Ngày hội hiến máu tình nguyện ở TX Kỳ Anh tiếp nhận 283 đơn vị máu
(Baohatinh.vn) - Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2022 ở TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã thu về 283 đơn vị máu để phục vụ cho công tác cứu chữa người bệnh.
80e6x13004x1086fx114e5x16001xf833x1656ex13d8exe341xX7xfd0fxac01xab68x13947x9826xe935xX5xa109xXaxdc61x10660xafdexe97axf531xX3xX1xc6e4xXdxX3xX1xXdxdf85xeaf1xX3x8ddcxf2dexf71exX3xXex95cbxX1fxX1xX3xX1fxX14xX23xX16x138c0xX1fxX3x1431fxX3xXcx166c0xX3x13e3cxf948xX3x14c49xX1fxX1xX3xXexXdxX1exXbxX3xX1fxX1x162e0xX1fxX3x16831x15736x94d2xX3xca52x161daxX1fxX3x142cbxd61fxX3xX21xX22xX23xX0x1092axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11b4dxX10xX6x14e16xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xXexX26xX1fxX1xX3xX1fxX14xX23xX16xX2exX1fxX3xX4bxb1e8xXexX3xX47xX3xX1fx9c27xX21xX3xX47xb939xX47xX47xX3xX31xX3xXcxX34xX3xX36xX37xX3xX39xX1fxX1xX3xb9ccxX65xX15xX3xXcxe820xX1fxX1x927axX3xX4bx944cxX3xXexX1xX23xX3xX4fx123d5xX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX1fxX3xX4fxX50xX3xX21xX22xX23xX3xX4bxaf3bxX3xXbxX1xd756xX4xX3xX4fxXccxX3xX4xX1xc159xX3xX4x821axX1fxX14xX3xXexX22xX4xX3xX4x15ea8xX23xX3xX4xX1x93edxX6xX3xX1fxX14xb5e9x16a1axXdxX3xac8bxX2exX1fxX1xeefdxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1192axXd4xX68xX16xXaxX12xX0xXdxX21xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxda69xX10xX1fxXexX10x12615xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax11c9fxXdxX68xXexX1xb163xX3xX48xX47xX94xXbx16438x86c1xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX129xX3xbc62x12b8fx12502xXbxX12fxX130xXaxX3xX7xX11axX4xX9xXaxX56xX56xXdxXf2xXeexX6xXd4xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXf2xX4fxX1fxX56xX1fxX10xX124xX7xX56xX47xX47xX49xX2xX56xX2xX13bx12645xX68xX94xX2xX2xX13bxX47xX49xX2xXexX48xX2xX49x15e96xX13bxX5xX94xXf2xb4b3xXbxX14xf3adxX11axX9xX171xX171xX171xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xXexX26xX1fxX1xX3xX1fxX14xX23xX16xX2exX1fxX3xX31xX3xXcxX34xX3xX36xX37xX3xX39xX1fxX1xX3xXexXdxX1exXbxX3xX1fxX1xX44xX1fxX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX1fxX3xX4fxX50xX3xX21xX22xX23xXaxX3xX124xXdxX68xXexX1xX9xXaxX48xX47xX94xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX13axX13bxX13cxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX6xXbxXexXdxXd4xX1fxXaxX12xb810xX22xX1fxX14xX3xX13cxX56xX48x10c66xX3xX102xX6xX1fxX3xX115xX1xa95exX3xX4bx143a0xXd4xX3xX4fxX44xX1fxX3xX4bxX19xX1fxX14xX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xXexX26xX1fxX1xX3xX1fxX14xX23xX16xX2exX1fxX3xXexX1xX50xX3xX12fxXafxX3xX36xX37xX3xX39xX1fxX1xX3xXexbf04xX3xX4xX1xXe0xX4xX3xX1fxX14xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xXexX26xX1fxX1xX3xX1fxX14xX23xX16xX2exX1fxX3xX4bxX8axXexX3xX47xX3xX1fxX90xX21xX3xX47xX94xX47xX47xXf2xX3xd317xX210xXdxX3xX68xXdxX2exX1fxX3xX65xX19xXdxX3xX115xX1xXe5xX3xXexX1xX44xXbxX3xX4bx118b5xX3xXexX20dxX1fxX1xX3xX65xX15xX3xXcxXa9xX1fxX1xX3xX4fxX15xX3xX5xXafxX1fxX1xX3xX4bxX210xXd4xX3xXexX1xX50xX3xX12fxXafxX3xX36xX37xX3xX39xX1fxX1xX3xX4xf1e6xX1fxX14xX3xXexX1xX6xX21xX3xX68xf0efxXf2xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xXd4xX68xX16xXaxX12xX0xXdxX21xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX115xX10xX1fxXexX10xX11axXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX124xXdxX68xXexX1xX129xX3xX48xX47xX94xXbxX12fxX130xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX129xX3xX13axX13bxX13cxXbxX12fxX130xXaxX3xX7xX11axX4xX9xXaxX56xX56xXdxXf2xXeexX6xXd4xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXf2xX4fxX1fxX56xX1fxX10xX124xX7xX56xX47xX47xX49xX2xX56xX164xX171xX68xX94xX2xX47xX13axX94xX49xX164xXexX13bxX49xX171xX13bxX13cxX5xX94xXf2xX176xXbxX14xX179xX11axX9xX13axX13bxX164xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xXexX26xX1fxX1xX3xX1fxX14xX23xX16xX2exX1fxX3xX31xX3xXcxX34xX3xX36xX37xX3xX39xX1fxX1xX3xXexXdxX1exXbxX3xX1fxX1xX44xX1fxX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX1fxX3xX4fxX50xX3xX21xX22xX23xXaxX3xX124xXdxX68xXexX1xX9xXaxX48xX47xX94xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX13axX13bxX13cxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX6xXbxXexXdxXd4xX1fxXaxX12xX115xX1xXeaxX4cxX1fxX14xX3xXexX11axX26xX1fxX1xX3xXexX1xX23xX3xX1x14cd5xXexX3xX7xX2c0xX3xXexX1xX6xX21xX3xX14xXdxX6xX3xX4x1135fxX6xX3xX14x90e1xX1fxX3xX49xX94xX94xX3xXexX26xX1fxX1xX3xX1fxX14xX23xX16xX2exX1fxX3xX4fxXdxd805xX1fxX3xX5xX15xX3xX4xX22xX1fxX3xXeexX19xX205xX3xX4xXd7xX1fxX14xX3xX4xX1xXe0xX4xX205xX3xX5xX2c0xX4xX3xX5xXeaxX8axX1fxX14xX3xX4fx11615xX3xXexX11axX6xX1fxX14xX205xX3xX4bxXd4xX15xX1fxX3xX4fxXdxX406xX1fxX3xXexX1xX6xX1fxX1xX3xX4fxXdxX406xX1fxX205xX3xX1fxX14xXeaxXebxXdxX3xX5xX6xXd4xX3xX4bxX19xX1fxX14xX3xX4bxX1exX1fxX3xXexe458xX3xX4xX22xX4xX3xX4xX4cxX3x1534dxX23xX6xX1fxX205xX3xX4bxX4cxX1fxX3xX4fxX50xX205xX3xXexX11axXeaxXebxX1fxX14xX3xX1xdf41xX4xX3xX4fxX15xX3xX4xX22xX4xX3xX12fxXafxX205xX3xXbxX1xXeaxXebxX1fxX14xX3xXexX11axX406xX1fxX3xX4bxX50xX6xX3xXeexX15xX1fxX3xXexXd4xX15xX1fxX3xXexX1xX50xX3xX12fxXafxXf2xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xXd4xX68xX16xXaxX12xX0xXdxX21xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX115xX10xX1fxXexX10xX11axX3xX68xXexX1xX23xX21xXeexXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX124xXdxX68xXexX1xX129xX3xX48xX47xX94xXbxX12fxX130xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX129xX3xX13axX13bxX13cxXbxX12fxX130xXaxX3xX7xX11axX4xX9xXaxX56xX56xXdxXf2xXeexX6xXd4xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXf2xX4fxX1fxX56xX1fxX10xX124xX7xX56xX47xX47xX49xX2xX56xX2xX13bxX164xX68xX94xX2xX2xX13bxX49xX94xX13bxXexX47xX47xX48xX13cxX13cxX5xX94xXf2xX176xXbxX14xX179xX11axX9xX13axX164xX13cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xXexX26xX1fxX1xX3xX1fxX14xX23xX16xX2exX1fxX3xX31xX3xXcxX34xX3xX36xX37xX3xX39xX1fxX1xX3xXexXdxX1exXbxX3xX1fxX1xX44xX1fxX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX1fxX3xX4fxX50xX3xX21xX22xX23xXaxX3xX124xXdxX68xXexX1xX9xXaxX48xX47xX94xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX13axX13bxX13cxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX6xXbxXexXdxXd4xX1fxXaxX12xX1fdxX6xX23xX3xX21xX19xXexX3xXeexX23xX240xXdxX3xXbxX1xX22xXexX3xX4bxX19xX1fxX14xX205xX3xXeexX6xX1fxX3xXexX240xX3xX4xX1xXe0xX4xX3xX4bxXafxX3xXexX1xX23xX3xX4fxXb6xX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX1fxX3xX4fxX50xX3xX21xX22xX23xXf2xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xXd4xX68xX16xXaxX12xX0xXdxX21xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX115xX10xX1fxXexX10xX11axXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX124xXdxX68xXexX1xX129xX3xX48xX47xX94xXbxX12fxX130xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX129xX3xX13axX13bxX13cxXbxX12fxX130xXaxX3xX7xX11axX4xX9xXaxX56xX56xXdxXf2xXeexX6xXd4xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXf2xX4fxX1fxX56xX1fxX10xX124xX7xX56xX47xX47xX49xX2xX56xX2xX13bxX164xX68xX94xX2xX2xX13bxX49xX47xX49xXexX13bxX49xX94xX13cxX94xX5xX94xXf2xX176xXbxX14xX179xX11axX9xX49xX13cxX164xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xXexX26xX1fxX1xX3xX1fxX14xX23xX16xX2exX1fxX3xX31xX3xXcxX34xX3xX36xX37xX3xX39xX1fxX1xX3xXexXdxX1exXbxX3xX1fxX1xX44xX1fxX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX1fxX3xX4fxX50xX3xX21xX22xX23xXaxX3xX124xXdxX68xXexX1xX9xXaxX48xX47xX94xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX13axX13bxX13cxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX6xXbxXexXdxXd4xX1fxXaxX12xX1fdxeecbxX3xX5xXeaxX8axX1fxX14xX3xX21xX22xX23xX3xX4bxXafxX3xX4bxXeaxX8axX4xX3xX4xX1xX23xX16xXc8xX1fxX3xX4fxXb6xX3xX36xX1xXd4xX6xX3xX65xX23xX16xX1exXexX3xX1xX47cxX4xX3xX4fxX15xX3xXcxX11axX23xX16xXb6xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX102x14700xX275xX36xX3xXexX20dxX1fxX1xX3xX4bxXc8xX3xXbxX1xXccxX4xX3xX4fxXccxX3xX4xXe0xX23xX3xX4xX1xXe5xX6xX3xX1fxX14xXeaxXebxXdxX3xXeexX2exX1fxX1xXf2xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xXd4xX68xX16xXaxX12xX0xXdxX21xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX115xX10xX1fxXexX10xX11axXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX124xXdxX68xXexX1xX129xX3xX48xX47xX94xXbxX12fxX130xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX129xX3xX13axX13bxX13cxXbxX12fxX130xXaxX3xX7xX11axX4xX9xXaxX56xX56xXdxXf2xXeexX6xXd4xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXf2xX4fxX1fxX56xX1fxX10xX124xX7xX56xX47xX47xX49xX2xX56xX2xX13bxX164xX68xX94xX2xX2xX13bxX49xX49xX171xXexX171xX47xX13cxX13cxX94xX5xX94xXf2xX176xXbxX14xX179xX11axX9xX47xX48xX171xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xXexX26xX1fxX1xX3xX1fxX14xX23xX16xX2exX1fxX3xX31xX3xXcxX34xX3xX36xX37xX3xX39xX1fxX1xX3xXexXdxX1exXbxX3xX1fxX1xX44xX1fxX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX1fxX3xX4fxX50xX3xX21xX22xX23xXaxX3xX124xXdxX68xXexX1xX9xXaxX48xX47xX94xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX13axX13bxX13cxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX6xXbxXexXdxXd4xX1fxXaxX12xX275xXeaxX8axX4xX3xXeexXdxX1exXexX205xX3xXexX45dxX3xX4bxX3f1xX23xX3xX1fxX90xX21xX3xX4bxX1exX1fxX3xX1fxX6xX16xX205xX3xXexX1xX50xX3xX12fxXafxX3xX36xX37xX3xX39xX1fxX1xX3xX4bxXafxX3xXexX240xX3xX4xX1xXe0xX4xX3xX47xX3xX4bxX8axXexX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX205xX3xXexX1xX23xX3xX4fxXb6xX3xX13axX47xX47xX3xX4bxX4cxX1fxX3xX4fxX50xX3xX21xX22xX23xX3xXa4xX4fxXeaxX8axXexX3xX164xX47xX3xX4bxX4cxX1fxX3xX4fxX50xX3xX7xXd4xX3xX4fx14b9exXdxX3xX4xX1xX20dxX3xXexXdxX406xX23xXacxXf2xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xXd4xX68xX16xXaxX12xX0xXdxX21xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX115xX10xX1fxXexX10xX11axXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX124xXdxX68xXexX1xX129xX3xX48xX47xX94xXbxX12fxX130xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX129xX3xX13axX13bxX13cxXbxX12fxX130xXaxX3xX7xX11axX4xX9xXaxX56xX56xXdxXf2xXeexX6xXd4xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXf2xX4fxX1fxX56xX1fxX10xX124xX7xX56xX47xX47xX49xX2xX56xX2xX13bxX164xX68xX94xX2xX2xX13bxX47xX13bxX47xXexX2xX2xX47xX13bxX47xX5xX94xXf2xX176xXbxX14xX179xX11axX9xX13cxX13bxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xXexX26xX1fxX1xX3xX1fxX14xX23xX16xX2exX1fxX3xX31xX3xXcxX34xX3xX36xX37xX3xX39xX1fxX1xX3xXexXdxX1exXbxX3xX1fxX1xX44xX1fxX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX1fxX3xX4fxX50xX3xX21xX22xX23xXaxX3xX124xXdxX68xXexX1xX9xXaxX48xX47xX94xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX13axX13bxX13cxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX6xXbxXexXdxXd4xX1fxXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX12fxXexa622xX6xX5xXdxX14xX1fxX129xX3xX176xX23xX7xXexXdxc574xX16xX130xXaxX12xX115xX42axX1fxX14xX3xX1fxX1xea66xX1fxX3xX68xX50xXbxX3xX1fxX15xX16xX205xX3xX5xXafxX1fxX1xX3xX4bxX210xXd4xX3xXcxX34xX3xX36xX37xX3xX39xX1fxX1xX3xX4bxXafxX3xXexX11axX6xXd4xX3xXeexdbccxX1fxX14xX3xbcd3xX1xX10xX1fxX3xX4xX3edxX6xX3xX115xX1xX3edxX3xXexX50xX4xX1xX3x14a73xX102xX13x161aexX3xXexX20dxX1fxX1xX3xX4xX1xXd4xX3xX47xX3xX4xX22xX3xX1fxX1xXa1exX1fxX3xX4xbfd9xX3xXexX1xX15xX1fxX1xX3xXexc927xX4xX1xX3xX12fxX23xad60xXexX3xX7x9909xX4xX3xXexX11axXd4xX1fxX14xX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX1fxX1xXa1exX1fxX3xX4bxX210xXd4xX205xX3xX4bxXa75xX3xX5xX15xX3xX6xX1fxX1xX3x10d19xX1xX210xX21xX3xX34xX23xXa1exX1fxX3xXcxX1xXdxX2exX1fxX3xXa05xX3xX14xXdxX22xXd4xX3xX4fxXdxX406xX1fxX3xXcxX11axXeaxXebxX1fxX14xX3xXcxX65xXaaexXcxX3xX36xX37xX3xX39xX1fxX1xX3xX4fxX15xX3xX6xX1fxX1xX3xXa5fxXeaxX4cxX1fxX14xX3xX39xX1fxX1xX3xX275xXe0xX4xX3xXa05xX3xX102xXa7exX3xXexX1xXeaxX3xX275xXd4xX15xX1fxX3xXbxX1xXeaxXebxX1fxX14xX3xX65xXeaxX1fxX14xX3xXcxX11axXa7exXf2xX3xXcxX11axXd4xX1fxX14xX3x822dxX1fxX1xX129xX3xX0xX10xX21xX12xa6daxXafxX1fxX1xX3xX4bxX210xXd4xX3xXexX1xX50xX3xX12fxXafxX3xX36xX37xX3xX39xX1fxX1xX3xXexX11axX6xXd4xX3xXeexXa46xX1fxX14xX3xXa4axX1xX10xX1fxX3xX4xX1xXd4xX3xX6xX1fxX1xX3xXaaexX1xX210xX21xX3xX34xX23xXa1exX1fxX3xXcxX1xXdxX2exX1fxXf2xX0xX56xX10xX21xX12xX0xX56xXbxX12xX0xX68xXdxX4fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xX11axX10xX5xX6xXexX10xX68xXaxX12xX0xX7xXexX11axXd4xX1fxX14xX12xXcxXdxX1fxX3xX5xXdxX406xX1fxX3xX466xX23xX6xX1fxX129xX0xX56xX7xXexX11axXd4xX1fxX14xX12xX0xX23xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXa05xXexX1xX23xX21xXeexXa05xX6xX1fxX68xXa05xX7xX6xXbxXd4xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX164xX3xX275xX73fxXcxX13xX3xX65xX15xX3xXcxXa9xX1fxX1xX3xX1xXdxX1exX1fxX3xXexXdxXc8xX23xX3xX4xX3f1xX23xX3xX68xX23xX16xX3xXexX11axX26xX3xX7xX2c0xX3xX7xX703xX1fxX14xX3xX4xX1xXd4xX3xXeexX2exX1fxX1xX3xX1fxX1xXa1exX1fxX3xX7xX23xX16xX3xXexX1xX44xX1fxXaxX3xX1xX11axX10xXa12xX9xXaxX56xX1fxX1xXdxXbxXa05xX4xX6xX23xXa05xX16xX10xX23xXa05xXexX1xX23xXd4xX1fxX14xX56xX164xXa05xX68xX4fxXexX1fxXa05xX1xX6xXa05xXexXdxX1fxX1xXa05xX1xXdxX10xX1fxXa05xXexXdxX10xX23xXa05xX4xX6xX23xXa05xX68xX23xX16xXa05xXexX11axXdxXa05xX7xX23xXa05xX7xXd4xX1fxX14xXa05xX4xX1xXd4xXa05xXeexX10xX1fxX1xXa05xX1fxX1xX6xX1fxXa05xX7xX23xX16xXa05xXexX1xX6xX1fxX56xX47xX49xX49xX164xX49xX47xXf2xX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX14xX3xX7xX11axX4xX9xXaxX56xX21xX10xX68xXdxX6xX56xX2xX47xX94xX56xX1fxX10xX124xX7xX56xX47xX47xX47xX13axX56xX2xX13bxX13bxX68xX13bxX2xX48xX13bxX13bxX49xX13cxXexX13axX13bxX13axX2xX48xX5xX94xXf2xX176xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xXexX26xX1fxX1xX3xX1fxX14xX23xX16xX2exX1fxX3xX31xX3xXcxX34xX3xX36xX37xX3xX39xX1fxX1xX3xXexXdxX1exXbxX3xX1fxX1xX44xX1fxX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX1fxX3xX4fxX50xX3xX21xX22xX23xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX4fxX12xX0xX7xXexX11axXd4xX1fxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX164xX3xX275xX73fxXcxX13xX3xX65xX15xX3xXcxXa9xX1fxX1xX3xX1xXdxX1exX1fxX3xXexXdxXc8xX23xX3xX4xX3f1xX23xX3xX68xX23xX16xX3xXexX11axX26xX3xX7xX2c0xX3xX7xX703xX1fxX14xX3xX4xX1xXd4xX3xXeexX2exX1fxX1xX3xX1fxX1xXa1exX1fxX3xX7xX23xX16xX3xXexX1xX44xX1fxXaxX3xX1xX11axX10xXa12xX9xXaxX56xX1fxX1xXdxXbxXa05xX4xX6xX23xXa05xX16xX10xX23xXa05xXexX1xX23xXd4xX1fxX14xX56xX164xXa05xX68xX4fxXexX1fxXa05xX1xX6xXa05xXexXdxX1fxX1xXa05xX1xXdxX10xX1fxXa05xXexXdxX10xX23xXa05xX4xX6xX23xXa05xX68xX23xX16xXa05xXexX11axXdxXa05xX7xX23xXa05xX7xXd4xX1fxX14xXa05xX4xX1xXd4xXa05xXeexX10xX1fxX1xXa05xX1fxX1xX6xX1fxXa05xX7xX23xX16xXa05xXexX1xX6xX1fxX56xX47xX49xX49xX164xX49xX47xXf2xX1xXexX21xXaxX12xX164xX3xX275xX73fxXcxX13xX3xX65xX15xX3xXcxXa9xX1fxX1xX3xX1xXdxX1exX1fxX3xXexXdxXc8xX23xX3xX4xX3f1xX23xX3xX68xX23xX16xX3xXexX11axX26xX3xX7xX2c0xX3xX7xX703xX1fxX14xX3xX4xX1xXd4xX3xXeexX2exX1fxX1xX3xX1fxX1xXa1exX1fxX3xX7xX23xX16xX3xXexX1xX44xX1fxX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX11axXd4xX1fxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xXcxXdxX1exXbxX3xX1fxX1xX44xX1fxX3xXexX1xXd7xX1fxX14xX3xXexXdxX1fxX3xXeexX2exX1fxX1xX3xX1fxX1xXa1exX1fxX3xX7xX23xX16xX3xXexX1xX44xX1fxX3xX4bxX6xX1fxX14xX3xX4bxXdxXb6xX23xX3xXexX11axX50xX3xXexX210xXdxX3xX102xX2exX1fxX1xX3xX4fxXdxX2exX1fxX3xX275xX6xX3xXa4axX1xXd4xX6xX3xXexX20dxX1fxX1xX3xX65xX15xX3xXcxXa9xX1fxX1xX3xX14x9be1xXbxX3xXexX26xX1fxX1xX3xXexX11axX210xX1fxX14xX3xX1fxX14xX23xX16xX3xXa4axX50xX4xX1xX205xX3xX164xX3xX275xX73fxXcxX13xX3xXexX8e3xXdxX3xXexX45dxX3xX4xX22xX4xX3xX115xXb20xX102xX3xdfabxX22xX23xX3xX7xX703xX1fxX14xX3xXexX11axX406xX1fxX3xX4bxX50xX6xX3xXeexX15xX1fxX3xX4bxXafxX3xXa4axX50xXbxX3xXexX1xXebxXdxX3xX4xXa75xX3xX21xXe82xXexX3xX1xXdxX1exX1fxX3xXexXdxXc8xX23xX3xX4xX3f1xX23xX205xX3xX14xXdxX3ddxXbxX3xXeexX2exX1fxX1xX3xX1fxX1xXa1exX1fxX3xX466xX23xX6xX3xX4xX4cxX1fxX3xX1fxX14xX23xX16xX3xXa4axX50xX4xX1xXf2xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX4fxX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX1exXbxX3xX1fxX1xX44xX1fxX3xX49xX94xX13bxX3xX4bxX4cxX1fxX3xX4fxX50xX3xX21xX22xX23xX3xXexX210xXdxX3xX1fxX14xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xXexX26xX1fxX1xX3xX1fxX14xX23xX16xX2exX1fxX3xX31xX3xXcxX34xX3xX65x90bdxX1fxX14xX3xXb20xXa9xX1fxX1xXaxX3xX1xX11axX10xXa12xX9xXaxX56xX1fxX1xXdxXbxXa05xX4xX6xX23xXa05xX16xX10xX23xXa05xXexX1xX23xXd4xX1fxX14xX56xXexXdxX10xXbxXa05xX1fxX1xX6xX1fxXa05xX49xX94xX13bxXa05xX68xXd4xX1fxXa05xX4fxXdxXa05xX21xX6xX23xXa05xXexX6xXdxXa05xX1fxX14xX6xX16xXa05xX1xXd4xXdxXa05xX1xXdxX10xX1fxXa05xX21xX6xX23xXa05xXexXdxX1fxX1xXa05xX1fxX14xX23xX16xX10xX1fxXa05xXd4xXa05xXexX12fxXa05xX1xXd4xX1fxX14xXa05xX5xXdxX1fxX1xX56xX47xX49xX2xX171xX13cxX94xXf2xX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX14xX3xX7xX11axX4xX9xXaxX56xX21xX10xX68xXdxX6xX56xX2xX47xX94xX56xX1fxX10xX124xX7xX56xX47xX47xX47xX94xX56xX2xX47xX48xX68xX13axX2xX13bxX49xX94xX13axX49xXexX171xX13cxX2xX13bxX164xX5xX94xXf2xX176xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xXexX26xX1fxX1xX3xX1fxX14xX23xX16xX2exX1fxX3xX31xX3xXcxX34xX3xX36xX37xX3xX39xX1fxX1xX3xXexXdxX1exXbxX3xX1fxX1xX44xX1fxX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX1fxX3xX4fxX50xX3xX21xX22xX23xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX4fxX12xX0xX7xXexX11axXd4xX1fxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX1exXbxX3xX1fxX1xX44xX1fxX3xX49xX94xX13bxX3xX4bxX4cxX1fxX3xX4fxX50xX3xX21xX22xX23xX3xXexX210xXdxX3xX1fxX14xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xXexX26xX1fxX1xX3xX1fxX14xX23xX16xX2exX1fxX3xX31xX3xXcxX34xX3xX65xXf68xX1fxX14xX3xXb20xXa9xX1fxX1xXaxX3xX1xX11axX10xXa12xX9xXaxX56xX1fxX1xXdxXbxXa05xX4xX6xX23xXa05xX16xX10xX23xXa05xXexX1xX23xXd4xX1fxX14xX56xXexXdxX10xXbxXa05xX1fxX1xX6xX1fxXa05xX49xX94xX13bxXa05xX68xXd4xX1fxXa05xX4fxXdxXa05xX21xX6xX23xXa05xXexX6xXdxXa05xX1fxX14xX6xX16xXa05xX1xXd4xXdxXa05xX1xXdxX10xX1fxXa05xX21xX6xX23xXa05xXexXdxX1fxX1xXa05xX1fxX14xX23xX16xX10xX1fxXa05xXd4xXa05xXexX12fxXa05xX1xXd4xX1fxX14xXa05xX5xXdxX1fxX1xX56xX47xX49xX2xX171xX13cxX94xXf2xX1xXexX21xXaxX12xXcxXdxX1exXbxX3xX1fxX1xX44xX1fxX3xX49xX94xX13bxX3xX4bxX4cxX1fxX3xX4fxX50xX3xX21xX22xX23xX3xXexX210xXdxX3xX1fxX14xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xXexX26xX1fxX1xX3xX1fxX14xX23xX16xX2exX1fxX3xX31xX3xXcxX34xX3xX65xXf68xX1fxX14xX3xXb20xXa9xX1fxX1xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX11axXd4xX1fxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX73fxX8e3xXdxX3xXexXdxX1fxX1xX3xXexX1xX3f1xX1fxX3xXexXeaxX4cxX1fxX14xX3xXexX1xXa1exX1fxX205xX3xXexXeaxX4cxX1fxX14xX3xX22xXdxX205xX3xX14xX3f1xX1fxX3xX13bxX94xX94xX3xX4xX22xX1fxX3xXeexX19xX205xX3xX4xXd7xX1fxX14xX3xX4xX1xXe0xX4xX205xX3xX4fxXdxX406xX1fxX3xX4xX1xXe0xX4xX205xX3xX1fxX14xXeaxXebxXdxX3xX5xX6xXd4xX3xX4bxX19xX1fxX14xX205xX3xX4bxXd4xX15xX1fxX3xX4fxXdxX406xX1fxX3xXexX1xX6xX1fxX1xX3xX1fxXdxX406xX1fxX3xX4fxX15xX3xX13xX1xXa1exX1fxX3xX68xXa1exX1fxX3xXexX11axX406xX1fxX3xX4bxX50xX6xX3xXeexX15xX1fxX3xXcxX34xX3xX65xXf68xX1fxX14xX3xXb20xXa9xX1fxX1xX3xXa4xX65xX15xX3xXcxXa9xX1fxX1xXacxX3xX4bxXafxX3xXexX1xX6xX21xX3xX14xXdxX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xXexX26xX1fxX1xX3xX1fxX14xX23xX16xX2exX1fxX3xX1fxX90xX21xX3xX47xX94xX47xX47xXf2xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX4fxX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX23xX5xX12xX0xX68xXdxX4fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX11axXaxX12xX0xX56xX68xXdxX4fxX12xX0xX56xX68xXdxX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX23xXexX1xXd4xX11axXaxX12xXcxX1xX23xX3xXcxX11axX6xX1fxX14xX0xX56xXbxX12
Thu Trang