EU bắt đầu cho phép công dân của nhiều nước ngoài khối nhập cảnh
EU yêu cầu các quốc gia thành viên từng bước dỡ bỏ các quy định hạn chế đi lại đối với người dân của Australia, Canada, Gruzia, Nhật Bản, New Zealand, Rwanda, Hàn Quốc, Thái Lan, Tunisia và Uruguay.
e930x16399x15f34x12657x15874x15079x10121x12c33x13315xX7xffc1x1488fx14a14x162f2x10842x11353xX5x11939xXax15676x10af7x159bdxX3x142d0x132b6xXexX3x13a52x115b5xf6faxX3xX4xX1x13fa1xX3xXbxX1x15cf2xXbxX3xX4x11a46x138afx10f4cxX3x16b04x14a5axX29xX3xX4x1006cxX6xX3xX29xX1xXdx11315xX1cxX3xX29x15a28x16b06xX4xX3xX29xX2axX20x104b7xXdxX3x13821xX1x1310dxXdxX3xX29xX1x10613xXbxX3xX4xfe75xX29xX1xX0x13992xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf1a6xX10xX6xX2cxXaxX12xX13xX14xX3x1133dx15da0xX1cxX3xX4xX1bxX1cxX3xX4x15242xX4xX3x13859xX1cxX47xX4xX3xX2axXdxX6xX3xXexX1xX42xX29xX1xX3xf7aexXdxX6dxX29xX3xXex13c26xX29xX2axX3xX16xX3bxX3cxX4xX3xX2cx1401fxX3xX16x13afaxX3xX4xX75xX4xX3xX78xX1cxX6cxX3xX1ax11778xX29xX1xX3xX1x1167axX29xX3xX4xX1x10896xX3xX1axXdxX3xX5xXaaxXdxX3xX1axX47xXdxX3xX87xX3cxXdxX3xX29xX2axX3bx16e78xXdxX3xX2cxX2dxX29xX3xX4xX31xX6xX3x130a6xX1cxX7xXex12fabxX6xX5xXdxX6x14304xX3x1605bxX6xX29xX6xX2cxX6xXd7xX3x1087cxXd2xX1cx158e6xXdxX6xXd7xX3xf8c8xX1xX4cxXexX3x13f0bxX50xX29xXd7xX3xXe9xX10x123e0xX3x12e4axX10xX6xX5xX6xX29xX2cxXd7xX3x1309fxXf5xX6xX29xX2cxX6xXd7xX3xX63xX42xX29xX3xf872xX1cxX47xX4xXd7xX3xXcxX1xX75xXdxX3xfa51xX6xX29xXd7xX3xXcxX1cxX29xXdxX7xXdxX6xX3xX87xX42xX3xX14xXd2xX1cxX2axX1cxX6xX6cx1417axX0xX54xXbxX12xX0xX2cxXdxX87xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2cxX10xXexX6xXdxX5xX7x110f3xX146xX7xX1cx1333exX14axX6xXd2xX6cxX3xX4xX14axX7xf3efxX2cxX10xX7xX4xXaxX12xX0xXdxX14axX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd9xX10xX29xXexX10xXd2xXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxXf5xXdxX2cxXexX1x1535fxX3xef2bxX2x13226xXbx15d9ex10d30xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX17bxX3x15565xX2xf274xXbxX181xX182xXaxX3xX7xXd2xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX12exX16xX6xX20xX1xX6xXexXdxX29xX1xX12exX87xX29xX54xX29xX10xXf5xX7xX54xf036xX18ex13cc9xX2xX54xX2xX18exf11dxX2cxX18exX18exX1b6xX17fxX1b1xX18exX17dxXex1244axX1b1xX18cxX1b1xX5xX1b1xX153xXexXexX181xX87xX29xX153xX18execd9xX18exX1b6xX153xX10xX1cxX153xX29xX1xX6xXbxX153xX4xX12ex12a35xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXexX3xX1axX1bxX1cxX3xX4xX1xX20xX3xXbxX1xX24xXbxX3xX4xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX29xX3xX4xX31xX6xX3xX29xX1xXdxX37xX1cxX3xX29xX3bxX3cxX4xX3xX29xX2axX20xX42xXdxX3xX45xX1xX47xXdxX3xX29xX1xX4cxXbxX3xX4xX50xX29xX1xXaxX3xXf5xXdxX2cxXexX1xX9xXaxX17dxX2xX17fxXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX18cxX2xX18exXaxX3xX54xX12xX0xX54xX2cxXdxX87xX12xX0xX2cxXdxX87xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2cxX10xXexX6xXdxX5xX7xX146xX146xX7xX1cxX14axX14axX6xXd2xX6cxX3xX4xX14axX7xX153xX2cxX10xX7xX4xXaxX12xX0xX2cxXdxX87xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xXd2xXexXdxX4xX5xX10xX153xXbxX1xX20xXexX20xXaxX12xX0xX54xX2cxXdxX87xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX6xXbxXexXdxX20xX29xXaxX12xX63xX42xX29xX1xX3xX45xX1xX75xX4xX1xX3xX4xX1xXc3xX3xX5xX42xX14axX3xXexX1xX31xX3xXex11226xX4xX3xXexXaaxXdxX3xX7xX2dxX29xX3xX16xX6xX6cxX3xf955xXdxX1cxX14axXdxX4xXdxX29xX20xX3x11b6exX3xX100xX20xX14axX10xXd7xX3x16874xXexX6xX5xX6cxX12exX3x10061x14acdxX29xX1xX17bxX3xXcexX2ccxeac9xX54xXcxXcx106f9x13d04xXe9x15427xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX20xX2cxX6cxXaxX12xXcxX1xX10xX20xX3xXcxX2dxX29xX3xX63xX20xX6xX3xX181x145a9xXd7xX3xX117xXdxX6dxX29xX3xX14axXdxX29xX1xX3xX4xX1xX2dxX1cxX3x11370xX1cxX3xX2e5xX13xX14xX2f4xX3xXexX8dxX3xX29xX2axX42xX6cxX3xX1b6xX54xX1b6xX3xX16xX17xXexX3xX1axX1bxX1cxX3xX4xX1xX20xX3xXbxX1xX24xXbxX3xX4xX75xX4xX3xX2cxX1cxX3xX45xX1xX75xX4xX1xX3xXexX8dxX3xX2xX2xX3xX78xX1cxX47xX4xX3xX2axXdxX6xX3xX29xX2axX20xX42xXdxX3xX45xX1xX47xXdxX3xX29xX1xX4cxXbxX3xX4xX50xX29xX1xXd7xX3xX7xX6xX1cxX3xX45xX1xXdxX3xX5xX20xXaaxXdxX3x10531xX6xXd2xX20xX4xX3xX45xX1xX9axXdxX3x121bdxX2cxX6xX29xX1xX3xX7xX75xX4xX1xX3xX6xX29xX3xXexX20xX42xX29x155b9xX3xX14axX3cxXdxX3xX29xX1x11ecaxXexX12exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX20xX2cxX6cxXaxX12xXeexX17xXexX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX8dxX3xX29xX2axX42xX6cxX3xX1b6xX54xX1b6xXd7xX3xX63x13499xXdxX3xX1ax10e8bxX29xX2axX3xX4xX31xX6xX3xX13xX14xX3xX1axX318xX3xX6cxX6dxX1cxX3xX4xX1bxX1cxX3xX4xX75xX4xX3xX78xX1cxX47xX4xX3xX2axXdxX6xX3xXexX1xX42xX29xX1xX3xX87xXdxX6dxX29xX3xXexX8dxX29xX2axX3xX16xX3bxX3cxX4xX3xX2cxX97xX3xX16xX9axX3xX4xX75xX4xX3xX78xX1cxX6cxX3xX1axXa5xX29xX1xX3xX1xXaaxX29xX3xX4xX1xXafxX3xX1axXdxX3xX5xXaaxXdxX3xX1axX47xXdxX3xX87xX3cxXdxX3xX29xX2axX3bxXc3xXdxX3xX2cxX2dxX29xX3xX4xX31xX6xX3xXcexX1cxX7xXexXd2xX6xX5xXdxX6xXd7xX3xXd9xX6xX29xX6xX2cxX6xXd7xX3xXe1xXd2xX1cxXe4xXdxX6xXd7xX3xXe9xX1xX4cxXexX3xXeexX50xX29xXd7xX3xXe9xX10xXf5xX3xXf7xX10xX6xX5xX6xX29xX2cxXd7xX3xX100xXf5xX6xX29xX2cxX6xXd7xX3xX63xX42xX29xX3xX10cxX1cxX47xX4xXd7xX3xXcxX1xX75xXdxX3xX117xX6xX29xXd7xX3xXcxX1cxX29xXdxX7xXdxX6xX3xX87xX42xX3xX14xXd2xX1cxX2axX1cxX6xX6cxX12exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX20xX2cxX6cxXaxX12xXd9x139f0xX3xX78xX1cxX6xX29xX3xX29xX42xX6cxX3xX4x105eaxX29xX2axX3xX1axX37xX3xX29xX2axX1xXa5xX3xX4xX1xX20xX3xXbxX1xX24xXbxX3xX4xX75xX4xX3xX4xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX29xX3xXcxXd2xX1cxX29xX2axX3xX10cxX1cxX47xX4xX3xX1axXafxX29xX3xX13xX14xX3xX2cx13f73xX6xX3xXexXd2xX6dxX29xX3xX1axXdxX37xX1cxX3xX45xXdx1335dxX29xX3xX4x10dc5xX3xX1axXdxX3xX4xX520xX3xX5xXaaxXdxX12exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX20xX2cxX6cxXaxX12xX63xX3e1xXdxX3xX1axX3e5xX29xX2axX3xX4xX31xX6xX3xX13xX14xX3xXexX1xX3bxXc3xX29xX2axX3xX4xX4cxXbxX3xX29xX1xX4cxXexX3xX399xX2cxX6xX29xX1xX3xX7xX75xX4xX1xX3xX6xX29xX3xXexX20xX42xX29xX3abxX3xX14ax146c1xXdxX3xX1afxX3xXexX1cxX1bxX29xXd7xX3xX7xX20xX29xX2axX3xX16xX50xX29xX3xX4xX4cxXbxX3xX29xX1xX4cxXexX3xX14axX3cxXdxX3xX29xX1xX3b3xXexX3xX1axX3bx1519cxX4xX3xXexX1xX50dxX4xX3xX1xXdxX51cxX29xX3xX4xX1x154efxX3xX2xX3xXexX1cxX1bxX29xX3xXexXd2xX3bxX3cxX4xX3xX1axX2dxX6cxXd7xX3xX1xX28xX14axX3xX1b1xX18exX54xX1c0xX12exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX20xX2cxX6cxXaxX12xXd9xX4ccxX3xX78xX1cxX6xX29xX3xX29xX42xX6cxX3xX7x13c43xX3xX1axX75xX29xX1xX3xX2axXdxX75xX3xX4xX75xX4xX3xX1axXdxX37xX1cxX3xX45xXdxX51cxX29xX3xX2cxXa5xX4xX1xX3xXex149afxX3xX14axX3e1xXexX3xX4xX75xX4xX1xX3xX5xXdxX6dxX29xX3xXexX2bdxX4xX3xX87xX42xX3xX399xX29xXafxX1cxX3xXexf271xX29xX1xX3xX1xX628xX29xX1xX3xX2d6xX3xX14axX3e1xXexX3xX78xX1cxX47xX4xX3xX2axXdxX6xX3xX29x162fbxX14axX3xXexXd2xX20xX29xX2axX3xX2cxX6xX29xX1xX3xX7xX75xX4xX1xX3xX181xX3b3xX1cxX3xX1axXdxX3xX14axX3e1xXexX3xX4xX75xX4xX1xX3xX29xX1xX6xX29xX1xX3xX4xX1xX520xX29xX2axXd7xX3xXexX1xX628xX3xXexXdxXafxX29xX3xXexXd2xX628xX29xX1xX3xXd2xX6xX3xX78xX1cxX6cxXafxXexX3xX1axXa5xX29xX1xX3xX45xX1x13634xX29xX3xXexXd2xX3bxX4ccxX29xX2axX3xX29xX6dxX29xX3xX1axX3bxX59exX4xX3xX75xXbxX3xX2cxX2bdxX29xX2axX12exX3abxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX20xX2cxX6cxXaxX12xXcxX1cxX6cxX3xX87xX4cxX6cxXd7xX3xX4xX75xX4xX3xX45xX1xX1cxX6cxXafxX29xX3xX29xX2axX1xXa5xX3xX4xX31xX6xX3xX4xX4ccxX3xX78xX1cxX6xX29xX3xXexXd2xX6dxX29xX3xX45xX1xX28xX29xX2axX3xX4xX520xX3xX2axXdxX75xX3xXexXd2xXa5xX3xXd2xX641xX29xX2axX3xX16xX1cxX3e1xX4xX3xX87xX37xX3xX14ax10b9bxXexX3xXbxX1xX75xXbxX3xX5xf578xXd7xX3xX87xX42xX3xX4xX75xX4xX3xX78xX1cxX47xX4xX3xX2axXdxX6xX3xXexX1xX42xX29xX1xX3xX87xXdxX6dxX29xX3xX13xX14xX3xX4xX520xX3xX78xX1cxX6cxX37xX29xX3xX1axX3bxX6xX3xXd2xX6xX3xX29xX1x1057bxX29xX2axX3xX78xX1cxX6cxXafxXexX3xX1axXa5xX29xX1xX3xX4xX1cxX47xXdxX3xX4x10804xX29xX2axX12exX0xX54xXbxX12xX0xX2cxXdxX87xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2cxXd2xX10xX5xX6xXexX10xX2cxXaxX12xX0xX7xXexXd2xX20xX29xX2axX12xXcxXdxX29xX3xX5xXdxX6dxX29xX3xX78xX1cxX6xX29xX17bxX0xX54xX7xXexXd2xX20xX29xX2axX12xX0xX1cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX153xXexX1xX1cxX14axX16xX153xX6xX29xX2cxX153xX7xX6xXbxX20xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd9xX1x131cfxX29xX1xX3xXbxX1xX31xX3xXe9xX1xX4cxXexX3xXeexX50xX29xX3xX16x10227xX3xX7xX1cxX29xX2axX3xX2cxX6xX29xX1xX3xX7xX75xX4xX1xX3xX4xX75xX4xX3xX29xX3bxX3cxX4xX3xX4xX3b3xX14axX3xX29xX1xX4cxXbxX3xX4xX50xX29xX1xXaxX3xX1xXd2xX10x16b35xX9xXaxX54xX2cxXdxX10xX14axX153xX29xX20xX29xX2axX54xX4xX1xXdxX29xX1xX153xXbxX1xX1cxX153xX29xX1xX6xXexX153xX16xX6xX29xX153xX16xX20xX153xX7xX1cxX29xX2axX153xX2cxX6xX29xX1xX153xX7xX6xX4xX1xX153xX4xX6xX4xX153xX29xX1cxX20xX4xX153xX4xX6xX14axX153xX29xX1xX6xXbxX153xX4xX6xX29xX1xX54xX2xX1cexX18cxX17fxX18cxX1afxX12exX1xXexX14axXaxX12xX0xXdxX14axX2axX3xX7xXd2xX4xX9xXaxX54xX14axX10xX2cxXdxX6xX54xX2xX1afxX18exX54xX29xX10xXf5xX7xX54xX1afxX18exX1afxX17dxX54xX2xX1afxX1b6xX2cxX1afxX18exX17fxX2xX17dxX17fxX1b6xXexX2xX1b1xX1b1xX1b6xX5xX2xX12exX1dcxXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXexX3xX1axX1bxX1cxX3xX4xX1xX20xX3xXbxX1xX24xXbxX3xX4xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX29xX3xX4xX31xX6xX3xX29xX1xXdxX37xX1cxX3xX29xX3bxX3cxX4xX3xX29xX2axX20xX42xXdxX3xX45xX1xX47xXdxX3xX29xX1xX4cxXbxX3xX4xX50xX29xX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX2cxXdxX87xX12xX0xX7xXexXd2xX20xX29xX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd9xX1xX7c9xX29xX1xX3xXbxX1xX31xX3xXe9xX1xX4cxXexX3xXeexX50xX29xX3xX16xX7dbxX3xX7xX1cxX29xX2axX3xX2cxX6xX29xX1xX3xX7xX75xX4xX1xX3xX4xX75xX4xX3xX29xX3bxX3cxX4xX3xX4xX3b3xX14axX3xX29xX1xX4cxXbxX3xX4xX50xX29xX1xXaxX3xX1xXd2xX10xX807xX9xXaxX54xX2cxXdxX10xX14axX153xX29xX20xX29xX2axX54xX4xX1xXdxX29xX1xX153xXbxX1xX1cxX153xX29xX1xX6xXexX153xX16xX6xX29xX153xX16xX20xX153xX7xX1cxX29xX2axX153xX2cxX6xX29xX1xX153xX7xX6xX4xX1xX153xX4xX6xX4xX153xX29xX1cxX20xX4xX153xX4xX6xX14axX153xX29xX1xX6xXbxX153xX4xX6xX29xX1xX54xX2xX1cexX18cxX17fxX18cxX1afxX12exX1xXexX14axXaxX12xXd9xX1xX7c9xX29xX1xX3xXbxX1xX31xX3xXe9xX1xX4cxXexX3xXeexX50xX29xX3xX16xX7dbxX3xX7xX1cxX29xX2axX3xX2cxX6xX29xX1xX3xX7xX75xX4xX1xX3xX4xX75xX4xX3xX29xX3bxX3cxX4xX3xX4xX3b3xX14axX3xX29xX1xX4cxXbxX3xX4xX50xX29xX1xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexXd2xX20xX29xX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2cxXaxX12xXcxX1xX10xX20xX3xXexX1xX28xX29xX2axX3xX16xX75xX20xXd7xX3xXexX8dxX3xX2xX54xX1c0xXd7xX3xX4xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX29xX3xX29xX3bxX3cxX4xX3xX29xX2axX20xX42xXdxX3xXexX8dxX29xX2axX3xX1axXafxX29xX3xX2xX1b6xX3xX78xX1cxX47xX4xX3xX2axXdxX6xX3xXexXd2xX20xX29xX2axX3xX87x11242xX29xX2axX3xX2xX18cxX3xX29xX2axX42xX6cxX3xX7xX5ecxX3xX16xXa5xX3xXexX8dxX3xX4xX1xX47xXdxX3xX29xX1xX4cxXbxX3xX4xX50xX29xX1xX3xX87xX42xX20xX3xXe9xX1xX4cxXexX3xXeexX50xX29xX3xX29xX1xX641xX14axX3xX29xX2ax1668cxX29xX3xX4xX1xX70axX29xX3xX1axXaaxXdxX3xX2cxXa5xX4xX1xX3xXd9x14450xX2f2xX2dex10e82xX153xX2xX1cexX3xX5xX2dxX6cxX3xX5xX6xX29xX12exX0xX54xXbxX12xX0xX54xX2cxXdxX87xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax12832xX37xX3xX181xX1cxX3b3xXexX3xX14axX2d6xX3xX1axX3bxXc3xX29xX2axX3xX16xX6xX6cxX3xX78xX1cxX47xX4xX3xXexXafxX3xX87xX42xX20xX3xX4xX1cxX47xXdxX3xXexX1xX75xX29xX2axX3xX1c0xXaxX3xX1xXd2xX10xX807xX9xXaxX54xXexX1xX1cxX20xX29xX2axX153xX14axX6xXdxX153xX2cxXdxX4xX1xX153xX87xX1cxX54xX2cxX10xX153xX181xX1cxX6xXexX153xX14axX20xX153xX2cxX1cxX20xX29xX2axX153xX16xX6xX6cxX153xX78xX1cxX20xX4xX153xXexX10xX153xX87xX6xX20xX153xX4xX1cxX20xXdxX153xXexX1xX6xX29xX2axX153xX1c0xX54xX2xX1cexX18cxX17fxX1afxX1b6xX12exX1xXexX14axXaxX12xX0xXdxX14axX2axX3xX7xXd2xX4xX9xXaxX54xX14axX10xX2cxXdxX6xX54xX2xX1afxX18exX54xX29xX10xXf5xX7xX54xX1afxX18exX1afxX17dxX54xX2xX18exX17fxX2cxX2xX2xX17dxX1afxX1afxX18cxX1cexXexX17dxX1afxX5xX2xX153xX87xXdxX10xXexX1afxX153xX2xX17fxX1cexX2xX1cexX17dxX1b1xX17dxX1b6xX1cexX18exX1b1xX1b6xX1c0xX12exXbxX29xX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXexX3xX1axX1bxX1cxX3xX4xX1xX20xX3xXbxX1xX24xXbxX3xX4xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX29xX3xX4xX31xX6xX3xX29xX1xXdxX37xX1cxX3xX29xX3bxX3cxX4xX3xX29xX2axX20xX42xXdxX3xX45xX1xX47xXdxX3xX29xX1xX4cxXbxX3xX4xX50xX29xX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX2cxXdxX87xX12xX0xX7xXexXd2xX20xX29xX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaa5xX37xX3xX181xX1cxX3b3xXexX3xX14axX2d6xX3xX1axX3bxXc3xX29xX2axX3xX16xX6xX6cxX3xX78xX1cxX47xX4xX3xXexXafxX3xX87xX42xX20xX3xX4xX1cxX47xXdxX3xXexX1xX75xX29xX2axX3xX1c0xXaxX3xX1xXd2xX10xX807xX9xXaxX54xXexX1xX1cxX20xX29xX2axX153xX14axX6xXdxX153xX2cxXdxX4xX1xX153xX87xX1cxX54xX2cxX10xX153xX181xX1cxX6xXexX153xX14axX20xX153xX2cxX1cxX20xX29xX2axX153xX16xX6xX6cxX153xX78xX1cxX20xX4xX153xXexX10xX153xX87xX6xX20xX153xX4xX1cxX20xXdxX153xXexX1xX6xX29xX2axX153xX1c0xX54xX2xX1cexX18cxX17fxX1afxX1b6xX12exX1xXexX14axXaxX12xXaa5xX37xX3xX181xX1cxX3b3xXexX3xX14axX2d6xX3xX1axX3bxXc3xX29xX2axX3xX16xX6xX6cxX3xX78xX1cxX47xX4xX3xXexXafxX3xX87xX42xX20xX3xX4xX1cxX47xXdxX3xXexX1xX75xX29xX2axX3xX1c0xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexXd2xX20xX29xX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2cxXaxX12xXd9xX2bdxX4xX3xX63xX42xX29xX2axX3xX45xX1xX28xX29xX2axX3xX2f2xXdxX51cxXexX3xXe9xX6xX14axX3xX45xXdxXafxX29xX3xX29xX2axX1xXa5xX3xXexXd2xXdx1329axX29xX3xX45xX1xX6xXdxX3xX14axX28xX3xX1xX628xX29xX1xX3xX399xX2cxXdxX3xX4xX1xX1cxX6cxXcc8xX29xX3xX29xX3e1xXdxX3xX45xX1xX47xXdxX3abxX3xX2axXdxX746xX6xX3xX4xX75xX4xX3xX29xX3bxX3cxX4xX3xX6xX29xX3xXexX20xX42xX29xX3xX7xX6xX1cxX3xX2cxXa5xX4xX1xX3xXd9xX20xX87xXdxX2cxX153xX2xX1cexX12exX0xX54xXbxX12xX0xX54xX2cxXdxX87xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX4xX1xX3bxX6xX3xX399xX4xX1xX47xXexX3abxX3xX45xXafxX3xX1xX20xXaaxX4xX1xX3xX1axX520xX29xX3xX2cxX1cxX3xX45xX1xX75xX4xX1xX3xX29xX2axX20xXaaxXdxX3xX45xX1xX47xXdxXaxX3xX1xXd2xX10xX807xX9xXaxX54xX78xX1cxX20xX4xX153xXexX10xX54xX10xX1cxX153xX4xX1xX1cxX6xX153xX4xX1xX20xXexX153xX45xX10xX153xX1xX20xX6xX4xX1xX153xX2cxX20xX29xX153xX2cxX1cxX153xX45xX1xX6xX4xX1xX153xX29xX2axX20xX6xXdxX153xX45xX1xX20xXdxX54xX2xX1cexX18cxX2xX1cexX17fxX12exX1xXexX14axXaxX12xX0xXdxX14axX2axX3xX7xXd2xX4xX9xXaxX54xX14axX10xX2cxXdxX6xX54xX2xX1afxX18exX54xX29xX10xXf5xX7xX54xX1afxX18exX1afxX17fxX54xX2xX1afxX18cxX2cxX17dxX2xX18exX18cxX17dxX17fxX1b1xXexX1b1xX2xX1cexX1b1xX5xX1afxX153xX2xX12exX1dcxXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXexX3xX1axX1bxX1cxX3xX4xX1xX20xX3xXbxX1xX24xXbxX3xX4xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX29xX3xX4xX31xX6xX3xX29xX1xXdxX37xX1cxX3xX29xX3bxX3cxX4xX3xX29xX2axX20xX42xXdxX3xX45xX1xX47xXdxX3xX29xX1xX4cxXbxX3xX4xX50xX29xX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX2cxXdxX87xX12xX0xX7xXexXd2xX20xX29xX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX4xX1xX3bxX6xX3xX399xX4xX1xX47xXexX3abxX3xX45xXafxX3xX1xX20xXaaxX4xX1xX3xX1axX520xX29xX3xX2cxX1cxX3xX45xX1xX75xX4xX1xX3xX29xX2axX20xXaaxXdxX3xX45xX1xX47xXdxXaxX3xX1xXd2xX10xX807xX9xXaxX54xX78xX1cxX20xX4xX153xXexX10xX54xX10xX1cxX153xX4xX1xX1cxX6xX153xX4xX1xX20xXexX153xX45xX10xX153xX1xX20xX6xX4xX1xX153xX2cxX20xX29xX153xX2cxX1cxX153xX45xX1xX6xX4xX1xX153xX29xX2axX20xX6xXdxX153xX45xX1xX20xXdxX54xX2xX1cexX18cxX2xX1cexX17fxX12exX1xXexX14axXaxX12xX13xX14xX3xX4xX1xX3bxX6xX3xX399xX4xX1xX47xXexX3abxX3xX45xXafxX3xX1xX20xXaaxX4xX1xX3xX1axX520xX29xX3xX2cxX1cxX3xX45xX1xX75xX4xX1xX3xX29xX2axX20xXaaxXdxX3xX45xX1xX47xXdxX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexXd2xX20xX29xX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2cxXaxX12xXd9xX75xX4xX3xX78xX1cxX47xX4xX3xX2axXdxX6xX3xXexX1xX42xX29xX1xX3xX87xXdxX6dxX29xX3xX4xX31xX6xX3xX117xXdxX6dxX29xX3xX14axXdxX29xX1xX3xX4xX1xX2dxX1cxX3xX32axX1cxX3xX2e5xX13xX14xX2f4xX3xX4xX1xX3bxX6xX3xXexX628xX14axX3xX1axX3bxX59exX4xX3xXexXdxXafxX29xX2axX3xX29xX520xXdxX3xX4xX1xX1cxX29xX2axX3xX1axXcc8xX3xX1axX3bxX6xX3xXd2xX6xX3xX14axX3e1xXexX3xX16xX50xX29xX3xX2cxX6xX29xX1xX3xX7xX75xX4xX1xX3xX4xX1cxX47xXdxX3xX4xX75bxX29xX2axX3xX87xX37xX3xX4xX75xX4xX3xX29xX3bxX3cxX4xX3xX4xX520xX3xX4xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX29xX3xX4xX520xX3xXexX1xXcc8xX3xX29xX1xX4cxXbxX3xX4xX50xX29xX1xX3xX87xX42xX20xX3xX45xX1xX47xXdxX3xX29xX42xX6cxX3xXexX8dxX3xX2xX54xX1c0xX12exX0xX54xXbxX12xX0xX54xX2cxXdxX87xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX1cxX5xX12xX0xX2cxXdxX87xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXd2xXaxX12xX0xX54xX2cxXdxX87xX12xX0xX54xX2cxXdxX87xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12dc3xX20xX1cxXd2xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX20xX3xX2f2xXdxX10xXexX29xX6xX14ax16812xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX2cxXdxX87xX12