Phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong chăm sóc sức khỏe nhân dân
(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, ngành Y tế Hà Tĩnh đã có nhiều nỗ lực và tạo được những chuyển biến tích cực, đặc biệt là tạo bước đột phá trong công tác khám chữa bệnh (KCB). Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), PV Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trò chuyện với bác sỹ Lê Ngọc Châu - Giám đốc Sở Y tế xung quanh công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
bcd6xcc3exe840xe35dx1330dxfff5xd7f7xd56cx119d9x10b10xcaa7xX4xX7x13b05xX4xfa03xe2dbxX6x13da2x128f3x12a95x12039xX2xefb8x11ecaxX3xX4xX11xd729xX5x10303xX9xX2x109c2xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1x10cc6xf0cdxc018xX5xX9x103ddxX0xX3xX4x12e79xX29xX13xX12xX2dxc1bfx12b5cxX2xX13xX11x119a8xc2a8xX2xc4b6xe7c2xX2xX13x14a82xX3cxX2xX13xX12xe2c5xX5xX2xde78x10db3xf90dxX5xX2xX4xX4bxX17xdf12xX20xX2xc4b4xX11xX3bxX4xX2x1197axXfxX3cxX2x12e4bx104f6xdd2exX5exX2x11932xX3fxfacaxe02axX66xXexX5ex12f4fxX3fxX3ex10ccbxX0xX60xX3xX4xX31xX29xX13xX12xX2dxX0xX60xX1xX2dxX0xX4bxX3fxX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX4axX11xX4xX6xX7xX9xX2dxe70cxX4bx1169exX4xX2xX4bxX17xX5xX2xX4xX31xX90xX20xX4bxX2xX13xX4bxX11xX3bxX3cxX2xX13xX12x12abfxfd41xX11xX2x13b16x1212cxX13xX12xX2xXa9xX4cxX17xX2xX4xX31xX29xX13xX12xX2xX20xX4bxX42xX3cxX2xX3x10528xX20xX2xX3xXaaxX20xX2x11277xX4bxfba7xX7xX2xX13xX4bx11fb0xX13xX2xX2axXccxX13xX0xX60xX4bxX3fxX2dxX0xX1xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xcea7xX7xXfxX2axX9xX2dxX4axX4bxXa6xX11xX2xX12xX11xXfxX13xX2x105f5xX17xXfx11e46xX2xX13xX12xX47xX13xX4bxX2xca82xX2xX4xe67exX2xXe2xX47xX2xX4ax11a6cxX13xX4bxX2xXa9xd84fxX2xX20xXbexX2xX13xX4bxX11x12a72xX17xX2xX13x100afxX2xX6x110cdxX20xX2x10146xX47xX2xX4x148c2xX29xX2xXa9xXa5x13fd9xX20xX2xX13xX4bx143bdxX13xX12xX2xX20xX4bxX17xX5xf709xX13xX2x13a5axX11xX100xX13xX2xX4x1423axX20xX4bxX2xX20xX11axX20xXf5xX2xXa9x13f52xX20xX2xX136xX11xX3bxX4xX2xX6xX47xX2xX4xX121xX29xX2xX136xXa5xf1a7xX20xX2xXa9x11efdxX4xX2xX1xX4bxX90xX2xX4xX31xX29xX13xX12xX2xX20xc908xX13xX12xX2xX4xX90xX20xX2xXc5xX4bxX90xX3cxX2xX20xX4bxX12bxXfxX2xX136xX3bxX13xX4bxX2xX63xX36xfacfxX28xX6dx1156exX2xX5axX4bxXccxX13xX2xX13xX12xX47xX5xX2xX4axX4bxX4cxX5xX2xX4xX4bxX17xX52xX20xX2xX55xX11xX3bxX4xX2xX5axXfxX3cxX2xX63xX5exX5fxX60xX5exX6dxXf5xX2xX8exX55xX2xX28xX90xX29xX2xXe2xX47xX2xX4axX106xX13xX4bxX2xXa9xX10bxX2xX20xXbexX2xX20xX17xX15bxX20xX2xX4xX31x14847xX2xX20xX4bxX17xX5xX3bxX13xX2xX11dxX157xX11xX2xX136xX90xX20xX2xX3xc56bxX2xddc6x13904xX2xX5axX12x1277dxX20xX2xX182xX4bxXccxX17xX2xXexX2x137dcxX11xX90xX3cxX2xXa9xX52xX20xX2xeb62xff3fxX2xXfdxX2xX4xX100xX2xXcxX17xX13xX12xX2xXf2xX17xXfxX13xX4bxX2xX20xX169xX13xX12xX2xX4xX90xX20xX2xX136x14611xX29xX2xX11dxX3bxXf5xX2xX20xX4bxX42xX3cxX2xX3xXbexX20xX2xX11dxX47xX2xX13xXccxX13xX12xX2xX20xXfxX29xX2xX3xXaaxX20xX2xXc5xX4bxXc7xX7xX2xX13xX4bxXccxX13xX2xX2axXccxX13xX185xX0xX60xX1xX2dxX0xX4xXfxX136xX6xX7xX2xe036xX11xX2axX4xX4bxX8xX9xX5exX6axX6axX9xX2xX20xX7xX6xX6xX3xX1xXfxX20xX11xX13xX12xX8xX9xX3fxX9xX2xX20xX7xX6xX6xX1xXfxX2axX2axX11xX13xX12xX8xX9xX3fxX9xX2xX136xX29xX31xX2axX7xX31xX8xX9xX6axX9xX2xXfxX6xX11xX12xX13xX8xX9xX20xX7xX13xX4xX7xX31xX9xX2dxX0xX4xX136xX29xX2axX5xX2dxX0xX4xX31xX2dxX0xX4xX2axX2dxX0xX11xX3cxX12xX2xX3xX31xX20xX8xX9xX60xX60xX11xX185xX136xXfxX29xX4bxXfxX4xX11xX13xX4bxX185xX11dxX13xX60xX13xX7xX24bxX3xX60xX3fxX3exX6ax10327xX60xX3fxX6axX66xX2axX3exX6axX65xe5f6xX6axX6axX6axX4xX3fxX6ax142bbxX5exX5fxX5fxX6xX6axX185xX16xX1xX12xX9xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX29x11f9fxX3cxXfxX12xX7xX9xX2xX60xX2dxX0xX60xX4xX2axX2dxX0xX60xX4xX31xX2dxX0xX4xX31xX2dxX0xX4xX2axX2dxX0xX1xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX182xXfxX1xX4xX11xX29xX13xX9xX2dxX1ecxX11xX90xX3cxX2xXa9xX52xX20xX2xX1f5xX1f6xX2xXfdxX2xX4xX100xX2xX1ddxX1dexX2xX5axX12xX1e2xX20xX2xX182xX4bxXccxX17xX2xX4xX146xX13xX12xX2xXf2xX17xX47xX2xX20xX4bxX29xX2xX136xX3bxX13xX4bxX2xX13xX4bxX11xX2xXa9xX11xX113xX17xX2xX4xX31x14a92xX2xX1xX4bx149baxX20xX2xX4bx12f3exX11xX2xX20xX4bxXaaxX20xX2xX13xX42xX13xX12xX2xX4xX121xX11xX2xX28xX3bxX13xX4bxX2xX11dxX11xX3bxX13xX2xX8exX4bxX355xX20xX2xX4bxX359xX11xX2xX20xX4bxXaaxX20xX2xX13xX42xX13xX12xX2xX4x109fdxX13xX4bxX185xX0xX60xX1xX2dxX0xX60xX4xX2axX2dxX0xX60xX4xX31xX2dxX0xX60xX4xX136xX29xX2axX5xX2dxX0xX60xX4xXfxX136xX6xX7xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX28xX29xX2axX5xX9xX2dxX0xX7xX3cxX2dxX8exX185xX55xX14xX2xX5axX4bxX12bxX13xX12xX2xX4xX4bxX47xX13xX4bxX2xXf2xX17xX212xX2xX20xdeb8xXfxX2xX13xX12xX47xX13xX4bxX2xXfdxX2xX4xX100xX2xX4xX31xX29xX13xX12xX2xX13xX4bxX12bxX13xX12xX2xX13xX42xX3cxX2xX12xX4cxX13xX2xXa9xXccxX5xX2xX31x10a6axX4xX2xX2ax113dfxX2xX2axX47xX13xX12xX2xX13xX4bxf895xX13xX2xX4xX4bxX419xX5xXf5xX2xX31x12be9xX2xX13xX4bxX419xX4xX2xX6xX47xX2xX4xX31xX29xX13xX12xX2xX20xX90xX20xX2xX20xX17xX15bxX20xX2xX4xX11xX100xX1xX2xXcx131a2xX20xX2xX20xf35cxX2xX4xX31xX11xXf5xX2xX11dxX419xX13xX2xXa9xX113xX2xX5xX2xX4xX100xX2xXc5xX4bxX169xX13xX12xX2xX20xX1c9xX13xX2xX6xX47xX2xX13xX117xX11xX2xX136xXaaxX20xX2xXcxX44fxX20xX2xX20xX3f2xXfxX2xX13xX12xXa5xXa6xX11xX2xX2axXccxX13xX2xX13xX4bxXa5xX2xX4xX31xXa5xX157xX20xX2xXa9xXccxX5xX185xX2xX55xX426xX5xXf5xX2xX136xX1dexX13xX2xX20xX121xX13xX4bxX2xX13xX11xX113xX3cxX2xX11dxX17xX11xX2xX13xX47xX5xXf5xX2xX169xX13xX12xX2xX20xX1c9xX13xX2xXa9xX11xX113xX17xX2xX12x14105xX2xX4xX31xX42xX13xX2xX4xX31xX1f6xf4a8xX0xX60xX7xX3cxX2dxX0xX60xX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX28xX29xX2axX5xX9xX2dxX0xX3xX4xX31xX29xX13xX12xX2dxd4bexX13xX12xX2xX1ddxX1dexX2xX5axX12xX1e2xX20xX2xX182xX4bxXccxX17xX14xX0xX60xX3xX4xX31xX29xX13xX12xX2dxX2xX4axX31xX42xX13xX2xX4xX31xX1f6xX2xX4xX4bxX4c6xX2xX31xX419xX4xX2xX13xX4bxX11xX113xX17xX185xX2xX4axX17xX5xX2xX13xX4bxX11xX1dexX13xXf5xX2xX4xX426xX1xX2xX4xX31xX17xX13xX12xX2xX1f6xX2xX20xX90xX20xX2xX11dxX419xX13xX2xXa9xX113xX2xX20xX4cxX13xX2xX3xX11axX2xX13xX117xX2xX6xX11axX20xX2xXc5xX4bxf59dxX20xX2xX1xX4bxX355xX20xX2xX11dxX47xX2xX4xX31xX11xX133xX13xX2xXc5xX4bxXfxX11xX2xX4xX52xX4xX2xX4bxX29xX121xX4xX2xXa9xX15bxX13xX12xX2xX4xX31xX29xX13xX12xX2xX4xX4bxXa6xX11xX2xX12xX11xXfxX13xX2xX4xX157xX11xX185xX2xX55xX113xX2xX20xX169xX13xX12xX2xX4xX90xX20xX2xX36xX182xX28xXf5xX2xX20x13df1xX2xX3xX1f6xX2xX11dxX426xX4xX2xX20xX4bxX419xX4xXf5xX2xX4xX31xXfxX13xX12xX2xX4xX4bxX11xX100xX4xX2xX136xX351xX2xXc5xX1dbxX2xX4xX4bxX17xX426xX4xX2xX20xXfxX29xXf5xX2xX20xX169xX13xX12xX2xX13xX12xX4bxX3bxX2xX3cxX157xX11xX2xXa9xX133xX2xX1xX4bxX90xX4xX2xX4xX31xX11xX133xX13xX2xXc5xX1dbxX2xX4xX4bxX17xX426xX4xX2xX20xX4bxX17xX5xX1dexX13xX2xX3xXccxX17xXf5xX2xXc5xX1dbxX2xX4xX4bxX17xX426xX4xX2xX3cxX157xX11xXf5xX2xXc5xX1dbxX2xX4xX4bxX17xX426xX4xX2xX4xX4bxX7xX29xX2xX1xX4bxXccxX13xX2xX4xX17xX5xX100xX13x119faxX2xX13xX4bxX17xX2xX20xX4cxX17xX2xX31xX419xX4xX2xX6xX157xX13xX2xX11dxX47xX2xX20xX419xX1xX2xX136xX90xX20xX4bxX2xX13xX4bxXa5xX13xX12xX2xX13xX12xX17xX359xX13xX2xX11dxX52xX13xX2xX20xX4bxXa5xXfxX2xXa9xX90xX1xX2xXaaxX13xX12xX185xX2xX182xX4bxX13cxX13xX4bxX2xX3xX90xX20xX4bxX2xXa9xX10bxX11xX2xX13xX12xX15bxX2xX20xX90xX13xX2xX136xX15bxX2xX5xX2xX4xX100xX2xX4xX31xX4c6xX13xX4bxX2xXa9xX15bxX2xX20xXfxX29xX2xX20xX4bxXa5xXfxX2xXa9xX3f2xX2xX3cxX121xX13xX4bxX2xX13xX1dexX13xX2xX20xX4bxXa5xXfxX2xX4xX4bxX17xX2xX4bxX44fxX4xX2xXa9xXa5xX126xX20xX2xX13xX4bxXccxX13xX2xX4xX47xX11xXf5xX2xX20xX4bxX17xX5xX1dexX13xX2xX12xX11xXfxX2xX12xX11xXc7xX11xX185xX2xX182xX4bxX419xX4xX2xX6xXa5xX126xX13xX12xX2xX4bxX29xX121xX4xX2xXa9xX15bxX13xX12xX2xX20xX3f2xXfxX2xX4bxX3bxX2xX4xX4bxX52xX13xX12xX2xX5xX2xX4xX100xX2xX2axX11axX2xX1xX4bxX1c9xX13xX12xXf5xX2xX5xX2xX4xX100xX2xX20xX5c0xX2xX3xX1f6xXf5xX2xX11dxX419xX13xX2xXa9xX113xX2xXfxX13xX2xX4xX29xX47xX13xX2xX11dxX3bxX2xX3xX11xX13xX4bxX2xX4xX4bxX11axX20xX2xX1xX4bx12f4exX3cxX2xX20xX4bxXa5xXfxX2xXa9xX90xX1xX2xXaaxX13xX12xX2xX5xX1dexX17xX2xX20xX4cxX17xX1dxX2xX4xX37xX2xX6xX3bxX2xX13xX12xXa5xXa6xX11xX2xX2axXccxX13xX2xX4xX4bxXfxX3cxX2xX12xX11xXfxX2xX28xXe2xXfdxX4axX2xX4xX4bxX7xX29xX2xX4bxX15bxX2xX12xX11xXfxX2xXa9xX4c6xX13xX4bxX2xX11dxX47xX2xX4bxX15bxX2xX12xX11xXfxX2xXa9xX4c6xX13xX4bxX2xX13xX169xX13xX12xXf5xX2xX6xXccxX3cxXf5xX2xX13xX12xXa5xXf5xX2xX2axX11xX1dexX3cxX2xX13xX12xX4bxX11xX3bxX1xX2xX20xXbexX2xX3cxXaaxX20xX2xX4xX4bxX17xX2xX13xX4bxX426xX1xX2xX4xX31xX17xX13xX12xX2xX136xX4c6xX13xX4bxX2xX20xX1c9xX13xX2xX4xX4bxX419xX1xX643xX0xX60xX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX28xX29xX2axX5xX9xX2dxX0xX7xX3cxX2dxX8exX185xX55xX14xX2xX55xX426xX5xXf5xX2xX3cxX355xX20xX2xX4xX11xX1dexX17xX2xX11dxX47xX2xX20xX4bxXa5xX5c0xX13xX12xX2xX4xX31xX4c6xX13xX4bxX2xX4bxX47xX13xX4bxX2xXa9xX15bxX13xX12xX2xX20xX3f2xXfxX2xX13xX12xX47xX13xX4bxX2xXfdxX2xX4xX100xX2xXe2xX47xX2xX4axX106xX13xX4bxX2xX4xX31xX29xX13xX12xX2xX4xX4bxXa6xX11xX2xX12xX11xXfxX13xX2xX4xX157xX11xX2xX13xX4bxXa5xX2xX4xX4bxX100xX2xX13xX47xX29xXf5xX2xX4xX4bxXa5xXfxX2xX169xX13xX12xX4d0xX0xX60xX7xX3cxX2dxX0xX60xX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX28xX29xX2axX5xX9xX2dxX0xX3xX4xX31xX29xX13xX12xX2dxX510xX13xX12xX2xX1ddxX1dexX2xX5axX12xX1e2xX20xX2xX182xX4bxXccxX17xX14xX0xX60xX3xX4xX31xX29xX13xX12xX2dxX2xX1ddxXccxX17xX2xX13xXfxX5xXf5xX2xX20xX4bxX44fxX13xX12xX2xX4xXfxX2xXa9xXfxX13xX12xX2xX4xX426xX1xX2xX4xX31xX17xX13xX12xX2xX4bxXa5xX157xX13xX12xX2xX4xX157xX11xX2xX3xX11axX2xX4bxX47xX11xX2xX6xX1c9xX13xX12xX2xX20xX3f2xXfxX2xX13xX12xXa5xXa6xX11xX2xX136xX3bxX13xX4bxXf5xX2xXa9xX11xX113xX17xX2xX13xX47xX5xX2xX31xX419xX4xX2xX20xX4cxX13xX2xX4xX4bxX11xX100xX4xX2xX13xX4bxXa5xX13xX12xX2xX20xX4bxX388xX2xX3cxX157xX11xX2xX6xX47xX2xX3cxX15bxX4xX2xX1xX4bxX4cxX13xX2xX20xX3f2xXfxX2xX13xX4bxX11xX3bxX3cxX2xX11dxX355xX2xX20xX4bxX42xX3cxX2xX3xXbexX20xXf5xX2xX136xX212xX29xX2xX11dxX3bxX2xX11dxX47xX2xX13xXccxX13xX12xX2xX20xXfxX29xX2xX3xXaaxX20xX2xXc5xX4bxXc7xX7xX2xX13xX4bxXccxX13xX2xX2axXccxX13xX185xX2xX55xX4c6xX2xX11dxX426xX5xXf5xX2xXa9xX11xX113xX17xX2xX13xX12xX47xX13xX4bxX2xXfdxX2xXa9xXfxX13xX12xX2xX4bxXa5xX157xX13xX12xX2xX4xX157xX11xX2xX6xX47xX2xX3xX11axX2xX4bxX47xX11xX2xX6xX1c9xX13xX12xX2xX20xX3f2xXfxX2xX13xX12xXa5xXa6xX11xX2xX2axXccxX13xX2xX13xXbexX11xX2xX20xX4bxX17xX13xX12xX185xX2xX182xX90xX20xX2xX4bxX29xX121xX4xX2xXa9xX15bxX13xX12xX2xX20xX3f2xXfxX2xX13xX12xX47xX13xX4bxX2xX4xX31xX29xX13xX12xX2xX4xX4bxXa6xX11xX2xX12xX11xXfxX13xX2xX4xX157xX11xX2xX4bxXa5xX157xX13xX12xX2xX4xX157xX11xX2xX3cxX355xX20xX2xX4xX11xX1dexX17xX2xX136xX212xX29xX2xX11dxX3bxXf5xX2xX20xX4bxX42xX3cxX2xX3xXbexX20xX2xX11dxX47xX2xX13xXccxX13xX12xX2xX20xXfxX29xX2xX3xXaaxX20xX2xXc5xX4bxXc7xX7xX2xX13xX12xXa5xXa6xX11xX2xX2axXccxX13xX2xX3cxX15bxX4xX2xX20xX90xX20xX4bxX2xX4xX29xX47xX13xX2xX2axX11xX3bxX13xX185xX2xX5axX12xX47xX13xX4bxX2xXa9xXfxX13xX12xX2xX20xX4bxX388xX2xXa9xX121xX29xX2xXf2xX17xX5xX100xX4xX2xX6xX11xX3bxX4xX2xX4xX31xX1dexX13xX2xX20xX90xX20xX2xX6xX106xX13xX4bxX2xX11dxX11axX20xX14xX2xX5xX2xX4xX100xX2xX2axX11axX2xX1xX4bxX1c9xX13xX12xXf5xX2xX11dxX3bxX2xX3xX11xX13xX4bxX2xX1xX4bxX1c9xX13xX12xX2xX136xX3bxX13xX4bxXf5xX2xX36xX182xX28xXf5xX2xXfxX13xX2xX4xX29xX47xX13xX2xX4xX4bxX11axX20xX2xX1xX4bxX744xX3cxXf5xX2xX20xX4bxX419xX4xX2xX6xXa5xX126xX13xX12xX2xX2axXccxX13xX2xX3xX52xXf5xX2xX5xX2xX4xX100xX2xX20xX5c0xX2xX3xX1f6xX2xX4xX31xX29xX13xX12xX2xXcxXccxX5xX2xX2axX11axX13xX12xX2xX13xX169xX13xX12xX2xX4xX4bxX169xX13xX2xX3cxX157xX11xX643xX0xX60xX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX28xX29xX2axX5xX9xX2dxX182xX169xX13xX12xX2xX4xX90xX20xX2xX36xX182xX28xX2xXa9xXfxX13xX12xX2xX20xX4bxX17xX5xX133xX13xX2xX3xXfxX13xX12xX2xX12xX11xXfxX11xX2xXa9xX29xX121xX13xX2xX3cxX157xX11xX2xX4xX4bxX7xX29xX2xX6xX15bxX2xX4xX31xX4c6xX13xX4bxX2xX4xX11axX2xX20xX4bxX3f2xXf5xX2xX11dxX4c6xX2xX11dxX426xX5xXf5xX2xX4xX31xX29xX13xX12xX2xX66xX2xX13xX42xX3cxX2xX4xX157xX11xXf5xX2xX13xX12xX17xX359xX13xX2xXa9xX4cxX17xX2xX4xXa5xX2xX20xX169xX13xX12xX2xX3x12821xX2xX136xX351xX2xX4bxX121xX13xX2xX20xX4bxX100xX185xX2xX5axX12xX47xX13xX4bxX2xXa9xXfxX13xX12xX2xX20xX4bxX388xX2xXa9xX121xX29xX2xXf2xX17xX5xX100xX4xX2xX6xX11xX3bxX4xX2xX11dxX113xX2xXa9xX113xX2xX20xXfxX29xX2xX11dxXfxX11xX2xX4xX31xX1c9xX2xX4xX11axX2xX20xX4bxX3f2xX2xX20xX3f2xXfxX2xX20xX90xX20xX2xX136xX3bxX13xX4bxX2xX11dxX11xX3bxX13xX2xX4xX31xX29xX13xX12xX2xX11dxX11xX3bxX20xX2xX4xX4bxX11axX20xX2xX4bxX11xX3bxX13xX2xXcxX10bxX2xX4bxX15bxX11xX2xX4bxXbexXfxX2xX4bxX17xX5xX2xXa9xX15bxX13xX12xX2xX13xX12xX17xX359xX13xX2xX6xX11axX20xX2xX20xX212xX11xX2xX4xX121xX29xXf5xX2xX13xXccxX13xX12xX2xX20xX419xX1xX2xX20xX5c0xX2xX3xX1f6xX2xX11dxX426xX4xX2xX20xX4bxX419xX4xXf5xX2xX4xX31xXfxX13xX12xX2xX4xX4bxX11xX100xX4xX2xX136xX351xX2xX1xX4bxX355xX20xX2xX11dxX355xX2xX20xX90xX20xX2xXc5xX1dbxX2xX4xX4bxX17xX426xX4xX2xX20xXfxX29xXf5xX2xX4bxX11xX3bxX13xX2xXa9xX121xX11xX185xX2xf4cfxX359xX13xX12xX2xX4xX4bxXa6xX11xXf5xX2xXa9xf482xX11xX2xX3cxX157xX11xX2xX4bxX4c6xX13xX4bxX2xX4xX4bxXaaxX20xX2xXa9xX47xX29xX2xX4xX121xX29xX2xX13xX12xX17xX359xX13xX2xX13xX4bxXccxX13xX2xX6xX11axX20xX1dxX2xX3cxXa6xX11xX2xX20xX4bxX17xX5xX1dexX13xX2xX12xX11xXfxX2x13f6bxX20xX4cxX3cxX2xX4xXfxX5xX2xX20xX4bxX388xX2xX11dxX11xX3bxX20xc661xXf5xX2xX20xX4bxX17xX5xX133xX13xX2xX12xX11xXfxX29xX2xX4xX121xX11xX2xX20xX4bxX117xX1dxX2xX6xX11xX1dexX13xX2xX2axX29xXfxX13xX4bxXf5xX2xX6xX11xX1dexX13xX2xXc5xX100xX4xX2xX11dxX157xX11xX2xX20xX90xX20xX2xX136xX3bxX13xX4bxX2xX11dxX11xX3bxX13xX2xX4xX17xX5xX100xX13xX2xX4xX31xX1dexX13xXf5xX2xX4xX31xX11xX133xX13xX2xXc5xX4bxXfxX11xX2xX3cxX169xX2xX4bxX4c6xX13xX4bxX2xX136xX3bxX13xX4bxX2xX11dxX11xX3bxX13xX2xX11dxX3bxX2xX4xX11xX13xX4bxX2xX63xXc5xX4bxX169xX13xX12xX2xX12xX11xX157xX11xX2xX4bxX121xX13xX2xX4xX31xX29xX13xX12xX2xX136xX3bxX13xX4bxX2xX11dxX11xX3bxX13xX2xXa9xXfxX2xXc5xX4bxX29xXfxX2xX4xX388xX13xX4bxX2xX11dxX47xX2xXa9xX10bxX2xX20xXbexX2xX20xX5c0xX2xX20xX4bxX100xXf5xX2xX20xX4bxX13cxX13xX4bxX2xX3xX90xX20xX4bxX2xX4bxX117xX2xX4xX31xX126xX6dxX643xX2xX28xX1dexX13xX2xX20xX121xX13xX4bxX2xXa9xXbexXf5xX2xX20xX90xX20xX2xX136xX3bxX13xX4bxX2xX11dxX11xX3bxX13xX2xX4xX42xX13xX12xX2xX20xXa5xXa6xX13xX12xX2xX4bxX117xX2xX4xX31xX126xX2xX6x14430xX13xX2xX13xX4bxXfxX17xX2xX11dxX157xX11xX2xX4xX11xX13xX4bxX2xX4xX4bxX4cxX13xX2xX4bxX126xX1xX2xX4xX90xX20xX2xX20xd5aaxX13xX12xX2xX1xX4bxX90xX4xX2xX4xX31xX11xX133xX13xX185xX0xX60xX1xX2dxX0xX4xXfxX136xX6xX7xX2xX24bxX11xX2axX4xX4bxX8xX9xX5exX6axX6axX9xX2xX20xX7xX6xX6xX3xX1xXfxX20xX11xX13xX12xX8xX9xX3fxX9xX2xX20xX7xX6xX6xX1xXfxX2axX2axX11xX13xX12xX8xX9xX3fxX9xX2xX136xX29xX31xX2axX7xX31xX8xX9xX6axX9xX2xXfxX6xX11xX12xX13xX8xX9xX20xX7xX13xX4xX7xX31xX9xX2dxX0xX4xX136xX29xX2axX5xX2dxX0xX4xX31xX2dxX0xX4xX2axX2dxX0xX11xX3cxX12xX2xX3xX31xX20xX8xX9xX60xX60xX11xX185xX136xXfxX29xX4bxXfxX4xX11xX13xX4bxX185xX11dxX13xX60xX13xX7xX24bxX3xX60xX3fxX3exX6axX2c3xX60xX3fxX6axX66xX2axX3exX6axX65xX2ccxX6axX6axX6axX4xX3fxX6axX2d3xX5exX5fxX2c3xX6xX3fxX185xX16xX1xX12xX9xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX29xX2e7xX3cxXfxX12xX7xX2xX2axX4xX4bxX17xX3cxX136xX9xX2xX24bxX11xX2axX4xX4bxX8xX9xX66xX66xX6axX1xXcxX9xX2xX4bxX7xX11xX12xX4bxX4xX8xX9xX2d3xX3exX5fxX1xXcxX9xX2xX60xX2dxX0xX60xX4xX2axX2dxX0xX60xX4xX31xX2dxX0xX4xX31xX2dxX0xX4xX2axX2dxX0xX1xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX182xXfxX1xX4xX11xX29xX13xX9xX2dxX4axX31xX11xX133xX13xX2xXc5xX4bxXfxX11xX2xXa9xX113xX2xX90xX13xX2xX136xX3bxX13xX4bxX2xX11dxX11xX3bxX13xX2xX11dxX3bxX2xX4xX11xX13xX4bxX2xX11dxX113xX2xX4xX11xX3cxX2xX3cxX121xX20xX4bxX2xX4xX121xX11xX2xX28xX55xXc83xX36xX2xX4xX388xX13xX4bxX2xX12xX11xX44fxX1xX2xX13xX12xXa5xXa6xX11xX2xX2axXccxX13xX2xXa9xXa5xX126xX20xX2xX4xX4bxX355xX2xX4bxXa5xX1f6xX13xX12xX2xX2axX351xX20xX4bxX2xX11dxX355xX2xX5xX2xX4xX100xX2xX20xX4bxX419xX4xX2xX6xXa5xX126xX13xX12xX2xX20xXfxX29xXf5xX2xXc5xX4bxX169xX13xX12xX2xX20xX4cxX13xX2xX20xX4bxX17xX5xX133xX13xX2xX4xX17xX5xX100xX13xX185xX0xX60xX1xX2dxX0xX60xX4xX2axX2dxX0xX60xX4xX31xX2dxX0xX60xX4xX136xX29xX2axX5xX2dxX0xX60xX4xXfxX136xX6xX7xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX28xX29xX2axX5xX9xX2dxX5axX12xX47xX13xX4bxX2xX20xe6f2xX13xX12xX2xXa9xX10bxX2xXcxX90xX20xX2xXa9xX351xX13xX4bxX2xX11dxX47xX2xXcxXccxX5xX2xX2axX11axX13xX12xX2xX3cxX15bxX4xX2xX3xX52xX2xXa9xX113xX2xX90xX13xX2xX20xX4bxX17xX5xX1dexX13xX2xX3xXccxX17xXf5xX2xX4xX4bxX17xX15bxX20xX2xX20xX90xX20xX2xX6xX106xX13xX4bxX2xX11dxX11axX20xX2xX13xX12xXa5xXa6xX11xX2xX2axXccxX13xX2xX20xXbexX2xX13xX4bxX17xX2xX20xX4cxX17xX2xX20xXfxX29xX2xX13xX4bxXa5xX13xX12xX2xX6xXccxX17xX2xX13xXfxX5xX2xX1xX4bxX212xX11xX2xX20xX4bxX17xX5xX133xX13xX2xX4xX17xX5xX100xX13xX2xX31xXfxX2xX4xX31xX17xX13xX12xX2xXa5xX5c0xX13xX12xX2xX13xX4bxXa5xX2xX4xX11xX3cxX2xX3cxX121xX20xX4bxX2xX20xXfxX13xX2xX4xX4bxX11xX3bxX1xXf5xX2xXcxX121xX2xX4xX31xX351xX2xX4xX31xX29xX13xX12xX2xXa9xX11xX113xX17xX2xX4xX31xX351xX2xX17xX13xX12xX2xX4xX4bxXa5xXf5xX2xX13xX15bxX11xX2xX4xX11xX100xX4xXf5xX2xX13xX12xX29xX121xX11xX2xX13xX4bxX11xXf5xX2xX12xX4bxcf9fxX1xX2xX4xX121xX13xX12xX643xX0xX60xX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX28xX29xX2axX5xX9xX2dx11cafxX146xX4xX2xXc5xX4bxX90xX20xXf5xX2xXa9xX133xX2xX4xX42xX13xX12xX2xX20xXa5xXa6xX13xX12xX2xX4bxX17xX5xX2xXa9xX15bxX13xX12xX2xX13xX12xX17xX359xX13xX2xX6xX11axX20xX2xX1xX4bxX355xX20xX2xX11dxX355xX2xX3xX11axX2xX13xX12xX4bxX11xX3bxX1xX2xX20xX4bxX42xX3cxX2xX3xXbexX20xXf5xX2xX136xX212xX29xX2xX11dxX3bxX2xX11dxX47xX2xX13xXccxX13xX12xX2xX20xXfxX29xX2xX3xXaaxX20xX2xXc5xX4bxXc7xX7xX2xX13xX4bxXccxX13xX2xX2axXccxX13xXf5xX2xX13xX12xX47xX13xX4bxX2xX4xX42xX13xX12xX2xX20xXa5xXa6xX13xX12xX2xX4bxX126xX1xX2xX4xX90xX20xX2xX6xX11xX1dexX13xX2xX2axX29xXfxX13xX4bxXf5xX2xX6xX11xX1dexX13xX2xXc5xX100xX4xXf5xX2xXa9xX744xX5xX2xX3cxX121xX13xX4bxX2xX4bxX126xX1xX2xX4xX90xX20xX2xX20xX169xX13xX12xX2xXexX2xX4xXa5xXf5xX2xX4xX121xX29xX2xXa9xX11xX113xX17xX2xXc5xX11xX3bxX13xX2xX11dxX113xX2xX20xX5c0xX2xX20xX4bxX100xXf5xX2xX20xX4bxX13cxX13xX4bxX2xX3xX90xX20xX4bxX2xX20xX4bxX29xX2xX20xX90xX2xX13xX4bxXccxX13xX2xXa9xX4cxX17xX2xX4xXa5xX2xX1xX4bxX90xX4xX2xX4xX31xX11xX133xX13xX2xX136xX3bxX13xX4bxX2xX11dxX11xX3bxX13xX2xX4xXa5xXf5xX2xX13xXccxX13xX12xX2xX20xXfxX29xX2xX3xX52xX2xX6xXa5xX126xX13xX12xX2xX11dxX47xX2xX20xX4bxX419xX4xX2xX6xXa5xX126xX13xX12xX2xX20xX90xX20xX2xX20xX5c0xX2xX3xX1f6xX2xX36xX182xX28xX1dxX2xX136xX4c6xX13xX4bxX2xXa9xeae8xX13xX12xX2xX4xX31xX29xX13xX12xX2xX4xX4bxX11axX20xX2xX4bxX11xX3bxX13xX2xXf2xX17xX212xX13xX2xX6x13ad8xX643xX2xXa9xX133xX2xX13xX12xXa5xXa6xX11xX2xX2axXccxX13xX2xX20xXbexX2xX13xX4bxX11xX113xX17xX2xX20xX5c0xX2xX4bxX15bxX11xX2xX6xX11axXfxX2xX20xX4bxX1e2xX13xX2xX11dxX47xX2xX4xX4bxX355xX2xX4bxXa5xX1f6xX13xX12xX2xX20xX90xX20xX2xX2axX351xX20xX4bxX2xX11dxX355xX2xX5xX2xX4xX100xX2xX20xX4bxX419xX4xX2xX6xXa5xX126xX13xX12xX2xX20xXfxX29xX185xX0xX60xX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX28xX29xX2axX5xX9xX2dxXc83xX133xX2xX4xX4bxX11axX20xX2xX4bxX11xX3bxX13xX2xX4bxX11xX3bxX17xX2xXf2xX17xX212xX2xX3cxX355xX20xX2xX4xX11xX1dexX17xX2xX4xX31xX1dexX13xXf5xX2xX11dxXfxX11xX2xX4xX31xX1c9xX2xX20xX3f2xXfxX2xX13xX12xXa5xXa6xX11xX2xXa9xXaaxX13xX12xX2xXa9xX4cxX17xX2xX31xX419xX4xX2xXf2xX17xXfxX13xX2xX4xX31xX1e2xX13xX12xX185xX2xe19bxX29xX2xXa9xXbexXf5xX2xX13xX12xX47xX13xX4bxX2xXa9xXa5xXfxX2xX11dxX11xX3bxX20xX2xX1xX4bxX90xX4xX2xX4xX31xX11xX133xX13xX2xXc5xX1dbxX2xX4xX4bxX17xX426xX4xX2xX11dxX47xX29xX2xX136xX15bxX2xX4xX11xX1dexX17xX2xX20xX4bxX13cxX2xXa9xX90xX13xX4bxX2xX12xX11xX90xX2xX3cxXaaxX20xX2xXa9xX15bxX2xX4bxX29xX47xX13xX2xX4xX4bxX47xX13xX4bxX2xX13xX4bxX11xX3bxX3cxX2xX11dxX355xX2xX20xX3f2xXfxX2xX13xX12xXa5xXa6xX11xX2xXa9xXaaxX13xX12xX2xXa9xX4cxX17xX2xX11dxX47xX2xX20xX90xX20xX2xXa9xX5c0xX13xX2xX11dxX351xX185xX0xX60xX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX28xX29xX2axX5xX9xX2dxX5axX12xX47xX13xX4bxX2xX4xX4bxX11axX20xX2xX4bxX11xX3bxX13xX2xX20xX169xX13xX12xX2xXc5xX4bxXfxX11xX2xX4xX419xX4xX2xX20xX212xX2xX20xX90xX20xX2xX4bxX29xX121xX4xX2xXa9xX15bxX13xX12xXf5xX2xX20xX17xX13xX12xX2xX20xX419xX1xX2xX4xX4bxX169xX13xX12xX2xX4xX11xX13xX2xXa9xX133xX2xX13xX12xXa5xXa6xX11xX2xX2axXccxX13xX2xX4bxX11xX133xX17xXf5xX2xX20xX4bxX11xXfxX2xX3x10d5bxX2xX11dxX47xX2xXa9xX359xX13xX12xX2xX4bxX47xX13xX4bxX185xX2xXc83xX146xX20xX2xX136xX11xX3bxX4xXf5xX2xX4xX42xX13xX12xX2xX20xXa5xXa6xX13xX12xX2xXa9xX52xX11xX2xX4xX4bxX29xX121xX11xXf5xX2xX6xX575xX13xX12xX2xX13xX12xX4bxX7xX2xX1240xX2xXc5xX11xX100xX13xX2xX20xX3f2xXfxX2xX13xX12xXa5xXa6xX11xX2xX2axXccxX13xX2xX136xdd85xX13xX12xX2xX13xX4bxX11xX113xX17xX2xXcc7xXc5xX1dexX13xX4bxXcd8xX2xX13xX4bxXa5xX14xX2xX4xX4bxX169xX13xX12xX2xXf2xX17xXfxX2xX20xX90xX20xX2xX20xX5c0xX2xX3xX1f6xX2xX36xX182xX28xXf5xX2xX20xX90xX20xX2xX4xXc8fxX2xX20xX4bxXaaxX20xX2xX4bxX15bxX11xXf5xX2xXa9xX29xX47xX13xX2xX4xX4bxX133xXf5xX2xX4xX11xX100xX1xX2xXcxX44fxX20xX2xX20xX453xX2xX4xX31xX11xX643xX2xX4axX31xX1dexX13xX2xX20xX5c0xX2xX3xX1f6xX2xXa9xXbexXf5xX2xX1xX4bxXccxX13xX2xX4xX13cxX20xX4bxXf5xX2xXa9xX90xX13xX4bxX2xX12xX11xX90xXf5xX2xX1xX4bxX212xX13xX2xX4bxX359xX11xX2xX20xX4bxX29xX2xX13xX12xXa5xXa6xX11xX2xX2axXccxX13xX2xX11dxX47xX2xX4xX11xX100xX1xX2xX4xX4bxX17xX2xX20xX90xX20xX2xX1240xX2xXc5xX11xX100xX13xX2xX12xXbexX1xX2xX1240xX2xX20xXbexX2xX4xX31xX90xX20xX4bxX2xX13xX4bxX11xX3bxX3cxX2xXa9xX133xX2xX136xXc8fxX2xX3xX17xX13xX12xXf5xX2xX4bxX29xX47xX13xX2xX4xX4bxX11xX3bxX13xX2xX4bxX5c0xX13xX2xX20xX4bxXa5xX5c0xX13xX12xX2xX4xX31xX4c6xX13xX4bxX2xX4bxX47xX13xX4bxX2xXa9xX15bxX13xX12xX2xX11dxX4c6xX2xX3xX11axX2xX13xX12xX4bxX11xX3bxX1xX2xX20xX4bxX42xX3cxX2xX3xXbexX20xXf5xX2xX136xX212xX29xX2xX11dxX3bxX2xX11dxX47xX2xX13xXccxX13xX12xX2xX20xXfxX29xX2xX3xXaaxX20xX2xXc5xX4bxXc7xX7xX2xX13xX4bxXccxX13xX2xX2axXccxX13xX2xX4xX31xX29xX13xX12xX2xX13xX4bxX12bxX13xX12xX2xX13xX42xX3cxX2xX4xX11xX100xX1xX2xX4xX4bxX7xX29xX185xX0xX60xX1xX2dxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX1dxX9xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX28xX29xX2axX5xX9xX2dxX0xX7xX3cxX2dxX8exX185xX55xX14xX2xd6a6xX11xX13xX2xX20xX212xX3cxX2xX5c0xX13xX2xX169xX13xX12x13920xX0xX60xX7xX3cxX2dxX0xX60xX1xX2dxX0xX1xX2xX20xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xe92exX17xX4xX4bxX29xX31xX9xX2dxX4axX4bxX355xX20xX2xX20xX4bxX11xX0xX60xX1xX2d
Thục chi