Chuẩn bị tốt cho Đại hội Liên minh Hợp tác xã lần thứ V
(Baohatinh.vn) - Chiều 8/6, Thường trực Liên minh HTX Hà Tĩnh tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 12 để thông qua các nội dung chuẩn bị cho Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
5249x898cx68cdx7e47x869cxafdfxc481xa379x62bbxX7xd8c4xce02xe767x7ab8x7c8cx9ebexX5x6d6exXaxb69bxX0xb957xX12xbfc1xX1x78b2xd801x8c25xX3xX14xf07bxX3xXexf828xXexX3xX4xX1x9b4cxX3x7136xdb58xXdxX3xX1xf201xXdxX3x636axXdxcb33xX1axX3xddffxXdxX1axX1xX3xb506xd591xXbxX3xXexc5cdxX4xX3xefc0x5cb0xX3xX5x8940xX1axX3xXexX1xb84fxX3x830cxX0x8710xX14xX12xX0xX4exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX10xX6xd41dxXaxX12xX0xXdxX12xX16xX1xXdx56e0xX18xX3xf3e8xX4ex8bbfxde1axX3xXcxX1xa569x7456xX1axddddxX3xXexa4b4x857bxX4xX3xX2fxXdxX31xX1axX3xX34xXdxX1axX1xX3xX39xXcx671exX3xX39x8ae9xX3xXcx6bc3xX1axX1xX3xXex8e51xX3xX4xX1xX4axX4xX3xX1xX2cxXdxX3xX1axX7axX1xX1dxX3xX14xX6xX1axX3xX4xX1x812cxXbxX3xX1xX90xX1axX1xX3xX5xX45xX1axX3xXexX1xX4axX3xX2xe7d0xX3xe454x706dxX3xXexX1x99c1xX1axX7axX3xad62xX18xX6xX3xX4xX3exX4xX3xX1axX2cxXdxX3xX64xX18xX1axX7axX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xX14xX1dxX3xX4xX1xX25xX3xX27xX28xXdxX3xX1xX2cxXdxX3xX5xX45xX1axX3xXexX1xX4axX3xX4cxX73xX3xX1axX1xXdxd52axX34xX3x79afx52b5xX3xXbfxd2edxX2xX72xX3xb5bexX3xXbfxX105xXbfxX2x8a7exX0xX4exXdxX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe256xX25xX64x6772xXaxX3xX7xXexX126xX5xX10xX9xXaxXexX10xX41xXex7725xX6xX5xXdxX7axX1axae4bxX3xX4xX10xX1axXexX10xX7dxa787xXaxX12xX0xXdxX34xX7axX3xX7xXexX126xX5xX10xX9xXaxe681xXdxX64xXexX1xX13axd275xX157xX105xXbxX41xX142xX1xX10xXdxX7axX1xXexX13axee41xX72x85edxXbxX41xXaxX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX4exX4exXdxX10fxX14xX6xX25xX1xX6xXexXdxX1axX1xX10fx6bf8xX1axX4exX1axX10xX151xX7xX4exX2xX72xXbfxX164xX4exX2xX105xX72xX64xX164xX2xX166xXbfxX166xX105xX2xXex659dxX164xX166xX197xX5xX157xX10fxabedxXbxX7axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX18xX6xX1axX3xX14xXdxX3xXexX25xXexX3xX4xX1xX25xX3xX64xX6xXdxX3xX1xX25xXdxX3xX5xXdxX10xX1axX3xX34xXdxX1axX1xX3xX1xX25xXbxX3xXexX6xX4xX3xX41xX6xX3xX5xX6xX1axX3xXexX1xX18xX3xX17exXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxX25xX1axXaxX12xX16xX1xa6b3xX3xXexX1dxX4xX1xX3xX2fxXdxX31xX1axX3xX34xXdxX1axX1xX3xX39xXcxX8dxX3xXexdd5exX1axX1xX3x6dd1xX7axX18xX126xafccxX1axX3xXcxX7dxb409xX1axX7axX3x624axX18xeccaxX3xXexX1xXc6xX1axX7axX3xXcaxX18xX6xX3xX64xX7exX3xXexX1xb16bxX25xX3xX14xX3exX25xX3xX4xX3exX25xX3xX4xX1xf76cxX1axX1xX3xXexX7dxX1dxX3xX4xX1fdxX6xX3xX123xX6xX1axX3xX4xX1xXaexXbxX3xX1xX90xX1axX1xX3xX1axX1xXdxXfexX34xX3xX101xX102xX3xe7efxX4cxX3xcb37xXbfxX105xX2xX2xX3xX109xX3xXbfxX105xX2xX72xc03cxX3xX17exX90xX3xXbxX1xX77x7ff8xX1axX7axX3xX1xX77xe489xX1axX7axX73xX3xX1axX1xXdxXfexX34xX3xX17exa08dxX73xX3xX7axXdxX237xXdxX3xXbxX1xX3exXbxX3xX1axX1xXdxXfexX34xX3xX101xX102xX3xX4cxX3xX26axXbfxX105xX2xX72xX3xX109xX3xXbfxX105xXbfxX2xX276xX10fxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX25xX64xX126xXaxX12xXcxX28xXdxX3xX1xX2cxXdxX3xX1axX7axX1xX1dxX73xX3xXc1xX28xXdxX3xX64xXdxXfexX1axX3xX2fxXdxX31xX1axX3xX34xXdxX1axX1xX3xX39xXcxX8dxX3xXexX213xX1axX1xX3xXc1xX42xX3xXexX1xXc6xX1axX7axX3xXcaxX18xX6xX3xX64xX7exX3xXexX1xX237xX25xX3xX14xX3exX25xX3xX4xX3exX25xX3xX4xX1xX244xX1axX1xX3xXexX7dxX1dxX3xX4xX1fdxX6xX3xX123xX6xX1axX3xX4xX1xXaexXbxX3xX1xX90xX1axX1xX3xX1axX1xXdxXfexX34xX3xX101xX102xX3xX267xX4cxX3xX26axXbfxX105xX2xX2xX3xX109xX3xXbfxX105xX2xX72xX276xX3xX17exX90xX3xXbxX1xX77xX27exX1axX7axX3xX1xX77xX284xX1axX7axX73xX3xX1axX1xXdxXfexX34xX3xX17exX290xX73xX3xX7axXdxX237xXdxX3xXbxX1xX3exXbxX3xX1axX1xXdxXfexX34xX3xX101xX102xX3xX4cxX3xX26axXbfxX105xX2xX72xX3xX109xX3xXbfxX105xXbfxX2xX276xX142xX3xX64xX7exX3xXexX1xX237xX25xX3xX14xX3exX25xX3xX4xX3exX25xX3xX101xXdxXc2xX34xX3xXc1xXdxXc2xX34xX3xX123xX6xX1axX3xX4xX1xXaexXbxX3xX1xX90xX1axX1xX3xX2fxXdxX31xX1axX3xX34xXdxX1axX1xX3xX39xXcxX8dxX3xX1axX1xXdxXfexX34xX3xX101xX102xX3xX267xX4cxX3xX26axXbfxX105xX2xX2xX3xX109xX3xXbfxX105xX2xX72xX276xX142xX3xX7xdf90xX6xX3xXc1xX98xXdxX3xXc1xXdxX6dxX18xX3xX5xXfexX3xXexX98xX3xX4xX1xX4axX4xX3xX17exX90xX3xX1xX25xX28xXexX3xXc1xX2cxX1axX7axX3xX4xX1fdxX6xX3xX2fxXdxX31xX1axX3xX34xXdxX1axX1xX3xX39xXcxX8dxX142xX3xX4xXc6xX1axX7axX3xXexX3exX4xX3xX1axX1xc25fxX1axX3xX7xX7exX3xX17exX90xX3xX4xX3exX4xX3xXc1xXdxX6dxX18xX3xX101xXdxXfexX1axX3xXc1xX237xX34xX3xX14xX237xX25xX3xX4xX1xX25xX3xX27xX28xXdxX3xX1xX2cxXdxX3xX4cxX3xX2fxXdxX31xX1axX3xX34xXdxX1axX1xX3xX39xXcxX8dxX10fxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX25xX64xX126xXaxX3xX7xXexX126xX5xX10xX9xXaxXexX10xX41xXexX134xX6xX5xXdxX7axX1axX13axX3xX4xX10xX1axXexX10xX7dxX142xXaxX12xX0xXdxX34xX7axX3xX7xXexX126xX5xX10xX9xXaxX151xXdxX64xXexX1xX13axX157xX157xX105xXbxX41xX142xX1xX10xXdxX7axX1xXexX13axX164xX72xX166xXbxX41xXaxX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX4exX4exXdxX10fxX14xX6xX25xX1xX6xXexXdxX1axX1xX10fxX17exX1axX4exX1axX10xX151xX7xX4exX2xX72xXbfxX164xX4exX2xX105xX72xX64xX164xX2xX166xXbfxX166xefbcxX4d6xXexXbfxX164xX164xX72xX5xX2xX10fxX19exXbxX7axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX18xX6xX1axX3xX14xXdxX3xXexX25xXexX3xX4xX1xX25xX3xX64xX6xXdxX3xX1xX25xXdxX3xX5xXdxX10xX1axX3xX34xXdxX1axX1xX3xX1xX25xXbxX3xXexX6xX4xX3xX41xX6xX3xX5xX6xX1axX3xXexX1xX18xX3xX17exXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxX25xX1axXaxX3xX7xXexX126xX5xX10xX9xXaxXexX10xX41xXexX134xX6xX5xXdxX7axX1axX13axX3xX19exX18xX7xXexXdxbd2dxX126xX142xXaxX12x8b18xX1x91baxX3xXcxX7dxX77xe940xX1axX7axX3xX14xX6xX1axX3x7a97xX41bxX1axX3xX17exb015xX1axX3xXcxX213xX1axX1xX3xX1fdxX126xX3xX39xX90xX3xX4cxcd68xX1axX3xX39xf6aaxX1axX7axX13axX3xX0xX10xX34xX12xX569xX7exX3xXexX1xX237xX25xX3xX14xX3exX25xX3xX4xX3exX25xX3xX4xX1xX244xX1axX1xX3xXexX7dxX1dxX3xX1axX1xXdxXfexX34xX3xX101xX102xX3xX267xX4cxX3xX4xX45xX1axX3xXc1xX3exX1axX1xX3xX7axXdxX3exX3xXexX1xX18xX56exX1axX3xX5xX3axXdxX73xX3xX101xX1xX55cxX3xX101xX1xX57dxX1axX3xXc1xX20xXdxX3xX17exX284xXdxX3xX7xX7exX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX7dxXdxXc2xX1axX3xX4xX1fdxX6xX3xX101xXdxX1axX1xX3xXexX226xX3xXexX56exXbxX3xXexX1xXc2xX3xX157xX3xX1axX57dxX34xX3xXcaxX18xX6xX142xX3xX17exX6xXdxX3xXexX7dxd661xX3xX4xX1fdxX6xX3xX101xXdxX1axX1xX3xXexX226xX3xXexX56exXbxX3xXexX1xXc2xX3xXc1xX20xXdxX3xX17exX284xXdxX3xX7xX7exX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX7dxXdxXc2xX1axX3xee9cxXcxX134xX8dxX39xX3xXexX213xX1axX1xX3xX1axX1xX90xX73xX3xXex757fxX3xXc1xX55cxX3xXexX1xX6xX126xX3xXc1xX98xXdxX3xX1axX1xX56exX1axX3xXexX1xX4axX4xX3xX4xX1fdxX6xX3xX4xX3exX1axX3xX14xX2cxX73xX3xXc1xX237xX1axX7axX3xX17exXdxX31xX1axX3xX17exX90xX3xX1axX1xX41bxX1axX3xX64xX41bxX1axX3xX17exX6dxX3xX34xXc6xX3xX1x8e46xX1axX1xX3xX39xXcxX8dxX3xX101xXdxXc2xX18xX3xX34xX284xXdxX3xX17exX90xX3xX4xX55cxX3xX7axXdxX237xXdxX3xXbxX1xX3exXbxX3xXc1xX77xX6xX3xX101xXdxX1axX1xX3xXexX226xX3xXexX56exXbxX3xXexX1xXc2xX3xX17exX77xX27exX1axX3xX5xX31xX1axX3xXexX77xX27exX1axX7axX3xX41xX4axX1axX7axX3xXexXdxX6dxX34xX3xX1axX57dxX1axX7axX10fxX0xX4exX10xX34xX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX25xX64xX126xXaxX12xX55axX1xX3exXexX3xX14xXdxXc2xX18xX3xXexX28xXdxX3xX1xX2cxXdxX3xX1axX7axX1xX1dxX73xX3xX4xX3exX4xX3xXexX1xX90xX1axX1xX3xX17exXdxX31xX1axX3xXc1xX3exX1axX1xX3xX7axXdxX3exX3xX4xX6xX25xX3xX4xXc6xX1axX7axX3xXexX3exX4xX3xXexX98xX3xX4xX1xX4axX4xX73xX3xX41xX41bxX126xX3xX64xX7exX1axX7axX3xX4xX3exX4xX3xX64xX7exX3xXexX1xX237xX25xX3xX17exX57dxX1axX3xX101xXdxXfexX1axX73xX3xX4xX1xX77xX27exX1axX7axX3xXexX7dxX68axX1axX1xX3xX27xX28xXdxX3xX1xX2cxXdxX3xX4xX1fdxX6xX3xX2fxXdxX31xX1axX3xX34xXdxX1axX1xX3xX39xXcxX8dxX10fxX3xX16xX3exX4xX3xXc1xX28xXdxX3xX14xXdxXc2xX18xX3xX4x660fxX1axX7axX3xXexX1xX237xX25xX3xX5xX18xX56exX1axX73xX3xXc1xX55cxX1axX7axX3xX7axX55cxXbxX3xbc93xX3xX101xXdxX226xX1axX3xXc1xXc2xX3xX4xX3exX4xX3xX64xX7exX3xXexX1xX237xX25xX3xX17exX57dxX1axX3xX101xXdxXfexX1axX3xXc1xX77xX3axX4xX3xX1xX25xX90xX1axX3xXexX1xXdxXfexX1axX3xX1xX27exX1axX73xX3xXbxX1xX581xX3xX1xX3axXbxX3xX17exX284xXdxX3xXexX68axX1axX1xX3xX1xX68axX1axX1xX3xXexX1xX7exX4xX3xXexXdxX21bxX1axX3xX4xX1fdxX6xX3xXc1xX1dxX6xX3xXbxX1xX77xX27exX1axX7axX10fxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxX25xX1axXaxX12xX0xXdxX34xX7axX3xX7xXexX126xX5xX10xX9xXaxX151xXdxX64xXexX1xX13axX157xX157xX105xXbxX41xX142xX1xX10xXdxX7axX1xXexX13axX164xX72xX166xXbxX41xX142xX64xXdxX7xXbxX5xX6xX126xX13axX14xX5xX25xX4xX101xX142xX34xX6xX7dxX7axXdxX1axX134xX5xX10xX555xXexX13axX6xX18xXexX25xX142xX34xX6xX7dxX7axXdxX1axX134xX7dxXdxX7axX1xXexX13axX6xX18xXexX25xXaxX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX4exX4exXdxX10fxX14xX6xX25xX1xX6xXexXdxX1axX1xX10fxX17exX1axX4exX1axX10xX151xX7xX4exX2xX72xXbfxX164xX4exX2xX105xX72xX64xX164xX2xX166xXbfxX197xX2xX164xXexX72xX4d6xX2xXbfxX5xX2xX10fxX19exXbxX7axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX18xX6xX1axX3xX14xXdxX3xXexX25xXexX3xX4xX1xX25xX3xX64xX6xXdxX3xX1xX25xXdxX3xX5xXdxX10xX1axX3xX34xXdxX1axX1xX3xX1xX25xXbxX3xXexX6xX4xX3xX41xX6xX3xX5xX6xX1axX3xXexX1xX18xX3xX17exXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxX25xX1axXaxX3xX7xXexX126xX5xX10xX9xXaxXexX10xX41xXexX134xX6xX5xXdxX7axX1axX13axX3xX19exX18xX7xXexXdxX555xX126xX142xXaxX12xXcxX7dxX77xX561xX1axX7axX3xX14xX6xX1axX3xX217xX7axX41bxX1axX3xX7xX3exX4xX1xX3xX39xX27xX217xX569xX3xXexX213xX1axX1xX3xX217xX7axX18xX126xX21bxX1axX3xXcxX7dxX244xX3xX2fxX28xX4xX13axX3xX0xX10xX34xX12xX16xX45xX1axX3xXc1xX3exX1axX1xX3xX7axXdxX3exX3xX4xX290xX3xXexX1xXc2xX3xX1xX27exX1axX3xXexX1xX7exX4xX3xXexX7dxX28xX1axX7axX3xX101xXdxX1axX1xX3xXexX226xX3xXexX56exXbxX3xXexX1xXc2xX3xX1xXdxXfexX1axX3xX1axX6xX126xX142xX3xX17exX649xX6xX3xXexX1xX90xX1axX1xX3xX5xX56exXbxX3xX34xX284xXdxX3xX7axc419xX1axX3xX17exX284xXdxX3xX4xX1xXaexXexX3xX5xX77xX3axX1axX7axX73xX3xX17exX649xX6xX3xXexX56exXbxX3xXexX7dxX18xX1axX7axX3xX4xX1xX18xX126xXc2xX1axX3xXc1xX98xXdxX3xX4xX3exX4xX3xX39xXcxX8dxX3xXexX1xX10xX25xX3xX5xX18xX56exXexX3xX34xX284xXdxX142xX3xX41xX3exX4xX3xXc1xX1dxX1axX1xX3xXexX7dxX3exX4xX1xX3xX1axX1xXdxXfexX34xX3xX4xX1fdxX6xX3xXexX649xX1axX7axX3xXc1xX27exX1axX3xX17exX1dxX3xXc1xX20xXdxX3xX17exX284xXdxX3xX7xX7exX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX7dxXdxXc2xX1axX3xX101xXdxX1axX1xX3xXexX226xX3xXexX56exXbxX3xXexX1xXc2xX0xX4exX10xX34xX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX25xX64xX126xXaxX12xXcxX1xX10xX25xX3xXc1xX55cxX73xX3xX4xX45xX1axX3xXexX56exXbxX3xXexX7dxX18xX1axX7axX3xX17exX90xX25xX3xX4xX3exX4xX3xX17exXaexX1axX3xXc1xX6dxX3xX1axX1xX77xX13axX3xX41xX41bxX126xX3xX64xX7exX1axX7axX3xX4xX3exX4xX3xX7axXdxX237xXdxX3xXbxX1xX3exXbxX3xXc1xXc2xX3xX1xXfexX3xXexX1xX20xX1axX7axX3xX39xXcxX8dxX73xX3xXexX98xX3xX1xX3axXbxX3xXexX3exX4xX3xX1xX25xX28xXexX3xXc1xX2cxX1axX7axX3xX1xXdxXfexX18xX3xXcaxX18xX237xX73xX3xXc1xd806xX1axX7axX3xX5xX18xX56exXexX142xX3xXexX57dxX1axX7axX3xX4xX77xX78xX1axX7axX3xX4xXc6xX1axX7axX3xXexX3exX4xX3xX224xX2fxX217xX217xX3xXc1xX20xXdxX3xX17exX284xXdxX3xX5xX93xX1axX1xX3xX17exX7exX4xX3xX101xXdxX1axX1xX3xXexX226xX3xXexX56exXbxX3xXexX1xXc2xX142xX3xX1axX41bxX1axX7axX3xX4xX6xX25xX3xX4xX1xXaexXexX3xX5xX77xX3axX1axX7axX3xX1xX25xX28xXexX3xXc1xX2cxX1axX7axX3xX4xX1fdxX6xX3xX123xX6xX1axX3xX4xX1xX213xX3xXc1xX28xX25xX3xX27xX98xXdxX3xX34xX284xXdxX3xX17exX90xX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX7dxXdxXc2xX1axX3xX101xXdxX1axX1xX3xXexX226xX3xXexX56exXbxX3xXexX1xXc2xX3xXexX28xXdxX3xXc1xX1dxX6xX3xXbxX1xX77xX27exX1axX7axX142xX3xXexX28xX25xX3xX7xX7exX3xXc1xb058xX1axX7axX3xX14xX2cxX3xXexX7dxX25xX1axX7axX3xXexX1xXc2xX3xX4xX1xX226xX73xX3xX4xX1xX244xX1axX1xX3xX7xX3exX4xX1xX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX7dxXdxXc2xX1axX3xX39xXcxX8dxX142xX3xXexX57dxX1axX7axX3xX4xX77xX78xX1axX7axX3xXc1xX90xX25xX3xXexX28xX25xX3xX1axX57dxX1axX7axX3xX5xX7exX4xX3xX4xX1xX25xX3xXc1xX2cxXdxX3xX1axX7axX792xX3xX4xX3exX1axX3xX14xX2cxX73xX3xXexX1xX90xX1axX1xX3xX17exXdxX31xX1axX3xX39xXcxX8dxX3xXc1xXc2xX3xX1axX41bxX1axX7axX3xX4xX6xX25xX3xX4xX1xXaexXexX3xX5xX77xX3axX1axX7axX3xXc1xXdxX6dxX18xX3xX1xX90xX1axX1xX73xX3xX1xX25xX28xXexX3xXc1xX2cxX1axX7axX142xX3xXc1xX19xX126xX3xX34xX28xX1axX1xX3xX5xXdxX31xX1axX3xX101xX226xXexX73xX3xX7xX237xX1axX3xX41xX18xXaexXexX3xXexX1xX10xX25xX3xX4xX1xX18xb8cexXdxX3xX7axXdxX3exX3xXexX7dxX1dx8f39xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX25xX64xX126xXaxX3xX7xXexX126xX5xX10xX9xXaxXexX10xX41xXexX134xX6xX5xXdxX7axX1axX13axX3xX4xX10xX1axXexX10xX7dxX142xXaxX12xX0xXdxX34xX7axX3xX7xXexX126xX5xX10xX9xXaxX151xXdxX64xXexX1xX13axX157xX157xX105xXbxX41xX142xX1xX10xXdxX7axX1xXexX13axX164xX72xX166xXbxX41xXaxX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX4exX4exXdxX10fxX14xX6xX25xX1xX6xXexXdxX1axX1xX10fxX17exX1axX4exX1axX10xX151xX7xX4exX2xX72xXbfxX164xX4exX2xX105xX72xX64xX164xX2xX166xX164xXbfxXbfxX70xXexX72xX197xX72xX105xX5xX72xX10fxX19exXbxX7axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX18xX6xX1axX3xX14xXdxX3xXexX25xXexX3xX4xX1xX25xX3xX64xX6xXdxX3xX1xX25xXdxX3xX5xXdxX10xX1axX3xX34xXdxX1axX1xX3xX1xX25xXbxX3xXexX6xX4xX3xX41xX6xX3xX5xX6xX1axX3xXexX1xX18xX3xX17exXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxX25xX1axXaxX3xX7xXexX126xX5xX10xX9xXaxXexX10xX41xXexX134xX6xX5xXdxX7axX1axX13axX3xX19exX18xX7xXexXdxX555xX126xX142xXaxX12xbbdbxX1axX7axX3xX217xX7axX18xX126xX21bxX1axX3xX224xX18xX6xX1axX7axX3xXcxX1xX220xX3xX134xX3xX55axX1xX55cxX3xX16xX1xX1fdxX3xXexX1dxX4xX1xX3x5529xX123xX217xX569xX3xX1xX18xX126xXfexX1axX3xX39xX77xX27exX1axX7axX3xa8c4xX27exX1axX13axX3xX0xX10xX34xX12xX4cxX284xXdxX3xX34xX290xX4xX3xXexXdxX31xX18xX3xX34xXc38xXdxX3xX1axX57dxX34xX3xX14xX68axX1axX1xX3xXcaxX18xX41bxX1axX3xX34xXc38xXdxX3xX41xX42xX3xXexX1xX90xX1axX1xX3xX5xX56exXbxX3xX164xX3xX109xX3xX4d6xX3xX39xXcxX8dxX73xX3xX2xX105xX3xXexX98xX3xX1xX3axXbxX3xXexX3exX4xX73xX3xX4xX45xX1axX3xX4xX55cxX3xX7axXdxX237xXdxX3xXbxX1xX3exXbxX3xX101xX1xX237xX3xXexX1xXdxX3xXc1xXc2xX3xXexX1xX90xX1axX1xX3xX5xX56exXbxX73xX3xXbxX1xX237xXdxX3xX7axX9acxX1axX3xX17exX284xXdxX3xX4xX1xXaexXexX3xX5xX77xX3axX1axX7axX73xX3xXexX7dxX3exX1axX1xX3xX1xX68axX1axX1xX3xXexX1xX4axX4xX142xX3xX34xX290xX4xX3xXexXdxX31xX18xX3xXexX1xX90xX1axX1xX3xX5xX56exXbxX3xXbfxX3xX2fxXdxX31xX1axX3xX1xX3axXbxX3xX39xXcxX8dxX3xX1axX31xX1axX3xXc1xX3exX1axX1xX3xX7axXdxX3exX3xX41xX3exX4xX3xXexX1xX7exX4xX3xXexX68axX1axX1xX3xX1xX68axX1axX1xX3xXexX1xX7exX4xX3xXexX7dxX28xX1axX7axX73xX3xXexX649xX3xXc1xX55cxX3xX41xX3exX4xX3xXc1xX1dxX1axX1xX3xX4xX55cxX3xX1axX31xX1axX3xXexX1xX90xX1axX1xX3xX5xX56exXbxX3xX1xX6xX126xX3xX101xX1xXc6xX1axX7axX10fxX0xX4exX10xX34xX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX25xX64xX126xXaxX12xX16xX3exX4xX3xXc1xX28xXdxX3xX14xXdxXc2xX18xX3xX4xX792xX1axX7axX3xXexX1xX237xX25xX3xX5xX18xX56exX1axX3xX4xX3exX4xX3xX17exXaexX1axX3xXc1xX6dxX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xX14xX1dxX3xXexX98xX3xX4xX1xX4axX4xX3xXc1xXc2xX3xX27xX28xXdxX3xX1xX2cxXdxX3xX5xX45xX1axX3xXexX1xX4axX3xX4cxX3xX1axX1xXdxXfexX34xX3xX101xX102xX3xXbfxX105xX2xX72xX3xX109xX3xXbfxX105xXbfxX2xX3xX64xXdxX21bxX1axX3xX7dxX6xX3xXexX1xX90xX1axX1xX3xX4xXc6xX1axX7axX3xXexX20xXexX3xXc1xe5e2xXbxX10fxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa72dxX18xXexX1xX25xX7dxXaxX12xX0xX14xX12xXcxX39xXd6bxX3xX55axX39xecb3x6114xX217xa68exX0xX4exX14xX12xX0xX4exXbxX12
THU PHƯƠNG