Kết quả tối 28/4 và tỷ lệ châu Á
Arsenal chia điểm với MU trong trận đấu đỉnh cao của vòng 35 Ngoại hạng Anh. Chelsea trong khi đó kiếm trọn 3 điểm trước Swansea hết động lực thi đấu.
900bx14ed9xb683xa399xe3ecxf3bcxe668x11ca8xa3f6xX7x126adxd0b8x1547cx12520xde33x1237exX5xeb02xXax10ed2x950dx143f7xXexX3x124adx155aexacc6xX3xXex105c8xXdxX3x12cd2x16b42x14373x16db0xX3xe12fx978exX3xXex107f1xX3xX5xdd06xX3xX4xX1x11ecdxX18xX3xdf04xX0xX21xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd32fxX10xX6xa1f6xXaxX12x15b6exaafbxX7xX10x164f5xX6xX5xX3xX4xX1xXdxX6xX3x1689dxXdxb979x15555xX3xX24x1404axXdxX3x10e30x16948xX3xXexX4axa269xX4dx11064xX3xXexX4ax147dcxX4dxX3xX56xc267xX18xX3xX56x13217xX4dxX1xX3xX4xX6xX64xX3xX4xfc47xX6xX3xX24xc0acxX4dxX66xX3xadc5x14bf8xX3x105d5xX66xX64xff6exXdxX3xX1xX89xX4dxX66xX3xX49xX4dxX1x13fd3xX3xddcaxX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xXexX4axX64xX4dxX66xX3xfef4xX1xXdxX3xX56xc726xX3xXa4xXdxX14xX59xX3xXexX4ax145a9xX4dxX3xX83xX3xX56xXdxX58xX59xX3xXexX4ax136caxX5cxX4xX3x933exa08axX6xX4dxX7xX10xX6xX3xX1xX14xXexX3xX56x12f42xX4dxX66xX3xX5xb97cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX56xX6exX18xX94xX0xX21xXbxX12xX0xXexX6xc774xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX96xX6xXbxXexXdxX64xX4dxXaxX3xXe6xX64xX4axX46xX10xX4axX9xXax994exXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX4dxX66xX9xXaxX105xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX4dxX66xX9xXaxX83xXaxX3xXc3xXdxX46xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX6xX5xXdxX66xX4dxX9xXaxX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX0xXexXe6xX64xX46x1064cxX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX59xX66xX3xX7xX4axX4xX9xXaxX21xX21xXdxX94xXe6xX6xX64xX1xX6xXexXdxX4dxX1xX94xX24xX4dxX21xX4dxX10xXc3xX7xX21xX2xX83xX2xa6f7xX21xX20xX84xX46xX2xX105xf136xX1fxX2xX105xX105xXexX1fxX17axX2xX173xX83xX5xX105xX94xd86fxXbxX66xXaxX3xX21xX12xX0xX21xXexX46xX12xX0xX21xXexX4axX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxa287xX59xX6xX66xX10xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX64xX4dxXaxX12xX96x1320exX4xX3xX4xc061xX18xX3xXexX1xX7bxX3xX49xX4axX7xX10xX4dxX6xX5xX3xX24xe0e8xX3xXexX6xX146xX3xX4xX1xX25xX64xX3xX56xXa9xX4dxX3xX4dxX1xX25xX3xXexX2fxX4dxX3xX24x1320bxX3xX56xa393xX4xX1x12945xX3xXexX4axX64xX4dxX66xX3xX56xXa9xX3xX4xXa9xX3xX56x162ffxX4dxX66xX3xX56xXcfxXdxX3xX4xc429xX3x1513exX6xX4dxX3x14667xX10xX4axX7xXdxX10xX94xX0xX21xXbxX12xX0xX21xXexX46xX12xX0xX21xXexX4axX12xX0xX21xXexXe6xX64xX46xX146xX12xX0xX21xXexX6xXe6xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaacfxX64xX46xX146xXaxX12xX0xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX86xX66xX64xX89xXdxX3xX1xX89xX4dxX66xX3xX49xX4dxX1xX0xX21xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xcf4dxX10xX6xX46xXdxX4dxX66xX3xX105xf5fdxX105xX3xf1bdxX18xX10xX10xX4dxX7xX3xX214xX6xX4axXa4xX3xX27exX94xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX96xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xX1fxX287xX105xX3xXc2xXc3xX6xX4dxX7xX10xX6xX3xX96xX94xX0xXe6xX4axX3xX21xX12xX3x15fefxe26axX7xX4xX6xX4axX3xX22xX22x10430xX1f6xX3xfb9cxX6xX59xXbxX6xX4axX46xX3xX22xX84xX2d3xX3xXbxX1xX89xXexX3xX56xd1e9xX4dx1550cxX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX49xX4axX7xX10xX4dxX6xX5xX3xX2xX287xX2xX3xX5fxX6xX4dxX4xX1xX10xX7xXexX10xX4axX3xX60xX94xX0xXe6xX4axX3xX21xX12xX3xX2caxe400xX6xX5xX4xX64xXexXexX3xX1fxX2d3xX3xX287xX3xX210xX6xX4dxX3xX214xX10xX4axX7xXdxX10xX3xX22xX22xX2d3xX3xXbxX1xX89xXexX3xX56xX2e8xX4dxX2eaxX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX0xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX1a8xXexX6xX5xX146xX3xX287xX3xXc2xX10xX4axXdxX10xX3xX49xX0xX21xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX49xXc2xX3xX27exX64xX59xX6xX3xX22xX287xX105xX3xXc2xXdxX10xX4dxX6xX0xXe6xX4axX3xX21xX12xX3xX2caxX2cbxX7xX24xX6xX5xX46xX64xX3xX2xX22xX2d3xX1f6xX3xX22xX2xX2d3xX1f6xX3xf0c8xX173xX2d3xX1f6xX3xX2d6xX6xX59xX10xX5xX6xX3xX2xX3bbxX2d3xX2eaxX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX96xX1xXdxX10xX24xX64xX3xX105xX287xX2xX3x16d82xX10xX4dxX64xX6xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX214xX6xX5xX10xX4axX59xX64xX3xX2xX287xX105xX3xX1a8xX4dxXexX10xX4axX3xX5fxXdxX5xX6xX4dxX0xXe6xX4axX3xX21xX12xX3xX2caxX1a8xX5xXdxX4xXdxX4xX3xX2xX105xX2d3xX2eaxX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX214xX6xX4axX59xX6xX3xX105xX287xX105xX3xX2d6xX6xbc41xXdxX64xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xXc2xX6xX59xXbxX46xX64xX4axXdxX6xX3xX105xX287xX83xX3xdd6fxXdxX64xX4axX10xX4dxXexXdxX4dxX6xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xXcxX64xX4axXdxX4dxX64xX3xX105xX287xX1fxX3xe7e9xX18xX24xX10xX4dxXexX18xX7xX0xXe6xX4axX3xX21xX12xX3xX2caxX210xXdxX46xX6xX5xX3xX20xX3bbxX2d3xX1f6xX3xX5fxX6xX4axX4xX1xXdxX7xXdxX64xX3xX17axX105xX2d3xX2eaxX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX49xX96xX3xX5fxXdxX5xX6xX4dxX3xX22xX287xX1fxX3xX96xX6xXexX6xX4dxXdxX6xX0xXe6xX4axX3xX21xX12xX3xX2caxX476xX5xX6xX59xXdxX4dxXdxX3xX22xX84xX2d3xX1f6xX3xX214xX6xX450xX450xXdxX4dxXdxX3xX173xX84xX2d3xX1f6xX3xX173xX173xX2d3xX1f6xX3xX244xX6xX5xX64xXexX10xX5xX5xXdxX3xX17axX105xX2d3xX3xXbxX1xX89xXexX3xX56xX2e8xX4dxX3xX287xX3xX2d6xX10xX66xX4axX64xXexXexX6xX66xX5xXdxX10xX3xX83xX105xX2d3xX1f6xX3xX244xX10xX4axX66xX10xX7xX7xXdxX64xX3xX3bbxX84xX2d3xX2eaxX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX0xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX2d6xX6xX3xX2d6xXdxX66xX6xX0xX21xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xdfd4xX7xXbxX6xX4dxX146xX64xX5xX3xX105xX287xX2xX3xX3ebxX4axX6xX4dxX6xX46xX6xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX5fxX6xX5xX6xX66xX6xX3xX1fxX287xX2xX3xX3ebxX10xXexX6x1059fxX10xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX210xX6xX5xX5xX6xX46xX64xX5xXdxX46xX3xX2xX287xX2xX3xXc2xX10xX24xXdxX5xX5xX6xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX27exX10xX6xX5xX3xXc2xX64xX4xXdxX10xX46xX6xX46xX3xX22xX287xX1fxX3xX210xX6xX5xX10xX4dxX4xXdxX6xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX0xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX244xX18xX4dxX46xX10xX7xX5xXdxX66xX6xX0xX21xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX5fxX6xXdxX4dxX450xX3xX105xX287xX105xX3xX594xXdxX4dxXexX4axX6xX4xX1xXexX3xX476xX4axX6xX4dxXa4xX5ccxX18xX4axXexX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xXc2xX4xX1xX6xX5xXa4xX10xX3xX22xX287xX2xX3xX43xX6xX59xXe6xX18xX4axX66xX10xX4axX3xXc2xX210xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX0xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX2d6xXdxX66xX18xX10xX3xX2xX0xX21xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX2d6xX146xX64xX4dxX3xX2xX287xX2xX3xXc2xX6xXdxX4dxXexX287xX594xXexXdxX10xX4dxX4dxX10xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX86xXdxX4xX10xX3xX83xX287xX2xX3xXcxX4axX64xX146xX10xX7xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX594xX24xXdxX6xX4dxX3xXcxX1xX64xX4dxX64xX4dxX3xX3ebxX6xXdxX5xX5xX6xX4axX46xX3xX105xX287xX2xX3xX214xX6xX4axXdxX7xX3xXc2xX94xX3ebxX94xX0xXe6xX4axX3xX21xX12xX3xX2caxX214xX6xX7xXexX64xX4axX10xX3xX84xX105xX2d3xX2eaxX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX0xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX3ebxXdxX19xXdxX3xX24xX1f0xX3xX56xX1f3xX4xX1xX3xX43xX25xX3xX2d6xX6xX4dxX0xX21xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX476xX96xX3xXcxXc3xX10xX4dxXexX10xX3xX594xX4dxX7xX4xX1xX10xX46xX10xX3xX84xX287xX1fxX3xX86xX594xX96xX3xX86xXdxX188xX59xX10xX66xX10xX4dxX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX476xX96xX3x14dc5xXc3xX64xX5xX5xX10xX3xX2xX287xX1fxX3xX476xX96xX3xX60xXexX4axX10xX4xX1xXexX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX476xX10xX146xX10xX4dxX64xX64xX4axX46xX3xX27exX64xXexXexX10xX4axX46xX6xX59xX3xX3bbxX287xX105xX3xX43xX10xX4axX6xX4xX5xX10xX7xX3xX49xX5xX59xX10xX5xX64xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX210xXdxXexX10xX7xX7xX10xX3xX49xX4axX4dxX1xX10xX59xX3xX83xX287xX2xX3xX321xXdxX5xX5xX10xX59xX3xX1a8xX1a8xX3xXcxXdxX5xXe6xX18xX4axX66xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX0xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX3ebxXdxX19xXdxX3xX24xX1f0xX3xX56xX1f3xX4xX1xX3xX244xX205xX3x100a1xX25xX64xX3xX86xX1xX6xX0xX21xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX3ebxXdxX5xX3xX210xXdxX4xX10xX4dxXexX10xX3xX1fxX287xX105xX3xX2cbxX5xX1xX6xX4dxX10xX4dxX7xX10xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX27exXdxX64xX3xX49xX24xX10xX3xX1fxX287xX2xX3xX244xX10xXdxX4axX6xX3xX5fxX6xX4axX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX210xXdxXexX64xX4axXdxX6xX3xX3ebxX18xXdxX59xX6xX4axX6xX10xX7xX3xX1fxX287xX1fxX3xX214xX6xX4xX64xX7xX3xX476xX10xX4axX4axX10xXdxX4axX6xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xXc2xXbxX64xX4axXexXdxX4dxX66xX3xX2d6xXdxX7xXe6xX64xX4dxX3xX1fxX287xX2xX3xX86xX6xX4xXdxX64xX4dxX6xX5xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX49xX4xX6xX46xX10xX59xXdxX4xX6xX3xX96xX64xXdxX59xXe6xX4axX6xX3xX2xX287xX105xX3xX5fxX64xX4axX10xXdxX4axX10xX4dxX7xX10xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX0xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX3ebxXdxX19xXdxX3xX24xX1f0xX3xX56xX1f3xX4xX1xX3xXc2xX4xX64xXexX5xX6xX4dxX46xX0xX21xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX5fxX64xXexX1xX10xX4axXc3xX10xX5xX5xX3xX83xX287xX2xX3xX96xX10xX5xXexXdxX4xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX0xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX3ebxXdxX19xXdxX3xX24xX1f0xX3xX56xX1f3xX4xX1xX3xXcxX1x12180xX3xX86xX1x1245fxX3xX13x13973xX0xX21xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX13xX6xX7xXdxX59xXbxX6xX7xX6xX3xX2xX287xX1fxX3xX594xX7xXa4xXdxX7xX10xX1xXdxX4axX7xXbxX64xX4axX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX476xX10xX4dxX10xX4axXe6xX6xX1xX4xX10xX3xX1fxX287xX2xX3xX13xX6xX146xX7xX10xX4axXdxX7xXbxX64xX4axX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX3ebxX6xX450xXdxX6xX4dxXexX10xXbxX7xXbxX64xX4axX3xX105xX287xX2xX3xX3ebxX6xX5xX6xXexX6xX7xX6xX4axX6xX146xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX0xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX3ebxXdxX19xXdxX3xX24xX1f0xX3xX56xX1f3xX4xX1xX3xX49xX4axX66xX10xX4dxXexXdxX4dxX6xX0xX21xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX1a8xX4dxX46xX10xXbxX10xX4dxX46xXdxX10xX4dxXexX10xX3xX83xX287xX2xX3xX49xX4axX66xX10xX4dxXexXdxX4dxX64xX7xX3xX4a0xX18xX4dxXdxX64xX4axX7xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX86xX10xXc3xX10xX5xX5xX2d3xX7xX3xX2cbxX5xX46xX3xX244xX64xX146xX7xX3xX22xX287xX83xX3xX27exX6xX4xXdxX4dxX66xX3xX96xX5xX18xXe6xX0xX21xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX64xX46xX146xXaxX12xX0xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xXcxX28xX3xX5xX2bxX3xX4xX1xX2fxX18xX3xX32xX3xX4xX1c4xX4xX3xXexX4axX6axX4dxX3xXexX1cxXdxX3xX1fxX17axX21xX22xX3xX24xX25xX3xX7xX1c4xX4dxX66xX3xX83xX105xX21xX22xX94xX3xX2d6xX1f3xX4xX1xX3xX56xX6exX18xX3xX66xXdx16894xX3xX43xX25xX3xX86xXcfxXdxX94xX0xX21xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX0xX21xXbxX12xX0xXexX6xXe6xX5xX10xX3xXe6xX64xX4axX46xX10xX4axX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX4dxX66xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX4dxX66xX9xXaxX2xXaxX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXc3xXdxX46xXexX1xb6baxX3xX84xX105xX105xXbx14a2fxXaxX12xX0xXexXe6xX64xX46xX146xX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX0xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX86xX66xX25xX146xX1f6xX3xX66xXdxXbfaxX0xX21xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX0xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xXcxX4axX6axX4dxX3xX56xX6exX18xX0xX21xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX4xX64xX5xX7xXbxX6xX4dxX9xXaxX83xXaxX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX0xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xXcxX28xX3xX5xX2bxX3xX4xX1xX2fxX18xX3xX32xX0xX21xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX4xX64xX5xX7xXbxX6xX4dxX9xXaxX83xXaxX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX0xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xXcxXa58xX4dxX66xX3xX7xX1cxX3xXe6xX25xX4dxX3xXexX1xde1bxX4dxX66xX0xX21xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX0xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xXcxX4axXd4xX4xX3xXexXdxX14xXbxX0xX21xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX0xX21xXexX46xX12xX0xX21xXexX4axX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX46xX12xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX12xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX96xX1xX7bxX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xXcxX28xX3xX5xX2bxX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX13xX1xX1c4xX4xX1xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xXc2xX1cxX3xXe6xX25xX4dxX3xXexX1xXd6bxX4dxX66xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xXcxX4ax129d6xX4dxX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xa8cfxXbexX5cxXdxX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX12xX0xX21xXexX46xX12xX0xX21xXexX4axX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX46xX3xX4xX64xX5xX7xXbxX6xX4dxX9xXaxX17axXaxX12xX0xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX2d6xX6xX3xX2d6xXdxX66xX6xX0xX21xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX0xX21xXexX46xX12xX0xX21xXexX4axX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX46xX12xX83xX105xX21xX105xX22xX3xX105xX83xXc4exX105xX105xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX12xX244xX10xXexXdxX7xX3xX287xX3xXec5xX10xXbxX64xX4axXexXdxX24xX64xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX17axX17axX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xXc4exX2xX21xX1fxX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX17axX84xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX1fxX3xX83xX21xX22xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX17axX2xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX17axX17axX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX12xX0xX21xXexX46xX12xX0xX21xXexX4axX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX46xX3xX4xX64xX5xX7xXbxX6xX4dxX9xXaxX17axXaxX12xX0xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX3ebxXdxX19xXdxX3xX24xX1f0xX3xX56xX1f3xX4xX1xX3xX244xX205xX3xX8c0xX25xX64xX3xX86xX1xX6xX0xX21xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX0xX21xXexX46xX12xX0xX21xXexX4axX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX46xX12xX83xX105xX21xX105xX22xX3xX105xX1fxXc4exX105xX105xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX12xX5fxX6xX4axXdxXexXdxX59xX64xX3xX287xX3xX244xX10xX4dxX5ccxXdxX4xX6xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX20xX3bbxX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX2xX3xX2xX21xX22xXc4exX105xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX287xX105xX94xX17axX22xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX1fxX3xX83xX21xX22xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX287xX105xX94xX20xX17axX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX20xX105xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX12xX0xX21xXexX46xX12xX0xX21xXexX4axX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX46xX3xX4xX64xX5xX7xXbxX6xX4dxX9xXaxX17axXaxX12xX0xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX43xX89xX4dxX66xX3xX1xX6xXdxX3xX8c0x922dxX4xX0xX21xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX0xX21xXexX46xX12xX0xX21xXexX4axX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX46xX12xX83xX105xX21xX105xX22xX3xX105xX2xXc4exX2xX84xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX12xX96xX64xXexXexXe6xX18xX7xX3xX287xX3xX13xX6xXdxX7xX10xX4axX7xX5xX6xX18xXexX10xX4axX4dxX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX17axX22xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX2xX21xX1fxXc4exX105xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX17axX20xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX1fxX3xX2xX21xX22xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX20xX83xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX287xX105xX94xX17axX83xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX12xX0xX21xXexX46xX12xX0xX21xXexX4axX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX46xX3xX4xX64xX5xX7xXbxX6xX4dxX9xXaxX17axXaxX12xX0xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX43xX89xX4dxX66xX3xX1xX6xXdxX3xX214xX1xX1c4xXbxX0xX21xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX0xX21xXexX46xX12xX0xX21xXexX4axX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX46xX12xX83xX105xX21xX105xX22xX3xX105xX2xXc4exX83xX105xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX12xXc2xX10xX46xX6xX4dxX3xX287xX3xX5fxX64xX4dxX6xX4xX64xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX20xX84xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX2xX21xX1fxXc4exX105xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX287xX105xX94xX17axX83xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX1fxX3xX2xX21xX22xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX20xX20xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX287xX105xX94xX17axX20xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX12xX0xX21xXexX46xX12xX0xX21xXexX4axX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX46xX3xX4xX64xX5xX7xXbxX6xX4dxX9xXaxX17axXaxX12xX0xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX3ebxXdxX19xXdxX3xX24xX1f0xX3xX56xX1f3xX4xX1xX3xX96xX43xX3xX96xX450xX10xX4xX1xX0xX21xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX0xX21xXexX46xX12xX0xX21xXexX4axX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX46xX12xX1fxX17axX21xX105xX22xX3xX1fxX83xXc4exX105xX105xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX12xX809xXe6xX4axX64xX188xX64xX24xXa4xX6xX3xX244xX4axX4dxX64xX3xX287xX3xX244xX6xX4dxXdxXa4xX3xX2cbxX7xXexX4axX6xX24xX6xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX287xX105xX94xX17axX20xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xXc4exX2xX21xX22xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX17axX105xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX1fxX3xX2xX21xX22xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX17axX22xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX17axX3bbxX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX12xX0xX21xXexX46xX12xX0xX21xXexX4axX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX46xX3xX4xX64xX5xX7xXbxX6xX4dxX9xXaxX17axXaxX12xX0xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX3ebxXdxX19xXdxX3xX24xX1f0xX3xX56xX1f3xX4xX1xX3xX8c0xX6xX4dxX3xX5fxX89xX4xX1xX0xX21xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX0xX21xXexX46xX12xX0xX21xXexX4axX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX46xX12xX83xX105xX21xX105xX22xX3xX105xX105xXc4exX105xX105xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX12xX5fxXdxX46xXexX188xX146xX5xX5xX6xX4dxX46xX3xX287xX3xX49xX6xX5xXe6xX64xX4axX66xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX173xX20xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xXc4exX105xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX287xX105xX94xX20xX22xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX1fxX3xX2xX21xX1fxX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX17axX83xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX17axX173xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX12xX0xX21xXexX46xX12xX0xX21xXexX4axX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX46xX3xX4xX64xX5xX7xXbxX6xX4dxX9xXaxX17axXaxX12xX0xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX3ebxXdxX19xXdxX3xX24xX1f0xX3xX56xX1f3xX4xX1xX3xX214xX1xX1c8xX4dxX3xX2d6xX6xX4dxX0xX21xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX0xX21xXexX46xX12xX0xX21xXexX4axX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX46xX12xX1fxX17axX21xX105xX22xX3xX1fxX1fxXc4exX83xX105xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX12xX43xX4a0xX13xX3xX43xX10xX5xX7xXdxX4dxXa4xXdxX3xX287xX3xX5fxX146xX214xX6xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX287xX105xX94xX17axX20xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xXc4exX2xX3xX2xX21xX1fxX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX17axX105xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX1fxX3xX2xX21xX1fxX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX20xX3bbxX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX287xX105xX94xX17axX3bbxX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX12xX0xX21xXexX46xX12xX0xX21xXexX4axX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX46xX12xX1fxX17axX21xX105xX22xX3xX1fxX1fxXc4exX83xX105xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX12xX1a8xX4dxXexX10xX4axX3xXcxX18xX4axXa4xX18xX3xX287xX3xX4a0xX6xX4axX64xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX287xX105xX94xX17axX20xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xXc4exX83xX21xX22xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX17axX105xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX1fxX3xX2xX21xX22xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX20xX84xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX287xX105xX94xX17axX84xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX12xX0xX21xXexX46xX12xX0xX21xXexX4axX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX46xX3xX4xX64xX5xX7xXbxX6xX4dxX9xXaxX17axXaxX12xX0xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX3ebxXdxX19xXdxX3xX24xX1f0xX3xX56xX1f3xX4xX1xX3xX1a8xX4axX10xX5xX6xX4dxX46xX0xX21xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX0xX21xXexX46xX12xX0xX21xXexX4axX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX46xX12xX83xX105xX21xX105xX22xX3xX105xX2xXc4exX22xX84xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX12xX244xX4axX6xX146xX3xX287xX3xX96xX64xX4axXa4xX3xX96xXdxXexX146xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX20xX1fxX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX2xX21xX1fxXc4exX105xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX287xX105xX94xX20xX17axX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX1fxX3xX2xX21xX22xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX287xX105xX94xX17axX20xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX20xX20xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX12xX0xX21xXexX46xX12xX0xX21xXexX4axX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX46xX12xX83xX105xX21xX105xX22xX3xX105xX2xXc4exX22xX84xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX12xXc2xXexX3xX214xX6xXexX4axXdxX4xXa4xX3xX287xX3xX244xX64xX1xX10xX59xXdxX6xX4dxX7xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX17axX17axX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xXc4exX2xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX17axX83xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX1fxX3xX2xX21xX1fxX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX287xX105xX94xX17axX1fxX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX20xX1fxX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX12xX0xX21xXexX46xX12xX0xX21xXexX4axX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX46xX3xX4xX64xX5xX7xXbxX6xX4dxX9xXaxX17axXaxX12xX0xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX3ebxXdxX19xXdxX3xX24xX1f0xX3xX56xX1f3xX4xX1xX3xX27exX64xX59xX6xX4dxXdxX6xX0xX21xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX0xX21xXexX46xX12xX0xX21xXexX4axX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX46xX12xX1fxX17axX21xX105xX22xX3xX1fxX83xXc4exX105xX105xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX12xX214xX6xX4dxX46xX18xX4axXdxXdxX3xX287xX3xX3ebxX5xX64xX4axXdxX6xX3xX244xXdxX7xXexX4axXdxXexX6xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX3bbxX22xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xXc4exX2xX3xX2xX21xX1fxX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX287xX105xX94xX3bbxX17axX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX1fxX3xX2xX21xX1fxX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX20xX105xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX287xX105xX94xX17axX22xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX12xX0xX21xXexX46xX12xX0xX21xXexX4axX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX46xX12xX1fxX17axX21xX105xX22xX3xX1fxX83xXc4exX105xX105xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX12xX2cbxXexX10xX5xX18xX5xX3xX287xX3xX96xXc2xX3xX96xX64xX4dxX4xX64xX4axX46xXdxX6xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX287xX105xX94xX17axX3bbxX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xXc4exX83xX21xX22xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX20xX22xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX1fxX3xX2xX21xX22xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX287xX105xX94xX17axX173xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX20xX83xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX12xX0xX21xXexX46xX12xX0xX21xXexX4axX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX46xX12xX83xX105xX21xX105xX22xX3xX105xX2xXc4exX83xX105xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX12xX96xXc2xX5fxXc2xX3xX1a8xX6xX7xXdxX3xX287xX3xX244xX4axX6xX7xX64xX24xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX3bbxX20xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xXc4exX105xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX287xX105xX94xX173xX84xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX1fxX3xX2xX21xX22xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX2xX94xX105xX105xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX20xX3bbxX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX12xX0xX21xXexX46xX12xX0xX21xXexX4axX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX46xX3xX4xX64xX5xX7xXbxX6xX4dxX9xXaxX17axXaxX12xX0xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX3ebxXdxX19xXdxX3xX24xX1f0xX3xX56xX1f3xX4xX1xX3xX86xX66xX6xX0xX21xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX0xX21xXexX46xX12xX0xX21xXexX4axX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX46xX12xX1fxX17axX21xX105xX22xX3xX1fxX2xXc4exX83xX105xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX12xX49xX5xX6xX4dxXdxX6xX3xX210xX5xX6xX46xXdxXa4xX6xX24xXa4xX6xX450xX3xX287xX3xX13xX4axX6xX7xX4dxX64xX46xX6xX4axX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX17axX173xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX2xX21xX22xXc4exX105xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX17axX84xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX1fxX3xX2xX21xX1fxX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX287xX105xX94xX20xX17axX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX20xX105xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX12xX0xX21xXexX46xX12xX0xX21xXexX4axX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX46xX3xX4xX64xX5xX7xXbxX6xX4dxX9xXaxX17axXaxX12xX0xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX3ebxXdxX19xXdxX3xX24xX1f0xX3xX56xX1f3xX4xX1xX3xX49xX4axX66xX10xX4dxXexXdxX4dxX6xX0xX21xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX0xX21xXexX46xX12xX0xX21xXexX4axX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX46xX12xX83xX105xX21xX105xX22xX3xX105xX84xXc4exX105xX84xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX12xX244xX10xX5xX66xX4axX6xX4dxX64xX3xX287xX3xX49xX5xX5xX3xX244xX64xX146xX7xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX17axX173xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xXc4exX2xX21xX1fxX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX17axX84xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX1fxX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX17axX84xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX17axX84xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX12xX0xX21xXexX46xX12xX0xX21xXexX4axX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX46xX12xX83xX105xX21xX105xX22xX3xX105xX173xXc4exX2xX84xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX12xX2d6xX6xX4dxX18xX7xX3xX287xX3xX49xX94xX27exX6xX5ccxX6xX10xX5xX6xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX17axX105xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xXc4exX83xX21xX22xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX287xX105xX94xX17axX20xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX1fxX3xX2xX21xX22xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX17axX83xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc54xXexX287xX6xX5xXdxX66xX4dxXc4exX3xX4xX10xX4dxXexX10xX4axXaxX12xX105xX94xX17axX173xX0xX21xXexX46xX12xX0xXexX46xX12xX0xX21xXexX46xX12xX0xX21xXexX4axX12xX0xX21xXexXe6xX64xX46xX146xX12xX0xX21xXexX6xXe6xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX18xXexX1xX64xX4axXaxX12xX0xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX86xX66xXb2xX4xX3xX43xX19xXdxX0xX21xX7xXexX4axX64xX4dxX66xX12xX0xX21xXbxX12
Ngọc Hải