Trình Thủ tướng phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2021
Bộ LĐTB&XH thống nhất chọn phương án nghỉ 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết để trình lên Thủ tướng phê duyệt.
914dxd5c2xc9d3x973ex10a88x10fa8xd19axa8c7xd71bxX7xd1f1xd446xf093x10f58xe586xcfc3xX5xce75xXax10ac2xXcxbfc9xcfc4xeca8xX1xX3xXcxX1xdd2bxX3xXexfca1x1140fxX16xe4a2xX3xXbxX1xX1exfdd4xX16xX21xX3xe8b3xX16xX3xX16xX21xX1xf43axX3xXcx10958xXexX3xe7fexX21xd94exe912xcf6axX16xX3xcf3fxX2axX16xX3xa2b5xb26fxX41xX2xX0xdd0dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaba0xX10xX6xa0e5xXaxX12x10affx9c5cxX3x11330xa790xXcxX5bx109b6x1127axX55xX3xXexX1xaa7dxX16xX21xX3xX16xX1xae04xXexX3xX4xX1xc733xX16xX3xXbxX1xX1exX26xX16xX21xX3xX2axX16xX3xX16xX21xX1xX30xX3xX41xX3xX16xX21xd794xX39xX3xXexX14xX1exX1fxX4xX3xXcxX33xXexX3x111caxX89xX3x1108axX3xX16xX21xX89xX39xX3xX7xX6xX38xX3xXcxX33xXexX3xX3dxdc83xX3xXexX14xX15xX16xX1xX3xX5xX3axX16xX3xXcxX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX16xX21xX3xXbxX1xX3axX3xX58xX38xX39xdd41xXexa627xX0xX46xXbxX12xX0xXexX6x9346xX5xX10xX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxf991xX6xX14xX21xXdxX16xb84exX3xX41xXbx99bfxX3xX6xX38xXexdbdfxdabexXaxX12xX0xXexXd0xXeaxX58xX39xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX58xX12xX0xXdxXdbxX21xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5xa44exX4xX1xX3xX16xX21xX1xX30xX3xXcxX33xXexX3xX36xX21xX38xX39xX3axX16xX3xX3dxX2axX16xX3xX41xX42xX41xX2xX3x91f2xX16xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX46xX46xXdxXc8xXd0xX6xXeaxX1xX6xXexXdxX16xX1xXc8xX96xX16xX46xX16xX10xd198xX7xX46xX41xX42xfc33xX99xX46xX2xX42xd556xX58xX99xX41xX41xX41xX14bxX41xc240xXexce24xX42xX15axX2xX5xX2xXc8xfcfdxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX1xX3xXcxX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX16xX21xX3xXbxX1xX1exX26xX16xX21xX3xX2axX16xX3xX16xX21xX1xX30xX3xXcxX33xXexX3xX36xX21xX38xX39xX3axX16xX3xX3dxX2axX16xX3xX41xX42xX41xX2xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX58xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx104f3xX6xXbxXexXdxXeaxX16xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe5xXexb5e7xX6xX5xXdxX21xX16xXe1xX3xX161xX38xX7xXexXdxbe9dxX39xXebxXaxX12xXcxX33xXexX3xX36xX21xX38xX39xX3axX16xX3xX3dxX2axX16xX3xXcxa336xX16xX3xfa04xf633xX38xX3xX41xX42xX41xX2xf058xX3xX4xX2axX16xX3xXd0xX5cxX3xX4x113bdxX16xX21xX3xX16xX1xX1f4xX16xX1ffxX3xX96xXdxX3axX16xX3xX4xX1xfebexX4xX1ffxX3xX1xX73xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX1ffxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX96xXdxX3axX16xX3xX96xX89xX3xX16xX21xX1exb353xXdxX3xX5xX6xXeaxX3xX3dxX5cxX16xX21xX3xX3dxX1exed8bxX4xX3xX16xX21xX1xX30xX3xd0e1xX3xX16xX21xX89xX39xX3xX2xX42xX1d2xX2xX14bxX46xX41xX3xX4xX5cxX16xX21xX3xXexX1xX3axXdbxX3xX41xX3xX16xX21xX89xX39xX3xX16xX21xX1xX30xX3xXd0x1046cxXc8xX3x113f3xX16xX1xXe1xX3xX55xXeaxX89xX16xX21xX3xX55xX89xX3xXc8xX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX14xX12xX0xX46xXexXd0xXeaxX58xX39xX12xX0xX46xXexX6xXd0xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxXeaxX58xX39xXaxX12xX36xX21xX89xX39xX3xX41x1020fxX46xX2xX42xX1ffxX3xX5bxX5cxX3xXexX14xX1exd30bxX16xX21xX3xX5exX6xXeaxX3xX3dxX5cxX16xX21xX1ffxX3xXcxX1xX1exX26xX16xX21xX3xXd0xXdxX16xX1xX3xX96xX89xX3xX63xf278xX3xX1xX5cxXdxX3xed2exX5exX5fxXcxX5bxX62xX63xX55x10aabxX3xX5fxX89xXeaxX3xX36xX21xX73xX4xX3xf1acxX38xX16xX21xX3xf16fx10decxX3xXexX238xX3xXexX14xX15xX16xX1xX3xX3dxfac3xX3xXe5xX38xX6exXexX3xX96xX310xX3xX96xXdxXc6xX4xX3xX16xX21xX1xX30xX3xXcxX33xXexX3xee5cxXdbxX3xX5xX10axX4xX1xX3xX96xX89xX3xX5x10615xX3xee17xX38xX68xX4xX3xX303xX1xX2axX16xX1xX3xXexX14xXeaxX16xX21xX3xX16x9430xXdbxX3xX41xX42xX41xX2xXc8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxXeaxX58xX39xXaxX12xX5exX10axX4xX1xX3xX16xX21xX1xX30xX3xX5xX334xX3xX7x10f7cxX3xX3dxX1exX246xX4xX3xX2axXbxX3xX58xf191xX16xX21xX3xX3dxX68xXdxX3xX96xX1fxXdxX3xX4xX2axX16xX3xXd0xX5cxX1ffxX3xX4xX209xX16xX21xX3xX4xX1xX21axX4xX1ffxX3xX96xXdxX3axX16xX3xX4xX1xX21axX4xX3xX96xX89xX3xX16xX21xX1exX238xXdxX3xX5xX6xXeaxX3xX3dxX5cxX16xX21xXc8xX3xXcxX238xX3xXexX14xX15xX16xX1xX3xX3dxX1exX246xX4xX3xX21xX1f8xXdxX3xX5xX3axX16xX3xXcxX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX16xX21xX3xXbxX1xX3axX3xX58xX38xX39xXc6xXexXc8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxXeaxX58xX39xXaxX12xXcxX1xX10xXeaxX3xX3dx1151dxX1ffxX3xX5bxX5cxX3xX3dxX310xX3xXe5xX38xX6exXexX3xX5xX10axX4xX1xX3xX16xX21xX1xX30xX3xXcxX33xXexX3xX328xXdbxX3xX5xX10axX4xX1xX3xX4xX1xXeaxX3xX16xX21xX1exX238xXdxX3xX58xX1f4xX16xX3xXexX1x10ee8xX4xX3xX1xXdxXc6xX16xX3xXexX1xX10xXeaxX3xXbxX1xX1exX26xX16xX21xX3xX2axX16xX3xX5xX89xX3xX16xX21xX1xX30xX3xX41xX3xX16xX21xX89xX39xX3xXexX14xX1exX1fxX4xX3xXcxX33xXexX3xX96xX89xX3xX99xX3xX16xX21xX89xX39xX3xX7xX6xX38xX3xXcxX33xXexXc8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxXeaxX58xX39xXaxX12xXcxX1xX10xXeaxX3xXbxX1xX1exX26xX16xX21xX3xX2axX16xX3xX16xX89xX39xX1ffxX3xX4xX209xX16xX21xX3xX4xX1xX21axX4xX1ffxX3xX96xXdxX3axX16xX3xX4xX1xX21axX4xX3xX96xX89xX3xX16xX21xX1exX238xXdxX3xX5xX6xXeaxX3xX3dxX5cxX16xX21xX3xX7xX373xX3xX16xX21xX1xX30xX3xXcxX33xXexX3xX36xX21xX38xX39xX3axX16xX3xX3dxX2axX16xX3xXexX14xXeaxX16xX21xX3xX4xX2axX4xX3xX16xX21xX89xX39xX3xX2xX42xX46xX41xX1d2xX2xX14bxX46xX41xX3xX2ebxXex10e26xX3xX41xX158xX3xXexX1xX2axX16xX21xX3xX1bexX1xe008xXbxX3xX3dxX33xX16xX3xXdbxX274xX16xX21xX3xX99xX3xXcxX33xXexX2f3xXc8xX3xX2fexXeaxX3xX16xX21xX89xX39xX3xXdbxX274xX16xX21xX3xX41xX3xX96xX89xX3xXdbxX274xX16xX21xX3xX99xX3xXcxX33xXexX3xX14xX26xXdxX3xX96xX89xXeaxX3xX4xX38xX68xXdxX3xXexX38xeafdxX16xX1ffxX3xX16xX21xX1exX238xXdxX3xX5xX6xXeaxX3xX3dxX5cxX16xX21xX3xX7xX373xX3xX3dxX1exX246xX4xX3xX16xX21xX1xX30xX3xXd0xX274xX3xXexX1xX3axXdbxX3xX16xX21xX89xX39xX3xXdbxX274xX16xX21xX3xX14bxX3xX96xX89xX3xXdbxX274xX16xX21xX3xX24exX3xXcxX33xXexXc8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxXeaxX58xX39xXaxX12xX36xX1xX1exX3xX96xd4a5xX39xX1ffxX3xX303xbba5xX3xX16xX21xX1xX30xX3xXcxX33xXexX3xX4xX1bxX6xX3xX16xX21xX1exX238xXdxX3xX58xX1f4xX16xX3xX303xdcb5xXeaxX3xX58xX89xXdxX3xXexX4f7xX3xX41xX158xX3xXexX1xX2axX16xX21xX3xX1bexX1xX504xXbxX3xX3dxX33xX16xX3xXdbxX274xX16xX21xX3xX24exX3xXcxX33xXexXc8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxXeaxX58xX39xXaxX12xXcxX504xXdxX3xXexX238xX3xXexX14xX15xX16xX1xX1ffxX3xX5bxX5cxX3xX5exX5fxXcxX5bxX62xX63xX55xX3xX4xX1xXeaxX3xXd0xXdxX33xXexX3xX3dxXa9xX3xX4xX3ffxX3xX4xX26xX3xX7xX2c7xX3xX3dxX310xX3xXe5xX38xX6exXexX3xX96xX1fxXdxX3xXcxX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX16xX21xX1ffxX3xX3dxX26xX16xX3xX96xX10axX3xX3dxX2e5xX3xXexX14xX15xX16xX1xX3xX58xX433xX3xXexX1xX127xXeaxX3xXbxX1xX1exX26xX16xX21xX3xX2axX16xX3xX16xX21xX1xX30xX3xX5xX334xX1ffxX3xXexX33xXexX3xX16xX348xXdbxX3xX41xX42xX41xX2xX3xX3dxXa9xX3xX5xX6exX39xX3xX304xX3xX303xXdxX33xX16xX3xX4xX2axX4xX3xXd0xX5cxX1ffxX3xX4xX26xX3xb373xX38xX6xX16xX3xXexca13xX3xX4xX1xX21axX4xX3xX5xXdxX3axX16xX3xX691xX38xX6xX16xXc8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxXeaxX58xX39xXaxX12xX1f7xX6xX38xX3xXexX697xX16xX21xX3xX1xX246xXbxX1ffxX3xX2xX42xX42xd594xX3xX304xX3xX303xXdxX33xX16xX3xX21xX3ffxXbxX3xX304xX3xX3dxX310xX38xX3xX3dxa51exX16xX21xX3xX304xX3xX96xX1fxXdxX3xX3dxX310xX3xXe5xX38xX6exXexX3xX16xX21xX1xX30xX3xX5xX334xX3xX4xX1bxX6xX3xX5bxX5cxXc8xX3xXcxX14xX3axX16xX3xX4xX26xX3xX7xX2c7xX3xX3dxX3ffxX1ffxX3xX3dxX26xX16xX3xX96xX10axX3xX3dxX310xX3xXe5xX38xX6exXexX3xX96xX1fxXdxX3xXcxX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX16xX21xX3xXbxX1xX1exX26xX16xX21xX3xX2axX16xX3xX16xX21xX1xX30xX3xXcxX33xXexX3xX328xXdbxX3xX5xX10axX4xX1xX3xXexX14xX3axX16xXc8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxXeaxX58xX39xXaxX12xX1bexX26xX3xX691xX38xX6xX16xX3xXexX1xX6xXdbxX3xXdbxX1exX38xX3xX16xX21xX89xX39xX3xX16xX21xX1xX30xX3xX5xX334xX3xX4xX1xXeaxX3xX1bexX1x10199xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX16xX1xX5a0xX16xX3xX3dxX10axX16xX1xX3xXbxX1xX1exX26xX16xX21xX3xX2axX16xX3xX16xX89xX39xX3xX3dxX127xXdbxX3xXd0xX127xXeaxX3xX3dxed4exX16xX21xX3xX691xX38xX39xX3xX3dxX10axX16xX1xX3xX4xX1bxX6xX3xXbxX1xX2axXbxX3xX5xX38xX5a0xXexX1ffxX3xX96xX4f7xX6xX3xX1xX89xXdxX3xX1x9ed8xX6xX1ffxX3xXbxX1xX274xX3xX1xX246xXbxXc8xX3xX1bexX209xX16xX21xX3xX4xX1xX21axX4xX1ffxX3xX96xXdxX3axX16xX3xX4xX1xX21axX4xX3xX4xX1xX1bxX3xX3dxX5cxX16xX21xX3xXexX1xX238xXdxX3xX21xXdxX6xX16xX3xX3dxXdxX3xX5xX504xXdxX1ffxX3xX21xXdxX6xXeaxX3xXexX1xX209xX16xX21xX3xX96xX5a0xX16xX3xXexX127xXdxX3xX1xX89xX16xX1xX3xX303xX1xX2axX4xX1xX3xX4xa5a8xX16xX21xX3xX3dxbfb4xX3xXd0xX10axX3xX2axXbxX3xX5xX433xX4xX3xX96xX89xXeaxX3xXexX1xX238xXdxX3xX21xXdxX6xX16xX3xXexX14xX1exX1fxX4xX3xXcxX33xXexXc8xX0xX46xXbxX12xX0xXexX6xXd0xX5xX10xX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxXdbxX6xX14xX21xXdxX16xXe1xX3xX41xXbxXe5xX3xX6xX38xXexXeaxXebxXaxX12xX0xXexXd0xXeaxX58xX39xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX58xX12xX0xXdxXdbxX21xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5xX10axX4xX1xX3xX16xX21xX1xX30xX3xXcxX33xXexX3xX36xX21xX38xX39xX3axX16xX3xX3dxX2axX16xX3xX41xX42xX41xX2xX3xX127xX16xX1xX3xX41xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX46xX46xXdxXc8xXd0xX6xXeaxX1xX6xXexXdxX16xX1xXc8xX96xX16xX46xX16xX10xX146xX7xX46xX41xX42xX14bxX99xX46xX2xX42xX150xX58xX99xX41xX41xX41xX14bxX41xX158xXexX2xX42xX150xX5xX41xXc8xX161xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX1xX3xXcxX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX16xX21xX3xXbxX1xX1exX26xX16xX21xX3xX2axX16xX3xX16xX21xX1xX30xX3xXcxX33xXexX3xX36xX21xX38xX39xX3axX16xX3xX3dxX2axX16xX3xX41xX42xX41xX2xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX58xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bexX6xXbxXexXdxXeaxX16xXaxX12xcb7dxX3xX303xX1xXeaxX6xX16xX1xX3xX3dxd931xX3xX58xX433xX3xX303xXdxX33xX16xX3xX5xX89xX3xX16xX21xX89xX39xX3xX16xX21xX1xX30xX3xXcxX33xXexX3xX3dxX1exX246xX4xX3xX21xX1f8xXdxX3xX5xX3axX16xX3xXcxX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX16xX21xX3xXbxX1xX3axX3xX58xX38xX39xXc6xXexXc8xX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX14xX12xX0xX46xXexXd0xXeaxX58xX39xX12xX0xX46xXexX6xXd0xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxXeaxX58xX39xXaxX12xX1bexX274xX16xX21xX3xX96xX1fxXdxX3xX96xXdxXc6xX4xX3xX3dxX310xX3xXe5xX38xX6exXexX3xX5xX10axX4xX1xX3xX16xX21xX1xX30xX3xXcxX33xXexX3xX36xX21xX38xX39xX3axX16xX3xX3dxX2axX16xX1ffxX3xX5bxX5cxX3xX5exX5fxXcxX5bxX62xX63xX55xX3xXexX14xX15xX16xX1xX3xXcxX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX16xX21xX3xXbxX1xX1exX26xX16xX21xX3xX2axX16xX3xX16xX21xX1xX30xX3xX5xX334xX3xX336xX38xX68xX4xX3xX303xX1xX2axX16xX1xX3xX41xX46xX158xXc8xX3xXcxX1xX10xXeaxX3xX3dxX3ffxX1ffxX3xX3dxX26xX16xX3xX96xX10axX3xX3dxX310xX3xXe5xX38xX6exXexX3xXbxX1xX1exX26xX16xX21xX3xX2axX16xX3xX16xX21xX1xX30xX3xX16xX21xX89xX39xX3xX5xXdxX310xX16xX3xX303xX310xX3xX7xX6xX38xX3xX16xX21xX89xX39xX3xX41xX46xX158xXc8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxXeaxX58xX39xXaxX12xa19dxX1fxXdxX3xXbxX1xX1exX26xX16xX21xX3xX2axX16xX3xX16xX89xX39xX1ffxX3xX58xX10axXbxX3xX16xX21xX1xX30xX3xX5xX334xX3xX336xX38xX68xX4xX3xd416xX1xX2axX16xX1xX3xX41xX42xX41xX2xX1ffxX3xX4xX209xX16xX21xX3xX4xX1xX21axX4xX1ffxX3xX96xXdxX3axX16xX3xX4xX1xX21axX4xX3xX3dxX1exX246xX4xX3xX16xX21xX1xX30xX3xX14bxX3xX16xX21xX89xX39xX3xXexX4f7xX3xX41xX46xX158xX3xX3dxX33xX16xX3xX24exX46xX158xXebxX3xXexX14xXeaxX16xX21xX3xX3dxX3ffxX3xX3dxX3ffxX3xX41xX3xX16xX21xX89xX39xX3xX16xX21xX1xX30xX3xX5xX334xX3xX58xX10axXbxX3xX336xX38xX68xX4xX3xXab5xX1xX2axX16xX1xX3xX4xX1xX789xX16xX1xX3xXexX1xX21axX4xX3xX96xX89xX3xX41xX3xX16xX21xX89xX39xX3xX5xX89xX3xX16xX21xX89xX39xX3xX16xX21xX1xX30xX3xX1xX89xX16xX21xX3xXexX38xX544xX16xXc8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxXeaxX58xX39xXaxX12xXcxX1xX10xXeaxX3xX5bxX5cxX3xX5exX5fxXcxX5bxX62xX63xX55xX1ffxX3xX96xXdxXc6xX4xX3xX16xX21xX1xX30xX3xX16xX89xX39xX3xXexX1xX38xX5a0xX16xX3xXexXdxXc6xX16xX3xX4xX1xXeaxX3xX96xXdxXc6xX4xX3xX303xb931xX3xX16xXdxXc6xXdbxX1ffxX3xX4xX1xX89xXeaxX3xXdbxX4f7xX16xX21xX3xX16xX21xX89xX39xX3xX336xX38xX68xX4xX3xX303xX1xX2axX16xX1xX1ffxX3xX4xX1xX38xe528xX16xX3xXd0xX10axX3xX96xX89xXeaxX3xX16xX348xXdbxX3xX1xX73xX4xX3xXdbxX1fxXdxX1ffxX3xX3dxXdxX3xX58xX38xX3xX5xX10axX4xX1xX1ffxc5c3xX96xX89xX3xXdbxX5cxXexX3xX7xX68xX3xX1xXeaxX504xXexX3xX3dxX5cxX16xX21xX3xX303xX1xX2axX4xXc8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxXeaxX58xX39xXaxX12xX1bexX2axX4xX3xX4xX26xX3xX691xX38xX6xX16xX1ffxX3xXexX697xX3xX4xX1xX21axX4xX3xX303xX1xX209xX16xX21xX3xXexX1xX433xX4xX3xX1xXdxXc6xX16xX3xX5xX10axX4xX1xX3xX16xX21xX1xX30xX3xX4xX68xX3xX3dxX10axX16xX1xX3xX41xX3xX16xX21xX89xX39xX3xXexX1xX21axX3xX5bxX127xX39xX1ffxX3xX1bexX1xX1bxX3xX36xX1xX5a0xXexX3xX1xX89xX16xX21xX3xXexX38xX544xX16xX3xXexX1xX15xX3xX4xX348xX16xX3xX4xX21axX3xX96xX89xXeaxX3xX4xX1xX1exX26xX16xX21xX3xXexX14xX15xX16xX1xX1ffxX3xX303xX33xX3xX1xXeaxX504xX4xX1xX3xX4xX37exX3xXexX1xXa9xX3xX4xX1bxX6xX3xX3dxX26xX16xX3xX96xX10axX3xX3dxXa9xX3xXd0xX68xX3xXexX14xX789xX3xX5xX10axX4xX1xX3xX16xX21xX1xX30xX3xX4xX1xXeaxX3xXbxX1xX274xX3xX1xX246xXbxXc8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxXeaxX58xX39xXaxX12xX36xX348xXdbxX3xX41xX42xX41xX42xX3xX5xX89xX3xX16xX348xXdbxX3xX4xX38xX68xXdxX3xX4xX274xX16xX21xX3xX2axXbxX3xX58xX37exX16xX21xX3xX5xX10axX4xX1xX3xX16xX21xX1xX30xX3xX5xX334xX3xX336xX38xX68xX4xX3xX303xX1xX2axX16xX1xX3xXdbxX5cxXexX3xX16xX21xX89xX39xXc8xX3xXcxX4f7xX3xX16xX348xXdbxX3xX41xX42xX41xX2xX1ffxX3xX303xX1xXdxX3xX5bxX5cxX3xX5xX38xX5a0xXexX3xX5exX6xXeaxX3xX3dxX5cxX16xX21xX3xX16xX348xXdbxX3xX41xX42xX2xX158xX3xX4xX3ffxX3xX1xXdxXc6xX38xX3xX5xX433xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX89xX16xX1xX1ffxX3xX16xX21xX1exX238xXdxX3xX5xX6xXeaxX3xX3dxX5cxX16xX21xX3xX3dxX1exX246xX4xX3xX16xX21xX1xX30xX3xX41xX3xX16xX21xX89xX39xX3xXexX14xXeaxX16xX21xX3xX58xX10axXbxX3xX16xX89xX39xX3xX5xX89xX3xX41xX46xX158xX3xX96xX89xX3xXexX1xX3axXdbxX3xXdbxX5cxXexX3xX16xX21xX89xX39xX3xX5xXdxX310xX16xX3xX303xX310xXc8xX3xXa91xXdxXc6xX4xX3xX5xX433xX6xX3xX4xX1xX73xX16xX3xX16xX21xX89xX39xX3xX2xX46xX158xX3xX1xXeaxfa9cxX4xX3xX99xX46xX158xX3xX58xXeaxX3xX5bxX5cxX3xX5exX5fxXcxX5bxX62xX63xX55xX3xXexX1xX6xXdbxX3xXdbxX1exX38xX3xX96xX89xX3xX1bexX1xX789xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX691xX38xX39xX33xXexX3xX3dxX10axX16xX1xX3xXexX1xX10xXeaxX3xXexX4f7xX16xX21xX3xX16xX348xXdbxXc8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f7xXeaxX38xX14xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXeaxX3xda88xXdxX16xX21xXc8xX96xX16xX0xX46xXbxX12