Honda CR-V thế hệ mới giá từ 25.000 USD
Mẫu crossover phiên bản 2017 thiết kế lại, dùng động cơ 2.4 và 1.5 Turbo, nâng cấp nội thất, thêm tính năng an toàn.
2c2ex4353x82bbx407dx4e42x8fbfx36a6x39fdx4032x55abxX8x5dd3x6408x918cxX2xXcxX6x93e4x8fbbx9c1bxX10x5e03xX8xXbx5a8fxX0x82b1x8e2cxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxa811x9cfcxX2xXcxX6xX10xXbxX17x6293xb048xX12xX1xX7xX4x9757x59cax5e29x4f86xX4xXcxX19x7a22xX4xX19x396exX4x700cx6ab1xX2xX4x3eb7xX2x52a7xX4xXcx6381xX4x893ax389ax3257x2f8fxX4bxX4bxX4x3b71x654ex879exX0x8271xX19xX1axX17xX0xX53xX1xX2xX3xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX2bxX10xX7xX1xXbxX17x8ce9x6014x754cxX4xX5x6a6axX2cxX8xX8xX2cxX3xX10xX73xX4xX23xX19xX2x2e00xX12xX4x54e2x3f1bxX12xX4xX48xX4bxX1ax722axX4xXcxX19xX2xX38xXcxX4x7dadxX38xX4xX6x5bd6xX2x75fdxX4xX1x9556xX12xX41xX4x93ffxa623xX12xX41xX4xX5x9b66xX4xX48xX4ax9330xX4xX3x6d8axX4xX1axX4axX49xX4xX24xX70xX73xX82xX2cxX97xX4xX12x6f71xX12xX41xX4xX5x9281xX23xX4xX12xX9fxX2xX4xXcxX19xXbexXcxX97xX4xXcxX19xX7fxX3dxX4xXcx4d37xX12xX19xX4xX12x5624xX12xX41xX4xX7xX12xX4xXcxX2cxXabxX12xX4axX0xX53xX23xX17xX0xX1xX2xX3xX4xX2xX1xXaxXbxX6xX10x8553xXcxX11xX5xX7xX6xX5xX70xX6xX7xXcxX2cxX73xXbxX17xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXf1xX5xX91xX11xX1xX10xXcxX7xX2xX6xX4xX14xX2xX1xXcxX19xX11xX5xX2cxX3dxX3dxX2cxX12xX4xX82xX6xX2cxX5xX91xX11xX7xX1xX8xX11xX5xX2cxX12xX12xX10xX5xXcxXbxX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23x6070xX2cxX1x735fxXbxX17xX50xX7xX70xX4xX91xX19xX2xX4xX5xX19xXd1xX12xX19xX4xXcxX19xb0b7xX5xX4xX9exX2xX4xX3xXabxX2cxX4xX8xX83xX12xX4xaa83xX70xXbexXcxX4xXcxX95xX2xX4xX12xX19xXabxX4xX3dxX43xX145xX4x2c45xX4x77b0xX19xX2xX2cxX4x922exX6ex8484x63ffxX97xX4xX2bxX2cxX12xX1xX7xX4xX5x964bxX12xX41xX4xX82x47b7xX4xX41xX2xX43xX4xX5xX19xX2cxX4xX31xX32xX33xX34xX4xX48xX4bxX1axX89xX4xX3xXabxX4xX5xX19xXd1xX12xX19xX4xXcxX19xX158xX5xX4xX6xX7fxX12xX4xX91xX3bxX4xXcxX95xX2xX4xX5xX43xX5xX4xX9exX95xX2xX4xX6x8ff1xX4xX3xXabxX2cxX4xX12xX41xXabxX145xX4xX48xX1axX53xX1axX48xX4axX0xX53xX23xX17xX0xXcxX7xX82xX6xX10xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXcxX23xX6xX31xX7xX23xXcxX2xX2cxX12xXbxX4xX8xXcxX145xX6xX10xXaxXbxX14xX2xX1xXcxX19x781fxX4xX1axX4bxX4bx4827x5555xXbxX4xX82xX2cxX73xX1xX10xX73xXaxXbxX4bxXbxX4xX5xX10xX6xX6xX8xX23xX7xX5xX2xX12xX41xXaxXbxX4bxXbxX4xX5xX10xX6xX6xX23xX7xX1xX1xX2xX12xX41xXaxXbx9371xXbxX4xX7xX6xX2xX41xX12xXaxXbxX5xX10xX12xXcxX10xX73xXbxX17xX0xXcxX82xX2cxX1xX145xX17xX0xXcxX73xX17xX0xXcxX1xX17xX0xX2xX3dxX41xX4xX7xX6xXcxXaxXbxX19xX2cxX12xX1xX7xX4xX5xX73xX4xX3xX4xXcxX19xX10xX4xX19xX10xX4xX3dxX2cxX2xX4xX41xX2xX7xX4xXcxX70xX4xX48xX49xX4xX4bxX4bxX4bxX4xX70xX8xX1xXbxX4xX8xXcxX145xX6xX10xXaxXbxX14xX2xX1xXcxX19xX201xXa8xX89xX4bxX23xX166xXbxX4xX8xX73xX5xXaxXbxX53xX53xX2xX4axX82xX7xX2cxX19xX7xXcxX2xX12xX19xX4axX3xX12xX53xX12xX10xX14xX8xX53xX1ax95bexXa8x9995xX53xX1axX4bxX49xX1xXa8xX1axX48xXcxX2b8xX2b8xXa8xX1axX6xX4bxX4axa2a7xX23xX41xXbxX4xX53xX17xX0xX53xXcxX1xX17xX0xX53xXcxX73xX17xX0xXcxX73xX17xX0xXcxX1xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX31xX7xX23xXcxX2xX2cxX12xXbxX17xX2bxX2cxX12xX1xX7xX4xX31xX32xX33xX34xX4xXcxX19xX38xX4xX19xX3bxX4xX3dxX3exX2xX4xX82xX43xX12xX4xX73xX7xX4xX177xX4xX6exX180xX4xX3xX3exX2xX4xX232xX4xX23xX19xX2xX7fxX12xX4xX82xX83xX12xX4axX0xX53xX23xX17xX0xX53xXcxX1xX17xX0xX53xXcxX73xX17xX0xX53xXcxX82xX2cxX1xX145xX17xX0xX53xXcxX7xX82xX6xX10xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX142xX2cxX1xX145xXbxX17xX6exX6fxX70xX4xX5xX73xX2cxX8xX8xX2cxX3xX10xX73xX4xX82xX43xX12xX4xX5xX19xX95xX145xX4xX12xX19xXbexXcxX4xXcxX95xX2xX4xX6exX180xX4xX5xacd2xX4xX232xX4xX23xX19xX2xX7fxX12xX4xX82xX83xX12xX4xX41x5b65xX3dxX4x61d2x6091xX97xX4x52c9xX38exX4xX3xXabxX4xX24xX2cxX70xX73xX2xX12xX41xX4axX4xX24xX73xX7xX12xX41xX4xX82x69dfxX4xXcxX2xX7fxX70xX4xX5xX19xX70x4ec0xX12xX4xX3xX3exX2xX4xX9exX9fxX12xX41xX4xX5xXa4xX4xX48xX97xXa8xX4xX6xXd1xXcxX4xXa8xX4xX166xX2xX33xX6xX7xX12xX19xX4xX3xXabxX4xXcxX9axX145xX4xX5xX19x44ecxX12xX4xX9exX9fxX12xX41xX4xX5xXa4xX4xX1axX97xX49xX4xX6xXd1xXcxX4xXcxXd6xX12xX41xX4xX43xX23xX4xX5xX18bxX12xX41xX4xX8xX70xXbexXcxX4xX1ax9effxX4bxX4xX3dx93e6xX4xX6xace2xX5xX4axX4xX31xX83xX4xX19xX7xX2xX4xX82xX83xX12xX4xX9exX9fxX12xX41xX4xX5xXa4xX4xX9ex2d56xX70xX4xX8x8cf0xX4xX1x5e57xX12xX41xX4xX19xX9fxX23xX4xX8xX190xX4xX31xX34xX24xX4axX0xX53xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX142xX2cxX1xX145xXbxX17xX31xX32xX33xX34xX4xX48xX4bxX1axX89xX4xX82xX83xX12xX4xX38dxX391xX4xX5xX37bxX4xX41xX2xX43xX4xX48xX49xX4axX4bxX4bxX4bxX4xX4fxX50xX51xX97xX4xX82xX83xX12xX4xX391xX38exX4xX41xX2xX43xX4xX48xX89xX4axX2b6xX4bxX4bxX4xX4fxX50xX51xX4xX3xXabxX4xX82xX83xX12xX4xX5xX7xX2cxX4xX5xXbexX23xX4xX12xX19xXbexXcxX4xX24xX2cxX70xX73xX2xX12xX41xX4xX41xX2xX43xX4xX232xX232xX4axX232xX4bxX4bxX4xX4fxX50xX51xX4axX4xX38exX10xX4xX82xX43xX12xX4xX73xX7xX4xXcxX95xX2xX4xX6exX180xX4xX3xX3exX2xX4xX19xX3bxX4xXcxX19xX190xX12xX41xX4xX1xX6fxX12xX4xX9exX9fxX12xX41xX4xX5x84b7xX70xX4xXcxX73x4c9axX3exX5xX4xXcxX2xX7fxX70xX4xX5xX19xX70xX3b1xX12xX4xX3xXabxX4xXcxX9axX145xX4xX5xX19xX3dbxX12xX4xX1xX6fxX12xX4xX9exX9fxX12xX41xX4xXa8xX4xX82xX43xX12xX19xX4xX3xX3exX2xX4xX41xX2xX43xX4xX1axX4axX232xX4bxX4bxX4xX4fxX50xX51xX4axX0xX53xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX142xX2cxX1xX145xXbxX17xX24xX46xX4xX82xX83xX12xX4xX391xX38exX97xX4xX31xX32xX33xX34xX4xX3dxX3exX2xX4xX9exX2xX4xX91x33afxX3dxX4xX3xX3exX2xX4xX19xX3bxX4xXcxX19xX190xX12xX41xX4xX7xX12xX4xXcxX2cxXabxX12xX4xX2bxX2cxX12xX1xX7xX4xX50xX10xX12xX8xX2xX12xX41xX4xXcxX2xX7fxX70xX4xX5xX19xX70xX3b1xX12xX4xX82xX7xX2cxX4xX41xX38axX3dxX4xX19xX3bxX4xXcxX19xX190xX12xX41xX4xX9exX2xX420xX70xX4xX91xX19xX2xa602xX12xX4xX19xXabxX12xX19xX4xXcxX73x325exX12xX19xX4xXcxX19xXd1xX5xX19xX4xX158xX12xX41xX97xX4xX5xX83xX12xX19xX4xX82xX43xX2cxX4xX3xX7xX4xX5xX19xX95xX3dxX97xX4xX19xX3bxX4xXcxX19xX190xX12xX41xX4xX23xX19xX7xX12xX19xX4xXcxX408xX4xX9exX9fxX12xX41xX4xX91xX19xX2xX4xX23xX19xX43xXcxX4xX19xX2xX3bxX12xX4xX3x8fadxXcxX4xX23xX19xXd1xX7xX4xXcxX73xX4dexX3exX5xX97xX4xX19xX3bxX4xXcxX19xX190xX12xX41xX4xX5xX83xX12xX19xX4xX82xX43xX2cxX4xX5xX19xX3bxX5xX19xX4xX6xXabxX12xX4xX9exX4dex8a28xX12xX41xX4axX0xX53xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX142xX2cxX1xX145xXbxX17xX24xX19xX10xX2cxX4xX5xX18bxX12xX41xX4xX82xX190xX4xX5x9c56xX7xX4xX2bxX2cxX12xX1xX7xX97xX4xX9exX9fxX12xX41xX4xX5xXa4xX4xX1axX4axX49xX4xX24xX70xX73xX82xX2cxX4xXa8x3e72xX51xX4xXcxX2xX7fxX70xX4xXcxX19xX427xX4xX2b8xX97xXa8xX4xX6xXd1xXcxX53xX1axX4bxX4bxX4xX91xX3dxX4xX9exX4dexX610xX12xX41xX4xX9exX18bxX4xXcxX19xX3a7xX4xX3xXabxX4xX2b6xX97xX401xX4xX6xXd1xXcxX53xX1axX4bxX4bxX4xX91xX3dxX4xX9exX4dexX610xX12xX41xX4xX5xX7xX2cxX4xXcxX190xX5xX97xX4xXcxX73xX2cxX12xX41xX4xX91xX19xX2xX4xX82xX83xX12xX4xX1xX6fxX12xX4xX9exX9fxX12xX41xX4xX5xX4d9xX70xX4xXcxX73xX4dexX3exX5xX4xX5xX37bxX4xX3dxX158xX5xX4xXcxX2xX7fxX70xX4xXcxX19xX427xX4xXd1xXcxX4xX19xXa4xX12xX4axX0xX53xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX142xX2cxX1xX145xXbxX17x7491xX190xX2xX4xXcxX19xX637xX4xX5xX637xX7xX4xX31xX32xX33xX34xX4xXcxX95xX2xX4xXcxX19xX3a7xX4xXcxX73xX4dexX610xX12xX41xX4xX6exX180xX4xX6xXabxX4xX24xX2cxX145xX2cxXcxX7xX4xX32x86d0xX34xXa8xX4xX3xXabxX4xX6exX7x76c9xX1xX7xX4xX31xX38exX33xX49xX4axX0xX53xX23xX17xX0xX1xX2xX3xX4xX2xX1xXaxXbxX6xX10xXf1xXcxX11xX5xX7xX6xX5xX70xX6xX7xXcxX2cxX73xXbxX17xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXf1xX5xX91xX11xX1xX10xXcxX7xX2xX6xX4xX14xX2xX1xXcxX19xX11xX5xX2cxX3dxX3dxX2cxX12xX4xX82xX6xX2cxX5xX91xX11xX7xX1xX8xX11xX5xX2cxX12xX12xX10xX5xXcxXbxX17xX0xXcxX7xX82xX6xX10xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXcxX23xX6xX31xX7xX23xXcxX2xX2cxX12xXbxX4xX8xXcxX145xX6xX10xXaxXbxX14xX2xX1xXcxX19xX201xX4xX1axX4bxX4bxX206xX207xXbxX4xX82xX2cxX73xX1xX10xX73xXaxXbxX4bxXbxX4xX5xX10xX6xX6xX8xX23xX7xX5xX2xX12xX41xXaxXbxX4bxXbxX4xX5xX10xX6xX6xX23xX7xX1xX1xX2xX12xX41xXaxXbxX232xXbxX4xX7xX6xX2xX41xX12xXaxXbxX5xX10xX12xXcxX10xX73xXbxX17xX0xXcxX82xX2cxX1xX145xX17xX0xXcxX73xX17xX0xXcxX1xX17xX0xX2xX3dxX41xX4xX7xX6xXcxXaxXbxX19xX2cxX12xX1xX7xX4xX5xX73xX4xX3xX4xXcxX19xX10xX4xX19xX10xX4xX3dxX2cxX2xX4xX41xX2xX7xX4xXcxX70xX4xX48xX49xX4xX4bxX4bxX4bxX4xX70xX8xX1xXbxX4xX8xXcxX145xX6xX10xXaxXbxX14xX2xX1xXcxX19xX201xXa8xX89xX4bxX23xX166xXbxX4xX8xX73xX5xXaxXbxX53xX53xX2xX4axX82xX7xX2cxX19xX7xXcxX2xX12xX19xX4axX3xX12xX53xX12xX10xX14xX8xX53xX1axX2b6xXa8xX2b8xX53xX1axX4bxX49xX1xXa8xX1axX48xXcxX48xX2b8xX2b6xX49xX6xX1axX4axX2c9xX23xX41xXbxX4xX53xX17xX0xX53xXcxX1xX17xX0xX53xXcxX73xX17xX0xXcxX73xX17xX0xXcxX1xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX31xX7xX23xXcxX2xX2cxX12xXbxX17xX24xX95xX2xX4xX6exX180xX97xX4xX9exX190xX2xX4xXcxX19xX637xX4xX5xX19xXd1xX12xX19xX4xX5xX637xX7xX4xX2bxX2cxX12xX1xX7xX4xX31xX32xX33xX34xX4xX6xXabxX4xX24xX2cxX145xX2cxXcxX7xX4xX32xX718xX34xXa8xX4axX0xX53xX23xX17xX0xX53xXcxX1xX17xX0xX53xXcxX73xX17xX0xX53xXcxX82xX2cxX1xX145xX17xX0xX53xXcxX7xX82xX6xX10xX17xX0xXcxX7xX82xX6xX10xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXcxX23xX6xX31xX7xX23xXcxX2xX2cxX12xXbxX4xX8xXcxX145xX6xX10xXaxXbxX14xX2xX1xXcxX19xX201xX4xX1axX4bxX4bxX206xX207xXbxX4xX82xX2cxX73xX1xX10xX73xXaxXbxX4bxXbxX4xX5xX10xX6xX6xX8xX23xX7xX5xX2xX12xX41xXaxXbxX4bxXbxX4xX5xX10xX6xX6xX23xX7xX1xX1xX2xX12xX41xXaxXbxX232xXbxX4xX7xX6xX2xX41xX12xXaxXbxX5xX10xX12xXcxX10xX73xXbxX17xX0xXcxX82xX2cxX1xX145xX17xX0xXcxX73xX17xX0xXcxX1xX17xX0xX2xX3dxX41xX4xX7xX6xXcxXaxXbxX19xX2cxX12xX1xX7xX4xX5xX73xX4xX3xX4xXcxX19xX10xX4xX19xX10xX4xX3dxX2cxX2xX4xX41xX2xX7xX4xXcxX70xX4xX48xX49xX4xX4bxX4bxX4bxX4xX70xX8xX1xXbxX4xX8xXcxX145xX6xX10xXaxXbxX14xX2xX1xXcxX19xX201xXa8xX89xX4bxX23xX166xXbxX4xX8xX73xX5xXaxXbxX53xX53xX2xX4axX82xX7xX2cxX19xX7xXcxX2xX12xX19xX4axX3xX12xX53xX12xX10xX14xX8xX53xX1axX2b6xXa8xX2b8xX53xX1axX4bxX49xX1xXa8xX1axX48xXcxX401xXa8xX48xX401xX6xX48xX4axX2c9xX23xX41xXbxX4xX53xX17xX0xX53xXcxX1xX17xX0xX53xXcxX73xX17xX0xXcxX73xX17xX0xXcxX1xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX31xX7xX23xXcxX2xX2cxX12xXbxX17xX31xX32xX33xX34xX4xXcxX19xX38xX4xX19xX3bxX4xX3dxX3exX2xX4xX12xXb9xX12xX41xX4xX5xXbexX23xX4xXcxX19xX2xX38xXcxX4xX91xX38xX4axX0xX53xX23xX17xX0xX53xXcxX1xX17xX0xX53xXcxX73xX17xX0xX53xXcxX82xX2cxX1xX145xX17xX0xX53xXcxX7xX82xX6xX10xX17xX0xXcxX7xX82xX6xX10xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXcxX23xX6xX31xX7xX23xXcxX2xX2cxX12xXbxX4xX8xXcxX145xX6xX10xXaxXbxX14xX2xX1xXcxX19xX201xX4xX1axX4bxX4bxX206xX207xXbxX4xX82xX2cxX73xX1xX10xX73xXaxXbxX4bxXbxX4xX5xX10xX6xX6xX8xX23xX7xX5xX2xX12xX41xXaxXbxX4bxXbxX4xX5xX10xX6xX6xX23xX7xX1xX1xX2xX12xX41xXaxXbxX232xXbxX4xX7xX6xX2xX41xX12xXaxXbxX5xX10xX12xXcxX10xX73xXbxX17xX0xXcxX82xX2cxX1xX145xX17xX0xXcxX73xX17xX0xXcxX1xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX31xX7xX23xXcxX2xX2cxX12xXbxX17xX0xX2xX3dxX41xX4xX7xX6xXcxXaxXbxX19xX2cxX12xX1xX7xX4xX5xX73xX4xX3xX4xXcxX19xX10xX4xX19xX10xX4xX3dxX2cxX2xX4xX41xX2xX7xX4xXcxX70xX4xX48xX49xX4xX4bxX4bxX4bxX4xX70xX8xX1xXbxX4xX8xXcxX145xX6xX10xXaxXbxX14xX2xX1xXcxX19xX201xXa8xX89xX4bxX23xX166xXbxX4xX8xX73xX5xXaxXbxX53xX53xX2xX4axX82xX7xX2cxX19xX7xXcxX2xX12xX19xX4axX3xX12xX53xX12xX10xX14xX8xX53xX1axX2b6xXa8xX2b8xX53xX1axX4bxX49xX1xXa8xX1axX48xXcxX48xX48xX89xX49xX6xX232xX4axX2c9xX23xX41xXbxX4xX53xX17xX0xX53xX23xX17xX0xX53xXcxX1xX17xX0xX53xXcxX73xX17xX0xXcxX73xX17xX0xXcxX1xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX31xX7xX23xXcxX2xX2cxX12xXbxX17xX31xX32xX33xX34xX4xX48xX4bxX1axX89xX4xXcxX9axX145xX4xX5xX19xX3dbxX12xX4xX48xX4xX82xX83xX12xX4xX9exX9fxX12xX41xX4xX5xXa4xX4xX41xX38axX3dxX4xX48xX4axXa8xX4xX3xXabxX4xX1axX4axX49xX4xX24xX70xX73xX82xX2cxX4axX0xX53xX23xX17xX0xX53xXcxX1xX17xX0xX53xXcxX73xX17xX0xX53xXcxX82xX2cxX1xX145xX17xX0xX53xXcxX7xX82xX6xX10xX17xX0xXcxX7xX82xX6xX10xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXcxX23xX6xX31xX7xX23xXcxX2xX2cxX12xXbxX4xX8xXcxX145xX6xX10xXaxXbxX14xX2xX1xXcxX19xX201xX4xX1axX4bxX4bxX206xX207xXbxX4xX82xX2cxX73xX1xX10xX73xXaxXbxX4bxXbxX4xX5xX10xX6xX6xX8xX23xX7xX5xX2xX12xX41xXaxXbxX4bxXbxX4xX5xX10xX6xX6xX23xX7xX1xX1xX2xX12xX41xXaxXbxX232xXbxX4xX7xX6xX2xX41xX12xXaxXbxX5xX10xX12xXcxX10xX73xXbxX17xX0xXcxX82xX2cxX1xX145xX17xX0xXcxX73xX17xX0xXcxX1xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX31xX7xX23xXcxX2xX2cxX12xXbxX17xX0xX2xX3dxX41xX4xX7xX6xXcxXaxXbxX19xX2cxX12xX1xX7xX4xX5xX73xX4xX3xX4xXcxX19xX10xX4xX19xX10xX4xX3dxX2cxX2xX4xX41xX2xX7xX4xXcxX70xX4xX48xX49xX4xX4bxX4bxX4bxX4xX70xX8xX1xXbxX4xX8xXcxX145xX6xX10xXaxXbxX14xX2xX1xXcxX19xX201xXa8xX89xX4bxX23xX166xXbxX4xX8xX73xX5xXaxXbxX53xX53xX2xX4axX82xX7xX2cxX19xX7xXcxX2xX12xX19xX4axX3xX12xX53xX12xX10xX14xX8xX53xX1axX2b6xXa8xX2b8xX53xX1axX4bxX49xX1xXa8xX1axX48xXcxX1axX2b8xX401xX48xX6xXa8xX4axX2c9xX23xX41xXbxX4xX53xX17xX0xX53xX23xX17xX0xX53xXcxX1xX17xX0xX53xXcxX73xX17xX0xXcxX73xX17xX0xXcxX1xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX31xX7xX23xXcxX2xX2cxX12xXbxX17xX2bxX2cxX12xX1xX7xX4xXcxX73xX7xX12xX41xX4xX82xX3a7xX4xX5xX19xX2cxX4xX31xX32xX33xX34xX4xXcxX19xX38xX4xX19xX3bxX4xX3dxX3exX2xX4xX19xX9fxX23xX4xX8xX190xX4xX31xX34xX24xX4axX0xX53xX23xX17xX0xX53xXcxX1xX17xX0xX53xXcxX73xX17xX0xX53xXcxX82xX2cxX1xX145xX17xX0xX53xXcxX7xX82xX6xX10xX17xX0xXcxX7xX82xX6xX10xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXcxX23xX6xX31xX7xX23xXcxX2xX2cxX12xXbxX4xX8xXcxX145xX6xX10xXaxXbxX14xX2xX1xXcxX19xX201xX4xX1axX4bxX4bxX206xX207xXbxX4xX82xX2cxX73xX1xX10xX73xXaxXbxX4bxXbxX4xX5xX10xX6xX6xX8xX23xX7xX5xX2xX12xX41xXaxXbxX4bxXbxX4xX5xX10xX6xX6xX23xX7xX1xX1xX2xX12xX41xXaxXbxX232xXbxX4xX7xX6xX2xX41xX12xXaxXbxX5xX10xX12xXcxX10xX73xXbxX17xX0xXcxX82xX2cxX1xX145xX17xX0xXcxX73xX17xX0xXcxX1xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX31xX7xX23xXcxX2xX2cxX12xXbxX17xX0xX2xX3dxX41xX4xX7xX6xXcxXaxXbxX19xX2cxX12xX1xX7xX4xX5xX73xX4xX3xX4xXcxX19xX10xX4xX19xX10xX4xX3dxX2cxX2xX4xX41xX2xX7xX4xXcxX70xX4xX48xX49xX4xX4bxX4bxX4bxX4xX70xX8xX1xXbxX4xX8xXcxX145xX6xX10xXaxXbxX14xX2xX1xXcxX19xX201xXa8xX89xX4bxX23xX166xXbxX4xX8xX73xX5xXaxXbxX53xX53xX2xX4axX82xX7xX2cxX19xX7xXcxX2xX12xX19xX4axX3xX12xX53xX12xX10xX14xX8xX53xX1axX2b6xXa8xX2b8xX53xX1axX4bxX49xX1xXa8xX1axX48xXcxX48xXa8xX232xX401xX6xX49xX4axX2c9xX23xX41xXbxX4xX53xX17xX0xX53xX23xX17xX0xX53xXcxX1xX17xX0xX53xXcxX73xX17xX0xXcxX73xX17xX0xXcxX1xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX31xX7xX23xXcxX2xX2cxX12xXbxX17xX6eaxX548xX12xX4xX23xX19xX7xX4xXcxX2cxXabxX12xX4xX38dxX391xX51xX4xXcxX19xX7xX145xX4xX5xX19xX2cxX4xX6xX2cxX95xX2xX4xXcxX19xXbexX70xX4xX91xXd1xX12xX19xX4xXcxX73xX4dexX3exX5xX4xX9exXb9xX145xX97xX4xX6xX4dexX3exX2xX4xXcxX83xX12xX4xX12xX19xX2xX3bxXcxX4xXcxX19xX7xX12xX19xX4xX5xX73xX18bxX3dxX4xXcxX2cxX4xX82xX83xX12xX4xX19xXa4xX12xX97xX4xX9exX548xX12xX4xX8xX4dexXa4xX12xX41xX4xX3dxX9axX4xX3xXabxX4xX5xX83xX12xX4xXcxX73xX4dexX3exX5xX4xX5xa7dfxX12xX41xX4xXcxX19xX2xX38xXcxX4xX91xX38xX4xX6xX95xX2xX4axX0xX53xX23xX17xX0xX53xXcxX1xX17xX0xX53xXcxX73xX17xX0xX53xXcxX82xX2cxX1xX145xX17xX0xX53xXcxX7xX82xX6xX10xX17xX0xXcxX7xX82xX6xX10xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXcxX23xX6xX31xX7xX23xXcxX2xX2cxX12xXbxX4xX8xXcxX145xX6xX10xXaxXbxX14xX2xX1xXcxX19xX201xX4xX1axX4bxX4bxX206xX207xXbxX4xX82xX2cxX73xX1xX10xX73xXaxXbxX4bxXbxX4xX5xX10xX6xX6xX8xX23xX7xX5xX2xX12xX41xXaxXbxX4bxXbxX4xX5xX10xX6xX6xX23xX7xX1xX1xX2xX12xX41xXaxXbxX232xXbxX4xX7xX6xX2xX41xX12xXaxXbxX5xX10xX12xXcxX10xX73xXbxX17xX0xXcxX82xX2cxX1xX145xX17xX0xXcxX73xX17xX0xXcxX1xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX31xX7xX23xXcxX2xX2cxX12xXbxX17xX0xX2xX3dxX41xX4xX7xX6xXcxXaxXbxX19xX2cxX12xX1xX7xX4xX5xX73xX4xX3xX4xXcxX19xX10xX4xX19xX10xX4xX3dxX2cxX2xX4xX41xX2xX7xX4xXcxX70xX4xX48xX49xX4xX4bxX4bxX4bxX4xX70xX8xX1xXbxX4xX8xXcxX145xX6xX10xXaxXbxX14xX2xX1xXcxX19xX201xXa8xX89xX4bxX23xX166xXbxX4xX8xX73xX5xXaxXbxX53xX53xX2xX4axX82xX7xX2cxX19xX7xXcxX2xX12xX19xX4axX3xX12xX53xX12xX10xX14xX8xX53xX1axX2b6xXa8xX2b8xX53xX1axX4bxX49xX1xXa8xX1axX48xXcxX1axX232xX401xX2b6xX6xX2b6xX4axX2c9xX23xX41xXbxX4xX53xX17xX0xX53xX23xX17xX0xX53xXcxX1xX17xX0xX53xXcxX73xX17xX0xXcxX73xX17xX0xXcxX1xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX31xX7xX23xXcxX2xX2cxX12xXbxX17xX6eaxX70xX18bxX2xX4xX166xX10xX4xX6xXabxX4xX82xX4dexX3exX5xX4xXcxX2xX38xX12xX4xX9exX43xX12xX41xX4xX91xX592xX4xX8xX7xX70xX4xX12xX19x7bffxX12xX41xX4xXcxX73xX7xX12xX19xX4xX5xX405xX2xX4xX177xX4xXcxX19xX38xX4xX19xX3bxX4xXcxX73xX4dexX3exX5xX4axX0xX53xX23xX17xX0xX53xXcxX1xX17xX0xX53xXcxX73xX17xX0xX53xXcxX82xX2cxX1xX145xX17xX0xX53xXcxX7xX82xX6xX10xX17xX0xX53xX1xX2xX3xX17xX0xX53xX1xX2xX3xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX50xX2cxX70xX73xX5xX10xXbxX17xX24xX19xX10xX2cxX4xX34xa1f8xX391xX0xX53xX23xX17xX0xX53xX1xX2xX3xX17xX0xX53xX1xX2xX3xX17