Liverpool 2-2 Tottenham: Đại tiệc bàn thắng tại Anfield
4 bàn thắng được ghi trong đó có 2 pha lập công trong thời gian bù giờ. 1 quả penalty hỏng ăn, 2 siêu phẩm mê hồn. Tối qua, những NHM tại Anfield như muốn nổ tung trong bữa đại tiệc cảm xúc.
b948x11afbx111e0x13b91x14f0bx1625cxdcddx12cf5x155edx139d6x12271x15306xe336x10fbbx1469fx119e9xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax1425bxd29fx11692xXexX0xf887xXaxX17xX18xX19xXexX0x13eb9x127dexX19x14be9xXexX0xXaxc14fxX9xd609xXdxX18x135d5xX2fx15fe0x132b5x15a41xX5xd076xXbxXdxX17xX32xXexd897xX35xf8b0xX17x10c15xX33xX24xX24xXdxX9x10641xe2eexX45xX9xX5xX24xXbxXbxX17x15103xXaxX18xXcx12604xX9x157fax14345xX35xX9xXbxX35x14ef9xX2cxX9xX23xd613xX4exX9xXbxXaxba33xX4exf0ebxX9xXbxX55xX35xX9x13cd8xX4ex1687fxX35xX17xXdxX19xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x13449xX17xX18xX19xX32xXex121e1xX9xX23xX5exX4exX9xXbxXaxX63xX4exX65xX9x1384bx12bb6x14160xX2cxX9xX65xXaxX35xX9xXbxX3fxX24xX4exX65xX9xX94x15f3axX9xX2cxXa4xX9xX45xX9xX33xXaxX18xX9xXdxe090xX33xX9xX2cxd80cxX4exX65xX9xXbxX3fxX24xX4exX65xX9xXbxXax14e6dxX35xX9xX65xX35xX18xX4exX9xX23x14aa9xX9xX65xX35xXc0x14924xX9xX2axX9x1243dx15704xdd1bxX9xX33xX17xX4exX18xXdxXbxX26xX9xXaxbc46xX4exX65xX9xf28fxX4exbd8axX9xX45xX9xX2fxX35xcc4bxXd3xX9xX33xXax16418xXcxX9xXcxXebxX9xXax161acxX4exXcexX9xX5x11ff2xX35xX9xXd2xXd3xX18xXe5xX9xX4exXaxd522xX4exX65xX9x13464xX82xc344xX9xXbxX55xX35xX9xX6bxX4exX6dxX35xX17xXdxX19xX9xX4exXaxX95xX9xXcxXd3xXfcxX4exX9xX4ex12745xX9xXbxXd3xX4exX65xX9xXbxX3fxX24xX4exX65xX9xX23xX106xX18xX9xX94xX55xX35xX9xXbxX35xX5axX2cxX9xX2cxXd4xXcxX9x12d5fxbb76xX2cxXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x1168dxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX65xX9xX2fxX3fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX52xX1cxX1cxX35xXcexX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4exXaxXcexX3dxX4exX1cxX4exX17xd1c2xX2fxX1cxX2axdeb8xdb5fx10214xX1cxX2axX182x169aexX19xX2axX182xX183xda8exX18cxX88x146c9xXbxfba7xX88xX187xX45xXdxX182xXcex16253xX33xX65xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXdxX35xX3dxX17xX3fxX33xX24xX24xXdxX9xX45xX9xX45xX9xXbxX24xXbxXbxX17xX4exXaxX18xXcxX9xX19xX18xX35xX9xXbxX35xX17xX2cxX9xX23xX18xX4exX9xXbxXaxX18xX4exX65xX9xXbxX18xX35xX9xX18xX4exX6dxX35xX17xXdxX19xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX155xX24xX19xX26xX32xXexX155xbcf2xX10axX9xX5xX82xba7axX10axd9e0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX155xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX35xX3dxX17xX3fxX33xX24xX24xXdxX52xX9x10e0fxX18xXdxX18xXaxX9x1478exX18cx1173fxXe5xX9xX18fxX182x14a80xX2axX222xfe99xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX155xX24xX19xX26xX32xXexX5xX24xXbxXbxX17xX4exXaxX18xXcxX52xX9xbac6xX18xX4exX26xX18xXcxX18xX9xX220xX181xX182xX222xX22axXe5xX9x15b3dxX18xX4exX17xX9xX220xX18fxX182xX227xX187xX222xXe5xX9xX33xX17xX4exX22axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX155xX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxdc87xX9xX2fxX18xXd3xX9xX3dxXdfxX4exX9xX3dx1405exX4exX9xX18cxX9xX33xXaxX143xXbxX9xX23xXa4xX4exX65xX9xXdxXe3xX4exXe5xX9xcea2xXaxX35xX9xXcxX5exX9xX2cxXd4xX9xX3bxX35xX3dxX17xX3fxX33xX24xX24xXdxX9xXdxce1bxX4exX9xX5xX24xXbxXbxX17xX4exXaxX18xXcxX9xXbxXaxXb0xXcxX9xX2cxXax11953xX9xX2cx130d9xX4exX9xX2cxXaxX95xX18xX9xX94xc066xX4exXaxX9xXaxf431xX4exXaxX9xX2cx126faxX2cxXaxX9xXbxX35x16539xX33xX9xX2cxXb0xX4exX9xXbxX3fxXb0xX4exX9xX94x12a99xXd3xX9xX2cx121f8xX18xX9xX94xXfcxX35xX9xXbxXaxX2f7xX9xXbxXaxX2dbxX9xX23xX5exX4exX9xXbxXaxX63xX4exX65xX9xX94x12024xX9xX94x14254xXbxX9xX4exX65xX314xXbxX9xXbx10471xX35xXcexX9xX5xX3fxX24xX4exX65xX9xXcxX314xXbxX9xX33xXaxX18xX9xX23xXa4xX4exX65xX9xXdxX314xX4exX9xX142xX314xX4exXe5xX9xX8xX3fxX35xX2cxX9xX2xX35xX17xX3fxX9xX23xc96axX4exX65xX9xX19xX95xX4exX65xX9xX4exX65xe6ddxX18xX9xX2cxXaxed98xX4exX9xX2cxXaxXd3xX26x11cd8xX4exX9xX3dxX35fxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX2f7xX9xXcxXb4xX4exXcexX9xX54xX95xXc0xX4exX65xX9xX2cxXaxXd3xX26xX35fxX4exX9xX3dxXb4xX9xX19xXd3xX26xXebxX4exX9xX23xX35xX2e6xX4exX9xXbxXaxX5exX4exXaxX9xX2cxX143xX9xX2cxXax168b1xX2cxX9xX2a1xXaxX17xX9xXaxX24xX5exX4exX9xXaxXd4xX24xX9xX94xfd50xX9xX10cxX24xXaxX18xXcxX17xX19xX9xX21axX18xXdxX18xXaxX9xX23xXe3xX4exX65xX9xX142xXd3xXfcxX4exX65xX9xX94xXfcxX35xX9xXcx10fe1xXbxX9xX82xXd3xX65xX24xX9xX3bxXdxX24xX3fxX35xX2fxX9xX3dxX5exX9xX19x168eaxX9xX19xX5exX4exX65xX9xXbxXd3xX4exX65xX9xX94xX2cdxX4exX9xX2a1xX2e6xXbxX9xXdxX35xX3dcxXd3xXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX155xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX65xX9xX2fxX3fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX52xX1cxX1cxX35xXcexX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4exXaxXcexX3dxX4exX1cxX4exX17xX17dxX2fxX1cxX2axX181xX182xX183xX1cxX2axX182xX187xX19xX2axX182xX183xX18cxX18cxX88xX18fxXbxX187xX2axX18fxX191xXdxX2axXcexX198xX33xX65xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXdxX35xX3dxX17xX3fxX33xX24xX24xXdxX9xX45xX9xX45xX9xXbxX24xXbxXbxX17xX4exXaxX18xXcxX9xX19xX18xX35xX9xXbxX35xX17xX2cxX9xX23xX18xX4exX9xXbxXaxX18xX4exX65xX9xXbxX18xX35xX9xX18xX4exX6dxX35xX17xXdxX19xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX142xXbxX46xX18xXdxX35xX65xX4exX52xX9xX198xXd3xX2fxXbxX35xX6dxX26xdc5exX32xXexX21axX18xXdxX18xXaxX9xXcx1439fxX9xXbxd79fxX9xX2fxXfcxX9xXbx15cdaxX9xX2fxX18xX35xX9xXdx13cf8xXcxX9xX2cxX2f7xX18xX9xXaxX5exX4exX65xX9xXbxXaxX2f7xX9xX5xX24xXbxXbxX17xX4exXaxX18xXcxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX142xXbxX46xX18xXdxX35xX65xX4exX52xX9xX198xXd3xX2fxXbxX35xX6dxX26xX4bdxX32xXexX0xX35xXcxX65xX9xX2fxX3fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX52xX1cxX1cxX35xXcexX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4exXaxXcexX3dxX4exX1cxX4exX17xX17dxX2fxX1cxX2axX181xX182xX183xX1cxX2axX182xX187xX19xX2axX182xX183xX18cxX18cxX88xX18fxXbxX181xX183xX88xX187xXdxX45xXcexX198xX33xX65xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXdxX35xX3dxX17xX3fxX33xX24xX24xXdxX9xX45xX9xX45xX9xXbxX24xXbxXbxX17xX4exXaxX18xXcxX9xX19xX18xX35xX9xXbxX35xX17xX2cxX9xX23xX18xX4exX9xXbxXaxX18xX4exX65xX9xXbxX18xX35xX9xX18xX4exX6dxX35xX17xXdxX19xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX142xXbxX46xX18xXdxX35xX65xX4exX52xX9xX198xXd3xX2fxXbxX35xX6dxX26xX4bdxX32xXexX4xX4d7xXd3xX9xXbxXaxX2f7xX9xX4exX65xX95xXc0xX35xX9xX6bxX35xX9xX4xXb0xX33xX9xXbxX35xX2e6xX33xX9xXbx1177exX2cxX9xXbxXaxX3a9xX9xXaxX35xX5axX4exX9xX33xXaxX24xX4exX65xX9xX94xX314xX9xX65xXaxX35xX9xX23xX5exX4exX9xX2cxXaxXa4xX35xX9xX2fxX2e0xX4exX65xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX155xX24xX19xX26xX32xXexX54xXfcxX35xX9xX3dxX31dxX35xX9xXcxX314xXbxX9xX4xX3bxX155xX9xX2cxXax11833xX35xX9xX2cxXd4xXcxX9xXaxX353xX4exX65xX9xX4exXaxX95xX9xX3bxX35xX3dxX17xX3fxX33xX24xX24xXdxX9xXbxXaxX2dbxX9xX23xX5exX4exX9xXbxXaxX63xX4exX65xX9xXbxX4d0xX9xXbxX3fxXebxX4exX9xXbxX3fxXc0xX35xX9xX3fxX643xX35xX9xX142xXd3xXfcxX4exX65xX9xX2cxXax1410exX4exX65xX9xX2a1xXaxX2e0xX2cxX9xX4exX5exX24xX9xXbxXaxXebxXcxX9xX19xX4d7xXd3xX9xX3dxX5exX24xX9xX4exX65xX398xX4exX9xXdx13822xX18xX9xX2cxXaxX35xX2e6xX4exX9xX94xX2f3xXd3xX9xX3dxXfcxX4exX9xX94xX311xX9xXaxX4d0xX4exX65xX9xXax1344dxX2cxX9xXbxX4d0xX9xXbxX3fxX95xX31dxX2cxXcexX9xX5xXaxX17xX9xX25axX24xX33xX9xXbxX3fxX5exX4exX9xXdxXebxX4exXe5xX9xXdxXd3xXb4xX4exX9xX19xXd3xX26xX9xXbxX3fxX2dbxX9xXbxXfcxX2cxX9xX94xX314xX9xXbxX3fxXb0xX4exX9xX94xX2f3xXd3xX9xX4c7xX9xX2cxX95xXc0xX4exX65xX9xX94xX314xX9xX2cxXaxXa4xX4exX65xX9xXcxX3c9xXbxX9xX2a1xXaxX35xX2e6xX4exX9xX2cxXaxX24xX9xX94xXfcxX35xX9xXbxXaxX2f7xX9xXbxXaxXb0xXcxX9xX2cxXaxX2caxX9xX2cxX2cdxX4exX9xX2a1xXaxXb4xX4exX65xX9xXbxXaxX3a9xX9xX3fxXd4xX4exXaxX9xX2cxXaxX358xX4exX9xX2cxXaxXd3xX26xX35fxX4exX9xX23xXa4xX4exX65xX9xX4c7xX9xX2fxX358xX4exX9xX4exXaxX5exXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX155xX24xX19xX26xX32xXexX21axX33xXd3xX3fxX2fxX9xXdxX314xX9xX3fxX18xX9xX2fxX6bexX9xXdxX143xX4exX65xX9xXbxX143xX4exX65xX9xX3fx15ee8xX9xX3fxX5axXbxXcexX9xX10axXa4xX9xXbxXaxX3a9xX9xXaxX35xX5axX4exX9xXbxXaxXb4xX4exX65xX9xXd2xXd3xX18xX9xXbxX2dbxX4exXaxX9xXaxXd3xXfcxX4exX65xX9xXcxX2f3xXbxX9xX23xXa4xX4exX65xX9xX4exX65xX31dxX9xX4exX65xXf0xX4exX9xX2cxX2f7xX18xX9xX2xX18xX3dxX35xX4exX2fxX24xX4exX9xX21axX18xX4exX2cxXaxX17xe744xX9xX33xXaxX143xXbxX9xX2axX2axXe5xX9xXbxX55xX24xX9xX94xX35xX35fxXd3xX9xX2a1xX35xX5axX4exX9xX94xX3a9xX9xX21axX18xX19xX35xX24xX9xX10cxX18xX4exX17xX9xXbxXaxX24xXd4xX35xX9xXcxX2e0xX35xX9xX142xX358xXcxX9xX4exXaxXb0xX33xX9xX3dxX2cdxX4exX65xX9xX2cxX2f3xXcxX9xX94xX2d6xX18xXcexX9xX5xX35xX2e6xX2cxX9xX3fxe142xX4exX65xXe5xX9xX2cxX143xX9xX2cxXe3xX4exX65xX9xX4exX65xX18xX4exX65xX9xX2cxX2f7xX18xX9xX10cxX18xX4exX17xX9xXd2xXd3xX2e0xX9xXbxX5axXcexX9xX54xX2e6xX4exX9xX33xXaxX143xXbxX9xX2axX181xXe5xX9xX10axX82xX10cxX9xX5xX24xXbxXbxX17xX4exXaxX18xXcxX9xXdxX55xX35xX9xX94xX95xX96xX2cxX9xXbxXaxXebxXcxX9xXcxX314xXbxX9xX33xXaxX17xX4exX9xXbxXaxXa4xXbxX9xXbxX35xXcxX9xX2a1xXaxX35xX9xX94xX95xXc0xX4exX65xX9xX2cxXaxXd3xX26xX35fxX4exX9xX2cxX2f7xX18xX9xf3e3xX18xXcxX17xX2fxX9xX10cxX35xXdxX4exX17xX3fxX9xX2cxXaxX55xXcxX9xX3dxX5exX24xX9xX2fxX358xX4exX9xX21axX18xX4exX2cxXaxX17xX7d4xX9xXaxX95xX31dxX4exX65xX9xXbxXaxX684xX4exX65xX9xX3dxX35fxX9xX33xXaxX2caxX18xX9xX2a1xXaxXd3xX4exX65xX9xXbxXaxX5exX4exXaxX9xX3bxXdxX24xX3fxX35xX2fxXcexX9xX10cxX18xX26xX9xX2cxXaxX24xX9xX21axX33xXd3xX3fxX2fxXe5xX9xX23xXa4xX4exX65xX9xX94xX35xX9xX2cxXaxX5axX2cxXaxX9xX2cxX314xXbxX9xX19xX398xX2cxXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX155xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX65xX9xX2fxX3fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX52xX1cxX1cxX35xXcexX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4exXaxXcexX3dxX4exX1cxX4exX17xX17dxX2fxX1cxX2axX181xX182xX183xX1cxX2axX182xX187xX19xX2axX182xX183xX18cxX18cxX88xX18fxXbxX187xX45xX191xX187xXdxX18cxXcexX198xX33xX65xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXdxX35xX3dxX17xX3fxX33xX24xX24xXdxX9xX45xX9xX45xX9xXbxX24xXbxXbxX17xX4exXaxX18xXcxX9xX19xX18xX35xX9xXbxX35xX17xX2cxX9xX23xX18xX4exX9xXbxXaxX18xX4exX65xX9xXbxX18xX35xX9xX18xX4exX6dxX35xX17xXdxX19xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4exX32xXexX3bxX35xX3dxX17xX3fxX33xX24xX24xXdxX9xXbxXaxX35xX9xX94xX2f3xXd3xX9xX2e0xX33xX9xX94xXd4xX24xX9xXbxX3fxX24xX4exX65xX9xX88xX187xX9xX33xXaxX143xXbxX9xX94xX4d7xXd3xX9xXbxX35xXebxX4exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX155xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX35xX9xXbxXaxX24xXd4xX4exX65xX9xX21axX33xXd3xX3fxX2fxX9xX2cxe1dfxX4exX65xX9xX4exX348xX9xXdxX6bexX2cxX9xXbxXaxX6bexX2cxX9xXaxX35xX5axX4exX9xXcxX314xXbxX9xX2fxXfcxX9xX33xXaxX18xX9xX33xXaxXd4xX4exX9xX2cxXb4xX4exX65xXe5xX9xX4exXaxX95xX4exX65xX9xXaxX5exX4exX65xX9xXbxXaxX2f7xX9xX3bxX35xX3dxX17xX3fxX33xX24xX24xXdxX9xXbxX3fxX24xX4exX65xX9xX88xX187xX9xX33xXaxX143xXbxX9xX94xX4d7xXd3xX9xX94xX311xX9xX2a1xXaxXa4xX18xX9xX3fxX2f3xXbxX9xXbxXfcxXbxX9xX82xX18xX3fxX3fxX26xX9xX25axX18xX4exX17xXcexX9xX10cxX314xXbxX9xXcxX2dbxX4exXaxX9xX21axX24xX4exX9xX82xX17xXd3xX4exX65xX46xXcxX35xX4exX9xX65xX35xX106xX18xX9xXaxX5exX4exX65xX9xXbxXaxX2f7xX9xX5xXaxX17xX9xX25axX24xX33xX9xX2a1xXaxXb4xX4exX65xX9xXd2xXd3xX2e0xX9xX4exX65xXd3xX26xX9xXaxX35xX3a9xXcxXcexX9xX82xX35xX5axX33xX9xX2axX9xX2a1xX2e6xXbxX9xXbxXaxX143xX2cxX9xX3dxX31dxX35xX9xXbxX124xX4exX65xX9xX2cxX314xX4exX65xX9xX2axX182xX9xX2cxX143xX9xX19xX353xXbxX9xX94xX35xX3a9xXcxX9xX220xX3bxX35xX3dxX17xX3fxX33xX24xX24xXdxX9xX183xXe5xX9xX21axX33xXd3xX3fxX2fxX9xX88xX22axXcexX9xX5xXaxXfcxX4exX65xX9xX2a1xXebxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX2f3xX26xX9xX3fxX787xX9xX2fxX6bexX9xX2fxXb4xX35xX9xX94xX314xX4exX65xX9xX2cxX2f7xX18xX9xXbxX3fxXb0xX4exX9xX94xX2f3xXd3xX9xX4exX5exX26xXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX155xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX35xX3dxX17xX3fxX33xX24xX24xXdxX9xXdxX5exX9xX4xX3bxX155xX9xX2cxXaxX643xX35xX9xXbxXfcxXbxX9xXaxX643xX4exX9xXaxX684xX4exX9xXbxX3fxX24xX4exX65xX9xX88xX187xX9xX33xXaxX143xXbxX9xX94xX4d7xXd3xXcexX9xX5xXd3xX26xX9xX4exXaxX35xXebxX4exXe5xX9xX94xX2e0xX4exX65xX9xXbxX35xX2e6xX2cxX9xXdxX5exX9xX5xXaxX17xX9xX25axX24xX33xX9xXdxX55xX35xX9xX2a1xXaxXb4xX4exX65xX9xX19xXd3xX26xX9xXbxX3fxX2dbxX9xX94xX95xX96xX2cxX9xX2fxX353xX2cxX9xe116xX33xXe5xX9xXbxX55xX24xX9xX94xX35xX35fxXd3xX9xX2a1xX35xX5axX4exX9xX94xX3a9xX9xX5xX24xXbxXbxX17xX4exXaxX18xXcxX9xXbxX3fxX4c7xX9xXbxXaxX5exX4exXaxX9xXb4xX4exX65xX9xX2cxXaxX2f7xX9xX2cxX2f7xX18xX9xXaxX35xX5axX33xX9xX45xXcexX9xX21axXa4xX4exX65xX9xX65xX35xXa4xX9xXdxX35xXebxX4exX9xXbxX35xX2e6xX33xX9xX94xX95xX96xX2cxX9xXbxX55xX24xX9xX3fxX18xX9xXbxX3fxX95xX31dxX2cxX9xX2a1xXaxXd3xX4exX65xX9xXbxXaxX5exX4exXaxX9xX25axX18xX3fxX35xXd3xX2fxX9xX2a1xXaxX35xX2e6xX4exX9xX2fxX358xX4exX9xX6bxX4exX6dxX35xX17xXdxX19xX9xX4exXaxX35xX35fxXd3xX9xX33xXaxX17xX4exX9xX4exX2caxX4exX9xXbxXaxX4c7xXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX155xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX65xX9xX2fxX3fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX52xX1cxX1cxX35xXcexX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4exXaxXcexX3dxX4exX1cxX4exX17xX17dxX2fxX1cxX2axX181xX182xX183xX1cxX2axX182xX187xX19xX2axX182xX183xX18cxX18cxX88xX18fxXbxX2axX182xX182xX45xXdxX88xXcexX198xX33xX65xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXdxX35xX3dxX17xX3fxX33xX24xX24xXdxX9xX45xX9xX45xX9xXbxX24xXbxXbxX17xX4exXaxX18xXcxX9xX19xX18xX35xX9xXbxX35xX17xX2cxX9xX23xX18xX4exX9xXbxXaxX18xX4exX65xX9xXbxX18xX35xX9xX18xX4exX6dxX35xX17xXdxX19xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4exX32xXexX24bxX18xX4exX26xX18xXcxX18xX9xX4exX311xX9xX94xX55xX35xX9xX23xX2e0xX2cxX9xX2fxX18xX4exX9xX23xX822xX4exX65xX9xXbxX4caxX9xX2fxXfcxX9xX2axX46xX2axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4exX32xXexX0xX35xXcxX65xX9xX2fxX3fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX52xX1cxX1cxX35xXcexX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4exXaxXcexX3dxX4exX1cxX4exX17xX17dxX2fxX1cxX2axX181xX182xX183xX1cxX2axX182xX187xX19xX2axX182xX183xX18cxX18cxX88xX18fxXbxX181xX88xX18fxX18fxXdxX187xXcexX198xX33xX65xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXdxX35xX3dxX17xX3fxX33xX24xX24xXdxX9xX45xX9xX45xX9xXbxX24xXbxXbxX17xX4exXaxX18xXcxX9xX19xX18xX35xX9xXbxX35xX17xX2cxX9xX23xX18xX4exX9xXbxXaxX18xX4exX65xX9xXbxX18xX35xX9xX18xX4exX6dxX35xX17xXdxX19xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4exX32xXexX25axX18xX4exX17xX9xXbxXaxX6bexX2cxX9xXaxX35xX5axX4exX9xXaxXdfxX4exX65xX9xXe3xX4exX9xXd2xXd3xXd4xX9xX94xX2e0xX9xX33xXaxX55xXbxX9xX2axX2axXcxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX155xX24xX19xX26xX32xXexX4xXa4xX9xXbxXaxX3a9xX9xX4exXa4xX35xXe5xX9xX3bxX35xX3dxX17xX3fxX33xX24xX24xXdxX9xX94xX311xX9xX2fxX18xX35xX9xXdxX4d7xXcxX9xX2a1xXaxX35xX9xX2cxX24xX9xX3dxX35fxX9xX2cxXaxX643xX35xX9xXbxX6a4xX9xXbxXaxX2f7xX9xX3dxX5exX9xXaxX398xX9xX94xX311xX9xX33xXaxXd4xX35xX9xXbxX3fxXd4xX9xX65xX35xX2e0xXcexX9xX7xXaxX143xXbxX9xX181xX2axXe5xX9x13aa3xX35xX2cxXbxX24xX3fxX9xX24bxX18xX4exX26xX18xXcxX18xX9xX94xXa4xX4exX9xXbxX3fxX2e0xX35xX9xX23xXa4xX4exX65xX9xX23xXb0xXbxX9xX3fxX18xXe5xX9xXbxXd3xX4exX65xX9xX2cxX143xX9xX94xX55xX35xX9xX23xX2e0xX2cxX9xXbxX4d0xX9xX2cxX6bexX9xXdxX26xX9xX2a1xXaxX24xXd4xX4exX65xX9xX45xX187xX9xXcxXbb9xXbxX9xX142xXbb9xX9xXbxX24xX18xX4exX65xX9xXcxX5exX4exXaxX9xXdxX95xX31dxX35xX9xX25axX18xX3fxX35xXd3xX2fxXcexX9xX4xXaxX282xX9xX94xX143xX4exX65xX9xX18cxX9xX33xXaxX143xXbxX9xX2fxX18xXd3xXe5xX9xX10axX82xX10cxX9xX3bxX35xX3dxX17xX3fxX33xX24xX24xXdxX9xXbxX2e0xX35xX9xXcxX3c9xXbxX9xX2a1xXaxX35xX9xXbxXaxX2f7xX9xXbxXaxX5exX4exXaxX9xX25axX18xX3fxX35xXd3xX2fxX9xX33xXaxX55xXcxX9xXdxX348xX35xX9xX3dxX31dxX35xX9xX25axX18xX4exX17xX9xXbxX3fxX24xX4exX65xX9xX3dxX2cdxX4exX65xX9xX2cxX2f3xXcxX9xX94xX2d6xX18xXcexX9xX7xX17xX4exX18xXdxXbxX26xX9xX2cxXaxX24xX9xX21axX33xXd3xX3fxX2fxXe5xX9xX4exXaxX95xX4exX65xX9xX25axX18xX4exX17xX9xXdxX55xX35xX9xX94xX2e0xX9xXbxXaxX684xX4exX65xX9xX3dxX5exX24xX9xX4exX65xX95xXc0xX35xX9xXbxXaxX2f7xX9xXcxXb4xX4exXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX155xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX65xX9xX2fxX3fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX52xX1cxX1cxX35xXcexX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4exXaxXcexX3dxX4exX1cxX4exX17xX17dxX2fxX1cxX2axX181xX182xX183xX1cxX2axX182xX187xX19xX2axX182xX183xX18cxX18cxX88xX18fxXbxX2axX187xX181xX191xXdxX183xXcexX198xX33xX65xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXdxX35xX3dxX17xX3fxX33xX24xX24xXdxX9xX45xX9xX45xX9xXbxX24xXbxXbxX17xX4exXaxX18xXcxX9xX19xX18xX35xX9xXbxX35xX17xX2cxX9xX23xX18xX4exX9xXbxXaxX18xX4exX65xX9xXbxX18xX35xX9xX18xX4exX6dxX35xX17xXdxX19xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX142xXbxX46xX18xXdxX35xX65xX4exX52xX9xX198xXd3xX2fxXbxX35xX6dxX26xX4bdxX32xXexX21axX18xXdxX18xXaxX9xX65xXaxX35xX9xX23xX5exX4exX9xX4c7xX9xX33xXaxX143xXbxX9xX18fxX182xX227xX2axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX142xXbxX46xX18xXdxX35xX65xX4exX52xX9xX198xXd3xX2fxXbxX35xX6dxX26xX4bdxX32xXexX0xX35xXcxX65xX9xX2fxX3fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX52xX1cxX1cxX35xXcexX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4exXaxXcexX3dxX4exX1cxX4exX17xX17dxX2fxX1cxX2axX181xX182xX183xX1cxX2axX182xX187xX19xX2axX182xX183xX18cxX18cxX88xX18fxXbxX45xX187xX182xX183xXdxX191xXcexX198xX33xX65xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXdxX35xX3dxX17xX3fxX33xX24xX24xXdxX9xX45xX9xX45xX9xXbxX24xXbxXbxX17xX4exXaxX18xXcxX9xX19xX18xX35xX9xXbxX35xX17xX2cxX9xX23xX18xX4exX9xXbxXaxX18xX4exX65xX9xXbxX18xX35xX9xX18xX4exX6dxX35xX17xXdxX19xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX142xXbxX46xX18xXdxX35xX65xX4exX52xX9xX198xXd3xX2fxXbxX35xX6dxX26xX4bdxX32xXexX10axXaxX95xX4exX65xX9xXe69xX18xX4exX9xX2xX35xX198xX2a1xX9xXdxX55xX35xX9xXdxXa4xX4exX65xX9xX4exX65xXa4xX4exX65xX9xX33xXaxX55xXcxX9xXdxX348xX35xX9xX65xX35xX143xX33xX9xX5xX24xXbxXbxX17xX4exXaxX18xXcxX9xX2cxXa4xX9xXd2xXd3xXd4xX9xX33xXaxX55xXbxX9xX2axX2axXcxX9xX4c7xX9xX33xXaxX143xXbxX9xX18fxX182xX227xX88xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX142xXbxX46xX18xXdxX35xX65xX4exX52xX9xX198xXd3xX2fxXbxX35xX6dxX26xX4bdxX32xXexX0xX35xXcxX65xX9xX2fxX3fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX52xX1cxX1cxX35xXcexX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4exXaxXcexX3dxX4exX1cxX4exX17xX17dxX2fxX1cxX2axX181xX182xX183xX1cxX2axX182xX187xX19xX2axX182xX183xX18cxX18cxX88xX18fxXbxX191xX18cxX18fxX187xXdxX181xXcexX198xX33xX65xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXdxX35xX3dxX17xX3fxX33xX24xX24xXdxX9xX45xX9xX45xX9xXbxX24xXbxXbxX17xX4exXaxX18xXcxX9xX19xX18xX35xX9xXbxX35xX17xX2cxX9xX23xX18xX4exX9xXbxXaxX18xX4exX65xX9xXbxX18xX35xX9xX18xX4exX6dxX35xX17xXdxX19xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX142xXbxX46xX18xXdxX35xX65xX4exX52xX9xX198xXd3xX2fxXbxX35xX6dxX26xX4bdxX32xXexX25axX18xX4exX17xX9xXbxXaxX6bexX2cxX9xXaxX35xX5axX4exX9xXbxXaxX5exX4exXaxX9xX2cxXb4xX4exX65xX9xX94xX3a9xX9xX2cxXa4xX9xX23xX5exX4exX9xXbxXaxX63xX4exX65xX9xXbxXaxX353xX9xX2axX182xX182xX9xXbxX55xX35xX9xX10axX65xX24xX55xX35xX9xXaxX55xX4exX65xX9xX6bxX4exXaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX155xX24xX19xX26xX32xXexX25axXaxX35xX9xXbxX2f3xXbxX9xX2cxXd4xX9xX94xX311xX9xX23xX822xX4exX65xX9xXdxX2cdxX4exX65xX9xX3dxX31dxX35xX9xXbxX3fxXb0xX4exX9xXaxX2cdxX18xX9xXbxXaxX2dbxX9xXbxX3fxX24xX4exX65xX9xXbxXaxXc0xX35xX9xX65xX35xX18xX4exX9xX23xXc9xX9xX65xX35xXc0xXe5xX9xX21axX18xXdxX18xXaxX9xX23xX348xX4exX65xX9xX19xX95xX4exX65xX9xXbxXaxX6bexX2cxX9xXaxX35xX5axX4exX9xXcxX314xXbxX9xX33xXaxX18xX9xX94xX35xX9xX23xXa4xX4exX65xX9xX4exXaxX95x14c25xX9xX2fxX35xXebxXd3xX9xX4exXaxX358xX4exX9xX3fxXf7xX35xX9xX65xXaxX35xX9xX23xX5exX4exX9xXbxXaxX63xX4exX65xX9xX4exX358xX4exX65xX9xXbxX4caxX9xX2fxXfcxX9xXdxXebxX4exX9xX45xX46xX2axXcexX9xX10axXaxX95xX4exX65xX9xX94xXa4xX9xX3dxX2b6xX4exX9xX2cxXaxX95xX18xX9xX33xXaxXd4xX35xX9xX19xX35xX3dcxX4exX9xX23xX35xX2e6xX4exX9xX2cxXd3xXfcxX35xX9xX2cxXc9xX4exX65xX9xX2cxX2f7xX18xX9xXbxX3fxXb0xX4exX9xX94xX2f3xXd3xX9xX4exX5exX26xXcexX9xX54xX143xX4exX65xX9xX33xXaxX143xXbxX9xX23xXc9xX9xX65xX35xXc0xX9xX2cxXd3xXfcxX35xX9xX2cxXc9xX4exX65xXe5xX9xXdxX55xX35xX9xXbxXaxXebxXcxX9xXcxX314xXbxX9xXd2xXd3xXd4xX9xX2axX2axXcxX9xX4exX106xX18xX9xX94xX95xX96xX2cxX9xXbxXaxX124xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX5xX24xXbxXbxX17xX4exXaxX18xXcxX9xX3dxX5exX9xXdxX4d7xX4exX9xX4exX5exX26xXe5xX9xX25axX18xX4exX17xX9xX94xX311xX9xX2a1xXaxXb4xX4exX65xX9xXcxX63xX2cxX9xX2fxX18xX35xX9xXdxX4d7xXcxXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX155xX24xX19xX26xX32xXexX155xX5exX4exX9xXbxXaxX63xX4exX65xX9xX2cxX2f7xX18xX9xX25axX18xX4exX17xX9xX2a1xXaxXbb9xX33xX9xXdxX55xX35xX9xX23xX106xX18xX9xX94xX55xX35xX9xXbxX35xX5axX2cxX9xX2cxXd4xXcxX9xX142xX143xX2cxXcexX9xX10cxX348xX35xX9xX94xX314xX35xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX4exXaxX18xXd3xX9xX2axX9xX94xX35xX3a9xXcxXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX155xX24xX19xX26xX32xXexX155xXd4xX4exX65xX9xX142xX2e6xX33xX9xXaxX55xX4exX65xX9xX10axX65xX24xX55xX35xX9xXaxX55xX4exX65xX9xX6bxX4exXaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX155xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX65xX9xX2fxX3fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX52xX1cxX1cxX35xXcexX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4exXaxXcexX3dxX4exX1cxX4exX17xX17dxX2fxX1cxX2axX181xX182xX183xX1cxX2axX182xX187xX19xX2axX182xX183xX18cxX18cxX88xX18fxXbxX18cxX18fxX182xX18fxXdxX18fxXcexX198xX33xX65xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXdxX35xX3dxX17xX3fxX33xX24xX24xXdxX9xX45xX9xX45xX9xXbxX24xXbxXbxX17xX4exXaxX18xXcxX9xX19xX18xX35xX9xXbxX35xX17xX2cxX9xX23xX18xX4exX9xXbxXaxX18xX4exX65xX9xXbxX18xX35xX9xX18xX4exX6dxX35xX17xXdxX19xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX23xX24xX3fxX19xX17xX3fxX46xX2cxX24xXdxXdxX18xX33xX2fxX17xX52xX9xX2cxX24xXdxXdxX18xX33xX2fxX17xX4bdxX9xX17dxX35xX19xXbxXaxX52xX9xX88xX181xX182xX33xX142xX4bdxX9xX23xX18xX2cxX2a1xX65xX3fxX24xXd3xX4exX19xX46xX2cxX24xXdxX24xX3fxX52xX9x15a8cxX6dxX6dxX6dxX6dxX17xX182xX4bdxX32xX9xX17dxX35xX19xXbxXaxX31xX32xX32xX9xX18xXdxX35xX65xX4exX31xX32xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX3fxXexX0xXbxX19xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX23xX24xX3fxX19xX17xX3fxX52xX9xX159bxX182xX182xX182xX182xX182xX182xX9xX2axX33xX142xX9xX2fxX24xXdxX35xX19xX4bdxX32xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX155xX24xX19xX26xX32xXexX10cxX24xXaxX18xXcxX17xX19xX9xX21axX18xXdxX18xXaxX9xX94xX35xX9xX3dxX5exX24xX9xXdxX2d6xX2cxXaxX9xX2fxX6a4xX9xX3bxX35xX3dxX17xX3fxX33xX24xX24xXdxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX155xX24xX19xX26xX32xXexX4xX143xX9xX94xX143xX33xX9xX23xX5exX4exX9xXbxXaxX63xX4exX65xX9xX3dxX5exX24xX9xXdxX95xX31dxX35xX9xX5xX24xXbxXbxX17xX4exXaxX18xXcxX9xXbxXfcxX35xX9xXd2xXd3xX18xX9xX94xX311xX9xXdxX5exX9xX33xXaxX18xX9xXdxXb0xX33xX9xX2cxXb4xX4exX65xX9xXbxXaxX353xX9xX45xX2axX9xX2cxX2f7xX18xX9xX10cxX24xXaxX18xXcxX17xX19xX9xX21axX18xXdxX18xXaxX9xXbxX55xX35xX9xX7xX3fxX17xXcxX35xX17xX3fxX9xX3bxX17xX18xX65xXd3xX17xX9xXcxXc9xX18xX9xX4exX5exX26xXcexX9xX6bxX4exXaxX9xX2cxX2e0xX4exX9xXcxXfcxX2cxX9xX45xX2axX9xX23xX5exX4exX9xXbxXaxX63xX4exX65xX9xX2fxX18xXd3xX9xX2cxXaxX282xX9xX45xX187xX9xXbxX3fxXb0xX4exX9xX94xX2f3xXd3xX9xX3dxX5exX9xXbxX3fxX4c7xX9xXbxXaxX5exX4exXaxX9xX2cxX4d7xXd3xX9xXbxXaxX2f7xX9xX65xXaxX35xX9xXbxX4d0xX9xX45xX182xX9xX23xX5exX4exX9xXbxX3fxX4c7xX9xXdxXebxX4exX9xX3dxX31dxX35xX9xX2fxXfcxX9xXbxX3fxXb0xX4exX9xX2caxXbxX9xX4exXaxX2f3xXbxX9xXbxX3fxX24xX4exX65xX9xXdxX2d6xX2cxXaxX9xX2fxX6a4xX9xX3bxX106xX9xX94xX24xX5exX4exX9xX94xXdfxXcexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX3fxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX155xX24xX19xX26xX32xXexX54x14ffax158c1xX9xX82xefdaxX10axX82xX9xX5xX82xX175fxX9xX54x1287dx1149bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX155xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX35xX3dxX17xX3fxX33xX24xX24xXdxX52xX9xX25axX18xX3fxX35xXd3xX2fxXe5xX9xX6bxXdxX17xX142xX18xX4exX19xX17xX3fxX46xX6bxX3fxX4exX24xXdxX19xXe5xX9xXe69xX18xX4exX9xX2xX35xX198xX2a1xXe5xX9xX3bxX24xX3dxX3fxX17xX4exXe5xX9x135b9xX24xX23xX17xX3fxXbxX2fxX24xX4exXe5xX9xX4xX18xX4exXe5xX9xX82xX17xX4exX19xX17xX3fxX2fxX24xX4exX9xX220xX24bxX35xX198xX4exX18xXdxX19xXd3xXcxXe5xX9xX183xX187xX222xX22axXe5xX9xX10cxX35xXdxX4exX17xX3fxX9xX220xX10cxX18xXbxX35xX33xXe5xX9xX191xX181xX222xX22axXe5xX9xX10cxX18xX4exX17xX9xX220xX3xX142xXdxX18xX19xX17xX46xX4xXaxX18xXcxX23xX17xX3fxXdxX18xX35xX4exXe5xX9xX183xX187xX222xX22axXe5xX9xX21axX18xXdxX18xXaxXe5xX9xfb25xX35xX3fxXcxX35xX4exX24xXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX155xX24xX19xX26xX32xXexX5xX24xXbxXbxX17xX4exXaxX18xXcxX52xX9xX3bxXdxX24xX3fxX35xX2fxXe5xX9xX5xX3fxX35xX33xX33xX35xX17xX3fxXe5xX9xX21axX18xX4exX2cxXaxX17xX7d4xX9xX220xX3bxX18xXcxX17xXdxX18xXe5xX9xX191xX2axX222xX22axXe5xX9xXe69xX17xX3fxXbxX24xX4exX65xXaxX17xX4exXe5xX9xX2xX18xX3dxX35xX17xX2fxXe5xX9xX2xX35xX17xX3fxXe5xX9xX2xX17xXcxX23xX17xXdxX17xX9xX220xX24bxX18xX4exX26xX18xXcxX18xXe5xX9xX191xX18fxX222xX22axXe5xX9xX8xX3fxX35xX2a1xX2fxX17xX4exXe5xX9xX2xX17xXdxX17xXe5xX9xX21axX24xX4exXe5xX9xX25axX18xX4exX17xXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX21axX24xXd3xX3fxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX155xX24xX4exX65xX19xX18xX227xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe