Đấu giá QSD đất vùng quy hoạch dân cư tại Nghi Xuân
Công ty TNHH đấu giá Hồng Lĩnh bán đấu giá quyền sử dụng đất vùng quy hoạch dân cư xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Cụ thể như sau:
5458xce86xa535xbcc3xe9b3xa5ffxebfaxc767xb2e8xX7xca71xef66x5f52xa5f5x964bx60baxX5x9245xXaxb7c1x9266x6feaxb445xX3xa8cexXdxe83exX3xc149xaf7ex5e15xX3x99d4xX14xXexX3xa0e4x6871xcf9bxX17xX3x8476xX15xea77xX3xX1xb9a4xace8xX4xX1xX3xdec2xc610xX25xX3xX4xcd11xX3xXexX2exXdxX3xd82exX17xX1xXdxX3x5681xX15xX33xX25xX0x91bfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd3a3xX10xX6xX32xXaxX12x9e7bx57c1xX25xX17xX3xXexX2axX3xXcxX3dxX56xX56xX3xX1fxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX56x981fxX25xX17xX3x5632xcefdxX25xX1xX3x69caxX19xX25xX3xX1fxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX28xX15xX2axa2dexX25xX3xX7x7cadxX3xX32xb348xX25xX17xX3xX1fxX14xXexX3xX23xX24xX25xX17xX3xX28xX15xX2axX3xX1xX2dxX2exX4xX1xX3xX32xX33xX25xX3xX4xX37xX3x8fa0x7f5cxX3xX42xX15xX33xX25xX3xX76xX77xX25xX1x6e26xX3xX1xX15xX2axb7ecxX25xX3xX3dxX17xX1xXdxX3xX42xX15xX33xX25xXbbxX3xXex8e93xX25xX1xX3xX56x70d1xX3xXcxX77xX25xX1xed23xX3xX5cxX91xX3xXexX1x9cbcxX3xX25xX1xX37xX3xX7xX6xX15x5fe1xX0xX7xXexc8afxX2dxX25xX17xX12xX0xX47xX7xXexXeexX2dxX25xX17xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx832bxX2dxX32xX2axXaxX12xX0xX7xXexXeexX2dxX25xX17xX12xX2xXdaxX3xef88xX24xX25xX17xX3xX1bxX56xX3xXafxX10xX25xX3xX32x850fx7bf4xX3xX32xX33xX25xX3xX4xX37xX3xX23xX24xX25xX17xX3xX56xb31exXdxX3xX28xX15xX19xX25xX3xXafx9080xX12axX3x92f9xXbbxX3xXexX1xX5dxX25xX3xbbedxXeaxX0xX47xX7xXexXeexX2dxX25xX17xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX2dxX32xX2axXaxX12xX0xX7xXexXeexX2dxX25xX17xX12xX0xX47xX7xXexXeexX2dxX25xX17xX12xX76xX5dxX3xX1fxX14xXexX3xX7x9d19xXeaxX3x6427xX2x626exX3xX189xe4ddxX18bxX3xX189xX14dxX18bxX3xX189x944fxX18bxX3xX189x86d8xX18bxX3xX189x8255xX18bxX3xX189xX145xX18bxX3xX2xX189xX18bxX3xX2x9d41xXdaxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX2dxX32xX2axXaxX12xX3xX1dxXdxXc0xX25xX3xXex5cb7xX4xX1xXeaxX3xXcxababxX3xX1aaxX19exa995xXbbxX14dxX3xX12axX0xX7xX15xXbxX12xX1aaxX0xX47xX7xX15xXbxX12xX47xX5xX5dxX3xX1fxa3d8xX25xX3xX1d2xX19axX196xXbbxX1aaxX3xX12axX0xX7xX15xXbxX12xX1aaxX0xX47xX7xX15xXbxX12xX47xX5xX5dxXdaxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX2dxX32xX2axXaxX12xX3xedc7xXdxX19xX3xb77dxX1x9d83xXdxX3xX1fxXdxXe1xX12axXeaxX3xXcxX1cexX3xX2xX2xX19exXdaxX18exX19exX189xXdaxX189xX189xX189xX3xX1fxX72xX25xX17xX47xX5xX5dxX3xX1fxX1e8xX25xX3xX1aaxX189xX2xXdaxX1d2xX2xX18exXdaxX18exX189xX189xX3xX1fxX72xX25xX17xX47xX5xX5dxXdaxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX2dxX32xX2axXaxX12xX0xX7xXexXeexX2dxX25xX17xX12xX1aaxXdaxX3xX11cxX24xX25xX17xX3xX1bxX56xX3xXafxX10xX25xX3xX32xX129xX12axX3xX32xX33xX25xX3xX4xX37xX3xX23xX24xX25xX17xX3xX10bxXd4xX15xX3xX11cx8daexX25xXbbxX3xXexX1xX5dxX25xX3xX1aaxX0xX47xX7xXexXeexX2dxX25xX17xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX2dxX32xX2axXaxX12xX0xX7xXexXeexX2dxX25xX17xX12xX0xX47xX7xXexXeexX2dxX25xX17xX12xX76xX5dxX3xX1fxX14xXexX3xX7xX186xX3xX189xX2xXdaxX3xX1dxXdxXc0xX25xX3xXexX1c8xX4xX1xXeaxX3xX18exX1d2xX1aaxX3xX12axX0xX7xX15xXbxX12xX1aaxX0xX47xX7xX15xXbxX12xXdaxX3xX218xXdxX19xX3xX21cxX1xX21exXdxX3xX1fxXdxXe1xX12axXeaxX3xX14dxX2xXdaxX19exX18exX189xXdaxX189xX189xX189xX3xX1fxX72xX25xX17xXdaxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX2dxX32xX2axXaxX12xX0xX7xXexXeexX2dxX25xX17xX12xX1d2xXdaxX3xX11cxX24xX25xX17xX3xX1bxX56xX3xXafxX10xX25xX3xX32xX129xX12axX3xX32xX33xX25xX3xX4xX37xX3xX23xX24xX25xX17xX3xX21cxX1xX10xX3xX1cxe0bbxX25xX3xX1cxXd4xX25xX17xXbbxX3xXexX1xX5dxX25xX3xX1aaxX0xX47xX7xXexXeexX2dxX25xX17xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX2dxX32xX2axXaxX12xX0xX7xXexXeexX2dxX25xX17xX12xX0xX47xX7xXexXeexX2dxX25xX17xX12xX76xX5dxX3xX1fxX14xXexX3xX7xX186xXeaxX3xX189xX2xX18bxX3xX189xX1aaxX18bxX3xX189xX1d2xX18bxX3xX189xX18exX18bxX3xX189xX14dxX18bxX3xX189xX196xX18bxX3xX189xX19axX18bxX3xX189xX19exX18bxX3xX189xX145xX18bxX3xX2xX189xX18bxX3xX2xX2xX18bxX3xX2xX1aaxX18bxX3xX2xX1d2xX18bxX3xX2xX18exXdaxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX2dxX32xX2axXaxX12xX3xX1dxXdxXc0xX25xX3xXexX1c8xX4xX1xXeaxX3xX1d2xX189xX189xX3xX12axX0xX7xX15xXbxX12xX1aaxX0xX47xX7xX15xXbxX12xX47xX5xX5dxXdaxX3xX218xXdxX19xX3xX21cxX1xX21exXdxX3xX1fxXdxXe1xX12axXeaxX3xX1d2xX145xX189xXdaxX189xX189xX189xXdaxX189xX189xX189xX3xX1fxX72xX25xX17xX47xX5xX5dxXdaxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX2dxX32xX2axXaxX12xX3xX76xX5dxX3xX1fxX14xXexX3xX7xX186xX3xX2xX14dxXdaxX3xX1dxXdxXc0xX25xX3xXexX1c8xX4xX1xXeaxX3xX1d2xX189xX189xX3xX12axX0xX7xX15xXbxX12xX1aaxX0xX47xX7xX15xXbxX12xX47xX5xX5dxXdaxX3xX218xXdxX19xX3xX21cxX1xX21exXdxX3xX1fxXdxXe1xX12axXeaxX3xX18exX196xX19exXdaxX189xX189xX189xXdaxX189xX189xX189xX3xX1fxX72xX25xX17xXdaxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX2dxX32xX2axXaxX12xX0xX7xXexXeexX2dxX25xX17xX12xd27dxX3xXcxXdxX8axX25xX3xX1fxX129xXexX3xXexXeexX37x6351xX4xX3xX7bx88a0xX25xX17xX3xX2xX14dx6465xX3xX7xX2dxX3xX23xX4c6xXdxX3xX17xXdxX19xX3xX21cxX1xX21exXdxX3xX1fxXdxXe1xX12axX0xX47xX7xXexXeexX2dxX25xX17xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX2dxX32xX2axXaxX12xXcxX1xd03bxXdxX3xX17xXdxX6xX25xX3xX7bxX19xX25xX3xX1xX72xX3xX7xdc35xXbbxX3xX1fxabf4xX25xX17xX3xX21cx6ba2xX3xXexX1xX6xX12axX3xX17xXdxX6xX3xX1fxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX23xXd4xX3xX25xX139xXbxX3xXexXdxX8axX25xX3xX21cxX51fxX3xX28xX15x9504xX3xXexX1cexX3xX25xX17xXd4xX2axX3xXeexX6xX3xXexX1xX5dxX25xX17xX3xX7bxX19xX2dxX3xX1fxX1e8xX25xX3xX1xX1e8xXexX3xX2xX19axX3xX17xXdxX506xX3xX25xX17xXd4xX2axX3xX189xX14dxX47xX2xX1aaxX47xX1aaxX189xX2xX196xX3xXexX2exXdxX3xXexXeexX91xX3xX7xX21exX3xX4xX5dxX25xX17xX3xXexX2axX3xXcxX3dxX56xX56xX3xX1fxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX56xX72xX25xX17xX3xX76xX77xX25xX1xX3xX23xXd4xX3xXexXeexX91xX3xX7xX21exX3x7145xX10bxX3dxX1dxX3xXafxXb0xX3xX42xX15xX33xX25xX3xX76xX77xX25xX1xXbbxX3xX1xX15xX2axXc0xX25xX3xX3dxX17xX1xXdxX3xX42xX15xX33xX25xXdaxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX2dxX32xX2axXaxX12xXcxddc9xX3xX4xX1x9e53xX4xX3xX7bxX19xX25xX3xX1fxX14xX15xX3xX17xXdxX19xXeaxX3xX11cxXd4xX2dxX3xX189xX19exX3xX17xXdxX506xX3xX25xX17xXd4xX2axX3xX189xX19axX47xX2xX1aaxX47xX1aaxX189xX2xX196xX3xXexX2exXdxX3xXexXeexX91xX3xX7xX21exX3xX5adxX10bxX3dxX1dxX3xXafxXb0xX3xX42xX15xX33xX25xX3xX76xX77xX25xX1xXdaxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX2dxX32xX2axXaxX12xe67exX1c8xX25xX1xX3xX12axX506xXdxX3xX4xX19xX4xX3xXexX5e6xX3xX4xX1xX5eaxX4xXbbxX3xX4xX19xX3xX25xX1xX33xX25xX3xX4xX142xX3xX25xX1xX15xX3xX4xe916xX15xX3xX1fxX1e8xX25xX3xXexX1xX6xX12axX3xX17xXdxX6xX3xX1fxX14xX15xX3xX17xXdxX19xXdaxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX2dxX32xX2axXaxX12xea41xdb61xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX1e8xXexX3xXafxXdxX25xX3xX5xXdx7090xX25xX3xX1xXc0xXeaxX3xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX2dxX32xX2axXaxX12xX3xeec7xX3xX5adxX10bxX3dxX1dxX3xXafxXb0xX3xX42xX15xX33xX25xX3xX76xX77xX25xX1xXbbxX3xX1xX15xX2axXc0xX25xX3xX3dxX17xX1xXdxX3xX42xX15xX33xX25xXbbxX3xXexXcfxX25xX1xX3xX56xXd4xX3xXcxX77xX25xX1xXdaxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX2dxX32xX2axXaxX12xX3xX6caxX3xX5cxX5dxX25xX17xX3xXexX2axX3xXcxX3dxX56xX56xX3xX1fxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX56xX72xX25xX17xX3xX76xX77xX25xX1xXdaxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX2dxX32xX2axXaxX12xX1cxX186xX3xX196xX1aaxXbbxX3xX13xX37xX506xX25xX17xX3xX3dxX17xX15xX2ax99cfxX25xX3xX56xX15xX2axX3xXcxa8fcxXbbxX3xXexX1xXd4xX25xX1xX3xXbxX1xX186xX3xX56xXd4xX3xXcxX77xX25xX1xXdaxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX2dxX32xX2axXaxX12xX13xXcxXeaxX3xX189xX145xX2xX1d2xXdaxX14dxX2xX19exXdaxX14dxX1aaxX19exX3xX1xX2dxX129xX4xX3xX189xX145xX2xX18exXdaxX2xX2xX14dxXdaxX19axX19axX19axXdaxX3xcd8dxX10xX32xX7xXdxXexX10xXeaxX3xX10bxX6xX25xX32xX6xX15xX17xXdxX6xX1xX2dxX25xX17xX5xXdxX25xX1xXdaxX4xX2dxX12axX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX2dxX32xX2axXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxXexX10xXafxXexX6caxX6xX5xXdxX17xX25xXeaxX3xX4xX10xX25xXexX10xXeexX18bxXaxX12xX0xXdxX12axX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX32xXexX1xX15xX12axX7bxX3xX32xX1xXdxX32xX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX32xX6xX15xX3xX17xXdxX6xX3xX28xX7xX32xX3xX32xX6xXexX3xX23xX15xX25xX17xX3xX28xX15xX2axX3xX1xX2dxX6xX4xX1xX3xX32xX6xX25xX3xX4xX15xX3xXexX6xXdxX3xX25xX17xX1xXdxX3xXafxX15xX6xX25xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxb5e4xXdxX32xXexX1xXeaxX1d2xX189xX189xXbxXafxX18bxX1xX10xXdxX17xX1xXexXeaxX1aaxX189xX189xXbxXafxXaxX3xX7xXeexX4xX9xXaxX47xX47xXdxXdaxX7bxX6xX2dxX1xX6xXexXdxX25xX1xXdaxX23xX25xX47xX25xX10xX85axX7xX47xX2xX196xX18exX18exX47xX19axX196xX32xX18exX189xX19exX1d2xX145xX189xX2xXexX2xX2xX18exX2xX5xX1aaxXdax7040xXbxX17xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX2dxX32xX2axXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxXexX10xXafxXexX6caxX6xX5xXdxX17xX25xXeaxX3xXeexXdxX17xX1xXexX18bxXaxX12xX0xX7xXexXeexX2dxX25xX17xX12xX218xd4ddx835cxX69axX3xX13x5d1exX5cxX0xX47xX7xXexXeexX2dxX25xX17xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX2dxX32xX2axXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxXexX10xXafxXexX6caxX6xX5xXdxX17xX25xXeaxX3xXeexXdxX17xX1xXexX18bxXaxX12xX0xX7xXexXeexX2dxX25xX17xX12xX3dxX17xX1xXdxX6adxX12axX3xa5dbxX25xX1xX3xXcxX15xX14xX25xX0xX47xX7xXexXeexX2dxX25xX17xX12xX0xX47xXbxX12