13 trò chơi rèn luyện sự tập trung cho trẻ
Một số phương pháp rèn luyện sự tập trung chú ý của trẻ được đánh giá là có hiệu quả, giúp bố mẹ đỡ lo lắng khi con bước vào giai đoạn học hành.
6e0dx9568xba5dx76e7xa205xe7c0xb680xc6b7x84b6xX7x9efaxcb37xe1b2x75f1x91f7x978fxX5xd234xXax7a16xX2xb02dxX3xXexd3d4x7f16xX3xX4xX1xe0fbxXdxX3xX17xbb69xe4c3xX3xX5x852ax7abdx9019xX21xX3xX7xc827xX3xXexe373xXbxX3xXexX17xX24xX21xee33xX3xX4xX1x85fcxX3xXexX17x862fxX0x910fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd121xX10xX6xe9e7xXaxX12xb86bxebc5xXexX3xX7xc902xX3xXbxX1x82a8xX1cxX21xX34xX3xXbxX1x73f7xXbxX3xX17xX20xX21xX3xX5xX24xX25xX26xX21xX3xX7xX2axX3xXexX2dxXbxX3xXexX17xX24xX21xX34xX3xX4xX1xc84fxX3xce27xX3xX4xa6b6xX6xX3xXexX17xX3cxX3x7b1bxX5cxac9cxX4xX3xX8bxX63xX21xX1xX3xX34xXdxX63xX3xX5xc122xX3xX4xcf86xX3xX1xXdxX26xX24xX3x9e2bxX24xc72axf258xX3xX34xXdxX7fxXbxX3x75d8xX58xX3x7a5bxe65dxX3xX8bx9165xX3xX5xX38xX3xX5x9de0xX21xX34xX3x8031xX1xXdxX3xX4xX38xX21xX3xXaexX5cxa6e4xX4xX3xe1bcxX9axX38xX3xX34xXdxX6xXdxX3xX8bxX38xb9dfxX21xX3xX1xe110xX4xX3xX1xX9axX21xX1x7c80xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa794xX21xXexX10xX17xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12x91f6xX63xX4xX1xX3xX17xX20xX21xX3xX5xX24xX25xX26xX21xX3xXbfxX1xXa6xX3xX21xc4c0xX21xX34xX3xXexX2dxXbxX3xXexX17xX24xX21xX34xX3xX4xX1xX38xX3xXexX17xX3cxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa5faxX38xX50xX25xXaxX12xf0faxX1xa94axX21xX34xX3xX8bxafd7xX6xX3xXexX17xX3cxX3xde5bxX3xXexX17x7f59xX21xX3xX5xXc9xXbxX3xXexX6xX25xX3xX4xX1x8fadxX21xX3xX5xX24xcaa8xX21xX3xX21xX34xXdbxX3xX21xX34xX24xX2dxX25xXa7xX3xXexX1xX5cx805cxX21xX34xX3xc0ffxX24xX25xX14exX21xX3xXbfxX1xX160xX21xX34xX3xX1xX38xX9axX21xX3xXexX1xX9axX21xX1xX3xXaexX9axXdxX3xXexX2dxXbxX3xXexX17xX14exX21xX3xX5xXc9xXbxXa7xX3xX5xX24xX160xX21xX3xX4xX112xX21xX34xX3xXexX1xefeaxX21xX34xX3xXexX17xX38xX21xX34xX3xXb1xX58xXdxX3xXa4xX24xX6xX21xX3xX1xX26xX3xXccxXc9xXdxX3xX4xX63xX4xX3xXaexXd7xX21xX3xX4xb7d9xX21xX34xX3xX5xXc9xXbxX3xX8bxX9dxX3xX5xX9axX3xXaexXdx7400xX24xX3xX1xXdxX26xX21xX3xX4xX84xX6xX3xX4xX1xX143xX21xX34xX3xXexX2dxXbxX3xXexX17xX24xX21xX34xX3xXbfxc484xXb1xXe2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX38xX50xX25xXaxX12xX13cxX1xX13exX21xX34xX3xXexX17xX3cxX3xX10xXb1xX3xXb1x9e8exXexX3xXexX2dxXbxX3xXexX17xX24xX21xX34xX3xX50xd448xX3xXaex97c1xX3xXa6xX21xX1xX3xX1xX5cxX14axX21xX34xX3xX4xX84xX6xX3xXb1xX160xXdxX3xXexX17xX5cxX171xX21xX34xX3xXaexX14exX21xX3xX21xX34xX38xX9axXdxXa7xX3xX5xX9axXb1xX3xXccxXdxX26xX4xX3xXbfxX1faxXb1xX3xX1xXdxX26xX24xX3xXa4xX24xXa6xXa7xX3xXbfxX1xXa6xX3xX21xX112xX21xX34xX3xXexX2axX3xXbfxXdxX1ddxXb1xX3xX7xX38xX63xXexX3xXccxX9axX3xXbfxX1xXa6xX3xX21xX112xX21xX34xX3xXexX2axX3xX4xX1xX112xXb1xX3xX7xX9dxX4xX3xXaexXa6xX21xX3xXexX1xX15bxX21xX3xXbfxX1faxXb1xX3xX7xX38xX3xXccxXc9xXdxX3xX4xX63xX4xX3xXaexXd7xX21xX3xX4xX1cdxX21xX34xX3xXexX17xX6xX21xX34xX3xX5xX143xX6xXe2xX3xbcf6xX38xX3xX8bxX9dxX3xXccxXdxX26xX4xX3xXexX17xX3cxX3xXexX1xXdxd537xX24xX3xXexX2dxXbxX3xXexX17xX24xX21xX34xX3xX5xX9axX3xXccxX220xX21xX3xX8bx7939xX3xXbfxX1xXdxX2daxX21xX3xX4xX63xX4xX3xXbxX1x89a3xX3xX1xX24xX25xX21xX1xX3xXbfxX1xX63xX3xX8bxX6xX24xX3xX8bxc315xX24xXe2xX3xeb34xX2dxX25xX3xX4xX1xX6xX3xXb1xXb2xX3xX21xX14exX21xX3xX5xX24xX25xX26xX21xX3xXexX2dxXbxX3xX4xX1xX38xX3xXexX17xX3cxX3xXexX1xXdxX2daxX24xX3xXexX2dxXbxX3xXexX17xX24xX21xX34xX3xX21xX1xX5cxX3xXexX1xX2daxX3xX21xX9axX38x8a8exX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX38xX50xX25xXaxX12xXcxX17xX6xX21xX34xX3xX136xX6xXdxX50xX24xX3xX34xXdxXc9xXdxX3xXexX1xXdxX26xX24xX3xXb1xX54xXexX3xXccxX9axXdxX3xXbxX1xX5cxX1cxX21xX34xX3xXbxX1xX63xXbxX3xX17xX20xX21xX3xX5xX24xX25xX26xX21xX3xX7xX2axX3xXexX2dxXbxX3xXexX17xX24xX21xX34xX3xX4xX1xX7fxX3xX81xX3xX4xX84xX6xX3xXexX17xX3cxX3xX17xX220xXexX3xX4xX9dxX3xX1xXdxX26xX24xX3xXa4xX24xXa6xXe2xX0xX3exXbxX12xX0xXexX6xXaexX5xX10xX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxXb1xX6xX17xX34xXdxX21xd927xX3xc010xXbxX175xX3xX6xX24xXexX38xf530xXaxX12xX0xXexXaexX38xX50xX25xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX50xX12xX0xXdxXb1xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxf366xX404xXdxXb1xX34xX404xXb1xX6xX7xXexX10xX17xX4xXb1xX7xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXax9bb8xXdxX50xXexX1xX3dcxX3xf578xd775xdf64xXbxX175xX3e6xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX3dcxX3xX14xX14xX423xXbxX175xX3e6xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX14xX3xXexX17xX18xX3xX4xX1xX1cxXdxX3xX17xX20xX21xX3xX5xX24xX25xX26xX21xX3xX7xX2axX3xXexX2dxXbxX3xXexX17xX24xX21xX34xX3xX4xX1xX38xX3xXexX17xX3cxXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3dcxX3exX3exXdxXe2xXaexX6xX38xX1xX6xXexXdxX21xX1xXe2xXccxX21xX3exX21xX10xX41cxX7xX3exX2xX424xX3dex7bf5xX3exX2xX14xX423xX50xX2x88c8xX490xX3dexb5c7xX2xab79xXexX424xX3dexX423xX2xX497xX5xX497xXe2x9226xXbxX34xX34exX17xX9xX49cxX490xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xXexX17xX18xX3xX4xX1xX1cxXdxX3xX17xX20xX21xX3xX5xX24xX25xX26xX21xX3xX7xX2axX3xXexX2dxXbxX3xXexX17xX24xX21xX34xX3xX4xX1xX38xX3xXexX17xX3cxXaxX3xXaexX38xX17xX50xX10xX17xX9xXaxX497xX3exXaxX3xX3exX12xX0xX3exXexX50xX12xX0xX3exXexX17xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX50xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX6xXbxXexXdxX38xX21xXaxX12xcfc0xe7f8xX21xX1xX3xXb1xXdxX21xX1xX3xX1xXdbxX6xee67xX0xX3exXbxX12xX0xX3exXexX50xX12xX0xX3exXexX17xX12xX0xX3exXexXaexX38xX50xX25xX12xX0xX3exXexX6xXaexX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX21xXexX10xX17xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX2xXe2xX3x7ef6xXdxXa6xX3xXccxX171xX3xX21xX1xX5cxX3xX21xX34xX5cxX171xXdxX3xX34x72e8xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX38xX50xX25xXaxX12x8326xX1ddxX3xXexX17xX3cxX3xX21xX34x9dcexXdxX3xXexX17xX14exX21xX3xX4xX1xXdxX2daxX24xX3xXccxXc9xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX15bxX21xX3xX5xX5cxX21xX34xX3xXexX1xX1aaxX21xX34xXa7xX3xX34xXdxX13exX3xX4xX1cxX3xXexX1xX1ddxX3xXexX1xX1aaxX21xX34xXa7xX3xXb1xXbbxXexX3xX21xX1xXbbxXb1xXa7xX3xX4xX1cxX3xXb1xXbbxXexX3xX8bxX5cxX8dxX4xX3xXexX1xX5cxX3xX34xXdxb631xX21xX3xXexX2axX3xX21xX1xXdxX14exX21xXa7xX3xX21xX34xX58cxXdxX3xXexX17xX38xX21xX34xX3xX49axX3xXbxX1xX7fxXexX3xXbfxX1xX160xX21xX34xX3xX5xXbbxX4xXa7xX3xXbfxX1xX160xX21xX34xX3xX8bxX54xX21xX34xX3xX8bxX2dxX25xX3xXbfxX1xX160xX21xX34xX3xX4xX1xXc9xXbxX3xXb1xXbbxXexXa7xX3xX34xXdxXa6xX3xXccxX171xX3xXb1x7ba0xX21xX1xX3xX5xX9axX3xX21xX34xX5cxX171xXdxX3xX34xX56dxXe2xX3xXcxX1xX171xXdxX3xX34xXdxX6xX21xX3xX7xX6xX24xXa7xX3xXexX17xX3cxX3xXa4xX24xX10xX21xX3xX17xX58cxXdxX3xX4xX9dxX3xXexX1xX1ddxX3xXexX1xX14exXb1xX3xXbfxX1xX9dxX3xXbfxX1xX112xX21xX3xX1xX1cxX21xX3xX21xX1xX5cxX3xX8bx93d8xXexX3xXb1xX54xXexX3xX4xX63xXdxX3xX4xX58xX4xX3xX1xX6xX25xX3xXb1xX54xXexX3xX4xX24xX58xX21xX3xX7xX63xX4xX1xX3xX5xX14exX21xX3xX8bxX30exX24xXa7xX3xX1xX38xX67dxX4xX3xXb1xX14axX3xXb1xXbbxXexX3xX21xX1xX632xX21xX3xXexX2dxXbxX3xXexX17xX24xX21xX34xX3xXccxX9axX38xX3xXb1xX54xXexX3xX8bxXdxX1ddxXb1xXe2xX3xXcxX1xX171xXdxX3xX34xXdxX6xX21xX3xX4xX9dxX3xXexX1xX1ddxX3xXbfxX1faxX38xX3xX50xX9axXdxX3xXexX1xX14exXb1xX3xX2xX497xX3xXbxX1xX7fxXexXe2xX3xXfexX1xX6xX3xXb1xXb2xX3xX4xX9dxX3xXexX1xX1ddxX3xX34xX1xXdxX3xX21xX1xX2dxXexX3xXbfxX81xX3xX7xX58xX3xX5xX30exX21xX3xXexX17xX3cxX3xX4xc212xX3xX8bxX54xX21xX34xX3xX21xX1x8224xX3xX1xX38xX67dxX4xX3xX21xX1xX63xX25xX3xXb1xXbbxXexXe2xX3xX13cxX2daxX24xX3xXexX17xX3cxX3xXbfxXdxX14exX21xX3xXexX17xX632xXa7xX3xX4xX58xX3xX34xXbbxX21xX34xX3xX1xX5e1xX25xX3xXexX1xX5cxX14axX21xX34xX3xXbfxX1xcce3xX4xX1xX3xX5xX26xX3xX4xX1xX38xX3xXexX17xX3cxXe2xX3xX312xXdxX26xX4xX3xX5xX24xX25xX26xX21xX3xXexX2dxXbxX3xX21xX9axX25xX3xX4xX9dxX3xXexX1xX1ddxX3xX5xX9axXb1xX3xXexX112xX21xX34xX3xX7xX2axX3xXbfxXdxX14exX21xX3xX21xX1xa7c6xX21xX3xXccxX9axX3xX4xX1xX7fxX3xX81xX3xX4xX1xX38xX3xXexX17xX3cxXe2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX21xXexX10xX17xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX3dexXe2xX3xX13cxX34xX58cxXdxX3xX21xX1xX5cxX3xX8bxX58cxX21xX34xX3xX1xX58cxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX38xX50xX25xXaxX12xX13cxX34xX58cxXdxX3xXexX17xX14exX21xX3xX34xX1xX2daxXa7xX3xXb1xXbbxXexX3xX21xX1xXbbxXb1xX3xX5xXd7xXdxX3xXexX2dxXbxX3xXexX17xX24xX21xX34xX3xX7xX2axX3xX4xX1xX7fxX3xX81xX3xX15bxXb1xX3xXexX1xX6xX21xX1xXa7xX3xX4xX1xX7fxX3xX81xX3xX5xXbbxX21xX34xX3xX21xX34xX1xX10xX3xX15bxXb1xX3xXexX1xX6xX21xX1xX3xX21xX9axX38xX3xX175xX24xX21xX34xX3xXa4xX24xX6xX21xX1xX3xXb1xX632xX21xX1xXe2xX3xX13cxX1xX13exX21xX34xX3xX15bxXb1xX3xXexX1xX6xX21xX1xX3xX21xX9axX25xX3xX8bxX2daxX21xX3xXexaf88xX3xX8bxX15bxX24xX34exX3xXfexX63xX4xX3xX8bxX67dxX4xX3xX8bxXdxX1ddxXb1xX3xX4xX84xX6xX3xX21xX1xX13exX21xX34xX3xX15bxXb1xX3xXexX1xX6xX21xX1xX3xX21xX9axX25xX3xX5xX9axX3xX34xX632xX34exX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX21xXexX10xX17xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX14xXe2xX3xXcxX17xX18xX3xX4xX1xX1cxXdxX3xX50xXdxX22exX21xX3xXexX2dxXbxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX38xX50xX25xXaxX12xXfexX1xX38xX3xXexX17xX3cxX3xX175xX10xXb1xX3xX7xX63xX4xX1xX3xXccx9901xX3xXexX17xX38xX21xX34xX3xXccxX18xX21xX34xX3xX2xX49axX3xXbxX1xX7fxXexX3xX1xX38xX67dxX4xX3xXbfxX1ddxX3xX4xX1xX24xX25xX26xX21xX3xX17xX58cxXdxX3xX25xX14exX24xX3xX4xX30exX24xX3xXexX17xX3cxX3xX5xX67dxXbxX3xX5xXd7xXdxX3xXexX1xX10xX38xX3xX25xX14exX24xX3xX4xX30exX24xXe2xX3xX583xX1ddxX3xXexX17xX63xX21xX1xX3xX4xX1xX38xX3xXccxXdxX26xX4xX3xXexX17xX3cxX3xXbfxX1xX160xX21xX34xX3xX4xX1xX231xX24xX3xXexX2dxXbxX3xXexX17xX24xX21xX34xXa7xX3xXaexXd7xX21xX3xX4xX1xf5a5xX3xX4xX30exX21xX3xX25xX14exX24xX3xX4xX30exX24xX3xXexX17xX3cxX3xX50xX2axX6xX3xXexX17xX14exX21xX3xXaexX143xX4xX3xXexX17xX6xX21xX1xX3xX8bxX9dxX3xX1xX38xX67dxX4xX3xX4xX15bxX24xX3xX4xX1xX24xX25xX26xX21xX3xX8bxX9dxX3xXb1xX9axX3xX5xXdxX21xX1xX3xX1xX38xXd7xXexX3xX7xXbbxXbxX3xX175xX2daxXbxX3xX8bxX1ddxX3xXbfxX1ddxX3xX5xXd7xXdxXe2xX3xX136xXd7xX21xX3xX4xX9dxX3xXexX1xX1ddxX3xX8bxX67dxXexX3xXb1xX54xXexX3xXccxX9axXdxX3xX4xX15bxX24xX3xX1xX726xXdxX3xX5xXc9xX21xXa7xX3xX25xX14exX24xX3xX4xX30exX24xX3xXexX17xX3cxX3xXccxX8f8xX3xX5xXd7xXdxX3xX21xX1xX13exX21xX34xX3xX1xX632xX21xX1xX3xXa6xX21xX1xX3xXexX17xX3cxX3xXccxX871xX6xX3xX21xX34xX1xX10xX3xXexX1xX220xX25xX3xX1xX38xX67dxX4xX3xX21xX1xX632xX21xX3xXexX1xX220xX25xXa7xX3xX1xX38xX67dxX4xX3xX4xX9dxX3xXexX1xX1ddxX3xX50xXdxX22exX21xX3xX5xXd7xXdxX3xX50xX8f8xX3xX7xX8f8xX3xX50xX30exX21xX3xX50xX30exX21xX3xX1xXdxX1ddxX24xX3xX8bxX5cxX8dxX4xX3xX25xX14exX24xX3xX4xX30exX24xX3xX4xX30exX21xX3xXexX1xXdxX2daxXexX3xX4xX84xX6xX3xX7xX2axX3xXexX2dxXbxX3xXexX17xX24xX21xX34xXe2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX21xXexX10xX17xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX423xXe2xX3xX136xX9axXdxX3xXexX2dxXbxX3xX34xX1xX1faxXbxX3xX1xX632xX21xX1xX3xX1xX38xX67dxX4xX3xXexX17xX18xX3xX4xX1xX1cxXdxX3xXexX6xX21xX34xX17xX6xXb1xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX38xX50xX25xX3xXbxXfexX10xX21xXexX10xX17xXaxX12xX0xXdxXb1xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfexX10xX21xXexX10xX17xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxX41cxXdxX50xXexX1xX3dcxX3xX490xX2xX49axXbxX175xX3e6xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX3dcxX3xX14xX423xX49cxXbxX175xX3e6xXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3dcxX3exX3exXdxXe2xXaexX6xX38xX1xX6xXexXdxX21xX1xXe2xXccxX21xX3exX21xX10xX41cxX7xX3exX2xX424xX3dexX490xX3exX2xX14xX423xX50xX2xX497xX490xX3dexX49axX49axX49cxXexX423xX424xX497xX423xX5xX49axa547xX2xXe2xX4a6xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xXexX17xX18xX3xX4xX1xX1cxXdxX3xX17xX20xX21xX3xX5xX24xX25xX26xX21xX3xX7xX2axX3xXexX2dxXbxX3xXexX17xX24xX21xX34xX3xX4xX1xX38xX3xXexX17xX3cxXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX38xX50xX25xXaxX12xX583xX15bxX25xX3xX5xX9axX3xX4xX1xX5cxX1cxX21xX34xX3xXexX17xX632xX21xX1xX3xX17xX20xX21xX3xX5xX24xX25xX26xX21xX3xX7xX2axX3xXexX2dxXbxX3xXexX17xX24xX21xX34xX3xX4xX1xX7fxX3xX81xX3xX1xXdxX26xX24xX3xXa4xX24xXa6xX3xX21xX1xX220xXexX3xXexX17xX38xX21xX34xX3xXbfxX1xX160xX21xX34xX3xX34xXdxX6xX21xX3xX3dexX2c8xX3xX8bxX18xXdxX3xX1xX726xXdxX3xXexX17xX3cxX3xXbxX1xXa6xXdxX3xX50xX24xX25xX3xXexX17xX632xX3xXbfxX1xXa6xX3xX21xX112xX21xX34xX3xXbxX1xX63xX21xX3xX8bxX38xX63xX21xXa7xX3xXexX17xX75exX3xXexX5cxX14axX21xX34xX3xXexX5cxX8dxX21xX34xX3xXccxX9axX3xXbfxX1xXa6xX3xX21xX112xX21xX34xX3xXbxX1xX15bxX21xX3xXexX75exX4xX1xX3xX5xXdxX14exX21xX3xXexX2fdxX4xX3xXexX17xX38xX21xX34xX3xXbfxX1xX38xXa6xX21xX34xX3xXexX1xX171xXdxX3xX34xXdxX6xX21xX3xX50xX9axXdxXe2xX3xX312xX9axX3xXexX1xX71dxX3xXexX1xX63xX4xX1xX3xX4xX84xX6xX3xXexX17xX18xX3xX4xX1xX1cxXdxX3xX21xX9axX25xX3xX7xX8f8xX3xXb1xX6xX21xX34xX3xX5xXd7xXdxX3xX4xX1xX38xX3xXexX17xX3cxX3xX4xXa6xXb1xX3xX34xXdxX63xX4xX3xX8bxXd7xXexX3xX8bxX5cxX8dxX4xX3xXexX1xX9axX21xX1xX3xXexX75exX4xX1xXe2xX3xXcxX17xX14exX21xX3xXexX1xX2axX4xX3xXexX2daxX3xX4xXa6xXb1xX3xX34xXdxX63xX4xX3xX8bxXd7xXexX3xX8bxX5cxX8dxX4xX3xXexX1xX9axX21xX1xX3xXexX2axX24xX3xX4xX1xX75exX21xX1xX3xX5xX9axX3xX8bxX54xX21xX34xX3xX5xX2axX4xX3xX17xX220xXexX3xX5xXc9xX21xX3xX8bxX1ddxX3xXexX17xX3cxX3xX10xXb1xX3xX8bxXd7xXexX3xX8bxX5cxX8dxX4xX3xXbfxX1xXa6xX3xX21xX112xX21xX34xX3xXexX2dxXbxX3xXexX17xX24xX21xX34xX3xX4xX6xX38xXe2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX21xXexX10xX17xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX49axXe2xX3xX136xX9axXdxX3xXexX2dxXbxX3xXccxX2efxX3xX2c8xX38xXb1xXdxX21xX38xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX38xX50xX25xXaxX12xb3bfxX1xX38xXa6xX21xX34xX3xX49cxX497x9df5xX3xXexX17xX3cxX3xX10xXb1xX3xXexX1xXdxX2daxX24xX3xXexX2dxXbxX3xXexX17xX24xX21xX34xX3xX8bxX5e1xX3xX8bxXd7xXexX3xX8bxX5cxX8dxX4xX3xXexXdxX2daxX21xX3xXaexX54xX3xX5xXc9xX21xX3xXexX17xX38xX21xX34xX3xXccxXdxX26xX4xX3xX17xX20xX21xX3xXexX75exX21xX1xX3xXbfxXdxX14exX21xX3xX21xX1xX79bxX21xX3xXexX1xX160xX21xX34xX3xXa4xX24xX6xX3xXaexX9axXdxX3xXexX2dxXbxX3xXccxX2efxX3xXexX17xX18xX3xX4xX1xX1cxXdxX3xX2c8xX38xXb1xXdxX21xX38xXe2xX3xXcxX17xX18xX3xX4xX1xX1cxXdxX3xX2c8xX38xXb1xXdxX21xX38xX3xXexX1xX2dxXexX3xX7xX2axX3xX5xX9axX3xXb1xX54xXexX3xXaexX9axXdxX3xX1xX24xX220xX21xX3xX5xX24xX25xX26xX21xX3xXexX24xX25xX26xXexX3xXccxX171xXdxX3xX8bxX1ddxX3xXbfxXdxX1ddxXb1xX3xXexX17xX6xX3xXb1xX54xXexX3xX8bxX143xX6xX3xXexX17xX3cxX3xX4xX9dxX3xXexX1xX1ddxX3xX34xXdxX13exX3xX8bxX5cxX8dxX4xX3xXbfxXdxX14exX21xX3xXexX17xX632xX3xXexX17xX38xX21xX34xX3xXexX1xX171xXdxX3xX34xXdxX6xX21xX3xXaexX6xX38xX3xX5xX15bxX24xXe2xX3xe8f4xX24xX25xX26xX21xX3xXexX2dxXbxX3xXexX17xX18xX3xX4xX1xX1cxXdxX3xX2c8xX38xXb1xXdxX21xX38xX3xX5xX9axX3xXb1xX54xXexX3xX4xX63xX4xX1xX3xX1xXdxX26xX24xX3xXa4xX24xXa6xX3xX50xX24xX25xX3xXexX17xX632xX3xX7xX2axX3xXexX2dxXbxX3xXexX17xX24xX21xX34xXe2xX3xXfexXa6xXb1xX3xX34xXdxX63xX4xX3xX1xX58cxXdxX3xX1xX54xXbxX3xXbfxX1xXdxX3xX8bxd771xX25xX3xX1xX9axX21xX34xX3xXexX17xX112xXb1xX3xXa4xX24xX15bxX21xX3xX2c8xX38xXb1xXdxX21xX38xX3xX21xX34xX6xX25xX3xX5xX2dxXbxX3xXexX143xX4xX3xX4xX1xX38xX3xXbxX1xX1faxXbxX3xXexX17xX3cxX3xX4xX9dxX3xX4xXa6xXb1xX3xX34xXdxX63xX4xX3xX1xXd7xX21xX1xX3xXbxX1xX7fxX4xX3xX8bxX5e1xX3xX8bxXd7xXexX3xX8bxX5cxX8dxX4xX3xXexX1xX9axX21xX1xX3xXexX75exX4xX1xXa7xX3xXccxX9axX3xXexX17xX3cxX3xX4xX9dxX3xXexX1xX1ddxX3xXccxX5cxX8dxXexX3xXa4xX24xX6xX3xXexX75exX21xX1xX3xX8bxX1cxX21xX3xX8bxXdxX26xX24xX3xX4xX84xX6xX3xX7xX2axX3xXexX2dxXbxX3xXexX17xX24xX21xX34xXe2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX21xXexX10xX17xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX490xXe2xX3x9369xX1xX5cxX1cxX21xX34xX3xXbxX1xX63xXbxX3xc678xX4xX1xX24xX5xXexX10xX3xX515xX5xX24xX25xX26xX21xX3xXexX2dxXbxX3xX7xX2axX3xXexX2dxXbxX3xXexX17xX24xX21xX34xX3xX4xX1xX7fxX3xX81xX3xXccxX9axX3xX4xX6xX38xX3xX8bxX54xX3xX4xX84xX6xX3xXexX1xX231xX3xX34xXdxX63xX4xX522xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX38xX50xX25xXaxX12xXcxX17xX38xX21xX34xX3xXb1xX54xXexX3xXaexXa6xX21xX34xX3xX4xX9dxX3xX3dexX49axX3xX160xX3xXccxX24xX160xX21xX34xX3xX21xX1xX726xXa7xX3xX8bxXdxX2efxX21xX3xX4xX63xX4xX3xX7xX58xX3xX2xXb5axX3dexX49axX3xX8bxX5e1xX3xX8bxX5cxX8dxX4xX3xX175xX63xX38xX3xXexX17xX54xX21xXa7xX3xX7xX6xX24xX3xX8bxX9dxX3xXaexd1a9xX21xX34xX3xXexX58xX4xX3xX8bxX54xX3xX21xX1xX6xX21xX1xX3xX21xX1xX220xXexX3xXccxX871xX6xX3xX8bxXdbxX4xX3xX7xX58xX3xXccxX871xX6xX3xX4xX1xX974xX3xX17xX6xX3xX7xX58xXe2xX3xXcxX17xX3cxX3xX10xXb1xX3xXexX871xX3xX49cxXb5axX425xX3xXexX24x83e7xXdxX3xXexX632xXb1xX3xX4xX63xX4xX3xX4xX1xX13exX3xX7xX58xX3xXexX1xX10xX38xX3xXaexXdxX1ddxX24xX3xX8bxX58cxX3xXexX871xX3xX14xX497xXb5axX49axX497xX3xX34xXdxX15bxX25xXa7xX3xX21xX34xX5cxX171xXdxX3xX5xXc9xX21xX3xX21xX1xX632xX21xX3xXexX1xX220xX25xX3xXaexXdxX1ddxX24xX3xX8bxX58cxX3xXexX17xX38xX21xX34xX3xXbfxX1xX38xXa6xX21xX34xX3xXexX871xX3xX3dexX49axXb5axX14xX497xX3xX34xXdxX15bxX25xXe2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX21xXexX10xX17xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX49cxXe2xX3xXe76xX38xXd7xXdxX3xXaexX726xX3xX7xX58xX3xX5xX5cxX8dxX21xX34xX3xX1xX38xX67dxX4xX3xXbfxX81xX3xX1xXdxX26xX24xX3xX515xX1xX24xX220xX21xX3xX5xX24xX25xX26xX21xX3xX7xX2axX3xXbfxXdxX14exX21xX3xXexX17xX632xX3xXexX2dxXbxX3xXexX17xX24xX21xX34xX3xX4xX1xX7fxX3xX81xX522xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX38xX50xX25xXaxX12xX312xX75exX3xX50xX2fdxX3xX4xX1xX38xX3xXexX17xX3cxX3xXb1xX54xXexX3xX50xX5e1xX25xX3xX7xX58xX3xX21xX1xX632xX21xX3xXbfx781dxX3xXccxX9axX3xXbfxX1xX38xX6xX21xX1xX3xXexX17xX18xX21xX3xX7xX58xX3xXexX1xX143xX3xX3dexX3xX7xX6xX24xX3xX7xX58xX3xX49axX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX38xX50xX25xXaxX12xX3dexX49cxX49axX490xX425xX423xX49axX490xX424xX49axX423xX14xX3dexX2xX49axX423xX425xX490xX49axX49axX49cxX424xX3dexX49axX49cxX423xX14xX49axX425xX424xX423xX490xX49cxX423xX14xX3dexX49axX424xX425xX49cxX49axX490xX14xX425xX49axX49cxX425xX424xX497xX3dexX14xX2xX49axX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX21xXexX10xX17xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX425xXe2xX3xXf92xXbbxXbxX3xX175xX2daxXbxX3xX1xXd7xXexXa7xX3xX34xX1xXdxXb1xX3xX4xX1xX24xX56dxXdxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX38xX50xX25xXaxX12xXfexX1xX24xXed1xX21xX3xXaexX231xX3xX4xX63xX4xX3xX1xXd7xXexX3xXccxX9axX3xX50xX15bxX25xXa7xX3xX175xX15bxX24xX3xX4xX63xX4xX3xX4xX1xX24xX56dxXdxX3xX1xXd7xXexX3xXccxX9axX38xX3xX21xX1xX6xX24xXa7xX3xX34xX1xXdxX3xX21xX1xXc9xX3xXexX1xX171xXdxX3xX34xXdxX6xX21xX3xXccxX9axX3xX175xX15bxX24xX3xX4xX1xX24xX56dxXdxX3xX4xX63xX4xX3xX1xXd7xXexX3xX4xX9axX21xX34xX3xX21xX1xXdxX2efxX24xX3xX4xX9axX21xX34xX3xXexX58xXexX3xXexX17xX38xX21xX34xX3xXexX1xX171xXdxX3xX34xXdxX6xX21xX3xX8bxX5cxX8dxX4xX3xX8bxX231xX21xX1xX3xXexX17xX5cxXc9xX4xXe2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX21xXexX10xX17xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX424xXe2xX3xXcxX17xX18xX3xX4xX1xX1cxXdxX3xXbfxXb2xXbxX3xXa4xX24xXa6xX3xXaexX9dxX21xX34xX3xXexX1xX84xX25xX3xXexXdxX21xX1xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX38xX50xX25xXaxX12xXfexX1xX24xXed1xX21xX3xXaexX231xX3xXa4xX24xXa6xX3xXaexX9dxX21xX34xX3xXexX1xX84xX25xX3xXexXdxX21xX1xX3xXccxX9axX3xX8bxX160xXdxX3xX8bx705dxX6xXa7xX3xX50xX1cdxX21xX34xX3xX8bxX132axX6xX3xX34xXbbxXbxX3xXaexX9dxX21xX34xX3xX4xX1xX38xX3xXccxX9axX38xX3xX1xX54xXbxXa7xX3xX34xX1xXdxX3xX21xX1xXc9xX3xXexX1xX171xXdxX3xX34xXdxX6xX21xXa7xX3xXexX17xX3cxX3xX4xX9axX21xX34xX3xX4xX1xX1cxXdxX3xX5xX15bxX24xX3xX4xX9axX21xX34xX3xXexX58xXexXe2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX21xXexX10xX17xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX2xX497xXe2xX3xXe76xXbbxX21xX34xX3xX21xX34xX1xX10xX3xX8bxX58cxX21xX34xX3xX1xX58cxX3xXaexX63xX38xX3xXexX1xX143xX4xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX21xXexX10xX17xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xXfexX1xX24xXed1xX21xX3xXaexX231xX3xXb1xX54xXexX3xX4xX63xXdxX3xX8bxX58cxX21xX34xX3xX1xX58cxX3xXaexX63xX38xX3xXexX1xX143xX4xXa7xX3xXdxXb1xX3xX5xX67dxX21xX34xX3xX5xXbbxX21xX34xX3xX21xX34xX1xX10xX3xXexXdxX2daxX21xX34xX3xXexX75exX4xX1xX3xXexXbbxX4xX3xX4xX84xX6xX3xX21xX9dxX3xXccxX9axX3xX15bxXb1xX3xXexX1xX30exXb1xX3xX8bxX2daxXb1xX3xXexX17xX38xX21xX34xX3xX8bxX30exX24xXe2xX3xX13cxX34xX9axX25xX3xXexX1xX143xX3xX21xX1xX220xXexX3xX8bxX2daxXb1xX3xX8bxX2daxX21xX3xX2xX497xXa7xX3xX21xX34xX9axX25xX3xXexX1xX143xX3xX1xX6xXdxX3xX8bxX2daxXb1xX3xX8bxX2daxX21xX3xX2xX49axXa7xX3xX21xX34xX9axX25xX3xXexX1xX143xX3xXaexX6xX3xX8bxX2daxXb1xX3xX8bxX2daxX21xX3xX3dexX497xXa7xX3xX21xX34xX9axX25xX3xXexX1xX143xX3xXexX5cxX3xX8bxX2daxXb1xX3xX8bxX2daxX21xX3xX3dexX49axXa7xX3xX21xX34xX9axX25xX3xXexX1xX143xX3xX21xX112xXb1xX3xX8bxX2daxXb1xX3xX8bxX2daxX21xX3xX14xX497xXe2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX38xX50xX25xXaxX12xX53xX56dxXdxX3xX21xX34xX9axX25xX3xX8bxX2daxXb1xX3xX21xX1xX5cxX3xXexX1xX2daxX3xX425xX3xX5xX30exX21xX3xXexX1xX10xX38xX3xX4xX1xX24xX3xXbfxf207xX3xX49axXa7xX490xX3xX21xX34xX9axX25xX3xX5xXdxX14exX21xX3xXexXdxX2daxXbxXe2xX3xXfexX63xX4xX1xX3xXexX2dxXbxX3xX5xX24xX25xX26xX21xX3xX21xX1xX5cxX3xXexX1xX2daxX3xX34xXdxX7fxXbxX3xX21xX15bxX21xX34xX3xX4xX6xX38xX3xXbfxX1xXa6xX3xX21xX112xX21xX34xX3xX4xX1xX7fxX3xX81xXe2xX3xX13cxX2daxX24xX3xXexX24xX15bxX21xX3xXexX1xX84xX3xXexX1xX10xX38xX3xXccxX9axXdxX3xX4xX1xX24xX3xXbfxX14e9xX3xX1xXdxX26xX24xX3xXa4xX24xXa6xX3xX7xX8f8xX3xX17xc662xX3xX17xX9axX21xX34xX3xX1xX1cxX21xXe2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX21xXexX10xX17xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX2xX2xXe2xX3xbad8xX10xXb1xX3xX6xXdxX3xX8bxX6xX21xX34xX3xX8bxX2daxXb1xX3xX21xX1xX6xX21xX1xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX38xX50xX25xXaxX12xXfexX63xX4xX1xX3xX2xX3dcxX3xXfexX1xX974xX3xX4xX30exX21xX3xXccxXdxX2daxXexX3xX1xX6xXdxX3xX7xX58xXa7xX3xXb1xX54xXexX3xX7xX58xX3xX14axX3xXaexX14exX21xX3xXexX17xX14exX21xX3xXccxX9axX3xXb1xX54xXexX3xX14axX3xXaexX14exX21xX3xX50xX5cxXc9xXdxXe2xX3xX312xX75exX3xX50xX2fdxX3xX3dexX3xXccxX9axX3xX49cxX3dcxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX38xX50xX25xXaxX12xXfexX63xX4xX1xX3xXccxXdxX2daxXexX3xX8bxX30exX24xX3xXexXdxX14exX21xX3dcxX3xX4xX54xX21xX34xX3xX4xX1xX7fxX21xX34xX3xX5xXd7xXdxXa7xX3xXexX1071xX21xX34xX3xX4xX84xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX7xX58xX3xX8bxX5cxX8dxX4xX3xXccxXdxX2daxXexX3xXaexX14exX21xX3xX4xXd7xX21xX1xX3xX7xX58xX3xX14axX3xXexX17xX14exX21xX3xXccxX9axX3xX5xX220xX25xX3xX7xX58xX3xX8bxX30exX24xX3xXexXdxX14exX21xX3xXaexX14exX21xX3xXexX17xX14exX21xX3xXccxXdxX2daxXexX3xXaexX14exX21xX3xX50xX5cxXc9xXdxX3xX17xX58cxXdxX3xX5xXd7xXdxX3xX4xX54xX21xX34xX3xXexXdxX2daxXbxX3xXccxXdxX2daxXexX3xX7xX58xX3xXaexX14exX21xX3xXexX17xX14exX21xX3xX7xX58xX3xXaexX14exX21xX3xX4xXd7xX21xX1xX3xX7xX58xX3xXaexX14exX21xX3xX50xX5cxXc9xXdxXe2xXe2xXe2xXd76xX1xXdxX3xXexX1071xX21xX34xX3xX4xX84xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX7xX58xX3xX5xXc9xX21xX3xX1xX1cxX21xX3xX2xX497xX3xXexX1xX632xX3xX4xX1xX974xX3xXccxXdxX2daxXexX3xX7xX58xX3xX14axX3xX1xX9axX21xX34xX3xX8bxX1cxX21xX3xXccxX231xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX38xX50xX25xXaxX12xX3dexX3xX424xX3xX2xX3xX497xX3xX2xX3xX2xX3xX3dexX3xX14xX3xX49axX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX38xX50xX25xXaxX12xX49cxX3xX3dexX3xX424xX3xX2xX3xX497xX3xX2xX3xX2xX3xX3dexX3xX49cxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX38xX50xX25xXaxX12xXfexX63xX4xX1xX3xXccxXdxX2daxXexX3xXexX1xX143xX3xX3dexX3dcxX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX26xX21xX3xXbxX1xX1faxXbxX3xXexX17xX871xXa7xX3xXbfxX2daxXexX3xXa4xX24xXa6xX3xXccxXdxX2daxXexX3xX175xX24xX58xX21xX34xX3xX4xX54xXexX3xXaexX14exX21xX3xX50xX5cxXc9xXdxXa7xX3xX17xX58cxXdxX3xX5xXd7xXdxX3xXexXdxX2daxXbxX3xXexX2fdxX4xX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX26xX21xX3xXbxX1xX1faxXbxX3xXexX17xX871xX3xX34xXdxX58xX21xX34xX3xX21xX1xX5cxX3xXb1xX79bxX24xX3xX50xX5cxXc9xXdxXe2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX38xX50xX25xXaxX12xX3dexX3xX49cxX3xX49axX3xX3dexX3xX14xX3xX2xX3xX3dexX3xX2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX38xX50xX25xXaxX12xX49cxX3xX49axX3xX3dexX3xX14xX3xX2xX3xX3dexX3xX2xX3xX2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX38xX50xX25xXaxX12xX4dxX6xXdxX3xX21xX34xX5cxX171xXdxX3xX4xX1cdxX21xX34xX3xX4xX1xX1cxXdxX3xXccxXc9xXdxX3xX21xX1xX6xX24xXa7xX3xXb1xX54xXexX3xX21xX34xX5cxX171xXdxX3xX8bxX5cxX6xX3xX17xX6xX3xX25xX14exX24xX3xX4xX30exX24xX3dcxX3xX7xX71dxX3xX50xX2fdxX21xX34xX3xX4xX63xX4xX1xX3xXexX1xX143xX3xX21xX1xX220xXexXa7xX3xX7xX6xX24xX3xX14xX497xX3xX34xXdxX15bxX25xX3xX8bxX1071xXdxX3xX7xX6xX21xX34xX3xX4xX63xX4xX1xX3xXexX1xX143xX3xX1xX6xXdxXa7xX3xX4xX143xX3xX21xX1xX5cxX3xXexX1xX2daxXe2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX38xX50xX25xXaxX12xXcxX1xX2axX4xX3xX1xXdxX26xX21xX3xXexX17xX18xX3xX4xX1xX1cxXdxX3xX21xX9axX25xX3xX5xX7fxX4xX3xX8bxX30exX24xX3xX4xX1xX974xX3xX4xX1xX1cxXdxX3xXbfxX1xX38xXa6xX21xX34xX3xX14xX3xXbxX1xX7fxXexX3xXb1xX56dxXdxX3xX5xX30exX21xXa7xX3xXb1xX56dxXdxX3xXexX24xX30exX21xX3xX4xX1xX1cxXdxX3xX3dexXb5axX14xX3xX5xX30exX21xX3xX8bxX1ddxX3xX175xX10xXb1xX3xX4xX9dxX3xX7xX2axX3xX4xXa6xXdxX3xXexX1xXdxX26xX21xX3xX21xX9axX38xX3xXccxX9axX38xX3xXccxX2efxX3xXexX75exX21xX1xX3xXexX38xX63xX21xX3xXbfxX1xX160xX21xX34xX34exX3xXe76xX56dxXdxX3xX7xX6xXdxX3xX21xX1xXdxX2efxX24xX3xX14axX3xXccxXdxX26xX4xX3xXexX75exX21xX1xX3xX4xX54xX21xX34xX3xX1xX6xX25xX3xXexX17xX871xX34exX3xXf92xX6xX24xX3xX14xX3xXexX24xX30exX21xX3xXb1xX56dxXdxX3xX5xX30exX21xX3xX4xX1xX1cxXdxX3xXexX112xX21xX34xX3xX5xX14exX21xX3xX49axX3xXbxX1xX7fxXexXa7xX3xX14xXb5axX423xX3xX5xX30exX21xX3xXb1xX56dxXdxX3xXexX24xX30exX21xXe2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX21xXexX10xX17xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX2xX3dexXe2xX3xXcxX17xX18xX3xX4xX1xX1cxXdxX3xXa4xX24xX10xX3xX50xXdxX14exXb1xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX38xX50xX25xXaxX12xX13cxX34xX5cxX171xXdxX3xX5xXc9xX21xX3xX175xX2daxXbxX3xXb1xX54xXexX3xX7xX58xX3xXa4xX24xX10xX3xX50xXdxX14exXb1xX3xX5xX160xX21xX3xX175xX54xX21xX3xXccxXc9xXdxX3xX25xX14exX24xX3xX4xX30exX24xX3xXb1xX56dxXdxX3xXa4xX24xX10xX3xX50xXdxX14exXb1xX3xXbxX1xXa6xXdxX3xXexXdxX2daxXbxX3xX175xX7fxX4xX3xXccxXc9xXdxX3xX75exXexX3xX21xX1xX220xXexX3xXb1xX54xXexX3xXa4xX24xX10xX3xX50xXdxX14exXb1xX3xXbfxX1xX63xX4xX3xX7xX6xX24xX3xX8bxX9dxX3xX25xX14exX24xX3xX4xX30exX24xX3xXexX17xX3cxX3xX21xX1xX67dxXexX3xXexX871xX21xX34xX3xXa4xX24xX10xX3xX50xXdxX14exXb1xX3xX4xX9axX21xX34xX3xX21xX1xXb2xX3xX21xX1xX9axX21xX34xX3xX4xX9axX21xX34xX3xXexX58xXexXa7xX3xX4xX58xX3xX34xXbbxX21xX34xX3xX8bxX1ddxX3xXbfxX1xX160xX21xX34xX3xX4xX1xXd7xXb1xX3xXccxX9axX38xX3xXa4xX24xX10xX3xX50xXdxX14exXb1xX3xXbfxX1xX63xX4xXe2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX21xXexX10xX17xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX2xX14xXe2xX3xXfexX1xX1cxXdxX3xXaexX9dxX21xX34xX3xXaexX9axX21xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX38xX50xX25xXaxX12xX583xX15bxX25xX3xX5xX9axX3xXexX17xX18xX3xX4xX1xX1cxXdxX3xX25xX14exX24xX3xX4xX30exX24xX3xXexX2dxXbxX3xXexX17xX24xX21xX34xX3xX4xX1xX7fxX3xX81xXa7xX3xXaexX58xX3xXb1xXb2xX3xX4xX132axX21xX34xX3xX4xX9dxX3xXexX1xX1ddxX3xXexX1xX71dxX3xXbxX1xX5cxX1cxX21xX34xX3xXbxX1xX63xXbxX3xX8bxX5cxX8dxX4xX3xX4xX1xX38xX3xX5xX9axX3xX17xX220xXexX3xX1xXdxX26xX24xX3xXa4xX24xXa6xX3xX21xX9axX25xXe2xX0xX3exXbxX12xX0xX50xXdxXccxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX50xX17xX10xX5xX6xXexX10xX50xXaxX12xX0xX24xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXb5axXexX1xX24xXb1xXaexXb5axX6xX21xX50xXb5axX7xX6xXbxX38xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf92xX160xXdxX3xX8bxX54xX21xX34xX3xX21xX34xX9axX25xX3xX1xX54xXdxX3xXccxX9axX38xX3xX1xX20xX3xXexXd7xXdxX3xX4dxX9axX3xXcx7349xX21xX1xXaxX3xX1xX17xX10xf0ecxX9xXaxX3exX34xXdxX6xX38xXb5axX50xX24xX4xX3exX7xX38xXdxXb5axX50xX38xX21xX34xXb5axX21xX34xX6xX25xXb5axX1xX38xXdxXb5axXccxX6xX38xXb5axX1xX10xXb5axXexX6xXdxXb5axX1xX6xXb5axXexXdxX21xX1xX3exX2xX49cxX14xX49axX3dexX3dexXe2xX1xXexXb1xXaxX12xX0xXdxXb1xX34xX3xX7xX17xX4xX9xXaxX3exXb1xX10xX50xXdxX6xX3exX2xX3dexX497xX3exX21xX10xX41cxX7xX3exX2xX424xX3dexX2xX3exX2xX497xX424xX50xX49axX497xX49axX2xX3dexX423xX490xXexX2xX490xX490xX490xX490xX5xX497xXe2xX4a6xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xXexX17xX18xX3xX4xX1xX1cxXdxX3xX17xX20xX21xX3xX5xX24xX25xX26xX21xX3xX7xX2axX3xXexX2dxXbxX3xXexX17xX24xX21xX34xX3xX4xX1xX38xX3xXexX17xX3cxXaxX3xX3exX12xX0xX3exX6xX12xX0xX50xXdxXccxX12xX0xX7xXexX17xX38xX21xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf92xX160xXdxX3xX8bxX54xX21xX34xX3xX21xX34xX9axX25xX3xX1xX54xXdxX3xXccxX9axX38xX3xX1xX20xX3xXexXd7xXdxX3xX4dxX9axX3xXcxX1bebxX21xX1xXaxX3xX1xX17xX10xX1bf3xX9xXaxX3exX34xXdxX6xX38xXb5axX50xX24xX4xX3exX7xX38xXdxXb5axX50xX38xX21xX34xXb5axX21xX34xX6xX25xXb5axX1xX38xXdxXb5axXccxX6xX38xXb5axX1xX10xXb5axXexX6xXdxXb5axX1xX6xXb5axXexXdxX21xX1xX3exX2xX49cxX14xX49axX3dexX3dexXe2xX1xXexXb1xXaxX12xXf92xX160xXdxX3xX8bxX54xX21xX34xX3xX21xX34xX9axX25xX3xX1xX54xXdxX3xXccxX9axX38xX3xX1xX20xX3xXexXd7xXdxX3xX4dxX9axX3xXcxX1bebxX21xX1xX0xX3exX6xX12xX0xX3exX7xXexX17xX38xX21xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX50xXaxX12xXcxX58xXdxX3xX14xX497xX3exX49axXa7xX3xXcxX17xX24xX21xX34xX3xXexX15bxXb1xX3xX4dxX38xXd7xXexX3xX8bxX54xX21xX34xX3xXexX1xX6xX21xX1xX3xXexX1xXdxX2daxX24xX3xX21xX1xXdxX3xXexX974xX21xX1xX3xX4dxX9axX3xXcxX1bebxX21xX1xX3xXexX1071xX3xX4xX1xX143xX4xX3xX4xX1xX5cxX1cxX21xX34xX3xXexX17xX632xX21xX1xX3xX13cxX34xX9axX25xX3xX1xX54xXdxX3xXccxX9axX38xX3xX1xX20xX3xXccxX9axX3xXbfxX1xX6xXdxX3xX34xXdxXa6xX21xX34xX3xX4xX63xX4xX3xX5xXc9xXbxX3xX21xX112xX21xX34xX3xXbfxX1xXdxX2daxX24xXe2xX0xX3exXbxX12xX0xX3exX50xXdxXccxX12xX0xX3exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX17xX3cxX3xX10xXb1xX3xXexX1xX9axX21xX1xX3xXbxX1xX58xX3xX4dxX9axX3xXcxX1bebxX21xX1xX3xX4xX1xX1cxXdxX3xX34xX632xX3xXbfxX1xXdxX3xX21xX34xX1xX974xX3xX1xX20xX34exXaxX3xX1xX17xX10xX1bf3xX9xXaxX3exX175xX6xXb5axX1xX38xXdxX3exXexX17xX10xXb5axX10xXb1xXb5axXexX1xX6xX21xX1xXb5axXbxX1xX38xXb5axX1xX6xXb5axXexXdxX21xX1xXb5axX4xX1xX38xXdxXb5axX34xXdxXb5axXbfxX1xXdxXb5axX21xX34xX1xXdxXb5axX1xX10xX3exX2xX49cxX14xX497xX3dexX3dexXe2xX1xXexXb1xXaxX12xX0xXdxXb1xX34xX3xX7xX17xX4xX9xXaxX3exXb1xX10xX50xXdxX6xX3exX2xX3dexX497xX3exX21xX10xX41cxX7xX3exX2xX424xX3dexX497xX3exX2xX14xX425xX50xX3dexX3dexX3dexX497xX49cxX14xX14xXexX14xX2xX424xX2xX49axX5xX497xXe2xX4a6xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xXexX17xX18xX3xX4xX1xX1cxXdxX3xX17xX20xX21xX3xX5xX24xX25xX26xX21xX3xX7xX2axX3xXexX2dxXbxX3xXexX17xX24xX21xX34xX3xX4xX1xX38xX3xXexX17xX3cxXaxX3xX3exX12xX0xX3exX6xX12xX0xX50xXdxXccxX12xX0xX7xXexX17xX38xX21xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX17xX3cxX3xX10xXb1xX3xXexX1xX9axX21xX1xX3xXbxX1xX58xX3xX4dxX9axX3xXcxX1bebxX21xX1xX3xX4xX1xX1cxXdxX3xX34xX632xX3xXbfxX1xXdxX3xX21xX34xX1xX974xX3xX1xX20xX34exXaxX3xX1xX17xX10xX1bf3xX9xXaxX3exX175xX6xXb5axX1xX38xXdxX3exXexX17xX10xXb5axX10xXb1xXb5axXexX1xX6xX21xX1xXb5axXbxX1xX38xXb5axX1xX6xXb5axXexXdxX21xX1xXb5axX4xX1xX38xXdxXb5axX34xXdxXb5axXbfxX1xXdxXb5axX21xX34xX1xXdxXb5axX1xX10xX3exX2xX49cxX14xX497xX3dexX3dexXe2xX1xXexXb1xXaxX12xXcxX17xX3cxX3xX10xXb1xX3xXexX1xX9axX21xX1xX3xXbxX1xX58xX3xX4dxX9axX3xXcxX1bebxX21xX1xX3xX4xX1xX1cxXdxX3xX34xX632xX3xXbfxX1xXdxX3xX21xX34xX1xX974xX3xX1xX20xX34exX0xX3exX6xX12xX0xX3exX7xXexX17xX38xX21xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX50xXaxX12xXd76xX14e9xX3xX21xX34xX1xX974xX3xX1xX20xX3xX8bxX6xX21xX34xX3xX8bxX2daxX21xX3xX34xX30exX21xXa7xX3xXccxXdxX26xX4xX3xX34xX71dxXdxX3xX4xX38xX21xX3xX14axX3xX8bxX15bxX24xXa7xX3xX4xX1xX38xX3xX4xX38xX21xX3xXexX1xX6xXb1xX3xX34xXdxX6xX3xX1xX38xXd7xXexX3xX8bxX54xX21xX34xX3xX34xX632xX3xX5xX9axX3xX21xX56dxXdxX3xXaexX112xX21xX3xXbfxX1xX38xX112xX21xX3xX4xX84xX6xX3xX21xX1xXdxX2efxX24xX3xXbxX1xX2fdxX3xX1xX24xX25xX21xX1xXe2xX3xX13cxXbbxXb1xX3xXaexXbbxXexX3xX21xX1xX24xX3xX4xX30exX24xX3xX8bxX9dxXa7xX3xXexXd7xXdxX3xXcxXf86xX3xX4dxX9axX3xXcxX1bebxX21xX1xXa7xX3xX4xX63xX4xX3xXbfxX1xX9dxX6xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX1xX38xXd7xXexX3xX1xX20xX3xX8bxX5e1xX3xX8bxX5cxX8dxX4xX3xXexX1071xX3xX4xX1xX143xX4xX3xXccxXc9xXdxX3xX21xX1xXdxX2efxX24xX3xX1xX632xX21xX1xX3xXexX1xX143xX4xX3xX8bxX6xX3xX50xXd7xX21xX34xXe2xX0xX3exXbxX12xX0xX3exX50xXdxXccxX12xX0xX3exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4dxXdbxX4xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX4dxX9axX3xXcxX1bebxX21xX1xX3xX21xX1xX2dxX21xX3xX4xX1xX143xX21xX34xX3xX4xX1xX974xX3xXa4xX24xX58xX4xX3xXexX2daxX3xX53xd4fbxXf92xX3xXexXdxX21xX3xX1xXdbxX4xX3xXccxX112xX21xX3xXbxX1xX18xX21xX34xXaxX3xX1xX17xX10xX1bf3xX9xXaxX3exX34xXdxX6xX38xXb5axX50xX24xX4xX3exX1xX38xX4xXb5axX7xXdxX21xX1xXb5axX1xX6xXb5axXexXdxX21xX1xXb5axX21xX1xX6xX21xXb5axX4xX1xX24xX21xX34xXb5axX4xX1xXdxXb5axXa4xX24xX38xX4xXb5axXexX10xXb5axXb1xX38xX7xXb5axXexXdxX21xXb5axX1xX38xX4xXb5axXccxX6xX21xXb5axXbxX1xX38xX21xX34xX3exX2xX49cxX2xX424xX497xX423xXe2xX1xXexXb1xXaxX12xX0xXdxXb1xX34xX3xX7xX17xX4xX9xXaxX3exXb1xX10xX50xXdxX6xX3exX2xX3dexX497xX3exX21xX10xX41cxX7xX3exX2xX424xX2xX490xX3exX2xX3dexX424xX50xX490xX2xX49cxX14xX423xX2xX490xXexX49cxX425xX425xX2xX424xX5xX497xXe2xX4a6xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xXexX17xX18xX3xX4xX1xX1cxXdxX3xX17xX20xX21xX3xX5xX24xX25xX26xX21xX3xX7xX2axX3xXexX2dxXbxX3xXexX17xX24xX21xX34xX3xX4xX1xX38xX3xXexX17xX3cxXaxX3xX3exX12xX0xX3exX6xX12xX0xX50xXdxXccxX12xX0xX7xXexX17xX38xX21xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4dxXdbxX4xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX4dxX9axX3xXcxX1bebxX21xX1xX3xX21xX1xX2dxX21xX3xX4xX1xX143xX21xX34xX3xX4xX1xX974xX3xXa4xX24xX58xX4xX3xXexX2daxX3xX53xX20d6xXf92xX3xXexXdxX21xX3xX1xXdbxX4xX3xXccxX112xX21xX3xXbxX1xX18xX21xX34xXaxX3xX1xX17xX10xX1bf3xX9xXaxX3exX34xXdxX6xX38xXb5axX50xX24xX4xX3exX1xX38xX4xXb5axX7xXdxX21xX1xXb5axX1xX6xXb5axXexXdxX21xX1xXb5axX21xX1xX6xX21xXb5axX4xX1xX24xX21xX34xXb5axX4xX1xXdxXb5axXa4xX24xX38xX4xXb5axXexX10xXb5axXb1xX38xX7xXb5axXexXdxX21xXb5axX1xX38xX4xXb5axXccxX6xX21xXb5axXbxX1xX38xX21xX34xX3exX2xX49cxX2xX424xX497xX423xXe2xX1xXexXb1xXaxX12xX4dxXdbxX4xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX4dxX9axX3xXcxX1bebxX21xX1xX3xX21xX1xX2dxX21xX3xX4xX1xX143xX21xX34xX3xX4xX1xX974xX3xXa4xX24xX58xX4xX3xXexX2daxX3xX53xX20d6xXf92xX3xXexXdxX21xX3xX1xXdbxX4xX3xXccxX112xX21xX3xXbxX1xX18xX21xX34xX0xX3exX6xX12xX0xX3exX7xXexX17xX38xX21xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX50xXaxX12xX583xXd7xXexX3xX49cxX49cxX49axX3exX2xX497xX497xX497xX3xX8bxXdxX1ddxXb1xX3xXexXd7xXdxX3xXccxX18xX21xX34xX3xX5xX38xXd7xXdxX3xX4xX24xX54xX4xX3xXexX1xXdxX3xX312xX160xX3xX8bxX231xX4xX1xX3xXcxXdxX21xX3xX1xXdbxX4xX3xXccxX112xX21xX3xXbxX1xX18xX21xX34xX3xXexX1xX2daxX3xX34xXdxXc9xXdxX3xX515xX53xX20d6xXf92xef73xXfexX522xX3xX21xX112xXb1xX3xX3dexX497xX2xX424xXa7xX3xX10xXb1xX3xXe76xX14exX3xX312xX155exX3xX4dxX38xX9axXdxX3xX13cxX6xXb1xX3xX515xXf92xX13cxX3xX3dexX497xX497xX14xX522xXa7xX3xX5xXc9xXbxX3xX2xX497xa187xX490xXa7xX3xXcxX17xX5cxX171xX21xX34xX3xXcxX4dxXf86xXcxX3xXf86xX1xX6xX21xX3xX583xX632xX21xX1xX3xXf86xX1xX1cdxX21xX34xX3xX515xXcxXf86xX3xX4dxX9axX3xXcxX1bebxX21xX1xX522xX3xXexX17xX14axX3xXexX1xX9axX21xX1xX3xX8bxXd7xXdxX3xX50xXdxX26xX21xX3xX50xX24xX25xX3xX21xX1xX220xXexX3xXbfxX1xX58xXdxX3xXcxX4dxXf86xXcxX3xXexX38xX9axX21xX3xXexX974xX21xX1xX3xX21xX1xX2dxX21xX3xX4xX1xX143xX21xX34xX3xX4xX1xX974xX3xXa4xX24xX58xX4xX3xXexX2daxX3xX53xX20d6xXf92xX3xX50xX38xX3xXcxX1071xX21xX34xX3xX55bxXdxX63xXb1xX3xX8bxX58xX4xX3xX53xXdxX4xX17xX38xX7xX38xX1bf3xXexX3xXbfxX81xX3xXexX14exX21xXe2xX0xX3exXbxX12xX0xX3exX50xXdxXccxX12xX0xX3exX5xXdxX12xX0xX3exX24xX5xX12xX0xX50xXdxXccxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX17xXaxX12xX0xX3exX50xXdxXccxX12xX0xX3exX50xXdxXccxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf92xX38xX24xX17xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX38xX3xXcxX1xX171xXdxX3xX8bxXd7xXdxX0xX3exXbxX12