Gần 80 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn
(Baohatinh.vn) - Theo ước tính của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), tính đến cuối năm 2019, thế giới có 79,5 triệu người phải đi tha hương.
cf23x10c7fx119ebxd230x12c67x160fdxe505xcf50x156ecxX7x160f1xee86xf67fx10c7ax12ccbx14c60xX5xf4bcxXaxd7fexe82cx15fd3x11a6bxX3xe2c5x10d93xX3xXex10a09xXdx123d9xecd6xX3xX15x137dfxe7e6x10618xXdxX3xXbxX1x15657xXdxX3xX1bxX23xXdxX3x103abx135d3xX3xX15xX1x13c07xX3xX4xd3a7xX6xX3x1604fxXdxX3xX5xe1f6xX15xX1xX3xX15x125acxX15xX0x13670xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxde40xX10xX6x128e5xXaxX12xXcxX1xX10x16310xX3xX22xf71dxX4xX3xXexe3acxX15xX1xX3xX4x13954xX6xX3x162efxX6xX5exX3xX6ax1291dxX3x147edxXdxf62bxX15xX3xX1x15a42xXbxX3x12265xX1ex11530xX4xX3xe398xf316xX3xX15xX21xX22xX23xXdxX3xXex15a2bxX3xX15xX43xX15xX3xfee5x13d28x14622xX55xX6dx11e4ex123d3x15bd3xX3xXexX65xX15xX1xX3xX3ax12157xX15xX3xX4xX1exX7fxXdxX3xX15xdf1dxedf6xX3xdbe7xX18xX2x11bf5xX99xX3xXexX1xXa1xX3xX21xXdxX61xXdxX3xX4x1332axX3x109bfxXb0xX99x10ed9xX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX15xX21xX22xX23xXdxX3xXbxX1xX28xXdxX3xX3axXdxX3xXexX1xX6xX3xX1xX22x1012dxX15xX21x1648dxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13560xX5exX58xX72xX3xXbxX6dxX10xX15xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxXexX10xd508xXex11519xX6xX5xXdxX21xX15x16127xX3xX4xX10xX15xXexX10xX1bxfc4fxXaxX12xX0xXdxXabxX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX15xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXax14241xXdxX58xXexX1xX110xX3x11689xX2xXc2xXbxX108xX118xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX110xX3xd880xX18xXb0xXbxX108xX118xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX110xX46xX46xXdxXe1xX2fxX6xX5exX1xX6xXexXdxX15xX1xXe1xX82xX15xX46xX15xX10xX137xX7xX46xXadxX18xXadxX14dxX46xX2xXadxX14dxX58xX14dxX2xXc2xX2xX13exe179xX14dxXexX2xXbfxX13exX18xX5xX183xX10axX2xXadxX14dxX58xXc2xX2xXbfxX18xX18xX183xX13exXexX13exXadxXbfxX2xX5xX14dxX10axX2xXe1x13cd0xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX15xX21xX22xX23xXdxX3xXbxX1xX28xXdxX3xX1bxX23xXdxX3xX2fxX30xX3xX15xX1xX34xX3xX4xX37xX6xX3xX3axXdxX3xX5xX3exX15xX1xX3xX15xX43xX15xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxX5exX15xXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxXexX10xX108xXexX10axX6xX5xXdxX21xX15xX110xX3xX4xX10xX15xXexX10xX1bxX118xXaxX12xXcxX65xX15xX1xX3xX3axXa1xX15xX3xX4xX1exX7fxXdxX3xX15xXaaxXabxX3xXadxX18xX2xXb0xX99xX3xXexX1xXa1xX3xX21xXdxX61xXdxX3xX4xXbdxX3xX21xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX15xX21xX22xX23xXdxX3xXbxX1xX28xXdxX3xX3axXdxX3xXexX1xX6xX3xX1xX22xXdexX15xX21xXe1xX3xX0xX10xXabxX12xX92x15b7bxX15xX1xX3xXabxXdxX15xX1xX3xX1x11345xX6xX110xX3xX97xX10xX1exXexX10xX1bxX7xX98xX0xX46xX10xXabxX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX5exX58xX72xXaxX12xXcxX1xX10xX5exX3xXabx10811xXexX3xX2fxX3exX5exX3xX4xX3exX5exX3xX3axX22xX7axX4xX3xX93xX94xX55xX6dxX97xX3xX4x1177axX15xX21xX3xX2fxX7fxX3xX1xX2b2xXabxX3xX15xX6xX72xX3xX92xX2xX17xX46xX13exX98xX99xX3xXexX65xX15xX1xX3xX3axXa1xX15xX3xX4xX1exX7fxXdxX3xX15xXaaxXabxX3xX15xX21xX5exX3exXdxX99xX3xX4xfd69xX3xXb0xXbfxX3xX15xX21xX22xX23xXdxX3xXexX1bxX76xX15xX3xXexX1xXa1xX3xX21xXdxX61xXdxX3xXexX1x14ff1xX3xX4xXbdxX3xX2xX3xX15xX21xX22xX23xXdxX3xXbxX1xX28xXdxX3xX1bxX23xXdxX3xX2fxX30xX3xX15xX1xX34xX3xX4xX37xX6xX3xX3axXdxX3xX5xX3exX15xX1xX3xX15xX43xX15xXe1xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX5exX58xX72xXaxX12x15fe9x101b5xX29bxXexX3xXbxX1xX14xX15xX3xXexX1bxXaaxXabxX3xX58x11648xX15xX3xX7xX7fxX3xXexX1xXa1xX3xX21xXdxX61xXdxX3x13d18xX1xX2b2xX15xX21xX3xXexX1x12b20xX3xXexX1bx1206axX3xX82xX83xX3xX15xX1xX34xX3xX4xX6axX6xX3xX1xX26fxX3xX58xX5exX3xX4xX1xXdxXa1xX15xX3xXexX1bxX6xX15xX1xX99xX3xX35fxX1xX6axX15xX21xX3xX2fxX7fxX99xX3xX82xXdxX3xXbxX1xX43xXabxX3xX15xX1xX350xX15xX3xX7dxX1exX72xX83xX15xX3xX82xX34xX3xX4xX3exX4xX3xX1xX2fexX15xX1xX3xXexX1xX2e3xX4xX3xX2fxX43xX5exX3xX5x112e2xX4xX3xX35fxX1xX3exX4x11ae8xX99xX3xX15xX21xX22xX23xXdxX3xX3axX2e3xX15xX21xX3xX3axX14xX1exX3xX93xX94xX55xX6dxX97xX3xX10axX3xX2b2xX15xX21xX3x15b09xXdxX5xXdxXbxXbxX5exX3xX13xX1bxX6xX15xX58xXdxX3xX15xXbdxXdxX3xXexX1bxX5exX15xX21xX3xXabxX29bxXexX3xX4xX1exX29bxX4xX3xXbxX1xX30xX15xX21xX3xX82xd515xX15xX3xX82xX61xXdxX3xX1x143d0xX15xX21xX3xXexX1xX2b2xX15xX21xX3xXexX40cxX15xX3x1001bxX1xX3exXbxX3xX0xX10xXabxX12x12407xX3e3xX422xX0xX46xX10xXabxX12xXe1xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX5exX58xX72xXaxX12xX6dxX5exX15xX3xX7xX7fxX3xXbfxXb0xX99xXc2xX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX15xX21xX22xX23xXdxX3xXbxX1xX28xXdxX3xX1bxX23xXdxX3xX2fxX30xX3xX15xX1xX34xX3xX4xX37xX6xX3xX3axX367xX3xX3axXdxX3xX5xX3exX15xX1xX3xX15xX43xX15xX3xX2fxX6xX5exX3xX21x1247cxXabxX3xX4xX28xX3xX15xX1x1147dxX15xX21xX3xX15xX21xX22xX23xXdxX3xX108xXdxX15xX3xXexX8cxX3xX15xX43xX15xX99xX3xX15xX21xX22xX23xXdxX3xX58xXdxX3xXexX28xX15xX3xXexX1bxX5exX15xX21xX3xX15xX22xX61xX4xX3xX82xX34xX3xX15xX21xX22xX23xXdxX3xXexX8cxX3xX15xX43xX15xX3xX36bxX3xX15xX22xX61xX4xX3xX15xX21xX5exX34xXdxXe1xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX5exX58xX72xXaxX12xX6dx13789xX3xXexX1xX367xX99xX3xXexX65xX15xX1xX3xX3axXa1xX15xX3xX4xX1exX7fxXdxX3xX15xXaaxXabxX3xXadxX18xX2xXb0xX99xX3xX4xXbdxX3xX21xX14xX15xX3xX14dxX13exX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX15xX21xX22xX23xXdxX3xXexX1bxX76xX15xX3xXexX1xXa1xX3xX21xXdxX61xXdxX3xXbxX1xX28xXdxX3xX1bxX23xXdxX3xX2fxX30xX3xX15xX1xX34xX3xX4xX37xX6xX3xX3axXdxX3xX5xX3exX15xX1xX3xX15xX43xX15xX3xX36bxX3xX15xX1xX491xX15xX21xX3xX15xXdexXdxX3xX35fxX1xX3exX4xX3xXexX1bxX5exX15xX21xX3xX4xX1xX65xX15xX1xX3xX15xX22xX61xX4xX3xX4xX6axX6xX3xX1xX26fxX99xX3xXadxX13exX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX15xX21xX22xX23xXdxX3xXexX1bxX7fxX15xX3xX7dxX1exX6xX3xX2fxXdxX76xX15xX3xX21xXdxX61xXdxX3xX82xX61xXdxX3xXexX22xX3xX4xX3exX4xX1xX3xX5xX34xX3xX15xX21xX22xX23xXdxX3xXexX8cxX3xX15xX43xX15xX99xX3xX14dxXe1xXadxX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX15xX21xX22xX23xXdxX3xX35fxX1xX3exX4xX3xX3axX6xX15xX21xX3xX108xXdxX15xX3xXexX8cxX3xX15xX43xX15xXe1xX3xX6dxX5exX15xX3xX7xX7fxX3xX183xX99xX13exX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX15xX21xX22xX23xXdxX3xe940xX10xX15xX10x1087dxX1exX10xX5xX6xX3xX4xX1xX43xX72xX3xX1bxX6xX3xX15xX22xX61xX4xX3xX15xX21xX5exX34xXdxX3xX3axX22xX7axX4xX3xX93xX94xX55xX6dxX97xX3xXexX65xX15xX1xX3xX1bxXdxX76xX15xX21xXe1xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX5exX58xX72xXaxX12xXcxX1bxX5exX15xX21xX3xX2fxX3exX5exX3xX4xX3exX5exX3xX1bxX6xX3xX15xXaaxXabxX3xX15xX21xX5exX3exXdxX99xX3xX93xX94xX55xX6dxX97xX3xX4xX1xX5exX3xX1xX6xX72xX99xX3xXexX65xX15xX1xX3xX3axXa1xX15xX3xX4xX1exX7fxXdxX3xX15xXaaxXabxX3xXadxX18xX2xX17xX99xX3xXexX5exX34xX15xX3xXexX1xXa1xX3xX21xXdxX61xXdxX3xX4xXbdxX3xXbfxX18xX99xX17xX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX15xX21xX22xX23xXdxX3xXbxX1xX28xXdxX3xX1bxX23xXdxX3xX2fxX30xX3xX15xX1xX34xX3xX4xX37xX6xX3xX3axXdxX3xXexX1xX6xX3xX1xX22xXdexX15xX21xXe1xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX5exX58xX72xXaxX12xX340xd928xX350xX72xX3xX5xX34xX3xXabxX29bxXexX3xX108xX1exX3xX1xX22xX61xX15xX21xX3xX3axX414xX3xX58xXdx103b5xX15xX3xX1bxX6xX3xXex110d6xX3xX15xXaaxXabxX3xXadxX18xX2xXadxX110xX3xX15xX1xX491xX15xX21xX3xX4xX5exX15xX3xX7xX7fxX3xX4xX6xX5exX3xX1xXdexX15xX3xX7xX5exX3xX82xX61xXdxX3xX15xXaaxXabxX3xXexX1bxX22xX61xX4xX3xX3axXbdxX3c5xX99xX3xX2b2xX15xX21xX3xX13xX1bxX6xX15xX58xXdxX3xX15xXbdxXdxX3xX82xX34xX3xX4xX1xd6afxX3xX1bxX6xX3xX1bx15ea6xX15xX21xX3xX3axXdxX83xX1exX3xX15xX34xX72xX3xX4xXbdxX3xX15xX21xX1x1213cxX6xX3xX5xX34xX3xX340xX3axX414xX3xX4xXbdxX3xX15xX1xXdxX83xX1exX3xX108xX1exX15xX21xX3xX3axX29bxXexX3xX1xXdexX15xX99xX3xX3axX414xX3xX4xXbdxX3xX15xX1xXdxX83xX1exX3xX2fxX43xX5exX3xX5xX3bexX4xX3xX1xXdexX15xX3xX3axd4cexX72xX3xXabxX26fxXdxX3xX15xX21xX22xX23xXdxX3xX1bxX6xX3xX35fxX1xX30xXdxX3xX15xX1xX34xX3xX4xX6axX6xX3xX1xX26fxX3c5xXe1xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX5exX58xX72xXaxX12xXcxX1xX10xX5exX3xX2b2xX15xX21xX3xX13xX1bxX6xX15xX58xXdxX99xX3xX3axXdxX83xX1exX3xX15xX34xX72xX3xX4x1164exX15xX21xX3xX4xXbdxX3xX15xX21xX1xX763xX6xX3xX5xX34xX99xX3xX340xX4xX1xX22xX6xX3xX4xXbdxX3xX3axX6axX3xX15xX1xX491xX15xX21xX3xX21xXdxX28xXdxX3xXbxX1xX3exXbxX3xX4xX1xX65xX15xX1xX3xXexX1bxX8cxX3c5xX3xX4xX1xX5exX3xX4xX3exX4xX3xX4xX1exX29bxX4xX3xX108xX1exX15xX21xX3xX3axX29bxXexX3xX82xX34xX3xX35fxX1xX6axX15xX21xX3xX1xX5exX28xX15xX21xX99xX3xX21xXdx14295xXbxX3xXabxX26fxXdxX3xX15xX21xX22xX23xXdxX3xX58xX350xX15xX3xX72xX76xX15xX3xXexX350xXabxX3xXexX1bxX36bxX3xX82xX83xX3xX15xX1xX34xXe1xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX5exX58xX72xXaxX12xX94xX21xX22xX23xXdxX3xX3axX2e3xX15xX21xX3xX3axX14xX1exX3xX93xX94xX55xX6dxX97xX3xX4xX1xX5exX3xX2fxXdxXa1xXexX3xXexX1xX76xXabxX99xX3xX4xX1xX74axX3xXexX1bxX5exX15xX21xX3xX2xX18xX3xX15xXaaxXabxX99xX3xX7xX7fxX3xX15xX21xX22xX23xXdxX3xXbxX1xX28xXdxX3xX58xXdxX3xX58xX23xXdxX3xX3axX414xX3xXexXaaxX15xX21xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXexX6ffxX3xXabxX2e3xX4xX3xX35fxX1xX5exX28xX15xX21xX3xX14dxX18xX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX5xX76xX15xX3xX21xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1bxXdxX1dxX1exXe1xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX5exX58xX72xXaxX12xX340xX5fbxX2fexX3xX82xec79xX72xX3xX82xX83xX3xX4xXdexX3xX2fxX28xX15xX3xX15xXbdxX3xX3axX414xX3xXexXaaxX15xX21xX3xX21xX40cxXbxX3xX3axX2b2xXdxXe1xX3xX5fbxX34xX3xX4xX1xX84exX15xX21xX3xXexX2b2xXdxX3xX35fxX1xX2b2xX15xX21xX3xXexX1xX40cxX72xX3xX108xX1exX3xX1xX22xX61xX15xX21xX3xX15xX34xX72xX3xX21xXdxX28xXabxX3xX58xX14xX15xX3c5xX99xX3xX2b2xX15xX21xX3xX13xX1bxX6xX15xX58xXdxX3xX15xXbdxXdxXe1xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX5exX58xX72xXaxX12xXf1xX3exX5exX3xX4xX3exX5exX3xX4xX6axX6xX3xX74xXdxX76xX15xX3xX1xX7axXbxX3xX7dxX1exX7fxX4xX3xX4xX1xX5exX3xX1xX6xX72xX99xX3xX13exX17xfe46xX3xX7xX7fxX3xX15xX21xX22xX23xXdxX3xXexX8cxX3xX15xX43xX15xX3xXexX1bxX76xX15xX3xXexX1xXa1xX3xX21xXdxX61xXdxX3xXexX6ffxX3xXc2xX3xX15xX22xX61xX4xX3xX21xX489xXabxX3x10d3axX72xX1bxXdxX6xX99xX3xX5fbxX10xX15xX10xX5ffxX1exX10xX5xX6xX99xX3xX42bx14b73xX21xX1xX6xX15xXdxX7xXexX6xX15xX99xX3xX94xX6xXabxX3xX9eaxX1exX58xX6xX15xX3xX82xX34xX3xX341xX72xX6xX15xXabxX6xX1bxXe1xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX5exX58xX72xXaxX12xX9eaxX72xX1bxXdxX6xX3xX5xX34xX3xX7dxX1exX7fxX4xX3xX21xXdxX6xX3xX4xXbdxX3xX7xX7fxX3xX15xX21xX22xX23xXdxX3xX3axXdxX3xX58xXdxX3xX4xX22xX3xX3axX2b2xX15xX21xX3xX15xX1xX40cxXexX3xXexX1xXa1xX3xX21xXdxX61xXdxX3xX15xXaaxXabxX3xX15xX21xX5exX3exXdxX99xX3xX82xX61xXdxX3xX2xX183xX99xXadxX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX15xX21xX22xX23xXdxX99xX3xXexX22xXdexX15xX21xX3xX3axX22xXdexX15xX21xX3xX2xX46xX13exX3xXexX1bxX5exX15xX21xX3xXexdf9dxX15xX21xX3xX7xX7fxX3xX15xX1xX491xX15xX21xX3xX15xX21xX22xX23xXdxX3xXbxX1xX28xXdxX3xXexX1xX6xX3xX1xX22xXdexX15xX21xX3xXexX1bxX76xX15xX3xXexX5exX34xX15xX3xX4xX14xX1exX3xXexX65xX15xX1xX3xX3axXa1xX15xX3xX4xX1exX7fxXdxX3xX15xXaaxXabxX3xXadxX18xX2xXb0xXe1xX0xX46xXbxX12xX0xX58xXdxX82xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX58xX1bxX10xX5xX6xXexX10xX58xXaxX12xX0xX7xXexX1bxX5exX15xX21xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX76xX15xX3xX7dxX1exX6xX15xX110xX0xX46xX7xXexX1bxX5exX15xX21xX12xX0xX1exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX10axXexX1xX1exXabxX2fxX10axX6xX15xX58xX10axX7xX6xXbxX5exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX7fxX15xX21xX3xX35fxX76xX3xX82xX83xX3xX2xX18xX3xX7dxX1exX7fxX4xX3xX21xXdxX6xX3xX3axX6xX15xX21xX3xX4xX1xXdxXa1xX15xX3xXexX1bxX6xX15xX1xX3xX5xX5exX43xX15xX3xX5xX43xX4xX3xX15xX1xX40cxXexXaxX3xX1xX1bxX10xX9fdxX9xXaxX46xX7dxX1exX5exX4xX10axXexX10xX46xXexX1xX5exX15xX21xX10axX35fxX10xX10axX82xX10xX10axX2xX18xX10axX7dxX1exX5exX4xX10axX21xXdxX6xX10axX58xX6xX15xX21xX10axX4xX1xXdxX10xX15xX10axXexX1bxX6xX15xX1xX10axX5xX5exX6xX15xX10axX5xX6xX4xX10axX15xX1xX6xXexX46xX2xX17xX13exX183xX13exX17xXe1xX1xXexXabxXaxX12xX0xXdxXabxX21xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX46xXabxX10xX58xXdxX6xX46xX2xXadxX18xX46xX15xX10xX137xX7xX46xXadxX18xX18xX14dxX46xX2xX18xXc2xX58xX183xX18xX17xX14dxX17xXadxXc2xXexX2xXadxX14dxX183xX18xX5xX18xXe1xX1a2xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX15xX21xX22xX23xXdxX3xXbxX1xX28xXdxX3xX1bxX23xXdxX3xX2fxX30xX3xX15xX1xX34xX3xX4xX37xX6xX3xX3axXdxX3xX5xX3exX15xX1xX3xX15xX43xX15xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX58xXdxX82xX12xX0xX7xXexX1bxX5exX15xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX7fxX15xX21xX3xX35fxX76xX3xX82xX83xX3xX2xX18xX3xX7dxX1exX7fxX4xX3xX21xXdxX6xX3xX3axX6xX15xX21xX3xX4xX1xXdxXa1xX15xX3xXexX1bxX6xX15xX1xX3xX5xX5exX43xX15xX3xX5xX43xX4xX3xX15xX1xX40cxXexXaxX3xX1xX1bxX10xX9fdxX9xXaxX46xX7dxX1exX5exX4xX10axXexX10xX46xXexX1xX5exX15xX21xX10axX35fxX10xX10axX82xX10xX10axX2xX18xX10axX7dxX1exX5exX4xX10axX21xXdxX6xX10axX58xX6xX15xX21xX10axX4xX1xXdxX10xX15xX10axXexX1bxX6xX15xX1xX10axX5xX5exX6xX15xX10axX5xX6xX4xX10axX15xX1xX6xXexX46xX2xX17xX13exX183xX13exX17xXe1xX1xXexXabxXaxX12xXcxX1xX7fxX15xX21xX3xX35fxX76xX3xX82xX83xX3xX2xX18xX3xX7dxX1exX7fxX4xX3xX21xXdxX6xX3xX3axX6xX15xX21xX3xX4xX1xXdxXa1xX15xX3xXexX1bxX6xX15xX1xX3xX5xX5exX43xX15xX3xX5xX43xX4xX3xX15xX1xX40cxXexX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX1bxX5exX15xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX58xXaxX12xXcxX1xX10xX5exX3xXexX1xX7fxX15xX21xX3xX35fxX76xX99xX3xX2xX18xX3xX7dxX1exX7fxX4xX3xX21xXdxX6xX3xX5xX5exX43xX15xX3xX5xX43xX4xX3xX15xX1xX40cxXexX3xX4xX1xX74axX3xX4xX1xXdxXa1xXabxX3xX13exX9bcxX3xX58xX350xX15xX3xX7xX7fxX3xXexX1xXa1xX3xX21xXdxX61xXdxX3xX15xX1xX22xX15xX21xX3xX5xX43xXdxX3xX4xXbdxX3xXexX61xXdxX3xXbfxX14dxX9bcxX3xX7xX7fxX3xX5xX22xX7axX15xX21xX3xX15xX21xX22xX23xXdxX3xXexX8cxX3xX15xX43xX15xX3xXexX1bxX76xX15xX3xXexX5exX34xX15xX3xX4xX14xX1exX3xXexX61xXdxX3xXexX6ffxX3xX4xX3exX4xX3xX7dxX1exX7fxX4xX3xX21xXdxX6xX3xX15xX34xX72xXe1xX0xX46xXbxX12xX0xX46xX58xXdxX82xX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX2fexXabxX3xX3axX22xX23xX15xX21xX3xX2fxX40cxXexX3xX1xX7axXbxX3xXbxX1xX3exXbxX3xX82xX34xX5exX3xX42bxX15xX1xX110xX3xXabxX40cxXexX3xXexXdxX83xX15xX3xX82xX34xX3xXabxX40cxXexX3xX4xX28xX3xXabxX43xX15xX21xX3xX7xX7fxX15xX21x15c52xXaxX3xX1xX1bxX10xX9fdxX9xXaxX46xX7dxX1exX5exX4xX10axXexX10xX46xXexXdxXabxX10axX58xX1exX5exX15xX21xX10axX2fxX6xXexX10axX1xX5exXbxX10axXbxX1xX6xXbxX10axX82xX6xX5exX10axX6xX15xX1xX10axXabxX6xXexX10axXexXdxX10xX15xX10axX82xX6xX10axXabxX6xXexX10axX4xX6xX10axXabxX6xX15xX21xX10axX7xX5exX15xX21xX46xX2xX17xX2xXadxX183xXbfxXe1xX1xXexXabxXaxX12xX0xXdxXabxX21xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX46xXabxX10xX58xXdxX6xX46xX2xXadxX18xX46xX15xX10xX137xX7xX46xX2xXb0xX14dxXadxX46xX2xX18xX13exX58xXc2xX2xXc2xX2xX13exXc2xXb0xXexXadxX2xX18xX17xX17xX5xX18xXe1xX1a2xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX15xX21xX22xX23xXdxX3xXbxX1xX28xXdxX3xX1bxX23xXdxX3xX2fxX30xX3xX15xX1xX34xX3xX4xX37xX6xX3xX3axXdxX3xX5xX3exX15xX1xX3xX15xX43xX15xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX58xXdxX82xX12xX0xX7xXexX1bxX5exX15xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX2fexXabxX3xX3axX22xX23xX15xX21xX3xX2fxX40cxXexX3xX1xX7axXbxX3xXbxX1xX3exXbxX3xX82xX34xX5exX3xX42bxX15xX1xX110xX3xXabxX40cxXexX3xXexXdxX83xX15xX3xX82xX34xX3xXabxX40cxXexX3xX4xX28xX3xXabxX43xX15xX21xX3xX7xX7fxX15xX21xXe39xXaxX3xX1xX1bxX10xX9fdxX9xXaxX46xX7dxX1exX5exX4xX10axXexX10xX46xXexXdxXabxX10axX58xX1exX5exX15xX21xX10axX2fxX6xXexX10axX1xX5exXbxX10axXbxX1xX6xXbxX10axX82xX6xX5exX10axX6xX15xX1xX10axXabxX6xXexX10axXexXdxX10xX15xX10axX82xX6xX10axXabxX6xXexX10axX4xX6xX10axXabxX6xX15xX21xX10axX7xX5exX15xX21xX46xX2xX17xX2xXadxX183xXbfxXe1xX1xXexXabxXaxX12xXcxX2fexXabxX3xX3axX22xX23xX15xX21xX3xX2fxX40cxXexX3xX1xX7axXbxX3xXbxX1xX3exXbxX3xX82xX34xX5exX3xX42bxX15xX1xX110xX3xXabxX40cxXexX3xXexXdxX83xX15xX3xX82xX34xX3xXabxX40cxXexX3xX4xX28xX3xXabxX43xX15xX21xX3xX7xX7fxX15xX21xXe39xX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX1bxX5exX15xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX58xXaxX12xX183xXb0xX3xX15xX43xX15xX3xX15xX1xX350xX15xX3xXexX1bxX5exX15xX21xX3xX4xX1xXdxXa1xX4xX3xX108xX10xX3xXexX28xXdxX3xX36bxX3x149afxX7xX7xX10xX108xX3xX15xX750xXabxX3xXexX1bxX5exX15xX21xX3xX7xX7fxX3xX1xX34xX15xX21xX3xX15xX21xX34xX15xX3xX15xX21xX22xX23xXdxX3xX3axX414xX3xXexX1xXdxX1dxXexX3xXabxX43xX15xX21xX3xX35fxX1xXdxX3xX4xX7fxX3xXexX2fexXabxX3xX3axX22xX23xX15xX21xX3xX82xX34xX5exX3xX42bxX15xX1xX3xX82xX34xX3xX4xX3exX4xX3xX15xX22xX61xX4xX3xX4xX1xX350xX1exX3x1530fxX1exX3xX15xX1xX491xX15xX21xX3xX15xXaaxXabxX3xX7dxX1exX6xXe1xX3xX13xXdxX23xX3xX3axX350xX72xX3xX35fxX1xXdxX3xX4xX3exX4xX3xX1xX34xX15xX21xX3xX1bxX34xX5exX3xX2fxXdxX76xX15xX3xX21xXdxX61xXdxX3xX4xX1x1400dxXexX3xX4xX1xd102xX3xX1xXdexX15xX3xX5xX34xX3xX5xX84exX4xX3xX4xX3exX4xX3xX2fxXaaxX15xX21xX3xX3axX28xX15xX21xX3xX1bxX6xX3xXexX6xX72xXe1xX0xX46xXbxX12xX0xX46xX58xXdxX82xX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax110dexX1xX6axX15xX21xX3xX1xX5exX28xX15xX21xX3xX15xX1xX350xX15xX3xX3axX43xX5exX3xX82xX34xX3xX15xX21xX1exX72xX3xX4xXdexX3xX2fxXbdxX15xX21xX3xXabxX6xX3xX35fxX1xX6axX15xX21xX3xX2fxX7fxX3xX7dxX1exX6xX72xX3xXexX1bxX36bxX3xX5xX43xXdxX3xX9eaxX72xX1bxXdxX6xXaxX3xX1xX1bxX10xX9fdxX9xXaxX46xX58xXdxX10xXabxX10axX15xX5exX15xX21xX46xX35fxX1xX1exX15xX21xX10axX1xX5exX6xX15xX21xX10axX15xX1xX6xX15xX10axX58xX6xX5exX10axX82xX6xX10axX15xX21xX1exX72xX10axX4xX5exX10axX2fxX5exX15xX21xX10axXabxX6xX10axX35fxX1xX1exX15xX21xX10axX2fxX5exX10axX7dxX1exX6xX72xX10axXexX1bxX5exX10axX5xX6xXdxX10axX7xX72xX1bxXdxX6xX46xX2xX17xX18xXbfxX18xX14dxXe1xX1xXexXabxXaxX12xX0xXdxXabxX21xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX46xXabxX10xX58xXdxX6xX46xX2xXadxX18xX46xX15xX10xX137xX7xX46xX2xXb0xX14dxX2xX46xX2xX18xX17xX58xX183xX18xXc2xX14dxX13exX14dxXbfxXexX183xX2xX14dxXadxX18xX5xX18xXe1xX1a2xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX15xX21xX22xX23xXdxX3xXbxX1xX28xXdxX3xX1bxX23xXdxX3xX2fxX30xX3xX15xX1xX34xX3xX4xX37xX6xX3xX3axXdxX3xX5xX3exX15xX1xX3xX15xX43xX15xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX58xXdxX82xX12xX0xX7xXexX1bxX5exX15xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1108xX1xX6axX15xX21xX3xX1xX5exX28xX15xX21xX3xX15xX1xX350xX15xX3xX3axX43xX5exX3xX82xX34xX3xX15xX21xX1exX72xX3xX4xXdexX3xX2fxXbdxX15xX21xX3xXabxX6xX3xX35fxX1xX6axX15xX21xX3xX2fxX7fxX3xX7dxX1exX6xX72xX3xXexX1bxX36bxX3xX5xX43xXdxX3xX9eaxX72xX1bxXdxX6xXaxX3xX1xX1bxX10xX9fdxX9xXaxX46xX58xXdxX10xXabxX10axX15xX5exX15xX21xX46xX35fxX1xX1exX15xX21xX10axX1xX5exX6xX15xX21xX10axX15xX1xX6xX15xX10axX58xX6xX5exX10axX82xX6xX10axX15xX21xX1exX72xX10axX4xX5exX10axX2fxX5exX15xX21xX10axXabxX6xX10axX35fxX1xX1exX15xX21xX10axX2fxX5exX10axX7dxX1exX6xX72xX10axXexX1bxX5exX10axX5xX6xXdxX10axX7xX72xX1bxXdxX6xX46xX2xX17xX18xXbfxX18xX14dxXe1xX1xXexXabxXaxX12xX1108xX1xX6axX15xX21xX3xX1xX5exX28xX15xX21xX3xX15xX1xX350xX15xX3xX3axX43xX5exX3xX82xX34xX3xX15xX21xX1exX72xX3xX4xXdexX3xX2fxXbdxX15xX21xX3xXabxX6xX3xX35fxX1xX6axX15xX21xX3xX2fxX7fxX3xX7dxX1exX6xX72xX3xXexX1bxX36bxX3xX5xX43xXdxX3xX9eaxX72xX1bxXdxX6xX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX1bxX5exX15xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX58xXaxX12xX6dxX1xXdxXa1xX15xX3xX58xX8cxX4xX1xX3xX7dxX1exX350xX15xX3xX7xX3bexX3xX340xX341x11491xX6xX3xX108xX1exX350xX15xX3xX55xe658xX6xX3xX2fxX2fexX15xX1xX3c5xX3xX4xX6axX6xX3xXcxX1xXaa5xX3xX94xX1xX763xX3xX1108x11ed4xX3xX3axX6xX15xX21xX3xXexX43xX5exX3xX1bxX6xX3xXabxX29bxXexX3xX4xX1exX29bxX4xX3xX35fxX1xX6axX15xX21xX3xX1xX5exX28xX15xX21xX3xX15xX1xX350xX15xX3xX3axX43xX5exX3xX4xX7eexX15xX21xX3xX15xX1xX22xX3xX15xX21xX1exX72xX3xX4xXdexX3xX1xX489xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX6axX6xX3xd350xX9eaxX3xX36bxX3xX9eaxX72xX1bxXdxX6xXe1xX0xX46xXbxX12xX0xX46xX58xXdxX82xX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX46xX1exX5xX12xX0xX58xXdxX82xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1bxXaxX12xX0xX46xX58xXdxX82xX12xX0xX46xX58xXdxX82xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42bxX1exXexX1xX5exX1bxXaxX12xX422xX1xX22xXdexX15xX21xX3xX6dfxX10c4xX15xX21xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9eaxX5exX1exX1bxX4xX10xXaxX12xX92xXcxX1xX10xX5exX3xX42bxX3e3xX422xX98xX0xX46xXbxX12
Phương Đặng