Thế giới ngày qua: Tổng thống Trump dự định có chuyến thăm đầu tiên tới vùng chiến sự
(Baohatinh.vn) - Tổng thống Trump dự định có chuyến thăm đầu tiên tới vùng chiến sự; Interpol chính thức có tân Chủ tịch... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 21/11 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.
b3c4x1327fxd54dxdd62xf81ex14438x133bcxf037x15ec8xX7xf086x125ddx10c1bx166c4xe8f9xffdcxX5xda07xXaxX3xX7xXex11d4axX5xX10xX9xXaxXexX10xc18axXex1408cxX6xX5xXdx11154x14052xc208xX3x13bfbxd5cdxX7xXexXdx121b4xX15xd6c9xXaxcc8bxXcxX1x13ac9xX3xX22xXdx13826xXdxX3xX23xX22xe09fxX15xX3xb660xX27xX6xX24xX3xXcx12dbcxX23xX22xX3xXexX1xfc85xX23xX22xX3xXcxdba7xX27x15e70xXbxX3x15ef2x103dbxX3x11a04x13df2xX23xX1xX3xX4xd0faxX3xX4xX1xX27xX15xX32xX23xX3xXexX1x157d4xX51xX3xX57x13909xX27xX3xXexXdx122cfxX23xX3xXexX36xXdxX3xc610x137d0xX23xX22xX3xX4xX1xXdxX32xX23xX3xX7xX55xX0x1405axX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxec11xX10xX6xX54xXaxX2fxXcxX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xXcxX4fxX27xX51xXbxX3xX54xX55xX3xX57xX58xX23xX1xX3xX4xX5dxX3xX4xX1xX27xX15xX32xX23xX3xXexX1xX68xX51xX3xX57xX6cxX27xX3xXexXdxX71xX23xX3xXexX36xXdxX3xX78xX79xX23xX22xX3xX4xX1xXdxX32xX23xX3xX7xX55xX2dxX3x11f5axX23xXexX10xX4fxXbx157ddxX5xX3xX4xX1xc0b0xX23xX1xX3xXexX1xcf54xX4xX3xX4xX5dxX3xXexcc4axX23xX3xd7adxX1x15174xX3xXexX58xX4xX1xc320xX102xX102xX3xX5xX3bxX3xX23xX1xcd54xX23xX22xX3xXexX1x15cd3xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX23xX44xXdxX3xfd17x10c0axXexX3xXexX4fxX71xX23xX3xXexX1xX32xX3xX22xXdxX36xXdxX3xXexX4fxXe5xX23xX22xX3xX23xX22xX3bxX15xX3xdb00xX2xX86xX2xX2xX3xX57x100cdx146f8xX4xX3x11beex12514xXe5xX3xX95xX3bxX3xXcxc131xX23xX1xX3xX57xXdxed7axX23xX3xXex12145xX3xXexX44xX23xX22xX3xX1xX142xXbxX102xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXe5xX54xX15xX3xXbxXfaxX10xX23xXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX4fxX2dxXaxX2fxX0xXdxX51xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfaxX10xX23xXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax155efxXdxX54xXexX1xX24xX3xb4eexX2x12473xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x16233xX1bex1470axXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX86xX86xXdxX102xX11dxX6xXe5xX1xX6xXexXdxX23xX1xX102xX78xX23xX86xX23xX10xX1b7xX7xX86xX2x1208exd0b2xdc41xX86xX2xX13axX1f7xX54xX1f7x12152xX1bexX13axX1cfxX1ffxX13axXexX1f8xX2xX1f6xX1f7xX5xX1f6xX1exX13axX102xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX3xX22xXdxX36xXdxX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX3exX27xX6xX24xX3xXcxX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xXcxX4fxX27xX51xXbxX3xX54xX55xX3xX57xX58xX23xX1xX3xX4xX5dxX3xX4xX1xX27xX15xX32xX23xX3xXexX1xX68xX51xX3xX57xX6cxX27xX3xXexXdxX71xX23xX3xXexX36xXdxX3xX78xX79xX23xX22xX3xX4xX1xXdxX32xX23xX3xX7xX55xXaxX3xX86xX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX6xXbxXexXdxXe5xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3x1056ax11c7cxX3x151dcxXe5xX23xX6xX5xX54xX3xXcxX4fxX27xX51xXbxX3xX5xXf7xX27xX3xX23xX6xX15xX3xX11dxX58xX3xX4xX1xd1c8xX3xXexX4fxXeaxX4xX1xX3xX78xe21bxX3xX4xX1xX141xX6xX3xXexX36xXdxX3xXexX1xX68xX51xX3xX4xX146xX4xX3xX11dxXdxX23xX1xX3xX7xX14dxX3xX2b2xX2b3xX3xXexX4fxX71xX23xX3xX4xX1xXdxX32xX23xX3xXexX4fxX141xcd5bxX23xX22xX3xX54xX79xX3xX57x13711xX3xX23xX1xX11exX51xX3xX4xX1xXf0xX4xX3xX22xX6cxX23xX3xX1xX6xXdxX3xX23xX68xX51xX102xX3xX0xX10xX51xX2fxc9ecx134f7xX23xX1xX24xX3xfe3bxX10xX27xXexX10xX4fxX7xe5d8xX0xX86xX10xX51xX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXe5xX54xX15xXaxX2fxX0xX7xXexX4fxXe5xX23xX22xX2fxXcxX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xXcxX4fxX27xX51xXbxX3xX54xX55xX3xX57xX58xX23xX1xX3xX4xX5dxX3xX4xX1xX27xX15xX32xX23xX3xXexX1xX68xX51xX3xX57xX6cxX27xX3xXexXdxX71xX23xX3xXexX36xXdxX3xX78xX79xX23xX22xX3xX4xX1xXdxX32xX23xX3xX7xX55xX24xX0xX86xX7xXexX4fxXe5xX23xX22xX2fxX3xXcxX1xX10xXe5xX3xX0xX10xX51xX2fxd50ax10215xX0xX86xX10xX51xX2fxbc47xX3xXcxX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xX2b2xX2b3xX3xX2b5xXe5xX23xX6xX5xX54xX3xXcxX4fxX27xX51xXbxX3xX57xX30dxX3xX11dxX3bxX15xX3xXexcc68xX3xda87xX3xX57xX58xX23xX1xX3xX4xX5dxX3xX4xX1xX27xX15xX32xX23xX3xXexX1xX68xX51xX3xX57xX6cxX27xX3xXexXdxX71xX23xX3xXexX36xXdxX3xX51xe995xXexX3xX78xX79xX23xX22xX3xX4xX1xXdxX32xX23xX3xX7xX55xX3xX57x12606xX3xXexX1xX68xX51xX3xX1xX3dcxXdxX3xX4xX146xX4xX3xX11dxXdxX23xX1xX3xX7xX2b3xX3xX57xX141xX142xX4xX3xXexX4fxXdxX414xX23xX3x13e0cxX1xX6xXdxX3xXex14694xXdxX3xX57xX5dxX102xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXe5xX54xX15xXaxX2fxXcxX4fxX141xX36xX4xX3xX57xX5dxX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX13axX1ffxX86xX2xX2xX3b7xX3xX111xX23xX22xX3xXcxX4fxX27xX51xXbxX3xX4xX1xXe5xX3xX11dxXdxX32xXexX3xX436xX1xXdxX3xXexX36xXdxX3xX4xXf7xX27xX3xX5xX43cxX4xX3xX11dxX402xX3xX2b2xX6xX4fxX1exX6xX1ex11b8exX6xX22xXe5xX3xX57xX414xX3xXexX1xX6xX51xX3xX54xX55xX3xX498x144c6xX3xXcxX43cxX3x13542xX23xX3b7xX3xX111xX23xX22xX3xX57xX30dxX3xX5xX71xX23xX3xX436xX32xX3xX1xXe5xX43cxX4xX1xX3xXexX36xXdxX3xXexX1xX68xX51xX3xX51xX402xXexX3xX78xX79xX23xX22xX3xX4xX1xXdxX32xX23xX3xX7xX55xX3xX7xXe5xX23xX22xX3xX436xX1xX111xX23xX22xX3xXexXdxX32xXexX3xX5xX402xX3xXexX1xX305xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX78xX3bxX3xX57xX58xX6xX3xX57xXdxX414xX51xX3xX111xX23xX22xX3xX7x12040xX3xXexX36xXdxX102xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXe5xX54xX15xXaxX2fxXcxX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xXcxX4fxX27xX51xXbxX3xXexX1xX141xX305xX23xX22xX3xXexX43cxXe5xX3xX27xX15xX3xXexXeaxX23xX3xX4xX1xXe5xX3xX11dx15c10xX23xX3xXexX1xXf7xX23xX3xX11dxc91axX23xX22xX3xX78xXdxX153xX4xX3xX22x10628xXbxX3xX22xe5acxX3xX3exX27xXf7xX23xX3xX57xX402xXdxX3xX78xX3bxX3xX4xX146xX4xX3xX4xX55xX27xX3xX4xX1xXdxX32xX23xX3xX11dxXdxX23xX1xX3xX23xX1xXdxc638xX27xX3xX1xX4aexX23xX3xX11dx11f6exXexX3xX436x1109bxX3xXexX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xX23xX3bxXe5xX3xXexX4fxX141xX36xX4xX3xX57xX5dxX3b7xX3xX7xXe5xX23xX22xX3xX111xX23xX22xX3xX78x165a1xX23xX3xX4xX1xX141xX6xX3xX11dxe397xXexX3xXexX6xX15xX3xX78xX3bxXe5xX3xXexX1xX55xX4xX3xX1xXdxX153xX23xX3xX4xX146xXdxX3xXexf53fxX3xX5xXf7xX27xX3xX57xX141xX142xX4xX3xX4xXe5xXdxX3xX5xX3bxX3xX4xX1xX27xX15xX32xX23xX3xXexX1xX68xX51xX3xXexX1xX10xXe5xX3xXexX4fxX27xX15xX58dxX23xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xX4xXfcxX6xX3xX4xX146xX4xX3xXexX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xX78xX4axX23xX3xX3exX27xX6xX23xX3xXexX4fx10e34xX23xX22xX3xX78xX36xXdxX3xX3exX27xXf7xX23xX3xX57xX402xXdxX102xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXe5xX54xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX4fxX2dxXaxX2fxX0xXdxX51xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfaxX10xX23xXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b7xXdxX54xXexX1xX24xX3xX1bexX2xX1c0xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1cdxX1f7xX1c0xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX86xX86xXdxX102xX11dxX6xXe5xX1xX6xXexXdxX23xX1xX102xX78xX23xX86xX23xX10xX1b7xX7xX86xX2xX1f6xX1f7xX1f8xX86xX2xX13axX1f7xX54xX1f7xX1ffxX1bexX13axX1f7xX1ffxX1cfxXexX1cfxX13axX1f8xX1ffxX5xX1bexX1exX2xX102xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX3xX22xXdxX36xXdxX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX3exX27xX6xX24xX3xXcxX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xXcxX4fxX27xX51xXbxX3xX54xX55xX3xX57xX58xX23xX1xX3xX4xX5dxX3xX4xX1xX27xX15xX32xX23xX3xXexX1xX68xX51xX3xX57xX6cxX27xX3xXexXdxX71xX23xX3xXexX36xXdxX3xX78xX79xX23xX22xX3xX4xX1xXdxX32xX23xX3xX7xX55xXaxX3xX86xX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX6xXbxXexXdxXe5xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx1030exX23xX22xX3x15391xXdxX51xX3xc9bcxXe5xX23xX22xX3xfb1bxX6xX23xX22xX3xX57xX6xX23xX22xX3xX22xXdxX10bxX3xX4xX1xXf0xX4xX3xX3exX27xX15xX58dxX23xX3xX4xX1xXfcxX3xXexX58xX4xX1xX3xXdfxX23xXexX10xX4fxXbxXe5xX5xX3xXexX1xX6xX15xX3xX111xX23xX22xX3xX2b2xX43cxX23xX1xX3xX95xc57cxX23xX22xX3xf5c2xX14dxX3xX57xX30dxX3xXexX5e1xX3xX4xX1xXf0xX4xX102xX3xX0xX10xX51xX2fxX32axX32bxX23xX1xX24xX3x1088bxX145xX7e1xX337xX0xX86xX10xX51xX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXe5xX54xX15xXaxX2fxX0xX7xXexX4fxXe5xX23xX22xX2fxXdfxX23xXexX10xX4fxXbxXe5xX5xX3xX4xX1xXeaxX23xX1xX3xXexX1xXf0xX4xX3xX4xX5dxX3xXexXf7xX23xX3xXfaxX1xXfcxX3xXexX58xX4xX1xX24xX0xX86xX7xXexX4fxXe5xX23xX22xX2fxX3xXcxX44xX3xX4xX1xXf0xX4xX3xX4xX552xX23xX1xX3xX7xX146xXexX3xX1xX2d8xX23xX1xX3xX7xX55xX3xX3exX27xX4axX4xX3xXexX32xX3xX32axXdfxX23xXexX10xX4fxXbxXe5xX5xX337xX3xX78xX5e1xX6xX3xXexX1xX111xX23xX22xX3xX11dxX146xXe5xX3b7xX3xXf0xX23xX22xX3xX78xXdxX71xX23xX3xX781xXdxX51xX3xX785xXe5xX23xX22xX3xX78axX6xX23xX22xX3b7xX3xX23xX22xX141xX305xXdxX3xX95xX3bxX23xX3x12370xX27xX4axX4xX3b7xX3xX57xX30dxX3xX57xX141xX142xX4xX3xX11dxX6cxX27xX3xX22xXdxX10bxX3xX4xX1xXf0xX4xX3xXfaxX1xXfcxX3xXexX58xX4xX1xX3xXdfxX23xXexX10xX4fxXbxXe5xX5xX3b7xX3xXexX1xX6xX15xX3xX4xX1xXe5xX3xX4xX55xX27xX3xXfaxX1xXfcxX3xXexX58xX4xX1xX3xX2b2xX43cxX23xX1xX3xX95xX7c4xX23xX22xX3xX7c8xX14dxX3xX57xX6xX23xX22xX3xX11dxX58xX3xX22xXdxX6xX51xX3xX22xXdxX10bxX3xXexX43cxXdxX3xXcxX4fxX27xX23xX22xX3xX892xX27xX4axX4xX3xX78xX2d8xX3xX4xX146xXe5xX3xX11dxX27xX402xX4xX3xX23xX1xX11exX23xX3xX1xX4axXdxX3xX5xX402xX3xX1xX7c4xXdxX3xXexX1xX146xX23xX22xX3xX1cfxX86xX13axX1ffxX2xX1f6xX102xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXe5xX54xX15xXaxX2fxXcxX1xX111xX23xX22xX3xX11dxX146xXe5xX3xX23xX3bxX15xX3xX57xX141xX142xX4xX3xX57xX141xX6xX3xX4fxX6xX3xX7xX6xX27xX3xXbxX1xXdxX71xX23xX3xX1xX62fxXbxX3x105d8xX43cxXdxX3xX1xX402xXdxX3xX57xX7c4xX23xX22xX3xXdfxX23xXexX10xX4fxXbxXe5xX5xX3xX5xX6cxX23xX3xXexX1xXf0xX3xX1f6xX1f8xX3xXexX43cxXdxX3xX2b5xX27xX11dxX6xXdxX3b7xX3xXfaxX146xX4xX3xXcxXdxX414xX27xX3xX78xX141xX4aexX23xX22xX3xX3exX27xX4axX4xX3xX3b0xX4fxX6xX11dxX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xX23xX1xX595xXexX3xX32axbad9xX3b0x13c4dxX337xX3xX54xXdxX4a9xX23xX3xX4fxX6xX3xX1xX111xX51xX3xX23xX6xX15xX3xX13axX2xX86xX2xX2xX102xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXe5xX54xX15xXaxX2fxXcxX4fxX141xX36xX4xX3xX57xX5dxX3xX2b2xX2b3xX3xX78xX3bxX3xX3b0xX23xX1xX3xX57xX30dxX3xX4xX111xX23xX22xX3xX436xX1xX6xXdxX3xX11dxX3bxX15xX3xXexX3dcxX3xX7xX55xX3xXfcxX23xX22xX3xX1xX402xX3xX57xX4axXdxX3xX78xX36xXdxX3xXf0xX23xX22xX3xX78xXdxX71xX23xX3xX781xXdxX51xX3xX785xXe5xX23xX22xX3xX78axX6xX23xX22xX3b7xX3xXexX4fxXe5xX23xX22xX3xX436xX1xXdxX3xXbxX1xX552xX23xX3xX57xX4axXdxX3xX78xXdxX153xX4xX3xX11dxX6cxX27xX3xX4xX1xX62fxX23xX3xXf0xX23xX22xX3xX78xXdxX71xX23xX3xX3b0xX5xX10xX1cxX6xX23xX54xX10xX4fxX3xX3b1xX4fxXe5xX436xXe5xXbxX4xX1xX27xX436xX3xX4xXfcxX6xX3x15a30xX22xX6xX3b7xX3xX57xX7c4xX23xX22xX3xXexX1xX305xXdxX3xX4xX552xX23xX1xX3xX11dxX146xXe5xX3xX4fxX55bxX23xX22xX3xX78xXdxX153xX4xX3xX5xX55xX6xX3xX4xX1xX62fxX23xX3xX111xX23xX22xX3xX3b1xX4fxXe5xX436xXe5xXbxX4xX1xX27xX436xX3xX7xX50fxX3xX4xX1xX2cfxX3xXbxX1xe360xX4xX3xX78xXac1xX3xX4xX1xXe5xX3xX4xX146xX4xX3xX5xX142xXdxX3xXeaxX4xX1xX3xX4xXfcxX6xX3xXa7exX22xX6xX102xX3xXa7exX22xX6xX3xX57xX30dxX3xXbxX1xX552xX23xX3xX57xX4axXdxX3xXexX27xX15xX71xX23xX3xX11dxX4axX3xXexX4fxX71xX23xX3xX78xX3bxX3xX4xX146xXe5xX3xX11dxX27xX402xX4xX3xX2b2xX2b3xX3xX57xX6xX23xX22xX3xX4xX6xX23xX3xXexX1xXdxX153xXbxX3xX78xX3bxXe5xX3xXexXdxX32xX23xX3xXexX4fxX2d8xX23xX1xX3xX11dxX6cxX27xX3xX4xX157xX3xX4xXfcxX6xX3xXdfxX23xXexX10xX4fxXbxXe5xX5xX102xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXe5xX54xX15xX3xXbxXfaxX10xX23xXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX4fxX2dxXaxX2fxX0xXdxX51xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfaxX10xX23xXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b7xXdxX54xXexX1xX24xX3xX1bexX2xX1c0xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1cdxX1bexX1cfxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX86xX86xXdxX102xX11dxX6xXe5xX1xX6xXexXdxX23xX1xX102xX78xX23xX86xX23xX10xX1b7xX7xX86xX2xX1f6xX1f7xX1f8xX86xX2xX13axX1f7xX54xX1f7xX1ffxX1bexX1cdxX13axX1c0xX1cdxXexX1f7xX1f7xX2xX5xX1c0xX1exX1cdxX102xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX3xX22xXdxX36xXdxX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX3exX27xX6xX24xX3xXcxX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xXcxX4fxX27xX51xXbxX3xX54xX55xX3xX57xX58xX23xX1xX3xX4xX5dxX3xX4xX1xX27xX15xX32xX23xX3xXexX1xX68xX51xX3xX57xX6cxX27xX3xXexXdxX71xX23xX3xXexX36xXdxX3xX78xX79xX23xX22xX3xX4xX1xXdxX32xX23xX3xX7xX55xXaxX3xX86xX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX6xXbxXexXdxXe5xX23xXaxX2fxXcxX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xX2b2xX2b3xX3xX2b5xXe5xX23xX6xX5xX54xX3xXcxX4fxX27xX51xXbxX3xX78xX3bxX3xX4xXe5xX23xX3xX22xX146xXdxX3xXdfxX78xX6xX23xX436xX6xX102xX3xX0xX10xX51xX2fxX32axX32bxX23xX1xX24xX3xX330xX10xX27xXexX10xX4fxX7xX337xX0xX86xX10xX51xX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXe5xX54xX15xXaxX2fxX0xX7xXexX4fxXe5xX23xX22xX2fxXcxX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xX2b2xX2b3xX3xX11dxX552xXe5xX3xX78xX153xX3xX78xXdxX153xX4xX3xX4xXe5xX23xX3xX22xX146xXdxX3xX54xX79xX23xX22xX3xX10xX51xX6xXdxX5xX3xX4xX146xX3xX23xX1xXf7xX23xX3xX1cxX157xX3xX5xX3dexX3xX78xXdxX153xX4xX3xX4xX111xX23xX22xX24xX0xX86xX7xXexX4fxXe5xX23xX22xX2fxX3xXaxXfaxX1xe6e3xX23xX22xX3xX436xX1xX111xX23xX22xX3xXbxX1xX552xXdxX3xXexX1xX111xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXexX27xX15xX153xXexX3xX51xX11exXexX3xX23xX1xX141xX3xX7xX55xX3xX78xXdxX153xX4xX3xX4xXfcxX6xX3xX95xXdxX5xX5xX6xX4fxX15xX3xXfaxX5xXdxX23xXexXe5xX23xXaxX3b7xX3xX0xX10xX51xX2fxX9baxX7e1xX3b0xX3xXcxXe5xX54xX6xX15xX0xX86xX10xX51xX2fxX3xX54xX5bexX23xX3xX5xX305xXdxX3xXcxX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xX2b2xX2b3xX3xX2b5xXe5xX23xX6xX5xX54xX3xXcxX4fxX27xX51xXbxX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX13axX1ffxX86xX2xX2xX3xX23xX5dxXdxX3xXexX4fxX141xX36xX4xX3xX4xX146xX4xX3xXbxX1xX5dxX23xX22xX3xX78xXdxX71xX23xX3b7xX3xX57xX58dxX3xX4xX11exXbxX3xXexX36xXdxX3xXexX1xX111xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXdfxX78xX6xX23xX436xX6xX3xXcxX4fxX27xX51xXbxX3xX11dxX58xX3xXexX4axX3xX4xX146xXe5xX3xX54xX79xX23xX22xX3xX10xX51xX6xXdxX5xX3xX4xX146xX3xX23xX1xXf7xX23xX3xX57xX414xX3xXexX4fxX6xXe5xX3xX57xX44xXdxX3xX4xX146xX4xX3xX4xX111xX23xX22xX3xX78xXdxX153xX4xX3xX4xXfcxX6xX3xXa7exX1xX3bxX3xXcxX4fxX5c7xX23xX22xX3b7xX3xXexX4fxXe5xX23xX22xX3xX57xX5dxX3xX23xX1xX5c7xX4xX3xXexX36xXdxX3xX11dxX71xX3xX11dxX4axXdxX3xX4xX55xX27xX3xX23xX22xXe5xX43cxXdxX3xXexX4fxX141x107dbxX23xX22xX3xX2b2xX2b3xX3xX54xX79xX23xX22xX3xX10xX51xX6xXdxX5xX3xX4xX146xX3xX23xX1xXf7xX23xX3xX4xX1xXe5xX3xX78xXdxX153xX4xX3xX4xX111xX23xX22xX3xXexX4fxXe5xX23xX22xX3xXexX1xX305xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX5xX30dxX23xX1xX3xX57xX43cxXe5xX3xX145xX402xX3xXa7exX22xXe5xX43cxXdxX3xX22xXdxX6xXe5xX102xX3xXaxXfaxX1xXd1axX23xX22xX3xX4x10ba2xX23xX22xX3xX436xX1xX111xX23xX22xX3xX11dxX58xX3xX1cxX5dxX6xX3xX23xX1xX141xX3xX78xXac1xX3xX95xXdxX5xX5xX6xX4fxX15xX3xXfaxX5xXdxX23xXexXe5xX23xX3b7xX3xX23xX22xX141xX305xXdxX3xX57xX30dxX3xX1cxX5dxX6xX3xX1cdxX1cdxX102xX1ffxX1ffxX1ffxX3xX10xX51xX6xXdxX5xX102xX3xXfaxXe5xX23xX3xX11dx1619bxX3xX436xX1xX111xX23xX22xX3xX5xX3bxX51xX3xX57xXdxX58dxX27xX3xX22xX2d8xX3xX57xX414xX3xX4xX1xX10xX3xX22xXdxX595xX27xX3xX4xX146xX4xX3xX10xX51xX6xXdxX5xX3xX4xXfcxX6xX3xX51xX2d8xX23xX1xXaxX3b7xX3xX111xX23xX22xX3xXcxX4fxX27xX51xXbxX3xX23xX5dxXdxX3xXexX1xX71xX51xX102xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXe5xX54xX15xXaxX2fxXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX71xX23xX3b7xX3xX4xX146xX4xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xX78xXdxX71xX23xX3xX57xX552xX23xX22xX3xX2b5xXf7xX23xX3xX4xX1xXfcxX3xXexX4fxXe5xX23xX22xX3xX3exX27xX4axX4xX3xX1xX402xXdxX3xX2b2xX2b3xX3xX4xX1xXe5xX3xX1xX6xX15xX3xX1xX62fxX3xX436xX1xX111xX23xX22xX3xXexX1xX595xX15xX3xX436xX1xX146xX4xX3xX11dxXdxX153xXexX3xX23xX3bxXe5xX3xX78xX3bxX3xXdfxX78xX6xX23xX436xX6xX3xXbxX1xX552xXdxX3xX11dxX58xX3xX57xXdxX58dxX27xX3xXexX4fxX6xX3xX57xX414xX3xX5xX3bxX51xX3xX4fx12cddxX3xX5xXdxX153xX27xX3xX4xX5dxX3xX51xX4axXdxX3xX5xXdxX71xX23xX3xX1xX153xX3xX23xX3bxXe5xX3xX22xXdxX10bxX6xX3xX78xXdxX153xX4xX3xX4xX111xX23xX22xX3xX78xX36xXdxX3xX5xX142xXdxX3xXeaxX4xX1xX3xX4xX146xX3xX23xX1xXf7xX23xX3xX4xXfcxX6xX3xX4xX111xX3xX1xX6xX15xX3xX436xX1xX111xX23xX22xX102xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXe5xX54xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xXe5xX3xX11dxX146xXe5xX3xX0xX10xX51xX2fxeb71xX6xX7xX1xXdxX23xX22xXexXe5xX23xX3xX3b1xXe5xX7xXexX0xX86xX10xX51xX2fxX3b7xX3xXdfxX78xX6xX23xX436xX6xX3xX1xX7c4xXdxX3xX23xX68xX51xX3xX23xX22xXe5xX146xXdxX3xX22xX157xXdxX3xX1xX3bxX23xX22xX3xXexX4fxX68xX51xX3xXexXdxX23xX3xX23xX1xX5c7xX23xX3xX4xX1xXe5xX3xX4xX146xX4xX3xX3exX27xX6xX23xX3xX4xX1xXf0xX4xX3xX4xX1xXeaxX23xX1xX3xXbxX1xXfcxX3xX11dxX55bxX23xX22xX3xXexX3bxXdxX3xX436xX1xXe5xX552xX23xX3xX10xX51xX6xXdxX5xX3xX4xX146xX3xX23xX1xXf7xX23xX3xXexX4fxXe5xX23xX22xX3xX436xX1xXdxX3xXexX1xX27xX3xXexX1xX11exXbxX3xXexX3bxXdxX3xX5xXdxX153xX27xX3xX5xXdxX71xX23xX3xX3exX27xX6xX23xX3xXexX36xXdxX3xX51xX402xXexX3xX78xXac1xX3xX436xXdxX153xX23xX102xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXe5xX54xX15xX3xXbxXfaxX10xX23xXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX4fxX2dxXaxX2fxX0xXdxX51xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfaxX10xX23xXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b7xXdxX54xXexX1xX24xX3xX1bexX2xX1c0xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1f7xX13axX13axXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX86xX86xXdxX102xX11dxX6xXe5xX1xX6xXexXdxX23xX1xX102xX78xX23xX86xX23xX10xX1b7xX7xX86xX2xX1f6xX1f7xX1f8xX86xX2xX13axX1f7xX54xX1f7xX1ffxX1bexX1f7xX1ffxX1c0xX1c0xXexX1f6xX1bexX1f6xX1cfxX5xX1cfxX1exX1f7xX102xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX3xX22xXdxX36xXdxX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX3exX27xX6xX24xX3xXcxX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xXcxX4fxX27xX51xXbxX3xX54xX55xX3xX57xX58xX23xX1xX3xX4xX5dxX3xX4xX1xX27xX15xX32xX23xX3xXexX1xX68xX51xX3xX57xX6cxX27xX3xXexXdxX71xX23xX3xXexX36xXdxX3xX78xX79xX23xX22xX3xX4xX1xXdxX32xX23xX3xX7xX55xXaxX3xX86xX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX6xXbxXexXdxXe5xX23xXaxX2fxX145xXf0xX4xX3xXexX141xX142xX23xX22xX3xX11dxXdxX414xX27xX3xXexX141xX142xX23xX22xX3xX78xX58dxX3xXaxXbxX1xXac1xX3xX23xX10bxX3xX51xX27xX6xX3xX78xX27xXdxXaxX3xXe48xX3xX95xX3bxX23xX3xX892xX27xX4axX4xX102xX3xX0xX10xX51xX2fxX32axX32bxX23xX1xX24xX3xX781xX15xXe5xX54xXe5xX337xX0xX86xX10xX51xX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXe5xX54xX15xXaxX2fxX0xX7xXexX4fxXe5xX23xX22xX2fxX95xX3bxX23xX3xX892xX27xX4axX4xX3xX22xXdxX552xXdxX3xXexX1xX414xX3xX3exX27xX2b3xX3xXaxX1x110e8xX3xXexX4fxX142xX3xX4xX1xXe5xX3xX23xX43cxX23xX3xX23xX1xXf7xX23xX3xX5xX3bxX3xXbxX1xXac1xX3xX23xX10bxX3xX51xX27xX6xX3xX78xX27xXdxXaxX3xX54xXe5xX3xXa7exX1xX11exXexX3xX145xX552xX23xX3xXexX3bxXdxX3xXexX4fxX142xX24xX0xX86xX7xXexX4fxXe5xX23xX22xX2fxX3xXfaxX1xXeaxX23xX1xX3xXbxX1xXfcxX3xX95xX3bxX23xX3xX892xX27xX4axX4xX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX13axX2xX86xX2xX2xX3xX57xX30dxX3xXexX1xX111xX23xX22xX3xX11dxX146xXe5xX3xX22xXdxX552xXdxX3xXexX1xX414xX3xbd60xX892xX27xX2b3xX3xX1xX128exX3xXexX4fxX142xX3xX4xX1xXe5xX3xX23xX43cxX23xX3xX23xX1xXf7xX23xX3xX5xX3bxX3xXbxX1xXac1xX3xX23xX10bxX3xX51xX27xX6xX3xX78xX27xXdxdc38xX3xX57xX141xX142xX4xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xX5xX11exXbxX3xX23xX68xX51xX3xX13axX1ffxX2xX1bexX3xXexX4fxX71xX23xX3xX4xX4aexX3xX7xXe48xX3xXexX1xX3dcxX6xX3xXexX1xX27xX11exX23xX3xX57xX43cxXexX3xX57xX141xX142xX4xX3xX22xXdxX10bxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX23xX141xX36xX4xX3xXa7exX1xX11exXexX3xX145xX552xX23xX3xX78xX3bxX3xX95xX3bxX23xX3xX892xX27xX4axX4xX102xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXe5xX54xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xXe5xX3xX57xX5dxX3b7xX3xXfaxX1xXeaxX23xX1xX3xXbxX1xXfcxX3xX95xX3bxX23xX3xX892xX27xX4axX4xX3xX4xX1xXe5xX3xX11dxXdxX32xXexX3xX3exX27xX15xX32xXexX3xX57xX58xX23xX1xX3xX23xX3bxX15xX3xX57xX141xX142xX4xX3xX57xX141xX6xX3xX4fxX6xX3xX7xX6xX27xX3xX436xX1xXdxX3xXexXdxX32xXbxX3xX23xX1xX11exX23xX3xX4fxX595xXexX3xX23xX1xXdxX58dxX27xX3xX3dexX3xX436xXdxX32xX23xX3xX436xX1xX111xX23xX22xX3xX57xX7c4xX23xX22xX3xXexX1xX27xX11exX23xX3xX1cxX27xX23xX22xX3xX3exX27xX6xX23xX1xX3xX78xXdxX153xX4xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xX5xX11exXbxX3xX78xX3bxX3xX7xX157xX3xX54xXac1xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX7c4xX23xX3xX892xX27xX2b3xX3b7xX3xX4xXea0xX23xX22xX3xX23xX1xX141xX3xX51xX402xXexX3xX7xX4axX3xX3dexX3xX436xXdxX32xX23xX3xX4xX1xXe5xX3xX4fxX55bxX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15xX71xX23xX3xXexX5c7xX4xX3xX1xXe5xX43cxXexX3xX57xX402xX23xX22xX3xX4xXfcxX6xX3xX892xX27xX2b3xX3xX436xX1xX111xX23xX22xX3xX54xX55xX6xX3xXexX4fxX71xX23xX3xX3dexX3xX436xXdxX32xX23xX3xX78xX3bxX3xX23xX22xX27xX15xX153xX23xX3xX78xX62fxX23xX22xX3xX4xXfcxX6xX3xX23xX1xX10bxX23xX22xX3xX23xX43cxX23xX3xX23xX1xXf7xX23xX3xX5xX3bxX3xX1306xXbxX1xXac1xX3xX23xX10bxX3xX51xX27xX6xX3xX78xX27xXdxXaxX102xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXe5xX54xX15xXaxX2fxX7c8xX58dxX3xX7xX4axX3xXexXdxX58dxX23xX3xX2xX1ffxX3xXexX4fxXdxX153xX27xX3xX15xX10xX23xX3xX51xX3bxX3xXfaxX1xXeaxX23xX1xX3xXbxX1xXfcxX3xXa7exX1xX11exXexX3xX145xX552xX23xX3xX57xX30dxX3xX4xX1xX27xX15xX414xX23xX3xX78xX3bxXe5xX3xX892xX27xX2b3xX3xX23xX3bxX15xX3xXexX1xX10xXe5xX3xXexX1xX3dcxX6xX3xXexX1xX27xX11exX23xX3xXexX4fxX141xX36xX4xX3xX57xXf7xX15xX3b7xX3xXbxX1xXeaxX6xX3xX95xX3bxX23xX3xX892xX27xX4axX4xX3xX4xX1xXe5xX3xX11dxXdxX32xXexX3xX7xX50fxX3xXexX1xX6xX51xX3xX436xX1xX552xXe5xX3xX3dexX3xX436xXdxX32xX23xX3xX4xXfcxX6xX3xX4xX146xX4xX3xX4xX4aexX3xX3exX27xX6xX23xX3xX3exX27xX6xX23xX3xX5xXdxX71xX23xX3xX3exX27xX6xX23xX3xX78xX3bxX3xX23xX1xX10bxX23xX22xX3xX23xX43cxX23xX3xX23xX1xXf7xX23xX3xXexX5e1xX23xX22xX3xX5xX3bxX3xX1306xXbxX1xXac1xX3xX23xX10bxX3xX51xX27xX6xX3xX78xX27xXdxX1330xX3xX57xX414xX3xX57xX141xX6xX3xX4fxX6xX3xX4fxX6xX3xX4xX146xX4xX3xX11dxX141xX36xX4xX3xX1cxX157xX3xX5xX3dexX3xXbxX1xX79xX3xX1xX142xXbxX102xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXe5xX54xX15xXaxX2fxX145xX71xX23xX3xX4xX43cxX23xX1xX3xX57xX5dxX3b7xX3xX145xX402xX3xXa7exX22xXe5xX43cxXdxX3xX22xXdxX6xXe5xX3xX95xX3bxX23xX3xX892xX27xX4axX4xX3xX4xXea0xX23xX22xX3xX7xX50fxX3xXexXdxX32xX23xX3xX1xX3bxX23xX1xX3xXexX4fxX6xXe5xX3xX57xX44xXdxX3xX23xX22xXe5xX43cxXdxX3xX22xXdxX6xXe5xX3xX78xX36xXdxX3xXfaxX1xXeaxX23xX1xX3xXbxX1xXfcxX3xXa7exX1xX11exXexX3xX145xX552xX23xX3xX78xX58dxX3xX78xX595xX23xX3xX57xX58dxX3xX23xX3bxX15xX102xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXe5xX54xX15xX3xXbxXfaxX10xX23xXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX4fxX2dxXaxX2fxX0xXdxX51xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfaxX10xX23xXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b7xXdxX54xXexX1xX24xX3xX1bexX2xX1c0xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1f7xX2xX1ffxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX86xX86xXdxX102xX11dxX6xXe5xX1xX6xXexXdxX23xX1xX102xX78xX23xX86xX23xX10xX1b7xX7xX86xX2xX1f6xX1f7xX1f8xX86xX2xX13axX1f7xX54xX1f7xX1ffxX1bexX1f7xX1f7xX1ffxX1cfxXexX2xX1bexX2xX5xX1c0xX1exX1c0xX102xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX3xX22xXdxX36xXdxX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX3exX27xX6xX24xX3xXcxX44xX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xXcxX4fxX27xX51xXbxX3xX54xX55xX3xX57xX58xX23xX1xX3xX4xX5dxX3xX4xX1xX27xX15xX32xX23xX3xXexX1xX68xX51xX3xX57xX6cxX27xX3xXexXdxX71xX23xX3xXexX36xXdxX3xX78xX79xX23xX22xX3xX4xX1xXdxX32xX23xX3xX7xX55xXaxX3xX86xX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX6xXbxXexXdxXe5xX23xXaxX2fxXcxX1xXfcxX3xXexX141xX36xX23xX22xX3xX7e1xX4xXe5xXexXexX3xX2b2xXe5xX4fxX4fxXdxX7xXe5xX23xX3xXbxX1xX146xXexX3xX11dxXdxX414xX27xX3xXexX4fxXe5xX23xX22xX3xX4xX27xX402xX4xX3xX1xX62fxXbxX3xX11dxX146xXe5xX3xXexX43cxXdxX3xXfaxX6xX23xX11dxX10xX4fxX4fxX6xX3b7xX3xX3b0xX27xX7xXexX4fxX6xX5xXdxX6xX102xX3xX0xX10xX51xX2fxX32axX32bxX23xX1xX24xX3xX3b0xe608xX3b1xX86xXcxXcxdfcbxX7c8xXa7exX337xX0xX86xX10xX51xX2fxX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXe5xX54xX15xXaxX2fxX0xX7xXexX4fxXe5xX23xX22xX2fxX3b0xX27xX7xXexX4fxX6xX5xXdxX6xX3xX4fxXd1axXexX3xX436xX1xX3dcxXdxX3xX1xXdxX153xXbxX3xX141xX36xX4xX3xXexXe5xX3bxX23xX3xX4xX6cxX27xX3xX78xX58dxX3xX54xXdxX3xX4xX141xX24xX3xX0xX86xX7xXexX4fxXe5xX23xX22xX2fxXa7exX22xX3bxX15xX3xX13axX2xX86xX2xX2xX3b7xX3xXfaxX1xXeaxX23xX1xX3xXbxX1xXfcxX3xX3b0xX27xX7xXexX4fxX6xX5xXdxX6xX3xXexX1xX111xX23xX22xX3xX11dxX146xXe5xX3xX23xX141xX36xX4xX3xX23xX3bxX15xX3xX7xX50fxX3xX11dxX146xX4xX3xX11dxX3dcxX3xX95xXdxX153xXbxX3xX141xX36xX4xX3xXexXe5xX3bxX23xX3xX4xX6cxX27xX3xX78xX58dxX3xX54xXdxX3xX4xX141xX3xX4xXfcxX6xX3xX498xXdxX71xX23xX3xX1xX142xXbxX3xX3exX27xX4axX4xX3xX32axX498xX95xX892xX337xX3b7xX3xXexX4fxX141xX36xX4xX3xX436xX1xXdxX3xX1xXdxX153xXbxX3xX141xX36xX4xX3xX57xX141xX142xX4xX3xX57xX141xX6xX3xX4fxX6xX3xXexX1xX111xX23xX22xX3xX3exX27xX6xX3xX78xX3bxXe5xX3xXexX1xX146xX23xX22xX3xX2xX13axX3xXexX36xXdxX102xX3xXcxX4fxX141xX36xX4xX3xX57xX5dxX3b7xX3xX2b2xX2b3xX3b7xX3xX95xX27xX23xX22xX6xX4fxX15xX3b7xX3x13ce3xXe5xX3b7xX3xXfaxX402xX23xX22xX3xX1xb9e1xX6xX3xX7e1xXee9xX4xX3b7xX3xX145xX6xX3xX498xX6xX23xX3xX78xX3bxX3xXdfxX7xX4fxX6xX10xX5xX3xX57xX30dxX3xX4xX111xX23xX22xX3xX11dxX4axX3xX3exX27xX15xX32xXexX3xX57xX58xX23xX1xX3xXexX141xX4aexX23xX22xX3xXexX55xX102xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXe5xX54xX15xXaxX2fxXcxX4fxXe5xX23xX22xX3xX51xX402xXexX3xXexX27xX15xX71xX23xX3xX11dxX4axX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX78xX36xXdxX3xX4xX146xX4xX3xX11dxX402xX3xXexX4fxX141xXe48xX23xX22xX3xX23xX402xXdxX3xX78xXac1xX3xX78xX3bxX3xX23xX22xXe5xX43cxXdxX3xX22xXdxX6xXe5xX3xX3b0xX27xX7xXexX4fxX6xX5xXdxX6xX3b7xX3xXcxX1xXfcxX3xXexX141xX36xX23xX22xX3xX23xX141xX36xX4xX3xX23xX3bxX15xX3xX7e1xX4xXe5xXexXexX3xX2b2xXe5xX4fxX4fxXdxX7xXe5xX23xX3xX4xX1xXe5xX3xX4fxX55bxX23xX22xX3xX78xXdxX153xX4xX3xXexX1xX111xX23xX22xX3xX3exX27xX6xX3xX1xXdxX153xXbxX3xX141xX36xX4xX3xXexX4fxX71xX23xX3xXaxX4xX5dxX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX4aexX3xX436xX1xX27xX15xX32xX23xX3xX436xX1xXeaxX4xX1xX3xX1xXe5xX43cxXexX3xX57xX402xX23xX22xX3xX23xX1xX11exXbxX3xX4xX141xX3xXexX4fxX146xXdxX3xXbxX1xXee9xXbxX3xX78xX3bxXe5xX3xX3b0xX27xX7xXexX4fxX6xX5xXdxX6xX3xX78xX3bxX3xX57xec02xX15xX3xX5xX79xXdxX3xX23xX1xX10bxX23xX22xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXexXeaxX4xX1xX3xX436xX1xX5dxX3xX436xX1xX68xX23xX3xX5xX5c7xX51xX3xX51xX36xXdxX3xX57xX43cxXexX3xX57xX141xX142xX4xX3xXexX4fxXe5xX23xX22xX3xX4xX27xX402xX4xX3xX4xX1xXdxX32xX23xX3xX4xX1xX4axX23xX22xX3xX23xX43cxX23xX3xX11dxX27xX111xX23xX3xX23xX22xX141xX305xXdxXaxX102xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xXe5xX54xX15xXaxX2fxXcxX4fxXe5xX23xX22xX3xX436xX1xXdxX3xX57xX5dxX3b7xX3xX4xX146xX4xX3xX11dxX402xX3xXexX4fxX141xXe48xX23xX22xX3xX23xX402xXdxX3xX78xXac1xX3xX78xX3bxX3xX23xX22xXe5xX43cxXdxX3xX22xXdxX6xXe5xX3xX3b0xX27xX7xXexX4fxX6xX5xXdxX6xX3xX4xX1xXe5xX3xX4fxX55bxX23xX22xX3xX1xXdxX153xXbxX3xX141xX36xX4xX3xX23xX3bxX15xX3xXaxX436xX1xX111xX23xX22xX3xXbxX1xX79xX3xX1xX142xXbxX3xX78xX36xXdxX3xX4xX146xX4xX3xX4xX1xXeaxX23xX1xX3xX7xX146xX4xX1xX3xX4xXea0xX23xX22xX3xX23xX1xX141xX3xX436xX1xX111xX23xX22xX3xXbxX1xXac1xX4xX3xX78xXac1xX3xX5xX142xXdxX3xXeaxX4xX1xX3xX4xXfcxX6xX3xX3b0xX27xX7xXexX4fxX6xX5xXdxX6xXaxX102xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b0xX27xXexX1xXe5xX4fxXaxX2fxX3b1xX1xX141xX4aexX23xX22xX3xX969xX565xX23xX22xX0xX86xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7e1xXe5xX27xX4fxX4xX10xXaxX2fxX32axXcxX44xX23xX22xX3xX1xX142xXbxX337xX0xX86xXbxX2f
Phương Đặng