Mục sở thị cuộc tập trận chung lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh của 40.000 binh sĩ NATO
(Baohatinh.vn) - Ít nhất 40.000 binh sĩ đến từ hơn 30 quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tham gia cuộc tập trận chung lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh - Trident Juncture 2018.
1c8bxbfd2xb777xbe22x7119x8653x247dxc15bxbd97xX7xc6bdxc82dx758exd3d6xad98xc0fbxX5xdd32xXax6bf5x8b38x2440xX4xX3xX7x7a04xX3xXexX1xcec6xX3xX4x51c3xa142xX4xX3xXexae9bxXbxX3xXexd85dxX24x4798xX3xX4xX1xX1fxX2ax6190xX3xX5x9825xX2axX3xX2axX1x55e2xXexX3x571bxb2e5xX3xXexdf2axX3xX7xX6xX1fxX3x2952xX1xXdxc878xX2axX3xXexX28xX6xX2axX1xX3x2beexcdacxX2axX1xX3xX4x6226xX6xX3x673dx743ex662cxX5bxX5bxX5bxX3x8399xXdxX2axX1xX3xX7xb296xX3x54d2x4db8xXcx4260xX0x3aacxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5c70xX10xX6xd6fexXaxX12x27e4xXexX3xX2axX1xX38xXexX3xX5axX5bxX5cxX5bxX5bxX5bxX3xX61xXdxX2axX1xX3xX7xX67xX3x4b48xX48xX2axX3xXexX3fxX3xX1xc6cbxX2axX3x58b1xX5bxX3x4b37xX1fx88ecxX4xX3xX30xXdxX6xX3xXexX1xX1fxX20xX4xX3xXcxd1a8xX3xX4xX1x9a16xX4xX3xX7dxXdx6a49xXbxX3x8f07xX33xX4xX3x2751x8229xX4xX3x3104xX52xXdxX3xXcxd86axa74dxX3xd494xXc4xXa2xX2axX30xX3x840dxX69xX6axXcxX6cx9255xX3xX9axX6xX2axX30xX3xXexX1xX6xde43xX3xX30xXdxX6xX3xX4xX1fxX20xX4xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xX4xX1xX1fxX2axX30xX3xX5xX33xX2axX3xX2axX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xX7xX6xX1fxX3xX45xX1xXdxX48xX2axX3xXexX28xX6xX2axX1xX3xX51xX52xX2axX1xX3x4afcxX3xXcxX28xXdxX80xX10xX2axXexX3x4079xX1fxX2axX4xXexX1fxX28xX10xX3x4450xX5bxX2x2cb1xX5cxX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8x8f5exX80xXd2xX3xXbxX45xX10xX2axXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxXexX10x69dexXexX127xX6xX5xXdxX30xX2axc377xX3xX4xX10xX2axXexX10xX28x35aexXaxX12xX0xXdxXe9xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX45xX10xX2axXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXax8990xXdxX80xXexX1xX16dxX3x7d34xX2xa3afxXbxX165xX175xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX16dxX3xX5axX2xX5bxXbxX165xX175xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16dxX6exX6exXdxX5cxX61xX6xX14fxX1xX6xXexXdxX2axX1xX5cx59f1xX2axX6exX2axX10xX194xX7xX6exX2xX13dxX5axX5axX6exX2xX13axX5axX80xX19dxX2xX19bxXa5xXa5xX13axX2xXexX13axX13axXa5xX5bxX5x2580xX127xX2xX5cx2de2xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX4xX1fxX20xX4xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xX4xX1xX1fxX2axX30xX3xX5xX33xX2axX3xX2axX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xX7xX6xX1fxX3xX45xX1xXdxX48xX2axX3xXexX28xX6xX2axX1xX3xX51xX52xX2axX1xX3xX4xX57xX6xX3xX5axX5bxX5cxX5bxX5bxX5bxX3xX61xXdxX2axX1xX3xX7xX67xX3xX69xX6axXcxX6cxXaxX3xX6exX12xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX6xXbxXexXdxX14fxX2axXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX165xXexX127xX6xX5xXdxX30xX2axX16dxX3xX1ecxX1fxX7xXexXdxa34fxXd2xX175xXaxX12xX45xX1fxX20xX4xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xXcxX28xXdxX80xX10xX2axXexX3xX131xX1fxX2axX4xXexX1fxX28xX10xX3xX13axX5bxX2xX13dxX3xX80xXdxdd5cxX2axX3xX28xX6xX3xX4xX1xX57xX3xXd2xX48xX1fxX3xXexX28xadd9xX2axX3xX5xcd53xX2axX1xX3xXexX1xXb8xX3xX69xX6xX3x627exXd2xaa1axX3xX1caxX33xXdxX3xX7x49a4xX3xXexX1xX6xXe9xX3xX30xXdxX6xX3xX4xX57xX6xX3x3f04xXexX3xX2axX1xX38xXexX3xX5axX5bxX5cxX5bxX5bxX5bxX3xX61xXdxX2axX1xX3xX7xX67xX3xXexX1xX1fxX20xX4xX3xX1xXa2xX2axX3xXa5xX5bxX3xXa8xX1fxXaaxX4xX3xX30xXdxX6xX2d0xX3xX9axXc4x516dxX4xX3xX9ax3ab1xX2axX1xX3xX30xXdxX31axX3xX5x4c75xX3xX4xb15axX3xXa8xX1fxXd2xX3xXe9x66a0xX3xX5xX33xX2axX3xX2axX1xX38xXexX3xXexX3fxX3xX7xX6xX1fxX3xX45xX1xXdxX48xX2axX3xXexX28xX6xX2axX1xX3xX51xX52xX2axX1xX5cxX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX14fxX80xXd2xX3xXbxX45xX10xX2axXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX165xXexX127xX6xX5xXdxX30xX2axX16dxX3xX4xX10xX2axXexX10xX28xX175xXaxX12xX0xXdxXe9xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX45xX10xX2axXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxX194xXdxX80xXexX1xX16dxX3xX19bxX2xX19dxXbxX165xX175xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX16dxX3xX5axX2xX5bxXbxX165xX175xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16dxX6exX6exXdxX5cxX61xX6xX14fxX1xX6xXexXdxX2axX1xX5cxX1caxX2axX6exX2axX10xX194xX7xX6exX2xX13dxX5axX5axX6exX2xX13axX5axX80xX19dxX2xX19bxXa5xXa5xXa5xX5axXex6e97xX5axXa5xX13axX5xXa5xX127xX5axX5cxX1ecxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX4xX1fxX20xX4xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xX4xX1xX1fxX2axX30xX3xX5xX33xX2axX3xX2axX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xX7xX6xX1fxX3xX45xX1xXdxX48xX2axX3xXexX28xX6xX2axX1xX3xX51xX52xX2axX1xX3xX4xX57xX6xX3xX5axX5bxX5cxX5bxX5bxX5bxX3xX61xXdxX2axX1xX3xX7xX67xX3xX69xX6axXcxX6cxXaxX3xX6exX12xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX6xXbxXexXdxX14fxX2axXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX165xXexX127xX6xX5xXdxX30xX2axX16dxX3xX1ecxX1fxX7xXexXdxX284xXd2xX175xXaxX12xX51xX2d7xX4xX3xX5xXc4xX316xX2axX30xX3xX7dx9095xXdxX3xXa8xX1fxXd1xX2axX3xX7dxX14fxX323xX2axX30xX3xX30xXdxX6xX3xX69xX6xX3xX2cexXd2xX3xX1caxX33xXdxX3xXexX323xX1fxX3xX7xXd1xX2axX3xX61xX6xXd2xX3xX45xX14fxX28xX1caxX10xXexXexX10xX3xX7dxX69xX6cxX13x23c1xX3xX4daxXexX14fxX28xXe9xX3xX5xX33xXbxX3xX4daxX3bxX1ecxX14fxX5xX80xX3xX1caxX323xX3xX7dxX69xX13xX6cxX4daxX3xX4daxX3bxX1fxX80xX80xX3xXexX1xX6xXe9xX3xX30xXdxX6xX3xX4xX1fxX20xX4xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xXcxX28xXdxX80xX10xX2axXexX3xX131xX1fxX2axX4xXexX1fxX28xX10xX3xX13axX5bxX2xX13dxX3xX1caxX33xXdxX3xXexX323xX1fxX3xX7xXd1xX2axX3xX61xX6xXd2xX3xX2cexX4daxX4daxX3xX7dxX6xX28xX28xXd2xX3xX4daxX5cxX3xXcxX28xX1fxXe9xX6xX2axX3xX4xX57xX6xX3xX7dxX4a5xXdxX3xXa8xX1fxXd1xX2axX3xX13x372bxX3xX18xX3xX2axX30xX14fxX323xXdxX3xX3bxX1xXa2xXdxX3xX61x1e5dxX3xX61xXdxX3cxX2axX3xba31xX10xX7xXexX284xX1ecxX14fxX28xX80xX10xX28xX2axX2d0xX3xX69xX6xX3xX2cexXd2xX5cxX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX14fxX80xXd2xX3xXbxX45xX10xX2axXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX165xXexX127xX6xX5xXdxX30xX2axX16dxX3xX4xX10xX2axXexX10xX28xX175xXaxX12xX0xXdxXe9xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX45xX10xX2axXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxX194xXdxX80xXexX1xX16dxX3xX19bxX2xX19dxXbxX165xX175xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX16dxX3xX5axX2xX5bxXbxX165xX175xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16dxX6exX6exXdxX5cxX61xX6xX14fxX1xX6xXexXdxX2axX1xX5cxX1caxX2axX6exX2axX10xX194xX7xX6exX2xX13dxX5axX5axX6exX2xX13axX5axX80xX19dxX2xX19bxXa5xXa5xX5axX3f4xXexX13axX13axX3f4xX1e8xX5xX5axX127xX19dxX5cxX1ecxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX4xX1fxX20xX4xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xX4xX1xX1fxX2axX30xX3xX5xX33xX2axX3xX2axX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xX7xX6xX1fxX3xX45xX1xXdxX48xX2axX3xXexX28xX6xX2axX1xX3xX51xX52xX2axX1xX3xX4xX57xX6xX3xX5axX5bxX5cxX5bxX5bxX5bxX3xX61xXdxX2axX1xX3xX7xX67xX3xX69xX6axXcxX6cxXaxX3xX6exX12xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX6xXbxXexXdxX14fxX2axXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX165xXexX127xX6xX5xXdxX30xX2axX16dxX3xX1ecxX1fxX7xXexXdxX284xXd2xX175xXaxX12xX13axX3xX9axX52xXdxX3xX9axX20xXdxX3xX61xXdxX2axX1xX3xX5xX2e6xX2axX1xX3xXccxXbcxX4xX3xXexX3fxX3xXcxXdxX3cxX1fxX3xX9axX14fxX323xX2axX3xX3bxX55bxX3xXexX1xX1fxX24xXexX3xX9axX6xX3xXa8xX1fxXaaxX4xX3xX30xXdxX6xX3xX7x39c2xX2axX3xX7xX323xX2axX30xX3xXexX1xX6xXe9xX3xX30xXdxX6xX3xX1caxX323xX14fxX3xX5xX2d7xX4xX3xX5xXc4xX316xX2axX30xX3xX9ax7ce8xX4xX3xX2axX1xXdxXc1xXe9xX3xX4xX1xX1fxX2axX30xX3xX4xX57xX6xX3xX69xX6axXcxX6cxX2d0xX3xXbxX1xXaaxXdxX3xX1xX316xXbxX3xX1caxXc4xX316xXexX3xX7xX32dxX2axX30xX3xXexX28xX14fxX2axX30xX3xX4xX1fxX20xX4xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xXcxX28xXdxX80xX10xX2axXexX3xX131xX1fxX2axX4xXexX1fxX28xX10xX3xX13axX5bxX2xX13dxX3xXexX52xXdxX3xXexX28xX52xXdxX3x5431xX14fxX10xX80xX7xXe9xX14fxX10xX2axX3xX18xX3xX78axX10xX2axX6xX2d0xX3xX69xX6xX3xX2cexXd2xX5cxX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX14fxX80xXd2xX3xXbxX45xX10xX2axXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX165xXexX127xX6xX5xXdxX30xX2axX16dxX3xX4xX10xX2axXexX10xX28xX175xXaxX12xX0xXdxXe9xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX45xX10xX2axXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxX194xXdxX80xXexX1xX16dxX3xX19bxX2xX19dxXbxX165xX175xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX16dxX3xX5axX5bxX3f4xXbxX165xX175xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16dxX6exX6exXdxX5cxX61xX6xX14fxX1xX6xXexXdxX2axX1xX5cxX1caxX2axX6exX2axX10xX194xX7xX6exX2xX13dxX5axX5axX6exX2xX13axX5axX80xX19dxX2xX19bxXa5xX5axX5bxX5bxXexX13dxX13dxX5axX5axX5xX2xX127xX19bxX5cxX1ecxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX4xX1fxX20xX4xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xX4xX1xX1fxX2axX30xX3xX5xX33xX2axX3xX2axX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xX7xX6xX1fxX3xX45xX1xXdxX48xX2axX3xXexX28xX6xX2axX1xX3xX51xX52xX2axX1xX3xX4xX57xX6xX3xX5axX5bxX5cxX5bxX5bxX5bxX3xX61xXdxX2axX1xX3xX7xX67xX3xX69xX6axXcxX6cxXaxX3xX6exX12xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX6xXbxXexXdxX14fxX2axXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX165xXexX127xX6xX5xXdxX30xX2axX16dxX3xX1ecxX1fxX7xXexXdxX284xXd2xX175xXaxX12xXcxXdxX2bfxXe9xX3xX3bxX2e6xX4xX1xX3xca6axX6exX6axX127xX2xX13dx830exX3xX4daxX1fxXbxX10xX28xX3xX7dxX14fxX28xX2axX10xXexX3xX4xX57xX6xX3xX7dxX4a5xXdxX3xXa8xX1fxXd1xX2axX3xX13xX55bxX3xX4xX38xXexX3xX4xX31axX2axX1xX3xXexX3fxX3xXexX323xX1fxX3xX7xXd1xX2axX3xX61xX6xXd2xX3xX2cexX4daxX4daxX3xX7dxX6xX28xX28xXd2xX3xX4daxX5cxX3xXcxX28xX1fxXe9xX6xX2axX3xX9axX3cxX3xXexX1xX6xXe9xX3xX30xXdxX6xX3xX4xX1fxX20xX4xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xXcxX28xXdxX80xX10xX2axXexX3xX131xX1fxX2axX4xXexX1fxX28xX10xX3xX13axX5bxX2xX13dxX3xX18xX3xX1cax5f5cxX2axX30xX3xX61xXdxX3cxX2axX3xX69xX6xX3xX2cexXd2xX5cxX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX14fxX80xXd2xX3xXbxX45xX10xX2axXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX165xXexX127xX6xX5xXdxX30xX2axX16dxX3xX4xX10xX2axXexX10xX28xX175xXaxX12xX0xXdxXe9xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX45xX10xX2axXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxX194xXdxX80xXexX1xX16dxX3xX19bxX2xX19dxXbxX165xX175xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX16dxX3xX5axX2xX2xXbxX165xX175xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16dxX6exX6exXdxX5cxX61xX6xX14fxX1xX6xXexXdxX2axX1xX5cxX1caxX2axX6exX2axX10xX194xX7xX6exX2xX13dxX5axX5axX6exX2xX13axX5axX80xX19dxX2xX19bxXa5xX5axX2xXa5xXexX3f4xX19dxX5axX13dxX5xX5bxX127xX1e8xX5cxX1ecxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX4xX1fxX20xX4xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xX4xX1xX1fxX2axX30xX3xX5xX33xX2axX3xX2axX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xX7xX6xX1fxX3xX45xX1xXdxX48xX2axX3xXexX28xX6xX2axX1xX3xX51xX52xX2axX1xX3xX4xX57xX6xX3xX5axX5bxX5cxX5bxX5bxX5bxX3xX61xXdxX2axX1xX3xX7xX67xX3xX69xX6axXcxX6cxXaxX3xX6exX12xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX6xXbxXexXdxX14fxX2axXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX165xXexX127xX6xX5xXdxX30xX2axX16dxX3xX1ecxX1fxX7xXexXdxX284xXd2xX175xXaxX12xX51xc296xX3xX9axX14fxX323xX2axX3xX61xX20xX3xX61xXdxX2axX1xX3xXcxX1xX10xX3xXc8xX5xX6xX4xX3bxX3xX78axX6xXexX7xX3xX7xXaaxX3xX5axX3xX4xX57xX6xX3xXa8xX1fxXd1xX2axX3xX9axX20xXdxX3xX6axX2axX1xX3xXexX1xX6xXe9xX3xX30xXdxX6xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xXcxX28xXdxX80xX10xX2axXexX3xX131xX1fxX2axX4xXexX1fxX28xX10xX3xX13axX5bxX2xX13dxX3xX30x599bxX2axX3xX78axX10xX2axX6xX2d0xX3xX69xX6xX3xX2cexXd2xX5cxX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX14fxX80xXd2xX3xXbxX45xX10xX2axXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX165xXexX127xX6xX5xXdxX30xX2axX16dxX3xX4xX10xX2axXexX10xX28xX175xXaxX12xX0xXdxXe9xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX45xX10xX2axXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxX194xXdxX80xXexX1xX16dxX3xX19bxX2xX19dxXbxX165xX175xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX16dxX3xX5axX2xX5bxXbxX165xX175xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16dxX6exX6exXdxX5cxX61xX6xX14fxX1xX6xXexXdxX2axX1xX5cxX1caxX2axX6exX2axX10xX194xX7xX6exX2xX13dxX5axX5axX6exX2xX13axX5axX80xX19dxX2xX19bxXa5xX5axX13axX19dxXexX5axX2xX5axX1e8xX5xX3f4xX127xX13dxX5cxX1ecxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX4xX1fxX20xX4xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xX4xX1xX1fxX2axX30xX3xX5xX33xX2axX3xX2axX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xX7xX6xX1fxX3xX45xX1xXdxX48xX2axX3xXexX28xX6xX2axX1xX3xX51xX52xX2axX1xX3xX4xX57xX6xX3xX5axX5bxX5cxX5bxX5bxX5bxX3xX61xXdxX2axX1xX3xX7xX67xX3xX69xX6axXcxX6cxXaxX3xX6exX12xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX6xXbxXexXdxX14fxX2axXaxX12xX13xX31axXd2xX3xX61xX6xXd2xX3xXa8xX1fxXd1xX2axX3xX7xX2d7xX3xXexX1xX6xXe9xX3xX30xXdxX6xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xXcxX28xXdxX80xX10xX2axXexX3xX131xX1fxX2axX4xXexX1fxX28xX10xX3xX13axX5bxX2xX13dxX3xX18xX3xXcxX28xX14fxX2axX80xX1xX10xXdxXe9xX2d0xX3xX69xX6xX3xX2cexXd2xX5cxX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX14fxX80xXd2xX3xXbxX45xX10xX2axXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX165xXexX127xX6xX5xXdxX30xX2axX16dxX3xX4xX10xX2axXexX10xX28xX175xXaxX12xX0xXdxXe9xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX45xX10xX2axXexX10xX28xX3xX80xXexX1xX1fxXe9xX61xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxX194xXdxX80xXexX1xX16dxX3xX19bxX2xX19dxXbxX165xX175xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX16dxX3xX5axX2xX5bxXbxX165xX175xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16dxX6exX6exXdxX5cxX61xX6xX14fxX1xX6xXexXdxX2axX1xX5cxX1caxX2axX6exX2axX10xX194xX7xX6exX2xX13dxX5axX5axX6exX2xX13axX5axX80xX19dxX2xX19bxXa5xX5axX5axX13dxXexX2xXa5xX19dxX1e8xX5xX2xX5bxX127xX13axX5cxX1ecxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX4xX1fxX20xX4xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xX4xX1xX1fxX2axX30xX3xX5xX33xX2axX3xX2axX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xX7xX6xX1fxX3xX45xX1xXdxX48xX2axX3xXexX28xX6xX2axX1xX3xX51xX52xX2axX1xX3xX4xX57xX6xX3xX5axX5bxX5cxX5bxX5bxX5bxX3xX61xXdxX2axX1xX3xX7xX67xX3xX69xX6axXcxX6cxXaxX3xX6exX12xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX6xXbxXexXdxX14fxX2axXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX165xXexX127xX6xX5xXdxX30xX2axX16dxX3xX1ecxX1fxX7xXexXdxX284xXd2xX175xXaxX12xXccxXa2xX2axX3xX1caxX1cxX3xX1caxXdxX2afxX2axX3xX4xX1xXdxX2axX1xX3xX61xXdxX3cxX2axX3xX7xXaaxX3xX13axX5axX3xXdaxX13xX8fcxX2cexXdfxX3xX4xX57xX6xX3xXcxX1xX1fx886bxX3xd827xX1fxXd1xX2axX3xX5xX14xX4xX3xX4xX1xXdxX48xX2axX3xX13xX55bxX3xXexXdxX48xX2axX3xX1xX323xX2axX1xX3xX4xX31axX4xX3xX61xX323xXdxX3xX1xX1fxX38xX2axX3xX5xX1fxXd2xXc1xX2axX3xXexX28xX14fxX2axX30xX3xXexX1xX56bxXdxX3xXexXdxX48xXexX3xX5xX52xX2axX1xX3xX30xXdxX31axX3xX127xX3xXe9xX20xXexX3xX2axX20xXdxX3xX80xX1fxX2axX30xX3xX4xX57xX6xX3xX4xX1fxX20xX4xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xXcxX28xXdxX80xX10xX2axXexX3xX131xX1fxX2axX4xXexX1fxX28xX10xX3xX13axX5bxX2xX13dxX3xX18xX3x25f2xX4xX10xX5xX6xX2axX80xX5cxX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX14fxX80xXd2xX3xXbxX45xX10xX2axXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX165xXexX127xX6xX5xXdxX30xX2axX16dxX3xX4xX10xX2axXexX10xX28xX175xXaxX12xX0xXdxXe9xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX45xX10xX2axXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxX194xXdxX80xXexX1xX16dxX3xX19bxX2xX19dxXbxX165xX175xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX16dxX3xX5axX2xX5bxXbxX165xX175xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16dxX6exX6exXdxX5cxX61xX6xX14fxX1xX6xXexXdxX2axX1xX5cxX1caxX2axX6exX2axX10xX194xX7xX6exX2xX13dxX5axX5axX6exX2xX13axX5axX80xX19dxX2xX19bxXa5xX19dxX5bxX2xXexX13axX5axX19dxX5bxX5xX1e8xX127xXa5xX5cxX1ecxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX4xX1fxX20xX4xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xX4xX1xX1fxX2axX30xX3xX5xX33xX2axX3xX2axX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xX7xX6xX1fxX3xX45xX1xXdxX48xX2axX3xXexX28xX6xX2axX1xX3xX51xX52xX2axX1xX3xX4xX57xX6xX3xX5axX5bxX5cxX5bxX5bxX5bxX3xX61xXdxX2axX1xX3xX7xX67xX3xX69xX6axXcxX6cxXaxX3xX6exX12xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX6xXbxXexXdxX14fxX2axXaxX12xXccxXa2xX2axX3xX1caxX1cxX3xX13xX8fcxX2cexX3xX1xX323xX2axX1xX3xXa8xX1fxXd1xX2axX3xX9axX48xX2axX3xX9axX1cxX6xX3xX9axXdxX3cxXe9xX3xX1xX1fxX38xX2axX3xX5xX1fxXd2xXc1xX2axX3xX18xX3xXeb7xX4xX10xX5xX6xX2axX80xX5cxX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX14fxX80xXd2xX3xXbxX45xX10xX2axXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX165xXexX127xX6xX5xXdxX30xX2axX16dxX3xX4xX10xX2axXexX10xX28xX175xXaxX12xX0xXdxXe9xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX45xX10xX2axXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxX194xXdxX80xXexX1xX16dxX3xX19bxX2xX19dxXbxX165xX175xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX16dxX3xX5axX2xX5bxXbxX165xX175xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16dxX6exX6exXdxX5cxX61xX6xX14fxX1xX6xXexXdxX2axX1xX5cxX1caxX2axX6exX2axX10xX194xX7xX6exX2xX13dxX5axX5axX6exX2xX13axX5axX80xX19dxX2xX19bxXa5xX19dxX13axX2xXexX13axX19dxX1e8xX19bxX5xX2xX5bxX127xX3f4xX5cxX1ecxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX4xX1fxX20xX4xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xX4xX1xX1fxX2axX30xX3xX5xX33xX2axX3xX2axX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xX7xX6xX1fxX3xX45xX1xXdxX48xX2axX3xXexX28xX6xX2axX1xX3xX51xX52xX2axX1xX3xX4xX57xX6xX3xX5axX5bxX5cxX5bxX5bxX5bxX3xX61xXdxX2axX1xX3xX7xX67xX3xX69xX6axXcxX6cxXaxX3xX6exX12xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX6xXbxXexXdxX14fxX2axXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX165xXexX127xX6xX5xXdxX30xX2axX16dxX3xX1ecxX1fxX7xXexXdxX284xXd2xX175xXaxX12xX69xX6axXcxX6cxX3xX4xX1xX14fxX3xX61xXdxX48xXexX3xXe9xX14xX4xX3xX9axX2e6xX4xX1xX3xX4xX57xX6xX3xX4xX1fxX20xX4xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xXcxX28xXdxX80xX10xX2axXexX3xX131xX1fxX2axX4xXexX1fxX28xX10xX3xX13axX5bxX2xX13dxX3xX5xX323xX3xX2axX1x3ad0xXe9xX3xX2axXd1xX2axX30xX3xX4xX6xX14fxX3xX3bxX1xX4a5xX3xX2ax2053xX2axX30xX3xX4xX1xXdxX48xX2axX3xX9axX38xX1fxX3xX3bxX1xXdxX3xXe9xX20xXexX3xX2axXc4xX33xX4xX3xXexX1xX323xX2axX1xX3xX1caxXdxX2bfxX2axX3xX69xX6axXcxX6cxX3xX61xX1cxX3xXexX38xX2axX3xX4xX32dxX2axX30xX5cxX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX14fxX80xXd2xX3xXbxX45xX10xX2axXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX165xXexX127xX6xX5xXdxX30xX2axX16dxX3xX4xX10xX2axXexX10xX28xX175xXaxX12xX0xXdxXe9xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX45xX10xX2axXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxX194xXdxX80xXexX1xX16dxX3xX19bxX2xX19dxXbxX165xX175xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX16dxX3xX5axX2xX5bxXbxX165xX175xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16dxX6exX6exXdxX5cxX61xX6xX14fxX1xX6xXexXdxX2axX1xX5cxX1caxX2axX6exX2axX10xX194xX7xX6exX2xX13dxX5axX5axX6exX2xX13axX5axX80xX19dxX2xX19bxXa5xX19dxXa5xX5axXexXa5xX3f4xX13dxX13axX5xX13axX127xX2xXa5xX5cxX1ecxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX4xX1fxX20xX4xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xX4xX1xX1fxX2axX30xX3xX5xX33xX2axX3xX2axX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xX7xX6xX1fxX3xX45xX1xXdxX48xX2axX3xXexX28xX6xX2axX1xX3xX51xX52xX2axX1xX3xX4xX57xX6xX3xX5axX5bxX5cxX5bxX5bxX5bxX3xX61xXdxX2axX1xX3xX7xX67xX3xX69xX6axXcxX6cxXaxX3xX6exX12xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX6xXbxXexXdxX14fxX2axXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX165xXexX127xX6xX5xXdxX30xX2axX16dxX3xX1ecxX1fxX7xXexXdxX284xXd2xX175xXaxX12xXcxXb8xX2axX30xX3xXcxX1xXc4xX3xX3bx552exX3xX69xX6axXcxX6cxX3xX131xX10xX2axX7xX3xX4daxXexX14fxX5xXexX10xX2axX61xX10xX28xX30xX3xX2axX1xX38xX2axX3xXe9xX52xX2axX1xX3xXcxX28xXdxX80xX10xX2axXexX3xX131xX1fxX2axX4xXexX1fxX28xX10xX3xX30x6bf9xXdxX3xXe9xX20xXexX3xXexX1xX32dxX2axX30xX3xX9axXdxXc1xXbxX3xX28x93b0xX3xX28xX323xX2axX30xX3xX9axX48xX2axX3xX4xX31axX4xX3xXa8xX1fxXaaxX4xX3xX30xXdxX6xX3xXexX1xX323xX2axX1xX3xX1caxXdxX2bfxX2axX3xX4xc0ebxX2axX30xX3xX2axX1xXc4xX3xX4xX31axX4xX3xX9axXaaxXdxX3xXexX1xX57xX3xXexXdx28f9xXe9xX3xXexX323xX2axX30xX3xX28xX11b2xX2axX30xX3xX69xX6axXcxX6cxX3xX3bxX1xX32dxX2axX30xX3xXex8179xXe9xX3xX3bxXdxX48xXe9xX3xX7xX2d7xX3xX9axXaaxXdxX3xX9axXb31xX1fxX3xX2axX1xXc4xX2axX30xX3xX7xX70bxX2axX3xX7xX323xX2axX30xX3xX61xX4a5xX14fxX3xX1caxXc1xX3xXexX38xXexX3xX4xX4a5xX3xX4xX31axX4xX3xX9ax9bb4xX2axX30xX3xXe9xXdxX2axX1xX3xXexX28xXc4xX33xX4xX3xXe9xa044xXdxX3xXe9xXaaxXdxX3xX9axX10xX3xX80xX142exX6xX5cxX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX14fxX80xXd2xX3xXbxX45xX10xX2axXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX165xXexX127xX6xX5xXdxX30xX2axX16dxX3xX4xX10xX2axXexX10xX28xX175xXaxX12xX0xXdxXe9xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX45xX10xX2axXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxX194xXdxX80xXexX1xX16dxX3xX19bxX2xX19dxXbxX165xX175xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX16dxX3xX5axX2xX5bxXbxX165xX175xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16dxX6exX6exXdxX5cxX61xX6xX14fxX1xX6xXexXdxX2axX1xX5cxX1caxX2axX6exX2axX10xX194xX7xX6exX2xX13dxX5axX5axX6exX2xX13axX5axX80xX19dxX2xX19bxXa5xX19dxX5axX19bxXexX13axX5bxX2xX19dxX5xX5bxX127xX2xX2xX5cxX1ecxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX4xX1fxX20xX4xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xX4xX1xX1fxX2axX30xX3xX5xX33xX2axX3xX2axX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xX7xX6xX1fxX3xX45xX1xXdxX48xX2axX3xXexX28xX6xX2axX1xX3xX51xX52xX2axX1xX3xX4xX57xX6xX3xX5axX5bxX5cxX5bxX5bxX5bxX3xX61xXdxX2axX1xX3xX7xX67xX3xX69xX6axXcxX6cxXaxX3xX6exX12xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX6xXbxXexXdxX14fxX2axXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX165xXexX127xX6xX5xXdxX30xX2axX16dxX3xX1ecxX1fxX7xXexXdxX284xXd2xX175xXaxX12xXcxX323xX1fxX3xXexX38xX2axX3xX4xX32dxX2axX30xX3xX9axXb8xX3xX61xX20xX3xX2cexX4daxX4daxX3xXeb7xX194xX14fxX3xX131xXdxXe9xX6xX3xX4xX1xX18xX3xX5xX2d7xX4xX3xX5xXc4xX316xX2axX30xX3xX5xX2e6xX2axX1xX3xXexX1xX57xXd2xX3xX9axX31axX2axX1xX3xX61xX20xX3xX13xX55bxX3xXexX1xX1fxX20xX4xX3xXccxXa2xX2axX3xX1caxX1cxX3xX1caxXdxX2afxX2axX3xX4xX1xXdxX2axX1xX3xX61xXdxX3cxX2axX3xX7xXaaxX3xX13axX5axX3xX2axX10xX14fxX3xX9axX24xX1fxX3xXexX52xXdxX3xX572xX1cxX2axX1xX3xX8f6xX6xX165xX6xX3xX18xX3xX78axX10xXd2xX1ecxX6xX1caxXdxX3bxX2d0xX3xXeb7xX4xX10xX5xX6xX2axX80xX5cxX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX14fxX80xXd2xX3xXbxX45xX10xX2axXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX165xXexX127xX6xX5xXdxX30xX2axX16dxX3xX4xX10xX2axXexX10xX28xX175xXaxX12xX0xXdxXe9xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX45xX10xX2axXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxX194xXdxX80xXexX1xX16dxX3xX19bxX2xX19dxXbxX165xX175xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX16dxX3xX5axX13axXa5xXbxX165xX175xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16dxX6exX6exXdxX5cxX61xX6xX14fxX1xX6xXexXdxX2axX1xX5cxX1caxX2axX6exX2axX10xX194xX7xX6exX2xX13dxX5axX5axX6exX2xX13axX5axX80xX19dxX2xX19bxXa5xX19dxX19dxX13dxXexX2xX5axX13axX13axX5xX13axX127xX2xX5bxX5cxX1ecxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX4xX1fxX20xX4xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xX4xX1xX1fxX2axX30xX3xX5xX33xX2axX3xX2axX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xX7xX6xX1fxX3xX45xX1xXdxX48xX2axX3xXexX28xX6xX2axX1xX3xX51xX52xX2axX1xX3xX4xX57xX6xX3xX5axX5bxX5cxX5bxX5bxX5bxX3xX61xXdxX2axX1xX3xX7xX67xX3xX69xX6axXcxX6cxXaxX3xX6exX12xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX6xXbxXexXdxX14fxX2axXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX165xXexX127xX6xX5xXdxX30xX2axX16dxX3xX1ecxX1fxX7xXexXdxX284xXd2xX175xXaxX12xX13xX31axXd2xX3xX61xX6xXd2xX3xXbxX1xX4a5xX2axX3xX5xX2d7xX4xX3xX572xX127xX13axX13axX3xX6cxX7xXbxX28xX10xXd2xX3xX9axXc4xX316xX4xX3xXe9xXc1xX2axX1xX3xX80xX6xX2axX1xX3xb28bxX45xX1xXdxXe9xX3xXc4xX2axX30xX3xX61xXdxX3cxX2ax6e69xX3xXexX1xX6xXe9xX3xX30xXdxX6xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xXcxX28xXdxX80xX10xX2axXexX3xX131xX1fxX2axX4xXexX1fxX28xX10xX3xX13axX5bxX2xX13dxX5cxX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX14fxX80xXd2xX3xXbxX45xX10xX2axXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX165xXexX127xX6xX5xXdxX30xX2axX16dxX3xX4xX10xX2axXexX10xX28xX175xXaxX12xX0xXdxXe9xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX45xX10xX2axXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxX194xXdxX80xXexX1xX16dxX3xX19bxX2xX19dxXbxX165xX175xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX16dxX3xX5axX2xX3f4xXbxX165xX175xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16dxX6exX6exXdxX5cxX61xX6xX14fxX1xX6xXexXdxX2axX1xX5cxX1caxX2axX6exX2axX10xX194xX7xX6exX2xX13dxX5axX5axX6exX2xX13axX5axX80xX19dxX2xX19bxXa5xX19bxX2xX2xXexX13axX5bxX13dxX5xX19dxX127xX2xX13axX5cxX1ecxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX4xX1fxX20xX4xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xX4xX1xX1fxX2axX30xX3xX5xX33xX2axX3xX2axX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xX7xX6xX1fxX3xX45xX1xXdxX48xX2axX3xXexX28xX6xX2axX1xX3xX51xX52xX2axX1xX3xX4xX57xX6xX3xX5axX5bxX5cxX5bxX5bxX5bxX3xX61xXdxX2axX1xX3xX7xX67xX3xX69xX6axXcxX6cxXaxX3xX6exX12xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX6xXbxXexXdxX14fxX2axXaxX12xXcxX323xX1fxX3xX9axXb8xX3xX61xX20xX3xX1caxX323xX3xXexX28xX2d7xX4xX3xXexX1xX11c3xX2axX30xX3xXexX1xX6xXe9xX3xX30xXdxX6xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX5cxX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX14fxX80xXd2xX3xXbxX45xX10xX2axXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX165xXexX127xX6xX5xXdxX30xX2axX16dxX3xX4xX10xX2axXexX10xX28xX175xXaxX12xX0xXdxXe9xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX45xX10xX2axXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxX194xXdxX80xXexX1xX16dxX3xX19bxX2xX19dxXbxX165xX175xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX16dxX3xX5axX2xX5bxXbxX165xX175xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16dxX6exX6exXdxX5cxX61xX6xX14fxX1xX6xXexXdxX2axX1xX5cxX1caxX2axX6exX2axX10xX194xX7xX6exX2xX13dxX5axX5axX6exX2xX13axX5axX80xX19dxX2xX19bxXa5xX19bxX13axX13axXexX2xX2xX3f4xX5xX3f4xX127xX2xX5axX5cxX1ecxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX4xX1fxX20xX4xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xX4xX1xX1fxX2axX30xX3xX5xX33xX2axX3xX2axX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xX7xX6xX1fxX3xX45xX1xXdxX48xX2axX3xXexX28xX6xX2axX1xX3xX51xX52xX2axX1xX3xX4xX57xX6xX3xX5axX5bxX5cxX5bxX5bxX5bxX3xX61xXdxX2axX1xX3xX7xX67xX3xX69xX6axXcxX6cxXaxX3xX6exX12xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX6xXbxXexXdxX14fxX2axXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX165xXexX127xX6xX5xXdxX30xX2axX16dxX3xX1ecxX1fxX7xXexXdxX284xXd2xX175xXaxX12xX45xX1fxX20xX4xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xXcxX28xXdxX80xX10xX2axXexX3xX131xX1fxX2axX4xXexX1fxX28xX10xX3xX4xX1xX2e6xX2axX1xX3xXexX1xXbcxX4xX3xX61xXc9xXexX3xX9axXb31xX1fxX3xXexX3fxX3xX2axX30xX323xXd2xX3xX13axX19dxX6exX2xX5bxX3xX1caxX323xX3xX80xX2d7xX3xX3bxXdxX48xX2axX3xX3bxb95axX14fxX3xX80xX323xXdxX3xX3bxX1xX14fxX4a5xX2axX30xX3xX2xX3xXexX1xX31axX2axX30xX3xX1caxX33xXdxX3xX4xX31axX4xX3xX61xX323xXdxX3xX80xXdxX2afxX2axX3xXexX24xXbxX3xX4xX4a5xX3xXexX28xX2bfxX2axX3xX61xX20xX2d0xX3xXexX28xX2bfxX2axX3xX3bxX1xX32dxX2axX30xX3xX1caxX323xX3xXexX28xX2bfxX2axX3xX61xXdxX3cxX2axX5cxX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX14fxX80xXd2xX3xXbxX45xX10xX2axXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX165xXexX127xX6xX5xXdxX30xX2axX16dxX3xX4xX10xX2axXexX10xX28xX175xXaxX12xX0xXdxXe9xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX45xX10xX2axXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxX194xXdxX80xXexX1xX16dxX3xX19bxX2xX19dxXbxX165xX175xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX16dxX3xX5axXa5xX3f4xXbxX165xX175xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16dxX6exX6exXdxX5cxX61xX6xX14fxX1xX6xXexXdxX2axX1xX5cxX1caxX2axX6exX2axX10xX194xX7xX6exX2xX13dxX5axX5axX6exX2xX13axX5axX80xX19dxX2xX19bxXa5xX19bxXa5xX19bxXexX5axX19dxX3f4xX19dxX5xX5axX127xX2xX19dxX5cxX1ecxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX4xX1fxX20xX4xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xX4xX1xX1fxX2axX30xX3xX5xX33xX2axX3xX2axX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xX7xX6xX1fxX3xX45xX1xXdxX48xX2axX3xXexX28xX6xX2axX1xX3xX51xX52xX2axX1xX3xX4xX57xX6xX3xX5axX5bxX5cxX5bxX5bxX5bxX3xX61xXdxX2axX1xX3xX7xX67xX3xX69xX6axXcxX6cxXaxX3xX6exX12xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX6xXbxXexXdxX14fxX2axXaxX12xXcxX323xX1fxX3xX1xX20xX3xX1caxXc1xX3xX7dxX4daxX194xX13xX4daxX3x3713xX6xX28xX5xX7xXexX6xX80xX3xX4xX57xX6xX3xX1xX4a5xXdxX3xXa8xX1fxXd1xX2axX3xX7dxX14fxX323xX2axX30xX3xX30xXdxX6xX3xXcxX1xX14xXd2xX3xXccxXdxX3cxX2axX3xX9axX48xX2axX3xXcxX28xX14fxX2axX80xX1xX10xXdxXe9xX2d0xX3xX69xX6xX3xX2cexXd2xX5cxX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX14fxX80xXd2xX3xXbxX45xX10xX2axXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX165xXexX127xX6xX5xXdxX30xX2axX16dxX3xX4xX10xX2axXexX10xX28xX175xXaxX12xX0xXdxXe9xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX45xX10xX2axXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxX194xXdxX80xXexX1xX16dxX3xX19bxX2xX19dxXbxX165xX175xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX16dxX3xXa5xX5axX19dxXbxX165xX175xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16dxX6exX6exXdxX5cxX61xX6xX14fxX1xX6xXexXdxX2axX1xX5cxX1caxX2axX6exX2axX10xX194xX7xX6exX2xX13dxX5axX5axX6exX2xX13axX5axX80xX19dxX2xX19bxXa5xX19bxX5axX1e8xXexX13dxX13dxX19bxX13axX5xX19dxX127xX2xX19bxX5cxX1ecxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX4xX1fxX20xX4xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xX4xX1xX1fxX2axX30xX3xX5xX33xX2axX3xX2axX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xX7xX6xX1fxX3xX45xX1xXdxX48xX2axX3xXexX28xX6xX2axX1xX3xX51xX52xX2axX1xX3xX4xX57xX6xX3xX5axX5bxX5cxX5bxX5bxX5bxX3xX61xXdxX2axX1xX3xX7xX67xX3xX69xX6axXcxX6cxXaxX3xX6exX12xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX6xXbxXexXdxX14fxX2axXaxX12xX13xX31axXd2xX3xX61xX6xXd2xX3xX45xX8f6xX127xX2xX13dxX13dxX3xX7dxX14fxX28xX2axX10xXexX3xX4xX57xX6xX3xX3bxX1xX32dxX2axX30xX3xXa8xX1fxXd1xX2axX3xX7dxX14fxX323xX2axX30xX3xX30xXdxX6xX3xX45xX6xX2axX6xX80xX6xX3xX4xX1xX1fx7873xX2axX3xX61xX1cxX3xX80xXdxX2afxX2axX3xXexX24xXbxX3xXexX52xXdxX3xXc8xX14fxX80xX14fxX2d0xX3xX69xX6xX3xX2cexXd2xX5cxX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX14fxX80xXd2xX3xXbxX45xX10xX2axXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX165xXexX127xX6xX5xXdxX30xX2axX16dxX3xX4xX10xX2axXexX10xX28xX175xXaxX12xX0xXdxXe9xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX45xX10xX2axXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxX194xXdxX80xXexX1xX16dxX3xX19bxX2xX19dxXbxX165xX175xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX16dxX3xX5axX2xX5bxXbxX165xX175xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16dxX6exX6exXdxX5cxX61xX6xX14fxX1xX6xXexXdxX2axX1xX5cxX1caxX2axX6exX2axX10xX194xX7xX6exX2xX13dxX5axX5axX6exX2xX13axX5axX80xX19dxX2xX19bxXa5xX19bxX19dxX13dxXexX19dxX19dxX13axX5bxX5xX5bxX127xX2xX1e8xX5cxX1ecxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX4xX1fxX20xX4xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xX4xX1xX1fxX2axX30xX3xX5xX33xX2axX3xX2axX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xX7xX6xX1fxX3xX45xX1xXdxX48xX2axX3xXexX28xX6xX2axX1xX3xX51xX52xX2axX1xX3xX4xX57xX6xX3xX5axX5bxX5cxX5bxX5bxX5bxX3xX61xXdxX2axX1xX3xX7xX67xX3xX69xX6axXcxX6cxXaxX3xX6exX12xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX6xXbxXexXdxX14fxX2axXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX165xXexX127xX6xX5xXdxX30xX2axX16dxX3xX1ecxX1fxX7xXexXdxX284xXd2xX175xXaxX12xXcxXb8xX2axX30xX3xXcxX1xXc4xX3xX3bxX134fxX3xX69xX6axXcxX6cxX3xX131xX10xX2axX7xX3xX4daxXexX14fxX5xXexX10xX2axX61xX10xX28xX30xX3xX165xX10xXe9xX3xX165xX1ab3xXexX3xXe9xX20xXexX3xX1caxX13baxX3xX3bxX1xX2e6xX3xX3bxX1xXdxX3xX9axX48xX2axX3xXexX1xX1cxX3xX7xX31axXexX3xX4xX1fxX20xX4xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xX18xX3xXcxX28xX14fxX2axX80xX1xX10xXdxXe9xX2d0xX3xX69xX6xX3xX2cexXd2xX5cxX0xX6exXbxX12xX0xX80xXdxX1caxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX80xX28xX10xX5xX6xXexX10xX80xXaxX12xX0xX7xXexX28xX14fxX2axX30xX12xXcxXdxX2axX3xX5xXdxX2bfxX2axX3xXa8xX1fxX6xX2axX16dxX0xX6exX7xXexX28xX14fxX2axX30xX12xX0xX1fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX127xXexX1xX1fxXe9xX61xX127xX6xX2axX80xX127xX7xX6xXbxX14fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xX6axXcxX6cxX3xX4xX1xX1fxX1de6xX2axX3xX61xX1cxX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xX5xX33xX2axX3xX2axX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xX45xX1xXdxX48xX2axX3xXexX28xX6xX2axX1xX3xX51xX52xX2axX1xXaxX3xX1xX28xX10xX284xX9xXaxX6exX1caxX1fxX127xX3bxX1xXdxX6exX2axX6xXexX14fxX127xX4xX1xX1fxX6xX2axX127xX61xXdxX127xXexX6xXbxX127xXexX28xX6xX2axX127xX5xX14fxX2axX127xX2axX1xX6xXexX127xX3bxX10xX127xXexX1fxX127xX4xX1xXdxX10xX2axX127xXexX28xX6xX2axX1xX127xX5xX6xX2axX1xX6exX2xX19bxX13axX5bxX5bxX2xX5cxX1xXexXe9xXaxX12xX0xXdxXe9xX30xX3xX7xX28xX4xX9xXaxX6exXe9xX10xX80xXdxX6xX6exX2xX13axX5bxX6exX2axX10xX194xX7xX6exX2xX13dxX5axX5bxX6exX2xX5bxX19dxX80xX5axX5bxX3f4xX5bxX1e8xX2xX13axXexX1e8xX19bxX13dxX13axX5xX2xX5cxX1ecxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX4xX1fxX20xX4xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xX4xX1xX1fxX2axX30xX3xX5xX33xX2axX3xX2axX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xX7xX6xX1fxX3xX45xX1xXdxX48xX2axX3xXexX28xX6xX2axX1xX3xX51xX52xX2axX1xX3xX4xX57xX6xX3xX5axX5bxX5cxX5bxX5bxX5bxX3xX61xXdxX2axX1xX3xX7xX67xX3xX69xX6axXcxX6cxXaxX3xX6exX12xX0xX6exX6xX12xX0xX80xXdxX1caxX12xX0xX7xXexX28xX14fxX2axX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xX6axXcxX6cxX3xX4xX1xX1fxX1de6xX2axX3xX61xX1cxX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xX5xX33xX2axX3xX2axX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xX45xX1xXdxX48xX2axX3xXexX28xX6xX2axX1xX3xX51xX52xX2axX1xXaxX3xX1xX28xX10xX284xX9xXaxX6exX1caxX1fxX127xX3bxX1xXdxX6exX2axX6xXexX14fxX127xX4xX1xX1fxX6xX2axX127xX61xXdxX127xXexX6xXbxX127xXexX28xX6xX2axX127xX5xX14fxX2axX127xX2axX1xX6xXexX127xX3bxX10xX127xXexX1fxX127xX4xX1xXdxX10xX2axX127xXexX28xX6xX2axX1xX127xX5xX6xX2axX1xX6exX2xX19bxX13axX5bxX5bxX2xX5cxX1xXexXe9xXaxX12xX69xX6axXcxX6cxX3xX4xX1xX1fxX1de6xX2axX3xX61xX1cxX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xX5xX33xX2axX3xX2axX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xX45xX1xXdxX48xX2axX3xXexX28xX6xX2axX1xX3xX51xX52xX2axX1xX0xX6exX6xX12xX0xX6exX7xXexX28xX14fxX2axX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX80xXaxX12xX13xX14xX4xX3xX9axX2e6xX4xX1xX3xX4xX57xX6xX3xX4xX1fxX20xX4xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xX5xX323xX3xXexX11c3xX2axX30xX3xX4xXc4xX56bxX2axX30xX3xX3bxX1xX4a5xX3xX2axX11c3xX2axX30xX3xXbxX1x90f5xX2axX30xX3xXexX1xX57xX3xX4xX57xX6xX3xX4xX31axX4xX3xX2axXc4xX33xX4xX3xXexX1xX323xX2axX1xX3xX1caxXdxX2bfxX2axX3xX69xX6axXcxX6cxX3xX4xX1xXaaxX2axX30xX3xX5xX52xXdxX3xXe9xX20xXexX3xX3bx8ecdxX3xXexX1xX97axX3xX178exX30xXdxX4a5xX3xX9axX1cxX2axX1xX179cxX5cxX0xX6exXbxX12xX0xX6exX80xXdxX1caxX12xX0xX6exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xX30xX6xX3xXexXdxX48xX2axX3xX1xX323xX2axX1xX3xX4xX1fxX20xX4xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xX5xX33xX2axX3xX2axX1xX38xXexX3xXexX28xX14fxX2axX30xX3xX5xX1cxX4xX1xX3xX7xX1383xXaxX3xX1xX28xX10xX284xX9xXaxX6exX1caxX1fxX127xX3bxX1xXdxX6exX2axX30xX6xX127xXexXdxX10xX2axX127xX1xX6xX2axX1xX127xX4xX1fxX14fxX4xX127xXexX6xXbxX127xXexX28xX6xX2axX127xX5xX14fxX2axX127xX2axX1xX6xXexX127xXexX28xX14fxX2axX30xX127xX5xXdxX4xX1xX127xX7xX1fxX6exX2xX19bxX5bxX13dxX13dxXa5xX5cxX1xXexXe9xXaxX12xX0xXdxXe9xX30xX3xX7xX28xX4xX9xXaxX6exXe9xX10xX80xXdxX6xX6exX2xX13axX5bxX6exX2axX10xX194xX7xX6exX2xX13dxXa5xX1e8xX6exX2xX5bxX13dxX80xX13axX13axXa5xX2xX13dxX19dxX19bxXexX1e8xX13dxXa5xX3f4xX5xX13dxX127xX1caxX14fxX7xXexX14fxX3bxX127xX13axX5bxX2xX13dxX5cxX1ecxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX4xX1fxX20xX4xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xX4xX1xX1fxX2axX30xX3xX5xX33xX2axX3xX2axX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xX7xX6xX1fxX3xX45xX1xXdxX48xX2axX3xXexX28xX6xX2axX1xX3xX51xX52xX2axX1xX3xX4xX57xX6xX3xX5axX5bxX5cxX5bxX5bxX5bxX3xX61xXdxX2axX1xX3xX7xX67xX3xX69xX6axXcxX6cxXaxX3xX6exX12xX0xX6exX6xX12xX0xX80xXdxX1caxX12xX0xX7xXexX28xX14fxX2axX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xX30xX6xX3xXexXdxX48xX2axX3xX1xX323xX2axX1xX3xX4xX1fxX20xX4xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xX5xX33xX2axX3xX2axX1xX38xXexX3xXexX28xX14fxX2axX30xX3xX5xX1cxX4xX1xX3xX7xX1383xXaxX3xX1xX28xX10xX284xX9xXaxX6exX1caxX1fxX127xX3bxX1xXdxX6exX2axX30xX6xX127xXexXdxX10xX2axX127xX1xX6xX2axX1xX127xX4xX1fxX14fxX4xX127xXexX6xXbxX127xXexX28xX6xX2axX127xX5xX14fxX2axX127xX2axX1xX6xXexX127xXexX28xX14fxX2axX30xX127xX5xXdxX4xX1xX127xX7xX1fxX6exX2xX19bxX5bxX13dxX13dxXa5xX5cxX1xXexXe9xXaxX12xX69xX30xX6xX3xXexXdxX48xX2axX3xX1xX323xX2axX1xX3xX4xX1fxX20xX4xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xX5xX33xX2axX3xX2axX1xX38xXexX3xXexX28xX14fxX2axX30xX3xX5xX1cxX4xX1xX3xX7xX1383xX0xX6exX6xX12xX0xX6exX7xXexX28xX14fxX2axX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX80xXaxX12xXcxX6xX7xX7xX3xX80x9299xX2axX3xXexX1xX32dxX2axX30xX3xX61xX31axX14fxX3xX4xX57xX6xX3xX4xXa2xX3xXa8xX1fxX6xX2axX3xX61xX31axX14fxX3xX4xX1xX2e6xX3xXexX1xX1fxX20xX4xX3xXc8xX20xX3xXe36xX1fxXaaxX4xX3xXbxX1xX226cxX2axX30xX3xX69xX30xX6xX3xX4xX1xX14fxX3xX61xXdxX48xXexX2d0xX3xX2axX30xX323xXd2xX3xX2xX2xX127xX3f4xX2d0xX3xX4xX1fxX20xX4xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xX4xX326xX3xXa8xX1fxXd2xX3xXe9xX32dxX3xX5xX33xX2axX3xX2axX1xX38xXexX3xXexX28xX14fxX2axX30xX3xX5xX1cxX4xX1xX3xX7xX1383xX3xX2axXc4xX33xX4xX3xX69xX30xX6xX3xX2axX30xX323xXd2xX3xX2axX6xXd2xX3xX572xX14fxX7xXexX14fxX3bxX127xX13axX5bxX2xX13dxX3xXdax3dd5xX1xXc4xXa2xX2axX30xX3xXccxX32dxX2axX30xX127xX13axX5bxX2xX13dxXdfxX3xX9axX2c3xX3xX4xX1xX2e6xX2axX1xX3xXexX1xXbcxX4xX3xX61xXc9xXexX3xX9axXb31xX1fxX3xXexX52xXdxX3xXe36xX1fxXd1xX2axX3xX3bxX1xX1fxX3xXe9xXdxX13d0xX2axX3xXccxX32dxX2axX30xX5cxX0xX6exXbxX12xX0xX6exX80xXdxX1caxX12xX0xX6exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xX30xX6xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xXa8xX1fxXd1xX2axX3xX7xX2d7xX3xX5xX33xX2axX3xX4xX1xXc4xX6xX3xXexX3fxX2axX30xX3xX4xX326xX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xXexX1xX56bxXdxX3xX51xXdxX2bfxX2axX3x9132xX32dxXaxX3xX1xX28xX10xX284xX9xXaxX6exX5xX1fxX4xX127xX5xX1fxX14fxX2axX30xX127xX1caxX1fxX127xXexX28xX6xX2axX30xX6exX2axX30xX6xX127xXexX6xXbxX127xXexX28xX6xX2axX127xXa8xX1fxX6xX2axX127xX7xX1fxX127xX5xX14fxX2axX127xX4xX1xX1fxX6xX127xXexX1fxX2axX30xX127xX4xX14fxX127xX3bxX10xX127xXexX1fxX127xXexX1xX14fxXdxX127xX5xXdxX10xX2axX127xX165xX14fxX6exX2xX19dxX3f4xX13dxX5axX13axX5cxX1xXexXe9xXaxX12xX0xXdxXe9xX30xX3xX7xX28xX4xX9xXaxX6exXe9xX10xX80xXdxX6xX6exX2xX13axX5bxX6exX2axX10xX194xX7xX6exX2xX13dxXa5xX5axX6exX2xX5bxX19dxX80xX13axX2xX5bxX5bxX13dxX13axX19bxXexX19bxX19dxX19dxX3f4xX5xX2xX5bxX5cxX1ecxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX4xX1fxX20xX4xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xX4xX1xX1fxX2axX30xX3xX5xX33xX2axX3xX2axX1xX38xXexX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xX7xX6xX1fxX3xX45xX1xXdxX48xX2axX3xXexX28xX6xX2axX1xX3xX51xX52xX2axX1xX3xX4xX57xX6xX3xX5axX5bxX5cxX5bxX5bxX5bxX3xX61xXdxX2axX1xX3xX7xX67xX3xX69xX6axXcxX6cxXaxX3xX6exX12xX0xX6exX6xX12xX0xX80xXdxX1caxX12xX0xX7xXexX28xX14fxX2axX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xX30xX6xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xXa8xX1fxXd1xX2axX3xX7xX2d7xX3xX5xX33xX2axX3xX4xX1xXc4xX6xX3xXexX3fxX2axX30xX3xX4xX326xX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xXexX1xX56bxXdxX3xX51xXdxX2bfxX2axX3xX2614xX32dxXaxX3xX1xX28xX10xX284xX9xXaxX6exX5xX1fxX4xX127xX5xX1fxX14fxX2axX30xX127xX1caxX1fxX127xXexX28xX6xX2axX30xX6exX2axX30xX6xX127xXexX6xXbxX127xXexX28xX6xX2axX127xXa8xX1fxX6xX2axX127xX7xX1fxX127xX5xX14fxX2axX127xX4xX1xX1fxX6xX127xXexX1fxX2axX30xX127xX4xX14fxX127xX3bxX10xX127xXexX1fxX127xXexX1xX14fxXdxX127xX5xXdxX10xX2axX127xX165xX14fxX6exX2xX19dxX3f4xX13dxX5axX13axX5cxX1xXexXe9xXaxX12xX69xX30xX6xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xXa8xX1fxXd1xX2axX3xX7xX2d7xX3xX5xX33xX2axX3xX4xX1xXc4xX6xX3xXexX3fxX2axX30xX3xX4xX326xX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xXexX1xX56bxXdxX3xX51xXdxX2bfxX2axX3xX2614xX32dxX0xX6exX6xX12xX0xX6exX7xXexX28xX14fxX2axX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX80xXaxX12xX69xX30xX6xX3xX4xX1xX1fxX1de6xX2axX3xX61xX1cxX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX24xX2axX3xXa8xX1fxXd1xX2axX3xX7xX2d7xX3xX5xX33xX2axX3xX2axX1xX38xXexX3xXexX28xX14fxX2axX30xX3xX2axX1xXdxX13d0xX1fxX3xXexX1xX24xXbxX3xX2axXdxX2bfxX2axX3xXexX28xX18xX3xX5xX52xXdxX3xX9axXd1xXd2xX3xX1caxX323xX3xX7xc5aaxX3xX4xX326xX3xX7xX2d7xX3xXexX1xX6xXe9xX3xX30xXdxX6xX3xX4xX57xX6xX3xXcxX28xX1fxX2axX30xX3xXe36xX1fxXaaxX4xX3xX1caxX323xX3xX13xX32dxX2axX30xX3xX45xXb8xX2d0xX3xXc8xX20xX3xXexX28xXc4xX18xX2axX30xX3xXe36xX1fxXaaxX4xX3xXbxX1xX226cxX2axX30xX3xX69xX30xX6xX3xX4daxX10xX28xX30xX10xXdxX3xX4daxX1xX14fxXdxX30xX1fxX3xX4xX1xX14fxX3xX61xXdxX48xXexX5cxX0xX6exXbxX12xX0xX6exX80xXdxX1caxX12xX0xX6exX5xXdxX12xX0xX6exX1fxX5xX12xX0xX80xXdxX1caxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX28xXaxX12xX0xX6exX80xXdxX1caxX12xX0xX6exX80xXdxX1caxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX1fxXexX1xX14fxX28xXaxX12xX2582xX1xXc4xXa2xX2axX30xX3xXccxX72bxX2axX30xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4daxX14fxX1fxX28xX4xX10xXaxX12xXdaxc4c3xX2axX1xX16dxX3xX78axX10xX1fxXexX10xX28xX7xXdfxX0xX6exXbxX12
Phương Đặng