX94xX3xXexX60xX6xX3xXexX877xX23xX1xX3xX1xX877xX23xX1xX3xXexXdxXf6xX27xX3xXexX1xX75xXa0xXexX3xX5xX1faxX3xX202xX53xX3xX4xX46xX23xX22xX3xXexXa0xX4xX3xX4ffxX23xX22xX3xXbxX1xXc7xX3xX202xX62xXdxX3xX6axX74xX75xX3xX7xX41xX3xX174xX158xX0xX7cxXbxX2fxX0xX7cxX65xXdxX202xX2fxX0xX7cxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16exX62xX94xX3xX202xX53xX75xX3xX4xX27xX206xX4xX54xX3xX5xXf6xX23xX3xX44xXcexX4xX1xX3xX6axX3bexX23xX3xX4ffxX23xX22xX3xXbxX1xXc7xX54xX3xXexX27xX15xX3dxXexX3xX40xX41xXdxX3xX44xX1xX46xX23xX22xX3xX40xX93xX3xXexX1xXdxX3dxXexX3xX1xX12bxXdxX3xX202xXabfxX3xX23xX22xX4bxX531xXdxX3xX202xX53xX3xXexX53xXdxX3xX7xX3bexX23xX3xXexX60xX75xX23xX22xX3xX6axX74xX75xX3xX5xX1faxXaxX3xX1xX60xX10xX2bxX9xXaxX7cxX1cxX6xX1exX1xX75xXdxX7cxX7xX75xX94xX1exX202xX6xX75xX1exX4xX27xX75xX4xX1exX5xX10xX23xX1exX44xXdxX4xX1xX1exX6axX6xX23xX1exX27xX23xX22xX1exXbxX1xX75xX1exXexX27xX15xX10xXexX1exX65xX75xXdxX1exX44xX1xX75xX23xX22xX1exX65xX10xX1exXexX1xXdxX10xXexX1exX1xX6xXdxX1exX202xX10xX1exX23xX22xX27xX75xXdxX1exX202xX6xX1exXexX6xXdxX1exX7xX6xX23xX1exXexX60xX75xX23xX22xX1exX6axX6xX75xX1exX5xX27xX7cxX173xX177xX177xX177xX177xX2xX158xX1xXexX94xXaxX2fxX0xXdxX94xX22xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX7cxX94xX10xX65xXdxX6xX7cxX2xX173xX177xX7cxX23xX10xX25cxX7xX7cxX173xX177xX128xX2xX7cxX2xX177xX263xX65xX2xX2xX7axX177xX177xX128xX29dxXexX174xX177xX263xX174xX664xX5xX177xX158xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX33xX34xX3xX36xX23xX1xX3xXexX27xX15xX3dxXexX3xX40xX41xXdxX3xX44xX1xX46xX23xX22xX3xX40xX4bxX4cxX4xX3xX5xX50xX3xX5xX53xX54xX3xX4xX1xX58xX3xX5axX27xX6xX23xX3xXexX60xX4bxX62xX4xX3xX65xXdxX67xX23xX3xX6axXdxX6cxX23xX3xX4xX58xX6xX3xX6axX74xX75xX3xX7xX41xX3xX7axXaxX3xX7cxX2fxX0xX7cxX6xX2fxX0xX65xXdxX202xX2fxX0xX7xXexX60xX75xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16exX62xX94xX3xX202xX53xX75xX3xX4xX27xX206xX4xX54xX3xX5xXf6xX23xX3xX44xXcexX4xX1xX3xX6axX3bexX23xX3xX4ffxX23xX22xX3xXbxX1xXc7xX54xX3xXexX27xX15xX3dxXexX3xX40xX41xXdxX3xX44xX1xX46xX23xX22xX3xX40xX93xX3xXexX1xXdxX3dxXexX3xX1xX12bxXdxX3xX202xXabfxX3xX23xX22xX4bxX531xXdxX3xX202xX53xX3xXexX53xXdxX3xX7xX3bexX23xX3xXexX60xX75xX23xX22xX3xX6axX74xX75xX3xX5xX1faxXaxX3xX1xX60xX10xX2bxX9xXaxX7cxX1cxX6xX1exX1xX75xXdxX7cxX7xX75xX94xX1exX202xX6xX75xX1exX4xX27xX75xX4xX1exX5xX10xX23xX1exX44xXdxX4xX1xX1exX6axX6xX23xX1exX27xX23xX22xX1exXbxX1xX75xX1exXexX27xX15xX10xXexX1exX65xX75xXdxX1exX44xX1xX75xX23xX22xX1exX65xX10xX1exXexX1xXdxX10xXexX1exX1xX6xXdxX1exX202xX10xX1exX23xX22xX27xX75xXdxX1exX202xX6xX1exXexX6xXdxX1exX7xX6xX23xX1exXexX60xX75xX23xX22xX1exX6axX6xX75xX1exX5xX27xX7cxX173xX177xX177xX177xX177xX2xX158xX1xXexX94xXaxX2fxX16exX62xX94xX3xX202xX53xX75xX3xX4xX27xX206xX4xX54xX3xX5xXf6xX23xX3xX44xXcexX4xX1xX3xX6axX3bexX23xX3xX4ffxX23xX22xX3xXbxX1xXc7xX54xX3xXexX27xX15xX3dxXexX3xX40xX41xXdxX3xX44xX1xX46xX23xX22xX3xX40xX93xX3xXexX1xXdxX3dxXexX3xX1xX12bxXdxX3xX202xXabfxX3xX23xX22xX4bxX531xXdxX3xX202xX53xX3xXexX53xXdxX3xX7xX3bexX23xX3xXexX60xX75xX23xX22xX3xX6axX74xX75xX3xX5xX1faxX0xX7cxX6xX2fxX0xX7cxX7xXexX60xX75xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX2fxX3eaxXc7xX3xX5xX53xX3xX4xX1xXd8xX3xX40xX12bxX75xX3xX4xX58xX6xX3xXd3xXab8xX3xXexX1xX4bxX3xXcxXd8xX23xX1xX3xX58xX15xX3xXf0xXf6xX3xX3eaxX877xX23xX1xX3xX16exX50xX23xX3xXexX12bxXdxX3xX1xX206xXdxX3xX23xX22xX1xXcexX3xXexX60xX10axX4xX3xXexX27xX15xX6cxX23xX3xX202xXabfxX3xX4xX46xX23xX22xX3xXexXa0xX4xX3xX4ffxX23xX22xX3xXbxX1xXc7xX3xX202xX62xXdxX3xX6axX74xX75xX3xX7xX41xX3xX664xX3xX202xX53xX3xXexX877xX23xX1xX3xX1xX877xX23xX1xX3xX94xX4bxX6xX54xX3xX5xX1faxX3xXexX60xXf6xX23xX3xX40xXcexX6xX3xX6axX53xX23xX3xX8bxX53xX3xXcxXe0xX23xX1xX3xXexX1xX531xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX62xXdxX158xX0xX7cxXbxX2fxX0xX7cxX65xXdxX202xX2fxX0xX7cxX5xXdxX2fxX0xX7cxX27xX5xX2fxX0xX65xXdxX202xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX60xXaxX2fxX0xX7cxX65xXdxX202xX2fxX0xX7cxX65xXdxX202xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX27xXexX1xX75xX60xXaxX2fxXcxX1xX27xX3xXcxX60xX6xX23xX22xX0xX7cxXbxX2f
Thu Trang