Ông Obama sẽ thăm Việt Nam từ ngày 22-25/5
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm qua ra thông cáo cho biết, nhận lời mời của lãnh đạo Việt Nam, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ thăm Việt Nam từ ngày 22/5 tới 25/5.
8310x9162x11467xf4bex1040bxd711xb235x1449fxae83xX7xcf2ex10087xc033x14153x11db2x11a6fxX5xc489xXax106bex114b4x157fax121cexX3xcc9cx13508xX6x9bcaxX6xX3xX7xc723xX3xXexX1xfc71xX1axX3xd869xXdxcf10xXexX3x10b7bxX6xX1axX3xXexf828xX3xX14xX15x955cx13bfdxX3xa061xX36x121e0xX36x9659x14337xX3axX0xX3bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxef62xX10xX6x13ca4xXaxX12xba43xd0e6xX3xX2axX15x14ebdxbf77xXdxX3xX15xXdxX6xX58xX3xX25xXdxX27xXexX3xX2axX6xX1axX3xX1xc7ebxX1axX3xc16ax10411xX6xX3x110b7xX6xX3xXexX1xX6bxX14xX15xX3xX4x12222xX58xX3xX4xX1xX58xX3xX18xXdxd7e1xXexf9f9xX3xX14xX1x9c0bxX14xX3xX5x9490xXdxX3xX1axX8fxXdxX3xX4x12343xX6xX3xX5xe9cdxX14xX1xX3xbfbdxX59xX58xX3xX25xXdxX27xXexX3xX2axX6xX1axX87xX3xXcx9eddxX14xX15xX3xXexX1x1029bxX14xX15xX3xf37bx11349xX3xX53xX6xX72xX6xX4x127e6xX3xX17xX18xX6xX1axX6xX3xX7xX1exX3xXexX1xX22xX1axX3xX25xXdxX27xXexX3xX2axX6xX1axX3xXexX2fxX3xX14xX15xX33xX34xX3xX36xX36xX3bxX3axX3xXexca66xXdxX3xX36xX3axX3bxX3ax11182xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX58xX50xX34xXaxX12xX0xXdxX1axX15xX3xX7xX72xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxXeexX18xX6xX58xX1xX6xXexXdxX14xX1xXeex908dxX14xX3bxX14xX10x1316axX7xX3bxX2x12192xX2x100aaxX3bx13db9xX129xX50xf617xdac3xX3axXex9257xe626xX125xX129xX5xX12dxXeex1279exXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX58xX14xX15xX3xX58xX18xX6xX1axX6xX3xX7xX10xX3xXexX1xX6xX1axX3xX11cxXdxX10xXexX3xX14xX6xX1axX3xXexX6fxX3xX14xX15xX6xX34xX3xX36xX36xX3xX36xX3axX3xX3axXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11a58xX6xXbxXexXdxX58xX14xXaxX12xXcxXaexX14xX15xX3xXexX1xXb4xX14xX15xX3xXb8xXb9xX3xX53xX6xX72xX6xX4xXc0xX3xX17xX18xX6xX1axX6xXeexX3xc7baxadd8xX14xX1x1479axX3x89cexX10xXexXexX34xdb3cxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX58xX50xX34xXaxX12xX2axX1xX33xX3xX5xX9bxX14xX1xX3xX9fxX59xX58xX3xXb8xXb9xX3xX4x133bfxX3xXexX1xX22xX1axX3xX25xXdxX27xXexX3xX2axX6xX1axX3xXexX72x131a7xXe7xX4xX3xXc0xX1xXdxX3xXexXe7xXdxX3xX2axX1xX8bxXexX3xX53x1552exX14xX3xX50x12afcxX3xX1xX54xXdxX3xX14xX15xX1xfd8bxX3xXexX1xX1e7x13483xX14xX15xX3xX9fx139b3xX14xX1xX3xX1a9xX129xX3xXexX1xX1e7xX8fxX14xX15xX3xX14xXdx126a9xX14xX3xX11cxX33xX58xX3xX4xX6fxXb4xXdxX3xXexX1xX7cxX14xX15xX3xX14xX33xX34xXeexX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX6xX1axX6xX3xX7xX1exX3xX5xX33xX3xXexXaexX14xX15xX3xXexX1xXb4xX14xX15xX3xXexX1xd889xX3xX12cxX3xX5xXdxX220xX14xX3xXexXdxX85xXbxX3xX4xX97xX6xX3xXb8xXb9xX3xXexX1xX22xX1axX3xX25xXdxX27xXexX3xX2axX6xX1axX87xX3xX7xX6xX6fxX3xX36xX3xXexXaexX14xX15xX3xXexX1xXb4xX14xX15xX3xXexXdxf8e5xX14xX3xX14xX1xXdxX27xX1axX3xX5xX33xX3xX53xXdxX5xX5xX3xX17exX5xXdxX14xXexX58xX14xX3xX11cxX33xX3xX1a9xX10xX58xX72xX15xX10xX3x10615xXeexX3xX53xX6fxX7xX1xXeexX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX58xX50xX34xXaxX12xXcxX72xX58xX14xX15xX3xX4xX6fxX54xX4xX3xX1x107a8xXbxX3xX18xX7cxX58xX3xXexX59xXdxX3xX4dxX33xX3xX2axX54xXdxX3xX11cxX33xX58xX3xX7xX7cxX14xX15xX3xX14xX6xX34xX3xX2xX12dxX3bxX3axX3xX14xX1x15674xX14xX3xX4xX1xX6fxX34xX85xX14xX3xXexX1xX22xX1axX3xX25xXdxX27xXexX3xX2axX6xX1axX87xX3xXcxX72xX20bxX3xX5xdb0fxX3xX14xX15xX58xX59xXdxX3xXexX72xX1e7x1097axX14xX15xX3xXb8xXb9xX3xXbxX1xceb7xX3xXexX72xX7cxX4xX1xX3xX4xX7cxX4xX3xX11cxccf4xX14xX3xX9fxX28bxX3xfd74xX6bxX14xX15xX3x1517fxX3xX11cxX33xX3xXcxX1xX7cxXdxX3xX53x9ed2xX14xX1xX3x136bexX1e7x10fb2xX14xX15xX3xX356xX6xX14xXdxX10xX5xX3xdbd0xX6fxX7xX7xX10xX5xX3xX4xX1xX58xX3xX18xXdxX85xXexX3xX6bxX14xX15xX3xX17xX18xX6xX1axX6xX3xX72xX33cxXexX3xX1axX58xX14xX15xX3xX9fxX20bxXdxX3xX4xX1xX6fxX34xX85xX14xX3xXexX1xX22xX1axX3xX25xXdxX27xXexX3xX2axX6xX1axX3xX5x98edxX14xX3xX14xX33xX34xXeexX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX58xX50xX34xXaxX12xXaxXcxXaexX14xX15xX3xXexX1xXb4xX14xX15xX3xX17xX18xX6xX1axX6xX3xX9fxX9bxX3xX1xX2fdxX14xX3xX1xX59xX14xX1xX3xX9fxX1e7xX20bxX4xX3xXexXdxX85xXbxX3xX9fxX1d5xX14xX3xXcxXaexX14xX15xX3xX53xd038xX3xXexX1xX1e7xX87xX3xX17exX1xX97xX3xXexX206xX4xX1xX3xX14xX1e7xXe7xX4xX87xX3xXcxX1xX97xX3xXexX1e7xXe7xX14xX15xX3xX4xX97xX6xX3xX25xXdxX27xXexX3xX2axX6xX1axX3xXexX59xXdxX3xX2aexX6xX7xX1xXdxX14xX15xXexX58xX14xXeexX3xXcxX6bxXdxX3xX18xXdxX85xXexX3xX72x1081fxX14xX15xX87xX3xX6bxX14xX15xX3xX17xX18xX6xX1axX6xX3xX4xae5bxX14xX15xX3xX1axX58xX14xX15xX3xX9fxX20bxXdxX3xXexXe7xXdxX3xX4dxX33xX3xX2axX54xXdxX3xX9fxf316xX3xX15xca2axXbxX3xX15x83f8xX3xX4xX7cxX4xX3xX14xX1xX33xX3xX5xX9bxX14xX1xX3xX9fxX59xX58xX3xX4xX97xX6xX3xX25xXdxX27xXexX3xX2axX6xX1axXaxX87xX3xX6bxX14xX15xX3xX363xX6fxX7xX7xX10xX5xX3xX14xX1d5xXdxXeexX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX58xX50xX34xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX363xX6fxX7xX7xX10xX5xX3xX4xX1xX58xX3xX18xXdxX85xXexX3xXexX1xX220xX1axX87xX3xX3axX3xX5xe07cxX14xX1xX3xX11cxX1fdxX4xX3xX6exX6fxX6xX14xX3xXexX72xX2d7xX14xX15xX3xX9fxX1e7xX20bxX4xX3xX4xX1xbde3xX3xXexX72xX2d7xX14xX15xX3xXexX72xX58xX14xX15xX3xX4xX1xX6fxX34xX85xX14xX3xXexX1xX22xX1axX3xX5xX3a0xX14xX3xX14xX33xX34xX3xX5xX33xX3xXexX22xX14xX15xX3xX4xX1e7xX8fxX14xX15xX3xX6exX6fxX6xX14xX3xX1xX27xX3xX9fxXb4xXdxX3xXexX7cxX4xX3xX15xXdxbb59xX6xX3xXb8xXb9xX3xX11cxX33xX3xX25xXdxX27xXexX3xX2axX6xX1ax9996xX3xXexX1xX4e2xX4xX3xX9fx1212cxX34xX3xX15xXdxX6xX58xX3xX5xX1e7xX6fxX3xX14xX1xX2fdxX14xX3xX50xX2fdxX14xX535xX3xX1xX20bxXbxX3xXexX7cxX4xX3xX9fxX45exX3xX254xX14xX15xX3xXbxX1xX1d5xX3xX4xX7cxX4xX3xXexX1xX7cxX4xX1xX3xXexX1xX254xX4xX3xXexX72xX58xX14xX15xX3xXc0xX1xX6fxX3xX11cxX1fdxX4xX3xX11cxX33xX3xXexX58xX33xX14xX3xX4xX3a0xX6fxX3xX14xX1xX1e7xX3xX18xXdxX85xX14xX3xX9fxXaexXdxX3xXc0xX1xX3eexX3xX1xX8bxX6fxX535xX3xX15xXdxX1f9xXdxX3xX6exX6fxX34xX85xXexX3xX4xX7cxX4xX3xX11cxX33cxX14xX3xX9fxX28bxX3xXexdf61xX14xX3xX9fxX2d7xX14xX15xX3xX4xX97xX6xX3xX4xX1xXdxX85xX14xX3xXexX72xX6xX14xX1xX535xX3xX11cxX33xX3xXexX1xX1f9xX58xX3xX5xX6fxX8bxX14xX3xX11cxX28bxX3xX14xX1xX2fdxX14xX3xX6exX6fxX34xX28bxX14xX3xX11cxX33xX3xX4xX1f9xXdxX3xX4xX7cxX4xX1xX3xXbxX1xX7cxXbxX3xX5xX6fxX8bxXexX3xXexX59xXdxX3xX25xXdxX27xXexX3xX2axX6xX1axXeexX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13e97xX58xX6fxX72xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX58xX3xX356xX2fdxX14xX3xXexX72xX3eexX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX10xX6xX50xXaxX12x115a5xX0xX3bxXbxX12