Vietnam Airlines đồng loạt mở thêm 7 đường bay nội địa mới
Vietnam Airlines liên tiếp mở thêm các đường bay nội địa mới nhằm phát triển mạng bay đồng thời góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch giữa các địa phương.
de8bx13119xfb0fx1704dx18b57x15968xfc14x1303dx13453xX7x14d36x18755xff1bxebecx17d92xe505xX5x1697axXax14d37xeff2xXdxX10xXex189a3xX6x10922xX3x11805xXdx15977xX5xXdxX17xX10xX7xX3xfebbx17cddxX17x17487xX3xX5x16b86x13463xXexX3xX19x15fccxX3xXexX1x139cfxX19xX3x1391cxX3xX24xf550x153bexX17xX27xX3x12331xX6x183a8xX3xX17x14fb6xXdxX3xX24x1126bxX6xX3xX19x1238cxXdxX0x16843xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1685cxX10xX6x12b3bxXaxX12xX13xXdxX10xXexX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX5xXdxX17xX10xX7xX3xX5xXdxX33xX17xX3xXexXdx16bb8xXbxX3xX19xX2fxX3xXexX1xX33xX19xX3xX4x144d1xX4xX3xX24xX39xX3axX17xX27xX3xX3exX6xX40xX3xX17xX43xXdxX3xX24xX47xX6xX3xX19xX4bxXdxX3xX17xX1x175b4xX19xX3xXbxX1xX87xXexX3xXexX1dxXdxfd4exX17xX3xX19xX2bxX17xX27xX3xX3exX6xX40xX3xX24xX25xX17xX27xX3xXexX1xX3axXdxX3xX27x13ddcxXbxX3xXbxX1x15d92xX17xX3xXexX1x1761bxX4xX3xX24x14e85xX40xX3xX27xXdxX6xX2axX3xXexX1xX39x181cdxX17xX27x111eaxX3xX60x12445xX3xX5xX47xX4xX1xX3xX27xXdx130adxX6xX3xX4xX87xX4xX3xX24xX47xX6xX3xXbxX1xX39xXddxX17xX27x1441exX0xX4exXbxX12xX0xX60xXdx12446xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xX10xXexX6xXdxX5xX7x18590xX115xX7xXe3xX19xX19xX6xX1dxX40xX3xX4xX19xX7x12b04xX60xX10xX7xX4xX3xXbx17261xX10xX17xXexX10xX1dxXaxX12xX0xXdxX19xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX129xX10xX17xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXax14063xXdxX60xXexX1xedd4xX3x101e4xX2xe5c7xXbxf115x18067xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX152xX3x118f8x10ef4x18363xXbxX158xX159xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX152xX4exX4exXdxXfdxX3exX6xX2axX1xX6xXexXdxX17xX1xXfdxX105xX17xX4exX17xX10xX14dxX7xX4exf9d8x15430xX18bxX163xX4exX2xX18cxf5daxX60xX156xX18cxX164xX156xX164xX156xX18cxXexX18bxX36xX163xX165xX5xX2xX122xX18bxX18cxX18bxX18cxX18cxX154xX2xX18bxX18cxX36xX18bxX18bxX2xX154xXfdx13e54xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX10xXexX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX5xXdxX17xX10xX7xX3xX24xX25xX17xX27xX3xX5xX2axX2bxXexX3xX19xX2fxX3xXexX1xX33xX19xX3xX36xX3xX24xX39xX3axX17xX27xX3xX3exX6xX40xX3xX17xX43xXdxX3xX24xX47xX6xX3xX19xX4bxXdxXaxX3xX4exX12xX0xX4exX60xXdxX105xX12xX0xX60xXdxX105xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xX10xXexX6xXdxX5xX7xX115xX115xX7xXe3xX19xX19xX6xX1dxX40xX3xX4xX19xX7xX122xX60xX10xX7xX4xXaxX12xX0xX4exX60xXdxX105xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX2axX17xXaxX12xXcx14e93xX17xX27xX3xX1xX2axX6xX3xX4xX1xX2axX3xX17xX1xXecxX17xX27xX3xX1x12bb7xX17xX1xX3x10920xX1xX87xX4xX1xX3xX24xXc9xXe3xX3xXexXdxX33xX17xX3xX105xX255xX3xXex12a8dxX3xX3exX6xX40xX3xXexX1dxX33xX17xX3xX4xX1xXe3xX40xX7bxX17xX3xX3exX6xX40xX3xX5dx15182xXdxX3x11814xX1x18d2axX17xX27xX122xX286xX1xXcexX3x14e4bxXe3x15fbexX4xX3xX4x179eexX6xX3xX13xXdxX10xXexX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX5xXdxX17xX10xX7xXfdxX3xfed3x10838xX17xX1xX152xX3xX13xXdx14297xXexX3xX5dx1690dxX17xX27xX4exX13xXdxX10xXexX17xX6xX19x111e9x16f44xX0xX4exXbxX12xX0xX60xXdxX105xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xX10xXexX6xXdxX5xX7xX115xX115xX7xXe3xX19xX19xX6xX1dxX40xX3xX4xX19xX7xX122xX60xX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15543xX2axX60xX40xXaxX12x10c0bxX87xX17xX27xX3xX17xX27xX255xX40xX3xX2xX18bxX4exX154xXe0xX3xX13xXdxX10xXexX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX5xXdxX17xX10xX7xX3xX259xX1xX6xXdxX3xXexX1dxX39xXddxX17xX27xX3xX36xX3xX24xX39xX3axX17xX27xX3xX3exX6xX40xX3xX19xX4bxXdxX3xX259xX7bxXexX3xX17xX292xXdxX3xX13xXdxX17xX1xXe0xX3xX5dxX283xXdxX3xX286xX1xX288xX17xX27xX3xX105xX4bxXdxX3xX4xX87xX4xX3xX24xXdxXadxX19xX3xX24xX7bxX17xX3xXexX1dxX2axX17xX27xX3xX17xX39xX4bxX4xXfdxX3xX129xX87xX4xX3xX24xX39xX3axX17xX27xX3xX3exX6xX40xX3xX19xX4bxXdxX3xX3exX6xX2axX3xX27xX25xX19xX3xX27xXdxXecxX6xX3xX13xXdxX17xX1xX3xX105xX255xX3xX286xX1xXcexX3xX290xXe3xX292xX4xXe0xX3xX129xXc9xX17xX3xXcxX1xXddxXe0xX3x10802xX1xX6xX3xXcxX1dxX6xX17xX27xX159xX3xX27xXdxXecxX6xX3xX5dxX283xXdxX3xX286xX1xX288xX17xX27xX3xX105xX255xX3xX286xX1xXcexX3xX290xXe3xX292xX4xXe0xX3xX129xXc9xX17xX3xXcxX1xXddxXe0xX3x1823dxX255xX3xfcf5xX2bxXexXe0xX3xX2faxXe3x118b8xX17xX3x1716axX6xX3xXcxX1xXe3xX43xXexXfdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2faxX2axX60xX40xXaxX12xXcxX1xX10xX2axX3xX24xXc4xXe0xX3xX13xXdxX10xXexX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX5xXdxX17xX10xX7xX3xX4xX1xee87xX17xX1xX3xXexX1x1279exX4xX3xX259xX1xX6xXdxX3xXexX1xX87xX4xX3xX4xX87xX4xX3xX24xX39xX3axX17xX27xX3xX3exX6xX40xX3xX27xXdxXecxX6xX3xX13xXdxX17xX1xX3xX105xX255xX3xX286xX1xXcexX3xX290xXe3xX292xX4xX159xX3xX27xXdxXecxX6xX3xX5dxX283xXdxX3xX286xX1xX288xX17xX27xX3xX105xX255xX3xX3dcxX255xX3xX3dfxX2bxXexXe0xX3xX286xX1xXcexX3xX290xXe3xX292xX4xX3xX105xX4bxXdxX3xXexXc9xX17xX3xX7xXe3x15d90xXexX3xX165xX3xX4xX1xXe3xX40xX7bxX17xX4exXexXe3xXc9xX17xX3xX105xX255xX2axX3xXexX1xX429xX3xX5dxX6xXdxXe0xX3xXcxX39xXe0xX3xX300xX87xXe3xXe0xX3xX129xX1xX296xX3xX3acxX1x18ac5xXexXfdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2faxX2axX60xX40xXaxX12xX129xX87xX4xX3xX24xX39xX3axX17xX27xX3xX3exX6xX40xX3xX27xXdxXecxX6xX3xX13xXdxX17xX1xX3xX105xX255xX3xX129xXc9xX17xX3xXcxX1xXddxXe0xX3xX3acxX1xX6xX3xXcxX1dxX6xX17xX27xX159xX3xX27xXdxXecxX6xX3xX5dxX283xXdxX3xX286xX1xX288xX17xX27xX3xX105xX255xX3xX129xXc9xX17xX3xXcxX1xXddxXe0xX3xX2faxXe3xX3e6xX17xX3xX3e9xX6xX3xXcxX1xXe3xX43xXexX3xX24xX39x150c1xX4xX3xX24xX39xX6xX3xX105xX255xX2axX3xX259xX1xX6xXdxX3xXexX1xX87xX4xX3xXex1259exX3xX17xX27xX255xX40xX3xX18bxX18bxX4exX154xX3xX105xX4bxXdxX3xXexXc9xX17xX3xX7xXe3xX488xXexX3xX163xX3xX4xX1xXe3xX40xX7bxX17xX4exXexXe3xXc9xX17xX3xX105xX255xX2axX3xXexX1xX429xX3xX2faxX6xXe0xX3xX3acx118c7xX19xXe0xX3xX2faxX283xX40xXfdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2faxX2axX60xX40xXaxX12x13ebexX17xX27xX3xX3dfxX33xX3xX5dxX25xX17xX27xX3xX5dxX255xXe0xX3xX286xX1xXc4xX3xXcxX26cxX17xX27xX3xX27xXdxX87xX19xX3xX24xX292xX4xX3xX13xXdxX10xXexX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX5xXdxX17xX10xX7xX3xX4xX1xX2axX3xX3exXdxX7bxXexX3xXexX1x149c8xX4xX3xX1xXdxX2b3xX17xX3xX4xX1xXdxX7bxX17xX3xX5xX39xX527xX4xX3xXbxX1xX87xXexX3xXexX1dxXdxXadxX17xX3xX19xX2bxX17xX27xX3xX3exX6xX40xX3xX17xX43xXdxX3xX24xX47xX6xX3xX105xX255xX3xX1xX39xX2fxX17xX27xX3xX429xX17xX27xX3xX4xX1xXdxX7bxX17xX3xX60xX47xX4xX1xX3xX259xX423xX4xX1xX3xX4xXc9xXe3xX3xX60xXe3xX3xX5xX47xX4xX1xX3xXexX2axX255xX17xX3x11c39xXe3xX292xX4xX3xX60xX2axX3xXcxX26cxX17xX27xX3xX4x15ccfxX4xX3x105f6xXe3xX3xX5xX47xX4xX1xX3xXbxX1xX87xXexX3xX24xX43xX17xX27xXe0xX3xX13xXdxX10xXexX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX5xXdxX17xX10xX7xX3xX24xX6xX17xX27xX3xX4xXc4xX3xX7xX5ccxX3xX3exX429xXexX3xXbxX1xX87xX3xX19xX2bxX17xX1xX3xX19xe833xX3xXexX1dxX2axX17xX27xX3xX4xX3e6xX17xX27xX3xX4xXe3xX43xX4xX3xX19xX2fxX3xX1dxX43xX17xX27xX3xX19xX2bxX17xX27xX3xX24xX39xX3axX17xX27xX3xX3exX6xX40xX3xXexX1dxX2axX17xX27xX3xX17xX39xX4bxX4xXfdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2faxX2axX60xX40xXaxX12x1842cxX3dcx168f6xX40xX3xX24x16bbaxXe3xX3xX5xX255xX3xX4xX87xX4xX3xX24xX39xX3axX17xX27xX3xX3exX6xX40xX3xX259xX7bxXexX3xX17xX292xXdxX3xX13xXdxX17xX1xXe0xX3xX5dxX283xXdxX3xX286xX1xX288xX17xX27xX3xX105xX4bxXdxX3xX17xX1xXecxX17xX27xX3xX24xXdxXadxX19xX3xX60xXe3xX3xX5xX47xX4xX1xX3xX1xX488xXbxX3xX60x15a93xX17xX3xX17xX1xX488xXexX3xX4xX296xX6xX3xX13xXdxX2b3xXexX3xX3acxX6xX19xXfdxX3xX13xXdxX10xXexX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX5xXdxX17xX10xX7xX3xX1xX40xX3xX105xf24dxX17xX27xX3xX4xX87xX4xX3xX24xX39xX3axX17xX27xX3xX3exX6xX40xX3xX17xX255xX40xX3xX7xX677xX3xX17xX6c2xX17xX27xX3xXexXc9xX19xX3xX4xX283xX17xX27xX3xX1xX255xX17xX27xX3xX259xX1xX3e6xX17xX27xX3xX13xXdxX17xX1xX3xX105xX255xX3xX129xX87xXexX3xX2faxXdxX3xX24xX25xX17xX27xX3xXexX1xX3axXdxX3xX27xXc4xXbxX3xXbxX1xXc9xX17xX3xXbxX1xX87xXexX3xXexX1dxXdxXadxX17xX3xX60xXe3xX3xX5xX47xX4xX1xXe0xX3xX259xXdxX17xX1xX3xXexX7bxX3xX4xX296xX6xX3xXex14299xX17xX1xX3xX3acxX27xX1xX2b3xX3xX1bxX17xXe0xX3xXexX1xX255xX17xX1xX3xXbxX1xX292xX3xX5dxX283xXdxX3xX286xX1xX288xX17xX27xX3xX4x12539xX17xX27xX3xX17xX1xX39xX3xX4xX87xX4xX3xXexX7aexX17xX1xXe0xX3xXexX1xX255xX17xX1xXe0xX3xX259xX1xXe3xX3xX105xX5ccxX4xX3xXexX1dxX33xX17xX3xX4xX283xX3xX17xX39xX4bxX4xXe0x14ff9xX3xX3e6xX17xX27xX3xX5dxX255xX3xX17xX1xX488xX17xX3xX19xX2bxX17xX1xXfdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2faxX2axX60xX40xXaxX12xX129xX1xX7aexX3xXexX1dxX2axX17xX27xX3xX105xX288xX17xX27xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX87xX17xX27xXe0xX3xX13xXdxX10xXexX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX5xXdxX17xX10xX7xX3xX24x154e3xX3xX3exX26cxX3xX7xXe3xX17xX27xX3xXexX1xX33xX19xX3xX2xX163xX3xX24xX39xX3axX17xX27xX3xX3exX6xX40xX3xX259xX7bxXexX3xX17xX292xXdxX3xX4xX87xX4xX3xX105xX2b7xX17xX27xX3xX19xXdxX6c6xX17xX3xX24xX488xXexX3xX17xX39xX4bxX4xXe0xX3xX17xX6c2xX17xX27xX3xXexX26cxX17xX27xX3xX7xX292xX3xX24xX39xX3axX17xX27xX3xX3exX6xX40xX3xX17xX43xXdxX3xX24xX47xX6xX3xX4xX296xX6xX3xX1xX852xX17xX27xX3xX5xX33xX17xX3xX156xX18bxX3xX24xX39xX3axX17xX27xXfdxX3xXcxX1dxX2axX17xX27xX3xX7xX292xX3xX24xXc4xXe0xX3xXexX1xX87xX17xX27xX3xX3acxX571xX19xX3xX105xX53dxX6xX3xX629xXe3xX6xXe0xX3xX1xX852xX17xX27xX3xX24xX852xX3xX259xX1xX6xXdxX3xXexX1dxX39xXddxX17xX27xX3xX156xX3xX24xX39xX3axX17xX27xX3xX3exX6xX40xX3xX27xX25xX19xX3xX27xXdxXecxX6xX3xXcxX1xX255xX17xX1xX3xXbxX1xX292xX3xX5dxX25xX3xX129xX1xX423xX3xX3e9xXdxX17xX1xX3xX105xX255xX3xXcxXe3xX40xX3xX5dxX288xX6xX159xX3xX27xXdxXecxX6xX3xX5dxX283xXdxX3xX286xX1xX288xX17xX27xX3xX105xX255xX3xX3acxX1xX6xX3xXcxX1dxX6xX17xX27xX159xX3xX27xXdxXecxX6xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX5dxXc4xX6xX3xX105xX255xX3xX2faxXe3xX3e6xX17xX3xX3e9xX6xX3xXcxX1xXe3xX43xXexX159xX3xX27xXdxXecxX6xX3xX13xXdxX17xX1xX3xX105xX255xX3xX3dcxX255xX3xX3dfxX2bxXexXe0xX3xX2faxXe3xX3e6xX17xX3xX3e9xX6xX3xXcxX1xXe3xX43xXexXfdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2faxX2axX60xX40xXaxX12xX13xXdxX2b3xX4xX3xX5xXdxX33xX17xX3xXexXdxX7bxXbxX3xX19xX2fxX3xX4xX87xX4xX3xX24xX39xX3axX17xX27xX3xX3exX6xX40xX3xX17xXa2xX19xX3xXexX1dxX2axX17xX27xX3xX4xX1xXdxX7bxX17xX3xX5xX39xX527xX4xX3xXbxX1xX87xXexX3xXexX1dxXdxXadxX17xX3xX19xX2bxX17xX27xX3xX3exX6xX40xX3xX17xX43xXdxX3xX24xX47xX6xX3xX4xX296xX6xX3xX13xXdxX10xXexX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX5xXdxX17xX10xX7xX3xX24xX25xX17xX27xX3xXexX1xX3axXdxX3xX27xXc4xXbxX3xXbxX1xXc9xX17xX3xXexX1xXcexX4xX3xX24xXd2xX40xX3xX27xXdxX6xX2axX3xXexX1xX39xXddxX17xX27xXe0xX3xX60xXe3xX3xX5xX47xX4xX1xX3xX27xXdxXecxX6xX3xX4xX87xX4xX3xX24xX47xX6xX3xXbxX1xX39xXddxX17xX27xXe0xX3xX24xX242xX4xX3xX3exXdxX2b3xXexX3xXexX1dxX2axX17xX27xX3xX3exX292xXdxX3xX4xX283xX17xX1xX3xX13xXdxX2b3xXexX3xX3acxX6xX19xX3xX24xX6xX17xX27xX3xX3exX39xX4bxX4xX3xX105xX255xX2axX3xXexX1xX3axXdxX3xX259x18707xX3xX3ex10fa7xX17xX1xX3xXexX1xX39xX3axX17xX27xX3xX19xX4bxXdxXe0xX3xXexX4b5xXbxX3xXexX1dxXe3xX17xX27xX3xXexX87xXdxX3xXbxX1xX87xXexX3xXexX1dxXdxXadxX17xX3xX17xX6c6xX17xX3xX259xXdxX17xX1xX3xXexX7bxX122xX158xX852xX3xX1xX43xXdxX3xX105xX255xX3xX259xX423xX4xX1xX3xX4xXc9xXe3xX3xX60xXe3xX3xX5xX47xX4xX1xX3xX17xX43xXdxX3xX24xX47xX6xX3xX7xX6xXe3xX3xX17xX1xXecxX17xX27xX3xX283xX17xX1xX3xX1xX39xX2fxX17xX27xX3xX4xX296xX6xX3xX60xX47xX4xX1xX3xX129x14641xX13x13328xX63axX122xX2xX164xXfdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2faxX2axX60xX40xX3xXbxX129xX10xX17xXexX10xX1dxXaxX12xX0xXdxX19xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xXexX1xXe3xX19xX3exX3xX60xX1xXdxX60xX10xX3xXdxX129xX10xX17xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX14dxXdxX60xXexX1xX152xX3xX154xX2xX156xXbxX158xX159xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX152xX3xX165xX2xX18cxXbxX158xX159xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX4exX4exXdxXfdxX3exX6xX2axX1xX6xXexXdxX17xX1xXfdxX105xX17xX4exX17xX10xX14dxX7xX4exX18bxX18cxX18bxX163xX4exX2xX18cxX192xX60xX156xX2xX18cxX18cxX36xX165xX156xXexX163xX164xX156xX154xX5xX36xX122xX154xX163xX36xX2xX165xX18cxX192xX18bxX18cxX156xX165xX18cxX154xX163xX164xX2xX163xX163xXfdxX1b2xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX10xXexX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX5xXdxX17xX10xX7xX3xX24xX25xX17xX27xX3xX5xX2axX2bxXexX3xX19xX2fxX3xXexX1xX33xX19xX3xX36xX3xX24xX39xX3axX17xX27xX3xX3exX6xX40xX3xX17xX43xXdxX3xX24xX47xX6xX3xX19xX4bxXdxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xX60xXdxX105xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xX1dxX10xX5xX6xXexX10xX60xXaxX12xX0xX7xXexX1dxX2axX17xX27xX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxX33xX17xX3xX629xXe3xX6xX17xX152xX0xX4exX7xXexX1dxX2axX17xX27xX12xX0xXe3xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX122xXexX1xXe3xX19xX3exX122xX6xX17xX60xX122xX7xX6xXbxX2axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX10xXexX1b2xX10xXexX3xX1bxXdxX1dxX3xXexX571xX17xX27xX3xXexXc9xX17xX3xX7xXe3xX488xXexX3xX3exX6xX40xX3xX4xX1xX242xX17xX27xX3xX5dxX255xX3xX3acxX43xXdxX3xX122xX3xXexX1xX255xX17xX1xX3xXbxX1xX292xX3xX5dxX25xX3xX129xX1xX423xX3xX3e9xXdxX17xX1xXaxX3xX1xX1dxX10x10012xX9xXaxX4exX4xX1xXdxX17xX1xX122xX7xX6xX4xX1xX122xX158xX6xX122xX1xX2axXdxX4exX105xXdxX10xXexX1b2xX10xXexX122xX6xXdxX1dxX122xXexX6xX17xX27xX122xXexX6xX17xX122xX7xXe3xX6xXexX122xX3exX6xX40xX122xX4xX1xX6xX17xX27xX122xX1xX6xX122xX17xX2axXdxX122xXexX1xX6xX17xX1xX122xXbxX1xX2axX122xX1xX2axX122xX4xX1xXdxX122xX19xXdxX17xX1xX4exX2xX164xX18cxX154xX18cxX165xXfdxX1xXexX19xXaxX12xX0xXdxX19xX27xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX4exX19xX10xX60xXdxX6xX4exX2xX18bxX18cxX4exX17xX10xX14dxX7xX4exX18bxX18cxX2xX156xX4exX2xX18cxX192xX60xX165xX18cxX192xX165xX36xX18bxX156xXexX154xX36xX164xX2xX5xX2xX18cxX122xX105xXdxX10xXexX1b2xX10xXexX36xXfdxX1b2xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX10xXexX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX5xXdxX17xX10xX7xX3xX24xX25xX17xX27xX3xX5xX2axX2bxXexX3xX19xX2fxX3xXexX1xX33xX19xX3xX36xX3xX24xX39xX3axX17xX27xX3xX3exX6xX40xX3xX17xX43xXdxX3xX24xX47xX6xX3xX19xX4bxXdxXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxX105xX12xX0xX7xXexX1dxX2axX17xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX10xXexX1b2xX10xXexX3xX1bxXdxX1dxX3xXexX571xX17xX27xX3xXexXc9xX17xX3xX7xXe3xX488xXexX3xX3exX6xX40xX3xX4xX1xX242xX17xX27xX3xX5dxX255xX3xX3acxX43xXdxX3xX122xX3xXexX1xX255xX17xX1xX3xXbxX1xX292xX3xX5dxX25xX3xX129xX1xX423xX3xX3e9xXdxX17xX1xXaxX3xX1xX1dxX10xXca8xX9xXaxX4exX4xX1xXdxX17xX1xX122xX7xX6xX4xX1xX122xX158xX6xX122xX1xX2axXdxX4exX105xXdxX10xXexX1b2xX10xXexX122xX6xXdxX1dxX122xXexX6xX17xX27xX122xXexX6xX17xX122xX7xXe3xX6xXexX122xX3exX6xX40xX122xX4xX1xX6xX17xX27xX122xX1xX6xX122xX17xX2axXdxX122xXexX1xX6xX17xX1xX122xXbxX1xX2axX122xX1xX2axX122xX4xX1xXdxX122xX19xXdxX17xX1xX4exX2xX164xX18cxX154xX18cxX165xXfdxX1xXexX19xXaxX12xX13xXdxX10xXexX1b2xX10xXexX3xX1bxXdxX1dxX3xXexX571xX17xX27xX3xXexXc9xX17xX3xX7xXe3xX488xXexX3xX3exX6xX40xX3xX4xX1xX242xX17xX27xX3xX5dxX255xX3xX3acxX43xXdxX3xX122xX3xXexX1xX255xX17xX1xX3xXbxX1xX292xX3xX5dxX25xX3xX129xX1xX423xX3xX3e9xXdxX17xX1xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX1dxX2axX17xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xX5dxX852xX17xX27xX3xX1xX255xX17xX27xX3xX259xX1xX3e6xX17xX27xX3xX13xXdxX10xXexX1b2xX10xXexX3xX7xX677xX3xXexX571xX17xX27xX3xXexXc9xX17xX3xX7xXe3xX488xXexX3xX3exX6xX40xX3xX4xX1xX2fxX3xX259xX1xX87xX4xX1xX3xX27xXdxXecxX6xX3xX5dxX255xX3xX3acxX43xXdxX3xX105xX255xX3xXcxX1xX255xX17xX1xX3xXbxX1xX292xX3xX5dxX25xX3xX129xX1xX423xX3xX3e9xXdxX17xX1xX3xX105xX255xX3xX60xXe3xX40xX3xXexX1dxXa89xX3xX4xX87xX4xX3xX4xX1xXe3xX40xX7bxX17xX3xX3exX6xX40xX3xX4xX1xXe3xX40xX33xX17xX3xX4xX1xX2fxX3xX1xX255xX17xX27xX3xX1xX2axX87xXe0xX3xX17xX1xXe3xX3xX40xX7bxXe3xX3xXbxX1xXd2xX19xXe0xX3xX24xX87xXbxX3xX429xX17xX27xX3xX17xX1xXe3xX3xX4xXc9xXe3xX3xX4xX296xX6xX3xX17xX27xX39xX3axXdxX3xX60xX6c2xX17xXe0xX3xXexX2axX255xX17xX3xX158xX852xX3xX1xX43xXdxXfdxX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxX105xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX10xXexX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX5xXdxX17xX10xX7xX3xX27xXdxX283xX19xX3xXexXc9xX17xX3xX7xXe3xX488xXexX3xX259xX1xX6xXdxX3xXexX1xX87xX4xX3xX4xX87xX4xX3xX4xX1xXe3xX40xX7bxX17xX3xX3exX6xX40xX3xX17xX43xXdxX3xX24xX47xX6xXaxX3xX1xX1dxX10xXca8xX9xXaxX4exX158xX6xX122xX1xX2axXdxX4exX105xXdxX10xXexX17xX6xX19xX122xX6xXdxX1dxX5xXdxX17xX10xX7xX122xX27xXdxX6xX19xX122xXexX6xX17xX122xX7xXe3xX6xXexX122xX259xX1xX6xXdxX122xXexX1xX6xX4xX122xX4xX6xX4xX122xX4xX1xXe3xX40xX10xX17xX122xX3exX6xX40xX122xX17xX2axXdxX122xX60xXdxX6xX4exX2xX192xX164xX156xX154xX36xXfdxX1xXexX19xXaxX12xX0xXdxX19xX27xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX4exX19xX10xX60xXdxX6xX4exX2xX18bxX18cxX4exX17xX10xX14dxX7xX4exX18bxX18cxX2xX163xX4exX2xX18cxX192xX60xX2xX18cxX164xX163xX164xX156xX2xXexX165xX163xX192xX192xX5xX165xX122xX18bxX18cxX18cxX163xX105xXdxX10xXexX17xX6xX19xX6xXdxX1dxX5xXdxX17xX10xX7xXfdxX1b2xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX10xXexX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX5xXdxX17xX10xX7xX3xX24xX25xX17xX27xX3xX5xX2axX2bxXexX3xX19xX2fxX3xXexX1xX33xX19xX3xX36xX3xX24xX39xX3axX17xX27xX3xX3exX6xX40xX3xX17xX43xXdxX3xX24xX47xX6xX3xX19xX4bxXdxXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxX105xX12xX0xX7xXexX1dxX2axX17xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX10xXexX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX5xXdxX17xX10xX7xX3xX27xXdxX283xX19xX3xXexXc9xX17xX3xX7xXe3xX488xXexX3xX259xX1xX6xXdxX3xXexX1xX87xX4xX3xX4xX87xX4xX3xX4xX1xXe3xX40xX7bxX17xX3xX3exX6xX40xX3xX17xX43xXdxX3xX24xX47xX6xXaxX3xX1xX1dxX10xXca8xX9xXaxX4exX158xX6xX122xX1xX2axXdxX4exX105xXdxX10xXexX17xX6xX19xX122xX6xXdxX1dxX5xXdxX17xX10xX7xX122xX27xXdxX6xX19xX122xXexX6xX17xX122xX7xXe3xX6xXexX122xX259xX1xX6xXdxX122xXexX1xX6xX4xX122xX4xX6xX4xX122xX4xX1xXe3xX40xX10xX17xX122xX3exX6xX40xX122xX17xX2axXdxX122xX60xXdxX6xX4exX2xX192xX164xX156xX154xX36xXfdxX1xXexX19xXaxX12xX13xXdxX10xXexX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX5xXdxX17xX10xX7xX3xX27xXdxX283xX19xX3xXexXc9xX17xX3xX7xXe3xX488xXexX3xX259xX1xX6xXdxX3xXexX1xX87xX4xX3xX4xX87xX4xX3xX4xX1xXe3xX40xX7bxX17xX3xX3exX6xX40xX3xX17xX43xXdxX3xX24xX47xX6xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX1dxX2axX17xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xX300xX6xXe3xX3xX5xX2b3xX17xX1xX3xX27xXdxX4bxXdxX3xX1xX2bxX17xX3xXexXc9xX17xX3xX7xXe3xX488xXexX3xX259xX1xX6xXdxX3xXexX1xX87xX4xX3xX4xX1xXe3xX40xX7bxX17xX3xX3exX6xX40xX3xXexX53dxX3xX2faxX43xX3x17568xXdxX6xX2axX3xXexX1xX3e6xX17xX27xX3xX13xX4b5xX17xX3xXexX283xXdxXe0xX3xX13xXdxX10xXexX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX5xXdxX17xX10xX7xX3xX24xX852xX3xXexXdxX7bxXbxX3xXexX637xX4xX3xX4x15e9bxXexX3xX27xXdxX283xX19xX3xXexXc9xX17xX3xX7xXe3xX488xXexX3xX3exX6xX40xX3xX17xX43xXdxX3xX24xX47xX6xX3xX17xX1xXa2xX19xX3xXbxX1xX288xX17xX27xX3xX4xX1xX292xX17xX27xX3xX129xX2axX105xXdxX60xX122xX2xX164xXfdxX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxX105xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5dxX255xX17xX27xX3xX259xX1xX3e6xX17xX27xX3xX13xXdxX2b3xXexX3xX4xXc4xX3xXexX1xXadxX3xX19xX488xXexX3xX18bxX156xXfdxX18cxX18cxX18cxX3xXex137bcxX3xXexX1dxX2axX17xX27xX3xX17xX571xX19xX3xX18bxX18cxX18bxX18cxX3xX105xXa89xX3xX129xX2axX105xXdxX60xX122xX2xX164xXaxX3xX1xX1dxX10xXca8xX9xXaxX4exX629xXe3xX2axX4xX122xXexX10xX4exX1xX6xX17xX27xX122xX259xX1xX2axX17xX27xX122xX105xXdxX10xXexX122xX4xX2axX122xXexX1xX10xX122xX19xX6xXexX122xX18bxX156xX122xX18cxX18cxX18cxX122xXexX40xX122xXexX1dxX2axX17xX27xX122xX17xX6xX19xX122xX18bxX18cxX18bxX18cxX122xX105xXdxX122xX4xX2axX105xXdxX60xX122xX2xX164xX4exX2xX192xX36xX192xX156xX154xXfdxX1xXexX19xXaxX12xX0xXdxX19xX27xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX4exX19xX10xX60xXdxX6xX4exX2xX18bxX18cxX4exX17xX10xX14dxX7xX4exX18bxX18cxX18cxX192xX4exX2xX18cxX156xX60xX165xX2xX165xX18bxX18cxX163xX2xXexX36xX18cxX36xX2xX18bxX5xX18cxXfdxX1b2xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX10xXexX17xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX5xXdxX17xX10xX7xX3xX24xX25xX17xX27xX3xX5xX2axX2bxXexX3xX19xX2fxX3xXexX1xX33xX19xX3xX36xX3xX24xX39xX3axX17xX27xX3xX3exX6xX40xX3xX17xX43xXdxX3xX24xX47xX6xX3xX19xX4bxXdxXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxX105xX12xX0xX7xXexX1dxX2axX17xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5dxX255xX17xX27xX3xX259xX1xX3e6xX17xX27xX3xX13xXdxX2b3xXexX3xX4xXc4xX3xXexX1xXadxX3xX19xX488xXexX3xX18bxX156xXfdxX18cxX18cxX18cxX3xXexX12aexX3xXexX1dxX2axX17xX27xX3xX17xX571xX19xX3xX18bxX18cxX18bxX18cxX3xX105xXa89xX3xX129xX2axX105xXdxX60xX122xX2xX164xXaxX3xX1xX1dxX10xXca8xX9xXaxX4exX629xXe3xX2axX4xX122xXexX10xX4exX1xX6xX17xX27xX122xX259xX1xX2axX17xX27xX122xX105xXdxX10xXexX122xX4xX2axX122xXexX1xX10xX122xX19xX6xXexX122xX18bxX156xX122xX18cxX18cxX18cxX122xXexX40xX122xXexX1dxX2axX17xX27xX122xX17xX6xX19xX122xX18bxX18cxX18bxX18cxX122xX105xXdxX122xX4xX2axX105xXdxX60xX122xX2xX164xX4exX2xX192xX36xX192xX156xX154xXfdxX1xXexX19xXaxX12xX5dxX255xX17xX27xX3xX259xX1xX3e6xX17xX27xX3xX13xXdxX2b3xXexX3xX4xXc4xX3xXexX1xXadxX3xX19xX488xXexX3xX18bxX156xXfdxX18cxX18cxX18cxX3xXexX12aexX3xXexX1dxX2axX17xX27xX3xX17xX571xX19xX3xX18bxX18cxX18bxX18cxX3xX105xXa89xX3xX129xX2axX105xXdxX60xX122xX2xX164xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX1dxX2axX17xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xX18bxX18cxX18bxX18cxX3xX60xX5ccxX3xX259xXdxX7bxX17xX3xX5xX255xX3xX17xX571xX19xX3xXexX571xX17xX27xX3xXexX1dxX39xX2fxX17xX27xX3xX6c2xX19xX3xX4xX296xX6xX3xXexX2axX255xX17xX3xX17xX27xX255xX17xX1xX3xX1xX255xX17xX27xX3xX259xX1xX3e6xX17xX27xX3xX60xX2axX3xX283xX17xX1xX3xX1xX39xX2fxX17xX27xX3xX4xX296xX6xX3xX60xX47xX4xX1xX3xX3exX2b3xX17xX1xXfdxX3xX5dxX255xX17xX27xX3xX5xX2axX2bxXexX3xX60xX2axX6xX17xX1xX3xX17xX27xX1xXdxX2b3xXbxX3xXexX1dxX2axX17xX27xX3xX17xX27xX255xX17xX1xX3xX158xXdxX17xX3xX27xXdxX283xX19xX3xXexX1xXe3xX7bxXe0xX3xXbxX1xX423xX3xX60xX47xX4xX1xX3xX105xX637xX3xX60xX2axX3xX60xX2axX6xX17xX1xX3xXexX1xXe3xX3xX7xX637xXexX3xX27xXdxX283xX19xXfdxX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxX105xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX4exXe3xX5xX12xX0xX60xXdxX105xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1dxXaxX12xX0xX4exX60xXdxX105xX12xX0xX4exX60xXdxX105xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX300xX2axXe3xX1dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2axX3xX13xXdxX10xXexX17xX6xX19xX2c2xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxX105xX12