Hợp long cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Sau khi hoàn thành, cầu Cửa Hội sẽ góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, cải thiện hệ thống giao thông giữa hai bờ sông Lam, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông khu vực Bắc Trung Bộ.
e1f1x14813x16ad6x17b64x14a37x17115x15bc6x14950xf333xX7x11b78x13620x13ea3xf91cx12baaxf5b4xX5x16695xXaxfd68x10446x18034xXbxX3xX5x12a66x139d4xf1adxX3xX4xefb2x130c2xX3x147a1x16fdexX6xX3xX13xe987xXdxX3xf173x148d5xX4xX3x1407cxX1exX6xX3xX7x1786axX19xX1axX3x14913xX6x114ecx12997xX3xX19x1525cxXdxX3xX1xX6xXdxX3xXexe9b3xX19xX1xX3xfaa0xX1axX1x177a2xX3x1801bxX19xX3x10e40xX3xX13x1206exX3xXcx149efxX19xX1xX0x13a04xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xea1bxXaxX12x146aexX6xX1exX3x10907xX1xXdxX3xX1xX18xX52xX19xX3xXexX1xX52xX19xX1xX38xX3xX4xX1dxX1exX3xX20xX21xX6xX3xX13xX25xXdxX3xX7x15960xX3xX1ax131e0xXbxX3xXbxX1xX1dxX19xX3xX1xX18xX52xX19xX3xXexX1xXdxX4axX19xX3xXexX1exeb21xef29xX19xX3x17ffdx11f2bxf3daxX19xX1axX3xX28xX25xX3x13bf3xX10xX19xX3xX28xXdx1607fxX19xX3xX2cxX1exX6xX3xXexX43xX19xX1xX3xX47xX1axX1xX4axX3xX4cxX19xX3xXb4xX52xX3xX13xX52xX3xXcxX55xX19xX1xX38xX3xX4x14bd1xXdxX3xXexX1xXdxX4axX19xX3xX1xX4axX3xXexX1xX3bxX19xX1axX3xX1axXdxX6xX18xX3xXexX1xX31xX19xX1axX3xX1axXdx1106axX6xX3xX1xX6xXdxX3xX28xXadxX3xX7xX31xX19xX1axX3xX35xX6xX37xX38xX3xXex152f8xX19xX1axX3xX28xXacx12a71xX4xX3xX1xX18xX52xX19xX3xX4xX1xX43xX19xX1xX3xX1xX4axX3xXexX1xX3bxX19xX1axX3xX4x11b9exX3xX7x147edxX3xX1x12b33xX3xXexX1dxX19xX1axX3xX1axXdxX6xX18xX3xXexX1xX31xX19xX1axX3xX72xX1xX1exX3xXb4xf7e0xX4xX3x11589xX29xX4xX3xXcx17822xX1exX19xX1axX3xX14dxX25x11d90xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX18xX6bxXa7xXaxX12xX0xXdxX37xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX20xX10xX19xXexX10xX152xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxf6dfxXdxX6bxXexX1x10a66xX3xX2xX2xe491x16592xXbx1618fx144dfxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX190xX3x14dfdx11baaxX195xXbxX197xX198xXaxX3xX7xX152xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX190xX59xX59xXdxX159xX28xX6xX18xX1xX6xXexXdxX19xX1xX159xXb4xX19xX59xX19xX10xX18bxX7xX59xeff5xX195xX194xX2xX59xX1a2xX1caxX6bxX1caxX2xX195x11b85xX2xX194xX194xXexX1d5x143ffxX195xX1a3x152c0xX5xX195xX159x14ceaxXbxX1ax14240xX152xX9xX1dexX1caxX1a2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX1exX3xX20xX21xX6xX3xX13xX25xXdxX3xX28xX29xX4xX3xX2cxX1exX6xX3xX7xX31xX19xX1axX3xX35xX6xX37xX38xX3xX19xX3bxXdxX3xX1xX6xXdxX3xXexX43xX19xX1xX3xX47xX1axX1xX4axX3xX4cxX19xX3xX4fxX3xX13xX52xX3xXcxX55xX19xX1xXaxX3xX18bxXdxX6bxXexX1xX9xXaxX2xX2xX194xX195xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX1a2xX1a3xX195xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX18xX19xXaxX12xX20x16eacxX4xX3xXabxX133xXdxX3xX28xXdxXbaxX1exX3xXexX1xX6xX37xX3xX6bxX14axX3xX28xX1ex101e6xXdxX3xX5x1272bxX159xX0xX59xXbxX12xX0xXexX6xX28xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX37xX19xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX1axX9xXaxX195xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX6bxX6bxXdxX19xX1axX9xXaxX1d5xXaxX12xX0xXexX28xX18xX6bxXa7xX12xX0xXexX152xX12xX0xXexX6bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX18xX6bxXa7xXaxX12xXcxX152xXacxX115xX4xX3xXexX1xf144xX37xX3x16360xX133xXdxX3xX1xX25xXdxX3xX2f0xX133xXdxX3xX28xXdxXbaxX1exX3xX2f0xXdbxX19xX1axX3xX28xX25xX3xX4xX26exX4xX3xXexX43xX19xX1xX3xX47xX1axX1xX4axX3xX4cxX19xX3xXb4xX52xX3xX13xX52xX3xXcxX55xX19xX1xX3xX19xX1xXdxX4axX37xX3xX72xf57exX3xX1caxX195xX1caxX195xX3xX4fxX3xX1caxX195xX1caxX1d5xX38xX3xX7xX26exX19xX1axX3xX2x11a45xX59xX2xX195xX38xX3xX14dxX25xX3x109a1xXdxX6xX18xX3xXexX1xX31xX19xX1axX3xX4fxX3x120cbx15907xX19xX3xXexXdbxXdxX3xXbxX1xX3bxXdxX3xX1xX14xXbxX3xXb4xX115xXdxX3xX1caxX3xXexX43xX19xX1xX3xX47xX1axX1xX4axX3xX4cxX19xX3x10ab7xX3xX13xX52xX3xXcxX55xX19xX1xX3xXexX284xX3xX4xX1x106a8xX4xX3xX5xX288xX3xX1xX14xXbxX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX31xX19xX1axX3xXexX152xeb32xX19xX1xX3xX4xX1dxX1exX3xX20xX21xX6xX3xX13xX25xXdxX3xX28xX29xX4xX3xX2cxX1exX6xX3xX7xX31xX19xX1axX3xX35xX6xX37xX38xX3xX19xX3bxXdxX3xX1xX6xXdxX3xXexX43xX19xX1xX3xX47xX1axX1xX4axX3xX4cxX19xX3xXb4xX52xX3xX13xX52xX3xXcxX55xX19xX1xX159xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX18xX6bxXa7xXaxX12xXcxX1xX6xX37xX3xX6bxX14axX3xX28xX1exX284xXdxX3xX5xX288xX38xX3xXb4xX2edxX3xXbxX1x17f2bxX6xX3xX14dxX25xX3xX34axXdxX6xX18xX3xXexX1xX31xX19xX1axX3xX37bxX3xX357xX358xX19xX3xXexXdbxXdxX3xX4xX92xX3xXcxX1xX38axX3xXexX152xXacxX130xX19xX1axX3xX47xX1axX1exXa7xX288xX19xX3xX47xX1xX358xXexX198xX3xXexX43xX19xX1xX3xX47xX1axX1xX4axX3xX4cxX19xX3xX4xX92xX3xX14dxX40dxX3xXexX1xXacxX3xXcxX43xX19xX1xX3x16375xXa7xX3xXcxX1xX26exXdxX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3x13021xX1ex13b23xX38xX3x12976xX1xX92xX3xX14dxX40dxX3xXexX1xXacxX3xXcxX1xXacxXadxX19xX1axX3xXexX152xX14axX4xX3xXcxX43xX19xX1xX3xX45fxXa7xX3xX47xX1axX1exXa7xX288xX19xX3xf809xX1ex11d59xX19xX3xX6exX12dxX19xX38xX3xX20xX1xX45fxX3xXex13f12xX4xX1xX3x1735bxX14dxX47x17ed4xX3xXexX43xX19xX1xX3xX47xX1axX1exXa7xX288xX19xX3xX2f0xX38axX4xX3xXcxX152xX1exX19xX1axX198xX3xXb4xX2edxX3xXbxX1xX40dxX6xX3xXexX43xX19xX1xX3xX13xX52xX3xXcxX55xX19xX1xX3xX4xX92xX3xX14dxX40dxX3xXexX1xXacxX3xXcxX43xX19xX1xX3xX45fxXa7xX3xX35x11dbexX3xX2f0xX3a0xX19xX1xX3xX6exX12dxX19xX38xX3xX472xX1xX92xX3xX14dxX40dxX3xXexX1xXacxX3xXcxX1xXacxXadxX19xX1axX3xXexX152xX14axX4xX3xXcxX43xX19xX1xX3xX45fxXa7xX3xX13xX18xX52xX19xX1axX3xXcxX152xX1exX19xX1axX3xX4aex16dd8xX19xX1axX38xX3xX20xX1xX45fxX3xXexX4a7xX4xX1xX3xX4abxX14dxX47xX4aexX3xXexX43xX19xX1xX3xXcxX152xX1dxX19xX3xXcxXdxXa8xX19xX3xX13xXacxX19xX1axX198xX3xX4xX26exX4xX3xXabx139a4xX19xX1axX3xX4xX1xX40dxX3xXexX152xX18xX19xX1axX3xX14dxX6xX19xX3xXcxX1xXacxXadxX19xX1axX3xXb4xe30cxX3xXcxX43xX19xX1xX3xX45fxXa7xX159xX0xX59xXbxX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xX59xXexX152xX12xX0xX59xXexX28xX18xX6bxXa7xX12xX0xX59xXexX6xX28xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX18xX6bxXa7xXaxX12xX4aexX14axX3xX26exX19xX3xX4xX1dxX1exX3xX20xX21xX6xX3xX13xX25xXdxX3xX28xX29xX4xX3xX2cxX1exX6xX3xX7xX31xX19xX1axX3xX35xX6xX37xX38xX3xXexX43xX19xX1xX3xX47xX1axX1xX4axX3xX4cxX19xX3xXb4xX52xX3xXexX43xX19xX1xX3xX13xX52xX3xXcxX55xX19xX1xX3xX4xX92xX3xXexX284xX19xX1axX3xX37xX38axX4xX3xXabxX1dxX1exX3xXexXacxX3xX1dbxX1d5xX195xX3xXex114adxX3xXabxX554xX19xX1axX159xX3xX20xX12dxX3xX4x10291xX1exX3xX19xX1axX1exX554xX19xX3xXb4xX3bxX19xX3xX6bxX14axX3xX26exX19xX3xX1axX554xX37xX190xX3xX194xX1d5xX195xX3xXexX600xX3xXabxX554xX19xX1axX3xXb4xX3bxX19xX3xXexX152xX26exXdxX3xXbxX1xXdxXa8xX1exX3xX20xX1xX40dxX19xX1xX3xXbxX1xX45fxX38xX3xX1caxX1d5xX195xX3xXexX600xX3xXabxX554xX19xX1axX3xXb4xX3bxX19xX3xX19xX1axX49axX19xX3xX7xX26exX4xX1xX3xXexX43xX19xX1xX3xX47xX1axX1xX4axX3xX4cxX19xX3xXb4xX52xX3xX1caxX1d5xX195xX3xXexX600xX3xXabxX554xX19xX1axX3xXb4xX3bxX19xX3xX19xX1axX49axX19xX3xX7xX26exX4xX1xX3xXexX43xX19xX1xX3xX13xX52xX3xXcxX55xX19xX1xX159xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX18xX6bxXa7xXaxX12xX4aexX14axX3xX26exX19xX3xX4xX92xX3xXexX284xX19xX1axX3xX4xX1xXdxX2edxX1exX3xX6bxX52xXdxX3xX1d5xX38xX1caxX1a2xX2xX3xX72xX37xX38xX3xXexX152xX18xX19xX1axX3xXabxX92xX38xX3xXbxX1xX1dxX19xX3xX4xX1dxX1exX3xX4xX1xX40dxX19xX1xX3xX20xX21xX6xX3xX13xX25xXdxX3xX6bxX52xXdxX3xX2xX38xX1a2xX1caxX1dexX3xX72xX37xX38xX3xX4x13444xX19xX3xX5xX133xXdxX3xX5xX52xX3xXbxX1xX1dxX19xX3xXabxXacxXadxX19xX1axX3xX6bx12071xX19xX3xXbxX1xX40dxX6xX3xX47xX1axX1xX4axX3xX4cxX19xX3xXb4xX52xX3xX13xX52xX3xXcxX55xX19xX1xX159xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX18xX6bxXa7xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX197xXexX4fxX6xX5xXdxX1axX19xX190xX3xX4xX10xX19xXexX10xX152xX198xXaxX12xX0xXdxX37xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX20xX10xX19xXexX10xX152xX3xX6bxXexX1xX1exX37xX28xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxX18bxXdxX6bxXexX1xX190xX3xX2xX2xX194xX195xXbxX197xX198xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX190xX3xX1a2xX1a3xX195xXbxX197xX198xXaxX3xX7xX152xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX190xX59xX59xXdxX159xX28xX6xX18xX1xX6xXexXdxX19xX1xX159xXb4xX19xX59xX19xX10xX18bxX7xX59xX1caxX195xX194xX2xX59xX1a2xX1caxX6bxX1caxX2xX195xX1d5xX1caxX1caxX2xXexX1a2xX1a2xX1caxX1dbxX1caxX5xX195xX159xX1e2xXbxX1axX1e5xX152xX9xX2xX1a3xX1dbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX1exX3xX20xX21xX6xX3xX13xX25xXdxX3xX28xX29xX4xX3xX2cxX1exX6xX3xX7xX31xX19xX1axX3xX35xX6xX37xX38xX3xX19xX3bxXdxX3xX1xX6xXdxX3xXexX43xX19xX1xX3xX47xX1axX1xX4axX3xX4cxX19xX3xX4fxX3xX13xX52xX3xXcxX55xX19xX1xXaxX3xX18bxXdxX6bxXexX1xX9xXaxX2xX2xX194xX195xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX1a2xX1a3xX195xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX18xX19xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX197xXexX4fxX6xX5xXdxX1axX19xX190xX3xX4xX10xX19xXexX10xX152xX198xXaxX12xX35x14fe5xX19xX1xX3xXabxX133xX18xX3xX14dxX25xX3xX34axXdxX6xX18xX3xXexX1xX31xX19xX1axX3xX4fxX3xX357xX358xX19xX3xXexXdbxXdxX3xXb4xX52xX3xX1caxX3xXexX43xX19xX1xX3xX47xX1axX1xX4axX3xX4cxX19xX3xX4fxX3xX13xX52xX3xXcxX55xX19xX1xX3xXexX152xX18xX19xX1axX3xX19xX1axX52xXa7xX3xX1xX14xXbxX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX1exX3xX20xX21xX6xX3xX13xX25xXdxX159xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX18xX6bxXa7xXaxX12xX4aexX14axX3xX26exX19xX3xX28xX29xXexX3xXabxX1dxX1exX3xXexX1xXdxX3xX4xX31xX19xX1axX3xX19xX1axX52xXa7xX3xX2xX1d5xX59xX195xX1caxX59xX1caxX195xX2xX1dbxX38xX3xX37x10190xX4xX3xX6bx1635cxX3xX1axX920xXbxX3xX152xX60cxXexX3xX19xX1xXdxX2edxX1exX3xX72xX1xX92xX3xX72xX1x10899xX19xX38xX3xXexX1xXadxXdxX3xXexXdxXa8xXexX3xX72xX1xX31xX19xX1axX3xXexX1xX1exX358xX19xX3xX5xX14xXdxX38xX3xXabxX920xX4xX3xX28xXdxX4axXexX3xX5xX52xX3xXexX152xX18xX19xX1axX3xX1axXdxX6xXdxX3xXabxX18xX133xX19xX3xX6bxX4a7xX4xX1xX3xX20xX18xXb4xXdxX6bxX4fxX2xX1dbxX3xX28xX924xX19xX1axX3xXbxX1xX26exXexX3xX37xX133xX19xX1xX3xXb4xX52xX3xX6bxXdxX288xX19xX3xX28xXdxXa8xX19xX3xXbxX1xX38axX4xX3xXexX133xXbxX3xXbxX1xXdbxXdxX3xX1axXdxX886xX19xX3xX4xX26exX4xX1xX3xX197xX886xX3xX1xX25xXdxX3xXexX1xX10xX18xX3xX20xX1xX43xX3xXexX1xX4a7xX3xX7xX3bxX3xX2xX1a3xX59xX20xXcxX4fxXcxXcxX1axX3xX4xX45fxX6xX3xXcxX1xX45fxX3xXexXacxX115xX19xX1axX3xX20xX1xX40dxX19xX1xX3xXbxX1xX45fxX38xX3xX19xX1xXacxX19xX1axX3xXb4xX115xXdxX3xX7xX14axX3xX4xX3bxX3xX1axX29xX19xX1axX38xX3xX19x14733xX3xX5xX14axX4xX3xX4xX45fxX6xX3xX4xX1xX45fxX3xXabxX1dxX1exX3xXexXacxX38xX3xX4xX26exX4xX3xXabxX12dxX19xX3xXb4xX4a7xX3xXexX1xXdxX3xX4xX31xX19xX1axX3xX19xX4efxX19xX3xXabxXa8xX19xX3xX19xX6xXa7xX38xX3xX7xX6xX1exX3xX2xX1dexX3xXexX1xX26exX19xX1axX3xXexX1xXdxX3xX4xX31xX19xX1axX38xX3xX4xX31xX19xX1axX3xXexX152xX3a0xX19xX1xX3xX4xX1dxX1exX3xX20xX21xX6xX3xX13xX25xXdxX3xXabxX886xX3xX4xX12dxX3xX28xXdbxX19xX3xX1xX18xX52xX19xX3xXexX1xX52xX19xX1xX3x1305fxXabxX133xXexX3xX1dbxX1a2x16b58x168e0xX159xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX18xX6bxXa7xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX197xXexX4fxX6xX5xXdxX1axX19xX190xX3xX4xX10xX19xXexX10xX152xX198xXaxX12xX0xXdxX37xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX20xX10xX19xXexX10xX152xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxX18bxXdxX6bxXexX1xX190xX3xX2xX2xX194xX195xXbxX197xX198xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX190xX3xX1a2xX1a3xX195xXbxX197xX198xXaxX3xX7xX152xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX190xX59xX59xXdxX159xX28xX6xX18xX1xX6xXexXdxX19xX1xX159xXb4xX19xX59xX19xX10xX18bxX7xX59xX1caxX195xX194xX2xX59xX2xX341xX1d5xX6bxX1caxX2xX2xX2xX1caxX2xX1dbxXexX194xX194xX1a3xX194xX1a2xX5xX195xX159xX1e2xXbxX1axX1e5xX152xX9xX341xX195xX195xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX1exX3xX20xX21xX6xX3xX13xX25xXdxX3xX28xX29xX4xX3xX2cxX1exX6xX3xX7xX31xX19xX1axX3xX35xX6xX37xX38xX3xX19xX3bxXdxX3xX1xX6xXdxX3xXexX43xX19xX1xX3xX47xX1axX1xX4axX3xX4cxX19xX3xX4fxX3xX13xX52xX3xXcxX55xX19xX1xXaxX3xX18bxXdxX6bxXexX1xX9xXaxX2xX2xX194xX195xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX1a2xX1a3xX195xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX18xX6bxXa7xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX197xXexX4fxX6xX5xXdxX1axX19xX190xX3xX4xX10xX19xXexX10xX152xX198xXaxX12xX0xXdxX37xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX20xX10xX19xXexX10xX152xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxX18bxXdxX6bxXexX1xX190xX3xX2xX2xX194xX195xXbxX197xX198xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX190xX3xX1a2xX1a2xX1d5xXbxX197xX198xXaxX3xX7xX152xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX190xX59xX59xXdxX159xX28xX6xX18xX1xX6xXexXdxX19xX1xX159xXb4xX19xX59xX19xX10xX18bxX7xX59xX1caxX195xX194xX2xX59xX2xX341xX1d5xX6bxX1caxX2xX2xX2xX341xX195xX1a3xXexX341xX2xX2xX2xX5xX194xX4fxX1a2xX1caxX6bxX1caxX2xX195xX1d5xX194xX194xX1a2xXexX1caxX1dexX2xX1dbxX1a2xX5xX195xX159xX1e2xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX1exX3xX20xX21xX6xX3xX13xX25xXdxX3xX28xX29xX4xX3xX2cxX1exX6xX3xX7xX31xX19xX1axX3xX35xX6xX37xX38xX3xX19xX3bxXdxX3xX1xX6xXdxX3xXexX43xX19xX1xX3xX47xX1axX1xX4axX3xX4cxX19xX3xX4fxX3xX13xX52xX3xXcxX55xX19xX1xXaxX3xX18bxXdxX6bxXexX1xX9xXaxX2xX2xX194xX195xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX1a2xX1a2xX1d5xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX18xX19xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX197xXexX4fxX6xX5xXdxX1axX19xX190xX3xX4xX10xX19xXexX10xX152xX198xXaxX12xX35xX886xX19xX1xX3xXabxX133xX18xX3xX14dxX25xX3xX34axXdxX6xX18xX3xXexX1xX31xX19xX1axX3xX4fxX3xX357xX358xX19xX3xXexXdbxXdxX3xXb4xX52xX3xX1caxX3xXexX43xX19xX1xX3xX47xX1axX1xX4axX3xX4cxX19xX3xX4fxX3xX13xX52xX3xXcxX55xX19xX1xX3xXexX1xX14axX4xX3xX1xXdxX4axX19xX3xX19xX1axX1xXdxX3xXexX1xX38axX4xX3xX1xX14xXbxX3xX5xX18xX19xX1axX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX18xX6bxXa7xXaxX12xX6exX6xX1exX3xX72xX1xXdxX3xX1xX18xX52xX19xX3xXexX1xX52xX19xX1xX38xX3xX4xX1dxX1exX3xX20xX21xX6xX3xX13xX25xXdxX3xX7xX8fxX3xX1axX92xXbxX3xXbxX1xX1dxX19xX3xX1xX18xX52xX19xX3xXexX1xXdxX4axX19xX3xXexX1exXa7xXa8xX19xX3xXabxXacxXadxX19xX1axX3xX28xX25xX3xXb4xX10xX19xX3xX28xXdxXbaxX19xX3xX2cxX1exX6xX3xXexX43xX19xX1xX3xX47xX1axX1xX4axX3xX4cxX19xX3xXb4xX52xX3xXexX43xX19xX1xX3xX13xX52xX3xXcxX55xX19xX1xX38xX3xX4xXdbxXdxX3xXexX1xXdxX4axX19xX3xX1xX4axX3xXexX1xX3bxX19xX1axX3xX1axXdxX6xX18xX3xXexX1xX31xX19xX1axX3xX1axXdxXfaxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX28xXadxX3xX7xX31xX19xX1axX3xX35xX6xX37xX38xX3xXexX10fxX19xX1axX3xX28xXacxX115xX4xX3xX1xX18xX52xX19xX3xX4xX1xX43xX19xX1xX3xX1xX4axX3xXexX1xX3bxX19xX1axX3xX4xX12dxX3xX7xX130xX3xX1xX133xX3xXexX1dxX19xX1axX3xX1axXdxX6xX18xX3xXexX1xX31xX19xX1axX3xX72xX1xX1exX3xXb4xX14axX4xX3xX14dxX29xX4xX3xXcxX152xX1exX19xX1axX3xX14dxX25xX38xX3xXexX133xX18xX3xXabxXdxX2edxX1exX3xX72xXdxX4axX19xX3xXexX1x14cc1xX4xX3xXabxe6f0xXa7xX3xXbxX1xX26exXexX3xXexX152xXdxXbaxX19xX3xX72xXdxX19xX1xX3xXexXa8xX3xX4fxX3xX197xX886xX3xX1xX25xXdxX38xX3xXabxXdbxX37xX3xX28xXdbxX18xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX2cxX1exX3bxX4xX3xXbxX1xX702xX19xX1axX3xX72xX1xX1exX3xXb4xX14axX4xX198xX3xX72xXa8xXexX3xX19xX3bxXdxX3xXb4xX115xXdxX3xX46dxX1exX3bxX4xX3xX5xX25xX3xX1dexX14dxX38xX3xX46dxX1exX3bxX4xX3xX5xX25xX3xX2xX3xXb4xX52xX3xX1axXdxXdbxX37xX3xXexXdbxXdxX3xX1axXdxX6xX18xX3xXexX1xX31xX19xX1axX3xXexX152xX4efxX19xX3xX46dxX1exX3bxX4xX3xX5xX25xX3xX2xX159xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX18xX6bxXa7xXaxX12xX472xX1xX26exXexX3xX28xXdxXbaxX1exX3xXexX133xXdxX3xX5xX288xX3xX1xX14xXbxX3xX5xX18xX19xX1axX38xX3xXcxX1xX38axX3xXexX152xXacxX130xX19xX1axX3xX14dxX25xX3xX34axXdxX6xX18xX3xXexX1xX31xX19xX1axX3xX4fxX3xX357xX358xX19xX3xXexXdbxXdxX3xX47xX1axX1exXa7xX288xX19xX3xX47xX1xX358xXexX3xX1axX1xXdxX3xX19xX1xX358xX19xX38xX3xXabxX26exX19xX1xX3xX1axXdxX26exX3xX4xX6xX18xX3xXabxX12dxX19xX3xXb4xX4a7xX3xXexX1xXdxX3xX4xX31xX19xX1axX3xX14dxX6xX19xX3xX46dxX1exXdbxX19xX3xX5xX46fxX3xX4aexX14axX3xX26exX19xX3xX1a3xX3xXb4xX52xX3xX4xX26exX4xX3xX28xX4efxX19xX3xX5xXdxX4efxX19xX3xX2cxX1exX6xX19xX3xXabxX886xX3xX72xX1xX29xX4xX3xXbxX1xX56exX4xX3xX72xX1xX92xX3xX72xX1xX93axX19xX38xX3xXexX152xXdxXbaxX19xX3xX72xX1xX6xXdxX3xXabxX554xX19xX1axX3xXexX1xXadxXdxX3xX37xX25xXexX3xX72xX1xX3bxXdxX3xX5xXacxX14xX19xX1axX3xX152xX60cxXexX3xX5xX115xX19xX3xX4xX31xX19xX1axX3xXexX26exX4xX3xXexX1xXdxXa8xXexX3xX72xXa8xX38xX3xX1axXdxXdbxXdxX3xXbxX1xX92xX19xX1axX3xX37xX920xXexX3xX28x15feexX19xX1axX38xX3xX4xX1xX43xX3xXabxX133xX18xX3xXexX1xXdxX3xX4xX31xX19xX1ax16db6xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX18xX6bxXa7xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX197xXexX4fxX6xX5xXdxX1axX19xX190xX3xX4xX10xX19xXexX10xX152xX198xXaxX12xX0xXdxX37xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX20xX10xX19xXexX10xX152xXaxX3xX7xXexXa7xX5xX10xX9xXaxX18bxXdxX6bxXexX1xX190xX3xX2xX2xX194xX195xXbxX197xX198xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX190xX3xX1a2xX1a3xX195xXbxX197xX198xXaxX3xX7xX152xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX190xX59xX59xXdxX159xX28xX6xX18xX1xX6xXexXdxX19xX1xX159xXb4xX19xX59xX19xX10xX18bxX7xX59xX1caxX195xX194xX2xX59xX1a2xX1caxX6bxX1caxX2xX195xX1d5xX341xX341xX2xXexX1caxX1a2xX2xX194xX1d5xX5xX195xX159xX1e2xXbxX1axX1e5xX152xX9xX1caxX1caxX341xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX1exX3xX20xX21xX6xX3xX13xX25xXdxX3xX28xX29xX4xX3xX2cxX1exX6xX3xX7xX31xX19xX1axX3xX35xX6xX37xX38xX3xX19xX3bxXdxX3xX1xX6xXdxX3xXexX43xX19xX1xX3xX47xX1axX1xX4axX3xX4cxX19xX3xX4fxX3xX13xX52xX3xXcxX55xX19xX1xXaxX3xX18bxXdxX6bxXexX1xX9xXaxX2xX2xX194xX195xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX1a2xX1a3xX195xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX18xX19xXaxX12xXcxX1xX38axX3xXexX152xXacxX130xX19xX1axX3xX14dxX25xX3xX34axXdxX6xX18xX3xXexX1xX31xX19xX1axX3xX4fxX3xX357xX358xX19xX3xXexXdbxXdxX3xX47xX1axX1exXa7xX288xX19xX3xX47xX1xX358xXexX3xXbxX1xX26exXexX3xX28xXdxXbaxX1exX3xXexX133xXdxX3xX28xX1exX284xXdxX3xX5xX288xX159xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX18xX6bxXa7xXaxX12xXcxX1xX38axX3xXexX152xXacxX130xX19xX1axX3xX14dxX25xX3xX34axXdxX6xX18xX3xXexX1xX31xX19xX1axX3xX4fxX3xX357xX358xX19xX3xXexXdbxXdxX3xX4xX527xX19xX1axX3xX1axX1xXdxX3xX19xX1xX358xX19xX38xX3xXabxX26exX19xX1xX3xX1axXdxX26exX3xX4xX6xX18xX3xX7xX14axX3xX45fxX19xX1axX3xX1xX25xX38xX3xX1xX14xXbxX3xXexX26exX4xX3xX2cxX1exX46fxX3xX28xX26exX1exX3xX4xX45fxX6xX3xX4xX26exX4xX3xX4xX12dxX3xX2cxX1exX6xX19xX3xX2cxX1exXdbxX19xX3xX5xX46fxX3xX47xX1xX52xX3xX19xXacxX115xX4xX3xX1caxX3xXexX43xX19xX1xX3xX47xX1axX1xX4axX3xX4cxX19xX38xX3xX13xX52xX3xXcxX55xX19xX1xX3xXb4xX52xX3xX47xX1xX49axX19xX3xX6bxX49axX19xX3xXb4xX924xX19xX1axX3xX6bxX14axX3xX26exX19xX3xXexX152xX18xX19xX1axX3xXb4xXdxX4axX4xX3xX1axXdxXdbxXdxX3xXbxX1xX92xX19xX1axX3xX37xX920xXexX3xX28xX1011xX19xX1axX38xX3xXexX152xXdxXbaxX19xX3xX72xX1xX6xXdxX3xX6bxX14axX3xX26exX19xX159xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX18xX6bxXa7xXaxX12xXcxX152xX18xX19xX1axX3xX28xX3bxXdxX3xX4xXdbxX19xX1xX3xX19xX1axX1exX554xX19xX3xXb4xX3bxX19xX3xX19xX1axX49axX19xX3xX7xX26exX4xX1xX3xXexX152xX1exX19xX1axX3xXacxX12dxX19xX1axX3xX28xX3bxX3xXexX152xX40dxX3xX4xX1xX18xX3xX6bxX14axX3xX26exX19xX3xX4xX702xX19xX3xX1xX133xX19xX3xX4xX1xXa8xX38xX3xXexX152xXacxX115xX4xX3xX19xX1xX1exX3xX4xX1dxX1exX3xXabxX702xXdxX3xX1x143d0xXdxX3xX4xX45fxX6xX3xX6bxX14axX3xX26exX19xX3xX19xX1axX52xXa7xX3xX4xX52xX19xX1axX3xX4xX60cxXbxX3xXexX1xXdxXa8xXexX38xX3xX19xX1xXacxX19xX1axX3xX1caxX3xXexX43xX19xX1xX3xX47xX1axX1xX4axX3xX4cxX19xX3xXb4xX52xX3xX13xX52xX3xXcxX55xX19xX1xX3xXabxX886xX3xX28xX3bxX3xXexX152xX40dxX3xX1d5xX195xX195xX3xXexX600xX3xXabxX554xX19xX1axX38xX3xXexX152xX40dxX4xX1xX3xXexX10fxX3xX19xX1axX49axX19xX3xX7xX26exX4xX1xX3xX4xX45fxX6xX3xXexX43xX19xX1xX3xXabxXbaxX3xXexX1xX14axX4xX3xX1xXdxX4axX19xX3xXabxX1dxX1exX3xXexXacxX3xX6bxX14axX3xX26exX19xX159xX3xX2f0xXdxX2edxX1exX3xXabxX92xX3xXexX1xXbaxX3xX1xXdxX4axX19xX3xX7xX14axX3xX45fxX19xX1axX3xX1xX25xX3xX37xX133xX19xX1xX3xX37xX8fxX3xX4xX45fxX6xX3xX5xX886xX19xX1xX3xXabxX133xX18xX3xX20xX1xX40dxX19xX1xX3xXbxX1xX45fxX38xX3xX5xX886xX19xX1xX3xXabxX133xX18xX3xXb4xX52xX3xX47xX1xX49axX19xX3xX6bxX49axX19xX3xX1xX6xXdxX3xXexX43xX19xX1xX3xX47xX1axX1xX4axX3xX4cxX19xX3xXb4xX52xX3xX13xX52xX3xXcxX55xX19xX1xX3xXexX152xX18xX19xX1axX3xXb4xXdxX4axX4xX3xX2cxX1exXa7xXa8xXexX3xXexX49axX37xX3xXexX1xX14axX4xX3xX1xXdxX4axX19xX3xX6bxX14axX3xX26exX19xX159xX0xX59xXbxX12xX0xX6bxXdxXb4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6bxX152xX10xX5xX6xXexX10xX6bxXaxX12xX0xX7xXexX152xX18xX19xX1axX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX4efxX19xX3xX2cxX1exX6xX19xX190xX0xX59xX7xXexX152xX18xX19xX1axX12xX0xX1exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX4fxXexX1xX1exX37xX28xX4fxX6xX19xX6bxX4fxX7xX6xXbxX18xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2f0xXdbxX37xX3xX28xXdbxX18xX3xX1xX14xXbxX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX1exX3xX20xX21xX6xX3xX13xX25xXdxX3xXb4xX52xX18xX3xX19xX1axX52xXa7xX3xX2xX341xX59xX2xX195xXaxX3xX1xX152xX10x1042bxX9xXaxX59xX6bxX6xX1exX4fxXexX1exX59xX6bxX6xX37xX4fxX28xX6xX18xX4fxX1xX18xXbxX4fxX5xX18xX19xX1axX4fxX4xX6xX1exX4fxX4xX1exX6xX4fxX1xX18xXdxX4fxXb4xX6xX18xX4fxX19xX1axX6xXa7xX4fxX2xX341xX4fxX2xX195xX59xX2xX1dbxX1dbxX1a2xX1a3xX1a3xX159xX1xXexX37xXaxX12xX0xXdxX37xX1axX3xX7xX152xX4xX9xXaxX59xX37xX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX1caxX195xX59xX19xX10xX18bxX7xX59xX1caxX195xX194xX195xX59xX2xX1d5xX1caxX6bxX194xX2xX1dexX341xX1a2xX2xX1dexXexX341xX1a3xX2xX1dexX1dexX5xX195xX159xX1e2xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX1exX3xX20xX21xX6xX3xX13xX25xXdxX3xX28xX29xX4xX3xX2cxX1exX6xX3xX7xX31xX19xX1axX3xX35xX6xX37xX38xX3xX19xX3bxXdxX3xX1xX6xXdxX3xXexX43xX19xX1xX3xX47xX1axX1xX4axX3xX4cxX19xX3xX4fxX3xX13xX52xX3xXcxX55xX19xX1xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxXb4xX12xX0xX7xXexX152xX18xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2f0xXdbxX37xX3xX28xXdbxX18xX3xX1xX14xXbxX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX1exX3xX20xX21xX6xX3xX13xX25xXdxX3xXb4xX52xX18xX3xX19xX1axX52xXa7xX3xX2xX341xX59xX2xX195xXaxX3xX1xX152xX10xX14b8xX9xXaxX59xX6bxX6xX1exX4fxXexX1exX59xX6bxX6xX37xX4fxX28xX6xX18xX4fxX1xX18xXbxX4fxX5xX18xX19xX1axX4fxX4xX6xX1exX4fxX4xX1exX6xX4fxX1xX18xXdxX4fxXb4xX6xX18xX4fxX19xX1axX6xXa7xX4fxX2xX341xX4fxX2xX195xX59xX2xX1dbxX1dbxX1a2xX1a3xX1a3xX159xX1xXexX37xXaxX12xX2f0xXdbxX37xX3xX28xXdbxX18xX3xX1xX14xXbxX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX1exX3xX20xX21xX6xX3xX13xX25xXdxX3xXb4xX52xX18xX3xX19xX1axX52xXa7xX3xX2xX341xX59xX2xX195xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX152xX18xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX20xX1dxX1exX3xX20xX21xX6xX3xX13xX25xXdxX3xX28xX29xX4xX3xX2cxX1exX6xX3xX7xX31xX19xX1axX3xX35xX6xX37xX38xX3xX19xX3bxXdxX3xX1caxX3xXexX43xX19xX1xX3xX47xX1axX1xX4axX3xX4cxX19xX3xXb4xX52xX3xX13xX52xX3xXcxX55xX19xX1xX3xXabxX886xX3xXexX1xXdxX3xX4xX31xX19xX1axX3xXabxXacxX14xX4xX3xX1dbxX1a2xXa89xX3xX72xX1xX3bxXdxX3xX5xXacxX14xX19xX1axX3xXb4xX52xX3xX6bxX14axX3xX72xXdxXa8xX19xX3xX7xX8fxX3xXabxXacxX14xX4xX3xX1xX14xXbxX3xX5xX18xX19xX1axX3xXb4xX52xX18xX3xX19xX1axX52xXa7xX3xX2xX341xX59xX2xX195xX159xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxXb4xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX47xX1axX52xXa7xX3xX2xX1d5xX59xX2xX195xX3xXexX1xX31xX19xX1axX3xX4xX1dxX1exX3xX20xX21xX6xX3xX13xX25xXdxX38xX3xX4xX1xX52xX18xX3xX37xX10fxX19xX1axX3xX2f0xX133xXdxX3xX1xX25xXdxX3xX2f0xXdbxX19xX1axX3xX28xX25xX3xX47xX1axX1xX4axX3xX4cxX19xX3xX4fxX3xX13xX52xX3xXcxX55xX19xX1xXaxX3xX1xX152xX10xX14b8xX9xXaxX59xX6bxX6xX1exX4fxXexX1exX59xX19xX1axX6xXa7xX4fxX2xX1d5xX4fxX2xX195xX4fxXexX1xX18xX19xX1axX4fxX4xX6xX1exX4fxX4xX1exX6xX4fxX1xX18xXdxX4fxX4xX1xX6xX18xX4fxX37xX1exX19xX1axX4fxX6bxX6xXdxX4fxX1xX18xXdxX4fxX6bxX6xX19xX1axX4fxX28xX18xX4fxX19xX1axX1xX10xX4fxX6xX19xX4fxX1xX6xX4fxXexXdxX19xX1xX59xX2xX1dbxX1d5xX1dbxX1d5xX1dbxX159xX1xXexX37xXaxX12xX0xXdxX37xX1axX3xX7xX152xX4xX9xXaxX59xX37xX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX1caxX195xX59xX19xX10xX18bxX7xX59xX1caxX195xX1caxX1dbxX59xX2xX1caxX1dexX6bxX1a3xX2xX194xX1d5xX1caxX2xX1a2xXexX2xX1d5xX1caxX1dbxX5xX1caxX159xX1e2xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX1exX3xX20xX21xX6xX3xX13xX25xXdxX3xX28xX29xX4xX3xX2cxX1exX6xX3xX7xX31xX19xX1axX3xX35xX6xX37xX38xX3xX19xX3bxXdxX3xX1xX6xXdxX3xXexX43xX19xX1xX3xX47xX1axX1xX4axX3xX4cxX19xX3xX4fxX3xX13xX52xX3xXcxX55xX19xX1xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxXb4xX12xX0xX7xXexX152xX18xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX47xX1axX52xXa7xX3xX2xX1d5xX59xX2xX195xX3xXexX1xX31xX19xX1axX3xX4xX1dxX1exX3xX20xX21xX6xX3xX13xX25xXdxX38xX3xX4xX1xX52xX18xX3xX37xX10fxX19xX1axX3xX2f0xX133xXdxX3xX1xX25xXdxX3xX2f0xXdbxX19xX1axX3xX28xX25xX3xX47xX1axX1xX4axX3xX4cxX19xX3xX4fxX3xX13xX52xX3xXcxX55xX19xX1xXaxX3xX1xX152xX10xX14b8xX9xXaxX59xX6bxX6xX1exX4fxXexX1exX59xX19xX1axX6xXa7xX4fxX2xX1d5xX4fxX2xX195xX4fxXexX1xX18xX19xX1axX4fxX4xX6xX1exX4fxX4xX1exX6xX4fxX1xX18xXdxX4fxX4xX1xX6xX18xX4fxX37xX1exX19xX1axX4fxX6bxX6xXdxX4fxX1xX18xXdxX4fxX6bxX6xX19xX1axX4fxX28xX18xX4fxX19xX1axX1xX10xX4fxX6xX19xX4fxX1xX6xX4fxXexXdxX19xX1xX59xX2xX1dbxX1d5xX1dbxX1d5xX1dbxX159xX1xXexX37xXaxX12xX47xX1axX52xXa7xX3xX2xX1d5xX59xX2xX195xX3xXexX1xX31xX19xX1axX3xX4xX1dxX1exX3xX20xX21xX6xX3xX13xX25xXdxX38xX3xX4xX1xX52xX18xX3xX37xX10fxX19xX1axX3xX2f0xX133xXdxX3xX1xX25xXdxX3xX2f0xXdbxX19xX1axX3xX28xX25xX3xX47xX1axX1xX4axX3xX4cxX19xX3xX4fxX3xX13xX52xX3xXcxX55xX19xX1xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX152xX18xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX2f0xX92xX3xX5xX52xX3xX19xX1xXdxX4axX37xX3xXb4xX56exX3xXabxXacxX14xX4xX3xX14dxX25xX3xXexX152xXacxX130xX19xX1axX3xX47xX1axX1exXa7xX288xX19xX3xX357xX93axX19xX3xXcxX1xXbaxX3xX1axXdxX6xX18xX3xX14dxX6xX19xX3xX46dxX35xX4aexX4cxX3xX1a3xX3xXb4xX52xX3xX4xX26exX4xX3xXabxX12dxX19xX3xXb4xX4a7xX3xX5xXdxX4efxX19xX3xX2cxX1exX6xX19xX38xX3xX72xX1xXdxX3xXabxX18xX52xX19xX3xX4xX31xX19xX1axX3xXexX26exX4xX3xX14dxX25xX3xX34axXcxX357xXcxX3xX72xXdxXbaxX37xX3xXexX152xX6xX3xX6bxX14axX3xX26exX19xX3xX7xX26exX19xX1axX3xX19xX6xXa7xX159xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxXb4xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20xX1dxX1exX3xX20xX21xX6xX3xX13xX25xXdxX3xX19xX3bxXdxX3xX47xX1axX1xX4axX3xX4cxX19xX3xX4fxX3xX13xX52xX3xXcxX55xX19xX1xX3xX6bxX14axX3xX72xXdxXa8xX19xX3xXabxXacxX6xX3xXb4xX52xX18xX3xX7xX21xX3xX6bxX56exX19xX1axX3xX4xX1exX3bxXdxX3xX19xX93axX37xX3xX1caxX195xX1caxX195xXaxX3xX1xX152xX10xX14b8xX9xXaxX59xX6bxX6xX1exX4fxXexX1exX59xX4xX6xX1exX4fxX4xX1exX6xX4fxX1xX18xXdxX4fxX19xX18xXdxX4fxX19xX1axX1xX10xX4fxX6xX19xX4fxX1xX6xX4fxXexXdxX19xX1xX4fxX6bxX1exX4fxX72xXdxX10xX19xX4fxX6bxX1exX6xX4fxXb4xX6xX18xX4fxX7xX1exX4fxX6bxX1exX19xX1axX4fxX4xX1exX18xXdxX4fxX19xX6xX37xX4fxX1caxX195xX1caxX195xX59xX2xX1dbxX1caxX195xX1d5xX1caxX159xX1xXexX37xXaxX12xX0xXdxX37xX1axX3xX7xX152xX4xX9xXaxX59xX37xX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX1caxX195xX59xX19xX10xX18bxX7xX59xX1caxX195xX2xX1dbxX59xX1dexX195xX6bxX341xX2xX341xX2xX194xX195xX1dexXexX1a2xX195xX341xX1caxX2xX5xX195xX159xX1e2xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX1exX3xX20xX21xX6xX3xX13xX25xXdxX3xX28xX29xX4xX3xX2cxX1exX6xX3xX7xX31xX19xX1axX3xX35xX6xX37xX38xX3xX19xX3bxXdxX3xX1xX6xXdxX3xXexX43xX19xX1xX3xX47xX1axX1xX4axX3xX4cxX19xX3xX4fxX3xX13xX52xX3xXcxX55xX19xX1xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxXb4xX12xX0xX7xXexX152xX18xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20xX1dxX1exX3xX20xX21xX6xX3xX13xX25xXdxX3xX19xX3bxXdxX3xX47xX1axX1xX4axX3xX4cxX19xX3xX4fxX3xX13xX52xX3xXcxX55xX19xX1xX3xX6bxX14axX3xX72xXdxXa8xX19xX3xXabxXacxX6xX3xXb4xX52xX18xX3xX7xX21xX3xX6bxX56exX19xX1axX3xX4xX1exX3bxXdxX3xX19xX93axX37xX3xX1caxX195xX1caxX195xXaxX3xX1xX152xX10xX14b8xX9xXaxX59xX6bxX6xX1exX4fxXexX1exX59xX4xX6xX1exX4fxX4xX1exX6xX4fxX1xX18xXdxX4fxX19xX18xXdxX4fxX19xX1axX1xX10xX4fxX6xX19xX4fxX1xX6xX4fxXexXdxX19xX1xX4fxX6bxX1exX4fxX72xXdxX10xX19xX4fxX6bxX1exX6xX4fxXb4xX6xX18xX4fxX7xX1exX4fxX6bxX1exX19xX1axX4fxX4xX1exX18xXdxX4fxX19xX6xX37xX4fxX1caxX195xX1caxX195xX59xX2xX1dbxX1caxX195xX1d5xX1caxX159xX1xXexX37xXaxX12xX20xX1dxX1exX3xX20xX21xX6xX3xX13xX25xXdxX3xX19xX3bxXdxX3xX47xX1axX1xX4axX3xX4cxX19xX3xX4fxX3xX13xX52xX3xXcxX55xX19xX1xX3xX6bxX14axX3xX72xXdxXa8xX19xX3xXabxXacxX6xX3xXb4xX52xX18xX3xX7xX21xX3xX6bxX56exX19xX1axX3xX4xX1exX3bxXdxX3xX19xX93axX37xX3xX1caxX195xX1caxX195xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX152xX18xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX20xX1dxX1exX3xX20xX21xX6xX3xX13xX25xXdxX3xX19xX3bxXdxX3xX47xX1axX1xX4axX3xX4cxX19xX3xX4fxX3xX13xX52xX3xXcxX55xX19xX1xX3xX6bxX14axX3xX72xXdxXa8xX19xX3xX7xX8fxX3xX1xX14xXbxX3xX5xX18xX19xX1axX38xX3xXexX1xX31xX19xX1axX3xX197xX10xX3xX72x107f1xX3xXexX1xX1exX358xXexX3xXb4xX52xX18xX3xXexX1xX26exX19xX1axX3xX1dbxX38xX3xXabxXa8xX19xX3xX4xX1exX3bxXdxX3xX19xX93axX37xX3xX1caxX195xX1caxX195xX3xX7xX8fxX3xX1xX18xX52xX19xX3xXexX1xX52xX19xX1xX3xXabxXacxX6xX3xXb4xX52xX18xX3xX7xX21xX3xX6bxX56exX19xX1axX159xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxXb4xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX59xX1exX5xX12xX0xX6bxXdxXb4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX152xXaxX12xX0xX59xX6bxXdxXb4xX12xX0xX59xX6bxXdxXb4xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX1exXexX1xX18xX152xXaxX12xX14dxX26exX3xXcxX49axX19xX3xX37bxX3xX35xX4efxX3xXcxX1exX60cxX19xX0xX59xXbxX12
Bá Tân – Lê Tuấn