Từ chàng sinh viên lầm lỡ thành ông chủ xưởng nội thất gỗ lớn ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Từng phải trả giá vì phút giây bồng bột của tuổi trẻ nhưng khi trở về xã hội, anh Đặng Văn Toàn đã rũ bỏ quá khứ để làm lại từ đầu và trở thành ông chủ cơ sở nội thất gỗ có thu nhập tiền tỷ ở vùng đất Khánh Vĩnh Yên (Can Lộc, Hà Tĩnh).
4f2cx9008x818axb7e9x7194x9f64x856exa9f1xa2c5xX7xc915x897fxca89x50a9x632cxaa32xX5xc835xXaxX3xX7xXexa32cxX5xX10xX9xXaxXexX10x6cecxXex8fa5xX6xX5xXdx8df4xc10axcdc2xX3xa7f8x9939xX7xXexXdx8dc3xX15x76daxXax753bxXcxc4e5xX3xX4xX1xd3e4xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xa4ebxXdx679fxX23xX3xX5xd80axa34bxX3xX5x89edxX3xXexX1xX35xX23xX1xX3xc192xX23xX22xX3xX4xX1xc6c6xX3xX1cx668ax79aexX23xX22xX3xX23xd31exXdxX3xXexX1x9974xXexX3xX22xbf87xX3xX5x75faxX23xX3xX5axX3xa21axX35xX3xXcxad95xX23xX1xX0xb0a1xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX10xX6x5414xXaxX2fxXcxX31xX23xX22xX3xXbxX1x8109xXdxX3xXex6060xX94xX3xX22xXdxa402xX3xX3ex8a00xX3xXbxX1xb030xXexX3xX22xXdx7781xX15xX3xb815xd702xX23xX22xX3xXacxX5fxXexX3xX4xX56xX6xX3xXexX27xa2dexXdxX3xXexX98x6878xX3xX23xX1xX59xX23xX22xX3x9943xX1xXdxX3xXexX98xX5axX3xX3exa4e1xX3xX1cx5f1bxX3xX1xX5fxXdx8dfexX3xX6xX23xX1xX3xac3cx5606xX23xX22xX3x716axb1fcxX23xX3xXcxa348xX35xX23xX3x5862xXd4xX3xX98x6cebxX3xXacx9076xX3xb6caxX27xX9dxX3xXc8xX1xbfdfxX3xXedxa7dexX3xX5xX35xX45xX3xX5xa093xXdxX3xXexX31xX3xXedxX44xX27xX3xX3exX35xX3xXexX98xX5axX3xXexX1xX35xX23xX1xX3xX50xX23xX22xX3xX4xX1xX56xX3xX4x7816xX3xX7xX5axX3xX23xX5fxXdxX3xXexX1xX64xXexX3xX22xX68xX3xX4x5e9fxX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xbb8cxXbxX3xXexXdxXd1xX23xX3xXexc377xX3xX5axX3xX3exa84axX23xX22xX3xXedxX64xXexX3x5415xX1xX9dxX23xX1xX3xXe4xX74xX23xX1xX3xb9fbxX40xX23xX3x542ax9b28xX6xX23xX3xc84dxX5fxX4xXd9xX3xX70xX35xX3xXcxX74xX23xX1x6a61xb27bxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5d2cxXe9xX8axX15xXaxX2fxX0xXdxX45xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX166xX10xX23xXexX10xX98xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxcedcxXdxX8axXexX1xX24xX3xb5a2x9698xb475xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x70daxa9c0xbabdxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX98xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX78xX78xXdxX177xXacxX6xXe9xX1xX6xXexXdxX23xX1xX177xX3exX23xX78xX23xX10xX1a9xX7xX78xX1b1xX1b2x589cxX1bfxX78xX2xX1bfxX1b1xX8axX2xX1b2xX1b0xX1b1xX1bfxX1b2xX1c0xXexb84exX1b0xX1b0xX1bfxX1c1xX5xX1b2xX177xX26xXbxX22xa3d7xX98xX9xX1bfxX1e9x9b23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX4xX1xX35xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3exXdxX40xX23xX3xX5xX44xX45xX3xX5xX48xX3xXexX1xX35xX23xX1xX3xX50xX23xX22xX3xX4xX1xX56xX3xX1cxX59xX5axX23xX22xX3xX23xX5fxXdxX3xXexX1xX64xXexX3xX22xX68xX3xX5xX6bxX23xX3xX5axX3xX70xX35xX3xXcxX74xX23xX1xXaxX3xX1a9xXdxX8axXexX1xX9xXaxX1b0xX1b1xX1b2xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1bfxX1c0xX1c1xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX6xXbxXexXdxXe9xX23xXaxX2fxX166xX9dxX4xX1xX3xXedxXa9xX15xX3xX1b0xX3xX23xXe5xX45xXd9xX3xX6xX23xX1xX3xXdfxXe0xX23xX22xX3xXe4xXe5xX23xX3xXcxXe9xX35xX23xX3xX165x757ax9cfaxX3xX2xX208xX208xX1b1xXd9xX3xXexX1xX50xX23xX3xXcxX98xX35xX23xX22xX3xXdfxXa0xX23xX1xXd9xX3xX1cxXd4xX3xX161xX40xX23xX3xX16axX5fxX4xX3xX4xXf1xXd9xX3xX23xX6xX15xX3xX5xX35xX3xX1cxXd4xX3xX156xX1xX9dxX23xX1xX3xXe4xX74xX23xX1xX3xX161xX40xX23xXd9xX3xX1xX27xX15xc731xX23xX3xX166xX6xX23xX3xX16axX5fxX4xX176xX3xXedxX6xX23xX22xX3xX5xX35xX3xX4xX1xX35xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3exXdxX40xX23xX3xX23xXe5xX45xX3xX1b1xX3xX23xX22xX35xX23xX1xX3xX4xX50xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX2f5xX3xX50xX3xXexX50xX3xX4xX56xX6xX3xXcxX98xX59x8686xX23xX22xX3xXdfxX106xXdxX3xX1xb4e1xX4xX3xX2b0xX50xX23xX22xX3xX5xXa9xX45xX3xXcxb241xX3xX70xXadxX3xX166xX1x61ffxX3x4f69xXdxX23xX1xX3xX3exX6bxXdxX3xXacxX6xXe9xX3xX59xX6bxX4xX3xX45xX126xXd9xX3xX1xXe9xX35xXdxX3xXacxXd4xXe9xX177xX3xXcxX1x8604xX3xX23xX1xX59xX23xX22xXd9xX3xX45xX344xXdxX3xXexX1xXfcxX3xXedxXd4xX3xX98xa855xX3xX7xX6xX23xX22xX3xX1xX59xX6bxX23xX22xX3xXc8xX1xX9dxX4xX3xXc8xX1xXdxX3xX3exX35xXe9xX3xXc8x505bxX3xX23xX22xX1x9aadxX3xX1xbad8xX3xX23xXe5xX45xX3xX1b1xXd9xX3xX7x8e88xX3xX23xX50xX23xX22xX3xX23xXbbxXdxXd9xX3xXacxXadxX23xX22xX3xXacxX5fxXexX3xX4xX56xX6xX3xXexX27xXbbxXdxX3xXexX98xXc0xX3xXedxXd4xX3xXc8xX1xXdxX37bxX23xX3xXcxXe9xX35xX23xX3xX4xX1xa828xX27xX3xXacxX94xX23xX3xX9dxX23xX3xX1f8xX3xX23xXe5xX45xX3xXexX14exX3xX3exX6bxXdxX3xX1b1xX3xXexX5fxXdxX3xX8axX6xX23xX1xX3xc8b0xX22xXa9xX15xX3xX98x9a9exXdxX3xXexX98xX140xXexX3xXexX3bdxX3xX4xX50xX23xX22xX3xX4xX5fxX23xX22xb1bbxX3xX3exX35xX3xX411xX4xX417xX3x66faxX3xX22xXa9xX15xX3xXexX1xX59xX126xX23xX22xX3xXexX358xX4xX1xX42bxX177xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xXe9xX8axX15xXaxX2fxX0xXdxX45xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX166xX10xX23xXexX10xX98xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX8axXexX1xX24xX3xX1b0xX1b1xX1b2xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1bfxX1c0xX1c1xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX98xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX78xX78xXdxX177xXacxX6xXe9xX1xX6xXexXdxX23xX1xX177xX3exX23xX78xX23xX10xX1a9xX7xX78xX1b1xX1b2xX1e9xX1bfxX78xX2xX1bfxX1b1xX8axX2xX1b2xX1b0xX1e9xX1b2xX1e9xX1b2xXexX1c0xX1b0xX1c0xX208xX208xX5xX1b2xX177xX26xXbxX22xX203xX98xX9xX1b1xX2xX208xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX4xX1xX35xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3exXdxX40xX23xX3xX5xX44xX45xX3xX5xX48xX3xXexX1xX35xX23xX1xX3xX50xX23xX22xX3xX4xX1xX56xX3xX1cxX59xX5axX23xX22xX3xX23xX5fxXdxX3xXexX1xX64xXexX3xX22xX68xX3xX5xX6bxX23xX3xX5axX3xX70xX35xX3xXcxX74xX23xX1xXaxX3xX1a9xXdxX8axXexX1xX9xXaxX1b0xX1b1xX1b2xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1bfxX1c0xX1c1xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX6xXbxXexXdxXe9xX23xXaxX2fxXcxX1xX33bxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXedxX44xX27xX3xX4xX1xX64xXbxX3xX1xX35xX23xX1xX3xX9dxX23xX3xXexX14exX3xXexX1xX3bdxX4xX3xX7xX3bdxX3xXc8xX1xX138xX3xXc8xX1xXe5xX23xX3xX3exX6bxXdxX3xX4xX1xX35xX23xX22xX3xXexX98xX6xXdxX3xXexX98xXc0xX3xXc8xX1xXdxX3xXexX59xX126xX23xX22xX3xX5xX6xXdxX3xXexX59xX5axX23xX22xX3xX4xX1xX31xX23xX22xX3xX23xX1xX59xX3xXedxXd4xX3xXedxX138xX23xX22xX3xX5xX106xXdxX177xX3xX2b0xX1xX59xX23xX22xXd9xX3xXedxX59x55baxX4xX3xX7xX3bdxX3xXedxX5fxX23xX22xX3xX3exXdxX40xX23xX3xXexX31xX3xX22xXdxX6xX3xXedxXa0xX23xX1xXd9xX3xXacxX106xX23xX3xXacxX3b3xX3xX3exX35xX3xX4xX9dxX23xX3xXacxX5fxX3xXf6xX27xX94xX23xX3xXexX98xX106xXdxXd9xX3xX6xX23xX1xX3xXedxXd4xX3xX4xX417xX3xX22x8999xX23xX22xX3xX4xX94xXdxX3xXexX106xXe9xX3xX3exX6bxXdxX3xX45xXe9xX23xX22xX3xX59xX6bxX4xX3xX7xX390xX3xX4xX138xX3xX4xX126xX3xX1xX5fxXdxX3xX5xX35xX45xX3xX5xX106xXdxX3xX4xX27xX5fxX4xX3xXedxX33bxXdxX177xX3xX2afxX3bdxX3xX23xX68xX3xX5xX3bdxX4xX3xX4xX56xX6xX3xX6xX23xX1xX3xXedxXd4xX3xXedxX59xX5d1xX4xX3xXedxXd1xX23xX3xXedxX9dxXbxX3xXc8xX1xXdxX3xX23xX1xX140xX23xX3xXf6xX27xX15xX37bxXexX3xXedxX3efxX23xX1xX3xXedxXe0xX4xX3xX1cxX9dxX3xXexX98xX59xX6bxX4xX3xXexX1xX33bxXdxX3xX1xX106xX23xX177xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xXe9xX8axX15xXaxX2fxX0xXdxX45xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX166xX10xX23xXexX10xX98xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX8axXexX1xX24xX3xX1b0xX1b1xX1b2xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1bfxX1c0xX1c1xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX98xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX78xX78xXdxX177xXacxX6xXe9xX1xX6xXexXdxX23xX1xX177xX3exX23xX78xX23xX10xX1a9xX7xX78xX1b1xX1b2xX1e9xX1bfxX78xX2xX1bfxX1b1xX8axX2xX1b2xX1b0xX1e9xX1b1xX1bfxX1b1xXexX208xX1f8xX1f8xX1b1xX1e9xX5xX1b2xX177xX26xXbxX22xX203xX98xX9xX1e9xX1b1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX4xX1xX35xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3exXdxX40xX23xX3xX5xX44xX45xX3xX5xX48xX3xXexX1xX35xX23xX1xX3xX50xX23xX22xX3xX4xX1xX56xX3xX1cxX59xX5axX23xX22xX3xX23xX5fxXdxX3xXexX1xX64xXexX3xX22xX68xX3xX5xX6bxX23xX3xX5axX3xX70xX35xX3xXcxX74xX23xX1xXaxX3xX1a9xXdxX8axXexX1xX9xXaxX1b0xX1b1xX1b2xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1bfxX1c0xX1c1xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX6xXbxXexXdxXe9xX23xXaxX2fxXdfxX44xX27xX3xX23xXe5xX45xX3xX1b1xX1b2xX2xX1c1xXd9xX3xXc8xX1xXdxX3xX3exXd1xX3xX5xX106xXdxX3xX3exX6bxXdxX3xX4xX27xX5fxX4xX3xX7xX417xX23xX22xXd9xX3xX1xX59xX6bxX23xX22xX3xXedxXdxX3xX45xX35xX3xX6xX23xX1xX3xX4xX1xX344xX23xX3xXedxX138xX3xX5xX35xX3xXexXa0xX45xX3xXc8xXdxX37bxX45xX3xXexX1xX3efxX3xXexX98xX59xX33bxX23xX22xX3xX4xX1xXe9xX3xXexX98xX44xX23xX3xX22xX68xX3xX1exX3xX45xX5fxXexX3xX7xX94xX23xX3xXbxX1xc34axX45xX3xX5xXa9xX27xX3xXedxX33bxXdxX3xX4xX56xX6xX3xX5xX35xX23xX22xX3xX45xX5fxX4xX3xX23xX126xXdxX3xX6xX23xX1xX3xX7xX417xX23xX22xX177xX3xX35axX64xXexX3xX45xX5fxXexX3xXexX1xX33bxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXacxX50xX23xX3xXacxX6xX3xX5axX3xX3exX14exX23xX22xX3xXedxX64xXexX3xb73axX27xX94xX23xX22xX3xX2b0xX22xXd4xXdxX3xX23xX1xX59xX23xX22xX3xXc8xX1xX50xX23xX22xX3xXexX1xX35xX23xX1xX3xX4xX50xX23xX22xXd9xX3xX6xX23xX1xX3xXcxXe9xX35xX23xX3xXexX98xX5axX3xX3exXd1xX3xX23xX1xX35xX177xX3xXcxXdxX37bxXbxX3xXedxX138xXd9xX3xX6xX23xX1xX3xX4xX14exX23xX22xX3xX23xX1xX138xX45xX3xXacxX106xX23xX3xX3exX35xXe9xX3xXcxX351xX3xX70xXadxX3xX166xX1xX358xX3xX35axXdxX23xX1xX3xX3exX35xX3xX5xXdxX40xX23xX3xXc8xX37bxXexX3xX3exX6bxXdxX3xX45xX5fxXexX3xX4xX50xX23xX22xX3xXexX15xX3xX23xX5fxXdxX3xXexX1xX64xXexX3xXedxXffxX3xX5xX615xXbxX3xX98xX9dxXbxX3xX22xX68xX3xX4xX50xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX2f5xXbxX3xX23xX1xX59xX23xX22xX3xX4xXf1xX23xX22xX3xXc8xX1xX50xX23xX22xX3xXedxX59xX5d1xX4xX3xXacxX6xXe9xX3xX5xXa9xX27xX177xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xXe9xX8axX15xXaxX2fxX0xXdxX45xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX166xX10xX23xXexX10xX98xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX8axXexX1xX24xX3xX1b0xX1b1xX1b2xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1bfxX1c0xX1c1xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX98xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX78xX78xXdxX177xXacxX6xXe9xX1xX6xXexXdxX23xX1xX177xX3exX23xX78xX23xX10xX1a9xX7xX78xX1b1xX1b2xX1e9xX1bfxX78xX2xX1bfxX1b1xX8axX2xX1b2xX1b0xX1e9xX1e9xX1c0xX1c0xXexX1b1xX1e9xX208xX208xX208xX5xX1b2xX177xX26xXbxX22xX203xX98xX9xX1c1xX2xX1e9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX4xX1xX35xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3exXdxX40xX23xX3xX5xX44xX45xX3xX5xX48xX3xXexX1xX35xX23xX1xX3xX50xX23xX22xX3xX4xX1xX56xX3xX1cxX59xX5axX23xX22xX3xX23xX5fxXdxX3xXexX1xX64xXexX3xX22xX68xX3xX5xX6bxX23xX3xX5axX3xX70xX35xX3xXcxX74xX23xX1xXaxX3xX1a9xXdxX8axXexX1xX9xXaxX1b0xX1b1xX1b2xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1bfxX1c0xX1c1xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX6xXbxXexXdxXe9xX23xXaxX2fxX411xX0xX10xX45xX2fxX166xX138xX3xXexX1xXffxX3xX5xX35xX3xX8axXe9xX3xX45xXa0xX23xX1xX3xX4xae1bxX23xX3xXexX1xXdxX37bxX27xX3xXc8xXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX2f5xX45xXd9xX3xX4xX1xX59xX6xX3xX23xX1xXa0xX23xX3xX23xX1xX140xX23xX3xX98xX6xX3xXedxX59xX5d1xX4xX3xXexX1xX3efxX3xXexX98xX59xX33bxX23xX22xX3xX4xX44xX23xX3xX22xXa0xX3xX23xX40xX23xX3xX45xX6bxXdxX3xXexX1xX64xXexX3xXacxX106xXdxX177xX3xX2b0xX1xX35xX3xX45xXa0xX23xX1xX3xX4xX138xX3xX23xX1xXdxXd1xX27xX3xX23xX22xX59xX33bxXdxX3xX5xX35xX45xX3xX23xX22xX1xXd1xX3xX45xX5fxX4xXd9xX3xXacxX94xX23xX3xXexX1xXa9xX23xX3xX45xXa0xX23xX1xX3xX4xXf1xX23xX22xX3xXexX31xX23xX22xX3xX1xX344xX4xX3xX23xX22xX1xXd1xX3xX23xX35xX15xX3xX23xX40xX23xX3xX45xXa0xX23xX1xX3xXf6xX27xX15xX37bxXexX3xXedxX3efxX23xX1xX3xXexX98xX5axX3xX3exXd1xX3xXedxX3efxX6xX3xXbxX1xX59xX126xX23xX22xXd9xX3xXbxX1xX9dxXexX3xXexX98xXdxXffxX23xX3xX1cxX59xX5axX23xX22xX3xX22xX68xX3xX4xX56xX6xX3xX22xXdxX6xX3xXedxXa0xX23xX1xX42bxX3xX1exX0xX78xX10xX45xX2fxX3xX6xX23xX1xX3xXdfxXe0xX23xX22xX3xXe4xXe5xX23xX3xXcxXe9xX35xX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXc0xX177xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX10xX23xXexX10xX98xXaxX2fxX0xXdxX45xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX166xX10xX23xXexX10xX98xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX8axXexX1xX24xX3xX1b0xX1b1xX1b2xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1bfxX1c0xX1c1xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX98xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX78xX78xXdxX177xXacxX6xXe9xX1xX6xXexXdxX23xX1xX177xX3exX23xX78xX23xX10xX1a9xX7xX78xX1b1xX1b2xX1e9xX1bfxX78xX2xX1bfxX1b1xX8axX2xX1b2xX1b0xX1e9xX1c0xX2xX2xXexX1f8xX1bfxX208xX1b1xX1b2xX5xX1b2xX177xX26xXbxX22xX203xX98xX9xX1e9xX1c0xX1c1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX4xX1xX35xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3exXdxX40xX23xX3xX5xX44xX45xX3xX5xX48xX3xXexX1xX35xX23xX1xX3xX50xX23xX22xX3xX4xX1xX56xX3xX1cxX59xX5axX23xX22xX3xX23xX5fxXdxX3xXexX1xX64xXexX3xX22xX68xX3xX5xX6bxX23xX3xX5axX3xX70xX35xX3xXcxX74xX23xX1xXaxX3xX1a9xXdxX8axXexX1xX9xXaxX1b0xX1b1xX1b2xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1bfxX1c0xX1c1xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX6xXbxXexXdxXe9xX23xXaxX2fxX2b0xX22xX1xX74xX3xX5xX35xX3xX5xX35xX45xXd9xX3xX3exX35xXe9xX3xX23xXe5xX45xX3xX1b1xX1b2xX2xX1b0xXd9xX3xX6xX23xX1xX3xXcxXe9xX35xX23xX3xX4xX14exX23xX22xX3xX23xX22xX59xX33bxXdxX3xX6xX23xX1xX3xXexX98xX6xXdxX3xX3exX6xX15xX3xX45xX59xX5d1xX23xX3xXexXdxXd1xX23xX3xXedxX44xX27xX3xXexX59xX3xX45xX27xX6xX3xXexX1xX40xX45xX3xX45xX5fxXexX3xX7xX417xX3xX45xX9dxX15xX3xX45xX138xX4xX177xX3xbd74xX23xX1xX3xX4xXf1xX23xX22xX3xXexXa0xX45xX3xX1xXdxXffxX27xX3xXexX1xX40xX45xX3xX4xX9dxX4xX3xX45x8766xX27xX3xX45xXd4xX3xXedxXadxX3xX22xX68xX3xX23xX5fxXdxX3xXexX1xX64xXexX3xX22xXdxX6xX3xXedxXa0xX23xX1xX3xXbxX1xX14exX3xX1xX5d1xXbxX3xX3exX6bxXdxX3xX1cxX27xX3xX1xX59xX6bxX23xX22xX3xX1xXdxX2f5xX23xX3xXedxX106xXdxX177xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xXe9xX8axX15xXaxX2fxX0xXdxX45xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX166xX10xX23xXexX10xX98xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX8axXexX1xX24xX3xX1b0xX1b1xX1b2xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1bfxX1c0xX1c1xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX98xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX78xX78xXdxX177xXacxX6xXe9xX1xX6xXexXdxX23xX1xX177xX3exX23xX78xX23xX10xX1a9xX7xX78xX1b1xX1b2xX1e9xX1bfxX78xX2xX1bfxX1b1xX8axX2xX1b2xX1b0xX1c0xX1bfxX1b2xX1b2xXexX1bfxX1b2xX1f8xX1bfxX1b1xX5xX1b2xX177xX26xXbxX22xX203xX98xX9xX2xX1b2xX1e9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX4xX1xX35xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3exXdxX40xX23xX3xX5xX44xX45xX3xX5xX48xX3xXexX1xX35xX23xX1xX3xX50xX23xX22xX3xX4xX1xX56xX3xX1cxX59xX5axX23xX22xX3xX23xX5fxXdxX3xXexX1xX64xXexX3xX22xX68xX3xX5xX6bxX23xX3xX5axX3xX70xX35xX3xXcxX74xX23xX1xXaxX3xX1a9xXdxX8axXexX1xX9xXaxX1b0xX1b1xX1b2xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1bfxX1c0xX1c1xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX6xXbxXexXdxXe9xX23xXaxX2fxXe4xX6bxXdxX3xX7xX3bdxX3xXedxX44xX27xX3xXexX59xX3xXacxX35xXdxX3xXacxX94xX23xXd9xX3xX4xX138xX3xXedxX3efxX23xX1xX3xX1xX59xX6bxX23xX22xX3xX3exX35xX3xX23xX1xX64xXexX3xX5xX35xX3xXexX140xX23xX3xX8ax9bc6xX23xX22xX3xXedxX59xX5d1xX4xX3xXc8xX40xX23xX1xX3xXacxX9dxX23xX3xX1xX35xX23xX22xX3xXe9xX23xX5xXdxX23xX10xX3xX23xX40xX23xX3xX4xX9dxX4xX3xX7xX94xX23xX3xXbxX1xX81bxX45xX3xX45xX35xX3xX4xX126xX3xX7xX5axX3xX5xX35xX45xX3xX98xX6xX3xXedxX59xX5d1xX4xX3xXexX1xX3efxX3xXexX98xX59xX33bxX23xX22xX3xXedxX138xX23xX3xX23xX1xX140xX23xX177xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xXe9xX8axX15xXaxX2fxX0xXdxX45xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX166xX10xX23xXexX10xX98xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX8axXexX1xX24xX3xX1b0xX1b1xX1b2xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1bfxX1c0xX1c1xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX98xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX78xX78xXdxX177xXacxX6xXe9xX1xX6xXexXdxX23xX1xX177xX3exX23xX78xX23xX10xX1a9xX7xX78xX1b1xX1b2xX1e9xX1bfxX78xX2xX1bfxX1b1xX8axX2xX1b2xX1b0xX1e9xX1c0xX1b1xX1c0xXexX1f8xX208xX208xX2xX1c1xX5xX1b2xX177xX26xXbxX22xX203xX98xX9xX1e9xX208xX1b1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX4xX1xX35xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3exXdxX40xX23xX3xX5xX44xX45xX3xX5xX48xX3xXexX1xX35xX23xX1xX3xX50xX23xX22xX3xX4xX1xX56xX3xX1cxX59xX5axX23xX22xX3xX23xX5fxXdxX3xXexX1xX64xXexX3xX22xX68xX3xX5xX6bxX23xX3xX5axX3xX70xX35xX3xXcxX74xX23xX1xXaxX3xX1a9xXdxX8axXexX1xX9xXaxX1b0xX1b1xX1b2xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1bfxX1c0xX1c1xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX6xXbxXexXdxXe9xX23xXaxX2fxca7cxX14exX3xX4xX50xX23xX22xX3xX3exXdxX2f5xX4xX3xX4xX138xX3xX23xX1xXdxXd1xX27xX3xXexXdxX37bxX23xX3xXexX98xXdxXffxX23xX3xX23xX1xX59xX23xX22xX3xX6xX23xX1xX3xXdfxXe0xX23xX22xX3xXe4xXe5xX23xX3xXcxXe9xX35xX23xX3xX3exXcf2xX23xX3xX5xX27xX50xX23xX3xXexX98xXe5xX23xX3xXexX98xX5axX3xX5xX35xX45xX3xX7xX6xXe9xX3xX4xX9dxX4xX3xX7xX94xX23xX3xXbxX1xX81bxX45xX3xXc8xX1xX50xX23xX22xX3xX4xX1xX3b0xX3xXbxX1xXa9xX23xX3xXbxX1xX417xXdxX3xXexX98xXe9xX23xX22xX3xXexX3b0xX23xX1xX3xX45xX35xX3xX4xXa54xX23xX3xX4xX138xX3xXexX1xXffxX3xXedxXdxX3xX98xX6xX3xX23xX22xXe9xX35xXdxX3xXexX3b0xX23xX1xXd9xX3xX4xX106xX23xX1xX3xXexX98xX6xX23xX1xX3xX3exX6bxXdxX3xX4xX9dxX4xX3xXexX1xX59xX126xX23xX22xX3xX1xXdxX2f5xX27xX3xXc8xX1xX9dxX4xX177xX3xXdfxX44xX27xX3xX23xXe5xX45xX3xX1b1xX1b2xX2xX208xXd9xX3xXc8xX1xXdxX3xXexX3b0xX23xX1xX3xXedxX44xX27xX3xXexX59xX3xX1cxXa9xX15xX3xX1xX106xX3xXexX44xX23xX22xX3xX166xXe77xX45xX3xX166xX50xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX2f5xXbxX3xX161xX40xX23xX3xX70xX27xX15xX3xX22xX615xX23xX3xX3exX6bxXdxX3xX5xX35xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXd1xX3xX45xX5fxX4xX3xXcxX98xX35xX23xX22xX3xXdfxXa0xX23xX1xXd9xX3xXcxXe9xX35xX23xX3xXedxXd4xX3xX45xX106xX23xX1xX3xX8axX106xX23xX3xXexX1xX27xX40xX3xX2xX177xX1b2xX1b2xX1b2xX3xX45x7541xX3xXedxX64xXexX3xX5axX3xXedxXffxX3xX1cxXa9xX15xX3xX8axX3bdxX23xX22xX3xX1cxX59xX5axX23xX22xX3xX7xX94xX23xX3xX1cxX27xX64xXexX3xX3exX35xX3xXbxX1xXa54xX23xX22xX3xXexX98xX59xX23xX22xX3xXacxX35xX15xX177xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xXe9xX8axX15xXaxX2fxX0xXdxX45xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX166xX10xX23xXexX10xX98xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX8axXexX1xX24xX3xX1b0xX1b1xX1b2xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1bfxX1c0xX1c1xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX98xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX78xX78xXdxX177xXacxX6xXe9xX1xX6xXexXdxX23xX1xX177xX3exX23xX78xX23xX10xX1a9xX7xX78xX1b1xX1b2xX1e9xX1bfxX78xX2xX1bfxX1b1xX8axX2xX1b2xX1b0xX1e9xX2xX1c0xX1e9xXexX1c1xX1e9xX208xX1f8xX1bfxX5xX1b2xX177xX26xXbxX22xX203xX98xX9xX1c0xX1bfxX1bfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX4xX1xX35xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3exXdxX40xX23xX3xX5xX44xX45xX3xX5xX48xX3xXexX1xX35xX23xX1xX3xX50xX23xX22xX3xX4xX1xX56xX3xX1cxX59xX5axX23xX22xX3xX23xX5fxXdxX3xXexX1xX64xXexX3xX22xX68xX3xX5xX6bxX23xX3xX5axX3xX70xX35xX3xXcxX74xX23xX1xXaxX3xX1a9xXdxX8axXexX1xX9xXaxX1b0xX1b1xX1b2xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1bfxX1c0xX1c1xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX6xXbxXexXdxXe9xX23xXaxX2fxXdfxXadxX23xX22xX3xXexX1xX33bxXdxXd9xX3xXexXdxX37bxXbxX3xXexXe77xX4xX3xX45xX27xX6xX3xX7xX615xX45xX3xXexX1xX40xX45xX3xX23xX1xXdxXd1xX27xX3xX45xX9dxX15xX3xX45xX138xX4xX3xX1xXdxX2f5xX23xX3xXedxX106xXdxXd9xX3xX45xX5axX3xX98xX5fxX23xX22xX3xXexX1xX3efxX3xXexX98xX59xX33bxX23xX22xX3xXacxX9dxX23xX3xX1xX35xX23xX22xX3xX98xX6xX3xX4xX9dxX4xX3xXexX3b0xX23xX1xX177xX3xXcd6xX23xX1xX3xXc8xX37bxXexX3xX1xX5d1xXbxX3xX3exX6bxXdxX3xX45xX5fxXexX3xX7xX417xX3xX23xX22xX59xX33bxXdxX3xXacxX106xX23xX3xXedxXffxX3xX45xX5axX3xXexX1xX40xX45xX3xX4xX126xX3xX7xX5axX3xX5axX3xXdfxXadxX23xX22xX3xX2b0xX6xXdxX177xX3xX0xX10xX45xX2fxX411xX35axXa0xX23xX1xX3xXedxX44xX27xX3xXexX59xX3xXc8xX1xX50xX23xX22xX3xX8axX59xX6bxXdxX3xX2xX1b2xX3xXexX149xX3xXedxXadxX23xX22xX3xX4xX1xXe9xX3xX1cxX59xX5axX23xX22xX3xX7xX94xX23xX3xX1cxX27xX64xXexX3xX45xX6bxXdxX177xX3xXdfxX138xX3xX5xX35xX3xXacxX59xX6bxX4xX3xXedxXdxX3xXexX9dxXe9xX3xXacxX106xXe9xX3xX23xX1xX59xX23xX22xX3xX45xXa0xX23xX1xX3xX4xXf1xX23xX22xX3xX98xX64xXexX3xXexX3bdxX3xXexXdxX23xX3xX5xX35xX3xX7xX390xX3xXexX1xX35xX23xX1xX3xX4xX50xX23xX22xX177xX3xX2b0xXe5xX45xX3xX1b1xX1b2xX2xX208xXd9xX3xX8axXe9xX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xXexX31xX3xX4xX126xX3xX7xX5axX3xX45xX6xX23xX22xX3xX5xX106xXdxX3xXc8xX1xXe9xX94xX23xX22xX3xX1f8xX3xXexX149xX3xXedxXadxX23xX22xX177xX3xX2b0xXe5xX45xX3xX23xX6xX15xXd9xX3xXexX1xX10xXe9xX3xX1xX5d1xXbxX3xXedxXadxX23xX22xX3xXedxXd4xX3xXc8xX434xXd9xX3xXexXe5xX23xX22xX3xX5xX40xX23xX3xX4xX1xX31xX23xX22xX3xX2xX1b2xX3xXexX149xX3xXedxXadxX23xX22xX42bxX0xX78xX10xX45xX2fxX3xX1exX3xX6xX23xX1xX3xXcxXe9xX35xX23xX3xXexX3bdxX3xXexXdxX23xX3xXc8xX1xXe9xX10xX177xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xXe9xX8axX15xXaxX2fxX0xXdxX45xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX166xX10xX23xXexX10xX98xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX8axXexX1xX24xX3xX1b0xX1b1xX1b2xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1bfxX1c0xX1c1xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX98xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX78xX78xXdxX177xXacxX6xXe9xX1xX6xXexXdxX23xX1xX177xX3exX23xX78xX23xX10xX1a9xX7xX78xX1b1xX1b2xX1e9xX1bfxX78xX2xX1bfxX1b1xX8axX2xX1b2xX1b0xX1e9xX1c1xX1b2xX1c1xXexX1b0xX1b1xX2xX1c1xX1b1xX5xX1b2xX177xX26xXbxX22xX203xX98xX9xX1c0xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX4xX1xX35xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3exXdxX40xX23xX3xX5xX44xX45xX3xX5xX48xX3xXexX1xX35xX23xX1xX3xX50xX23xX22xX3xX4xX1xX56xX3xX1cxX59xX5axX23xX22xX3xX23xX5fxXdxX3xXexX1xX64xXexX3xX22xX68xX3xX5xX6bxX23xX3xX5axX3xX70xX35xX3xXcxX74xX23xX1xXaxX3xX1a9xXdxX8axXexX1xX9xXaxX1b0xX1b1xX1b2xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1bfxX1c0xX1c1xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX6xXbxXexXdxXe9xX23xXaxX2fxXdfxXffxX3xXexX1xX27xX140xX23xX3xX5xX5d1xXdxX3xX4xX1xXe9xX3xX4xX50xX23xX22xX3xX3exXdxX2f5xX4xXd9xX3xXedxX44xX27xX3xX23xXe5xX45xX3xX23xX6xX15xXd9xX3xX6xX23xX1xX3xXdfxXe0xX23xX22xX3xXe4xXe5xX23xX3xXcxXe9xX35xX23xX3xXexX1xX35xX23xX1xX3xX5xX140xXbxX3xX166xX50xX23xX22xX3xXexX15xX3xXcxX2b0xX70xX70xX3xX2b0xX5fxXdxX3xXexX1xX64xXexX3xX22xX68xX3xXcd6xX23xX3xX35axXdxX23xX1xX177xX3xX70xXdxX2f5xX23xXd9xX3xX4xX50xX23xX22xX3xXexX15xX3xX4xX56xX6xX3xXcxXe9xX35xX23xX3xXedxX6xX23xX22xX3xXexX106xXe9xX3xX4xX50xX23xX22xX3xXe5xX23xX3xX3exXdxX2f5xX4xX3xX5xX35xX45xX3xX4xX1xXe9xX3xXexX98xX40xX23xX3xX1b1xX1b2xX3xX5xX6xXe9xX3xXedxX5fxX23xX22xX3xX3exX6bxXdxX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX140xXbxX3xX45xX68xXdxX3xX23xX22xX59xX33bxXdxX3xXexX31xX3xX1bfxXd9xX1bfxX3xX1exX3xX1b1xX1b2xX3xXexX98xXdxX2f5xX27xX3xXedxXadxX23xX22xX78xXexX1xX9dxX23xX22xX177xX3xXcxX98xXe9xX23xX22xX3xX7xX417xX3xX23xX35xX15xXd9xX3xX4xX138xX3xXc8xX1xX50xX23xX22xX3xX358xXexX3xX23xX22xX59xX33bxXdxX3xX4xXf1xX23xX22xX3xXexX31xX23xX22xX3xX4xX138xX3xXf6xX27xX9dxX3xXc8xX1xXfcxX3xX5xX44xX45xX3xX5xX48xX3xX23xX1xX59xX3xX6xX23xX1xX177xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xXe9xX8axX15xXaxX2fxX0xXdxX45xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX166xX10xX23xXexX10xX98xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX8axXexX1xX24xX3xX1b0xX1b1xX1b2xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1bfxX1c0xX1c1xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX98xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX78xX78xXdxX177xXacxX6xXe9xX1xX6xXexXdxX23xX1xX177xX3exX23xX78xX23xX10xX1a9xX7xX78xX1b1xX1b2xX1e9xX1bfxX78xX2xX1bfxX1b1xX8axX2xX1b2xX1b0xX1e9xX1b0xX2xX1e9xXexX1f8xX208xX1b1xX1e9xX1b0xX5xX1b2xX177xX26xXbxX22xX203xX98xX9xX2xX1c0xX1e9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX4xX1xX35xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3exXdxX40xX23xX3xX5xX44xX45xX3xX5xX48xX3xXexX1xX35xX23xX1xX3xX50xX23xX22xX3xX4xX1xX56xX3xX1cxX59xX5axX23xX22xX3xX23xX5fxXdxX3xXexX1xX64xXexX3xX22xX68xX3xX5xX6bxX23xX3xX5axX3xX70xX35xX3xXcxX74xX23xX1xXaxX3xX1a9xXdxX8axXexX1xX9xXaxX1b0xX1b1xX1b2xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1bfxX1c0xX1c1xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX6xXbxXexXdxXe9xX23xXaxX2fxXdfxXe0xX23xX22xX3xXe4xXe5xX23xX3xXcxXe9xX35xX23xX3xX23xX138xXdxX3xX98x861cxX23xX22xXd9xX3xX4xX126xX3xX7xX5axX3xX22xX68xX3xX23xX5fxXdxX3xXexX1xX64xXexX3xX4xX56xX6xX3xX6xX23xX1xX3xX411xX4xX1xX59xX6xX3xX5xX35xX3xX22xXa0xX42bxX3xX7xXe9xX3xX3exX6bxXdxX3xX23xX1x5f63xX23xX22xX3xXedxX126xX23xX3xX3exX3efxX3xXc8xX1xX9dxX4xX3xX3exX35xX3xX4xXa54xX23xX3xXbxX1xX94xXdxX3xX4xX417xX3xX22xX615xX23xX22xX3xX23xX1xXdxXd1xX27xX3xX1xX126xX23xX3xX23xX17b6xX6xX177xX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX40xX23xXd9xX3xX6xXdxX3xX4xXf1xX23xX22xX3xX1xXdxXffxX27xX3xXedxX59xX5d1xX4xX3xX98xX1781xX23xX22xXd9xX3xX3exXdxX2f5xX4xX3xX5xX140xXbxX3xX23xX22xX1xXdxX2f5xXbxX3xXedxX417xXdxX3xX3exX6bxXdxX3xX45xX5fxXexX3xX23xX22xX59xX33bxXdxX3xXacxXa0xX23xX1xX3xXexX1xX59xX33bxX23xX22xX3xXedxXd4xX3xX5xX35xX3xXedxXdxXd1xX27xX3xXc8xX1xX50xX23xX22xX3xX8ax926dxX3xX8axX35xX23xX22xX3xXexX1xXa0xX3xX3exX6bxXdxX3xX6xX23xX1xX3xX1exX3xX23xX22xX59xX33bxXdxX3xXexX31xX23xX22xX3xX4xX138xX3xXf6xX27xX9dxX3xXc8xX1xXfcxX3xX5xX44xX45xX3xX5xX48xXd9xX3xX4xX44xX23xX3xX4xX138xX3xX434xX3xX4xX1xX358xX3xX3exX59xX126xX23xX3xX5xX40xX23xX3xX45xX106xX23xX1xX3xX45xX390xX3xX3exX35xX3xX4xX94xX3xXf6xX27xX9dxX3xXexX98xXa0xX23xX1xX3xXbxX1xX64xX23xX3xXedxX64xX27xX3xXc8xX1xX50xX23xX22xX3xX23xX22xX59xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX3b0xX177xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xXe9xX8axX15xXaxX2fxX0xXdxX45xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX166xX10xX23xXexX10xX98xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX8axXexX1xX24xX3xX1b0xX1b1xX1b2xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1bfxX1c0xX1c1xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX98xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX78xX78xXdxX177xXacxX6xXe9xX1xX6xXexXdxX23xX1xX177xX3exX23xX78xX23xX10xX1a9xX7xX78xX1b1xX1b2xX1e9xX1bfxX78xX2xX1bfxX1b1xX8axX2xX1b2xX1b0xX1c0xX1b1xX2xX1b0xXexX1c1xX1bfxX1c0xX1c0xX1b1xX5xX1b2xX177xX26xXbxX22xX203xX98xX9xX208xX1e9xX1bfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX4xX1xX35xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3exXdxX40xX23xX3xX5xX44xX45xX3xX5xX48xX3xXexX1xX35xX23xX1xX3xX50xX23xX22xX3xX4xX1xX56xX3xX1cxX59xX5axX23xX22xX3xX23xX5fxXdxX3xXexX1xX64xXexX3xX22xX68xX3xX5xX6bxX23xX3xX5axX3xX70xX35xX3xXcxX74xX23xX1xXaxX3xX1a9xXdxX8axXexX1xX9xXaxX1b0xX1b1xX1b2xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1bfxX1c0xX1c1xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX6xXbxXexXdxXe9xX23xXaxX2fxX0xX10xX45xX2fxX411xX156xX1xXdxX3xX45xX6bxXdxX3xXexX98xX5axX3xX3exXd1xXd9xX3xX4xX138xX3xX23xX22xX59xX33bxXdxX3xXc8xX1xX27xX15xX40xX23xX3xX45xXa0xX23xX1xX3xX23xX40xX23xX3xXedxXdxX3xX1cxX27xX64xXexX3xXc8xX1xX81bxX27xX3xX5xX6xXe9xX3xXedxX5fxX23xX22xX3xX23xX1xX59xX23xX22xX3xX3exX6bxXdxX3xXf6xX27xX6xX23xX3xXedxXdxXffxX45xX3xX411xX23xX22xXd4xX3xX5axX3xXedxXa9xX27xX3xXexX1xXa0xX3xXedxXfcxX23xX22xX3xX8axX140xX15xX3xX5axX3xXedxX138xX42bxX3xX23xX40xX23xX3xX45xXa0xX23xX1xX3xXexX31xX3xX4xX1xX417xXdxX177xX3xX35axXa0xX23xX1xX3xX4xXf1xX23xX22xX3xX23xX1xXa0xX23xX3xXexX1xX64xX15xX3xX4xX126xX3xX1xX5fxXdxX3xXc8xXdxX37bxX45xX3xXexXdxXd1xX23xX3xX5axX3xX23xX22xX6xX15xX3xX4xX1xX358xX23xX1xX3xX45xX94xX23xX1xX3xXedxX64xXexX3xX45xXa0xX23xX1xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX98xX6xX177xX3xX35axXa0xX23xX1xX3xX23xX22xX1xX74xXd9xX3xX23xX1xXdxXd1xX27xX3xXacxX106xX23xX3xXexX98xXc0xX3xX23xX37bxX27xX3xXexX1xX3bdxX4xX3xX7xX3bdxX3xX4xX417xX3xX22xX615xX23xX22xXd9xX3xX4xX138xX3xX23xXdxXd1xX45xX3xXexXdxX23xX3xXexX1xXa0xX3xX4xXf1xX23xX22xX3xX23xX40xX23xX3xXexX1xcf0dxX3xXexXa0xX45xX3xXc8xXdxX37bxX45xX3xX4xX126xX3xX1xX5fxXdxX3xX5xX140xXbxX3xX23xX22xX1xXdxX2f5xXbxX3xX5axX3xXf6xX27xX40xX3xX1xX59xX126xX23xX22xX42bxX0xX78xX10xX45xX2fxX3xX1exX3x9b37xXdxX9dxX45xX3xXedxX417xX4xX3xX166xX50xX23xX22xX3xXexX15xX3xXcxX2b0xX70xX70xX3xX2b0xX5fxXdxX3xXexX1xX64xXexX3xX22xX68xX3xXcd6xX23xX3xX35axXdxX23xX1xX3xXdfxXe0xX23xX22xX3xXe4xXe5xX23xX3xXcxXe9xX35xX23xX3xXexXa9xX45xX3xX7xX3bdxX177xX0xX78xXbxX2fxX0xXacxX5xXe9xX4xXc8xXf6xX27xXe9xXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX98xXdxX4xX1xX8axX6xX23xXaxX2fxX0xX8axXdxX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXe9xX23xXexX10xX23xXexXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX10xX45xX2fxX2afxX6xX27xX3xXc8xX1xXdxX3xXexX98xX5axX3xX3exXd1xX3xXedxX3efxX6xX3xXbxX1xX59xX126xX23xX22xXd9xX3xX3exX6bxXdxX3xX7xX3bdxX3xX22xXdxXa4xXbxX3xXedxX48xX3xXexX31xX3xXacxX106xX23xX3xXacxX3b3xXd9xX3xX23xX22xX59xX33bxXdxX3xXexX1xXa9xX23xX3xX3exX35xX3xX4xX9dxX4xX3xXedxXe9xX35xX23xX3xXexX1xXffxXd9xX3xX6xX23xX1xX3xXcxXe9xX35xX23xX3xXedxXd4xX3xX4xX417xX3xX22xX615xX23xX22xX3xX5xX35xX45xX3xX5xX106xXdxX3xX4xX27xX5fxX4xX3xXedxX33bxXdxX177xX3xXcxX31xX3xX1cxX59xX5axX23xX22xX3xX22xX68xX3xX4xX56xX6xX3xX22xXdxX6xX3xXedxXa0xX23xX1xXd9xX3xX6xX23xX1xX3xXedxXd4xX3xXbxX1xX9dxXexX3xXexX98xXdxXffxX23xX3xX5xX40xX23xX3xXexX1xX35xX23xX1xX3xX4xX50xX23xX22xX3xXexX15xX3xX4xX1xX27xX15xX40xX23xX3xX3exXd1xX3xX23xX5fxXdxX3xXexX1xX64xXexXd9xX3xX45xX6xX23xX22xX3xX5xX106xXdxX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX140xXbxX3xXc8xX1xX9dxX3xXbbxX23xX3xXedxX3efxX23xX1xXd9xX3xXexX106xXe9xX3xX3exXdxX2f5xX4xX3xX5xX35xX45xX3xX4xX1xXe9xX3xX23xX22xX59xX33bxXdxX3xX8axXa9xX23xX3xXedxX3efxX6xX3xXbxX1xX59xX126xX23xX22xX177xX0xX78xX10xX45xX2fxX0xX78xX8axXdxX3exX2fxX0xX8axXdxX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX27xXexX1xXe9xX98xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX98xXdxX22xX1xXexX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX98xXe9xX23xX22xX2fxX166xX1xX56xX3xXexX3efxX4xX1xX3xa973xX187xX2b0xXfe3xX3xX1cxXd4xX3xX156xX1xX9dxX23xX1xX3xXe4xX74xX23xX1xX3xX161xX40xX23xX3xX2b0xX22xX27xX15xX184cxX23xX3xXe4xXe5xX23xX3xX70xX14exX23xX22xX0xX78xX7xXexX98xXe9xX23xX22xX2fxX0xX78xX8axXdxX3exX2fxX0xX78xXacxX5xXe9xX4xXc8xXf6xX27xXe9xXexX10xX2fxX0xX8axXdxX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX8axX98xX10xX5xX6xXexX10xX8axXaxX2fxX0xX7xXexX98xXe9xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX40xX23xX3xXf6xX27xX6xX23xX24xX0xX78xX7xXexX98xXe9xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX45xXacxX1exX6xX23xX8axX1exX7xX6xXbxXe9xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2b0xX22xX59xX33bxXdxX3xXexX1xX59xX126xX23xX22xX3xXacxXdxX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX140xXbxX3xX1xX35xX23xX22xX3xXexX98xXe5xX45xX3xXexX98xXdxX2f5xX27xX3xXedxXadxX23xX22xX3xX23xX1xX33bxX3xX1cxX138xX6xX3xXacxXf4xX3xX3exX59xX33bxX23xX3xXexX106xXbxXaxX3xX1xX98xX10xX2bxX9xXaxX78xX23xX27xXdxX1exX1xXe9xX23xX22xX1exX7xXe9xX23xX22xX1exX5xX6xX78xX23xX22xX27xXe9xXdxX1exXexX1xX27xXe9xX23xX22xX1exXacxXdxX23xX1xX1exXexX1xX27xX1exX23xX1xX6xXbxX1exX1xX6xX23xX22xX1exXexX98xX6xX45xX1exXexX98xXdxX10xX27xX1exX8axXe9xX23xX22xX1exX23xX1xXe9xX1exX1cxXe9xX6xX1exXacxXe9xX1exX3exX27xXe9xX23xX1exXexX6xXbxX78xX2xX208xX1c1xX1bfxX1b2xX1b0xX177xX1xXexX45xXaxX2fxX0xXdxX45xX22xX3xX7xX98xX4xX9xXaxX78xX45xX10xX8axXdxX6xX78xX2xX1b1xX1b2xX78xX23xX10xX1a9xX7xX78xX1b1xX1b2xX1e9xX1e9xX78xX2xX1bfxX1b1xX8axX1b2xX1b1xX1b2xX1c0xX1bfxX1b1xX1b2xXexX1b1xX1c0xX1f8xX208xX2xX5xX1b2xX177xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX4xX1xX35xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3exXdxX40xX23xX3xX5xX44xX45xX3xX5xX48xX3xXexX1xX35xX23xX1xX3xX50xX23xX22xX3xX4xX1xX56xX3xX1cxX59xX5axX23xX22xX3xX23xX5fxXdxX3xXexX1xX64xXexX3xX22xX68xX3xX5xX6bxX23xX3xX5axX3xX70xX35xX3xXcxX74xX23xX1xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xX6xX2fxX0xX8axXdxX3exX2fxX0xX7xXexX98xXe9xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2b0xX22xX59xX33bxXdxX3xXexX1xX59xX126xX23xX22xX3xXacxXdxX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX140xXbxX3xX1xX35xX23xX22xX3xXexX98xXe5xX45xX3xXexX98xXdxX2f5xX27xX3xXedxXadxX23xX22xX3xX23xX1xX33bxX3xX1cxX138xX6xX3xXacxXf4xX3xX3exX59xX33bxX23xX3xXexX106xXbxXaxX3xX1xX98xX10xX2bxX9xXaxX78xX23xX27xXdxX1exX1xXe9xX23xX22xX1exX7xXe9xX23xX22xX1exX5xX6xX78xX23xX22xX27xXe9xXdxX1exXexX1xX27xXe9xX23xX22xX1exXacxXdxX23xX1xX1exXexX1xX27xX1exX23xX1xX6xXbxX1exX1xX6xX23xX22xX1exXexX98xX6xX45xX1exXexX98xXdxX10xX27xX1exX8axXe9xX23xX22xX1exX23xX1xXe9xX1exX1cxXe9xX6xX1exXacxXe9xX1exX3exX27xXe9xX23xX1exXexX6xXbxX78xX2xX208xX1c1xX1bfxX1b2xX1b0xX177xX1xXexX45xXaxX2fxX2b0xX22xX59xX33bxXdxX3xXexX1xX59xX126xX23xX22xX3xXacxXdxX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX140xXbxX3xX1xX35xX23xX22xX3xXexX98xXe5xX45xX3xXexX98xXdxX2f5xX27xX3xXedxXadxX23xX22xX3xX23xX1xX33bxX3xX1cxX138xX6xX3xXacxXf4xX3xX3exX59xX33bxX23xX3xXexX106xXbxX0xX78xX6xX2fxX0xX78xX7xXexX98xXe9xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8axXaxX2fxX1b26xXdxX6xX3xXedxXa0xX23xX1xX3xXexX1xX27xX5fxX4xX3xX1xX5fxX3xX23xX22xX1xX3b3xXe9xX3xX3exX35xX3xXacxX94xX23xX3xXexX1xXa9xX23xX3xX45xX615xX4xX3xXacxX2f5xX23xX1xX3xX27xX3xXacxX59xX6bxX27xX3xX23xX1xX59xX23xX22xX3xX3exX6bxXdxX3xX23xX68xX3xX5xX3bdxX4xX3xX3exX59xX5d1xXexX3xXc8xX1xX138xXd9xX3xXexX1xX59xX126xX23xX22xX3xXacxXdxX23xX1xX3xX2b0xX22xX27xX15xX184cxX23xX3x884exX27xXa9xX23xX3xXcxX1xX59xX5d1xX4xX3xX166xX81bxX45xX3xX207axX27xX15xX40xX23xX3xX165xX70xX35xX3xXcxX74xX23xX1xX176xX3xXedxXd4xX3xX411xXacxXdxX37bxX23xX42bxX3xX3exX59xX33bxX23xX3xXexX106xXbxX3xXexX1xX35xX23xX1xX3xX3exX59xX33bxX23xX3xX4xXa9xX15xX3xXe5xX23xX3xXf6xX27xX94xXd9xX3xXexX1xX27xX3xX4xX94xX3xXexX98xXe5xX45xX3xXexX98xXdxX2f5xX27xX3xXedxXadxX23xX22xX3xX45xX68xXdxX3xX23xXe5xX45xX177xX0xX78xXbxX2fxX0xX78xX8axXdxX3exX2fxX0xX78xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXa9xX45xX3xX1xX27xX15xX37bxXexX3xX4xX56xX6xX3xX23xX17b6xX3xX22xXdxX9dxX45xX3xXedxX417xX4xX3xX70xXcxX207axX3xX45xX50xXdxX3xXexX98xX59xX33bxX23xX22xX3xX5axX3xX70xX35xX3xXcxX74xX23xX1xXaxX3xX1xX98xX10xX2bxX9xXaxX78xX23xX27xXdxX1exX1xXe9xX23xX22xX1exX7xXe9xX23xX22xX1exX5xX6xX78xXexX6xX45xX1exX1xX27xX15xX10xXexX1exX4xX27xX6xX1exX23xX27xX1exX22xXdxX6xX45xX1exX8axXe9xX4xX1exX1xXexX1cxX1exX45xXe9xXdxX1exXexX98xX27xXe9xX23xX22xX1exXe9xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX78xX2xX208xX1bfxX208xX1b0xX208xX177xX1xXexX45xXaxX2fxX0xXdxX45xX22xX3xX7xX98xX4xX9xXaxX78xX45xX10xX8axXdxX6xX78xX2xX1b1xX1b2xX78xX23xX10xX1a9xX7xX78xX1b1xX1b2xX1b1xX208xX78xX2xX1c0xX1f8xX8axX1b2xX1b2xX1b0xX1e9xX1f8xX1e9xX1b1xXexX208xX1b0xX1b1xX1e9xX1e9xX5xX1b2xX177xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX4xX1xX35xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3exXdxX40xX23xX3xX5xX44xX45xX3xX5xX48xX3xXexX1xX35xX23xX1xX3xX50xX23xX22xX3xX4xX1xX56xX3xX1cxX59xX5axX23xX22xX3xX23xX5fxXdxX3xXexX1xX64xXexX3xX22xX68xX3xX5xX6bxX23xX3xX5axX3xX70xX35xX3xXcxX74xX23xX1xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xX6xX2fxX0xX8axXdxX3exX2fxX0xX7xXexX98xXe9xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXa9xX45xX3xX1xX27xX15xX37bxXexX3xX4xX56xX6xX3xX23xX17b6xX3xX22xXdxX9dxX45xX3xXedxX417xX4xX3xX70xXcxX207axX3xX45xX50xXdxX3xXexX98xX59xX33bxX23xX22xX3xX5axX3xX70xX35xX3xXcxX74xX23xX1xXaxX3xX1xX98xX10xX2bxX9xXaxX78xX23xX27xXdxX1exX1xXe9xX23xX22xX1exX7xXe9xX23xX22xX1exX5xX6xX78xXexX6xX45xX1exX1xX27xX15xX10xXexX1exX4xX27xX6xX1exX23xX27xX1exX22xXdxX6xX45xX1exX8axXe9xX4xX1exX1xXexX1cxX1exX45xXe9xXdxX1exXexX98xX27xXe9xX23xX22xX1exXe9xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX78xX2xX208xX1bfxX208xX1b0xX208xX177xX1xXexX45xXaxX2fxXcxXa9xX45xX3xX1xX27xX15xX37bxXexX3xX4xX56xX6xX3xX23xX17b6xX3xX22xXdxX9dxX45xX3xXedxX417xX4xX3xX70xXcxX207axX3xX45xX50xXdxX3xXexX98xX59xX33bxX23xX22xX3xX5axX3xX70xX35xX3xXcxX74xX23xX1xX0xX78xX6xX2fxX0xX78xX7xXexX98xXe9xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8axXaxX2fxXcxX98xX59xX6bxX4xX3xXc8xX1xXdxX3xXexX98xX5axX3xXexX1xX35xX23xX1xX3xX1b26xXdxX9dxX45xX3xXedxX417xX4xX3xX70xXcxX207axX3xX35axX50xXdxX3xXexX98xX59xX33bxX23xX22xX3xX156xX3abxX3xX70xXe9xX6xX3xX165xXcxX207axX3xX156xX3abxX3xXcd6xX23xX1xXd9xX3xX70xX35xX3xXcxX74xX23xX1xX176xXd9xX3xX4xX1xX3efxX3xXdfxX35xXe9xX3xXcxX1xX3efxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX165xX2afxX2b0xX3xX2xX208xX1f8xX1b2xX176xX3xXexX31xX23xX22xX3xX5xX35xX3xX22xXdxX9dxXe9xX3xX3exXdxX40xX23xX3xX2xX1e9xX3xX23xXe5xX45xX3xX3exX35xX3xX1b1xX1bfxX3xX23xXe5xX45xX3xX5xX35xX45xX3xX3exXdxX2f5xX4xX3xXexX1xX50xX23xX177xX0xX78xXbxX2fxX0xX78xX8axXdxX3exX2fxX0xX78xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1b26xXdxX9dxX45xX3xXedxX417xX4xX3xX70xXcxX207axX3xX8axXe9xX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX126xX23xX3xX2xX1bfxX3xXexX149xX78xX23xXe5xX45xX3xX5axX3xX70xX35xX3xXcxX74xX23xX1xX3xXc8xX1xX5axXdxX3xX23xX22xX1xXdxX2f5xXbxX177xX177xX177xX3xXexX31xX3xX1b1xX3xXexX98xXdxX2f5xX27xX3xXedxXadxX23xX22xXaxX3xX1xX98xX10xX2bxX9xXaxX78xX23xX27xXdxX1exX1xXe9xX23xX22xX1exX7xXe9xX23xX22xX1exX5xX6xX78xX22xXdxX6xX45xX1exX8axXe9xX4xX1exX1xXexX1cxX1exX8axXe9xX6xX23xX1xX1exXexX1xX27xX1exX1xXe9xX23xX1exX2xX1bfxX1exXexX15xX1exX23xX6xX45xX1exXe9xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXc8xX1xXe9xXdxX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX1exXexX27xX1exX1b1xX1exXexX98xXdxX10xX27xX1exX8axXe9xX23xX22xX78xX2xX208xX1f8xX1e9xX1c0xX1b0xX177xX1xXexX45xXaxX2fxX0xXdxX45xX22xX3xX7xX98xX4xX9xXaxX78xX45xX10xX8axXdxX6xX78xX2xX1b1xX1b2xX78xX23xX10xX1a9xX7xX78xX1b1xX1b2xX1e9xX1b2xX78xX2xX1b2xX1b0xX8axX1b2xX2xX1bfxX2xX1c1xX1bfxX2xXexX1b1xX1b1xX208xX1f8xX1b2xX5xX1b2xX177xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX4xX1xX35xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3exXdxX40xX23xX3xX5xX44xX45xX3xX5xX48xX3xXexX1xX35xX23xX1xX3xX50xX23xX22xX3xX4xX1xX56xX3xX1cxX59xX5axX23xX22xX3xX23xX5fxXdxX3xXexX1xX64xXexX3xX22xX68xX3xX5xX6bxX23xX3xX5axX3xX70xX35xX3xXcxX74xX23xX1xXaxX3xX78xX2fxX0xX78xX6xX2fxX0xX8axXdxX3exX2fxX0xX7xXexX98xXe9xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1b26xXdxX9dxX45xX3xXedxX417xX4xX3xX70xXcxX207axX3xX8axXe9xX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX126xX23xX3xX2xX1bfxX3xXexX149xX78xX23xXe5xX45xX3xX5axX3xX70xX35xX3xXcxX74xX23xX1xX3xXc8xX1xX5axXdxX3xX23xX22xX1xXdxX2f5xXbxX177xX177xX177xX3xXexX31xX3xX1b1xX3xXexX98xXdxX2f5xX27xX3xXedxXadxX23xX22xXaxX3xX1xX98xX10xX2bxX9xXaxX78xX23xX27xXdxX1exX1xXe9xX23xX22xX1exX7xXe9xX23xX22xX1exX5xX6xX78xX22xXdxX6xX45xX1exX8axXe9xX4xX1exX1xXexX1cxX1exX8axXe9xX6xX23xX1xX1exXexX1xX27xX1exX1xXe9xX23xX1exX2xX1bfxX1exXexX15xX1exX23xX6xX45xX1exXe9xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXc8xX1xXe9xXdxX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX1exXexX27xX1exX1b1xX1exXexX98xXdxX10xX27xX1exX8axXe9xX23xX22xX78xX2xX208xX1f8xX1e9xX1c0xX1b0xX177xX1xXexX45xXaxX2fxX1b26xXdxX9dxX45xX3xXedxX417xX4xX3xX70xXcxX207axX3xX8axXe9xX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX126xX23xX3xX2xX1bfxX3xXexX149xX78xX23xXe5xX45xX3xX5axX3xX70xX35xX3xXcxX74xX23xX1xX3xXc8xX1xX5axXdxX3xX23xX22xX1xXdxX2f5xXbxX177xX177xX177xX3xXexX31xX3xX1b1xX3xXexX98xXdxX2f5xX27xX3xXedxXadxX23xX22xX0xX78xX6xX2fxX0xX78xX7xXexX98xXe9xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8axXaxX2fxX187xX615xXexX3xXedxX44xX27xX3xXc8xX1xX5axXdxX3xX23xX22xX1xXdxX2f5xXbxX3xX4xX1xX3b0xX3xX3exX6bxXdxX3xX1b1xX3xXexX98xXdxX2f5xX27xX3xXedxXadxX23xX22xXd9xX3xX23xX1xX59xX23xX22xX3xX7xX6xX27xX3xX1f8xX3xX23xXe5xX45xXd9xX3xX6xX23xX1xX3xXedxXd4xX3xX5xX35xX3xX22xXdxX9dxX45xX3xXedxX417xX4xX3xX1xX5d1xXbxX3xXexX9dxX4xX3xX1cxXd4xX3xX5xX6bxX23xX3xX5axX3xX16axX5fxX4xX3xX70xX35xX3xX1exX3xX70xX35xX3xXcxX74xX23xX1xX3xX4xX138xX3xX8axXe9xX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX126xX23xX3xX2xX1bfxX3xXexX149xX3xXedxXadxX23xX22xX78xX23xXe5xX45xX177xX177xX177xX0xX78xXbxX2fxX0xX78xX8axXdxX3exX2fxX0xX78xX5xXdxX2fxX0xX78xX27xX5xX2fxX0xX8axXdxX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX98xXaxX2fxX0xX78xX8axXdxX3exX2fxX0xX78xX8axXdxX3exX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcd6xX27xXexX1xXe9xX98xXaxX2fxXe4xXe5xX23xX3xXdfxXfcxX4xX0xX78xXbxX2f
Văn Đức